SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI ERHVERVSLIVET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI ERHVERVSLIVET"

Transkript

1 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING IVÆRKSÆTTER AKTIVITETER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER INNOVATIONSSAMARBEJDE VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI MISSION MÅL INCITAMENTER KULTUR FORSKNINGSBASERET VIDENSERVICE ERHVERVSLIVET NYE KOMPETENCER NY VIDEN NY TEKNOLOGI NYE VIRKSOMHEDER SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

2 OM REG LAB PAPERET BAGGRUND Universiteternes erhvervssamarbejde har stået højt på REG LABs dagsorden i mange år. Mange af foreningens medlemmer har deltaget i fokusanalyser, studieture, workshops og i flere konferencer om emnet. Og temaet er fortsat væsentligt for udviklingen af vores konkurrencekraft: Universiteter med et stærkt erhvervssamarbejde kan løfte den regionale og nationale erhvervsudvikling, skabe og styrke nye iværksættere og bidrage til virksomhedernes innovation. Med andre ord skabe den vækst og udvikling, som er så væsentlig for Danmark. REG LAB har kortlagt mange forbilledlige cases fra universiteter i udlandet og i Danmark. Disse cases har inspireret andre til udvikling af lignende initiativer. Men vi er ikke i mål endnu. OM DETTE ARBEJDSPAPIR! Idéen med dette papir er at stille skarpt på seks udviklingsområder, som - i varierende grad - præger erhvervssamarbejdet på de danske universiteter. De seks områder er: Udvikling og forankring af vision for erhvervssamarbejde. Lav en sammenhængende infrastruktur internt på universitetet. Bedre brug af erhvervsfremmesystemet. Produktudvikling af samspilsydelser. Styrket ekstern kommunikations- og markedsføringsindsats. Udvikling af fælles indgange til universiteterne. OM BRUG AF BEST PRACTISE Meningen med at bruge best practise som analysemetode er at give REG LABs medlemmer inspirerende og konkrete beskrivelser af, hvordan strategier, initiativer og indsatser har udviklet sig, så medlemmerne kan hente inspiration til egne tiltag. På baggrund af disse best cases udvikler REG LAB modeller og begrebsapparater, som skal give en samlet forståelse fx af, hvordan universiteter bygger bro til virksomheder gennem videnbroer eller hvordan universiteter bygger bro til andre erhvervsfremmeaktører. Best practise cases betyder ikke, at succeseksempler er etableret uden forhindringer eller uden kulturelle, politiske eller økonomiske barrierer. Alle de input REG LAB får om barrierer og udfordringer går ikke i glemmebogen, men bruges til at beskrive forslag til nye indsatser, rammebetingelser eller hvilke udfordringer, der præger et område. Det er også sket med dette arbejdspapir. Arbejdspapiret har været drøftet på REG LABs efterårskonference Forslag og idéer fra konferencen er indarbejdet. Note: REG LABs arbejdspapir er udarbejdet på baggrund af oplæg fra Iris Group Best practise cases betyder heller ikke at følger man casen, har man en stensikker vej til succes. Best practise betyder, at REG LAB på baggrund af sine analyser kan pege i en bestemt retning og vise, at her tyder meget på, at chancen for succes er størst. 2 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

3 POSITIV UDVIKLING I SAMARBEJDET MED UNIVERSITETER OG ERHVERVSLIV RAMMEBETINGELSER ER BLEVET VÆSENTLIG BEDRE GENNEM DE SENERE ÅR (Næsten) alle universiteter har en strategi for erhvervssamarbejde eller videnspredning. Strategi er forankret på direktionsniveau på de fleste universiteter og der er indgået formelle aftaler mellem ledelse, fakulteter og institutter om mål og indsats. Mål for erhvervssamarbejde og/eller videnspredning indgår i alle universiteters resultatkontrakter med Videnskabsministeriet. Alle universiteter har erkendt værdien af at få flere studerende ud i virksomhederne vigtig murbrækkerfunktion, der har vist sig meget effektiv. Der er etableret matchmakingenheder (one-stop-shops) på de fleste universiteter med betydelige ressourcer bl.a. betydelig medfinansieret af regionerne. Videnkuponordningen - hvor SMV ere kan få støtte til forskningssamarbejde med videninstitutioner - har øget antallet af førstegangsbrugere blandt virksomhederne. Forsknings- og Innovationsstyrelsens innovationsnetværk bringer hvert år ca virksomheder sammen med forskere og andre videnleverandører. HøjteknologiFonden investerer i mio. kr. i samspilsprojekter. Mindre stop-go i de statslige samspilsordninger. Regionerne investerer betydelige midler i infrastrukturen for universitets-erhvervssamarbejde..men der er stadig ikke nationale basismidler på området! SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

4 DER ER STADIG MERE DOKUMENTATION FOR AT SAMSPIL ER EN GOD FORRETNING FOR VIRKSOMHEDER PARTICIPANTS CONTROLS YEARS AFTER THE BASE YEAR Kilde: DASTI, (2010) An analysis of the firm growth innovation scheme of the Danish Innovation Consortion Scheme. 4 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

5 MEN DANMARK KUNNE KLARE SIG BEDRE... % Finland Austria Belgium Hungary Portugal Netherlands Lexembourg Norway Spain Denmark Turkey New Zealand ( ) LARGE FIRMS SMES OECD Science, Technology and Industry Scoreboard SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

6 OG STADIG MANGE BARRIERER, DER SKAL HÅNDTERES! VIRKSOMHEDER REL ATIONELLE BARRIERER UNIVERSITETER KOMPETENCEMÆSSIGE BARRIERER MANGLENDE EVNE TIL AT KVALIFICERE IDÉER/BEHOV FOR LAV INNOVATIONSHØJDE MANGEL PÅ AKADEMIKERE INFORMATIONSBARRIERER MANGLENDE KENDSKAB TIL VIDENINSTITUTIONER STRATEGISKE BARRIERER FOKUS PÅ KORTSIGTET BUNDLINJE USIKKERHED OM JURA NY VIDEN MÅ IKKE KOMME KONKURRENTER TIL GODE FORSKELLIGE MÅL OG FORVENTNINGER FORSKELLIGE TIDSHORISONTER MANGEL PÅ FLEKSIBLE PROJEKTMIDLER BARRIERER FOR AT SKABE KONTAKT UOVERSKUELIGE INDGANGE MANGEL PÅ MÅLRETTET KOMMUNIKATION TIL ERHVERVSLIVET BARRIERER BLANDT FORSKERNE FORSKERE MANGLER VIDEN OM ANVENDELSESMULIGHEDER. SVAGE INCITAMENTER TIL ERHVERVSSAMARBEJDE. MANGEL PÅ RESSOURCER TIL ERHVERVSSAMARBEJDE. ERHVERVSSAMARBEJDE KRÆVER NYE KOMPETENCER Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2008) Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner. 6 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

7 BEHOV FOR UDVIKLING AF SEKS INDSATSOMRÅDER, SOM HÆNGER SAMMEN Udvikle en fælles vision for erhvervssamarbejde, som skal gennemsyre de enkelte universiteter. Lav en sammenhængende infrastruktur internt på universitetet Gør bedre brug af erhvervsfremmesystemet fx som samarbejdspartnere og ambassadører. Produktudvikl samspilsydelser for at matche virksomhedernes behov. Styrk kommunikations- og markedsføringsindsatsen overfor virksomhederne. Udvikl fælles indgange til universiteterne gennem one-stop-shop.

8 HAR ALLE SAMME MISSION I INDSATSEN FOR AT ØGE SAMSPILLET MED ERHVERVSLIVET? M REKTOR Maximere forskningsressourcer og universitetets internationale ranking og dermed er erhvervssamarbejde en mulig vej til flere midler og anerkendelse. M FORSKER Finde de virksomheder, der bedst kan bruges til at teste ny viden. M MMM M Skabe innovation, løse virksomhedsproblemer Mog hjælpe virksomheder. ENHED FOR ERHVERVS- SAMARBEJDE 8 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

9 KONSEKVENSER AF MANGLEN PÅ FÆLLES VISON HVAD SIGER DEN TYPISKE FORSKER? DET ER SVÆRT AT SE WIN-WIN SITUATIONEN I FORHOLD TIL DE FLESTE SMV ER. DE ER UATTRAKTIVE MED DERES FOKUS PÅ UDVIKLING OG OPTIMERING. DE BIDRAGER IKKE TIL NYE FORSKNINGS- MÆSSIGE ERKENDELSER. FORSKNINGSMÆSSIG ANERKEND- ELSE ER IKKE FORENELIG MED PRODUKTUDVIKLING, SOM SMV ER FOKUSERER PÅ I SAMARBEJDSPROJEKTER DTU-FORSKER I FORBINDELSE MED SAMSPILSANALYSE I 2008 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

10 FORSKELLIGE EKSEMPLER PÅ FÆLLES VISION PÅ TO UNIVERSITETER FRA GEORGIA TECH (ATLANTA); GEORGIA TECH IS A LEADING CENTER FOR RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT THAT CONTINU- ALLY SEEKS OPPORTUNITIES TO ADVANCE SOCIETY AND THE GLOBAL COMPETITIVENESS OF GEORGIA. FRA MITS STRATEGI; WE TRY TO DEVELOP A COMMON UNDERSTAND- ING OF WHY THIS IS IMPORTANT...NOT BECAUSE IT IS MAKING US MONEY, BUT BECAUSE WE WANT TO SHOW THE PUBLIC THE BENEFITS OF THEIR SUPPORT OF PUBLIC RESEARCH, AND THE BENEFITS THAT WE CAN MAKE FOR REGIONAL AND NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 10 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

11 BEHOV FOR UDVIKLING AF SEKS INDSATSOMRÅDER, SOM HÆNGER SAMMEN Udvikle en fælles vision for erhvervssamarbejde, som skal gennemsyre de enkelte universiteter. Lav en sammenhængende infrastruktur internt på universitetet Gør bedre brug af erhvervsfremmesystemet fx som samarbejdspartnere og ambassadører. Produktudvikl samspilsydelser for at matche virksomhedernes behov. Styrk kommunikations- og markedsføringsindsatsen overfor virksomhederne. Udvikl fælles indgange til universiteterne gennem one-stop-shop.

12 DEN FORLÆNGEDE ARM UDNYTTER IKKE POTENTIALET FOR VIDENSPREDNING STRATEGI FOR FORSKNING /UDDANNELSE STRATEGI FOR SAMSPIL FAKULTETER KOMMERCIALISERING VIRKSOMHEDER BARRIERER PGA. KONFLIKTENDE MÅL/ANDET FOKUS OSV. 12 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

13 DEN INTEGREREDE MODEL UDNYTTER POTENTIALET EKSEMPEL FRA UNIVERSITY OF SALFORD (UK) KERNETEAM ACADEMIC ENTERPRISE TOPLEDELSE PROREKTOR FOR ERHVERV 4 FAKULTETER PRODEKANER FOR HHV. FORSKNING, UDDANNELSE OG ERHVERV 14 INSTITUTTER SOUSCHEFER FOR HHV. FORSKNINGS, UDDANNELSE OG ERHVERV SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

14 VISION BAG STRATEGI OG ORGANISATIONSÆNDRING PÅ UNIVERSITY OF SALFORD (UK) WHAT WE ACTUALLY WANTED TO DO WAS TO MAKE ENTERPRISE A NOBLE THING IN ACADEMIC LIFE. THESE PEOPLE ARE BRO- KERS (ASSOCIATE HEADS OF ENTERPRISE PÅ DE ENKELTE INSTITUTTER, RED.). THEY ARE THE PEO- PLE THAT LINK THE BUSINESS SIDE TO ACADEMICS. THEY HAVE TO CONVINCE THE ACADEMICS THAT WHAT WE ARE SUGGESTING IS WORTHWHILE. WE TRAIN THEM TO GET A BUSINESS UNDERSTANDING JAMES POWELL, PRO VICE CHANCELLOR ENTERPRISE AND REGIONAL AFFAIRS, UNIVERSITY OF SALFORD. 14 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

15 UDVIKLING I INDTÆGTER TIL SAMSPILSAKTIVITETER PÅ UNIVERSITY OF SALFORD 14 MIO Projektmidler (krav om erhvervsdeltagelse) Indtægter fra erhvervslivet i alt ÅR 1999/ / / / / /05 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

16 HVAD ER FÆLLES FOR MODUS 2 UNIVERSITETER? EN SAMMENHÆNGENDE INFRASTRUKTUR! HVAD ER FÆLLES FOR MODUS 2 UNIVERSITETER HØJ GRAD AF LEDELSESPRIORITERING One-stop shop for virksomheder. Fokus på support af forskere og på at understøtte de enkelte institutters strategier (for erhvervssamarbejde). Administrativ support i forbindelse med projekter, ansøgninger mv. Kompetenceudvikling af forskere. Rådgive om priser, fakturering, kontrakter mv. Key account funktion på alle institutter, som fungerer som indgang og som har ansvar for forretningsudvikling. Udvikling og vedligeholdelse af database over forskere med beskrivelse af kompetencer og arbejdsområder herunder søgefunktion. Shared vision. Det betyder, at hele universitetet har den samme vision om erhvervssamarbejde. Derfor skal visionen have opbakning og gennemsyre hele universitet fra rektorniveau til de enkelte forskere. Klare mål for alle institutter og placering af ledelsesmæssigt ansvar her under resultatmål for erhvervssamarbejde. Udvikling af samspilskultur (sprog, værdier og adfærd) og måling af adfærdsændringer gælder især universiteter som er grundlagt på klassisk forståelse af universiteters rolle i samfundet. Udvælgelse af forandringsagenter el. lign. overalt på universitetet. Forandringsagenterne kompetenceudvikles fx for at styrke deres kommunikations og markedsføringskompetencer. Desuden er det vigtigt, at forandringsagenterne videndeler med hinanden, da de ofte har et betydeligt arbejde med at ændre kulturen på universitet i en retning, der i højere grad anerkender erhvervssamarbejde, som en integreret del af universitetets opgave. 16 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

17 SÅ HELT ENKELT: SKAB SAMMENHÆNG MELLEM MÅL OG INDSATS PÅ DE TRE HOVEDOMRÅDER FORSKNING ERHVERVS- SAMARBEJDE UNDERVISNING VIRKSOMHEDER SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

18 ORGANISERING AF ERHVERVSSAMARBEJDE PÅ UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE (UK) BUSINESS DEVELOPMENT STRUCTURE ENTERPRISE & ENTREPRENEURSHIP KNOWLEDGE TRANSFER DEVELOPMENT GRADUATE FUTURES PR & CONTRACS På University of Hertfordshire arbejder fire enheder med udvikling af erhvervsaktiviteter. Enhederne arbejder med iværksætteri, videnoverførsel, rådgivning af studerende og IPR-rådgivning. Koblingen til universitets forskere sker gennem forretningsudviklere og deltidsansat personale på de enkelte fakulteter: 5 BUSINESS DEVELOPMENT COORDINATORS FACULTY BASED 20 SECTOR PARTNERSHIP CHAMPIONS (0.3FTE) DRAWN FROM SELECTED SCHOOLS Business Development Coordinators: Fuldtidsansatte på hvert fakultet, som er kontaktpunkter for eksterne henvendelser og som udvikler eksterne relationer, rådgiver ansatte om samarbejde og holder kontakt med Sector Partnership Champions. DELIVERY STAFF ACROSS UH SCHOOLS AND INSTITUTES Sector Partnership Champions: Deltidsanta akademisk personale, som faciliteter samarbejde inden for et område, engagerer og støtter kommercielt samarbejde og medvirker til at udvikle og markedsføre ydelser. 18 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

19 KOMPETENCEUDVIKLING AF FORSKERE ET EKSEMPEL FRA DTU Det er en velkendt sag, at samarbejde mellem virksomheder og ansatte fra en videninstitution ikke altid fungerer bl.a. kræver erhvervssamarbejde nye kompetencer hos forskere fx om kommunikation. Derfor er et centralt element i opbygningen af en sammenhængende infrastruktur for erhvervssamarbejde, at videninstitutionen også afsætter ressourcer til kompetenceudvikling af de ansatte, der skal indgå i erhvervssamarbejdet. Kompetenceudvikling handler typisk om at styrke de ansatte kompetencer, så de kan bruge deres viden i et efterspørgselsrettet perspektiv, så det er virksomhedens behov, der er udgangspunkt for samarbejdet - og ikke den enkelte forskers viden. KURSUS UNDER DTU MATCH Generel intro til erhvervssamarbejde Den vendte funktion, hvilket betyder, at forskere skal lære at levere viden ind på en aktivitet, som er baseret på virksomhedens behov. Introduktion til relevante samspilsformer herunder hvordan man som forsker kan samarbejde med SMV ere. Samspil mellem institutter, forskere og DTU Matchs sekretariatsfunktion: Hvordan har DTU organiseret sit samspil? Hvor kan man som forsker hente støtte undervejs? Casebaseret træningsforløb om kommunikation med små og mellemstore virksomheder med vægt på kompetencer som retorik og didaktik for, at forskerne kan lære at oversætte forskersprog til virksomhedssprog. SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

20 BEHOV FOR UDVIKLING AF SEKS INDSATSOMRÅDER, SOM HÆNGER SAMMEN Udvikle en fælles vision for erhvervssamarbejde, som skal gennemsyre de enkelte universiteter. Lav en sammenhængende infrastruktur internt på universitetet Gør bedre brug af erhvervsfremmesystemet fx som samarbejdspartnere og ambassadører. Produktudvikl samspilsydelser for at matche virksomhedernes behov. Styrk kommunikations- og markedsføringsindsatsen overfor virksomhederne. Udvikl fælles indgange til universiteterne gennem one-stop-shop. 20 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

21 OUTREACH AKTIVITETER HVEM ER DERUDE? VIRKSOMHEDER MMMM M MENHED FOR ERHVERVS- SAMARBEJDE SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

22 OUTREACH SKAB FLERE INDFALDSVEJE TIL VIRKSOMHEDER VIRKSOMHEDER INNOVATIONSAGENTER ERHVERVSSKOLER INNOVATIONSNETVÆRK LOKAL ERHVERVSSERVICE VÆKSTHUSE MMM M MENHED FOR ERHVERVS- SAMARBEJDE 22 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

23 SAMARBEJDE MED EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE EKSEMPLER PÅ MÅL MED EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE Det er vigtigt at skabe flere indfaldsveje til virksomhederne for at udnytte de relationer, som andre eksterne aktører som fx erhvervsskoler, erhvervsservice og innovationsnetværkene har opbygget. Eksempelvis er den lokale og regionale erhvervsservice et vigtigt led for at etablere en let adgang for virksomhederne til videninstitutionerne. Det er ofte her den første henvendelse sker, når en virksomheder søger efter ny viden. Samtidig kan eksempelvis erhvervsskoler være et afgørende redskab for at få oversat ny viden til virksomheder fx gennem kurser målrettet særlige brancher. Her kan erhvervsskolerne fungere som en slags videnelevator for universiteternes viden. Indgå samarbejdsaftaler med erhvervsskoler om konkrete erhvervsrettede ydelser, fx inden for test, organisationsudvikling og design som innovationsmetode. Engager nøglepersoner fra relevante institutter i innovationsnetværkene. Gør Find en forsker til en kerneydelse i den lokale erhvervsservice. Brug regionale programmer til at etablere og finansiere samarbejdsprojekter. I dag bruges alene private konsulenter og GTSer til problemløsning. Mens innovationsnetværkene kan gennem deres innovationsprojekter være med til at bygge bro til de virksomheder, der er medlemmer i de enkelte innovationsnetværk. Netværkene har lang erfaring med at udvikle og facilitere samarbejdsprojekter mellem virksomheder og forskere. SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

24 BEHOV FOR UDVIKLING AF SEKS INDSATSOMRÅDER, SOM HÆNGER SAMMEN Udvikle en fælles vision for erhvervssamarbejde, som skal gennemsyre de enkelte universiteter. Lav en sammenhængende infrastruktur internt på universitetet Gør bedre brug af erhvervsfremmesystemet fx som samarbejdspartnere og ambassadører. Produktudvikl samspilsydelser for at matche virksomhedernes behov. Styrk kommunikations- og markedsføringsindsatsen overfor virksomhederne. Udvikl fælles indgange til universiteterne gennem one-stop-shop. 24 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

25 BYGGE BRO TIL VIRKSOMHEDER - VIDENBROER UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING IVÆRKSÆTTER AKTIVITETER INNOVATIONSSAMARBEJDE VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI MISSION MÅL INCITAMENTER KULTUR FORSKNINGSBASERET VIDENSERVICE ERHVERVSLIVET NYE KOMPETENCER NY VIDEN NY TEKNOLOGI NYE VIRKSOMHEDER Der er en lang række initiativer til at fremme samarbejdet mellem universiteter og virksomheder. Dette samarbejde kan inddeles i fire hovedområder, som kan kaldes videnbroer. Hver især repræsenterer de forskellige måder at omsætte universiteternes viden til erhvervsudvikling. Kort fortalt handler hver videnbro om: Kompetencer: Uddannelse er den vigtigste videnbro mellem videninstitutioner og virksomheder. Videnbroen omfatter erhvervsretning af uddannelser, samspil om praktik og studenterprojekter, karriererådgivning, virksomhedsrettet efter- og videreuddannelse samt HR-sparring og kompetenceafklaring. Innovationssamarbejde: Universiteterne kan bidrage til virksomhedernes innovation ved at tilbyde virksomhederne matchmaking med relevante forskere og adgang til forskellige typer af netværk bl.a. innovationsnetværk. Desuden kan universiteterne bidrage med at stille deres faciliteter til test og udvikling til rådighed. Endelig kan de rådgive om finansiering. Forskningsbaseret videnservice: Universiteterne kan omsætte deres viden og kompetencer til konkrete serviceydelser, som virksomheder kan drage nytte af, når de skal udvikle produkter, processer og udvikle nye forretningsmodeller. Iværksætteri: Universiteterne kan bidrage på flere områder: Undervisning i entrepreneurship, undervisning af iværksættere, bidrag til at modne idéer samt fungere som inkubatorer for iværksættere. SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

26 MANGE BARRIERER VANSKELIGGØR SAMARBEJDE MELLEM FORSKER OG VIRKSOMHED VIRKSOMHEDER REL ATIONELLE BARRIERER UNIVERSITETER KOMPETENCEMÆSSIGE BARRIERER MANGLENDE EVNE TIL AT KVALIFICERE IDÉER/BEHOV MANGEL PÅ AKADEMIKERE STRATEGISKE BARRIERER FOKUS PÅ DEN KORTSIGTEDE BUNDLINJE FORSKELLIGE MÅL OG FORVENTNINGER FORSKELLIGE TIDSHORISONTER MANGEL PÅ FLEKSIBLE PROJEKTMIDLER BARRIERER BLANDT FORSKERNE SVAGE INCITAMENTER TIL ERHVERVSSAMARBEJDE. MANGEL PÅ RESSOURCER TIL ERHVERVSSAMARBEJDE. ERHVERVSSAMARBEJDE KRÆVER NYE KOMPETENCER. 26 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

27 VI HAR NÅET EN KAPACITETSGRÆNSE. VI VIL GERNE LIGGE PÅ 25% ERHVERVS- SAMARBEJDE, DA DET ER VIGTIGT, AT FORSKNINGEN ANVENDES, OG DA SKELLET MELLEM DEN FRIE OG DEN ANVENDTE FORSKNING ER UNDER KRAFTIG OPLØSNING. MEN KOMMER VI HØJERE OP, HAR VI FOR LIDT TID TIL AT FORSKE FLEMMING BESENBACHER, AARHUS UNIVERSITET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

28 FORSKERE ER GENERELT VANT TIL AT VÆRE SELVLEDENDE OG TAGE HENSYN TIL EGNE MÅL. MAN PRIORITERER NATURLIGT DET, SOM BIDRAGER MEST TIL EGEN FORSKNING OG FOKUSERER IKKE SÅ MEGET PÅ MILEPÆLE OG DEADLINES BERIT BRENDBORG, CISS, AALBORG UNIVERSITET 28 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

29 FORRETNINGSFUNKTION OPSØGENDE FUNKTION FORRETNINGSUDVIKLING/ DESIGN AF YDELSER PROJEKTUDVIKLING OG PROJEKTPLANLÆGNING PRISSÆTNING SAMMENSÆTTE TEAM TIL AT LØSE OPGAVEN ADMINISTRATION PROJEKTLEDELSE IMPLEMENTERING JUST IN TIME YDELSER PÅ MARKEDS- VILKÅR ORGANISERING AF FORSKNINGSBASERET VIDENSERVICE PÅ BEST PRACTISE UNIVERSITETER FORSKNINGSMILJØET SPECIALISTVIDEN (NØGLEFORSKERE) FACILITETER STUDERENDE SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

30 EKSEMPEL FRA UNIVERSITY OF SALFORD COMMERCIAL ENTREPRISE UNIT Organiserer konsulentydelser og andre services til virksomheder, der ønsker at gøre brug af universitetets kompetencer og udstyr. Hjælper virksomheder med at formulere problem/problemstilling. Sammensætter tværdisciplinære teams til at løse opgaverne. Tilbyder projektledelsesfunktion. Udvikling og markedsføring af konkrete ydelser, hvor universitetet har kernekompetencer (fx prototyping, lasermåling, akustik, varmeteknik, etc.) i samarbejde med institutter. 30 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

31 BEHOV FOR UDVIKLING AF SEKS INDSATSOMRÅDER, SOM HÆNGER SAMMEN Udvikle en fælles vision for erhvervssamarbejde, som skal gennemsyre de enkelte universiteter. Lav en sammenhængende infrastruktur internt på universitetet Gør bedre brug af erhvervsfremmesystemet fx som samarbejdspartnere og ambassadører. Produktudvikl samspilsydelser for at matche virksomhedernes behov. Styrk kommunikations- og markedsføringsindsatsen overfor virksomhederne. Udvikl fælles indgange til universiteterne gennem one-stop-shop. SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

32 KOMMUNIKATION TIL VIRKSOMHEDERNE TAGER OFTE AFSÆT I FORSKERNES SPROG Visionsteknologi Matematisk modellering Objektorienteret softwareudvikling... FOKUSER I STEDET PÅ ANVENDELSE! 32 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

33 UNIVERSITY OF SALFORD KOMMUNIKERER DERES YDELSER TIL LOKALE KLYNGER VIA SKRÆDDERSYEDE PRODUKTBLADE SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

34 HVAD KAN EN KLYNGERETTET KOMMUNIKATIONSINDSATS FOKUSERE PÅ? Måske det kan virke en anelse overfladisk blot at lave en mere erhvervsrettet kommunikationsindsats. Men de universiteter, der har taget opgaven alvorligt og revurderet sin kommunikationsopgave i et erhvervsrettet perspektiv, har indset, at en mere virksomhedsrettet kommunikationsindsats nødvendigvis må spille sammen med de services, som universitetet tilbyder virksomhederne. På den måde er en mere virksomhedsrettet kommunikationsstrategi også medvirkende til at understøtte den forandringsproces, som rejsen fra et traditionelt til et erhvervsrettet universitet er. FORSKELLIGE EKSEMPLER PÅ KLYNGERETTET KOMMUNIKATIONSINDSATS: Information om udstyr/faciliteter, der kan bruges til test, prototyper, demonstration, etc. Muligheder for skræddersyet efteruddannelse Relevante kompetencer - i virksomhedsrettet sprog Eksempler på problemer som universitet har løst eller kunne løse (gerne i samarbejde med andre) Eksempler på samarbejdsmodeller og hvor virksomhederne skal henvende sig. Vigtig at: Indsatsen skal udvikles i tæt samarbejde med relevante institutter og afdelinger! Kreativ proces hvor universitetet sammen med klyngen, forretningsudviklere og måske erhvervsservicesystemet tænker anvendelsesmuligheder for forskningen 34 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

35 BEHOV FOR UDVIKLING AF SEKS INDSATSOMRÅDER, SOM HÆNGER SAMMEN Udvikle en fælles vision for erhvervssamarbejde, som skal gennemsyre de enkelte universiteter. Lav en sammenhængende infrastruktur internt på universitetet Gør bedre brug af erhvervsfremmesystemet fx som samarbejdspartnere og ambassadører. Produktudvikl samspilsydelser for at matche virksomhedernes behov. Styrk kommunikations- og markedsføringsindsatsen overfor virksomhederne. Udvikl fælles indgange til universiteterne gennem one-stop-shop. SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

36 BEHOV FOR FÆLLES INDGANGE TIL UNIVERSITETERNE? INTERFACE EN INDGANG TIL ALLE SKOTSKE UNIVERSITETER Fælles indgange betyder, at virksomhederne kan trække på et bredere vidensystem og større ekspertise. Samtidig giver de universiteterne en platform til at samarbejde om at udvikle erhvervsrettede ydelser og om at formidle samspilsmulighederne til en bred kreds af virksomhederne. Forskellige danske analyser viser, at mange virksomhederne ønsker ind gange til viden om, hvad der rører sig forskningsmæssigt i hele Danmark - og for nogles vedkommende også i udlandet. Mens en skotsk analyse fra 2008 viser, at det nærmeste universitet kun i 30 pct. af tilfældene havde den relevante forskningsmæssige ekspertise, som virksomhederne efterspurgte (ved eksterne henvendelser). Både i Skotland og i flere engelske regioner er der etableret fælles indgange til universiteterne - og resultaterne har været stærkt positive. Virksomheder henvender sig selv eller gennem lokal erhvervsservice med konkret behov (omfattende markedsføring af Interface). Interface tilbyder samtale og analyse for at konkretisere behov. Mulige match kortlægges via søgning i databaser og dialog med kontaktpunkter på universiteterne. Virksomhederne vælger samarbejdspartner og konkret aftale faciliteres af Interface. Tematisk opdelte databaser over relevante faciliteter og eksperter samt søgefunktion. Bistand til at indgå samarbejdsaftaler og rådgivning om finansiering. Rådgivning om IPR-forhold. Selvstændig enhed med egen bestyrelse ejet af alle skotske universiteter. 36 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Afrapportering af pilotprojekt i regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker 1 Indhold 1 English summary... 3 2 Indledning...

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Fremtidens Industri i Region Midtjylland

Fremtidens Industri i Region Midtjylland Konceptkatalog Fremtidens Industri i Region Midtjylland Industriinkubatorer 541-606 Svanemærket tryksag Som et led i Region Midtjyllands satsning inden for fremtidens industri har Hedensted Kommune, DAMRC

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010

Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010 Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010 AgroTech Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut Dansk Fundamental

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE 4 7 16 18 INDHOLDSFORTEGNELSE 04 FORORD 06 DET VIDENSKABELIGE MILJØ OG ARBEJDSMILJØET 07 TRE CENTRALE

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere