ORANGUTANG CT SCANNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORANGUTANG CT SCANNET"

Transkript

1 ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - DECEMBER 2013 ORANGUTANG CT SCANNET SIDE 6 I DETTE NUMMER: 12 HVORDAN MØDER 16 GRUNDBOG I 20 DU BØRN? RADIOLOGISK FYSIK FAGCHEF

2 EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag: eksemplarer. Eftertryk af artikler og billedmateriale er kun tilladt med redaktionens godkendelse. REDAKTION: ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Michael Dreyer FAGLIG OG GRAFISK REDAKTØR: Troels Jeppensen Henvendelse til redaktionen kan ske på FORMAND: Charlotte Graungaard Falkvard Tlf PRODUKTION: RADIOGRAF RÅDETS KONTOR: H. C. Ørsteds Vej 70, 2. sal 1879 Frederiksberg C. Giro Tlf Fax Homesite: Mandag-torsdag Fredag ISSN Der tages forbehold for trykfejl. Synspunkter i Radiografens artikler dækker ikke nødvendigvis Radiograf Rådets holdninger. KLS Grafisk Hus A/S trykt CO 2 neutralt IND HOLD ORANGUTANG FRA AALBORG ZOO CT SCANNET PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL...SIDE 6 Spænding og nervøsitet på Aalborg Universitetshospital da 14-årige Benjamin, der er orangutang, skulle i scanneren for at tjekkes for betændelse i lunger og bihuler. RADIOGRAF RÅDETS LANDSKURSUS SIDE 10 Torsdag den 30. og fredag den 31. januar 2014 afholder Radiograf Rådet Landskursus. Landskurset foregår på University College Lillebælt, Odense. Læs mere om Landskurset. HVORDAN MØDER DU BØRN?....SIDE 12 Det varierer meget, hvor erfarne radiografer er med børn som patienter, og nogen kvier sig når de skal tage billeder af den patientgruppe. Mere viden kan løse problemet og gøre røntgenundersøgelsen til en bedre oplevelse for radiograf og barn. Artiklen er lånt fra Hold Pusten. GRUNDBOG I RADIOGRAFISK RØNTGENFYSIK....SIDE 16 Den 1. januar udkommer Radiografiens Forlags andet værk, Grundbog i radiologisk røntgenfysik. Bogen er skrevet af Claus Outzen, underviser på University College Lillebælt. Læs Flemming Roland Therkildsens anmeldelse af bogen, og læs om hvordan du bestiller den. DEN GAMLE RADIOLOGS JULEEVENTYR....SIDE 18 Læs radiograf Anders Bjerres beretning om en juletradition i Vesthimmerland, og om en scanning der gik i fisk. Anders får et par flasker vin og en tak for årets julehistorie. MIN SIDE....SIDE 19 Den 15. december åbnede for en ny sektion, som giver dig mulighed for at se og rette direkte i dine stamdata. Læs hvordan du gør. DEADLINES FAGCHEF ANSAT I RADIOGRAF RÅDET.... SIDE 20 Radiograf Rådets hovedbestyrelse besluttede den 8. november at ansætte en fagchef én dag om ugen. Samtidig blev det besluttet at Claus Brix, der til dagligt er underviser på UCL i Odense skulle tilbydes stillingen. Læs interview med Claus. Leveringsfrister Stof og annoncer til redaktionen ÅRGANG Januar Ingen udgivelse Udkommer ca. Februar I HVERT NUMMER LEDER 3 KORT NYT 4-5 Marts STUDIESIDEN 21 KURSUSKALENDEREN 22 2 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

3 FORMANDEN HAR ORDET FOR FAGET Af Charlotte Graungaard Falkvard, Formand Radiograf Rådet har fokus på faget. Ikke kun fordi det er en kongresbeslutning, men også fordi vi er et fag-fællesskab. Derfor skal Radiograf Rådet også bidrage til radiografiens udvikling, og være med til at denne udvikling når ud til så mange radiografer som muligt. Det er med det mål for øje, at vi kontinuerligt udvikler Radiograf Kurser, vores kursusvirksomhed, som gerne skal konsolidere sig som et reelt tilbud til alle grupper af radiografer og til alle grene indenfor vores fag. Trin 1 var at skaffe lokaler og etablere de første kursustilbud. Dette er nu blevet gjort. Vi har udbudt forskellige typer kurser, vi har med hjælp fra gode kræfter fået REM op og køre, med fuldt program fra næste år, vi fornyr vores Landskursus og lederne har fået tilbudt ledernetværk. Men den bedste respons i form af tilbagemeldinger og tilmeldinger har vi haft i forhold til vores mest ambitiøse faglige kursus, CT Strålehygiejne. På den baggrund for at udvikle nye faglige kurser i stil med kurset i CT strålehygiejne og med øje for at højne det faglige niveau i Radiograf Rådets arbejde med radiografisk fokus, har Hovedbestyrelsen besluttet at Trin 2 er ansættelsen af en fagchef. Claus Brix indtager posten den 1. januar 2014 og vil arbejde i vores organisation en dag om ugen. Vi er glade for at Claus Brix har både lysten, motivationen og muligheden for at bidrage med sin viden og sit netværk udi den radiografiske verden. Jeg er overbevist om at han er den rette person til opgaven. Vi har allerede samarbejdet med ham i flere sammenhænge og glæder os til at han bliver en fast del af hverdagen i Radiograf Rådet. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i vores ønske om at etablere kursusvirksomhed, og i vores arbejde med organiseringen af Radiograf Kurser, har skelet til den succes, som vores norske søsterorganisation har haft på området. Vi vil da også som noget af det første etablere et møde mellem vores egen fagchef, og den norske pendant til denne. Det er et spørgsmål om at søge inspiration og fange nogle gode idéer. Vi har også allerede et formelt samarbejde med Norge, som nu skal springe ud i fuldt flor. En anden udløber af det faglige fokus er, at Radiograf Rådet har arbejdet for, og nu er i hus, med en forskningsstrategi. Det er vigtigt for vores profession at vi laver vores egen forskning og ikke kun udvikler på andres alene. Derfor har en større gruppe radiografer arbejdet med at udvikle en forskningsstrategi for Radiograf Rådet. Vi præsenterer strategien i starten af det nye år. Og der kan forventes mere af samme skuffe i det nye år. Vi arbejder hårdt på at føre det faglige fokus op på et nyt niveau. Vi vil ikke bare tale faglighed. Vi vil levere faglighed. Glædelig jul og godt nytår. DECEMBER 2013 RADIOGRAFEN 3

4 KORT NYT LEKSIKON TIL MOBILEN Patienthåndbogen og Lægehåndbogen er klar som app til både iphone- og Android-telefoner. Opslagsværkerne Lægehåndbogen og Patienthåndbogen, der hidtil har levet sit liv som en del af Sundhed.dk, er nu klar til mobile enheder. Det betyder, at læger og patienter nu får adgang til mere end artikler og illustrationer om sygdom, symptomer og sundhed i et format, der er tilpasset både smartphones og tablets. SAML DINE PENSIONER Har du haft forskellige jobs med forskellige pensionsordninger gennem dit arbejdsliv? Så har du sikkert penge stående i forskellige selskaber. Måske skulle du overveje at samle dine pensioner i den ene ordning, du har nu. Så undgår du, at en lille pension bliver mindre og mindre. Du betaler nemlig også administrationsomkostninger også for en pensionsordning, der ikke længere bliver indbetalt til. En samling af pensionerne giver dig også bedre overblik. Kontakt PKA for at for at høre nærmere. LEDERPRIS TIL DIAGNOSTISK AFDELING I GLOSTRUP Ledende overlæge Niels Skovgaard, ledende bioanalytiker Helle Hedegaard Lethmar og ledende overradiograf Annette Bartels Tørnkvist fra Diagnostisk Afdeling, Glostrup Hospital har vundet Region Hovedstadens ledelsespris. TO RADIOGRAFER VALGT IND I KOMMUNAL- BESTYRELSER Ledelsen blev indstillet uafhængigt af hinanden af både de tre specialeansvarlige overlæger, samt to tillidsrepræsentanter i afdelingen, radiograf Eva Holst og bioanalytiker Eva Amonsen, som også er FTR. Ledelsen vandt især på baggrund af den vellykkede fusionsproces, som afdelingen har været igennem. De har formået at give medarbejderne en succesfuld oplevelse af fusionen og har løbende inddraget medarbejderne i processen, bl.a. i arbejdsgrupper. Helt generelt er trivslen i afdelingen blevet øget. I begrundelsen for prisen hedder det: Sammen og i fællesskab har I ledet fusion, drift og forskning med en meget åben og anerkendende tilgang i en perfekt balancegang, hvor strategisk ledelse og fokus på kerneydelserne har været højt prioriteret. I har meget hurtigt formået at etablere et godt og tæt samarbejde og udnytter hinandens forskelligheder og har gjort forskellighederne til en yderligere styrke for ledelsen og dermed hele afdelingen. På den måde foregår I også som et godt eksempel for hele afdelingen i både den daglige drift men også med hensyn til fusionsprocessen, hvor ledelsen mål er at få det bedste frem i alle på afdelingen og skabe merværdi og synergi. Redaktionen har fået kendskab til to radiografer, som er valgt ind i kommunalbestyrelser. Det drejer sig om Kathrine Brønnes Mortensen, der er valgt i Guldborgsund Kommune for Socialdemokraterne og Sarah Nørris, der er valgt i Esbjerg Kommune for Enhedslisten. Sarah har også tidligere siddet i regionsrådet i Region Syddanmark. Begge er også aktive i regionsbestyrelserne i Radiograf Rådet, hhv. Region Sjælland og Region Syddanmark. 4 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

5 DANMARKS BEDSTE HOSPITAL Igen i år har Dagens Medicin kåret en række hospitaler og afdelinger til Danmarks bedste. De kårede er: BEDSTE STORE HOSPITAL: Aarhus Universitetshospital BEDSTE MELLEMSTORE HOSPITAL: Vejle Sygehus BEDSTE MINDRE HOSPITAL: Silkeborg Sygehus A. P. MØLLER FONDEN GIVER 250 MIO. KR. TIL PARTIKELKANON I AARHUS Partikelkanonen i Aarhus er nu sikret, siger formand for Region Midtjylland, Bent Hansen (S). Regionen mangler dog stadig mio. kr. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til almene Formaal meddelte i begyndelsen af december, at fonden har besluttet at bidrage med 250 mio. kr. til opførelsen af en partikelaccelerator på Aarhus Universitetshospital. Vi er taknemmelige for, at A.P. Møllerfonden så kontant bakker op bag kampen mod kræft. Og jeg vil gerne kvittere for det meget kompetente samarbejde i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen i en pressemeddelelse. De 250 mio. kr. fra fonden skal ses i sammenhæng med de 275 mio. kr., som staten for nyligt bevilgede i forbindelse med finansloven. Regionen har selv stillet foreløbig 50 mio. kr. til rådighed for projektet, og det resterende beløb op til den samlede ramme på mio. kr. søges dækket af flere private fonde. I Region Hovedstaden budgetterer man stadig med at købe sin egen partikelkanon. Indenfor har det radiologiske speciale Dagens Medicin kåret to: BEDSTE HØJT SPECIALISEREDE RADIOLOGISKE AFDELING: Aarhus Universitetshospital BEDSTE MINDRE SPECIALISEREDE RADIOLOGISKE AFDELING: Viborg Sygehus Vi siger til lykke til vinderne. Læs eventuelt mere på dagensmedicin.dk. CT-PATIENTDOSER SKAL INDSENDES TIL SIS Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) udsendte i april 2012 en vejledning om, hvordan personalet skal indsamle data om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser. Baggrunden for at samle informationerne om de målte patientdoser er, at de skal bruges til at fastlægge kommende referencedoser for CT-undersøgelser i Danmark. Informationerne om patientdoserne på alle CT-skannere skal indsendes til Statens institut for Strålebeskyttelse inden d. 1. marts Her vil de blive behandlet, og ud fra de samlede data vil de kommende referencedoser blive fastlagt. Læs mere på sundhedsstyrelsen.dk. Stråleterapeut? MÅSKE SIDSTE CHANCE? Det er måske sidste chance for radiografer af den gamle skole, for at få arbejde i en stråleterapiafdeling. Herlev Hospital og Rigshospitalet samarbejder for tiden om at oprette et hold kursister til den gamle 1-årige efteruddannelse til stråleterapeut. Dette skyldes at der endnu ikke helt kan fyldes op med nyuddannede i stråleterapi. Rigshospitalet har allerede i skrivende stund slået to stillinger op disse er dog reserveret sygeplejersker. Men flere stillinger vil dukke op i starten af det nye år, så ønsker du at skifte spor i dit fag, så hold øje med stillingsannoncerne. DECEMBER 2013 RADIOGRAFEN 5

6 ORANGUTANG FRA AALBORG ZOO CT SCANNET PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL 6 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

7 Spænding og nervøsitet på Aalborg Universitetshospital da 14-årige Benjamin, der er orangutang, skulle i scanneren for at tjekkes for betændelse i lunger og bihuler. Af Troels Jeppesen Lørdag 31. august blev den 14 år gamle orangutang Benjamin scannet i en PET/CT scanner på Nuklearmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital. Frivilligt hospitalspersonale fra nuklearmedicinsk afdeling og lungemedicinsk afdeling har arbejdet i deres fritid, for at hjælpe Aalborg Zoo med at finde ud af, hvorfor orangutangen har kroniske luftvejsproblemer. Tidligere på året blev en anden orangutang CT scannet af samme personale, som frivilligt på tidspunkter, hvor PET/CT scanneren ikke er i brug til patienter. Dette har gjort det muligt DECEMBER 2013 RADIOGRAFEN 7

8 at stille diagnoser for orangutangen og iværksætte målrettet behandling. Således er denne orangutang nu symptomfri, og plan for det videre forløb er iværksat. Sjov for radiografer På redaktionen er vi altid på udkik efter spændende billeder og scanninger. Vi har tidligere bragt billeder af forstenet lort, hvalhjerter og slanger, men det er vist første gang med en patient der så tæt på den normale patientgruppe. For lægmanden er ligheden mellem abe og menneske slående for radiografen er det måske snarere forskellen. Under alle omstændigheder, så håber vi, at du finder billederne interessante. Benjamin efter scanningen Benjamin har det godt efter scanningen, der viste at orangutangen havde kronisk bihulebetændelse og en almindelig lungesygdom, bronkieektasi. Tak til Aalborg Zoo og Aalborg Universitetshospital for billederne. 8 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

9 For lægmanden er ligheden mellem abe og menneske slående - for radiografen er det måske snarere forskellen. DECEMBER 2013 RADIOGRAFEN 9

10 » RADIOGRAF RÅDETS LANDSKURSUS 2014 Torsdag den 30. og fredag den 31. januar 2014 afholder Radiograf Rådet Landskursus. Landskurset foregår på University College Lillebælt, Odense PRISEN INKLUDERER: Torsdag: Morgenkaffe/te inklusive brød, frokost inkl. 1 øl eller 1 vand samt eftermiddagskaffe. Øl/vin/vand samt chips til socialt samvær. Torsdag aften arrangeres der fællesspisning på Restaurant Birk og Conrad, Karen Brahes vej 3, 5000 Odense C Fredag: Morgenkaffe/te, formiddagskaffe m/brød samt madpakke til hjemtur.»»»»»» DELTAGERE: Radiografer, røntgensygeplejersker og bioanalytikere, der arbejder med røntgen kan deltage. PRIS FOR DELTAGELSE: Almindelig pris kr ,00 Aktive medlemmer af Radiograf Rådet, DSR eller dbio kr ,00 Radiografstuderende og efterlønsmodtagere/pensionister kr. 900,00 Studie- eller efterløn/pensionist medlemmer af Radiograf Rådet kr. 600,00 Fællesspisning torsdag aften (eksklusive drikkevarer) kr. 240,00 TILMELDINGS- OG BETALINGSFRIST: Tilmeldingsfrist er den 7. januar Betaling skal væres Radiograf Rådet i hænde senest den 28. januar NB: VIGTIGT: Hvis Radiograf Rådet skal fremsende en elektronisk faktura, SKAL der oplyses et EAN-nummer SAMT en kontaktperson til dit arbejdssted. HVORDAN TILMELDER JEG MIG OG BETALER: Tilmelding kan ske ved enten at sende tilmeldingsblanketten pr. brev, maile til Jeanette på eller ved at benytte tilmeldingskuponen på Radiograf Rådets hjemmeside under Møder/kurser, Kursus tilmelding. Hvis du sender en mail, skal du huske at oplyse, om du ønsker at deltage i spisningen torsdag aften. Betaling kan ske enten til Radiograf Rådets giro eller til Radiograf Rådets konto i Danske Bank, reg. nr konto Husk at anføre hvem og hvad betalingen omfatter. POSTERFREMVISNING Programmet kan ses på radiograf.dk/kurser-moeder VED FÆRRE END 80 TILMELDINGER TIL LANDSKURSET, SER VI OS DESVÆRRE NØDSAGET TIL AT AFLYSE KURSET. Vi vil gerne invitere radiografer til at fremvise deres posters på Landskursus 14. Den bedste poster vil bliver bragt i Radiografen i forbindelse med artiklen fra LK14. Hvordan kreerer man lige en poster? Spørger du måske. Til hjælp med den øvelse har vi lagt en kogebog op på kursusbeskrivelsen på hjemmesiden. Så det er bare at gå i gang. 10 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

11 SOM RINGE I VAND FUSION PÅ VEJ? PKA-pensionskassen for Sygeplejersker, som også radiografer er medlem af, overvejer at fusionere med lægesekretærer. Målet er en mere robust pensionskasse, lavere omkostninger og fortsat med plads til medlemsdemokratiet. De delegerede i de to pensionskasser diskuterede i november bestyrelsernes forslag om fusion, og selv om der var mange spørgsmål, var der stor opbakning til ideen. For at få mest muligt ud af dine pensionsindbetalinger, er det vigtigt at pensionskassen er robust og har en størrelse, der kan holde administrationsudgifter på et minimum. Derfor arbejder de to pensionskasser på at indgå et fornuftsægteskab, vi passer godt sammen, vi ligner hinanden, både hvad alderssammensætninger og formuer angår, udtaler Eva Holst, radiograf og delegeret i PKA. Rationelle argumenter mod en fusion har ikke været nemme at finde, forklarede bestyrelserne, der mest pegede på, at nogle måske ville synes, at den nære tilknytning mellem faggruppe og pensionskasse svinder lidt ind. Og netop spørgsmålet om den demokratiske indflydelse og struktur blev vendt grundigt. Hvordan bliver balancen mellem faggrupperne i delegeretforsamlingerne? Hvordan er balancen i en ny bestyrelse? Hvad sker der nu? Bestyrelserne beslutter sig i februar for de endelige fusionsplaner. De danner hele det juridiske grundlag for evt. fusioner, og vil derfor også indgå i beslutningsgrundlaget for de delegerede på generalforsamlingerne i april 2014, hvor delegerede beslutter om pensionskasserne skal lægges sammen. Herefter skal Finanstilsynet give sin tilladelse til fusionerne, hvilket formentligt først kan ske oktober De fusionerede pensionskasser forventes derfor ikke at være formelt på plads før oktober De nye delegeretforsamlinger vælges med virkning fra 1. december Regnskabsmæssigt vil evt. fusioner dog have virkning fra og med januar Har du spørgsmål i forbindelse med fusionen, kan du finde informationer på eller rette henvendelse til Radiograf Rådet. Så kan vi henvise til en delegeret. REGION NORDJYLLAND PKA PENSIONSINFO 25. februar 2014 kl ca UCN, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst Ved du hvordan din pension er sat sammen? Hvordan er du sikret penge i dit otium? Få svar på dine spørgsmål til dette informationsmøde om din pensionsopsparing hos PKA. Radiograf Rådet arrangerer informationsmøde ved PKA for radiografer og røntgensygeplejersker (medlemmer af Radiograf Rådet eller DSR) med efterfølgende spisning. Arrangementet er gratis! Tilmeldingsfrist: 10. februar 2014 Kontaktinfo/tilmelding: Susanne Kornbeck Thomsen DECEMBER 2013 RADIOGRAFEN 11

12 Specialiseret: Børneradiografi regnes af mange som et eget felt, og der tilbydes også efteruddannelse på området. Men det er bare større sygehuse, som har egne børneradiologiske afdelinger og egne børneradiografer, som her ved Oslo Universitetssykehus. BARNERØNTGEN HVORDAN MØDER DU BØRN? Det varierer meget, hvor erfarne radiografer er med børn som patienter, og nogen kvier sig når de skal tage billeder af den patientgruppe. Mere viden kan løse problemet og gøre røntgenundersøgelsen til en bedre oplevelse for radiograf og barn. Tekst: Tone Rise - Illustrationsfoto: Anne Elisabeth Næss - Oversættelse fra norsk: Michael Dreyer 12 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

13 Beroliger: Jo, da, det kan være lidt skræmmende at blive kørt rundt i et støjende røntgenapparat, men en rolig og blid radiograf med farverigt blyforklæde kan ændre oplevelsen til noget hyggeligt. Hurra! Belønning er altid populært når opgaven er udført. BERETTIGELSE Børn er i vækst, de skal leve længe, og vi aner ikke hvilke andre undersøgelser de skal gennem senere i livet. Det gir endda større grund til at afdække børnene mest mulig, også med tanke på stråling. Derfor er det vigtigt at man ikke hænger sig i, at billederne er perfekte. Det holder at de er gode nok, siger Bente Lagesen. At tage billeder af børn kræver at du har viden om denne specielle patientgruppe. En ting er at de har andre sygdomme og fund og problemstillinger end voksne, men det handler også om hvordan du møder dem, siger Ruth MonaTjønneland, barneradiograf ved Barneradiologisk Afdeling på Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Hvor meget lærer man om børneradiografi på radiografstudiet? Det varierer nok fra sted til sted. Hvordan man tilpasser stråledoser og kontrast efter størrelse og alder, det må man kunne. Men så er det dette med kommunikation. Det er det ingen selvfølge at de studerene lærer så meget om, og mange radiografer føler sig usikre når de skal tage billeder af børn, siger hun. Derfor har Tjønneland skrevet bogen "Barneradiografi en veiledning i praksis" sammen med kollega Bente Lagesen. (bogen er anmeldt i Radiografen August 2013, red.) Hold Pusten møder de to på arbejdet en sensommerdag. Den er tænkt som lærebog på professionshøjskolerne, der findes ikke andre fagbøger på området på norsk. Men den er også tænkt til at dække et behov for allerede praktiserende radiografer som ikke har speciel erfaring med børn, siger Lagesen. For mens der på større steder gerne er egne centre for barnerøntgen med egne folk, som her, er det almindeligste, at man tager billeder af børn på samme sted som voksne, og at radiograferne ikke har speciel kompetence indenfor børneradiografi. Hvad er det vigtigste at tænke på når man møder børn som patienter? At de ikke er små voksne, børn må mødes på en helt anden måde, siger Tjønneland. Afdækning Barn bør afdækkes mest mulig, så man undgår at stresse dem. Det indebærer blandt andet, at man tænker på omgivelserne. For eksempel kan det virke skræmmende på børn, at se voksne patienter med store bandager og intravenøsstativ. Nu varierer det, i hvor stor grad man kan tilpasse vente- DECEMBER 2013 RADIOGRAFEN 13

14 Fine detaljer: Til og med skoene er specielle på Barneradiologisk Avdeling på Ullevål. SYGEHUSEKSPERTERNES 10 BUD Børn vil ha information fra fagpersoner, ikke fra forældrene. Børn skal have al information, men skræm dem ikke. Giv information som også barnet forstår. Spørg, vær interesseret og hyggesnak Børneglade: Forfatterne Ruth Mona Tjønneland (t.v.) og Bente Lagesen har stor respekt for sin patientgruppe, det skinner igennem på hver side af lærebogen de har skrevet. Nogle ord kan virke afskrækkende på barnet, selv om de egentlig betegner ufarlige ting. "Plastslange" kan for eksempel frembringe forkerte billeder i barnets hoved (sig "plastrør" i stedet), "stiklagen" lige så. rummet kun til barn, men det er vigtigt at være klar over. Og inde i selve undersøgelsesrummet kan man i hvert fald tage nogle forholdsregler: En kæmpestor sprøjte som ligger fremme, kan for eksempel virke afskrækkende, siger Lagesen. Hvis du arbejder på en sygehusafdeling og barnet er indlagt, kan du også sørge for at eventuel venflon lægges, på den afdeling barnet ligger på, og ikke på røntgen Barnet er så kort tid på røntgenafdelingen, og undersøgelsen bør gå hurtigst mulig og mest mulig smertefrit. Lægges det venflon der, er risikoen meget større for at barnet forbinder røntgen med ubehag, og at det igen kan give dårlige oplevelser senere, siger Ruth Mona Tjønneland. Ingen stress og ingen hurtigsnak. Vær positiv, rolig og venlig. Brug ikke forkortelser. Tal kort og præcist, men ikke latin. Lad voksne høre det når børn får information (de skønner måske også på det). Giv ikke 100 % garanti, for det kan man ikke love! Sygehuseksperterne er børn som har vært meget på sygehus. I samarbejde med Barneombudet er de kommet med ti råd til ansatte som møder børn og unge i sin arbejdshverdag. Rådene er formuleret af børnene selv. 14 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

15 Dækker et behov Jeg ser med stor glæde på denne udgivelse, da jeg i mange år har savnet en bog som giver information om kommunikation med børn og om barnets vækst, ved siden af de aktuelle love, siger lektor Åshild Sønsteby. Hun har fortid som børneradiograf og underviser i temaet ved Høgskolen i Bergen, hvor hun allerede har taget bogen i brug. Hvor mange timer vies til børneradiografi på uddannelsen? Vi har fire timer, på første studieår. Stråledoser og kontrast kommer under andre fag, så der koncentrerer vi os om hvordan man møder barn og forældre, og om holdeteknik, som også er vældig vigtig. Hvordan sørge for god immobilitet, og samtidig ikke skræmmer barnet? Hvilke teknikker kan du bruge for at få barnet med på det som skal gøres? Sønsteby synes bogen har et fin miks af teori og gode eksempler på hvordan kommunikation med børn kan foregå. For at blive dygtig med børn som radiograf behøver du erfaring, det er ikke nok at læse teori. Men det er vigtigt at have det som basis. For eksempel at ha viden om forskellige udviklingstrin, at vide at du ikke skal snakke til børn på 3-5 år som om de er bitte små. Barnets udvikling, at børn ikke er små voksne, hvordan man kommunikerer med børn og forældre, alt dette er ikke vægtet særligt i undervisningssammenhæng, siger hun og fortsætter: Min erfaring er, at radiografer som ikke er vant til at tage billeder af børn, kan frygte at tage billeder af børn. Og det er ikke så rart, for det kan være en udfordring at få dem til at samarbejde, når man ikke har kundskab om og erfaring med denne patientgruppe. Tror du mange barn får dårligere røntgenoplevelser end nødvendig? Det kan ske. Dette handler jo også om tid, siger hun og tilføjer: Min erfaring siger mig, at såfremt man havde sat fem minutter mere af før en MR eller CT-undersøgelse af børn, kan det godt hænde at flere havde kommet gennem undersøgelsen uden anæstesi. Det handler om tålmodighed og om at skabe tillid. Det er nok lidt en hurtig løsning at ty til anæstesi, særligt på store sygehuse, siger hun. Det eneste hun savner, er mere om holdeteknik. Der kunne have været lidt mere om immobilisering af små børn. Men alt i alt er dette en god opslagsbog, som jeg vil anbefale alle at ha som opslagsværk på afdelingen. Den kan være det, som skal til, for at man slipper at omoptage billeder. Kommunikation Mød barnet på en god måde. Vær bevidst om måden du snakker til barnet på. Sæt dig på huk, så du kommer i samme ansigtshøjde som patienten. Vær venlig. Måske har han eller hun noget at fortælle fra børnehave før undersøgelsen? Informér Fortæl hvad der sker undervejs. Advar på forhånd før høje lyde osv. Husk også at møde de voksne på en god måde, men snak ikke hen over hovedet på barnet. Vogt dine ord! Nogle ord kan virke afskrækkende på barnet, selv om de egentlig betegner ufarlige ting. "Plastslange" kan for eksempel frembringe forkerte billeder i barnets hoved (sig "plastrør" i stedet), «stiklagen» lige så. Afledning Sæt en bamse, legebil eller barnets eget legetøj på røntgenrøret, og leg at det er legetøjet som tager billedet af barnet. Børn tiltrækkes også ofte af lyden når anoden roterer. Måske I bare lytter efter lyden sammen? Ved undersøgelser som tager lidt tid, kan film, musik eller en lydbog være en god idé. Det allervanskeligste I har undervist i børneradiografi og har en god del studerende i klinik på afdelingen. Er det noget som skiller sig ud som den største ahaoplevelse for «uindviede»? Mange er vældig optaget af, hvordan vi som radiografer kan afdække mishandling af børn, og om vores indberetningspligt, hvis vi fatter mistanke, siger Tjønneland. I bogen er det derfor et særskilt afsnit om dette, og om hvor vigtigt det er at få taget gode billeder i disse tilfælde, fordi de kan blive vigtige som bevismateriale. Det er meget som overses på dette område. Derfor er det så vigtigt, at vi er opmærksomme på det. Bogen tager også temaet døde børn op. Alle børn som dør uventet og pludseligt obduceres og kommer til radiologisk afdeling. Det er noget radiografer bør være forberedt på kan ske. Dér er det vigtig at de snakker med nogle om, hvordan de oplever det, ellers kan det blive vanskeligt at tackle. Ruth Mona Tjønneland Bente Lagesen BARNERADIOGRAFI En veiledning i praksis Udkom i foråret: Bogen er udgivet på Fagbokforlaget og anmeldt i Radiografen, august DECEMBER 2013 RADIOGRAFEN 15

16 BOGANMELDELSE: grundbog i radiografisk røntgenfysik er netop, en grundbog, der giver en omfattende introduktion til de begreber, der er grundlæggende for forståelsen af de fysiske love, som gør sig gældende inden for røntgen. GRUNDBOG I bogen er den første danske grundbog inden for røntgenfysik, og henvender sig til studerende ved radiografuddannelserne, biomekanikstuderende, bioanalytikere som skal opkvalificeres til betjening af Ct-scannere, røntgenfotograferende dyrlæger, færdiguddannede radiografer og alle som i øvrigt arbejder med ioniserende stråling. bogens emner er nøje udvalgt til at give en god fysikfaglig baggrund for den videre oplæring i det radiografiske fagområde. kapitlerne er pædagogisk opbygget med mange illustrationer og regnestykker, hvilket letter tilgangen til et ellers svært forståeligt fagområde. til de fleste kapitler er der regneopgaver med tilhørende svarnøgle, som undervisere eller læseren selv kan anvende i repetitionen og træning af anvendelsen af det læste stof. RADIOGRAFISK RØNTGENFYSIK radiografiens forlag isbn Af lektor og radiograf Flemming Roland Therkildsen, PH Metropol Claus Outzen har med sin bog, Grundbog i Radiografisk Røntgenfysik, trodset det engelske videnskabssprog. Langt de fleste behersker engelsk i et vist omfang, men udfordringen ligger så sandelig også i at forstå teknisk engelsk og hvor er det befriende at lade teksten med det faglige indhold, finde sin rette plads i hjernes korridorer. Jeg kan varmt anbefale denne litteratur til alle nye studerende, som i deres uddannelse/profession skal beskæftige sig med det radiologiske område, hvori røntgenfysikken indgår. Derudover er jeg ikke i tvivl om at færdiguddannede fagpersoner, kan få stor glæde af Claus Outzens anderledes og pædagogiske vinkel på velkendte temaer. Både genkendelsens glæder, men sandelig også det berigende i at se de væsentlige dele af røntgenfysikkens emner forklaret og anvendt, samt relateret på tværs af emnerne. Jeg ser derfor to meget vigtige årsager, der ligger til grund for denne bogs tilblivelse: 1: En underviser, som brænder for at fremhæve de absolut vigtigste elementer, der bør indgå i læren om røntgenfysikken, og som vil præsentere disse elementer på en anderledes pædagogisk måde (i forhold til den engelske litteratur, som anvendes på landets professionshøjskoler). 2: En underviser, der gennem mange år har erfaret at bl.a. studerende, trods engelskkundskaber, kan have stor gavn af en second opinion, når det tekniske, engelske sprog bliver alt for overvældende,,, og meget gerne på dansk. Det er i den grad lykkedes Claus Outzen at kreere ca. 182 siders berigende læsning, hvor hvert eneste element i den inddragne røntgenfysik, bliver forklaret og, hvor det er relevant, sat i relation til andre områder i bogens tekst. Bogen indeholder 236 sider, med 182 sider fordelt på 9 kapitler, og bagerst 48 sider med opgaver/svar. Der er igennem hele bogen anvendt talrige illustrationer, som i den grad giver læseren et løft op på forståelsesskalaen. Alle emner er efterfulgt af uddybende figurtekst, og endnu en lille forklaring, som relaterer tekst og figur til andre emner og mulighed for en dybere forståelse. Dette giver nogle øjeblikke af ahaa oplevelser og dermed er (noget af) ringen sluttet. Endelig behandles flere fysiske/matematiske formler i relation til hvert af emnerne. Ingen af disse formler står ube- 16 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

17 grundbog i radiografisk røntgenfysik grundbog i radiografisk røntgenfysik CLaus outzen CLaus outzen grundbog i radiografisk røntgenfysik radiografiens forlag m = h c λ m = h f c 2 λ c = λ f f E foton = h c λ E = m c 2 m E foton E foton = h f grundbog i radiografisk røntgenfysik er netop, en grundbog, der giver en omfattende introduktion til de begreber, der er grundlæggende for forståelsen af de fysiske love, som gør sig gældende inden for røntgen. bogen er den første danske grundbog inden for røntgenfysik, og henvender sig til studerende ved radiografuddannelserne, biomekanikstuderende, bioanalytikere som skal opkvalificeres til betjening af Ct-scannere, røntgenfotograferende dyrlæger, færdiguddannede radiografer og alle som i øvrigt arbejder med ioniserende stråling. bogens emner er nøje udvalgt til at give en god fysikfaglig baggrund for den videre oplæring i det radiografiske fagområde. kapitlerne er pædagogisk opbygget med mange illustrationer og regnestykker, hvilket letter tilgangen til et ellers svært forståeligt fagområde. til de fleste kapitler er der regneopgaver med tilhørende svarnøgle, som undervisere eller læseren selv kan anvende i repetitionen og træning af anvendelsen af det læste stof. Du kan bestille bogen ved at overføre beløbet til Radiograf Rådets konto på kontonummer I tekstfeltet på overførelsen skriver du Fysikbog, + evt. medlemsnummer. Efterfølgende sender du en til med oplysning om navn, hvilken bog du har købt, adressen bogen skal sendes til, samt dato for bankoverførelse. Pris for bogen er 350 kr.* radiografiens forlag isbn Prisen er inklusiv forsendelse i Danmark. Medlemsrabat: Radiograf Rådet giver en særlig rabat til medlemmer. Studerende 150 kr.** Medlemmer 200 kr.** * Radiografarbejdspladser, afdelinger og uddannelsessteder betragtes som ikke-medlemmer og faktureres 350 kr. pr. bog. Ved betaling via. EAN sendes en bestilling via til hvorefter vi sender en faktura. ** Der kan kun købes én bog pr. medlemsnummer, til egen brug. handlet hen, da der følger en grundig forklaring til (og udregning af) hvert led i formlen, efterfulgt af dybdegående eksempler, som sluttelig sættes i relation til formlens/ligningens berettigelse og anvendelse i praksis. Bagerst i bogen finder læseren talrige opgaver til hvert kapitel (med undtagelse af kapitel 8). Igen bliver der taget godt hånd om læseren, for hvis svaret volder vanskeligheder er der i tillæg, en udførlig svarnøgle til hvert spørgsmål. Genialt! Jeg mener derfor at succeskriteriet forståelse af det læste er kommet meget tæt på, i Claus Outzens formidling af emnerne. DECEMBER 2013 RADIOGRAFEN 17

18 Den gamle radiologs Juleeventyr t sted ude i Vesthimmerland lå et mindre sygehus. Når der blev afholdt julefrokost på den lille røntgenafdeling, foregik det tidligere hjemme hos afdelingens overlæge, den gamle (nu pensionerede) radiolog. at han åbnede munden og ud kom guldfisken! Den var absolut sprællevende, og tryllekunstneren kunne uden besvær lempe den ned i glasbowlen, hvor den atter svømmede rundt. Publikum klappede begejstret, men røntgenlægen udbrød: Mon dieu, det må være en Zenkers Divertikel! Jeg må straks undersøge dette nærmere!. Se, det var en god historie, og mange år efter at radiologen er gået på pension, fortæller jeg historien videre til vore studerende ved juleafslutningen. Men er det også en sand historie? Jeg har spurgt mig for hos kolleger, søgt på nettet, men uden resultat. Men er der en blandt Radiografens læsere, der ved noget mere konkret om denne historie? Glædelig jul fra radiograf Anders Bjerre Når der var spist og drukket, satte vi os foran pejsen med et godt glas cognac. Så fortalte værten en julehistorie, som jeg her vil dele med Radiografens læsere. Og læs nu med opmærksomhed, for det er en både lærerig og spændende historie. Han fik tryllekunstneren hjem på sin klinik, hældte noget bariumsulfat på manden (og fisken), og så hvad der skete under gennemlysning. Og ganske rigtigt: tryllekunstneren havde en udposning på øsofagus, hvor han kunne gemme guldfisken. Radiologen fortalte: I Paris levede i mellemkrigsårene en røntgenlæge, der yndede at gå ud om aftenen til variete-show. En sådan aften så han en tryllekunstner, der kom ind på scenen med en glasbowle, hvori der svømmede en guldfisk rundt. Men her, hjemme foran pejsen i Vesthimmerland, blev vores fortæller alvorlig: Det var jo en morsom fortælling, men historien ender sørgeligt, i hvert fald for guldfisken. Den døde nemlig efter røntgenundersøgelsen. Og hvorfor gjorde den det?. Tryllekunstneren tog fisken op af glasbeholderen, og med et snuptag slugte han den sprællende fisk og det i eet stykke! Derefter sang han en lille sang, fortalte et par vitser, mens publikum spekulerede på, hvad der nu skulle ske. Pludselig slog han med flad hånd på sin hals, samtidig med Her sagde vi alle med en mund: Fordi fisken ikke kunne tåle at få bariumsulfat i sine gæller. 18 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

19 MIN SIDE Den 15. december åbnede for en ny sektion, som giver dig mulighed for at se og rette direkte i dine stamdata. Radiograf Rådet er din fagforening, og for at kunne yde en ordentlig service skal vi kende dig. Derfor lancerer vi nu Min side, hvor du kan se og rette i dine stamdata. Det vil også være via Min side at du fremover skal meddele ændringer om arbejdssted, kontingent, tillidsposter med mere. På sigt, vil det også være her du finder indhold som kun er forbeholdt Radiograf Rådets medlemmer. Precision T3 Nyt design nye funktioner Hvorfor er mine stamdata vigtige? Korrekte og pålidelige stamdata på alle vores medlemmer er vigtige for det politiske arbejde, for overenskomstforhandlingerne og for vores statistiske arbejde. For dig er de vigtige, hvis vi skal kunne give dig information om forhold, som er relevante for dit arbejde som radiograf - bl.a. om overenskomster, lovændringer eller faglig viden. Opdater med tålmodighed. Når du har foretaget ændringer af dine data, bliver der sendt en besked til Radiograf Rådets sekretariat. Her valideres oplysningerne og overføres til vores medlemssystem. Hver nat overføres de opdaterede stamdata til hjemmesiden, og du vil derfor tidligst kunne se dine ændringer dagen efter at du har indtastet dem. I perioder med mange medlemsændringer kan der opstå spidsbelastning, hvorfor der kan gå nogle dage før du kan se opdateringerne på hjemmesiden vi håber på din forståelse. Skal jeg også melde flytning? Nej, du skal ændrer ikke dine bopælsoplysninger på radiograf.dk det sker via folkeregistret. Radiograf Rådet har et samarbejde med folkeregistret, så du kun skal melde flytning et sted. Hvordan logger jeg ind på Min side? Du finder et login i højre side af navigationsbjælken. Brugernavn: CPR-nr Kodeord: radiograf Intuitiv touch skærm Ergonomisk system Canon detektorer (trådløse/faste) Canon brugerflade NE Højtydende teknologi For yderligere information kontakt din lokale Santax Medico repræsentant. Mød Santax Medico på RSNA 2013 i Chicago aagaard.se Santax Medico A/S Santax Medico A/S Bredskifte Allé 11 Produktionsvej Århus V 2600 Glostrup Tel: Tel:

20 FAGCHEF ANSAT I RADIOGRAF RÅDET Radiograf Rådets hovedbestyrelse besluttede den 8. november at ansætte en fagchef én dag om ugen. Samtidig blev det besluttet at Claus Brix, der til dagligt er underviser på UCL i Odense skulle tilbydes stillingen Og da både Claus og Claus daglige arbejdsgiver sagde ja, var ansættelsen en realitet. I forbindelse med ansættelsen har vi talt med Claus om hans faglige overvejelser Ingen af os er i tvivl om at vores felt er i en stadig forandring. Kravene til radiografen ændres hele tiden og det er mere end nogensinde før nødvendigt, at tilpasse og udvikle sig i forhold til de muligheder der ligger i radiografien. Vi har i dag i professionen et spændingsfelt mellem de gamle radiografer og bachelorerne. Der er kommet mange funktioner til siden uddannelsens opstart i slutningen af 60 erne vi har i dag kolleger der arbejder med ultralyd, strålete- rapi, nuklearmedicin samt billeddiagnostik nutidens radiograf er mere specialiserede og bredere funderet end for blot 5 år siden, siger Claus Brix. Kurser Claus primære opgave bliver at videreudvikle Radiograf Rådets kursusvirksomhed. Radiograf Rådet har fokus på udviklingen, og selvom der er kursustilbud på markedet, er der stadig mange områder i radiografien, hvor der findes erfaring og ny viden, som skal graves op og deles til glæde for radiograferne og i sidste ende patienten, siger Claus Brix og fortsætter Radiograf Kurser er først og fremmest en kursusvirksomhed for medlemmerne og det betyder, at I har mulighed for at bidrage til udviklingen af faget. Som fag- chef i Radiograf Rådet vil jeg søge at opbygge et fagligt netværk som kan afdække, hvor der er behov for opdateringer og hvor der findes ny viden i både ind- og udland. Claus udtaler også, at der i forbindelse med udviklingen af Radiograf Kurser er brug for dig eller dit netværk af gode fagpersoner og formidlere, og han opfordrer til at tage uforpligtigende kontakt til ham, hvis du har en god idé, en god kontakt eller bare har lyst til at snakke om faget. Jeg glæder mig til det kommende samarbejde med alle for det er ude i klinikken og på uddannelserne at udviklingen sker, hvor behovet for kurser kan identificeres og hvor den egentlige videndeling finder sted, slutter Claus Brix Formand Charlotte Graungaard Falkvard og Claus Brix skriver under på Claus ansættelse den 27. november. OM CLAUS BRIX Uddannet Radiograf på Radiografskolen i Odense Er 53 år, gift med 3 store børn er aktiv svæveflyver i Broby på Fyn. Har arbejdet på OUH samt kortere tid på mindre sygehuse i ind og udland. Derudover har han været 3 år som forskningsassistent i Pfizer, inden han i 1997 startede som Underviser på Radiografuddannelsen i Odense. Udover underviser er han studievejleder for radiograf og bioanalytikeruddannelsen, samt AMiR og beskikket censor. 20 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

21 STUDIESIDEN KOMMENDE ÅBNE BESTYRELSESMØDER Vi ønsker i RSD så vidt muligt at udvide vores datoer for afholdelse af åbne bestyrelsesmøder med et højere vindue. Som det ser ud nu, er vinduet meget lille (15. august 1. oktober). Vi har erfaret at det er svært at nå afholdelse af mødet, samt annoncere i bladet inden. Vi påtænker derfor at ændre det til et vindue der hedder den 1. maj - 1. oktober. Ønsker medlemmerne at komme med en anden dato eller indsigelser, skal dette ske inden den 15. januar til MAJ 1 OKTOBER 1 RABAT PÅ LK14 2 DAGE 600 KR. Husk at I som studerende kan få en klækkelig rabat på Landskursus 2014, der foregår på UCL i Odense den 29. og 30. januar Få her et bredt indblik i det nyeste indenfor det billeddiagnostiske fagområde, hvad enten du er til Dual Energy CT af hofter, EOS, MR, 3D rotationsradiografi, Juridisk Ansvar, Learning by Developing, CT af adipøse patienter eller Anvendelse af CT og MR skanninger på Retsmedicinsk Institut, så kan du høre om det. Ligesom der er præsentationer af adskillige abstracts og posters. Det koster kun kr. 600 for de to dage (ekskl. aftensmad og overnatning). Lav evt. en klassetur ud af det, tag en gruppe afsted eller tag afsted alene. Bliv inspireret til senere fordybelse. Se mere på side 10. for grundbegreberne inden for ct og gennemgå forholdet mellem amt den bagvedliggende teknik. sk, tager i Multislice ct - billedkvalitet, dosis & teknik udgangspunkt t apparatur, der anvendes på danske røntgenafdelinger. igennem erens nøglekomponenter og gennemgår billedrekonstrueringen, inr de vigtigste definitioner for billedkvalitet og dosis. efterfølgende etre for billedkvalitet og dosis, hvorefter der fokuseres på strateellem disse, blandt andet ved anvendelse af dosismodulation og ttes med en kort introduktion til mere avancerede scanningstyper, sis & teknik er en grundbog, der præsenterer og gennemgår et g letforståelig facon uden overdreven brug af matematik. der er lønt litteratur, og forfatteren inddrager sine egne kliniske erfaringer et medvirker til, at relatere emnerne til den daglige praksis. rende, der søger en grundig introduktion til området ct eller at genopfriske deres basisviden. ag fysik er netop, en grundbog, der giver en omfattende introduktiæggende for forståelsen af de fysiske love, som gør sig gældende dbog inden for røntgenfysik, og henvender sig til studerende ved anikstuderende, bioanalytikere som skal opkvalificeres til betjegraferende dyrlæger, færdiguddannede radiografer og alle som i stråling. at give en god fysikfaglig baggrund for den videre oplæring i det rne er pædagogisk opbygget med mange illustrationer og regnel et ellers svært forståeligt fagområde. pgaver med tilhørende svarnøgle, som undervisere eller læseren træning af anvendelsen af det læste stof. g Multislice ct - billedkvalitet, dosis & teknik MaRtin WebeR kusk grundbog i radiografisk røntgenfysik CLaus outzen Multislice ct billedkvalitet, dosis & teknik CLaus outzen MaRtin WebeR kusk grundbog i radiografisk røntgenfysik h m = radiografiens forlag c λ E foton m = h f c 2 λ c = λ f f E foton = h c λ E = m c 2 m E foton = h f MEDLEMSPRISER PÅ LÆREBØGER Husk at I som medlemmer får rabat på de lærebøger der udgives på Radiografiens Forlag. Senest har vi udgivet Grundbog i radiografisk røntgenfysik af Claus Outzen, og dermed har forlaget fordoblet sin udgivelsesmængde. Radiografiens Forlag vil gerne udgive flere titler fremover, og vi er altid åbne for inspirerende forslag til titler. Er der en bog, som I synes mangler på dansk, og som kan ramme radiografstudiet bredt, så er I velkomne til at sende os en mail med forslag på Grundbog i radiologisk røntgenfysik kommer til at koste det samme som Multislice CT - billedkvalitet, dosis & teknik. Listepris Medlemmer Studiemedlemmer 350 kr. 200 kr. 150 kr. Prisen er inkl. forsendelse. Der kan købes 1 eksemplar med rabat pr. medlem. 21 RADIOGRAFEN OKTOBER 2013 DECEMBER 2013 RADIOGRAFEN 21

22 KURSUSKALENDER2014 DATO SENEST TILMELDING 13-17/ Først til mølle 20-24/ Først til mølle TEMA STED ARRANGØR MR-teknik, Basal teknik, Modul 1 MR Basiskursus, over fem dage Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 6. Bispebjerg Hospital Bayer Healthcare, Bo Haugaard Jørgensen Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 21-24/ Først til mølle Mammografi Oslo Norsk Radiografforbund FOR YDERLIGERE INFORMATION kik under fagkurs 30-31/ / Landskursus UC Lillebælt, Odense Radiograf Rådet 6/ / Brug hjernen før det er for sendt. PRIS kr. + moms kr. NOK kr., 600 kr. for stud. Glostrup Hospital. Danske Bioanalytikere kr / Først til mølle Angiografi og intervensjon Oslo Norsk Radiografforbund 20-21/ Først til mølle Stråleterapi Oslo Norsk Radiografforbund 25-27/ / Digital Billed-Optimering Radiologisk Afsnit Glostrup Hospital Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup Radiologisk Afsnit. Glostrup Hospital kik under fagkurs kik under fagkurs se under: job og uddannelse NOK 5900 NOK kr / Oplyses senere TR Årskursus Vejle Center Hotel Radiograf Rådet, TRU Gratis - kun for TR 7-11/ Først til mølle MR-teknik, med fokus på parameterhåndtering, Modul 2 Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 6. Bayer Healthcare, Bo Haugaard Jørgensen kr. + moms 23-25/ Først til mølle MR for viderekomne Oslo Norsk Radiografforbund 5-9/ Først til mølle MR kursus 1 Philips på Frederikskaj 6, Kbh. MR centret på Herlev Hospital 21-23/ Først til mølle Skjelettradiografi Oslo Norsk Radiografforbund 5-6/ Først til mølle Nukleærradiografi Oslo Norsk Radiografforbund 15-17/ Først til mølle 23-25/ / MR kursus 3 (del 1). Betaling er for del 1 og 2 samlet Radiograf Rådets CT strålebeskyttelseskursus Herlev Hospital H.C. Ørstedsvej 70, 2th, 1879 Frederiksberg C MR centret på Herlev Hospital kik under fagkurs eller tlf kik under fagkurs kik under fagkurs eller tlf NOK kr NOK 5900 NOK kr Radiograf Rådet kr. 4/ Delegerede er tilmeldt. Radiograf Rådets Kongres Ledernes Kongres Center, Odense Radiograf Rådet 0 kr / Først til mølle MR kursus 3 (del 2) Herlev Hospital 25/ / Temadag om Den kritiske patient 27-29/ Oplyses senere Seminar for TR MR centeret på Herlev Hospital Tlf kr, betales ved deltagelse på del 1. Vejle Sygehus Danske Bioanalytikere kr. Ledernes Konferencecenter i Odense Radiograf Rådet Gratis for TR 28-29/ Oplyses senere Seminar for AMiR 29-30/ Oplyses senere Lederseminar Ledernes Konferencecenter i Odense Ledernes konferencecenter i Odense Radiograf Rådet Oplyses senere Radiograf Rådet Oplyses senere n Egne kurser n Andre kurser ANNONCER DIT KURSUS I RADIOGRAFEN OG FÅ DET LAGT OP PÅ RADIOGRAF.DK Ved annoncering af kurser i Radiografen inkluderes nu også, at annoncen bliver lagt på foreningens hjemmeside radiograf.dk ind til kursets afvikling, dog max tre udgivelser af Radiografen fra første kommende udgivelse. Annoncering i Radiografen koster forskelligt afhængig af ønsket annoncestørrelse. Det koster kr. + moms for en hel side, kr. + moms for halv side og kr. + moms for kvart side. Ønskes kun annonce på hjemmesiden er prisen det samme. Får du kendskab til eksistensen af et relevant kursus som ikke allerede er registreret i Radiografens kursuskalender så kontakt redaktionen. Det er gratis at få et radiograffagligt kursus i kursuskalenderen. Skriv til for at få et skema. 22 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

23 Læringskonference 2014 Sundhedsvæsenet som læringsrum Mandag d. 24. marts fra kl på Professionshøjskolen Metropol Tilmeld dig og læs mere på Inspirationsdag for ph.d. ere og ph.d.-studerende Har du en baggrund som sundhedsprofessionel og har valgt forskervejen, så kom og bliv inspireret Onsdag den 15. januar 2014 kl på Campus Odense Dagen er for dig, som er i gang med eller har afsluttet et ph.d.-forløb og gerne vil undersøge, hvilke karrieremuligheder der er, hvilken løn du kan opnå, hvordan man søger forskningsmidler og ikke mindst høre om andre forskeres spændende ph.d.-projekter. Læs programmet på sundhedskartellet.dk. Det er gratis at deltage, og arrangementet er åbent for alle. Tilmelding sker til Maarit Väisänen senest den 2. januar 2014.

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 24. og 25. oktober 2012 7. august 2012

SEMINAR FOR LEDERE 24. og 25. oktober 2012 7. august 2012 SEMINAR FOR LEDERE 24. og 25. oktober 2012 7. august 2012 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

REFERAT. RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00)

REFERAT. RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00) REFERAT RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00) 1. Tilstedeværende Mia, Charlotte, Katrine, Stina, Jimi, Jørgen 2. Valg af referent Jørgen 3. Godkendelse af dagsorden Godkendt 4. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar.

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Deltagere: Charlotte Boye, Christina Thisted Høeg, Alice Munk, Karsten Eriksen, Kirsten Petersen, Anne Borgen Paulsen, Pia

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. November 2015 Revideret af laje november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt.

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan anvendes i hverdagen ift. at

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Afbud fra Lars Jensen, Mette Groes suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 20.

Læs mere

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003.

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003. Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003 Problemstilling Foreningen af Radiografer i Danmark tillader sig at henvende

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagorden 2. Godkendelse af referat 3. Økonomi a. TRU b. AKUT c. Årskursus 2009 4. TR intro 5. Modernisering af TRU 6. TR seminar 7. Kursusanmodning

Læs mere

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. september 2012 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Referat fra den 23. april 2007

Referat fra den 23. april 2007 Referat fra den 23. april 2007 Mødested: Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen, Jørgen Nørris Christensen og

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. oktober 2015 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Baggrund Uddannelsen til professionsbachelor i radiografi er normeret til 3 ½ studenterårsværk svarende til 210 ECTS point, er opdelt i semestre og

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl. 17.45 Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Tilstede: Kit, Jeppe, Peter, Jane og Stine Afbud: Helle og Kathrine 1. Valg af ordstyrer: Jeppe 2. Valg

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

GET INSPIRED BY FRISØRLAND. Kursusprogram 2015

GET INSPIRED BY FRISØRLAND. Kursusprogram 2015 Kursusprogram 2015 GET INSPIRED BY FRISØRLAND 1 Den, der tror han er færdiguddannet, er ikke uddannet - men færdig! Uddannelse er det vigtigste, for til stadighed at kunne levere den bedste ydelse overfor

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Beskrivende radiografer

Beskrivende radiografer Beskrivende radiografer - En balancegang? Ved Beskrivende Radiograf Rikke Hansen Det kedelige. 38 år r gammel Uddannet radiograf i 2002 Ansat påp Vejle Sygehus, Danmark Efteruddannelse Fra vinteren 2003

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen

TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen 29.01-02.02 2015 TALENTCAMP AALBORG 2015 TalentCampDK afholder TalentCamp for talentelever i 7. klasse på Klostermarksskolen den 29. januar 2. februar 2015. Du

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget!

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Som medlem af FOA Vendsyssel får du tilbud om deltagelse i forskellige kurser. Det koster

Læs mere

Se det, som ingen andre ser

Se det, som ingen andre ser Se det, som ingen andre ser Radiografuddannelsen et godt bud på din karrierevej, hvis teknologi, menneskelighed, attraktive jobmuligheder, samarbejde, tryghed, personlig og faglig udvikling betyder noget

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel af det eksterne billede for at beskytte dine personlige oplysninger. Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen for at overføre og vise billedet, og klik

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Januar Februar marts April Maj Juni August September Oktober November December Uddannelsesudvalg

Januar Februar marts April Maj Juni August September Oktober November December Uddannelsesudvalg Årshjul for Radiografuddannelsens samarbejdsfora Januar Februar marts April Maj Juni August September Oktober November December Uddannelsesudvalg EasyViz Uddannelsesudvalg Uddannelsesseminar SLB-UCL Dialogmøde

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Thomas Borgå KURSER EFTERÅR 2016 HELT NYE KURSER FOR 2. HALVÅR 2016. Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost

Thomas Borgå KURSER EFTERÅR 2016 HELT NYE KURSER FOR 2. HALVÅR 2016. Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost KURSER EFTERÅR 2016 HELT NYE KURSER FOR 2. HALVÅR 2016 Styrk dine kompetencer Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost Familejournalen d. 7/12-2015: Nu kan jeg se min datter igen tabt på gulvet med

Læs mere

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset.

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset. Kære medlemmer! I år har vi igen fornyet konceptet for efteruddannelseskurset. Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte

Læs mere

Certificeret vejleder i Karlstadmodellen.

Certificeret vejleder i Karlstadmodellen. 2014 Certificeret vejleder i Karlstadmodellen. Uddannelsen starter fredag den 31/1-14 I samarbejde med IAKM DK - CVR 34 78 33 81 og professor Iréne Johansson. 0 Baggrund Karlstadmodellen er navnet på en

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere