Afrapportering fra rundbordssamtale om Oplevelsesøkonomi og turisme 7. november 2005 på Kystcentret Thyborøn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering fra rundbordssamtale om Oplevelsesøkonomi og turisme 7. november 2005 på Kystcentret Thyborøn"

Transkript

1 Afrapportering fra rundbordssamtale om Oplevelsesøkonomi og turisme 7. november 2005 på Kystcentret Thyborøn Der var indbudt en bred kreds af 15 deltagere fra såvel turismen som oplevelsesøkonomien. Deltagerne fremgår af bilag 1. Gruppen blev bedt om forslag og ideer til den fremtidige strategi for Midtjylland inden for tre hovedfelter: Turismen i sig selv Turismen og de kreative erhverv i samspil De kreative erhverv (herunder turismen) og det øvrige erhvervsliv i samspil Efter de indledende oplæg blev deltagerne opdelt i 3 grupper, som gennemførte en idegenererings porces. Resultaterne af gruppearbejdet fremgår af bilag 2. Herefter samledes deltagerne i plenum, hvor de på skift fremførte dét forslag/ dén idé, som de hver især fandt mest perspektivrig. Opsamlingen fremgår af de følgende sider. Udover de konkrete idéer til vision, strategi og indsatser kom gruppen med bemærkninger til forløbet. Der blev udtryk tilfredshed med den brede sammensætning af gruppen, som havde virket inspirerende, og der var et ønske om at arbejde videre på tværs af brancher/sektorer i oplevelsesøkonomien. Gruppen opfordrede sekretariatet til: at se nærmere på de muligheder, der er for et tværgående samarbejder i mellem turismen og oplevelsesøkonomien at strukturere idéerne og komme mere i dybden med ideerne ved at udvælge nogle ideer ud til nærmere bearbejdning at engagere flere ressourcepersoner i idéudvikling ikke mindst personer fra erhvervslivet at bruge den dynamik, der kommer ud af, at personer på tværs af erhverv sammen kan tænke utraditionelt i udviklingen af turismen og oplevelsesøkonomien at se resultatet af gruppearbejdet og plenum i en strategisk ramme: Hvad skal til på kort og på lang sigt at sørge for at der etableres fora for videreudvikling og kvalificering af ideerne med henblik på en præsentation af konkrete indsatser for vækstforum Deltagerne tilkendegav, at de er åbne overfor, at sekretariatet vender tilbage for at få uddybet, præciseret og modnet ideerne. Det følgende indeholder opsamling fra plenumdiskussion. Herudover er opsamling fra gruppe arbejde vedlagt som bilag 2.

2 Opsamling på gruppearbejde Som afslutning på gruppearbejdet blev deltagerne bedt om at overveje, hvilken idé (evt. 2 idéer) hver enkelt fandt mest perspektivrig. I en efterfølgende runde præsenterede deltagerne herefter på skift resultatet af denne overvejelse. Bidragene blev undervejs noteret på en storskærm i mødelokalet. Resultatet blev følgende bidrag (efterfølgende struktureret af sekretariatet): Tabel 2. Resultater fra rundbordsdrøftelse Turismen i sig selv Turismen og de kreative erhverv i samspil De kreative e Vision, strategi, organisering m.v. Heterogen region: Betragt oplevelsesøkonomi og turisme i Midtjylland som et heterogent område, som rummer en række styrkepositioner og klynger, og tag højde for det i indsatsen. Samarbejde: Registrer muligheder for samarbejder samt mulig økonomi til at etablere samarbejder. Rammebetingels er Offentlig planlægning og infrastruktur: Skab områder, hvor det er tilladt at specialisere sig og hvor der er råderum i planlægningen. Viden og kompetence Tænketank: Etabler en tænketank om nye produktalliancer og samarbejder. Saml viden fra ind- og udland. Skab inspiration til udvikling. Andelsbevægelseshus om innovation: Skab en struktur for tværfaglig/ tværsektoriel innovation (fra analyse til ide og prototype). Udviklingsmi projekter, hvor uddannelsesin Produktudviklin g Projekt kritisk masse : Skab områder, hvor turisten har en mængde af interessante oplevelser at vælge imellem. Nye historier: Skab særlige fortællinger for særlige målgrupper, der sælger særlige steder fx gamle skibsforlis, bunkere. Servicekvalitet: Sørg for at kvaliteten i oplevelsen altid overskygger prisen bl.a. gennem uddannelse i service. Temaer: Skab temanetværk/ festivaler for hele regionen; fx 4-6 temaer pr. år. Internationale events: Fortsæt det spor, som er lagt af Århus Amt, med afsættelse af en pulje til events. Etabler evt. et regionalt eventsekretariat, som understøtter hvervning og udvikling af såvel internationale sport- som kulturevents. Regionalt eventprogram: Udvikl en strategisk plan for events og festivaler, som dækker de væsentligste segmenter hele året. Markedsfør og synliggør på en måde, så vi kan lægge billet ind på at blive kulturby 2017/kulturregion Koordiner med og inddrag erhvervslivet. Midtjysk Gas fødevareregion fødevare kan d producenter, in på nettet m.v. Forskning som attraktionsklyn Sæsonforlæng formidling af f med videns- o Digitale oplev bruge it til at e stemninger. 1 Fleksibilitet via it: Vær bedst til at skabe fleksible tilbud (fx på udlejningsperioder) bl.a. via øget anvendelse af it. Innovative netværk: Udvikl nye oplevelser og eksisterende oplevelser på en ny måde. Skab innovative netværk på tværs af aktører med inddragelse af flere forskellige sektorer. Netværket skal også arbejde med konkrete opgaver (involver fx virksomheder i institutionernes kultursamarbejde i Ringkjøbing Amt). 1 Fx hotellobby som projicerer farven på gæsternes klædedragt, Danfoss Universe, interaktiv digitaliseret turistguide) eksempelvis kulturevents, restauranter, hoteller, museer, i byer generelt etc.

3 Synlighed og tilgængelighed International markedsføring: Prioriter at der laves international markedsføring, så virksomhederne får råd til at investere og udvikle sig. 70% til markedsføring og 30% til udvikling over årene en større procentsats til udvikling. Online overnatningssteder: Installer computer og bredbånd i alle sommerhuse til formidling af, hvad der sker i et område. Innovation i markedsføring: Afsæt midler til udvikling af nye indsatser inden for turistmarkedsføring i samspil med videnmiljøer/ kreative miljøer. Krydssalg: Brug regionens attraktioner som udstillingsvindue for dansk design. Sekretariatets bemærkninger Store synergimuligheder i styrket samspil mellem turisme og øvrige oplevelsesbrancher Rundbordssamtalen dokumenterede med stor tydelighed, at der allerede er et udstrakt samspil mellem turismen og de øvrige oplevelsesbrancher ligesom der synes at være mange ideer til og perspektiver i et styrket samspil. Få bud på samspil mellem oplevelsesbrancher og andre erhverv Samspil med fødevarer, it og forskning blev nævnt. Det blev nævnt, at andre erhverv ikke var så stærkt repræsenteret i gruppen og at det kan være en medvirkende årsag til at der ikke kom så mange ideer på bordet på dette felt.

4 Bilag 1 - deltagerliste Fra turismen: Anni Hornum, Turistgruppen Vestjylland Jørgen Hansen, VisitÅrhus Tommas Hansen, Ulfborg Feriehus Udlejning Finn Lyck, Sport Århus Event Peter Norge, Vestbirk Camping Michael Madsen, Kystcenteret Thyborøn Lis Randa, Videncenter for Turisme og Oplevelsesøkonomi, Randers Erhvervsakademi Fra andre kreative erhverv/ miljøer: Morten Thorning, Animationsværkstedet, Viborg Jørgen Rasmussen, Arkitektskolen i Århus og DesignNord Kim Halsskov, CAVI, Aarhus Universitet Marianne Stockholm, Afdelingen for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet Ulrik Skeel, Odin Teatret, Holstebro Julius Nørbo, Louiz Saloner, Århus Andre interessenter: Lars Møller, LO Djursland Fra det midlertidige vækstforum: Niels Nygaard, formand for det midlertidige vækstforum Viggo Nielsen, borgmester Skjern Bolette van Ingen Bro, Videncenter for Fødevareudvikling Fra sekretariatet: Helen Rosager, Århus Amt John Harlev Jensen, Skive Kommune Hanne Toksvig, Erhvervs- og Byggestyrelsen Eskild Hansen, fri agent

5 Bilag 2 opsamling fra gruppearbejde I skemaet neden for er noteret de bidrag fra deltagerne, som fremkom under gruppearbejdet (deltagerne var inddelt i 3 grupper á 5-6 deltagere; til hver gruppe var tilknyttet en referent fra sekretariatet). Tabel 1. Resultater fra gruppearbejdet Vision Strategi, organisering m.v. Rammebetingels er Turismen i sig selv Turismen og de kreative erhverv i samspil De kreative erhverv og det øvrige erhvervsliv i samspil Dyrk autencitet, identitet og særkende Tilbyd en unik oplevelse Tænk i nye utraditionelle baner og væk politisk bevågenhed Koordiner aktiviteter bedre Vær dygtigere til strategisk planlægning Sats på regionens klynger, eksisterende og mulige nye nicher Udpeg centerområder ( ressorts ), lav ambitiøs strategi og giv vide rammer ( free enterprise zones ) Udnyt mulighederne i nye nationalparker (Skjern Å og Mols Bjerge) Sæt kreative kræfter til at udvikle nye oplevelser Turismen består af små og mellemstore virksomheder; hvordan kan vi udnytte dette? Kan vi opnå nye synergier også med andre erhverv? Åbn eksisterende netværk for bredere deltagelse (fx netværk for kulturinstitutioner i Ringkjøbing Amt; virksomheder kunne også deltage) Gør turismen bedre til at inkludere andre erhverv, videninstitutioner m.v. i egne netværk Vær bedst til it Bliv kendt som Danmarks spisekammer

6 Viden og kompetence Produktudviklin g Turismen i sig selv Turismen og de kreative erhverv i samspil De kreative erhverv og det øvrige erhvervsliv i samspil Skab professionelle innovationsprojekter Udvikl lokalområderne revitalisering Find kvaliteten i det enkelte lokalområde (identitet) Dyrk æstetikken og særkendet; væk med de grimme skilte Udvikl kultur- og naturoplevelser nye gratis oplevelser Få alle til at tage del i at skabe den unikke oplevelse; fra medarbejder til virksomhed og typer af virksomheder, lokalmiljøer etc. Bredbånd og computere i alle sommerhuse Løft de gode historier i eksisterende attraktioner klarere frem (idéen er ofte den bærende kraft; ikke flotte bygninger) Tænk i kontraster; rå kyster/ blide strande; dem Analyser: Hvad er oplevelsesøkonomi? Hvilken regionaløkonomisk betydning? Hvilke virksomheder/ aktører henregner vi hertil? Hvad udbyder regionen? Har vi en fælles identitet/ et fælles produkt? Hvem efterspørger? Hvad efterspørges? Er regionen konkurrencedygtig? Hvor ligger udviklingsmulighederne? Skab bedre koordinering med uddannelses- og vidensinstitutioner; få viden ud til virksomhederne Brug de studerende som ressource fx ved at etablere rugekasser inden for konkrete opgaver Skab miljøer, som kan matche videnspersoner og turismevirksomheder Brug det nye Center for kreativitet og innovation i Århus Skab en tænketank om nye produktalliancer Etabler et center for nye utraditionelle produktalliancer Skab museer i restauranter eller samarbejde mellem lokalhistoriske arkiver, sportshallen, caféen etc. Få Tour de France s prolog til Herning Udnyt Holstebros image som kulturby Tænk i skæve arrangementer (fx verdensmesterskabet for schäferhunde i Randers) Bliv europæisk kulturregion 2017 med Århus som drivkraft Udvikl kulturinstitutionerne; skab nye oplevelsestilbud Få små, unikke fødevareproducenter frem i lyset ( smag på Midtjylland ) Skab gourmetrejser; lad gæster købe fødevareprodukter med hjem Gør forskning til turistattraktion (som fx Kattegat centeret) Skab nye aktivitetstilbud for folk i sommerhuse; sommerbridge, det rullende folkeuniversitet

7 der kræver meget/ dem der kræver lidt Skab nye måder at kommercialisere naturen på (som fx strandmaraton, fugleture) Styrk servicekvalitet (restauranter m.v.) Lad etablerede, professionelle restauranter i byerne drive sommerrestauranter (partnerskaber) Skab steder, som taler dedikeret til én målgruppe (fx surfers, backpackers, økologi) Skab en række temaperioder på tværs af regionen Sats på events; skab en regional tovholder-/ hvervefunktion omkring events Iklæd store begivenheder eksterne værdier; fx via øget anvendelse af ny teknologi Brug IT til at skabe stemning, begejstring og oplevelse, fx på museer, hoteller, i byen Skab mulighed for at gæster kan skabe egen film eller eget spil i ferien Synlighed og tilgængelighed Tænk i nye målgrupper, segmenter og markeder, men dyrk også de kendte segmenter og markeder Driv markedsføringen i helheder; ikke for enkeltvirksomheder Udvikl begrebet markedsføring; find de skjulte sider, de gode historier, det vi ikke selv kan se, fordi vi har vænnet os til det som en selvfølgelighed Modernisér den visuelle markedsføring (forkølet, fasteragtig) Lav turistinformation som computerspil (animationsbaseret oplevelsesformidling) Styrk den internationale markedsføring (brug mindst 70% af midlerne her) Definer/ prioriter hurtigst muligt målgrupper Sats på sportsturisme for handicappede Sats på hygge Sats på fleksibilitet; lad gæsterne sammensætte egen ferie med størst mulig fleksibilitet Markedsfør natur, folk og mad. Skab synergi og raffinering. Brug Vesterhavet. Formidl turismens viden om branding og samarbejde til andre erhverv Brug attraktioner som udstillingsvindue for design (Trapholt samarbejder fx med Arne Jacobsen Sommerhuse) Udvikl en midtjysk digitaliseret oplevelsesguide gør det muligt at foretage individuel planlægning Lad unge/ kreative folk/ erhverv udvikle nye kampagneelementer m.v. i turismemarkedsføringen Profiler regionen som center for digital kunst og kultur

8

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Gæster ved turistservice og deres behov Rapport til Dansk Turismefremme

Gæster ved turistservice og deres behov Rapport til Dansk Turismefremme Gæster ved turistservice og deres behov Rapport til Dansk Turismefremme Anne-Mette Hjalager Advance/1 Incuba Science Park Åbogade 15 DK-8200 Aarhus C hjalager@advance1.dk www.advance1.dk 8734 5555 8734

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Udvikling og markedsføring af madoplevelser

Udvikling og markedsføring af madoplevelser Østdansk Turisme Malene Haarbo Jørgensen, Inge-Vibeke Boysen Udvikling og markedsføring af madoplevelser Om at give turister det, de efterspørger Udvikling og markedsføring af madoplevelser 3 Værktøjer

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Kreative børn er en samfundsinvestering

Kreative børn er en samfundsinvestering 5 Kreative børn er en samfundsinvestering Foto: Peter Halsskov 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U

K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U Version 2. oktober 2007 Turismestrategi 2008-2013(+) K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U 1 I NDHOLD Forord 3 Udfordringer 3 Værdier 4 Vision 4 Mission 5 13 konkrete projekter 1 - Helårsturisme

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer

Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer - en genfortælling af den klassiske badeferie Projektbeskrivelse til den Konkurrenceudsatte Pulje (KUP) VisitNordjylland, januar 2012 Forord

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere