GEUS PERSONALEPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEUS PERSONALEPOLITIK"

Transkript

1 OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S

2 FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring GEUS visioner tydeliggør den rolle og de ambitioner GEUS ønsker at have nu og i fremtiden både internt og eksternt. Med dette afsæt har GEUS følgende overordnede personalepolitiske målsætning: GEUS vil være en arbejdsplads med et højt fagligt niveau, stor kreativitet og som opnår resultater til gavn for samfundet, GEUS og medarbejderne. Dette er udgangspunktet for GEUS eksisterende og fremtidige personale - politik. Personalepolitikken skal ses i sammenhæng med GEUS ledelsesgrundlag (Ét GEUS). I ledelsesgrundlaget er det konkretiseret, hvilke forventninger medarbejderne kan have til ledelsen og GEUS som arbejdsplads, men også hvilke forventninger ledelsen og GEUS har til medarbejderne. 2

3 GEUS VÆRDIER Både ledelsesgrundlaget og personalepolitikken tager udgangspunkt i GEUS værdier, som er: Fagligt engagement og kreativitet Frihed under ansvar Åbenhed og samarbejde på tværs Fællesskab og respekt for hinanden Politikken er opdelt efter disse værdier, for at tydeliggøre og konkretisere dem, men de personalepolitiske emner går naturligvis på tværs af værdierne. 3

4 FAGLIGT ENGAGEMENT OG KREATIVITET Engagementet og kreativiteten er de vigtigste drivkræfter for at GEUS kan nå sine resultater og til stadighed matche de udfordringer institutionen står overfor. Den faglige stolthed er kendetegnende for GEUS arbejde. Den enkelte medarbejder drives af flere ting; at gøre en forskel, at finde brugbare løsninger, at skabe noget nyt og nå nye erkendelser, at gøre et godt stykke arbejde og føle faglig stolthed. Alle medarbejdere bidrager gennem dette til opfyldelsen af GEUS visioner og mål. GEUS prioriterer forskningsmæssig kvalitet, relevans og professionelt engagement på alle niveauer, og ønsker at være en udviklende og kreativ arbejdsplads. GEUS rekrutterer højt kvalificerede, engagerede, kreative og initiativrige medarbejdere gennem en målrettet rekrutteringsindsats både nationalt og internationalt. Fagligt engagementet og kreativitet understøttes bl.a. gennem GEUS : Kompetenceudviklingsstrategi Lønpolitik MUS-koncept GEUS stillingsstruktur. 4

5 5

6 6

7 FRIHED UNDER ANSVAR En af de vigtigste forudsætninger for at kunne fastholde og rekruttere engagerede, højt kvalificerede og kreative medarbejdere er at give frihed, ansvar og indflydelse. Medarbejderne inddrages så vidt muligt i udviklingen og udmøntningen af GEUS mål og strategier. GEUS prioriterer, at alle medarbejdere gives størst mulig frihed og ansvar indenfor rammerne af mål, strategier og ressourcer. Det er samtidig afgørende for GEUS som forskningsinstitution, at forskernes integritet og metodefrihed ikke kan drages i tvivl. GEUS lægger vægt på, at medarbejderne har og udøver indflydelse på eget arbejde; planlægning, metodevalg, udførelse og resultater. Ledelsen har tillid til, at hver enkelt medarbejder kan forvalte den frihed og det ansvar, der gives. GEUS har valgt en organisationsstruktur med projektorganisering og koordinering indenfor programområder. GEUS vil fortsat arbejde på at udvikle projektstrukturen for at fremme 1) delegering af ansvar til projekterne og deres deltagere, 2) sammenhængen mellem projekterne og GEUS mål og strategier samt 3) det tværgående samarbejde. GEUS giver mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet med respekt for medarbejdernes personlige og familiemæssige behov, blandt andet i form af flextid, deltid, seniorordninger og mulighed for at arbejde hjemme. GEUS vil i videst muligt omfang respektere pensionerede medarbejderes ønske om at bevare en tilknytning til institutionen. Rammer for og understøtning af frihed under ansvar findes bl.a. i GEUS : Strategi, resultatkontrakt og arbejdsprogram Projektmodel Flextidsaftale Seniorpolitik Retningslinjer for adjungerede seniorer. 7

8 ÅBENHED OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Åbenhed og samarbejde på tværs er nøgleord som både ledelse og medarbejdere lægger stor vægt på både internt og eksternt. En af GEUS største styrker er vores store faglige bredde og samling af meget stor viden og kompetence på mange felter. Dette stiller os godt i forhold til vores mission. For at udnytte dette bedst muligt er det nødvendigt hele tiden at tænke i tværgående samarbejde. GEUS projektstruktur understøtter dette. Projektstrukturen kræver store samarbejdsevner hos alle og stiller store krav til åbenhed, kommunikation og evnen til at træffe effektive beslutninger. Det er derfor vigtigt at forstå og acceptere GEUS organisationsstruktur og de udfordringer, den indebærer. Åbenhed og samarbejde på tværs betyder bl.a.: At beslutninger tages efter åben dialog Videndeling og samarbejde på tværs Gensidig inspiration og feedback Forandringsparathed At vi er debatlystne, og har en åben og fordomsfri tone Direkte kommunikation og klare udmeldinger Styrkelse af netværk i og udenfor GEUS, som er vigtige for såvel opgaveløsningen som for medarbejdernes personlige udvikling. 8

9 9

10 10

11 FÆLLESSKAB OG RESPEKT FOR HINANDEN Fællesskab og respekt for hinanden har altid været vigtige værdier i GEUS, hvor etiske normer er bærende, både i forhold til medarbejderne og i forhold til omverdenen. Det er centralt at værne om disse værdier i svære tider fx i situationer, hvor det er nødvendigt at afskedige medarbejdere. Dette er en udfordring for alle i GEUS. Fællesskab og respekt for hinanden betyder bl.a.: Respekt for hinandens arbejde og faglighed Respekt for hinandens styrker, svagheder og forskelligheder Social indstilling til personer, der har svært ved at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet Korpsånd og sammenhold At vi har et godt og sikkert arbejdsmiljø fysisk og psykisk. Fællesskab og respekt for hinanden kommer bl.a. til udtryk gennem: Interkulturel forståelse Arbejdsmiljøet Introduktion af nye medarbejdere Ligestilling. 11

12 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met Principprogram for Danmarks Lærerforening Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver de grundlæggende principper, som organisationen bygger

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet PERSONALEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 2 1. REKRUTTERE KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE 3 1.1. Målsætning... 3 1.2. Introduktion af nye medarbejdere...

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere