Personalehåndbog Radiologisk afdeling. Holbæk Sygehus Sundhedscenter Odsherred Sundheds- og Akuthus Kalundborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog Radiologisk afdeling. Holbæk Sygehus Sundhedscenter Odsherred Sundheds- og Akuthus Kalundborg"

Transkript

1 Personalehåndbog Radiologisk afdeling Holbæk Sygehus Sundhedscenter Odsherred Sundheds- og Akuthus Kalundborg

2 Velkommen til Radiologisk afdeling...4 Afdelingens funktion...4 Organisation...4 Arbejdsdragt (uniform)...6 Arbejdsmiljørepræsentant...6 Barns sygdom...6 Beredskabsplan...6 D4Infonet...6 Evalueringssamtale...7 Ferie...7 Graviditet barsel adoption plejeorlov mm....7 Hjertestop...8 Hospitalsetikette/Kommunikation...8 Internet, intranet og Kaffe- og frokostpause...8 Kaffe-/gavekasse...8 Kontakt med pressen...9 Kurser...9 Befordring...9 Lokalitet...9 Læge/tandlæge-besøg...10 Løn...10 MED (medarbejder) udvalg...10 Medarbejder Udviklings Samtale (MUS) - Kompetenceudviklingssamtale (KUS)...11 Misbrugspolitik...11 Mobil/Telefon...11 Mødestruktur...11 Nøglesystem...12 Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 2 af 18

3 Opsigelse...12 Overarbejde...12 Personaleforening...12 Personsøger...12 Rygepolitik...13 Seniorpolitik...13 Stikskader...13 Superbrugere/Specialister...13 Sygefravær...13 Taskeskab...14 Tavshedspligt...14 Tillidsrepræsentant...14 Tjenestefrihed...14 Tjenestetidens placering og vagtarbejde...15 Tjenestetidsplan...15 Traume...15 Bilag...16 Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 3 af 18

4 Velkommen til Radiologisk afdeling Vi byder dig velkommen til vores afdeling og håber, at du med denne håndbog kan få en god start i din nye stilling. Afdelingens funktion Vores afdeling udfører et bredt udsnit af radiologiske undersøgelser, herunder konventionelle røntgenundersøgelser, ultralydsskanninger, CT, MR, ultralyd- og CT-vejledte interventioner. Afdelingen har døgnberedskab inkl. lægeligt vagtberedskab og udfører primært undersøgelser for Sygehusets afdelinger og almen- og speciallægepraksis Satellitafsnittene i Sundheds- og Akuthus Kalundborg (SAK) og på Sundhedscenter Odsherred (SCO) betjener primært almen- og specialelægepraksis med almindelige røntgenundersøgelser. Her er ikke vagtberedskab. Radiologisk afdeling har jævnlig radiografstuderende, som får klinisk undervisning. Organisation Sygehus Nord, som en del af Region Sjælland, består af sygehusene i Holbæk, Roskilde og Køge, samt enkelte sygehusfunktioner på Sundhedshusene i Kalundborg, Nykøbing Sjælland og Fakse. Holbæk Sygehus incl. SAK og SCO har en fælles afdelingsledelse placeret i Holbæk. Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 4 af 18

5 Afdelingsledelsen udgøres af en ledende overlæge og en ledende overradiograf. Afdelingsledelsen udgør også den daglige driftsledelse på Holbæk Sygehus. Den daglige driftsledelse på radiologisk afsnit i SAK udgøres af en overlæge samt en overradiograf. Den daglige driftsledelse på SCO udgøres af en radiograf. Med reference til afdelingsledelsen er der tilknyttet en kvalitetskoordinator, en systemadministrator og en klinisk uddannelsesansvarlig radiograf. Derudover er der tilknyttet en ansvarlig fysiker. Vedrørende nøglepersoner for afdelingen se bilag. Afdelingen er arbejdsmiljøcertificeret efter standarden DS/OHSAS 18001:2008. Afdelingen benytter sig af et fælles regionalt dokumentstyringssystem - D4Infonet. Denne personalehåndbog er inddelt i alfabetisk orden, således at du bedre kan finde rundt i bogen. VELKOMMEN TIL DIN NYE ARBEJDSPLADS Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 5 af 18

6 Arbejdsdragt (uniform) Der udleveres 6 uniformer fra vaskeriet, alle mærket med nummer, navn og titel. De rene uniformer findes i garderoben. Efter ønske kan der udleveres hovedtørklæde. Snavsede uniformer lægges i uniformsvogne ved garderoben. Alle lommer skal være tomme, emblemer og lign. skal fjernes, og alle knapper skal være knappet op, og ærmer/bukseben skal være rullet ned. Der skal skiftes tøj hver dag. Hvis tøjet bliver snavset, eks. med blod, skal det øjeblikkelig skiftes. Al patientkontakt skal foregå i uniform med korte ærmer, for at undgå smitte. Det er ikke tilladt at bære ringe og ure når der bæres uniform. Håret skal være velplejet og skal sættes op hvis det er langt. Ligeledes skal hænderne være velplejet, dvs. korte, rene negle og ingen åbne sår, kunstige negle eller neglelak. Arbejdsmiljørepræsentant På afdelingen på HOL og i SAK findes en arbejdsmiljøgruppe bestående af en arbejdsmiljørepræsentant (AmiR) og en arbejdsmiljøleder. SCO er tilknyttet arbejdsmiljøgruppen i Holbæk. AmiR vælges i lige år for 2 år ad gangen blandt hele personalet. Arbejdsmiljøgruppen skal sikre retningsgivende arbejdsmiljø dokumenter overholdes, samt at alle medarbejdere er orienteret om AM-netbog (arbejdsmiljø), som findes i D4Infonet. Barns sygdom I tilfælde af mindreårigt (<18 år) barns sygdom kan medarbejderen, hvis arbejdet tillader det, være fraværende ved barnets første og anden sygedag i umiddelbar forlængelse af hinanden. Barnets første sygedag er selve den dag barnet bliver sygt. Indtræder sygdommen før arbejdsdagens ophør er dette barnets første sygedag. Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag. Beredskabsplan Beredskabsplan for Sygehus Nord ligger i D4Infonet. Holbæk Sygehus Beredskabsplanen findes ligeledes i trykt form i mappe på vagtværelset. I samme mappe findes en afdelingsprocedure samt telefonliste, over hvem der indkaldes i forbindelse med større ulykker mm. D4Infonet D4 er Region Sjællands dokumentstyringssystem til håndtering af dokumenter. Her finder du alle de retningsgivende dokumenter, der er nødvendige for dit arbejde. D4 er en af nøglerne i kvalitetsarbejdet, og er med til at sikre, at alle arbejder ud fra de samme rammer. Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 6 af 18

7 Hver afdeling har en netbog i D4 Radiologi Sygehus Nord er vores. De Radiologiske afdelinger i Sygehus Nord er fælles om én netbog, hvori du finder fælles retningslinjer og instrukser for radiologien, samt lokale retningslinjer og instrukser gældende for den enkelte afdeling og/eller geografi. Udover en fælles arbejdsmiljønetbog gældende for hele Sygehus Nord, findes der ligeledes lokale retningslinjer og instrukser i radiologiens egen netbog. Arbejdsmiljønetbogen indeholder oplysninger om affaldshåndtering, brandinstruks, skadeanmeldelse, m.m. Alle medarbejdere får via mail besked om nye dokumenter samt rettelser og tilføjelser til allerede gældende. Det er den enkelte medarbejders ansvar, at holde sig ajour med disse ændringer. Evalueringssamtale Efter 4 uger, 8 uger og 6 måneders ansættelse indbydes medarbejderen til evalueringssamtale med den nærmeste ledelse. Ferie Ferie planlægges i samråd med afdelingssygeplejersken og afdelingsradiografen. Holbæk Sygehus Ønsker om sommerferie skal foreligge senest d. 15. januar for perioden 1/5 30/9. Sommerferieplan er klar 1. februar. Ønsker om øvrig ferie senest d. 1. august for perioden og 1. november for perioden Sundheds- og Akuthus Kalundborg Ønsker om sommerferie skal foreligge senest d. 15. januar for perioden 1/5 30/9. Sommerferieplan er klar 1. februar. Ønsker om øvrig ferie senest d. 1. august for perioden og 1. november for perioden Sundhedscenter Odsherred Afdelingen lukker i 3 fastlagte uger i sommerperioden. Graviditet barsel adoption plejeorlov mm. Regler for ovenstående er gældende efter din fagforenings overenskomst: Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 7 af 18

8 Hjertestop Instruks for hjertestop alarmering hænger strategiske steder på afdelingen. Hvert andet år skal du gennemgå vedligeholdelsesundervisning i hjertestop. Holbæk Sygehus Ring 4444 Sundheds- og Akuthus Kalundborg Ring Brug af hjertestarter Sundhedscenter Odsherred Ring Brug af hjertestarter Hospitalsetikette/Kommunikation Alle personalegruppers færden og optræden på et hospital må være præget af, at hospitalets patienter er syge mennesker, der er udsat for både psykiske og fysiske belastninger. Derfor kan patienter og de pårørende af og til være nervøse og usikre. Derfor bør du optræde høfligt, venligt og professionelt, samt være hjælpsom og tålmodig. Ligeledes skal du give dig tid til at informere patienten om, hvad der skal ske, for at undgå unødig ængstelse. Du må ikke indlade dig i diskussioner med patienter om deres sygdomme og eventuelle undersøgelsessvar, henvis da altid til rekvirent. Uenighed mellem personale bør ikke diskuteres i patienters påhør. Internet, intranet og Region Sjælland, Sygehus Nord, har sit eget intranet 1. Alle medarbejdere får ved ansættelsen egen -adresse og internetadgang. Privat brug af internet og i arbejdstiden skal begrænses mest muligt. Kaffe- og frokostpause Ifølge overenskomsten har personalet ret til en spisepause på 29 minutter i løbet af dagen, ved arbejdsdage på mere end 5 timer. Derudover afholdes der pause, når arbejdet tillader det, fordelt med en kaffepause om formiddagen og evt. en om eftermiddagen. Kaffe-/gavekasse Kaffe og te betales af afdelingen. 1 Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 8 af 18

9 I Holbæk og Kalundborg er en gavekasse, hvor der ligeledes indbetales et månedligt beløb til at betale gaver til egne kollegaer. Det er frivilligt om man vil være del af gavekassen. Kontakt med pressen Henvis altid til afdelingsledelsen. Kurser Du kan altid søge om tjenestefrihed og/eller økonomisk bistand til deltagelse i faglige kurser, seminarer, temadage, møder, m.fl. Dette gøres ved at udfylde følgende skema: old/blanketter/documents/kursusansøgning.doc Når tillidsrepræsentanten skal på kursus, eller møde i forbindelse med sit tillidshverv, udfyldes dette skema: old/blanketter/documents/tillidsmandskursus%20feb09.doc Udfyldt ansøgningsskema skal underskrives af ledende overradiograf og/eller ledende overlæge. Tilmeldingen til kurset sørger ansøger selv for. Hvis ansøger optages på kurset, gives en tilbagemelding til ledende overradiograf og/eller ledende overlæge. Befordring Der gives befordringsgodtgørelse iht. gældende takster. Godtgørelsen gives til merkørsel i forhold til daglig transport, til kursus, seminar, temadag, m.fl. Dette gøres ved at udfylde følgende skema: old/blanketter/documents/befordringsgodtgørelse%20vers%201.1%20 oktober% xls Udfyldt skema skal underskrives af nærmeste leder. Lokalitet Holbæk Sygehus Radiologisk afdeling findes i stueetagen i bygning Omklædningsfaciliteter findes i kælder. Sundheds- og Akuthus Kalundborg Radiologisk afsnit findes i stueetagen indgang 1 og 4. Omklædningsfaciliteter findes i kælder. Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 9 af 18

10 Sundhedscenter Odsherred Radiologisk satellit findes i hovedbygning på 3. sal. Omklædningsfaciliteter er på afdelingen. Læge/tandlæge-besøg Medarbejderen har pligt til at lægge besøgene udenfor arbejdstiden, hvis det er muligt. Medarbejderen skal altid forsøge at lægge besøgene, så de er til mindst mulig gene for afdelingen, dvs. først eller sidst på arbejdsdagen. Afdelings-/afnitsledelsen eller afdelingsradiograf/ afdelingssygeplejerske orienteres om dette i så god tid som muligt. Der gives tjenestefri med løn. Ved børns læge/tandlæge besøg, skal der afspadseres eller bruges omsorgsdage. Se i øvrigt punktet vedr. Tjenestefri. Løn Løn udbetales bagud den sidste hverdag i måneden og indsættes på bank- eller girokonto efter medarbejderens valg. Alle medarbejdere i Region Sjælland får elektroniske lønsedler via e-boks MED (medarbejder) udvalg På Radiologisk afdeling findes et MED-udvalg, hvor de 2 geografier er repræsenteret (HOL og SAK). Formålet med MED udvalget er at sikre, at samarbejdet i og imellem afdelingerne er baseret på en ligeværdig og gensidig dialog, hvor der skabes en fælles forståelse for rammerne for regionens og den enkelte arbejdsplads målsætninger. Igennem dette samarbejde skal den enkelte medarbejders medindflydelse og medbestemmelse tilgodeses. MED-udvalget består af i alt 12 personer, fordelt på 7 medarbejderrepræsentanter og 5 ledelsesrepræsentanter. Formanden for udvalget er ledende overlæge, og næstformand vælges blandt medarbejderrepræsentanterne. Blandt medarbejderrepræsentanterne er tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne som fødte medlemmer i udvalget. Lederrepræsentanterne udgør afdelingsledelsen (2 repræsentanter), afsnitsledelsen (2 repræsentanter) og 1 ledende lægesekretær. Medarbejderrepræsentanterne udgør 2 tillidsrepræsentanter (1 tillidsrepræsentant for sekretærgruppen (HOL) og 1 tillidsrepræsentant for radiograf og sygeplejerske grupperne (SAK)), 1 repræsentant for radiografer/sygeplejersker (HOL), 2 arbejdsmiljørepræsentanter (HOL/SAK), 2 SSA er (1 HOL/1 SAK). Tillidsrepræsentanten fortæller de nyansatte om MED-udvalget og hvordan man kan få medindflydelse og medbestemmelse. Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant for din faggruppe, gives informationen af anden medarbejderrepræsentant. Mødestruktur 4 gange årligt (2 forår/2 efterår) afholdes på Holbæk Sygehus. Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 10 af 18

11 Medarbejder Udviklings Samtale (MUS) - Kompetenceudviklingssamtale (KUS) Der afholdes MUS med din nærmeste leder en gang årligt. Der afholdes KUS med din nærmeste leder hvert 3. år i forbindelse med MUS. Når tiden er inde til en samtale, får du en indbydelse af din leder. Heri er der materiale til din samtale. Der vil blive udarbejdet et fortroligt referat af samtalen, hvor de aftaler og konklusioner I har lavet under samtalen, bliver nedskrevet. MUS/KUS materiale findes i D4. Misbrugspolitik Den ansattes professionelle handlinger og opgaveløsninger kan ikke forenes med arbejdet, hvis denne er påvirket og/eller påviseligt påvirket af f.eks. alkohol, medicin eller euforiserende stoffer. Alle har pligt til at være opmærksomme, hvis en kollega er ved at få et misbrugsproblem, og dernæst sørge for, at ledelsen bliver gjort opmærksom på dette. Ledelsen har ansvaret for at af-/ bekræfte en kollegas misbrugsproblem og foretage videre foranstaltninger. Mobil/Telefon Der kan modtages korte private samtaler på HOL SAK SCO Mobiltelefoner må ikke medbringes på afdelingerne. De kan med fordel anbringes i taskeskabene, og evt. tjekkes i pauserne. Mødestruktur Det er forskelligt for geografierne, hvilke møder der afholdes, men fælles for de 3 geografier er, at der bliver afholdt personalemøde. De medarbejdere der er på arbejde, deltager så vidt muligt i mødet. Her får medarbejderne information angående forhold vedrørende afdelingens drift samt information ang. arbejdsmiljø, kvalitetssystemer, m.m.. Det er også her, der er mulighed for at stille arbejdsrelaterede spørgsmål til ledelsen. Desuden afholdes der møder til undervisning, foredrag, m.m. Holbæk Hver tirsdag fra Sundheds- og Akuthus kalundborg Hver tirsdag fra Efter behov, tirsdag eftermiddage Sundhedscenter Odsherred 4 gange årligt (2 forår 2 efterår) Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 11 af 18

12 Nøglesystem Holbæk Sygehus Alle får udleveret nøgle til afdelingen, og ID-kort til sygehusets kortlæsere. Sundheds- og Akuthus Kalundborg Alle får udleveret nøgle til afsnittet. Sundhedscenter Odsherred Alle får udleveret nøgle til Sundhedscentret samt satellitten. Opsigelse Efter 2 måneders ansættelse er der én måneds opsigelse fra medarbejderens side. Skriftlig opsigelse afleveres til Afdelingsledelsen. Overarbejde Overarbejde kan forekomme i forbindelse med sygdom, apparatursvigt og lignende. Hvis det ikke er muligt at afspadsere optjente timer for en given periode, bliver timerne udbetalt efter 3 måneder. Ikke vagtgående personale kan efter ønske akkumulere timer til afspadsering. Personaleforening Holbæk Sygehus, SAK og SCO Personaleforeningen på Holbæk Sygehus hedder Blæksprutten. Personaleforeningen udsender jævnlig et personaleblad og arrangere diverse sociale arrangementer. Medlemskabet er frivilligt og koster 20 kr. om måneden, som trækkes automatisk via lønnen. Ved medlemskab af personaleforeningen, får man rabat i udvalgte forretninger, motionscentre, wellness m.m. Medlemsrabatterne kan ses i personalebladet. Bladet er desuden at finde på intranettet. Personsøger Holbæk Sygehus Der benyttes én personsøger, som betjenes om dagen og i vagterne. Om dagen betjenes personsøgeren af personale, der varetager akutfunktion. Personsøger nr. Alarmere Hvornår benyttes personsøgeren 6710 Traume m.v. Dag, aftenvagt og nattevagt Når personsøgeren alarmerer traume, hyler personsøgeren en bestemt alarmeringstone. Der kvitteres for at alarmeringen er blevet hørt. Dette gøres ved at finde den nærmeste telefon og ringe 9 til omstillingen. Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 12 af 18

13 Rygepolitik Det er ikke tilladt at ryge på Sygehus Nords matrikler. Seniorpolitik Ifølge overenskomsten pr. 1. april 2008 med FRD/DSR/FOA, har personale over 58/60 år ret til senior-fridage. Antallet af fridage afhænger af alderen. Yderligere oplysninger fås ved kontakt til tillidsrepræsentanten for området. Stikskader Hvis uheldet er ude og man har stukket sig på en kanyle eller anden skarp genstand, som har været direkte eller indirekte i forbindelse med patient, skal man kontakte arbejdsmiljøgruppen og/eller nærmeste ledelse. De er behjælpelige med vejledning om stikskade og udfyldelse af skema til anmeldelsen af skaden. Retningslinjer og instrukser er at finde i D4. Superbrugere/Specialister Holbæk Sygehus Afdelingen har et antal medarbejdere, som varetager specialistopgaver/superbrugerfunktioner/kvalitetstjek ved afdelingens apparaturer og RIS/PACS. Sundheds- og Akuthus Kalundborg Afsnittet har et antal medarbejdere, som varetager specialistopgaver/superbrugerfunktioner/kvalitetstjek ved afdelingens apparaturer og RIS/PACS. Sundhedscenter Odsherred har en medarbejder, som varetager specialistopgave/superbrugerfunktion/kvalitetstjek ved afdelingens apparatur og RIS/PACS. Sygefravær Ved sygdom skal der ringes besked på 1. sygedag ved arbejdstids begyndelse: HOL SAK SCO Hverdage Weekend I Holbæk gives besked til afdelingsledelsen eller nærmeste leder. Hvis det er muligt, gives der samtidig besked om formodet varighed. Raskmelding skal så vidt muligt gives inden kl på den sidste sygedag af hensyn til arbejdsplanlægning. Afdelingen har via driftsaftale retningslinjer for sygefravær, som omfatter afholdelse af omsorgssamtale ved 3 eller flere Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 13 af 18

14 sygdomsperioder inden for 3 måneder eller længerevarende sygdomsperiode, mere end 4 uger. Taskeskab Du får et taskeskab, placeret som følgende: Holbæk SAK SCO På gangen udenfor Skyllerummet Omklædningsrummet frokoststuen Tavshedspligt Personalet ansat på Radiologisk afdeling er under ansvar i henhold til Bekendtgørelse af straffeloven 2, hvilket vil sige, at du ikke må videregive de oplysninger, du får kendskab til under arbejdet. Tavshedspligten omfatter, hvem der er indlagt, hvem der har fået foretaget en undersøgelse, og hvilke diagnostiske svar der er. Tavshedspligten indebærer ikke at al samtale om patienten er forbudt. Har du oplevet noget vedrørende en patient, som du mener, bør drøftes, kan du henvende dig til dine kollegaer eller afdelingsledelsen. Al samtale om patienter på offentlige steder er et brud på tavshedspligten. Tavshedspligten gælder både under og efter ansættelsens ophør. Tillidsrepræsentant Holbæk Sygehus incl. SCO På afdelingen findes 1 tillidsrepræsentant valgt blandt sekretærerne. Afdelingen har ikke tillidsrepræsentanter for radiografer/sygeplejersker eller SSA er/sygehjælpere. Hvis du får brug for fagforeningsrelateret hjælp på disse to områder, må du kontakte fællestillidsrepræsentant eller din fagforening. Sundheds- og Akuthus Kalundborg På afdelingen findes 1 tillidsrepræsentant valgt blandt radiografer/sygeplejersker. Afdelingen har ikke tillidsrepræsentant for sekretær og SSA. Hvis du får brug for fagforeningsrelateret hjælp på disse to områder, må du kontakte din fagforening. Tillidsrepræsentanten formidler kontakten mellem personalet og ledelsen i forbindelse med arbejds- og personalespørgsmål. Tjenestefrihed Radiologisk Afdeling følger de retningslinjer 3 der er udstukket fra Region Sjælland. 2 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 14 af 18

15 Tjenestetidens placering og vagtarbejde Holbæk Sygehus Ugedage Arbejdstid Mandag - fredag kl /16.00 Vagt Arbejdstid gælder alle ugens dage Aftenvagt kl / Nattevagt rådighedsvagt fra vagtværelse kl Forskudt vagt mandag - fredag Kl Sundheds- og Akuthus Kalundborg Ugedage Arbejdstid Mandag - fredag kl /15.30 Sundhedscenter Odsherred Ugedage Arbejdstid Mandag - torsdag kl Fredag kl Tjenestetidsplan Alle medarbejdere er tilknyttet en rulleplan. Endelig tjenestetidsplan udarbejdes af nærmeste daglige leder. Traume Holbæk Sygehus er et akutsygehus, som modtager traumepatienter. Der findes en manual, der beskriver behandling af traumepatienten og hvilken funktioner de forskellige faggrupper har, når de bliver kaldt til traume, denne er at finde i D4. De fotograferendes opgave ved et traume er at tage thoraxoptagelser og evt. pelvis og col. cerv. på traumestuen, samt CT-traumeskanning på radiologisk afdeling. Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 15 af 18

16 Bilag Nøglepersoner: Afdelingsledelsen Radiologisk afdeling, Holbæk Ledende overlæge Torben Palner Johansen Ledende overradiograf Elsebeth Hansen Vallèe Afsnitsledelsen Radiologisk afdeling, Kalundborg Overlæge Henrik Monrad Overradiograf Jette Ostenfeldt RIS/PACS Systemadministratorer: Jacob Søren Salskov Sørensen (Holbæk) Lillian Margit Kofoed (Ringsted) Jens Bierring-Sørensen (Slagelse) L-MED Ledende overlæge Torben Palner Johansen (formand) Sygeplejerske (SAK) Anne-Grethe Andersen (næstformand) Ledende overradiograf Elsebeth Hansen Vallée Overradiograf (SAK) Jette Ostenfeldt Overlæge (SAK) Henrik Monrad Ledende lægesekretær (HOL) Gitte Larsen Sygeplejerske (SAK AmiR) Suzanne Bente Rørup SSA er (HOL) Michaela Charlotte Walls Sørensen SSA er (HOL suppleant) Shirley Thorun Petersen Sekretær (HOL TR) Susanne Holst Lage Kvalitetskoordinator (HOL-AmiR) Mette Katrine Hvestendahl Sygehjælper (SAK) Annette Reinhardt Svane Sygeplejerske (HOL) Ulla Catarina Jensen Lokalt Kvalitetsteam Ledende overlæge Ledende overradiograf Overradiograf Ledende lægesekretær Ansvarlig Fysiker Radiograf Sygeplejerske Social- og sundhesass. Kvalitetskoordinator Torben Palner Johansen Elsebeth Hansen Vallèe Jette Ostenfeldt Gitte Larsen Steffen Hakon Hansen Lisbeth Wærnskjold Hansen Karin Søgaard Michaela Charlotte Walls Sørensen Mette Katrine Hvestendahl Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 16 af 18

17 Arbejdsmiljøgrupper Holbæk: AmiR Arbejdsmiljøleder Sundheds- og Akuthus Kalundborg: AmiR Arbejdsmiljøleder Tillidsrepræsentanter Holbæk: TR for sekretærer Sundheds- og Akuthus Kalundborg: TR for radiografer/sygeplejersker Forflytningsvejledere Holbæk: Sundheds- og Akuthus Kalundborg: Kvalitetskoordinator Mette Katrine Hvestendahl Ledende overlæge Torben Palner Johansen Sygeplejerske Suzanne Bente Rørup Overradiograf Jette Ostenfeldt Sekretær Susanne Holst Lage Sygeplejerske Anne-Grethe Andersen Sygeplejerske Mona Henriksen Sygeplejerske Suzanne Bente Rørup Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 17 af 18

18 Det sociale liv på afdelingen Årligt bliver der arrangeret en julefrokost af og for afdelingens personale. Der findes også sportsentusiaster på afdelingen, hvor man med dem, kan tilmelde sig løb, bowling m.m. VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG VELKOMMEN PÅ RADIOLOGISK AFDELING Ansvarshavende redaktører: Afdelingsledelsen, kvalitetskoordinator ver. 1 april 2012 Side 18 af 18

Administrationens telefontider: Tirsdag til torsdag fra kl. 10:00-14:00 Fredag fra kl. 10:00-13:00

Administrationens telefontider: Tirsdag til torsdag fra kl. 10:00-14:00 Fredag fra kl. 10:00-13:00 Administrationens adresser: Museum Lolland-Falster Amtsforvalterboligen Frisegade 40 4800 Nykøbing F Tlf. 5484 4400 Mail: post@museumlollandfalster.dk www.museumlollandfalster.dk Administrationens telefontider:

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse A Adresse Adfærdssætninger Aflysning af undervisning Aktivitetskalender Aktivitetsniveau Alarm/aflåsning Alkoholpolitik

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009 Personalehåndbog for Vestforbrænding Side 1 af 42 Indhold - oversigt Velkommen... 5 Vores historie... 6 Vores mission... 8 Vores værdier... 8 Samarbejde... 8 Resultatorientering... 8 Ansvar... 8 Udvikling...

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

Personalehåndbog 1. august 2015

Personalehåndbog 1. august 2015 Personalehåndbog 1. august 2015 1 Forord Denne personalehåndbog har til formål at hjælpe alle medarbejdere ved Sønderborg Statsskole til at få svar på mange af de spørgsmål, der kan forekomme i det daglige.

Læs mere

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter.

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter. Personalehåndbog FORORD Denne personalehåndbog beskriver den konkrete udmøntning af Furesø Kommunes personalepolitik og indeholder en forhåbentlig letlæselige gennemgang af hvilke regler, retningslinier

Læs mere

PERSONALEFOLDER KARLA GRØN

PERSONALEFOLDER KARLA GRØN PERSONALEFOLDER KARLA GRØN Velkommen i Karla Grøn, Vejle kommune. I denne introduktionsfolder vil du finde de oplysninger du har brug for at vide om din nye arbejdsplads. Jeg håber, at du vil finde dig

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Ny medarbejder Velkommen til Marienlund

Ny medarbejder Velkommen til Marienlund Ny medarbejder Velkommen til Marienlund 1 Ny medarbejder - hvad så! Det er vigtigt, når du er ny medarbejder: at blive dus med lokaler og huse på Marienlund at kende procedure med buskørsel, booking af

Læs mere

Introduktionshæfte For nyansatte

Introduktionshæfte For nyansatte Introduktionshæfte For nyansatte Regionshospitalet Randers HR Introduktion til Regionshospitalet Randers Indhold Velkommen til din nye arbejdsplads Side 4 Akuthospital med ambitioner Side 5 Målt som Danmarks

Læs mere

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Kim Simonsen Haugårdvej 9 9632 Møldrup CVR- / SE- nr. 25 15 55 99 Haugårdhus e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Artikel

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005 PERSONALEHÅNDBOG for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. 1 Bjerget Februar 2005 Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces.

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

Personale- pjece Juni 2014

Personale- pjece Juni 2014 Personale- pjece Juni 2014 Kære... Velkommen til Solgaven. Vi håber, du vil befinde dig godt, med nye udfordringer og muligheder. Vi er en meget aktiv arbejdsplads med engagerede medarbejdere, beboere

Læs mere

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten.

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. 1. FORORD... 4 2. GENEREL MEDARBEJDERINFORMATION... 5 ADGANGSFORHOLD TIL ARBEJDSPLADSEN... 5 ADOPTION...

Læs mere

Velkommen som ny medarbejder

Velkommen som ny medarbejder Velkommen som ny medarbejder 2 Vi har lavet denne folder, så du kan få svar på nogle af de praktiske spørgsmål, der tit melder sig, når man er ny på en arbejdsplads. Folderen er en Pixie udgave af vores

Læs mere

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk 2 Introduktion til Børnehuset Troldemosen: Børnehuset Troldemosen er en specialbørnehave

Læs mere