SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Efter teltgudstjenesten i Rødding var der trængsel omkring kaffebordet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Efter teltgudstjenesten i Rødding var der trængsel omkring kaffebordet."

Transkript

1 SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 2002 sept. - okt. - nov. Efter teltgudstjenesten i Rødding var der trængsel omkring kaffebordet.

2 Siden sidst Døbte 16. juni i Rødding kirke: Laura Bisgaard Kristensen, Meldgårdsvej 9, Rødding. 16. juni i Rødding kirke: Thomas Dietz Fuglsang, Meldgårdsvej 133, Rødding. 28. juli i Løvel kirke: Mille Ishøjer Apel Andersen, Mosevænget 5, Løvel. 11. august i Rødding kirke: Ida Kristiansen, Søbakken 23, Rødding. 18. august i Løvel kirke: Nadia Emma Madsen, Tinggade 9, Løvel. Viede 8. juni i Rødding kirke: Lone Merete Nielsen og Jens Saabye Nielsen, Kokholmvej 47, Kokholm. 15. juni i Løvel kirke: Marianne Hagen Nielsen og Claus Ejlersen, Rørbækvej 3, Løvel. 10. august i Rødding kirke: Jane Nørregaard Svendsen og Flemming Vestergaard Kristensen, Bakkestien 1, Rødding. 10. august i Rødding kirke: Linette Lauritsen og Nicki Nørskov Jokumsen, Nørregade 2, Viborg. Begravede 4. juli i Løvel kirke: Anna Marie Nielsen, Engvej 13, Løvel. 20. juli i Rødding kirke: Ellen Sørensen, Skansebakken 5, Viborg. Dåbsbibler Alle børn, som bliver døbt i Rødding, Løvel eller Pederstrup får, når de er ca. 4 år gamle, en børnebibel af kirken. I år er det årgang 1999, der er de heldige. Bøgerne bliver uddelt ved børnegudstjenesterne i adventstiden. I Rødding er det den 1.december og i Løvel er det den 15.december. 3. august i Rødding kirke: Gertrud Anna Nielsen, Præstevænget 12, Rødding. SOGNET redigeres af: Inge Hansen, Lisbeth Pedersen, Connie Kvorning, Tina Hvid, Helle Martensen, Jan van Ewijk, Niels Peter Jacobsen. Dead-line for næste udgave: 1/

3 Kirken som arbejdsplads Af Karin Antonsen, Kirkesanger i Røddign Jeg kan blot lide at synge, og har gennem årene haft megen fornøjelse af at synge i forskellige kor. At agere forsanger og synge op til et kirkeorgel, som faktisk giver en del lyd, er stadig en udfordring for mig Karin blev ansat som kirkesanger i Rødding for 2 år siden. Redaktionen har bedt mig skrive lidt om, hvordan det er at være ansat i Folkekirken; det gør jeg gerne, for så vidt angår mine egne erfaringer. I starten af min ansættelse lå den største udfordring helt klart i pludselig at stå frem i kirken hver søndag, og at hele sognet i princippet vidste, at jeg stod der, er du så sådan én der er hellig når nu normale mennesker (inklusive mig selv førhen) sagtens kan klare sig med at komme der til barnedåb, bryllup og begravelser. I virkeligheden har jeg heller ikke nogle specielle talenter for kirkesang. Bortset fra det er det jo et meget lille bijob jeg har. Jeg skal hovedsagelig blot arbejde 3 søndag formiddage om måneden, samt til bryllupper og begravelser. Med hensyn til begravelserne er det nødvendigt at kunne tage fri fra andet arbejde med kort varsel. I sagens natur er der ingen daglig kontakt med arbejdskolleger i denne branche, men samarbejde og samvær fungerer fint alligevel. Jeg er ansat direkte af menighedsrådet, men har almindeligvis mest kontakt til præsten vedrørende konkrete arbejdsopgaver. Selve Folkekirken er et meget stort system at være ansat i her er der godt styr på alle regler og forholdsregler, og her laver man ikke sådan bare lige tingene om. Og så er der det ved det, at jeg synes det er rigtig rart at komme jævnligt i Rødding Kirke.

4 Sognehistorisk arbejdsgruppe Af Connie Kvorning, fmd. Løvel menighedsråd. Der er nu oprettet en historisk arbejdsgruppe på tværs af Rødding, Løvel og Pederstrup sogne. Et lokalhistorisk kirkearbejde er igangsat med henblik på at afdække konkrete emner omkring det kirkelige liv gennem de sidste 100 år. Resultatet heraf vil udmønte sig ved en markering til menighedsrådenes 100 års jubilæum den 15. maj Første møde Konfirmandstuen i Rødding Præstegård dannede en eftermiddag i begyndelsen af august rammen om det første indkaldte møde omkring næste års 100 års jubilæum. Der var stor interesse blandt de fremmødte for at være med til at dykke ned i sognenes kirkeliv. Mange oplevelser og historier fra de sidste næsten 100 år blev fortalt og en del medbragte billeder gjorde sit til at få genopfrisket gamle minder. Så går vi i gang Vi konstaterede hurtigt, at den historiske arbejdsgruppe er en realitet og udfra en idefase kom der adskillige forslag til, hvilke områder af kirkelivet, der kunne arbejdes med. Blandt nogle af områderne kan nævnes en fordybelse og undersøgelse af sammenhængen mellem Sødal og de tre kirker. En andet emne, der ønskes belyst, er forholdet mellem børn og kirken, hvor søndagsskoler kunne belyses. Det videre arbejde Arbejdsgruppen er nu en realitet og vil se på og afdække områder af Rødding, Løvel og Pederstrups kirkeliv gennem de sidste 100 år. Er du interesseret i at deltage i dette lokalhistoriske arbejde, har du fortsat mulighed for det. Næste møde er den 11.oktober 2002 kl i Rødding Præstegård. Gamle billeder søges Arbejdsgruppen efterlyser billeder, tegninger og genstande, som kan være med til at kaste lys over de hundrede år. Rødding kirke og præstegård

5 Kirkernes ejerforhold En af de interessante spørgsmål, som den sognehistoriske arbejdsgruppe vil belyse, handler om ejerforholdet til kirkerne i pastoratet. Inventaret i kirkerne - især i Rødding - viser tydeligt en forbindelse til Sødal. Men efter en række tvangsauktioner på Sødal i begyndelsen af 1920'erne kom der andre private kirkeejere til. Skøde fra Peder Thougaard Pedersens morfar køber Løvel kirke af dommerfuldmægtig Hansen i Odense. Både Jette og Jens Peter Giversen, Rødding (tidligere Sødal) og Kirsten og Peder Thougaard Pedersen, Hauris, har stillet breve og andre dokumenter til rådighed, som belyser ejerforhold og ejerskifte. Arbejdsgruppen håber at kunne fortælle den fulde historie om kirkernes ejere i jubilæumsskriftet til maj næste år.

6 Under lup Hvis Gud både er kærlig og almægtig, hvorfor er der så lidelse i verden? Er Gud ond - eller er han svag? Eller er der en anden forklaring på ondskaben i verden? Som lærerstuderende med hovedfag i religion har Tina Hviid set nærmere på problemstillingen. Og hun sætter her lidelsens problem under lup. Lidelsens problem Af Tina Hviid, Løvel Ondskab og uforståelige hændelser har optaget mennesket helt tilbage til urtiden. De menneskeskabte tidlige myter sætter i alle folkeslag mennesket i en verden med spænding mellem godt og ondt: mellem olympiske guder og titaner, aser og jætter, Jahve og Beelzebul, Allah og Iblis. Myterne har været det menneskelige forsøg på, at forklare den tilværelse de er sat i. Der er primært to forklaringer på ondskabens oprindelse: enten er mennesket fra sin oprindelige skabelse en blanding af godt og ondt, eller også er mennesket et resultat af en urtragedie: et syndefald fra en oprindelig harmoni. Som menneske bliver man ofte konfronteret med den ondskab, der findes i verden og spørgsmål som: Hvorfor er mennesker ikke gode ved hinanden? og Hvorfor sker der uforudsete og uforståelige ting? kan være meget svære at svare på, især hvis man ikke selv har gjort sig overvejelser om det. For at kunne gøre sig disse overvejelser, kan det være relevant at tage stilling til, hvor ansvaret for ondskaben kan placeres. Der er flere muligheder: - hos Gud: Hvis ansvaret placeres her, opstår lidelsens problem: "Enten vil Gud afskaffe det onde og kan ikke; eller han kan, men vil ikke; eller han hverken kan eller vil; eller han både kan og vil. Hvis han vil og ikke kan, er han magtesløs og det kan man ikke antage hos Gud. Hvis han kan, men ikke vil, er han ondsindet, og det er lige så fremmed for Gud. Hvis han hverken vil eller kan, er han både ondsindet og magtesløs og dermed ikke Gud. Men hvis han både vil og kan, hvilket er det eneste, som sømmer sig for Gud, hvor kommer da det onde fra, og hvorfor afskaffer han det ikke?" - hos mennesket: Hvis ansvaret placeres her, kan vi spørge: "Hvorfor vælger vi ondt, når vi har fri vilje til at gøre godt?" - hos en modmagt til Gud: placeres

7 ansvaret her, bliver spørgsmålet: "Hvem er det, der er modmagten til Gud, og hvilken status har denne?" Gennem tiderne er der kommet flere svar på dette. Blandt andet stoikerne (ca. 300 f.kr e.kr.) forsøgte at løse problemet ved at opstille fire svar, der kunne forene Guds godhed og magt med verdens ondskab: 1) Verden kan godt som helhed være god, selvom det fra menneskets begrænsede synsvinkel kan se anderledes ud. Helheden går forud for og står over delen. 2) Det onde kan ses som en nødvendighed for helhedens harmoni. Verden ville ikke være verden uden ondskab, ligesom såvel det gode som det onde er nødvendige for spændingen i et drama. Verdens dramaet behøver også denne spænding. 3) Det onde og lidelsen er nødvendige som opdragelsesmidler. Vi hærdes i kampen for det gode via kampen mod det onde. 4) Det onde kan ses som en uhensigtsmæssig bivirkning, der nødvendigvis opstår i kølvandet på det gode. Der vil aldrig kunne gives et endeligt svar på lidelsens problem, men det vil altid optage mennesket og interessen er ikke faldende i vores tid - snarere tværtimod. Der er stor fokus på ondskab i film, bøger, spil og lignende? Særligt er der en stor fascination af rendyrket ondskab, som har en dragende virkning på rigtig mange mennesker. Høstgudstjenester September måned er tiden for høstgudstjenester. Løvel kirke lægger for med høstgudstjeneste søndag den 8. sept. Efter gudstjenesten er der frokost, hvor menighedsrådet er vært. Alle børn opfordres til at tage lidt af sommerens avl med til kirken - frugt, grønt, syltetøj og blomster. De gode sager vil blive solgt ved auktion efter frokosten og pengene sendes til nødlidende børn i den tredie verden. Rødding kirke takker for høsten den følgende søndag september. Også her samles menigheden til frokost efter gudstjenesten. Røddings børn må også gerne tage frugt og grønt med til kirke og på den måde dele høsten med dem, der er dårligere stillede. I Pederstrup kirke er der høstgudstjeneste og frokost den sidste søndag i måneden - altså den 29. september.

8 Kirkehøjskolen i Tjele Kirkehøjskolen i Tjele indbyder i den kommende sæson til i alt fire foredrag om kunst og litteratur. I efteråret gælder det kunsten. Første gæst er guldsmeden Bent Exner, som også er kendt for sine kirkeudsmykninger i bl.a. Skt. Clemens kirke i Randers. I november følger kunsthistoriker Leo Tandrup op med sin præcise og fordomsfrie replik om kirken og kunsten. Efter nytår gælder det litteraturen. Emnet indledes af Gudmund Rask Pedersen, som er en af dem der endnu kan den kunst at formidle litteratur så det bliver uforglemmeligt som en anmelder skrev. Efterfølgende får fortællingen frit løb af Doris Ottesen, som rejser med sin levende fortællekunst og sin rammende kommentar. Kirkehøjskolens vinterprogram : Guldsmed Bent Exner: Hverdagen, kunsten og religionen. Onsdag den 20. november 2002 kl på Rødding Skole Kunsthistoriker, dr. phil. Leo Tandrup: Kirken og kunsten. Tirsdag den 8. oktober 2002 kl på Ørum Skole Sognepræst, forfatter Gudmund Rask Pedersen: Forladthed og nærvær - moderne litteratur og kristendom. Onsdag den 22. januar 2003 kl på Hammershøj Skole Tidligere sognepræst, fortæller Doris Ottesen: Tage Skou- Hansens forfatterskab. Tirsdag den 25. februar 2003 kl på Ørum Skole. Efter foredragene er der café-debat. Tilmelding er ikke nødvendig. Entre kr. 30. Der er mulighed for at købe en forfriskning. Bent Exner i færd med at færdiggøre en alterkalk. Kirkehøjskolen i Tjele er tilrettelagt af menighedsrådene i Tjele Kommune og udbudt i samarbejde med LOF.

9 Voksenundervisning i religion Som noget nyt tilbyder menighedsrådene i Tjele kommune nu et kursusforløb i faget religion i samarbejde med VUC i Viborg. Samarbejdet giver en helt ny mulighed for at deltage i VUCundervisning i Tjeleområdet. Udgangspunktet i undervisningen vil være kristendommen og den kristne kultur, men den vil også omhandle en eller flere fremmede verdensreligioner samt nyreligiøse bevægelser eller naturreligioner. Der vil være mulighed for at diskutere forskellige problemstillinger såvel i forhold til kristendommen som til andre religioner og trosretninger. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage i undervisningen. Eksempler på emner kan være liv og død, det gode og det onde, synd og frelse, forskellige gudsopfattelser, menneskesyn, fundamentalisme og skabelse og identitet. Emnerne vælges af holdet i samarbejde med læreren. Undervisningens indhold er den samme som man vil møde på VUC i Viborg og er således godkendt af Undervisningsministeriet. Der er mulighed for at afslutte med en mundtlig prøve, men det er frivilligt, om man vil gå til prøve. Undervisningen vil foregå på en af Tjele kommunes skoler. Præcis hvor, vil blive drøftet på et informationsmøde den 4. september. Undervisningen starter i begyndelsen af oktober og slutter inden påske Der vil blive en ugentlig undervisningsaften med 3 lektioner pr. gang. Ugedagen og kursets præcise varighed aftales på informationsmødet. Her aftales ligeledes hvornår på aftenen undervisningen skal foregå. Der kræves ikke et bestemt minimumantal deltagere for at holdet kan oprettes. Ved færre deltagere end 20 kan undervisningen tilrettelægges sådan, at læreren er tilstede en andel af undervisningsgangene. De øvrige gange kan være studiegrupper eller hjemmelæsning. Det koster 300 kr. at deltage i undervisningen. Man kan tilmelde sig kurset på informationsmødet eller til VUC på telefon eller senest mandag den 16. september. Alle interesserede indbydes til informationsmødet onsdag den 4. september kl på Ørum skole. Tilmelding til mødet er ikke nødvendig. Interesserede deltagere, som er forhindret i at deltage i informationsmødet kan med fordel give besked til en af nedenstående inden informationsmødet, også gerne med foretrukne ugedage. En folder om tilbudet er fremlagt i kirkerne, hos handlende m.fl. og flere oplysninger kan fås ved at kontakte lærer Aase Iversen på VUC, tlf eller hos menighedsrådsmedlem Sten Vestergaard, tlf

10 SUSSSL KFUM & KFUK' s børneklub 23/8 Fisketur. Tag gerne fiskestang med. 13/9 A-mok-disco i Hørup kirkecenter. Alle bliver kørt hjem. Afgang fra Fredebo /10 Orienteringsløb. 25/10 Bandeord - in eller yt. 15/11 Klubaften med spil og leg. 6/12 Julegodter. 10/1 Vi tager til Viborg svømmehal. Lørdagsklubben I efteråret skal vi høre om apostlen Paulus, en spændende mand, som rejste rundt i middelhavsområdet for at opbygge kirken. 13/8 Saulus bliver til Paulus. Lav dit eget navneskilt. 7/9 Den første kirke. Vi bygger kirker. 21/9 Strandet på en øde ø. Vi skal overleve ude. Husk udetøj! 5/10 Alle må være med. Nye sange og lege. Forældrekaffe kl /10 Efterårsbio. 2/11 Skriv et brev. Lav dit eget brevpapir. 16/11 Skibsbrud. Lav en redningskrans. 30/11 Paulus kommer til Rom. Dekorering af lys. Juleafslutning. 1/12 Børnegudstjeneste i Rødding. 15/12 Børnegudstjeneste i Løvel. Bibelkredsen 3/9 Gerda Vestergaard, Krogen 3a. 2/10 Ragna og Bent Jørgensen, Ingstrup Møllevej 8. 6/11 Gerda og Ole Pedersen, Fædalhøjvej 6. 4/12 Anna og Sten Vestergaard, Fædalhøjvej 3. Viborgkredsens Indremission 10/9 Husmordag i Hans Tausens hus. 12/11 Efterårsmøde i Hans Tausens Hus. Sangtræf Rytmisk sangtræf er fremover kl den sidste onsdag i hver måned - altså følgende datoer 25/9 + 30/ /11. Menighedsrådsmøder Alle møder er offentlige Rødding: Løvel: 12/11 kl på skolen. Pederstrup:

11 Billedgudstjeneste Sognepræst Søren Nielsen, Holstebro vil sammen med sin hustru Jenny Nielsen stå for en anderledes gudstjeneste i Rødding kirke den 27.oktober. kl Søren Nielsen har arbejdet med den nyeste kirkekunst i Viborg stift og udgiver snart en bog om emnet. Efter gudstjenesten, som får overskriften Billedmeditation over kirkekunst og kristendom, er der kaffe i konfirmandstuen. Her vil præsteparret fortælle lidt mere om deres arbejde med billederne og kunstens plads og funktion i kirken. Dåbsbibler Igen i år vil der være børnegudstjenester i både Løvel og Rødding kirker i adventstiden. Til begge gudstjenester er både voksne og børn i alle aldre meget velkomne. I år vil alle børn, som er født i 1999 og døbt i en af pastoratets kirker få en særlig invitation. Nu er det deres tur til at få deres dåbsbibel overrakt. Rødding kirke: 1. december kl Løvel kirke: 15. december kl I Løvel holder menighedsrådet og borgerforeningen fælles juletræsfest efter børnegudstjenesten. Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, Rødding, tlf , Sognemedhjælper: Anne Kirstine Laugesen, tlf , Kasserer for alle 3 sogne: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf Rødding sogn: Kirkesanger: Karin Antonsen, Sødalvej 37, Rødding, tlf Organist: Kirstine Sørensen, Engvej 4, Tapdrup, tlf Graver: Anton Lauritsen, Meldgårdsvej 25, Rødding, tlf Formand: Egon Noe, Sødalvej 20, Rødding, tlf Kirkeværge: Esther Døssing, Korsbakken 38, Rødding, tlf Løvel sogn: Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4. Viborg, tlf Kirkesanger ved begravelser: Rigmor Rasmussen, Lokesvej 5, tlf Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Graver: Kai Jensen, Gillebakken 33, Løvel, tlf Formand: Connie Kvorning, Møllevej 9, Løvel, tlf Kirkeværge: Karsten Yding Rasmussen, Sødalvej 6, Løvel, Pederstrup sogn: Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Graver: Laila Sørensen, Højtoften 11, Tapdrup, tlf Formand: Anne Berg Olsen, Vråvej 9, Vrå, tlf Kirkeværge: Jens Steffensen, Vråvej 30, Pederstrup, tlf

12 Gudstjenester Rødding Løvel Pederstrup 1/9 14.s.e.trin ingen 8/9 15.s.e.trin høst ingen 15/9 16.s.e.trin høst ingen ingen 22/9 17.s.e.trin. ingen JH ingen 29/9 18.s.e.trin. ingen ingen høst 6/10 19.s.e.trin ingen 13/10 20.s.e.trin ingen 20/10 21.s.e.trin. ingen ingen 27/10 22.s.e.trin SN ingen /11 Alle helgen ingen 10/11 24.s.e.trin. ingen JH ingen 17/11 25.s.e.trin JH ingen ingen 24/11 Sidste s.i kirkeåret ingen ingen /12 1.s. i advent dåb ingen Høst = Høstgudstjeneste (se side 7). JH = Jesper Hornstrup, Vammen. SN = Søren Nielsen, Holstebro (se side 11). Dåb = Børnegudstjeneste, uddeling af dåbsbibler (se side 11).

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Samarbejde mellem 6 sogne.

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Samarbejde mellem 6 sogne. SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 2001 sept. - okt. - nov. Samarbejde mellem 6 sogne. Her ses en del af holdet bag den nye sognemedhjælper. Fra venstre: Knud Østergaard, Hans Kristiansen,

Læs mere

SOGNET. Rødding - Løvel - Pederstrup. Kirkeblad for. Læs om menighedsrådsvalget på side 6-9

SOGNET. Rødding - Løvel - Pederstrup. Kirkeblad for. Læs om menighedsrådsvalget på side 6-9 SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 2004 sept. - okt. - nov. Læs om menighedsrådsvalget på side 6-9 Siden sidst Døbte 31. maj i Rødding kirke: Josefine Stisen Varnum, Sødalvej 35, Rødding.

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Nikolai Grud bygger sit hus på klippegrunden. Se Lørdagsklubbens program på side 10.

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Nikolai Grud bygger sit hus på klippegrunden. Se Lørdagsklubbens program på side 10. SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.1, 2002 marts - april - maj Nikolai Grud bygger sit hus på klippegrunden. Se Lørdagsklubbens program på side 10. Døbte Siden sidst Begravede 2. december

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Julemotiv fra Rødding kirke, se side 2.

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Julemotiv fra Rødding kirke, se side 2. SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.4, 2001 dec. - jan. - febr. Julemotiv fra Rødding kirke, se side 2. Siden sidst Døbte 29. juli i Pederstrup kirke: Carl Emil Hjorth Christiansen, Vråvej

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.4, 2002 dec. - jan. - febr. Søndagsskolen i Pederstrup, 1938 Den sognehistorieske arbejdsgruppe efterlyser stadig billeder, som kan belyse 1900-tallet

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.2, 2003 juni - juli - august Jubilæumsbogen 'Af støv er du kommet' er klar til salg. Læs om bogen og jubilæumsfesten på side 4-7. Siden sidst Døbte

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 1999 sept. - okt. - nov. Døbte 6. juni i Løvel kirke: Viktor Nørskov Christensen Batum Hedevej 12. 6. juni i Løvel kirke: Katrine Krog Stigsen Vansøgårdvej

Læs mere

SOGNET Tiderne skifter. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Nye gudstjenestetider fra 1. marts. Se side 11.

SOGNET Tiderne skifter. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Nye gudstjenestetider fra 1. marts. Se side 11. SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.1, 2001 marts - april - maj Tiderne skifter 9.00 10.00 9.30 10.30 Nye gudstjenestetider fra 1. marts. Se side 11. Døbte 3. december i Rødding kirke:

Læs mere

SOGNET. Rødding - Løvel - Pederstrup. Kirkeblad for. Friluftsgudstjeneste i Ingstrupmølle Fiskepark onsdag 2. juni kl. 18.

SOGNET. Rødding - Løvel - Pederstrup. Kirkeblad for. Friluftsgudstjeneste i Ingstrupmølle Fiskepark onsdag 2. juni kl. 18. SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.2, 2004 juni - juli - august Friluftsgudstjeneste i Ingstrupmølle Fiskepark onsdag 2. juni kl. 18.00 Se side 7 Jacob og Rasmus ved søen i Ingstrupmølle

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 2005 sept. - okt. - nov. Rødding får venskabsmenighed i Tanzania Else Bjerg og Sune Hjertmann Frederiksen besøgte i sommer Tanzania. Resultatet blev

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Uddrag af Løvel menighedsråds forhandlingsprotokol fra Menighedsrådsloven fylder 100 år

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Uddrag af Løvel menighedsråds forhandlingsprotokol fra Menighedsrådsloven fylder 100 år SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.2, 2002 juni - juli - august Uddrag af Løvel menighedsråds forhandlingsprotokol fra 1905 Menighedsrådsloven fylder 100 år I den anledning vil menighedsrådene

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Rødding sø er på vej Præstegårdsudvalget har handlet eng og sikret kirkens søret - se side 3.

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Rødding sø er på vej Præstegårdsudvalget har handlet eng og sikret kirkens søret - se side 3. SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 2003 sept. - okt. - nov. Rødding sø er på vej Præstegårdsudvalget har handlet eng og sikret kirkens søret - se side 3. Siden sidst Døbte 1. juni

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Lørdagsklubben. Det lille musikteater opfører Dyrene i Hakkebakkeskoven

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Lørdagsklubben. Det lille musikteater opfører Dyrene i Hakkebakkeskoven SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.2, 2001 juni - juli - august Lørdagsklubben Det lille musikteater opfører Dyrene i Hakkebakkeskoven Døbte 11. marts i Rødding kirke: Andreas Theil,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.4, 2005 dec. - jan. - febr. I denne tidlige udgave af kirkebladet er der blændet ned for Laila Sørensens alterbillede til Pederstrup kirke. Billedet

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Menighedsrådsvalget står for døren Vær orienteret. Læs side 4-7.

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Menighedsrådsvalget står for døren Vær orienteret. Læs side 4-7. SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 2000 sept. - okt. - nov. Menighedsrådsvalget står for døren Vær orienteret. Læs side 4-7. Døbte 4. juni i Rødding kirke: Christinna Tauber Jakobsen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.1, 2003 marts - april - maj Under arbejdet med at udforske sognehistorien (se s. 7) er der også dukket enkelte konfirmandfotos op. Her er det holdet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.2, 2006 juni - juli - august Ved sidste års grundlovsfest stod spejderne til søs. Bålet blev tændt på en tømmerfl åde og kanoerne blev brugt til at

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke. 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4. Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke. 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4. Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget KIRKENYT PADESØ SOGN 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4 Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget Padesø Kirke Det er vigtigt at være med i menighedsrådet. Hvorfor er det så vigtigt? Kirken

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Højsæson for grandækning Kai Jensen på Løvel kirkegård

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Højsæson for grandækning Kai Jensen på Løvel kirkegård SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.4, 1999 dec. - jan. - febr. Højsæson for grandækning Kai Jensen på Løvel kirkegård Døbte 29. august i Pederstrup: Sara Egholm Lyngsø, Gl. Røddingvej

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.4, 2003 dec. - jan. - febr. Kalle Kamel på besøg i Løvel kirke sidste år Også i år er der børnegudstjenster i Rødding og Løvel, hvor de 3-årige får

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Nr. 4, 2007 dec.- jan. - febr.

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Nr. 4, 2007 dec.- jan. - febr. SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 4, 2007 dec.- jan. - febr. Vibeke Moselund, udstiller i Arken fra 30. november 2007 SIDEN SIDST Døbte 19. august i Løvel Kirke: Terese Gabrielle Amdi

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.1, 2006 marts - april - maj Stop den stille sult Støt indsamlingen søndag den 5. marts Læs mere på side 5 Siden sidst Døbte 20. november i Løvel kirke:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 2007 sept. - okt. - nov. Aftengudstjeneste ved bredden af Rødding Sø den 29. juli. En rigtig god oplevelse, som sikkert vil blive gentaget. SIDEN

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 3, 2006 sept. - okt. - nov. Menighedsudfl ugt til Skagen Se fl ere billeder på side 13. SIDEN SIDST Døbte 4. juni i Rødding kirke: Caroline Damsgaard

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2008 juni - juli - august Læs om valget på side 8-11 SIDEN SIDST Døbte 16. marts i Løvel kirke: Oliver Topp Madsen, Rødkløvervej 4, Løvel. 6. april

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

SOGNET. Rødding - Løvel - Pederstrup. Kirkeblad for. Rødding kirke har fået ny nabo - en sø med svaner.

SOGNET. Rødding - Løvel - Pederstrup. Kirkeblad for. Rødding kirke har fået ny nabo - en sø med svaner. SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.4, 2004 dec. - jan. - febr. Rødding kirke har fået ny nabo - en sø med svaner. Siden sidst Døbte 28. august i Pederstrup kirke: Alfred Lyngsø Mikkelsen,

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4 - årgang 26 September Oktober November 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4 - årgang 26 September Oktober November 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4 - årgang 26 September Oktober November 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst: Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen, Kragholmvej 8, 7742 Vesløs, tlf. 97 99 30 45, email:

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind.

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind. Søndag den 30 november kl. 14.00: Syng advent ind. "Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge." 1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen, og vi tænder lys i juletræerne

Læs mere

Kirkebladet. Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 6. Læs i bladet: 2-i-1. November December 2017

Kirkebladet. Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 6. Læs i bladet: 2-i-1. November December 2017 Kirkebladet November December 2017 Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 6 Hvornum kirke Snæbum kirke Hvilsom kirke 2-i-1 HUSK at kirkebladet også indeholder Landsbynyt, hvor du kan se, hvad der sker i Hvornum,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker.

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Kirkens aktiviteter... 1 2. Menighedsrådenes aktiviteter... 2 3. Aktiviteter i kirkens regi... 3 4. Aktiviteter

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. September - Oktober - November 2015. Konfirmander 2015

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. September - Oktober - November 2015. Konfirmander 2015 September - Oktober - November 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Konfirmander 2015 Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmander 3 Sogneudflugt 4 Aktiviteter i sognene 5 Nyt fra beboerforeningerne

Læs mere

Flade Bjergby Sundby. Efteråret 2009. Med bl.a.: Høstgudstjenester Kirken i børnehøjde Automatisk ringning i Bjergby.

Flade Bjergby Sundby. Efteråret 2009. Med bl.a.: Høstgudstjenester Kirken i børnehøjde Automatisk ringning i Bjergby. Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Med bl.a.: Høstgudstjenester Kirken i børnehøjde Automatisk ringning i Bjergby Sognedag i Flade Efteråret 2009 Årets konfirmander Vores fælles ansvar! Årets konfirmander

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 31. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 24/7-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 31. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 24/7-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 31. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 24/7-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Grill og Petanque Torsdag

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE ARRANGØRER: Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt og Genner Tilrettelæggelse: Claus Helsbøl, pastor em. mødeleder Anette Kjær, organist Sognenes præster Ann Bork Damsgaard og Anette Jensen Kalvø Badehotel,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Referat menighedsrådsmøde Dato: 26. november 2015 kl

Referat menighedsrådsmøde Dato: 26. november 2015 kl Referat menighedsrådsmøde Dato: 26. november 2015 kl. 19.00 21.00 Blad nr. Dagsorden Beslutning Velkomst ved formand Sten Jørgensen Afbud fra Susanne Carstensen, Karen-Margrethe Schmidt og Klaus Eisenhardt

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Nummer 4 2014. Sept. okt. nov. nr. omme

Nummer 4 2014. Sept. okt. nov. nr. omme Kirkenyt nr. omme Ørnhøj Nummer 4 2014 Sept. okt. nov. Indhold Siden sidst 2 Sommerens sidste rose 3 Basar i Ørnhøj Sognehus 4 Høstgudstjeneste 5 Syng Dansk Dag 6 Kirkelige handlinger 7 Program for KFUM

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 53 årg. November december januar februar marts - april Nr. 1 Om hvem Jesus er Ofte kan man høre folk fremføre den helt afsindige tanke om Ham: Jeg vil godt acceptere

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

ASKOV SOGN kirkeblad

ASKOV SOGN kirkeblad ASKOV SOGN kirkeblad»den hellige Treenighed«. Ikon af den russiske munk og religiøse maler Andrej Rubljov (1360-1428). September - November 2014 Hvis nu Der er flere store verdensreligioner; især kristendom

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Kirkebladet Nr årg. Sept. - Okt. - Nov Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr årg. Sept. - Okt. - Nov Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-20. årg. Sept. - Okt. - Nov. 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere