Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 28. februar Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mehlsen, Preben Linnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 28. februar 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mehlsen, Preben Linnet"

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 28. februar 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen, Preben Linnet 28. februar 2013

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budgetlægning tidsplan og procedure 5 2 Frigivelse af midler til sammenlægning af Østre Børnehave og Vuggestuen 7 3 Frigivelse af midler til bus til område Skærbæk 8 4 Frigivelse til udskiftning af pc'er i folkeskolen 9 5 Frigivelse til øget anvendelse af it i folkeskolen 10 6 Frigivelse af midler til renovering af legepladser 11 7 Frigivelse af midler til anlæg af vejbro ved Bredebro 12 8 Frigivelse af midler til etablering af p-plads ved Bredebro hallen 13 9 Frigivelse af midler og projektbeskrivelse vedr. trafiksanering af Kongevej, Tønder Frigivelse af midler og projektbeskrivelse vedr. trafiksanering af Strucksallé, Tønder Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af herretoilet på Lakolk Camping Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af indgang og terrasse ved Tønnisgård februar

3 Refer 13 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af tomme skolebygninger Ansøgning om kommunegaranti Brøns Kraftvarmeværk Godkendelse af oplæg for Tønder Midtbyplan Godkendelse af skema C, byggeregnskab for boligdel og servicedel, Mosbølparken, Skærbæk Godkendelse af byggeregnskab - skema C - for opførelse af 3 elevortårne i Tønder Boligselskabs afd. 1329, Tønder Byhuse Godkendelse af skema C, byggeregnskab for boligdel og servicearealer, Ældrecenter Lindevang, Løgumkloster Ansøgning om tilladelse til optagelse af lån til udskiftning af døre og vinduer i Tønder Andelsboligforenings afdeling Ansøgning om tilladelse til optagelse af lån til udskiftning af døre og vinduer i Tønder Andelsboligforenings afdeling Ansøgning om tilladelse til optagelse af lån til udskiftning af døre og vinduer i Tønder Andelsboligforenings afdeling Ansøgning om godkendelse af konvertering af lån i Toftlund Andelsboligforening, afdeling Ansøgning om godkendelse af konvertering af lån i Toftlund Andelsboligforening, afdeling Ansøgning om godkendelse af konvertering af lån i Tønder Andelsboligforening, afdeling 2, 7, 9, 10 og Ansøgning fra DSI Storegadehuset 9, Løgumkloster om overførsel fra henlæggelser til tab og vinding februar

4 Refer 26 Forslag til Kommuneplantillæg nr , Forslag til Udviklings- og bevaringslokalplan nr og SMV- Screening for Højer bymidte Løgumkloster fjernvarme - udvidelse af forsyningsområde Harmonisering af driftsaftaler og udbud af boligadministrion Harmonisering af servicepakker på plejecentre Indkøb af ny vagtcentral for nødkald Det nære sundhedsvæsen - fire politiske målsætninger Rammeplan for Socialpsykirien Kulturpolitik Landdistriktspolitikken Folkeoplysningspolitikken Folkeskolernes kvalitetsrapporter skoleåret 2011/ Kvalitetsrapport på dagtilbud Lukkede dagsordenspunkter 38 Frigivelse af anlægsmidler Salg af ejendom Salg af ejendom februar

5 Refer 1. Budgetlægning tidsplan og procedure S Sagsfremstilling Kommunens Økonomiske Stregi fastlægger de overordnede målsætninger, som ligger til grund for budgetlægningen. Heraf fremgår de grundlæggende økonomiske målsætninger omkring budgetlægningen som Målsætninger vedrørende overskud på ordinær drift, anlægsudgifter, likviditet, gæld og beskningsniveau er forudsætningen for budgetarbejdet Kommunen er loyal overfor forhandlingsresultet mellem KL og Regering Der arbejdes med demografisk tilpasning af budgettet. Medarbejdere inddrages og høres i forhold til den formelle samarbejdsstruktur i MED Som budgetmetode anvendes som udgangspunkt blokbudgettering Grundlæggende har budgetlægningen de sidste år været en succeshistorie med fuld politisk tilslutning til budgetforlig, som i al væsentlighed lever op til de økonomiske målsætninger og som har betydet Kommunens økonomi i vid udstrækning løbende er tilpasset de økonomiske rammer. En stregi, som skal fortsættes for Kravet til kommuner om mere for mindre fortsætter vi skal fortsætte med øge produktiviteten og levere mere service for færre penge Krisen er måske ikke så slem det slemme er den fortsætter vi skal ikke tro det er noget der går over. Direktionens oplæg til tidsplan og procedure indeholder en række ændringer som samlet set skal tilgodese behovet for kontinuerligt tilpasse organisionen til de økonomiske vilkår. De væsentligste ændringer er Bilag der anvendes rammebudgettering som metode Kommunalbestyrelsen i maj godkender basisændringer afledt af regnskabsanalyser og 1. kvartalsregnskab alle politikområders budgetrammer til service reduceres med 1 % i 2014 til sikring af en realistisk og afstemt budgetbalance udgangspunktet er tilsvarende produktivitetsforbedringer kravet til produktivitetsforbedringer fremover fastsættes i forbindelse med rammeudmeldingen det budgetterede årlige anlægsniveau - 20 mio. kr. over målsætningen - fastholdes og alt andet lige finansieres ved forbrug af likvide aktiver der afholdes et "mini-budgetseminar" for Kommunalbestyrelsen inden sommerferien det politiske budgetarbejde for alvor starter her og den politiske prioriteringsopgave tager fart efter sommerferien et eventuelt finansieringsoverskud fra rammeudmeldingen disponeres på budgetseminaret i september Budget Politisk tidsplan for budgetlægningen februar

6 Refer Direktionen indstiller, forslag til ændringer i budgetproces godkendes tidsplan for budgetlægningen godkendes indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 4: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

7 Refer 2. Frigivelse af midler til sammenlægning af Østre Børnehave og Vuggestuen G Sagsfremstilling På Børn- og Skoleudvalgets anlægsramme er der afs anlægsmidler til sammenlægning af Østre Børnehave og Vuggestuen. Midlerne skal bl.a. anvendes til ny indgang til den sammenlagte institution, øvrige adgangsforhold og parkering. Økonomi På investeringsoversigten i 2013 er der afs et rådighedsbeløb på kr. til sammenlægning af Øster Børnehave og Vuggestuen indenfor Børn- og Skoleudvalgets område. Ifølge projektbeskrivelse fra Team Ejendomme kan projektet gennemføres indenfor det afste rådighedsbeløb. Bilag projektbeskrivelse Digevejensbørnehus.doc Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af kr., som finansieres af det afste rådighedsbeløb til sammenlægning af Østre Børnehave og Vuggestuen, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 5. februar 2013, pkt. 9: Indstillingen anbefales. Christina Htens deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 5: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

8 Refer 3. Frigivelse af midler til bus til område Skærbæk G Sagsfremstilling På Børn- og Skoleudvalgets anlægsramme er der afs anlægsmidler til en bus til område Skærbæk. Midlerne skal anvendes til indkøb af bus til område Skærbæk. I de kommende par år har Spiren mange børnehavebørn og derfor er der opstillet en pavillon ved Spiren til kunne rumme de ekstra børn. Samtidig er bussen en mulighed for, der kan køre 9 personer til Rømø Børnecenter, hvor børnetallet er vigende. Dette kan både give udbytte med øje for relioner i børnehøjde men også, for gøre Rømø Børnecenter mindre sårbar i ydertidspunkter. Økonomi På investeringsoversigten i 2013 er der afs et rådighedsbeløb på kr. til køb af 9- personers bus til område Skærbæk indenfor Børn- og Skoleudvalgets område. Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af kr., som finansieres af det afste rådighedsbeløb til køb af 9-personers bus til område Skærbæk, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 5. februar 2013, pkt. 10: Indstillingen anbefales. Christina Htens deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 6: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

9 Refer 4. Frigivelse til udskiftning af pc'er i folkeskolen G Sagsfremstilling På Børn- og Skoleudvalgets anlægsramme er der afs anlægsmidler til udskiftning af pc'er i folkeskolen. Det er nødendigt for skolernes anvendelse af it i undervisningen, der sker en fortløbende udskiftning/fornyelse af computerne. Indkøb sker i samarbejde med It-afdelingen og skolerne. Økonomi På investeringsoversigten i 2013 er der afs et rådighedsbeløb på kr. til udskiftning af pc'er i folkeskolen indenfor Børn- og Skoleudvalgets område. Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af kr, som finansieres af det afste rådighedsbeløb til udskiftning af pc'er i folkeskolen, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Børn- og Skoleudvalget, 5. februar 2013, pkt. 11: Indstillingen anbefales. Christina Htens deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 7: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

10 Refer 5. Frigivelse til øget anvendelse af it i folkeskolen G Sagsfremstilling På Børn- og Skoleudvalgets anlægsramme er der afs anlægsmidler til understøtte øget anvendelse af it i folkeskolen. Midlerne forventes bl.a. anvendt i forbindelse med regeringens udmøntningspulje omkring digitale læremidler. For få del i udmøntningspuljen kræves en kommunal medfinansiering 1:1. Indssen er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstregi Detaljer vedr. udmøntning af regeringens pulje i 2013 kendes p.t. ikke, men forventes blive offentliggjort fra UNI-C senest ultimo april Økonomi På investeringsoversigten i 2013 er der afs et rådighedsbeløb på kr. til understøttelse af øget anvendelse af it på Børn- og Skoleudvalgets område. Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af kr., som finansieres af det afste rådighedsbeløb til øget anvendelse af it i folkeskolen, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 5. februar 2013, pkt. 12: Indstillingen anbefales. Christina Htens deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 8: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

11 Refer 6. Frigivelse af midler til renovering af legepladser G Sagsfremstilling På budget 2013 er afs kr. til renovering og opgradering af legepladser. Processen er påbegyndt i 2011 i henhold til den vedtagne legepladspolitik. Til løsning af opgaverne i 2013, Løgumkloster søges midler frigivet. Placeringen og udformningen af legepladsen sker i samarbejde med Borgerforeningen. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling på kr. til renovering af legepladser samt der sker frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til samme projekt. sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2013, pkt. 2: Indstillingen anbefales. Svend F. Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 9: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

12 Refer 7. Frigivelse af midler til anlæg af vejbro ved Bredebro G Sagsfremstilling På budget 2013 er afs 3,7 mio. kr til anlæg af vejbro ved Bredebro. Projektet og projektets tidsplan blev behandlet på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar Projektet forventes påbegyndt medio april 2013 med forventet afslutning september Økonomi På investeringsoversigten for 2013, er der afs 3,7 mio. kr. til etablering af ny bro over Brede å. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling til anlæg af vejbro ved Bredebro på 3,7 mio. kr. samt der sker frigivelse af rådighedsbeløb på 3,7 mio. kr. til samme projekt. sagen videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2013, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Svend F. Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 10: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

13 Refer 8. Frigivelse af midler til etablering af p-plads ved Bredebro hallen G Sagsfremstilling Bredebro idrætscenter har i juni 2010 ansøgt om parkeringspladsen overfor hallen blev renoveret med asfalt. Pladsen ligger p.t. i grus/græs og er i en meget dårlig forfning. Da det kun er kørevejen der er befæstet bliver den meget hurtig sumpet ved regnskyl. Vej og park har udlagt træflis for mindske ulemperne. Vej og Park har regnet et overslag på renovering og opgradering til asfalt med afstribning i lighed med øvrige tilsvarende p-pladser. Efterfølgende har Bredebro idrætscenter givet tilsagn om en andel af egenfinanciering på kr. Der pågår en projektering med asfaltering af det nuværende p-areal hvor fodhegn mod Langagervej bevares. Antallet af p-pladser vil således være uændret, i praksis vil der dog efter afstribning være en større udnyttelse.opgaven forventes sendt i udbud i marts måned med opstart i april. Økonomi Der er lavet et økonomisk overslag på for hele projektet. I budget 2013 er der afs et rådighedsbeløb på kr. Bredebro idrætscenter har i februar 2012 givet tilsagn om kr.til projektet. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en nettoanlægsbevilling på kr, således der gives en udgiftsbevilling på kr og en indtægtsbevilling på det i budget 2013 afste rådighedsbeløb på kr. frigives. sagen videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2013, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Svend F. Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 11: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

14 Refer 9. Frigivelse af midler og projektbeskrivelse vedr. trafiksanering af Kongevej, Tønder P Sagsfremstilling Trafiksanering af Kongevej fra Carstensgade til Richtensgade i Tønder. Fortov og cykelsti renoveres med nye fortovsfliser og gule klinker (almindelige og taktil), samt nyt asfalt på cykelstier. Der sættes nye kantsten eller gensætning af de eksisterende og kørebanen udføres som 2 kørespor á 3,25 m og 1 midterspor á 3,00 m, som benyttes til venstresvingende trafik. I forbindelse med opstart af projekteringen er der med udgangspunkt i en tidligere neds følgegruppe lavet en ny projektgruppe, som består af relevante myndigheder og interesserede borgere. Tidsplan: 1. projektgruppemøde 4. februar 2013 Projektering frem til maj 2013 Udbud og licition maj 2013 Udførelse i marken juni - december 2013 Projektets samlede økonomi er på 5,0 mio. kr, og har tidligere været behandlet og fået anlægsbevilling og frigivelse på møderne den 25. november 2010 og den 22. marts 2012 på hhv. 0,5 mio. kr og 2,0 mio kr. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling til trafiksanering af Kongevej på 2,5 mio kr. det i budget 2013 afste rådighedsbeløb til trafiksanering af Kongevej på 2,5 mio kr. frigives. indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2013, pkt. 6: Indstillingen anbefales. Svend F. Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 12: Indstilles godkendt, idet det Økonomiudvalget forudsætter, projektet harmonerer med midtbyplanen. Uforbrugte rådighedsbeløb fra tidligere år overføres til Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 28. februar

15 Refer Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

16 Refer 10. Frigivelse af midler og projektbeskrivelse vedr. trafiksanering af Strucksallé, Tønder P Sagsfremstilling Trafiksanering af Strucksallé fra Bargumsvej til Kongevej i Tønder. Projektet indeholder etablering af nye cykelstier i begge sider af vejen, i 1,5 m bredde, samt udskiftning af eksisterende fortovsbelægning, til nye fortovsfliser og 1 række gule taktilklinker (klinker med knopper), for blinde og svagtseende. Den eksisterende kørebane indsnævres til 2 kørespor á 3,25 m bredde. Der sættes nye granitkantsten samt udlægges nyt forstærkningslag og slidlag. Bredden af det nye vejprojekt, bevirker det ikke bliver muligt parkere biler på kørebanen, hvilket vil gavne trafiksikkerheden. Der planlægges afholdt borgermøde den 19. februar 2013, hvor der lægges op til borgere fremkommer med forslag til løsning af parkeringsproblemikken på Strucksallé. Der arbejdes i øjeblikket med forslag om etablering af parkeringslommer omkring blomsterhandleren, Strucksallé 17. Der er uoverensstemmelserne mellem mrikelkortet og forholdene i marken. Det skyldes man i 1926 fik opmålt vejarealet, men ikke berigtiget, derfor er skellet vist for langt inde på grundene, end tilfældet i virkeligheden er. Grundejerne har derved vundet hævd på arealet. Vejens bredde indenfor brugsgrænsen er idag derfor kun ca. 12 m. Projekteringen er foretaget af NIRAS, og projektet forventes snarest muligt efter afholdelse af borgermødet blive udsendt i udbud, formentlig i uge 10. Der forventes afholdt licition den 4. marts 2013, og opstart af arbejdet i uge 12/ og med afslutning i september Projektets samlede økonomi er på 6,3 mio. kr, og har tidligere været behandlet og fået anlægbevilling og frigivelse på møderne den 24. februar 2011 og den 22. marts 2012 på hhv. 0,3 mio. kr og 3,0 mio kr. Økonomi Der er på investeringsoversigten for 2013 afs yderligere 3,0 mio. kr. til projektet. Overslag Entreprenørudgift kr. (inkl. slidlag 2014) Ekspropriion/frivillig aftaler kr. Projektering og tilsyn kr. Gadelys kr. Afmærkning og striber kr. Uforudsete udgifter kr. Ialt kr. 28. februar

17 Refer Bilag Tekst folder Normaltværprofil Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling til trafiksanering af Strucksallé på 3,0 mio kr. det i budget 2013 afste rådighedsbeløb til trafiksanering af Strucksallé på 3,0 mio kr. frigives. indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2013, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Svend F. Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 13: Indstilles godkendt, idet de uforbrugte rådighedsbeløb på ialt 3,3 mio. kr. i 2012 samtidig overføres til Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

18 Refer 11. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af herretoilet på Lakolk Camping Ø Sagsfremstilling Lakolk Camping søger hermed om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til ombygning og renovering af herretoilet på Lakolk Camping efter brandskade. Prisoverslaget til ombygningen er på kr. Heraf er der kalkuleret med en forsikringserstning på ca kr. jf. tilsagn fra Gjensidige Forsikring. De samlede nettoudgifter udgør herefter kr. Økonomi I investeringsoversigten for 2013 er der afs et rådighedsbeløb på kr. til løbende renoveringsarbejder. Derudover er der tilsvarende ubrugte rådighedsbeløb i 2012 på i alt kr., som søges overført til Bilag Prisoverslag til ombygning af herretoilet - Lakolk Camping Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til ombygning af herretoilet på Lakolk Camping, som finansieres af det afste rådighedsbeløb til formålet, det ubrugte rådighedsbeløb på kr. overføres fra 2012 til 2013, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget, 6. februar 2013, pkt. 8: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 14: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt 28. februar

19 Refer Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

20 Refer 12. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af indgang og terrasse ved Tønnisgård Ø Sagsfremstilling I henhold til investeringsoversigten i budget 2013 er der afs et rådighedsbeløb på kr. til etablering af indgang, terrasse og pikstensbelægninger langs bygninger ved Tønnisgård. Arbejdet ønskes igangs snarest. Økonomi Der er udarbejdet et økonomisk overslag på kr. fra Entreprenørafdelingen på udførelse af arbejdet. Bilag Tilbud Tønnisgård Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt kr. til etablering af indgang, terrasse m.v. ved Tønnisgård, som finansieres af det afste rådighedsbeløb til formålet, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget, 6. februar 2013, pkt. 9: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 15: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

21 Refer 13. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af tomme skolebygninger Ø Sagsfremstilling Der søges hermed om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. - pulje afs til nedrivning af tomme skolebygninger. I spor udlagt efter Rejseholdets afdækning fremgår, en fløj af Døstrup Skole og den gamle skole i Abild beliggende Kirkevej 2 (hidtil brugt som foreningshus) skal nedrives. Derudover skal der muligvis ske en delvis nedrivning af Visby SKole og en hel nedrivning af Nørre Løgum Centralskole. Teknisk forvaltning ønsker, arbejdet kan planlægges og igangsættes nu. 1. prioritet er nedrivning af en fløj af Døstrup skole 2. prioritet er nedrivning af Nørre Løgum Skole, såfremt den ikke bliver solgt i løbet af de næste par måneder. Økonomi I investeringsoversigten for 2013 er der afs et rådighedsbeløb på kr. til projektet. Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. - pulje til nedrivning af tomme skolebygninger, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget, 6. februar 2013, pkt. 10: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 16: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

22 Refer 14. Ansøgning om kommunegaranti Brøns Kraftvarmeværk Ø Sagsfremstilling RSM Plus A/S ansøger på vegne af Brøns Kraftvarmeværk om kommunegaranti på 2,995 mio. kr. til optagelse af annuitetslån i Kommunekredit. Projektet omfter opførelse af et biomassefyret varmeproduktionsanlæg med baggrund i Folketingets energiaftale den 22. marts 2012, hvor de 35 værker, her iblandt Brøns Kraftvarmeværk, med højest varmepris får lov installere en biomassekedel for den afgiftsbegunstiget biomasse kan erstte en del af den dyre nurgas med lavere varmepriser til følge. Tønder kommune har, forinden vedtagelse af den nye administionspraksis vedrørende kommunegaranti, haft et rådgivende ingenørfirma til foretage en risikovurdering og som konkluderer øget anvendelse af biomasse understøtter den fornødne omkostningseffektive omstilling af energisektoren på både kort og lang sigtmed hensyn til udfasning af fossile brændsler og en reduceret udledning af drivhusgasser. Ligeledes siger konklusionen, prisen på biomasse vil stige, men det antages ikke prisen på biomasse vil stige mere end de øvrige brændselstyper, der anvendes i sektoren og endvidere må biomassekedler betragtes som en meget velafprøvet teknologi med mange års udvikling og drift bag sig, hvilket styrker projektets drifts- og forsyningssikkerhed. RSM Plus har på vegne af Brøns Kraftvarmeværk fremsendt bemærkninger/kommentarer til den nye administrionspraksis for kommunegaranti som i forkortet udgave er, værket er underlagt varmeforsyningsloven med dertilhørende bestemmelser for prisfastsættelse og derfor følgende forhold: Projektets økonomi Den tekniske levetid anslås til 20 år, værkets tilbagebetalingstid er således 20 år. Forbrugerne forventes få en prisnedsættelse. Forsyningsforhold Forbrugerne har forblivelsespligt. Værket havde pr. 31. maj forbrugere tilsluttet, men i forsyningsområdet er ca potentielle forbrugere. Selskabets økonomi Ingen egenkapital på grund af værket er underlagt varmforsyningsloven med hovedprincip "hvile i sig selv princippet". Selskabet er organiseret som et Amba, så andelshaverne hæfter ikke personligt. 28. februar

23 Refer Finansiering Jævnfør bemærkninger om "hvile i sig selv princippet" har værket ingen egenkapital og dermed ingen selvfinansiering. Værket har ikke anvendt de særlige henlæggelsesmuligheder to grunde - det havde hævet varmeprisen yderligere - de regler flisværket opføres efter deret 12. juli 2012 er midt i budgetåret, hvor henlæggelser ikke er muligt. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 68 af 25. januar Økonomi Der opkræves garantiprovision på 1% af hovedstol, som et engangsbeløb. Der opkræves 0,50% i løbende årlig provision. Bilag Anmodning om kommunegaranti Bilag 1 - Årsrapport Bilag 2 - Driftsbudget Bilag 4 - Aftalelån Risikovurdering Brøns Kraftvvarmeværk, Hovedvejen 8D, 6780 Skærbæk Svar fra Brøns vedr. bemærkninger til tildelingsmodel til kommunegaranti.pdf Teknisk risikovurdering, Brøns Kraftvarmeværk Hovedvejend 8D, 6780 Skærbæk.pdf Økonomichefen indstilller, der gives kommunegaranti på 2,995 mio. kr. der opkræves garantiprovision på kr. der opkræves 0,50% i løbende årlig provision indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 17: Indstilles godkendt, idet Henning Schmidt ikke kan tiltræde den løbende provision. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 28. februar

24 Refer Beslutning Indstillingen godkendt idet Marit Jessen Rüdiger (S), Jørgen Popp Petersen (S), Henning Schmidt (C), Christina Htens (C) og Birthe Frikke (I), ikke kan tiltræde tredie "" om der opkræves løbende årlig provision. Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

25 Refer 15. Godkendelse af oplæg for Tønder Midtbyplan P Sagsfremstilling Der er udarbejdet et oplæg til en digital plan for Tønder midtby. Planen findes kun elektronisk og kan ses på linket i fremsendelsesmailen. Planen udstikker rammerne for de arbejder der fremover besluttes iværks i midtbyen, og er således med til sikre sammenhæng i udviklingen af midtbyen. Det er vigtigt fremhæve, planen således udgør en langsigtet udviklingsramme. Planen giver et bud på hvordan gaderum, pladser og stiforbindelser kan udvikles så de bliver traktive for forskellige generioner af borgere. Designmanualen sikrer, merialevalget i de konkrete projekter der besluttes fremadrettet bliver ensartet og tilpasset den placering/funktion der kendetegner det enkelte sted. Planen er et result af en proces, hvori borgerne har deltaget. Der har været neds en bredt sammens styregruppe af lokale aktører, interessenter og borgere som har deltaget i en workshop, ligesom der efterfølgende har været afholdt en offentlig workshop. Det er vurderingen, en samlet, visionær midtbyplan udgør et godt grundlag for udvikling af midtbyen, idet udmøntning i konkrete projekter sker ved successive beslutninger hvortil der skal anvises finansiering på sædvanlig vis. Planen har været behandlet i Teknik og Miljøudvalget den 5. februar 2013, og udvalget har anbefalet planens vedtagelse Bilag om link til midtbyplan oplæg for Tønder Midtbyplan vedtages, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 18: Indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget forudsætter, vejprojektet for Kongevej harmonerer med midtbyplanen. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt 28. februar

26 Refer Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

27 Refer 16. Godkendelse af skema C, byggeregnskab for boligdel og servicedel, Mosbølparken, Skærbæk G Sagsfremstilling KUBEN Management fremsender på vegne af Skærbæk Boligforenings afdeling Mosbølparken, skema C til godkendelse. Mosbølparken består af afdeling 19 boligdelen og afdeling 20 servicedelen. Boligdelen Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2009 skema B med en anskaffelsessum på kr. Skema C, byggeregnskabet viser en anskaffelsessum på ,10 kr. svarende til en besparelse på ,90 kr. Servicedelen Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2009 skema B med en anskaffelsessum på kr. (reduceret med andel af moms som godtgøres). Skema C, byggeregnskabet viser en anskaffelsessum på ,74 kr. svarende til en merudgift på ,74 kr. Revisionsberetningen fra RSMplus for begge byggeregnskaber giver ikke anledning til kritiske bemærkninger og er påtegnet uden forbehold. Lovgrundlag Lov om almene boliger. Økonomi Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2009 kommunegaranti på kr. svarende til 91% af anskaffelsessummen på boligdelen jf. skema B. Den endelige kommunegaranti på grundlag af byggeregnskabet vil udgøre kr. Bilag Skema C, regnskabsberetning Skema C, boligdelen Skema C, servicedelen Skema C, revisionspåtegning 28. februar

28 Refer Direktøren for Centralforvaltningen indstiller Økonomiudvalget godkender skema C for boligdel og servicedel indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 19: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

29 Refer 17. Godkendelse af byggeregnskab - skema C - for opførelse af 3 elevortårne i Tønder Boligselskabs afd. 1329, Tønder Byhuse G Sagsfremstilling DOMEA fremsender på vegne af Tønder Boligselskab afdeling 1329, Tønder Byhuse, Brofennen 2, 4 og 6, byggeregnskab (skema C) for opførelse af 3 elevortårne. Kommunalbestyrelsen har den 24. maj 2012 godkendt optagelse af et ustøttet kreditforeningslån på kr. Skema C viser et samlet byggeregnskab på kr. hvilket er en merudgift på kr. i forhold til skema B. I forhold til oprindelig ansøgning er det en merudgift på kr. Merudgiften finansieres af egne henlæggelser og den endelige finansieringen kan opgøres således: Realkreditlån kr. Tilskud fra landsbyggefonden kr. Eget bidrag fra henlæggelser kr. Ialt kr. Revisionsberetningen fra BDO konkluderer regnskabet giver et retvisende billede af byggeriets endelige anskaffelsessum og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Lovgrundlag Lov om almene boliger Økonomi Godkendelse af byggeregnskabet er ikke forbundet med økonomiske forpligtelser for Tønder Kommune. Bilag DOMEA fremsender skema C Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget godkender byggeregnskabet, skema C indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 20: Indstilles godkendt, idet Tønder Kommune over for Tønder Boligselskab tilkendegiver, budgetrammen for projekter i skema B skal overholdes. 28. februar

30 Refer Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

31 Refer 18. Godkendelse af skema C, byggeregnskab for boligdel og servicearealer, Ældrecenter Lindevang, Løgumkloster P Sagsfremstilling DOMEA fremsender på vegne af Tønder Ældreboligselskab afdeling , Ældrecenter Lindevang, Løgumkloster, skema C (byggeregnskab) for boligdel og servicearealer. Boligdel Skema C viser et samlet byggeregnskab for boligerne på kr., svarende til en besparelse i forhold til skema B på kr. (7,96%). Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2011 godkendt kommunegaranti på 66,72% af låneoptagelse. På baggrund af skema C er realkreditlånet berigtiget til kr. med kommunegaranti på 66,72%. Revisionsberetningen fra BDO konkluderer byggeregnskabet giver et retvisende billede af byggeriets endelige anskaffelsessum og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Servicearealer Skema C viser et samlet byggeregnskab for servicearealerne på kr., svarende til en besparelse i forhold til skema B på kr. (9,97%). Revisionsberetningen fra BDO konkluderer byggeregnskabet giver et retvisende billede af byggeriets endelige anskaffelsessum og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Lovgrundlag Lov om almene boliger Økonomi Ingen Bilag Nyt skema C Lindevang Servicearealer, juli 2012 Skema C afd Boligdelen for Lindevang Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget godkender skema C for boligdelen Økonomiudvalget godkender skema C for servicearealer indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 21: Indstilles godkendt. 28. februar

32 Refer Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

33 Refer 19. Ansøgning om tilladelse til optagelse af lån til udskiftning af døre og vinduer i Tønder Andelsboligforenings afdeling G Sagsfremstilling Under henvisning til lov om almene boliger 29, ansøger SALUS Boligadministrion på vegne af Tønder Andelsboligforening afdeling 2, Carstensgade/Nordre Landevej, Tønder, om tilladelse til optagelse af kreditforeningslån med et provenue ca. stort kr til finansiering af udskiftning af døre og vinduer i afdeling 2, samt godkendelse af den deraf afledte gennemsnitlige huslejestigning. Beboerne har godkendt projektet på et ordinært afdelingsmøde den 13. september På afdelingsmødet blev følgende økonomi forelagt: Budgetoverslag på projektet Finansiering Optagelse af 20 årigt realkreditlån kr kr. Forventet årlig ydelse på lån Reduktion i årlig henlæggelse Finansiering ved huslejestigning kr kr kr. Svarende til en huslejestigning på 150 kr. pr. md pr. lejemål for 4-rums lejemål. Af lånetilbud fra Realkredit Danmark deret 9. januar 2013 fremgår en årlig ydelse kr. Forventet årlig ydelse på lån Reduktion i årlig henlæggelse Finansiering ved huslejestigning kr kr kr. Svarende til en huslejestigning på 179 kr. pr. md pr. lejemål for 4-rums lejemål. Lovgrundlag Lov om almene boliger Økonomi Låneoptagelsen kræver ikke kommunal garanti. Bilag Ansøgning fra SALUS 28. februar

34 Refer Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen om tilladelse til optagelse af lån Økonomiudvalget godkender den gennemsnitlige huslejestigning indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 22: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

35 Refer 20. Ansøgning om tilladelse til optagelse af lån til udskiftning af døre og vinduer i Tønder Andelsboligforenings afdeling G Sagsfremstilling Under henvisning til lov om almene boliger 29, ansøger SALUS Boligadministrion på vegne af Tønder Andelsboligforening afdeling 5, Frilandsvej/Brorsonsvej, Tønder, om tilladelse til optagelse af kreditforeningslån med et provenue ca. stort kr til finansiering af udskiftning af døre og vinduer i afdeling 5, samt godkendelse af den deraf afledte gennemsnitlige huslejestigning. Beboerne har godkendt projektet på et ordinært afdelingsmøde den 6. juni På afdelingsmødet blev følgende økonomi forelagt: Budgetoverslag på projektet Finansiering Forbrug af egne henlæggelser Optagelse af 20 årigt realkreditlån kr kr kr kr. Forventet årlig ydelse på lån Reduktion i årlig henlæggelse Udarmortisering eksisterende lån årligt Finansiering ved huslejestigning kr kr kr kr. Svarende til en huslejestigning på 80/95 kr. pr. md pr. lejemål (3 kegorier) Gennemsnitlig stigning pr. md. pr. lejemål ca. 87 kr. Af lånetilbud fra Nykredit deret 12. november 2012 fremgår en årlig ydelse kr. Forventet årlig ydelse på lån Reduktion i årlig henlæggelse m.v. Finansiering ved huslejestigning kr kr kr. Svarende til en huslejestigning på 51 kr. pr. md pr. lejemål. Lovgrundlag Lov om almene boliger 28. februar

36 Refer Økonomi Låneoptagelsen kræver ikke kommunal garanti. Bilag Ansøgning fra SALUS Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen om tilladelse til optagelse af lån Økonomiudvalget godkender den gennemsnitlige huslejestigning indstillingen videresendes til kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 23: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

37 Refer 21. Ansøgning om tilladelse til optagelse af lån til udskiftning af døre og vinduer i Tønder Andelsboligforenings afdeling G Sagsfremstilling Under henvisning til lov om almene boliger 29, ansøger SALUS Boligadministrion på vegne af Tønder Andelsboligforening afdeling 15, Engen 1-27 og 28-39, Tønder, om tilladelse til optagelse af kreditforeningslån med et provenue ca. stort kr til finansiering af udskiftning af døre og vinduer i afdeling 15, samt godkendelse af den deraf afledte gennemsnitlige huslejestigning. Beboerne har godkendt projektet på et ordinært afdelingsmøde den 5. september På afdelingsmødet blev følgende økonomi forelagt: Budgetoverslag på projektet Finansiering Forbrug af egne henlæggelser Optagelse af 20 årigt realkreditlån kr kr kr kr. Forventet årlig ydelse på lån Reduktion i årlig henlæggelse Finansiering ved huslejestigning kr kr kr. Svarende til en huslejestigning på 200 kr. pr. md for 2-rums og 100 kr. pr. md. for 3- og 5- rums lejemål. Gennemsnitlig stigning pr. md. pr. lejemål ca. 130 kr. Af lånetilbud fra BRFkredit (løbetid 30 år) deret 24. oktober 2012 fremgår en årlig ydelse på kr. Med en løbetid på 20 år (som godkendt på afdelingsmødet) vil den årlige ydelse være ca kr. Forventet årlig ydelse på lån (20 år) Reduktion i årlig henlæggelse Finansiering ved huslejestigning kr kr kr. Svarende til en gennemsnitlig huslejestigning på ca. 105 kr. pr. md pr. lejemål. Lovgrundlag Lov om almene boliger 28. februar

38 Refer Økonomi Låneoptagelsen kræver ikke kommunal garanti. Bilag Ansøgning fra SALUS Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen omtilladelse til optagelse af 20- årigt lån Økonomiudvalget godkender den gennemsnitlige huslejestigning indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 24: Indstilles godkenddt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

39 Refer 22. Ansøgning om godkendelse af konvertering af lån i Toftlund Andelsboligforening, afdeling G Sagsfremstilling Realkredit Danmark anmoder på vegne af Toftlund Andelsboligforening, afdeling 8, Damparken, om godkendelse til kontertering af 2 lån og tilladelse til tinglysning af 2 nye pantebreve. Konverteringen gennemføres jf. reglerne i Konverteringsbekendtgørelsens pgf. 5. Afdeling 8.1 4% kontantlån oprindelig hovedstol kr. nedbragt til kr. konverteres til nyt 3% kontantlån hovedstol kr. med løbetid på 23 år og 3 md. Afdeling 8.2 4% kontantlån oprindelig hovedstol kr. nedbragt til kr. konverteres til nyt 3% kontantlån hovedstol kr. med løbetid på 23 år og 3 md. Toftlund Andelsboligforening oplyser den årlige besparelse ca kr. pr. lån bliver anvendt til henlæggelse. Lovgrundlag Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet boligbyggeri. Låneprovenuet må højst svare til indfrielsesbeløbet på det indfriede lån med tillæg af konverteringsomkostninger (pgf. 5, stk. 1). Det nye lån skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån (kan afrundes til hele år) (pgf. 5, stk. 2). Det nye lån skal tilbydes på sådanne vilkår, bruttoydelsen incl. bidrag bliver lavere end på det indfriede lån (pgf. 5, stk. 8). Økonomi Lånene er ikke behæftet med kommunegaranti. Bilag Ansøgning om konvertering af lån i afd. 8.1 Ansøgning om konvertering af lån i afd februar

40 Refer Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget godkender konvertering af lånene og tinglysning af nye pantebreve indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 25: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

41 Refer 23. Ansøgning om godkendelse af konvertering af lån i Toftlund Andelsboligforening, afdeling G Sagsfremstilling Realkredit Danmark anmoder på vegne af Toftlund Andelsboligforening, afdeling 4, Elmevej, om godkendelse til kontertering af 30-årigt kontantlån og tilladelse til tinglysning af nyt pantebrev. Konverteringen gennemføres jf. reglerne i Konverteringsbekendtgørelsens pgf. 5. På lånet som ønskes konverteret og et efterstående lån oprindelig kr. er afgivet 100% kommunegaranti. Realkredit Danmark anmoder om garantien overflyttes til det nye lån og Tønder Kommune vedstår begge garantier. Låneda 4% kontantlån oprindelig hovedstol kr. nedbragt til kr. konverteres til nyt 3% kontantlån hovedstol kr. med løbetid på 28 år og 6 md. Toftlund Andelsboligforening oplyser besparelsen på den årlige ydelse bliver anvendt til henlæggelse. Lovgrundlag Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet boligbyggeri. Låneprovenuet må højst svare til indfrielsesbeløbet på det indfriede lån med tillæg af konverteringsomkostninger (pgf. 5, stk. 1). Det nye lån skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån (kan afrundes til hele år) (pgf. 5, stk. 2). Det nye lån skal tilbydes på sådanne vilkår, bruttoydelsen incl. bidrag bliver lavere end på det indfriede lån (pgf. 5, stk. 8). Økonomi Tønder Kommunes garantiforpligtelse forøges med ca kr. Bilag Ansøgning om kovertering af lån 28. februar

42 Refer Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget godkender kovertering af lånet og tinglysning af nyt pantebrev Økonomiudvalget vedstår garantierne indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 26: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

43 Refer 24. Ansøgning om godkendelse af konvertering af lån i Tønder Andelsboligforening, afdeling 2, 7, 9, 10 og G Sagsfremstilling Realkredit Danmark anmoder på vegne af Tønder Andelsboligforening om godkendelse til kontertering af kontantlån og tilladelse til tinglysning af nye pantebreve. Konverteringen gennemføres jf. reglerne i Konverteringsbekendtgørelsens pgf. 5. SALUS Boligadministrion bekræfter de har anmodet om konvertering af 5 lån. Lån oprindelig kr. i afdeling 14 ønskes ikke konverteret. Konverteringen vil medføre besparelser på de årlige ydelser på min. 5%. Besparelserne vil blive anvendt til forøge henlæggelserne. Låneda Afdeling 2: Oprindelig hovedstol kr. nedbragt til kr. konverteres til nyt kontantlån hovedstol kr. med løbetid på 11 år. Afdeling 7: Oprindelig hovedstol kr. nedbragt til kr. konverteres til nyt kontantlån hovedstol kr. med løbetid på 14 år og 3 md. Afdeling 9: Oprindelig hovedstol kr. nedbragt til kr. konverteres til nyt kontantlån hovedstol kr. med løbetid på 14 år og 3 md. Afdeling 10: Oprindelig hovedstol kr. nedbragt til kr. konverteres til nyt kontantlån hovedstol kr. med løbetid på 18 år og 3 md. Afdeling 14: Oprindelig hovedstol kr. nedbragt til kr. konverteres til nyt kontantlån hovedstol kr. med løbetid på 14 år. Lovgrundlag Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet boligbyggeri. Låneprovenuet må højst svare til indfrielsesbeløbet på det indfriede lån med tillæg af konverteringsomkostninger (pgf. 5, stk. 1). Det nye lån skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån (kan afrundes til hele år) (pgf. 5, stk. 2). Det nye lån skal tilbydes på sådanne vilkår, bruttoydelsen incl. bidrag bliver lavere end på det indfriede lån (pgf. 5, stk. 8). Økonomi Lånene er ikke behæftet med kommunegaranti. Bilag Ansøgning om godkendelse af konvertering 28. februar

44 Refer Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget godkender konvertering af 5 lån og tinglysning af nye pantebreve indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 27: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Indstillingen godkendt Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen og Preben Linnet deltog ikke i sagens behandling 28. februar

45 Refer 25. Ansøgning fra DSI Storegadehuset 9, Løgumkloster om overførsel fra henlæggelser til tab og vinding G Sagsfremstilling I henhold til lov om drift og tilsyn med ungdomsboliger, meddeler bestyrelsen for den selvejende institution, Storegadehuset 9, Løgumkloster, senest i skrivelse af 21. december 2012, institutionen gennem længere tid oplever en vanskelig udlejningssitution, med deraf følgende lejetab og driftsunderskud. På baggrund af henvendelsen har administrionen indledt drøftelse med bestyrelsen for Storegadehuset 9 om løsningsmuligheder på Storegadehusets udfordringer med udlejning og driftsøkonomi. Til dækning af forventet underskud i regnskabsår 2012/13, ansøger bestyrelsen om tilladelse til overføre kr. fra konto for henlæggelser til fornyelse og vedligehold til konto for tab og vinding. En huslejestigning vurderes ikke som en realistisk mulighed og vil sandsynligvis medføre yderligere lejetab. Pr. 31. juli 2012 udgør henlæggelser til fornyelse og vedligehold ialt kr. Lovgrundlag Lov om almene boliger Økonomi Ingen Bilag Anmodning om overførsel til henlæggelse for lejetab Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen om overførsel Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 28: Indstilles godkendt med den bemærkning, der indledes drøftelse om afvikling af den selvejende institution. Ib Lindegaard og Bente Koudal Sørensen var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 28. februar

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013 Refer Refer Mødedo: 19. marts 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Ingen Flemming Gjelstrup anmodede om, pkt. 13 blev taget af dagsordenen, da stens vandplaner

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud. Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Mødedo: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 15. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i mandag den 29. august 2005, Kl. 18.00 i s mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 08-10-2009 07:30 Torsdag 08.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. september 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:30. Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. september 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:30. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 18. september 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:30 Fraværende: 18. september 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. marts 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Jens Chr. Gjesing og Peter Chr. Jacobsen forlod mødet kl. 19.12

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. februar 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 25. marts 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Mogens Brag, Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen

Læs mere

REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00. i byrådssalen

REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00. i byrådssalen REFERAT Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Tina Tving Stauning,

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-08-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere