News. Piratjagt. med stor signalværdi. InterForce lancerer Jobbank [læs side 3] Med et F-16 cockpit som arbejdsplads [læs side 11]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News. Piratjagt. med stor signalværdi. InterForce lancerer Jobbank [læs side 3] Med et F-16 cockpit som arbejdsplads [læs side 11]"

Transkript

1 News Medlemsmagasin No. 1 Marts 2012 Piratjagt med stor signalværdi [læs side 4] InterForce lancerer Jobbank [læs side 3] Med et F-16 cockpit som arbejdsplads [læs side 11] 700 hjemmeværnssoldater indsættes under Giro d Italia-etaper i Jylland [læs side 6]

2 INTERFORCE SYNSPUNKT Hvad skal det nytte? Udover den hjemlige indsats har forsvaret med stadig stigende intensitet siden 90 erne været indsat i verdens brændpunkter. Det har kostet tragiske tab i form af dræbte og hårdt fysisk eller psykisk sårede soldater. Det har også kostet penge. Og hvad har vi så udover tabene og et velfungerende militært instrument for relativt få midler egentligt fået ud af det? I mit perspektiv har vi med ganske stor succes medvirket betydeligt til at beskytte og fremme nationens værdier og velfærd. Vi har sammen med andre lande bidraget og taget vores del af slæbet, også når det har gjort rigtig ondt. Det har medvirket til, at vi selv fortsat, og andre måske i højere grad end tilfældet var, kan leve under næsten selvfølgelige vilkår som ytringsfrihed, demokratisk styreform, ligebehandling, religionsfrihed og andre væsentlige værdier. Vi har også været med til at sikre den globale bevægelighed af tanker, ytringer, mennesker og varer. Det er væsentligt for landets erhvervsliv og dets indtjening - og dermed for vores samfundsmæssige muligheder. At vi har kunnet opnå disse resultater, skyldes vore dygtige og modige soldater, hvad enten de er menige, befalingsmænd eller officerer. De har mange fine kvaliteter, både faglige og ledelsesmæssige, som også viser sig at kunne medvirke til at skabe fine resultater i erhvervslivet. Det er ikke så tosset at være respekteret, hjemme og ude i verden, og vide, at det, man gør, hjælper og nytter på flere måder. Per Ludvigsen, generalmajor og chef for Personelstaben. Per Ludvigsen Indhold InterForce lancerer Jobbank... s. 3 Piratjagt med stor signalværdi... s hjemmeværnssoldater hjælper til ved Giro d Italia... s. 6 Ingen virksomhed uden reserve... s. 8 Støtte til veteraner... s. 9 Veteraner klarer sig godt i samfundet... s. 10 Med et F-16 cockpit som arbejdsplads... s. 11 Danmark-Afghanistan nu uden om Kabul... s. 14 Kalender... s. 15 Danske kirurger til Camp Bastion... s. 15 Nu kan man læse sig til en pirat-phd... s. 15 Dansk transportfly langtids-udsendt til Afghanistan... s. 16 Til hver udgave af InterForce News indbyder redaktionen en markant personlighed til at bidrage med et Synspunkt om et aktuelt tema, som ligger skribenten på sinde. Vedkommendes holdninger deles ikke nødvendigvis af hverken forsvarets eller InterForces ledelse. InterForce News udkommer fire gange årligt. Udgives af: InterForce Sekretariatet, Postboks København K Tlf Ansvarshavende redaktør: Chef for InterForce Sekretariatet, generalmajor (pens.) Jan Norgaard. I redaktionen: Niels Jørgensen (GB Grafisk) og Morten Fredslund (Pressebureauet Århus) Redaktionen afsluttet 1. marts Forsiden: Pirateri-bekæmpelse ved Afrikas horn. Foto: Søværnets Operative Kommando, SOK og Michael Bothager Design: GB Grafisk Oplag: stk. ISSN X News InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og civile private samt offentlige virksomheder omkring forsvarets brug af det frivillige personel. Inter- Forces formål er at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og en civil forpligtelse. InterForce blev etableret i 1999 og har en komité bredt sammensat af topchefer fra en række private og offentlige virksomheder. 2 InterForce medlemsmagasin no

3 NY JOBBANK InterForce lancerer Jobbank InterForce igangsætter nu et jobbank-tilbud som et smidigt bindeled mellem medlemsvirksomhederne og soldater, der søger uddannelse eller job. AF NIELS JØRGENSEN Skønt InterForces historie blot strækker sig 12 år tilbage, er organisationens formål og opgaver allerede blevet redefineret flere gange. Ved etableringen i 1999 var formålet med InterForce at informere erhvervslivet og den offentlige sektor om reservepersonellets forhold og deres betydning for landets forsvarsog sikkerhedspolitiske opgaver. Da reservens forhold var formålet, hed organisationen fra starten interforce.»sigtet med InterForce såvel den gang som nu var at animere til, at virksomhederne ser positivt og velvilligt på medarbejderens kortere eller længere tjeneste i forsvaret. Dels gennem at bevilge orlov, dels ved at sikre, at medarbejderne - når de vender tilbage - fortsat vil være velanskrevne i virksomhederne,«forklarer sekretariatschef i InterForce, Jan Norgaard og tilføjer:»senere - i blev InterForces formålsparagraf udvidet til også at omfatte hjemmeværnspersonel, som med kort varsel indsættes operativt, f.eks. til støtte for politiet og ved sørednings- og miljøopgaver til havs. Dette rammer ofte de pågældendes daglige arbejdsfunktioner med de dertil forbundne udfordringer.«støtte til skadede soldater I forbindelse med Danmarks medvirken i internationale missioner meldte der sig mod slutningen af årtiet endnu et nærliggende arbejdsfelt; en støttefunktion i forhold til veteraner som vendte skadede hjem. En række virksomheder tilknyttet InterForce tilkendegav omgående et socialt ansvar.»omkring årsskiftet forhørte man sig om virksomhedernes velvilje til at tilbyde folk, som kom skadede hjem fra internationale missioner, enten jobs eller uddannelser. Det sagde 58 virksomheder ja til,«fortæller Jan Norgaard. Skønt velviljen var stor, skulle koblingen mellem skadede veteraner og erhvervslivet imidlertid vise sig at være en vanskelig proces, og ordningen er endnu ikke fuldt implementeret. Opgaven med at skaffe syge og sårede veteraner arbejde varetages efter oktober 2011 af Veterancentret i Ringsted.»Som organisation har InterForce ikke tilstrækkelig indsigt og kendskab til at kunne koble syge og sårede veteraner sammen med stillinger i erhvervslivet. Det kan alene Veterancentret. InterForce kan til gengæld bistå Veterancentret med at identificere et antal stillinger landet over blandt vore medlemsvirksomheder. Derfor har de 58 virksomheder netop modtaget en henvendelse for at afdække deres fortsatte interesse samt fleksibiliteten af tilbuddet om job eller uddannelse til en skadet veteran,«siger Jan Norgaard. Langtidsholdbar løsning InterForce ønsker fortsat at bidrage til en samfundsgavnlig indsats med hensyn til at skaffe hjemvendte veteraner civile job. Seneste skud på stammen er etableringen af Inter- Forces Jobbank.»Vi vil forsøge, om vore virksomheder kan hjælpe veteraner og andre soldater, der forlader forsvaret, til at få en civil ansættelse eller uddannelse. Selv om vi benytter et eksisterende og velkendt system, så er platformen eksklusivt for InterForces medlemmer, hvorigennem vore støttevirksomheder og interesserede soldater kan etablere kontakt med hinanden,«forklarer Jan Norgaard. Jobbanken bliver med en spæd begyndelse igangsat 1. april 2012.»Jeg ser Jobbanken som en god og langtidsholdbar løsning. I InterForce bliver vi jævnligt kontaktet af firmaer, som gerne vil finde veteraner, samt af veteraner, som gerne vil finde arbejdspladser hos vore medlemsvirksomheder. Hidtil har vi ikke haft mulighed for at koble parterne sammen, men det prøver vi at gøre med dette system,«siger Jan Norgaard. Han ser Jobbanken som en naturlig imødekommelse af samfundets og medlemsvirksomhedernes interesser. Sådan fungerer InterForce Jobbank Systemets kerne er den professionelle netværkstjeneste LinkedIn. Det er en forudsætning for både soldaters og virksomheders deltagelse, at disse har profiler på LinkedIn, og for soldaternes vedkommende et relevant opdateret CV. Kommunikation på LinkedIn sker igennem hovedgruppen InterForce, hvor både soldater og virksomheder er medlemmer. Her kan virksomhederne dele ledige jobs, slået op på LinkedIn, sådan at disse bliver synliggjort for soldaterne. Almindelige jobopslag på LinkedIn er underlagt de gældende priser for jobopslag og vil ligeledes være synlige for alle andre LinkedIn brugere. Alternativt kan ledige jobs i virksomhederne promoveres igennem job discussions -funktionen i gruppen. Dette er en lokal feature, der er gratis, og udelukkede er synlig i gruppen. Udover hovedgruppen InterForce, oprettes to undergrupper Virksomhedsgruppen og Soldatergruppen. Virksomhedsgruppen er et tilbud til de InterForce-støttevirksomheder, der ønsker et rum for sparring omkring emner, der er relevante for gruppen. Virksomheder skal aktivt søge om medlemskab af såvel Virksomhedsgruppen som af hovedgruppen InterForce. Virksomhederne kan kun optages i gruppen gennem en eller flere medarbejderes personprofil. Gruppen giver ligeledes virksomheden eller virksomhedsrepræsentanten(erne) mulighed for at identificere sig som InterForce støttevirksomhed på LinkedIn, igennem brug af InterForce logo. Soldatergruppen fungerer ligeledes som sparringsforum for soldaterne. Soldaten bliver inviteret til både hovedgruppen InterForce og Soldatergruppen på opfordring fra pågældendes fagforening, efter soldaten er blevet oprettet på LinkedIn. Fagforeningerne er soldaten behjælpelig med oprettelse samt udfærdigelse af CV. InterForce medlemsmagasin no

4 PIRATJAGT Piratjagt med stor signalværdi Forsvarets bidrag til jagten på pirater ved Afrikas Horn var massivt ved årets start, og indsatsen ser nu ud til at give pote. AF MORTEN FREDSLUND Da 2012 blev skudt i gang, var et krigsskib, et fly og en taktisk stab fra søværnet indsat som Danmarks bidrag i kampen mod pirateri ved Afrikas Horn. Samlet set var der medio februar udsendt knap 180 danske soldater for at bekæmpe pirateri. Medio februar bidrog Danmark blandt andet med: det, med tilhørende helikoptere som en del af NATO s operation Ocean Shield.»Det har uden tvivl en enorm stor signalværdi, at søværnet og flyvevåbnet er synligt til stede i jagten på pirater. Dels over for piraterne og deres bagmænd, som på den måde får vished om, at rederierne får opbakning og hjælp fra staten i kampen mod de kriminelle aktiviteter. Dels over for de øvrige lande, der er med i indsatsen mod pirateri. Danmark er jo en søfartsnation af de helt store, og det ville derfor også være et meget dårligt signal at sende til de øvrige lande i piratjagten, hvis vi ikke var til stede. Samtidig nytter det noget. De danske krigsskibe bidrager helt afgjort til, at mange kapringer bliver forpurret«, siger vicedirektør i Danmarks Rederiforening, Jan Fritz Hansen. Kapringer halveret Det tyder nu på, at indsatsen mod pirateri ved Afrikas Horn begynder at have synlig effekt. Den seneste statistik fra Danmarks Rederiforening viser nemlig, at antallet af kapringer næsten blev halveret i 2011 i forhold til året før. Piraterne indledte ellers 2011 med at angribe og kapre skibe med samme styrke, som de sluttede med i Fra juni faldt piraternes succesrate dog betydeligt, og langt flere angreb blev afværget. I begyndelsen af året endte cirka hver fjerde angreb i en kapring, mens piraternes succesrate kom ned på cirka hver tiende ved udgangen af Når hele 2011 gøres op, var der i alt sket 26 kapringer, 18 bordinger og 122 angreb, mens der i 2010 blev gennemført 49 kapringer, 15 bor- vågningsfly med radar- og kameraudstyr. Desuden to mand udstationeret ved Allied Maritime Command HQ i Northwood i England, hvorfra operationen bliver ledet. medio april 2012 leder flådestyrken Combined Task Force 151, som er en international sammensat flådestyrke, der bekæmper pirateri. Den dansk ledede kommandostab opererer fra den amerikanske destroyer USS Halsey. pe pirateri, blandt andet ved at blokere piraternes adgang til de internationale handelsruter og uskadeliggøre piraternes evne til at gennemføre piratangreb, for eksempel ved at anråbe og borde piraternes skibe og konfiskere udstyret, som de bruger til deres angreb. 4 InterForce medlemsmagasin no

5 PIRATJAGT Vicedirektør i Danmarks Rederiforening Jan Fritz Hansen mener, at faldet i antallet af kapringer bl.a. kan skyldes, at krigsskibene er begyndt at gå tættere på kysten. Foto: Danmarks Rederiforening dinger og 125 angreb. Antallet af kapringer er således næsten halveret. Det får dog ikke rederiforeningen til at juble højlydt. Mindre bureaukrati»selv om tallene peger i den rigtige retning, er vi forsigtige med at drage hurtige konklusioner. Området er ekstremt fattigt, og der sejler stadig masser af guld forbi tæt på kysten. Så det er en stor fristelse. Samtidig ved ingen, om de færre kapringer skyldes det dårlige vejr og for høje bølger eller fordi, bagmændene er i gang med at forberede hårdere metoder at ramme os med? Men det er selvfølgelig glædeligt, at der bliver gennemført færre kapringer, selv om antallet er angreb er det samme. Jeg tror at den udvikling skyldes, at krigsskibene er begyndt at gå tættere på kysten, som bl.a. den danske regering har givet dem mandat til. Samtidig er der kommet flere bevæbnede vagter om bord, og det har givetvis også en effekt,«siger Jan Fritz Hansen. Netop muligheden for at tage bevæbnede vagter om bord bliver nu gjort mindre bureaukratisk efter, at regeringen den 10. februar fremsatte et lovforslag, der ventes vedtaget om kort tid.»som det er nu, skal vi søge om tilladelse til vagter ved hver eneste sejlads. Men fremover får rederierne mulighed for at få en enkelt tilladelse, der gælder for et år ad gangen. Det gør det hele lidt mindre besværligt,«siger Jan Fritz Hansen, der skønner, at rederierne årligt har ekstra udgifter på mellem 1,5 og 2 mia. kr. på grund af pirat-truslen.»beløbet omfatter blandt andet udgifter til ekstra brændstof fordi, vi skal sejle hurtigere eller længere, ekstra høje forsikringsudgifter samt udgifter til bevæbnede vagter,«siger Jan Fritz Hansen. De danske krigsskibe bruger hurtigtgående gummibåde til at borde mulige piratfartøjer ved Afrikas Horn. Fotos: SOK»Danmark er jo en søfartsnation af de helt store, og det ville derfor også være et meget dårligt signal at sende til de øvrige lande i piratjagten, hvis vi ikke var til stede.«interforce medlemsmagasin no

6 GIRO D ITALIA 700 hjemmeværnssoldater indsættes under Giro d Italia-etaper i Jylland Hjemmeværnet var også indsat under VM i landevejscykling sidste år. Bidraget under Giro d Italia bliver dog den største indsættelse i mange år. Foto: Michael Bothager»Uvurderlig støtte,«siger Rigspolitichefen om indsatsen fra de 700 hjemmeværnssoldater, der skal have fri fra arbejde og familieliv for at dirigere trafik under cykelløbet Giro d Italias løbsstart i Danmark til maj. en fridag for at kunne give en hånd med under det verdensberømte cykelløb.»selv om det ligger lige på smertegrænsen af, hvad vi kan præstere, skal vi nok komme i mål og få nok af tilsagn om hjælp fra de frivil- AF MORTEN FREDSLUND Når et af verdens største cykelløb skydes i gang i Danmark til maj, får politiet brug for massiv støtte til at dirigere trafikken. Og allerede nu er hjemmeværnet i fuld gang med at skaffe de 700 hjemmeværnssoldater, som skal hjælpe til under Giro d Italias første tre etaper, der den maj køres i henholdsvis Herning by, på den jyske vestkyst og i området omkring Horsens.»Hjemmeværnets distrikter i hele landet er sat i gang med hverveopgaven, som er en stor udfordring. Det er jo en forfærdelig weekend, at Giro d Italia kommer til Danmark. Det er i Bededagsferien, hvor der vel næppe er en dansker, som ikke har et familiemedlem eller én i vennekredsen, der skal konfirmeres,«siger major Anders Pedersen, der er chef for operation og planlægning i Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland. Politiet kræver særligt kursus Men de mange familiefester er ikke hjemmeværnets eneste udfordring. For at kunne fungere med politibeføjelser i forbindelse med trafikregulering, kræver såvel hjemmeværnet som politiet, at de, der skal udføre den særlige disciplin, har gennemført et særligt kursus.»vi har folk i politihjemmeværnet, som har kurset. Men på grund af tidspunktet og det store behov for hjemmeværnsfolk, regner vi med, at der skal uddannes yderligere 500 hjemmeværnsfolk, inden cykelløbet skydes i gang,«siger Anders Pedersen. Desuden bliver der brug for en god portion fleksibilitet hos landets arbejdsgivere, når de mange hjemmeværnssoldater får brug for Det har uvurderlig betydning, at politiet kan trække på hjemmeværnet under Giro en, mener Rigspolitichef, Jens Henrik Højbjerg. Foto: Rigspolitiet 6 InterForce medlemsmagasin no

7 GIRO D ITALIA lige. De senere år har de frivillige ikke haft de store problemer med at blive frigjort fra arbejde, når det handler om opgaver for hjemmeværnet. Det håber jeg selvfølgelig heller ikke der bliver denne gang, selv om det er mandag den 7. maj, at vi får brug for flest til at hjælpe med at regulere trafik. Her rammer vi loftet på de 700 indsatte fra hjemmeværnet, og det er jo på en dag, der er en almindelig arbejdsdag for de fleste,«siger Anders Pedersen. Uvurderlig hjælp Politiet har anmodet om hjælp fra hjemmeværnet. Nøjagtig som under COP 15 klimatopmødet i 2009 og under det aktuelle EU formandsskab, hvor hjemmeværnet stiller med hhv og 250 frivillige - blandt andet som VIP-chauffører. Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg lægger ikke skjul på den store betydning hjemmeværnet har under et arrangement som Giro d Italia.»Det er af uvurderlig betydning. Det siger sig selv, at politiet ikke kan være dimensioneret til at tackle en stor ekstraordinær hændelse, som Giro d Italia-etapestarten er. Det ville ganske enkelt tære alt for hårdt på vores mandskabstimer. Derfor har det meget stor betydning, at vi har en reserve af dygtige frivillige, som vi kan trække på i de situationer,«siger Jens Henrik Højbjerg og tilføjer:»generelt er det en meget, meget stor hjælp, som bliver ydet fra de frivilliges side. Ofte får vi jo hjælp til opgaver, som opstår uden varsel eksempelvis en stor eftersøgning af et barn, der er forsvundet eller en naturkatastrofe. Og som sagt det er indlysende, at vi ikke selv kan råde over det nødvendige beredskab til at imødegå den slags situationer. Derfor er det godt, at hjemmeværnsfolk kan træde til. «får Danmark vigtig reklame, som ikke bare vil booste omsætningen hos de handlende og skabe arbejdspladser i det område, hvor det foregår, men også vil skabe positiv opmærksomhed om Danmark generelt, som på længere sigt kan få betydning for turismen med mere. Så man kan sige, at det brander Danmark og dermed også dansk politi. Også i den sammenhæng yder de 700 hjemmeværnsfolk derfor en stor indsats,«siger politiets øverste chef. En bedre arbejdskraft En stor del af de hjemmeværnssoldater, der skal regulere trafik mandag den 7. maj må bede om fri fra arbejde. Hvad skal arbejdsgiveren sige til det, og får han noget ud af det?»det hænger lidt sammen med, hvad det betyder for Danmark at være værter for et stort cykelløb. Men jeg synes også, arbejdsgiverne skal tænke på, at når man er medlem af hjemmeværnet, så er det mit klare indtryk, at man er god til at handle og til at tackle mange forskellige situationer, som også gør, at man er en bedre arbejdskraft i det daglige, hvad enten man er ansat i det private eller det offentlige,«siger Jens Henrik Højbjerg. Giro d Italia ses af flere end 300 mio. tv-seere. Cykelløbet skydes i gang med en 8,7 km lang enkeltstart i Herning by den 5. maj og afsluttes den 27. maj i Milano, Italien. Ill.: La Gazetta dello Sport/Giro d Italia Rigspolitichefen:»Generelt er det en meget, meget stor hjælp, som bliver ydet fra de frivilliges side«vil booste omsætningen Men selv om politichefen får hjælp fra hjemmeværnet slipper hans medarbejdere formentlig ikke for en større overarbejdspukkel i kølvandet på de fire dage, som Giroens 198 ryttere, officials fra de 22 hold, løbets ansatte samt journalister - i alt 800 personer, er i Danmark. Alligevel synes Jens Henrik Højberg at ressourcerne er godt givet ud.»der er jo en langt større dimension i det end en isoleret politiopgave. Ved at påtage sig værtskabet for den indledende etape i et stort prestigefyldt cykelløb som Giro d Italia, 700 frivillige hjemmeværnssoldater skal dirigere trafik under Giro d Italias etaper Jylland. Foto: Michael Bothager InterForce medlemsmagasin no

8 RESERVEN Ingen virksomhed uden reserve Det er imod al sund fornuft, hvis forsvaret ikke gør maksimalt brug af reservepersonellets civile - og kostbare - kompetencer, mener Jan Hjortshøj, der er adm. direktør i ITvirksomheden ALOC og oberstløjtnant af reserven. Områder som planlægning, analyse, rådgivning, it, og jura, er det oplagt bliver løst af forsvarets reserve, mener Jan Hjortshøj, hvis cv beskriver en imponerende lederkarriere i bl.a. Microsoftimperiet. Foto: Morten Fredslund AF MORTEN FREDSLUND Efter flere års tornerosesøvn er der atter ved at blive pustet liv i forsvarets reserve. For selv om uddannelsen til reserveofficer blev nedlagt i 2005, genopstod den igen for et par år siden, og lige nu tilbyder forsvaret for første gang i mange år efteruddannelse til reserveofficerer. Men der er også god fornuft i, at forsvaret nu ruster sig på reservefronten. Det mener i hvert fald Jan Hjortshøj, mangeårig topchef i Microsoft, reserveofficer og i dag adm. direktør i it-virksomheden, ALOC i Odense.»Både personligt og overordnet set er reserven et kæmpe aktiv, der besidder viden og perspektiv. Den er et aktiv, som forsvaret kan skrue op og ned for efter behov, og det er oplagt, at forsvaret trækker på reservepersonellet, når der skal løses opgaver inden for områder som planlægning, analyse, administration, rådgivning, it, jura, ledelse og kommuni-»både PERSONLIGT OG OVERORDNET SET ER RESERVEN ET KÆMPE AKTIV, DER BESIDDER VIDEN OG PERSPEKTIV«. kation. Derimod skal reservepersonellet ikke slæbe rundt på den 35 kilo tunge rygsæk i Greenzone i Helmand, køre kampvogn eller flyve F-16 jagerfly. De opgaver skal det faste personel tage sig af,«siger Jan Hjortshøj. Til tops i Microsoft Sideløbende med en imponerende lederkarriere i it-branchen, blandt andet som højt placeret dansker i Microsoft-imperiet, har Jan Hjortshøj siden 1985 haft tilknytning til forsvaret som reserveofficer. Kun afbrudt af en periode hvor han var direktør i Microsofts salgsdivision i USA med ansvar for salget til koncernens største globale kunder, udvikling af salgsstrategier i 64 lande og en omsætning på 15 milliarder kroner. Kontakten til forsvaret blev genetableret, da Jan Hjortshøj og familien vendte hjem til Danmark i Siden maj 2010 har Jan Hjortshøj været adm. direktør i ALOC. Firmaet har 100 ansatte og udvikler avancerede portefølje it-programmer til finanssektoren.»i takt med den teknologiske udvikling løser forsvarets personel mange opgaver, der læner sig op ad opgaverne i civile virksomheder. Og arbejdspladserne ligner også mere hinanden nu. Eksempelvis er forskellen minimal, om jeg laver planlægning og strategi, mens jeg sidder ved en pc i en militær stab eller, om jeg gør det her på ALOC s kontor. Bortset måske fra potteplanten henne i hjørnet,«siger Jan Hjortshøj, og tilføjer:»samtidig fattes riget penge, og det er åbenlys sund fornuft at benytte personel, der både har militære og civile kompetencer. Reservepersonellet er - og skal være - billig i drift samtidig med, at de har en lang række kompetencer, som forsvaret enten ikke råder over eller, som 8 InterForce medlemsmagasin no

9 RESERVEN er dyre at købe andetsteds. Tænk blot på de mange militærjurister, der indkaldes og jævnligt udsendes. Set med mine øjne, har behovet for at kunne trække på en kompetent og relevant reserve aldrig været større.«må ikke blive konkurrent Jan Hjortshøj understreger, at reservepersonellet aldrig må blive en konkurrent til forsvarets fastansatte soldater.»der findes ikke en uddannelse, hvor man på én og samme tid både får grundlæggende militære færdigheder og specifikke civile kompetencer. Som reserveofficer kan jeg forstå den militære jargon og agere som soldat uden, at jeg er på samme niveau som den unge karriereofficer. Til gengæld har jeg erfaringer fra min erhvervskarriere, som jeg kan byde ind med, og det er vigtigt med en stor bevægelighed mellem de to verdner,«siger Jan Hjortshøj og tilføjer:»man skal tage det bedste med sig, der hvor man bevæger sig hen, og samtidig skaber det dynamik, når forsvarets faste personel skal samarbejde med kolleger, der til daglig er ansat i en bred vifte af civile virksomheder. Vi kan af og til godt være lidt kontrære og stille spørgsmål, man ikke forventer. Men det er kun sundt,«siger Jan Hjortshøj. REGION SYDDANMARK InterForce hørte om støtte til veteraner Penge må ikke styre Han mener, at reserven først og fremmest skal bestå af personer, der selv byder sig til fordi, de synes, at forsvaret er en spændende arbejdsplads. Et sted, hvor man kan bidrage med noget samtidig med, at man kan få noget med sig hjem.»det er vigtigt, at forsvaret ofrer ressourcer på at efteruddanne reserven. Både for at holde et højt fagligt niveau og for at motivere reservepersonellet, som - bortset fra nogle få helt unge - ikke bør have et økonomisk incitament for at stille sig til rådighed for forsvaret,«siger Jan Hjortshøj og tilføjer:»man skal være drevet af en passion, og tilknytningen til reserven må ikke blive et levebrød. Man skal se det som en mulighed, hvor man får udfordringer, udvikling og uddannelse. Men forsvaret skal også stille krav. Blandt andet til reservepersonellets fysik og arbejdsomhed. Hvis der ikke bliver stillet krav, forsvinder respekten om reserven og dermed den prværdi og forankring i samfundet, som også er en vigtig del af formålet med at bibeholde og måske udbygge en kompetent og relevant reserve.«fra Napoleons tid Forsvarets pulje af reservepersonel består i dag af cirka personer. Af dem er omkring de reserveofficerer mens resten er befalingsmænd og konstabler. I midten af 1990 erne talte forsvarets reserve knap personer. At reserven svandt så markant ind, mens Jan Hjortshøj var i USA, kom som en overraskelse, og han er i dag aktiv i Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark, HPRD.»Helt tilbage i Napoleons tid begyndte man at uddanne folkemilitser, der senere førte til en formaliseret uddannelse af reserveofficerer. Som officer er jeg da også opflasket med, at enhver hær skal kunne trække på en reserve. Og i dag findes der vel næppe nogen større virksomhed, som ikke i ny og næ trækker på kompetencer udefra i form af freelancearbejdskraft eller konsulentbistand. Det er svært, om ikke umuligt, at klare sig uden input udefra. Det gælder i erhvervslivet, og det gælder i forsvaret. Derfor må vi også arbejde på, at forsvaret bliver ved med at have en kompetent og relevant reserve. Men det skal ske i et samspil mellem begge parter,«siger Jan Hjortshøj. Psykolog Solvej Moesgaard fra Forsvarets Militærpsykologiske Afdeling fortalte om arbejdet med at forebygge og afhjælpe psykologiske skader hos udsendte soldater. AF KOMMUNIKATIONS- OG REKRUTTERINGSRÅDGIVER PREBEN PETERSEN, TOTALFORSVARSREGION SYD»Det er vigtigt at slå fast, at langt de fleste soldater kommer hjem fra international tjeneste med en rankere ryg og bredere skuldre, end de tog af sted med.«sådan indledte chefen for Totalforsvarsregion Syd og militær koordinator for InterForce Region Syddanmark, oberst Flemming Agerskov, et spændende og velbesøgt fyraftensmøde om støtten til de veteraner, der kommer hjem fra international tjeneste med ar på sjælen. Mødet blev holdt på Veteranhjem Trekantområdet i Fredericia, hvis formand, Carl Bratved, fortalte om den store indsats, som 60 frivillige gør for at holde veteranhjemmet åbent døgnet rundt, hver eneste dag året rundt og i 2011 med i gennemsnit godt syv daglige besøgende. Herefter tog Solvej Moesgaard fra Forsvarets Militærpsykologiske Afdeling over og fortalte om de mentale skader, som nogle udsendte får, og om hvad der bliver gjort for at forebygge og afhjælpe dem. InterForce medlemsmagasin no

10 VETERANER Veteraner klarer sig godt En landsdækkende undersøgelse viser, at langt de fleste veteraner klarer sig godt i samfundet efter endt mission. Men undersøgelsen indeholder både et betydeligt mørketal og en restgruppe på fem procent, der har brug for ekstra støtte. AF KIM VIBE MICHELSEN Den gennemsnitlige veteran er en familiefar på 39 år med civilt job, bor i ejerbolig og har en længerevarende uddannelse. Han drikker mindre alkohol end gennemsnittet, men ryger mere. Han synes, at udsendelsen har beriget ham, og han er ikke mere ensom og har ikke større sygelighed end andre mænd på hans alder. Det slår en ny landsdækkende spørgeskemaundersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter For Velfærd fast. Det resultat bliver hilst velkommen af Lars Boe Nielsen, der er bestyrelsesformand for Veteranhjem København.»Sygeliggørelsen af veteraner i medierne er kommet så langt ud, at jeg bliver ringet op af arbejdsgivere, der spørger mig, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at navngivne medarbejdere kan vende tilbage til deres job efter en mission. Langt, langt de fleste har jo heldigvis ingen problemer overhovedet,«siger han. Undersøgelsen dækker dog over betydelige nuancer og er også forbundet med en vis usikkerhed. Ti procent af de tidligere udsendte er på offentlig forsørgelse, enten på grund af ledighed eller fordi de er tilkendt førtidspension eller er på efterløn. Derudover er der et mørketal, da 20 procent slet ikke har svaret på spørgeskemaerne. Især det sidste møder løftede øjenbryn hos Lars Boe Nielsen.»Det første tegn på problemer med stress er, at folk ikke kan overskue noget. Soldater med PTSD-symptomer besvarer ikke post og vil ofte slet ikke have overskud til svare på et spørgeskema, så man kan frygte, at undersøgelsen tegner et lidt for lyserødt billede af virkeligheden,«siger han. Lars Boe Nielsen er tidligere projektofficer på og udvikler af Forsvarets akklimatiseringsog reintegrationsforløb, hvor hjemvendte soldater som en del af udsendelsespakken får op til 13 ugers kursus for at komme ned på jorden igen. Han er sammen med to kompagnoner netop nu ved at lægge sidste hånd på et pilotprojekt, Center For Reintegration, hvor det er tanken at få nogle af de tidligere soldater, der nu er på, eller på vej til at få tilkendt førtidspension over i aktivt arbejde.»mange af de unge kommer direkte fra mors kødgryder til en ekstremt struktureret hverdag i forsvaret, både under uddannelsen og under missionen. Når de så stopper efter hjemkomst, forsvinder enhver form for struktur. I halvandet år har de fået at vide, hvornår de skulle sove, spise og gå på toilettet, og pludselig er de helt overladt til sig selv. Det er en omvæltning nogle har svært ved at håndtere, og det har vi lavet et skræddersyet kursusforløb, der kan hjælpe dem med,«siger Lars Boe Nielsen. Virksomhederne skal på banen Kurset gør det dog ikke alene. Tanken er, at veteranerne efterfølgende skal i et tremåneders praktikophold i en privat eller offentlig virksomhed, mens de løbende bliver rådgivet og fulgt af personlige mentorer fra Center For Reintegration. Og her er der brug for Inter- Force, den kommende jobbank og de tilknyttede virksomheder. Lars Boe Nielsen har allerede et begyndende samarbejde med Falck og Engsø Gruppen, men der skal mange flere til, hvis det skal batte noget. Og ifølge ham er det en ren win-win situation både for samfundet og for virksomhederne.»vi tager ikke de hårdest ramte veteraner ind. Dem bliver der allerede gjort rigtigt meget for. Der er derimod en bred gruppe, der lige mangler et sidste skub for at komme videre, og det er dem, vi vil hjælpe. For samfundet er det en kæmpe gevinst, hvis vi kan få folk fra førtidspension og over i arbejde,«siger Lars Boe Nielsen. Kan godt Umiddelbart klinger ordet førtidspension og fast arbejde måske ikke lige godt i alles ører, men ifølge Lars kan mange af dem, han oplever i dagligdagen, som har fået tilkendt førtidspension på grund af PTSD (posttraumatisk stresstilstand), godt komme sig og passe et normalt arbejde i stedet for at være sat helt af som 30-årige.»Førtidspensionen har helt sikkert været rigtigt godt for dem i nogle år, hvor de havde behov for, at der bare kom ro på alt ting, og hvor de var for langt nede til at kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Men jeg oplever mange, der nu bare går og triller tommelfingre, mens de drømmer om at komme tilbage og få et nyt liv,«siger Lars Boe Nielsen. Undersøgelsen af veteranernes liv efter udsendelse er den fjerde delrapport i projektet Danske Hjemvendte Soldater, som er initieret af Soldaterlegatet. Godt veteraner fra perioden 1992 til 2009 har deltaget. Veteraner i DK uddannelse FOTO: MORTEN FREDSLUND 10 InterForce medlemsmagasin no

11 F-16 LIBYEN Med et F-16 cockpit som arbejdsplads Alle billederne i tilknytning til artiklen er taget på Sigonella Naval Air Station (NAS) i forbindelse med Libyen-konflikten. Foto: Flyvevåbnet Piloten i et af de fire første danske F-16 fly over Libyen ser tilbage på den vellykkede mission. AF NIELS JØRGENSEN Hverdagen er vendt tilbage. Stress-niveauet hos F-16 pilot Peter Melgaard er på et noget lavere niveau, end tilfældet var i de tre gange seks uger, da han var en del af Danmarks bidrag til missionen over Libyen. Det var første gang»mel«, som er hans kaldenavn i flyvevåbnet, var indsat i et konfliktområde. Samtidig var den 33-årige pilot fra Aalborg blandt de første fire danske piloter, som fløj ind over libysk territorium. For Peter og de øvrige F-16 piloter viste virkeligheden sig at være uhyre tæt på det, de havde trænet på øvelsesplan.»det var skræmmende tæt på. Den eneste forskel var, at de bomber vi smed, de eksploderede, så mennesker og materiel på jorden kunne komme noget til, ligesom der kunne komme noget den anden vej,«siger Peter Melgaard. Tvivlen om, hvorvidt det libyske luftforsvar var operationelt eller ej, fik selvsagt piloterne til at tænke sig om en ekstra gang.»selv om man kan alle rutinerne på rygraden, så tænker man over dem en ekstra gang. Ellers sørger man bare for at fokusere på den opgave, der nu engang er grunden til, at man er der. Uanset hvad er det selvfølgelig en smule intimiderende, det man står overfor,«konstaterer piloten. Udfordringen ændrede karakter Efter den første og mest nervepirrende tur ind over Libyen blev de efterfølgende mange missioner lidt mere hverdagsagtige. >> InterForce medlemsmagasin no

12 F-16 LIBYEN»MELPROFESSIONELT ER JEG STOLT OVER AT HAVE VÆRET EN DEL AF DEN MISSION, SOM HAR BEFRIET DET LIBYSKE FOLK.MEL«er Peter Melgaards kaldenavn i flyvevåbnet. Det har delvist sigte på en anonymisering af piloterne, men er primært en del af en tradition, som stammer fra 2. verdenskrig, da folk fik trebogstavs-kaldesignaler. Den eneste regel er, at det skal være en del af pilotens for- eller efternavn, samt at der ikke er to, der kan have samme kaldenavn på samme tid. Desuden må der ikke genbruges kaldenavne på personer, som er omkommet under flyvning. Traditionen menes startet af svenske piloter, hvorefter danske piloter adopterede ideen. I England og USA har piloterne længere og mere valgfri kaldenavne. >>»Selvfølgelig bliver man mere og mere vant til at skulle operere i højrisikoområder, og i takt med at konflikten udviklede sig, som den gjorde, blev risikoen for piloterne efterhånden mindre og mindre. De første to uger var de mest intensive rent trusselsmæssigt. Det var også den periode, hvor det var nemmest at identificere de mål, vi skulle bombe. Her drejede det sig om at uskadeliggøre gedigent militært materiel og udstyr som bunkere og kampvogne. Længere inde i konflikten kunne målet være en stor kanon monteret på ladet af en Toyota, hvilket gjorde identifikationsudfordringen større,«forklarer Peter Melgaard. Missionens sigte var at beskytte civilbefolkningen, men konstant lurede risikoen for at civile liv skulle gå tabt.»vi arbejder ud fra nogle meget strenge engagementskrav, der internationalt er beskrevet som Rules of engagement, og de skal selvfølgelig opfyldes. Desuden er der på det lidt mere personlige plan to ting, man altid har for øje, nemlig at ens wingman ikke bliver skudt ned, og at man ikke smider bomber, hvor uskyldige menneskeliv risikerer at gå tabt. Man er altså bundet af både formelle krav og af sine egne personlige overbevisninger,«forklarer piloten og uddyber:»hvis man er i tvivl om identiteten af det, man skal engagere, så undlader man at bombe og flyver hellere hjem i bevidsthed om, at situationen kan se anderledes ud den følgende dag. Selvfølgelig kan man ikke altid se, om der opholder sig civile inde i en militær installation, men hvis man kan identificere, at det som foregår uden om en bygning er af militær natur eller karakter, så er det som foregår inde i bygningen det sikkert også.«piloten er overbevist om, at han ikke har dræbt civile ved de i alt missioner han selv var på i Libyen. INDEN LIBYEN-MISSIONEN VAR AFGHANISTAN 2003 DEN SENESTE KONFLIKT SOM DANSKE F-16 PILOTER VAR INVOLVERET I.»Missionen drejede sig ikke om at tage menneskeliv, men om at tage militært materiel ud af ligningen, så det ikke kunne bruges mod den libyske befolkning. Det kan godt være, at der er gået menneskeliv tabt, når vi har bombet en bemandet kampvogn, men her handlede det om at tilintetgøre en kampvogn, ikke om at slå menneskene indeni den ihjel.«autonome rekognoscerings-missioner Hver mission havde en varighed af mellem to og seks timer. Nogle gange havde man et specifikt mål på baggrund af efterretninger, inden man gik i luften. På andre missioner blev piloterne tildelt et område på nogle hundrede kvadratkilometer, som skulle afsøges med henblik på at identificere og eventuelt tilintetgøre militære installationer eller udstyr, der kunne skade civilbefolkningen.»hvis man tildeles et sådan område, så opererer piloterne med højere grad af selvstændighed. Her er man ofte selv ansvarlig for at overholde Rules of engagement -kriterierne og vurdere, om der skal bombes eller ej. Her har man ikke en general siddende i baggrunden, og det er i høj grad op til ham i cockpittet at tage den rigtige beslutning. Da 12 InterForce medlemsmagasin no

13 F-16 LIBYEN man altid er mindst to fly afsted på missionerne, har man heldigvis en kollega - eller wingman - at rådføre sig med, og er den ene pilot i tvivl, så er der ingen tvivl; så bomber man ikke,«siger Peter Melgaard og påpeger, at man hellere vender hjem fra en mission uden at have løsnet bomber end at risikere at skade civile. Mange erfaringer rigere Når Peter Melgaard ser tilbage på Danmarks vellykkede bidrag til NA- TO-missionen i Libyen, så glæder han sig over at have ydet et bidrag, der har ændret historien og hjulpet den libyske civilbefolkning fri af Gadaffis diktatur.»professionelt er jeg stolt over at have været en del af den mission, som har befriet det libyske folk. Nu håber man bare, at de kan finde ud af at etablere et velfungerende demokrati. På det personlige plan er jeg blevet en masse erfaringer rigere. Til dagligt træner jeg andre i at håndtere stressede situationer, og her giver det noget ekstra at have været inde over et område, hvor der har været risiko for, at der ville blive skudt igen, så jeg har virkelig fået nogle erfaringer, der kan være nyttige i min videre karriere,«siger Peter Melgaard. Han har fløjet F-16 i snart 12 år og har rang af kaptajn. Efter Libyenindsatsen har han nu en afvekslende hverdag. I to tredjedele af tiden gælder det kontorarbejde som sagsbehandler i Flyvertaktisk Kommando i Karup, og en tredjedel af tiden som F-16 pilot hos Fighter Wing Skrydstrup. Kontrasten mellem konfliktzonen i Libyen og en tryg hverdag i Danmark er imidlertid til at få øje på.»man skal altid passe på ikke at slappe af, når man er ude at flyve. Man skal sørge for at holde sig selv på stikkerne, og samtidig acceptere, at når man er af sted på en mission i en konfliktzone, så flyver man med mere adrenalin i kroppen, end man er vant til herhjemme. Har man det i baghovedet, og har man i øvrigt et aktivitets- og ambitionsniveau for, hvad hverdagen skal indeholde, så medvirker det til at gøre det nemmere at vende tilbage til hverdagen,«siger Peter Melgaard. Han skal nu på et videreuddannelsesforløb på chefniveau i flyvevåbnet. Deltag i medlemsarrangement på Flyvestation Skrydstrup: Kom tæt på en F-16 pilot og hans fly De fleste fulgte imponerede med, da medierne i syv måneder berettede om de danske F-16 piloters indsats for at beskytte den libyske befolkning. I alt var 350 medarbejdere og 20 fly involveret i de 600 missioner, hvor der blev leveret 900 præcisionsbomber. Nu inviterer vi vores samarbejdspartnere i InterForce til at høre en af piloterne, Peter Melgaard med pilotnavnet MEL, fortælle om opgaven Onsdag den 18. april kl på Flyvestation Skrydstrup, Lilholtvej 2, 6500 Vojens Vi skal også besøge hangaren, hvor vi kommer helt tæt på et af F-16 flyene, og vi slutter arrangementet med et let traktement. Tilmelding med oplysning om virksomhedsnavn, titel og navn på deltager(e) til senest den 11. april Flyvevåbnets arbejde Danmarks bidrag til løsningen af konflikten i Libyen strakte sig fra marts til oktober F-16 piloterne var af sted i perioder af seks uger. Hvert hold bestod af cirka 15 piloter. Det danske flyvevåbens arbejde omfatter medvirken i internationale konfliktmissioner som eksempelvis den i Libyen, og desuden en række fredstidsoperationer, herunder at overvåge om det danske luftrum bliver krænket, fiskeriinspektioner, drift af tre redningshelikoptere, havmiljøovervågning og dokumentation samt indsats i tilfælde hvor civile fly måtte have brug for assistance. Luftrumsovervågningen gælder foruden Danmark også f.eks. Island og de baltiske lande, hvor NATOlandene på skift deles om at varetage opgaven. Et F-16 fly klargøres til en mission over Libyen i Foto: Flyvevåbnet InterForce medlemsmagasin no

14 SET & SKET Danmark-Afghanistan tur/retur nu uden om Kabul AF MORTEN FREDSLUND & Set Sket En ny mulighed for at lande med civile passagerfly i Camp Bastion sparer danske soldater for lange ophold i Kabul International Airport. Det sparer hæren for at bruge 35 årsværk på ventetid. Den 5. marts indviede hæren en ny flyrute til Afghanistan, så de danske soldater nu flyver direkte til og fra Camp Bastion. Dermed undgår de lang mellemlanding i Kabul International Airport. Flyvetiden til Camp Bastion forkortes med cirka fem timer, men den samlede, reelle rejsetid mellem Camp Bastion og Danmark bliver forkortet med ikke mindre end 36 timer. Timer, som hidtil stort set er blevet brugt på ventetid i Kabul.»Der er ingen tvivl om, at det her vil blive godt modtaget af langt de fleste soldater, som har prøvet at skulle fordrive halvandet døgn eller længere ventetid i Kabul internationale lufthavn, hvor indkvarteringen ikke altid er i top,«siger major Søren Thinggaard. Han er leder af Forsvarets Landtransportcenter ved Hærens Operative Kommando, hvor man er begejstret for den mere direkte løsning. For ud over det rent komfortmæssige sparer hæren også store ressourcer ved, at man nu kan flyve direkte.»vi har regnet lidt på det, og i gennemsnit er der cirka blevet brugt 35 årsværk på ventetid i Kabul. De timer kan soldaterne nu bruge aktivt på jorden i stedet for på ventetid i en lufthavn, og det er uden tvivl det største plus,«siger major Søren Thinggaard. Tredjestørste lufthavn i UK Det er nyt teknisk indflyvningsudstyr på Bastion Airfield, der gør, at man nu kan lande med større, civile passagerfly. Hidtil har det været forbeholdt militære transportfly at lande med mange soldater i Camp Bastion. Derfor har soldater til og fra Camp Bastion været nødt til at stige om til militærfly - typisk et Hercules - i enten Kabul eller Kandahar, når de skulle til og fra Afghanistan. Og da transport med ISAF-styrkens militære fly altid er forbundet med stor usikkerhed i afgangs- og ankomsttider, har man hidtil BASTION AIRFIELD ER STØRRE END HEATHROW NÅR DET HANDLER OM AREAL. fløjet de danske soldater til Kabul i rigtig god tid, så man var sikker på, at de kunne nå det civile fly fra Kabul til Danmark.»Når vi nu slipper for at flyve soldaterne til Kabul, bliver der også frigivet flere ressourcer til ISAF-styrkens transportfly, som altid er hårdt spændt op med andre operative opgaver, som eksempelvis medevac (evakuering af sårede, red.),«siger Søren Thinggaard. I 2006 kunne Bastion Airfield blot håndtere tre fly om ugen. Men siden er det gået stærkt, og i dag tæller den daglige trafik 500 fly. I travle perioder kommer man op på cirka 700 ind- eller udgående fly i døgnet. Bastion Airfield blev etableret som en streg i ørkensandet i 2004, men har siden udviklet sig kolossalt. Amerikanerne har for nylig postet 106 mio. dollars i en ny landingsbane, og 40 mio. dollars i en ny ramp (flyparkeringsområde) til kampfly. 65 soldater - heriblandt 10 officerer - sørger for den daglige drift af Bastion Airfield, som er en del af Camp Bastion-garnison, et lejrområde, som inklusiv den amerikanske Camp Leatherneck, er omkranset af 37 km hegn og fylder 670 km2, når man tæller den ydre sikring med. FOTO: MORTEN FREDSLUND & Set Sket FOTO: MORTEN FREDSLUND 14 InterForce medlemsmagasin no

15 KALENDER Kalender Region Midtjylland: Region Nordjylland: Region Syddanmark: Region Hovedstaden: Region Bornholm: Lørdag den 12. maj 2012 kl ca Dragondag Åbent Hus på Dragonkasernen i Holstebro med masser af aktiviteter for store og små. Bl.a. parade, udstilling af materiel og kampdemonstration i øvelsesterrænet. Børn er meget velkomne. Mødested: Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro Se det endelige program fra medio april på: dk/jdr Tilmelding til korporal Tommy Bruhn, InterForce region Midtjylland på: Se mere på: Mandag d. 19. marts 2012 kl Besøg hos TV2/NORD Hør om dagligdagen på en TV-station, få en rundvisning og se den enorme mængde teknik, der kræves for at lave 15 timers TV om dagen. Arrangementet afrundes med et let traktement. Mødested: TV2/NORD, Søparken 4, 9440 Aabybro Tilmelding til sekretær Trine Winther, tlf eller e- mail: senest den 14. marts Torsdag den 10. maj 2012 kl Trænregimentets årsdag med parade og reception Trænregimentet fejrer i år 15 års fødselsdag. Overvær fødselsdagsparaden og deltag i den efterfølgende reception. Mødested: Nørre Uttrup Kaserne. Tilmelding til sekretær Trine Winther senest den 3. maj 2012 på tlf.: eller Onsdag d. 18. april 2012 kl Mød en F-16 pilot og se hans fly De fleste fulgte imponerede med, da medierne i syv måneder berettede om de danske F-16 piloters indsats for at beskytte den libyske befolkning. En af piloterne, Peter Melgaard vil fortælle om opgaven. Vi skal også besøge hangaren, hvor vi kommer helt tæt på et af F-16 flyene, og vi slutter arrangementet med et let traktement. Mødested: Flyvestation Skrydstrup, Lilholtvej 2, 6500 Vojens Tilmelding med oplysning om virksomhedsnavn, titel og navn på deltager(e) til senest den 11. april Maj 2012: Besøg ved missionsforberedende uddannelse KFOR, Borris Datoen var ikke endeligt fastlagt ved redaktionens slutning Torsdag den 24. maj 2012 kl ca Skydekonkurrence med karabin Hold-skydekonkurrence på Sjælsø Skydebane, Høvelte. I pauserne mellem skydningerne undervises i livredende førstehjælp og brug af hjertestarter. Mødested: Sjælsø Skydebane, Høvelte Tilmelding til Rita Runager, InterForce region Hovedstaden på: Torsdag den 31. maj 2012 Besøg ved Frømandskorpset i Kongsøre Heldagsarrangement med samtransport fra Bornholm til Kongsøre, hvor Frømandskorpset demonstrerer deres materiel og færdigheder. Arrangementet er forbeholdt medlemmer af InterForce Region Bornholm. Virksomhederne modtager invitation med dagens program. OBS! InterForce-medlemmer fra hele landet er velkomne til at deltage i de enkelte regioners arrangementer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved Søndag den 10. juni 2012 Danish Air Show på Flyvestation Aalborg FOTO: FLYVEVÅBNET Danske kirurger til Camp Bastion For første gang har Forsvarets Sundhedstjeneste, FSU, ansvaret for de udsendte danske kirurger og sygeplejersker på felthospitalet, der behandler sårede ISAF-soldater samt civile, der er kommet til skade som følge af krigen i den urolige Helmand-provins. Det danske kirurghold består af 24 personer, der er opdelt i tre hold, som udsendes to måneder ad gangen. Forsvaret har løbende haft udsendt sundhedspersonel til internationale missioner, men hidtil har det været Hærens Operative Kommando, der har haft ansvaret. Også i 2009, hvor knap 100 danske læger, sygeplejersker, radiografer, farmaceuter, sygepassere og bioanalytikere m.fl. var udsendt til felthospitalet i Camp Bastion, som i en tre måneder lang periode også var under dansk ledelse. Felthospitalet i Camp Bastion betragtes som det hospital i verden, der modtager og behandler flest traumepatienter. Personellet tilknyttet hospitalet tæller cirka 200 personer. Kapaciteten er desuden otte intensivpladser og 28 sengepladser. Da felthospitalet var under dansk ledelse i tre måneder i 2009, modtag man godt patienter på felthospitalets skadestue i perioden, der blev den hidtil travleste i felthospitalets historie. Kilde: FSU m.fl. Nu kan man læse sig til en pirat-phd & Set Sket Forsvarsakademiet er gået på jagt efter den rette kandidat til et nyoprettet PhD-projekt i pirateribekæmpelse. Da kontreadmiral Nils Wang i 2005 tiltrådte som chef for Søværnets Operative Kommando og kort efter proklamerede, at søværnets fremtid lå i at beskytte handelsflåden mod sørøvere, var der mange, der løftede et øjenbryn eller ligefrem trak på smilebåndet. Men Nils Wang fik i den grad ret i sine profetier. Og for nylig kunne han som chef for Forsvarsakademiet underskrive en aftale, der sikrer akademiet en bevilling til et tre-årigt PhD-projekt i netop pirateribekæmpelse ved Afrikas Horn.»Den giver os en enestående mulighed for at evaluere den internationale indsats mod pirateri i et videnskabeligt perspektiv. Ud over at være en trussel mod den globale samhandel, som vedrører os alle, så er pirateriet ved Afrikas Horn også et fænomen, som kan destabilisere hele den østafrikanske region. Så jo mere viden vi kan opbygge om indsatsen, jo bedre kan den blive,«sagde Nils Wang, da aftalen blev underskrevet. Det er en bevilling fra Den Danske Maritime Fond, der gør det muligt for Forsvarsakademiet at udbyde PhD-projektet. InterForce medlemsmagasin no

16 HERCULES & Set Sket Dansk transportfly langtids-udsendt til Afghanistan Det danske transportfly kommer i Afghanistan til at indgå i en pulje med tre britiske Hercules fly. Det danske fly skal flyve ca. 100 timer om måneden. Foto: Morten Fredslund Et dansk Hercules transportfly og 37 udsendte medarbejdere skal det kommende år løse transportopgaver for hele ISAF-koalitionen. AF MORTEN FREDSLUND Det danske transportfly med besætning og støttepersonel har siden januar været stationeret på Kandahar Air Field, hvor det indgår i en pulje med tre britiske C130J Hercules. Kandahar Air Field ligger ca. 150 km øst for Camp Bastion, hvor hovedparten af de danske ISAF-styrker i dag er stationeret. Udover at flytte gods mellem lufthavne kan besætning og fly også udføre såkaldte Air Drop, hvor godset bliver leveret med faldskærm. Det giver mulighed for at aflevere forsyninger til ellers utilgængelige områder. Foruden flyet og støttestrukturen omkring det, består flyvevåbnets bidrag også af et hold Aerial Port Service personel på syv personer, som er udsendt af Combat Support Wing. Det skal håndtere ind- og udgående gods og passagerer i Camp Bastion. Flyvevåbnets Air Transport Wing i Aalborg har siden 2005 været til stede i Afghanistan i kortere eller længere perioder. De seneste år har et C130 Hercules fly været udstationeret i Kabul op imod seks måneder om året. Derfor er opgaverne og forholdene i Afghanistan også langt hen ad vejen kendt stof. Alene imellem 2009 og 2011 har de danske transportfly fløjet ture i Afghanistan, flyttet flere end passagerer og løftet godt ton gods. Kilde: FTK, m.fl. Afsender: InterForce Sekretariatet Postboks København K InterForce medlemsmagasin no

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE)

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) GODT VIDERE I LIVET STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) FORORD De danske soldater yder en stor indsats i flere af verdens brændpunkter for at fremme lokalt demokrati og fred. Vores

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 2/16/2016 3:08:56 PM INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran Introduktion til arbejdet med veteraner Introduktion til arbejdet med veteraner Danmark har de sidste 20 år haft mere en 31.000 soldater udsendt

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

EEAW. EPAF Expeditionary Air Wing. Europæisk kampflysamarbejde

EEAW. EPAF Expeditionary Air Wing. Europæisk kampflysamarbejde EEAW EPAF Expeditionary Air Wing Europæisk kampflysamarbejde Tekst: Georg Ask Lunden Jensen, Flyvertaktisk Kommando. Fotos: Flyvevåbnets Fototjeneste. EEAW i aktion Flyvertaktisk Kommando DK-7470 Karup

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Et samarbejde der kan komme dig til gode. VÆRNEPLIGTIGe

Et samarbejde der kan komme dig til gode. VÆRNEPLIGTIGe Et samarbejde der kan komme dig til gode VÆRNEPLIGTIGe Kære værnepligtige Hvad er InterForce? Selv når du har lært at spænde dit basis og har lært navnene på de andre i din gruppe, er InterForce næppe

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret ophørt eller

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER Flemming Omel Hansen Blandt de bedst egnede FLYVER hjemmeværnet blandt de bedst egnede Som 26-årige begyndte Flemming Omel Hansen sin karriere i hærhjemmeværnet som delingsfører og patruljefører. Men i

Læs mere

DARIS nyhedsbrev Nr. 2. Hold 16. Nicolai Kalle Jan Georg

DARIS nyhedsbrev Nr. 2. Hold 16. Nicolai Kalle Jan Georg DARIS nyhedsbrev Nr. 2. Hold 16. Nicolai Kalle Jan Georg DARIS står for Danish Radar Information System. Hold 16 har opbygget en dagligdag med faste rutiner, og de først seks uger er gået hurtigt. Vi "låner"

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet.

bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet. Ordensmagt Af Gitte Rebsdorf Klædt på til TOPMØDE De sidder bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet. Kroppene hviler tungt i stolene,

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2012

Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Klar til et nyt forlig Indhold: Ledelsens forord: Indholdsfortegnelse Klar til et nyt forlig Stigende Hjemmeværnsledelsens støtte til forsvaret forord En fælles politik

Læs mere

FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

FRYDENBORG TIDENDE Lejravisen for Frydenborg lejren

FRYDENBORG TIDENDE Lejravisen for Frydenborg lejren FRYDENBORG TIDENDE Lejravisen for Frydenborg lejren Nr. 2 29. Juni 2014 3. ÅRGANG Veteraner på ferieophold på Frydenborg Sct. Georgs Gilderne i Kolding har inviteret krigsveteraner og deres børn på ferie

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A)

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Budget 2014 Borgerrepræsentationens 1. budgetmøde, 2. september 2013 Da jeg startede i skole for snart mange år siden, fortalte min mor mig

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til?

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? 4/2016 Sjælland & Øerne Tema: Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? Det går ikke! Læs de stærke beretninger Henriks kommentar Ingen senere tilbagetrækning uden bedre forebyggelse 69,5 år. Så

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Forsvarsudvalget 2016-17 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 161 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Vores veteraner har ydet en særdeles vigtig indsats for

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev 28 januar 2016 Nr. 1-28. januar 2016. Nr. 1 Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet har været på besøg på Toilettet med opsyn ved Nørreport Station og talt med seniorjobber Steen Erik Svendsen.

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Frederiksborg Amts Avis den 16. marts 2006: Af.: Henrik Helmer Petersen Forside: Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Fusioner fører til medarbejderflugt. Det viser

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner DANISH VETERAN CENTRE Viden om veteraner 2 Indholdsfortegnelse Viden om veteraner...5 RESULTATER...6 PTSD-symptomer...6 Positive forandringer - Posttraumatisk vækst...9 Alkohol og hash...10 Indsats nu

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere