RESTAFFALD. Sortering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESTAFFALD. Sortering"

Transkript

1

2 RESTAFFALD RESTAFFALD Restaffald er det affald, som er tilovers, når det genanvendelige affald og det farlige affald er sorteret fra. Restaffald er eksempelvis madaffald, bleer, dyrestrøelse og emballage, som er for snavset til at blive genanvendt. Affaldet bliver kørt til forbrænding, hvor energien bliver udnyttet til produktion af el og fjernvarme. Madaffald Kartoner til mælk eller juice Pizzabakker Snavset emballage Bleer Sod og aske (emballeres) Opfej (emballeres) Husdyrgødning og bunddække m.m. (fra fx kaniner og hamstere) Farligt affald (fx elsparepærer og batterier) Miljøboksen, Miljøskabet, Genbrugsstationen Affald, der kan genanvendes Beholderne til genanvendeligt affald, de offentlige kuber, Genbrugsstationen Individuelle affaldsløsninger. Hver etageejendom har en affaldsløsning, som er tilpasset ejendommens behov, og antallet af beholdere til restaffald varierer efter ejendommens størrelse. Er en beholder overfyldt? Henvend dig til den affaldsansvarlige i jeres ejendom, hvis en beholder er overfyldt, eller hvis du oplever andre uregelmæssigheder - og bed ham/hende om at kontakte os. Så aftaler vi, hvordan problemet bliver løst. Affald, som kan genanvendes, skal sorteres fra. Har jeres ejendom beholdere til genanvendeligt affald, skal du lægge det frasorterede affald her. Ellers kan du benytte de offentlige kuber eller Genbrugsstationen. 2 3

3 GLAS Genanvendelse Det indsamlede glas skal eftersorteres og behandles, før det kan blive til nyt glas. Det kan foregå som vist nedenfor Glasflasker Syltetøjsglas Konservesglas Drikkeglas (ikke krystalglas) Vinflasker Keramik, porcelæn, stentøj, krystalglas, ildfaste glas og fade Miljøboksen, Genbrugsstationen Glasemballage fra kemikalier og elpærer Miljøboksen, Miljøskabet, Genbrugsstationen Vinduesglas og spejle Pilleglas Apoteket, Genbrugsstationen GLAS I brug. Glasaffald er typisk flasker og glas fra konserves. 2. Affaldssortering. Låg fjernes, flasker og glas tømmes for indhold og lægges i beholderen til glas. 3. Indsamling og transport. Renovationsarbejderen tømmer beholderen og transporterer glasset til et sorteringsanlæg. 4. Rensning og sortering. Glasset renses for forurening som fx metal, plast, keramik, stentøj og porcelæn. Glasset opdeles efter farve, da klart og farvet glas genanvendes hver for sig. 5. Omsmeltning. Glasskårene knuses og blandes med kalk, soda og forskellige hjælpestoffer og smeltes om til ny emballage. 6. Påfyldning. Det genanvendte klare glas bruges bl.a. som emballage til konserves. 7. Nye varer. Genanvendt glas kan bruges til vinflasker og syltetøjsglas, men også til fx glasuld til isolering. Glasskår kan udgøre op mod 90% af nyt glas. Glasset skal være tømt for væske, og rester skal være skrabet ud. Mærkater på glasemballage må gerne blive siddende. Har jeres ejendom ikke en beholder til glas, kan du aflevere glas i de offentlige kuber eller på Genbrugsstationen. Kilde: Miljøstyrelsen 4 5

4 PAPIR Genanvendelse Før dit papiraffald kan blive genanvendt til nye produkter, skal det igennem forskellige led, hvor det eftersorteres og behandles Aviser Reklamer Magasiner og ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter og breve Mælke- og juicekartoner, pizzabakker, gavepapir og -bånd og urent papir Havregrynsposer, melposer o.l. Pap, karton og æggebakker Beholderen til pap, Storskrald Bøger PAPIR I brug. Papiraffald er fx aviser og reklamer. 2. Affaldssortering. Rent og tørt papir skal i beholderen til papir. 3. Indsamling og transport. Renovationsarbejderen tømmer beholderen og transporterer papiraffaldet til et sorteringsanlæg. 4.. Papiret sorteres manuelt og maskinelt efter kvalitet, bl.a. på en papirmølle. 5. Pulp. Papiret blandes med bl.a. varmt vand og hjælpestoffer for at lave pulp, som er en blød masse. Pulpen sigtes for at fjerne urenheder. 6. Rensning. Pulpen renses mekanisk og kemisk for at fjerne limrester, clips, plast og tryksværte. Derefter bleges pulpen. 7. Produktion af nyt papir. Pulpen forarbejdes til nyt papir. 8. Nye varer. Genanvendt papir bruges bl.a. i skrive- og kopipapir, aviser og reklamer. Papirfibre kan genbruges 6-7 gange. Jo bedre du sorterer, jo mere kan vi genanvende. Papiraffald skal være rent og tørt, når du lægger det i beholderen. Der må gerne være clips i. Har jeres ejendom ikke en beholder til papir, kan du aflevere papir i de offentlige kuber eller på Genbrugsstationen. Kilde: Miljøstyrelsen 6 7

5 PLAST Genanvendelse Der findes mange typer af plast. Dit plastaffald bliver derfor eftersorteret, før det kan blive brugt til at fremstille nye produkter. Her er et forsimplet eksempel på, hvordan det kan foregå Plastemballage fra mad (tømt for indhold) Plastlåg Plastflasker, -bøtter, -dunke, -spande Plastfolie/husholdningsfilm Plastposer Plastbestik Plastlegetøj (uden PVC og elektronik) Bobleplast Frostvare-, chips- og kaffeposer Flamingo og plastlignende flamingo fra madvarer Medicinemballage Apoteket, Genbrugsstationen Plastemballage fra kemikalier Miljøboksen, Miljøskabet, Genbrugsstationen PVC (fra fx regntøj og VVS-rør) PLAST I brug. Plastaffald er både poser, flasker og emballage. 2. Affaldssortering. Plast, som er tømt for indhold, skal i beholderen til plast. 3. Indsamling og transport. Renovationsarbejderen tømmer beholderen og transporterer plasten til et sorteringsanlæg. 4. Forsortering. Ved den første sortering fjernes bl.a. materiale, som ikke er plast. 5. Grovsortering. Plasten sorteres ved hjælp af en række processer, så de forskellige typer plast adskilles, lige som uønskede materialer fjernes. Samtidig skæres plasten op i små stykker. 6. Finsortering. De små stykker plast sorteres endnu en gang for at sikre materialets renhed. Her bruges fx nærinfrarød teknologi (NIR) og sortering i farver med brug af farvekamera. 7. Fremstilling af plastgranulat. De rene stykker plast findeles endnu en gang og bruges direkte eller opvarmes og formes til plastgranulat. 8. Anvendelse i nye produkter. Plasten er nu klar til at blive brugt til produktion af nye produkter. 9. Nye varer. Genanvendt plast bruges bl.a. i plastflasker, affaldsposer, soveposefyld, fleecetrøjer, havemøbler, isolering og legetøj. Plastikposer kan bestå af 33 procent genanvendt plast. Plasten skal være tømt for væske, og rester skal være skrabet ud. Poser fra chips, kaffe og frostvarer består af flere meget sammensatte materialer og kan derfor ikke genanvendes som hverken plast eller metal. Har jeres ejendom ikke en beholder til plast, kan du aflevere plast på Genbrugsstationen. Kilde: Miljøstyrelsen 8 9

6 METAL Genanvendelse Metalaffald, fx aluminiumsdåser, har en høj værdi, når det genanvendes. Først skal det gennem en række processer, der eksempelvis kan foregå som vist her Konservesdåser Øl- og sodavandsdåser Metallåg og kapsler Metal fra fyrfadslys Foliebakker Mindre gryder og pander Køkkenredskaber og bestik Kaffekapsler Stanniol/sølvpapir Frostvare-, chips- og kaffeposer Spraydåser Miljøboksen, Miljøskabet, Genbrugsstationen Metal, der indeholder elektronik Miljøboksen, Storskrald, Genbrugsstationen METAL I brug. Aluminium er typisk dåser, foliebakker og stanniol. 2. Affaldssortering. Metal, som er tømt for indhold, skal i beholderen til metal. 3. Indsamling og transport. Renovationsarbejderen tømmer beholderen og transporterer metalaffaldet til et sorteringsanlæg, hvor aluminium sorteres fra det øvrige metalaffald. 4. Findeling. Aluminiummet skæres op i små stykker. 5. Mekanisk sortering. Der benyttes forskellige metoder til at sortere andre materialer fra. Der kan indgå yderligere sortering senere i processen. 6. Lakering fjernes. Evt. lakering kan fjernes ved at blæse 500 grader varm luft gennem aluminiumsstykkerne. 7. Omsmeltning. Aluminiummet smeltes om til støbebarrer eller plader, der er klar til brug i produktionen. 8. Anvendelse i nye produkter. Aluminiummet bliver til nye produkter på et støberi eller ved anden forarbejdning. 9. Nye varer. Genanvendt aluminium kan bl.a. bruges i øldåser, foliebakker, computerkabinetter, alufolie, bildele og byggematerialer. Metaller hører til naturens ikke-fornybare ressourcer, og det er meget ressourcekrævende at udvinde eksempelvis aluminium. Du skal tømme emballagen for væske og skrabe rester ud, før du smider den i beholderen. Poser fra chips, kaffe og frostvarer består af flere meget sammensatte materialer og kan derfor ikke genanvendes som hverken plast eller metal. Har jeres ejendom ikke en beholder til metal, kan du aflevere metal på Genbrugsstationen. Kilde: Miljøstyrelsen 10 11

7 PAP Genanvendelse Der er forskellige måder at genanvende pap på, og det kan eksempelvis foregå som i dette eksempel Papkasser Bølgepap Karton Papemballage Æggebakker Rør fra køkkenrulle og toiletpapir Pizzabakker Mælke- og juicekartoner Snavset emballage Flamingo Storskrald, Restaffald PAP I brug. Pap er typisk emballage, æggebakker og rør fra toilet- eller køkkenruller. 2. Affaldssortering. Pap, som er rent og tørt, skal klappes sammen og i beholderen til pap eller afleveres krydsbundet til storskrald. 3. Indsamling og transport. Renovationsarbejderen tømmer beholderen og transporterer pappet til et sorteringsanlæg. 4.. Pappet sorteres manuelt og mekanisk efter kvalitet, bl.a. på en papirmølle. 5. Pulp. Pappet blandes med bl.a. varmt vand og hjælpestoffer for at danne pulp, som er en blød masse. Pulpen sigtes for at fjerne urenheder. 6. Rensning. Pulpen renses mekanisk og kemisk for at fjerne limrester, clips, plast og tryksværte. Derefter bleges pulpen. 7. Produktion af nyt pap. Pulpen forarbejdes til ny pap. 8. Nye varer. Genanvendt pap bruges i stort set alle typer af pap og karton, fx som emballagemateriale til cornflakes. Et kg. pap kan blive til 32 nye æggebakker. Pap skal være rent, tørt og klappet sammen, så det fylder mindst muligt. Har jeres ejendom ikke en beholder til pap, kan det afleveres på Genbrugsstationen eller krydsbundet til storskrald. Kilde: Miljøstyrelsen 12 13

8 FARLIGT AFFALD Miljøboksen Miljøskabet Har jeres ejendom en rød Miljøboks, kan du aflevere farligt affald og elektronik i den. Miljøboksen er typisk placeret et centralt sted på ejendommen fx i vaskekælderen eller ved siden af beholderne til affald. Det er ejendommens affaldsansvarlige, som bestiller afhentning af boksen. Har jeres ejendom et miljøskab, kan du aflevere dit farlige affald der. Den affaldsansvarlige i jeres ejendom har nøglen til skabet, som skal være aflåst af sikkerhedsmæssige årsager. Batterier Elektronik (fx mobiltelefoner) Legetøj, kort og sko med batterier og lys i El- og energisparepærer Gift til skadedyr/planter og gødning Kemikalie- og olierester (også tom emballage) Malingrester Rengøringsmidler Spraydåser Termometre Keramik, stentøj, ildfaste glas/fade, porcelæn og krystalglas Skår af porcelæn og keramik m.m. (i gennemsigtig pose) Medicinrester og -emballage, kanyler Apoteket, Genbrugsstationen Selvantændelige klude og væsker (gennemvædes med vand og lægges i glas med tætsluttende låg) Trykflasker Fyrværkeri og sprængstoffer (alm. fyrværkeri) Politiet (ulovligt fyrværkeri) Batterier El- og energisparepærer Gift til skadedyr/planter og gødning Kemikalie- og olierester (også tom emballage) Malingrester Rengøringsmidler Spraydåser Termometre Medicinrester og -emballage, kanyler Apoteket, Genbrugsstationen Selvantændelige klude og væsker (gennemvædes med vand og lægges i glas med tætsluttende låg) Trykflasker Fyrværkeri og sprængstoffer (alm. fyrværkeri) Politiet (ulovligt fyrværkeri) Keramik, stentøj, ildfaste glas/fade, porcelæn og krystalglas Elektronik Storskrald, Genbrugsstationen FARLIGT AFFALD 14 15

9 STORSKRALD Storskrald er betegnelsen for flere typer affald som fx indbo, møbler og hårde hvidevarer. Da der er tale om forskellige typer materialer, hvor nogle skal genanvendes hver for sig, mens andre bliver kørt til forbrænding, bliver storskrald hentet af forskellige renovationsbiler. Pap (klappet sammen, bundtet og krydsbundet med snor) Elektronikaffald (fx computere, tv-skærme, komfurer, køle- og fryseskabe tømt for indhold) Springmadrasser/møbler med fjedre Småt forbrændingsegnet affald (maks. 1 meter, i klare plastsække) Stort forbrændingsegnet affald (fx gulvtæpper, maks. 2 meter og øvrigt affald 3 x 1,5 meter) Stort jern/metal (fx maskiner, tanke og cykler, maks. 3 meter og påsat mærkat med "storskrald, navn og adresse". Tøm maskiner og tanke for brændstof og olie, tøm radiatorer for væske. Ved tanke, husk tank-attest.) Restaffald og emballage fra madvarer Beholderne til restaffald eller genanvendeligt affald Papir, glas, småt plast- og metalaffald Beholderne til genanvendeligt affald, de offentlige kuber, Genbrugsstationen Keramik, porcelæn, stentøj, ildfaste glas og fade Miljøboksen, Genbrugsstationen Elpærer, Lysstofrør, olie- og kemikalieaffald Miljøboksen, Miljøskabet, Genbrugsstationen Haveaffald Haveaffaldsordning, Genbrugsstationen Porcelænssanitet, byggematerialer, trykimprægneret træ, savsmuld, bildæk, spejle, jord og grus Sådan afleverer du storskrald Hvis jeres ejendom ikke har et særskilt rum til storskrald, skal du stille dit storskrald frem ved fortovets bagkant uden for ejendommen eller andet aftalt sted for storskrald på afhentningsdagen. Stil dit storskrald i separate bunker, så de forskellige affaldstyper står hver for sig. Skil så vidt muligt tingene ad, hvis de består af flere slags materialer fx træborde med metalben. Buk søm og skruer ind. Mindre stykker brændbart affald skal stilles frem i en klar affaldssæk, så det er let for renovationsarbejderen at se, hvad der er i sækken samt håndtere affaldet korrekt. Stil affaldet ud ved fortovets bagkant inden kl. 7 på afhentningsdagen - eller tidligst aftenen før. STORSKRALD 16 17

10 GENTOFTE GENBRUGSSTATION genbrug hele vejen rundt igenbrug hvis det er for godt til at smide ud På Genbrugsstationen kan du aflevere over 40 forskellige typer affald i separate containere, så ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt. Omkring 90 procent af affaldet bliver genanvendt og jo bedre affaldet er sorteret, jo mere kan vi genanvende. Spørg derfor personalet på pladsen, hver gang du er i tvivl, så vi undgår fejlsorteringer. Pak bilen hjemmefra Pladsen er bygget op som en cirkel med nedsænkede containere hele vejen rundt, så du let kan smide affaldet ned i dem. Der er også en bygning til farligt affald og elektronik, en plads til haveaffald og et hus til direkte genbrug. På pladsen findes desuden et pitstop, hvor du kan støvsuge bilen. På kan du se et kort over pladsen, så du kan pakke bilen efter de forskellige affaldstyper. På Genbrugsstationen er der en bygning til direkte genbrug, hvor du kan aflevere ting, som andre muligvis kan få glæde af. Tingene vil så blive sat i stand og solgt videre fra genbrugsbutikken, igenbrug, som er en arbejdsplads for psykisk sårbare personer, som ellers har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. igenbrug siger ja tak til: Brugte møbler og indbo Køkkenudstyr som porcelæn, glas, potter, pander og keramik Lamper Billeder Legetøj Smykker Bøger, plader, CD er, DVD er Mindre køkkenmaskiner Værktøj igenbrug siger nej tak til: Hårde hvidevarer som køleskabe, ovne og frysere Computere Gulvtæpper Tøj Cykler Byggeaffald som havefliser, trælister, vinduer og døre Malerbøtter, olier, rengøringsmidler og andre flydende midler GENBRUGSSTATIONEN Åbningstider Mandag-fredag kl Lørdage, søndage og helligdage kl Lukket den 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar. Adresse Gentofte Genbrugsstation Ørnegårdsvej Gentofte INDLEVERING PÅ GENBRUGSSTATIONEN Bygningen til direkte genbrug Åbningstider Mandag til fredag kl Weekender og helligdage kl Aflever kun brugte ting i åbningstiden. BUTIK Stolpegårdsvej Gentofte Åbningstider Tirsdag og onsdag kl Torsdag kl Fredag kl GENBRUGS- STATION

11 FÅ MERE AT VIDE OM AFFALD PÅ NETTET På kan du få mere at vide om affald og genbrug. af affald I vores Affalds ABC kan du indtaste navnet på det affald, som du er i tvivl om, og få svar på, hvordan det skal sorteres. Hvornår får vi hentet storskrald og andet affald? Gå ind under selvbetjening og affaldskalender og tast adressen på jeres ejendom. Så kan du se, hvornår vi henter affald hos jer. Sms- og mailservice Tilmeld dig vores sms- og mailservice og modtag besked inden afhentning af affald. Henvendelser ved uregelmæssigheder Er en beholder overfyldt, eller oplever du andre uregelmæssigheder, så bed ejendommens affaldsansvarlige om at kontakte os på mail eller telefon. Så aftaler vi, hvordan problemet løses. Andre ønsker til jeres affaldsordning Har I forslag til ændringer i jeres affaldsordning, fx et ønske om mere sortering, er ejendommens affaldsansvarlige velkommen til at kontakte os. Så kan vi i fællesskab drøfte mulighederne. Spørg os Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om affald og genbrug, er du altid velkommen til at kontakte os. Tak, fordi du sorterer. Affald og Genbrug Etageejendomme 2016/17

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD HER FÅR DU HJÆLP TIL HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD GOD FORNØJELSE! PLAST Plastikemballage fra kød, grønt og frugt Plastiklåg Plastikbøtter, -flasker og -dunke Plastikposer

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

NY AFFALDS- SORTERING

NY AFFALDS- SORTERING NY AFFALDS- SORTERING KLAR TIL SORTERING! I Aarhus skal vi sortere vores affald mere, end vi allerede gør. Meget mere affald kan nemlig genanvendes, så vi sparer på naturens ressourcer. Derfor indfører

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

Alle husstande skal sortere deres dagrenovation i mindst 6 forskellige affaldstyper:

Alle husstande skal sortere deres dagrenovation i mindst 6 forskellige affaldstyper: Dagrenovation I Rødovre Kommune ser vi affald som ressourcer og derfor skal det være nemt for borgerne at sortere og bortskaffe affald, så det kan genanvendes til nye produkter, i stedet for at gå til

Læs mere

MIT AFFALD. Dit affald er værd at samle på

MIT AFFALD. Dit affald er værd at samle på MIT AFFALD Dit affald er værd at samle på Restaffald: Læg dit restaffald i en almindelig affaldspose og smid den i beholderen med gråt eller rødt låg. Vi tømmer beholderen hver 14. dag. Har du lejlighedsvis

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL HÅRD PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ 2 Hvorfor sortere? RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS

SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2016

SORTERINGS- GUIDEN 2016 SORTERINGS- GUIDEN 2016 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

SORTERER DU OGSÅ? HVERT KG TÆLLER

SORTERER DU OGSÅ? HVERT KG TÆLLER AFFALDSGUIDE INDHOLD Hvert kg tæller Kom godt i gang med at sortere madaffald Gode råd om madaffald Mere sortering mere genbrug Sorteringsguide Hvor rent skal det være? Storskrald og haveaffald 1-2-3 så

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

Spilleregler for affaldssortering

Spilleregler for affaldssortering Spilleregler for affaldssortering Gældende fra 4. april 2016 Velkommen på holdet Vi har brug for et stærkt hold når sorteringen skal løftes til næste niveau Dit affald skal sorteres, da det indeholder

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse.

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. 3 nye containere til dit affald Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. Pas godt på Jordens ressourcer Du får fremover tre containere til dit affald. Formålet er

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

RESTAFFALD Standardløsningen for villaer og rækkehuse er: Behov for ekstra plads til restaffald?

RESTAFFALD Standardløsningen for villaer og rækkehuse er: Behov for ekstra plads til restaffald? RESTAFFALD Restaffald er det affald, som er tilovers, når det genanvendelige affald og det farlige affald er sorteret fra. Restaffald er eksempelvis madaffald, bleer, dyrestrøelse og emballage, som er

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2017 sommerhuse 2 3 Har du spørgsmål om dit affald? AFFALD THY HAR SVARET I august 2016 lancerede vi appen Affald Thy. Med Affald Thy på din smartphone har du alle oplysninger om dit affald lige ved hånden.

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Kirsebærplantagen er sammen med tre andre boligområder udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NY STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NYE TIDER NYE MÅDER Fra 1. april er det Meldgaard Miljø A/S, der henter dit affald. Der kommer færre

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD Giv affaldet nyt liv vi gør det let for dig Aflevér så meget af dit affald som muligt til genbrug. Det er bedst for både økonomien og miljøet, og vi har gjort det

Læs mere

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles

Læs mere

Affaldsguide for Glostrup. Få styr på dine affaldsordninger

Affaldsguide for Glostrup. Få styr på dine affaldsordninger Affaldsguide for Glostrup Få styr på dine affaldsordninger Vi sender affaldet i omløb Glostrup skal være grønnere. Det gør vi bl.a. ved at genanvende vores affald. Med en omtanke i hverdagen kan du gøre

Læs mere

Affald. for borgere i Høje-Taastrup Kommune. Samlede bebyggelser. Her kan du finde svar på spørgsmål om affald i kommunen

Affald. for borgere i Høje-Taastrup Kommune. Samlede bebyggelser. Her kan du finde svar på spørgsmål om affald i kommunen Affald 2016 for borgere i Høje-Taastrup Kommune Her kan du finde svar på spørgsmål om affald i kommunen Samlede bebyggelser Sortering Giver det overhovedet mening at sortere sit affald? Ja, i høj grad!

Læs mere

SAMMEN SORTERER VI MEST# PAPIR

SAMMEN SORTERER VI MEST# PAPIR DIN AFFALDSGUIDE 2017 SAMMEN SORTERER VI MEST# PAPIR # Skraldemanden er med på vognen # Skal vi sammen smide et par kilo? # Hvad bliver affaldet til? OBS! Du får måske hentet dagrenovation en anden dag,

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Hvis du bor i boligforening med storskraldsgård, er der beholdere til de forskellige typer storskrald.

Hvis du bor i boligforening med storskraldsgård, er der beholdere til de forskellige typer storskrald. Storskrald Storskrald afhentes hver 2. uge året rundt. Hvis du bor i villa eller rækkehus, skal du stille dit storskrald ud til fortovet i sorterede bunker, senest kl. 7 på tømningsdagen og tidligst aftenen

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald How to sort your garbage Sorteringspjece A5.indd 1 09-06-2016 08:33:41 Bioaffald bliver til kompost, strøm og varme Vi laver din families årlige bioaffald til 18,4 kwh strøm

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG 2016 1 INDHOLD Kære borger 3 Affaldsportal 4 Adgangsvejen 6 Dagrenovation 7 Papir og aviser 8 Pap 9 Glas 10 Metal 11 Haveaffald 12 Elektronik / hårdehvidvarer

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune Sorteringsgårde til til storskrald Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Vallensbæk Kommune. Affaldsordninger 1

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Vallensbæk Kommune. Affaldsordninger 1 Information om affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Vallensbæk Kommune Affaldsordninger 1 INDHOLD VIGTIGE INFORMATIONER... 3-4 DAGRENOVATION... 5-6 GENANVENDELIGT AFFALD... 7-9 STORSKRALD... 10

Læs mere

Horsens Kommunes affaldssystem TEKNIK OG MILJØ

Horsens Kommunes affaldssystem TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem TEKNIK OG MILJØ 1 Horsens Kommunes affaldssystem - Nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende system til bortskaffelse af husholdningsaffald. Kommunen

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG 1 INDHOLD Kære borger 3 Affaldsportal 4 Adgangsvejen 6 Dagrenovation 7 Papir og aviser 8 Pap 9 Glas 10 Metal 11 Haveaffald 12 Elektronik / hårdehvidvarer

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Den nye ordning. Vigtige datoer

Den nye ordning. Vigtige datoer Den nye ordning Den 1. maj 2003 indfører Tørring-Uldum Kommune en ny, vægtbaseret ordning for dagrenovation. I denne pjece kan du læse mere om hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvad du kan

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

gør et Loppefund på genbrugsstationerne

gør et Loppefund på genbrugsstationerne nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2012 AFFALD KBH Sortering starter i hjemmet gør et Loppefund på genbrugsstationerne se hvad dit affald bliver til LÆS MERE PÅ SIDE 2-3 LÆS MERE PÅ SIDE 4-5 riv ud

Læs mere

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård!

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård! Kære Beboer Velkommen til vores nye fælles gård! Østerbro, den 12. marts 2014 Vores nye gård står snart færdig. Det har været en lang rejse for at nå hvortil vi nu er nået! I 2013 blev der nedsat et gårdlaug,

Læs mere

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod Skilt fraktion/typer uønsket Procedure Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester aske Aske G2 Sod aviser, ugeblade, reklamer Aviser Ikke bøger G3 Ugeblade Reklamer ikke telefonbøger

Læs mere

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen Med genbrugsguiden har du mulighed for at dykke ned i din genbrugsbeholder. Bliv lidt klogere på, hvad der må komme

Læs mere

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Ishøj Kommune. Ishøj Kommune Affaldsordninger 1

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Ishøj Kommune. Ishøj Kommune Affaldsordninger 1 Information om affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Affaldsordninger 1 INDHOLD VIGTIGE INFORMATIONER... 3-4 DAGRENOVATION... 5-6 GENANVENDELIGT AFFALD... 7-9 STORSKRALD...

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Familiens affaldshæfte

Familiens affaldshæfte Familiens affaldshæfte Februar 2011 til beboerne i Brøndbyparken afd. 3 Brøndbyøster Torv og Gillesager 2-8 Dette hæfte skal hjælpe dig med at komme af med dit affald på den rigtige måde. I hæftet her

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

August Sådan sorterer du

August Sådan sorterer du August 2016 Sådan sorterer du Farven er din nøgle Først finder du den zone, affaldet hører til, derefter finder du det piktogram, affaldet har. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge en

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affald. for borgere i Høje-Taastrup Kommune. Samlede bebyggelser. I folderen findes oplysninger om affald i kommunen

Affald. for borgere i Høje-Taastrup Kommune. Samlede bebyggelser. I folderen findes oplysninger om affald i kommunen Affald 2017 for borgere i Høje-Taastrup Kommune I folderen findes oplysninger om affald i kommunen Samlede bebyggelser Brug selvbetjening: App en Affaldsportal Hjemmesiden www.htk.dk/affald Affald 2017...

Læs mere

Ny beholder til plast og metal til villaer og rækkehuse fra efteråret 2016

Ny beholder til plast og metal til villaer og rækkehuse fra efteråret 2016 Ny beholder til plast og metal til villaer og rækkehuse fra efteråret 2016 Se mere på de næste sider Ny beholder til plast og metal Som led i Gentofte Kommunes ambitioner om at sende mere affald til genanvendelse

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

Sorteringsgårde til storskrald. Vejledning i at få orden på affaldet

Sorteringsgårde til storskrald. Vejledning i at få orden på affaldet Sorteringsgårde til storskrald Vejledning i at få orden på affaldet Orden på affaldet Denne pjece omhandler sorteringsgårde ved større bebyggelser. Disse gårde er med til at gøre affaldssorteringen bedre.

Læs mere

PIKTOGRAMMER SMÅT ELEKTRONIK

PIKTOGRAMMER SMÅT ELEKTRONIK MER SMÅT ELEKTRONIK VEJLEDNING I dette dokument kan du hente piktogramfiler til brug i kommunikationsmateriale som fx brochurer, plakater o. lign. Piktogrammerne til kommunikationsmaterialer kan hentes

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning SORTERINGSGUIDE Vrå er Hjørring Kommunes foregangsby i affaldssorteringen, her afprøver vi det affaldssystem, som vi tror vil blive gældende for hele kommunen i løbet af nogle år. Vi sorterer affald fordi

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling

Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling Affaldsanalyse udarbejdet for Køge Kommune! Econet AS Udarbejdet af: Freja Lerche og Claus Petersen Dato: 24. juni 2016 Projekt: 580 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2014 AFFALD KBH Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! go grillvane put støv og aske i lukkede poser LÆS MERE PÅ SIDE 2 det Skal også sorteres LÆS

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Piktogrammer SMÅT ELEKTRONIK

Piktogrammer SMÅT ELEKTRONIK mer SMÅT ELEKTRONIK Vejledning I dette dokument kan du hente piktogramfiler til brug i kommunikationsmateriale som fx brochurer, plakater o. lign. merne til kommunikationsmaterialer kan hentes til frit

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger

Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger Kildager og Retortvej Undersøgelsen er udført for Københavns Kommune Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 6. juli 2017

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere