Projektet er støttet af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektet er støttet af:"

Transkript

1

2 Projektet er støttet af:

3

4 Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende undervisning? Pop Up Eksperimentariet er Vesthimmerlands Bibliotekers bud på et koncept, der kan give nogle af svarene. Projektet er støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje, og med denne lavpraktiske kogebog videreformidles erfaringerne fra Pop Up Eksperimentariets udviklings- og testfase. Kogebogen rummer opskrifter på, hvordan dit bibliotek kommer i gang. Vores fokus har været digital dannelse og kildekritik, og vi giver dig alle de ingredienser, vi har brugt. Dit bibliotek kan bruge dem alle, udelade nogle eller tilsætte nye. Kogebogen viser dig hele processen fra idé- og konceptudvikling til den praktiske gennemførelse. I Pop Up Eksperimentariet er begrebet digital dannelse realiseret i praksis. Projektet kommer med konkrete bud på design af læringsrum og opbygning af undervisningsforløb - samt erfaringer med klasseledelse, samarbejde med lærere og underviserrollen. Projektets titel er ikke uden grund. Vi har designet et fleksibelt og mobilt læringsrum, der kan Poppe Up på skolerne - iscenesat som et eksperimentarium. Pop Up Eksperimentariet har vist, at skolereformen rummer store potentialer i forhold til at sætte bibliotekets kompetencer og viden i spil i en helt anden form og skala end tidligere.

5

6 Det Informationsvidenskabelige Akademi Toppedalskolen Hornum Skole University College Skive

7 Skolereformen betyder, at folkebibliotekerne må gentænke deres produkter. Den nye opgave er at understøtte folkeskolernes undervisning, og det udfordrer og forpligtiger biblioteksindsatsen på en helt ny og interessant måde. Nu skal bibliotekerne i langt højere grad jonglere med begreber som undervisningsplanlægning, læring, didaktik og klasserumsledelse. Derfor har Pop Up Eksperimentariet følgende 5 projektmål: Projektet skal gøre digital dannelse til centrum for læring og biblioteksindsats på skolerne. Projektet skal udvikle en undervisningsmodel, der operationaliserer begrebet digital dannelse og bibliotekets undervisning. Projektet skal gentænke bibliotekets læringstilgang i relation til folkeskolen. Projektet skal udvikle et mobilt læringsrum, der kan poppe up på skolerne og koble sig til understøttende undervisning. Projektet skal udvikle en samarbejdsmodel med skolerne og lærerne omkring understøttende undervisning.

8 Pop Up Eksperimentariet er udviklet i en række faser Fase 1: Udviklingsworkshop Fase 2: Design af koncept Fase 3: Design af mobilt læringsrum Fase 4: Test af Pop Up Eksperimentariet

9 Skabte fælles forståelse af opgaven. Begrebsafklaring og definering af begreberne digital dannelse og læring. Konkretiserede begrebet understøttende undervisning. Synliggjorde samarbejdspartnernes kompetencer, erfaringer og faglige vidensfelter. Samarbejdspartnerne blev bragt sammen og fik opgaven: Udvikl en prototype på et koncept med udgangspunkt i spørgsmålene: - Hvordan skal eleverne arbejde med digital dannelse? - Hvad er formålet? - Hvad er forløbet? - Hvilken læringsform? - Hvordan inddrages teknologi? Med udgangspunkt i de to udviklingsworkshops definerede vi et læringskoncept. Her strukturerede vi undervisningsforløbet i form af en drejebog. Vi zoomede ind på den del af digital dannelse, som handler om kildekritik. Herefter udviklede vi det fysiske set up omkring læringen. Det krævede flere forskellige forsøg, før vi havde et set up, som understøttede følelsen af at befinde sig i et kreativt laboratorium - og samtidig var så enkel i sin form, at vi uden et stort ressourceforbrug kunne opstille og nedtage rekvisitterne. Undervejs i hele processen arbejdede vi sammen med skolerne om, hvordan vi skulle samarbejde både før men måske særligt under Pop Up Eksperimentariet. Vi testede Pop Up Eksperimentariet over fire gange for henholdsvis tre 8. klasser og en 6. klasse.

10 1. Workshop: Begrebsafklaring.

11 2. Workshop: Prototyping. Brainstorm og pitch af prototype.

12 Hvad er digital dannelse og hvordan kan begrebet kobles til læring? I projektet er de to begreber defineret på følgende måde: Digital dannelse: Styrke elevers digitale dannelse på nye kreative måder. Arbejde reflekterende i elevernes arbejde med medier. Refleksionen skulle ske i et samarbejde mellem elever og os som undervisere. Skolerne mente, at vi som bibliotekarer kunne bidrage med vigtige kompetencer i forhold til kildekritik og informationssøgning og at det derfor skulle tænkes ind i Pop Up Eksperimentariet. God etik på nettet samt digitale fodspor var også centrale temaer på vores workshop. Læring: For at motivere eleverne mest muligt er det vigtigt, at forløbet giver mening for dem. Der skulle være en form for slutprodukt efter hvert Pop Up Eksperimentarium. F.eks. en fremlæggelse for resten af klassen. Udvikle en grundskabelon så vi nemt kan lave andre temaer. Målgruppen var i dette projekt klasse og klasse. Uformel læring. Læring gennem leg. Øget fokus fra eleverne om, at alt hvad de foretager sig på nettet lagres og er synligt for andre. Viden om hvordan man opfører sig på nettet og ikke mindst de sociale medier, fx Facebook, Snapchat m.fl. Kildekritik, analytisk tilgang og refleksion er vigtige komponenter i projektet.

13 I projektets 1. fase definerede vi Pop Up Eksperimentariet som et koncept: Pop Up Eksperimentariet er et mobilt IT-eksperimentarium, hvor biblioteket kommer ud til skolerne og gør det muligt for eleverne at udvikle kompetencer i at bruge, opdage, skabe og reflektere over handlinger i det digitale univers. Pop Up Eksperimentariet styrker elevernes digitale dannelse ved at fokusere på eksperimentet og legen som motivationsfaktor. Pop Up Eksperimentariet iscenesættes som et eksperimentarium ved hjælp af forskellige scenografiske virkemidler, der samtidig er praktisk håndterbare således, at Pop Up Eksperimentariet kan opstilles, gennemføres og pakkes ned igen inden for en almindelig skoledag. Pop Up Eksperimentariet er fleksibelt og en hyldevare i den forstand, at forskellige skoler, klasser, fag og temaer kan kobles til eksperimentariet uden det kræver ekstraordinært ressourceforbrug eller nævneværdige tilrettelser. Pop Up Eksperimentariet benytter Ipads og apps som de primære læringsværktøjer.

14 Pop Up Eksperimentariet er bygget op omkring 3 zoner. Disse er understøttet af de scenografiske virkemidler og undervisningens forløb. Laboratorierne er der, hvor eleverne udfører selve eksperimenterne om digital dannelse (kildekritik). Hvert laboratorium gør det muligt at arbejde med begrebet ud fra forskellige vinkler - og skaber samtidig bevægelse og variation i læringsrummet, da eleverne cirkulerer mellem laboratoriernes siddende, liggende og stående muligheder. Gamezones skaber sjove, konkurrenceprægede afbræk, men holder sig stadigvæk indenfor det tema, vi arbejder med, f.eks. kildekritik. Centrum er stedet, hvor eleverne træder ud af laboratorierne og samles til fælles introduktioner og opsamling.

15 Fleksibiliteten opnår vi ved, at undervisningsmaterialet alene fokuserer på grundprincipperne for kildekritik, hvilket gør det muligt at koble forskellige klasser, fag og temaer til eksperimentariet uden det forudsætter større redigeringer fra gang til gang. Det medvirker til at gøre Pop Up Eksperimentariet meget bæredygtigt i forhold til ressourceforbrug. Undervisningen er organiseret i form af en drejebog, der indeholder følgende: Tema: Skolen vælger temaet, fx klimaforandring, der sættes i centrum for Pop Up Eksperimentariet. Laboratorierne: En kort beskrivelse af hvilke eksperimenter, der skal udføres i hvert laboratorium. Tidsplan: Skaber et overblik over hvor meget tid der er til hvert enkelt eksperiment, gamezone og pauser. Værktøjer: En kort beskrivelse af, fx hvordan Ipads og apps inddrages i det enkelte eksperiment. Lommefilm: En kort beskrivelse af den lommefilm, som er tilknyttet eksperimentet

16 Lommefilm og Flipped Classroom Pop Up Eksperimentariet er bygget op omkring læringskonceptet Flipped Classroom, der anvender lommefilm som bærende princip i styringen af undervisningen. Til hvert eksperiment er der forud for dagen lavet en lommefilm, der instruerer eleverne i opgaverne. Det har medvirket til, at vi har skabt rum til at vi kan hjælpe under eksperimenterne i stedet for at forklare, idet eleverne hele tiden kan spole tilbage og se og høre, hvad de skal lave i opgaven. Læreren har på forhånd modtaget en introduktionslommefilm, som præsenterer Pop Up Eksperimentariet og projektet, som også kan være præsenteret for eleverne. Brugen af lommefilm lægger også op til, at lærerne kan bruge værktøjerne i det videre læringsforløb.

17 Det var meget vigtigt for projektgruppen, at det ikke bare var et almindeligt klasselokale, vi skulle undervise i, men at vi skabte en anden ramme. Hvis vi skulle skabe et rum for uformel læring, så skulle det ikke være et traditionelt klasselokale. Derfor skabte vi eksperimentariet, hvor kitler og farver var en vigtig del af rummet. Vi valgte farverne sort og gul, som går igen i alle elementer af det fysiske rum. Vi udviklede forskellige stationer, så man ikke bare skulle sidde ned, men også stå og ligge. Desuden skulle det være nemt at transportere og stille Pop Up Eksperimentariet op.

18 Lommefilm (inspireret af flipped classroom). Pop Up Eksperimentariet på Toppedalskolen. Der arbejdes i grupperne. Wordle med både vores og elevernes ord. Gruppearbejde: Besvarelse af spørgsmål. Dyb koncentration og frustration i en gamezone: Gæt en kendt. Find en hjemmeside og se på kilden. Kreative elever laver collager. Spørgsmål til eleverne, om hvordan det er at arbejde med kildekritik. Collage med svar på de syv kildekritiske spørgsmål.

19 Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at man får afklaret rollefordelingen, inden man skal undervise, for ellers ved læreren ikke hvad de skal, og vi er usikre på vores rolle. Derfor skal man snakke med den enkelte lærer om, hvad vi forventer af dem og hvad de kan forvente af os. Skolereformen har medført ændringer i skolernes rytme. Derfor er man nødt til at snakke med den enkelte lærer om, hvorvidt der er noget man skal være opmærksom på. Det kan være faste pauser, gåture, boder, der skal passes m.m. Derudover er det meget vigtigt, at man i snakken med læreren finder ud af, om der er særlige behov i klassen, som man skal være opmærksom på. Det kan være inkluderede børn, børn der ikke kan dansk endnu m.m. De inkluderede børn kan sagtens deltage, men for at sikre optimal læring, gøres der mere ud af at forberede dem og deres forældre på vores besøg. Desuden beder vi læreren om at inddele eleverne i grupper, da de langt bedre end vi ved, hvem der arbejder godt sammen. Der er ikke nogen endelig facitliste til, hvordan man bedst samarbejder med de enkelte lærere, det er gennem erfaring og samtale med lærerne, at man får det bedste grundlag for en god dag. Desuden er det godt med løbende dialog gennem forløbet, da der ikke kan tages højde for alting.

20

21 Snak med skolen og lærerne om rollefordelingen. Med selv den bedste planlægning kan man ikke tage højde for alting. Skab fælles forståelse blandt projektets samarbejdspartnere i forhold til de begreber, der arbejdes med. Lav en it-kravspecifikation til skolen, fx Unilogins, wifi-kode og projektor. Bibliotekets indsats i forhold til understøttende undervisning skal kobles til de læringsmål, som anvendes i folkeskolen. Det er en fordel, hvis eleverne på forhånd er blevet introduceret til centrale begreber i forhold til kildekritik, fx subjektiv og objektiv. Hverken elever eller undervisere kan bevare fokus i mere end 4-5 timer inkl. pauser, så dagen må ikke være længere end det.

22

23

24 Asterisk: Danmarks Biblioteker, nr. 1, 2015 Aars Bibliotek Søndergade Aars Tlf:

25

26

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Praksislæring pa erhvervsskole og produktionsskole en bro, der fa r unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse

Praksislæring pa erhvervsskole og produktionsskole en bro, der fa r unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse Praksislæring pa erhvervsskole og produktionsskole en bro, der fa r unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse FoU projekt nr. 129940 Afsluttende rapport Susanne Kaatmann, UCL og Marianne Søgaard Sørensen,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere