Arbejdsgruppen Frivillighed. Rapport. Februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgruppen Frivillighed. Rapport. Februar 2013"

Transkript

1 F Arbejdsgruppen Frivillighed Rapport Februar 2013

2 1

3 Indhold Afsnit 1 Baggrund, formål, arbejdsgruppens sammensætning, temaer og arbejdsproces... 3 Afsnit 2 Resumé og arbejdsgruppens anbefalinger... 5 Afsnit 3 Frivillighed i Diabetesforeningen De tre ledestjerner for frivilligt arbejde Hvad indebærer det at være frivillig i Diabetesforeningen Anbefalinger Afsnit 4 Aktiviteter og roller Aktiviteter i Lokalforeningerne Aktiviteter i Børnefamiliegrupperne og Ungegrupperne Aktiviteter i Regionsudvalgene Aktiviteter centralt Anbefalinger Afsnit 5 Rådighedsbeløb kriterier for tildeling og anvendelse Afsnit 6 Rekruttering og fastholdelse af frivillige Afsnit 7 Kompetenceudvikling Bilag

4 Afsnit 1 Baggrund, formål, arbejdsgruppens sammensætning, temaer og arbejdsproces Hovedbestyrelsen besluttede den 27. august 2011 at nedsætte en arbejdsgruppe om frivillighed. Arbejdsgruppens medlemmer er udpeget af Hovedbestyrelsen efter indstilling fra lokalforeningsformændene, formændene for Regionsudvalgene og Børnefamilie- og Ungegrupperne. Arbejdsgruppen medlemmer: Truels Schultz Hovedbestyrelsen, Else Molberg Hovedbestyrelsen, Kurt Weber Hovedbestyrelsen, John Arne Sørensen Regionsudvalg Syddanmark, Anne Petersen Regionsudvalg Sjælland, Heidi Andersen Børnefamiliegruppen Region Midtjylland, Anja Jørgensen Ungegruppen Region Syddanmark, Kim Lidholm Odsherred Lokalforening, Jerry Ritz Hørsholm Lokalforening, Birgitte Langebæk Nordfyns Lokalforening, Jan Madsen Odder Lokalforening, Søren Grønnegaard Andersen Ungegruppen Region Midtjylland og Henning Nielsen Aalborg Lokalforening. Øverst fra venstre: Hans Stavnsager (Center for frivilligt socialt arbejde), Søren Grønnegaard Andersen, Jette Sørensen (Sekretariatet), Anja Jørgensen, Kim Lidholm, Jan Madsen, Henning Nielsen, Signe Hasseriis (Sekretariatet) og Anne Petersen. Nederst fra venstre: Kurt Weber, Jerry Ritz, Truels Schultz, John Arne Sørensen, Else Molberg og Birgitte Langebæk. Heidi Andersen var fraværende, da billedet blev taget. 3

5 Arbejdsgruppen blev nedsat med det formål at styrke frivilligheden i Diabetesforeningen og herunder sætte fokus på, hvilke områder og på hvilken måde Diabetesforeningens frivillige bedst muligt kan medvirke til opfyldelse af Diabetesforeningens formål. Arbejdsgruppen har i henhold til kommissoriet beskæftiget sig med følgende temaer, jf. kommissoriet i BILAG 2: - Formålet med det frivillige arbejde i Diabetesforeningen - Aktiviteter og roller - Organisering og samarbejdsstrukturer - Økonomiske incitamentsstrukturer bl.a. kriterier for tildeling af rådighedsbeløb - Rekruttering af frivillige og kompetenceudvikling - Uddannelse af foreningens frivillige Arbejdsgruppen har i sit arbejde inddraget input fra arbejdsgrupperne på delegeretmødet i foråret 2012, hvor temaet var Frivillighed (SWOT-analyse se BILAG 3), ligesom man har medtaget input fra regionsmøderne i efteråret 2012 (Workshops om Arbejdsgruppen Frivillighed se BILAG 4). Arbejdsgruppen har holdt 7 møder. Arbejdsgruppen arbejder 4

6 Afsnit 2 Resumé og arbejdsgruppens anbefalinger Arbejdsgruppen har i denne rapport beskrevet de væsentligste aspekter af det frivillige arbejde i Diabetesforeningen i dag. Beskrivelsen tager udgangspunkt i de eksisterende rammer for det frivillige arbejde, som er beskrevet i Diabetesforeningens vedtægter og strategi, hvortil henvises. Endvidere giver arbejdsgruppen nogle forslag og anbefalinger, som vurderes fremadrettet at kunne styrke det frivillige arbejde i Diabetesforeningen. I AFSNIT 3 fremhæver arbejdsgruppen tre ledestjerner for det frivillige arbejde i Diabetesforeningen. Det drejer sig om BERØRTHED, NÆRHED og RESSOURCER. Berørthed og nærhed fremhæves, fordi frivillige møder folk i øjenhøjde og kan som patient til patient umiddelbart sætte sig i den andens sted. Frivillige tilfører altså arbejdet for mennesker med diabetes noget helt særligt, som ikke kan erstattes af professionelle behandlere, eller ansatte i Sekretariatet mv. Frivillige tilfører endvidere Diabetesforeningen ekstra ressourcer i gængs forstand, og der udføres dermed opgaver, der ellers ikke ville blive udført. Endvidere beskrives i AFSNIT 3 de forventninger, der er til de frivillige i Hovedbestyrelsen, Regionsudvalgene, lokalforeningerne, Børnefamiliegrupperne og Ungegrupperne. Samtidig har arbejdsgruppen udpeget nogle aktiviteter, som den mener, bør være de højst prioriterede aktiviteter i det lokale og regionale arbejde i Diabetesforeningen. Det drejer sig om de såkaldte 15 STJERNEAKTIVITETER: 1) Arrangementer af faglig karakter 2) Fælles uddannelse, kompetence- og videnudvikling 3) Møder på tværs af hele landet (Repræsentantskabsmøder og Delegeretmøder) 4) Synliggørelse af Diabetesforeningen og tilbuddene 5) Planlægning, afholdelse og referater fra møder 6) Politisk arbejde lokalt 7) Landsindsamlingen 8) Velkomst, introduktion og integration af nye medlemmer og frivillige 9) Hvervning af nye medlemmer og frivillige 10) Råd og vejledning til medlemmer, frivillige, pårørende og potentielle medlemmer 11) Skrabelodder 12) Foredrag af faglig karakter 13) Koordination på tværs af foreningens niveauer 14) Politisk arbejde regionalt 15) Diabeteslinjen. 5

7 Arbejdsgruppen understreger, at stjerneaktiviteterne vægtes forskelligt og har forskellig karakter alt efter, om der er tale om en lokalforening, en Børnefamiliegruppe, en Ungegruppe eller et Regionsudvalg. Eksempelvis er sociale arrangementer kerneopgaver for Børnefamilie- og Ungegrupperne. Ud over stjerneaktiviteterne er der mange andre vigtige aktiviteter, som ikke må glemmes, hvilket fremgår af AFSNIT 4, hvor samtlige arbejdsopgaver er beskrevet. Arbejdsgruppen mener, at der skal arbejdes for at fremme synligheden, kommunikationen og samarbejdet på tværs i hele Diabetesforeningen, og giver sidst i AFSNIT 3 nogle anbefalinger til fremadrettede tiltag, som vurderes at kunne understøtte dette. Der henvises til side 14 for en uddybning af anbefalingerne, som i tabellen nedenfor er anført i forkortet form. SYNLIGHED, KOMMUNIKATION og SAMARBEJDE: Forventningsafstemning Styrkelse af samarbejdet og dialogen mellem frivillige på tværs i Diabetesforeningen herunder mellem Hovedbestyrelsen og lokalforeningerne - Udarbejdelse af frivillighedspolitik - Udvikling af regionsmøderne - Oprettelse af frivilligforum på Frivilligportalen til offentliggørelse af referater mv. - Tættere samarbejde mellem motivationsgruppeinstruktører og lokalforeninger - Sikre overgange fra Børnefamiliegrupperne til Ungegrupperne og fra Ungegrupperne til lokalforeningerne/ Type 1-netværk - Repræsentanter fra Børnefamilie- og Ungegrupperne deltager i Regionsudvalgsmøder - Fjerne myter og skel mellem borgere med type 1-diabetes og type 2-diabetes - Analyse af organiseringen af Børnefamiliegrupperne og Ungegrupperne 6

8 Styrkelse af samarbejdet i de enkelte lokalforeninger Styrkelse af samarbejdet mellem frivillige og Sekretariatet Se afsnit om kompetenceudvikling - Sikring af ens serviceniveau til frivillige i hele landet - Tydelig information om, hvem der gør hvad i Sekretariatet - Det skal gøres nemmere at komme i kontakt med en medarbejder i Sekretariatet Styrkelse af kommunikationen med medlemmerne - Styrkelse af frivilliges indflydelse på Diabetes -bladet - Øget indhold i Diabetes -bladet om det lokale frivillige arbejde lokale succeshistorier Arbejdsgruppen mener, at der skal arbejdes for at forbedre de frivilliges muligheder for at gennemføre lokale aktiviteter samt lokal- og regionalpolitisk arbejde, og der gives i AFSNIT 4 nogle anbefalinger til fremadrettede tiltag, som vurderes at kunne understøtte dette. Der henvises til side 27 for en uddybning af anbefalingerne, som i tabellen nedenfor er anført i forkortet form. AKTIVITETER og POLITISK ARBEJDE: Styrkelse af fælles aktiviteter - Ét fælles arrangement hvert år afholdes i alle fem regioner - Nedsættelse af udvalg til at arrangere Gå mod diabetes-6 med temposkift - Hele Diabetesforeningen står sammen om Verdens Diabetes Dag (VDD) og Støt Børn med Diabetes (SBD) - Blodsukkermåling i alle lokalforeninger central koordinering og opbakning - Arrangementer, der letter overgang fra Ungegruppe til lokalforening 7

9 Styrkelse af aktiviteter for børnefamilierne - Arrangementer for årige - Kurser for pårørende - Pasningsnetværk for børn Styrkelse af projektorganisering/ad hoc aktiviteter Synliggørelse af arrangementer mv. - Udvikling af projekter som Odense/Svendborg-projektet med besøg i lægepraksis. Se afsnit om rekruttering - Undersøge fordele og ulemper ved et tættere samarbejde med aftenskoler - Øget synlighed af arrangementer i Diabetes -bladet, på hjemmesiden mv. herunder udvikling af Regionskalenderen - Øget frivillig indflydelse på Indsats herunder styrkelse af erfaringsudviklingen via Indsats - Ens profiltøj til frivillige - Roll Ups, bannere mv. til frivillige Styrkelse af det lokal- og regionalpolitiske arbejde herunder samfundsmæssig perspektivering af det frivillige politiske arbejde Forenkling af det administrative arbejde - Udarbejdelse af samlet plan for det kommunal- og regionalpolitiske arbejde Se afsnit om kompetenceudvikling - Koordinering af det regionalpolitiske arbejde på Børnefamilie- og Ungeområdet via Regionsudvalgene - Muliggøre elektronisk tilmelding til arrangementer - Indbydelser ved hjælp af direct mail AFSNIT 5 indeholder arbejdsgruppens vurdering af den nuværende model for tildeling af RÅDIGHEDSBEØB. Arbejdsgruppen mener, at den nuværende model tilgodeser de store lokalforeninger, at det økonomiske incitament til at hverve nye medlemmer er relativt begrænset, ligesom rådighedsbeløbets størrelse er uafhængigt af aktivitetsniveauet. I de nuværende 8

10 retningslinjer for brug af rådighedsbeløb er der endvidere reelt ingen begrænsninger ud over formålsparagrafferne. Arbejdsgruppen anbefaler, at der til behandling på delegeretmødet i 2014 opstilles 2-3 modeller for tildeling af rådighedsbeløb, som i højere grad tilgodeser de mindre lokalforeninger, og hvor incitamentet til at skaffe nye medlemmer øges. Modellerne skal konsekvensberegnes med og uden etablering af en central pulje, som efter nærmere fastlagte kriterier kan søges af særligt aktive lokalforeninger og grupper. Modellerne skal endvidere tage højde for de eksisterende geografiske udfordringer; ø-problematikken, lange køreafstande og strukturen i Hovedstaden. Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at der fastlægges et maksimumbeløb for forplejning af bestyrelsesmedlemmer. I forbindelse med afslutning af regnskabet skal arbejdsgruppen anbefale, at der udfyldes et fortrykt A4- ark (skabelon til bemærkninger til regnskabet), som angiver, hvad rådighedsbeløbene er anvendt til. Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at der hurtigst muligt afsættes en pulje til dækning af udgifterne til f.eks. formandens kørsel til lokalforeninger, da der er meget stor geografisk forskel og dermed variation i den enkelte lokalforenings/gruppes udgift hertil. I AFSNIT 6 og AFSNIT 7 behandles REKRUTTERING OG KOMPETENCEUDVIKLING af frivillige. Arbejdsgruppen mener ikke, at Diabetesforeningen centralt fra skal opstille firkantede krav til, hvordan opgaver skal løses, eller styre arbejdet i detaljer. Vejen til at styrke lokalforeningernes og gruppernes arbejde og aktiviteter er derfor at satse på rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling af frivillige. Arbejdsgruppen anbefaler, at der udarbejdes en handleplan for rekruttering og fastholdelse af frivillige. Handleplanen skal bl.a. sætte yderligere fokus på at rekruttere studerende og erhvervsaktive ved at synliggøre, at frivilligt arbejde giver fagligt relevante kompetencer og point ved kvote 2 ansøgninger, Frivillighedsbevis via Projekt Frivillig mv. Endvidere skal handleplanen medtage initiativer, som vil medvirke til at udvide bredden af frivillige, så potentielle frivillige kan inddrages i det frivillige arbejde UDEN først at skulle vælges til en bestyrelse. Arbejdsgruppen vurderer, at det vil være væsentligt at øge synligheden og rekrutteringen i lokalområderne samt på Diabetesambulatorierne og i lægepraksis. En handleplan for rekruttering og fastholdelse skal derfor have særlig fokus på disse forhold. Arbejdsgruppen anbefaler, at tilbud om kompetenceudvikling til frivillige opprioriteres, idet der hurtigst muligt bør udarbejdes en samlet handleplan for den kompetenceudvikling, der skal tilbydes Diabetesforeningens frivillige. Ud over egentlige kursusforløb er der brug for løbende støtte til lokalforeninger og grupper, f.eks. til at udvikle aktiviteter, rekruttering, fastholdelse og synlighed. Konkret forslås det, at der etableres et rejsehold bestående af repræsentanter fra hvert Regionsudvalg, som i samarbejde med Sekretariatet kan støtte op om udviklingen i 9

11 lokalforeningerne og grupperne. Endvidere foreslås det, at der udvikles standartkoncepter/værktøjer, som kan anvendes som inspiration og checkliste i forbindelse med det lokale og regionale arbejde. Anja og Søren repræsenterer ungegrupperne 10

12 Afsnit 3 Frivillighed i Diabetesforeningen Diabetesforeningen bygger en stor del af sit arbejde på frivillige, som yder en enestående indsats i kampen mod diabetes. Diabetesforeningens ca. 900 frivillige er med til at sætte diabetessagen på dagsorden og gøre en forskel for de mange mennesker, der lever med diabetes. Hvad enten man hjælper til et par timer om året eller flere gange om ugen, er man som frivillig med til at gøre en forskel. Det lokale frivillige arbejde er organiseret kommunevis i lokalforeninger, som alle har en bestyrelse valgt af medlemmerne i pågældende kommune. Børnefamilie- og Ungearbejdet er forankret i hver af de fem regioner og er organisatorisk sidestillet med lokalforeningerne. Det vil sige, at der vælges en bestyrelse blandt medlemmer i regionen. Regionsudvalgene er ligesom Børnefamilie- og Ungegrupperne forankret i hver af de fem regioner. Regionsudvalgene er dog ikke valgt af medlemmerne, men af repræsentanter for lokalforeningerne, Børnefamilie- og Ungegrupperne. Motivationsgruppetilbud, Diabeteslinjen og Type 1-netværk er medlemstilbud, som tilrettelægges og udføres af frivillige, som er særligt uddannede hertil. Tilbuddene finansieres, planlægges og serviceres fra centralt hold De tre ledestjerner for frivilligt arbejde Der er tre ledestjerner for det frivillige arbejde i Diabetesforeningen, nemlig berørthed, nærhed og ekstra ressourcer. Det frivillige arbejde tilfører således Diabetesforeningen to helt uundværlige tilgange til arbejdet for mennesker med diabetes, nemlig berørthed og nærhed. Hertil kommer, at de mange frivillige er en ekstra ressource, som muliggør arbejde, som ellers ikke ville blive udført. Berørthed og nærhed: Mange er frivillige, fordi de er berørte af sygdommen, enten fordi de selv har diabetes, eller fordi de er pårørende eller nærtstående til en, der har diabetes. Frivilliges egne erfaringer og viden om diabetes - at man har følt på sin egen krop, hvordan det er at leve med en kronisk sygdom - gør en forskel i forhold til evnen til at spejle sygdommen. Frivillige møder folk i øjenhøjde, som patient til patient og kan umiddelbart sætte sig i den andens sted. 11

13 Frivillige tilfører dermed arbejdet for mennesker med diabetes noget helt særligt, som ikke kan erstattes af professionelle behandlere eller ansatte i Sekretariatet mv. Frivillige har altså en tilgang til arbejdet, som helt unikt er kendetegnet ved fysisk, psykisk og social nærhed, engagement og troværdighed. De erstatter ikke, men supplerer den professionelle indsats. Frivilliges indsats måles da heller ikke på samme måde som ansattes, f.eks. på effektivitet. Der er et socialt fællesskab mellem frivillige; de er ikke betalte venner. Ressourcer: Frivillige tilfører endvidere Diabetesforeningen ekstra ressourcer i gængs forstand, altså ressourcer ud over de ovenfor nævnte, og der kan derved udføres opgaver, der ellers ikke ville blive udført. Frivillige er med til at udvikle organisationen i overensstemmelse med medlemmernes ønsker og behov. De frivillige kan nå ud i alle hjørner (konkret og overført) Hvad indebærer det at være frivillig i Diabetesforeningen Rammerne for det frivillige arbejde er beskrevet i Diabetesforeningens vedtægter og strategi, hvortil henvises. Samtidig har arbejdsgruppen udpeget nogle aktiviteter, som bør være højere prioriteret end andre, de såkaldte 15 stjerneaktiviteter: 1) Arrangementer af faglig karakter 2) Fælles uddannelse, kompetence- og videnudvikling 3) Møder på tværs af hele landet (Repræsentantskabsmøder og Delegeretmøder) 4) Synliggørelse af Diabetesforeningen og tilbuddene 5) Planlægning, afholdelse og referater fra møder 6) Politisk arbejde lokalt 7) Landsindsamlingen 8) Velkomst, introduktion og integration af nye medlemmer og frivillige 9) Hvervning af nye medlemmer og frivillige 10) Råd og vejledning til medlemmer, frivillige, pårørende og potentielle medlemmer 11) Skrabelodder 12) Foredrag af faglig karakter 13) Koordination på tværs af foreningens niveauer 14) Politisk arbejde regionalt 15) Diabeteslinjen. 12

14 De 15 stjerneaktiviteter anbefales at være de højst prioriterede aktiviteter i det lokale og regionale frivillige arbejde i Diabetesforeningen, og det forventes, at foreningens frivillige varetager disse aktiviteter lokalt og regionalt. Samtidig er det klart, at stjerneaktiviteterne vægtes forskelligt og har forskellig karakter alt efter, om vi taler om en lokalforening, en Børnefamiliegruppe, en Ungegruppe eller et Regionsudvalg. Eksempelvis er sociale arrangementer kerneopgaver for Børnefamilie- og Ungegrupperne. Stjerneaktiviteterne er som nævnt særligt prioriterede områder for det frivillige arbejde i Diabetesforeningen. Men samtidig er der mange andre vigtige aktiviteter, som ikke må glemmes. I AFSNIT 4 er samtlige vigtige arbejdsopgaver beskrevet. Forventninger til Hovedbestyrelsen: Hovedbestyrelsen fremmer og udøver et åbent og konstruktivt samarbejde i foreningen - bl.a. med henblik på forventningsafstemning blandt foreningens frivillige og mellem frivillige og Sekretariatet. Arbejdet i Hovedbestyrelsen er dialogbaseret, og der er entydige og effektive beslutningsprocedurer. Hovedbestyrelsen arbejder for at være så synlige som muligt over for lokalforeninger, grupper og Regionsudvalg herunder give opbakning til lokale og regionale aktiviteter. Der afsættes den fornødne tid til møder med Regionsudvalgene, ligesom det sikres, at lokalforeninger, grupper og Regionsudvalg er fuldt informerede om arbejdet i Hovedbestyrelsen herunder om beslutninger om aktiviteter med videre. Hovedbestyrelsen skal sammen med Sekretariatet sikre, at alle frivillige lever op til foreningens etiske spilleregler. Forventninger til Regionsudvalgene: Regionsudvalgene arbejder for en åben og konstruktiv debat mellem Diabetesforeningens mange frivillige. Der arbejdes målrettet for at fremme samarbejdet med Børnefamilie- og Ungegrupperne. Der samarbejdes tæt med Børnefamilie- og Ungegrupperne samt Sekretariatet omkring bl.a. regionalpolitiske spørgsmål. Repræsentanter fra Regionsudvalgene deltager i forskellige mødefora, f.eks. referencegrupper og praksisplanlægning. Regionsudvalgene fremmer erfaringsudvekslingen mellem Regionsudvalgene og sikrer, at lokalforeningerne informeres om arbejdet i Regionsudvalgene. Endvidere leverer Regionsudvalgene, i samarbejde med Sekretariatet, backup og støtte til lokalforeninger, som har behov for dette. 13

15 Forventninger til Lokalforeningerne: Lokalforeningerne deltager i udførelsen af de opgaver og aktiviteter, der fastlægges på Repræsentantskabsmøder og Hovedbestyrelsesmøder, f.eks. Støt Børn med Diabetes og Verdens Diabetes Dag. Lokalforeningerne arbejder lokalpolitisk og er synlige lokalt, også ved fælles arrangementer. Lokalforeningerne kommunikerer åbent og konstruktivt og samarbejder med Hovedbestyrelsen, Regionsudvalgene, Børnefamilie- og Ungegrupperne, Motivationsgrupperne m.fl. Lokalforeningerne prioriterer samarbejdet med Regionsudvalgene og deltager i kurser og møder arrangeret af Regionsudvalgene. Lokalforeningerne prioriterer samarbejdet med Ungegrupperne i forhold til at sikre overgange fra Ungegrupper til lokalforeninger, bl.a. ved at orientere grupperne om lokalforeningens aktiviteter. Forventninger til Børnefamilie- og Ungegrupperne: Grupperne deltager i udførelsen af de opgaver og aktiviteter, der fastlægges på Repræsentantskabsmøder og Hovedbestyrelsesmøder, f.eks. Støt Børn med Diabetes og Verdens Diabetes Dag. Grupperne kommunikerer åbent og konstruktivt og samarbejder med Hovedbestyrelsen, Regionsudvalgene, lokalforeningerne m.fl. Grupperne arbejder for at smidiggøre overgangene fra barn til ung og fra ung til voksen. Grupperne orienterer lokalforeningerne om arrangementer. Grupperne deltager i regionsudvalgsmøderne og prioriterer i det hele taget samarbejdet med Regionsudvalgene og deltager i møder arrangeret af Regionsudvalgene Anbefalinger Nedenfor er anført arbejdsgruppens anbefalinger til fremadrettede tiltag, som vurderes at kunne styrke frivilligheden i Diabetesforeningen, idet tiltagene vil fremme synligheden, kommunikationen og samarbejdet på tværs i hele Diabetesforeningen. Arbejdsgruppen anbefaler, at Hovedbestyrelsen og Sekretariatet arbejder videre med følgende anbefalinger: - der skal løbende informeres og kommunikeres samt forventningsafstemmes omkring mål og midler i Diabetesforeningen med henblik på at samle og styrke foreningen. Afstanden mellem det centrale og det lokale niveau skal mindskes der er for langt fra græsrødderne lokalt til Hovedbestyrelsen. Dialogen mellem Hovedbestyrelsen og lokalforeningerne skal styrkes, bl.a. ved at nytænke regionsmøderne, så der bliver plads til en egentlig dialog mellem Hovedbestyrelsen og lokalforeningerne på de to årlige regionsmøder - der skal udarbejdes en egentlig frivilligpolitik, som bl.a. skal tydeliggøre forventningerne til den enkelte frivillige i Diabetesforeningen. I forbindelse med udarbejdelsen af frivilligpolitikken skal Diabetesforeningens etiske spilleregler og sanktionsmuligheder opdateres og tydeliggøres 14

16 - det skal sikres, at Sekretariatet tilbyder ens serviceniveau til de frivillige i hele landet samt sikres, at de frivillige får tilstrækkelige informationer om, hvem der gør hvad i Sekretariatet. Det skal således fremgå klart, hvem der kan svare på hvad, ligesom det skal være nemt at komme i kontakt med rette vedkommende/blive viderestillet - informationen blandt de frivillige skal sikres, bl.a. ved hjælp af oprettelse af et forum på Frivilligportalen, hvor referater fra bestyrelsesmøder og udvalgsmøder kan offentliggøres - det skal sikres, at de frivillige får indflydelse på indholdet i Diabetes -bladet - Diabetes -bladet skal i højere grad målrettes medlemmerne og indeholde flere positive historier og markedsføring af arrangementer (lokale succeshistorier) - der skal arbejdes for et velfungerende og positivt samarbejde i lokalforeningerne herunder arbejdes for at undgå uro i lokalforeningerne på grund af konflikter i bestyrelsen - der skal gives sekretariatsstøtte og kompetenceudvikling til nye lokalforeninger/nye frivillige - samarbejdet mellem motivationsgruppeinstruktørerne og lokalforeningerne skal fremmes, f.eks. ved at sikre, at motivationsgruppeinstruktørerne mindst en gang om året deltager i et bestyrelsesmøde i lokalforeningen, hvor de gensige forventninger til samarbejde afstemmes, og hvor tiltag i forhold til medlemmer og kommune aftales - evaluering og kvalitetssikring af motivationsgruppeforløbene skal styrkes, herunder kvalitetssikring af rekrutteringsproceduren, som bør foregå i et samarbejde mellem lokalforeningerne og Sekretariatet, eventuelt ved afholdelse af fælles samtaler med potentielle instruktører - der skal arbejdes for at skabe forståelse for hinandens situation herunder fjernes myter og skel mellem borgere med type 1-diabetes og borgere med type 2-diabetes - der skal arbejdes for at sikre overgangene fra Børnefamiliegrupperne til Ungegrupperne og fra Ungegrupperne til lokalforeningerne/type 1-netværkene - strukturen med fem regionale Børnefamiliegrupper og fem regionale Ungegrupper skal analyseres og vurderes nærmere, idet arbejdsgruppen samtidig bemærker, at Børnefamilie- og Ungegrupperne ikke nødvendigvis behøver at være organiseret ens. 15

17 Afsnit 4 Aktiviteter og roller Frivilliges mange og meget forskelligartede opgaver i Diabetesforeningen er nedenfor inddelt i tre kategorier: 1) Aktiviteter og opgaver for medlemmer, frivillige, pårørende og potentielle medlemmer 2) Aktiviteter og opgaver internt i foreningen 3) Aktiviteter og opgaver i forhold til omverdenen. 1) Aktiviteter og opgaver for medlemmer, frivillige, pårørende og potentielle medlemmer Foredrag af faglig og social karakter Arrangementer af faglig og social karakter Netværk eller café for diabetikere (vedvarende karakter) Landsdækkende kurser Lokale/regionale kurser Udarbejdelse af informationsmateriale Udarbejde og udsende nyhedsbreve Udarbejde og udsende kalendere og årsprogrammer Hvervning af nye medlemmer og frivillige Velkomst, introduktion og integration af nye medlemmer og frivillige Besvarelse af mail/telefon -medlemmer, frivillige, pårørende og potentielle medlemmer Råd og vejledning til medlemmer, frivillige, pårørende og potentielle medlemmer Motivationsgrupperne kører 12 ugers forløb, hverve deltagere, kompetenceudvikle instruktører mm. Type 1-netværk - tovholder - arrangere netværksmøder mm. 16

18 2) Aktiviteter og opgaver internt i foreningen Sende arrangementer til Diabetes -bladet mm. Input til bladet Indsats for frivillige Udarbejde og opdatere hjemmesider Distribution af diverse materialer Planlægning, afholdelse og referater fra møder Planlægge og afholde generalforsamlinger Kassererarbejde: bogføring, regnskabsaflæggelse mm. Koordination på tværs af foreningens niveauer Information på tværs af foreningens niveauer Viden- og erfaringsdeling på tværs af foreningens niveauer Brobygning og netværksskabelse på tværs af foreningens niveauer Møder på tværs af hele landet i foreningen (nuværende repræsentantskabsmøder og delegeretmøder) Løbende mail/telefon -dialog på tværs af foreningens niveauer Backup funktion og støtte til nødlidende enheder i foreningen Opstart eller genopstart af enheder i foreningen Fælles uddannelse, kompetence- og videnudvikling 3) Aktiviteter og opgaver i forhold til omverdenen Annoncering i medier (eller andre informationskanaler) uden for foreningen Politisk arbejde lokalt Deltagelse i udarbejdelse af udbudsmaterialer i kommunerne Politisk arbejde regionalt Politisk arbejde på nationalt niveau Pressemeddelelser i forbindelse med aktiviteter og arrangementer Pressemeddelelser i forbindelse med politisk arbejde Høringer på kommunalt niveau Høringer på regionalt niveau Høringer fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner 17

19 Høringer på ministerium/statsniveau Kontakt til og deltagelse i regionernes Diabetesudvalg Kontakt til og deltagelse i Sundhedsbrugerråd Samarbejde med regionerne Samarbejde med kommunerne Samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner Samarbejde med sygehuse Samarbejde med ambulatorierne Kontakt til og deltagelse i implementeringsgrupper mv. omkring sundhedsaftaler Samarbejde med ministerier/stat Udpegning til og deltagelse i lokale råd og udvalg (kommunale frivilligråd osv.) Udpegning til og deltagelse i regionale råd og udvalg (andre end de nævnte) Kontakt og udpegning til samt deltagelse i kommunale Handicapråd Kontakt og udpegning til samt deltagelse i Danske Handicaporganisationer Indlæg på kurser, diabetesskoler, ambulatorier, skoler, patientuddannelser osv. Deltagelse på og evt. planlægning af lokale Foreningers dag /messer og lign. Synliggørelse på messer og konferencer på landsplan Synliggørelse af Diabetesforeningen og tilbuddene Synliggørelse på sociale medier Opsporingsevents (blodsukkermåling mv.) Landsindsamlingen Skrabelodder Verdens Diabetes Dag Diabeteslinjen besvarelse af henvendelser, koordination, kompetenceudvikling mm. Samarbejde eksternt med andre foreninger Internationalt arbejde og samarbejde 18

20 4.1 Aktiviteter i lokalforeningerne Lokalforeningernes aktiviteter kan deles op i fire overordnede kategorier: 1. Ledelse og drift af lokalforeningen 2. Samarbejdsopgaver 3. Medlemsrettede aktiviteter 4. Lokalpolitisk arbejde. Aktiviteter mærket med * er stjerneaktiviteter, jf. afsnit 3.2 ovenfor. 1) Ledelse og drift af lokalforeningerne: *Hvervning af nye frivillige *Velkomst, introduktion og integration af nye frivillige *Råd og vejledning til frivillige *Planlægning, afholdelse og referater fra møder Besvarelse af mail/telefon -frivillige Lokale/regionale kurser Generalforsamling Kassererarbejde: bogføring, regnskabsaflæggelse mm. Annoncering i medier (eller andre informationskanaler) uden for foreningen Indsende arrangementer til Diabetes -bladet mm. Udarbejde og opdatere hjemmesider 2) Samarbejdsopgaver: Motivationsgrupperne dialog og koordinering Løbende mail/telefon -dialog på tværs af foreningens niveauer Information på tværs af foreningens niveauer Viden- og erfaringsdeling på tværs af foreningens niveauer Brobygning og netværksskabelse på tværs af foreningens niveauer (deltagere) Input til bladet Indsats for frivillige Samarbejde eksternt med andre foreninger 19

21 3) Medlemsrettede aktiviteter: *Foredrag af faglig og social karakter *Arrangementer af faglig og social karakter *Hvervning af nye medlemmer *Velkomst, introduktion og integration af nye medlemmer *Råd og vejledning til medlemmer, pårørende og potentielle medlemmer *Synliggørelse af Diabetesforeningen og tilbuddene *Landsindsamlingen *Skrabelodder Netværk eller café for diabetikere (vedvarende karakter) Udarbejde og udsende nyhedsbreve Udarbejde og udsende kalendere og årsprogrammer Besvarelse af mail/telefon -medlemmer, pårørende og potentielle medlemmer Annoncering i medier (eller andre informationskanaler) uden for foreningen Indlæg på kurser, diabetesskoler, ambulatorier, skoler, patientuddannelser osv. Pressemeddelelser i forbindelse med aktiviteter og arrangementer Deltagelse på og evt. planlægning af lokale Foreningers dag /messer og lign. Opsporingsevents (blodsukkermåling mv.) Synliggørelse på sociale medier Verdens Diabetes Dag Samarbejde med kommunerne 4) Lokalpolitiske opgaver: *Politisk arbejde lokalt Pressemeddelelser i forbindelse med politisk arbejde Deltagelse i udarbejdelse af udbudsmaterialer i kommunerne Høringer på kommunalt niveau Samarbejde med kommunerne Udpegning til og deltagelse i lokale råd og udvalg (kommunale frivilligråd osv.) Kontakt og, udpegning til samt deltagelse i kommunale Handicapråd Kontakt og, udpegning til samt deltagelse i Danske Handicaporganisationer 20

22 4.2 Aktiviteter i Børnefamiliegrupperne og Ungegrupperne Børnefamilie- og Ungegruppernes aktiviteter og opgaver kan deles op i tre overordnede kategorier: 1. Ledelse og drift af grupperne 2. Samarbejdsopgaver 3. Medlemsrettede aktiviteter. De enkelte kategorier er uddybet nedenfor. Aktiviteter mærket med * er stjerneaktiviteter, jf. afsnit 3.2 ovenfor. 1) Ledelse og drift af grupperne: *Planlægning, afholdelse og referater fra møder Kassererarbejde: bogføring mv. Generalforsamlinger Indsende arrangementer til Diabetes -bladet mm. Input til bladet Indsats for frivillige Synliggørelse på sociale medier Udarbejde og opdatere hjemmesider Annoncering i medier (eller andre informationskanaler) uden for foreningen Udarbejde informationsmateriale Deltagelse i regionsudvalgsmøder og regionsmøder 2) Samarbejdsopgaver: * Koordination på tværs af foreningens niveauer Sikre samarbejde med ambulatorierne Løbende mail/telefon -dialog på tværs af foreningens niveauer Information på tværs af foreningens niveauer Brobygning og netværksskabelse på tværs af foreningens niveauer Viden- og erfaringsdeling på tværs af foreningens niveauer Sikre overgange fra Børnefamiliegrupper til Ungegrupper, og fra Ungegrupper til lokalforeninger Repræsentanter fra Børnefamilie- og Ungegrupperne deltager i regionsudvalgsmøderne 21

23 3) Medlemsrettede aktiviteter: *Foredrag af faglig og social karakter *Arrangementer af faglig og social karakter *Synliggørelse af Diabetesforeningen og tilbuddene *Hvervning af nye medlemmer og frivillige *Råd og vejledning til medlemmer og potentielle medlemmer *Landsindsamlingen *Skrabelodder Pressemeddelelser i forbindelse med aktiviteter og arrangementer Besvarelse af mail/telefon -medlemmer og potentielle medlemmer Verdens Diabetes Dag Bemærk at det regionalpolitiske arbejde på Børnefamilie- og Ungeområdet koordineres via Regionsudvalgene, idet repræsentanter for såvel Børnefamilie- som Ungegrupperne deltager i regionsudvalgsmøderne. 4.3 Aktiviteter i Regionsudvalgene Regionsudvalgenes aktiviteter og opgaver kan deles op i seks overordnede kategorier: 1) Ledelse og drift af Regionsudvalgene 2) Samarbejdsopgaver 3) Samarbejde med netværk 4) Samarbejde eksternt med andre foreninger 5) Aktiviteter rettet mod lokalforeningerne og grupperne 6) Regionalpolitisk arbejde De enkelte kategorier er uddybet nedenfor. Aktiviteter mærket med * er stjerneaktiviteter, jf. afsnit 3.2 ovenfor. 1) Ledelse og drift af Regionsudvalgene: *Planlægning, afholdelse og referater fra møder Afholdelse af regionsmøder med valg i ulige år Input til bladet Indsats for frivillige Synliggørelse af Regionsudvalgenes opgaver overfor andre frivillige (lokalforeninger, grupper m.fl.), bl.a. ved at offentliggøre referater fra møder på frivilligportalen 22

24 2) Samarbejdsopgaver: Regionsudvalget skal fremme samarbejdet med og erfaringsudvekslingen mellem regionens lokalforeninger, Børnefamiliegrupper og Ungegrupper samt fremme dialogen mellem Hovedbestyrelsen og lokalforeningerne, Børnefamiliegrupperne og Ungegrupperne. Løbende mail/telefon -dialog på tværs af foreningens niveauer *Koordination på tværs af foreningens niveauer Information på tværs af foreningens niveauer Viden- og erfaringsdeling på tværs af foreningens niveauer Brobygning og netværksskabelse på tværs af foreningens niveauer 3) Samarbejde med Netværk: Regionsudvalgene skal samarbejde med netværk som f.eks. Type 1-netværkene - herunder understøtte synliggørelse af de forskellige netværk, f.eks. på regionsmøderne. 4) Samarbejde eksternt med andre foreninger: Regionsudvalgene skal samarbejde med andre foreninger på regionsniveau omkring sundhedspolitiske spørgsmål. 5) Aktiviteter rettet mod lokalforeningerne og grupperne: Regionsudvalgene skal afholde regionsmøder to gange årligt med: - Lokale- og regionale kurser - *Fælles uddannelse, kompetence- og videnudvikling Regionsudvalgene skal i samarbejde med Sekretariatet levere backup og støtte i forhold til lokalforeningerne og grupperne. Der er en gensidig informationsforpligtigelse. Backup og støtte kan være i form af: - Udarbejde og udsende nyhedsbreve/mails (gælder også i forhold til Børnefamiliegrupperne og Ungegrupperne) - Backupfunktion og støtte ved generalforsamlinger og til nødlidende enheder i foreningen (initiativforpligtigelsen er ikke i Regionsudvalget) - Opstart eller genopstart af enheder i foreningen (initiativforpligtigelsen er ikke i Regionsudvalget) - *Råd og vejledning til frivillige i regionen 23

25 6) Regionalpolitisk arbejde: Det regionalpolitiske arbejde er Regionsudvalgenes kerneopgave. - * Politisk arbejde regionalt - Samarbejde med regionerne - Samarbejde med sygehuse og ambulatorier - Udpegning til og deltagelse i regionale råd og udvalg, f.eks. kontakt og deltagelse i regionernes Diabetesudvalg og kontakt til, og deltagelse i, Sundhedsbrugerråd - Kontakt til, og deltagelse i, implementeringsgrupper mv. omkring sundhedsaftaler - Indlæg på kurser, regionale diabetesskoler, ambulatorier, skoler, patientuddannelser osv. - Høringer på regionalt niveau Bemærk at Regionsudvalgene ikke varetager medlemsrettede aktiviteter. Regionsudvalgene kan ved at fremme samarbejdet mellem lokalforeningerne medvirke til, at der udbydes aktiviteter i et samarbejde mellem flere lokalforeninger, ligesom Regionsudvalgene kan være repræsenteret ved såvel lokalforeningernes som gruppernes arrangementer. 4.4 Aktiviteter centralt De centrale aktiviteter kan deles op i fire overordnede kategorier: 1) Ledelse og drift 2) Samarbejdsopgaver 3) Medlemsrettede aktiviteter og 4) Politisk arbejde. De enkelte kategorier er uddybet nedenfor. Aktiviteter mærket med * er stjerneaktiviteter, jf. afsnit 3.2 ovenfor. 1) Ledelse og drift: *Velkomst, introduktion og integration af nye frivillige (Sekretariatet alene, eller sammen med lokalforeningerne og grupperne) *Hvervning af nye frivillige (Sekretariatet alene, eller sammen med lokalforeningerne og grupperne) *Råd og vejledning til frivillige (Sekretariatet alene eller sammen med Regionsudvalget) 24

26 *Planlægning, afholdelse og referater fra møder (Sekretariat) *Fælles uddannelse, kompetence- og videns udvikling (Sekretariatet alene eller sammen med Regionsudvalget og grupperne) Besvarelse af mail/telefon -frivillige (Sekretariatet) Distribution (Sekretariatet) Udarbejdelse af informationsmateriale til frivillige (Sekretariatet alene eller sammen med lokalforeningerne, grupperne og Regionsudvalget) Udarbejde og opdatere hjemmesider (Sekretariatet alene eller sammen med lokalforeningerne, grupperne og Regionsudvalget) Budget og regnskab (Sekretariatet) Input til bladet Indsats for frivillige (Sekretariatet sammen med lokalforeningerne, grupperne og Regionsudvalget) 2. Samarbejdsopgaver: *Koordination på tværs af foreningens niveauer *Møder på tværs af hele landet i foreningen (nuværende repræsentantskabsmøder og delegeretmøder) Information på tværs af foreningens niveauer Viden- og erfaringsdeling på tværs af foreningens niveauer Brobygning og netværksskabelse på tværs af foreningens niveauer Udarbejde og udsende nyhedsbreve Løbende mail/telefon -dialog på tværs af foreningens niveauer Backup funktion og støtte til nødlidende enheder i foreningen Samarbejde eksternt med andre foreninger Samarbejde med ministerier/stat Samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner 3. Medlemsrettede aktiviteter: *Foredrag af faglig karakter et årligt fælles arrangement (Sekretariatet sammen med lokalforeningerne) *Velkomst, introduktion og integration af nye medlemmer (Sekretariatet sammen med lokalforeningerne og grupperne) *Hvervning af nye medlemmer (Sekretariatet sammen med lokalforeningerne og grupperne) 25

27 *Råd og vejledning til medlemmer, pårørende og potentielle medlemmer (Sekretariatet) *Synliggørelse af Diabetesforeningen og tilbuddene (Sekretariatet alene eller sammen med lokalforeningerne og grupperne) *Landsindsamlingen (Sekretariatet sammen med lokalforeningerne og grupperne) *Skrabelodder (Sekretariatet sammen med lokalforeningerne og grupperne) *Diabeteslinjen besvarelse af henvendelser, koordination, kompetenceudvikling mm. (Sekretariatet sammen med Diabeteslinjen) Landsdækkende kurser Børnefamiliekurser (Sekretariatet sammen med Børnefamiliegrupperne) Besvarelse af mail/telefon -medlemmer, pårørende og potentielle medlemmer (Sekretariatet alene eller sammen med lokalforeningerne og grupperne) Annoncering i medier (eller andre informationskanaler) uden for foreningen (Sekretariatet alene eller sammen med lokalforeningerne og grupperne) Pressemeddelelser i forbindelse med aktiviteter og arrangementer (Sekretariatet alene eller sammen med lokalforeningerne og grupperne) Synliggørelse på messer og konferencer på landsplan (Sekretariatet alene eller sammen med lokalforeningerne og grupperne) Synliggørelse på sociale medier (Sekretariatet alene eller sammen med lokalforeningerne og grupperne) Udarbejdelse af informationsmateriale (Sekretariatet alene eller sammen med lokalforeningerne og grupperne) Udarbejde og opdatere hjemmesider (Sekretariatet alene eller sammen med lokalforeningerne og grupperne) Udarbejde og udsende nyhedsbreve (Sekretariatet alene eller sammen med lokalforeningerne og grupperne) Opsporingsevents - landsdækkende koordinering (Sekretariatet alene eller sammen med lokalforeningerne og grupperne) Verdens Diabetes Dag (Sekretariatet alene eller sammen med lokalforeningerne og grupperne) Motivationsgrupperne drift og udvikling gennemføre forløb (Sekretariatet alene eller sammen med lokalforeningerne og grupperne) 4) Politisk Arbejde *Synliggørelse af Diabetesforeningen og tilbuddene (Sekretariat i samarbejde med Hovedbestyrelse) Politisk arbejde på nationalt niveau (Sekretariat i samarbejde med Hovedbestyrelse) 26

28 Pressemeddelelser i forbindelse med politisk arbejde (Sekretariat i samarbejde med Hovedbestyrelse) Deltagelse i udarbejdelse af udbudsmaterialer i kommunerne (Sekretariat i samarbejde med lokalforeninger og/eller Regionsudvalg) Synliggørelse på messer og konferencer på landsplan (Sekretariat i samarbejde med lokalforeninger og grupper) Synliggørelse på sociale medier (Sekretariat i samarbejde med Hovedbestyrelse) Internationalt arbejde og samarbejde (Sekretariat i samarbejde med Hovedbestyrelse) Høringer på ministerium/statsniveau (Sekretariat i samarbejde med Hovedbestyrelse) Høringer fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner (Sekretariat i samarbejde med Hovedbestyrelse, Regionsudvalg/lokalforeninger) 4.5 Anbefalinger Nedenfor er anført arbejdsgruppens anbefalinger til fremadrettede tiltag, som vurderes at kunne styrke de frivilliges arbejde, især i forhold til de medlemsrettede aktiviteter samt det politiske arbejde. Arbejdsgruppen anbefaler, at Hovedbestyrelsen og Sekretariatet arbejder videre med følgende anbefalinger: - de frivilliges administrative arbejde skal minimeres, bl.a. med henblik på at maximere tiden ude blandt medlemmerne. Et eksempel herpå er at muliggøre elektronisk tilmelding til arrangementer - man skal centralt fra, sammen med repræsentanter fra lokalforeningerne, tage initiativ til ét fælles arrangement hvert år arrangementet afholdes én gang i hver region - man skal centralt fra arbejde for, at Diabetesforeningen er arrangør af en landsdækkende højprofileret motionsaktivitet, Gå mod diabetes 6 med temposkift (arbejdstitel). Der er tale om intervalgang på en 6 km rute. Aktiviteten afvikles på samme dato og tidspunkt over hele landet. Arbejdsgruppen foreslår, at der nedsættes et udvalg, som arbejder videre med forslaget og undersøger relevante samarbejdspartnere og sponsorer med henblik på lancering af aktiviteten - hele foreningen skal stå sammen om Verdens Diabetes Dag og Støt Børn med Diabetes, jf. afsnit 3.2 om forventningsafstemning - blodsukkemåling skal muliggøres i regi af lokalforeningerne der skal være stande i alle lokalforeninger for blodsukkermåling central koordinering og opbakning 27

29 - arrangementer for unge mellem 14 og 18 år skal opprioriteres - arrangementer/aktiviteter, der letter overgangen fra ungegruppe til lokalforening, skal opprioriteres - centralt organiserede pasningsnetværk for børnefamilier - flere medlemskurser herunder kurser for pårørende - opprioritering af frivilligt arbejde organiseret i projekter det vil sige ad hoc aktiviteter, som har en defineret start- og slutdato. Projektorganiseringen af det frivillige arbejde skal understøttes i et samarbejde mellem lokalforeningerne/grupperne og Sekretariatet på linje med det nuværende pilotprojekt i Odense/Svendborg, hvor pensionerede sygeplejersker i samarbejde med lokalforeningerne besøger lægepraksis - det skal undersøges nærmere, om Diabetesforeningen med fordel kan indgå et tættere samarbejde med aftenskoler om mad, motion mv. - det skal være muligt at sende indbydelser til arrangementer ved direct mail - synligheden af de medlemsrettede aktiviteter (i regi af Børnefamiliegrupperne, Ungegrupperne og lokalforeningerne) skal øges, f.eks. i Diabetes -bladet og på hjemmesiden mv. Dette fordrer bl.a., at kalenderen i Diabetes -bladet bliver gjort mere levende (redaktion og billeder) samt kortere deadlines til kalenderen i Diabetes - bladet - erfaringsudvekslingen ved hjælp af Indsats skal styrkes, bl.a. ved øget frivillig indflydelse på indholdet i bladet - lokalforeningernes synlighed skal øges ved hjælp ens profiltøj, Roll Ups, bannere mv. - det kommunal- og regionalpolitiske arbejde skal styrkes, bl.a. ved udarbejdelse af en samlet plan for det kommunal- og regionalpolitiske område med udgangspunkt i en perspektivering af det offentliges efterspørgsel i forhold til det frivillige arbejde. Kommuner og regioner forventes at have øget interesse i et samarbejde med lokale og regionale frivillige, ligesom ansøgning om 18-midler også fremover vurderes at være under forudsætning af en lokal forankring. Planen skal sikre, at vi får åbnet døre og bliver mere kvalificerede mod- og medspillere i kommunerne og regionerne. Planen bør bl.a. indeholde bud på, hvordan vi får styrket og målrettet kompetenceudviklingen på det politiske område, se nedenfor om kompetenceudvikling - samarbejdet mellem Børnefamilie- og Ungegrupperne og Regionsudvalgene skal styrkes, bl.a. ved at repræsentanter fra Børnefamilie- og Ungegrupperne deltager i regionsudvalgsmøderne 28

30 - det regionalpolitiske arbejde på Børnefamilie- og Ungeområdet koordineres af Regionsudvalgene. Afsnit 5 Rådighedsbeløb kriterier for tildeling og anvendelse Alle lokalforeninger, Børnefamilie- og Ungegrupper tildeles årligt et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet fordeles efter en model, som blev præsenteret på regionsmøderne i september Lokalforeningerne modtager årligt kr. pr. delegeret (antallet af delegerede afhænger af befolkningstallet i den enkelte kommune) i administrationsbeløb, samt 16 kr. for hvert enkelt medlem af Diabetesforeningen i kommunen (pr. 1. september). Herudover gives et lille arealtillæg i yderområderne. Endelig gives der en bonus på 10 kr. for hvert nyt nettomedlem. Denne bonus udbetales i 4. kvartal. Grupperne får et fast rådighedsbeløb årligt uafhængigt af aktivitetsniveau, antal medlemmer mv. Herudover er der mulighed for en ekstra bonus på 100 kr. for hver aktiv indsamler i kommunen i forbindelse med landsindsamlingen. Rådighedsbeløbet skal anvendes til at dække omkostninger, der er relateret til udøvelse af Diabetesforeningens formålsparagraf samt til realisering at de strategiske fokusområder fra Diabetesforeningens formålsparagraf. Ulemper ved den nuværende model: Den nuværende model tilgodeser de store lokalforeninger på grund af administrationsbeløbets afhængighed af antal medlemmer (store kommuner har størst medlemspotentiale), ligesom det økonomiske incitament til at hverve nye medlemmer er relativt begrænset (10 kr. for hvert nyt nettomedlem). Rådighedsbeløbets størrelse er uafhængigt af aktivitetsniveauet. I de nuværende retningslinjer for brug af rådighedsbeløb er der endvidere reelt ingen begrænsninger (rådighedsbeløbet skal anvendes til at dække omkostninger, der er relateret til udøvelse af Diabetesforeningens formålsparagraf, hvilket er meget bredt). Det kan som følge heraf konstateres, at der er meget store forskelle på, hvor meget lokalforeningerne bruger til selve driften af bestyrelsen i forhold til, hvor meget man anvender til medlemsrettede aktiviteter mv. I tildelingen af rådighedsbeløb til Børnefamilie- og Ungegrupperne er der ikke indbygget incitamenter overhovedet. Grupperne får et fast beløb uafhængigt af medlemmer, aktiviteter mv. 29

31 Forslag til ny model: Arbejdsgruppen anbefaler, at der til behandling på delegeretmødet i 2014 opstilles 2-3 modeller for tildeling af rådighedsbeløb til lokalforeningerne, som i højere grad tilgodeser de mindre lokalforeninger, og hvor incitamentet til at skaffe nye medlemmer øges. Bonus i forbindelse med landsindsamlingen ændres til en % -del af det indsamlede beløb, hvilket er lettere at administrere end et fast beløb pr. indsamler. Modellerne skal konsekvensberegnes med og uden etablering af en central pulje, som efter nærmere fastlagte kriterier kan søges af særligt aktive lokalforeninger og grupper. Modellerne skal endvidere tage højde for de eksisterende geografiske udfordringer; ø-problematik, lange køreafstande og strukturen i Hovedstaden. Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at der fastlægges et maksimumbeløb for forplejning af bestyrelsesmedlemmer. Endvidere pointeres, at rådighedsbeløbet derudover fortrinsvist er beregnet til medlemsrettede aktiviteter. I forbindelse med afslutning af regnskabet skal der udfyldes et fortrykt A4-ark (skabelon til bemærkninger til regnskabet), som angiver, hvad rådighedsbeløbet er anvendt til. Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at der hurtigst muligt afsættes en pulje til dækning af udgifterne til f.eks. formandens kørsel til lokalforeninger, da der er meget stor variation i den enkelte lokalforenings/gruppes udgift. Afsnit 6 Rekruttering og fastholdelse af frivillige Diabetesforeningen bygger som tidligere nævnt en stor del af sit arbejde på frivillig indsats, og frivillige er en stor ressource i foreningen. I forbindelse med især ledestjernerne for det frivillige arbejde i Diabetesforeningen er det blevet tydeligt, at det frivillige arbejde kan noget helt særligt, som ikke kan erstattes af lønnede medarbejdere, jf. afsnit 3.1. Med dette in mente bliver en vedvarende indsats for at rekruttere og kompetenceudvikle nye frivillige og fastholde de frivillige, der allerede er i gang, særdeles centralt. Arbejdsgruppen anbefaler, at rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling af frivillige fremadrettet prioriteres langt højere end tidligere. Rekruttering og fastholdelse af frivillige er et område, som kræver en vedvarende indsats, og derfor anbefaler arbejdsgruppen overordnet, at der udarbejdes en handleplan, som løbende skal ajourføres i takt med samfundsudviklingen i de kommende år. Arbejdsgruppens anbefalinger har taget afsæt i en brainstorm over, hvorfor arbejdsgruppens medlemmer blev frivillige og stadig er frivillige i Diabetesforeningen: 30

32 Hvorfor blev du frivillig i Diabetesforeningen? Hvorfor er du stadig frivillig i Diabetesforeningen? Det Gør gør det noget 31

33 Som det fremgår af de to mindmaps, er man ofte indledende blevet motiveret til frivilligt arbejde i regi af Diabetesforeningen ud fra et ønske om at få mere viden og information om sin sygdom, eller pårørendes sygdom. Den udløsende faktor for at blive aktiv frivillig er oftest at blive spurgt og/eller direkte opfordret enten mundtligt af andre frivillige, eller skriftligt i Diabetesforeningens materialer, breve og blade. De frivillige fortæller, at de derefter opdager, at de har mulighed for at gøre en forskel for andre med samme diagnose, hvilket bliver brændstof for det fortsatte engagement i foreningen. At gøre en forskel, give andre noget og kammeratskabet er derfor pejlemærker for det frivillige arbejde. I forbindelse med diskussionerne om rekruttering og fastholdelse havde arbejdsgruppen inviteret Michael Skjødt Sørensen til at fortælle om resultaterne af den Frivillighedsundersøgelse, som han gennemførte i Undersøgelsen gav arbejdsgruppen en række interessante fakta i forhold til rekruttering og fastholdelse: - Ud af de frivillige, som deltog i undersøgelsen, viser det sig, at langt de fleste selv har diabetes. Derudover er ca. 9,5 % pårørende og kun 2,8 % bekendte/andet - 72,7 % af de frivillige i undersøgelsen står uden for arbejdsmarkedet. Heraf er ca. 60 % pensionister og 10 % arbejdssøgende - På spørgsmålet om, hvorfor de frivillige i undersøgelsen er aktive, er topscorerne: - At man finder udtryk for essentielle værdibaserede holdninger, som eksempelvis humanisme - At man er optaget af rendyrket altruisme og blot ønsker at komme organisationen til gode - At man opnår psykologisk egenudvikling - At man styrker sit sociale netværk. Undersøgelsens resultater stemmer godt overens med arbejdsgruppens mind-maps om rekruttering og fastholdelse af frivillige. Der er fokus på at gøre en forskel, og man er glad for det sociale netværk, som det frivillige arbejde giver. Undersøgelsen bekræfter, at det primært er diabetikere og sekundært pårørende, som føler sig berørte og får lyst til at gå ind i arbejdet for diabetessagen. Man skal derfor ikke først og fremmest bruge ressourcer på at hverve frivillige, som ikke er berørte af sygdommen. 32

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik Indhold Om frivilligpolitikken 2 Værdier 3 Hvad er frivillighed? 3 Frivillige aktiviteter 4 Frivillige kan forvente 5 Diabetesforeningen forventer 6 Uddybende dokumenter

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik INDHOLD Om frivilligpolitikken Diabetesforeningen bygger en stor del af sit arbejde på frivilligt engagement. Uanset om man er valgt ind i en bestyrelse og dermed er

Læs mere

Velkommen til regionsmøde i Region Midtjylland

Velkommen til regionsmøde i Region Midtjylland Velkommen til regionsmøde i Region Midtjylland Temaer 1. Diabetesforeningen som organisation og HB rollen 2. Status strategi 2014-2017 Politisk indflydelse Antal medlemmer Øget kendskab til og sympati

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland

Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland Program 09.30-10.00 Registrering og morgenmad 10.00-10.05 Velkomst/gennemgang af dagens program v/ Henning Nielsen, regionsudvalgsformand 10.05-11.05 Orientering

Læs mere

Velkommen til regionsmøde. 3. september 2016 Region Hovedstaden

Velkommen til regionsmøde. 3. september 2016 Region Hovedstaden Velkommen til regionsmøde 3. september 2016 Region Hovedstaden Dagens temaer 1. På vej mod ny national handleplan 2. Handleplan for Diabetes i Københavns Kommune 3. Center for Diabetes København 4. Steno

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Regionsmøde i Region Sjælland den Velkommen

Regionsmøde i Region Sjælland den Velkommen Regionsmøde i Region Sjælland den 8.3.2015 Velkommen Regionsudvalget: Anne Petersen Kim Lidholm Kirsten Bøgh Andersen Kirsten Halech John Flugge Karl Hansen Kurt Rasmussen Suppleant Inge Margrethe Volmer

Læs mere

Konkrete retningslinjer

Konkrete retningslinjer Konkrete retningslinjer 1 Indholdsfortegnelse: Side Rolleafklaring... 3 1. Repræsentantskab... 4 2. Delegeretmøde... 4 3. Hovedbestyrelse... 5 4. Formandskab... 5 5. Regionsudvalg... 6 6. Lokalforeninger...

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING Lokalforeningsguiden beskriver de rammer, lokalforeningsbestyrelser i Kræftens Bekæmpelse arbejder inden for. Den

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Værdien af det frivillige engagement. Oplæg ved Regionsmøde Forår 2016 v. Anne Sander

Værdien af det frivillige engagement. Oplæg ved Regionsmøde Forår 2016 v. Anne Sander Værdien af det frivillige engagement Oplæg ved Regionsmøde Forår 2016 v. Anne Sander Hvorfor nu det? Det skal give mening at bruge tid og kræfter ellers mister vi motivationen Den enkeltes indsats og aktiviteten

Læs mere

Velkommen til regionsmøde i Region Sjælland

Velkommen til regionsmøde i Region Sjælland Velkommen til regionsmøde i Region Sjælland Livstræet Der er så meget, der kan trykke, gøre dagen trist og grå. Se de folk, der uden lykke bare går og går i stå. Lad dem lege i livstræets krone, lad dem

Læs mere

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND Evaluering af Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser Svarstatistik medlemmer og KL bestyrelses-/udvalgsmedlemmer Udsendt til 40 respondenter Indkommet 22 besvarelser udpegede Udsendt

Læs mere

Delegeretmødet 24. maj Afrapportering fra workshops

Delegeretmødet 24. maj Afrapportering fra workshops Delegeretmødet 24. maj 2014 Afrapportering fra workshops Afrapportering workshops Landsindsamling Hvilke aktiviteter virker godt Fortæl gode eksempler. Hvad kan vi også gøre? At stå uden for forretninger/butikker

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh Landsseminar 9. maj 2015 v/adm. direktør Kim Høgh Status på politik og strategiproces juni/juli 2014 September Hovedbestyrelsesmøde Oktober Regionsmøder November Frivilligråd December Hovedbestyrelsesmøde

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Den 15.05.2009 Sagsnummer: 09/4217 Udarbejdet af: Anders Laursen Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Baggrund for evalueringen Borgerinddragelsesudvalget udarbejdede i efteråret

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Hjerteforeningens frivilligindsats. v/afdelingschef Betina Egede Jensen

Hjerteforeningens frivilligindsats. v/afdelingschef Betina Egede Jensen Hjerteforeningens frivilligindsats v/afdelingschef Betina Egede Jensen Hjerteforeningens frivillige 88 lokalekomiteer, 7 motionsklubber og 3 patientklubber I alt ca. 1100 frivillige Organisationsdiagram

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur Vedtaget af forretningsudvalget juni 2012 1 Strukturoplæg 2013 For at være en slagkraftig moderne interesseorganisation, er det

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere