Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen

2 2 I Danfoss I Årsrapport 2009 I

3 beretning og regnskab Velkommen til Danfoss A/S N E Danfoss I Årsrapport 2009 I 3

4 beretning og regnskab Organisation pr. 31. december 2009 Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion, salg og service af mekaniske og elektroniske komponenter og løsninger til en lang række industrier. Danfoss aktiviteter er delt op i tre hovedforretningsområder. Derudover har Danfoss en bestemmende ejerandel i Sauer-Danfoss: Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division: Divisionen tilbyder produkter og services globalt inden for køle- og air conditionområdet. Danfoss Heating Division: Divisionen tilbyder globalt en række komponenter og services inden for vand- og varmeområdet. Danfoss Motion Controls Division: Divisionen tilbyder produkter og services inden for frekvens omformere, gearmotorer og power elektronik til en række industrier globalt. Sauer-Danfoss Inc.: Danfoss ejer 76% af aktierne i en af verdens førende producenter og leverandører af mobilhydraulik- og elektronikkomponenter samt integrerede systemløsninger til off-road køretøjer inden for følgende segmenter: Landbrug, Bygge & Anlæg, Materieltransport, Vejanlæg samt Specialmaskiner. Organisation Nyt organisationsdiagram se side 13 4 I Danfoss I Årsrapport 2009 I

5 beretning og regnskab Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal (DKK)... 7 Ledelsesberetning for Danfoss Koncernen Aktionærforhold Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Forventninger til Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Heating Division Danfoss Motion Controls Division Sauer-Danfoss Danfoss Business System Danfoss Global Services Ledelsesberetning for Danfoss A/S (moderselskabet) Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Regnskab Regnskab Noteoversigt Koncernens hoved- og nøgletal (EUR) Nøgletals difinitioner Koncernens selskabsoversigt Hovedkontor Danfoss A/S 6430 Nordborg CVR Nr.: Tlf.: Fax: Supplerende beretning Danfoss Corporate Citizenship Social ansvarlighed Kunder og leverandører Lokalsamfund Danfoss og fondene Medarbejdere Arbejdsmiljø og sikkerhed Klima og miljø Anvendt regnskabspraksis for social ansvarlighed Anvendt regnskabspraksis for miljø Verifikationserklæring Tabel over væsentlige CSR data Tabel over væsentlige HR data Tabel over væsentlige Miljø data GRI indicator table Danfoss I Årsrapport 2009 I 5

6 CORPORATE CORPORATE CITIZENSHIP CITIZENSHIP HOVED- HOVED- OG NØGLETAL OG NØGLETAL CSR hoved- og nøgletal KLIMA OG MILJØ KLIMA OG MILJØ Energiforbrug Energiforbrug (GJ) (GJ) Samlet CO 2 udledning Samlet CO(tons) 2 udledning (tons) Heraf udledning Heraf fra udledning elektricitetfra elektricitet Heraf udledning Heraf fra udledning varme fra varme Vandforbrug (m Vandforbrug ) (m 3 ) Samlet råvaremængde Samlet råvaremængde (tons) (tons) KRAN stoffer (tons) KRAN stoffer (tons) Organiske opløsningmidler Organiske opløsningmidler (tons) (tons) Industrielt spildevand Industrielt (mspildevand 3 ) (m 3 ) Total affaldsmængde Total affaldsmængde (tons) (tons) MENNESKER MENNESKER Total medarbejderomsætning Total medarbejderomsætning (%) (%) Medarbejdersamtaler Medarbejdersamtaler total (%) total (%) Antal ulykker i Antal produktion ulykker i produktion Ulykkesfrekvens Ulykkesfrekvens (ulykker pr. 1 mio. (ulykker arbejdstimer) pr. 1 mio. arbejdstimer) 17,8 16,2 17,8 15,5 16,2 16,8 15,5 15,5 16,8 15,5 Samlet antal fraværsdage Samlet antal fraværsdage SOCIAL ANSVARLIGHED SOCIAL ANSVARLIGHED Antal leverandører Antal i leverandører høj-risiko lande i høj-risiko lande Heraf leverandører, Heraf leverandører, der har underskrevet har underskrevet Code of Conduct Code (%) of Conduct (%) 28% 29% 28% 29% Antal leverandører Antal i leverandører mellem-risiko i mellem-risiko lande lande Heraf leverandører, Heraf leverandører, der har underskrevet har underskrevet Code of Conduct Code (%) of Conduct (%) 8% 28% 28% Antal leverandører Antal i leverandører lav-risiko lande i lav-risiko lande Heraf leverandører, Heraf leverandører, der har underskrevet har underskrevet Code of Conduct Code (%) of Conduct (%) 17% 47% 17% 47% Antal afskedigelser Antal på afskedigelser grund uetisk på grund adfærd af uetisk adfærd Antal unge mellem Antal unge 15 og mellem 18 år 15 og 18 år Sauer-Danfoss er ikke indeholdt i CSR hoved- og nøgletal 6 I Danfoss I Årsrapport 2009 I

7 KONCERN KONCERN HOVED- OG HOVED- NØGLETAL OG NØGLETAL KONCERN HOVED- OG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK *) *) 2008*) 2009*) RESULTATOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Nettoomsætning RESULTATOPGØRELSE *) *) Nettoomsætning Resultat af primær Resultat drift af med primær tillæg drift af af- med ogtillæg af af- og nedskrivninger nedskrivninger (EBITDA) (EBITDA) Resultat af primær drift med tillæg af af- og EBIT ekskl. andre driftsindtægter mv nedskrivninger EBIT ekskl. andre (EBITDA) driftsindtægter mv Justeret EBIT EBIT Justeret ekskl. EBIT andre driftsindtægter mv Resultat af primær Resultat drift af (EBIT) primær drift (EBIT) Justeret EBIT Andel Andel af resultat efter skat i associerede/joint ventures Resultat af af resultat primær efter drift skat (EBIT) i associerede/joint ventures Finansielle Finansielle poster, netto Andel af resultat poster, efter netto skat i associerede/joint ventures Resultat Resultat før skat Finansielle før poster, skat netto Årets Årets resultat Resultat resultat før skat Årets resultat BALANCE BALANCE Langfristede Langfristede aktiver i alt BALANCE aktiver i alt Aktiver i alt Langfristede Aktiver i alt aktiver i alt Egenkapital Egenkapital i alt Aktiver i alt i alt Netto rentebærende gæld Egenkapital Netto rentebærende i alt gæld Nettoaktiver Nettoaktiver Netto rentebærende gæld Anlægsinvesteringer Nettoaktiver Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer PENGESTRØMSOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktivitet PENGESTRØMSOPGØRELSE fra driftsaktivitet Pengestrøm Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra fra investeringsaktivitet driftsaktivitet heraf køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver Pengestrøm heraf køb af fra immaterielle investeringsaktivitet og materielle anlægsaktiver heraf køb af dattervirksomheder heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter og aktiviteter heraf køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver Frit cash flow før Frit M&A cash flow før M&A heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter Frit cash flow Frit cash flow Frit cash flow før M&A Pengestrøm fra Pengestrøm finansieringsaktivitet fra finansieringsaktivitet Frit cash flow Pengestrøm fra ANTAL MEDARBEJDERE ANTAL finansieringsaktivitet MEDARBEJDERE Antal medarbejdere Antal medarbejdere ANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere NØGLETAL I % NØGLETAL I % EBIT margin ekskl. EBIT andre margin driftsindtægter ekskl. andre driftsindtægter mv. mv. 5,6 7,3 5,6 7,4 7,3 2,5 7,4-1,1 2,5-1,1 NØGLETAL I % EBIT margin EBIT margin 5,8 8,2 5,8 7,3 8,2 1,5 7,3-7,8 1,5-7,8 EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. 5,6 7,3 7,4 2,5-1,1 Justeret EBIT margin Justeret EBIT margin 5,8 8,4 5,8 7,6 8,4 3,3 7,6-6,1 3,3-6,1 EBIT margin 5,8 8,2 7,3 1,5-7,8 EBITDA marginebitda margin 10,4 12,5 10,4 11,6 12,5 11,6 7,7 4,1 7,7 4,1 Justeret EBIT margin 5,8 8,4 7,6 3,3-6,1 RONA RONA 12,3 16,8 12,3 14,1 16,8 14,1 2,4-9,9 2,4-9,9 EBITDA margin 10,4 12,5 11,6 7,7 4,1 Egenkapitalens Egenkapitalens forrentning forrentning 9,2 11,9 9,2 11,4 11,9-0,9 11,4-13,0-0,9-13,0 RONA 12,3 16,8 14,1 2,4-9,9 Egenkapitalandel Egenkapitalandel (soliditetsgrad) (soliditetsgrad) 58,2 48,6 58,2 49,0 48,6 36,0 49,0 35,1 36,0 35,1 Egenkapitalens forrentning 9,2 11,9 11,4-0,9-13,0 Gæld/egenkapital Gæld/egenkapital (finansiel gearing) (finansiel gearing) 9,7 31,8 9,7 38,4 31,8 82,4 38,4 92,5 82,4 92,5 Egenkapitalandel (soliditetsgrad) 58,2 48,6 49,0 36,0 35,1 Udbytte Udbytte 18,0 20,0 18,0 25,0 20,0 20,0 25,0 20,0 0,0 Gæld/egenkapital (finansiel gearing) 9,7 31,8 38,4 82,4 92,5 Udbytte 18,0 20,0 25,0 20,0 0,0 *) Hoved- og nøgletallene *) Hoved- og er nøgletallene inklusive Sauer-Danfoss inklusive Sauer-Danfoss Inc. akkvisitionen Inc. og akkvisitionen er derfor ikke og umiddelbart er derfor ikke sammenlignelige umiddelbart sammenlignelige med tidligere år. med tidligere år. I 2008 indgår Sauer-Danfoss I 2008 indgår Sauer-Danfoss Inc. fra 2. halvår. Inc. I 2009 fra 2. indgår halvår. Sauer-Danfoss I 2009 indgår Sauer-Danfoss Inc. hele året. Inc. hele året. *) Hoved- og nøgletallene er inklusive Sauer-Danfoss Inc. akkvisitionen og er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med tidligere år. I 2008 indgår Sauer-Danfoss Inc. fra 2. halvår. I 2009 indgår Sauer-Danfoss Inc. hele året. Ovennævnte nøgletal Ovennævnte er, i de nøgletal tilfælde er, hvor i de nøgletallene tilfælde hvor er nøgletallene defineret af er Den defineret Danske af Finansanalytikerforening, Den Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse beregnet i overensstem- hermed. melse hermed. Ovennævnte nøgletal er, i de tilfælde hvor nøgletallene er defineret af Den Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. For nøgletalsdefinitioner se side 119 Danfoss I Årsrapport 2009 I 7

8 idégrundlag og finansielle mål Kort om Danfoss Koncernen i 2009 Hovedpunkter for 2009 Den globale økonomiske recession ramte Danfoss hårdt i Den store usikkerhed og tilbageholdenhed hos kunderne fra slutningen af 2008 fortsatte ind i Selvom Danfoss i slutningen af 2008 havde gennemført en række initiativer til at reducere driftsomkostningerne, kunne dette ikke opveje den faldende omsætning. I løbet af 1. halvår blev der derfor gennemført en række restruktureringsaktiviteter for at få nedbragt omkostningerne til det aktuelle aktivitetsniveau. Aktiviteterne betød desværre også, at Danfoss var nødsaget til at reducere medarbejderstaben. I forbindelse med restruktureringsaktiviteterne er der udgiftsført engangsomkostninger og hensættelser på 573 mio. DKK. Specielt Sauer-Danfoss blev hårdt ramt, og selskabet måtte i forbindelse med halvåret markant nedjustere forventningerne til hele I løbet af 3. kvartal begyndte flere af koncernens markeder imidlertid at vise en vis stabilitet. Afsætningen var dog fortsat under 2008 niveauet, om end det ikke var helt så markant som i 1. halvår. Kombinationen af en stram omkostningsstyring og de igangsatte restruktureringsaktiviteter gav en forbedret lønsomhed i 2. halvår. Den fulde effekt af restruktureringsaktiviteterne ventes først at vise sig i regnskabet for Danfoss har i 4. kvartal foretaget en nedskrivning af goodwill (impairment) i Sauer-Danfoss på 910 mio. DKK. Nedskrivningen påvirker EBIT negativt. Efter forhandling med Sauer Holding GmbH blev det i november 2009 aftalt at Danfoss købte de 20,8% af aktierne i Sauer-Danfoss. Herved annulleredes den tidligere indgået optionsaftale om køb af aktier til en værdi, der var 654 mio. DKK højere. Beløbet er regnskabsmæssigt indregnet som en finansiel indtægt. For Danfoss (eksklusive Sauer-Danfoss) blev lønsomheden i 2. halvår væsentlig bedre end 1. halvår. Mens 1. halvår viste en negativ EBIT på 767 mio. DKK gav den forbedrede kapacitetsudnyttelse i 2. halvår en positiv EBIT på 814 mio. DKK. Danfoss har gennem 2009 arbejdet målrettet på at generere et positivt cash flow fra driften. Det er blandt andet sket ved at arbejde med at få forbedret koncernens pengestrømme samt tilbageholdenhed i investeringsniveauet. Tiltagene har haft en positiv indvirkning på koncernens frie cash flow, der blev på 785 mio. DKK. Omsætningen faldt med 7% til mio. DKK fra mio. DKK i Omregnet til sidste års kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg var der tale om et fald på 12% sammenlignet med 2% i Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter faldt til 270 mio. DKK fra 687 mio. DKK sidste år. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter for Danfoss (eksklusive Sauer-Danfoss) blev 584 mio. DKK. Justeret EBIT blev på mio. DKK mod 891 mio. DKK i Resultat af primær drift (EBIT) blev på mio. DKK mod 410 mio. DKK året før. Resultat af primær drift for Danfoss (eksklusive Sauer-Danfoss) blev 48 mio. DKK. Resultat før skat blev på mio. DKK mod 125 mio. DKK i Årets resultat blev et underskud på mio. DKK mod et underskud på 157 mio. DKK i I Danfoss I Årsrapport 2009 I

9 Det frie cash flow blev på 785 mio. DKK mod mio. DKK sidste år, mens frit cash flow før M&A blev på mio. DKK mod 639 mio. DKK i Udbyttet foreslås fastsat til 0%. Forventninger til 2010 Den 1. januar 2010 har Danfoss ændret sin koncernstruktur og lanceret en ny strategi. Koncernen består nu af tre segmenter. Koncernens kerneforretningsområder er blevet samlet i et segment under navnet Danfoss Climate & Energy, mens en række forretningsområder, der skal gennem en strategisk restrukturering med henblik på at afklare deres fremtid, er samlet i Danfoss Development. Koncernens mobilhydraulikaktiviteter i børsnoterede Sauer-Danfoss udgør det tredje segment. Der kan læses mere om den nye strategi og struktur i afsnittet om»core & Clear«på de følgende sider. Med udgangspunkt i den nye strategi og den nye organisation er grundstenene lagt til en fornyet vækst over de kommende år. Frem til 2015 venter koncernen en årlig gennemsnitlig vækst på 5-10% i sine kerneforretninger. Vækstmålet er baseret på en forventning om en beskeden positiv udvikling i de internationale konjunkturer frem til ventes dog fortsat at blive et vanskeligt år med mange udfordringer. Selvom udviklingen på en del markeder har stabiliseret sig, og enkelte markeder igen viser moderat vækst, er mange kunder fortsat tilbageholdende med større projekter, der er afhængige af lånefinansiering. Danfoss vurderer, at denne udvikling vil fortsætte gennem Overordnet ventes der kun en svag vækst i omsætningen. Væksten i 2010 ventes hovedsagligt at komme fra markederne i Sydamerika, Rusland, Indien og Kina, mens markederne i Europa og Nordamerika ventes at vise en mere flad udvikling. Der forventes således en omsætning i niveauet 26 til 27 mia. DKK. De i 2009 igangsatte restruktureringsaktiviteter ventes at slå fuldt igennem i regnskabet for 2010 og dermed øge indtjeningen i forretningen. For segmentet Danfoss Climate & Energy ventes EBIT at blive i niveauet 1,0 til 1,4 mia. DKK. Sauer-Danfoss venter en positiv indtjening i 2010, men indtjeningen i koncernen vil også i 2010 være påvirket af regnskabstekniske reguleringer i størrelsesordenen mio. DKK som resultat af købet af aktiemajoriteten i Sauer-Danfoss. Koncernen forventer trods dette at forbedre EBIT i 2010 med 2 til 3 mia. DKK i forhold til EBIT ventes at blive i niveauet 0,75 til 1,25 mia. DKK. Effekten af eventuelle frasalg eller køb af virksomheder/aktiviteter er ikke indregnet i forventningerne. Danfoss I Årsrapport 2009 I 9

10 beretning og regnskab 2009 var et udfordrende år for Danfoss 2009 var uden sammenligning det hidtil mest udfordrende år for Danfoss og alle vores medarbejdere. Verden omkring os ændrede sig dramatisk i takt med, at den globale økonomiske krise ramte vores forretning med fuld effekt. Allerede i slutningen af 2008 fik vi en forsmag på, hvor slemt det ville blive. Vi indså tidligt, at det kunne udvikle sig til en dyb krise, og vi forsøgte gennem en række aktiviteter at tilpasse organisationen til den forventede nye markedssituation. De første måneder af 2009 så desværre også meget mørke ud, og vi kunne konstatere, at de restruktureringsaktiviteter, vi havde igangsat i 2008, ikke var nok. Derfor måtte vi også i 1. halvår af 2009 skære yderligere ned for at tilpasse organisationen. Det betød beklageligvis også, at vi måtte sige farvel til mange gode kollegaer. I løbet af 2. halvår har vi oplevet en vis stabilitet i salget. Det har imidlertid været på et noget lavere niveau, end vi oplevede det, før krisen indtraf. De gennemførte restruktureringer og tilpasninger begyndte lykkeligvis samtidig at vise resultater, hvorfor lønsomheden blev markant forbedret. 10 I Danfoss I Årsrapport 2009 I

11 Så markant, at det faktisk er lykkedes for koncernen at tjene penge i 2. halvår. For den fuldt ejede del af Danfoss, der således ikke omfatter Sauer-Danfoss, betød det, at vi kom ud med en positiv bundline for hele Det var væsentligt bedre end forventet ved halvåret, og det skyldes ikke mindst den store indsats og de ofre, der er ydet af alle medarbejdere i koncernen. Sauer-Danfoss har i 2009 været hårdere ramt af krisen end resten af koncernen. Her har drastiske tilpasninger af forretningen været nødvendige for at modvirke et fald på 45% i omsætningen. Kraftig reducering af omkostningsniveauet, lukning af fabrikker, frasalg og ikke mindst reducering af medarbejderstaben med ca. 40% har været nødvendige tiltag for at rette op på lønsomheden. Sauer-Danfoss har endnu ikke kunnet love, at krisens indvirkning er slut, men vi har en stærk tro på, at også Sauer-Danfoss vil komme stærkt ud på den anden side af denne historisk voldsomme nedgang i markedet. Det har været hårdt, men nødvendigt at gennemføre de mange restruktureringsaktiviteter og afskedigelser i både Danfoss og Sauer-Danfoss for at fremtidssikre koncernen, men vi står nu med en mere adræt koncern, der er klar til at agere hurtigt, når der igen viser sig vækst muligheder. Ved indgangen til året var vores gæld på næsten 10 mia. DKK, hvoraf hovedparten stammer fra købet af aktier i Sauer- Danfoss i Det er vores klare mål, at gælden skal nedbringes betydeligt i de kommende år. Derfor har vi gennem året haft fokus på cash flow. Der er gennemført forskellige tiltag, der har sikret, at cash flowet i 2009 har været positivt. Vi har således i et stærkt negativt marked rent faktisk reduceret vores gæld. Trods den globale krise har det været vigtigt for os at fastholde vores fokus på kunderne og det, de har brug for. Derfor har vi endnu tydeligere sat kvalitet og service i højsædet. Når vi har gennemført besparelser, har vi forsøgt at sikre, at færrest mulige besparelser er sket tæt på kunderne, og vi har så vidt muligt søgt at fastholde vores dygtige sælgere over hele kloden. En af de store begivenheder i 2009 var uden tvivl klimakonferencen COP15 i København. Selvom der ikke kom en ambitiøs global aftale ud af mødet, giver COP15 os håb for fremtiden. Vi vil nok ikke se en effekt på kort sigt, men på lidt længere sigt tror vi, at den øgede opmærksomhed på klima og energi vil gavne vores salg af energieffektive og klimavenlige løsninger. Og netop udviklingen af nye produkter og services, der kan være med til at løse klimaudfordringerne, er en vigtig forudsætning for, at vi kan skabe langsigtet vækst for både os selv og alle vores kunder. Derfor har vi også valgt ikke at skære i vores innovationsindsats. Faktisk har vi igen i 2009 øget niveauet. Heldigvis har der også været enkelte solstrålehistorier i Det kinesiske marked har ikke været helt så slemt ramt af krisen. Selvom vores omsætning faldt i begyndelsen af året, er det gået stærkt mod slutningen af Den øgede internationale efterspørgsel efter alternative energiformer gav travlhed hos Danfoss Solar Inverters, og vi måtte i flere omgange ansætte ekstra medarbejdere for at kunne følge med efterspørgslen. Sauer-Danfoss har på trods af krisen lanceret flere nye produkter på markedet, og her har specielt OSPE været en succes. Produktet, der er en GPS-kontrollerbar servostyring til primært landbrugsmaskiner, blev tildelt innovationsprisen AE50. Den økonomiske krise har desværre også afdækket en række svagheder, som har begrænset os i bestræbelserne på at tackle krisen. I januar 2010 lancerede vi derfor en ny koncernstrategi (Core & Clear), der over de kommende år vil give os en mere fokuseret, fleksibel og stærkere forretning. Forventningen er, at vi med afsæt i denne strategi frem til 2015 vil få en årlig vækst på 5-10% i vores kerneforretninger. Vi har arbejdet på strategien gennem hele På de følgende sider kan der læses mere om resultaterne af dette arbejde. Selvom resultatet for 2009 som helhed ikke er tilfredsstillende, anses resultatet for acceptabelt set i lyset af de faktiske konjunkturforhold. Samtidig giver resultatet for 2. halvår os en vis optimisme for fremtiden. Dette sammenholdt med de igangsatte restruktureringsaktiviteter og den nye strategi gør, at vi er overbeviste om, at Danfoss er tilbage på sporet igen. Niels B. Christiansen Kim Fausing Nis Storgaard Danfoss I Årsrapport 2009 I 11

12 beretning og regnskab Core & Clear Danfoss Koncernen Mere fokus på kerneforretninger og kernekompetencer i Danfoss, målrettet nedbringelse af koncernens gæld og øget kundefokus. Det er de tre hovedpunkter i Danfoss nye strategi, der under den samlende overskrift»core & Clear«skal bringe fornyet vækst til koncernen frem mod Fremadrettet vil Danfoss Koncernen rapportere på tre segmenter, der således udgør koncernens samlede forretningsaktiviteter. Danfoss 100% ejede kerneforretninger samles i segmentet Danfoss Climate & Energy, der ledes af Kim Fausing. De fem nye divisioner er: Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Controls, der har Kjeld Stærk som divisionspræsident. Danfoss Power Electronics, der har Troels Petersen som divisionspræsident. Danfoss Heating Solutions, der har Kim Christensen som divisionspræsident. Danfoss Commercial Compressors, der har Leif Fløjgaard som divisionspræsident. Danfoss District Energy, der har Lars Tveen som divisionspræsident. De fem områder dækker de 100% ejede kerneforretninger, hvor Danfoss indtager en ledende position på markedet i dag, og hvor vækstpotentialet samtidig vurderes at være så stort, at fortsatte investeringer, innovation og målrettet udvikling vil sikre, at Danfoss på både kort og langt sigt vil kunne vokse organisk med op mod 10% om året. Kerneforretningerne servicerer tillige markeder, hvor Danfoss kompetencer og know-how tilsiger, at en sådan organisk vækst vil være både rentabel og værdiskabende i et omfang, der betyder, at koncernen kan nedbringe sin gæld i størrelsesordenen 1 mia. DKK pr. år frem mod I segmentet Danfoss Development, under Nis Storgaards ledelse, har koncernen samlet de aktiviteter, der over de kommende år skal gennem en strategisk revurdering med henblik på frasalg, indgåelse i joint ventures eller andre former for alliancer, idet Danfoss ikke mener, at koncernen på egen hånd vil afsætte ressourcerne til at bringe områderne frem til en global førerposition. Endelig indgår Sauer-Danfoss, med Sven Ruder, som President og Chief Executive Officer. Sauer-Danfoss er et kerneforretningsområde, og hvor Danfoss er majoritetsaktionær, som det tredje segment i koncernen. Sauer-Danfoss er børsnoteret i New York, USA. Sauer-Danfoss har i 2009 lanceret en ny koncernstrategi, der over de kommende år skal bringe koncernen tilbage på sporet. Der kan læses mere om strategien på side I Danfoss I Årsrapport 2009 I

13 Core & Clear strategiens stærke fokus på kerneforretningerne i koncernens portefølje betyder også, at Danfoss vil reducere sine ventureaktiviteter markant, og at kommende initiativer på dette område vil være målrettet projekter og tiltag, der enten styrker kerneforretningerne direkte, eller som kan ses som udvidelser med base i en eller flere kerneforretninger. En forøgelse af koncernens budgetter til forskning og udvikling er ligeledes en vigtig del af strategien, idet sådanne aktiviteter på samme vis vil være fokuseret på kerneforretningerne. Strategien medfører samtidig en reorganisering og forenkling af ledelsesstrukturen. En række interne komitéer er nedlagt, mens der er etableret bestyrelser for de projekter og servicefunktioner, der rummer koncernens fælles tiltag. Det drejer sig primært om aktiviteterne i Danfoss Business System, hvor fælles værktøjer og processer for produktion, salg og marketing, supply chain og innovation udvikles og støttes, men det gælder også for Danfoss Global Services og Danfoss Human Resources. Alle styregrupper har en formand fra den nyoprettede Group Committee, der fra januar vil udgøre den samlede koncernledelse, og hvis væsentligste opgave er at følge og lede implementeringen af»core & Clear«. Group Committe består af de tre medlemmer af koncerndirektionen: Chief Executive Officer og President Niels B. Christiansen, Chief Operations Officer og Executive Vice President Kim Fausing og Chief Development Officer og Executive Vice President Nis Storgaard. De suppleres af Chief Financial Officer Per Have og Chief Reputation Officer Ole Daugbjerg samt af lederne af de fem nye divisioner, der indgår i Danfoss Climate & Energy. Endelig har lederen af Danfoss Global Services, President Roland Fritsch sæde i Danfoss Group Committee. Danfoss I Årsrapport 2009 I 13

14 beretning og regnskab Ledelsesberetning for Danfoss Koncernen Danfoss omsætning og indtjening blev i 2009 på forskellig vis negativt påvirket af den globale økonomiske afmatning. Udviklingen betød, at omsætningen faldt med 7% til mio. DKK. Korrigeret for tilkøb, frasalg og valutaomregninger var der tale om et fald på 12% mod en fremgang på 2% året før. Resultat af primær drift (EBIT) viste et underskud på mio. DKK mod et overskud på 410 mio. DKK i Resultatet er blandt andet påvirket af omkostninger i forbindelse med restruktureringsaktiviteter på 573 mio. DKK, samt nedskrivning af værdien (impairment) af Sauer- Danfoss med 910 mio. DKK. Resultatet for 2009 er som helhed ikke tilfredsstillende, men anses som acceptabelt i forhold til de internationale konjunkturer, der prægede Koncernomsætning & EBIT mio. DKK Omsætning EBIT var et vanskeligt år for Danfoss Koncernen, der blev hårdt ramt af den globale økonomiske krise. Den store usikkerhed og tilbageholdenhed fra slutningen af 2008 fortsatte ind i 2009, og specielt i 1. halvår var markedsvilkårene meget vanskelige. Udviklingen betød, at omsætningen faldt med 7% til mio. DKK fra mio. DKK i Korrigeret for tilkøb, frasalg og valutaomregninger er der tale om et fald på 12% mod en fremgang på 2% i samme periode året før. Danfoss Heating Division fik en negativ vækst på 14%, og i Danfoss Motion Controls Division blev den på 11%, mens væksten i Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division blev 17%. Sauer-Danfoss fik en negativ vækst på 45%. Den økonomiske krise betød, at Danfoss specielt i 1. halvår oplevede et betydeligt fald i kundernes efterspørgsel efter koncernens produkter og services. Salget på det europæiske hovedmarked viste en tocifret tilbagegang i forhold til 2008, og samme udvikling gjorde sig gældende på det russiske marked. Også de nord- og latinamerikanske markeder viste negativ udvikling. Specielt det amerikanske marked blev hårdt ramt af den globale krise. I løbet af 2. halvår var der en svag bedring på enkelte markeder, og salget i 4. kvartal blev marginalt bedre end samme tidspunkt året før. Det europæiske marked viste fortsat en negativ vækst i 4. kvartal, men på et mindre dramatisk niveau end tidligere. Salget på det russiske marked viste igen gode takter og viste en tocifret vækst. Det 14 I Danfoss I Årsrapport 2009 I

15 brasilianske marked viste en lille vækst, mens markederne i Kina og Indien viste en pæn fremgang. Salget på det amerikanske marked har i 2009 overhalet salget på det tyske marked, og markedet var i 2009 koncernens største. Det kinesiske markeds stigende betydning for koncernen afspejler sig i, at det kinesiske marked i 2009 er rykket op på en 3. plads fra en 5. plads i Selvom koncernen i 2009 gennemførte en række omkostningsreduktioner, var det ikke nok til at nedbringe de driftsmæssige omkostninger i samme tempo som faldet i omsætningen. For at sikre koncernens langsigtede indtjening blev der gennemført en række omkostningsreduktioner og restruktureringer. Omsætningsnedgangen betød desværre også, at Danfoss var nødsaget til at reducere medarbejderstaben. I forbindelse med restruktureringsaktiviteterne er der udgiftsført engangsomkostninger og hensættelser på 573 mio. DKK. Blandt de største enkeltstående restruktureringer var beslutningen om at forbedre lønsomheden i husholdningskompressorforretningen gennem lukning af kompressorproduktionen i Flensborg, Tyskland, og flytning af produktionen til Kina og Slovakiet. Flytningen påvirkede ca. 450 medarbejdere i Flensborg. Med et fald på 45% i omsætningen blev Sauer-Danfoss ekstremt hårdt ramt af krisen. For at modvirke denne udvikling igangsatte selskabet en stram tilpasning af omkostningsniveauet i alle områder af forretningen. Aktiviteterne omfattede bl.a. frasalg af et mindre forretningsområde, lukning af fabrikker og en reducering i medarbejderstaben. Regnskabsåret 2009 var, som forventet ved indgangen til året, præget af stor usikkerhed, nervøsitet og en afventende holdning hos koncernens kunder. Usikkerheden blev afspejlet i de udmeldte forventninger for På grund af den store usikkerhed om udviklingen valgte Danfoss i første omgang ikke at sætte konkrete tal på forventningerne. Forventningen var en svagt vigende omsætning i forhold til 2008 samt et underskud for hele Markedsudviklingen betød, at Danfoss i 1. halvår fik et betydeligt og forventet fald i efterspørgslen. På stort set alle koncernens markeder faldt omsætningen med tocifrede procentsatser. Den globale krise ramte som tidligere nævnt Sauer-Danfoss hårdere end forventet, og selskabet nedjusterede ved halvåret forventningerne til både omsætning og indtjening for hele 2009 markant. Som følge af udviklingen i 1. halvår og nedjusteringen fra Sauer- Danfoss præciserede koncernen ved halvåret forventningerne til hele Forventningerne blev præciseret til en omsætning i niveauet mia. DKK, en EBIT i niveauet 1,6 til 1,9 mia. DKK og et resultat før skat i niveauet 2,0 til 2,3 mia. DKK. For Danfoss (eksklusive Sauer- Danfoss) lå forventningerne på en EBIT i niveauet 0,4 til 0,8 mia. DKK. Selvom markederne også i 3. kvartal lå væsentligt under 2008 niveauet, viste udviklingen en tendens mod stabilisering. Derfor fastholdt Danfoss efter 3. kvartal forventningerne til omsætningen. I løbet af 3. kvartal gav tilpasningen af produktionen en kapacitetsudnyttelse, der var bedre end oprindeligt forventet, da aktiviteterne blev iværksat. Aktiviteterne slog dermed også hurtigere igennem på lønsomheden, der blev lidt bedre end forventet. I forbindelse med regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal meddelte Danfoss, at værdiansættelsen af Sauer- Danfoss som følge af den økonomiske udvikling var præget af stor usikkerhed, hvilket formentligt ville medføre en nedskrivning på goodwill i Sauer-Danfoss i løbet af 4. kvartal. Resultatforventningerne for 2009 blev derfor justeret, så de afspejlede såvel et bedre operationelt resultat samt den forventede nedskrivning på Sauer-Danfoss. Forventningen til EBIT blev ændret til niveauet 2,0 til 2,3 mia. DKK og for Danfoss (eksklusive Sauer-Danfoss) til niveauet 0 til 0,3 mia. DKK. Forventningen til resultatet før skat blev fastholdt i niveauet 2,0 til 2,3 mia. DKK. Salget på koncernens markeder fulgte i 4. kvartal samme udvikling som i 3. kvartal, og dermed blev salget i 2. halvår som forventet. Dermed blev omsætningen for 2009 bedre end forventningerne. Den positive udvikling i lønsomheden fra 3. kvartal forsatte gennem 4. kvartal, og det lykkedes dermed koncernen at komme ud af 2009 med et mindre underskud end forventet. For Danfoss (eksklusive Sauer-Danfoss) blev lønsomheden i 2. halvår væsentlig bedre end 1. halvår. Mens 1. halvår viste en negativ EBIT på 767 mio. DKK gav den forbedrede kapacitets udnyttelse i 2. halvår en positiv EBIT på 814 mio. DKK. For hele 2009 blev EBIT på 48 mio. DKK. Dermed blev resultatet væsentligt bedre end forventet ved 3. kvartal. Koncernen har gennem året haft fokus på at generere et positivt cash flow. Det frie cash flow for 2009 blev på 785 mio. DKK mod mio. DKK i Danfoss I Årsrapport 2009 I 15

16 08 09 Omsætning Fordelt på regioner EU 48% (53%) Pacific 2% (1%) Pengestrømme mio. DKK Pengestrømme fra driften Frit cash flow før M&A Frit Cash flow beretning og regnskab Nordamerika 18% (16%) Latinamerika 4% (4%) Afrika 1% (1%) Mellemøsten 2% (2%) Asien 14% (12%) Øvrige europæiske lande 10% (12%) Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter viste et underskud på 270 mio. DKK mod et overskud på 687 mio. DKK i Resultatet er blandt andet negativt påvirket af regnskabstekniske reguleringer vedrørende afskrivninger på dagsværdireguleringer ved virksomheds-sammenslutninger på 324 mio. DKK efter købet af aktiemajoriteten i Sauer-Danfoss. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter for Danfoss (eksklusive Sauer-Danfoss) er på 584 mio. DKK mod mio. DKK i Justeret EBIT blev på mio. DKK mod 891 mio. DKK for samme periode året før. Resultatet er blandt andet påvirket af indregningen af Sauer-Danfoss negative resultat. De igangsatte restruktureringsaktiviteter begyndte så småt at afspejle sig positivt i indtjeningen i 2. halvår, men det har ikke været nok til at nedbringe det driftsmæssige omkostningsniveau til det aktuelle aktivitetsniveau. Restruktureringsaktiviteter ventes ikke at slå fuldt igennem i indtjeningen før i Justeret EBIT-margin, der måles på EBIT før omkostninger og afskrivninger som følge af omvurdering af aktiver og passiver i forbindelse med virksomhedskøb, blev på minus 6,1% mod plus 3,3% sidste år. Den globale krise har i 2009 ramt Sauer-Danfoss omsætning og indtjening hårdt. Danfoss har derfor foretaget en nedskrivning af værdien (impairment) af Sauer-Danfoss med 910 mio. DKK. Den meget lavere end forventede omsætning og indtjening i 2009 gør, at forventningerne for de kommende år tager sit udgangspunkt i et lavere niveau end ved indgangen til Dermed forventes nutidsværdien af det fremtidige cash flow fra Sauer-Danfoss at være lavere, hvilket har resulteret i nedskrivningen. Nedskrivningen har ingen likviditetsmæssig påvirkning. Resultat af primær drift (EBIT) viste et underskud på mio. DKK mod et overskud på 410 mio. DKK i Resultatet er blandt andet påvirket af omkostninger i forbindelse med restruktureringsaktiviteter på 573 mio. DKK. Derudover er resultatet påvirket af regnskabstekniske reguleringer efter købet af aktiemajoriteten i Sauer-Danfoss på 324 mio. DKK (2008: 386 mio. DKK), samt nedskrivningen af Sauer-Danfoss på 910 mio DKK. I 2. halvår blev resultat af primær drift for koncernen på 740 mio. DKK mod mio. DKK i 1. halvår. Pengestrømme fra driften Frit cash Resultat flow af primær drift (EBIT) for Danfoss (eksklusive Sauer-Danfoss) er på 48 mio. DKK før M&A mod mio. DKK i Frit Cash flow Resultatandelen af associerede selskaber/joint ventures udgjorde 37 mio. DKK mod 44 mio. DKK året før. Resultatandelen fra Sauer-Danfoss indgår i resultatet i 1. halvår De finansielle poster viste et plus på 322 mio. DKK. I forbindelse med købet af aktier i Sauer-Danfoss i 2008 indgik Danfoss en købsoption på erhvervelse af yderligere 20,8% af aktierne i henholdsvis 2011 og Regnskabsmæssigt blev købet af aktier allerede betragtet som gennemført i 2008, og købsprisen indgik som en forpligtigelse i regnskabet. Efter forhandling med Sauer Holding GmbH blev det i november 2009 aftalt at Danfoss købte de 20,8% af aktierne i Sauer-Danfoss. Herved annulleredes den tidligere indgået optionsaftale om køb af aktier til en værdi, der var 654 mio. DKK højere. Beløbet er regnskabsmæssigt indregnet som en finansiel indtægt. Herunder er der indtægtsført 204 mio. DKK vedrørende kursregulering af indgåede aktieoptionsprogrammer. Resultatet før skat blev på mio. DKK mod 125 mio. DKK året før. Årets resultat blev på mio. DKK mod 157 mio. DKK året før. Resultatet for 2009 er som helhed ikke tilfredsstillende, men anses som acceptabelt i forhold til de internationale konjunkturer, der prægede Balance og pengestrømme Egenkapitalen var på mio. DKK ved udgangen af 2009 mod mio. DKK året før. Faldet i egenkapitalen skyldes primært indregningen af årets negative resultat. 16 I Danfoss I Årsrapport 2009 I

17 Koncernresultat Netto rentebærende gæld mio. DKK mio. DKK EBIT ekskl. andre driftsindtægter mv. EBIT De samlede aktiver udgør mio. DKK mod mio. DKK ved udgangen af Den nettorentebærende gæld udgjorde mio. DKK mod mio. DKK året før. Nedgangen i nettogælden kan primært henføres til en forbedring i pengestrømmene fra driften som følge af lavere pengebinding i arbejdskapital samt et lavere investeringsniveau. Af den rentebærende gæld er de mio. DKK (91%) langfristet med et tidspunkt for forfald, der ligger mere end et år ud i fremtiden. Danfoss har en politik om, at koncernen vil opretholde et betydeligt langfristet finansielt beredskab. Koncernen rådede pr. 31. december 2009 over uudnyttede uopsigelige kredittilsagn inklusive likvider på 6,2 mia. DKK mod 6,9 mia. DKK året før. Danfoss har gennem 2009 haft betydeligt fokus på at generere et positivt cash flow. Det er bl.a. sket ved at arbejde med at få forbedret koncernens pengestrømme samt tilbageholdenhed i investeringsniveauet. Tiltagene har haft en positiv indvirkning på koncernens cash flow. Det frie cash flow, der sammensættes af pengestrøm fra driften på mio. DKK og pengestrøm fra investeringer på mio. DKK, udgjorde 785 mio. DKK, mod mio. DKK i Frit cash flow var i 2008 påvirket af købet af aktier i Sauer- Danfoss. Frit cash flow før opkøb og frasalg af aktiviteter blev på mio. DKK mod 639 mio. DKK i Forbedringen kan hovedsagelig henføres til en forbedret arbejdskapital samt færre investeringer i maskiner og bygninger. Disse tiltag har mere end opvejet den faldende indtjening. Regnskabspraksis Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for regnskabsklasse D. Der er i 2009 sket ændringer i anvendt regnskabspraksis som følge af nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag. Ændringerne har ikke haft væsentlig indflydelse på indregning og måling. Innovation I Danfoss er innovation en vigtig forudsætning for, at koncernen løbende kan forny sig og skabe de produkter, der sikre langsigtet vækst for Danfoss og selskabets kunder. Idéudviklingen foregår i de forskellige forretningsområder. Hvert år genereres der i koncernen ca. 450 nye væsentlige ideer, hvoraf ca. 25% i sidste ende bliver til en patentansøgning. Selvom 2009 har været præget af økonomisk usikkerhed, har Danfoss valgt at øge investeringsniveauet i fremtidens energieffektive løsninger. Danfoss har i 2009 anvendt 4,8% (2008: 4,4%) af omsætningen på forskning og udvikling inklusive ventureaktiviteter, svarende til mio. DKK. I 2009 blev der indgivet 102 nye patentansøgninger mod 108 året før, og koncernen fik i alt udstedt 203 patenter mod 196 i Ved udgangen af 2009 var det samlede antal patenter mod året før. Danfoss Ventures Danfoss Ventures arbejdede i 2009 med at tilpasse porteføljen til den nye situation med finansiel krise, og der har derfor været fokus på vedligeholdelse af den eksisterende portefølje. Der er i årets løb anvendt betydelige ressourcer på at øge graden af ekstern finansiering i de enkelte aktiviteter. Danfoss anvendte i mio. DKK på ventureaktiviteter mod 121 mio. DKK i Der blev i 2009 ikke foretaget nye investeringer, og to tidligere foretagne investeringer blev overflyttet til videreførelse i Danfoss kerneforretningsområder. Danfoss Ventures har i årets løb fastholdt fokus på områderne energi og energibesparelser, mens vandområdet er tonet ned. I 2009 fortsatte den i 2008 etablerede aktivitet om systematisk udnyttelse af patenter og know-how på områder, hvor Danfoss besidder rettigheder, der imidlertid er så langt fra kerneforretningen, at Danfoss ikke internt ønsker at udnytte disse. Det lykkedes i 2009 at etablere en licensaftale samt etablere to nye selskaber med finansiering fra anden side, hvor Danfoss indskyder rettigheder mod en ejerandel i de etablerede selskaber. Interessen for etablering af virksomheder i Danfoss Entreprenørpark Mads Clausen Entreprenørpark har været stor. Der er i dag etableret mere end 30 virksomheder i parkens koncept. Viden Opbygning af medarbejderkompetencer via arbejdsrelateret træning, kurser eller anden uddannelse er af afgørende betydning i den intensiverede, globale konkurrence. Danfoss anser det for at være en livslang proces og afsætter hvert år mange ressourcer til efteruddannelse af medarbejdere. Undervisning forbedrer Danfoss I Årsrapport 2009 I 17

18 beretning og regnskab også medarbejdernes tilpasningsevne og egen markedsværdi. Set i lyset af den internationale krise blev der i 2009 skåret ned på brugen af ekstern uddannelse. Danfoss anvendte således 51 mio. DKK på eksterne uddannelser mod 104 mio. DKK i Til gengæld blev medarbejderne opfordret til at benytte sig af de interne uddannelsestilbud. En af Danfoss vigtigste opgaver er at sørge for, at strategi og målsætninger omsættes i konkrete, relevante arbejdsopgaver for medarbejderne. Dette arbejde foregår løbende, men mindst én gang om året evalueres det i forbindelse med en udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. Under samtalen indgås der blandt andet en skriftlig aftale om konkrete aktiviteter til udvikling af medarbejderens kompetencer. Corporate Citizenship Danfoss er en verdensomspændende virksomhed, der er repræsenteret i mere end 100 lande og beskæftiger knap medarbejdere. I den henseende kan virksomheden sammenlignes med en verdensborger. Danfoss er synlig, og der bliver lagt mærke til virksomheden. Både når den har succes, og hvis den skulle fejle. Danfoss navn skal til hver en tid forbindes med respekt for menneskerettigheder, acceptable arbejdsvilkår, sociale hensyn og et miljømæssigt arbejde med løbende forbedringer. Danfoss omdømme er afgørende for selskabets forretningsudvikling, for succesen afhænger af, at vi gør det, vi siger og at vi lever efter vores værdier. Danfoss produkter er innovative, af høj kvalitet, de er produceret under ordentlige forhold, og selskabet er en ansvarlig spiller i de lokalsamfund, hvor vi er til stede. Hver eneste dag står medarbejdere over hele verden i situationer, hvor de skal træffe store og små beslutninger, der har betydning for Danfoss omdømme og forretning. I langt de fleste situationer træffer Danfoss medarbejdere de rigtige valg og handler i overensstemmelse med virksomhedens politikker, men der kan i nogle situationer opstå tvivl og dilemmaer. Det hjælper Danfoss Etikhåndbog medarbejderne til at håndtere bedst muligt. Danfoss offentliggjorde sin første rapportering om social ansvarlighed i 2003, og har løbende lagt mange kræfter i at få udviklet monitorering og afrapportering om godt samfundsborgerskab Corporate Citizenship. Grundlaget for rapporteringen er virksomhedens CSR survey, en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der sendes ud til ledelsen i samtlige selskaber i koncernen én gang årligt, samt et survey til alle ledere med personaleansvar (People Manager s survey). Danfoss arbejder til stadighed på at øge gennemsigtigheden i sin rapportering, og har derfor i løbet af 2009 bedt DNV, Det Norske Veritas, om en vurdering af koncernens Corporate Citizenship rapport 2008 med henblik på at kunne forberede sig på ekstern verifikation af 2010-rapporten for Corporate Citizenship. Danfoss bestræber sig på at have rene linjer i forhold til alle virksomhedens samarbejdspartnere, uanset om der er tale om kunder, leverandører eller myndigheder. I nogle af de lande, hvor koncernen opererer, er korruption og bestikkelse udbredt, hvilket betyder, at gråzonerne omkring for eksempel bestikkelse kan være en udfordring. Derfor er det af afgørende betydning, at de medarbejdere, der kan komme i situationer, hvor de skal forholde sig til gråzonerne, ved hvad de skal gøre. Særligt to områder skiller sig ud som risikobetonede: Indkøb og salg. For at skærpe opmærksomheden i forbindelse med de etiske dilemmaer i gråzonen, har Danfoss fået udviklet et dilemmaspil til salg og indkøb, der bruges i forbindelse med besøg hos selskaberne. I indkøbsorganisationen er der formuleret særlige regler for, hvordan medarbejderne skal 18 I Danfoss I Årsrapport 2009 I

19 forholde sig, og reglerne for modtagelse af gaver er skrappere for indkøbere end for resten af medarbejderne i koncernen. Det skyldes, at modtagelse af gaver i sagens natur er mere hyppige i indkøbsorganisationen og at det er i virksomhedens egen interesse at sørge for at der ikke opbygges alt for nære relationer til leverandørerne. Danfoss har mange leverandører, de er placeret overalt i verden, og mange af dem opererer i områder, hvor menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder ikke som udgangspunkt kan forventes af blive respekteret. Derfor har Danfoss gennem de seneste seks år arbejdet systematisk på at højne standarden i leverandørkæden. Alle nye leverandører skal underskrive Danfoss Code of Conduct med regler for socialt og miljømæssigt ansvar, og eksisterende leverandører skal underskrive Code of Conduct i forbindelse med kontraktfornyelse. I 2009 er Danfoss Code of Conduct blevet gennemgået og opdateret med blandt andet»retten til privatliv«samt flere krav til miljøansvarlighed. Mange af Danfoss produkter bidrager til at spare energi og kan derfor være en del af løsningen på de udfordringer, verden står over for med klimaforandringer. Danfoss har for at»feje for egen dør«formuleret en klimastrategi, der er baseret på en»3 25 målsætning«, idet Danfoss ønsker at reducere sin absolutte udledning af CO2 med 25% og øge andelen af CO2-neutral energi med 25% inden 2025, målt i forhold til udledningen i Hvis Danfoss mål med at reducere udledningen af CO2 skal nås, er det nødvendigt at fokusere på reduktion af udledninger fra tilkøbt energi, fra egen produktion af energi og fra transport af produkter og medarbejdere. Der er i 2009 fokuseret på en fortsættelse af de energibesparende projekter, der blev startet i 2007 og 2008 under medvirken af bl.a. Danfoss Solutions. Projekterne er blandt andet gennemført på fabrikker i Tyskland og Slovenien. Danfoss var officiel partner for COP15 mødet i december 2009 i København, og fik som eneste virksomhed indenfor vort forretningsområde lov til at anvende det officielle»cop15 partnerskabs logo«igennem hele Danfoss indgik fra slutningen af 2008 som en af tre hovedsponsorer i Klimakonsortiet, et OPP (Offentlig-privat partnerskab mellem flere ministerier, erhvervsorganisationer og tre private virksomheder) hvis opgave det var at profilere Danmark og danske klimaløsninger frem til og med COP15. Chief Reputation Officer Ole Daugbjerg havde i 2009 sæde i konsortiets bestyrelse. Før klimatopmødet etablerede Danfoss et selvstændigt website om energieffektivitet og klimadebatten med bl.a. artikler, blogs og videoer, som illustrerer potentialerne for at spare energi nu og her med eksisterende teknologi og sund fornuft. Danfoss blev i starten af 2009 kontaktet af én af virksomhedens største kunder, der opfordrede Danfoss til at rapportere virksomhedens klimaaktiviteter og udledning af CO2 til Carbon Disclosure Project s Supply Chain Program. Danfoss rapporterede sin klimastrategi, udledninger af CO2 samt de udfordringer og risici, som virksomheden forventer at stå overfor i de kommende år. Sammen med Danfoss forventninger til udviklingen af nye markeder for klima- og energirigtige løsninger, danner rapporteringen til Carbon Disclosure Project et solidt fundament for Danfoss videre arbejde med klimastrategien. Som følge af en ændring i Årsregnskabsloven i Danmark skal ledelsesberetningen for 2009 og fremadrettet indeholde en»redegørelse for samfundsansvar«. Danfoss har i mange år frivilligt rapporteret om emnet, og har siden 2003 haft en CSRpolitik og rapporteret om social ansvarlighed i henhold til FN s Global Compact principper. Yderligere information om Danfoss arbejde med social ansvarlighed kan findes i den supplerende beretning om Corporate Citizenship i årsrapporten og på selskabets hjemmeside Medarbejderforhold Danfoss Koncernen havde ved udgangen af medarbejdere, hvilket er et fald på ansatte i forhold til Medarbejderne fordeler sig med i Europa eksklusive Danmark (2008: ), i Nordamerika inklusive Mexico (5.165), Latinamerika 378 (516), i Asien- Pacific inklusive Kina (3.912) og 180 i øvrige regioner (177). I Danmark var der ved udgangen af 2009 ansat medarbejdere mod året før. Direktion og bestyrelse I forbindelse med generalforsamlingen den 24. april 2009 blev Kasper Rørsted valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen som afløser for Henrik E. Nyegaard og Sven Murmann, der ikke ønskede at genopstille. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen M. Clausen som bestyrelsesformand og Hans Michael Jebsen som næstformand. Nis Storgaard indtrådte den 1. november i koncerndirektionen med titel af Executive Vice President (koncerndirektør) og Chief Development Officer (CDO). Samtidig blev adm. direktør for Bitten og Mads Clausens Fond, Per Have, udnævnt til ny Chief Financial Officer (CFO) for hele koncernen. Den tidligere koncerndirektør og CFO Frederik Lotz udtrådte pr. 1. november af Danfoss direktion. Direktionen i Danfoss består herefter af Niels B. Christiansen, Kim Fausing og Nis Storgaard. Danfoss I Årsrapport 2009 I 19

Regnskabsmeddelelse 2009 for Danfoss A/S

Regnskabsmeddelelse 2009 for Danfoss A/S Presseorientering Regnskabsmeddelelse 29 for Danfoss A/S Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal 29 for Danfoss A/S Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning,

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2008 beretning og regnskab Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning,

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research, udvikling, produktion,

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2013. Danfoss leverer godt resultat i fladt marked. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2013. Danfoss leverer godt resultat i fladt marked. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. halvår 2013 Danfoss leverer godt resultat i fladt marked www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Danfoss leverer godt resultat i fladt marked...3 Hoved- og nøgletal...4 Halvårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S Pressemeddelelse Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2012. Danfoss fastholder solidt præstationsniveau. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2012. Danfoss fastholder solidt præstationsniveau. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 212 Danfoss fastholder solidt præstationsniveau www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 212...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss fastholder solidt præstationsniveau...5

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 3. kvartal 2013. Danfoss har kurs mod et solidt resultat. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 3. kvartal 2013. Danfoss har kurs mod et solidt resultat. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 3. kvartal 213 Danfoss har kurs mod et solidt resultat www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Danfoss har kurs mod et solidt resultat...3 Hoved- og nøgletal...4 Hovedpunkter

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal Danfoss leverer solidt 1. kvartal.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal Danfoss leverer solidt 1. kvartal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 3. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2012

Regnskabsmeddelelse 2012 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Regnskabsmeddelelse 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat www.danfoss.com Danfoss skaber igen et stærkt resultat i et ellers svært globalt marked. Vi fastholder vores omsætning,

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Koncernomsætning. Fordelt på divisioner. mio. DKK

Koncernomsætning. Fordelt på divisioner. mio. DKK Koncernomsætning Fordelt på divisioner mio. DKK 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 04 05 06 07 08* Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Heating Division Danfoss Motion Controls

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 211/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 211/12 Status på strategien GPS Four Forventninger til 212/13 Hovedpunkter i 211/12 Den strategiske udvikling er fortsat

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere