Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune

2 Formål: De overordnede mål for Norddjurs Kommune er, at kommunen skal udføre sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstå som en moderne og serviceorienteret organisation. Grundlaget for organisationen i Norddjurs Kommune er, at helhedstænkning, udviklingsorientering, effektivitet og tilpasningskraft er tydelige kendetegn ved organisationens funktionsmåde. Organisationen skal udgøre en hensigtsmæssig ramme om en effektiv og målrettet produktion af de ydelser, som borgerne og politikerne efterspørger. Norddjurs Kommunes lønpolitik skal i sammenhæng med den øvrige del af personalepolitikken understøtte disse mål. Styreformen i Norddjurs kommune betyder, at en række ledelsesopgaver og beslutningskompetencer herunder kompetencer til lønfastsættelse for medarbejderne - uddelegeres til afdelingschefer og eksterne ledere. Den overordnede lønpolitik skal danne grundlag for den uddelegerede kompetence på lønområdet, herunder indgåelse af eventuelle forhåndsaftaler m.v. Anvendelsesområde: Lønpolitikken er fundamentet for alle lokale lønforhandlinger for medarbejdere ansat af Norddjurs Kommune, herunder de selvejende institutioner. Grundlaget for lokal lønfastsættelse er følgende centralt aftalte løninstrumenter: Rammeaftaler om decentral lønfastsættelse Aftale om konvertering af ulempetillæg Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Rammeaftale om seniorpolitik Aftale om decentrale arbejdstidsaftaler De enkelte overenskomster/aftaler Løn som ledelsesværktøj: Lederne i Norddjurs Kommune har ansvaret for at anvende lokal lønfastsættelse som et ledelsesværktøj med henblik på, 2

3 at sikre, at Norddjurs Kommune er konkurrencedygtig med hensyn til at kunne tiltrække og fastholde velkvalificerede medarbejdere, idet lønnen er en medvirkende faktor hertil at lønpolitikken skal fremme fleksibilitet og omstillingsparathed blandt medarbejderne, så det bliver muligt at opfylde kommunens mål til gavn for borgere og brugere at lønpolitikken understøtter de fastlagte virksomhedsmål og målsætninger på samtlige fagområder/institutioner at lønpolitikken skal styrke helhedstænkning og tværfaglighed i Nordjurs Kommune. Både udviklingsopgaver og de driftsmæssige opgaver, der får hverdagen til at hænge sammen, skal honoreres at lønpolitikken understøtter kommunens personale- og ledelsespolitik og dermed medvirker til, at de kommunale opgaver løses med kvalitet og effektivitet at lønpolitikken skaber baggrund for den enkelte stillings lønfastsættelse med henblik på, at lønnen af den enkelte medarbejder opfattes som en retfærdig betaling for en ydelse, som kommunen efterspørger at der er en fornuftig sammenhæng mellem medarbejderens løn og de arbejdsopgaver, den kompetence, det ansvar og de kvalifikationer pågældende har eller udvikler på jobbet Det er i øvrigt Norddjurs Kommunes holdning, at der skal ske en differentieret lønudvikling - primært ved individuelle forhandlinger, hvor engagement, kompetence, udvikling og opnåelse af resultater kan honoreres at der forhandles beløb af en sådan størrelse, at det bliver en mærkbar lønstigning for den enkelte medarbejder at der - hvor kommunen er forpligtet i henhold til overenskomst eller hvor det i øvrigt findes hensigtsmæssigt - forhandles forhåndsaftaler for ensartede grupper af medarbejdere med det formål at forenkle lønfastsættelsen at der skal sikres lige løn mellem mænd og kvinder for samme arbejde at tilskynde til anvendelse af resultatløn ved opfyldelse af bestemte målbare resultater af enten kvalitativ eller kvantitativ karakter at Rammeaftale om Seniorpolitik anvendes til individuelle aftaler, hvad enten der er tale om fastholdelse eller fratrædelse at der skal være åbenhed og synlighed omkring den lokale løndannelse, hvilket kan ske ved: at indgå i dialog med medarbejderne omkring de principper, der ligger til grund for den lokale lønfastsættelse 3

4 at lederne via udviklingssamtaler/lønsamtaler tilkendegive overfor den enkelte medarbejder, hvad der ligger til grund for lønfastsættelsen for pågældende og samtidig tilkendegiver, hvad den pågældende kan gøre for at påvirke denne lønfastsættelse at lederne er præcise i formuleringen af den begrundelser, der ligger til grund for lønfastsættelsen at der tilstræbes et højt informationsniveau på arbejdspladserne i forbindelse med de løbende lønforhandlinger at forhandlingsresultater og begrundelser offentliggøres, således at mytedannelser undgås Roller Norddjurs Kommune har en decentral forhandlingsstruktur, således at det er den enkelte afdelingschef/decentrale leder, der har forhandlingskompetencen. For at decentrale lønforhandlinger skal opleves som positive af alle parter, lægges der vægt på, at forhandlerne er klædt på til opgaven at der ved efterlevelse af bestemmelserne i de indgåede rammeaftaler omkring lokal lønfastsættelse herunder årlig lønpolitik drøftelse, procedureaftaler, udveksling af statistikker m.v. - skabes det bedst mulige grundlag for et positivt forhandlingsklima at begge parter udviser forhandlingsvilje, ligesom der skal være åbenhed og synlighed om de kriterier, der giver mere i løn at der er et tillidsfuldt samarbejde med de faglige organisationer/tillidsrepræsentanterne at lønforhandlingen sker mellem ledelsen og den faglige organisation/tillidsrepræsentanten at der forud for lønforhandlingen er dialog mellem leder og medarbejder - evt. som et element i udviklingssamtale/lønsamtale. Redskaber Norddjurs Kommune ønsker arbejdsgange, både administrativt og forhandlingsmæssigt, der er så enkle som muligt. Det vil løbende blive vurderet, hvad der kan medvirke til at skabe denne forenkling, ligesom der vil blive lagt på, at lederne kan få den fornødne bistand. Der stilles følgende til rådighed 4

5 Kommunedatas lønstyringssystem, der skaber overblik over råderum samt kan anvendes til simulering og beregning af omkostninger ved lønaftaler Relevant uddannelse af lederne Rådgivning og evt. assistance ved forhandlinger fra HR-afdelingen Relevante blanketter m.v. Statistikmateriale Økonomi Norddjurs Kommune afsætter i forbindelse med den årlige budgetllægning puljemidler til lokal lønfastsættelse i overensstemmelse med aftaler mellem de centrale overenskomstparter. Fordeling af disse puljemidler til de enkelte forvaltningsområder/arbejdspladser sker på baggrund af den lønpolitiske drøftelse. Der er lønsumsstyring i Norddjurs Kommune og forhandlingsrammen vil udover de puljemidler, der tilføres arbejdspladserne jfr. ovenstående være det eventuelle råderum, der er i arbejdspladsens lønsum på baggrund af f.eks. personaleudskiftninger o.a. 5

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Gældende fra 1.4.2013 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering af opgaven... 3 Generelt om overenskomst 2013-2015... 4 De centrale aftaler om Lokal Løndannelse...

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler August 2005 LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler,

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om nye lønsystemer April 2005 RB B202/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning... 18 B.

Læs mere

Randers Kommunes personalepolitik

Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Intro... 4-5 Forord... 6-7 Om personalepolitikken... 8-9 Bærende værdier... 10-13 Den attraktive arbejdsplads... 14-17 Rekruttering

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

13/04. Beretning om nye lønsystemer. Statsrevisorerne 2004-05 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om nye lønsystemer Offentligt

13/04. Beretning om nye lønsystemer. Statsrevisorerne 2004-05 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om nye lønsystemer Offentligt Statsrevisorerne 2004-05 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om nye lønsystemer Offentligt 13/04 Beretning om nye lønsystemer Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk.

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere