Personalehåndbog Radiologisk afdeling. Holbæk Sygehus Sundhedscenter Odsherred Sundheds- og Akuthus Kalundborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog Radiologisk afdeling. Holbæk Sygehus Sundhedscenter Odsherred Sundheds- og Akuthus Kalundborg"

Transkript

1 Personalehåndbog Radiologisk afdeling Holbæk Sygehus Sundhedscenter Odsherred Sundheds- og Akuthus Kalundborg

2 Velkommen til Radiologisk afdeling...4 Afdelingens funktion...4 Organisation...4 Arbejdsdragt (uniform)...6 Arbejdsmiljørepræsentant...6 Barns sygdom...6 Beredskabsplan...6 D4Infonet...6 Evalueringssamtale...7 Ferie...7 Graviditet barsel adoption plejeorlov mm....7 Hjertestop...8 Hospitalsetikette/Kommunikation...8 Internet, intranet og Kaffe- og frokostpause...8 Kaffe-/gavekasse...8 Kontakt med pressen...9 Kurser...9 Befordring...9 Lokalitet...9 Læge/tandlæge-besøg...10 Løn...10 MED (medarbejder) udvalg...10 Medarbejder Udviklings Samtale (MUS) - Kompetenceudviklingssamtale (KUS)...11 Misbrugspolitik...11 Mobil/Telefon...11 Mødestruktur...11 Nøglesystem...12 Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 2 af 18

3 Opsigelse...12 Overarbejde...12 Personaleforening...12 Personsøger...12 Rygepolitik...13 Seniorpolitik...13 Stikskader...13 Superbrugere/Specialister...13 Sygefravær...13 Taskeskab...14 Tavshedspligt...14 Tillidsrepræsentant...14 Tjenestefrihed...14 Tjenestetidens placering og vagtarbejde...15 Tjenestetidsplan...15 Traume...15 Bilag...16 Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 3 af 18

4 Velkommen til Radiologisk afdeling Vi byder dig velkommen til vores afdeling og håber, at du med denne håndbog kan få en god start i din nye stilling. Afdelingens funktion Vores afdeling udfører et bredt udsnit af radiologiske undersøgelser, herunder konventionelle røntgenundersøgelser, ultralydsskanninger, CT, MR, ultralyd- og CT-vejledte interventioner. Afdelingen har døgnberedskab inkl. lægeligt vagtberedskab og udfører primært undersøgelser for Sygehusets afdelinger og almen- og speciallægepraksis Satellitafsnittene i Sundheds- og Akuthus Kalundborg (SAK) og på Sundhedscenter Odsherred (SCO) betjener primært almen- og specialelægepraksis med almindelige røntgenundersøgelser. Her er ikke vagtberedskab. Radiologisk afdeling har jævnlig radiografstuderende, som får klinisk undervisning. Organisation Sygehus Nord, som en del af Region Sjælland, består af sygehusene i Holbæk, Roskilde og Køge, samt enkelte sygehusfunktioner på Sundhedshusene i Kalundborg, Nykøbing Sjælland og Fakse. Holbæk Sygehus incl. SAK og SCO har en fælles afdelingsledelse placeret i Holbæk. Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 4 af 18

5 Afdelingsledelsen udgøres af en ledende overlæge og en ledende overradiograf. Afdelingsledelsen udgør også den daglige driftsledelse på Holbæk Sygehus. Den daglige driftsledelse på radiologisk afsnit i SAK udgøres af en overlæge samt en overradiograf. Den daglige driftsledelse på SCO udgøres af en radiograf. Med reference til afdelingsledelsen er der tilknyttet en kvalitetskoordinator, en systemadministrator og en klinisk uddannelsesansvarlig radiograf. Derudover er der tilknyttet en ansvarlig fysiker. Vedrørende nøglepersoner for afdelingen se bilag. Afdelingen er arbejdsmiljøcertificeret efter standarden DS/OHSAS 18001:2008. Afdelingen benytter sig af et fælles regionalt dokumentstyringssystem - D4Infonet. Denne personalehåndbog er inddelt i alfabetisk orden, således at du bedre kan finde rundt i bogen. VELKOMMEN TIL DIN NYE ARBEJDSPLADS Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 5 af 18

6 Arbejdsdragt (uniform) Der udleveres 6 uniformer fra vaskeriet, alle mærket med nummer, navn og titel. De rene uniformer findes i garderoben. Efter ønske kan der udleveres hovedtørklæde. Snavsede uniformer lægges i uniformsvogne ved garderoben. Alle lommer skal være tomme, emblemer og lign. skal fjernes, og alle knapper skal være knappet op, og ærmer/bukseben skal være rullet ned. Der skal skiftes tøj hver dag. Hvis tøjet bliver snavset, eks. med blod, skal det øjeblikkelig skiftes. Al patientkontakt skal foregå i uniform med korte ærmer, for at undgå smitte. Det er ikke tilladt at bære ringe og ure når der bæres uniform. Håret skal være velplejet og skal sættes op hvis det er langt. Ligeledes skal hænderne være velplejet, dvs. korte, rene negle og ingen åbne sår, kunstige negle eller neglelak. Arbejdsmiljørepræsentant På afdelingen på HOL og i SAK findes en arbejdsmiljøgruppe bestående af en arbejdsmiljørepræsentant (AmiR) og en arbejdsmiljøleder. SCO er tilknyttet arbejdsmiljøgruppen i Holbæk. AmiR vælges i lige år for 2 år ad gangen blandt hele personalet. Arbejdsmiljøgruppen skal sikre retningsgivende arbejdsmiljø dokumenter overholdes, samt at alle medarbejdere er orienteret om AM-netbog (arbejdsmiljø), som findes i D4Infonet. Barns sygdom I tilfælde af mindreårigt (<18 år) barns sygdom kan medarbejderen, hvis arbejdet tillader det, være fraværende ved barnets første og anden sygedag i umiddelbar forlængelse af hinanden. Barnets første sygedag er selve den dag barnet bliver sygt. Indtræder sygdommen før arbejdsdagens ophør er dette barnets første sygedag. Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag. Beredskabsplan Beredskabsplan for Sygehus Nord ligger i D4Infonet. Holbæk Sygehus Beredskabsplanen findes ligeledes i trykt form i mappe på vagtværelset. I samme mappe findes en afdelingsprocedure samt telefonliste, over hvem der indkaldes i forbindelse med større ulykker mm. D4Infonet D4 er Region Sjællands dokumentstyringssystem til håndtering af dokumenter. Her finder du alle de retningsgivende dokumenter, der er nødvendige for dit arbejde. D4 er en af nøglerne i kvalitetsarbejdet, og er med til at sikre, at alle arbejder ud fra de samme rammer. Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 6 af 18

7 Hver afdeling har en netbog i D4 Radiologi Sygehus Nord er vores. De Radiologiske afdelinger i Sygehus Nord er fælles om én netbog, hvori du finder fælles retningslinjer og instrukser for radiologien, samt lokale retningslinjer og instrukser gældende for den enkelte afdeling og/eller geografi. Udover en fælles arbejdsmiljønetbog gældende for hele Sygehus Nord, findes der ligeledes lokale retningslinjer og instrukser i radiologiens egen netbog. Arbejdsmiljønetbogen indeholder oplysninger om affaldshåndtering, brandinstruks, skadeanmeldelse, m.m. Alle medarbejdere får via mail besked om nye dokumenter samt rettelser og tilføjelser til allerede gældende. Det er den enkelte medarbejders ansvar, at holde sig ajour med disse ændringer. Evalueringssamtale Efter 4 uger, 8 uger og 6 måneders ansættelse indbydes medarbejderen til evalueringssamtale med den nærmeste ledelse. Ferie Ferie planlægges i samråd med afdelingssygeplejersken og afdelingsradiografen. Holbæk Sygehus Ønsker om sommerferie skal foreligge senest d. 15. januar for perioden 1/5 30/9. Sommerferieplan er klar 1. februar. Ønsker om øvrig ferie senest d. 1. august for perioden og 1. november for perioden Sundheds- og Akuthus Kalundborg Ønsker om sommerferie skal foreligge senest d. 15. januar for perioden 1/5 30/9. Sommerferieplan er klar 1. februar. Ønsker om øvrig ferie senest d. 1. august for perioden og 1. november for perioden Sundhedscenter Odsherred Afdelingen lukker i 3 fastlagte uger i sommerperioden. Graviditet barsel adoption plejeorlov mm. Regler for ovenstående er gældende efter din fagforenings overenskomst: Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 7 af 18

8 Hjertestop Instruks for hjertestop alarmering hænger strategiske steder på afdelingen. Hvert andet år skal du gennemgå vedligeholdelsesundervisning i hjertestop. Holbæk Sygehus Ring 4444 Sundheds- og Akuthus Kalundborg Ring Brug af hjertestarter Sundhedscenter Odsherred Ring Brug af hjertestarter Hospitalsetikette/Kommunikation Alle personalegruppers færden og optræden på et hospital må være præget af, at hospitalets patienter er syge mennesker, der er udsat for både psykiske og fysiske belastninger. Derfor kan patienter og de pårørende af og til være nervøse og usikre. Derfor bør du optræde høfligt, venligt og professionelt, samt være hjælpsom og tålmodig. Ligeledes skal du give dig tid til at informere patienten om, hvad der skal ske, for at undgå unødig ængstelse. Du må ikke indlade dig i diskussioner med patienter om deres sygdomme og eventuelle undersøgelsessvar, henvis da altid til rekvirent. Uenighed mellem personale bør ikke diskuteres i patienters påhør. Internet, intranet og Region Sjælland, Sygehus Nord, har sit eget intranet 1. Alle medarbejdere får ved ansættelsen egen -adresse og internetadgang. Privat brug af internet og i arbejdstiden skal begrænses mest muligt. Kaffe- og frokostpause Ifølge overenskomsten har personalet ret til en spisepause på 29 minutter i løbet af dagen, ved arbejdsdage på mere end 5 timer. Derudover afholdes der pause, når arbejdet tillader det, fordelt med en kaffepause om formiddagen og evt. en om eftermiddagen. Kaffe-/gavekasse Kaffe og te betales af afdelingen. 1 Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 8 af 18

9 I Holbæk og Kalundborg er en gavekasse, hvor der ligeledes indbetales et månedligt beløb til at betale gaver til egne kollegaer. Det er frivilligt om man vil være del af gavekassen. Kontakt med pressen Henvis altid til afdelingsledelsen. Kurser Du kan altid søge om tjenestefrihed og/eller økonomisk bistand til deltagelse i faglige kurser, seminarer, temadage, møder, m.fl. Dette gøres ved at udfylde følgende skema: old/blanketter/documents/kursusansøgning.doc Når tillidsrepræsentanten skal på kursus, eller møde i forbindelse med sit tillidshverv, udfyldes dette skema: old/blanketter/documents/tillidsmandskursus%20feb09.doc Udfyldt ansøgningsskema skal underskrives af ledende overradiograf og/eller ledende overlæge. Tilmeldingen til kurset sørger ansøger selv for. Hvis ansøger optages på kurset, gives en tilbagemelding til ledende overradiograf og/eller ledende overlæge. Befordring Der gives befordringsgodtgørelse iht. gældende takster. Godtgørelsen gives til merkørsel i forhold til daglig transport, til kursus, seminar, temadag, m.fl. Dette gøres ved at udfylde følgende skema: old/blanketter/documents/befordringsgodtgørelse%20vers%201.1%20 oktober% xls Udfyldt skema skal underskrives af nærmeste leder. Lokalitet Holbæk Sygehus Radiologisk afdeling findes i stueetagen i bygning Omklædningsfaciliteter findes i kælder. Sundheds- og Akuthus Kalundborg Radiologisk afsnit findes i stueetagen indgang 1 og 4. Omklædningsfaciliteter findes i kælder. Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 9 af 18

10 Sundhedscenter Odsherred Radiologisk satellit findes i hovedbygning på 3. sal. Omklædningsfaciliteter er på afdelingen. Læge/tandlæge-besøg Medarbejderen har pligt til at lægge besøgene udenfor arbejdstiden, hvis det er muligt. Medarbejderen skal altid forsøge at lægge besøgene, så de er til mindst mulig gene for afdelingen, dvs. først eller sidst på arbejdsdagen. Afdelings-/afnitsledelsen eller afdelingsradiograf/ afdelingssygeplejerske orienteres om dette i så god tid som muligt. Der gives tjenestefri med løn. Ved børns læge/tandlæge besøg, skal der afspadseres eller bruges omsorgsdage. Se i øvrigt punktet vedr. Tjenestefri. Løn Løn udbetales bagud den sidste hverdag i måneden og indsættes på bank- eller girokonto efter medarbejderens valg. Alle medarbejdere i Region Sjælland får elektroniske lønsedler via e-boks MED (medarbejder) udvalg På Radiologisk afdeling findes et MED-udvalg, hvor de 2 geografier er repræsenteret (HOL og SAK). Formålet med MED udvalget er at sikre, at samarbejdet i og imellem afdelingerne er baseret på en ligeværdig og gensidig dialog, hvor der skabes en fælles forståelse for rammerne for regionens og den enkelte arbejdsplads målsætninger. Igennem dette samarbejde skal den enkelte medarbejders medindflydelse og medbestemmelse tilgodeses. MED-udvalget består af i alt 12 personer, fordelt på 7 medarbejderrepræsentanter og 5 ledelsesrepræsentanter. Formanden for udvalget er ledende overlæge, og næstformand vælges blandt medarbejderrepræsentanterne. Blandt medarbejderrepræsentanterne er tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne som fødte medlemmer i udvalget. Lederrepræsentanterne udgør afdelingsledelsen (2 repræsentanter), afsnitsledelsen (2 repræsentanter) og 1 ledende lægesekretær. Medarbejderrepræsentanterne udgør 2 tillidsrepræsentanter (1 tillidsrepræsentant for sekretærgruppen (HOL) og 1 tillidsrepræsentant for radiograf og sygeplejerske grupperne (SAK)), 1 repræsentant for radiografer/sygeplejersker (HOL), 2 arbejdsmiljørepræsentanter (HOL/SAK), 2 SSA er (1 HOL/1 SAK). Tillidsrepræsentanten fortæller de nyansatte om MED-udvalget og hvordan man kan få medindflydelse og medbestemmelse. Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant for din faggruppe, gives informationen af anden medarbejderrepræsentant. Mødestruktur 4 gange årligt (2 forår/2 efterår) afholdes på Holbæk Sygehus. Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 10 af 18

11 Medarbejder Udviklings Samtale (MUS) - Kompetenceudviklingssamtale (KUS) Der afholdes MUS med din nærmeste leder en gang årligt. Der afholdes KUS med din nærmeste leder hvert 3. år i forbindelse med MUS. Når tiden er inde til en samtale, får du en indbydelse af din leder. Heri er der materiale til din samtale. Der vil blive udarbejdet et fortroligt referat af samtalen, hvor de aftaler og konklusioner I har lavet under samtalen, bliver nedskrevet. MUS/KUS materiale findes i D4. Misbrugspolitik Den ansattes professionelle handlinger og opgaveløsninger kan ikke forenes med arbejdet, hvis denne er påvirket og/eller påviseligt påvirket af f.eks. alkohol, medicin eller euforiserende stoffer. Alle har pligt til at være opmærksomme, hvis en kollega er ved at få et misbrugsproblem, og dernæst sørge for, at ledelsen bliver gjort opmærksom på dette. Ledelsen har ansvaret for at af-/ bekræfte en kollegas misbrugsproblem og foretage videre foranstaltninger. Mobil/Telefon Der kan modtages korte private samtaler på HOL SAK SCO Mobiltelefoner må ikke medbringes på afdelingerne. De kan med fordel anbringes i taskeskabene, og evt. tjekkes i pauserne. Mødestruktur Det er forskelligt for geografierne, hvilke møder der afholdes, men fælles for de 3 geografier er, at der bliver afholdt personalemøde. De medarbejdere der er på arbejde, deltager så vidt muligt i mødet. Her får medarbejderne information angående forhold vedrørende afdelingens drift samt information ang. arbejdsmiljø, kvalitetssystemer, m.m.. Det er også her, der er mulighed for at stille arbejdsrelaterede spørgsmål til ledelsen. Desuden afholdes der møder til undervisning, foredrag, m.m. Holbæk Hver tirsdag fra Sundheds- og Akuthus kalundborg Hver tirsdag fra Efter behov, tirsdag eftermiddage Sundhedscenter Odsherred 4 gange årligt (2 forår 2 efterår) Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 11 af 18

12 Nøglesystem Holbæk Sygehus Alle får udleveret nøgle til afdelingen, og ID-kort til sygehusets kortlæsere. Sundheds- og Akuthus Kalundborg Alle får udleveret nøgle til afsnittet. Sundhedscenter Odsherred Alle får udleveret nøgle til Sundhedscentret samt satellitten. Opsigelse Efter 2 måneders ansættelse er der én måneds opsigelse fra medarbejderens side. Skriftlig opsigelse afleveres til Afdelingsledelsen. Overarbejde Overarbejde kan forekomme i forbindelse med sygdom, apparatursvigt og lignende. Hvis det ikke er muligt at afspadsere optjente timer for en given periode, bliver timerne udbetalt efter 3 måneder. Ikke vagtgående personale kan efter ønske akkumulere timer til afspadsering. Personaleforening Holbæk Sygehus, SAK og SCO Personaleforeningen på Holbæk Sygehus hedder Blæksprutten. Personaleforeningen udsender jævnlig et personaleblad og arrangere diverse sociale arrangementer. Medlemskabet er frivilligt og koster 20 kr. om måneden, som trækkes automatisk via lønnen. Ved medlemskab af personaleforeningen, får man rabat i udvalgte forretninger, motionscentre, wellness m.m. Medlemsrabatterne kan ses i personalebladet. Bladet er desuden at finde på intranettet. Personsøger Holbæk Sygehus Der benyttes én personsøger, som betjenes om dagen og i vagterne. Om dagen betjenes personsøgeren af personale, der varetager akutfunktion. Personsøger nr. Alarmere Hvornår benyttes personsøgeren 6710 Traume m.v. Dag, aftenvagt og nattevagt Når personsøgeren alarmerer traume, hyler personsøgeren en bestemt alarmeringstone. Der kvitteres for at alarmeringen er blevet hørt. Dette gøres ved at finde den nærmeste telefon og ringe 9 til omstillingen. Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 12 af 18

13 Rygepolitik Det er ikke tilladt at ryge på Sygehus Nords matrikler. Seniorpolitik Ifølge overenskomsten pr. 1. april 2008 med FRD/DSR/FOA, har personale over 58/60 år ret til senior-fridage. Antallet af fridage afhænger af alderen. Yderligere oplysninger fås ved kontakt til tillidsrepræsentanten for området. Stikskader Hvis uheldet er ude og man har stukket sig på en kanyle eller anden skarp genstand, som har været direkte eller indirekte i forbindelse med patient, skal man kontakte arbejdsmiljøgruppen og/eller nærmeste ledelse. De er behjælpelige med vejledning om stikskade og udfyldelse af skema til anmeldelsen af skaden. Retningslinjer og instrukser er at finde i D4. Superbrugere/Specialister Holbæk Sygehus Afdelingen har et antal medarbejdere, som varetager specialistopgaver/superbrugerfunktioner/kvalitetstjek ved afdelingens apparaturer og RIS/PACS. Sundheds- og Akuthus Kalundborg Afsnittet har et antal medarbejdere, som varetager specialistopgaver/superbrugerfunktioner/kvalitetstjek ved afdelingens apparaturer og RIS/PACS. Sundhedscenter Odsherred har en medarbejder, som varetager specialistopgave/superbrugerfunktion/kvalitetstjek ved afdelingens apparatur og RIS/PACS. Sygefravær Ved sygdom skal der ringes besked på 1. sygedag ved arbejdstids begyndelse: HOL SAK SCO Hverdage Weekend I Holbæk gives besked til afdelingsledelsen eller nærmeste leder. Hvis det er muligt, gives der samtidig besked om formodet varighed. Raskmelding skal så vidt muligt gives inden kl på den sidste sygedag af hensyn til arbejdsplanlægning. Afdelingen har via driftsaftale retningslinjer for sygefravær, som omfatter afholdelse af omsorgssamtale ved 3 eller flere Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 13 af 18

14 sygdomsperioder inden for 3 måneder eller længerevarende sygdomsperiode, mere end 4 uger. Taskeskab Du får et taskeskab, placeret som følgende: Holbæk SAK SCO På gangen udenfor Skyllerummet Omklædningsrummet frokoststuen Tavshedspligt Personalet ansat på Radiologisk afdeling er under ansvar i henhold til Bekendtgørelse af straffeloven 2, hvilket vil sige, at du ikke må videregive de oplysninger, du får kendskab til under arbejdet. Tavshedspligten omfatter, hvem der er indlagt, hvem der har fået foretaget en undersøgelse, og hvilke diagnostiske svar der er. Tavshedspligten indebærer ikke at al samtale om patienten er forbudt. Har du oplevet noget vedrørende en patient, som du mener, bør drøftes, kan du henvende dig til dine kollegaer eller afdelingsledelsen. Al samtale om patienter på offentlige steder er et brud på tavshedspligten. Tavshedspligten gælder både under og efter ansættelsens ophør. Tillidsrepræsentant Holbæk Sygehus incl. SCO På afdelingen findes 1 tillidsrepræsentant valgt blandt sekretærerne. Afdelingen har ikke tillidsrepræsentanter for radiografer/sygeplejersker eller SSA er/sygehjælpere. Hvis du får brug for fagforeningsrelateret hjælp på disse to områder, må du kontakte fællestillidsrepræsentant eller din fagforening. Sundheds- og Akuthus Kalundborg På afdelingen findes 1 tillidsrepræsentant valgt blandt radiografer/sygeplejersker. Afdelingen har ikke tillidsrepræsentant for sekretær og SSA. Hvis du får brug for fagforeningsrelateret hjælp på disse to områder, må du kontakte din fagforening. Tillidsrepræsentanten formidler kontakten mellem personalet og ledelsen i forbindelse med arbejds- og personalespørgsmål. Tjenestefrihed Radiologisk Afdeling følger de retningslinjer 3 der er udstukket fra Region Sjælland. 2 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 14 af 18

15 Tjenestetidens placering og vagtarbejde Holbæk Sygehus Ugedage Arbejdstid Mandag - fredag kl /16.00 Vagt Arbejdstid gælder alle ugens dage Aftenvagt kl / Nattevagt rådighedsvagt fra vagtværelse kl Forskudt vagt mandag - fredag Kl Sundheds- og Akuthus Kalundborg Ugedage Arbejdstid Mandag - fredag kl /15.30 Sundhedscenter Odsherred Ugedage Arbejdstid Mandag - torsdag kl Fredag kl Tjenestetidsplan Alle medarbejdere er tilknyttet en rulleplan. Endelig tjenestetidsplan udarbejdes af nærmeste daglige leder. Traume Holbæk Sygehus er et akutsygehus, som modtager traumepatienter. Der findes en manual, der beskriver behandling af traumepatienten og hvilken funktioner de forskellige faggrupper har, når de bliver kaldt til traume, denne er at finde i D4. De fotograferendes opgave ved et traume er at tage thoraxoptagelser og evt. pelvis og col. cerv. på traumestuen, samt CT-traumeskanning på radiologisk afdeling. Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 15 af 18

16 Bilag Nøglepersoner: Afdelingsledelsen Radiologisk afdeling, Holbæk Ledende overlæge Torben Palner Johansen Ledende overradiograf Elsebeth Hansen Vallèe Afsnitsledelsen Radiologisk afdeling, Kalundborg Overlæge Henrik Monrad Overradiograf Jette Ostenfeldt RIS/PACS Systemadministratorer: Jacob Søren Salskov Sørensen (Holbæk) Lillian Margit Kofoed (Ringsted) Jens Bierring-Sørensen (Slagelse) L-MED Ledende overlæge Torben Palner Johansen (formand) Sygeplejerske (SAK) Anne-Grethe Andersen (næstformand) Ledende overradiograf Elsebeth Hansen Vallée Overradiograf (SAK) Jette Ostenfeldt Overlæge (SAK) Henrik Monrad Ledende lægesekretær (HOL) Gitte Larsen Sygeplejerske (SAK AmiR) Suzanne Bente Rørup SSA er (HOL) Michaela Charlotte Walls Sørensen SSA er (HOL suppleant) Shirley Thorun Petersen Sekretær (HOL TR) Susanne Holst Lage Kvalitetskoordinator (HOL-AmiR) Mette Katrine Hvestendahl Sygehjælper (SAK) Annette Reinhardt Svane Sygeplejerske (HOL) Ulla Catarina Jensen Lokalt Kvalitetsteam Ledende overlæge Ledende overradiograf Overradiograf Ledende lægesekretær Ansvarlig Fysiker Radiograf Sygeplejerske Social- og sundhesass. Kvalitetskoordinator Torben Palner Johansen Elsebeth Hansen Vallèe Jette Ostenfeldt Gitte Larsen Steffen Hakon Hansen Lisbeth Wærnskjold Hansen Karin Søgaard Michaela Charlotte Walls Sørensen Mette Katrine Hvestendahl Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 16 af 18

17 Arbejdsmiljøgrupper Holbæk: AmiR Arbejdsmiljøleder Sundheds- og Akuthus Kalundborg: AmiR Arbejdsmiljøleder Tillidsrepræsentanter Holbæk: TR for sekretærer Sundheds- og Akuthus Kalundborg: TR for radiografer/sygeplejersker Forflytningsvejledere Holbæk: Sundheds- og Akuthus Kalundborg: Kvalitetskoordinator Mette Katrine Hvestendahl Ledende overlæge Torben Palner Johansen Sygeplejerske Suzanne Bente Rørup Overradiograf Jette Ostenfeldt Sekretær Susanne Holst Lage Sygeplejerske Anne-Grethe Andersen Sygeplejerske Mona Henriksen Sygeplejerske Suzanne Bente Rørup Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 17 af 18

18 Det sociale liv på afdelingen Årligt bliver der arrangeret en julefrokost af og for afdelingens personale. Der findes også sportsentusiaster på afdelingen, hvor man med dem, kan tilmelde sig løb, bowling m.m. VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG VELKOMMEN PÅ RADIOLOGISK AFDELING Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 18 af 18

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Til medarbejdere. Ansættelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Ansættelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Ansættelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre at afdelingen udvælger de bedst kvalificerede ansøgere til ledige stillinger og ansætter de bedste

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere. Bofællesskaberne Edelsvej

Introduktion af nye medarbejdere. Bofællesskaberne Edelsvej Introduktion af nye medarbejdere Bofællesskaberne Edelsvej Sådan modtager vi nye medarbejdere Ved Bofællesskaberne Edelsvej lægger vi stor vægt på, at nye medarbejdere modtages godt og bliver bedst muligt

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere. UCE - Bofællesskaberne Edelsvej

Introduktion af nye medarbejdere. UCE - Bofællesskaberne Edelsvej Introduktion af nye medarbejdere UCE - Bofællesskaberne Edelsvej Sådan modtager vi nye medarbejdere Ved Bofællesskaberne Edelsvej lægger vi stor vægt på, at nye medarbejdere modtages godt og bliver bedst

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Børnehaven Farveladen

Børnehaven Farveladen P ERSONALEHÅNDBOG 2014 Side 2 Indledning FORORD Denne håndbog er et supplement til medarbejderhåndbogen for Esbjerg Kommune, som du kan finde under EK-net. Vi ønsker med denne håndbog at fortælle hvilke

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen BØRNEHUSET KATAMARANENS PERSONALEPOLITIK. Velkommen som ny ansat i Børnehuset Katamaranen. Institutionen består af to afdelinger Hjertinggården og Sjelborg børnehave.

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET I denne personalepolitik tages der udgangspunkt i den overordnede personalepolitik, der er for Regionshospitalet Horsens og Brædstrup og i den personalepolitik,

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune

Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune Kære medarbejder! Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune Her kan du læse om Lind Pleje- og Aktivitetscenters værdier og om praktiske informationer, som du får brug for i din ansættelse.

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Velkommen til nyt personale. på Ældrecentret Nygårds Plads

Velkommen til nyt personale. på Ældrecentret Nygårds Plads Velkommen til nyt personale på Ældrecentret Nygårds Plads Velkommen til Ældrecentret Nygårds Plads. Vi håber du vil blive glad for at være ansat hos os. Fælles værdier Ansvar: Samarbejde på tværs og udvise

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSAGERSKOLEN KORT ORIENTERING TIL NYE MEDARBEJDERE OM STENSAGERSKOLEN SOM ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN TIL STENSAGERSKOLEN KORT ORIENTERING TIL NYE MEDARBEJDERE OM STENSAGERSKOLEN SOM ARBEJDSPLADS VELKOMMEN TIL STENSAGERSKOLEN KORT ORIENTERING TIL NYE MEDARBEJDERE OM STENSAGERSKOLEN SOM ARBEJDSPLADS gå til www.stensagerskolen.dk og Personaleintra for yderligere informationer 16. december 2010 STENSAGERVEJ

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser Velkommen SSH-elev Denne folder er lavet i samarbejde med HR, IT og Digitaliserings- Sektoren og uddannelsesgruppen i Ældre & Sundhed HR, IT og Digitaliserings-Sektoren arbejder med alt omkring løn- og

Læs mere

Varde Kommune. Velkommen til Social og Handicap

Varde Kommune. Velkommen til Social og Handicap Varde Kommune Velkommen til Social og Handicap Indhold Varde Kommune... 1 Velkommen til Social og Handicap... 1 Vores Varde.... 5 Organisationsdiagram Varde Kommune... 6 Varde Kommunes værdier.... 6 Social

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Baggrund Vi skal fortsat leve op til direktionens udmeldelse om at vise rettidig omhu og afdelingsledelsen budskab om at organisationen

Læs mere

Referat. Ledelsesrepræsentanter:

Referat. Ledelsesrepræsentanter: Klinisk Biokemisk Afdeling Svendborg Sygehus Referat Møde: MED-udvalgsmøde Mødetidspunkt: 31. august 2010 Sted: Mødelokalet KBA Ledelsesrepræsentanter: Ledende overlæge Steen Antonsen Led.bioanalytiker

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Handlingsplan. Løsning Kort sigt. Løsningsansvarlig Deadline Godkendt dato Jette Ostenfeldt 17-05-2010 18-03-2010. Løsning Langt sigt

Handlingsplan. Løsning Kort sigt. Løsningsansvarlig Deadline Godkendt dato Jette Ostenfeldt 17-05-2010 18-03-2010. Løsning Langt sigt Afdeling: Radiologisk Afdeling - Kalundborg Oprettet af: mkhv Oprettelsesdato: 17-03-2010 ID: 960 Titel: Ergonomi/forflytning KAL - forflytning ved især knæoptagelser. Personalet giver udtryk for at der

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Velkommen til Kasperskolen. din nye arbejdsplads

Velkommen til Kasperskolen. din nye arbejdsplads Velkommen til Kasperskolen din nye arbejdsplads August 2014 I denne lille folder, kan du få svar på nogle af de mange spørgsmål der dukker op, når man starter på et nyt job. Den komplette personalehåndbog

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Tilstedeværelsespolitik Støttecentret for Senhjerneskadede

Tilstedeværelsespolitik Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Tilstedeværelsespolitik Støttecentret for Senhjerneskadede -Personalepolitiske retningslinjer ved psykisk belastning grundet arbejdet

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Referat af MED-udvalgsmøde Fredag d. 4. april 2014 kl

Referat af MED-udvalgsmøde Fredag d. 4. april 2014 kl Referat af MED-udvalgsmøde Fredag d. 4. april 2014 kl. 10.00-13.00 Kulturhusets konferencerum Ledelsesrepræsentanter: Bernhard Schmitz Thomas Meyhoff Crone (referent) John Bay Sørensen Renate Gregersen

Læs mere

Velkommen til. - velkomstmateriale for nye medarbejdere. At leve er ikke nok Solskin, Frihed og en lille Blomst maa man have!

Velkommen til. - velkomstmateriale for nye medarbejdere. At leve er ikke nok Solskin, Frihed og en lille Blomst maa man have! Velkommen til At leve er ikke nok Solskin, Frihed og en lille Blomst maa man have! - velkomstmateriale for nye medarbejdere Områdecenter Trye Søndergade 36 7741 Frøstrup 99173020 trye@thisted.dk Velkommen!

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Personalepolitik / personalehåndbog

Personalepolitik / personalehåndbog Personalepolitik / personalehåndbog Redigeret pr. 1. juli 2016/Ann 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FOA NORDSJÆLLANDS MÅL OG VÆRDIER... 3 3. OPGAVER, VISIONER, SAMARBEJDE M.V.... 5 4. MEDARBEJDERNES

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense

Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense Proceduren indtræder med virkning fra 2010 og erstatter hermed tidligere procedure

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Velkommen til Gedskovvej

Velkommen til Gedskovvej Velkommen til Gedskovvej Kære Vi vil gerne byde dig velkommen til dit afklaringsforløb på CUBA. Vi håber du bliver glad for at være her, og vi glæder os til at lære dig at kende. Inden du starter vil vi

Læs mere

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Velkommen til Tagensbo skole. Alle vikarer skal oprettes på Lærerintra. Kontakt Henrik Fabricius viceinspektør eller Jeanne Jacobsen, skoleleder. Din timeløn

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

DokumentID / Dokumentnr / 4.4

DokumentID / Dokumentnr / 4.4 Sygehus Sønderjylland - Tværgående dokumenter SHS - 1 Ledelse - Arbejdsmiljø - 4 Planlægning Tværgående dokumenter SHS Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Fremmede virksomheder Niveau: Dokumentbrugere:

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser lommekort Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser Det er vigtigt, at du kender til retningslinjer, politikker

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle.

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 22 789 112 Fredericia-Odense-Kolding-Vejle Tlf. +45 30 209 272 Mail: info@human-consulting.info PERSONALE HÅNDBOGEN Velkommen hos Human Consulting!

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere