Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri"

Transkript

1 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Forside Sjakbajsen som leder Emne: Skilleblad: 3 Undervisningsministeriet. Marts Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Flemming Grangaard, Dansk Byggeri, Kursus & Udvikling. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af Sjakbajsen som leder Ledelse og motivation, marts 2009 udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Flemming Grangaard, Dansk Byggeri, Kursus & Udvikling.

2 Forord Dette undervisningsmateriale er udviklet til brug for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI, med støtte fra Undervisningsministeriet. Undervisningsmateriale er udarbejdet for at understøtte uddannelsesmål 40510, hvorefter deltagerne kan sammensætte et sjak ud fra sjakkets faglige og personlige egenskaber med henblik på størst mulig effektivitet i byggeprocessen. Deltagerne kan på baggrund af hensigtsmæssig kommunikation og kendskab til forskellige ledelsesstile og lederroller instruere og motivere sjakket til at tage ansvar og fungere selvstyrende. Deltagerne kan forebygge og håndtere konflikter i sjakket og i forhold til øvrige aktører på byggepladsen. Uddannelsens varighed er 2 dage og henvender sig til personer med beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet, der har eller ønsker beskæftigelse som sjakbajs. Udvalget takker Flemming Grangaard og Brian Dahl Steinicke Thomsen Dansk Byggeri, Kursus & Udvikling og andre, der har medvirket i udarbejdelsen af dette materiale. Herudover takker vi branchen for ideer til og konstruktiv kritik af materialet. Udviklet af Dansk Byggeri, Kursus og udvikling Side 2 af 15

3 Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. Confucius Hvad motiveres mennesker af? Hvad driver dig af sted? Hvordan kan du gøre opgaver til yndlingsarbejde for alle dine medarbejdere? Hvordan får du motiveret en medarbejder, der ikke vil? Hvad kan demotivere dine medarbejdere? Hvad er motivation? Ordet motivation stammer fra det latinske movere, som betyder bevæge eller flytte. At motivere er en proces, som skaber, leder og fastholder målrettet organisatorisk adfærd. Du kan også prøve at forkorte ordet til motiv hvem har et motiv? Altså hvem får et udbytte eller har en årsag til at gøre noget. For at være motiveret skal jeg altså have en årsag. handler om at lade sig bevæge og have en årsag til at gøre det. En årsag kan være, at du ønsker noget hen imod motivation. En årsag kan være at fjerne sig fra noget en væk fra motivation. Noget, du ønsker at opnå eller undgå. Forestil dig, at alle dine medarbejdere har hver sine forskellige motiver til at bevæge sig endda i forskellige situationer hvordan kan du finde frem til, hvad der skal til for at få dem til at bevæge sig? I psykologien tales om indre og ydre motivation. Den indre motivation er ønsket om at arbejde med noget for dets egen skyld, og den ydre motivation er ønsket om at arbejde med noget for at opnå en bonus. Som leder vil du naturligvis være bedst tjent med, at dine medarbejdere er drevet af en indre motivation for arbejdet. Når jeg laver et helt kapitel om motivation, bliver jeg naturligvis også nødsaget til at beskrive, hvad der kan demotivere. Du kan uden selv at være bevidst om det være hovedårsagen til, at dine medarbejdere bliver demotiverede. Udviklet af Dansk Byggeri, Kursus og udvikling Side 3 af 15

4 Maslows behovsteori Maslows behovspyramide er god at kende til i mange situationer. Når du skal ansætte, når du skal holde udviklingssamtale i det hele taget, når du skal forstå, hvad der driver og motiverer mennesker. Prøv at kigge på de forskellige behov i Maslows pyramide og spørg dig selv, hvad får dig til at gå på arbejde hver dag? Hvilke behov får du dækket på dit job? Hvilke behov får du dækket andre steder? Hvad kunne få dig til at skifte job? Hvilke behov får din medarbejder dækket på jobbet? Hvilke behov får din medarbejder dækket og hvilke behov får din medarbejder ikke dækket? Maslow mente, at behov på ét niveau skal være dækket, før behovene på næste niveau bliver aktuelle. Eller sagt på en anden måde vil det laveste udækkede behov være det mest dominerende. Endvidere mente han, at tilfredsstillede behov ikke kan fungere som motivator det kan kun de utilfredsstillede behov. Disse hypoteser er dog siden blevet udsat for en del kritik. Derfor skal du måske blot bruge modellen til at være opmærksom på, at vi alle ønsker at få forskellige behov dækket. Der er også god grund til at antage, at behovshierarkiet er opbygget forskelligt i forskellige lande/kulturkredse. Det kan betyde, at nogle af dine medarbejdere med en anden etnisk baggrund sætter nogle behov højere, end vi typisk gør i Danmark. Udviklet af Dansk Byggeri, Kursus og udvikling Side 4 af 15

5 De fysiske behov som tøj, husly, mad, drikke er alle behov, der skal sikre, at vi overlever. Ifølge Maslow har vi også alle behov for tryghed. Behov for at undgå fysiske og psykiske skader. Behovet for tryghed er dog ikke lige stort hos alle. Som ung, fuld af gåpåmod og uden forpligtelser spiller forhold som pension og tryghed i ansættelsen ikke den helt store rolle. Med ægtefælle og børn kommer forpligtelserne og så betyder tryghed pludselig meget mere. At føle sig uden for fare og have stabilitet. Mennesket er et flokdyr, og dermed spiller sociale kontaktbehov en stor rolle igennem hele livet. Behov for at være sammen med andre mennesker, behov for relationer baseret på følelser, behov for venskaber. Vi har behov for at tilhøre en gruppe og blive accepteret af andre. Vi søger kontakt gennem grupper, som vi har et eller andet til fælles med. En meget vigtig gruppe er vores arbejdskolleger. Igen kan man sige, at det sociale behov dog kan variere og ikke er ens hos alle. At kunne tilbyde en arbejdsplads og en arbejdsform, hvor medarbejderen bliver en del af et tæt knyttet socialt netværk er, trods alt, for flertallet af stor betydning. Til det sociale behov hører også behovet for at være sammen med vores børn. Dine medarbejdere med børn vil sandsynligvis lægge stor vægt på, at der tages Udviklet af Dansk Byggeri, Kursus og udvikling Side 5 af 15

6 hensyn til børn og familie. Gør du det, vil du måske have gode chancer for at fastholde dygtige medarbejder, uden at skulle overbyde konkurrenterne med skyhøje lønninger. Behovet for anerkendelse og prestige er også et behov, vi alle har. Præstationsbehov behov for selvagtelse, selvrespekt og anerkendelse fra andre. Status, indflydelse, ros, beundring og respekt der fører til øget selvværd og øget selvtillid og selvrespekt er uundværligt for os alle. Tænk sig at styrke sine medarbejderes selvværd og selvtillid hver dag. Tænk sig at arbejde et sted, hvor det er en helt naturlig del af virksomhedskulturen. Vi har alle dette behov, vi skal måske roses på forskellig måde og nogle har måske et endnu større behov end andre. Nogle job giver langt større mulighed for anerkendelse og ros. Mange organisationer har f.eks. indbygget synlig ros i salgsafdelingens belønningssystemer, mens økonomiafdelingen i samme virksomhed alene roser på en lidet synlig måde. Selvrealisering at have behov for at udfordre egne evner og sanser. Selvaktualiseringsbehov. Behov for at udnytte ens dybeste kreative og produktive potentiale. At nyde og give sig hen til det, du trives allermest med det er selvrealisering. At udfordre sig selv med en stor arbejdsopgave med det ene formål at afprøve sig selv og sine evner og måske finde en dybere mening med sit arbejde. At udvikle sig og eksperimentere for at skabe samt sætte mål og realisere dem. Mennesker med et stort behov for selvrealisering er ofte selvdisciplinerede og styrer selv, hvad de arbejder med. Du kan motivere dem, hvis du præciserer, hvor meget det kræver at løse denne store konkrete opgave. Og læg mærke til, at en sekretær på jobbet måske søger sine udfordringer i fritiden som gruppeleder i spejderbevægelsen for 15 spejderledere. Medarbejdernes behov kan altså være meget forskellige på forskellige tidspunkter af dagen og i livet, og nogle søger måske at dække behovene primært i fritiden. Jo oftere du kan skabe job og opgaver, hvor en medarbejder: Ikke mangler vand og mad i løbet af dagen, men derimod får sine fysiske behov dækket. Udviklet af Dansk Byggeri, Kursus og udvikling Side 6 af 15

7 Ikke føler sig utryg i sit forhold til dig og sine kolleger, men derimod ved, at lønnen og resultatkravene er forudsigelige. Ikke isoleres og bliver ensom i opgaveløsningen, men derimod både kan søge støtte hos kolleger, og undervejs i opgaveløsningen skal have en social interaktion med kollegerne. Ikke overses, når han har lavet en flot præstation, men derimod fremhæves og roses jævnligt. Ikke efterlades med uoverskuelige og kedsommelige opgaver, men derimod jævnligt bliver udfordret med nye og dog mulige opgaver. Jo oftere, vil du have medarbejdere, der trives i dagligdagen. De logiske niveauer Den næste model kan minde meget om Maslow. Modellen de logiske niveauer er i princippet blot en rangordning af nogle af dine tankeprocesser. Princippet i modellen er, at du sandsynligvis vil stille spørgsmålet hvorfor før du stiller spørgsmålet hvordan, såfremt du altså ikke kender svaret på hvorfor i forvejen. Hvis du skal skabe motivation hos dine medarbejdere til et projekt, en opgave eller noget andet, vil det være en god ide, at du sørger for at beskrive: Den overordnede mission formålet, målet eller sammenhængen til jeres afdelings grundlæggende eksistensberettigelse. At gøre noget der er meningsfuldt og vigtigt, vil være en drivkraft i sig selv. Det vil naturligvis gælde, hvis medarbejderen endog føler, at jobbet er med til at realisere nogle af hendes egne overordnede mål. Som minimum kræves at du sikrer, at medarbejderen forstår opgaven, og er enig i, at opgaven er vigtig. Hvis du kan beskrive, hvad den enkelte som individ vil få ud af at deltage i opgaven eller projektet og du måske endda har sans for at tildele opgaver, der passer til den pågældendes personlighedsprofil vil du ydermere have ramt lige i hjertekulen af personens egen drivkraft. Hvad sker der hos dig selv, når en opgave passer til din egen oplevelse af dine stærke sider? Nogle opgaver og projekter kan direkte være i modstrid med medarbejdernes overbevisninger om, hvad der er rigtigt eller hvad der er vigtigt lige nu for virksomheden. Her kan dine argumenter komme på prøve. Såfremt du har gode svar og ar- Udviklet af Dansk Byggeri, Kursus og udvikling Side 7 af 15

8 gumenter, der kan støtte medarbejderens egne overbevisninger og værdier, vil motivationen til at løse opgaven være større. En overbevisning hos medarbejderen om, at opgaven enten bør løses på en anden måde, eller ikke bør prioriteres højt, kan være et udtryk for, at medarbejderen har en indsigt, som du ikke har. Ved at bede medarbejderen om at uddybe sin holdning, vil du kunne høre, hvilke informationer medarbejderen har og dermed om du eventuelt har en indsigt, som du bør dele med medarbejderen, for at opgaven bliver accepteret. Man kan være nok så motiveret til at løse en opgave, men hvis evnerne eller færdighederne ikke er til stede, kan det være direkte demotiverende. Som leder kan du instruere, uddanne, træne og støtte og dermed gøre opgaven langt mere attraktiv. Hvis rammerne for at kunne udøve den adfærd, der forventes, ikke er til stede, kan motivationen til at løse opgaven udeblive. For at motivere til at løse opgaven kan du altså stille ressourcer økonomi, tid og mandskab til rådighed. Du kan sikre, at medarbejderen har de fornødne beføjelser til at træffe beslutninger. Hvis omgivelserne, f.eks. hvem jeg skal samarbejde med eller de fysiske forhold, jeg skal arbejde under, ikke er i overensstemmelse med mine krav og forventninger, kan jeg igen miste motivationen. Her kan du igen lytte til din medarbejders indvendinger og finde frem til, om du kan ændre på nogle forhold, der gør det attraktivt for medarbejderen at løse opgaven. Hvad med sammenhængen? Hvad med mig? Hvorfor er det sådan, og hvor vigtigt er det? Hvad skal jeg kunne og vide? Hvordan skal jeg gøre? Hvor og hvornår? Udviklet af Dansk Byggeri, Kursus og udvikling Side 8 af 15

9 skonflikter I det hele taget kan du med fordel lytte til dine medarbejders indvendinger og prøve at finde frem til, hvilken type hvspørgsmål de stiller. Bevæg dig eventuelt op på trappetrinnet ovenfor og skab afklaring der først. Sætter du mig til at arbejde på et tidspunkt, hvor jeg hellere vil være sammen med familien eller i den anden ende af landet, hvor jeg jævnligt skal sove ude kan jeg måske endda opleve en motivationskonflikt, der rammer på et højere logisk niveau. Mine værdier omkring job, karriere og selvrealisering vil komme i konflikt med mine værdier omkring familie, venner og fritid. Over en kortere periode kan jeg måske acceptere, at konflikten trækker i mig. Men over længere tid vil jeg være nødsaget til at afklare med mig selv hvad er vigtigst for mig i mit liv lige nu? Du vil, som leder, altså ikke kunne motivere mig med argumenter om gode hotelforhold eller overarbejdsbetaling, såfremt jeg på et højere logisk niveau har en indre konflikt. Herzbergs motivationsteori Du har nu læst om Maslow og om logiske niveauer. En anden kendt motivationsteori er lavet af F. Herzberg. Herzbergs teori beskriver de faktorer, der påvirker jobtilfredsheden og dermed motivationen. Jobtilfredsheden formes både af ydre og indre faktorer, som af den enkelte medarbejder opleves som mere eller mindre tilfredsstillende henholdsvis mere eller mindre utilfredsstillende. Disse faktorer kan deles i to grupper, hvor den ene gruppe faktorer påvirker omfanget af tilfredshed (=motivationsfaktorer) hos en medarbejder og den anden gruppe omfanget af utilfredshed (=vedligeholdelsesfaktorer) hos en medarbejder. Tilfredsheds- eller motivationsfaktorer Vedligeholdelses- eller hygiejnefaktorer Udviklet af Dansk Byggeri, Kursus og udvikling Side 9 af 15

10 Præstation Meningsfyldt arbejde Ansvar Indflydelse Vækst Avancement Anerkendelse Løn Jobsikkerhed Arbejdsvilkår (fysisk og psykisk) Interpersonelle relationer Supervision/ledelse Benefits Personalepolitikker Prøv at tænk på dit eget job. Hvilke faktorer gør din virksomhed brug af over for dig? Hvilke faktorer lægger du selv mest vægt på? Hvilke faktorer gør du brug af over for dine medarbejdere? Hvad er et godt job? Ifølge Herzberg kan vedligeholdelsesfaktorerne altså medvirke til at fjerne en eventuel utilfredshed, men de kan ikke i sig selv skabe tilfredshed (=motivation). Det kan kun motivationsfaktorerne. Man kan således ikke skabe motivation ved at have ekstra gode vedligeholdelsesfaktorer herunder ekstra gode løn-, eller bonusvilkår. Faktorerne supplerer hinanden, men kan ikke erstatte hinanden, på lang sigt. Det var Herzbergs opfattelse, at særligt gode vedligeholdelsesfaktorer/arbejdsvilkår kortvarigt skaber øget indsats, men på længere sigt blot vil flytte forventningsniveauet og dermed ikke ændre på indsatsen. Herzberg har ligeledes beskrevet kendetegnene for det gode job : Personlig kommunikationsautoritet dvs. mulighed for at kommunikere direkte med den person, man har behov for at kommunikere med. Personligt ansvar. Direkte feedback fra dem, der bruger ens arbejde. Personlig udvikling herunder muligheden for hele tiden at lære noget nyt. Selvdisponering over egne ressourcer. Personlig planlægning på årsbasis, kvartalsbasis, månedsbasis, dagsbasis, spisepauser, kaffepauser osv. osv. Udviklet af Dansk Byggeri, Kursus og udvikling Side 10 af 15

11 Direkte kunderelationer dvs. et tæt samarbejde med de personer, som skal bruge ens arbejde. Personlig specialisering dvs. at der i jobbet er mulighed for at blive specialist på et eller flere områder. Du kan altså kigge på det gode job og vurdere om alle dine medarbejdere har gode job. Hvad motiverer dig? Hvad kan demotivere dig? Prøv at forstå, hvad der motiverer dig selv. Ikke dermed sagt, at dine medarbejdere er som dig det er de næppe. Tænk på den opgave, der ligger på dit skrivebord hvad får dig til at løse den? Hvad kunne afholde dig fra at løse den opgave på skrivebordet? Hvorledes reagerer du, hvis du ikke har haft lejlighed til at acceptere en opgave? Hvis du tænker tilbage på dit arbejdsliv, hvilke konflikter har da især været årsag til nedsat handlekraft hos dig selv som følge af din egen beslutningsudskydelse? I hvilken situation har din egen eller andres forventning til din arbejdspræstation især haft betydning for en opgaves løsning? Hvad skulle dine tre vigtigste begrundelser være for, at du ville bryde et afgivet løfte om at løse en opgave? Hvilken type opgave kan få dig op af stolen? Hvilke opgaver er yndlingsopgaver? Næste gang du holder udviklingssamtale eller en anden form for samtale, kan du bede din medarbejder om at forberede sig på nogle af disse spørgsmål. Jo mere du forstår den enkelte medarbejder desto lettere kan du indrette din adfærd over for vedkommende. Din egen mentale motivationsstrategi hvordan du motiverer dig selv? Hvordan sætter du dig op til at løse en kedelig opgave? Hvad gør du for at komme op om morgenen? Hvad får dig til at stå op og løbe en tur, hver morgen? Prøv at lægge mærke til, at du hver dag, i en række små dagligdagssituationer, motiverer dig selv til at løse en opgave. Nogle mennesker har mentale strategier for at forblive slanke, og andre har mentale strategier for at komme for sent på arbejde. Udviklet af Dansk Byggeri, Kursus og udvikling Side 11 af 15

12 Du gør hver dag brug af dine personlige mentale motivationsstrategier. Du er sikkert ikke særlig bevidst om dem, men såfremt du kan blive mere bevidst om den strategi, der virker for dig, kan du bevidst trække strategien frem, når du har brug for at løse en opgave som ikke ligefrem er en yndlingsopgave. Nogle mennesker ændrer totalt motivationsstrategi, når de forstår, hvad det er, de gør og hvorfor det ikke virker, samt hvilken motivation der kan virke bedre. Normalt skal du træne og øve dig i længere tid på at ændre f.eks. morgenløbe motivationsstrategi du skal nemlig have gjort den nye motivationsstrategi lige så ubevidst som den gamle var. Der findes 4 meget almindelige og ineffektive motivationsmåder: Den negative motivation. At tænke på de katastrofer, der sker, hvis ikke du gør noget. Måske tænker du på, at du bliver fyret, hvis du ikke kommer til tiden. Måske tænker du, at du vil blive mødt med mistillid, hvis du ikke løser opgaven ordentligt. Som hovedregel er denne negative motivation ikke attraktiv for de fleste. De fleste vil netop føle ubehag ved at tænke på alt det negative og det vil altså give en langt mindre kraft, end den samme person måske kunne opnå ved at tænke på alt det positive. Den diktatoriske motivation. Jeg SKAL jeg BØR At give sig selv ordrer skaber typisk ubehag. Det modsatte ville være at invitere til noget attraktivt ved at fokusere på at have lyst til, det kunne være nyttigt at og jeg vil gerne. Hvis du skifter dine tanker ud med invitationer med en behagelig stemmeføring, vil du måske allerede opleve en langt kraftigere motivation. Jeg har lyst til at løbe en morgentur i stedet for Jeg bør løbe en morgentur. Forestil dig, du gør det motivation. At tænke på processen i arbejdet i stedet for det færdige resultat kan trætte de fleste. Mange mennesker tænker på, hvordan det føles at gøre arbejdet, i stedet for at føle efter, hvordan de ville have det, når arbejdet er gjort. Tænk på det færdige arbejde se det for dig, hør, hvad du vil sige til dig selv, mærk efter hvordan det vil føles. Selv kedelige opgaver kan du forvandle til opgaver, der Udviklet af Dansk Byggeri, Kursus og udvikling Side 12 af 15

13 er attraktive fordi det vil være rart at få dem gjort. Du kan endda gå skridtet videre og tænke på, hvad der er værdifuldt for dig ved at få arbejdet overstået. Du kan tænke notatet ligger færdigt på bordet, jeg har en god fornemmelse af indholdet, og jeg siger til mig selv, at det er blevet et godt notat. Jeg vil også have god samvittighed bagefter, når jeg går i byen med vennerne. I stedet for at tænke det vil tage mig 2-3 timer at lave notatet, det skal indeholde en række afsnit, som jeg endnu ikke har styr på, og jeg har mere lyst til at gå i byen med vennerne : Den overvældende motivation. Nogle mennesker forestiller sig opgaven som én stor, overvældende, udifferentieret masse af arbejde og føler sig naturligvis helt overmandet. At forestille sig hele det samlede projekt at bygge en motorvejsbro kan virke helt overvældende. Lysten til at udsætte projektet kan ligge snublende nær. Her handler det om at skille helheden op i dele. Du kan begynde med at se hele projektet afsluttet og så lægge mærke til, hvilke mindre projekter der fører til, at hele projektet bliver færdigt. De gode motivationsstrategier er altså: Tænk på det positive ved opgaven. Giv dig selv en invitation til at løse den. Tænk på det færdige resultat og ikke på arbejdet undervejs. Del store opgaver op i delopgaver. Dine værktøjer til at skabe motivation hos dine medarbejdere Kan du som leder overhovedet skabe motivation hos dine medarbejdere? Din opgave som leder er altså at skabe rammer, der gør det muligt for dine medarbejdere at finde deres indre motivation. Med dette kompendium i hånden har du indtil flere værktøjer, der generelt kan øge motivationen hos dine medarbejdere. De fleste vil fokusere på medarbejdernes indre motivation og andre på den ydre motivation. Du kan f.eks.: Arbejde med din egen lederstil. Give opgaverne til de medarbejdere, der vil betragte opgaven som yndlingsopgaver. Udviklet af Dansk Byggeri, Kursus og udvikling Side 13 af 15

14 Forstå dine medarbejderes personlighed f.eks. ved at gennemføre udviklingssamtaler, hvor de selv fortæller dig, hvilke opgaver de betragter som yndlingsopgaver. Rose, belønne og give anerkendelse. Blive bedre til at delegere og arbejde med empowerment. Du kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø og virksomhedskulturen i din afdeling. Du kan i det hele taget bruge noget tid til at forstå, hvordan hver enkelt af dine medarbejdere er som mennesker. Mennesker har behov for at føle en udvikling i deres liv Mennesker får energi af ros og opmærksomhed Mennesker søger at undgå angst nogle søger spænding og forandring Mennesker søger en form for sammenhæng i deres mere grundlæggende antagelser om livet Mennesker kan lide gode samarbejdsrelationer Mennesker er ikke rationelle og handler ikke altid til fordel for sig selv Mennesker er ikke objektive heller ikke lederen men danner deres eget subjektive syn på virkeligheden. Mennesker får energi af at kunne overskue arbejdet og når det lykkes. Menneskers tanke og handling er i høj grad påvirket af deres værdier. Når du ønsker at skabe motivation hos en eller flere af dine medarbejdere i forbindelse med løsningen af en konkret opgave: Kan du sætte opgaven ind i et højere formål. Sørge for at skabe forbindelsen og sammenhængen til de overordnede mål. Kigge på personen. Du kan bruge alle de forskellige persontype-modeller, du måske kender. Adizes, JTI, Howard Gardners intelligenser og mange flere. Forsøg at finde frem til, hvilken persontype din medarbejder er? Du får sikkert ikke et entydigt svar for så let putter man os ikke i bokse. Men du får en hypotese, du kan arbejde ud fra. Spørg dig selv: Hvilket udbytte får medarbejderen af at løse denne opgave? Hvilke argumenter vil medarbejderen tænde på? Kan du analysere opgaven og forsøge at forstå, hvad den enkelte person værdsætter højt. Kig på opgaven. Hvilke færdigheder kræver denne opgave? Hvilke faglige, sociale, problemløsende, analyserende og præstationsmæssige færdigheder kræver opgaven? Hvad kræver situationen? Er der særlige for- Udviklet af Dansk Byggeri, Kursus og udvikling Side 14 af 15

15 hold omkring interessenter, hastighed, strategiske overvejelser m.m., du skal inddrage i dine overvejelser? Kan du sikre, at rammerne for at løse opgaven er til stede. Hvordan hænger det sammen med vores mission? Hvad er vi her for? Personlighedstype og medarbejdernes egne behov Hvorfor opgaven bør løses? Evner og færdigheder, der kræves Rammer og ressourcer. Det gode job Tidspunkter og involverede samt fysiske forhold Mennesker er komplekse enkeltindivider, der motiveres forskelligt på forskellige tidspunkter. Det er ikke tilrådeligt at motivere henholdsvis ung og gammel, mand og kvinde, gammeldanskere og nydanskere, ny medarbejder og gammel medarbejder osv. på én og samme måde. Desuden er motivation i vid udstrækning kulturelt bestemt. At skabe motiverede medarbejdere er ikke én, men et helt sæt af ledelsesmæssige opgaver. Den eneste måde du kan behandle dine medarbejdere ens på er at behandle dem forskelligt. Erik Johnsen Udviklet af Dansk Byggeri, Kursus og udvikling Side 15 af 15

- Ledelse og motivation

- Ledelse og motivation - Ledelse og motivation Dette materiale Ledelse og motivation, Marts 2009 er udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Flemming Grangaard.

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Forside Sjakbajsen som leder Emne: Skilleblad: 2 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad nr. 3 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Motivation i organisationer

Motivation i organisationer Aalborg Universitet. HA Erhvervsøkonomi, 3. semester Tema: Organisationsteori Afleveringsdato: 04-11-2010 Gruppe: 25 Total anslag: 26859 Motivation i organisationer Organisations projekt Vejleder; Jesper

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Forside Sjakbajsen som leder Emne: Skilleblad: 2 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y)

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y) Ledelse opgaver Ledelse Autoritet magt - indflydelse Instrumentelle varetagelse af den faglige side af arbejdet planlægning og kontrol Emotionelle forholdet til og mellem medarbejderne og deres forhold

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Motivation. Ledelsesdag 08 Session den 13. juni 2008 Henrik Kongsbak

Motivation. Ledelsesdag 08 Session den 13. juni 2008 Henrik Kongsbak Motivation Ledelsesdag 08 Session den 13. juni 2008 Henrik Kongsbak En delvis præsentation Ledelsesrådgiver i Ledernes Hovedorganisation Ansvar for den interne ledelsesudvikling Underviser på CBS i strategi,

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Motivation i praksis V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Formål og program 1 At udforske hvad motivation er og hvordan man som leder kan medvirke til at det daglige arbejde bliver

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Formålet med Situationsbestemt Ledelse

Formålet med Situationsbestemt Ledelse Formålet med Situationsbestemt Ledelse 1. At åbne for kommunikationen og at øge hyppigheden og kvaliteten af dialogen mellem dig og dine medarbejdere angående præstationer og udvikling 2. At hjælpe medarbejderen

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

MOTIVATIONSSPIL TIL BEDRIFTEN

MOTIVATIONSSPIL TIL BEDRIFTEN Spil MOTIVATIONSSPIL TIL BEDRIFTEN Bliv klogere på dine medarbejdere og kolleger Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Motivationsspillet

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr Form din karriere Projektleder Pia Ravn Dyhr Dagens program Velkomst & runde med præsentation af jer: Hvem er du? Karriereforståelser Hvem er du? Hvad kan du? Hvad vil du? Dine grundlæggende værdier øvelse:

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri EMNE: Værdibaseret ledelse Skilleblad: 2 Sjakbajs ny i rollen Værdibaseret ledelse Inspiration: Den lærende organisation Finn van Hauen, Bjarne Kastberg

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

MARsters netværket Klaus Topholm Underdirektør, Skolechef, forretningsudviklingschef, chefkonsulent, konsulent, HR-chef, officer, bankmand, uddannelseschef Master, INSEAD, IMD, CEIBS, Coach, Officer, Økonomi,

Læs mere

Hvis der er billeder i denne vedhæftede fil, vil de ikke blive vist. Download de oprindelige vedhæftede filer

Hvis der er billeder i denne vedhæftede fil, vil de ikke blive vist. Download de oprindelige vedhæftede filer Hvis der er billeder i denne vedhæftede fil, vil de ikke blive vist. Download de oprindelige vedhæftede filer Hvad motiverer dig som leder? Hvem motiverer dig som leder? Hvordan motiveres lederen? At stå

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk Ledelse opgaver opgaver mellemmenneskelig viden på alle er Strategiske Taktiske Topledelse Mellemledelse Topledere Mellemledere Mellemmenneskelig viden og forståelse Overblik og helhedssans Operative Førstelinieledelse

Læs mere

» Ledelsestræning med arbejdsmiljø og sikkerhed i fokus

» Ledelsestræning med arbejdsmiljø og sikkerhed i fokus » Ledelsestræning med arbejdsmiljø og sikkerhed i fokus Christian S. Jørgensen, Øens Murerfirma. Tlf: 32 64 87 11 Vibeke Rasmussen, Alectia Tlf: 22 22 21 14 Vi håber med dette kursus, at alle deltagere

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Nyudnævnt leder og hva så?

Nyudnævnt leder og hva så? Nyudnævnt leder og hva så? Hvordan kan du så blive klædt på til opgaven? Hvad skal du især være opmærksom på? Hvem kan du søge hjælp hos? En ny leder, der på egen hånd skal igennem en årrække af action

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

HR på ejendomme med flere sites. Kongres for svineproducenter 2011 HR-rådgiver Merete Lehmann Andersen

HR på ejendomme med flere sites. Kongres for svineproducenter 2011 HR-rådgiver Merete Lehmann Andersen HR på ejendomme med flere sites Kongres for svineproducenter 2011 HR-rådgiver Merete Lehmann Andersen Dagens program Motivation hvad er det der driver os Hvorfor er vi forskellige Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Guide til Medarbejderudviklingssamtale

Guide til Medarbejderudviklingssamtale » Guide til Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Indhold Forord... 2 MUS processen... 3 1. Virksomhedens planer og budgetter... 4 2. Forberedelse... 4 3. Samtalen... 5 3.1 Small talk og introduktion... 6

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

ORGANISATION C - JYSK

ORGANISATION C - JYSK ORGANISATION C - JYSK ZBC Næstved - Annesofie Blaabjerg Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 1 Organisationsteoretiske skoler Organisationsteoretiske skoler Klassisk Organisationsteori

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

MOTIVATION. Gruppe 5

MOTIVATION. Gruppe 5 MOTIVATION Gruppe 5 DEFINITION Motivation Movere (latin) at flytte eller bevæge noget i en bestemt retning eller mod et bestemt mål Motivationen er de faktorer i et individ, som vækker, kanaliserer og

Læs mere

Enneagrammet. På kurset arbejder du med: Bedre kommunikation og stærkere relationer. Lær om de 9 Enneagramtyper, og find din personprofil

Enneagrammet. På kurset arbejder du med: Bedre kommunikation og stærkere relationer. Lær om de 9 Enneagramtyper, og find din personprofil Enneagrammet Enneagrammet Øget selvindsigt, bedre relationer og forbedret samarbejde Bedre kommunikation og stærkere relationer Med Enneagrammet kan du opnå større indsigt i dine egne og andres måder at

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse Situationsbestemt ledelse Af VS (januar 2014) I kapitel 6 kan du lære om forskellige kendte ledelsestyper og ledelsesformer, og om hvordan udelegering af opgaver kan foregå. I kapitel 7 gennemgås lederens

Læs mere

Find dit fulde potentiale

Find dit fulde potentiale Find dit fulde potentiale - Bliv den bedste version af dig selv og ikke bare 5 kg tyndere. Vi er gået i gang med et nyt år 2008. Og meget kan ske i de næste mange måneder. Måske bliver det bare endnu et

Læs mere

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

23. maj 2013 Adfærd og netværk

23. maj 2013 Adfærd og netværk 23. maj 2013 Adfærd og netværk v/ Rikke Bech Skougaard Mål At få skabt større bevidsthed og opmærksomhed omkring din adfærd 2 Adfærd Vores adfærd er synlig for andre Vi vurderes/dømmes Det er ikke tanken,

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Opdateret Lederskab. Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden!

Opdateret Lederskab. Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden! ISSN 1901- Nr. 3 2008 Tema: Motivation af medarbejdere Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden! Mange ledere slider med personaleledelsen, og kan slet ikke forstå,

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 Dagens program Opsamling Teori opsamling Xpert teams Lederstile Adizes mv. Afsluttende eksamen Page 2 Leder performance Medarbejder performance Indtjenings evnen Organisations

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere