Personalepolitik. Aftalepapir mellem ledelse og medarbejdere. Møllen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik. Aftalepapir mellem ledelse og medarbejdere. Møllen 2008-2009"

Transkript

1 Personalepolitik Aftalepapir mellem ledelse og medarbejdere Møllen Dette aftalesæt er gældende for de områder der ikke er beskrevet i kommunens overordnede personalepolitik og/eller som er debatteret på P-møder. Vi drøfter disse ting efterhånden som de kommer op og træffer beslutninger der passer til vores tænkning, værdisæt og praktiske dagligdag. 1

2 Ledelse og personaleudvikling Lokal personalepolitik for Møllen Personalemapper Personalemappen udleveres til alle fastansatte på p-weekenden 08. Den mappe kommer til at indeholde alle de styringsredskaber der er relevante i hverdagen; Ledelsesstrategi, virksomhedsplanen, personalepolitik, børnepolitikken, MEDstrukturen, fraværspolitik, oversigt over bestyrelsens medlemmer, årskalender - og andre vigtige dokumenter. Når der er opdateringer, vil alle få nye sider, så mapperne hele tiden er ajourført. Så ledelsen ved, at alle har lige adgang til relevante informationer Arbejdsmiljø i Børnehaven (fra et p-møde sep. 08) Åben og ærlig dialog Ansvarlighed i forhold til arbejdsopgaven At undre sig og stille spørgsmål til egne og andres handlinger Acceptere hinandens arbejdsmetode, så længe det er indenfor rammerne af den overordnede pædagogik At vise interesse for hinanden At vi kan forvente et vist engagement blandt kollegaerne At vi har en god omgangstone og er bevidst om hvordan vi taler til børnene Bevidst at anvende ros og anerkendelse som pædagogisk metode Alle er enige om, at tydelige funktionsbeskrivelser for hver enkelt medarbejder, vil gøre arbejdet lettere og mere målrettet i hverdagen. Så kender vi vores egne opgaver og forventninger fra ledelsen, og samtidig ved vi hvad de andre tager sig af. Krav og forventninger til de ansattes arbejdstid (Ledermøde d ) Når man er fuldtidsansat(30-37 timer): Man skal som udgangspunkt kunne arbejde indenfor hele åbningstiden En fuldtidsansat skal have mindst 1 åbner og 1 lukkevagt om ugen, samt adgang til en tidlig fredag efter rullende ordning. (Åbner = 6.30 / Lukker = 16.30/17.00) Prioritering i principperne for arbejdstilrettelæggelse: 1/ Mødeplanen skal kunne hænge sammen, det er det væsentligste princip 2/ Grupperne skal kunne dække sig selv ind (primært i bh.) 3/ Alle medarbejdere skal have mulighed for den forældrekontakt som ligger i ydertimerne. 4/ Særlige hensyn til familieforhold/transportmuligheder. Man kan være afhængig af om bussen kører fx om morgenen, - eller om man er enlig forsørger. Der vil blive lagt vægt på, at den ansatte indretter sig efter arbejdspladsens behov kombineret med nødvendige private behov. Når man er deltidsansat (29 timer eller færre): De samme principper gælder her. Der kan yderligere være behov for at afdelingslederen kan disponere over arbejdstiden som derfor kan indeholde en ugentlig fridag eller at arbejdstiden starter v. middagstid. 2

3 Udviklingssamtaler Den årlige samtale du har med din nærmeste leder. Samtalen er fokuseret og målrettet på din faglige udvikling i forhold til institutionens behov. Teamsamtaler Vi afholder teamsamtaler i september, med alle grupperne; 3 i vuggestuen og 4 i børnehaven. Ideen er, at videreføre noget af det materiale vi havde oppe med hver enkelt medarbejder til udviklingssamtalerne og sætte det i spil i det nære teamsamarbejde de tætteste kollegaer. Det er primært her, at det I gerne vil kan blive gennemført og understøttet. Det er i gruppen at det ærligste billede findes, af det vi går og snakker om til dagligt og på møderne og her I kan finde opbakning og feedback på opgaveløsningen. Derfor er det et godt sted, både for jer selv og for ledelsen at tage temperaturen på, hvordan pædagogikken trives og hvad der skal til for at det kan blive bedre. Nogle gange er det små justeringer der skal til, for at den enkelte medarbejder har fornemmelsen af at lykkes. Personalemødet Månedlige aftenmøder for det faste personale Der er fast dagsorden på p-møderne så vi når rundt om de ting der er vigtige at tale om. Godkendelse af referat fra sidst Runde: Hvordan trives jeg og hvordan kan det blive endnu bedre Børn dele den viden der er nødvendig. Den specifikke viden tages på stuemøderne (særligt i bh med det store antal børn) Hvordan arbejdes der med læreplanerne Lederteam møder Lederteamet holder møde en gang om ugen i ca. 2½ time typisk om torsdagen. Her koordineres, aftales og planlægges aktiviteter, møder og der er gensidig information fra afdelingerne, bestyrelsen og forvaltningen. Nyhedsbreve fra Møllen Lederen er ansvarlig for at de overordnede nyheder og ændringer kommer ud til forældrene. Afdelingslederne er ansvarlige for de overordnede nyhedsbreve i afdelingerne, afdelingens pædagogik, generelle nyheder der kun vedrører afdelingen mv. Grupperne er ansvarlige for nyhedsbreve der formidler den specifikke viden til forældrene, herunder hvordan der arbejdes med læreplaner i gruppen, hvilket tema der er oppe og hvordan børnene reagerer på den viden. Personaleweekend Er et sammenhængende forløb på 1 døgn, i reglen fra fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag, og afholdes sidst på året. Der er i reglen overnatning og der er mødepligt. Det gennemgående arbejdstema er af faglig karakter, dog vægter vi også det sociale samvær højt i den forbindelse. P-weekenden er indlagt i årsnormen og i årskalenderen og er derfor kendt af alt fast personale i god tid. Ledelsen er ansvarlige for indholdet på p-weekenden. 3

4 Deltagelse af vikarer i arrangementer/møder udenfor åbningstid Det vurderes individuelt fra vikar til vikar, hvad der giver mening at deltage i, hvor langt engagementet rækker, dennes timetal og hvordan perspektivet er i ansættelsesforholdet. For det meste har vikaren lov til at deltage uden løn, hvis det er interessen der er motivationen og ledelsen har vurderet, at vi ikke vil give løn for det; fx en temadag eller undervisning i et specifikt emne, men at vikaren ikke har det ansvar i institutionen. Vikarer i midlertidige stillinger på et vist timetal, forventes at deltage i p-møder, men ikke nødvendigvis p-weekender og forældremøder, med mindre noget særligt taler herfor. Afdelingslederen træffer selvstændigt afgørelsen, dog har lederen vetoret i forhold til overordnet brug af ressourcer. Afspadsering Det er den enkeltes medarbejders ansvar at planlægge sin afspadseringen og aftale det med afdelingslederen. Det er anderledes nu hvor vi kører årsnorm og fremover vil det hedde 0-dage. Stillingsopslag og ansættelsesudvalg Ved nyansættelser gør både ledelsen og medarbejderne sig klart, hvilken medarbejderprofil der søges til institutionen; hvilke kompetencer mangler vi, eller skal vi have styrket, ud fra et indsatsområde vi også har tænkt os at opkvalificere. Det nytter altså ikke noget at søge en medarbejder med særlige kvalifikationer, som vi derefter drukner i den daglige drift. Når ansøgningsperioden slutter samler vi ansættelsesudvalget, som består af Institutionslederen, nærmeste leder, bestyrelsesrepræsentant, TR, nærmeste medarbejder og evt. en repræsentant fra den anden afdeling. Sygdomspolitik. Her henvises til Faxe Kommunes gældende fraværspolitik et andet sted i personalemappen. Personalet melder sygdom og andet fraværd til afdelingen. Raskmelding senest kl. 12 dagen inden tilbagevenden til arbejdet. Ved sygdom op til weekenden gælder det, at man må vurdere fredag om man er rask til mandag. Barns 1. sygedag Det er svært at fastsætte regler for hyppigheden af dage overfor hensynet til arbejdspladsen og driften. Som arbejdsplads er der også en forventning om, at ægtefællerne deler ansvaret for syge børn, så ikke tolerancen på den enkelte arbejdsplads udnyttes. Bliver hyppigheden for stor i antallet af dage, kan det afstedkomme en samtale med nærmeste leder omkring de hjemlige forhold, ikke for at snage i privatlivet, men for at få et billede af, om det kan forventes at være en permanent problematik. Det er vigtigt at tilliden og ærligheden ikke påvirkes disse forhold. Omsorgsdage, afspadsering eller feriedage foreslås som alternativer. 4

5 Besøg hos speciallæge: beslutning på MED møde d Ledelsen forholder sig følgende til speciallægebesøg: Vi vil vurdere hver enkelt medarbejder for sig, idet behovet for tjenestefrihed til speciallægebesøg, bruges meget forskelligt og ansvarlighed for arbejdspladsen ligeledes opfattes forskelligt. Ledelsen lægger vægt på, at den enkelte medarbejder, i tilfælde af speciallægebesøg, kontakter nærmeste leder, og så hurtigt som muligt af hensyn til kollegaerne og til arbejdsplanen. Ledelsen forventer desuden i prioriteret rækkefølge: - At medarbejderen bestræber sig på at lægge besøgene udenfor arbejdstid - At medarbejderen selv har forsøgt at løse opgaven ved at bytte internt - At medarbejderen lægger besøgene i starten eller slutningen af en vagt, så man kan komme på arbejde før eller efter - At man afspadserer i timerne før eller efter lægebesøget, hvis ikke det kan betale sig at komme på arbejde og man ikke kan bytte vagt. Hvis der er klager over medarbejdere eller ledelsen Hvordan forholder vi os principielt til klager? Hele ledergruppen skal informeres når der er klager. Afdelingsleder eller øverste leder kvitterer for modtagelsen til forældrene med det samme og siger kort noget om, at vi vil forholde os til det og vende tilbage inden for få dage med en plan. Det er ledergruppen der først og fremmest tager stilling til proceduren, inden der tages yderligere kontakt til forældrene. Medarbejderen informeres hurtigst muligt og er med hele vejen eller beskyttes imod urimeligheder. Afdelingslederens primære opgave er at varetage medarbejderens parti og støtte op. I spørgsmål om ukorrekt opførsel fra medarbejderens side, tager ledelsen det fulde ansvar. Det drøftes ikke på møde med forældre men tages før eller efter særskilt. Det frikøber ikke medarbejderen for påtale, men denne beskyttes i forhold til 3. part. Den der modtager klagen følger op på hvad det drejer sig om og videregiver den til den leder der enten kender noget til sagen, eller som har medarbejdere i klemme. Der kan være situationer hvor øverste leder har fx forældrekontakten og nærmeste leder repræsenterer medarbejderen, det er et individuelt skøn. Bestyrelsesformanden informeres hvis klagen har principiel karakter. Dagpasningschefen informeres hvis det har ledelsesmæssig karakter. Uddannelses- og kompetenceudviklingspuljen En årlig pulje der kan søges gennem lederen. Ansøgningsfristen er typisk udgangen af oktober til det kommende år. Krisehjælp hvornår bruger vi det Arbejdsrelaterede begivenheder, hændt på arbejdet eller på vej til og fra arbejde fx trafikulykker. Yderligere hændelser omkring børn der mister forældre, vold og trusler om vold. Private problematikker er som udgangspunkt ikke omfattet af krisehjælpen. 5

6 Kommandovej: 1. Kollega eller leder tales med først. 2. Vores distriktspsykolog Line Kubel hvis det ikke er akut; børnesager / forældresager hvor ledelsens ekspertise ikke rækker. 3. Falcks Krisehjælp Marianne Møller skal altid godkende henvendelsen. 4. Eksterne terapeuter til mindre akutte ting og lidt mere langvarige forløb. Alkohol og rygepolitik Der indtages ikke alkohol i arbejdsrelaterede situationer. Det gælder i arbejdet med børn/forældre, mødevirksomhed og arrangementer hvor vi forventes at være til rådighed på en professionel måde. Undtaget er fx p-weekends efter arbejdstid og fester, hvor samværet også har en social dimension. Hvis man efter endt arbejdstid - har lyst til at drikke et glas vin eller lign. er det ens eget valg. Der ryges ikke i institutionens lokaler og ikke på matriklen i åbningstiden. Vi mener at rygeskuret opfylder kravene i forhold til at undgå passiv rygning for ikke-rygende kollegaer. I vuggestuen ryges der på p-pladsen i de korte pauser. Ved overtrædelse af den overordnede rygepolitik i kommunen, vil der komme en påtale fra ledelsen. Mobiltelefoner Private mobiltelefoner er ikke fremme i arbejdstiden, med mindre det i særlige tilfælde er aftalt med afdelingslederen. De tager for meget opmærksomhed fra medarbejderen og forstyrrer nærværet til børnene. De skal ligge i tasken og være på lydløs, så ingen skal forholde sig til at en telefon ringer i et af skabene. Påklædning /hygiejne Det forventes at alle medarbejdere fremstår præsentabelt og har en påklædning der passer til dagens aktiviteter. Påklædningen skal ikke kunne forhindre deltagelse i det daglige arbejde. Møllen har indkøbt flyverdragter til de voksne, så det er uligt at holde varmen på legepladsen om vinteren. Fodtøj og regntøj må den enkelte medarbejder selv sørge for. Valg af sikkerhedsrepræsentant og MED udvalgsmedlemmer Sikkerhedsrepræsentanten er på valg hvert andet år i lige år i marts/april på p-møderne. Personalerepræsentanter vælges på samme møde for det kommende år. Mødepligt Som udgangspunkt er der mødepligt til alle de aktiviteter der er beskrevet i årskalenderen. Skulle uheldet være ude, at du er forhindret i at møde op en enkelt gang, henvender du dig til din nærmeste leder. Skriftlighed ud af huset Faxe kommune har en designmanual med sidehoved og den blå bølge designet til hver enhed i kommunen. Ligeledes har vi kuverter med Møllens påtegnelse. Alle officielle breve der går ud af huset, skal på dette brevpapir, som er tilgængeligt på pc erne. Som tommelfingerregel er lederen ansvarlig for vores ansigt udadtil og vil derfor gerne godkende de breve og dokumenter der udgår fra Møllen. 6

7 Ensartethed i vores profil udadtil Når der er forældremøder, indkaldelser og lign er der en forventning om, at tilbudet er så ensartet som muligt, både mellem vuggestuen og børnehaven og mellem de enkelte grupper i afdelingen. Det nytter altså ikke noget at den ene gruppes forældre er indkaldt med dagsorden og the og kaffe og den anden gruppes forældre dårlig nok ved hvor, hvornår og hvorfor de skal komme. Ved arrangementer der involverer hele Møllen er ledelsen ansvarlig for den skriftlige kommunikation eller ansvarlig for at uddelegerer denne og ved tilsvarende i den enkelte afdeling, er afdelingslederen ansvarlig for så meget ensartethed som muligt ikke for at udviske gruppernes særpræg, men for at højne kvaliteten generelt. Derefter kan gruppernes særpræg komme til sin ret. Krav til de æstetiske udtryk på Møllen Farver: På fællesarealerne har vi hvide vægge. Grupperummene kan godt have lyse nuancer. Generelt skal der tænkes i et roligt udtryk, så kan vi altid pynte med billeder og andet design. Ophæng: Børnetegninger og billeddokumentation må gerne sættes pænt op, evt. i rammer, så ikke vi ødelægger væggen eller der hænger gammelt klisterbånd rundt omkring. Når vi tager opslag ned, så tag det hele ned, så ikke rester af klisterbånd hænger tilbage. Kontorartiklerm.v.: Mapper og ringbind, børnekasser og skabe holdes i blåt. Belysningen: skal være venlig for øjet og passe til aktiviteten. Børnenes arbejdsmiljø: Der må gerne tænkes i læringsstimulerende og udviklende miljøer rundt omkring på institutionen, både inde og ude. Der skal være ro til rolige aktiviteter og mere støjende/urolige aktiviteter afholdes enten udenfor eller i laden. Hvis et grupperum ikke bruges, kan støjende lege henvises dertil. Nyindkøb: God kvalitet ved indkøb af nye møbler og legetøj. Holdbarhed og rengøringsvenlighed skal medtænkes. Generel orden og oprydning: Orden på opslagstavler, ajourføring af sedler og opslag. Orden i garderoben og på fællesarealer er alles ansvar. Ikke visne blomster og dimseting der ligger og flyder rundt omkring. Ajourføring i billeder af personalet. Der skal tænkes i ergonomi og arbejdsmiljørigtige foranstaltninger. 7

8 Løn og ferie Åben lønpolitik (MED referat ) Det er lederen der suverænt bestemmer med hensyn til ny løn og dette vendes med TR en. Det er løbende blevet drøftet med FOA TR og de uddannede har nu fået en TR fra Herigennem kan medarbejderne indstille sig selv til mere løn, samt argumenterne for det. Det vil blive taget med i betragtning. Jeg vil nævne de jeg indstiller til lønforhøjelse på p-møderne, hvor meget de stiger i trin og hvorfor. Det virker fint, udtrykker MED udvalgs medlemmerne i Det er fortrinsvis er lønbærende på Møllen er fortsat; initiativ, engagement og ansvar, dvs. der hvor det synligt og tydeligt kan mærkes at der er taget et ryk. Indtil andet er besluttet, er det det der gælder på Møllen. Mange af de faglige ting giver sig selv og anciennitet er der autostigning på: Medhjælpere starter på trin 11 og efter 3 år til 14 resten skal forhandles med lederen. De uddannede starter på 23, rykker efter 6 år til 27 og efter 10 år til 31. Lokal lønpolitik (skal færdigdrøftes i MED) I forbindelse med medarbejder udviklingssamtalerne bliver medarbejderens lønforhold samt stillingsbeskrivelse gennemgået. Det er endvidere i dette regi, at den egentlige lønforhandling foregår. Retningslinierne for fordeling af ny løn bliver behandlet på MED mødet, hvor forskellige holdninger/synspunkter vil blive medtænkt i den endelige lønpolitik. Vi tager det desuden op til debat i MED hvad der kan udløse løn, så medarbejderne ved det og kender ledelsens forventninger. Det er en aftale med TR efter en henvendelse fra personalet i børnehaven og en del af vores ide om åben lønpolitik. I den forbindelse bliver det aktuelt med job- og funktionsbeskrivelser og aftaler fra MUS samtalerne, så vi har noget at holde hinanden op på med hensyn til udvikling og aftaler. Det er vigtigt at: - At der er åbenhed og dialog om institutionens lønpolitik. - At forhandlingerne foregår i et positivt og konstruktivt miljø. - At indsigelser/forventninger bliver brag op i rette regi. - At evt. indstillinger til ny løn realiseres senest 2 måneder efter endt forhandling. - At leder udarbejder en funktionsbeskrivelse der synliggør de elementer, der bevirker en højere aflønning. - At leder og tillidsmand er rustet personligt og fagligt til forhandlingen. - At vi overholder Fakse kommunes overordnede lønpolitiske principper. Udmøntningen af ny løn tager udgangspunkt i forhåndsaftalen mellem Faxe Kommune og BUPL Storstrøm/FOA. Vi bestræber os på, at der er sammenhæng mellem opgaveløsning, medarbejderens kvalifikationer og løn. Derudover vægter ledelsen følgende i forbindelse med ny løn: Funktionsløn: Projektstyring / udvalgte indsatsområder fx værksteder. Tovholderfunktioner. Særlig indsats omkring enkelte børn/grupper. 8

9 Kvalifikationsløn: Personlige kompetencer. Et usædvanligt engagement i arbejdet for at opnå institutionens mål. De bløde værdier, - hjælpsom, kollegial, fleksibel osv. Resultatløn: Opnå et fælles formuleret mål der er kvalitativt og kvantitativt målbart. Årsnorm Vores årsnorm vil gå fra maj til maj, derfor skal aktivitetskalenderen også gå fra maj til maj. En feriedag for en fuldtidsstilling er 7,4, det regulerer sig i løbet af året i forhold til timetallet. Kursus dage aftales med afdelingslederen i forhold til den tid man ellers skulle have været på arbejde. Der kan være småjusteringer i løbet af året i forhold til hvem der sidder i bestyrelse og MED udvalg, da vi ikke ved i maj hvem der sidder af personalerepræsentanter efter generalforsamlingen i september. Personalerepræsentanter sidder kun for et år ad gangen. FOA folk har ifølge deres overenskomst en ekstra uges ferie når de er fyldt 55 år. Lukkedage Det er besluttet i ledelsen at medarbejderne selv beslutter om de vil holde ferie på lukkedage eller optjene dem i normen, eller en kombination af begge modeller. Afdelingslederne aftaler det med hver enkelt medarbejder og der udregnes en personlig norm ud fra aftalerne. Årsnormen følger ferieåret. 7. ferieuge eller ferie ud over det lovmæssige Det er i princippet muligt at holde en uges ekstra ferie uden løn, hvis forholdene er sådan på arbejdspladsen, at det ikke forstyrrer den daglige drift. Det rejser dog et principielt spørgsmål omkring ugentlig arbejdstid og arbejdstidsplanlægning. Det er et internt anliggende for arbejdspladsen og reglerne siger, at man først skal afholde sine 6 ugers ferie, inden man tager fat på den 7. ferieuge. Man kan altså ikke mellem fx ferieuge 3 og 4 afholde en uges ferie uden løn. FOA folk over 55 år har i deres overenskomst ret til en 7. ferieuge. Afholdelsen af denne aftales i god til med afdelingslederen, så det ikke forstyrrer driften. Lokalt på Møllen aftaler lederteamet, at: Som udgangspunkt holder hver medarbejder 6 ugers ferie om året. Efter aftale kan lukkedagene lægges ind i normen (dvs. indarbejdes i den ugentlige arbejdstid, hvilket giver i alt 8 ugers frihed.) Hvis man ønsker at holde mere end 6 ugers ferie og de 2 ugers lukkedage, søger man ledelsen ifht. en dispensation, med en redegørelse for, hvorfor man ønsker det. Ferie ud over de 6 uger og de 2 ugers lukkedage, er for egen regning og kan derfor ikke optjenes via normen. Den ugentlige arbejdstid vil blive for høj i forhold til det timetal man er ansat på. 9

10 Fordeling af ferie hen over året (ledermøde ) Det er aftalt, at der afholdes 4 ugers ferie inden årsskiftet. Der kan altså overføres 5. og 6. ferieuge til månederne efter nytår. Afvigelser fra denne regel kan søges i ledelsen. Medarbejderne har mulighed for efter aftale med afdelingslederne evt. at overføre den ene eller begge uger til næste ferieår. 6. ferieuge går automatiske til udbetaling hvis ikke den afholdes eller overflyttes. Der er mulighed for individuelle ferieaftaler med afdelingslederne i forhold til længerevarende ferie. Fri til begravelse (tillæg til de overordnede regler) Vores holdning til de begravelser som ikke er nær familie og som derfor ikke er beskrevet i retningslinjerne fra forvaltningen. Nær familie er blodsbeslægtede relationer og lignende nære følelsesmæssige relationer. Vi vil ikke komme nærmere ind på en definition, da det er individuelt hvem der betyder noget for os, og hvor berørt vi er af det i forhold til om vi kan være på arbejdet før eller efter. Som udgangspunkt har man mulighed for at gå i den fornødne tid. Det er nærmeste leder der skal snakkes med i den forbindelse, med mindre at man bytter vagter og på den måde løser problemet, så skal lederen bare informeres. Afspadseringsregler i forbindelse med ikke-nærtbeslægtede begravelser: Der er ikke tjenestefri i forbindelse med disse begravelser, men mulighed for afspadsering eller feriedag. Det aftales om der er mulighed for en hel fridag (fx i forhold til transport) det afhænger af det øvrige skema. Der skal være en egen motivation hos medarbejderen til at løse det skemamæssige problem og udvises ansvarlighed for at den daglige drift ikke forstyrres væsentligt. 10

11 Samarbejde på Møllen Lokal personalepolitik for Møllen Tovholderfunktioner Der kan vælges en tovholder, i forbindelse med diverse arrangementer. Tovholderen bærer det overordnede ansvar for samling af trådende vedr. indkøb, økonomi, transport, tidspunkter, tilmeldinger, dokumentation m.m. Før arrangementet indkalder tovholder det øvrige deltagende personale for i samråd at formulere de overordnede retningslinier for afvikling af aktiviteten. Tovholderen er ikke nødvendigvis den pædagogisk ansvarlige, men er den praktisk ansvarlige. Tovholderen kan sagtens uddelegere delopgaver og forventes at følge opgaven til dørs. Brobygning mellem vuggestue og børnehave På MED mødet kommer det frem, at der ikke er tydelighed i overgangen af børn mellem vuggestuen og børnehaven, så når forældrene ringer ned, er medarbejderne usikre på, hvor børnene skal placeres og hvem der skal tage imod. Afdelingslederne har taget ansvaret og vil samle nogle folk for at opkvalificere det fokusområde; vuggestuen ved i lang tid i forvejen hvilke børn der rykker ned og hvornår. Vi skal også have proceduren på plads om hvad der er personalets opgave i den forbindelse i begge afdelinger. (Der er nedsat en arbejdsgruppe i efteråret 2008) Aftaler der angår børn Medicingivning Politik på Møllen omkring medicin til børn: Vi giver ikke medicin til syge børn. Uanset grunden må forældrene tilrettelægge medicinen så de selv kan give den til barnet. Afvigelse er kronisk medicin (fx astma medicin) som vi kan give med passende vejledning fra enten læge eller forældrene selv, incl. tydelig mærkning med barnets navn og korrekt lægeordination. En yderligere dispensation gives til børn der kan få feberkramper. 11

Ledelsesstrategi for Møllen

Ledelsesstrategi for Møllen Indledning: Målet med dette materiale er, at synlig- og delagtiggøre personalegruppen, bestyrelsen og andre interessenter i Møllens ledelsesprofil, samt formulere en ledelsesretning for institutionen.

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Børnehaven Farveladen

Børnehaven Farveladen P ERSONALEHÅNDBOG 2014 Side 2 Indledning FORORD Denne håndbog er et supplement til medarbejderhåndbogen for Esbjerg Kommune, som du kan finde under EK-net. Vi ønsker med denne håndbog at fortælle hvilke

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen BØRNEHUSET KATAMARANENS PERSONALEPOLITIK. Velkommen som ny ansat i Børnehuset Katamaranen. Institutionen består af to afdelinger Hjertinggården og Sjelborg børnehave.

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud. www.albertslund.dk

FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud. www.albertslund.dk FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud www.albertslund.dk FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD - din rolle som forældre i bestyrelsen i dit barns dagtilbud

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Tilsynsrapporten er vurderet og besvaret ud fra 2014 fokusområde, som er fastsat af Tilsynsenheden og Chefen for Dagtilbud for børn.

Tilsynsrapporten er vurderet og besvaret ud fra 2014 fokusområde, som er fastsat af Tilsynsenheden og Chefen for Dagtilbud for børn. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 4.4.2014 Børnehøjen Sønderparken 3 6973 Ørnhøj Leder: Birgit Fastrup Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til formål

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Præsentation af Institutionen

Præsentation af Institutionen Præsentation af Institutionen Indhold 1 Forord... 3 2 Præsentation af Institutionen... 3 3 Grundholdninger/Værdier og pædagogiske principper... 4 3.1 Pædagogiske mål og principper... 5 4 Skolerne... 5

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg.

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg. Udover de punkter der er nævnt for afdelingsledere, løser stedfortræder i forbindelse med aftaleholders fravær, opgaver som det fremgår af funktionsbeskrivelse for aftaleholder. Forventninger til opfyldelse

Læs mere

Det er lederen af Børnehaven Regnbuen, der efter aftale med bestyrelsen, har kompetencen til at forhandle løn med alle medarbejdere

Det er lederen af Børnehaven Regnbuen, der efter aftale med bestyrelsen, har kompetencen til at forhandle løn med alle medarbejdere Indledning. I lønpolitikken for Børnehaven Regnbuen er der taget udgangspunkt i de samme retningslinier som lønpolitikken for Middelfart kommune, samt de gældende overenskomster / forhåndsaftaler fra de

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro!

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Dette er en beskrivelse af, hvad vi som praktiksted kan tilbyde vore studerende og hvilke krav vi stiller til os selv og de studerende.

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Generelt for alle stillinger i Baunevangen: Arbejdet i Børnehuset Baunevangen tager udgangspunkt i vores værdier, mission og vision, som i det følgende uddybes nærmere. Vi forventer,

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

Pædagogik og læreplaner for Hyllebjerget

Pædagogik og læreplaner for Hyllebjerget Pædagogik og læreplaner for Hyllebjerget Det er vigtigt, at institutionens ledelse er synlig og aktiv. Derfor er vores mål: At den pædagogiske leder er synlig i hverdagen, både for personaler, børn og

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk 1 Dette er en lille velkomstpjece, med de mest vigtige oplysninger omkring Frejas Have.

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER.

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER. SOLSIKKENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD OG ALVORLIGE ULYKKER. 1 Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Indholdsfortegnelse

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

Hvad har I haft særlig fokus på i processen med at etablere jer som ledelsesteam? (sæt gerne flere krydser)

Hvad har I haft særlig fokus på i processen med at etablere jer som ledelsesteam? (sæt gerne flere krydser) Hvad har I haft særlig fokus på i processen med at etablere jer som ledelsesteam? (sæt gerne flere krydser) Fordeling af ansvar 9 69,2% Fordeling af konkrete opgaver 8 61,5% Fælles kompetenceafklaring

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven Udarbejdet januar 2010 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail:

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien.

Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien. STILLINGSBESKRIVELSE Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien. Generelt skal det slås fast at du som pædagog, lærer, mentor og vikar har

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Vi tror på, at et godt forhold til forældrene er grundlæggende for at opnå et trygt forhold til de unge VI FORVENTER: At unge og forældre medvirker

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Hvad indeholder mappen.

Hvad indeholder mappen. Hvad indeholder mappen. Velkommen Besøg i Naturbørnehaven inden start Barnets start i børnehaven Aflevering/afhentning Aflevering Morgenmad Afhentning Afkrydsning Sprogvurdering Forældresamtaler Bestyrelse

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked

Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked I forbindelse med at flere afdelinger organiseres under Borger- & Arbejdsmarked fra 1. august 2013 er der udarbejdet fælles personalepolitikker

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Børnehuset Mariehønen

Børnehuset Mariehønen 1 Børnehuset Mariehønen Dagligdag - Værdier - Samarbejde Opdateret juni 2015 2 Mariehønen Mariehønen er normeret til 21 børn i alderen 3 til 6 år. Mariehønen er en del af Distrikt Nord. Distrikt Nord har

Læs mere