Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:"

Transkript

1 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Fjernvarme A/S Mandag den 24. februar 2014, Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl , Deltagere: Johnny Dahlgaard, Formand Per Nørhave, Næstformand Britta Nielsen, Kristian Schou, Niels Conradsen, Janne Hansen, Direktør Selskaber: Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr Ringsted Fjernvarme A/S, cvr.nr Med følgende Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse 2. Konstatering af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed 3. Lån til Ringsted forsyninger i forbindelse med udførte anlægsarbejder 2013, samt kommunal garantistillelse. Indledning:

2 Til finansiering af anlægsarbejder udført i 2013 ved gennemførsel af anlægsarbejder på forsyningsområderne spildevand og fjernvarmeområdet, bedes bestyrelserne for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Fjernvarme A/S om godkendelse af optagelse anlægslån for udførte arbejder i 2013, yderligere bedes bestyrelserne tages beslutning om ansøgning om kommunegaranti for 3 lån i Kommunekredit på tilsammen kr. Beskrivelse af sagen: Efter at have indhentet tilbud på lån i Kommunekredit bedes bestyrelsen i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Fjernvarme A/S beslutte at optage lån i KommuneKredit. De udførte anlægsarbejder er i henhold til godkendte budgetter for selskaberne, og dækker udgifter til anlægsarbejder, udskiftning- og renovering af ledningsanlæg, nyanlæg i henhold til myndighedsplaner eksempelvis Spildevandsplanen mv. Alle 3 lån er i DKK, fast forrentet med en løbetid på 40 år for spildevandslånet og 25 år for fjernvarmelånene, løbetider er i henhold til bekendtgørelse herom. Lån til Ringsted Spildevand A/S: Ringsted Spildevand A/S har for året 2013 budgetteret med 48,8 mio. kr. til anlægsarbejder, i taksten er indeholdt afskrivninger på 28,2 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget lån på kr. 20,6 mio. kr. med kommunal garantistillelse. Der er afsluttet anlægsarbejder for kr. Lånet er et basislån med afdragstype annuitetslån og en løbetid på 40 år. Ved lånets oprettelse fastlåses lånet med en fastrente på 2,55 de første 20 år, effektiv debitorrente 2,57. Efter udløbet af fastrenteperioden genforhandles renten. Lånet er inkonverterbart frem til udløbet af fastrenteperioden. Det anbefales at anvende 40 års løbetid, idet lånets løbetid er i bedre overensstemmelse med levetiderne/afskrivningsprofilerne på anlæggene, som er op til 75 år. Lån til Ringsted Fjernvarme A/S: Ringsted Fjernvarme A/S har for året 2013 budgetteret med 11,8 mio. kr. til anlægsinvesteringer, i taksten er indeholdt afskrivninger på 4,119 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget lån på kr. 7,681 mio. kr. med kommunal garantistillelse. Der er afsluttet anlægsarbejder for kr. Lånet er et basislån med annuitetsprofil og en løbetid på 25 år, fast forrentet med en rente på 2,47%, effektiv debitorrente 2,49%.

3 Lån til Ringsted Fjernvarme A/S Projekt Krematorie Ringsted Fjernvarme A/S har indgået aftale om levering af fjernvarme fra Krematoriet til de 2 skoler i Benløse. Projektet har egen selvstændig økonomi og egen selvstændig aftale mellem de 3 førnævnte parter. Ringsted Fjernvarme A/S har således afholdt alle anlægsudgifter hertil. Budgettet var berammet til 5,5 mio. kr. samlet anlægsudgift udgør 6,236 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget lån på kr. 6,236 mio. kr. Lånet er et basislån med afdragstype annuitetslån og en løbetid på 25 år, fast forrentet med en rente på 2,47%, effektiv debitorrente 2,49%. Økonomi: Afdragsprofiler fremgår af vedlagte lånforslag, Basislån: - Låneforslag Ringsted Spildevand A/S - Låneforslag Ringsted Fjernvarme A/S - Låneforslag Ringsted Fjernvarme A/S Krematoriet Kommunegaranti: I forbindelse med kommunal garantistillelse opkræver Ringsted Kommune en garantiprovision, denne skal vurderes specifikt for hvert lån. Varmeforsyningsloven beskriver specifikt, at Kommuner i forbindelse med kommunal garantistillelse skal opkræve en garantiprovision, dvs. at forsyningsselskabet skal betale et vederlag på markedsmæssige vilkår for GARANTIEN. Hvorimod Vandsektorloven ikke indeholder dette element, idet vand- og spildevandsforsyninger er baseret på hvile i sig selv princippet. Princippet indebærer, at indtægter og udgifter ved aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyning skal balancere over en årrække. Hvile i sig selv-princippet indebærer, at der ikke kan anvendes midler til aktiviteter, som ligger uden for vand- eller spildevandsforsyningsvirksomhedernes og vandselskabernes ansvarsområde. En vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheds midler kan således ikke anvendes til at finansiere almindelige skattefinansierede aktiviteter, ligesom det ikke er muligt at finansiere aktiviteter forbundet med vandforsyning via midler opkrævet for aktiviteter forbundet med spildevandsforsyning eller omvendt, jf. pkt i de almindelige bemærkninger til forslag til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold som fremsat den 26. februar Ifølge de specielle bemærkninger til 16 giver bestemmelsen mulighed for, at en kommune kan meddele garanti for lån, der optages af vandselskaber uanset vandselskabets ejerforhold. Bestemmelsen indebærer, at kommunen kan meddele garanti for lån optaget til finansiering af

4 investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg. Bestemmelsen har til formål at sikre, at vandselskaberne alt andet lige har adgang til at opnå billigere lån, som følge af kommunens garantimeddelelse, og dermed sikres det, at de renteomkostninger, der skal indregnes i vandpriserne, belaster vandprisen mindst muligt. Det fremgår dog ikke af forarbejderne til vandsektorloven, om der skal betales vederlag for en kommunegaranti stillet til et vandselskab, og der synes ikke at være taget stilling til spørgsmålet i praksis. En kommune kan yde kommunegaranti såfremt garantien omfatter en ydelse Kommunen selv lovligt ville kunne varetage. Ringsted Kommune har tidligere behandlet ovenstående vedrørende allerede etablerede lån igennem Kommunekredit til anlægslån optaget i Ringsted Forsyninger. I den forbindelse vurderede Ringsted Kommune at en Kommunegaranti havde en markedsmæssig værdi på 0,5% af den årlige restgæld. På de nye lån, skal Ringsted Kommune tilsvarende vurdere dette forhold specifikt for hvert lån. Det kan oplyses, at Ringsted Forsyning A/S tidligere har forhørt sig hos sine bankforbindelser, betydningen med eller uden bankgaranti, Danske Bank 0,2% - Sydbank 0,05%, sammenligeligt til risiko. Vurdering: Lån optaget igennem Kommunekredit er stadig de billigste på det finansielle marked, idet lånene igennem Kommunekredit kun rummer faktiske omkostninger til afdrag og rente og ikke omkostninger til bidrag, som vi kender det fra private lån, som dækker udgifter til driftsomkostninger i øvrigt, afkast og forrentning til aktionærer mv. Finansielle udgifter indgår i taksterne som en 1:1 omkostning, som dækkes direkte af forbrugerne i taksten. Idet der er tale om langsigtede lån, hvor renteniveauet er afhængigt af verdensøkonomien, anbefales det grundet det lave renteniveau at fastholde fast forrentet lån. Indstilling: Direktøren indstiller: - At bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkender forslaget om optagelse af Basislån på 20,6 mio. kr. 40 års løbetid via Kommunekredit med kommunal garantistillelse. Renten fastlåses de første 20 år. - At bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S godkender forslaget om optagelse af Basislån på 7,681 mio. kr. 25 års løbetid via Kommunekredit med kommunal garantistillelse.

5 - At bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S godkender forslaget om optagelse af Basislån på 6,236 mio. kr. 25 års løbetid via Kommunekredit med kommunal garantistillelse. - At Ringsted Kommune for ovenstående 3 lån ansøges om kommunal garantistillelse. 4. Eventuelt 5. Kommunikation Åben Underskrifter: RINGSTED SPILDEVAND A/S Johnny Dahlgaard Bestyrelsesformand Per Nørhave Næstformand Britta Nielsen Kristian Schou Niels Conradsen Janne Hansen Direktør

6 RINGSTED FJERNVARME A/S Johnny Dahlgaard Bestyrelsesformand Per Nørhave Næstformand Britta Nielsen Janne Hansen Direktør

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier.

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier. Statsforvaltningen Syddanmarks brev af 14. december 2012 til en kommune: 14-12- 2 0 1 2 Det kommunale tilsyn rettede den 30. oktober 2012 he n- vendelse til Langeland Kommune, idet det fremgik af referaterne

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning Fastsættelse af takster for vand Vejledning Titel: Fastsættelse af takster for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Tlf.:

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 The linked image cannot be displayed. Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Birthe

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 4. juli 2008 Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds-

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Frederikshavn Vand A/S Att.: Lone Pedersen Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 15. februar 2013 Sag 12/06008 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 27. august 2010 Sag 4/1020-0301-0138 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 12.00 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/37 Orientering... 55 02/38

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Godkendt af sammenlægningsudvalget Den 13. september 2006. Revideret i Norddjurs Kommune: Økonomiudvalget 27. januar 2009 Kommunalbestyrelsen 3. februar

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Randers Kommune Att. Poul Hjøllund E-mail: poul.hjollund@randers.dk; randers.kommune@randers.dk; poul.erik.oest@randers.dk 21. december 2012 Sag 12/04584 / CF Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere