Region Hovedstaden. Global Excellence. i sundhed 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden. Global Excellence. i sundhed 2010"

Transkript

1 Region Hovedstaden Global Excellence i sundhed 2010

2 Forord Sundhedsområdet er et af hovedstadsregionens stærkeste kort i den internationale konkurrence. Det gælder både i forhold til forskning, kommercialisering, patientbehandling og uddannelse, hvor der findes store potentialer og mange talenter. Globaliseringen betyder, at regionen er i en stadig øget international konkurrence. Det er derfor vigtigt, at vi til stadighed udvikler os, så vi kan beholde vores styrkeposition inden for sundhedsområdet og tilbyde behandling og diagnosticering af patienter på højt niveau. For at synliggøre og anerkende miljøer på hospitalerne og universiteter, som i dag er i den absolutte verdensklasse - og dem er der en del af - så har regionsrådet indført prisen Global Excellence i sundhed. Det er en helt ny og anderledes pris, som er etableret i tæt samarbejde med Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Prisen er udviklet med det fokus at fremme faglige miljøer i verdensklasse inden for sundhedsområdet på både regionens hospitaler og universiteter. At kunne tilbyde patientbehandling i verdensklasse når vi kun gennem en mangesidig indsats. Hvor vi til stadighed stræber efter at kunne tilbyde den bedste undervisning af sundhedspersonalet. Hvor vi har stærke forskningsmiljøer inden for sundhedsområdet, herunder at vi kan tiltrække de bedste nationale og internationale forskere. Og hvor vi formår at omsætte vores viden til nye og bedre produkter og behandlingsmetoder. år. Med prisen følger en bevilling på 1,5 mio. kr., som kan bruges til for eksempel tiltrækning af internationale forskere og behandlere og afholdelse af internationale symposier. På de næste sider i kataloget kan du læse om de ti udvalgte Global Excellence enheder, og hvordan de med deres store engagement og viden arbejder for bedre sundhed til gavn for patienter og borgere i regionen. Vi ser frem til, at vi i de kommende år kan tilføje endnu flere Global Excellence enheder til oversigten over den absolutte verdensklasse. Potentialet er jo til stede. Med venlig hilsen Vibeke Storm Rasmussen Region Hovedstaden Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Ordre nr Grafisk Design: Grafik & TV, Koncern Kommunikation Global Excellence logo design: Refleksdesign Foto: Joachim Rode September 2010 Dette kræver en indsats, hvor vi støtter i bredden men det kræver også, at vi støtter udviklingen af fyrtårne i den absolutte verdensklasse. Med fyrtårnene viser vi, at vi er på forkant med udviklingen, og at vi kan tilbyde det bedste til regionens borgere inden for forebyggelse, diagnose og behandling. Samtidig viser vi over for omverdenen, at vi er attraktive samarbejdspartnere, hvorved vi nemmere kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere og forskere til hospitalerne og universiteterne. I 2010 uddeler Region Hovedstaden ti Global Excellence priser til afdelinger og enheder på regionens universiteter og/eller hospitaler, der alle repræsenterer Global Excellence i sundhed. De ti vindere er udvalgt af et internationalt bedømmelsespanel i hård konkurrence med 19 andre ansøgere, som tilsammen viser, at der er mange meget stærke miljøer i regionen på både universiteter og hospitaler. Global Excellence tildeles for en periode af fem

3 De modtager en Global Excellence pris 7 Copenhagen HIV Programme, Københavns Universitet og Rigshospitalet 9 Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet 11 Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre Hospital In order to compete succesfully and in order to be able to provide patients with the very best treatment, high quality and continuous innovation must be at the very heart of health care services. With the appointment of these ten Global Excellence hospital and university units, the Capital Region of Denmark is rightly promoting highly qualified professional environments of international standard to serve as important pioneers in the region. Lord Darzi of Denham PC, KBE, professor i kirurgi, Imperial College London Medlem af Global Excellence bedømmelsesudvalget 13 Forskningsenhed for Aldringens Molekylære Neurobiologi, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet 15 Radioterapiklinikken, Rigshospitalet 17 Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet 19 Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital 21 Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet 23 Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet 25 Dansk Allergicenter, Gentofte Hospital

4 På sporet af en bedre HIV-behandling Copenhagen HIV Programme (CHIP), Københavns Universitet og Rigshospitalet forsker i HIV og andre infektionssygdomme. Professor ved Københavns Universitet og dr.med. Jens Lundgren fra CHIP forklarer her, hvordan den danske forskningsenhed forsøger at forbedre behandlingen over hele verden. I CHIP arbejder vi på at forbedre behandlingen af patienter med HIV og andre infektionssygdomme. Blandt andet ved at belyse fordele og ulemper ved de medicinske behandlinger. Men også ved at undersøge, om man med fordel kan bruge de eksisterende behandlinger på en ny måde. I CHIP starter og koordinerer vi forskningsprojekter, som bliver gennemført i et internationalt netværk, vi har fået opbygget gennem de sidste 20 år. I dag består netværket af mere end 200 hospitaler fra hele verden. Vores samarbejdspartnere er dels de hospitalsafdelinger, der passer patienter med HIV og andre infektionssygdomme, og dels andre forskningsgrupper. Vi arbejder også sammen med European Centre for Disease Control, WHO og USA s føderale forskningsinstitut National Institutes of Health. Kan du fremhæve enkelte store resultater fra CHIP de seneste år? Vi har dokumenteret, at HIV-medicinen indtil videre har holdt sin effekt i mere end ti år. Til gengæld er det skadeligt for HIV-patienter, hvis de holder en pause med at tage medicinen. Vi har også fundet frem til, at nogle former for HIV-medicin øger risikoen for hjerte-kar-sygdom og nyresygdom især hos patienter, der i forvejen har en øget risiko for at udvikle disse sygdomme. Og endelig kan jeg nævne, at vi har bevist, at et belastet immunsystem øger risikoen for at udvikle traditionelle aldersrelaterede sygdomme som hjerte-kar-sygdom, lever- og nyresygdom og kræft. Det giver perspektiver for nye behandlinger af disse folkesygdomme, fordi vi har fået en forståelse for, hvordan sygdommene opstår. Lige nu arbejder vi på at afklare, om HIV-medicin bør gives tidligere i forløbet af HIV-sygdommen, end man gør i dag. Vi undersøger også, i hvilket omfang HIV-positive patienter, der tager HIV-medicin, smitter deres seksualpartnere. Ligesom vi prøver at forbedre strategierne for at identificere HIV-positive patienter tidligere i forløbet. Vi forsøger også at forbedre behandlingsmulighederne for HIV-positive patienter i Østeuropa: Mange får ikke den HIV-medicin, de har brug for, og samtidig har en høj forekomst af tuberkulose og leverbetændelse bidraget til mange dødsfald, der kunne undgås. I samme boldgade arbejder vi på at belyse samspillet mellem tuberkulose og leverbetændelsesinfektioner på den ene side og HIV på den anden side. Vi forsøger i det hele taget at forbedre kommunikationen af vores forskningsresultater til behandlere over hele verden også i udviklingslandene så flest mulige patienter over hele jorden får gavn af de nyeste landvindinger. Copenhagen HIV Programme (CHIP) tildeles Global Excellence for at være et anerkendt knudepunkt for international forskning i verdensklasse på HIV-området. CHIP har i mange år været aktiv inden for formidling af resultater, uddannelse og patientbehandling. CHIP står især stærkt ved, at de har et godt samarbejde med de kliniske afdelinger, og kvaliteten i CHIP s arbejde styrkes af, at enheden har ansatte netop på både Københavns Universitet og Rigshospitalet. Desuden har CHIP s innovative arbejde og store internationale netværk vist sig brugbart i forbindelse med andre områder inden for infektion og vira, eksempelvis influenzaberedskab i forbindelse med H1N1. Copenhagen HIV Programme (CHIP) er en uafhængig forskningsinstitution med hovedkontor på Københavns Universitet. CHIP har omkring 40 medarbejdere. Professor, dr.med. Jens Lundgren - 6Copenhagen HIV Programme laver forskning i verdensklasse på HIV-området. 7 På billedet ses professor på Københavns Universitet og dr.med. Jens Lundgren.

5 Billeddiagnostik på molekylært niveau Professor ved Københavns Universitet og dr.med. Andreas Kjær fra Rigshospitalets Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET forklarer, at hans forskerteam arbejder på at udvikle nye metoder til at skanne kræftpatienter, så man helt ned på molekyleniveau kan give patienten en diagnose. Det er et vigtigt skridt på vejen mod individuelle kræftbehandlinger. I først omgang vil vores forskning føre til bedre diagnostik og behandling af patienter med en særlig type kræftsvulster i hjernen. På længere sigt vil vore metoder også finde anvendelse ved andre former for kræft og komme en meget større patientgruppe til gode. Metoderne ventes at finde anvendelse i praksis allerede inden for få år. For eksempel har vi for nyligt udviklet en ny PET-skanningsmetode, som vi allerede nu anvender i den daglige rutine. Når vi laver en PET-skanning, får patienten sprøjtet radioaktivt mærkede sporstoffer ind i kroppen, inden de bliver skannet. Ved udvikling af nye sporstoffer arbejder vi med at videreføre resultater fra laboratoriet direkte til klinikken. En succesfuld udvikling af disse nye metoder kræver et tværfagligt samarbejde, og at man trækker på mange forskellige kompetencer. Vi samarbejder med en række afdelinger på Rigshospitalet udover vores egen klinik deltager blandt andet mave-tarm-kirurgisk afdeling og kræftafdelingen. Endvidere indgår også afdelinger på Københavns Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. Kan du fremhæve enkelte store resultater fra jeres forskerteam fra de senere år? Vi har opbygget en forskningsplatform til udvikling og afprøvning af nye PET-sporstoffer fra laboratorium til patienterne på vores klinik. Vi har ligeledes udviklet og indført en ny og bedre PET-skanningsmetode til patienter med en specifik form for kræft i hjernen, og endelig er vi blevet udnævnt til Europæisk Centre of Excellence for arbejdet med en særlig type kræftsvulster i hjernen. Det kan bedst beskrives ved en række udvalgte eksempler på, hvordan vi forudser, at de nye måder at røntgenfotografere og skanne på helt ned på molekylært plan vil komme patienterne til gavn: Få timer efter en testdosis af kemoterapi kan en skanning af patienten forudse, om behandlingen vil virke. Specielt ved manglende effekt kan man indlede en anden behandling uden forsinkelse. Udvælgelse af patienter, der er egnede til en behandling, der hæmmer den karvækst, som er forudsætning for, at kræftsvulster kan vokse, vil blive baseret på en skanning, der viser, at patienterne faktisk har denne karvækst. Patienten bliver kun behandlet, hvis det skønnes nødvendigt og det vil forventeligt føre til en højere succesrate. Vi kan ved hjælp af en særlig PET-skanning påvise, om en kræftsvulst vil sprede sig. Det kan bruges til at vælge den bedste behandling af patienten. Desuden kan den valgte behandling målrettes mod de områder, hvor spredningen vil være særligt aggressiv. Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET tildeles Global Excellence for at være i front på forskningssiden i kombination med høj kvalitet i arbejdet med patienterne. Klinikken er anerkendt som Centre of Excellence og udvikler nye teknikker for at forbedre diagnostikken og skræddersyr behandlingen af kræftpatienter med svulster. Klinikkens unikke og tværdisciplinære ekspertise inden for deres felt indeholder samarbejde med erhvervslivet og rummer desuden et stort potentiale for opnåelse af nye, banebrydende forskningsresultater til gavn for patienterne. Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET er en del af Diagnostisk Center på Rigshospitalet. Klinikken har 90 medarbejdere. Professor, dr.med. Andreas Kjær - 8Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET er helt i front på forskningssiden og har en høj kvalitet i arbejdet med patienterne. 9 På billedet ses professor ved Københavns Universitet og dr.med. Andreas Kjær.

6 Bedre livskvalitet til KOL-patienterne Dr.med. Jørgen Vestbo er lungemedicinsk professor ved både Københavns Universitet og University of Manchester og det er et godt udtryk for det internationale samarbejde, forskerne i Lungemedicinsk Sektion på Hvidovre Hospital indgår i, når de bedriver deres forskning i kronisk obstruktiv lungesygdom også kaldet KOL. Vi arbejder med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) hovedsagelig forsker vi i sygdommen, men vi arbejder også med at få forskningens resultater overført til behandlingen af de danske patienter med KOL. Endelig arbejder vi også med at udbrede viden om KOL. Vi deltager på forskellige niveauer i undersøgelser af genetik og KOL. Vi udfører medicinsk behandling og rehabilitering. Vi er også meget involveret i at formidle viden om KOL, herunder retningslinjer for behandling af KOL i Danmark såvel som globalt. Vi deltager også aktivt i udvikling af nye lægemidler, der kan hjælpe patienter med KOL. Vi er i denne sammenhæng en håndfuld lungemedicinske speciallæger, ph.d.-studerende, forskningssygeplejersker, sygeplejersker og fysioterapeuter, der til daglig arbejder med KOL patienter. Vi er aktive i internationale netværk, og vores samarbejdspartnere finder vi i Manchester, Cambridge, Edinburgh, Maastricht, Barcelona, Boston, Omaha og Vancouver. Kan du fremhæve enkelte store resultater fra jeres forskning de seneste år? Vi har deltaget i det hidtil største kliniske studie af KOL kaldet TORCH-studiet. Samtidig har vores interesse for, hvorfor nogle patienter tager deres medicin og andre ikke gør, ført til et større forskningsprojekt støttet af TRYGfonden, Sundhedsministeriet og Danmarks Lungeforening. Endelig vil jeg også fremhæve ECLIPSE-studiet, som forsøger at forstå sygdommen KOL bedre, og hvor vi netop nu publicerer de første resultater. Vores overordnede mål er at forbedre og fastholde livskvaliteten for KOL-patienterne. Først og fremmest handler det om at opnå en forståelse for sygdommen KOL. Det skulle gerne lede til, at vi udvikler bedre behandlingsmetoder og at patienterne får tilbudt de nye behandlinger, der udvikles i kraft af vores forskning. Lungemedicinsk Sektion tildeles Global Excellence, fordi de er toneangivende både nationalt og internationalt inden for forskning i KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Sektionen indgår i store samarbejder med andre klinikker, er stærkt repræsenteret inden for udvikling af retningslinjer på området og har indført og udviklet lungemedicinsk rehabilitering. Sektionen dækker hele viften fra grundforskning til behandling af patienterne og implementeringen af forskningen samt uddannelse, formidling og samarbejde med erhvervslivet. Lungemedicinsk Sektion spiller en stor rolle i arbejdet med at sætte KOL på landkortet, hvilket er vigtigt, særligt da KOL fremover formodentlig vil blive mere alvorligt og udbredt i befolkningen. Lungemedicinsk Sektion er en del af Hjerte-Lungemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital. Sektionen har omkring 60 medarbejdere. Professor, dr.med. Jørgen Vestbo 10 Lungemedicinsk Sektion er toneangivende både nationalt og internationalt inden for forskning i KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). 11 På billedet ses professor ved Københavns Universitet og dr.med. Jørgen Vestbo. I baggrunden ses to deltagere i Jørgen Vestbos forskningsprojekt.

7 Længere liv til hjernens celler Professor og dr.med ved Københavns Universitet Albert Gjedde er med i Forskningsenhed for Aldringens Molekylære Neurobiologi, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet. Her forskes der i aldersrelaterede hjernesygdomme, som for eksempel Alzheimers sygdom. Hvilken betydning har jeres arbejde og for hvilke patientgrupper? Vores arbejde er afgørende for forståelsen og forsinkelsen af aldringsprocesser i hjernen. Det gælder især de store patientgrupper med Alzheimers eller Parkinsons sygdomme. Det handler altså om de forandringer i hjernen, som optræder med alderen. Vi fokuserer på forbindelserne mellem hjernens energiomsætning, kommunikationen mellem hjernens forskellige dele ved hjælp af hormonet dopamin, og vi sammenholder det med patientens adfærd og livsstil og de fremadskridende aldringsprocesser. Hjernens energiomsætning og kommunikationen mellem hjernens dele er snævert forbundne, både i hjernebarken og i hjernens indre, og begge dele ændres med alderen, men med forskellig hastighed i forskellige dele af hjernen. Ændringerne skyldes hjernens henfald i forbindelse med sygdomme, som Alzheimers og Parkinsons sygdomme. Hvordan arbejder I - og hvem samarbejder I med? Vi arbejder ved at måle hjerneområdernes energiomsætning og deres kommunikation ved hjælp af skanninger af levende hjerner og undersøgelse af aktiviteten i dyreforsøgshjerner. Det sker i et samarbejde mellem universiteterne i København, Århus, Oslo og Stockholm samt USA s føderale forskningsinstitut, National Institutes of Health i Washington D.C. i USA. Kan du fremhæve enkelte store resultater fra jeres enhed de senere år? Vi har belyst betydningen af adfærd og livsstil for dopaminmængden i hjernen og dermed for kommunikationen mellem hjernecellerne. Vi har også undersøgt den utilstrækkelige iltforsynings betydning for ophobning af affaldsstoffer i hjernen, samt energiomsætningens betydning for motorerne i hjernecellernes indre og for motorernes henfald med alderen. Med den viden, vi opnår, bliver det med tiden muligt at udskyde hjernecellers henfald. Det betyder, at hjernen ikke svigter i utide og det vil være en stor gevinst naturligvis for den enkelte person og de pårørende, men også for hele samfundet. Forskningsenhed for Aldringens Molekylære Neurobiologi, Center for Sund Aldring tildeles Global Excellence for deres stærke position inden for både innovativ forskning, uddannelse, samarbejde med erhvervslivet samt formidling. Der bliver stadig flere ældre i samfundet, og antallet af ældre med fx Alzheimers sygdom stiger tilsvarende. Opfyldelsen af denne befolkningsgruppes behov for behandling og pleje kræver bedre diagnostiske, forebyggende og terapeutiske værktøjer, og forskningsenheden fokuserer på den nødvendige indsigt i lidelsernes årsager og mekanismer. Dette arbejde er en betingelse for fremme af sund aldring og reduktionen af konsekvenserne for sundhedsvæsenet, patienterne, pårørende og samfundet i al almindelighed. Ansøgeren tiltrækker på denne baggrund mange internationale forskere. Forskningsenhed for Aldringens Molekylære Neurobiologi, Center for Sund Aldring hører under Københavns Universitet. Centret har omkring 120 medarbejdere. Professor, dr.med. Albert Gjedde - 12 Forskningsenhed for Aldringens Molekylære Neurobiologi, Center for Sund Aldring har en stærk position inden for både innovativ forskning og uddannelse. 13 På billedet ses professor ved Københavns Universitet og dr.med Albert Gjedde.

8 Optimeret strålebehandling på Rigshospitalet Radioterapiklinikken arbejder med strålebehandling af kræftsygdomme både ved at behandle patienter og ved at forske. Professor ved Københavns Universitet og dr.med. Lena Specht forklarer her, hvordan klinikken arbejder med at udforske og indføre de nyeste fremskridt. Vores arbejde betyder, at flere patienter helbredes for kræft med færre bivirkninger. Ved at udvikle og optimere strålebehandling kan vi ramme svulstområderne med stor præcision og give langt mindre stråling til det omgivende væv. Vi har indført forbedringer for flere kræftsvulsttyper gennem de seneste fem til ti år blandt andet brystkræft, lymfekræft, prostatakræft, lungekræft, livmoderhalskræft, hjernesvulster og hoved-hals-kræft. Det kliniske og forskningsmæssige arbejde foregår i samarbejde mellem flere lægelige specialer og fysikere, ingeniører og radiografer. Vi har et meget tæt samarbejde med PETcentret på Rigshospitalet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Niels Bohr Instituttet. Herudover samarbejder vi med blandt andet med universitetet i Lund, Netherlands Cancer Institute, Institut Gustave Roussy i Paris, Stanford University og National Cancer Institute. Kan du fremhæve enkelte store resultater fra jeres klinik de seneste år? Vi har bevist, at ved at tilpasse strålebehandlingen af brystkræft i venstre bryst med patientens åndedræt kan vi næsten helt undgå at medbestråle hjertet og venstre kranspulsåre. Dermed kan vi reducere eller fjerne disse patienters risiko for at dø af hjertesygdom, der er opstået i forbindelse med behandlingen. Afdelingen har sammen med Institut Gustave Roussy udviklet præcisionsstrålebehandling til patienter med lymfekræft. Derfor kan vi i dag stråle meget præcist i det syge område og undgå at bestråle raske dele af kroppen Det har reduceret risikoen for langvarige eller kroniske bivirkninger meget væsentligt. Som de første i Skandinavien indførte vi i 2000 højpræcisionsstrålebehandling til flere kræfttyper. Vi har i begyndelsen af 2010, som de første i verden, indført en endnu mere avanceret form for strålebehandling, hvor stråleapparatet bevæger sig rundt om patienten under strålebehandlingen. Radioterapiklinikken tildeles Global Excellence for at være en af de mest teknologisk avancerede klinikker i verden. Samtidig er den en af de største stråleterapiklinikker i Europa målt på patientvolumen. Klinikken var blandt de første i verden til at tilbyde en særlig type behandling til brystkræftpatienter og er blandt dem, der har størst erfaring med denne behandlingstype. Klinikken er også førende inden for andre former for stråleterapi. Klinikken er i det hele taget karakteriseret ved betydelig innovation inden for højpræcisionsstråleterapi samt synergi mellem forskning, uddannelse, behandlingen i klinikken og samarbejdet med erhvervslivet. Radioterapiklinikken er en del af Rigshospitalets Finsencentret med omkring 206 medarbejdere. Professor, dr.med. Lena Specht - Vi vil snart i gang med at afprøve en ny skanningsmetode, hvor man kan se, hvordan svulstvævet så at sige opfører sig. Det giver mulighed for en mere præcis strålebehandling, hvor man kan differentiere dosis inde i svulsten. Vi arbejder også med at udvikle en metode, så man kan iagttage kræftsvulsten under behandling. På den måde kan strålefeltet følge svulsten, hvis den bevæger sig for eksempel på grund af åndedrættet. Endelig forsøger vi også sammen med DTU at udvikle nye metoder, som gør det lettere at indkredse og tegne svulster og gøre tegningen mere præcis. 14 Radioterapiklinikken er en af de teknologisk mest avancerede klinikker i verden. 15 På billedet ses professor ved Københavns Universitet og dr.med. Lena Specht.

9 Kuk i hormonerne Der er ingen, der ved, hvorfor en række hormonafhængige sygdomme som for eksempel nedsat sædkvalitet bliver mere og mere almindelige. Men det arbejder professor ved Københavns Universitet og dr.med. Anders Juul fra Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet sammen med sit hold af forskere på at lave om på. Vi arbejder på at blive bedre til at udrede og behandle patienter med vækst- og pubertetsforstyrrelser, hormonsygdomme hos børn, patienter med misdannede kønsorganer, dårlig testikelfunktion og andre hormonafhængige sygdomme. Desuden vil vores forskning give øget forståelse for, hvorfor sygdommene opstår, om det er genetiske eller miljømæssige årsager, og hvorfor vi ser flere og flere tilfælde det må skyldes ændret livsstil og/eller miljøpåvirkninger. Hvordan arbejder I - og hvem samarbejder I med? Vi er en klinisk afdeling, hvor patientbehandlingen foregår side om side med vores laboratorieforskning. Nye spørgsmål opstår hele tiden i patientbehandlingen og kan herefter udforskes i vores laboratorier lige ved siden af. Dette muliggør, at forskningsresultaterne kan indføres direkte i udredningen og behandlingen af patienterne uden forsinkelse. Afdelingens akademiske personale er således sammensat af læger, biologer, molekylærbiologer, epidemiologer og kemikere, der alle arbejder tæt sammen. Afdelingen har tæt samarbejde med kræftafdelingen, børneafdelingen og fertilitetsklinikken på Rigshospitalet. Derudover har afdelingen en lang række nationale og internationale kliniske og forskningssamarbejdspartnere. Kan du fremhæve enkelte store resultater fra jeres klinik de seneste år? Afdelingen har inden for de seneste par år påvist, at alderen for, hvornår puberteten starter, er dramatisk faldende i Danmark: Piger får således brystudvikling 12 måneder tidligere end for blot 15 år siden. Årsagen til dette udforskes aktuelt. Desuden har vi påvist, at forekomsten af misdannelser i kønsorganerne hos danske drenge er rekordhøj og fundet en mulig sammenhæng med, at drengene bliver udsat for kemikalier med hormonforstyrrende virkninger. Afdelingen for Vækst og Reproduktion tildeles Global Excellence. Afdelingen er internationalt anerkendt og oplever en kraftig patienttilgang, hvad angår blandt andet pubertetsforstyrrelser, vækstforstyrrelser og mandlig ufrugtbarhed. Afdelingen udfører et stort arbejde inden for formidling og sigter til stadighed mod, at behandling, forskning og uddannelse er på højeste internationale niveau. Afdeling for Vækst og Reproduktion er et forbilledligt eksempel på translationelt arbejde, hvor der bygges bro mellem grundforskning og patient. Dette placerer afdelingen i en international førerposition. Afdeling for Vækst og Reproduktion er en del af Juliane Marie Centret på Rigshospitalet. Klinikken har 94 medarbejdere. Professor og dr.med. Anders Juul - Vi har også dokumenteret, at sædkvaliteten hos danske mænd er foruroligende lav. Således har hele 40 procent af unge danske mænd et potentielt fertilitetsproblem. Og endelig er vi i gang med at udvikle en metode til screening for testikelkræft. Vi bliver bedre til at diagnosticere og behandle patienter med hormonfølsomme vækst- og reproduktionsproblemer. Vi bliver også i stand til at identificere livsstils- eller miljøfaktorer, som er involveret i den stigende forekomst af vækst og reproduktionsproblemer og dermed kan disse potentielt forebygges. 16 Afdelingen for Vækst og Reproduktion er internationalt anerkendt for sit arbejde. 17 På billedet ses professor ved Københavns Universitet og dr.med. Anders Juul.

10 Førende i hovedpineforskning Landets største neurologiske afdeling har til huse på Glostrup Hospital og her arbejder også landets og nogle af verdens fremmeste eksperter i hovedpine på Dansk Hovedpinecenter. Professor ved Københavns Universitet og dr.med. Jes Olesen er grundlægger af centret. Omkring ti procent af Danmarks befolkning har hovedpine en gang om ugen eller oftere mange er nærmest invalideret af deres hovedpinelidelse. Der findes mange forskellige hovedpinediagnoser, men de mest kendte er migræne- og spændingshovedpine. De fleste patienter behandles enten hos egen læge eller henvises til en neurolog. Dansk Hovedpinecenter tager sig af sjældne eller vanskeligt behandlelige patienter. Vores afdeling behandler nye patienter om året og følger omkring patienter i ambulant kontrol. Vores erfaringer viser, at vi faktisk er i stand til at hjælpe langt de fleste af vores patienter selvom andre har måttet opgive patienterne. Alle vores patienter på centret ses ambulant, men omkring 100 behandles over 14 dage i et struktureret, indlagt forløb. Alle behandles af en specialiseret neurolog, og mange får også tværfaglig behandling, som involverer forskellige kombinationer med en fysioterapeut, psykolog, specialsygeplejerske, tandlæge, neurokirurg eller psykiater. Vores patienter følges med tre måneders mellemrum, indtil et tilfredsstillende resultat er opnået. I gennemsnit ses patienterne seks gange. Kan du fremhæve enkelte store resultater fra centret de seneste år? Det har været muligt at udvikle centret til at blive blandt verdens tre førende. Videnskabeligt har vi påvist nye migrænemekanismer, som har bidraget til udvikling af helt nye behandlingsmetoder. Desuden har vi påvist nye mål for udvikling af medicin, som endnu ikke er blevet taget op af medicinalindustrien. Endelig har vi bidraget til forståelsen af arveligheden ved migræne senest i et arbejde, offentliggjort i Nature Genetics, som påviste en genetisk variant, der øger risikoen for migræne. Centret er et lærested for læger fra hele verden. Og det er en position og funktion, vi ønsker at udbygge. Vi vil også gerne i langt højere grad kunne modtage patienter fra udlandet. Vi vil i de kommende år fortsætte vores forskningsindsats. Både med helsetjenesteforskning, befolkningsundersøgelser, mekanistisk orienterede kliniske undersøgelser, dyreeksperimentielle undersøgelser og genetiske undersøgelser. Dansk Hovedpinecenter tildeles Global Excellence, fordi centret er ledende af sin art i verden. Centret lægger vægt på diagnose og tværfaglig behandling og er i front med indførelse af nye diagnostiske og behandlingsmæssige metoder. Dansk Hovedpinecenter er del af den største danske neurologiske afdeling og har stærke bånd til Københavns Universitet. De har desuden omfattende samarbejde med pharma-industrien og har oprettet eget biotekselskab. Centret fokuserer på bl.a. migræne, spændingshovedpine og en lang række sjældne diagnoser. De har formået at bringe denne hyppige sygdom ind i en forskningsmæssig tilgang til håndtering og behandling af hovedpine. Dansk Hovedpinecenter er en del af Neurologisk Afdeling på Glostrup Hospital. Centret har 30 medarbejdere. Professor Rigmor Jensen - Og endelig ønsker vi også at udvikle et pakkekoncept sammen med neurokirurgerne omkring behandling af nervesmerter i ansigtets store følenerve, og hovedpine forårsaget af et forhøjet tryk i kraniet. 18 Dansk Hovedpinecenter er ledende af sin art i verden. 19 På billedet ses professor ved Københavns Universitet og dr.med. Jes Olesen.

11 Til kamp mod gynækologisk kræft På Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet er forskning og udvikling en integreret del af arbejdet med at forbedre overlevelsen for kvinder med kræft i underlivet. Forudsætningen er et højt fagligt niveau og et godt samarbejde, fortæller professor ved Københavns Universitet og dr.med. Bent Ottesen. Kræft i underlivet medfører ofte høj sygelighed og dødelighed, og chancen for overlevelse er helt afhængig af den rigtige behandling. Klinikken har gennem de seneste år satset på forskning og uddannelse med fokus på at gøre kirurgerne endnu bedre til at operere og det har medført en otte til ti procents øget overlevelse for kvinder med kræft i æggestokkene. For kvinder med kræft i livmoderhalsen har klinikken udviklet mere skånsom kirurgi, der betyder, at yngre kvinder kan bevare deres fertilitet og få deres ønskebørn. Denne skånsomme kirurgi er under yderligere udvikling på klinikken med indførelse af robotkirurgi. Kræft i selve livmoderen og skeden rammer hyppigst ældre kvinder. Klinikken er blandt de førende inden for diagnostik og behandling af disse sygdomme, og det medfører færre komplikationer og bedre overlevelse. Vores arbejdsprocesser kan opdeles i tre søjler med tæt integration: 1) Diagnostik, behandling og pleje, 2) Forskning og kvalitetsudvikling og 3) Uddannelse. Ved at integrere alle tre søjler i hverdagen opnås behandlingsresultater af bedste internationale standard og patientog medarbejdertilfredshed. Vi er en kræftgruppe, som består af gynækologer, mave-tarm-kirurger, kræftlæger, patologer, røntgenlæger og sygeplejersker. Herudover samarbejder vi med nationale og internationale eksperter med samme kompetencer eller med specialkompetence inden for den laboratoriemæssige forskning. Kan du fremhæve enkelte store resultater fra jeres klinik de seneste år? Vores forskere har påvist en sammenhæng mellem en virus infektion (HPV) og udvikling af livmoderhalskræft. Dette fund har medvirket til udvikling og indførelse af et vaccinationsprogram mod HPV-virus og er med til at udrydde livmoderhalskræft og spare mange kvinders liv. Gynækologisk Klinik tildeles Global Excellence for at dække alle discipliner inden for gynækologisk kræft på internationalt niveau. Klinikken har et højtkvalificeret personale og en stor bredde. Videnskabeligt dækker klinikken en bred vifte af forskning, og dens brede kompetencer sikrer den højeste behandlingsmæssige standard. Klinikken ønsker fremover at styrke uddannelsesaspektet yderligere, ikke blot for at fastholde dens internationale position, men for at cementere den som europæisk center for patientbehandling og udvikling inden for det gynækologiske kræftområde. Gynækologisk Klinik er en del af Juliane Marie Centret på Rigshospitalet. Klinikken har omkring 100 medarbejdere. Professor, dr.med. Bent Ottesen Der er i klinikken indført speciel skånsom og fertilitetsbevarende operationsmetode ved livmoderhalskræft. Som den første danske klinik har vi netop startet en lovende robotkirurgi, der yderligere vil kunne forfine denne specielle operationsmetode. Vores satsning på forskning, kvalitetsudvikling samt uddannelse til ekspertniveau betyder, at vi flytter behandlingsmæssige grænser. Vi har allerede set de første resultater i form af forbedret overlevelse. Centret har samlet et engageret og højt kvalificeret personale, der brænder for at accelerere denne positive udvikling. 20 Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet dækker alle discipliner inden for gynækologisk kræft på internationalt niveau. 21 På billedet ses professor ved Københavns Universitet og dr.med. Bent Ottesen.

12 Bedre behandling af demente Nationalt Videnscenter for Demens ligger på Rigshospitalet og her arbejder professor ved Københavns Universitet og dr.med. Gunhild Waldemar sammen med den øvrige kliniske stab for at skabe bedre livskvalitet for de ca demente i Danmark og deres pårørende. Visionen for Nationalt Videnscenter for Demens (NVD) er at skabe et dansk centrum på højt internationalt niveau for patientbehandling, forskning og vidensformidling, som arbejder for at forebygge demens og for at skabe bedre livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende. Tilbuddene om diagnostik og behandling skal være mere ensartede, og kvaliteten skal matche de tilbud, der gives ved andre kroniske, medicinske sygdomme. Begge dele bidrager til en tiltrængt afstigmatisering af sygdommene og en øget anerkendelse af demensområdet. Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet blev etableret i NVD blev i 2007 etableret som et udviklingsprojekt i tilknytning til Hukommelsesklinikken og den tilhørende forskningsenhed. I dag omfatter NVD et samarbejde mellem en specialklinik, en forskningsenhed og en landsdækkende uddannelses- og formidlingsenhed inden for demensygdomme. Hukommelsesklinikken modtager mere end 700 henvisninger om året og har højt specialiserede funktioner, blandt andet inden for sjældne og arvelige sygdomme. Løbende kvalitetsudvikling, patienttilfredshed og tilbud til pårørende vægtes højt. NVD har etableret et netværk for demensklinikker i hele landet, et netværk for demensambassadører fra alle kommuner og Dansk Demens Biobank. NVD samarbejder med de to nationale videnscentre i Norge og Sverige, er medlem af den europæiske sammenslutning af ekspertisecentre European Alzheimer s Disease Consortium og samarbejder med både danske og internationale forskergrupper. Kan du fremhæve enkelte store resultater fra NVD de senere år? Vi har etableret et tværfagligt netværk for danske demensklinikker, et netværk for kommunale demensambassadører og tværfaglige kurser i hele landet. Vi har desuden kortlagt arvelige demenssygdomme i Danmark, og identificeret nye mutationer af sygdommene. Endelig har vi undersøgt, hvordan en tidlig psykosocial støtte kan hjælpe patienter med Alzheimers sygdom og deres pårørende. Danmark skal stå som en innovativ og aktiv part i det internationale arbejde med demens. Derfor skal NVD fortsat styrke kvaliteten af patientbehandling og forskning i Danmark og bidrage til at øge Danmarks muligheder for at lede og deltage i nye større internationale satsninger på området til gavn for danske patienter. Nationalt Videnscenter for Demens (NVD) tildeles Global Excellence for sin internationale position inden for demenssygdomme. Klinikken har højt specialiserede funktioner og indgår i høj grad i samarbejde med industrien omkring udviklingen af lægemidler. NVD udfører forskning af international klasse inden for især klinisk og translationel demensforskning. Samtidig evner centret at excellere inden for information og formidling omkring demens. NVD har etableret Dansk Demens Biobank, et nationalt netværk for demensklinikker og et ligeledes nationalt netværk for demensambassadører. Et forskernetværk er under etablering samtidig med, at centrets internationale position også styrkes løbende. Nationalt Videnscenter for Demens er en del af Neurocentret på Rigshospitalet. Centret har 45 medarbejdere. Professor, dr.med. Gunhild Waldemar - 22 Nationalt Videnscenter for Demens har en international position inden for arbejdet med demenssygdomme. 23 På billedet ses professor ved Københavns Universitet og dr.med. Gunhild Waldemar.

13 Den korteste vej fra allergiforskning til patientbehandling Både arv og miljø har betydning for patienter med astma, allergi og eksem. På Dansk Allergicenter, Gentofte Hospital, forsker man derfor i begge dele og huser desuden landets største center for arbejdsbetinget eksem, fortæller professor ved Københavns Universitet og dr.med. Jeanne Duus Johansen. Vi er et center for patienter med komplicerede allergiske sygdomme og modtager patienter fra hele landet, som for eksempel har haft livstruende allergiske reaktioner under bedøvelse. Vi hjælper mange patienter, der oplever ikke at kunne tåle fødevarer, med at finde ud af årsagerne og rådgive om, hvilken kost de kan spise. Vi er også det største center i landet for arbejdsbetinget eksem, mens en særlig enhed tager sig af forskning i børneastma og eksem. Vi har samlet allergieksperter fra forskellige specialer i et center. Centret omfatter både klinikker med mange patienter og forskningsenheder, som beskæftiger sig med alle aspekter af sygdommene. Dermed kan den viden, der opbygges, hurtigt komme patienterne til gavn. Vi har også et tæt samarbejde med patientforeninger, arbejdsgivere og fagforeninger samt relevante myndigheder. Det betyder, at vi hurtigt kan omsætte ny viden til information, anbefalinger og lovgivning, der forebygger allergi. Forskningsmæssigt samarbejder vi tæt med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og forskellige nationale og internationale netværk inden for allergi, astma og eksem. Kan du nævne enkelte store resultater fra jeres afdeling de seneste år? Vores gruppe var med til at opdage en mutation i et gen, der er af stor betydning for udvikling af eksem, allergi og astma. Mutationen findes hos otte procent af befolkningen, og via et samarbejde med Klinisk Biokemisk Afdeling her på hospitalet tilbyder vi nu alle patienter en undersøgelse for denne mutation. Vores gruppe var også en vigtig partner i udviklingen af en ny allergivaccine i tabletform, som nu er et tilbud til patienter med græsallergi. Endelig har vi udviklet den viden, som er grundlaget for den europæiske nikkellovgivning. Lovgivningen har medført et fald i hyppigheden af nikkelallergi blandt unge kvinder fra 20 procent til 10 procent. Dansk Allergicenter tildeles Global Excellence for at stå stærkt internationalt inden for allergiforskning. Centret er en nyskabelse i form af sin grundlæggende idé om at udføre den forskning, der bygger bro imellem grundforskningen og patienterne. Centret formår at omsætte ny viden til praksis til gavn for patienter med allergiske lidelser, som er et sygdomsområde i stigning. Både centrets arbejde med at formidle viden om allergiske lidelser og patienttilfredsheden er i top. Et stærkt samarbejde med industrien og stort fokus på uddannelse sikrer centret international konkurrencedygtighed. Dansk Allergicenter er en del af Dermato-allergologisk Afdeling på Gentofte Hospital. Centret har omkring 60 medarbejdere. Professor og dr.med. Torkil Menné - I fremtiden vil vi kunne tegne en profil af personer, som er i risiko for at udvikle allergisk sygdom på grund af arvelige eller miljømæssige årsager. Det kan udnyttes til tidlig behandling og forebyggelse, men også til at udvikle nye individualiserede behandlinger og information. De kommende år vil give mere viden om betydningen af vilkårene i fostertilstanden og i de første leveår for udvikling af astma, allergi og eksem. Det vil også give helt nye muligheder for behandling og forebyggelse. 24 Dansk Allergicenter tildeles Global Excellence for at stå stærkt internationalt inden for allergiforskning. 25 På billedet ses professor ved Københavns Universitet og dr.med. Jeanne Duus Johansen.

14

15 De 10 prismodtagere får alle en unik glasskål udarbejdet specielt til Global Excellence. Glasskålene er udarbejdet af den anerkendte glaskunstner Jacob Lungholt.

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Region Hovedstaden. Global Excellence. i sundhed 2013

Region Hovedstaden. Global Excellence. i sundhed 2013 Region Hovedstaden Global Excellence i sundhed 2013 Forord Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Regionsgården Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.regionh.dk/vif Ordre nr. 17266 Grafisk

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning MISSION OG STRATEGI Mission, vision og strategiske indsatsområder Statens Serum Instituts (SSI) mission er: Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED GYNÆKOLOGISK KRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE

FAKTA OM OG REHABILITERING VED GYNÆKOLOGISK KRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Jette Marquardsen, Lissi Jonasson og Rikke Daugaard Sundhedscenter for Kræftramte, april 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns

Læs mere

Region Hovedstaden. Global Excellence. i sundhed 2014

Region Hovedstaden. Global Excellence. i sundhed 2014 Region Hovedstaden Global Excellence i sundhed 2014 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Enhed for Forskning og Innovation c/o COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N www.regionh.dk Ordre

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN

KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN VISION KRÆFT I TAL VI VIL ET LIV UDEN KRÆFT A B VELKOMMEN TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE MISSION C A. En ud af tre får kræft. B. To ud af tre bliver pårørende. C. Fire ud

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Fakta om og rehabilitering ved. Gynækologisk kræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse

Fakta om og rehabilitering ved. Gynækologisk kræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Fakta om og rehabilitering ved Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Jette Marquardsen, Lissi Jonasson og Rikke Daugaard Center for Kræft og Sundhed København, april 2010, revideret maj 2011

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Palliativ indsats til børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomsdiagnoser

Palliativ indsats til børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomsdiagnoser Palliativ indsats til børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomsdiagnoser Forskerdag i palliation, 31. oktober 2016 Camilla Lykke, sygeplejerske, MHP, Ph.d.-studerende Eventyrlige Upser vender

Læs mere

Strategi - 2015 NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS

Strategi - 2015 NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS Strategi - 2015 NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS INDHOLD Om Strategi 2015 side 5 Om National Videnscenter for Demens side 7 Målgrupper side 8 Vision side 8 Mission side 9 Værdier side 10 Strategiske

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens National handlingsplan for demens Overordnede mål 2025 1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Birgitte Christiansen, klinisk sygeplejespecialist Center for Kræftforskning,

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen Brevporto Prostatakræftforeningen Prostatakræftforeningen PROPA Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Telefon 33 12 78 28 sekretariat@propa.dk www.propa.dk Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Region Hovedstadens Blodbank Region Hovedstaden Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Fokus på patientforløb Samarbejde på tværs Ny forskning omsat til

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Medicin og Teknologi. Civilingeniør

Medicin og Teknologi. Civilingeniør Medicin og Teknologi Civilingeniør Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjerte-karsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love, der bestemmer, hvordan blodet flyder

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Høje Taastrup 12. juni Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Høje Taastrup 12. juni Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Høje Taastrup 12. juni 2017 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler

Læs mere

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme?

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genetisk hornhindediagnostik: Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genteknologi et vigtigt værktøj til forebyggelse af hornhindesygdomme? Genetisk diagnostik og dets anvendelsesmuligheder

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

retinoblastom Børnecancerfonden informerer

retinoblastom Børnecancerfonden informerer retinoblastom i retinoblastom 3 Sygdomstegn Retinoblastom opdages ofte tilfældigt ved, at man ser, at pupillen skinner hvidt i stedet for sort. Det skyldes svulstvæv i øjenbaggrunden. Det bliver tydeligt,

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 265 Offentligt Tak for invitationen uden KØBENHAVNS UNIVERSITET Kravene til fremtidens dyrlægeuddannelse edens 3. februar, 2016 Professor Ulla Wewer,

Læs mere

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Ikke kun livmoderhalskræft, men en hel stribe kræftformer med forbindelse til den frygtede HPV-virus truer nu både kvinder og mænd. Flere mænd burde vaccineres,

Læs mere

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK VELKOMMEN INDENFOR I BIOBANKEN SIDEN 2012 HAR DANMARK HAFT EN NATIONAL BIOBANK. Biobanken på Statens Serum Institut

Læs mere

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at:

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at: Idet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) takker for muligheden for at bidrage med input til fremtidens forskningsbehov og potentialer, følger nedenfor den strategi som for os synes centralt

Læs mere

Den første kræftplan hvad er læren heraf? Cheflæge Hans Peder Graversen, afdelingschef Dansk kræftbehandling helt i front har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark? www.regionmidtjylland.dk Baggrund

Læs mere

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Med ny præcision kortlægger Århus-forskere hvordan depressionsmedicin virker. Opdagelserne giver håb om at udvikle forbedret depressionsmedicin

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Forskningsmiljøer på KU inden for sundheds-it

Forskningsmiljøer på KU inden for sundheds-it Forskningsmiljøer på KU inden for sundheds-it Finn Kensing Center for IT Innovation Dias 1 Udfordringer for sundhedsvæsenet: Det aldrende samfund Flere (multi) kronikere Der er bl.a. behov for: Bedre koordinering

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Strålebehandling vejledt af PETskanning ved hoved-/halskræft

Strålebehandling vejledt af PETskanning ved hoved-/halskræft Patientinformation Information til patienter om deltagelse i et forskningsprojekt Strålebehandling vejledt af PETskanning ved hoved-/halskræft "Dosis-eskaleret strålebehandling vejledt af funktionel billeddannelse

Læs mere

Mulighederne i personlig medicin til kræftpatienter og nogle udfordringer

Mulighederne i personlig medicin til kræftpatienter og nogle udfordringer Mulighederne i personlig medicin til kræftpatienter og nogle udfordringer Konference om Personlig Medicin 10. december 2014, Formand for Kræftens Bekæmpelse Professor, dr. med. Forskningsenheden for Almen

Læs mere

Hvilken værdi har det for danske patienter, at kliniske forsøg finder sted i Danmark?

Hvilken værdi har det for danske patienter, at kliniske forsøg finder sted i Danmark? Hvilken værdi har det for danske patienter, at kliniske forsøg finder sted i Danmark? Kræftens Bekæmpelse Adm. direktør Leif Vestergaard Pedersen LIF 2. november 2012 Typer af sundhedsforskning Grundforskning

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan?

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Referat fra konference på Christiansborg, 27. oktober 2005 Dansk Neurologisk Selskab Forskere, patientforeninger, industri og politikere

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Direktionen Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - det kræver faglig ledelse LNN 2016 24. 26. maj Reykjavik Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen Rigshospitalet - Danmark 1 Et oplæg

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Tidlig Pubertet hos børn. Adoption og Samfund d. 15/ Afdelingslæge Ann-Margrethe Rønholt

Tidlig Pubertet hos børn. Adoption og Samfund d. 15/ Afdelingslæge Ann-Margrethe Rønholt Tidlig Pubertet hos børn Adoption og Samfund d. 15/3-2017 Afdelingslæge Ann-Margrethe Rønholt Program Introduktion Den almindelig pubertet Den for tidlige pubertet Undersøgelser Behandling Hvad gør man

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Danske Ældreråd 16. november 2015. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Danske Ældreråd 16. november 2015. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Danske Ældreråd Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Støt demente og pårørende med 100 kroner

Læs mere

Specialevejledning for klinisk genetik

Specialevejledning for klinisk genetik Specialevejledning for klinisk genetik Specialebeskrivelse Klinisk genetik er et tværgående speciale og omfatter diagnostik af og rådgivning om genetisk betingede sygdomme og tilstande til patienter og

Læs mere