magisterbladet Faktor4 Ugler på Rådhuspladsen side xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx side side x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magisterbladet Faktor4 Ugler på Rådhuspladsen side 18-19 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx side 29-37 side x"

Transkript

1 nr. 1 nr jannuar 2. maj magisterbladet MP Pensions bestyrelse i stærk modvind side 6-7 Kvalitet på trods side Kommission med låste tankegange side Uenighed splitter folkeuniversiteter side Faktor4 side Ugler på Rådhuspladsen side xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx side x

2 Ph.d. uden grænser Få en forskeruddannelse i international topklasse Er du en dygtig masterstuderende inden for det teknisk-naturvidenskabelige område? På DTU kan du få en forskeruddannelse på niveau med verdens allerbedste inden for blandt andet matematik, fysik, informatik, kemi, bioteknik, kemi teknik, elektronik, kommunikation, rumforskning, konstruktion, produktion, byggeri, transport og life science. Du kan blive optaget som ph.d.-studerende på DTU på alle tidspunkter af året. Der er løbende ansøgning. Du har mulighed for selv at være med til at designe et ph.d.-projekt i samarbejde med en vej leder, eller du kan vælge mellem en række på forhånd define rede ph.d.-projekter. DTU er helt med fremme på den internationale scene blandt verdens førende tekniske universiteter. På DTU s adresser rundt om i Danmark studerer og arbejder tilsammen over af landets klogeste hoveder, og du bliver en del af et levende forskningsmiljø med tætte kontakter til erhvervsliv og førende universiteter i ind og udland. Læs mere om ph.d.-uddannelserne og DTU på Du kan se de aktuelle ph.d.-projekter ved at gå direkte ind på stillinger.

3 magisterbladet nr maj 2008 Forbered dig inden du går til jobsamtale og siger ja til dit nye job Løn og ansættelsesvilkår for at få råd og vejledning, Husk også, at DM tilbyder Find råd, vejledning, lønstatistikker, kontaktoplys- kan være meget forskellige fra område til område tale, og inden du siger ja back på ansøgning og CV. ninger og meget mere inden du går til jobsam- karriererådgivning og feed- og fra stilling til stilling. til jobbet. på DM s hjemmeside Kontakt derfor altid DM magisterbladet 8/ Mag 08_08.indd 39 25/04/08 11:06:06 39 indhold magisterbladet 8/08 : Faste rubrikker 4 Leder Halvfems år og stadig bidsk 27 Debat jobsektion Stillinger 5 Konference skal munde ud i lovforslag 5 Regn af spørgsmål om jobklausuler 8 DM fylder 90 år 9 Et slalomløb, der gav job 12 God seniorpraksis på statslige arbejdspladser 14 Kommission med låste tankegange 18 Ugler på Rådhuspladsen 20 Uenighed splitter folkeuniversiteter 26 Hvad skal vi med det kunstige menneske? 38 Kvindemangel i lokalpolitik 39 Jobsektionen Ledige stillinger 6 MP Pensions bestyrelse i stærk modvind Omvalgsprojektet og etiske retningslinjer for investeringer var de to store emner på MP s generalforsamling. Der var drøje hug til bestyrelsen i begge sager. 67 Meddelelser 10 Kvalitet på trods Mange offentligt ansatte DM ere føler sig presset på tid, kompetencer og organisering af arbejdet. Alligevel leverer de kvalitet. Faktor4 side Forstå kvinder på 20 minutter Folkeuniversitetet i Århus trækker fulde huse til foredrag om naturvidenskab og om forskellene mellem kvinder og mænd. Magisterbladet: Nimbusparken Frederiksberg Telefon (kl ) Telefax Internet: Al henvendelse vedr. abonnement og adresse ændring: tryk 5 eller bed om medlems afdelingen. Abonnement på Magisterbladet koster 213,75 kr. per kvartal. Redaktion: Mogens Tanggaard (ansvars havende) Lisbeth Ammitzbøll Benedikte Ballund Pernille Siegumfeldt Direkte telefon: Annoncer: DG Media a s Studiestræde København K Tlf Fax Design og tryk: Datagraf Forside: Stefan Kai Nielsen Oplag: eksemplarer ISSN NORDISK MILJØMÆRKNING 541 Tryksag 166 Kontrolleret af Produktionsplan: Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender 23. maj 9. maj 13. maj 13. maj 6. juni 26. maj 27. maj 27. maj Thomas Bøttcher Sidse Rølle Jakobsen, sekretær Kontrolleret oplag: i perioden Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender 20. juni 9. juni 10. juni 10. juni magisterbladet 8/08 3

4 leder! af Ingrid Stage Halvfems år og stadig bidsk DM er blevet 90. Den 26. april var det 90 år siden, at 149 magistre besluttede at danne en fagforening, som de kaldte Almindelig Dansk Cand. Mag. Organisation (ADCMO). Ønsket var dengang en standsforening baseret på uddannelsesbaggrund snarere end den arbejdspladsorganisering, som gik forud, og som betød, at også ikke-akademikere blev optaget. I dag er der næppe mange i DM, for hvem betegnelsen standsforening giver mening. Men diskussionen om uddannelsesbasering kontra arbejdspladsbasering er ikke død. Og det interessante er, at mange af de temaer, som vores grundlæggere opridsede som baggrund for dannelsen af en ny organisation, stadig er aktuelle. De 149 magistre havde for eksempel erkendt, at den akademiske individualisme kan være en hæmsko for organiseringen. Og den barriere for en høj organisationsprocent møder vi stadig mange steder på det akademiske arbejdsmarked. Vores udfordring er stadig at bevise, at også højtuddannede individualister har gavn af kollektiv interessevaretagelse. Samtidig var den helt umiddelbare anledning for magistrene til at organisere sig manglende offentlig finansiering af anstændige lønninger. Af vores arbejdsgivere skambydes vi, lød kampråbet i I 2008 udtrykker vi det anderledes, men kampen for højere lønninger for offentligt ansatte er stadig aktuel, og presset på de offentlige arbejdsgivere for at betale en rimelig løn skal opretholdes, også på det akademiske arbejdsmarked. Et virkningsfuldt pres er afhængigt af en høj organisationsprocent. Og DM vil derfor bruge den runde fødselsdag som anledning til at intensivere og nuancere debatten om fagforeningernes rolle i 2008 og fremover. For den offentlige diskurs om fagbevægelsen har alt for længe udelukkende taget udgangspunkt i den traditionelle LO-fagbevægelses aktuelle problemer med faldende medlemstal og manglende appel til de unge, der lige er kommet ud på arbejdsmarkedet. De akademiske fagforeninger taber ikke medlemmer. Men det er heller ikke for unge akademikere en selvfølge at være med i en fagforening. Vi skal kunne vise, at det giver bonus at være organiseret for den enkelte og for kollektivet. Derfor vil vi i løbet af året sætte forskellige arrangementer i gang, der kan DM vil derfor bruge den runde fødselsdag som anledning til at intensivere og nuancere debatten om fagforeningernes rolle i 2008 og fremover. sætte fokus på fagbevægelsens rolle anno I det øjemed vil vi bede vores medlemmer, og især tillidsrepræsentanterne, hjælpe os med at få udkrystalliseret de mest presserende opgaver og de bedste løsninger. For en fremsynet fagforening, der bekender sig til klassiske og tidløse fagforeningsidealer, er helt afhængig af gode og engagerede tillidsrepræsentanter, hvis idealerne skal give mening for den enkelte på arbejdspladsen. Kun derved kan den leve op til det oprindelige mål: En stærk, fast og demokratisk fagforening, som bygger forandringer op nedefra, står vagt om ildsjæle, repræsenterer den kollektive intelligens og er bidsk, begavet og begejstret på samme tid. DM Nimbusparken Frederiksberg Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C Telefon Fax Kontortid: Man.-fre. kl dog tors MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej København Ø Telefon Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N Telefon Fax Åbningstid: Man.-tirs. og tors.- fre. kl , ons. kl Regionalkontorer Magistrenes Arbejdsløshedskasse Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C Telefon (A-kassen) Fax Åbningstid: Man., tirs. og tors. kl Odense Aalborg Slotsgade 21 B, 4. sal 5000 Odense C Tlf Fax Åbningstid: Man. Kl og tors. Kl Østerågade 19, 3. sal, 9000 Aalborg Telefon (A-kassen) Fax Åbningstid: Man. kl og tors. Kl Formand: Ingrid Stage Telefon magisterbladet 8/08

5 konference skal munde ud i lovforslag DM vil invitere Dansk Journalistforbund (DJ) til at følge konkret op på nogle af de diskussioner, som blev rejst på de to organisationers fælles konference om ytringsfrihed i København den 31. marts. Jeg mener, der er et behov for, at DM og DJ nu kaster deres samlede viden og erfaring ind i arbejdet med at formulere et forslag til en lovtekst, der kan beskytte ansattes ytringsfrihed, siger DM s formand, Ingrid Stage. Vi kender efterhånden rækken af argumenter for og imod de forskellige juridiske og tekniske løsninger på problemerne. Vi har samtidig behov for at samle de erfaringer, man har gjort i såvel andre lande som i forskellige disciplinær- og afskedigelsessager herhjemme. Hvis vi derfra kan formulere en slags minilovforslag ud fra fx den funktionærlov, vi kender, så kan vi forhåbentlig bringe sagen nærmere en konkret politisk stillingtagen, siger Ingrid Stage. Hun vil derfor kontakte DJ s formand, Mogens Blicher Bjerregaard, for et møde i nærmeste fremtid. Advokat Tyge Trier, der underviser på Københavns Universitet i international ret, har ført en stribe af sager om ytringsfrihed i Danmark og ved Menneskeretsdomstolen i Strasbourg. Han talte også på ytringsfrihedskonferencen og hilser initiativet fra DM velkommet. Vi har ikke brug for mere kommissionsarbejde eller konferencer og brochurer, der fortæller om rettigheder og pligter. Det er et faktum, at medarbejderne i dag står alt for svagt i sager om ytringsfrihed, og det vil de gøre, indtil lovgivningen forbedres og bliver mere klar. Et gennemarbejdet materiale med konkrete forslag kunne være med til at give lovarbejdet et væsentligt skub fremad, og det er blevet endnu mere aktuelt efter en principiel Strasbourg-dom fra februar Vi har alle sammen gavn af en åbenhedskultur, også på arbejdspladserne, kommenterer Tyge Trier. Siden begyndelsen af 2007 har DM igennem en række artikler i Magisterbladet og på dokumenteret forholdene vedrørende ytringsfrihed på både private og offentlige arbejdspladser herhjemme. Konferencen den 31. marts blev omtalt i Magisterbladet nr. 7/2008. psi regn af spørgsmål om jobklausuler Embedsmændene, der beskæftiger sig med jobklausuler i Beskæftigelsesministeriet, har haft travlt i den seneste tid og de får travlt også i fremtiden. Efter at Folketinget er gået i gang med behandlingen af Claus Hjort Frederiksens (V) lovforslag om jobklausuler, er det nemlig væltet ind med spørgsmål til ministeren. I alt vil oppositionen gerne have svar på 37 spørgsmål om alt fra muligheden for at nægte at påtage sig en jobklausul til, hvad gamle jobklausuler betyder for nyansatte. Ifølge Computerworld er baggrunden for de mange spørgsmål et ønske om at få allerede eksisterende jobklausuler frem i lyset. Netop det faktum, at lovforslaget tillader, at eksisterende hemmelige aftaler skal kunne håndhæves uden kompensation, efter loven er trådt i kraft, har været et af kritikpunkterne fra fagbevægelsen. Det er mig uforståeligt, at regeringen fremlægger et forslag, som, hvis det gennemføres, vil betyde, at alle eksisterende jobklausler får lov at leve i det skjulte for tid og evighed. Det er helt absurd, at et forslag, som skulle gøre op med hemmelighedskræmmeriet, ender med at cementere det, siger Morten Østergaard fra de Radikale til Computerworld.dk. Han noterede sig dog under førstebehandlingen af lovforslaget i folketingssalen, at ministeren tilkendegav, at han vil drøfte eventuelle forbedringer af forslaget. Hos Socialdemokraterne mener man ifølge Computerworld også, at lovforslaget trænger til et ansigtsløft. Ja, og vi forventer faktisk, at der bliver indkaldt til forhandlinger, således at der opnås bred enighed om et lovforslag i Folketinget, siger arbejdsmarkedsordfører Thomas Adelskov fra Socialdemokraterne. bb magisterbladet 8/08 5

6 Generalforsamling i MP Pension MP Pensions bestyrelse i stærk Omvalgsprojektet og etiske retningslinjer for investeringer var de to store emner på MP s generalforsamling. Der var drøje hug til bestyrelsen i begge sager. af Mogens Tanggaard foto: Peter Olsen Der blev både klappet og buhet på MP Pensions årlige generalforsamling. Klappet af de indlæg fra menige medlemmer, der talte for mere markante etiske retningslinjer i investeringerne, for en professionalisering af bestyrelsen og for en uafhængig analyse af hele omvalgsprojektet. Buhet af bestyrelsen, fordi den efter mange medlemmers mening ikke var lydhør over for generalforsamlingen. Utilfredsheden kulminerede i et af de sidste indlæg efter mere end seks timers debat: Jeg vil opfordre til, at vi får valgt en ny bestyrelse, lød det fra talerstolen fra en, der havde fået nok efterfulgt af kraftige klapsalver. Før det var gået en endog meget livlig og skarp debat om omvalgsprojektet og om de etiske retningslinjer for MP s investeringer. Jytte Freisleben, formand for MP, kom i sin beretning ind på den kritik, der i flere numre af Magisterbladet havde været af MP s investeringer i diktaturer, våben, forurenende firmaer og virksomheder, der modarbejder organisering af arbejdskraften: Det er svært at lave klare retningslinjer for investeringer i den verden, vi lever i. Der er meget, som ikke er, som det burde være. I hvert fald investerer vi ikke i våbenaktier, som JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, red.). Der er nogle, der har valgt ikke at investere i Burma på grund af diktaturet. I MP s bestyrelse synes vi også, at styret er brutalt og diktatorisk, men vi har altså valgt ikke at fravælge virksomheder, der investerer i Burma. Hvis vi fravælger Burma, hvorfor så ikke også fravælge Kina? Retningslinjer, der ikke tillader investeringer i lande som Burma, bliver for omfattende. Tidligere kunne man finde firmaer, der kunne screene for aktier, så man ikke investerede i forurening, krig, børnearbejde eller andre kummerlige forhold. Hvorfor kan man så ikke i dag?, spurgte Susanne Flydtkjær, selv tidligere medlem af MP Pensions bestyrelse. Årets søforklaring Søren Rønhede, tidligere medlem af MP s bestyrelse, opfordrede bestyrelsen til at benytte sig af flere screeningsbureauer til at screene firmaer i stedet for lande, og til at MP kun investerede i positivt bedømte firmaer og aktier. Bestyrelsen har en dårlig sag. Jeg har overvejet, om MP s næstformand, Bjarne Andresen, eller MP s direktør, Niels Erik Eberhard, skal have prisen for årets søforklaring på grund af deres udtalelser til Magisterbladet. Men den må så absolut gå til Bjarne Andresen for hans udtalelser om, at man står dårligere i markedet, hvis det bliver alment kendt, hvilke 6 magisterbladet 8/08

7 Generalforsamlingen var et tilløbsstykke. Omkring 500 medlemmer ville give deres besyv med i debatten om omvalg og etiske investeringer. Mange måtte følge slagets gang på storskærme i tilstødende lokaler. modvind Omvalg I løbet af efteråret 2008 vil alle medlemmer af MP Pension blive bedt om at tage stilling til at opgive rentegarantien på deres pensioner med det formål, at der kan investeres mere frit med et sandsynligt større afkast til følge. Den nuværende rentegaranti binder mange penge i passivitet. På generalforsamlingen blev det pålagt bestyrelsen at få udarbejdet en uafhængig analyserapport af de økonomiske konsekvenser ved omvalg til den nye pensionsordning. Forslag stillet af Claus Jørgensen Det foreslås, at MP Pension anlægger en mere markant etisk linje og indfører screening af aktieporteføljen mod: våben, der implicerer anvendelse mod civilbefolkninger, og overtrædelse af ILO-konventionerne om tvangs- og børnearbejde samt organisationsret Endvidere foreslås, at screeningen tillige udstrækkes mod emerging markets samt fælles investeringer med andre pensionskasser. Der er nogen, der har valgt ikke at investere i Burma på grund af diktaturet. I MP s bestyrelse synes vi også, at styret er brutalt og diktatorisk, men vi har altså valgt ikke at fravælge virksomheder, der investerer i Burma, sagde MP Pensions formand, Jytte Freisleben. virksomheder man har større poster i, sagde Søren Rønhede. Eva Tune Jakobsen bakkede op: Bestyrelsen har en rigtig dårlig sag i forhold til artiklerne i Magisterbladet. Også MP s direktør Niels Erik Eberhard, deltog i debatten. Om Monsanto, der dumper giftigt affald, og som MP har investeret 17 mio. kr. i, sagde han: Monsanto laver ikke noget, vi behøver at screene for. Vi følger de etiske retningslinjer. Der er ingen slinger i valsen. Slinger i valsen blev der til gengæld, da hans bestyrelsesformand, Jytte Freisleben, umiddelbart efter sagde: Monsanto dumper affald. Det er rigtigt. Det må vi kigge nærmere på. Først den ene vej og så den anden vej Diskussionen om etik i investeringerne blussede op igen mod slutningen af generalforsamlingen, da et skriftligt forslag fra Claus Jørgensen, inspireret af Magisterbladets artikler, skulle debatteres. Med enkelte ændringer blev hans forslag vedtaget imod bestyrelsens oprindelige anbefaling (se boks). Især MP s næstformand, Bjarne Andresen, talte imod forslaget: Det er nok lidt meget at kalde Magisterbladets artikler for dokumentation. Vi kan jo ikke ændre vores politik, fordi en eller anden journalist skriver en artikel et eller andet sted. Der er jo blot tale om gisninger eller anklager. Forslaget synes unødvendigt. Indlægget blev mødt med buh-råb og kaldte flere op på talerstolen: Bjarnes udtalelser vækker blot mistillid til bestyrelsen, I snakker for jeres syge moster, Lad os huske næste gang, vi vælger bestyrelse, at spørge til deres holdninger til etiske investeringer, Det undrer mig, at bestyrelsen ikke er interesseret i at høre, hvad forsamlingen egentlig siger og mener for nu blot at citere nogle af reaktionerne. Det sidste indlæg inden afstemningen lød i sin helhed sådan: Vi har hørt en bestyrelse spille fornærmet og selvretfærdig og rakke ned på dem, der har en anden holdning. Det har kendetegnet hele mødet måske har Jytte (Freisleben, red.) været lidt anderledes. Jeg skammer mig over bestyrelsen, som optræder uværdigt. Jeg vil opfordre til, at vi får valgt en ny bestyrelse. Derefter gik Jytte Freisleben på talerstolen og sagde: Vi kan sådan set godt tilslutte os forslaget og stemmer for det. Det gjorde bestyrelsen så. Og et markant flertal af generalforsamlingen. Læs selv Magisterbladets artikler om MP Pensions investeringer blev bragt i numre 4, 5 og 6 fra i år. De kan også læses på Læs også debatindlægget på side 27 i dette nummer. magisterbladet 8/08 7

8 DM fylder 90 år fra 90 år 149 magistre er siden 1918 blevet til DM ere. 26. april 1918 mødtes en række folk på Metropolitanskolen i København og dannede Almindelig Dansk Cand. Mag. Organisation (ADCMO). 149 magistre var i første omgang med i ADCMO, der først i 1946 skiftede navn til Dansk Magisterforening. Lørdag den 26. april var det altså præcis 90 år siden, at en række fremsynede magistre så lyset og dannede en fælles fagforening. Dette bliver fejret i DM i løbet af året kulminerende med en fest for tillidsrepræsentanter og DM-politikere den 11. november DM s formand nummer 23, Ingrid Stage, kan se tilbage på 90 år, hvor foreningen har gennemgået en sund og bæredygtig udvikling. Foreningens udvikling er et godt eksempel på, at organisationsforhold og -aktiviteter sker som et led i en løbende proces. Jo bedre en organisation er til at forandre sig i takt med samfundsudviklingen, jo bedre er den i stand til at styrke sin position i forhold til det omgivende samfund, og jo bedre vil den være i stand til at imødekomme medlemmernes ændrede krav og ønsker, siger Ingrid Stage. Dynamikken skabes dog ikke kun af en engageret og fremsynet indsats i nutiden. Den er også et produkt af fortiden, organisationens historie og af de mennesker, som formede og udviklede den, uddyber DM s formand siden Dette afspejler sig i medlemsudviklingen, der siden stiftelsen for 90 år siden har været støt stigende. Fra de første 149 medlemmer i 1918 over medlemmer i 1993 til i dag at repræsentere cirka medlemmer inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab er DM i dag en af de største fagforeninger i AC. Forskeren som leder ledelse af forskere et nyt kompetencegivende kursus Formålet med kurset er at kvalificere din ledelsesopgave i forskningsmiljøer. Kurset kan følges som enkeltstående kursus eller som valgmodul på Diplomuddannelsen i Ledelse (9 ECTS point) Kurset fokuserer bl.a. på: Ledelsesteorier og værktøjer Personlig ledelsesstil Ledelse af enkelte medarbejdere Ledelse af forskerteams Sammenhæng mellem organisatorisk kontekst og eget ledelserum Udviklingen i offentlig styrelsestænkning > ring og hør nærmere på > _MB_8_9.indd 1 22/04/08 14:50:16 8 magisterbladet 8/08

9 et slalomløb, der gav job Tre års vandring mellem løs- og projektansættelser, freelancearbejde og deltidsjob er foreløbig overstået for idehistoriker Brian Hauris Sørensen. Siden januar i år har han været ansat i den århusianske virksomhed Neo Feng Shui, hvor han arbejder med blandt andet kommunikation, økonomistyring og kursusadministration. Han har ikke på noget tidspunkt været fuldtidsledig, men har periodevis været afhængig af supplerende dagpenge. Netop retten til at supplere sin indkomst med dagpenge er i april blevet forringet, og Brian Hauris Sørensen tror ikke, han havde Under de nye regler havde jeg ikke haft mulighed for at sige ja til de job, hvor jeg har fået supplerende dagpenge. Så havde jeg ikke haft det CV, jeg har nu, siger Brian Hauris Sørensen. fået sit nye job under de nuværende regler. For selvom de gamle regler ifølge Brian Hauris Sørensen var meget besværlige og krævede et slalomløb gennem systemet, lykkedes det ham at opbygge talrige erfaringer, som har været afgørende for hans ansættelse i dag. Under de nye regler havde jeg ikke haft mulighed for at sige ja til de job, hvor jeg har fået supplerende dagpenge. Så havde jeg ikke haft det CV, jeg har nu, og heller ikke de kompetencer, jeg har opnået gennem efteruddannelse. Og jeg havde heller ikke haft jobbet det er soleklart, siger han. tb Læs mere i Faktor 4 på siderne Efteruddannelsestilbud til naturfagslærere på seminarier og andre interesserede i naturfagsformidling MASTER I NATURFAGENES DIDAKTIK Masteruddannelsen i naturfagenes didaktik består af fire obligatoriske moduler samt et afgangsprojekt. De obligatoriske moduler er: Fag, faglighed, dannelse og uddannelse Den lærende: eleven og undervisningen Undervisningen/aktiviteten og læreprocessen Ressourcer, forsknings- og udviklingsarbejde Se mere på Studiestart: 1. september 2008 Ansøgningsfrist: 1. juni en uddannelse for uddannere af uddannere AARHUS UNIVERSITET Institut for Videnskabsstudier Tlf magisterbladet 8/08 9

10 kvalitet på trods Et stort flertal af DM s medlemmer i offentligt administrative stillinger synes, de leverer ordentlig kvalitet på arbejdet. Samtidig føler op imod halvdelen sig presset på tid, kompetencer og arbejdets organisering. Forsker peger på, at enklere krav til administrationen er en vej ud af den negative spiral. af Pernille Siegumfeldt foto: Henrik Petit Om undersøgelsen medlemmer af DM Offentlig fik tilsendt en mail med undersøgelsen i februar besvarede skemaet. Sådan svarede de i prioriteret rækkefølge på spørgsmålet: Hvad skal der til for at sikre arbejde af høj kvalitet? 1 Tid 2 Faglig kompetence 3 Organisering af arbejdet 4 Forståelse hos den øverste ledelse 5 Forståelse hos nærmeste leder for vigtigheden af kvalitet 6 Kompetenceudvikling 7 Effektiv it 8 Andre/flere tekniske hjælpemidler Et stort flertal af DM s medlemmer i offentligt administrative stillinger leverer god kvalitet på jobbet. I en ny rundspørge, som DM Offentlig står bag, har 80 procent af i alt respondenter svaret, at deres arbejdsplads som oftest løser opgaverne tilfredsstillende. Billedet er entydigt for både statsansatte og for ansatte i regionerne og kommunerne, men op imod halvdelen af de adspurgte drypper imidlertid også lidt malurt i bægret. De oplever nemlig, at vilkårene for at levere en god opgaveløsning på deres arbejdsplads samtidig er blevet ringere. Manglen på tid, faglige kompetencer og arbejdets organisering angives som problemområder, men også for lidt forståelse hos ledelsen og dårlige it-løsninger gør det vanskeligere at opretholde en ordentlig kvalitet i opgaveløsningen. Peter Grods Hansen, der er formand for de næsten DM-medlemmer i offentligt administrative stillinger, er først og fremmest positivt overrasket over, at så mange akademikere i staten, regionerne og kommunerne føler, de kan yde borgerne en ordentlig administrativ service. Det glæder mig, at så mange af vores medlemmer oplever, at de kan levere kvalitet i en tid, hvor regeringen så udpræget har fokus på kvantiteten, på hvor mange sager den enkelte fx kan nå at ekspedere per time, siger Peter Grods Hansen. Samtidig studser han over, at op imod halvdelen af respondenterne synes, at deres arbejdsvilkår er blevet ringere, især når det gælder tid til fordybelse og følelsen af at være fagligt opdateret. Mange leverer tilsyneladende en god kvalitet, til trods for at deres arbejdsbetingelser bliver dårligere, og det kan jo i sidste ende få stor indflydelse på både det psykiske arbejdsmiljø og på stressproblemerne på en arbejdsplads. DM skal være med til at sikre, at den udvikling ikke får lov til bare at blive et vilkår, der ikke er til diskussion, på de offentlige arbejds- Kommentarer fra respondenter i undersøgelsen: Jeg oplever i mit arbejde, at ledelsen ønsker hurtige og billige løsninger i stedet for at prioritere kvaliteten i arbejdet. Jeg synes generelt, vi har gode, fleksible og særdeles menneskelige vilkår i forhold til næsten alle andre. Vi har nået maks-grænsen for, hvor hurtigt vi kan løbe og stadig levere en god service/høj kvalitet. Arbejdet er styret af den politiske dagsorden. Derved kommer fornuft og faglighed ofte i 2. række. Det bliver mere og mere et spørgsmål om at prioritere, hvilke myndighedsopgaver vi vil afstå fra at udføre, og hvor vi nedjusterer forventningerne til kvalitet. 10 magisterbladet 8/08

11 Det glæder mig, at så mange af vores medlemmer oplever, at de kan levere kvalitet i en tid, hvor regeringen så udpræget har fokus på kvantiteten, på fx hvor mange sager den enkelte kan nå at ekspedere per time, siger Peter Grods Hansen, formand for DM Offentlig. pladser, understreger formanden for DM Offentlig. Et indskrænket frihedsrum Peter Grods Hansen mener derfor, at aspekter som fx tid til fordybelse og kompetenceudvikling fremover skal vurderes som arbejdsvilkår på lige fod med andre løn- og ansættelsesvilkår. Kvaliteten i det daglige arbejde er et vigtigt parameter, når vores medlemmer skal bedømme, om de har et godt arbejdsliv. Derfor har det været bekymrende at se, hvordan kvalitet i større og større udstrækning er blevet underlagt det såkaldte stregkode-tyranni og en konstant regulering af de procedurer, der gælder for medarbejderne, siger han. Henrik Christoffersen, cand.polit. og forskningsleder ved AKF, forsker i den offentlige sektor. Han er enig med Peter Grods Hansen i, at et indskrænket frihedsrum for især de højtuddannede medarbejdere i staten, regionerne og kommunerne er en af de største stressfaktorer i et akademisk arbejdsliv. Det er meget problematisk, at man efterhånden mange steder har givet sig til at styre arbejdsprocesserne så detailagtigt, at medarbejderne konstant skal registrere, hvad de gør, hvordan og hvor meget. Ikke mindst de højtuddannede medarbejdere udnyttes dårligt, hvis de ikke får plads til selv at præge opgaveløsningen, men alene skal følge nogle overordnede spilleregler. Og det skaber heller ikke mere værdi for den offentlige sektor, siger Henrik Christoffersen. Med henvisning til folkeskolelærerne advarer forskningslederen imidlertid imod, at man gør fx tid til fordybelse til et overenskomstspørgsmål. Tanken er sympatisk, men på folkeskoleområdet har det i hvert fald ikke været vellykket. Et stort flertal af lærerne har kæmpet med reglerne om A-tid og Ø-tid osv. Det er blevet til en bureaukratisk pestilens for dem, fastslår Henrik Christoffersen. Udfordringen ligger snarere i at få de ansvarlige politikere til at give rum for overskuelighed og enkelthed, mener han. Enklere krav ønskes Arbejdspres er en naturlov. Hvis ikke der er et pres på medarbejderne, så kommer det med usvigelig sikkerhed Det ligger i konkurrencen mellem folketing og kommunalbestyrelser, mellem finansminister og sektorministre, mellem interesseorganisationerne etc. Alle vil udnytte den mindste udsigt til et frihedsrum til at kunne tage æren og stemmerne for, at borgerne får mere service. Det er en meget uhensigtsmæssig mekanisme. Tag fx kommunalreformen. Man gennemfører en kolossal strukturforandring, og straks starter konkurrencen om at være den part, som kan omsætte rationaliseringsgevinsten i nye og bedre servicetilbud til borgerne, understreger Henrik Christoffersen. Vejen ud af den negative spiral ligger i en fokusering på mål og resultater frem for detaljer og processer, mener han. Frem for i den offentlige overenskomst at gå efter fx otte procent tid til refleksion skal man diskutere det hensigtsmæssige i, at politikerne hele tiden lover mere og mere. Det er de forventninger, der skaber et helt urimeligt pres på medarbejderne, fordi køerne bliver ved at vokse på kommunekontoret, og de regelsæt, der administreres efter, bliver mere og mere komplicerede. I stedet burde man bruge kræfterne på at kvalificere ledelsen, trimme arbejdsprocesserne og foretage en prioritering i de offentlige opgaver, så man også sorterer nogle fra, siger Henrik Christoffersen. Peter Grods Hansen understreger, at han heller ikke har intentioner om at sætte fx krav om tid til fordybelse på stivnede former. Men det er klart, at vi som fagforening skal og vil arbejde for, at vores medlemmer også om fem og ti år vil være i stand til at svare positivt, når vi spørger, om de kan levere kvalitet i deres arbejde. Det kræver, at de har mulighed for faglig opdatering, for indflydelse på eget arbejde, men først og fremmest, at de ikke konstant er i skudlinjen, når der skal presses lidt ekstra ud af ressourcerne, pointerer han. magisterbladet 8/08 11

12 god seniorpraksis på statslige arbejdspladser Som et resultat af de midler, der blev afsat ved OK 2005 til seniorinitiativer på statens område, har AC og Personalestyrelsen fået udarbejdet en række historier om seniorpolitik i praksis på de statslige arbejdspladser Der er indsamlet 11 cases til en erfaringsbank med konkrete eksempler på, hvordan man kan gribe kompetenceudvikling for seniorer an. Eksemplerne er meget forskellige og kan bruges som inspiration til seniorpraksis på andre arbejdspladser. Læs fx om en seniormentorordning i et direktorat, om coachingog karriereafklaringssamtaler for seniorer på et jobcenter og i to store statslige institutioner, om seniorer og arbejdsglæde på Kofoeds Skole og om videnoverførsel på Det Kgl. Teater. AC og Personalestyrelsen har i første omgang valgt at offentliggøre de 11 historier om seniorer på arbejdsmarkedet på hjemmesiden for Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) mt Foto: Scanpix MP on tour Vil du og dine kolleger have besøg af en pensionsrådgiver, som kan fortælle jer om jeres pension og om, hvad vi kan tilbyde jer i MP Pension? Pensionsrådgivning ud af huset Med MP on tour flytter vi vores rådgivning ud til dig og dine kolleger. Hvis I ønsker det, kommer vi ud på jeres arbejdsplads og underholder om pension både i grupper og individuelt. Vi skræddersyr den løsning, som passer bedst til jeres behov og jeres kalendere. Oftest starter vores pensionsrådgiver med et fællesmøde, hvor han eller hun gennemgår MP s pen sionsordning og sammenholder med den ef terløn, folkepension, ATP og andre pensionsordninger. Herefter tilbyder vi individuel rådgivning, hvor man kan spørge om alt fra A til Å vi er online med MP Pension. Send en mail til hvis I vil vide mere om MP on tour. Med venlig hilsen MP Pension 12 magisterbladet 8/08

13 Ta på ferie med LB Rejseforsikring Verden til uændret pris 399 kr. LB KONCERNEN LB KONC Tør du rejse uden? I tilfælde af alvorlig sygdom/hospitalsindlæggelse kontakt: I EU Uden for EU The Danish Health Security SOS International a/s Tel Tel Fax Fax Ved anden form for assistance kontakt SOS International a/s. Police-nr.: Rejseforsikring Verden Fra 1. januar 2008 ophørte det offentlige med at betale både hjemtransport ved sygdom eller tilskadekomst i Europa og lægebehandling i visse lande. Derfor har LB udvidet sin dækning på Rejseforsikring Verden inkl. Afbestillingsforsikring til fortsat uændret pris. Så hvis du har tegnet eller tegner LBs rejseforsikring, kan du roligt bestille din rejse. Før afrejse dækkes bl.a.: Refusion af rejsens pris - hvis ferierejsen må aflyses på grund af f.eks. alvorlig akut sygdom. Bilferie - ved bilferie/individuel arrangeret rejse dækkes forudbetalte, ikke refunderbare udgifter til transport og ophold i relation til rejsen. Erstatningsbil ved bilferie - hvis din bil kaskoskades kort før ferien begynder. Under rejsen dækkes bl.a.: Erstatning for ødelagte feriedage - med indtil kr. pr. person. Sygdom og hjemtransport - i hele verden erstattes med indtil 5 mio. kr. pr. person. Dækning af selvrisiko - ved skade på lejet bil op til kr. Ved terroraktioner eller naturkatastrofer - dækkes udgifter i forbindelse med evakuering og krisehjælp. LBs Rejseforsikring Verden inkl. Afbestillingsforsikring dækker hele husstanden - året rundt. Forsikringen dækker alle ferie- og studierejser i hele verden - uden for Danmark i indtil 60 dage. Har du udeboende børn under 21 år, som bor alene, er de også omfattet af forsikringen. Du kan få mere at vide om LBs Rejseforsikring Verden på - her kan du bl.a. bestille forsikringen og læse forsikringsvilkårene. For at kunne bestille rejseforsikringen skal du have din Familieforsikring/Familiens Basisforsikring hos os. LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S - Tlf.: magisterbladet 8/08 13

14 kommission med låste tankegange Regeringens Arbejdsmarkedskommission skal om godt et års tid komme med en række politiske anbefalinger. Det er givet, at der eksempelvis vil komme forslag til, hvordan dagpengekravene kan strammes. Og lige så sandsynligt er det ifølge en professor i arbejdsmarkedsforhold og en afdelingschef i AC, at der risikerer ikke at komme et eneste overraskede forslag til fornyelse af arbejdsmarkedspolitikken. af Mette Engell Friis Foto: POLFOTO Det er nu, at fagbevægelsen skal kende sin besøgelsestid, hvis den vil have indflydelse på fremtidens arbejdsmarkedspolitik, siger professor Henning Jørgensen, der ser nedsættelsen af Arbejdsmarkedskommissionen som et led i en større politisk plan. Skurke, piske og cement. De tre elementer er blandt de bærende piller under regeringens syn på arbejdsmarkedspolitikken. Det mener afdelingschef i Akademikernes Centralorganisation (AC) Niels Lykke Jensen, og derfor er hans tiltro til Arbejdsmarkedskommissionens mulighed for at tænke nyt og anderledes også meget lille. Hovedproblemet er, at man har fået en for snæver dagsorden. Først og fremmest koncentrerer man sig om, hvordan man kan få unge tidligere ind på arbejdsmarkedet, hvordan man kan få ældre til at blive længere, og hvordan man i det hele taget kan have en billigere arbejdsmarkedspolitik, siger Niels Lykke Jensen: Og sukker. Hvis alle havde samme låste tankegang, så ville vi stadig have separate indgange i kirkerne for kvinder og mænd. Og det ærgrer ham, at lysten til nytænkning ikke er større. Nu er kommissionen nedsat, og det betyder, at arbejdet bliver lavet muligheden for at tænke stort i arbejdsmarkedspolitikken kommer derfor ikke igen før om måske otte-ti år, og det irriterer mig, siger afdelingschefen, som også er bekymret over, at man har nedsat en kommission, der ud over nytænkere også er nærmest klinisk renset for praktikere. For slet ikke at tale om at arbejdsmarkedets parter er holdt ude. Det sidste er der efter Lykke Jensens mening to grunde til. Den konservative fagbevægelse For det første frygter man i regeringen, at arbejdsmarkedets parter er for konservative. Det ligger ikke i forventningerne til partssystemet, at man er indstillede på at foreslå nye ting. Regeringen har uden tvivl 14 magisterbladet 8/08

15 Hvis alle havde samme låste tankegang, så ville vi stadig have separate indgange i kirkerne for kvinder og mænd. Niels Lykke Jensen, afdelingsleder, AC Fakta om Arbejdsmarkedskommissionen Ifølge regeringens kommissorium for Arbejdsmarkedskommissionen skal kommissionen komme med forslag til: hvordan flere på offentlig forsørgelse, som i dag er uden for arbejdsstyrken, kan komme i arbejde hvordan ledighedsperioderne kan kortes ned hvordan integration af indvandrere og deres efterkommere kan bedres hvordan seniorer kan fastholdes på arbejdsmarkedet hvordan man kan sikre, at den gennemsnitlige arbejdstid ikke falder Arbejdsmarkedskommissionen skal komme med sine anbefalinger til regeringen senest i midten af tænkt, at parterne ikke ville turde være modige og idérige i fuld offentlighed, mener Niels Lykke Jensen. For det andet har regeringen god historik at læne sig op ad, når det handler om at holde parterne væk og dermed i stedet få partierne i tale. Sådan gik det, da Velfærdskommissionen kom med sin afsluttende rapport, og Socialdemokraterne efterfølgende følte sig kaldet til at gå ind i en debat om eksempelvis efterlønnen uden om fagbevægelsen. Derfor er det for afdelingschefen forventeligt, at man fra regeringsside forsøger Intet samarbejde med forligspartierne Socialdemokraterne, de Radikale og Dansk Folkeparti var med i Velfærdsforliget, som blev til på grundlag af en brøkdel af Velfærdskommissionens anbefalinger. Blandt andet kom kommissionen med en række idéer til fremtidens arbejdsmarked, som endnu ikke er blevet brugt. Jørgen Søndergaard, direktør for SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, var dengang medlem af kommissionen, og han er den nuværende formand for Arbejdsmarkedskommissionen, hvorved der er sikret en vis videreførelse af Velfærdskommissionens tanker. Men ingen af forligspartierne er blevet spurgt til råds om hverken Arbejdsmarkedskommissionens sammensætning eller dens kommissorium. Vi har overhovedet ikke været involverede, og jeg ser da på kommissionen med nogen bekymring, blandt andet fordi der slet ikke er medlemmer fra arbejdsmarkedets parter med i den, som Thomas Adelskov, arbejdsmarkedspolitisk ordfører for Socialdemokraterne, siger. Han frygter, at der vil komme nogle anbefalinger, som man vil løfte bryn over. SF s arbejdsmarkedspolitiske ordfører, Eigil Andersen, er mere end bare bekymret. Han er vred, og taler om direktørernes Arbejdsmarkedskommission. Kommissionen og kommissoriet er utroligt ensidigt tænkt. Og man kan ikke lade være at tænke på en automat, hvor man putter en mønt ind og får præcis det ud, som man har bedt om, siger Eigil Andersen. at slippe uden om nogle ubehageligheder ved at nedsætte en kommission bestående af såkaldt uvildige eksperter. Så uvildige, at de som en af deres første handlinger indkaldte en række arbejdsmarkedsforskere til en heldagsseance med kommissionen. Formålet var ifølge en af de indbudte, professor Henning Jørgensen, to ting: At kommissionen ville legitimere sit SF s arbejdsmarkedspolitiske ordfører, Eigil Andersen, er vred. Han kalder Arbejdsmarkedskommissionen for direktørernes kommission. Jeg ser da på kommissionen med nogen bekymring, blandt andet fordi der slet ikke er medlemmer fra arbejdsmarkedets parter med i den, siger Thomas Adelskov, arbejdsmarkedspolitisk ordfører for Socialdemokraterne. Foto: POLFOTO Foto: Scanpix arbejde, og at dokumentere, at den har lyttet til folk, der har noget eksakt viden om arbejdsmarkedet, siger Henning Jørgensen, som sammen med flere kolleger fremlagde sine forskningsresultater. Jeg har nu ikke fornemmelse af, at det interesserede så meget, så snart vi talte om noget, der ikke havde en økonomisk indfaldsvinkel, siger Henning Jørgensen ironisk, men bliver så alvorlig: Kommissio- magisterbladet 8/08 15

16 Kommissionens sammensætning Jørgen Søndergaard, direktør, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (formand) Eskil Wadensjö, professor, Stockholm Universitet. Michael Svarer, lektor, Aarhus Universitet Peder J. Pedersen, professor, Aarhus Universitet. Vibeke Jensen, beskæftigelseschef, Århus Kommune. Birgitte Hansen, direktør, Slotsholm A/S Ingelise Bogason, direktør, Birch & Krogboe Gitte Elling, adm. direktør, Adecco A/S Hans Bach, direktør, Discus Dyre kommissioner Regeringen har nedsat to kommissioner, som har mange snitflader til fælles, nemlig Arbejdsmarkedskommissionen og Skattekommissionen. Men de to kommissioner samarbejder ikke, til trods for at Arbejdsmarkedskommissionen kunne tænkes at foreslå, at arbejdsledige, der kommer i arbejde, skal kunne se det på deres rådighedsbeløb. I dag findes der lavtlønsgrupper, som rent økonomisk ikke får noget ud af at arbejde. Men Arbejdsmarkedskommissionen kan ikke blande sig i sager, der hører under Skattekommissionen. kommission med låste tankegange nens arbejde vil grundlæggende bringe det danske flexicurity-system i fare. Henning Jørgensen ser nedsættelsen af Arbejdsmarkedskommissionen som et led i en større politisk plan. Ét formidlingssystem ét ydelsessystem Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og statsminister Fogh har en lang fortid sammen. Helt tilbage til 1984 går minderne for de to. Til dage, hvor Fogh blev gjort til VU-formand og senere næstformand i Venstre, og Hjort Frederiksen blev partiets magtfulde partisekretær. Fra da af har de to været hinandens nærmeste sparringspartnere. Blandt andet om arbejdsmarkedspolitik. Og Henning Jørgensen ser en klar linje fra de ambitiøse ungdomspolitikere til de magtfulde politikere af i dag. Det har altid været Hjort Frederiksens langsigtede plan, at Danmark skal have ét understøttelses- og formidlingssystem og det ligger fra 2010 ligefor med et kommunalt system. Og derefter er der ikke længere et politisk følt behov for a-kasser. Eller for magtfulde fagforeninger for den sags skyld, siger Henning Jørgensen. Professoren er derfor ikke i tvivl om, at fagbevægelsen kommer i svare-problemer, hvis man ikke allerede nu begynder at lave sine egne analyser, så man er parat til en diskussion, når Arbejdsmarkedskommissionen kommer med sine anbefalinger. Det går ikke at være konservativ og kun bevarende. Hvis man ikke har noget nyt at lægge på bordet til næste år, så har man spillet sig kortene af hænde for at være med til at præge fremtidens arbejdsmarked. Og det kan meget vel betyde, at man dermed indirekte er med til at begrave velfærdselementer og mange kollektive reguleringer. Arbejdsmarkedet fungerer jo udmærket i dag, påpeger Jørgensen og beklager, at fagbevægelsen efter hans mening er præget af en hidtil uset forsigtighedskultur iblandet en vis høflighedsbetændelse. Samtidig er der uden tvivl nogle fagforbund, som tror, de kan vinde på at vente og se, hvad der sker. Men det virker ikke. Hvis man ikke kan komme op med sine egne analyser og modrapporter, så bliver man selvsagt ikke taget alvorligt, slår Henning Jørgensen fast. Afdelingschef i AC Niels Lykke Jensen mener ikke, at fagbevægelsen lider af nogen former for betændelse. Og han understreger, at AC har både idéer og krav med til deres første møde med kommissionen den 15. maj. Samtidig vil han dog godt indrømme, at de fire møder, kommissionen er forpligtiget til at afholde med arbejdsmarkedets parter det kommende år, ikke kommer til at emme af fantasi og skæve, farverige tanker. Når vi mødes, vil alt jo på forhånd være tygget igennem. De tanker eller forslag, parterne måtte komme med, vil være de kendte, for eksempel at vi ikke ønsker, at man skal skære i dagpengene eller dagpengeperioden, og at man skal passe på med at piske de unge gennem uddannelsessystemet. Helt nye tanker og kombinationsmodeller får svært ved at leve længe, for den krævede dialog er ikke understøttet af kommissionens arbejdsform eller af regeringens forventninger til den. Desværre, siger Niels Lykke. 16 magisterbladet 8/08

17 Lær at kommunikere magisterbladet 8/08 17

18 ugler på Rådhuspladsen 100-året for danske kvinders ret til at stemme ved de kommunale valg blev fejret på smukkeste vis, da Rådhuspladsen i København den 20. april dannede ramme om en solbeskinnet markedsdag med madboder, brandtaler og masser af musik. Op imod besøgende lagde i løbet af eftermiddagen og aftenen vejen forbi pladsen for at høre blandt andre Ritt Bjerregaard tale, skuespillerne Ellen Hillingsø og Anne Marie Helger underholde og Anne Linnet spille i selskab med en række yngre gæstesolister. Også en lang række repræsentanter for græsrødderne og de politiske organisationer benyttede anledningen til at markere deres kvindepolitiske synspunkter. Fra DM deltog en håndfuld politikere, medlemmer af ligestillingsnetværket, tillidsrepræsentanter samt sekretariatsmedarbejdere, der fra ladet af en åben, blomstersmykket vogn og iført uglemasker plæderede for flere kvinder i politik, flere kvinder i bestyrelser og flere kvinder i forskning. Sammen med en række andre fagforbund kørte uglerne under sloganet stemmer der rykker i parade fra Frederiksberg Rådhus til Københavns Rådhusplads. Om det især var de farverige uglemasker, som var blevet fremstillet til dagen, eller om det var kernen i DM-kvindernes budskaber, der gav den megen respons i byens gader, er svært at vurdere. Men at dømme efter de mange positive reaktioner var der bred opbakning til budskabet blandt dem, der kom for at snakke eller bare kigge. For øvrigt fandt første kommunalvalg sted den 12. marts 1909, altså først året efter, at kvinderne fik ret til at stemme. fotos: Stefan Kai Nielsen DM s medlemmer har alle deres høje uddannelsesniveau til fælles. De kloge ugler på ladet af DM s blomstersmykkede vogn vakte opsigt i Københavns gader. psi Flere kvinder i politik. Flere kvinder i bestyrelser. Flere kvinder i forskning. Tre markante budskaber i de foldere, som uglerne fra DM delte ud på Rådhuspladsen. Fra venstre er det hovedbestyrelsesmedlem Charlotte Paludan, ligestillingskonsulent Gitte Grønnemose Butler og tillidsrepræsentant på CBS Trine Madsen. I baggrunden Eva Trein Nielsen fra DM Privats bestyrelse, der til daglig arbejder i KL Marketing. 18 magisterbladet 8/08

19 Op imod mennesker nød solen, besøgte boderne og hørte musik og kvindepolitiske budskaber, da 100-året for danske kvinders stemmeret til kommunalvalg blev fejret den 20.april. DM mener: Der er endnu lang vej for kvinderne, selv om DM s formand Ingrid Stage kunne smile, da hun fejrede 100-året for kvinders stemmeret til kommunalvalget. Ingrid Stage mener blandt andet, at lovgivning er nødvendig, hvis erhvervslivet ikke selv formår at øge andelen af kvinder i bestyrelser. at regeringen skal lovgive om andelene af kvinder i bestyrelser, hvis ikke erhvervslivet selv har fået øget andelen til 40 procent inden for tre år. at akademiske funktioner skal værdisættes ens. Vi godtager ikke forklaringer om, at lønforskelle skyldes forskellige jobtyper. at kvinder og mænd skal have lige løn for lige arbejde. På det akademiske arbejdsmarked er der i dag en forskel på 16w% mellem kvinder og mænd. at alle mænd skal have ret til 12 ugers orlov. magisterbladet 8/08 19

20 meget præcist, hvad det er for nogle forløb, kursisterne kan forvente sig. Vi bruger en helt anden fremgangsmåde end København, men vores kursusudbud er også et helt andet. Mens København kører flere lange, klassiske kursusforløb, der henvender sig til en selvsupplerende kreds af det bedre borgerskab, satser vi målrettet på den bredere del af befolkningen. Vi har her i foråret tilmeldt kursister i Emdrup, og jeg mener bestemt ikke, København behøver være bange for, at det er deres sædvanlige kunder, vi tager. Vi supplerer bare Københavns tilbud, og hovedparten af deltagerne i Emuenighed splitter folkeuniversiteter Århus Folkeuniversitet tilbyder undervisning i Emdrup efter Aarhus Universitets fusion med DPU, og det falder ikke i god jord hos Folkeuniversitetet i København. Århus krænker de gældende regionsgrænser, og frihedsbrevet til at krydse bæltet har de udstedt i dølgsmål, mener rektor Bjørn Tell Persson fra København. Sludder, siger århusianerne. af Vivian A. Voldgaard Retorikken spiller på alle tangenter i den strid, der lillejuleaften sidste år brød ud mellem rektorerne på folkeuniversiteterne i henholdsvis Århus og København. Umiddelbart ser konflikten ukompliceret ud: København mener, at Århus forbryder sig mod Bekendtgørelse om Folkeuniversitetet ved at tilbyde kurser på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) i Emdrup, som universitetet sidste år fusionerede med. For bekendtgørelsen fastslår, at Danmarks fem folkeuniversiteter er delt ind i fem regioner, hvorunder undervisningen skal gennemføres. Men som al anden jura er der den hage ved bekendtgørelsen, at den kan fortolkes. Og det bliver den i øst og vest. Derfor er konflikten alt andet end ukompliceret. Sten Tiedemann er rektor for Folkeuniversitetet i Århus, og han er helt uenig i den måde, hans københavnske kollega udlægger problematikken på. Folkeuniversitetet i København har skrevet DPU s repræsentant ud af deres egen styrelse efter fusionen, og DPU er nu med i vores. Derfor mener vi, det er meget Vi er nok for moderne til københavnernes konservative smag. Sten Tidemann, rektor, Folkeuniversitetet i Århus naturligt, at vi formidler forskningen fra DPU i DPU s lokalområde. Spørgsmålet er overordnet, hvordan regionaliseringen af folkeuniversiteterne i Danmark skal struktureres, men der ligger formentlig meget mere i kritikken fra København. Det her handler også om den måde, vi forskningsformidler på. Vi er nok for moderne til københavnernes konservative smag. Men andelen af forskere er størst i Århus-programmet, så kvaliteten fejler ikke noget. Vi synes bare, vi skal følge med tiden og tale til folk på en måde, de forstår. Det handler jo ikke kun om at berige ånden, men også om at give folk noget, de kan bruge i deres hverdag. Og med en tredobling af deltagerne i løbet af de sidste år ser det ud til, at vi gør det rigtige, siger Sten Tiedemann. Og der er unægteligt stor forskel på, hvordan de to folkeuniversiteter formidler forskningen. Mens Århus trykker et katalog fuld af fest og farver og lokkende overskrifter, holder København sig til et program, der er blottet for billeder, men som i den akademiske ånd i fyldige beskrivelser af hvert enkelt kursus fortæller, hvad sæsonen byder på. Århus husstandsomdeler programmet, mens København fortrinsvis sender det til tidligere kursister og potentielle kursister, der selv beder om det. Som en tyv om natten Ifølge Sten Tiedemann udtrykker programmet fra Århus og nu altså også Emdrup 20 magisterbladet 8/08

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele dm.dk 2 DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg DM Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C Telefon 38 15 66 00 Fax 38 15 66 66 E-mail dm@dm.dk På

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 Del: Mere end otte ud af ti lønmodtagere under 30 år mener, at fagforeningerne er nødvendige

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Frederiksborg Amts Avis den 16. marts 2006: Af.: Henrik Helmer Petersen Forside: Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Fusioner fører til medarbejderflugt. Det viser

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Over 40 procent af de offentligt ansatte har undladt at deltage i en offentlig debat af hensyn til sin arbejdsgiver.

Over 40 procent af de offentligt ansatte har undladt at deltage i en offentlig debat af hensyn til sin arbejdsgiver. Undersøgelse af offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger: Over 40 procent af de offentligt ansatte har undladt at deltage i en offentlig debat af hensyn til sin arbejdsgiver. Og 34 procent

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen Samarbejde Fokusgruppeinterview Forbedringsafdelingen Drejebog til lederen og intervieweren Fakta Mål: Varighed: At få et mere dybtgående kendskab til et tema og evt. ideer til forbedringer At få synliggjort

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Høring d. 10. oktober : Uafhængige universiteter? i Folketingets Landstingssal

Høring d. 10. oktober : Uafhængige universiteter? i Folketingets Landstingssal Høring d. 10. oktober : Uafhængige universiteter? i Folketingets Landstingssal Formål : At belyse fagfolks/forskersamfundets synspunkter på universitetets aktuelle vilkår (herunder økonomi) og de verserende

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere