Rapport Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets studietur til Manchester 29. september 1. oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets studietur til Manchester 29. september 1. oktober 2011"

Transkript

1 Rapport Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets studietur til Manchester 29. september 1. oktober 2011 Deltagere Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: Cemal Oklu, Tuncay Yilmaz, Christian Holtet, Evan Lynnerup, Kaj V. Hansen. Forvaltningen: Direktør Mogens Raun Andersen, Jobcenterchef Anne Haarløv, Administrationschef Maria Tvarnø, planlægger i Administration og Udvikling Liselotte Petersen 1

2 Torsdag d. 29. september Ankomst Manchester. Transfer til hotel, indlogering. Manchester City Counsil, NEET projektet. ManchesterTown Hall Udvalget mødte politikere og embedsmænd som bl.a. har ansvar for ungeindsatsen. Besøget rummede oplæg fra Manchester Citys NEET projektkoordinator Sarah Ross, som præsenterede den særlige indsats rettet mod unge. NEET står for Not in Employment, Education or Training, en betegnelsen der efterhånden også anvendes af andre lande. Besøget omfattede desuden en præsentation ved Mogens Raun Andersen af beskæftigelsesindsatsen (fokus, indsats og initiativer) i Danmark samt efterfølgende drøftelser og vidensdeling. Der er ca. 0,5 mio. borgere i Manchester City, heraf ca studerende. Manchester har været ramt af arbejdsløshed og alvorlige sociale problemer igennem de seneste 30 år, og især har de seneste års krise medført, at langtidsledigheden er steget yderligere. Den seneste tids optøjer er bl.a. begået af unge, der ikke føler de er en del af samfundet og ikke kan se muligheder for sig selv. I England er der ca. 1 mio. unge arbejdsløse under 24 år, svarende til 30 % af de unge. Af hele landets arbejdsstyrke på 30 mill. mennesker er 8,3% arbejdsløse 2

3 Generelt er overførselsindkomsterne lave, og for nogle familier er det vanskeligt at forsørge deres børn når de når en vis alder og at betale for deres videre uddannelse. NEET koordinator Sarah Ross med kollega Finanskrise og lavkonjunktur har medført betydelige besparelser på den sociale indsats. Den tidligere støtte til transport og bøger til de helt unge under uddannelse er f.eks. bortfaldet. Mange unge har derfor ikke råd til at begynde på uddannelse selvom den er gratis til det 18. år, og arbejdsløsheden medfører, at de vanskeligt kan finde job. Mange af de unge føler sig således ved siden af samfundet. Det kommer bl.a. til udtryk under borgerdemonstrationer hvor de stjæler varer i butikkerne frem for at deltage i demonstrationerne. NEET projektet startede november 2003 og har topprioritet. I 2003 var ca. 30 % af de unge årige i Manchester City omfattet af kategorien, eller de var 'ukendte' i den forstand, at kommunen ikke vidste om de var i gang med uddannelse eller beskæftigelse. For projektet var det vigtigt også at finde de ukendte, da de var i fare for at havne i NEET gruppen af unge med uklare eller ikke-eksisterende fremtidsplaner. Når de unge fylder 16 år står de ved en skillevej ('keypoint'), hvorfor det er vigtigt at få fat i dem på dette tidspunkt. Indsatsen er baseret på en analyse af risikoen for at havne i NEET gruppen. Hvilke faktorer gør sig gældende? Antagelser om de unge viste sig at være forkerte et stykke ad vejen, da årsagerne viste sig at være mere komplekse unge ml. 16 og 18 blev analyseret gennem en 2-årig periode. Ved at sætte data sammen fra forskellige systemer opnåede man et langt bedre billede, selv om Manchester data er meget forskellige fra nationale data. 32 rene NEET kvinder og 9 mænd blev fundet. Resten var kun on-off arbejdsløse ( revolving doors ). Billedet var derfor ikke så slemt som frygtet, og nye erkendelser blev opnået. Eksempelvis er GCSC standard kvalifikationer (et nødvendigt karakterniveau i 5-6 fag i skolen) nødvendige for at komme videre i 3

4 uddannelsessystemet. Gode GCSC karakterer viste sig mod forventning ikke at være en garanti for at undgå NEET, da andre forhold gør sig gældende. 4 hovedårsager til NEET: - kriminalitet - anbragt uden for hjemmet - skal tage sig af mindre søskende eller forældre - sygdom - teenage graviditet (41 mødre i alderen år koncentreret i 4 wards (distrikter) Disse unge er vanskelige at mobilisere til uddannelse og deltagelse i samfundet. Videre stødte projektet på et generationsfænomen: i visse familier har 3-4 generationer bagud levet af sociale ydelser, så et almindeligt arbejdsliv er ukendt for de unge. Misbrug er tilsyneladende ikke en væsentlig barriere, selv om det spilleren rolle. Manchester er inddelt i 32 wards (distrikter). I forbindelse med projektet valgte man særligt at fokusere på de 18 distrikter, hvor koncentrationen af målgruppen var høj. Der er dedikeret 3 kommunale medarbejdere til hver af de 18 distrikter. Videre er der etableret et tæt samarbejde mellem kommunen, Jobcenter Plus, uddannelsesinstitutioner og politi. En særlig styrke ved projektet er samarbejdet om problemløsning på tværs af fagrupper og institutioner og uden så meget fokus på fordeling af ressourceforbruget. Herved er det i højere grad blevet en fælles løsning, som desuden er blevet mere holdbar takket være koordinering og vidensdeling. Projektet anerkender, at de unge er i NEET gruppen med dertil hørende problemstillinger, men tilgangen er en no NEET tolerance. Ingen bør være i gruppen. Multi agency approach : Partnerskabet ml. de professionelle holder stadig børnesygdommene er overstået. Der udvikles i fællesskab en strategisk plan Medlem af City Council delegationen 4

5 og en ramme for samarbejdet ( performance management framework ). For bedste resultat anlægges en partnership approach. Samarbejde ml. alle aktører med en effekt på de unges liv reducerer risikoen for fejl ( delivery risk ). Ikke alle samarbejder i de enkelte distrikter er ubetinget lige stærke, men projektkoordinatorens opfattelse er, at de samarbejder, der har opnået størst styrke, er de der ikke har baseret samarbejdet på puljemidler, men på de eksisterende ressourcer, der til gengæld bruges bedre. I de 18 udvalgte distrikter holder samarbejdspartnerne fælles tværfaglige indsatsmøder med hver enkelt ung der er omfattet af projektet. På indsatsmøderne sker en målrettet planlægning og koordinering der tager sigte på at hjælpe den unge i stand til at gå i gang med uddannelse eller arbejde. Der bliver desuden aftalt en arbejdsfordeling, hvor samarbejdspartnerne er fleksible overfor at påtage sig opgaver, selvom disse overlapper andres arbejdsområder. Kan det medvirke til at effektivisere indsatsen eller begrænse antallet at professionelle, der er i kontakt med den unge, er det sådan der samarbejdes. Der anlægges et helhedssyn på familien skal indsatsen have nogen varig effekt, må man se på hele familiens situation. Projektet skal medvirke til at øge de unges tro på muligheder og styrke deres kompetencer. Koordinatoren oplever, at det i mindre grad er et spørgsmål om at inspirere de unge til at træffe valg, og i højere grad handler om at fastholde den unge i de forløb, de vælger. Svingdørsproblemer og frafald er et udbredt problem. Særlige gader eller boligområder har mange NEET unge. Gennem prioritering af indsatsen i de områder hvor koncentrationen af NEET unge er høj, er det med fokus på skole, lokal styring mm. lykkedes at reducere disse NEET wards fra 17 i 2007, til 8 i Projektet fandt frem til Top 5 NEET skoler med en stor andel af unge der forlader skolen uden ordentlige kvalifikationer. Antallet af NEET kandidater er nu faldende på disse skoler. Medlem af City Council delegationen Ligeledes er antallet af anbragte børn faldet (17,1% i 2007 til 3% 2009) 5

6 Forsøg på at få de unge i gang med uddannelse: succesrate 90%. Ofte må de starte op i et job først, og når de finder ud af, at for at fortsætte ad den vej må de gøre skolen færdig eller fortsætte videre i uddannelsessystemet, bliver de motiverede for at gå i skole igen. Plettet straffeattest skal ikke være en hindring for at komme i uddannelse eller job. Det gode resultat af projektet er, at NEET gruppen i 2003 blev opgjort til 30%, i 2010 mindre end 10%. Opsummerende kan nævnes, at NEET projektet virker ambitiøst og kan inspirere til dels at lade en grundig analyse lægge til grund for indsatsen, dels at praktisere et mere omfattende helhedssyn på den unge. At forholde sig til hele familiens situation giver god mening, da det ofte vil være vanskeligt at intervenere med gode resultater til fordel for den unge hvis hele familien er truet. Samarbejdsformen, hvor alle interessenter sidder med om bordet, placerer den unge i centrum og sammen bliver enige om en strategi for indsatsen, synes at være en frugtbar organisering. Videre er tanken om at intervenere på en måde så den unge er direkte tilknyttet så få professionelle som muligt bl.a. ved at de involverede aktører gerne overlapper hinanden i et smidigt samarbejde - interessant. Alt andet lige må en sådan organisering betyde et mindre ressourceforbrug, hvad projektlederen da også gav udtryk for. NEET målgruppen har træk til fælles med de unge Roskilde Kommune arbejder med, og som typisk er kendt af både det sociale område og beskæftigelsesområdet. Det er værd at tænke i et øget tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde ift. disse områder. Det der adskiller Manchester og Roskilde er først og fremmest antallet af unge arbejdsløse, der i et eller andet omfang har NEET karakteristika, men også omfanget af de sociale problemstillinger der følger med et samfund, der er ramt af lavkonjunktur og lavere politisk prioritering af socialpolitik. Fredag d. 30 september Jobcenter Plus, Oldham Oldham i udkanten af Manchester er befolkningsmæssigt så stort et område, at områdets Jobcenter Plus (der er 14 Jobcentre i hele Manchester) kun dækker selve Oldham distriktet, der har indbyggere. Unge under 18 år har ingen ret til sociale ydelser. Fra den unge fylder 16 år 6

7 modtager forældrene ingen børnepenge, hvis ikke den unge går i skole. En del unge bliver derfor bedt om at forlade hjemmet, da de i så fald er en økonomisk belastning. De årige der søger om økonomisk hjælp gennemgår et dianogstic interview og gøres bekendt med betingelserne for at modtage støtte. Unge der søger økonomisk hjælp, kan i 8 uger få overlevelseshjælp ( severe hardship ) på 53 om ugen. De skal møde i Jobcentret hver 2. uge. Income support er en mere stabil indkomst, men der er flere krav bundet op på ydelsen. Nogle virksomheder har etableret en mentorordning. Vil man ikke i arbejde pålægges man 4 ugers mandatory work, som betales af kommunen. Flexible Support Fund: der kan ydes hjælp til f.eks. transport til jobsamtale, den første måneds transport eller et sæt tøj til ansættelsessamtalen. Éngangsbeløb eller en kort periode. Jobcentret samarbejder med forskellige organisationer, der bidrager på forskellige vis. Bl.a. Connections, der består af 8 rådgivere, der yder hjælp og rådgivning. Dette forum finansieres af stat, kommune og politiet samt den frivillige sektor, der bidrager lidt. Videre samarbejdes med: sundhedssystemet, handicaporganisationer og misbrugsorganisationer. Work program er en 2 årigt, forholdsvist ny måde at samarbejde med private, kontraktstyrede aktører på. Jo mere vanskelige de unge er, jo bedre betaling hvis det lykkes at få dem i uddannelse eller arbejde. Mandy Ellis, Jobcentre Plus, Oldham Virksomhedskonsulenter og rådgivere befinder sig midlertidigt i en anden bygning. Her arbejdes bl.a. med programmet Work Experience, hvor 4 virksomhedskonsulenter (som ikke har direkte borgerkontakt, men rådgiver rådgiverne) finder praktikker, også i Jobcentret. Der er ingen jobgaranti, men for 7

8 virksomhederne er det god branding at påtage sig et socialt ansvar ved at hjælpe de unge ind på arbejdsmarkedet (nævnes i nyhedsbreve f.eks.). Et andet program er Work together ; en opfordring til frivilligt arbejde og networking. Godt at have på CV et og en vej til arbejdsmarkedet. Videre Work Clubs ; frivilligt arbejde for organisationerne. New Enterprise Allowance er et nyt initiativ for iværksættere. Der kan ydes økonomisk støtte i 26 uger samt mindre opstarts lån. Enterprice Clubs er et forum for udvikling af idéer. Alle disse programmer og initiativer er det frivilligt at deltage i selv om rådgivere og virksomhedskonsulenter gør deres til at overtale de unge til at deltage i så meget opkvalificerende og netværksdannende som muligt. Jobcentret har tætte forbindelser til forsvaret, da der her er mange jobmuligheder (som f.eks. håndværker) ud over at være soldat, hvad ikke mange unge ved. Deltagelse i Skills Conditionality betyder at den unge kan opnå manglende færdigheder, f.eks. forbedre sine sprogkundskaber. Jobcentre Manager John Fountain og Samantha Durr Opsummerende: Jobcentre Plus i Oldham betjener et langt større befolkningsgrundlag end jobcentre i Danmark. Jobcentre Plus har færre muligheder for at yde økonomisk støtte; den er lavere end i Danmark og kan ydes i kortere tid. Jobcentrene i England opererer blandt mange forskellige aktører, der alle varetager en snæver del af indsatsen. F.eks. samarbejdes der til forskel fra Danmark tæt med den frivillige sektor, hvor de frivillige organisationer kan tilbyde aktiviteter i et afgrænset felt og en forholdsvis kort periode. Ligeledes er der på et tidligt stade tilbud om hjælp til at blive selvstændig, hvilket typisk ikke er en del af de danske jobcentres faste tilbud. En anden forskel er, at der i 8

9 Ficssag BrevID Danmark i højere grad er tilbud om at deltage i længerevarende, opkvalificerende forløb, der både favner en socialpædagogisk og en arbejdsmarkedsrettet indsats. Alt i alt virker indsatsen i de engelske jobcentre mere fragmenteret, og at der i højere grad er lagt op til hjælp til selvhjælp. Greater Manchester Police, Bury Division. Police Cadet Scheme Besøget indeholdt oplæg fra Martin Coyne om politikadetprojektet samt efterfølgende snak med de politifolk, der er tilknyttet projektet, samt nye og tidligere politikadetter. Besøget blev afsluttet med en rundvisning på politistationen, der er den nyeste og største i Greater Manchester. Projektidéen blev udviklet for godt 8 år siden. Man genoptog titlen kadetter der ellers var blevet afskaffet samtidig med politiassistent lærlingeuddannelsen for de 16- årige. Projektet finansieres gennem puljer og ved at politiet stiller faciliteter og mandetimer til rådighed. Udsnit af de unge kadetter Unge mellem 16 og 18 år rekrutteres en gang årligt gennem annoncering på high scools og biblioteket. Der er stor søgning på politikadetuddannelsen og holdstørrelsen er vokset fra ca. 15 til i dag 30. For at blive optaget skal den unge bo eller opholde sig fuld tid (pga. arbejde eller uddannelse) i Bury området. For at blive udvalgt skal den unge udfylde en ansøgning. Optagelse som politikadet kræver som udgangspunkt en ren straffeattest, men en lille forseelse kan accepteres. Nogle af de tidligere politikadetter er efterfølgende blevet frivillige indenfor politiet, og deltager bl.a. i dette projekt som assistenter. F.eks. har en af de allerførste deltagere i kadetuddannelsen efterfølgende arbejdet som frivillig i en periode inden han gennemførte en egentlig politiuddannelse. Han er i dag ansat ved politiet. Politikadetuddannelsen er et etårigt forløb. De unge møder 2-3 timer en aften om ugen, hvor de bliver præsenteret for alle aspekter af politiarbejdet. Det sker 9

10 gennem oplæg og praktisk undervisning, hvor politiet inddrager andre samarbejdspartnere - f.eks. brandvæsenet og redningstjenesten - til at fortælle om deres arbejdsområde. Derudover bliver kadetterne opmuntret til at prøve kræfter med så mange aktiviteter som muligt inden for politiet. De bliver dog aldrig tvunget til at deltage i aktiviteter de ikke ønsker. Kadetterne får således mulighed for at deltage i en række praktiske og konkrete opgaver, enten som føl eller som tilskuere. Bl.a. i alarmcentralen, hvor de overhører indgående opkald. Et andet arbejde er hundetræning, hvor kadetterne kan få lov til at agere flugtperson for politihundene. De unge besøger også hestestaldene og får mulighed for at overvære politiets træningsøvelser; løb gennem ild, håndtering af ekstreme situationer, skjoldøvelser hvor de i træningsøjemed smider sten efter politiet etc. Håndtering af konfrontationer, lederkurser og førstehjælpskurser er andre elementer i uddannelsen. Frivilligt arbejde udgør en fast bestanddel af kadetforløbet. F.eks. forklarer Martin Coyne, at politikadettererne netop har ryddet og ordnet en tilgroet have i et hospice i lokalområdet. Formålet med det frivillige arbejde er, at de unge skal være positivt synlige i Projektkoordinator Martin Coyne samfundet og særligt i lokalområdet. Aktuelt forbereder politiet en større begivenhed i Bury, hvor de unge kadetter skal repræsentere Burys ungdom. I forbindelse med større begivenheder (beboerfester, koncerter, fodboldkampe etc.) går kadetterne rundt i området i uniform under tæt observation og i følgeskab af uddannede politifolk. De bliver politiets ekstra øjne og medvirker til at skabe ro ved at være synlige i området. I færdselspolitiet får kadetterne f.eks. til opgave at kontrollere kørekort digitalt. Deres opgaver foregår dog altid inde i bilen, så de ikke kommer i kontakt med borgerne. I det hele taget er der i politiet stor opmærksomhed på at de unge politikadetter ikke må blive involveret i farlige eller ubehagelige situationer selv om de bruges aktivt. 10

11 I den efterfølgende snak med politikadetterne oplyser en stor del af de unge, at de melder sig til kadetuddannelsen fordi de ønsker at komme indenfor politiet som voksne. Det egentlige formål med projektet er dog ikke at de skal ansættes hos politiet, men i højere grad, at de unge skal blive gode samfundsborgere. Andre unge lægger vægt på, at forløbet er spændende og noget som de kan skrive på deres CV. Videre er det en fordel, at deltagelse i projektet kan hjælpe dem til at kvalificere sig til College (gymnasiet). De nye unge rekrutter tilkendegiver en meget positiv forventning til uddannelsen og meddeler da også, at de er indstillet på at yde en indsats i det frivillige arbejde, som de betragter som er en naturlig del af kadetforløbet. Frivillige, tidligere kadetter For politiet er der ligeledes flere fordele ved at køre dette program. Dels er kadetterne levende reklamesøjler for politiarbejdet (rekruttering til politiet); dels er de unge rollemodeller for andre unge (goodwill blandt unge til politiet), og endeligt opnår de unge indsigt i og forståelse for politiarbejde og samfundsnyttigt arbejde, og bliver i bedste fald gode samfundsborgere. De unge kadetter er entusiastiske unge, der går i skole, og som er interesserede i at gøre noget godt for samfundet. De er også interesserede i at komme frem i verden og i at få et interessant og fast job i et samfund med høj ungdomsarbejdsløshed. De tilhører fortrinsvis middelklassen og har ikke selv erfaringer med politisk arbejde eller protester. De er ikke nødvendigvis bogligt mindede, men har lyst til fysiske udfordringer. 11

12 Lørdag d. 1. oktober Kickz projektet Fodboldklubben Manchester City har på linie med andre fodboldklubber herunder byens anden store klub Manchester United involveret sig i socialt arbejde. I Manchester City sker dette under overskriften City in the Community, som det prisbelønnede Kickz projekt er en del af. Kickz er for unge mellem 12 og 19 år, og formålet beskrives som: Få de unge i gang med konstruktive aktiviteter Nedbryde barrierer mellem politiet og de unge Reducere kriminalitet og anti-social opførsel (gadeuorden, hærværk) Forøge de unges muligheder for at indgå i fodbold, læring og officialopgaver Skabe veje for dem til uddannelse, oplæring og arbejde Opmuntre dem til frivilligt arbejde og forøge deres interesse for professionel fodbold Grundlæggende er projektet kriminalitetsforebyggende, da fornuftige aktiviteter og et opbyggeligt socialt tilhørsforhold mindsker risikoen for, at de unge får problemer med politiet. 3 aftener om ugen (torsdag-fredag-lørdag) er der aktiviteter for de unge. Projektleder Dave Coppin og en stab af medarbejdere står for aktiviteterne, som bl.a. omfatter, at de unge kan lave musik og musikvideoer i Kickz eget studie, tage på ture, sportsaktiviteter etc. Projektet har tilknyttet 15 medarbejdere lokalt, bl.a. lærere, der yder undervisning i f.eks. emnet sundhed. Kickz finansieres med årligt, skaffet gennem donationer fra Princes Trust, kommunen (Manchester), boligforeninger, vagtfirmaet G4S m.fl. Projektlederen skal søge om midler hvert år, og trækker en lille løn til sig selv ud 12

13 af donationerne. Projektet støttes ikke direkte af fodboldklubben Manchester City, men de unge nyder godt af adgangen til klubbens lokaler, merchandise, T- shirts, fribilletter ind imellem og andre privilegier. Signalet om tilhørsforhold til den kendte klub er et kraftigt lokkemiddel. De unge deltagere kan i bedste fald blive rollemodeller for andre ubemidlede og rodløse unge. En enkelt tidligere Kickz deltager har nu startet et andet lignende projekt for unge op andetsteds, hvor han hjælper unge, der er i samme situation som han selv var. Der er ingen visitation til projektet. De lokale unge kommer selv til Kickz, som tager sig af unge i alderen år. Man kan blive bortvist, hvis man ikke opfører sig ordentligt og skaber problemer for sig selv eller andre. Der er en vis selvjustits, hvor de ældre unge irettesætter de yngre unge. Er der for meget bøvl i en aktivitet, lukker lederen den ned i f.eks. en uge. Det er en slem straf, for de unge keder sig og savner aktivitetsmuligheden. Kickz giver de unge et alternativ til det, de ikke ønsker, men som bliver deres mulighed for at klare sig: bandekriminalitet, som er et stort problem i området. Samarbejdet med politiet i de belastede kvarterer er dårligt projektets medarbejdere og politiet taler ikke på samme bølgelængde. Dave Coppin ønsker sig et bedre samarbejde med politiet, da det ville mindske spændingerne i kvarteret. Arbejdsløsheden er høj og de unge har ikke råd til at tage en uddannelse. En SUlignende ydelse for årige (E.M.A.) er netop blevet afskaffet hvilket forværrer situationen. En del af de unge har ikke engang råd til transporten til uddannelsesinstitutionen og må frafalde uddannelsen af samme årsag. Kickz kan i et vist omfang matche unge med arbejdsgivere, idet lederen og medarbejderne har et netværk. Der er dog ikke tale om at firmaer der støtter Manchester City, også pr automatik støtter Kickz-unge ved at stille f.eks. praktikeller elevpladser til rådighed. For klubben og sponsorerne betyder det sociale arbejde med Kickz som et ud af flere programmer (klubben har f.eks. også initiativer for seniorer), at de kan opnå et CSR image i en by med mange fattige unge uden udsigt til uddannelse eller arbejde. 13

14 Kickz projektleder Dave Coppin Udvikling af projektet og dets aktiviteter sker gennem kvartårlige møder mellem lederen og de bedst formulerede af de unge. Sammen får de idéer til hvad der kan være nye gode aktiviteter. For Dave Coppin er succeskriteriet bæredygtighed, dvs. at der årligt opnås tilstrækkelig finansiering til at vedligeholde og gerne udbygge eksisterende aktiviteter for de unge. De seneste uroligheder har gjort det lettere at skaffe midler til projektet, da gadeoptøjerne har øget bevidstheden om, at der er en stor gruppe unge det har behov for hjælp. Opsummerende: Projektet er specielt relevant i Manchester-sammenhæng, hvor kriminaliteten er høj og udsigtsløsheden for de unge manifest tilstede. I Danmark dækkes behovet for ungeaktiviteter i højere grad af ungdomsklubber, sportsklubber, foreninger, uddannelsesinstitutioner som VUC samt diverse projekter og initiativer for unge. Afrejse lørdag eftermiddag. 14

15 Forslag til fremtidige initiativer i Roskilde Kommune Ny model for et tværsektorielt samarbejde omkring unge (samarbejdspartnere: Børn og Unge, Skole, UU, Beskæftigelsesområdet, eksterne aktører) Formålet med ideen er at sikre, at i princippet alle unge kommer i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Idéen er inspireret af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget studietur til Manchester, hvor de er udviklet er særligt projekt: NEET (Not in Employment, Education or Training). NEET målgruppen er årige som er omfattet af definitionen, eller 'ukendte' i den forstand, at kommunen ikke ved om de er i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Typiske problemer hos de unge der er omfattet af NEET definitionen, er tidligt forældreskab, kriminalitet, anbragt uden for hjemmet, unge med voksenansvar eller hjemløshed. Tiltaget har ført til, at andelen af unge i Manchester City, der ikke er igang med uddannelse eller job er blevet reduceret fra 30% i november 2003, hvor projektet blev startet, til 10% i Det skal siges, at resultatet nok afspejler, at udgangspunktet i Manchester er noget ganske andet end Roskildes, idet de sociale og økonomiske forhold i England er af en anden karakter end i DK. I et Roskilde projekt vil målgruppen være en anden, evt. rettet mod en udvidet aldersgruppe. Det giver dog mening at tænke i forebyggelse på dette tidlige tidspunkt i de unges liv. Ikke mindst på beskæftigelsesområdet, idet det vil forebygge, at de unge bliver kontanthjælpsmodtagere en stor del af deres liv. Selvom de sociale problemer er tungere og koncentrationen større end vi kender til i Roskilde Kommune, kan projektidéen overføres til vores egne 'mindre tunge' målgrupper. I hovedtræk er idéen at udvikle en ny tværfaglig samarbejdsmodel, hvor de enkelte sektorer dedikerer ressoucer til en fokuseret indsats, som skal bringe den enkelte unge igang med uddannelse eller arbejde - og fastholde dem i forløbet. I Manchester udvalgte man de distrikter, hvor målgruppekoncentrationen er særlig høj. I Roskilde kan man vælge en tilsvarende fokusering på områder i kommunen, hvor andelen af unge uden uddannelse eller arbejde er forholdsvis høj. I NEET projektet har man etableret et tæt samarbejde mellem ungesagsbehandlere i kommunen, Jobcenter Plus (som er en statslig institution), uddannelsesinstitutioner og politi. Gruppen af samarbejdspartnerne holder fælles indsatsmøder med hver enkelt ung hvor der sker en målrettet 15

16 planlægning, som tager sigte på at hjælpe vedkommende i stand til at gå igang med uddannelse eller arbejde. Samarbejdspartnerne aftaler en arbejdsfordeling omkring den unge med fleksibilitet ift. at påtage sig opgaver, selvom disse lapper ind over andres arbejdsområder. Formålet er at effektivisere indsatsen, udnytte ressourcerne bedre og begrænse antallet at professionelle, der er i kontakt med den unge. De tværfaglige grupper holder jævnligt opfølgningsmøder, hvor den unge selv deltager mhp. at sikre, at indsatsen virker efter hensigten. En lignende model kan udvikles mellem kommunens områder, sektorer, UU etc. Udfordringer: Tavshedspligt kan være et issue, evt. kunne man bruge udfordringsretten? Frivilligt arbejde som element i beskæftigelsesindsatsen (samarbejdspartnere: beskæftigelsesområdet, Kultur og Fritid, eksterne aktører) Formålet med idéen er at udvide de lediges valgmuligheder mht. aktivering, styrke deres CV og selvværd samt holde dem i gang med en meningsfyldt aktivitet. Det øger andelen af borgere der løfter samfundsmæssige opgaver ved at påtage sig frivilligt arbejde. Idéen er inspireret af BIU s studietur til Manchester, hvor frivilligt arbejde er en stor del af samfundsbevidstheden og ledige opfordres til at søge ind i frivillige organisationer. I Manchester udfoldes ikke den model der er beskrevet her: Frivilligt arbejde kan udgøre et helt nyt integreret element i kommunens beskæftigelsesindsats. Konkret vil borgere, der ikke har problemer ud over ledighed, kunne inspireres til at involvere sig i frivilligt arbejde som alternativ til traditionel aktivering. De vil dermed kunne indgå i en form for social borgerpligt, f.eks i institutioner, virksomheder eller frivillige foreninger. For borgere med problemer ud over ledighed kunne frivilligt arbejde udgøre et element i deres målrettede aktivering i det omfang, det ville være foreneligt med beskæftigelsesindsatsen. I samtaler med de ledige og på kommunens hjemmeside kan borgerne inspireres til på denne måde at styrke CV et, øge selvtilliden og samtidig danne sig en forestilling om hvilken uddannelse eller branche, det kunne være ønskeligt at bevæge sig ind på. Her vil de ledige også kunne guides til hvordan de kommer i forbindelse med de lokale organisationer, institutioner, foreninger og virksomheder, der efterspørger frivillige ressourcer og til hvilke opgaver. Der kan etableres et netværk for frivillighedsorganisationer, offentlige institutioner og private virksomheder, som ønsker at benytte denne frivillige ressource - på samme vis som vi i dag har 'VirksomhedsNetværk Roskilde'. Et sådant netværk ville ligeledes henvende sig til de borgere der er i arbejde, men som har overskud til at bidrage med frivilligt arbejde i større eller mindre 16

17 omfang. Gennem netværket kan der annonceres efter frivillige kræfter både til løbende opgaver og til lejlighedsvise begivenheder. Inddragelse af organisationer som f.eks. Beredskabsstationen og politiet i arbejde med at styrke og aktivere de unge meningsfyldt Visse af Manchester Citys Kickz aktiviteter kan tænkes at inspirere f.eks. Projekt LUP (Lokale Unge Partnerskaber) til lignende initiativer (lave musik, f.eks.). Konceptet kan dog ikke kopieres direkte. Tilknytningen til en sportsklub er i Danmark ikke lige så tillokkende som det er at opnå tilknytning til en stor og kendt klub som Manchester City. Det giver derfor ikke tilsvarende mening for danske unge at signalere tilhørsforhold og låne en sportsklubs autoritet. Idéen om at lade virksomheder og idrætsklubber løfte et mere formaliseret socialt arbejde for unge, er dog afgjort værd at arbejde videre med. I Roskilde arbejder VirksomhedsNetværk Roskilde allerede nu på kontakten til FC Roskilde v. direktør Kim Milton, der støtter tanken om at lade sponsorvirkomhederne give et aktivitetstilbud til unge med behov for et alternativ til gadeliv og kriminalitet. Konceptet i Manchesters Police Cadet Scheme kan være bæredygtigt i Danmark, men i lidt anden form. Først og fremmest skal det målrettes vanskeligt stillede unge med behov for statusløft og for konstruktive udfordringer: dvs. unge, med ringe forældreopbakning, problematisk skolegang, begyndende kriminel løbebane og vanskeligheder med at få tag i voksentilværelsen. Mao. skal målgruppen være mere problematisk end de forholdsvis velfungerende unge, der deltager i Manchesters Police Cadet Scheme. Dernæst skal politiet selv løfte opgaven og både finansiere, designe og gennemføre forløbet med et minimum af kommunale ressourcer. I Roskilde er der som et pilotprojekt iværksat projekt Brandkadetter, hvor unge ml. 13 og 15 år gennemgår en kadetuddannelse på Beredskabsstationen. Det er endnu for tidligt at evaluere på forløbet, men hidtidige meldinger er, at de unge finder det spændende at deltage. Dette projekt er et tværorganisatorisk samarbejde, der finansieres med statslige puljemidler og kommunens egne ressourcer. Målgruppen tænkes i fase 2 udvidet til også at omfatte de årige. Desuden indgår i konceptet, at de unge skal tilbydes et fritidsjob i forlængelse af kadetuddannelsen. Andre organisationer der kan tænkes at tilbyde spændende og udfordrende aktiviteter for specielt unge mænd, er f.eks. Civilforsvaret og Hjemmeværnet. Udfordringer: Der kan være risiko for refusionstab som følge af denne aktiveringsform. Evt. kunne man bruge udfordringsretten? Videre en risiko for fastholdelse af 'hyggefrivillige' som mister incitamentet til at søge ordinær beskæftigelse, hvorved forsørgelsesudgifterne øges. 17

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

EVALUERING 2012. High:five

EVALUERING 2012. High:five Januar 2013 EVALUERING 2012 High:five Et virksomhedsinitiativ for kriminalitetstruede unge Indhold Intro 3 1. Status på match i 2012 5 Jobmatch i 2012... 6 Uddannelsesmatch i 2012... 7 High:fives samarbejdsvirksomheder

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING MENTORER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats

CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING MENTORER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING MENTORER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats Mentorer i udsatte boligområder - Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats Nana Øland

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING MENTORER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING MENTORER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING MENTORER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats Mentorer i udsatte boligområder - Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats Nana

Læs mere

"Missing Link" og aktivering

Missing Link og aktivering "Missing Link" og aktivering - herunder deltagernes og kommunernes forventninger 1. delrapport Maj 2004 Henning Hansen, Mette Marie Juul og Flemming Jakobsen CASA "Missing Link" og aktivering - herunder

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

2012 17. 23. november. New York. Studietur for Socialudvalget og. Sekretariatet Socialforvaltningen Aarhus Kommune

2012 17. 23. november. New York. Studietur for Socialudvalget og. Sekretariatet Socialforvaltningen Aarhus Kommune 2012 17. 23. november New York Studietur for Socialudvalget og Børn og Unge udvalget (tvangsforanstaltninger) Deltagerliste Claus Thomasbjerg Formand for Socialudvalget Kate Runge Medlem af Socialudvalget

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

2015 Beskæftigelsesplan

2015 Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2015... 3 2. De vigtigste lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Det nordjyske arbejdsmarked... 6 2.2 Faldende arbejdsstyrke og stigende

Læs mere

RAPPORT. Studietur London og Stockholm

RAPPORT. Studietur London og Stockholm RAPPORT Studietur London og Stockholm Indhold Baggrund for studieturene... 4 Studieturens temaer i kort form... 5 Oversigt over program i London... 6 Ambassade v/ambassadør Anne Hedensted Steffensen....

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere