SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI ERHVERVSLIVET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI ERHVERVSLIVET"

Transkript

1 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING IVÆRKSÆTTER AKTIVITETER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER INNOVATIONSSAMARBEJDE VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI MISSION MÅL INCITAMENTER KULTUR FORSKNINGSBASERET VIDENSERVICE ERHVERVSLIVET NYE KOMPETENCER NY VIDEN NY TEKNOLOGI NYE VIRKSOMHEDER SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

2 OM REG LAB PAPERET BAGGRUND Universiteternes erhvervssamarbejde har stået højt på REG LABs dagsorden i mange år. Mange af foreningens medlemmer har deltaget i fokusanalyser, studieture, workshops og i flere konferencer om emnet. Og temaet er fortsat væsentligt for udviklingen af vores konkurrencekraft: Universiteter med et stærkt erhvervssamarbejde kan løfte den regionale og nationale erhvervsudvikling, skabe og styrke nye iværksættere og bidrage til virksomhedernes innovation. Med andre ord skabe den vækst og udvikling, som er så væsentlig for Danmark. REG LAB har kortlagt mange forbilledlige cases fra universiteter i udlandet og i Danmark. Disse cases har inspireret andre til udvikling af lignende initiativer. Men vi er ikke i mål endnu. OM DETTE ARBEJDSPAPIR! Idéen med dette papir er at stille skarpt på seks udviklingsområder, som - i varierende grad - præger erhvervssamarbejdet på de danske universiteter. De seks områder er: Udvikling og forankring af vision for erhvervssamarbejde. Lav en sammenhængende infrastruktur internt på universitetet. Bedre brug af erhvervsfremmesystemet. Produktudvikling af samspilsydelser. Styrket ekstern kommunikations- og markedsføringsindsats. Udvikling af fælles indgange til universiteterne. OM BRUG AF BEST PRACTISE Meningen med at bruge best practise som analysemetode er at give REG LABs medlemmer inspirerende og konkrete beskrivelser af, hvordan strategier, initiativer og indsatser har udviklet sig, så medlemmerne kan hente inspiration til egne tiltag. På baggrund af disse best cases udvikler REG LAB modeller og begrebsapparater, som skal give en samlet forståelse fx af, hvordan universiteter bygger bro til virksomheder gennem videnbroer eller hvordan universiteter bygger bro til andre erhvervsfremmeaktører. Best practise cases betyder ikke, at succeseksempler er etableret uden forhindringer eller uden kulturelle, politiske eller økonomiske barrierer. Alle de input REG LAB får om barrierer og udfordringer går ikke i glemmebogen, men bruges til at beskrive forslag til nye indsatser, rammebetingelser eller hvilke udfordringer, der præger et område. Det er også sket med dette arbejdspapir. Arbejdspapiret har været drøftet på REG LABs efterårskonference Forslag og idéer fra konferencen er indarbejdet. Note: REG LABs arbejdspapir er udarbejdet på baggrund af oplæg fra Iris Group Best practise cases betyder heller ikke at følger man casen, har man en stensikker vej til succes. Best practise betyder, at REG LAB på baggrund af sine analyser kan pege i en bestemt retning og vise, at her tyder meget på, at chancen for succes er størst. 2 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

3 POSITIV UDVIKLING I SAMARBEJDET MED UNIVERSITETER OG ERHVERVSLIV RAMMEBETINGELSER ER BLEVET VÆSENTLIG BEDRE GENNEM DE SENERE ÅR (Næsten) alle universiteter har en strategi for erhvervssamarbejde eller videnspredning. Strategi er forankret på direktionsniveau på de fleste universiteter og der er indgået formelle aftaler mellem ledelse, fakulteter og institutter om mål og indsats. Mål for erhvervssamarbejde og/eller videnspredning indgår i alle universiteters resultatkontrakter med Videnskabsministeriet. Alle universiteter har erkendt værdien af at få flere studerende ud i virksomhederne vigtig murbrækkerfunktion, der har vist sig meget effektiv. Der er etableret matchmakingenheder (one-stop-shops) på de fleste universiteter med betydelige ressourcer bl.a. betydelig medfinansieret af regionerne. Videnkuponordningen - hvor SMV ere kan få støtte til forskningssamarbejde med videninstitutioner - har øget antallet af førstegangsbrugere blandt virksomhederne. Forsknings- og Innovationsstyrelsens innovationsnetværk bringer hvert år ca virksomheder sammen med forskere og andre videnleverandører. HøjteknologiFonden investerer i mio. kr. i samspilsprojekter. Mindre stop-go i de statslige samspilsordninger. Regionerne investerer betydelige midler i infrastrukturen for universitets-erhvervssamarbejde..men der er stadig ikke nationale basismidler på området! SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

4 DER ER STADIG MERE DOKUMENTATION FOR AT SAMSPIL ER EN GOD FORRETNING FOR VIRKSOMHEDER PARTICIPANTS CONTROLS YEARS AFTER THE BASE YEAR Kilde: DASTI, (2010) An analysis of the firm growth innovation scheme of the Danish Innovation Consortion Scheme. 4 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

5 MEN DANMARK KUNNE KLARE SIG BEDRE... % Finland Austria Belgium Hungary Portugal Netherlands Lexembourg Norway Spain Denmark Turkey New Zealand ( ) LARGE FIRMS SMES OECD Science, Technology and Industry Scoreboard SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

6 OG STADIG MANGE BARRIERER, DER SKAL HÅNDTERES! VIRKSOMHEDER REL ATIONELLE BARRIERER UNIVERSITETER KOMPETENCEMÆSSIGE BARRIERER MANGLENDE EVNE TIL AT KVALIFICERE IDÉER/BEHOV FOR LAV INNOVATIONSHØJDE MANGEL PÅ AKADEMIKERE INFORMATIONSBARRIERER MANGLENDE KENDSKAB TIL VIDENINSTITUTIONER STRATEGISKE BARRIERER FOKUS PÅ KORTSIGTET BUNDLINJE USIKKERHED OM JURA NY VIDEN MÅ IKKE KOMME KONKURRENTER TIL GODE FORSKELLIGE MÅL OG FORVENTNINGER FORSKELLIGE TIDSHORISONTER MANGEL PÅ FLEKSIBLE PROJEKTMIDLER BARRIERER FOR AT SKABE KONTAKT UOVERSKUELIGE INDGANGE MANGEL PÅ MÅLRETTET KOMMUNIKATION TIL ERHVERVSLIVET BARRIERER BLANDT FORSKERNE FORSKERE MANGLER VIDEN OM ANVENDELSESMULIGHEDER. SVAGE INCITAMENTER TIL ERHVERVSSAMARBEJDE. MANGEL PÅ RESSOURCER TIL ERHVERVSSAMARBEJDE. ERHVERVSSAMARBEJDE KRÆVER NYE KOMPETENCER Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2008) Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner. 6 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

7 BEHOV FOR UDVIKLING AF SEKS INDSATSOMRÅDER, SOM HÆNGER SAMMEN Udvikle en fælles vision for erhvervssamarbejde, som skal gennemsyre de enkelte universiteter. Lav en sammenhængende infrastruktur internt på universitetet Gør bedre brug af erhvervsfremmesystemet fx som samarbejdspartnere og ambassadører. Produktudvikl samspilsydelser for at matche virksomhedernes behov. Styrk kommunikations- og markedsføringsindsatsen overfor virksomhederne. Udvikl fælles indgange til universiteterne gennem one-stop-shop.

8 HAR ALLE SAMME MISSION I INDSATSEN FOR AT ØGE SAMSPILLET MED ERHVERVSLIVET? M REKTOR Maximere forskningsressourcer og universitetets internationale ranking og dermed er erhvervssamarbejde en mulig vej til flere midler og anerkendelse. M FORSKER Finde de virksomheder, der bedst kan bruges til at teste ny viden. M MMM M Skabe innovation, løse virksomhedsproblemer Mog hjælpe virksomheder. ENHED FOR ERHVERVS- SAMARBEJDE 8 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

9 KONSEKVENSER AF MANGLEN PÅ FÆLLES VISON HVAD SIGER DEN TYPISKE FORSKER? DET ER SVÆRT AT SE WIN-WIN SITUATIONEN I FORHOLD TIL DE FLESTE SMV ER. DE ER UATTRAKTIVE MED DERES FOKUS PÅ UDVIKLING OG OPTIMERING. DE BIDRAGER IKKE TIL NYE FORSKNINGS- MÆSSIGE ERKENDELSER. FORSKNINGSMÆSSIG ANERKEND- ELSE ER IKKE FORENELIG MED PRODUKTUDVIKLING, SOM SMV ER FOKUSERER PÅ I SAMARBEJDSPROJEKTER DTU-FORSKER I FORBINDELSE MED SAMSPILSANALYSE I 2008 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

10 FORSKELLIGE EKSEMPLER PÅ FÆLLES VISION PÅ TO UNIVERSITETER FRA GEORGIA TECH (ATLANTA); GEORGIA TECH IS A LEADING CENTER FOR RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT THAT CONTINU- ALLY SEEKS OPPORTUNITIES TO ADVANCE SOCIETY AND THE GLOBAL COMPETITIVENESS OF GEORGIA. FRA MITS STRATEGI; WE TRY TO DEVELOP A COMMON UNDERSTAND- ING OF WHY THIS IS IMPORTANT...NOT BECAUSE IT IS MAKING US MONEY, BUT BECAUSE WE WANT TO SHOW THE PUBLIC THE BENEFITS OF THEIR SUPPORT OF PUBLIC RESEARCH, AND THE BENEFITS THAT WE CAN MAKE FOR REGIONAL AND NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 10 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

11 BEHOV FOR UDVIKLING AF SEKS INDSATSOMRÅDER, SOM HÆNGER SAMMEN Udvikle en fælles vision for erhvervssamarbejde, som skal gennemsyre de enkelte universiteter. Lav en sammenhængende infrastruktur internt på universitetet Gør bedre brug af erhvervsfremmesystemet fx som samarbejdspartnere og ambassadører. Produktudvikl samspilsydelser for at matche virksomhedernes behov. Styrk kommunikations- og markedsføringsindsatsen overfor virksomhederne. Udvikl fælles indgange til universiteterne gennem one-stop-shop.

12 DEN FORLÆNGEDE ARM UDNYTTER IKKE POTENTIALET FOR VIDENSPREDNING STRATEGI FOR FORSKNING /UDDANNELSE STRATEGI FOR SAMSPIL FAKULTETER KOMMERCIALISERING VIRKSOMHEDER BARRIERER PGA. KONFLIKTENDE MÅL/ANDET FOKUS OSV. 12 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

13 DEN INTEGREREDE MODEL UDNYTTER POTENTIALET EKSEMPEL FRA UNIVERSITY OF SALFORD (UK) KERNETEAM ACADEMIC ENTERPRISE TOPLEDELSE PROREKTOR FOR ERHVERV 4 FAKULTETER PRODEKANER FOR HHV. FORSKNING, UDDANNELSE OG ERHVERV 14 INSTITUTTER SOUSCHEFER FOR HHV. FORSKNINGS, UDDANNELSE OG ERHVERV SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

14 VISION BAG STRATEGI OG ORGANISATIONSÆNDRING PÅ UNIVERSITY OF SALFORD (UK) WHAT WE ACTUALLY WANTED TO DO WAS TO MAKE ENTERPRISE A NOBLE THING IN ACADEMIC LIFE. THESE PEOPLE ARE BRO- KERS (ASSOCIATE HEADS OF ENTERPRISE PÅ DE ENKELTE INSTITUTTER, RED.). THEY ARE THE PEO- PLE THAT LINK THE BUSINESS SIDE TO ACADEMICS. THEY HAVE TO CONVINCE THE ACADEMICS THAT WHAT WE ARE SUGGESTING IS WORTHWHILE. WE TRAIN THEM TO GET A BUSINESS UNDERSTANDING JAMES POWELL, PRO VICE CHANCELLOR ENTERPRISE AND REGIONAL AFFAIRS, UNIVERSITY OF SALFORD. 14 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

15 UDVIKLING I INDTÆGTER TIL SAMSPILSAKTIVITETER PÅ UNIVERSITY OF SALFORD 14 MIO Projektmidler (krav om erhvervsdeltagelse) Indtægter fra erhvervslivet i alt ÅR 1999/ / / / / /05 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

16 HVAD ER FÆLLES FOR MODUS 2 UNIVERSITETER? EN SAMMENHÆNGENDE INFRASTRUKTUR! HVAD ER FÆLLES FOR MODUS 2 UNIVERSITETER HØJ GRAD AF LEDELSESPRIORITERING One-stop shop for virksomheder. Fokus på support af forskere og på at understøtte de enkelte institutters strategier (for erhvervssamarbejde). Administrativ support i forbindelse med projekter, ansøgninger mv. Kompetenceudvikling af forskere. Rådgive om priser, fakturering, kontrakter mv. Key account funktion på alle institutter, som fungerer som indgang og som har ansvar for forretningsudvikling. Udvikling og vedligeholdelse af database over forskere med beskrivelse af kompetencer og arbejdsområder herunder søgefunktion. Shared vision. Det betyder, at hele universitetet har den samme vision om erhvervssamarbejde. Derfor skal visionen have opbakning og gennemsyre hele universitet fra rektorniveau til de enkelte forskere. Klare mål for alle institutter og placering af ledelsesmæssigt ansvar her under resultatmål for erhvervssamarbejde. Udvikling af samspilskultur (sprog, værdier og adfærd) og måling af adfærdsændringer gælder især universiteter som er grundlagt på klassisk forståelse af universiteters rolle i samfundet. Udvælgelse af forandringsagenter el. lign. overalt på universitetet. Forandringsagenterne kompetenceudvikles fx for at styrke deres kommunikations og markedsføringskompetencer. Desuden er det vigtigt, at forandringsagenterne videndeler med hinanden, da de ofte har et betydeligt arbejde med at ændre kulturen på universitet i en retning, der i højere grad anerkender erhvervssamarbejde, som en integreret del af universitetets opgave. 16 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

17 SÅ HELT ENKELT: SKAB SAMMENHÆNG MELLEM MÅL OG INDSATS PÅ DE TRE HOVEDOMRÅDER FORSKNING ERHVERVS- SAMARBEJDE UNDERVISNING VIRKSOMHEDER SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

18 ORGANISERING AF ERHVERVSSAMARBEJDE PÅ UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE (UK) BUSINESS DEVELOPMENT STRUCTURE ENTERPRISE & ENTREPRENEURSHIP KNOWLEDGE TRANSFER DEVELOPMENT GRADUATE FUTURES PR & CONTRACS På University of Hertfordshire arbejder fire enheder med udvikling af erhvervsaktiviteter. Enhederne arbejder med iværksætteri, videnoverførsel, rådgivning af studerende og IPR-rådgivning. Koblingen til universitets forskere sker gennem forretningsudviklere og deltidsansat personale på de enkelte fakulteter: 5 BUSINESS DEVELOPMENT COORDINATORS FACULTY BASED 20 SECTOR PARTNERSHIP CHAMPIONS (0.3FTE) DRAWN FROM SELECTED SCHOOLS Business Development Coordinators: Fuldtidsansatte på hvert fakultet, som er kontaktpunkter for eksterne henvendelser og som udvikler eksterne relationer, rådgiver ansatte om samarbejde og holder kontakt med Sector Partnership Champions. DELIVERY STAFF ACROSS UH SCHOOLS AND INSTITUTES Sector Partnership Champions: Deltidsanta akademisk personale, som faciliteter samarbejde inden for et område, engagerer og støtter kommercielt samarbejde og medvirker til at udvikle og markedsføre ydelser. 18 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

19 KOMPETENCEUDVIKLING AF FORSKERE ET EKSEMPEL FRA DTU Det er en velkendt sag, at samarbejde mellem virksomheder og ansatte fra en videninstitution ikke altid fungerer bl.a. kræver erhvervssamarbejde nye kompetencer hos forskere fx om kommunikation. Derfor er et centralt element i opbygningen af en sammenhængende infrastruktur for erhvervssamarbejde, at videninstitutionen også afsætter ressourcer til kompetenceudvikling af de ansatte, der skal indgå i erhvervssamarbejdet. Kompetenceudvikling handler typisk om at styrke de ansatte kompetencer, så de kan bruge deres viden i et efterspørgselsrettet perspektiv, så det er virksomhedens behov, der er udgangspunkt for samarbejdet - og ikke den enkelte forskers viden. KURSUS UNDER DTU MATCH Generel intro til erhvervssamarbejde Den vendte funktion, hvilket betyder, at forskere skal lære at levere viden ind på en aktivitet, som er baseret på virksomhedens behov. Introduktion til relevante samspilsformer herunder hvordan man som forsker kan samarbejde med SMV ere. Samspil mellem institutter, forskere og DTU Matchs sekretariatsfunktion: Hvordan har DTU organiseret sit samspil? Hvor kan man som forsker hente støtte undervejs? Casebaseret træningsforløb om kommunikation med små og mellemstore virksomheder med vægt på kompetencer som retorik og didaktik for, at forskerne kan lære at oversætte forskersprog til virksomhedssprog. SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

20 BEHOV FOR UDVIKLING AF SEKS INDSATSOMRÅDER, SOM HÆNGER SAMMEN Udvikle en fælles vision for erhvervssamarbejde, som skal gennemsyre de enkelte universiteter. Lav en sammenhængende infrastruktur internt på universitetet Gør bedre brug af erhvervsfremmesystemet fx som samarbejdspartnere og ambassadører. Produktudvikl samspilsydelser for at matche virksomhedernes behov. Styrk kommunikations- og markedsføringsindsatsen overfor virksomhederne. Udvikl fælles indgange til universiteterne gennem one-stop-shop. 20 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

21 OUTREACH AKTIVITETER HVEM ER DERUDE? VIRKSOMHEDER MMMM M MENHED FOR ERHVERVS- SAMARBEJDE SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

22 OUTREACH SKAB FLERE INDFALDSVEJE TIL VIRKSOMHEDER VIRKSOMHEDER INNOVATIONSAGENTER ERHVERVSSKOLER INNOVATIONSNETVÆRK LOKAL ERHVERVSSERVICE VÆKSTHUSE MMM M MENHED FOR ERHVERVS- SAMARBEJDE 22 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

23 SAMARBEJDE MED EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE EKSEMPLER PÅ MÅL MED EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE Det er vigtigt at skabe flere indfaldsveje til virksomhederne for at udnytte de relationer, som andre eksterne aktører som fx erhvervsskoler, erhvervsservice og innovationsnetværkene har opbygget. Eksempelvis er den lokale og regionale erhvervsservice et vigtigt led for at etablere en let adgang for virksomhederne til videninstitutionerne. Det er ofte her den første henvendelse sker, når en virksomheder søger efter ny viden. Samtidig kan eksempelvis erhvervsskoler være et afgørende redskab for at få oversat ny viden til virksomheder fx gennem kurser målrettet særlige brancher. Her kan erhvervsskolerne fungere som en slags videnelevator for universiteternes viden. Indgå samarbejdsaftaler med erhvervsskoler om konkrete erhvervsrettede ydelser, fx inden for test, organisationsudvikling og design som innovationsmetode. Engager nøglepersoner fra relevante institutter i innovationsnetværkene. Gør Find en forsker til en kerneydelse i den lokale erhvervsservice. Brug regionale programmer til at etablere og finansiere samarbejdsprojekter. I dag bruges alene private konsulenter og GTSer til problemløsning. Mens innovationsnetværkene kan gennem deres innovationsprojekter være med til at bygge bro til de virksomheder, der er medlemmer i de enkelte innovationsnetværk. Netværkene har lang erfaring med at udvikle og facilitere samarbejdsprojekter mellem virksomheder og forskere. SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

24 BEHOV FOR UDVIKLING AF SEKS INDSATSOMRÅDER, SOM HÆNGER SAMMEN Udvikle en fælles vision for erhvervssamarbejde, som skal gennemsyre de enkelte universiteter. Lav en sammenhængende infrastruktur internt på universitetet Gør bedre brug af erhvervsfremmesystemet fx som samarbejdspartnere og ambassadører. Produktudvikl samspilsydelser for at matche virksomhedernes behov. Styrk kommunikations- og markedsføringsindsatsen overfor virksomhederne. Udvikl fælles indgange til universiteterne gennem one-stop-shop. 24 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

25 BYGGE BRO TIL VIRKSOMHEDER - VIDENBROER UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING IVÆRKSÆTTER AKTIVITETER INNOVATIONSSAMARBEJDE VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI MISSION MÅL INCITAMENTER KULTUR FORSKNINGSBASERET VIDENSERVICE ERHVERVSLIVET NYE KOMPETENCER NY VIDEN NY TEKNOLOGI NYE VIRKSOMHEDER Der er en lang række initiativer til at fremme samarbejdet mellem universiteter og virksomheder. Dette samarbejde kan inddeles i fire hovedområder, som kan kaldes videnbroer. Hver især repræsenterer de forskellige måder at omsætte universiteternes viden til erhvervsudvikling. Kort fortalt handler hver videnbro om: Kompetencer: Uddannelse er den vigtigste videnbro mellem videninstitutioner og virksomheder. Videnbroen omfatter erhvervsretning af uddannelser, samspil om praktik og studenterprojekter, karriererådgivning, virksomhedsrettet efter- og videreuddannelse samt HR-sparring og kompetenceafklaring. Innovationssamarbejde: Universiteterne kan bidrage til virksomhedernes innovation ved at tilbyde virksomhederne matchmaking med relevante forskere og adgang til forskellige typer af netværk bl.a. innovationsnetværk. Desuden kan universiteterne bidrage med at stille deres faciliteter til test og udvikling til rådighed. Endelig kan de rådgive om finansiering. Forskningsbaseret videnservice: Universiteterne kan omsætte deres viden og kompetencer til konkrete serviceydelser, som virksomheder kan drage nytte af, når de skal udvikle produkter, processer og udvikle nye forretningsmodeller. Iværksætteri: Universiteterne kan bidrage på flere områder: Undervisning i entrepreneurship, undervisning af iværksættere, bidrag til at modne idéer samt fungere som inkubatorer for iværksættere. SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

26 MANGE BARRIERER VANSKELIGGØR SAMARBEJDE MELLEM FORSKER OG VIRKSOMHED VIRKSOMHEDER REL ATIONELLE BARRIERER UNIVERSITETER KOMPETENCEMÆSSIGE BARRIERER MANGLENDE EVNE TIL AT KVALIFICERE IDÉER/BEHOV MANGEL PÅ AKADEMIKERE STRATEGISKE BARRIERER FOKUS PÅ DEN KORTSIGTEDE BUNDLINJE FORSKELLIGE MÅL OG FORVENTNINGER FORSKELLIGE TIDSHORISONTER MANGEL PÅ FLEKSIBLE PROJEKTMIDLER BARRIERER BLANDT FORSKERNE SVAGE INCITAMENTER TIL ERHVERVSSAMARBEJDE. MANGEL PÅ RESSOURCER TIL ERHVERVSSAMARBEJDE. ERHVERVSSAMARBEJDE KRÆVER NYE KOMPETENCER. 26 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

27 VI HAR NÅET EN KAPACITETSGRÆNSE. VI VIL GERNE LIGGE PÅ 25% ERHVERVS- SAMARBEJDE, DA DET ER VIGTIGT, AT FORSKNINGEN ANVENDES, OG DA SKELLET MELLEM DEN FRIE OG DEN ANVENDTE FORSKNING ER UNDER KRAFTIG OPLØSNING. MEN KOMMER VI HØJERE OP, HAR VI FOR LIDT TID TIL AT FORSKE FLEMMING BESENBACHER, AARHUS UNIVERSITET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

28 FORSKERE ER GENERELT VANT TIL AT VÆRE SELVLEDENDE OG TAGE HENSYN TIL EGNE MÅL. MAN PRIORITERER NATURLIGT DET, SOM BIDRAGER MEST TIL EGEN FORSKNING OG FOKUSERER IKKE SÅ MEGET PÅ MILEPÆLE OG DEADLINES BERIT BRENDBORG, CISS, AALBORG UNIVERSITET 28 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

29 FORRETNINGSFUNKTION OPSØGENDE FUNKTION FORRETNINGSUDVIKLING/ DESIGN AF YDELSER PROJEKTUDVIKLING OG PROJEKTPLANLÆGNING PRISSÆTNING SAMMENSÆTTE TEAM TIL AT LØSE OPGAVEN ADMINISTRATION PROJEKTLEDELSE IMPLEMENTERING JUST IN TIME YDELSER PÅ MARKEDS- VILKÅR ORGANISERING AF FORSKNINGSBASERET VIDENSERVICE PÅ BEST PRACTISE UNIVERSITETER FORSKNINGSMILJØET SPECIALISTVIDEN (NØGLEFORSKERE) FACILITETER STUDERENDE SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

30 EKSEMPEL FRA UNIVERSITY OF SALFORD COMMERCIAL ENTREPRISE UNIT Organiserer konsulentydelser og andre services til virksomheder, der ønsker at gøre brug af universitetets kompetencer og udstyr. Hjælper virksomheder med at formulere problem/problemstilling. Sammensætter tværdisciplinære teams til at løse opgaverne. Tilbyder projektledelsesfunktion. Udvikling og markedsføring af konkrete ydelser, hvor universitetet har kernekompetencer (fx prototyping, lasermåling, akustik, varmeteknik, etc.) i samarbejde med institutter. 30 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

31 BEHOV FOR UDVIKLING AF SEKS INDSATSOMRÅDER, SOM HÆNGER SAMMEN Udvikle en fælles vision for erhvervssamarbejde, som skal gennemsyre de enkelte universiteter. Lav en sammenhængende infrastruktur internt på universitetet Gør bedre brug af erhvervsfremmesystemet fx som samarbejdspartnere og ambassadører. Produktudvikl samspilsydelser for at matche virksomhedernes behov. Styrk kommunikations- og markedsføringsindsatsen overfor virksomhederne. Udvikl fælles indgange til universiteterne gennem one-stop-shop. SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

32 KOMMUNIKATION TIL VIRKSOMHEDERNE TAGER OFTE AFSÆT I FORSKERNES SPROG Visionsteknologi Matematisk modellering Objektorienteret softwareudvikling... FOKUSER I STEDET PÅ ANVENDELSE! 32 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

33 UNIVERSITY OF SALFORD KOMMUNIKERER DERES YDELSER TIL LOKALE KLYNGER VIA SKRÆDDERSYEDE PRODUKTBLADE SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

34 HVAD KAN EN KLYNGERETTET KOMMUNIKATIONSINDSATS FOKUSERE PÅ? Måske det kan virke en anelse overfladisk blot at lave en mere erhvervsrettet kommunikationsindsats. Men de universiteter, der har taget opgaven alvorligt og revurderet sin kommunikationsopgave i et erhvervsrettet perspektiv, har indset, at en mere virksomhedsrettet kommunikationsindsats nødvendigvis må spille sammen med de services, som universitetet tilbyder virksomhederne. På den måde er en mere virksomhedsrettet kommunikationsstrategi også medvirkende til at understøtte den forandringsproces, som rejsen fra et traditionelt til et erhvervsrettet universitet er. FORSKELLIGE EKSEMPLER PÅ KLYNGERETTET KOMMUNIKATIONSINDSATS: Information om udstyr/faciliteter, der kan bruges til test, prototyper, demonstration, etc. Muligheder for skræddersyet efteruddannelse Relevante kompetencer - i virksomhedsrettet sprog Eksempler på problemer som universitet har løst eller kunne løse (gerne i samarbejde med andre) Eksempler på samarbejdsmodeller og hvor virksomhederne skal henvende sig. Vigtig at: Indsatsen skal udvikles i tæt samarbejde med relevante institutter og afdelinger! Kreativ proces hvor universitetet sammen med klyngen, forretningsudviklere og måske erhvervsservicesystemet tænker anvendelsesmuligheder for forskningen 34 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

35 BEHOV FOR UDVIKLING AF SEKS INDSATSOMRÅDER, SOM HÆNGER SAMMEN Udvikle en fælles vision for erhvervssamarbejde, som skal gennemsyre de enkelte universiteter. Lav en sammenhængende infrastruktur internt på universitetet Gør bedre brug af erhvervsfremmesystemet fx som samarbejdspartnere og ambassadører. Produktudvikl samspilsydelser for at matche virksomhedernes behov. Styrk kommunikations- og markedsføringsindsatsen overfor virksomhederne. Udvikl fælles indgange til universiteterne gennem one-stop-shop. SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER REG LAB

36 BEHOV FOR FÆLLES INDGANGE TIL UNIVERSITETERNE? INTERFACE EN INDGANG TIL ALLE SKOTSKE UNIVERSITETER Fælles indgange betyder, at virksomhederne kan trække på et bredere vidensystem og større ekspertise. Samtidig giver de universiteterne en platform til at samarbejde om at udvikle erhvervsrettede ydelser og om at formidle samspilsmulighederne til en bred kreds af virksomhederne. Forskellige danske analyser viser, at mange virksomhederne ønsker ind gange til viden om, hvad der rører sig forskningsmæssigt i hele Danmark - og for nogles vedkommende også i udlandet. Mens en skotsk analyse fra 2008 viser, at det nærmeste universitet kun i 30 pct. af tilfældene havde den relevante forskningsmæssige ekspertise, som virksomhederne efterspurgte (ved eksterne henvendelser). Både i Skotland og i flere engelske regioner er der etableret fælles indgange til universiteterne - og resultaterne har været stærkt positive. Virksomheder henvender sig selv eller gennem lokal erhvervsservice med konkret behov (omfattende markedsføring af Interface). Interface tilbyder samtale og analyse for at konkretisere behov. Mulige match kortlægges via søgning i databaser og dialog med kontaktpunkter på universiteterne. Virksomhederne vælger samarbejdspartner og konkret aftale faciliteres af Interface. Tematisk opdelte databaser over relevante faciliteter og eksperter samt søgefunktion. Bistand til at indgå samarbejdsaftaler og rådgivning om finansiering. Rådgivning om IPR-forhold. Selvstændig enhed med egen bestyrelse ejet af alle skotske universiteter. 36 REG LAB 2011 SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER - SEKS UDVIKLINGSOMRÅDER

Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark. behov, udfordringer og barrierer

Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark. behov, udfordringer og barrierer Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark behov, udfordringer og barrierer Disposition Om vidensamarbejde Marginal eller stor betydning for innovationskraften? Hvilke aktører bør en samspilspolitik omfatte?

Læs mere

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet Marts 2011 Om kortlægningen Baggrund REG LAB har sammen med Aalborg Universitet taget initiativ til at få kortlagt

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen GTS er brancheorganisation for Danmarks ni godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-nettet) Repræsenterer og varetager GTS-nettets interesser

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING Baggrunden for initiativ 3: En styrket og synlig videnudveksling På det samfundsvidenskabelige fakultetet skaber vi ny viden gennem vores forskning. Vores

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen (Fra 1. august 2006)

Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen (Fra 1. august 2006) Vi opfatter os selv som et innoversitet, som er et ligeværdigt samspil mellem videregående uddannelser, anvendelsesorienteret forskning og -udvikling samt erhvervsfremme 1 Handels- og IngeniørHøjskolen

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Digitalisering er lige nu

Digitalisering er lige nu Digitalisering er lige nu Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde Torsdag den 19. juni 2014 Hos Sydbank Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen Trusler er der nok af Teknologien er en bombe under

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020)

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) COSME Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) Agenda Erhvervsstyrelsens rolle Historikken Målgruppe og budget Mere om indsatsområder Spørgsmål Erhvervsstyrelsen Sikre gode rammebetingelser

Læs mere

Innovation og iværksætteri

Innovation og iværksætteri Innovation og iværksætteri Fritz Henglein, afgående innovationsambassadør Kenny Erleben, tiltrædende innovationsambassadør KUs udviklingskontrakt 2006-08 Resultatmål: 14. Øge antallet af samarbejdskontrakter

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere