Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune"

Transkript

1 Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune 3. Hørsholm Kommunes fem principper for god kommunikation 4. Hvem har ansvaret? 5. Vores vigtigste målgrupper a. Borgerne b. Medarbejderne c. Samarbejdspartnere d. Pressen 6. Vores vigtigste kommunikationskanaler a. Hjemmesiden og Mit Hørsholm b. Medarbejderne c. Den nærmeste leder d. Intranettet e. Personalebladet 7. Sådan måler vi kommunikation i Hørsholm Kommune 8. Sammenhæng med andre aktiviteter og politikker 9. Her får du hjælp 1

2 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation Hørsholm Kommunes kommunikation gør en forskel for mere end mennesker! Borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Alle, der er i berøring med kommunen, er afhængige af, at vi kommunikerer godt. Vi kommunikerer dagligt på Hørsholm Kommunes vegne, og kommunikation er en del af den service, vi leverer. Derfor er det vigtigt med et fælles udgangspunkt for god kommunikation, og det er vigtigt, at vi er klædt på til opgaven. Hørsholm Kommunes kommunikationspolitik er det fælles udgangspunkt, og den sætter retningen for, hvad vi forstår som god kommunikation - internt og eksternt. Kommunikationspolitikken er vores guide til at øge kvaliteten i vores kommunikation. Jeg tror, at med god kommunikation vil vores borgere opleve, at kvaliteten i vores service bliver mindst dobbelt så god. Og det er vigtigt - ikke mindst set i lyset af, at vi er en driftsikker organisation, hvor vi hele tiden udvikler os og vores service. Venlig hilsen Jens-Jakob Jakobsen 2

3 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune Hørsholm Kommunes kommunikationspolitik skal gøre det lettere for alle medarbejdere i kommunen at løse de daglige kommunikationsopgaver og bidrage til, at vi kommunikerer på samme høje niveau og i samme Hørsholm ånd. En fælles politik giver os et fælles udgangspunkt for al kommunikation. Vi har fem principper, som er styrende for måden, vi kommunikerer på: vi er respektfulde vi er rettidige vi skaber sammenhæng vi er professionelle vi tør gå nye veje Kommunikationspolitikken udpeger også vores vigtigste kommunikationskanaler og målgrupper. Og den tydeliggør, hvem der i hverdagen har ansvaret for kommunikationsopgaver. En fælles politik er ikke et udtryk for, at al kommunikation fra Hørsholm Kommune sker på samme måde. Vi tager altid udgangspunkt i, hvem vi kommunikerer med og hvilken situation, vi er i. De enkelte arbejdssteders individuelle særpræg spiller en vigtig rolle. Og kommunikationen er afhængig af, om den foregår i børnehaven, på plejehjemmet eller andre steder i Hørsholm Kommune. Kommunikationen til og blandt medarbejderne skal på samme måde tage højde for forskellighederne. Hvad kan politikken? og hvad kan den ikke? Politikken giver retning på vores kommunikation og beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere i Hørsholm Kommune. Hvis du søger konkrete anvisninger, retningslinjer eller gode råd, skal du kigge på Hørsholm Kommunes kommunikationsportal, som har en række guides og vejledninger, der kan hjælpe dig med dine konkrete udfordringer. Adressen er Når de gode intentioner er forgæves Vi kommunikerer altid med Hørsholm Kommunes fem principper som udgangspunkt. Også i de ganske særlige tilfælde når det ikke er muligt at etablere en ordentlig kommunikation, når alle gode intentioner fra vores side er forgæves, og når vores personlige værdier bliver krænket. Så kan det være nødvendigt at sige fra. Det gør vi også professionelt og rettidigt. For at beskytte os selv. Knas i kommunikationen er heldigvis mere undtagelsen end reglen. 3

4 3. Hørsholm Kommunes fem principper for god kommunikation I Hørsholm kommune har vi en holdning til kommunikation. En holdning der kommer til udtryk i vores fem principper for god kommunikation. De fem principper er: Vi er respektfulde Vi er rettidige Vi skaber sammenhæng Vi er professionelle Vi tør gå nye veje Vi er respektfulde Den gode relation fremmer den gode kommunikation. At respektere borgeren, brugeren, medarbejderen, lederen eller hvem vi kommunikerer med, baner vejen for en ligeværdig dialog. Her ser vi den, vi taler med, og indretter vores kommunikation efter modtagerens vilkår, så budskabet når frem. Vi er rettidige Rettidig kommunikation opbygger tillid, troværdighed og forståelse. Kommunikation på rette tid skaber handlerum, forebygger problemer og sparer tid og penge. Vi kommunikerer så tidligt, det er muligt under hensyn til lovgivning og ressourcer. Vi tænker kommunikation ind i alle aktiviteter og beslutninger og tilrettelægger kommunikationen, så modtagerne oplever, at den er aktuel, serviceorienteret og troværdig. Vi skaber sammenhæng Sammenhæng i kommunikationen skaber bedre mening for modtagerne. Hvad vi siger nu er i tråd med, hvad vi sagde før og leder frem til, hvad vi vil sige senere. Vi skaber også sammenhæng gennem vores fælles design og visuelle udtryk, som fortæller modtagerne, at det er Hørsholm Kommune, der er afsender. Alt sammen med udgangspunkt i vores aktuelle overordnede strategi, vores fælles værdisæt og organisationsfilosofien. Vi er professionelle Kommunikation er afgørende for, hvordan man oplever vores kerneydelse. Internt såvel som eksternt. Derfor tager vi alle vores del af ansvaret for, at kommunikationen i Hørsholm Kommune er professionel. Det betyder, at vi målretter vores kommunikation, så den fører til de ønskede resultater samtidigt med, at den støtter Hørsholm Kommunes overordnede kommunikationsmål. Det betyder også, at vi løbende måler kvaliteten og effektiviteten af vores kommunikation, og at vi bruger målingerne til at blive endnu bedre. 4

5 Vi tør gå nye veje Den mest effektive måde at kommunikere på kan være anderledes end den måde, vi gjorde det på sidst. Vi finder derfor gerne nye veje, hvis vi når målgruppen bedst på en særlig måde. Også selvom det kræver utraditionelle metoder, nye medier eller en anden timing. De fem principper for god kommunikation tager udgangspunkt i Hørsholm Kommunes værdier: Vi er driftssikre og borgervenlige Vi samarbejder og lærer af hinanden Vi udvikler os Kommunikationspolitikken er dermed en rettesnor til at praktisere værdierne i kommunikationen. Udover de fem principper for kommunikation i og fra Hørsholm Kommune er reglerne og lovgivningen vedrørende ytringsfrihed og tavshedspligt altid gældende. (Grundlovens paragraf 77 og forvaltningslovens kapitel 18). 5

6 4. Ansvaret for kommunikation I Hørsholm Kommune har vi den organisationsfilosofi, at vi styrer centralt og leder decentralt. Det betyder, at det daglige kommunikationsansvar ligger i de enkelte enheder. Direktionen Direktionens ansvar er at udstikke rammerne så kommunikationen eksternt og internt er i tråd med kommunens udvikling og værdier at udarbejde en årlig kommunikationsstrategi at have et beredskab for kommunikationen i krisesituationer at stille kommunikationsuddannelse til rådighed Direktionen har det overordnede ansvar for, at Hørsholm Kommunes kommunikation er i tråd med kommunens kort- og langsigtede udvikling, vores værdier og kommunikationsprincipper. Direktionen udarbejder én gang årligt en kommunikationsstrategi, der fastlægger overordnede interne og eksterne budskaber og opdaterer eller justerer kommunikationspolitikken. Direktionen sikrer, at medarbejdere og ledere kan holde deres kommunikationskompetencer ved lige. Direktionen udarbejder efter behov kommunikationsberedskaber på særligt kritiske områder og leder kommunikationsindsatsen i krisesituationer. Afdelings- og institutionsledere Ledernes ansvar er at prioritere kommunikation som en integreret del af opgaveløsningen at diskutere med medarbejderne hvordan kommunikationspolitikken kan efterleves at udarbejde lokale retningslinjer for kommunikationen, når arbejdsstedet har meget ekstern kommunikation at udarbejde en kommunikationsplan for længerevarende opgaver at sikre at medarbejderne er klædt på til at løse kommunikationsopgaven 6

7 Afdelings- og institutionsledere er ansvarlige for, at det enkelte område efterlever kommunikationspolitikken og prioriterer kommunikation som en integreret del af opgaveløsningen. I afdelinger og institutioner, hvor den eksterne kommunikation spiller en særlig rolle, skal der foreligge lokale retningslinjer. De skal tage udgangspunkt i Hørsholm Kommunes principper og opdateres mindst én gang årligt. Lederen kan hente hjælp til udformningen hos Hørsholm Kommunes kommunikationsteam. Når en leder står over for en kommunikationsopgave, der er kompleks eller længevarende, skal lederen udforme en kommunikationsplan, der tager højde for målgrupper, budskaber, timing og medievalg. Lederen kan få hjælp til at vurdere behovet for en kommunikationsplan og til udformning af planen hos kommunens kommunikationsteam. Hvis lederen vurderer, at en begivenhed eller sag kan medføre væsentlig negativ omtale, skade på kommunens omdømme eller hvis væsentlige økonomiske, juridiske eller andre afgørende forhold er på spil, skal lederen straks orientere direktionen. Direktionen vil derefter vurdere, hvordan den videre kommunikation skal håndteres. Gennem daglig ledelse og organisering af arbejdet sikrer lederen, at der er de nødvendige ressourcer til at løse kommunikationsopgaverne. Det gælder også den løbende opdatering af hjemmeside og intranet. Ansvaret for at de er korrekte og opdaterede ligger hos lederen af arbejdsstedet, der også sikrer, at en medarbejder har rollen som webredaktør. Den enkelte leder er ansvarlig for, at alle medarbejdere har de kvalifikationer, der er nødvendige for at leve op til Hørsholm Kommunes kommunikationspolitik. Medarbejdere Medarbejdernes ansvar er at medvirke aktivt til videndeling - både når det gælder viden, der har betydning for opgaveløsningen, og generelt at holde sig orienteret gennem de primære kommunikationskanaler intranet, hjemmeside, andre medarbejdere, nærmeste leder og Personalebladet Alle medarbejdere bidrager med viden og informationer i det omfang at det er af bred interesse for andre. Internt såvel som eksternt. Alle ansatte holder sig orienteret på kommunens intranet, hjemmeside og personaleblad og opsøger viden, som er nødvendig for at kunne udføre deres arbejde. 7

8 Ansvar for kommunikation i tværgående projekter Projektlederens ansvar er at tilrettelægge kommunikationen i og fra projektet. Også i forbindelse med tværgående projekter er kommunikationspolitikken den overordnet ramme. Projektets styregruppe eller projektets ejere har ansvar for at prioritere kommunikation som en del af opgaveløsningen. Det er projektlederens ansvar at tilrettelægge kommunikationen i og fra projektet, så den følger kommunikationspolitikken og dens fem principper for god kommunikation. 8

9 5. Vores vigtigste målgrupper Hørsholm Kommunes vigtigste målgrupper er: Borgerne i Hørsholm Kommune Medarbejderne Samarbejdspartnere Pressen Disse fire målgrupper har forskellige forventninger og krav til vores kommunikation. Borgerne i Hørsholm Kommune Kommunens borgere er vores vigtigste målgruppe. Det er dem, vi er til for. Hørsholms borgere møder kommunen på mange måder. Som borger er man en del af det politiske liv og kommunens virke i øvrigt. Men man er også bruger af kommunens mange serviceydelser. Både som borger og bruger har man behov for - og forventninger til - vores kommunikation. Behov og forventninger som for eksempel udspringer af det, vi har defineret i vores serviceniveauer, eller som stammer fra lovgivningen. Det er en værdi i Hørsholm Kommune at blive opfattet som driftsikker og borgervenlig. Også i al kommunikation. Lige fra det personlige møde med borgere eller pårørende til det formelle brev, opslaget i lokalavisen eller til indretningen af vores bygninger. Vi kommunikerer, så det er til at forstå. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i borgernes og brugernes situation og forventninger og tilpasser sprog, indhold og valg af kommunikationskanal (medie). Vi er tilgængelige og lette at få i tale. Vores personlige betjening, direkte eller via telefon, mails eller brev, er respektfuld, imødekommende og effektiv og sker med borgeren i centrum. Gennem præcis og fyldestgørende information og direkte involvering og dialog med borgerne sikrer vi, at kommunens og den enkelte enheds udvikling sker i samklang med borgernes behov og forventninger. Det er vigtigt, at vi kender borgernes forventninger. Men endnu vigtigere er det at sikre, at vores borgere og brugere ved, hvad de kan forvente af os. På den måde kan vi skabe sammenhæng mellem det borgerne forventer, og det vi leverer. Hørsholm Kommunes fem principper for god kommunikation sætter rammen for, hvordan vi kommunikerer. Men det er op til dig med den enkelte borgers og brugers aktuelle forventninger i hverdagen at bruge de fem principper i din kommunikation. Yderligere inspiration og hjælp kan hentes i kommunikationsvejledningerne eller hos kommunikationsteamet. 9

10 Medarbejdere Hørsholm Kommunes interne kommunikation bidrager til at give medarbejderne de bedste vilkår for at servicere kommunens borgere. Men alle medarbejdere har selv et ansvar for at opsøge den information eller viden, som de har brug for i deres daglige arbejde. Der er således et gensidigt ansvar for den interne kommunikation mellem ledelsen og medarbejderne. Kommunikationen via vores intranet og medarbejderblad sikrer, at viden og erfaringer er tilgængelige og giver forståelse for Hørsholm Kommunes aktuelle overordnede strategiske retning. Og gennem disse medier giver indsigt i andre kollegers arbejde i kommunen. På den måde skaber vi en fælles identitet og kultur blandt de mange forskellige job og funktioner på kommunens arbejdspladser. Respektfuld dialog og samarbejde skaber engagement, som medvirker til at gøre Hørsholm Kommune til en spændende og attraktiv arbejdsplads, som vi er stolte af. Den nærmeste leder er den væsentligste kommunikationskanal for kommunens medarbejdere. Alle ledere i Hørsholm Kommune har derfor et særligt ansvar for at kommunikationen i deres egen enhed lever op til Hørsholm Kommunes fem principper for god kommunikation. Både indadtil og udadtil. En vigtig del af ledelsesopgaven består i rettidigt at formidle beslutninger videre til medarbejderne på en måde, der sikrer forståelse og engagement. Medarbejdere bliver informeret senest samtidigt med at offentligheden bliver informeret ved beslutninger og begivenheder, der har væsentlig betydning for medarbejderne. Åbenhed om aktiviteter, der berører medarbejdere, skaber tryghed og modvirker rygtedannelse. Samarbejdspartnere Hørsholm Kommune har på mange områder forskellige samarbejdspartnere, som f.eks. leverandører af varer eller services, private og offentlige virksomheder, myndigheder, som kommunen kommunikerer med. Kommunikationen med disse samarbejdspartnere afspejler kommunens grundlæggende holdning til kommunikation, udtrykt i de fem principper for god kommunikation. I relationen med eksterne samarbejdspartnere lægger kommunen særlig vægt på at optræde respektfuldt, rettidigt og professionelt. På den måde er kommunikationen med til at fremme relationen med samarbejdspartnerne og sikre, at begge parters interesser tilgodeses. Pressen I Hørsholm Kommune er pressen en målgruppe, der samtidigt fungerer som en vigtig kanal, der når mange af vores øvrige målgrupper. Ikke mindst borgerne. Pressen er en vigtig relation, som vi ønsker at bevare og udbygge. Også når vi er udsat for kritik. Kommuner bliver altid dækket af de lokale medier, og Hørsholm Kommune er ingen undtagelse. Uanset om vi er aktive medspillere eller ej. Hvis vi ønsker indflydelse på det, der bliver skrevet, og hvis vi ønsker at give pressen mulighed for at skrive om det, vi selv mener understøtter Hørsholm Kommunes arbejde, må vi være aktive medspillere. 10

11 Hørsholm Kommune har derfor løbende en åben og konstruktiv dialog med pressen, hvor vi stiller os til rådighed med udtalelser og baggrundsmaterialer. Gennem den tætte dialog med journalister sikrer vi, at de faktuelle oplysninger i artikler om Hørsholm Kommune er korrekte. Lokalaviserne i Nordsjælland, særligt lokalavisen Ugebladet og den regionale avis Frederiksborg Amts Avis, er vigtige målgrupper, fordi mange af Hørsholm Kommunes borgere og potentielle medarbejdere holder sig orienteret i de medier. Vi er ofte i kontakt med disse medier og sender jævnligt pressemeddelelser og holder pressemøder for Ugebladet og Frederiksborg Amts Avis. I sager, hvor Hørsholm Kommune har en interesse i at komme bredere ud og/eller ligger op af en landsdækkende aktuel nyhedsstrøm, tager vi kontakt til ikke-lokale medier som for eksempel TV2Lorry, relevante fagblade, Danmarks Radio og de regionale redaktioner. Hvem udtaler sig til pressen? I Hørsholm Kommune ønsker vi et professionelt samarbejde med pressen. Derfor har vi regler, der sikrer kvalitet og koordinering i pressearbejdet. Når pressen henvender sig, skal man altid orientere sin nærmeste leder, før man udtaler sig. Det er lederens ansvar at vurdere, om der eventuelt er en anden medarbejder, der har bedre forudsætninger for at udtale sig. Enhver leder og medarbejder i Hørsholm Kommune må udtale sig faktuelt inden for eget sagsområde også til pressen i henhold til forvaltningsloven og reglerne om tavshedspligt (se mere i vejledningerne om ytringsfrihed og tavshedspligt.) Der er tale om en ret til at udtale sig. Ikke en pligt. 11

12 6. Vores kommunikationskanaler For at nå vores målgrupper, både internt og eksternt, bruger vi forskellige kommunikationskanaler. Det kan være annoncer i dagblade, intranettet, hjemmesiden, personalebladet, vores ledere, møder, bygninger og biler, brochurer, opslag, pressen, infoboards og telefon. Når vi vælger blandt kommunikationskanalerne, tager vi hensyn til kanalernes styrker og svagheder i forhold til at nå målgrupperne, at få budskabet igennem og time kommunikationen rigtigt. Vi prøver gerne nye kanaler eller anvender de kendte på en ny måde, hvis det fremmer kommunikationen. De fem vigtigste kanaler til at nå vores målgrupper: Hjemmesiden og Mit Hørsholm Medarbejderne Den nærmeste leder Intranettet Personalebladet Hjemmesiden og Mit Hørsholm Vores hjemmeside er sammen med selvbetjeningsportalen mithorsholm.dk borgernes primære indgang til Hørsholm Kommune og dermed også vores primære værktøjer til at nå borgerne. Her har vi et højt serviceniveau, idet vi er tilgængelige døgnet rundt med selvbetjening, service og information. Kommunens hjemmeside og mithorsholm.dk får gradvist en mere central rolle i kontakten til borgerne i takt med de stigende krav til selvbetjeningsmuligheder og informationer. Det er afgørende for Hørsholm Kommunes serviceniveau og anseelse, at vi anvender webløsninger, der er tidssvarende, velfungerende og driftssikre, og at de opfylder konkrete behov for borgerne. Det er vores mål, at vores hjemmeside og mithorsholm.dk er af så høj kvalitet, at borgeren altid benytter hjemmesiden som primær indgang. Det stiller krav om, at indholdet er let tilgængeligt og opdateret. Medarbejderne Hørsholm Kommunes medarbejdere er én af de vigtigste kommunikationskanaler i dialogen med borgere og brugere. Det er medarbejderne, der gennem den mundtlige og skriftlige kommunikation fungerer som formidlere af de informationer, som kommunen udveksler med brugerne. Derfor bruger vi et klart, venligt og let forståeligt sprog, som passer til den aktuelle situation, til modtageren og til gældende lov. Den klare, venlige og letforståelige tone går igen i alle sammenhænge. Både i telefonsamtalen, ved det personlige møde, i brevet eller mailen. 12

13 Alle medarbejdere, der er i direkte kontakt med borgere eller brugere, deltager løbende i kurser, der sikrer, at deres kommunikationskvalifikationer vedligeholdes og udvikles. Den nærmeste leder Ledere i Hørsholm Kommune har et særligt ansvar for, at kommunikationen i deres egen enhed lever op til Hørsholm Kommunes fem principper for god kommunikation. Både indadtil og udadtil. Medarbejderne i Hørsholm Kommune henter en meget væsentlig del af de informationer, de har brug for, fra deres nærmeste leder. Nærmeste leder sætter strategisk retning for arbejdsstedet, formidler holdninger og beslutninger, fungerer som sparringpartner og informerer om ressourcer, kvalitet og så videre. Nærmeste leder er den kommunikationskanal, hvorigennem Hørsholm Kommunes overordnede strategiske beslutninger og holdninger bliver formidlet. Lederen er også ansvarlig for, at Hørsholm Kommunes organisationsfilosofi, værdier, politikker og strategier bliver sat på dagsordenen og medvirker aktivt til, at overordnede budskaber gøres konkrete, så de bliver relevante og vedkommende i dagligdagen. Hørsholm Kommunes kommunikationsteam og afdelingen for udvikling og dokumentation (UDO) stiller værktøjer til rådighed. Intranettet Vi anvender Hørsholm Kommunes intranet til at sikre, at interne og eksterne nyheder og relevant viden og erfaring bliver delt mellem medarbejdere. Det er her, den mundtlige dialog med leder og kolleger bliver suppleret med nyheder, information, værktøjer og videndeling. Intranettet styrker en fælles Hørsholm Kommune kultur og formidler viden på tværs af fagområder og geografisk placering. PersonaleBladet PersonaleBladet er talerør for alle ledere og medarbejdere i Hørsholm Kommune. Bladet udkommer tre gange årligt og tager vigtige emner op som for eksempel overordnede ledelsesmæssige beslutninger, aktuelle problemer og succes er. Og det formidler stoffet, så det bliver relevant, interessant og brugbart for Hørsholm Kommunes medarbejdere. Hvor intranettet bringer de aktuelle nyheder, bringer PersonaleBladet baggrund, uddybning og kommentarer. Både fra ledere og medarbejdere. Gennem for eksempel portrætter, temaer og behandling af aktuelle emner giver PersonaleBladet os indsigt i vores arbejdsopgaver og viser bredden i Hørsholm Kommunes serviceydelser. Bladet understøtter således vores fællesskab på tværs af vores mange forskellige jobs og arbejdssteder. PersonaleBladet kommer i dybden og er et supplement til den mundtlige kommunikation og kommunikationen på intranettet. 13

14 7. Sådan måler vi kommunikation i Hørsholm Kommune Målinger giver os svaret på, om vi kommunikerer godt nok og hvad vi kan forbedre. På den måde sikrer vi, at vi bruger vores ressourcer på den mest effektive måde. Vi måler særligt på, hvordan vi lykkedes med vores kommunikation i forhold til de vigtigste målgrupper: Borgerne: Vi vil gerne kende kvaliteten af vores eksterne kommunikation og kende borgernes opfattelse af vores omdømme, service og evne til at kommunikere. Vi vil også gerne vide, hvad de synes om vores hjemmeside og selvbetjeningsløsninger på Internettet. Medarbejderne: Vi vil gerne kende kvaliteten af vores interne kommunikation og kommunikationens troværdighed, gennemslagskraft og relevans. Vi vil også gerne vide i hvilken udstrækning kommunikationspolitikken, herunder de fem principper for god kommunikation, bliver fulgt. Samarbejdspartnere: Vi vil gerne vide i hvilken udstrækning kommunikationspolitikken, herunder de fem principper for god kommunikation slår igennem over for vores samarbejdspartnere. Pressen: Vi vil gerne vide i hvilket omfang vores budskaber trænger igennem i relevante medier, og hvordan de opfattes. I direktionens kommunikationsstrategi kan du læse om hvilke målemetoder vi bruger til at måle på indsatsen og hvordan og hvornår. 14

15 8. Sammenhæng med andre aktiviteter og politikker Kommunikationspolitikken kan ikke stå alene. Der er en række andre politikker og retningslinjer, som det kan være nødvendigt at kende til og bruge i bestemte sammenhænge. Det er for eksempel vores organisationsfilosofi og vores værdier. De danner sammen den overordnede ramme for vores måde at arbejde på i Hørsholm Kommune, og de skal altid følges. På en række andre områder er der udformet politikker eller lignende, som du som medarbejder kan bruge, når du skal tilrettelægge din kommunikation. Nedenfor er oplistet nogle af de vigtigste politikker og retningslinjer: Organisationsfilosofi (overliggeren for kommunikationspolitikken) Personalepolitik Digitaliseringsstrategi Webstrategi Kanalstrategi 9. Her får du hjælp [på intranettet linkes til kontaktinfo og sider] Kommunikationsportalen Kommunikationsteamet i Politisk Administrativt Sekretariat Webteamet i Udvikling og Dokumentation Personalebladets redaktion i Løn og Personale Intranettet Kursuskataloget 15

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Aarhus Kommune Intern kommunikation Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Kommunikationsgruppen 21-01-2011 Indhold Introduktion til kommunikationspolitikken... 3 Overordnet strategi for kommunikation...

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Del 1- Værdier og mål Den konkrete udmøntning af værdier og mål findes i Del 2 udmøntning intern og ekstern kommunikation. Indhold: 1. Værdier for kommunikation

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Kommunikationspolitik Morsø Kommune

Kommunikationspolitik Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n gen Kommunikationspolitik Opdateret Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Værdier og budskaber... 3 4. Principper for god kommunikation i...

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik Politikker Psykiatri GOD KOMMUNIKATION I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik FORORD I Region Hovedstadens Psykiatri er kommunikation et særligt indsatsområde. God kommunikation understøtter

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi 20.04.05 Kommunikationsstrategi for Ikast-Brande Kommune Kommunikationsstrategi Formål og udbytte Kommunikationsstrategien for Ikast-Brande Kommune bygger som udgangspunkt på fire principper: 1. Interessentanalyse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Kommunikationsstrategi Ledelsessekretariatet 2017 Baggrund Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Formål og vision Formålet med kommunikationspolitikken for Esbjerg Realskole er at sikre en formaliseret ramme for dialogen med vores brugere og øvrige interessenter.

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016

KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016 KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016 1 2 KOMMUNIKATIONSPOLITIK Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Kommunikationspolitik for Region Midtjylland ^ kort og godt Region Midtjylland 2 God kommunikation Alle ansatte i Region Midtjylland kommunikerer. Det sker hver dag i forhold til patienter, pårørende og

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Retningslinjer for virtuelle møder INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer for virtuelle møder

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere