Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 28. februar Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mehlsen, Preben Linnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 28. februar 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mehlsen, Preben Linnet"

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 28. februar 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen, Preben Linnet 28. februar 2013

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budgetlægning tidsplan og procedure 5 2 Frigivelse af midler til sammenlægning af Østre Børnehave og Vuggestuen 7 3 Frigivelse af midler til bus til område Skærbæk 8 4 Frigivelse til udskiftning af pc'er i folkeskolen 9 5 Frigivelse til øget anvendelse af it i folkeskolen 10 6 Frigivelse af midler til renovering af legepladser 11 7 Frigivelse af midler til anlæg af vejbro ved Bredebro 12 8 Frigivelse af midler til etablering af p-plads ved Bredebro hallen 13 9 Frigivelse af midler og projektbeskrivelse vedr. trafiksanering af Kongevej, Tønder Frigivelse af midler og projektbeskrivelse vedr. trafiksanering af Strucksallé, Tønder Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af herretoilet på Lakolk Camping Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af indgang og terrasse ved Tønnisgård februar

3 Refer 13 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af tomme skolebygninger Ansøgning om kommunegaranti Brøns Kraftvarmeværk Godkendelse af oplæg for Tønder Midtbyplan Godkendelse af skema C, byggeregnskab for boligdel og servicedel, Mosbølparken, Skærbæk Godkendelse af byggeregnskab - skema C - for opførelse af 3 elevortårne i Tønder Boligselskabs afd. 1329, Tønder Byhuse Godkendelse af skema C, byggeregnskab for boligdel og servicearealer, Ældrecenter Lindevang, Løgumkloster Ansøgning om tilladelse til optagelse af lån til udskiftning af døre og vinduer i Tønder Andelsboligforenings afdeling Ansøgning om tilladelse til optagelse af lån til udskiftning af døre og vinduer i Tønder Andelsboligforenings afdeling Ansøgning om tilladelse til optagelse af lån til udskiftning af døre og vinduer i Tønder Andelsboligforenings afdeling Ansøgning om godkendelse af konvertering af lån i Toftlund Andelsboligforening, afdeling Ansøgning om godkendelse af konvertering af lån i Toftlund Andelsboligforening, afdeling Ansøgning om godkendelse af konvertering af lån i Tønder Andelsboligforening, afdeling 2, 7, 9, 10 og Ansøgning fra DSI Storegadehuset 9, Løgumkloster om overførsel fra henlæggelser til tab og vinding februar

4 Refer 26 Forslag til Kommuneplantillæg nr , Forslag til Udviklings- og bevaringslokalplan nr og SMV- Screening for Højer bymidte Løgumkloster fjernvarme - udvidelse af forsyningsområde Harmonisering af driftsaftaler og udbud af boligadministrion Harmonisering af servicepakker på plejecentre Indkøb af ny vagtcentral for nødkald Det nære sundhedsvæsen - fire politiske målsætninger Rammeplan for Socialpsykirien Kulturpolitik Landdistriktspolitikken Folkeoplysningspolitikken Folkeskolernes kvalitetsrapporter skoleåret 2011/ Kvalitetsrapport på dagtilbud Lukkede dagsordenspunkter 38 Frigivelse af anlægsmidler Salg af ejendom Salg af ejendom februar

5 Refer 1. Budgetlægning tidsplan og procedure S Sagsfremstilling Kommunens Økonomiske Stregi fastlægger de overordnede målsætninger, som ligger til grund for budgetlægningen. Heraf fremgår de grundlæggende økonomiske målsætninger omkring budgetlægningen som Målsætninger vedrørende overskud på ordinær drift, anlægsudgifter, likviditet, gæld og beskningsniveau er forudsætningen for budgetarbejdet Kommunen er loyal overfor forhandlingsresultet mellem KL og Regering Der arbejdes med demografisk tilpasning af budgettet. Medarbejdere inddrages og høres i forhold til den formelle samarbejdsstruktur i MED Som budgetmetode anvendes som udgangspunkt blokbudgettering Grundlæggende har budgetlægningen de sidste år været en succeshistorie med fuld politisk tilslutning til budgetforlig, som i al væsentlighed lever op til de økonomiske målsætninger og som har betydet Kommunens økonomi i vid udstrækning løbende er tilpasset de økonomiske rammer. En stregi, som skal fortsættes for Kravet til kommuner om mere for mindre fortsætter vi skal fortsætte med øge produktiviteten og levere mere service for færre penge Krisen er måske ikke så slem det slemme er den fortsætter vi skal ikke tro det er noget der går over. Direktionens oplæg til tidsplan og procedure indeholder en række ændringer som samlet set skal tilgodese behovet for kontinuerligt tilpasse organisionen til de økonomiske vilkår. De væsentligste ændringer er Bilag der anvendes rammebudgettering som metode Kommunalbestyrelsen i maj godkender basisændringer afledt af regnskabsanalyser og 1. kvartalsregnskab alle politikområders budgetrammer til service reduceres med 1 % i 2014 til sikring af en realistisk og afstemt budgetbalance udgangspunktet er tilsvarende produktivitetsforbedringer kravet til produktivitetsforbedringer fremover fastsættes i forbindelse med rammeudmeldingen det budgetterede årlige anlægsniveau - 20 mio. kr. over målsætningen - fastholdes og alt andet lige finansieres ved forbrug af likvide aktiver der afholdes et "mini-budgetseminar" for Kommunalbestyrelsen inden sommerferien det politiske budgetarbejde for alvor starter her og den politiske prioriteringsopgave tager fart efter sommerferien et eventuelt finansieringsoverskud fra rammeudmeldingen disponeres på budgetseminaret i september Budget Politisk tidsplan for budgetlægningen februar

6 Refer Direktionen indstiller, forslag til ændringer i budgetproces godkendes tidsplan for budgetlægningen godkendes indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 4: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

7 Refer 2. Frigivelse af midler til sammenlægning af Østre Børnehave og Vuggestuen G Sagsfremstilling På Børn- og Skoleudvalgets anlægsramme er der afs anlægsmidler til sammenlægning af Østre Børnehave og Vuggestuen. Midlerne skal bl.a. anvendes til ny indgang til den sammenlagte institution, øvrige adgangsforhold og parkering. Økonomi På investeringsoversigten i 2013 er der afs et rådighedsbeløb på kr. til sammenlægning af Øster Børnehave og Vuggestuen indenfor Børn- og Skoleudvalgets område. Ifølge projektbeskrivelse fra Team Ejendomme kan projektet gennemføres indenfor det afste rådighedsbeløb. Bilag projektbeskrivelse Digevejensbørnehus.doc Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af kr., som finansieres af det afste rådighedsbeløb til sammenlægning af Østre Børnehave og Vuggestuen, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 5. februar 2013, pkt. 9: Indstillingen anbefales. Christina Htens deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 5: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

8 Refer 3. Frigivelse af midler til bus til område Skærbæk G Sagsfremstilling På Børn- og Skoleudvalgets anlægsramme er der afs anlægsmidler til en bus til område Skærbæk. Midlerne skal anvendes til indkøb af bus til område Skærbæk. I de kommende par år har Spiren mange børnehavebørn og derfor er der opstillet en pavillon ved Spiren til kunne rumme de ekstra børn. Samtidig er bussen en mulighed for, der kan køre 9 personer til Rømø Børnecenter, hvor børnetallet er vigende. Dette kan både give udbytte med øje for relioner i børnehøjde men også, for gøre Rømø Børnecenter mindre sårbar i ydertidspunkter. Økonomi På investeringsoversigten i 2013 er der afs et rådighedsbeløb på kr. til køb af 9- personers bus til område Skærbæk indenfor Børn- og Skoleudvalgets område. Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af kr., som finansieres af det afste rådighedsbeløb til køb af 9-personers bus til område Skærbæk, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 5. februar 2013, pkt. 10: Indstillingen anbefales. Christina Htens deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 6: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

9 Refer 4. Frigivelse til udskiftning af pc'er i folkeskolen G Sagsfremstilling På Børn- og Skoleudvalgets anlægsramme er der afs anlægsmidler til udskiftning af pc'er i folkeskolen. Det er nødendigt for skolernes anvendelse af it i undervisningen, der sker en fortløbende udskiftning/fornyelse af computerne. Indkøb sker i samarbejde med It-afdelingen og skolerne. Økonomi På investeringsoversigten i 2013 er der afs et rådighedsbeløb på kr. til udskiftning af pc'er i folkeskolen indenfor Børn- og Skoleudvalgets område. Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af kr, som finansieres af det afste rådighedsbeløb til udskiftning af pc'er i folkeskolen, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Børn- og Skoleudvalget, 5. februar 2013, pkt. 11: Indstillingen anbefales. Christina Htens deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 7: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

10 Refer 5. Frigivelse til øget anvendelse af it i folkeskolen G Sagsfremstilling På Børn- og Skoleudvalgets anlægsramme er der afs anlægsmidler til understøtte øget anvendelse af it i folkeskolen. Midlerne forventes bl.a. anvendt i forbindelse med regeringens udmøntningspulje omkring digitale læremidler. For få del i udmøntningspuljen kræves en kommunal medfinansiering 1:1. Indssen er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstregi Detaljer vedr. udmøntning af regeringens pulje i 2013 kendes p.t. ikke, men forventes blive offentliggjort fra UNI-C senest ultimo april Økonomi På investeringsoversigten i 2013 er der afs et rådighedsbeløb på kr. til understøttelse af øget anvendelse af it på Børn- og Skoleudvalgets område. Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af kr., som finansieres af det afste rådighedsbeløb til øget anvendelse af it i folkeskolen, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 5. februar 2013, pkt. 12: Indstillingen anbefales. Christina Htens deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 8: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

11 Refer 6. Frigivelse af midler til renovering af legepladser G Sagsfremstilling På budget 2013 er afs kr. til renovering og opgradering af legepladser. Processen er påbegyndt i 2011 i henhold til den vedtagne legepladspolitik. Til løsning af opgaverne i 2013, Løgumkloster søges midler frigivet. Placeringen og udformningen af legepladsen sker i samarbejde med Borgerforeningen. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling på kr. til renovering af legepladser samt der sker frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til samme projekt. sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2013, pkt. 2: Indstillingen anbefales. Svend F. Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 9: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

12 Refer 7. Frigivelse af midler til anlæg af vejbro ved Bredebro G Sagsfremstilling På budget 2013 er afs 3,7 mio. kr til anlæg af vejbro ved Bredebro. Projektet og projektets tidsplan blev behandlet på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar Projektet forventes påbegyndt medio april 2013 med forventet afslutning september Økonomi På investeringsoversigten for 2013, er der afs 3,7 mio. kr. til etablering af ny bro over Brede å. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling til anlæg af vejbro ved Bredebro på 3,7 mio. kr. samt der sker frigivelse af rådighedsbeløb på 3,7 mio. kr. til samme projekt. sagen videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2013, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Svend F. Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 10: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

13 Refer 8. Frigivelse af midler til etablering af p-plads ved Bredebro hallen G Sagsfremstilling Bredebro idrætscenter har i juni 2010 ansøgt om parkeringspladsen overfor hallen blev renoveret med asfalt. Pladsen ligger p.t. i grus/græs og er i en meget dårlig forfning. Da det kun er kørevejen der er befæstet bliver den meget hurtig sumpet ved regnskyl. Vej og park har udlagt træflis for mindske ulemperne. Vej og Park har regnet et overslag på renovering og opgradering til asfalt med afstribning i lighed med øvrige tilsvarende p-pladser. Efterfølgende har Bredebro idrætscenter givet tilsagn om en andel af egenfinanciering på kr. Der pågår en projektering med asfaltering af det nuværende p-areal hvor fodhegn mod Langagervej bevares. Antallet af p-pladser vil således være uændret, i praksis vil der dog efter afstribning være en større udnyttelse.opgaven forventes sendt i udbud i marts måned med opstart i april. Økonomi Der er lavet et økonomisk overslag på for hele projektet. I budget 2013 er der afs et rådighedsbeløb på kr. Bredebro idrætscenter har i februar 2012 givet tilsagn om kr.til projektet. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en nettoanlægsbevilling på kr, således der gives en udgiftsbevilling på kr og en indtægtsbevilling på det i budget 2013 afste rådighedsbeløb på kr. frigives. sagen videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2013, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Svend F. Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 11: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

14 Refer 9. Frigivelse af midler og projektbeskrivelse vedr. trafiksanering af Kongevej, Tønder P Sagsfremstilling Trafiksanering af Kongevej fra Carstensgade til Richtensgade i Tønder. Fortov og cykelsti renoveres med nye fortovsfliser og gule klinker (almindelige og taktil), samt nyt asfalt på cykelstier. Der sættes nye kantsten eller gensætning af de eksisterende og kørebanen udføres som 2 kørespor á 3,25 m og 1 midterspor á 3,00 m, som benyttes til venstresvingende trafik. I forbindelse med opstart af projekteringen er der med udgangspunkt i en tidligere neds følgegruppe lavet en ny projektgruppe, som består af relevante myndigheder og interesserede borgere. Tidsplan: 1. projektgruppemøde 4. februar 2013 Projektering frem til maj 2013 Udbud og licition maj 2013 Udførelse i marken juni - december 2013 Projektets samlede økonomi er på 5,0 mio. kr, og har tidligere været behandlet og fået anlægsbevilling og frigivelse på møderne den 25. november 2010 og den 22. marts 2012 på hhv. 0,5 mio. kr og 2,0 mio kr. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling til trafiksanering af Kongevej på 2,5 mio kr. det i budget 2013 afste rådighedsbeløb til trafiksanering af Kongevej på 2,5 mio kr. frigives. indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2013, pkt. 6: Indstillingen anbefales. Svend F. Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 12: Indstilles godkendt, idet det Økonomiudvalget forudsætter, projektet harmonerer med midtbyplanen. Uforbrugte rådighedsbeløb fra tidligere år overføres til Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 28. februar

15 Refer Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

16 Refer 10. Frigivelse af midler og projektbeskrivelse vedr. trafiksanering af Strucksallé, Tønder P Sagsfremstilling Trafiksanering af Strucksallé fra Bargumsvej til Kongevej i Tønder. Projektet indeholder etablering af nye cykelstier i begge sider af vejen, i 1,5 m bredde, samt udskiftning af eksisterende fortovsbelægning, til nye fortovsfliser og 1 række gule taktilklinker (klinker med knopper), for blinde og svagtseende. Den eksisterende kørebane indsnævres til 2 kørespor á 3,25 m bredde. Der sættes nye granitkantsten samt udlægges nyt forstærkningslag og slidlag. Bredden af det nye vejprojekt, bevirker det ikke bliver muligt parkere biler på kørebanen, hvilket vil gavne trafiksikkerheden. Der planlægges afholdt borgermøde den 19. februar 2013, hvor der lægges op til borgere fremkommer med forslag til løsning af parkeringsproblemikken på Strucksallé. Der arbejdes i øjeblikket med forslag om etablering af parkeringslommer omkring blomsterhandleren, Strucksallé 17. Der er uoverensstemmelserne mellem mrikelkortet og forholdene i marken. Det skyldes man i 1926 fik opmålt vejarealet, men ikke berigtiget, derfor er skellet vist for langt inde på grundene, end tilfældet i virkeligheden er. Grundejerne har derved vundet hævd på arealet. Vejens bredde indenfor brugsgrænsen er idag derfor kun ca. 12 m. Projekteringen er foretaget af NIRAS, og projektet forventes snarest muligt efter afholdelse af borgermødet blive udsendt i udbud, formentlig i uge 10. Der forventes afholdt licition den 4. marts 2013, og opstart af arbejdet i uge 12/ og med afslutning i september Projektets samlede økonomi er på 6,3 mio. kr, og har tidligere været behandlet og fået anlægbevilling og frigivelse på møderne den 24. februar 2011 og den 22. marts 2012 på hhv. 0,3 mio. kr og 3,0 mio kr. Økonomi Der er på investeringsoversigten for 2013 afs yderligere 3,0 mio. kr. til projektet. Overslag Entreprenørudgift kr. (inkl. slidlag 2014) Ekspropriion/frivillig aftaler kr. Projektering og tilsyn kr. Gadelys kr. Afmærkning og striber kr. Uforudsete udgifter kr. Ialt kr. 28. februar

17 Refer Bilag Tekst folder Normaltværprofil Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling til trafiksanering af Strucksallé på 3,0 mio kr. det i budget 2013 afste rådighedsbeløb til trafiksanering af Strucksallé på 3,0 mio kr. frigives. indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2013, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Svend F. Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 13: Indstilles godkendt, idet de uforbrugte rådighedsbeløb på ialt 3,3 mio. kr. i 2012 samtidig overføres til Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

18 Refer 11. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af herretoilet på Lakolk Camping Ø Sagsfremstilling Lakolk Camping søger hermed om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til ombygning og renovering af herretoilet på Lakolk Camping efter brandskade. Prisoverslaget til ombygningen er på kr. Heraf er der kalkuleret med en forsikringserstning på ca kr. jf. tilsagn fra Gjensidige Forsikring. De samlede nettoudgifter udgør herefter kr. Økonomi I investeringsoversigten for 2013 er der afs et rådighedsbeløb på kr. til løbende renoveringsarbejder. Derudover er der tilsvarende ubrugte rådighedsbeløb i 2012 på i alt kr., som søges overført til Bilag Prisoverslag til ombygning af herretoilet - Lakolk Camping Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til ombygning af herretoilet på Lakolk Camping, som finansieres af det afste rådighedsbeløb til formålet, det ubrugte rådighedsbeløb på kr. overføres fra 2012 til 2013, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget, 6. februar 2013, pkt. 8: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 14: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt 28. februar

19 Refer Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

20 Refer 12. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af indgang og terrasse ved Tønnisgård Ø Sagsfremstilling I henhold til investeringsoversigten i budget 2013 er der afs et rådighedsbeløb på kr. til etablering af indgang, terrasse og pikstensbelægninger langs bygninger ved Tønnisgård. Arbejdet ønskes igangs snarest. Økonomi Der er udarbejdet et økonomisk overslag på kr. fra Entreprenørafdelingen på udførelse af arbejdet. Bilag Tilbud Tønnisgård Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt kr. til etablering af indgang, terrasse m.v. ved Tønnisgård, som finansieres af det afste rådighedsbeløb til formålet, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget, 6. februar 2013, pkt. 9: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 15: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

21 Refer 13. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af tomme skolebygninger Ø Sagsfremstilling Der søges hermed om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. - pulje afs til nedrivning af tomme skolebygninger. I spor udlagt efter Rejseholdets afdækning fremgår, en fløj af Døstrup Skole og den gamle skole i Abild beliggende Kirkevej 2 (hidtil brugt som foreningshus) skal nedrives. Derudover skal der muligvis ske en delvis nedrivning af Visby SKole og en hel nedrivning af Nørre Løgum Centralskole. Teknisk forvaltning ønsker, arbejdet kan planlægges og igangsættes nu. 1. prioritet er nedrivning af en fløj af Døstrup skole 2. prioritet er nedrivning af Nørre Løgum Skole, såfremt den ikke bliver solgt i løbet af de næste par måneder. Økonomi I investeringsoversigten for 2013 er der afs et rådighedsbeløb på kr. til projektet. Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. - pulje til nedrivning af tomme skolebygninger, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget, 6. februar 2013, pkt. 10: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 16: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

22 Refer 14. Ansøgning om kommunegaranti Brøns Kraftvarmeværk Ø Sagsfremstilling RSM Plus A/S ansøger på vegne af Brøns Kraftvarmeværk om kommunegaranti på 2,995 mio. kr. til optagelse af annuitetslån i Kommunekredit. Projektet omfter opførelse af et biomassefyret varmeproduktionsanlæg med baggrund i Folketingets energiaftale den 22. marts 2012, hvor de 35 værker, her iblandt Brøns Kraftvarmeværk, med højest varmepris får lov installere en biomassekedel for den afgiftsbegunstiget biomasse kan erstte en del af den dyre nurgas med lavere varmepriser til følge. Tønder kommune har, forinden vedtagelse af den nye administionspraksis vedrørende kommunegaranti, haft et rådgivende ingenørfirma til foretage en risikovurdering og som konkluderer øget anvendelse af biomasse understøtter den fornødne omkostningseffektive omstilling af energisektoren på både kort og lang sigtmed hensyn til udfasning af fossile brændsler og en reduceret udledning af drivhusgasser. Ligeledes siger konklusionen, prisen på biomasse vil stige, men det antages ikke prisen på biomasse vil stige mere end de øvrige brændselstyper, der anvendes i sektoren og endvidere må biomassekedler betragtes som en meget velafprøvet teknologi med mange års udvikling og drift bag sig, hvilket styrker projektets drifts- og forsyningssikkerhed. RSM Plus har på vegne af Brøns Kraftvarmeværk fremsendt bemærkninger/kommentarer til den nye administrionspraksis for kommunegaranti som i forkortet udgave er, værket er underlagt varmeforsyningsloven med dertilhørende bestemmelser for prisfastsættelse og derfor følgende forhold: Projektets økonomi Den tekniske levetid anslås til 20 år, værkets tilbagebetalingstid er således 20 år. Forbrugerne forventes få en prisnedsættelse. Forsyningsforhold Forbrugerne har forblivelsespligt. Værket havde pr. 31. maj forbrugere tilsluttet, men i forsyningsområdet er ca potentielle forbrugere. Selskabets økonomi Ingen egenkapital på grund af værket er underlagt varmforsyningsloven med hovedprincip "hvile i sig selv princippet". Selskabet er organiseret som et Amba, så andelshaverne hæfter ikke personligt. 28. februar

23 Refer Finansiering Jævnfør bemærkninger om "hvile i sig selv princippet" har værket ingen egenkapital og dermed ingen selvfinansiering. Værket har ikke anvendt de særlige henlæggelsesmuligheder to grunde - det havde hævet varmeprisen yderligere - de regler flisværket opføres efter deret 12. juli 2012 er midt i budgetåret, hvor henlæggelser ikke er muligt. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 68 af 25. januar Økonomi Der opkræves garantiprovision på 1% af hovedstol, som et engangsbeløb. Der opkræves 0,50% i løbende årlig provision. Bilag Anmodning om kommunegaranti Bilag 1 - Årsrapport Bilag 2 - Driftsbudget Bilag 4 - Aftalelån Risikovurdering Brøns Kraftvvarmeværk, Hovedvejen 8D, 6780 Skærbæk Svar fra Brøns vedr. bemærkninger til tildelingsmodel til kommunegaranti.pdf Teknisk risikovurdering, Brøns Kraftvarmeværk Hovedvejend 8D, 6780 Skærbæk.pdf Økonomichefen indstilller, der gives kommunegaranti på 2,995 mio. kr. der opkræves garantiprovision på kr. der opkræves 0,50% i løbende årlig provision indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 17: Indstilles godkendt, idet Henning Schmidt ikke kan tiltræde den løbende provision. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 28. februar

24 Refer Beslutning Indstillingen godkendt idet Marit Jessen Rüdiger (S), Jørgen Popp Petersen (S), Henning Schmidt (C), Christina Htens (C) og Birthe Frikke (I), ikke kan tiltræde tredie "" om der opkræves løbende årlig provision. Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

25 Refer 15. Godkendelse af oplæg for Tønder Midtbyplan P Sagsfremstilling Der er udarbejdet et oplæg til en digital plan for Tønder midtby. Planen findes kun elektronisk og kan ses på linket i fremsendelsesmailen. Planen udstikker rammerne for de arbejder der fremover besluttes iværks i midtbyen, og er således med til sikre sammenhæng i udviklingen af midtbyen. Det er vigtigt fremhæve, planen således udgør en langsigtet udviklingsramme. Planen giver et bud på hvordan gaderum, pladser og stiforbindelser kan udvikles så de bliver traktive for forskellige generioner af borgere. Designmanualen sikrer, merialevalget i de konkrete projekter der besluttes fremadrettet bliver ensartet og tilpasset den placering/funktion der kendetegner det enkelte sted. Planen er et result af en proces, hvori borgerne har deltaget. Der har været neds en bredt sammens styregruppe af lokale aktører, interessenter og borgere som har deltaget i en workshop, ligesom der efterfølgende har været afholdt en offentlig workshop. Det er vurderingen, en samlet, visionær midtbyplan udgør et godt grundlag for udvikling af midtbyen, idet udmøntning i konkrete projekter sker ved successive beslutninger hvortil der skal anvises finansiering på sædvanlig vis. Planen har været behandlet i Teknik og Miljøudvalget den 5. februar 2013, og udvalget har anbefalet planens vedtagelse Bilag om link til midtbyplan oplæg for Tønder Midtbyplan vedtages, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 18: Indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget forudsætter, vejprojektet for Kongevej harmonerer med midtbyplanen. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt 28. februar

26 Refer Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

27 Refer 16. Godkendelse af skema C, byggeregnskab for boligdel og servicedel, Mosbølparken, Skærbæk G Sagsfremstilling KUBEN Management fremsender på vegne af Skærbæk Boligforenings afdeling Mosbølparken, skema C til godkendelse. Mosbølparken består af afdeling 19 boligdelen og afdeling 20 servicedelen. Boligdelen Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2009 skema B med en anskaffelsessum på kr. Skema C, byggeregnskabet viser en anskaffelsessum på ,10 kr. svarende til en besparelse på ,90 kr. Servicedelen Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2009 skema B med en anskaffelsessum på kr. (reduceret med andel af moms som godtgøres). Skema C, byggeregnskabet viser en anskaffelsessum på ,74 kr. svarende til en merudgift på ,74 kr. Revisionsberetningen fra RSMplus for begge byggeregnskaber giver ikke anledning til kritiske bemærkninger og er påtegnet uden forbehold. Lovgrundlag Lov om almene boliger. Økonomi Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2009 kommunegaranti på kr. svarende til 91% af anskaffelsessummen på boligdelen jf. skema B. Den endelige kommunegaranti på grundlag af byggeregnskabet vil udgøre kr. Bilag Skema C, regnskabsberetning Skema C, boligdelen Skema C, servicedelen Skema C, revisionspåtegning 28. februar

28 Refer Direktøren for Centralforvaltningen indstiller Økonomiudvalget godkender skema C for boligdel og servicedel indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 19: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

29 Refer 17. Godkendelse af byggeregnskab - skema C - for opførelse af 3 elevortårne i Tønder Boligselskabs afd. 1329, Tønder Byhuse G Sagsfremstilling DOMEA fremsender på vegne af Tønder Boligselskab afdeling 1329, Tønder Byhuse, Brofennen 2, 4 og 6, byggeregnskab (skema C) for opførelse af 3 elevortårne. Kommunalbestyrelsen har den 24. maj 2012 godkendt optagelse af et ustøttet kreditforeningslån på kr. Skema C viser et samlet byggeregnskab på kr. hvilket er en merudgift på kr. i forhold til skema B. I forhold til oprindelig ansøgning er det en merudgift på kr. Merudgiften finansieres af egne henlæggelser og den endelige finansieringen kan opgøres således: Realkreditlån kr. Tilskud fra landsbyggefonden kr. Eget bidrag fra henlæggelser kr. Ialt kr. Revisionsberetningen fra BDO konkluderer regnskabet giver et retvisende billede af byggeriets endelige anskaffelsessum og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Lovgrundlag Lov om almene boliger Økonomi Godkendelse af byggeregnskabet er ikke forbundet med økonomiske forpligtelser for Tønder Kommune. Bilag DOMEA fremsender skema C Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget godkender byggeregnskabet, skema C indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 20: Indstilles godkendt, idet Tønder Kommune over for Tønder Boligselskab tilkendegiver, budgetrammen for projekter i skema B skal overholdes. 28. februar

30 Refer Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

31 Refer 18. Godkendelse af skema C, byggeregnskab for boligdel og servicearealer, Ældrecenter Lindevang, Løgumkloster P Sagsfremstilling DOMEA fremsender på vegne af Tønder Ældreboligselskab afdeling , Ældrecenter Lindevang, Løgumkloster, skema C (byggeregnskab) for boligdel og servicearealer. Boligdel Skema C viser et samlet byggeregnskab for boligerne på kr., svarende til en besparelse i forhold til skema B på kr. (7,96%). Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2011 godkendt kommunegaranti på 66,72% af låneoptagelse. På baggrund af skema C er realkreditlånet berigtiget til kr. med kommunegaranti på 66,72%. Revisionsberetningen fra BDO konkluderer byggeregnskabet giver et retvisende billede af byggeriets endelige anskaffelsessum og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Servicearealer Skema C viser et samlet byggeregnskab for servicearealerne på kr., svarende til en besparelse i forhold til skema B på kr. (9,97%). Revisionsberetningen fra BDO konkluderer byggeregnskabet giver et retvisende billede af byggeriets endelige anskaffelsessum og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Lovgrundlag Lov om almene boliger Økonomi Ingen Bilag Nyt skema C Lindevang Servicearealer, juli 2012 Skema C afd Boligdelen for Lindevang Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget godkender skema C for boligdelen Økonomiudvalget godkender skema C for servicearealer indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 21: Indstilles godkendt. 28. februar

32 Refer Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

33 Refer 19. Ansøgning om tilladelse til optagelse af lån til udskiftning af døre og vinduer i Tønder Andelsboligforenings afdeling G Sagsfremstilling Under henvisning til lov om almene boliger 29, ansøger SALUS Boligadministrion på vegne af Tønder Andelsboligforening afdeling 2, Carstensgade/Nordre Landevej, Tønder, om tilladelse til optagelse af kreditforeningslån med et provenue ca. stort kr til finansiering af udskiftning af døre og vinduer i afdeling 2, samt godkendelse af den deraf afledte gennemsnitlige huslejestigning. Beboerne har godkendt projektet på et ordinært afdelingsmøde den 13. september På afdelingsmødet blev følgende økonomi forelagt: Budgetoverslag på projektet Finansiering Optagelse af 20 årigt realkreditlån kr kr. Forventet årlig ydelse på lån Reduktion i årlig henlæggelse Finansiering ved huslejestigning kr kr kr. Svarende til en huslejestigning på 150 kr. pr. md pr. lejemål for 4-rums lejemål. Af lånetilbud fra Realkredit Danmark deret 9. januar 2013 fremgår en årlig ydelse kr. Forventet årlig ydelse på lån Reduktion i årlig henlæggelse Finansiering ved huslejestigning kr kr kr. Svarende til en huslejestigning på 179 kr. pr. md pr. lejemål for 4-rums lejemål. Lovgrundlag Lov om almene boliger Økonomi Låneoptagelsen kræver ikke kommunal garanti. Bilag Ansøgning fra SALUS 28. februar

34 Refer Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen om tilladelse til optagelse af lån Økonomiudvalget godkender den gennemsnitlige huslejestigning indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 22: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

35 Refer 20. Ansøgning om tilladelse til optagelse af lån til udskiftning af døre og vinduer i Tønder Andelsboligforenings afdeling G Sagsfremstilling Under henvisning til lov om almene boliger 29, ansøger SALUS Boligadministrion på vegne af Tønder Andelsboligforening afdeling 5, Frilandsvej/Brorsonsvej, Tønder, om tilladelse til optagelse af kreditforeningslån med et provenue ca. stort kr til finansiering af udskiftning af døre og vinduer i afdeling 5, samt godkendelse af den deraf afledte gennemsnitlige huslejestigning. Beboerne har godkendt projektet på et ordinært afdelingsmøde den 6. juni På afdelingsmødet blev følgende økonomi forelagt: Budgetoverslag på projektet Finansiering Forbrug af egne henlæggelser Optagelse af 20 årigt realkreditlån kr kr kr kr. Forventet årlig ydelse på lån Reduktion i årlig henlæggelse Udarmortisering eksisterende lån årligt Finansiering ved huslejestigning kr kr kr kr. Svarende til en huslejestigning på 80/95 kr. pr. md pr. lejemål (3 kegorier) Gennemsnitlig stigning pr. md. pr. lejemål ca. 87 kr. Af lånetilbud fra Nykredit deret 12. november 2012 fremgår en årlig ydelse kr. Forventet årlig ydelse på lån Reduktion i årlig henlæggelse m.v. Finansiering ved huslejestigning kr kr kr. Svarende til en huslejestigning på 51 kr. pr. md pr. lejemål. Lovgrundlag Lov om almene boliger 28. februar

36 Refer Økonomi Låneoptagelsen kræver ikke kommunal garanti. Bilag Ansøgning fra SALUS Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen om tilladelse til optagelse af lån Økonomiudvalget godkender den gennemsnitlige huslejestigning indstillingen videresendes til kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 23: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

37 Refer 21. Ansøgning om tilladelse til optagelse af lån til udskiftning af døre og vinduer i Tønder Andelsboligforenings afdeling G Sagsfremstilling Under henvisning til lov om almene boliger 29, ansøger SALUS Boligadministrion på vegne af Tønder Andelsboligforening afdeling 15, Engen 1-27 og 28-39, Tønder, om tilladelse til optagelse af kreditforeningslån med et provenue ca. stort kr til finansiering af udskiftning af døre og vinduer i afdeling 15, samt godkendelse af den deraf afledte gennemsnitlige huslejestigning. Beboerne har godkendt projektet på et ordinært afdelingsmøde den 5. september På afdelingsmødet blev følgende økonomi forelagt: Budgetoverslag på projektet Finansiering Forbrug af egne henlæggelser Optagelse af 20 årigt realkreditlån kr kr kr kr. Forventet årlig ydelse på lån Reduktion i årlig henlæggelse Finansiering ved huslejestigning kr kr kr. Svarende til en huslejestigning på 200 kr. pr. md for 2-rums og 100 kr. pr. md. for 3- og 5- rums lejemål. Gennemsnitlig stigning pr. md. pr. lejemål ca. 130 kr. Af lånetilbud fra BRFkredit (løbetid 30 år) deret 24. oktober 2012 fremgår en årlig ydelse på kr. Med en løbetid på 20 år (som godkendt på afdelingsmødet) vil den årlige ydelse være ca kr. Forventet årlig ydelse på lån (20 år) Reduktion i årlig henlæggelse Finansiering ved huslejestigning kr kr kr. Svarende til en gennemsnitlig huslejestigning på ca. 105 kr. pr. md pr. lejemål. Lovgrundlag Lov om almene boliger 28. februar

38 Refer Økonomi Låneoptagelsen kræver ikke kommunal garanti. Bilag Ansøgning fra SALUS Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen omtilladelse til optagelse af 20- årigt lån Økonomiudvalget godkender den gennemsnitlige huslejestigning indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 24: Indstilles godkenddt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

39 Refer 22. Ansøgning om godkendelse af konvertering af lån i Toftlund Andelsboligforening, afdeling G Sagsfremstilling Realkredit Danmark anmoder på vegne af Toftlund Andelsboligforening, afdeling 8, Damparken, om godkendelse til kontertering af 2 lån og tilladelse til tinglysning af 2 nye pantebreve. Konverteringen gennemføres jf. reglerne i Konverteringsbekendtgørelsens pgf. 5. Afdeling 8.1 4% kontantlån oprindelig hovedstol kr. nedbragt til kr. konverteres til nyt 3% kontantlån hovedstol kr. med løbetid på 23 år og 3 md. Afdeling 8.2 4% kontantlån oprindelig hovedstol kr. nedbragt til kr. konverteres til nyt 3% kontantlån hovedstol kr. med løbetid på 23 år og 3 md. Toftlund Andelsboligforening oplyser den årlige besparelse ca kr. pr. lån bliver anvendt til henlæggelse. Lovgrundlag Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet boligbyggeri. Låneprovenuet må højst svare til indfrielsesbeløbet på det indfriede lån med tillæg af konverteringsomkostninger (pgf. 5, stk. 1). Det nye lån skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån (kan afrundes til hele år) (pgf. 5, stk. 2). Det nye lån skal tilbydes på sådanne vilkår, bruttoydelsen incl. bidrag bliver lavere end på det indfriede lån (pgf. 5, stk. 8). Økonomi Lånene er ikke behæftet med kommunegaranti. Bilag Ansøgning om konvertering af lån i afd. 8.1 Ansøgning om konvertering af lån i afd februar

40 Refer Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget godkender konvertering af lånene og tinglysning af nye pantebreve indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 25: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

41 Refer 23. Ansøgning om godkendelse af konvertering af lån i Toftlund Andelsboligforening, afdeling G Sagsfremstilling Realkredit Danmark anmoder på vegne af Toftlund Andelsboligforening, afdeling 4, Elmevej, om godkendelse til kontertering af 30-årigt kontantlån og tilladelse til tinglysning af nyt pantebrev. Konverteringen gennemføres jf. reglerne i Konverteringsbekendtgørelsens pgf. 5. På lånet som ønskes konverteret og et efterstående lån oprindelig kr. er afgivet 100% kommunegaranti. Realkredit Danmark anmoder om garantien overflyttes til det nye lån og Tønder Kommune vedstår begge garantier. Låneda 4% kontantlån oprindelig hovedstol kr. nedbragt til kr. konverteres til nyt 3% kontantlån hovedstol kr. med løbetid på 28 år og 6 md. Toftlund Andelsboligforening oplyser besparelsen på den årlige ydelse bliver anvendt til henlæggelse. Lovgrundlag Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet boligbyggeri. Låneprovenuet må højst svare til indfrielsesbeløbet på det indfriede lån med tillæg af konverteringsomkostninger (pgf. 5, stk. 1). Det nye lån skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån (kan afrundes til hele år) (pgf. 5, stk. 2). Det nye lån skal tilbydes på sådanne vilkår, bruttoydelsen incl. bidrag bliver lavere end på det indfriede lån (pgf. 5, stk. 8). Økonomi Tønder Kommunes garantiforpligtelse forøges med ca kr. Bilag Ansøgning om kovertering af lån 28. februar

42 Refer Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget godkender kovertering af lånet og tinglysning af nyt pantebrev Økonomiudvalget vedstår garantierne indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 26: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

43 Refer 24. Ansøgning om godkendelse af konvertering af lån i Tønder Andelsboligforening, afdeling 2, 7, 9, 10 og G Sagsfremstilling Realkredit Danmark anmoder på vegne af Tønder Andelsboligforening om godkendelse til kontertering af kontantlån og tilladelse til tinglysning af nye pantebreve. Konverteringen gennemføres jf. reglerne i Konverteringsbekendtgørelsens pgf. 5. SALUS Boligadministrion bekræfter de har anmodet om konvertering af 5 lån. Lån oprindelig kr. i afdeling 14 ønskes ikke konverteret. Konverteringen vil medføre besparelser på de årlige ydelser på min. 5%. Besparelserne vil blive anvendt til forøge henlæggelserne. Låneda Afdeling 2: Oprindelig hovedstol kr. nedbragt til kr. konverteres til nyt kontantlån hovedstol kr. med løbetid på 11 år. Afdeling 7: Oprindelig hovedstol kr. nedbragt til kr. konverteres til nyt kontantlån hovedstol kr. med løbetid på 14 år og 3 md. Afdeling 9: Oprindelig hovedstol kr. nedbragt til kr. konverteres til nyt kontantlån hovedstol kr. med løbetid på 14 år og 3 md. Afdeling 10: Oprindelig hovedstol kr. nedbragt til kr. konverteres til nyt kontantlån hovedstol kr. med løbetid på 18 år og 3 md. Afdeling 14: Oprindelig hovedstol kr. nedbragt til kr. konverteres til nyt kontantlån hovedstol kr. med løbetid på 14 år. Lovgrundlag Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet boligbyggeri. Låneprovenuet må højst svare til indfrielsesbeløbet på det indfriede lån med tillæg af konverteringsomkostninger (pgf. 5, stk. 1). Det nye lån skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån (kan afrundes til hele år) (pgf. 5, stk. 2). Det nye lån skal tilbydes på sådanne vilkår, bruttoydelsen incl. bidrag bliver lavere end på det indfriede lån (pgf. 5, stk. 8). Økonomi Lånene er ikke behæftet med kommunegaranti. Bilag Ansøgning om godkendelse af konvertering 28. februar

44 Refer Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget godkender konvertering af 5 lån og tinglysning af nye pantebreve indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 27: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

45 Refer 25. Ansøgning fra DSI Storegadehuset 9, Løgumkloster om overførsel fra henlæggelser til tab og vinding G Sagsfremstilling I henhold til lov om drift og tilsyn med ungdomsboliger, meddeler bestyrelsen for den selvejende institution, Storegadehuset 9, Løgumkloster, senest i skrivelse af 21. december 2012, institutionen gennem længere tid oplever en vanskelig udlejningssitution, med deraf følgende lejetab og driftsunderskud. På baggrund af henvendelsen har administrionen indledt drøftelse med bestyrelsen for Storegadehuset 9 om løsningsmuligheder på Storegadehusets udfordringer med udlejning og driftsøkonomi. Til dækning af forventet underskud i regnskabsår 2012/13, ansøger bestyrelsen om tilladelse til overføre kr. fra konto for henlæggelser til fornyelse og vedligehold til konto for tab og vinding. En huslejestigning vurderes ikke som en realistisk mulighed og vil sandsynligvis medføre yderligere lejetab. Pr. 31. juli 2012 udgør henlæggelser til fornyelse og vedligehold ialt kr. Lovgrundlag Lov om almene boliger Økonomi Ingen Bilag Anmodning om overførsel til henlæggelse for lejetab Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen om overførsel Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 28: Indstilles godkendt med den bemærkning, der indledes drøftelse om afvikling af den selvejende institution. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 28. februar

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 6. februar 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 6. februar 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Refer Refer Mødedo: 6. februar 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 6. februar 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besigtigelse af Tønder BMX

Læs mere

Endvidere søges også om Tønder Kommune tinglyser en evt beslutning om forblivelsespligt på ejendommene.

Endvidere søges også om Tønder Kommune tinglyser en evt beslutning om forblivelsespligt på ejendommene. Tønder Kommune Teknik- og Miljøudvalget Møde den 6. maj 2014 9. Projektforslag for forblivelsespligt, Skærbæk Fjernvarme 13.03.20-P19-1-13 Sagsfremstilling Tønder Kommune har modtaget et projektforslag

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:45 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Følgende sager behandles:

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Økonomi og projekt Projektet Det aktuelle projekt omfatter ekstraordinær renovering af badeværelser inklusive følgearbejder. På

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.06.2014 til 01.09.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 12. marts 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. marts 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og referat 3 2 Orientering

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 06. december 2005

Beslutningsprotokol. Mødedato: 06. december 2005 Mødedato: 06. december 2005 Mødelokale: Byrådssalen Starttidspunkt for møde 17.00 Sluttidspunkt for møde 17.20 Fraværende: Ingen Der er indkaldt til det konstituerende møde efter aftale med Rudi Jensen,

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 36 TORSDAG DEN 29. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 26-10-2009 17:30 Mandag 26.10.2009 kl. 12:00 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Takster budget 2010 4 Mødeplan for de politiske

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 27. oktober 2016 Mariebo-Møllen Kl. 13:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 27. oktober 2016 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Referat Sted Start 27. oktober 2016 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lars Olsen, Lotte Pluzek, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg Oversigt over anlægsblokke Udvalg: ørn- og Skoleudvalg udget 2017 Priori terin g Afledt drift - Helårsvirkning 2017 2018 2019 Prioritet i S-udvalg 2020 7.6.16 Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn 7 71 7 Digitale

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 16. november 2015

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 16. november 2015 Ekstraordinært møde Mødedato: 16. november 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter, Lisbeth B. Petersen, Bent Aabling Paulsen og

Læs mere