ORANGUTANG CT SCANNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORANGUTANG CT SCANNET"

Transkript

1 ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - DECEMBER 2013 ORANGUTANG CT SCANNET SIDE 6 I DETTE NUMMER: 12 HVORDAN MØDER 16 GRUNDBOG I 20 DU BØRN? RADIOLOGISK FYSIK FAGCHEF

2 EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag: eksemplarer. Eftertryk af artikler og billedmateriale er kun tilladt med redaktionens godkendelse. REDAKTION: ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Michael Dreyer FAGLIG OG GRAFISK REDAKTØR: Troels Jeppensen Henvendelse til redaktionen kan ske på FORMAND: Charlotte Graungaard Falkvard Tlf PRODUKTION: RADIOGRAF RÅDETS KONTOR: H. C. Ørsteds Vej 70, 2. sal 1879 Frederiksberg C. Giro Tlf Fax Homesite: Mandag-torsdag Fredag ISSN Der tages forbehold for trykfejl. Synspunkter i Radiografens artikler dækker ikke nødvendigvis Radiograf Rådets holdninger. KLS Grafisk Hus A/S trykt CO 2 neutralt IND HOLD ORANGUTANG FRA AALBORG ZOO CT SCANNET PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL...SIDE 6 Spænding og nervøsitet på Aalborg Universitetshospital da 14-årige Benjamin, der er orangutang, skulle i scanneren for at tjekkes for betændelse i lunger og bihuler. RADIOGRAF RÅDETS LANDSKURSUS SIDE 10 Torsdag den 30. og fredag den 31. januar 2014 afholder Radiograf Rådet Landskursus. Landskurset foregår på University College Lillebælt, Odense. Læs mere om Landskurset. HVORDAN MØDER DU BØRN?....SIDE 12 Det varierer meget, hvor erfarne radiografer er med børn som patienter, og nogen kvier sig når de skal tage billeder af den patientgruppe. Mere viden kan løse problemet og gøre røntgenundersøgelsen til en bedre oplevelse for radiograf og barn. Artiklen er lånt fra Hold Pusten. GRUNDBOG I RADIOGRAFISK RØNTGENFYSIK....SIDE 16 Den 1. januar udkommer Radiografiens Forlags andet værk, Grundbog i radiologisk røntgenfysik. Bogen er skrevet af Claus Outzen, underviser på University College Lillebælt. Læs Flemming Roland Therkildsens anmeldelse af bogen, og læs om hvordan du bestiller den. DEN GAMLE RADIOLOGS JULEEVENTYR....SIDE 18 Læs radiograf Anders Bjerres beretning om en juletradition i Vesthimmerland, og om en scanning der gik i fisk. Anders får et par flasker vin og en tak for årets julehistorie. MIN SIDE....SIDE 19 Den 15. december åbnede for en ny sektion, som giver dig mulighed for at se og rette direkte i dine stamdata. Læs hvordan du gør. DEADLINES FAGCHEF ANSAT I RADIOGRAF RÅDET.... SIDE 20 Radiograf Rådets hovedbestyrelse besluttede den 8. november at ansætte en fagchef én dag om ugen. Samtidig blev det besluttet at Claus Brix, der til dagligt er underviser på UCL i Odense skulle tilbydes stillingen. Læs interview med Claus. Leveringsfrister Stof og annoncer til redaktionen ÅRGANG Januar Ingen udgivelse Udkommer ca. Februar I HVERT NUMMER LEDER 3 KORT NYT 4-5 Marts STUDIESIDEN 21 KURSUSKALENDEREN 22 2 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

3 FORMANDEN HAR ORDET FOR FAGET Af Charlotte Graungaard Falkvard, Formand Radiograf Rådet har fokus på faget. Ikke kun fordi det er en kongresbeslutning, men også fordi vi er et fag-fællesskab. Derfor skal Radiograf Rådet også bidrage til radiografiens udvikling, og være med til at denne udvikling når ud til så mange radiografer som muligt. Det er med det mål for øje, at vi kontinuerligt udvikler Radiograf Kurser, vores kursusvirksomhed, som gerne skal konsolidere sig som et reelt tilbud til alle grupper af radiografer og til alle grene indenfor vores fag. Trin 1 var at skaffe lokaler og etablere de første kursustilbud. Dette er nu blevet gjort. Vi har udbudt forskellige typer kurser, vi har med hjælp fra gode kræfter fået REM op og køre, med fuldt program fra næste år, vi fornyr vores Landskursus og lederne har fået tilbudt ledernetværk. Men den bedste respons i form af tilbagemeldinger og tilmeldinger har vi haft i forhold til vores mest ambitiøse faglige kursus, CT Strålehygiejne. På den baggrund for at udvikle nye faglige kurser i stil med kurset i CT strålehygiejne og med øje for at højne det faglige niveau i Radiograf Rådets arbejde med radiografisk fokus, har Hovedbestyrelsen besluttet at Trin 2 er ansættelsen af en fagchef. Claus Brix indtager posten den 1. januar 2014 og vil arbejde i vores organisation en dag om ugen. Vi er glade for at Claus Brix har både lysten, motivationen og muligheden for at bidrage med sin viden og sit netværk udi den radiografiske verden. Jeg er overbevist om at han er den rette person til opgaven. Vi har allerede samarbejdet med ham i flere sammenhænge og glæder os til at han bliver en fast del af hverdagen i Radiograf Rådet. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i vores ønske om at etablere kursusvirksomhed, og i vores arbejde med organiseringen af Radiograf Kurser, har skelet til den succes, som vores norske søsterorganisation har haft på området. Vi vil da også som noget af det første etablere et møde mellem vores egen fagchef, og den norske pendant til denne. Det er et spørgsmål om at søge inspiration og fange nogle gode idéer. Vi har også allerede et formelt samarbejde med Norge, som nu skal springe ud i fuldt flor. En anden udløber af det faglige fokus er, at Radiograf Rådet har arbejdet for, og nu er i hus, med en forskningsstrategi. Det er vigtigt for vores profession at vi laver vores egen forskning og ikke kun udvikler på andres alene. Derfor har en større gruppe radiografer arbejdet med at udvikle en forskningsstrategi for Radiograf Rådet. Vi præsenterer strategien i starten af det nye år. Og der kan forventes mere af samme skuffe i det nye år. Vi arbejder hårdt på at føre det faglige fokus op på et nyt niveau. Vi vil ikke bare tale faglighed. Vi vil levere faglighed. Glædelig jul og godt nytår. DECEMBER 2013 RADIOGRAFEN 3

4 KORT NYT LEKSIKON TIL MOBILEN Patienthåndbogen og Lægehåndbogen er klar som app til både iphone- og Android-telefoner. Opslagsværkerne Lægehåndbogen og Patienthåndbogen, der hidtil har levet sit liv som en del af Sundhed.dk, er nu klar til mobile enheder. Det betyder, at læger og patienter nu får adgang til mere end artikler og illustrationer om sygdom, symptomer og sundhed i et format, der er tilpasset både smartphones og tablets. SAML DINE PENSIONER Har du haft forskellige jobs med forskellige pensionsordninger gennem dit arbejdsliv? Så har du sikkert penge stående i forskellige selskaber. Måske skulle du overveje at samle dine pensioner i den ene ordning, du har nu. Så undgår du, at en lille pension bliver mindre og mindre. Du betaler nemlig også administrationsomkostninger også for en pensionsordning, der ikke længere bliver indbetalt til. En samling af pensionerne giver dig også bedre overblik. Kontakt PKA for at for at høre nærmere. LEDERPRIS TIL DIAGNOSTISK AFDELING I GLOSTRUP Ledende overlæge Niels Skovgaard, ledende bioanalytiker Helle Hedegaard Lethmar og ledende overradiograf Annette Bartels Tørnkvist fra Diagnostisk Afdeling, Glostrup Hospital har vundet Region Hovedstadens ledelsespris. TO RADIOGRAFER VALGT IND I KOMMUNAL- BESTYRELSER Ledelsen blev indstillet uafhængigt af hinanden af både de tre specialeansvarlige overlæger, samt to tillidsrepræsentanter i afdelingen, radiograf Eva Holst og bioanalytiker Eva Amonsen, som også er FTR. Ledelsen vandt især på baggrund af den vellykkede fusionsproces, som afdelingen har været igennem. De har formået at give medarbejderne en succesfuld oplevelse af fusionen og har løbende inddraget medarbejderne i processen, bl.a. i arbejdsgrupper. Helt generelt er trivslen i afdelingen blevet øget. I begrundelsen for prisen hedder det: Sammen og i fællesskab har I ledet fusion, drift og forskning med en meget åben og anerkendende tilgang i en perfekt balancegang, hvor strategisk ledelse og fokus på kerneydelserne har været højt prioriteret. I har meget hurtigt formået at etablere et godt og tæt samarbejde og udnytter hinandens forskelligheder og har gjort forskellighederne til en yderligere styrke for ledelsen og dermed hele afdelingen. På den måde foregår I også som et godt eksempel for hele afdelingen i både den daglige drift men også med hensyn til fusionsprocessen, hvor ledelsen mål er at få det bedste frem i alle på afdelingen og skabe merværdi og synergi. Redaktionen har fået kendskab til to radiografer, som er valgt ind i kommunalbestyrelser. Det drejer sig om Kathrine Brønnes Mortensen, der er valgt i Guldborgsund Kommune for Socialdemokraterne og Sarah Nørris, der er valgt i Esbjerg Kommune for Enhedslisten. Sarah har også tidligere siddet i regionsrådet i Region Syddanmark. Begge er også aktive i regionsbestyrelserne i Radiograf Rådet, hhv. Region Sjælland og Region Syddanmark. 4 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

5 DANMARKS BEDSTE HOSPITAL Igen i år har Dagens Medicin kåret en række hospitaler og afdelinger til Danmarks bedste. De kårede er: BEDSTE STORE HOSPITAL: Aarhus Universitetshospital BEDSTE MELLEMSTORE HOSPITAL: Vejle Sygehus BEDSTE MINDRE HOSPITAL: Silkeborg Sygehus A. P. MØLLER FONDEN GIVER 250 MIO. KR. TIL PARTIKELKANON I AARHUS Partikelkanonen i Aarhus er nu sikret, siger formand for Region Midtjylland, Bent Hansen (S). Regionen mangler dog stadig mio. kr. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til almene Formaal meddelte i begyndelsen af december, at fonden har besluttet at bidrage med 250 mio. kr. til opførelsen af en partikelaccelerator på Aarhus Universitetshospital. Vi er taknemmelige for, at A.P. Møllerfonden så kontant bakker op bag kampen mod kræft. Og jeg vil gerne kvittere for det meget kompetente samarbejde i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen i en pressemeddelelse. De 250 mio. kr. fra fonden skal ses i sammenhæng med de 275 mio. kr., som staten for nyligt bevilgede i forbindelse med finansloven. Regionen har selv stillet foreløbig 50 mio. kr. til rådighed for projektet, og det resterende beløb op til den samlede ramme på mio. kr. søges dækket af flere private fonde. I Region Hovedstaden budgetterer man stadig med at købe sin egen partikelkanon. Indenfor har det radiologiske speciale Dagens Medicin kåret to: BEDSTE HØJT SPECIALISEREDE RADIOLOGISKE AFDELING: Aarhus Universitetshospital BEDSTE MINDRE SPECIALISEREDE RADIOLOGISKE AFDELING: Viborg Sygehus Vi siger til lykke til vinderne. Læs eventuelt mere på dagensmedicin.dk. CT-PATIENTDOSER SKAL INDSENDES TIL SIS Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) udsendte i april 2012 en vejledning om, hvordan personalet skal indsamle data om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser. Baggrunden for at samle informationerne om de målte patientdoser er, at de skal bruges til at fastlægge kommende referencedoser for CT-undersøgelser i Danmark. Informationerne om patientdoserne på alle CT-skannere skal indsendes til Statens institut for Strålebeskyttelse inden d. 1. marts Her vil de blive behandlet, og ud fra de samlede data vil de kommende referencedoser blive fastlagt. Læs mere på sundhedsstyrelsen.dk. Stråleterapeut? MÅSKE SIDSTE CHANCE? Det er måske sidste chance for radiografer af den gamle skole, for at få arbejde i en stråleterapiafdeling. Herlev Hospital og Rigshospitalet samarbejder for tiden om at oprette et hold kursister til den gamle 1-årige efteruddannelse til stråleterapeut. Dette skyldes at der endnu ikke helt kan fyldes op med nyuddannede i stråleterapi. Rigshospitalet har allerede i skrivende stund slået to stillinger op disse er dog reserveret sygeplejersker. Men flere stillinger vil dukke op i starten af det nye år, så ønsker du at skifte spor i dit fag, så hold øje med stillingsannoncerne. DECEMBER 2013 RADIOGRAFEN 5

6 ORANGUTANG FRA AALBORG ZOO CT SCANNET PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL 6 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

7 Spænding og nervøsitet på Aalborg Universitetshospital da 14-årige Benjamin, der er orangutang, skulle i scanneren for at tjekkes for betændelse i lunger og bihuler. Af Troels Jeppesen Lørdag 31. august blev den 14 år gamle orangutang Benjamin scannet i en PET/CT scanner på Nuklearmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital. Frivilligt hospitalspersonale fra nuklearmedicinsk afdeling og lungemedicinsk afdeling har arbejdet i deres fritid, for at hjælpe Aalborg Zoo med at finde ud af, hvorfor orangutangen har kroniske luftvejsproblemer. Tidligere på året blev en anden orangutang CT scannet af samme personale, som frivilligt på tidspunkter, hvor PET/CT scanneren ikke er i brug til patienter. Dette har gjort det muligt DECEMBER 2013 RADIOGRAFEN 7

8 at stille diagnoser for orangutangen og iværksætte målrettet behandling. Således er denne orangutang nu symptomfri, og plan for det videre forløb er iværksat. Sjov for radiografer På redaktionen er vi altid på udkik efter spændende billeder og scanninger. Vi har tidligere bragt billeder af forstenet lort, hvalhjerter og slanger, men det er vist første gang med en patient der så tæt på den normale patientgruppe. For lægmanden er ligheden mellem abe og menneske slående for radiografen er det måske snarere forskellen. Under alle omstændigheder, så håber vi, at du finder billederne interessante. Benjamin efter scanningen Benjamin har det godt efter scanningen, der viste at orangutangen havde kronisk bihulebetændelse og en almindelig lungesygdom, bronkieektasi. Tak til Aalborg Zoo og Aalborg Universitetshospital for billederne. 8 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

9 For lægmanden er ligheden mellem abe og menneske slående - for radiografen er det måske snarere forskellen. DECEMBER 2013 RADIOGRAFEN 9

10 » RADIOGRAF RÅDETS LANDSKURSUS 2014 Torsdag den 30. og fredag den 31. januar 2014 afholder Radiograf Rådet Landskursus. Landskurset foregår på University College Lillebælt, Odense PRISEN INKLUDERER: Torsdag: Morgenkaffe/te inklusive brød, frokost inkl. 1 øl eller 1 vand samt eftermiddagskaffe. Øl/vin/vand samt chips til socialt samvær. Torsdag aften arrangeres der fællesspisning på Restaurant Birk og Conrad, Karen Brahes vej 3, 5000 Odense C Fredag: Morgenkaffe/te, formiddagskaffe m/brød samt madpakke til hjemtur.»»»»»» DELTAGERE: Radiografer, røntgensygeplejersker og bioanalytikere, der arbejder med røntgen kan deltage. PRIS FOR DELTAGELSE: Almindelig pris kr ,00 Aktive medlemmer af Radiograf Rådet, DSR eller dbio kr ,00 Radiografstuderende og efterlønsmodtagere/pensionister kr. 900,00 Studie- eller efterløn/pensionist medlemmer af Radiograf Rådet kr. 600,00 Fællesspisning torsdag aften (eksklusive drikkevarer) kr. 240,00 TILMELDINGS- OG BETALINGSFRIST: Tilmeldingsfrist er den 7. januar Betaling skal væres Radiograf Rådet i hænde senest den 28. januar NB: VIGTIGT: Hvis Radiograf Rådet skal fremsende en elektronisk faktura, SKAL der oplyses et EAN-nummer SAMT en kontaktperson til dit arbejdssted. HVORDAN TILMELDER JEG MIG OG BETALER: Tilmelding kan ske ved enten at sende tilmeldingsblanketten pr. brev, maile til Jeanette på eller ved at benytte tilmeldingskuponen på Radiograf Rådets hjemmeside under Møder/kurser, Kursus tilmelding. Hvis du sender en mail, skal du huske at oplyse, om du ønsker at deltage i spisningen torsdag aften. Betaling kan ske enten til Radiograf Rådets giro eller til Radiograf Rådets konto i Danske Bank, reg. nr konto Husk at anføre hvem og hvad betalingen omfatter. POSTERFREMVISNING Programmet kan ses på radiograf.dk/kurser-moeder VED FÆRRE END 80 TILMELDINGER TIL LANDSKURSET, SER VI OS DESVÆRRE NØDSAGET TIL AT AFLYSE KURSET. Vi vil gerne invitere radiografer til at fremvise deres posters på Landskursus 14. Den bedste poster vil bliver bragt i Radiografen i forbindelse med artiklen fra LK14. Hvordan kreerer man lige en poster? Spørger du måske. Til hjælp med den øvelse har vi lagt en kogebog op på kursusbeskrivelsen på hjemmesiden. Så det er bare at gå i gang. 10 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

11 SOM RINGE I VAND FUSION PÅ VEJ? PKA-pensionskassen for Sygeplejersker, som også radiografer er medlem af, overvejer at fusionere med lægesekretærer. Målet er en mere robust pensionskasse, lavere omkostninger og fortsat med plads til medlemsdemokratiet. De delegerede i de to pensionskasser diskuterede i november bestyrelsernes forslag om fusion, og selv om der var mange spørgsmål, var der stor opbakning til ideen. For at få mest muligt ud af dine pensionsindbetalinger, er det vigtigt at pensionskassen er robust og har en størrelse, der kan holde administrationsudgifter på et minimum. Derfor arbejder de to pensionskasser på at indgå et fornuftsægteskab, vi passer godt sammen, vi ligner hinanden, både hvad alderssammensætninger og formuer angår, udtaler Eva Holst, radiograf og delegeret i PKA. Rationelle argumenter mod en fusion har ikke været nemme at finde, forklarede bestyrelserne, der mest pegede på, at nogle måske ville synes, at den nære tilknytning mellem faggruppe og pensionskasse svinder lidt ind. Og netop spørgsmålet om den demokratiske indflydelse og struktur blev vendt grundigt. Hvordan bliver balancen mellem faggrupperne i delegeretforsamlingerne? Hvordan er balancen i en ny bestyrelse? Hvad sker der nu? Bestyrelserne beslutter sig i februar for de endelige fusionsplaner. De danner hele det juridiske grundlag for evt. fusioner, og vil derfor også indgå i beslutningsgrundlaget for de delegerede på generalforsamlingerne i april 2014, hvor delegerede beslutter om pensionskasserne skal lægges sammen. Herefter skal Finanstilsynet give sin tilladelse til fusionerne, hvilket formentligt først kan ske oktober De fusionerede pensionskasser forventes derfor ikke at være formelt på plads før oktober De nye delegeretforsamlinger vælges med virkning fra 1. december Regnskabsmæssigt vil evt. fusioner dog have virkning fra og med januar Har du spørgsmål i forbindelse med fusionen, kan du finde informationer på eller rette henvendelse til Radiograf Rådet. Så kan vi henvise til en delegeret. REGION NORDJYLLAND PKA PENSIONSINFO 25. februar 2014 kl ca UCN, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst Ved du hvordan din pension er sat sammen? Hvordan er du sikret penge i dit otium? Få svar på dine spørgsmål til dette informationsmøde om din pensionsopsparing hos PKA. Radiograf Rådet arrangerer informationsmøde ved PKA for radiografer og røntgensygeplejersker (medlemmer af Radiograf Rådet eller DSR) med efterfølgende spisning. Arrangementet er gratis! Tilmeldingsfrist: 10. februar 2014 Kontaktinfo/tilmelding: Susanne Kornbeck Thomsen DECEMBER 2013 RADIOGRAFEN 11

12 Specialiseret: Børneradiografi regnes af mange som et eget felt, og der tilbydes også efteruddannelse på området. Men det er bare større sygehuse, som har egne børneradiologiske afdelinger og egne børneradiografer, som her ved Oslo Universitetssykehus. BARNERØNTGEN HVORDAN MØDER DU BØRN? Det varierer meget, hvor erfarne radiografer er med børn som patienter, og nogen kvier sig når de skal tage billeder af den patientgruppe. Mere viden kan løse problemet og gøre røntgenundersøgelsen til en bedre oplevelse for radiograf og barn. Tekst: Tone Rise - Illustrationsfoto: Anne Elisabeth Næss - Oversættelse fra norsk: Michael Dreyer 12 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

13 Beroliger: Jo, da, det kan være lidt skræmmende at blive kørt rundt i et støjende røntgenapparat, men en rolig og blid radiograf med farverigt blyforklæde kan ændre oplevelsen til noget hyggeligt. Hurra! Belønning er altid populært når opgaven er udført. BERETTIGELSE Børn er i vækst, de skal leve længe, og vi aner ikke hvilke andre undersøgelser de skal gennem senere i livet. Det gir endda større grund til at afdække børnene mest mulig, også med tanke på stråling. Derfor er det vigtigt at man ikke hænger sig i, at billederne er perfekte. Det holder at de er gode nok, siger Bente Lagesen. At tage billeder af børn kræver at du har viden om denne specielle patientgruppe. En ting er at de har andre sygdomme og fund og problemstillinger end voksne, men det handler også om hvordan du møder dem, siger Ruth MonaTjønneland, barneradiograf ved Barneradiologisk Afdeling på Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Hvor meget lærer man om børneradiografi på radiografstudiet? Det varierer nok fra sted til sted. Hvordan man tilpasser stråledoser og kontrast efter størrelse og alder, det må man kunne. Men så er det dette med kommunikation. Det er det ingen selvfølge at de studerene lærer så meget om, og mange radiografer føler sig usikre når de skal tage billeder af børn, siger hun. Derfor har Tjønneland skrevet bogen "Barneradiografi en veiledning i praksis" sammen med kollega Bente Lagesen. (bogen er anmeldt i Radiografen August 2013, red.) Hold Pusten møder de to på arbejdet en sensommerdag. Den er tænkt som lærebog på professionshøjskolerne, der findes ikke andre fagbøger på området på norsk. Men den er også tænkt til at dække et behov for allerede praktiserende radiografer som ikke har speciel erfaring med børn, siger Lagesen. For mens der på større steder gerne er egne centre for barnerøntgen med egne folk, som her, er det almindeligste, at man tager billeder af børn på samme sted som voksne, og at radiograferne ikke har speciel kompetence indenfor børneradiografi. Hvad er det vigtigste at tænke på når man møder børn som patienter? At de ikke er små voksne, børn må mødes på en helt anden måde, siger Tjønneland. Afdækning Barn bør afdækkes mest mulig, så man undgår at stresse dem. Det indebærer blandt andet, at man tænker på omgivelserne. For eksempel kan det virke skræmmende på børn, at se voksne patienter med store bandager og intravenøsstativ. Nu varierer det, i hvor stor grad man kan tilpasse vente- DECEMBER 2013 RADIOGRAFEN 13

14 Fine detaljer: Til og med skoene er specielle på Barneradiologisk Avdeling på Ullevål. SYGEHUSEKSPERTERNES 10 BUD Børn vil ha information fra fagpersoner, ikke fra forældrene. Børn skal have al information, men skræm dem ikke. Giv information som også barnet forstår. Spørg, vær interesseret og hyggesnak Børneglade: Forfatterne Ruth Mona Tjønneland (t.v.) og Bente Lagesen har stor respekt for sin patientgruppe, det skinner igennem på hver side af lærebogen de har skrevet. Nogle ord kan virke afskrækkende på barnet, selv om de egentlig betegner ufarlige ting. "Plastslange" kan for eksempel frembringe forkerte billeder i barnets hoved (sig "plastrør" i stedet), "stiklagen" lige så. rummet kun til barn, men det er vigtigt at være klar over. Og inde i selve undersøgelsesrummet kan man i hvert fald tage nogle forholdsregler: En kæmpestor sprøjte som ligger fremme, kan for eksempel virke afskrækkende, siger Lagesen. Hvis du arbejder på en sygehusafdeling og barnet er indlagt, kan du også sørge for at eventuel venflon lægges, på den afdeling barnet ligger på, og ikke på røntgen Barnet er så kort tid på røntgenafdelingen, og undersøgelsen bør gå hurtigst mulig og mest mulig smertefrit. Lægges det venflon der, er risikoen meget større for at barnet forbinder røntgen med ubehag, og at det igen kan give dårlige oplevelser senere, siger Ruth Mona Tjønneland. Ingen stress og ingen hurtigsnak. Vær positiv, rolig og venlig. Brug ikke forkortelser. Tal kort og præcist, men ikke latin. Lad voksne høre det når børn får information (de skønner måske også på det). Giv ikke 100 % garanti, for det kan man ikke love! Sygehuseksperterne er børn som har vært meget på sygehus. I samarbejde med Barneombudet er de kommet med ti råd til ansatte som møder børn og unge i sin arbejdshverdag. Rådene er formuleret af børnene selv. 14 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

15 Dækker et behov Jeg ser med stor glæde på denne udgivelse, da jeg i mange år har savnet en bog som giver information om kommunikation med børn og om barnets vækst, ved siden af de aktuelle love, siger lektor Åshild Sønsteby. Hun har fortid som børneradiograf og underviser i temaet ved Høgskolen i Bergen, hvor hun allerede har taget bogen i brug. Hvor mange timer vies til børneradiografi på uddannelsen? Vi har fire timer, på første studieår. Stråledoser og kontrast kommer under andre fag, så der koncentrerer vi os om hvordan man møder barn og forældre, og om holdeteknik, som også er vældig vigtig. Hvordan sørge for god immobilitet, og samtidig ikke skræmmer barnet? Hvilke teknikker kan du bruge for at få barnet med på det som skal gøres? Sønsteby synes bogen har et fin miks af teori og gode eksempler på hvordan kommunikation med børn kan foregå. For at blive dygtig med børn som radiograf behøver du erfaring, det er ikke nok at læse teori. Men det er vigtigt at have det som basis. For eksempel at ha viden om forskellige udviklingstrin, at vide at du ikke skal snakke til børn på 3-5 år som om de er bitte små. Barnets udvikling, at børn ikke er små voksne, hvordan man kommunikerer med børn og forældre, alt dette er ikke vægtet særligt i undervisningssammenhæng, siger hun og fortsætter: Min erfaring er, at radiografer som ikke er vant til at tage billeder af børn, kan frygte at tage billeder af børn. Og det er ikke så rart, for det kan være en udfordring at få dem til at samarbejde, når man ikke har kundskab om og erfaring med denne patientgruppe. Tror du mange barn får dårligere røntgenoplevelser end nødvendig? Det kan ske. Dette handler jo også om tid, siger hun og tilføjer: Min erfaring siger mig, at såfremt man havde sat fem minutter mere af før en MR eller CT-undersøgelse af børn, kan det godt hænde at flere havde kommet gennem undersøgelsen uden anæstesi. Det handler om tålmodighed og om at skabe tillid. Det er nok lidt en hurtig løsning at ty til anæstesi, særligt på store sygehuse, siger hun. Det eneste hun savner, er mere om holdeteknik. Der kunne have været lidt mere om immobilisering af små børn. Men alt i alt er dette en god opslagsbog, som jeg vil anbefale alle at ha som opslagsværk på afdelingen. Den kan være det, som skal til, for at man slipper at omoptage billeder. Kommunikation Mød barnet på en god måde. Vær bevidst om måden du snakker til barnet på. Sæt dig på huk, så du kommer i samme ansigtshøjde som patienten. Vær venlig. Måske har han eller hun noget at fortælle fra børnehave før undersøgelsen? Informér Fortæl hvad der sker undervejs. Advar på forhånd før høje lyde osv. Husk også at møde de voksne på en god måde, men snak ikke hen over hovedet på barnet. Vogt dine ord! Nogle ord kan virke afskrækkende på barnet, selv om de egentlig betegner ufarlige ting. "Plastslange" kan for eksempel frembringe forkerte billeder i barnets hoved (sig "plastrør" i stedet), «stiklagen» lige så. Afledning Sæt en bamse, legebil eller barnets eget legetøj på røntgenrøret, og leg at det er legetøjet som tager billedet af barnet. Børn tiltrækkes også ofte af lyden når anoden roterer. Måske I bare lytter efter lyden sammen? Ved undersøgelser som tager lidt tid, kan film, musik eller en lydbog være en god idé. Det allervanskeligste I har undervist i børneradiografi og har en god del studerende i klinik på afdelingen. Er det noget som skiller sig ud som den største ahaoplevelse for «uindviede»? Mange er vældig optaget af, hvordan vi som radiografer kan afdække mishandling af børn, og om vores indberetningspligt, hvis vi fatter mistanke, siger Tjønneland. I bogen er det derfor et særskilt afsnit om dette, og om hvor vigtigt det er at få taget gode billeder i disse tilfælde, fordi de kan blive vigtige som bevismateriale. Det er meget som overses på dette område. Derfor er det så vigtigt, at vi er opmærksomme på det. Bogen tager også temaet døde børn op. Alle børn som dør uventet og pludseligt obduceres og kommer til radiologisk afdeling. Det er noget radiografer bør være forberedt på kan ske. Dér er det vigtig at de snakker med nogle om, hvordan de oplever det, ellers kan det blive vanskeligt at tackle. Ruth Mona Tjønneland Bente Lagesen BARNERADIOGRAFI En veiledning i praksis Udkom i foråret: Bogen er udgivet på Fagbokforlaget og anmeldt i Radiografen, august DECEMBER 2013 RADIOGRAFEN 15

16 BOGANMELDELSE: grundbog i radiografisk røntgenfysik er netop, en grundbog, der giver en omfattende introduktion til de begreber, der er grundlæggende for forståelsen af de fysiske love, som gør sig gældende inden for røntgen. GRUNDBOG I bogen er den første danske grundbog inden for røntgenfysik, og henvender sig til studerende ved radiografuddannelserne, biomekanikstuderende, bioanalytikere som skal opkvalificeres til betjening af Ct-scannere, røntgenfotograferende dyrlæger, færdiguddannede radiografer og alle som i øvrigt arbejder med ioniserende stråling. bogens emner er nøje udvalgt til at give en god fysikfaglig baggrund for den videre oplæring i det radiografiske fagområde. kapitlerne er pædagogisk opbygget med mange illustrationer og regnestykker, hvilket letter tilgangen til et ellers svært forståeligt fagområde. til de fleste kapitler er der regneopgaver med tilhørende svarnøgle, som undervisere eller læseren selv kan anvende i repetitionen og træning af anvendelsen af det læste stof. RADIOGRAFISK RØNTGENFYSIK radiografiens forlag isbn Af lektor og radiograf Flemming Roland Therkildsen, PH Metropol Claus Outzen har med sin bog, Grundbog i Radiografisk Røntgenfysik, trodset det engelske videnskabssprog. Langt de fleste behersker engelsk i et vist omfang, men udfordringen ligger så sandelig også i at forstå teknisk engelsk og hvor er det befriende at lade teksten med det faglige indhold, finde sin rette plads i hjernes korridorer. Jeg kan varmt anbefale denne litteratur til alle nye studerende, som i deres uddannelse/profession skal beskæftige sig med det radiologiske område, hvori røntgenfysikken indgår. Derudover er jeg ikke i tvivl om at færdiguddannede fagpersoner, kan få stor glæde af Claus Outzens anderledes og pædagogiske vinkel på velkendte temaer. Både genkendelsens glæder, men sandelig også det berigende i at se de væsentlige dele af røntgenfysikkens emner forklaret og anvendt, samt relateret på tværs af emnerne. Jeg ser derfor to meget vigtige årsager, der ligger til grund for denne bogs tilblivelse: 1: En underviser, som brænder for at fremhæve de absolut vigtigste elementer, der bør indgå i læren om røntgenfysikken, og som vil præsentere disse elementer på en anderledes pædagogisk måde (i forhold til den engelske litteratur, som anvendes på landets professionshøjskoler). 2: En underviser, der gennem mange år har erfaret at bl.a. studerende, trods engelskkundskaber, kan have stor gavn af en second opinion, når det tekniske, engelske sprog bliver alt for overvældende,,, og meget gerne på dansk. Det er i den grad lykkedes Claus Outzen at kreere ca. 182 siders berigende læsning, hvor hvert eneste element i den inddragne røntgenfysik, bliver forklaret og, hvor det er relevant, sat i relation til andre områder i bogens tekst. Bogen indeholder 236 sider, med 182 sider fordelt på 9 kapitler, og bagerst 48 sider med opgaver/svar. Der er igennem hele bogen anvendt talrige illustrationer, som i den grad giver læseren et løft op på forståelsesskalaen. Alle emner er efterfulgt af uddybende figurtekst, og endnu en lille forklaring, som relaterer tekst og figur til andre emner og mulighed for en dybere forståelse. Dette giver nogle øjeblikke af ahaa oplevelser og dermed er (noget af) ringen sluttet. Endelig behandles flere fysiske/matematiske formler i relation til hvert af emnerne. Ingen af disse formler står ube- 16 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

17 grundbog i radiografisk røntgenfysik grundbog i radiografisk røntgenfysik CLaus outzen CLaus outzen grundbog i radiografisk røntgenfysik radiografiens forlag m = h c λ m = h f c 2 λ c = λ f f E foton = h c λ E = m c 2 m E foton E foton = h f grundbog i radiografisk røntgenfysik er netop, en grundbog, der giver en omfattende introduktion til de begreber, der er grundlæggende for forståelsen af de fysiske love, som gør sig gældende inden for røntgen. bogen er den første danske grundbog inden for røntgenfysik, og henvender sig til studerende ved radiografuddannelserne, biomekanikstuderende, bioanalytikere som skal opkvalificeres til betjening af Ct-scannere, røntgenfotograferende dyrlæger, færdiguddannede radiografer og alle som i øvrigt arbejder med ioniserende stråling. bogens emner er nøje udvalgt til at give en god fysikfaglig baggrund for den videre oplæring i det radiografiske fagområde. kapitlerne er pædagogisk opbygget med mange illustrationer og regnestykker, hvilket letter tilgangen til et ellers svært forståeligt fagområde. til de fleste kapitler er der regneopgaver med tilhørende svarnøgle, som undervisere eller læseren selv kan anvende i repetitionen og træning af anvendelsen af det læste stof. Du kan bestille bogen ved at overføre beløbet til Radiograf Rådets konto på kontonummer I tekstfeltet på overførelsen skriver du Fysikbog, + evt. medlemsnummer. Efterfølgende sender du en til med oplysning om navn, hvilken bog du har købt, adressen bogen skal sendes til, samt dato for bankoverførelse. Pris for bogen er 350 kr.* radiografiens forlag isbn Prisen er inklusiv forsendelse i Danmark. Medlemsrabat: Radiograf Rådet giver en særlig rabat til medlemmer. Studerende 150 kr.** Medlemmer 200 kr.** * Radiografarbejdspladser, afdelinger og uddannelsessteder betragtes som ikke-medlemmer og faktureres 350 kr. pr. bog. Ved betaling via. EAN sendes en bestilling via til hvorefter vi sender en faktura. ** Der kan kun købes én bog pr. medlemsnummer, til egen brug. handlet hen, da der følger en grundig forklaring til (og udregning af) hvert led i formlen, efterfulgt af dybdegående eksempler, som sluttelig sættes i relation til formlens/ligningens berettigelse og anvendelse i praksis. Bagerst i bogen finder læseren talrige opgaver til hvert kapitel (med undtagelse af kapitel 8). Igen bliver der taget godt hånd om læseren, for hvis svaret volder vanskeligheder er der i tillæg, en udførlig svarnøgle til hvert spørgsmål. Genialt! Jeg mener derfor at succeskriteriet forståelse af det læste er kommet meget tæt på, i Claus Outzens formidling af emnerne. DECEMBER 2013 RADIOGRAFEN 17

18 Den gamle radiologs Juleeventyr t sted ude i Vesthimmerland lå et mindre sygehus. Når der blev afholdt julefrokost på den lille røntgenafdeling, foregik det tidligere hjemme hos afdelingens overlæge, den gamle (nu pensionerede) radiolog. at han åbnede munden og ud kom guldfisken! Den var absolut sprællevende, og tryllekunstneren kunne uden besvær lempe den ned i glasbowlen, hvor den atter svømmede rundt. Publikum klappede begejstret, men røntgenlægen udbrød: Mon dieu, det må være en Zenkers Divertikel! Jeg må straks undersøge dette nærmere!. Se, det var en god historie, og mange år efter at radiologen er gået på pension, fortæller jeg historien videre til vore studerende ved juleafslutningen. Men er det også en sand historie? Jeg har spurgt mig for hos kolleger, søgt på nettet, men uden resultat. Men er der en blandt Radiografens læsere, der ved noget mere konkret om denne historie? Glædelig jul fra radiograf Anders Bjerre Når der var spist og drukket, satte vi os foran pejsen med et godt glas cognac. Så fortalte værten en julehistorie, som jeg her vil dele med Radiografens læsere. Og læs nu med opmærksomhed, for det er en både lærerig og spændende historie. Han fik tryllekunstneren hjem på sin klinik, hældte noget bariumsulfat på manden (og fisken), og så hvad der skete under gennemlysning. Og ganske rigtigt: tryllekunstneren havde en udposning på øsofagus, hvor han kunne gemme guldfisken. Radiologen fortalte: I Paris levede i mellemkrigsårene en røntgenlæge, der yndede at gå ud om aftenen til variete-show. En sådan aften så han en tryllekunstner, der kom ind på scenen med en glasbowle, hvori der svømmede en guldfisk rundt. Men her, hjemme foran pejsen i Vesthimmerland, blev vores fortæller alvorlig: Det var jo en morsom fortælling, men historien ender sørgeligt, i hvert fald for guldfisken. Den døde nemlig efter røntgenundersøgelsen. Og hvorfor gjorde den det?. Tryllekunstneren tog fisken op af glasbeholderen, og med et snuptag slugte han den sprællende fisk og det i eet stykke! Derefter sang han en lille sang, fortalte et par vitser, mens publikum spekulerede på, hvad der nu skulle ske. Pludselig slog han med flad hånd på sin hals, samtidig med Her sagde vi alle med en mund: Fordi fisken ikke kunne tåle at få bariumsulfat i sine gæller. 18 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

19 MIN SIDE Den 15. december åbnede for en ny sektion, som giver dig mulighed for at se og rette direkte i dine stamdata. Radiograf Rådet er din fagforening, og for at kunne yde en ordentlig service skal vi kende dig. Derfor lancerer vi nu Min side, hvor du kan se og rette i dine stamdata. Det vil også være via Min side at du fremover skal meddele ændringer om arbejdssted, kontingent, tillidsposter med mere. På sigt, vil det også være her du finder indhold som kun er forbeholdt Radiograf Rådets medlemmer. Precision T3 Nyt design nye funktioner Hvorfor er mine stamdata vigtige? Korrekte og pålidelige stamdata på alle vores medlemmer er vigtige for det politiske arbejde, for overenskomstforhandlingerne og for vores statistiske arbejde. For dig er de vigtige, hvis vi skal kunne give dig information om forhold, som er relevante for dit arbejde som radiograf - bl.a. om overenskomster, lovændringer eller faglig viden. Opdater med tålmodighed. Når du har foretaget ændringer af dine data, bliver der sendt en besked til Radiograf Rådets sekretariat. Her valideres oplysningerne og overføres til vores medlemssystem. Hver nat overføres de opdaterede stamdata til hjemmesiden, og du vil derfor tidligst kunne se dine ændringer dagen efter at du har indtastet dem. I perioder med mange medlemsændringer kan der opstå spidsbelastning, hvorfor der kan gå nogle dage før du kan se opdateringerne på hjemmesiden vi håber på din forståelse. Skal jeg også melde flytning? Nej, du skal ændrer ikke dine bopælsoplysninger på radiograf.dk det sker via folkeregistret. Radiograf Rådet har et samarbejde med folkeregistret, så du kun skal melde flytning et sted. Hvordan logger jeg ind på Min side? Du finder et login i højre side af navigationsbjælken. Brugernavn: CPR-nr Kodeord: radiograf Intuitiv touch skærm Ergonomisk system Canon detektorer (trådløse/faste) Canon brugerflade NE Højtydende teknologi For yderligere information kontakt din lokale Santax Medico repræsentant. Mød Santax Medico på RSNA 2013 i Chicago aagaard.se Santax Medico A/S Santax Medico A/S Bredskifte Allé 11 Produktionsvej Århus V 2600 Glostrup Tel: Tel:

20 FAGCHEF ANSAT I RADIOGRAF RÅDET Radiograf Rådets hovedbestyrelse besluttede den 8. november at ansætte en fagchef én dag om ugen. Samtidig blev det besluttet at Claus Brix, der til dagligt er underviser på UCL i Odense skulle tilbydes stillingen Og da både Claus og Claus daglige arbejdsgiver sagde ja, var ansættelsen en realitet. I forbindelse med ansættelsen har vi talt med Claus om hans faglige overvejelser Ingen af os er i tvivl om at vores felt er i en stadig forandring. Kravene til radiografen ændres hele tiden og det er mere end nogensinde før nødvendigt, at tilpasse og udvikle sig i forhold til de muligheder der ligger i radiografien. Vi har i dag i professionen et spændingsfelt mellem de gamle radiografer og bachelorerne. Der er kommet mange funktioner til siden uddannelsens opstart i slutningen af 60 erne vi har i dag kolleger der arbejder med ultralyd, strålete- rapi, nuklearmedicin samt billeddiagnostik nutidens radiograf er mere specialiserede og bredere funderet end for blot 5 år siden, siger Claus Brix. Kurser Claus primære opgave bliver at videreudvikle Radiograf Rådets kursusvirksomhed. Radiograf Rådet har fokus på udviklingen, og selvom der er kursustilbud på markedet, er der stadig mange områder i radiografien, hvor der findes erfaring og ny viden, som skal graves op og deles til glæde for radiograferne og i sidste ende patienten, siger Claus Brix og fortsætter Radiograf Kurser er først og fremmest en kursusvirksomhed for medlemmerne og det betyder, at I har mulighed for at bidrage til udviklingen af faget. Som fag- chef i Radiograf Rådet vil jeg søge at opbygge et fagligt netværk som kan afdække, hvor der er behov for opdateringer og hvor der findes ny viden i både ind- og udland. Claus udtaler også, at der i forbindelse med udviklingen af Radiograf Kurser er brug for dig eller dit netværk af gode fagpersoner og formidlere, og han opfordrer til at tage uforpligtigende kontakt til ham, hvis du har en god idé, en god kontakt eller bare har lyst til at snakke om faget. Jeg glæder mig til det kommende samarbejde med alle for det er ude i klinikken og på uddannelserne at udviklingen sker, hvor behovet for kurser kan identificeres og hvor den egentlige videndeling finder sted, slutter Claus Brix Formand Charlotte Graungaard Falkvard og Claus Brix skriver under på Claus ansættelse den 27. november. OM CLAUS BRIX Uddannet Radiograf på Radiografskolen i Odense Er 53 år, gift med 3 store børn er aktiv svæveflyver i Broby på Fyn. Har arbejdet på OUH samt kortere tid på mindre sygehuse i ind og udland. Derudover har han været 3 år som forskningsassistent i Pfizer, inden han i 1997 startede som Underviser på Radiografuddannelsen i Odense. Udover underviser er han studievejleder for radiograf og bioanalytikeruddannelsen, samt AMiR og beskikket censor. 20 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

21 STUDIESIDEN KOMMENDE ÅBNE BESTYRELSESMØDER Vi ønsker i RSD så vidt muligt at udvide vores datoer for afholdelse af åbne bestyrelsesmøder med et højere vindue. Som det ser ud nu, er vinduet meget lille (15. august 1. oktober). Vi har erfaret at det er svært at nå afholdelse af mødet, samt annoncere i bladet inden. Vi påtænker derfor at ændre det til et vindue der hedder den 1. maj - 1. oktober. Ønsker medlemmerne at komme med en anden dato eller indsigelser, skal dette ske inden den 15. januar til MAJ 1 OKTOBER 1 RABAT PÅ LK14 2 DAGE 600 KR. Husk at I som studerende kan få en klækkelig rabat på Landskursus 2014, der foregår på UCL i Odense den 29. og 30. januar Få her et bredt indblik i det nyeste indenfor det billeddiagnostiske fagområde, hvad enten du er til Dual Energy CT af hofter, EOS, MR, 3D rotationsradiografi, Juridisk Ansvar, Learning by Developing, CT af adipøse patienter eller Anvendelse af CT og MR skanninger på Retsmedicinsk Institut, så kan du høre om det. Ligesom der er præsentationer af adskillige abstracts og posters. Det koster kun kr. 600 for de to dage (ekskl. aftensmad og overnatning). Lav evt. en klassetur ud af det, tag en gruppe afsted eller tag afsted alene. Bliv inspireret til senere fordybelse. Se mere på side 10. for grundbegreberne inden for ct og gennemgå forholdet mellem amt den bagvedliggende teknik. sk, tager i Multislice ct - billedkvalitet, dosis & teknik udgangspunkt t apparatur, der anvendes på danske røntgenafdelinger. igennem erens nøglekomponenter og gennemgår billedrekonstrueringen, inr de vigtigste definitioner for billedkvalitet og dosis. efterfølgende etre for billedkvalitet og dosis, hvorefter der fokuseres på strateellem disse, blandt andet ved anvendelse af dosismodulation og ttes med en kort introduktion til mere avancerede scanningstyper, sis & teknik er en grundbog, der præsenterer og gennemgår et g letforståelig facon uden overdreven brug af matematik. der er lønt litteratur, og forfatteren inddrager sine egne kliniske erfaringer et medvirker til, at relatere emnerne til den daglige praksis. rende, der søger en grundig introduktion til området ct eller at genopfriske deres basisviden. ag fysik er netop, en grundbog, der giver en omfattende introduktiæggende for forståelsen af de fysiske love, som gør sig gældende dbog inden for røntgenfysik, og henvender sig til studerende ved anikstuderende, bioanalytikere som skal opkvalificeres til betjegraferende dyrlæger, færdiguddannede radiografer og alle som i stråling. at give en god fysikfaglig baggrund for den videre oplæring i det rne er pædagogisk opbygget med mange illustrationer og regnel et ellers svært forståeligt fagområde. pgaver med tilhørende svarnøgle, som undervisere eller læseren træning af anvendelsen af det læste stof. g Multislice ct - billedkvalitet, dosis & teknik MaRtin WebeR kusk grundbog i radiografisk røntgenfysik CLaus outzen Multislice ct billedkvalitet, dosis & teknik CLaus outzen MaRtin WebeR kusk grundbog i radiografisk røntgenfysik h m = radiografiens forlag c λ E foton m = h f c 2 λ c = λ f f E foton = h c λ E = m c 2 m E foton = h f MEDLEMSPRISER PÅ LÆREBØGER Husk at I som medlemmer får rabat på de lærebøger der udgives på Radiografiens Forlag. Senest har vi udgivet Grundbog i radiografisk røntgenfysik af Claus Outzen, og dermed har forlaget fordoblet sin udgivelsesmængde. Radiografiens Forlag vil gerne udgive flere titler fremover, og vi er altid åbne for inspirerende forslag til titler. Er der en bog, som I synes mangler på dansk, og som kan ramme radiografstudiet bredt, så er I velkomne til at sende os en mail med forslag på Grundbog i radiologisk røntgenfysik kommer til at koste det samme som Multislice CT - billedkvalitet, dosis & teknik. Listepris Medlemmer Studiemedlemmer 350 kr. 200 kr. 150 kr. Prisen er inkl. forsendelse. Der kan købes 1 eksemplar med rabat pr. medlem. 21 RADIOGRAFEN OKTOBER 2013 DECEMBER 2013 RADIOGRAFEN 21

22 KURSUSKALENDER2014 DATO SENEST TILMELDING 13-17/ Først til mølle 20-24/ Først til mølle TEMA STED ARRANGØR MR-teknik, Basal teknik, Modul 1 MR Basiskursus, over fem dage Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 6. Bispebjerg Hospital Bayer Healthcare, Bo Haugaard Jørgensen Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 21-24/ Først til mølle Mammografi Oslo Norsk Radiografforbund FOR YDERLIGERE INFORMATION kik under fagkurs 30-31/ / Landskursus UC Lillebælt, Odense Radiograf Rådet 6/ / Brug hjernen før det er for sendt. PRIS kr. + moms kr. NOK kr., 600 kr. for stud. Glostrup Hospital. Danske Bioanalytikere kr / Først til mølle Angiografi og intervensjon Oslo Norsk Radiografforbund 20-21/ Først til mølle Stråleterapi Oslo Norsk Radiografforbund 25-27/ / Digital Billed-Optimering Radiologisk Afsnit Glostrup Hospital Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup Radiologisk Afsnit. Glostrup Hospital kik under fagkurs kik under fagkurs se under: job og uddannelse NOK 5900 NOK kr / Oplyses senere TR Årskursus Vejle Center Hotel Radiograf Rådet, TRU Gratis - kun for TR 7-11/ Først til mølle MR-teknik, med fokus på parameterhåndtering, Modul 2 Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 6. Bayer Healthcare, Bo Haugaard Jørgensen kr. + moms 23-25/ Først til mølle MR for viderekomne Oslo Norsk Radiografforbund 5-9/ Først til mølle MR kursus 1 Philips på Frederikskaj 6, Kbh. MR centret på Herlev Hospital 21-23/ Først til mølle Skjelettradiografi Oslo Norsk Radiografforbund 5-6/ Først til mølle Nukleærradiografi Oslo Norsk Radiografforbund 15-17/ Først til mølle 23-25/ / MR kursus 3 (del 1). Betaling er for del 1 og 2 samlet Radiograf Rådets CT strålebeskyttelseskursus Herlev Hospital H.C. Ørstedsvej 70, 2th, 1879 Frederiksberg C MR centret på Herlev Hospital kik under fagkurs eller tlf kik under fagkurs kik under fagkurs eller tlf NOK kr NOK 5900 NOK kr Radiograf Rådet kr. 4/ Delegerede er tilmeldt. Radiograf Rådets Kongres Ledernes Kongres Center, Odense Radiograf Rådet 0 kr / Først til mølle MR kursus 3 (del 2) Herlev Hospital 25/ / Temadag om Den kritiske patient 27-29/ Oplyses senere Seminar for TR MR centeret på Herlev Hospital Tlf kr, betales ved deltagelse på del 1. Vejle Sygehus Danske Bioanalytikere kr. Ledernes Konferencecenter i Odense Radiograf Rådet Gratis for TR 28-29/ Oplyses senere Seminar for AMiR 29-30/ Oplyses senere Lederseminar Ledernes Konferencecenter i Odense Ledernes konferencecenter i Odense Radiograf Rådet Oplyses senere Radiograf Rådet Oplyses senere n Egne kurser n Andre kurser ANNONCER DIT KURSUS I RADIOGRAFEN OG FÅ DET LAGT OP PÅ RADIOGRAF.DK Ved annoncering af kurser i Radiografen inkluderes nu også, at annoncen bliver lagt på foreningens hjemmeside radiograf.dk ind til kursets afvikling, dog max tre udgivelser af Radiografen fra første kommende udgivelse. Annoncering i Radiografen koster forskelligt afhængig af ønsket annoncestørrelse. Det koster kr. + moms for en hel side, kr. + moms for halv side og kr. + moms for kvart side. Ønskes kun annonce på hjemmesiden er prisen det samme. Får du kendskab til eksistensen af et relevant kursus som ikke allerede er registreret i Radiografens kursuskalender så kontakt redaktionen. Det er gratis at få et radiograffagligt kursus i kursuskalenderen. Skriv til for at få et skema. 22 RADIOGRAFEN DECEMBER 2013

23 Læringskonference 2014 Sundhedsvæsenet som læringsrum Mandag d. 24. marts fra kl på Professionshøjskolen Metropol Tilmeld dig og læs mere på Inspirationsdag for ph.d. ere og ph.d.-studerende Har du en baggrund som sundhedsprofessionel og har valgt forskervejen, så kom og bliv inspireret Onsdag den 15. januar 2014 kl på Campus Odense Dagen er for dig, som er i gang med eller har afsluttet et ph.d.-forløb og gerne vil undersøge, hvilke karrieremuligheder der er, hvilken løn du kan opnå, hvordan man søger forskningsmidler og ikke mindst høre om andre forskeres spændende ph.d.-projekter. Læs programmet på sundhedskartellet.dk. Det er gratis at deltage, og arrangementet er åbent for alle. Tilmelding sker til Maarit Väisänen senest den 2. januar 2014.

ADIOGRAFEN FAGGRÆNSERNE FLYDER SIDE 6 BIOANALYTIKER OG RADIOGRAF. ISRRT i Toronto part 2. Kampen om partikelkanonen.

ADIOGRAFEN FAGGRÆNSERNE FLYDER SIDE 6 BIOANALYTIKER OG RADIOGRAF. ISRRT i Toronto part 2. Kampen om partikelkanonen. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - SEPTEMBER 2012 BIOANALYTIKER OG RADIOGRAF FAGGRÆNSERNE FLYDER SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 Kampen om partikelkanonen 14 ISRRT i Toronto part 2 20 Krav til Ok 13

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

ADIOGRAFEN. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle JULENUMMER RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER

ADIOGRAFEN. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle JULENUMMER RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 JULENUMMER MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 16 I DETTE NUMMER: EOS - ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL 10 (OUH)

Læs mere

RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - APRIL 2010 ECR 2010. Lene Tarp på ECR. Nordisk møde i Wien.

RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - APRIL 2010 ECR 2010. Lene Tarp på ECR. Nordisk møde i Wien. RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - APRIL 2010 ECR 2010 TR-årskursus Nordisk møde i Wien Lene Tarp på ECR Indhold RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag: 1.800

Læs mere

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen? RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010 VERDENSKONGRES DOWN UNDER Ledigheden rammer nu også radiografer PROJEKT- KONFERENCE CONRAD Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

Læs mere

OK13 ADIOGRAFEN 1000 MØDES OM SIDE 8. Rejsebrev fra Tromsø. Ligeløn. Hver tiende får alvorligt stress af arbejdet

OK13 ADIOGRAFEN 1000 MØDES OM SIDE 8. Rejsebrev fra Tromsø. Ligeløn. Hver tiende får alvorligt stress af arbejdet ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - JUNI 2012 OK13 1000 MØDES OM SIDE 8 16 I DETTE NUMMER: 10 Ligeløn 14 Rejsebrev fra Tromsø 18 Hver tiende får alvorligt stress af arbejdet EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

ADIOGRAFEN I AFDELINGEN RADIOGRAFSTUDERENDE - VISIONER OG UDFORDRINGER SIDE 14-18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - APRIL 2013

ADIOGRAFEN I AFDELINGEN RADIOGRAFSTUDERENDE - VISIONER OG UDFORDRINGER SIDE 14-18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - APRIL 2013 ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - APRIL 2013 RADIOGRAFSTUDERENDE I AFDELINGEN - VISIONER OG UDFORDRINGER 16 SIDE 14-18 I DETTE NUMMER: MOBIL MR SCANNER 6 KAN MAN DET? 12 URAFSTEMNINGEN 20 NY TEKNOLOGI

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - APRIL 2012 JOURNAL CLUB RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER 16 16 I DETTE NUMMER: 6 Generalforsamlinger 10 God praksis ved udvikling

Læs mere

RADIOGRAFEN FLOT OG FYRRIG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - AUGUST 2011 GIVSKUD ZOO. Multislice ct

RADIOGRAFEN FLOT OG FYRRIG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - AUGUST 2011 GIVSKUD ZOO. Multislice ct RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - AUGUST 2011 40 FLOT OG FYRRIG GIVSKUD ZOO denne bog vil introducere dig for grundbegreberne inden for ct og gennemgå forholdet mellem billedkvalitet

Læs mere

RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - NOVEMBER 2011

RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - NOVEMBER 2011 RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - NOVEMBER 2011 TEMA DEL DE GODE IDEER ET ELLER TO ORD? BIHULEPROTOKOLLER VI BLIVER OGSÅ HØRT INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - FEBRUAR 2011 LANDSKURSUS 2011 GÅ HJEM OG TÆNK

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - FEBRUAR 2011 LANDSKURSUS 2011 GÅ HJEM OG TÆNK FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - FEBRUAR 2011 LANDSKURSUS 2011 GÅ HJEM OG TÆNK CT LONDON LEDERFORENINGEN INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag: 1.800 eksemplarer.

Læs mere

ADIOGRAFEN BATTERED CHILD: KAN VI LÆRE AF HINANDEN? SIDE 6 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - JUNI 2013 INTERVENTIONS

ADIOGRAFEN BATTERED CHILD: KAN VI LÆRE AF HINANDEN? SIDE 6 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - JUNI 2013 INTERVENTIONS ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - JUNI 2013 BATTERED CHILD: KAN VI LÆRE AF HINANDEN? SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 8 MENINAS, BEM-VINDO A PORTUGAL PIGER, VELKOMMEN TIL PORTUGAL 14 INTERVENTIONS 16 RADIOLOGI

Læs mere

RADIOGRAFEN OG HVA SÅ? MED HÅRET I POSTKASSEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MAJ 2011 ER TIDEN LØBET FRA GONADEBESKYTTELSE?

RADIOGRAFEN OG HVA SÅ? MED HÅRET I POSTKASSEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MAJ 2011 ER TIDEN LØBET FRA GONADEBESKYTTELSE? RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MAJ 2011 MED HÅRET I POSTKASSEN OG HVA SÅ? ER TIDEN LØBET FRA GONADEBESKYTTELSE? REVISION AF CT-BOGEN FORMANDEN KOM FORBI INDHOLD RADIOGRAFEN

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40.

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MAJ 2012 JOURNAL CLUB TAG ANSVAR 16 12 I DETTE NUMMER: 7 Bente Sorgenfrey 16 kom til kaffe En investering i fremtiden 20 Portugal EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN

RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 OVERENSKOMST 2011 URAFSTEMNING MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN SELVGJORT ER VELGJORT L R URAFSTEMNING Indhold RADIOGRAFEN Radiografen udkommer

Læs mere

ADIOGRAFEN TAKT & TONE SIDE 18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 I DETTE NUMMER:

ADIOGRAFEN TAKT & TONE SIDE 18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 I DETTE NUMMER: ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 TAKT & TONE SIDE 18 16 I DETTE NUMMER: 6 PATIENTOPLYSNING OM HYDRERING 12 LANDSKURSUS 2014 16 STUDIEOPHOLD I ISLAND EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME I DETTE NUMMER: En oplevelse for livet. Journal Club.

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME I DETTE NUMMER: En oplevelse for livet. Journal Club. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME 12 I DETTE NUMMER: 6 En oplevelse for livet 16 Journal Club 20 Jobsøgning EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10

Læs mere

ADIOGRAFEN SEMINAR SIDE 6-9. Lønfejl snyder radiografer 16 for 700.000 kr. Hvordan er det lige med de gule fagforeninger? Studieophold i York

ADIOGRAFEN SEMINAR SIDE 6-9. Lønfejl snyder radiografer 16 for 700.000 kr. Hvordan er det lige med de gule fagforeninger? Studieophold i York ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - NOVEMBER 2012 SEMINAR SIDE 6-9 16 I DETTE NUMMER: 10 Hvordan er det lige med de gule fagforeninger? Lønfejl snyder radiografer 16 for 700.000 kr. 22 Studieophold

Læs mere

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MARTS 2013 MR SAFE, MR UNSAFE ELLER MR CONDITIONAL STENHÅRDE SKANNINGER

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MARTS 2013 MR SAFE, MR UNSAFE ELLER MR CONDITIONAL STENHÅRDE SKANNINGER ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MARTS 2013 OKSIDE2013 3-7 16 I DETTE NUMMER: 10 MR SAFE, MR UNSAFE ELLER MR CONDITIONAL 14 FÆLLES BATTERED CHILD PROCEDURE I REGION SYDDANMARK 18 STENHÅRDE SKANNINGER

Læs mere

RADIOGRAFEN. Hvalhjerte i super-skanner FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - SEPTEMBER 2010 HVORDAN ER OMGANGSTONEN PÅ DIN ARBEJDS- PLADS

RADIOGRAFEN. Hvalhjerte i super-skanner FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - SEPTEMBER 2010 HVORDAN ER OMGANGSTONEN PÅ DIN ARBEJDS- PLADS RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - SEPTEMBER 2010 Hvalhjerte i super-skanner HVORDAN ER OMGANGSTONEN PÅ DIN ARBEJDS- PLADS GODE RÅD TIL FORBEDRING AF DIT ARBEJDSMILJØ HOLD OP OG

Læs mere

RADIOGRAFEN GRONINGEN STUDIEOPHOLD I FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - JUNI 2011 EVENTYRLØB PORTRÆT AF EN FORMAND X2

RADIOGRAFEN GRONINGEN STUDIEOPHOLD I FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - JUNI 2011 EVENTYRLØB PORTRÆT AF EN FORMAND X2 RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - JUNI 2011 STUDIEOPHOLD I GRONINGEN NYT ERGONOMISK TILTAG I KOLDING PORTRÆT AF EN FORMAND X2 EVENTYRLØB INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer

Læs mere

RADIOGRAFEN MANDELEKTOMI ET METODE STUDIE. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle

RADIOGRAFEN MANDELEKTOMI ET METODE STUDIE. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - DECEMBER 2011 Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår MANDEELEKTOM - EN JULEHISTORIE MANDELEKTOMI ET METODE STUDIE EKSTERN FILTRERING

Læs mere

RADIOGRAFEN. Chicago. vind en tur. fra en radiografvinkel. til Torento med FRD FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - APRIL 2011

RADIOGRAFEN. Chicago. vind en tur. fra en radiografvinkel. til Torento med FRD FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - APRIL 2011 RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - APRIL 2011 Chicago fra en radiografvinkel vind en tur til Torento med FRD HAMMERUPPIGEN Røngten- UNDERSØGELSER STABILISERES TILLIDSREPRÆSENTANTERNES

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

KNOGLER I 3D BASERET PÅ GENNEMLYSNINGSMODALITET

KNOGLER I 3D BASERET PÅ GENNEMLYSNINGSMODALITET ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - AUGUST 2013 KNOGLER I 3D BASERET PÅ GENNEMLYSNINGSMODALITET SIDE 10 16 I DETTE NUMMER: 6 PATIENTERNE KLAGER 8 FOLKEMØDET: LOKAL, NATIONAL 16 KAN DET UNDGÅS? OG INTERNATIONAL

Læs mere

ADIOGRAFEN I DUBAI STUDIETUR SIDE 18-20 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MAJ 2013 ET STORT JA TIL OK13 TVÆRPROFESSIONEL SAMARBEJDSLÆRING

ADIOGRAFEN I DUBAI STUDIETUR SIDE 18-20 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MAJ 2013 ET STORT JA TIL OK13 TVÆRPROFESSIONEL SAMARBEJDSLÆRING ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MAJ 2013 STUDIETUR I DUBAI SIDE 18-20 16 I DETTE NUMMER: 6 ET STORT JA TIL OK13 10 TVÆRPROFESSIONEL SAMARBEJDSLÆRING 16 VED RADIOGRAFSKOLERNE I NORGE DERFOR GÅR

Læs mere

RADIOGRAFEN. Kick-off møde i Sundhedskartellet. MR skanning med DWIBS ved Ovariecancer. Et humanistisk perspektiv på radiografi

RADIOGRAFEN. Kick-off møde i Sundhedskartellet. MR skanning med DWIBS ved Ovariecancer. Et humanistisk perspektiv på radiografi RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - MAJ 2010 MR skanning med DWIBS ved Ovariecancer Et humanistisk perspektiv på radiografi Kick-off møde i Sundhedskartellet Kravindsamling er lukket

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

stemmer du ja eller nej? På forkant med diabetesforskningen i DD2 Ny skoleleder om magt og meget Markedsføring med Gå Godt

stemmer du ja eller nej? På forkant med diabetesforskningen i DD2 Ny skoleleder om magt og meget Markedsføring med Gå Godt Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter februar 2011 02 stemmer du ja eller nej? På forkant med diabetesforskningen i DD2 Ny skoleleder om magt og meget Markedsføring med Gå Godt WWW.LASF.DK leder

Læs mere