magisterbladet Faktor4 Ugler på Rådhuspladsen side xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx side side x

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magisterbladet Faktor4 Ugler på Rådhuspladsen side 18-19 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx side 29-37 side x"

Transkript

1 nr. 1 nr jannuar 2. maj magisterbladet MP Pensions bestyrelse i stærk modvind side 6-7 Kvalitet på trods side Kommission med låste tankegange side Uenighed splitter folkeuniversiteter side Faktor4 side Ugler på Rådhuspladsen side xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx side x

2 Ph.d. uden grænser Få en forskeruddannelse i international topklasse Er du en dygtig masterstuderende inden for det teknisk-naturvidenskabelige område? På DTU kan du få en forskeruddannelse på niveau med verdens allerbedste inden for blandt andet matematik, fysik, informatik, kemi, bioteknik, kemi teknik, elektronik, kommunikation, rumforskning, konstruktion, produktion, byggeri, transport og life science. Du kan blive optaget som ph.d.-studerende på DTU på alle tidspunkter af året. Der er løbende ansøgning. Du har mulighed for selv at være med til at designe et ph.d.-projekt i samarbejde med en vej leder, eller du kan vælge mellem en række på forhånd define rede ph.d.-projekter. DTU er helt med fremme på den internationale scene blandt verdens førende tekniske universiteter. På DTU s adresser rundt om i Danmark studerer og arbejder tilsammen over af landets klogeste hoveder, og du bliver en del af et levende forskningsmiljø med tætte kontakter til erhvervsliv og førende universiteter i ind og udland. Læs mere om ph.d.-uddannelserne og DTU på Du kan se de aktuelle ph.d.-projekter ved at gå direkte ind på stillinger.

3 magisterbladet nr maj 2008 Forbered dig inden du går til jobsamtale og siger ja til dit nye job Løn og ansættelsesvilkår for at få råd og vejledning, Husk også, at DM tilbyder Find råd, vejledning, lønstatistikker, kontaktoplys- kan være meget forskellige fra område til område tale, og inden du siger ja back på ansøgning og CV. ninger og meget mere inden du går til jobsam- karriererådgivning og feed- og fra stilling til stilling. til jobbet. på DM s hjemmeside Kontakt derfor altid DM magisterbladet 8/ Mag 08_08.indd 39 25/04/08 11:06:06 39 indhold magisterbladet 8/08 : Faste rubrikker 4 Leder Halvfems år og stadig bidsk 27 Debat jobsektion Stillinger 5 Konference skal munde ud i lovforslag 5 Regn af spørgsmål om jobklausuler 8 DM fylder 90 år 9 Et slalomløb, der gav job 12 God seniorpraksis på statslige arbejdspladser 14 Kommission med låste tankegange 18 Ugler på Rådhuspladsen 20 Uenighed splitter folkeuniversiteter 26 Hvad skal vi med det kunstige menneske? 38 Kvindemangel i lokalpolitik 39 Jobsektionen Ledige stillinger 6 MP Pensions bestyrelse i stærk modvind Omvalgsprojektet og etiske retningslinjer for investeringer var de to store emner på MP s generalforsamling. Der var drøje hug til bestyrelsen i begge sager. 67 Meddelelser 10 Kvalitet på trods Mange offentligt ansatte DM ere føler sig presset på tid, kompetencer og organisering af arbejdet. Alligevel leverer de kvalitet. Faktor4 side Forstå kvinder på 20 minutter Folkeuniversitetet i Århus trækker fulde huse til foredrag om naturvidenskab og om forskellene mellem kvinder og mænd. Magisterbladet: Nimbusparken Frederiksberg Telefon (kl ) Telefax Internet: Al henvendelse vedr. abonnement og adresse ændring: tryk 5 eller bed om medlems afdelingen. Abonnement på Magisterbladet koster 213,75 kr. per kvartal. Redaktion: Mogens Tanggaard (ansvars havende) Lisbeth Ammitzbøll Benedikte Ballund Pernille Siegumfeldt Direkte telefon: Annoncer: DG Media a s Studiestræde København K Tlf Fax Design og tryk: Datagraf Forside: Stefan Kai Nielsen Oplag: eksemplarer ISSN NORDISK MILJØMÆRKNING 541 Tryksag 166 Kontrolleret af Produktionsplan: Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender 23. maj 9. maj 13. maj 13. maj 6. juni 26. maj 27. maj 27. maj Thomas Bøttcher Sidse Rølle Jakobsen, sekretær Kontrolleret oplag: i perioden Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender 20. juni 9. juni 10. juni 10. juni magisterbladet 8/08 3

4 leder! af Ingrid Stage Halvfems år og stadig bidsk DM er blevet 90. Den 26. april var det 90 år siden, at 149 magistre besluttede at danne en fagforening, som de kaldte Almindelig Dansk Cand. Mag. Organisation (ADCMO). Ønsket var dengang en standsforening baseret på uddannelsesbaggrund snarere end den arbejdspladsorganisering, som gik forud, og som betød, at også ikke-akademikere blev optaget. I dag er der næppe mange i DM, for hvem betegnelsen standsforening giver mening. Men diskussionen om uddannelsesbasering kontra arbejdspladsbasering er ikke død. Og det interessante er, at mange af de temaer, som vores grundlæggere opridsede som baggrund for dannelsen af en ny organisation, stadig er aktuelle. De 149 magistre havde for eksempel erkendt, at den akademiske individualisme kan være en hæmsko for organiseringen. Og den barriere for en høj organisationsprocent møder vi stadig mange steder på det akademiske arbejdsmarked. Vores udfordring er stadig at bevise, at også højtuddannede individualister har gavn af kollektiv interessevaretagelse. Samtidig var den helt umiddelbare anledning for magistrene til at organisere sig manglende offentlig finansiering af anstændige lønninger. Af vores arbejdsgivere skambydes vi, lød kampråbet i I 2008 udtrykker vi det anderledes, men kampen for højere lønninger for offentligt ansatte er stadig aktuel, og presset på de offentlige arbejdsgivere for at betale en rimelig løn skal opretholdes, også på det akademiske arbejdsmarked. Et virkningsfuldt pres er afhængigt af en høj organisationsprocent. Og DM vil derfor bruge den runde fødselsdag som anledning til at intensivere og nuancere debatten om fagforeningernes rolle i 2008 og fremover. For den offentlige diskurs om fagbevægelsen har alt for længe udelukkende taget udgangspunkt i den traditionelle LO-fagbevægelses aktuelle problemer med faldende medlemstal og manglende appel til de unge, der lige er kommet ud på arbejdsmarkedet. De akademiske fagforeninger taber ikke medlemmer. Men det er heller ikke for unge akademikere en selvfølge at være med i en fagforening. Vi skal kunne vise, at det giver bonus at være organiseret for den enkelte og for kollektivet. Derfor vil vi i løbet af året sætte forskellige arrangementer i gang, der kan DM vil derfor bruge den runde fødselsdag som anledning til at intensivere og nuancere debatten om fagforeningernes rolle i 2008 og fremover. sætte fokus på fagbevægelsens rolle anno I det øjemed vil vi bede vores medlemmer, og især tillidsrepræsentanterne, hjælpe os med at få udkrystalliseret de mest presserende opgaver og de bedste løsninger. For en fremsynet fagforening, der bekender sig til klassiske og tidløse fagforeningsidealer, er helt afhængig af gode og engagerede tillidsrepræsentanter, hvis idealerne skal give mening for den enkelte på arbejdspladsen. Kun derved kan den leve op til det oprindelige mål: En stærk, fast og demokratisk fagforening, som bygger forandringer op nedefra, står vagt om ildsjæle, repræsenterer den kollektive intelligens og er bidsk, begavet og begejstret på samme tid. DM Nimbusparken Frederiksberg Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C Telefon Fax Kontortid: Man.-fre. kl dog tors MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej København Ø Telefon Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N Telefon Fax Åbningstid: Man.-tirs. og tors.- fre. kl , ons. kl Regionalkontorer Magistrenes Arbejdsløshedskasse Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C Telefon (A-kassen) Fax Åbningstid: Man., tirs. og tors. kl Odense Aalborg Slotsgade 21 B, 4. sal 5000 Odense C Tlf Fax Åbningstid: Man. Kl og tors. Kl Østerågade 19, 3. sal, 9000 Aalborg Telefon (A-kassen) Fax Åbningstid: Man. kl og tors. Kl Formand: Ingrid Stage Telefon magisterbladet 8/08

5 konference skal munde ud i lovforslag DM vil invitere Dansk Journalistforbund (DJ) til at følge konkret op på nogle af de diskussioner, som blev rejst på de to organisationers fælles konference om ytringsfrihed i København den 31. marts. Jeg mener, der er et behov for, at DM og DJ nu kaster deres samlede viden og erfaring ind i arbejdet med at formulere et forslag til en lovtekst, der kan beskytte ansattes ytringsfrihed, siger DM s formand, Ingrid Stage. Vi kender efterhånden rækken af argumenter for og imod de forskellige juridiske og tekniske løsninger på problemerne. Vi har samtidig behov for at samle de erfaringer, man har gjort i såvel andre lande som i forskellige disciplinær- og afskedigelsessager herhjemme. Hvis vi derfra kan formulere en slags minilovforslag ud fra fx den funktionærlov, vi kender, så kan vi forhåbentlig bringe sagen nærmere en konkret politisk stillingtagen, siger Ingrid Stage. Hun vil derfor kontakte DJ s formand, Mogens Blicher Bjerregaard, for et møde i nærmeste fremtid. Advokat Tyge Trier, der underviser på Københavns Universitet i international ret, har ført en stribe af sager om ytringsfrihed i Danmark og ved Menneskeretsdomstolen i Strasbourg. Han talte også på ytringsfrihedskonferencen og hilser initiativet fra DM velkommet. Vi har ikke brug for mere kommissionsarbejde eller konferencer og brochurer, der fortæller om rettigheder og pligter. Det er et faktum, at medarbejderne i dag står alt for svagt i sager om ytringsfrihed, og det vil de gøre, indtil lovgivningen forbedres og bliver mere klar. Et gennemarbejdet materiale med konkrete forslag kunne være med til at give lovarbejdet et væsentligt skub fremad, og det er blevet endnu mere aktuelt efter en principiel Strasbourg-dom fra februar Vi har alle sammen gavn af en åbenhedskultur, også på arbejdspladserne, kommenterer Tyge Trier. Siden begyndelsen af 2007 har DM igennem en række artikler i Magisterbladet og på dokumenteret forholdene vedrørende ytringsfrihed på både private og offentlige arbejdspladser herhjemme. Konferencen den 31. marts blev omtalt i Magisterbladet nr. 7/2008. psi regn af spørgsmål om jobklausuler Embedsmændene, der beskæftiger sig med jobklausuler i Beskæftigelsesministeriet, har haft travlt i den seneste tid og de får travlt også i fremtiden. Efter at Folketinget er gået i gang med behandlingen af Claus Hjort Frederiksens (V) lovforslag om jobklausuler, er det nemlig væltet ind med spørgsmål til ministeren. I alt vil oppositionen gerne have svar på 37 spørgsmål om alt fra muligheden for at nægte at påtage sig en jobklausul til, hvad gamle jobklausuler betyder for nyansatte. Ifølge Computerworld er baggrunden for de mange spørgsmål et ønske om at få allerede eksisterende jobklausuler frem i lyset. Netop det faktum, at lovforslaget tillader, at eksisterende hemmelige aftaler skal kunne håndhæves uden kompensation, efter loven er trådt i kraft, har været et af kritikpunkterne fra fagbevægelsen. Det er mig uforståeligt, at regeringen fremlægger et forslag, som, hvis det gennemføres, vil betyde, at alle eksisterende jobklausler får lov at leve i det skjulte for tid og evighed. Det er helt absurd, at et forslag, som skulle gøre op med hemmelighedskræmmeriet, ender med at cementere det, siger Morten Østergaard fra de Radikale til Computerworld.dk. Han noterede sig dog under førstebehandlingen af lovforslaget i folketingssalen, at ministeren tilkendegav, at han vil drøfte eventuelle forbedringer af forslaget. Hos Socialdemokraterne mener man ifølge Computerworld også, at lovforslaget trænger til et ansigtsløft. Ja, og vi forventer faktisk, at der bliver indkaldt til forhandlinger, således at der opnås bred enighed om et lovforslag i Folketinget, siger arbejdsmarkedsordfører Thomas Adelskov fra Socialdemokraterne. bb magisterbladet 8/08 5

6 Generalforsamling i MP Pension MP Pensions bestyrelse i stærk Omvalgsprojektet og etiske retningslinjer for investeringer var de to store emner på MP s generalforsamling. Der var drøje hug til bestyrelsen i begge sager. af Mogens Tanggaard foto: Peter Olsen Der blev både klappet og buhet på MP Pensions årlige generalforsamling. Klappet af de indlæg fra menige medlemmer, der talte for mere markante etiske retningslinjer i investeringerne, for en professionalisering af bestyrelsen og for en uafhængig analyse af hele omvalgsprojektet. Buhet af bestyrelsen, fordi den efter mange medlemmers mening ikke var lydhør over for generalforsamlingen. Utilfredsheden kulminerede i et af de sidste indlæg efter mere end seks timers debat: Jeg vil opfordre til, at vi får valgt en ny bestyrelse, lød det fra talerstolen fra en, der havde fået nok efterfulgt af kraftige klapsalver. Før det var gået en endog meget livlig og skarp debat om omvalgsprojektet og om de etiske retningslinjer for MP s investeringer. Jytte Freisleben, formand for MP, kom i sin beretning ind på den kritik, der i flere numre af Magisterbladet havde været af MP s investeringer i diktaturer, våben, forurenende firmaer og virksomheder, der modarbejder organisering af arbejdskraften: Det er svært at lave klare retningslinjer for investeringer i den verden, vi lever i. Der er meget, som ikke er, som det burde være. I hvert fald investerer vi ikke i våbenaktier, som JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, red.). Der er nogle, der har valgt ikke at investere i Burma på grund af diktaturet. I MP s bestyrelse synes vi også, at styret er brutalt og diktatorisk, men vi har altså valgt ikke at fravælge virksomheder, der investerer i Burma. Hvis vi fravælger Burma, hvorfor så ikke også fravælge Kina? Retningslinjer, der ikke tillader investeringer i lande som Burma, bliver for omfattende. Tidligere kunne man finde firmaer, der kunne screene for aktier, så man ikke investerede i forurening, krig, børnearbejde eller andre kummerlige forhold. Hvorfor kan man så ikke i dag?, spurgte Susanne Flydtkjær, selv tidligere medlem af MP Pensions bestyrelse. Årets søforklaring Søren Rønhede, tidligere medlem af MP s bestyrelse, opfordrede bestyrelsen til at benytte sig af flere screeningsbureauer til at screene firmaer i stedet for lande, og til at MP kun investerede i positivt bedømte firmaer og aktier. Bestyrelsen har en dårlig sag. Jeg har overvejet, om MP s næstformand, Bjarne Andresen, eller MP s direktør, Niels Erik Eberhard, skal have prisen for årets søforklaring på grund af deres udtalelser til Magisterbladet. Men den må så absolut gå til Bjarne Andresen for hans udtalelser om, at man står dårligere i markedet, hvis det bliver alment kendt, hvilke 6 magisterbladet 8/08

7 Generalforsamlingen var et tilløbsstykke. Omkring 500 medlemmer ville give deres besyv med i debatten om omvalg og etiske investeringer. Mange måtte følge slagets gang på storskærme i tilstødende lokaler. modvind Omvalg I løbet af efteråret 2008 vil alle medlemmer af MP Pension blive bedt om at tage stilling til at opgive rentegarantien på deres pensioner med det formål, at der kan investeres mere frit med et sandsynligt større afkast til følge. Den nuværende rentegaranti binder mange penge i passivitet. På generalforsamlingen blev det pålagt bestyrelsen at få udarbejdet en uafhængig analyserapport af de økonomiske konsekvenser ved omvalg til den nye pensionsordning. Forslag stillet af Claus Jørgensen Det foreslås, at MP Pension anlægger en mere markant etisk linje og indfører screening af aktieporteføljen mod: våben, der implicerer anvendelse mod civilbefolkninger, og overtrædelse af ILO-konventionerne om tvangs- og børnearbejde samt organisationsret Endvidere foreslås, at screeningen tillige udstrækkes mod emerging markets samt fælles investeringer med andre pensionskasser. Der er nogen, der har valgt ikke at investere i Burma på grund af diktaturet. I MP s bestyrelse synes vi også, at styret er brutalt og diktatorisk, men vi har altså valgt ikke at fravælge virksomheder, der investerer i Burma, sagde MP Pensions formand, Jytte Freisleben. virksomheder man har større poster i, sagde Søren Rønhede. Eva Tune Jakobsen bakkede op: Bestyrelsen har en rigtig dårlig sag i forhold til artiklerne i Magisterbladet. Også MP s direktør Niels Erik Eberhard, deltog i debatten. Om Monsanto, der dumper giftigt affald, og som MP har investeret 17 mio. kr. i, sagde han: Monsanto laver ikke noget, vi behøver at screene for. Vi følger de etiske retningslinjer. Der er ingen slinger i valsen. Slinger i valsen blev der til gengæld, da hans bestyrelsesformand, Jytte Freisleben, umiddelbart efter sagde: Monsanto dumper affald. Det er rigtigt. Det må vi kigge nærmere på. Først den ene vej og så den anden vej Diskussionen om etik i investeringerne blussede op igen mod slutningen af generalforsamlingen, da et skriftligt forslag fra Claus Jørgensen, inspireret af Magisterbladets artikler, skulle debatteres. Med enkelte ændringer blev hans forslag vedtaget imod bestyrelsens oprindelige anbefaling (se boks). Især MP s næstformand, Bjarne Andresen, talte imod forslaget: Det er nok lidt meget at kalde Magisterbladets artikler for dokumentation. Vi kan jo ikke ændre vores politik, fordi en eller anden journalist skriver en artikel et eller andet sted. Der er jo blot tale om gisninger eller anklager. Forslaget synes unødvendigt. Indlægget blev mødt med buh-råb og kaldte flere op på talerstolen: Bjarnes udtalelser vækker blot mistillid til bestyrelsen, I snakker for jeres syge moster, Lad os huske næste gang, vi vælger bestyrelse, at spørge til deres holdninger til etiske investeringer, Det undrer mig, at bestyrelsen ikke er interesseret i at høre, hvad forsamlingen egentlig siger og mener for nu blot at citere nogle af reaktionerne. Det sidste indlæg inden afstemningen lød i sin helhed sådan: Vi har hørt en bestyrelse spille fornærmet og selvretfærdig og rakke ned på dem, der har en anden holdning. Det har kendetegnet hele mødet måske har Jytte (Freisleben, red.) været lidt anderledes. Jeg skammer mig over bestyrelsen, som optræder uværdigt. Jeg vil opfordre til, at vi får valgt en ny bestyrelse. Derefter gik Jytte Freisleben på talerstolen og sagde: Vi kan sådan set godt tilslutte os forslaget og stemmer for det. Det gjorde bestyrelsen så. Og et markant flertal af generalforsamlingen. Læs selv Magisterbladets artikler om MP Pensions investeringer blev bragt i numre 4, 5 og 6 fra i år. De kan også læses på Læs også debatindlægget på side 27 i dette nummer. magisterbladet 8/08 7

8 DM fylder 90 år fra 90 år 149 magistre er siden 1918 blevet til DM ere. 26. april 1918 mødtes en række folk på Metropolitanskolen i København og dannede Almindelig Dansk Cand. Mag. Organisation (ADCMO). 149 magistre var i første omgang med i ADCMO, der først i 1946 skiftede navn til Dansk Magisterforening. Lørdag den 26. april var det altså præcis 90 år siden, at en række fremsynede magistre så lyset og dannede en fælles fagforening. Dette bliver fejret i DM i løbet af året kulminerende med en fest for tillidsrepræsentanter og DM-politikere den 11. november DM s formand nummer 23, Ingrid Stage, kan se tilbage på 90 år, hvor foreningen har gennemgået en sund og bæredygtig udvikling. Foreningens udvikling er et godt eksempel på, at organisationsforhold og -aktiviteter sker som et led i en løbende proces. Jo bedre en organisation er til at forandre sig i takt med samfundsudviklingen, jo bedre er den i stand til at styrke sin position i forhold til det omgivende samfund, og jo bedre vil den være i stand til at imødekomme medlemmernes ændrede krav og ønsker, siger Ingrid Stage. Dynamikken skabes dog ikke kun af en engageret og fremsynet indsats i nutiden. Den er også et produkt af fortiden, organisationens historie og af de mennesker, som formede og udviklede den, uddyber DM s formand siden Dette afspejler sig i medlemsudviklingen, der siden stiftelsen for 90 år siden har været støt stigende. Fra de første 149 medlemmer i 1918 over medlemmer i 1993 til i dag at repræsentere cirka medlemmer inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab er DM i dag en af de største fagforeninger i AC. Forskeren som leder ledelse af forskere et nyt kompetencegivende kursus Formålet med kurset er at kvalificere din ledelsesopgave i forskningsmiljøer. Kurset kan følges som enkeltstående kursus eller som valgmodul på Diplomuddannelsen i Ledelse (9 ECTS point) Kurset fokuserer bl.a. på: Ledelsesteorier og værktøjer Personlig ledelsesstil Ledelse af enkelte medarbejdere Ledelse af forskerteams Sammenhæng mellem organisatorisk kontekst og eget ledelserum Udviklingen i offentlig styrelsestænkning > ring og hør nærmere på > _MB_8_9.indd 1 22/04/08 14:50:16 8 magisterbladet 8/08

9 et slalomløb, der gav job Tre års vandring mellem løs- og projektansættelser, freelancearbejde og deltidsjob er foreløbig overstået for idehistoriker Brian Hauris Sørensen. Siden januar i år har han været ansat i den århusianske virksomhed Neo Feng Shui, hvor han arbejder med blandt andet kommunikation, økonomistyring og kursusadministration. Han har ikke på noget tidspunkt været fuldtidsledig, men har periodevis været afhængig af supplerende dagpenge. Netop retten til at supplere sin indkomst med dagpenge er i april blevet forringet, og Brian Hauris Sørensen tror ikke, han havde Under de nye regler havde jeg ikke haft mulighed for at sige ja til de job, hvor jeg har fået supplerende dagpenge. Så havde jeg ikke haft det CV, jeg har nu, siger Brian Hauris Sørensen. fået sit nye job under de nuværende regler. For selvom de gamle regler ifølge Brian Hauris Sørensen var meget besværlige og krævede et slalomløb gennem systemet, lykkedes det ham at opbygge talrige erfaringer, som har været afgørende for hans ansættelse i dag. Under de nye regler havde jeg ikke haft mulighed for at sige ja til de job, hvor jeg har fået supplerende dagpenge. Så havde jeg ikke haft det CV, jeg har nu, og heller ikke de kompetencer, jeg har opnået gennem efteruddannelse. Og jeg havde heller ikke haft jobbet det er soleklart, siger han. tb Læs mere i Faktor 4 på siderne Efteruddannelsestilbud til naturfagslærere på seminarier og andre interesserede i naturfagsformidling MASTER I NATURFAGENES DIDAKTIK Masteruddannelsen i naturfagenes didaktik består af fire obligatoriske moduler samt et afgangsprojekt. De obligatoriske moduler er: Fag, faglighed, dannelse og uddannelse Den lærende: eleven og undervisningen Undervisningen/aktiviteten og læreprocessen Ressourcer, forsknings- og udviklingsarbejde Se mere på Studiestart: 1. september 2008 Ansøgningsfrist: 1. juni en uddannelse for uddannere af uddannere AARHUS UNIVERSITET Institut for Videnskabsstudier Tlf magisterbladet 8/08 9

10 kvalitet på trods Et stort flertal af DM s medlemmer i offentligt administrative stillinger synes, de leverer ordentlig kvalitet på arbejdet. Samtidig føler op imod halvdelen sig presset på tid, kompetencer og arbejdets organisering. Forsker peger på, at enklere krav til administrationen er en vej ud af den negative spiral. af Pernille Siegumfeldt foto: Henrik Petit Om undersøgelsen medlemmer af DM Offentlig fik tilsendt en mail med undersøgelsen i februar besvarede skemaet. Sådan svarede de i prioriteret rækkefølge på spørgsmålet: Hvad skal der til for at sikre arbejde af høj kvalitet? 1 Tid 2 Faglig kompetence 3 Organisering af arbejdet 4 Forståelse hos den øverste ledelse 5 Forståelse hos nærmeste leder for vigtigheden af kvalitet 6 Kompetenceudvikling 7 Effektiv it 8 Andre/flere tekniske hjælpemidler Et stort flertal af DM s medlemmer i offentligt administrative stillinger leverer god kvalitet på jobbet. I en ny rundspørge, som DM Offentlig står bag, har 80 procent af i alt respondenter svaret, at deres arbejdsplads som oftest løser opgaverne tilfredsstillende. Billedet er entydigt for både statsansatte og for ansatte i regionerne og kommunerne, men op imod halvdelen af de adspurgte drypper imidlertid også lidt malurt i bægret. De oplever nemlig, at vilkårene for at levere en god opgaveløsning på deres arbejdsplads samtidig er blevet ringere. Manglen på tid, faglige kompetencer og arbejdets organisering angives som problemområder, men også for lidt forståelse hos ledelsen og dårlige it-løsninger gør det vanskeligere at opretholde en ordentlig kvalitet i opgaveløsningen. Peter Grods Hansen, der er formand for de næsten DM-medlemmer i offentligt administrative stillinger, er først og fremmest positivt overrasket over, at så mange akademikere i staten, regionerne og kommunerne føler, de kan yde borgerne en ordentlig administrativ service. Det glæder mig, at så mange af vores medlemmer oplever, at de kan levere kvalitet i en tid, hvor regeringen så udpræget har fokus på kvantiteten, på hvor mange sager den enkelte fx kan nå at ekspedere per time, siger Peter Grods Hansen. Samtidig studser han over, at op imod halvdelen af respondenterne synes, at deres arbejdsvilkår er blevet ringere, især når det gælder tid til fordybelse og følelsen af at være fagligt opdateret. Mange leverer tilsyneladende en god kvalitet, til trods for at deres arbejdsbetingelser bliver dårligere, og det kan jo i sidste ende få stor indflydelse på både det psykiske arbejdsmiljø og på stressproblemerne på en arbejdsplads. DM skal være med til at sikre, at den udvikling ikke får lov til bare at blive et vilkår, der ikke er til diskussion, på de offentlige arbejds- Kommentarer fra respondenter i undersøgelsen: Jeg oplever i mit arbejde, at ledelsen ønsker hurtige og billige løsninger i stedet for at prioritere kvaliteten i arbejdet. Jeg synes generelt, vi har gode, fleksible og særdeles menneskelige vilkår i forhold til næsten alle andre. Vi har nået maks-grænsen for, hvor hurtigt vi kan løbe og stadig levere en god service/høj kvalitet. Arbejdet er styret af den politiske dagsorden. Derved kommer fornuft og faglighed ofte i 2. række. Det bliver mere og mere et spørgsmål om at prioritere, hvilke myndighedsopgaver vi vil afstå fra at udføre, og hvor vi nedjusterer forventningerne til kvalitet. 10 magisterbladet 8/08

11 Det glæder mig, at så mange af vores medlemmer oplever, at de kan levere kvalitet i en tid, hvor regeringen så udpræget har fokus på kvantiteten, på fx hvor mange sager den enkelte kan nå at ekspedere per time, siger Peter Grods Hansen, formand for DM Offentlig. pladser, understreger formanden for DM Offentlig. Et indskrænket frihedsrum Peter Grods Hansen mener derfor, at aspekter som fx tid til fordybelse og kompetenceudvikling fremover skal vurderes som arbejdsvilkår på lige fod med andre løn- og ansættelsesvilkår. Kvaliteten i det daglige arbejde er et vigtigt parameter, når vores medlemmer skal bedømme, om de har et godt arbejdsliv. Derfor har det været bekymrende at se, hvordan kvalitet i større og større udstrækning er blevet underlagt det såkaldte stregkode-tyranni og en konstant regulering af de procedurer, der gælder for medarbejderne, siger han. Henrik Christoffersen, cand.polit. og forskningsleder ved AKF, forsker i den offentlige sektor. Han er enig med Peter Grods Hansen i, at et indskrænket frihedsrum for især de højtuddannede medarbejdere i staten, regionerne og kommunerne er en af de største stressfaktorer i et akademisk arbejdsliv. Det er meget problematisk, at man efterhånden mange steder har givet sig til at styre arbejdsprocesserne så detailagtigt, at medarbejderne konstant skal registrere, hvad de gør, hvordan og hvor meget. Ikke mindst de højtuddannede medarbejdere udnyttes dårligt, hvis de ikke får plads til selv at præge opgaveløsningen, men alene skal følge nogle overordnede spilleregler. Og det skaber heller ikke mere værdi for den offentlige sektor, siger Henrik Christoffersen. Med henvisning til folkeskolelærerne advarer forskningslederen imidlertid imod, at man gør fx tid til fordybelse til et overenskomstspørgsmål. Tanken er sympatisk, men på folkeskoleområdet har det i hvert fald ikke været vellykket. Et stort flertal af lærerne har kæmpet med reglerne om A-tid og Ø-tid osv. Det er blevet til en bureaukratisk pestilens for dem, fastslår Henrik Christoffersen. Udfordringen ligger snarere i at få de ansvarlige politikere til at give rum for overskuelighed og enkelthed, mener han. Enklere krav ønskes Arbejdspres er en naturlov. Hvis ikke der er et pres på medarbejderne, så kommer det med usvigelig sikkerhed Det ligger i konkurrencen mellem folketing og kommunalbestyrelser, mellem finansminister og sektorministre, mellem interesseorganisationerne etc. Alle vil udnytte den mindste udsigt til et frihedsrum til at kunne tage æren og stemmerne for, at borgerne får mere service. Det er en meget uhensigtsmæssig mekanisme. Tag fx kommunalreformen. Man gennemfører en kolossal strukturforandring, og straks starter konkurrencen om at være den part, som kan omsætte rationaliseringsgevinsten i nye og bedre servicetilbud til borgerne, understreger Henrik Christoffersen. Vejen ud af den negative spiral ligger i en fokusering på mål og resultater frem for detaljer og processer, mener han. Frem for i den offentlige overenskomst at gå efter fx otte procent tid til refleksion skal man diskutere det hensigtsmæssige i, at politikerne hele tiden lover mere og mere. Det er de forventninger, der skaber et helt urimeligt pres på medarbejderne, fordi køerne bliver ved at vokse på kommunekontoret, og de regelsæt, der administreres efter, bliver mere og mere komplicerede. I stedet burde man bruge kræfterne på at kvalificere ledelsen, trimme arbejdsprocesserne og foretage en prioritering i de offentlige opgaver, så man også sorterer nogle fra, siger Henrik Christoffersen. Peter Grods Hansen understreger, at han heller ikke har intentioner om at sætte fx krav om tid til fordybelse på stivnede former. Men det er klart, at vi som fagforening skal og vil arbejde for, at vores medlemmer også om fem og ti år vil være i stand til at svare positivt, når vi spørger, om de kan levere kvalitet i deres arbejde. Det kræver, at de har mulighed for faglig opdatering, for indflydelse på eget arbejde, men først og fremmest, at de ikke konstant er i skudlinjen, når der skal presses lidt ekstra ud af ressourcerne, pointerer han. magisterbladet 8/08 11

12 god seniorpraksis på statslige arbejdspladser Som et resultat af de midler, der blev afsat ved OK 2005 til seniorinitiativer på statens område, har AC og Personalestyrelsen fået udarbejdet en række historier om seniorpolitik i praksis på de statslige arbejdspladser Der er indsamlet 11 cases til en erfaringsbank med konkrete eksempler på, hvordan man kan gribe kompetenceudvikling for seniorer an. Eksemplerne er meget forskellige og kan bruges som inspiration til seniorpraksis på andre arbejdspladser. Læs fx om en seniormentorordning i et direktorat, om coachingog karriereafklaringssamtaler for seniorer på et jobcenter og i to store statslige institutioner, om seniorer og arbejdsglæde på Kofoeds Skole og om videnoverførsel på Det Kgl. Teater. AC og Personalestyrelsen har i første omgang valgt at offentliggøre de 11 historier om seniorer på arbejdsmarkedet på hjemmesiden for Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) mt Foto: Scanpix MP on tour Vil du og dine kolleger have besøg af en pensionsrådgiver, som kan fortælle jer om jeres pension og om, hvad vi kan tilbyde jer i MP Pension? Pensionsrådgivning ud af huset Med MP on tour flytter vi vores rådgivning ud til dig og dine kolleger. Hvis I ønsker det, kommer vi ud på jeres arbejdsplads og underholder om pension både i grupper og individuelt. Vi skræddersyr den løsning, som passer bedst til jeres behov og jeres kalendere. Oftest starter vores pensionsrådgiver med et fællesmøde, hvor han eller hun gennemgår MP s pen sionsordning og sammenholder med den ef terløn, folkepension, ATP og andre pensionsordninger. Herefter tilbyder vi individuel rådgivning, hvor man kan spørge om alt fra A til Å vi er online med MP Pension. Send en mail til hvis I vil vide mere om MP on tour. Med venlig hilsen MP Pension 12 magisterbladet 8/08

13 Ta på ferie med LB Rejseforsikring Verden til uændret pris 399 kr. LB KONCERNEN LB KONC Tør du rejse uden? I tilfælde af alvorlig sygdom/hospitalsindlæggelse kontakt: I EU Uden for EU The Danish Health Security SOS International a/s Tel Tel Fax Fax Ved anden form for assistance kontakt SOS International a/s. Police-nr.: Rejseforsikring Verden Fra 1. januar 2008 ophørte det offentlige med at betale både hjemtransport ved sygdom eller tilskadekomst i Europa og lægebehandling i visse lande. Derfor har LB udvidet sin dækning på Rejseforsikring Verden inkl. Afbestillingsforsikring til fortsat uændret pris. Så hvis du har tegnet eller tegner LBs rejseforsikring, kan du roligt bestille din rejse. Før afrejse dækkes bl.a.: Refusion af rejsens pris - hvis ferierejsen må aflyses på grund af f.eks. alvorlig akut sygdom. Bilferie - ved bilferie/individuel arrangeret rejse dækkes forudbetalte, ikke refunderbare udgifter til transport og ophold i relation til rejsen. Erstatningsbil ved bilferie - hvis din bil kaskoskades kort før ferien begynder. Under rejsen dækkes bl.a.: Erstatning for ødelagte feriedage - med indtil kr. pr. person. Sygdom og hjemtransport - i hele verden erstattes med indtil 5 mio. kr. pr. person. Dækning af selvrisiko - ved skade på lejet bil op til kr. Ved terroraktioner eller naturkatastrofer - dækkes udgifter i forbindelse med evakuering og krisehjælp. LBs Rejseforsikring Verden inkl. Afbestillingsforsikring dækker hele husstanden - året rundt. Forsikringen dækker alle ferie- og studierejser i hele verden - uden for Danmark i indtil 60 dage. Har du udeboende børn under 21 år, som bor alene, er de også omfattet af forsikringen. Du kan få mere at vide om LBs Rejseforsikring Verden på - her kan du bl.a. bestille forsikringen og læse forsikringsvilkårene. For at kunne bestille rejseforsikringen skal du have din Familieforsikring/Familiens Basisforsikring hos os. LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S - Tlf.: magisterbladet 8/08 13

14 kommission med låste tankegange Regeringens Arbejdsmarkedskommission skal om godt et års tid komme med en række politiske anbefalinger. Det er givet, at der eksempelvis vil komme forslag til, hvordan dagpengekravene kan strammes. Og lige så sandsynligt er det ifølge en professor i arbejdsmarkedsforhold og en afdelingschef i AC, at der risikerer ikke at komme et eneste overraskede forslag til fornyelse af arbejdsmarkedspolitikken. af Mette Engell Friis Foto: POLFOTO Det er nu, at fagbevægelsen skal kende sin besøgelsestid, hvis den vil have indflydelse på fremtidens arbejdsmarkedspolitik, siger professor Henning Jørgensen, der ser nedsættelsen af Arbejdsmarkedskommissionen som et led i en større politisk plan. Skurke, piske og cement. De tre elementer er blandt de bærende piller under regeringens syn på arbejdsmarkedspolitikken. Det mener afdelingschef i Akademikernes Centralorganisation (AC) Niels Lykke Jensen, og derfor er hans tiltro til Arbejdsmarkedskommissionens mulighed for at tænke nyt og anderledes også meget lille. Hovedproblemet er, at man har fået en for snæver dagsorden. Først og fremmest koncentrerer man sig om, hvordan man kan få unge tidligere ind på arbejdsmarkedet, hvordan man kan få ældre til at blive længere, og hvordan man i det hele taget kan have en billigere arbejdsmarkedspolitik, siger Niels Lykke Jensen: Og sukker. Hvis alle havde samme låste tankegang, så ville vi stadig have separate indgange i kirkerne for kvinder og mænd. Og det ærgrer ham, at lysten til nytænkning ikke er større. Nu er kommissionen nedsat, og det betyder, at arbejdet bliver lavet muligheden for at tænke stort i arbejdsmarkedspolitikken kommer derfor ikke igen før om måske otte-ti år, og det irriterer mig, siger afdelingschefen, som også er bekymret over, at man har nedsat en kommission, der ud over nytænkere også er nærmest klinisk renset for praktikere. For slet ikke at tale om at arbejdsmarkedets parter er holdt ude. Det sidste er der efter Lykke Jensens mening to grunde til. Den konservative fagbevægelse For det første frygter man i regeringen, at arbejdsmarkedets parter er for konservative. Det ligger ikke i forventningerne til partssystemet, at man er indstillede på at foreslå nye ting. Regeringen har uden tvivl 14 magisterbladet 8/08

15 Hvis alle havde samme låste tankegang, så ville vi stadig have separate indgange i kirkerne for kvinder og mænd. Niels Lykke Jensen, afdelingsleder, AC Fakta om Arbejdsmarkedskommissionen Ifølge regeringens kommissorium for Arbejdsmarkedskommissionen skal kommissionen komme med forslag til: hvordan flere på offentlig forsørgelse, som i dag er uden for arbejdsstyrken, kan komme i arbejde hvordan ledighedsperioderne kan kortes ned hvordan integration af indvandrere og deres efterkommere kan bedres hvordan seniorer kan fastholdes på arbejdsmarkedet hvordan man kan sikre, at den gennemsnitlige arbejdstid ikke falder Arbejdsmarkedskommissionen skal komme med sine anbefalinger til regeringen senest i midten af tænkt, at parterne ikke ville turde være modige og idérige i fuld offentlighed, mener Niels Lykke Jensen. For det andet har regeringen god historik at læne sig op ad, når det handler om at holde parterne væk og dermed i stedet få partierne i tale. Sådan gik det, da Velfærdskommissionen kom med sin afsluttende rapport, og Socialdemokraterne efterfølgende følte sig kaldet til at gå ind i en debat om eksempelvis efterlønnen uden om fagbevægelsen. Derfor er det for afdelingschefen forventeligt, at man fra regeringsside forsøger Intet samarbejde med forligspartierne Socialdemokraterne, de Radikale og Dansk Folkeparti var med i Velfærdsforliget, som blev til på grundlag af en brøkdel af Velfærdskommissionens anbefalinger. Blandt andet kom kommissionen med en række idéer til fremtidens arbejdsmarked, som endnu ikke er blevet brugt. Jørgen Søndergaard, direktør for SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, var dengang medlem af kommissionen, og han er den nuværende formand for Arbejdsmarkedskommissionen, hvorved der er sikret en vis videreførelse af Velfærdskommissionens tanker. Men ingen af forligspartierne er blevet spurgt til råds om hverken Arbejdsmarkedskommissionens sammensætning eller dens kommissorium. Vi har overhovedet ikke været involverede, og jeg ser da på kommissionen med nogen bekymring, blandt andet fordi der slet ikke er medlemmer fra arbejdsmarkedets parter med i den, som Thomas Adelskov, arbejdsmarkedspolitisk ordfører for Socialdemokraterne, siger. Han frygter, at der vil komme nogle anbefalinger, som man vil løfte bryn over. SF s arbejdsmarkedspolitiske ordfører, Eigil Andersen, er mere end bare bekymret. Han er vred, og taler om direktørernes Arbejdsmarkedskommission. Kommissionen og kommissoriet er utroligt ensidigt tænkt. Og man kan ikke lade være at tænke på en automat, hvor man putter en mønt ind og får præcis det ud, som man har bedt om, siger Eigil Andersen. at slippe uden om nogle ubehageligheder ved at nedsætte en kommission bestående af såkaldt uvildige eksperter. Så uvildige, at de som en af deres første handlinger indkaldte en række arbejdsmarkedsforskere til en heldagsseance med kommissionen. Formålet var ifølge en af de indbudte, professor Henning Jørgensen, to ting: At kommissionen ville legitimere sit SF s arbejdsmarkedspolitiske ordfører, Eigil Andersen, er vred. Han kalder Arbejdsmarkedskommissionen for direktørernes kommission. Jeg ser da på kommissionen med nogen bekymring, blandt andet fordi der slet ikke er medlemmer fra arbejdsmarkedets parter med i den, siger Thomas Adelskov, arbejdsmarkedspolitisk ordfører for Socialdemokraterne. Foto: POLFOTO Foto: Scanpix arbejde, og at dokumentere, at den har lyttet til folk, der har noget eksakt viden om arbejdsmarkedet, siger Henning Jørgensen, som sammen med flere kolleger fremlagde sine forskningsresultater. Jeg har nu ikke fornemmelse af, at det interesserede så meget, så snart vi talte om noget, der ikke havde en økonomisk indfaldsvinkel, siger Henning Jørgensen ironisk, men bliver så alvorlig: Kommissio- magisterbladet 8/08 15

16 Kommissionens sammensætning Jørgen Søndergaard, direktør, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (formand) Eskil Wadensjö, professor, Stockholm Universitet. Michael Svarer, lektor, Aarhus Universitet Peder J. Pedersen, professor, Aarhus Universitet. Vibeke Jensen, beskæftigelseschef, Århus Kommune. Birgitte Hansen, direktør, Slotsholm A/S Ingelise Bogason, direktør, Birch & Krogboe Gitte Elling, adm. direktør, Adecco A/S Hans Bach, direktør, Discus Dyre kommissioner Regeringen har nedsat to kommissioner, som har mange snitflader til fælles, nemlig Arbejdsmarkedskommissionen og Skattekommissionen. Men de to kommissioner samarbejder ikke, til trods for at Arbejdsmarkedskommissionen kunne tænkes at foreslå, at arbejdsledige, der kommer i arbejde, skal kunne se det på deres rådighedsbeløb. I dag findes der lavtlønsgrupper, som rent økonomisk ikke får noget ud af at arbejde. Men Arbejdsmarkedskommissionen kan ikke blande sig i sager, der hører under Skattekommissionen. kommission med låste tankegange nens arbejde vil grundlæggende bringe det danske flexicurity-system i fare. Henning Jørgensen ser nedsættelsen af Arbejdsmarkedskommissionen som et led i en større politisk plan. Ét formidlingssystem ét ydelsessystem Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og statsminister Fogh har en lang fortid sammen. Helt tilbage til 1984 går minderne for de to. Til dage, hvor Fogh blev gjort til VU-formand og senere næstformand i Venstre, og Hjort Frederiksen blev partiets magtfulde partisekretær. Fra da af har de to været hinandens nærmeste sparringspartnere. Blandt andet om arbejdsmarkedspolitik. Og Henning Jørgensen ser en klar linje fra de ambitiøse ungdomspolitikere til de magtfulde politikere af i dag. Det har altid været Hjort Frederiksens langsigtede plan, at Danmark skal have ét understøttelses- og formidlingssystem og det ligger fra 2010 ligefor med et kommunalt system. Og derefter er der ikke længere et politisk følt behov for a-kasser. Eller for magtfulde fagforeninger for den sags skyld, siger Henning Jørgensen. Professoren er derfor ikke i tvivl om, at fagbevægelsen kommer i svare-problemer, hvis man ikke allerede nu begynder at lave sine egne analyser, så man er parat til en diskussion, når Arbejdsmarkedskommissionen kommer med sine anbefalinger. Det går ikke at være konservativ og kun bevarende. Hvis man ikke har noget nyt at lægge på bordet til næste år, så har man spillet sig kortene af hænde for at være med til at præge fremtidens arbejdsmarked. Og det kan meget vel betyde, at man dermed indirekte er med til at begrave velfærdselementer og mange kollektive reguleringer. Arbejdsmarkedet fungerer jo udmærket i dag, påpeger Jørgensen og beklager, at fagbevægelsen efter hans mening er præget af en hidtil uset forsigtighedskultur iblandet en vis høflighedsbetændelse. Samtidig er der uden tvivl nogle fagforbund, som tror, de kan vinde på at vente og se, hvad der sker. Men det virker ikke. Hvis man ikke kan komme op med sine egne analyser og modrapporter, så bliver man selvsagt ikke taget alvorligt, slår Henning Jørgensen fast. Afdelingschef i AC Niels Lykke Jensen mener ikke, at fagbevægelsen lider af nogen former for betændelse. Og han understreger, at AC har både idéer og krav med til deres første møde med kommissionen den 15. maj. Samtidig vil han dog godt indrømme, at de fire møder, kommissionen er forpligtiget til at afholde med arbejdsmarkedets parter det kommende år, ikke kommer til at emme af fantasi og skæve, farverige tanker. Når vi mødes, vil alt jo på forhånd være tygget igennem. De tanker eller forslag, parterne måtte komme med, vil være de kendte, for eksempel at vi ikke ønsker, at man skal skære i dagpengene eller dagpengeperioden, og at man skal passe på med at piske de unge gennem uddannelsessystemet. Helt nye tanker og kombinationsmodeller får svært ved at leve længe, for den krævede dialog er ikke understøttet af kommissionens arbejdsform eller af regeringens forventninger til den. Desværre, siger Niels Lykke. 16 magisterbladet 8/08

17 Lær at kommunikere magisterbladet 8/08 17

18 ugler på Rådhuspladsen 100-året for danske kvinders ret til at stemme ved de kommunale valg blev fejret på smukkeste vis, da Rådhuspladsen i København den 20. april dannede ramme om en solbeskinnet markedsdag med madboder, brandtaler og masser af musik. Op imod besøgende lagde i løbet af eftermiddagen og aftenen vejen forbi pladsen for at høre blandt andre Ritt Bjerregaard tale, skuespillerne Ellen Hillingsø og Anne Marie Helger underholde og Anne Linnet spille i selskab med en række yngre gæstesolister. Også en lang række repræsentanter for græsrødderne og de politiske organisationer benyttede anledningen til at markere deres kvindepolitiske synspunkter. Fra DM deltog en håndfuld politikere, medlemmer af ligestillingsnetværket, tillidsrepræsentanter samt sekretariatsmedarbejdere, der fra ladet af en åben, blomstersmykket vogn og iført uglemasker plæderede for flere kvinder i politik, flere kvinder i bestyrelser og flere kvinder i forskning. Sammen med en række andre fagforbund kørte uglerne under sloganet stemmer der rykker i parade fra Frederiksberg Rådhus til Københavns Rådhusplads. Om det især var de farverige uglemasker, som var blevet fremstillet til dagen, eller om det var kernen i DM-kvindernes budskaber, der gav den megen respons i byens gader, er svært at vurdere. Men at dømme efter de mange positive reaktioner var der bred opbakning til budskabet blandt dem, der kom for at snakke eller bare kigge. For øvrigt fandt første kommunalvalg sted den 12. marts 1909, altså først året efter, at kvinderne fik ret til at stemme. fotos: Stefan Kai Nielsen DM s medlemmer har alle deres høje uddannelsesniveau til fælles. De kloge ugler på ladet af DM s blomstersmykkede vogn vakte opsigt i Københavns gader. psi Flere kvinder i politik. Flere kvinder i bestyrelser. Flere kvinder i forskning. Tre markante budskaber i de foldere, som uglerne fra DM delte ud på Rådhuspladsen. Fra venstre er det hovedbestyrelsesmedlem Charlotte Paludan, ligestillingskonsulent Gitte Grønnemose Butler og tillidsrepræsentant på CBS Trine Madsen. I baggrunden Eva Trein Nielsen fra DM Privats bestyrelse, der til daglig arbejder i KL Marketing. 18 magisterbladet 8/08

19 Op imod mennesker nød solen, besøgte boderne og hørte musik og kvindepolitiske budskaber, da 100-året for danske kvinders stemmeret til kommunalvalg blev fejret den 20.april. DM mener: Der er endnu lang vej for kvinderne, selv om DM s formand Ingrid Stage kunne smile, da hun fejrede 100-året for kvinders stemmeret til kommunalvalget. Ingrid Stage mener blandt andet, at lovgivning er nødvendig, hvis erhvervslivet ikke selv formår at øge andelen af kvinder i bestyrelser. at regeringen skal lovgive om andelene af kvinder i bestyrelser, hvis ikke erhvervslivet selv har fået øget andelen til 40 procent inden for tre år. at akademiske funktioner skal værdisættes ens. Vi godtager ikke forklaringer om, at lønforskelle skyldes forskellige jobtyper. at kvinder og mænd skal have lige løn for lige arbejde. På det akademiske arbejdsmarked er der i dag en forskel på 16w% mellem kvinder og mænd. at alle mænd skal have ret til 12 ugers orlov. magisterbladet 8/08 19

20 meget præcist, hvad det er for nogle forløb, kursisterne kan forvente sig. Vi bruger en helt anden fremgangsmåde end København, men vores kursusudbud er også et helt andet. Mens København kører flere lange, klassiske kursusforløb, der henvender sig til en selvsupplerende kreds af det bedre borgerskab, satser vi målrettet på den bredere del af befolkningen. Vi har her i foråret tilmeldt kursister i Emdrup, og jeg mener bestemt ikke, København behøver være bange for, at det er deres sædvanlige kunder, vi tager. Vi supplerer bare Københavns tilbud, og hovedparten af deltagerne i Emuenighed splitter folkeuniversiteter Århus Folkeuniversitet tilbyder undervisning i Emdrup efter Aarhus Universitets fusion med DPU, og det falder ikke i god jord hos Folkeuniversitetet i København. Århus krænker de gældende regionsgrænser, og frihedsbrevet til at krydse bæltet har de udstedt i dølgsmål, mener rektor Bjørn Tell Persson fra København. Sludder, siger århusianerne. af Vivian A. Voldgaard Retorikken spiller på alle tangenter i den strid, der lillejuleaften sidste år brød ud mellem rektorerne på folkeuniversiteterne i henholdsvis Århus og København. Umiddelbart ser konflikten ukompliceret ud: København mener, at Århus forbryder sig mod Bekendtgørelse om Folkeuniversitetet ved at tilbyde kurser på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) i Emdrup, som universitetet sidste år fusionerede med. For bekendtgørelsen fastslår, at Danmarks fem folkeuniversiteter er delt ind i fem regioner, hvorunder undervisningen skal gennemføres. Men som al anden jura er der den hage ved bekendtgørelsen, at den kan fortolkes. Og det bliver den i øst og vest. Derfor er konflikten alt andet end ukompliceret. Sten Tiedemann er rektor for Folkeuniversitetet i Århus, og han er helt uenig i den måde, hans københavnske kollega udlægger problematikken på. Folkeuniversitetet i København har skrevet DPU s repræsentant ud af deres egen styrelse efter fusionen, og DPU er nu med i vores. Derfor mener vi, det er meget Vi er nok for moderne til københavnernes konservative smag. Sten Tidemann, rektor, Folkeuniversitetet i Århus naturligt, at vi formidler forskningen fra DPU i DPU s lokalområde. Spørgsmålet er overordnet, hvordan regionaliseringen af folkeuniversiteterne i Danmark skal struktureres, men der ligger formentlig meget mere i kritikken fra København. Det her handler også om den måde, vi forskningsformidler på. Vi er nok for moderne til københavnernes konservative smag. Men andelen af forskere er størst i Århus-programmet, så kvaliteten fejler ikke noget. Vi synes bare, vi skal følge med tiden og tale til folk på en måde, de forstår. Det handler jo ikke kun om at berige ånden, men også om at give folk noget, de kan bruge i deres hverdag. Og med en tredobling af deltagerne i løbet af de sidste år ser det ud til, at vi gør det rigtige, siger Sten Tiedemann. Og der er unægteligt stor forskel på, hvordan de to folkeuniversiteter formidler forskningen. Mens Århus trykker et katalog fuld af fest og farver og lokkende overskrifter, holder København sig til et program, der er blottet for billeder, men som i den akademiske ånd i fyldige beskrivelser af hvert enkelt kursus fortæller, hvad sæsonen byder på. Århus husstandsomdeler programmet, mens København fortrinsvis sender det til tidligere kursister og potentielle kursister, der selv beder om det. Som en tyv om natten Ifølge Sten Tiedemann udtrykker programmet fra Århus og nu altså også Emdrup 20 magisterbladet 8/08

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29 nr. 10 5. juni 2009 magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Den humanistiske bro mellem tanker og teknik side 14-21 Kamp om Italiens universiteter

Læs mere

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM med i Guldfireren Seminarie bladet side 31-39 Forbud mod hemmelige aftaler side 5

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM med i Guldfireren Seminarie bladet side 31-39 Forbud mod hemmelige aftaler side 5 nr. nr. 1 11 19. 20. jannuar juni 2008 2007 magisterbladet Forbud mod hemmelige aftaler side 5 Parkeret i årevis side 10-13 Tidsskrifter frygter for deres overlevelse side 18-19 Sander vil belønne de bedste

Læs mere

magisterbladet Farvel til Eckersbergs natpotte xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM Offentlig MP Pension vil stramme etisk regelsæt side 16-18

magisterbladet Farvel til Eckersbergs natpotte xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM Offentlig MP Pension vil stramme etisk regelsæt side 16-18 nr. 1 nr. 19. 9 23. jannuar maj 2008 2007 magisterbladet Dansk or english side 8-11 MP Pension vil stramme etisk regelsæt side 16-18 DM Offentlig Ingeniører alene i verden side 14-15 Kommission med skyklapper

Læs mere

magisterbladet Valg til DM s hovedbestyrelse 20.000 stadig i tvivl om Ny Pensionsordning side 6-7 Højtuddannede arbejder mest side 10

magisterbladet Valg til DM s hovedbestyrelse 20.000 stadig i tvivl om Ny Pensionsordning side 6-7 Højtuddannede arbejder mest side 10 nr. nr. 16 1 10. 19. oktober jannuar 2008 2007 magisterbladet 20.000 stadig i tvivl om Ny Pensionsordning side 6-7 Højtuddannede arbejder mest side 10 Arbejdsmarkedskommissionen vil halvere dagpengeperioden

Læs mere

magisterbladet Akademikere: Sammen står vi stærkest DM-medlemmer ønsker ny bestyrelse i MA side 8-9 Krav om lovgivning mod dårligt engelsk side 14-15

magisterbladet Akademikere: Sammen står vi stærkest DM-medlemmer ønsker ny bestyrelse i MA side 8-9 Krav om lovgivning mod dårligt engelsk side 14-15 nr. nr. 17 1 31. 19. oktober jannuar 2008 2007 magisterbladet DM-medlemmer ønsker ny bestyrelse i MA side 8-9 Krav om lovgivning mod dårligt engelsk side 14-15 Astronom og historiker tildelt DM s forskningspriser

Læs mere

magisterbladet Fredspris til DM-forskere side 26-29 Forsker i mediestorm om censur side 6-7 Magistre indtager kommunikationsbranchen side 12-15

magisterbladet Fredspris til DM-forskere side 26-29 Forsker i mediestorm om censur side 6-7 Magistre indtager kommunikationsbranchen side 12-15 nr. nr. 17 1 2. 19. november jannuar 2007 magisterbladet Forsker i mediestorm om censur side 6-7 Magistre indtager kommunikationsbranchen side 12-15 Minister skifter kurs i sag om personalebesparelser

Læs mere

magisterbladet Klimaekspert: Arter vil uddø Forskning & Formidling side 33-39 side 26-27 Hjerneflugten fra staten eskalerer side 6-7

magisterbladet Klimaekspert: Arter vil uddø Forskning & Formidling side 33-39 side 26-27 Hjerneflugten fra staten eskalerer side 6-7 nr. 20 nr. 114. 19. december jannuar 2007 magisterbladet Hjerneflugten fra staten eskalerer side 6-7 Danske forskere uden frihed side 8-9 Bidske, begavede og begejstrede side 20-21 Fantasien tilbage til

Læs mere

magisterbladet Historiker i trøjen DM Offentlig side 45-53 side 12-15 Krise kan rydde op i dårlig ledelse side 26-29

magisterbladet Historiker i trøjen DM Offentlig side 45-53 side 12-15 Krise kan rydde op i dårlig ledelse side 26-29 nr. 17 30. oktober 2009 magisterbladet Historiker i trøjen side 12-15 Antallet af konflikter er historisk lavt side 6 Byggekrise koster arkæologer jobbet side 8-9 Krise kan rydde op i dårlig ledelse side

Læs mere

magisterbladet Faktor4 Hurra! Nyt job xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx side 41-49 Juraprofessor: MP s ekspert er inhabil side 6-7

magisterbladet Faktor4 Hurra! Nyt job xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx side 41-49 Juraprofessor: MP s ekspert er inhabil side 6-7 nr. 13 1 19. 29. jannuar august 2008 2007 magisterbladet Juraprofessor: MP s ekspert er inhabil side 6-7 Rektor lukker Universitetsavisen side 10-11 Magistre skal udvikle kommunerne side 18-19 DPU: Vi

Læs mere

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Fay Weldon i interview med Magisterbladet om ligestilling Lærere: Haarder slingrer rundt side 6-7

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Fay Weldon i interview med Magisterbladet om ligestilling Lærere: Haarder slingrer rundt side 6-7 nr. 12 1 19. 15. jannuar august 2008 2007 magisterbladet Lærere: Haarder slingrer rundt side 6-7 DMU afviser skarpt angreb om citatfusk side 16-18 Sejr i sag om jobklausuler side 10-13 Public Diplomacy:

Læs mere

DM s forskningspriser 2010 til mikrobiolog. og semiotiker. magisterbladet. HB-valg: Et ud af fire DMmedlemmer rugekasse. Nye ledere i statens

DM s forskningspriser 2010 til mikrobiolog. og semiotiker. magisterbladet. HB-valg: Et ud af fire DMmedlemmer rugekasse. Nye ledere i statens magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 18 12. NOVEMBER 2010 DM s forskningspriser 2010 til mikrobiolog Læs side 14-17 og semiotiker HB-valg: Et ud af fire DMmedlemmer stemte 0 0 rugekasse Nye ledere

Læs mere

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Himmelbestyreren side 26-27 side x Klart ja til OK 2008 side 5

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Himmelbestyreren side 26-27 side x Klart ja til OK 2008 side 5 nr. nr. 1 719. 19. jannuar april 2008 2007 magisterbladet Klart ja til OK 2008 side 5 Akademikere sætter sig på mediebranchen side 8 Etik op på MP s generalforsamling side 5 Funktionærloven bør omfatte

Læs mere

magisterbladet Erhvervslivets grundstof Seminariebladet side 45-53 Stadig masser af job til nyuddannede magistre side 5

magisterbladet Erhvervslivets grundstof Seminariebladet side 45-53 Stadig masser af job til nyuddannede magistre side 5 nr. 9 15. maj 2009 magisterbladet Erhvervslivets grundstof side 20-27 Stadig masser af job til nyuddannede magistre side 5 Indvandrere giver danske kvinder bedre karrieremuligheder side 10-12 Fra Strindberg

Læs mere

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 05 12. APRIL 2013 Magister med side profil 20-22 Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Det muliges kunst om OK 2013 Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag

Læs mere

magisterbladet nu også med jura side 18-21 Magistre DM Offentlig side 43-51 Skæve match er gode match side 26-28

magisterbladet nu også med jura side 18-21 Magistre DM Offentlig side 43-51 Skæve match er gode match side 26-28 nr. 2 30. januar 2009 magisterbladet Magistre nu også med jura side 18-21 Sander: Jamen, Peter Harder, det kan ikke være rigtigt, at du sidder og ryster på hovedet hele tiden. side 6-7 Vi er vilde med

Læs mere

magisterbladet Akademiske overlevelseskunstnere DM Offentlig side 37-45 side 20-23 Minister i samråd om besparelser side 5-7

magisterbladet Akademiske overlevelseskunstnere DM Offentlig side 37-45 side 20-23 Minister i samråd om besparelser side 5-7 nr. 14 nr. 14. 19. september jannuar 2007 magisterbladet Minister i samråd om besparelser side 5-7 Danmark får ambitiøs forskningsportal side 12-13 Lavere løn til mødre, højere til fædre side 14-15 Ingeniørerne

Læs mere

magisterbladet privatansatte stat regioner kommuner side 5, 7 og 20-25 Her er klassens højeste lønhop side 7

magisterbladet privatansatte stat regioner kommuner side 5, 7 og 20-25 Her er klassens højeste lønhop side 7 nr. 20 11. december 2009 magisterbladet Midt i finanskrisen fastholder de privatansatte DM-medlemmer en overraskende god lønudvikling, som matcher den pæne lønstigning til de offentligt ansatte DM-medlemmer.

Læs mere

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Seminarie bladet side 35-43 side x Fra Sartre til Danske Bank side 5 og 22-27

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Seminarie bladet side 35-43 side x Fra Sartre til Danske Bank side 5 og 22-27 nr. 1 nr. 19. 6 jannuar 4. april 2008 2007 magisterbladet Overenskomstresultat 2008 til afstemning side 5 og indstik i midten Friske indspark i barselsdebatten side 8-11 MP vil ikke sælge Burma-aktier

Læs mere

magisterbladet Vild med dans side 30-33 Kurser efterår 2009 DM Natur & Kultur Se midten af bladet! side 41-49

magisterbladet Vild med dans side 30-33 Kurser efterår 2009 DM Natur & Kultur Se midten af bladet! side 41-49 nr. 13 28. august 2009 magisterbladet Kurser efterår 2009 Se midten af bladet! Vild med dans side 30-33 Forskningsråd i tillidskrise side 10-11 Ramt af konkurs side 12-15 Entrepreneurship in the american

Læs mere

Indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris. magisterbladet. dm natur & kultur. Det Akademiske Folkekøkken. Højtuddannede fravælger

Indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris. magisterbladet. dm natur & kultur. Det Akademiske Folkekøkken. Højtuddannede fravælger magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 01 14. JANUAR 2011 Indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris Læs side 22-24 Højtuddannede fravælger efterlønnen Fagforeninger i kamp mod Anders Bruun Det

Læs mere

magisterbladet Han holder øje med isen side 24-25 Bilforhandler med akademisk vækstpotentiale side 6-7 Fra tanke til faktura down under side 18-21

magisterbladet Han holder øje med isen side 24-25 Bilforhandler med akademisk vækstpotentiale side 6-7 Fra tanke til faktura down under side 18-21 nr. nr. 16 1 12. 19. oktober jannuar 2007 magisterbladet Bilforhandler med akademisk vækstpotentiale side 6-7 Fra tanke til faktura down under side 18-21 Etiske overvejelser og fri om aftenen side 12 Fredsbevægelsen

Læs mere

magisterbladet Bliv en glad skriver side 30-33 Miljøet bløder side 6-7 Mellemledere er i skudlinjen side 18-19

magisterbladet Bliv en glad skriver side 30-33 Miljøet bløder side 6-7 Mellemledere er i skudlinjen side 18-19 nr. nr. 12 19. 1. februar jannuar 2008 2007 magisterbladet Miljøet bløder side 6-7 Mellemledere er i skudlinjen side 18-19 Skoler: nej til superlærere side 10-11 Arkæolog scorer demokratisk topjob side

Læs mere

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 Museumsdirektør fritstillet En velspækket kasse Klar til optagelse dm natur & kultur af Ingrid Stage, formand,

Læs mere

Kommunikation og formidling. magisterbladet. Kæft op erne løber med de bedste job. CBS strammer krav til forskeres formidling

Kommunikation og formidling. magisterbladet. Kæft op erne løber med de bedste job. CBS strammer krav til forskeres formidling magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 16 12. OKTOBER 2012 Tema: Kommunikation og formidling Klar kommunikation i høj kurs Den grå betons historiefortæller CBS strammer krav til forskeres formidling

Læs mere

magisterbladet DM Offentlig Magister med profil side 45-53 Multimediebeskatning truer arbejdslivets fleksibilitet side 12-13

magisterbladet DM Offentlig Magister med profil side 45-53 Multimediebeskatning truer arbejdslivets fleksibilitet side 12-13 nr. 7 11. april 2009 magisterbladet Magister med profil side 36-38 Multimediebeskatning truer arbejdslivets fleksibilitet side 12-13 Forskere strides og kævles side 14-15 Regeringens skattereform overtræder

Læs mere

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Forskning & Formidling side 35-43 Timelærere har fået nok side 10-11 og 25

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Forskning & Formidling side 35-43 Timelærere har fået nok side 10-11 og 25 nr. 1 nr. 19. 10 jannuar 6. juni 2008 2007 magisterbladet Timelærere har fået nok side 10-11 og 25 Ligeløn: sympatisk eller umoderne side 22-23 Debat om MP Pension side 30-33 Valg af formand og hovedbestyrelse

Læs mere

magisterbladet DM s forskningspriser DM Offentlig side 39-47 side 11-15 Mange nye medlemmer i DM side 5 Akademikere indtager finansverdenen side 20-24

magisterbladet DM s forskningspriser DM Offentlig side 39-47 side 11-15 Mange nye medlemmer i DM side 5 Akademikere indtager finansverdenen side 20-24 nr. 19 nr. 130. 19. november jannuar 2007 magisterbladet Mange nye medlemmer i DM side 5 Den digitale boheme side 18-19 Akademikere indtager finansverdenen side 20-24 I en lykkelig duft af malt og mæsk

Læs mere

Tema: Seniorer i arbejde

Tema: Seniorer i arbejde magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 01 18. JANUAR 2013 Tema: Seniorer i arbejde Side 18-41 0 Universitet i eksil Magistre udsætter deres otium Alderen som ressource dm faktor 4 KONFERENCE Klasserumsledelse

Læs mere

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 31. AUGUST 2012 Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Fleksjobbere er en gevinst ikke

Læs mere

Dansk. natur trængt. magisterbladet. Fælles, fagligt og fornøjeligt. Massefyringer i staten. Norge mangler akademikere. dm professionshøjskoler

Dansk. natur trængt. magisterbladet. Fælles, fagligt og fornøjeligt. Massefyringer i staten. Norge mangler akademikere. dm professionshøjskoler magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 02 27. JANUAR 2012 Dansk side 10-15 natur trængt Massefyringer i staten Fælles, fagligt og fornøjeligt Norge mangler akademikere dm professionshøjskoler JOURNALIST

Læs mere