Visionskatalog. Output fra Visionsværkstedet Fejø former fremtiden den 21. September Fejø Former Fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visionskatalog. Output fra Visionsværkstedet Fejø former fremtiden den 21. September 2013. Fejø Former Fremtiden"

Transkript

1 Visionskatalog Output fra Visionsværkstedet Fejø former fremtiden den 21. September 2013 Udarbejdet af Anne Moloney Jane Pørtner Connie Reidun Steffensen Korrektur: Susanne Lautrop 4. oktober/2013 Udgave uden Netværksliste 1

2 Indhold: Introduktion - baggrund 3 Den gode Fejø - historie Fejø er fremtidens attraktive tilflytterø Visionsværkstedet Vinder - visionerne var: Øvrige visioner og fremtidsperspektiver Visioner, der kan relateres til Den værdimæssige del af et ø- liv (ø- identitet, selvforståelse, udvikling og omstilling) Visioner, der kan relateres til Den Økonomiske del af et Ø- liv (erhverv, bosætning, kulturel integration mv.) Visioner, der kan relateres til Den fysiske del af et ø- liv (maden, husene, vejene, energiproduktion mv. ) Visioner, der kan relateres til Den sociale del af et ø- liv (kunst, fællesskab mv.) Evaluering

3 Introduktion - baggrund Visionsværkstedet kom i stand fordi Connie Reidun Steffensen henvendte sig til Anne Moloney, med henblik på at afholde en visionsdag hvor Fejø- boere kunne samles om én eller flere fælles visioner. Baggrunden for henvendelsen var at tilbyde Fejø folk" konsulentbistand og give et venligt og velment spark til fælles retning. Målet var at gennemføre et værksted hvor Fejø- boerne kunne samle resurserne, finde fælles pejlemærker og med disse pejlemærker gå samme vej samtidig med at de kunne varetage personlige-, sociale - og forretningsmæssige interesser. Connies udgangspunkt var at kigge fremad og sammen med deltagerne at skabe rammer, hvor De Gode Fejøhistorier kunne fortælles med henblik på at skabe mere af det gode. I den sammenhæng betød, tidligere beslutninger, hvem der var hvem, de forskellige interesser og interessenter mv. ingenting. Det der var omdrejningspunktet - og som betød noget for denne dag - var at Fejø fik mulighed for at samle sig og i samarbejde finde fælles visioner for Fejøs fremtid. Dvs. finde lige præcis det som kunne samle Fejø folket i et fælles fodslag". Et fodslag der kunne skabe energi, motivation, lyst og glæde over at være fejøboer sammen med alle de andre. Connie fokuserede på fremtiden og i dette fokusfelt var det vigtigste at alle interessenter følte sig involveret og repræsenteret i arbejdet med at forme fremtidens Fejø. Frivillige Connies sparringsparter Jane Pørtner var med under selve gennemførelsen - og de arbejdede begge frivilligt. De har sammen med Anne Moloney udarbejdet dette Visionskatalog med henblik på at samle ideerne, så Fejøboerne har mulighed for efterfølgende - at handle ud fra forslagene. Kirsten Sydendal har sørget for, at Visionsværkstedet blev omtalt i Folketidende den og hun har sikret dækningen på Face- book og på Fejøliv.dk. Derudover 3

4 har Kirsten taget gode billeder af processen og produkterne. De kan ses på Face- book. Planlægningsgruppe I planlægningsfasen, som spændte fra februar til 21. september 2013, var nedsat den såkaldte C- gruppe som bestod af: Anne Moloney, Jørgen Møller, Charlotte Skov, Kirsten Sydendal og i slutningen med tilmeldingerne Susanne Lautrop. C- gruppen sørgede for de mange praktiske ting som f.eks. bestilling af lokaler, bestilling af mad, udarbejde indbydelser, uddele indbydelser mv. Gruppen har under planlægningen været optaget af og inspireret af Jason Roberts som bl.a. skriver:!"#$%&'$()*+#&,-./#&01&/22)&0122)*&$34&#5&)*&0)+&21%& "66)&(*$22)*%)&$7&%)89#/7)*%)&0)*&./6&.:*)&0)*;&<7&01&2"%&.:*)&#/22)*&354&"+& 0)*&)*&>16/7A)0&B$*&"+&3*:7)&10./26/%7)%& /&0/+&6$2"6$>*50);&<7&(6/.&.)0&>)0&"+& 2$>>)4&#5&B$62&+*$*&354&"+&01&>)%)*& 0)+;,& C$%%/)&')/01%&D+)E)%#)%& F& 4

5 Den gode Fejø - historie Visionsværkstedets første opgave var at skrive den gode historie om Fejø over emnet Liv og Mennesker. Den kom til at lyde således: Fejø er fremtidens attraktive tilflytterø Hvis du vil opleve at komme fra Birket, op over bakken, ned mod Kragenæs og se vandet, landet, øerne og færgen, så er det turen til Fejø du skal tage. Her kan du sidde på færgen eller sidde for dig selv i bilen læse en bog eller høre de seneste nyheder. Turen tager kun 15 minutter og billetten er en returbillet. Du kan lade bilen stå i Kragenæs og leje en cykel for en dag. På denne skønne ø vil du vil opleve at: der er tradition for at alle hilser på hinanden. der er et aktivt internationalt miljø, hvor alle nationaliteter er velkomme. det er stedet hvor man hjælper hinanden der er stort fællesskab og nyudvikling på tværs af interesser der er et aktivt foreningsliv Danmarks bedste frugt dyrkes i skønne plantager og haver der produceres internationalt anerkendte fødevarer også økologisk æblemost og cider der arbejdes med det sunde liv(motion og ingen stress ) der er 200 solskinstimer mere end i resten af Danmark der er ingen kriminalitet det er stedet hvor du som ny- tilkommen fra første dag inviteres med i fællesskabet det er stedet hvor der er vand, land og havne tæt ved det er stedet hvor der hele tiden arbejdes med fælles fodslag det er stedet med kunst, mad, læring, samvær, netværk naturoplevelser, turisme og musik det er stedet hvor du falder i søvn, mens du lytter til svaner og gæs det er stedet hvor tilflyttere, Fejbattinger, kultur, erfaring, ideer og muligheder 5

6 blander sig det er stedet hvor der er imødekommenhed det er stedet hvor der er kort fra ide til handling det er stedet med forpligtende fællesskaber hvis man vil der er smukt og velholdt der er boder der bugner i hvert et hjørne du kan hurtigt komme rundt på cykel det er nemt at komme til naboøerne og bruge hinandens tilbud og faciliteter der holdes visionsværksteder med det mål at sætte nye skibe i vandet og du har medindflydelse Så du kan roligt have en drøm om at komme til at bo på Fejø, og hvis du vil handle på din drøm, så er der stadig gode og billige huse i forskellige størrelser og prislag. Men skynd dig, for Fejø er en attraktiv ø, der selv former fremtiden og handler derpå. Visionsværkstedet Dernæst blev Visionsværkstedet gennemført og evalueret. Nedenstående er en oversigt af alle de visioner som fremkom under dagen. De blev talt op og vindervisionerne blev - som afslutning på dagen - fordelt med tovholdere som ville sikre at der sker fremdrift i vindervisionerne. De seks vindende visioner tænkes gennemført, eller sat på skinner, indenfor de næste 3 6 måneder. Vinder - visionerne var: 1. (194 stemmer) Oprettelse af privat drevet/frivilig drevet Fejø Bibliotek medbøger, cafe, mødested og undervisning (hjælp til fx nydanskere og skoleelever, it- hjælp). Tovholder: Brian Krøyer, Sonja Sæmundsen, Jørgen Møller 2. (180 stemmer) Fejø Forskønnelse med musik og fællesspisning, Tovholdere: Fritz Mønsted, Lene Støvring, Sonja Sæmundsen 3. (161 stemmer) Plantning af blomsterløg i vores rabatter Tovholder: Conni Sønderskov Hansen 4. (153 stemmer) Møde om oprettelse af Naturcenter Nord/Smålandshavet. 6

7 Tovholdere: Jørgen Møller, Leo Christensen, Per Rolighed, Ivar Dencker 5. (122 stemmer) Hæklede blomster på hegnet rundt om Vesterby Vandvæk. Tovholder Marie Louise Christiansen 6. (102 stemmer) Digitale historier på skilte rundt om på øen (om historiske og nutidige emner). Tovholder: Kirsten Sydendal Øvrige visioner og fremtidsperspektiver De øvrige visioner fra Visionsværkstedet er kategoriseret i 4 overordnerede indsatsområder. Opdelingen har hentet inspiration fra Gaia Education 1 : Det værdimæssige område (ø- identitet, selvforståelse, udvikling og omstilling) Det økonomiske område (erhverv, bosætning, færge) Det fysiske område (maden, husene, veje, vedligeholdelse) Det sociale og kulturelle område (undervisning, kunst, fællesskab, krop og psyke) De ideer i form af stikord, der fremgår under kategorierne, er de visioner som deltagerne under Visionsværkstedet skrev og hængte op. Under Visionsværkstedet blev visionerne prioriteret. Hver deltager kunne i prioriteringen give fra 10 til 1 point. Dvs. hver deltager valgte ca. 10 visioner ud og gav den højst prioriterede 10 point, næste 9 point osv. Tallet efter stikordet angiver hvor mange stemmer forslaget fik. Vigtigt var det, at tingene skulle kunne realiseres inden for de næste 3-6 måneder. Så der kan kommer synlige resultater hurtigt, så Fejøboerne kan mærke et: YES, WE CAN! Herefter kan der tages fat på de større visioner, der kræver mere, som næste led i visionsprocessen, for det er hensigten at mødes på denne måde igen. Det var der ingen i tvivl om! 1 7

8 Visioner, der kan relateres til Den værdimæssige del af et ø- liv (ø- identitet, selvforståelse, udvikling og omstilling) *Samle gode historier og sende dem til Kirsten, så de kan komme på Fejøliv (8) (3) (1) (1) *Ø- politik (9)(6)(2)(1) *Ø- politik indhold: Færger- it/net- energi- sundhed- bosætning- erhverv- turisme- miljø- skole- børnepasning. *Bosætningstiltag, men hvordan? Branding af det gode ø- liv (5) *Mere for unge mennesker på Øen (9) *Invitere Marie Louise Christiansen til samtale om at mødes med hende og nogle venner for at flere unge kan komme til Fejø og få en god oplevelse (1) *Dragon Dreaming om Transition Youth Festival (3) *God konstruktiv mødekultur ved borgermøder/generalforsamlinger *Dialogmøder, nyt koncept *Skab forståelse for det fælles mål, Fejø som bæredygtigt samfund *Video om Fejø Omstilling *Article Advert in The times, Daily Telegraf *Integrerede udsmykninger som løfter, forskønner, glæder i sammenhængen *En firmainnovationsgruppe *Arbejde for visioner i det politiske domæne *Visionsmøde med politikere lige efter kommunevalget 2013 *Naturcenter med adm for 2000 område Nord. Lad storbykunden få 10-20m2 have og dyrk den for dem *Gruppe til styring af vores fælles projekt omkring anvendelse af skolen *Opfølgning på dette Visionsmøde 8

9 Visioner, der kan relateres til Den Økonomiske del af et Ø- liv (erhverv, bosætning, kulturel integration mv.) *Cultural and language immersion programme (på dansk: kulturel, sproglig aktiviteter) (9) (9) (10) (7) (6) (1) (4) (6) (5) (8) (5) (10) (5) (6) *Multikulturelt center (8)(4)(4)(1)(3) *Danskundervisning på færgen *Gratis færge (4) (6) (6) (6) *Få færgen til at byde velkommen via højttalersystemet (2) *Gratis færgetur til cyklister. (1) *Færgeoverfarten er gratis for fastboere og sommerhusejere. Turisterne vil gerne betale for at opleve den fantastisk smukke og velholdte ø. Folk vil gerne flytte til Fejø, for der er pænt, og færgebilletten er ingen hindring. *Gratis persontransport på færgen for alle *Gratis biler på færgen for øboere *Færgetakster ned *Dæmning mellem Fejø og Femø (1) *Hurtigsejlende færge persontransport Fejø- Femø- Askø- Vejrø *Enstrenget færgeforbindelse: Kragenæs, Fejø, Femø (nyt færgeleje v. Sletterne) *Færgeforbindelse Fejø Femø Vordingborg (45 min) *Eenstrenget færgeforbindelse *Færgeledelsen placeres i Krægenæs *Samfundsdemonstratorium Fejø er målepunkt for samfundsindsatser og hvor resultaterne kan eksporteres (1)(4) *Fejø Kajak, kort, shelterplads (4) *Shelter til Kano og cykler *Bygning af sheltere til overnatning *Guidet tur Danmarkshistorien og arkitektonisk udvikling på øen. (3) *Guidet tur, Energi med udgangspunkt i Møllen + det gamle Ishus jordvarme m.m. *To nationale / internationale begivenheder, der gentages hvert år (3) *Årlig festival 9

10 * Produktionsfabrik for private, der fx. Vil lave frugt/bær produkter (3) (3) *Glaspusteri med genbrugsglas (mostflasker) (5) *Arbejde hjemme, brug nettet (2) *Fælles serverformat *Callcenter: byde ind på callcenterfunktion for store, internatinale/globale virksomheder *Skatten nedsættes på småøerne *Arbejde for investeringsinitiativ *Åbne et madmarked i det gule pakhus *Samarbejde om fælles markedsføring af Fejø i alle led, indkøb af glas/flasker, transport og arbejde for en fælles sag *Verdens første saltvands put and take fiskeri *Hav- put and take (Ståldybet) *Put and take bur til lystfiskere. Fjerne sommerhusdirektivet *Besøgshus: Øen køber et hus, der indrettes i flere boliger, som frit kan benyttes af: potentielle øboere, projektarbejdere, ø- udvekslinger, i kortere eller længere tid *Aktivere Fejøs Erhverv i bosætning på Fejø, blandt andet: Feriemessen i Bellacentret i februar 2014 *Julemarked i Den Helbredende Have på Fejø (frøstandene er smukke og kan bruges til dekorationer, også tangdekorationer *Julemåned Fejø ala Nakskov *TV program for fejøbørnefamilier til øen Visioner, der kan relateres til Den fysiske del af et ø- liv (maden, husene, vejene, energiproduktion mv. ) *Havnehuset i Vester: Modtage- hus med diverse info, udsmykning Emma Gadsk øguide, aktiviteter. (9)(8) *Jord på fingrene projekt (3) (3) (3) (3) (3) *Leve af de fødevarer, der er i området. Ingen transport (5) (4) *Selvforsyning, og bytte af grønsager (4) *Eksotisk frugtavl, figner, abrikoser osv (1) (1) 10

11 *Avl af gamle frugtsorter og pasning af gamle frugtræer/plantager *Fejø, 0 - madspilds- øen *Dyrkning af tang på liner(2) *Udnyt tang *Landbolyst til Multicenter (8)(8) *Multiaktivitetshus *Landbolyst er restaureret med nye værelser, vandrerhjem, morgenmads- café, mødelokaler, kunstudstilling etc. (2) *Betaling for vedligeholdelse af landevej *Sti Fejø Rundt (4)(4)(8) *Genoprettelse af stier (7) *Cykelstier (3) *Hvide cykler *4 til 6 cykler ved havnen til sejlere ved havnen *Hjertemotionsruter *Fejø Omstilling skilte op ved husstandene (5) *Åbne haver på Fejø (2) *Alle huse og haver på Fejø er sat i stand, så det er en fryd at se på for både ejere, fejøboere og turister (3) *Fejøs forskønnelse * Feje- holdet holder Fejøs rabatter og fællesarealer klippede og fejede. Holdet mødes hver 2. Lørdag i 2 timer og består af 20 personer med kost og hækkesaks og plæneklipper mv. *Fejøs forskønnelse, en årlig fælles oprydningsdag med fællesspisning *Strandrensningsgrupper 1 gang årligt *En gruppe som vedligeholder parkeringspladsen 2 x årligt på Vesterby. *Vejboder alle nuværende vejboder udskiftes til boder i ens udformning med 11

12 forskellige dekoration. Man kan få udleveret en færdig malet/dekoreret bod, eller male/ dekorere den selv *Håb om at der kommer en stige op nede ved havnen *Robotplæneklipper til idrætspladsen *Bænke flere steder langs vejen *Plantekummer langs Herredsvej *Blomster kummer *Bedre legeplads på skolen *Renovering Dybvig Havn *Servicefaciliteter Dybvig Havn- bad- toilet- cafe- forsamlingsrum *Vedvarende energi *Energiprojekt a la Samsø *Fjernvarme, halm, hø *Solceller *Produkt butik *Cykel- isbod sommer *Kaffeautomat på færgen Visioner, der kan relateres til Den sociale del af et ø- liv (kunst, fællesskab mv.) *Hornfiskefestival (8)(9)(1)(7) *Fejø hornfiskefestival i samarbejde med Møn. *Fiskekonkurrence. DM i MULTE på stang (2)(6)(2)(4) *DM i multefiskeri på stang *Klap en fisk *DM i rulleski på Fejø (9) 12

13 *Børn og unge bybørn på naturaflastning på Fejø (2) (6) (2) (8) (1) *Børnekulturhus, specielt til børn, hvor der laves børneteater, kulturophold for skoleklasser, børnekurser, udstillinger, børnekor & musik m.m. *Historie om Fejø på skilte, placeret rundt omkring på øen (4) *Handikapridning (1) *Efterskole for årige (1) *Højskole/efterskole m. fokus på omstilling og bæredygtighed *Helhedsskole for hele øen Temaer: frugt- cirkus- alt godt fra havet *Læringscenter: bibliotek, børn, udveksling, videokonferencer med internationale *Biblioteket. Lån en bog og en tjeneste *Byttecentral for tjenester m. udgangspunkt i det nye bibliotek *Oplysningscenter på skolen *Pejsestue til studier *Forskønne hegnet omkring Vesterby Vandværk med en hæklet blomstereng, frit inspireret af aktiviteterne i Ladies Fancywork Society (7) (4) *Samlende kunstudsmykning. Installation som kan stå i alle haver, for eksempel en stol af træ, malet i froskellige farver, den der har huset finder stolen og gør den i stand (10) * Forskønnelse af Fejø, Land- Art, Kunst i lokalmiljø, tema- vendepladser (6) *Fejø Kunsttryk (Fejøbægeret) *Æblekunst *Udsmykke alle øens postkasser *Kreative workshops (6) 13

14 *Sy flere omstillingstasker (2) *Håndarbejdscirkler: gamle kvindelige dyder og færdigheder i genbrug. *Pacthwork og strikkecirkler *Nytårsfest på færgen for Fejø/Kragenæs (3) (5) (2) *Sammenkomster med mad, musik, dans og glæde og mening (5) (4) *Deltage i TANG SAFARI på Æblets Dag (5) *Tilbagevendende arrangementer, der samler øboerne på tværs (2) *Kulturaftener med mad fra de nationatliteter, der findes på Øen. musik+historie på kvasen eller den lysegrønne Ø *Arrangere en kaffesamtale en gang om ugen med nogen jeg ikke taler med så tit *En festlig aften *Lanternekomsammen *Årlig fest i august *Frøsamling, plantekendskabskurser *Lokal madlavningskurser med øens ukrudt og planter *Sammenspilsgrupper *Meditationsgrupper *Kærnehuset sjæleværksted *Mimeteater (kursus) *Privat oldekolle 14

15 Evaluering Her er samlet en række udsagn, som er fremkommet efter Visionsværkstedet, klippet fra Fejoeliv.dk Charlotte Skou: Inspirerende dag. En mangfoldighed af gode idéer i mange kategorier at arbejde videre med. Jeg gik derfra med fornyet energi og lyst til at tage del i arbejdet med projekter på Fejø. Kai Winter: Sikke en positiv dag. Den var lang og intens, men jeg følte på intet tidspunkt, at jeg spildte tiden. Visionsværkstedet er og vil være med til at fastholde troen på at Fejø, stadig kan Forme Fremtiden. Jeg synes, det var en god og inspirerende dag. Godt med ekstern tovholder. Jeg er tilhænger af det lidt anarkistiske format, som gør at vi får flyttet noget uden at der går både politik og snakkeklub i aktiviteten. Tak til jer der tog initiativet. Lotte Rosenkilde: Fantastisk velstruktureret. Højt til loftet og superkonkret. Inspirerende. Initiativrigt. Igangsættende. Helt fantastisk, hvad vi har opnået på bare 6 timer. Anne Moloney: Vi sang af karsken bælg mens vi STOD op!! God stemning. Konstruktive forslag. Connie har sagt ja til at lede et tilsvarende procesmøde om et år God deltagelse af folk, der ikke bor her hele året Anders filmede, håber det bliver en god film Også tid til at få snakket løs på kryds og tværs. Det var en fantastisk dag, intet mindre. Hele 6 konkrete projekter er stemt igennem og der er drivere på. Biblioteket genåbner som eet af dem jeg er sikker på de nok skal blive til noget, og at det vil udvikle Fejø i en fælles målrettet handlingsvej. John Larsen: Det var en dejlig dag, med masser af positive ideer. Nogen af dem skulle jo vælges ud som de vigtigste, og det synes jeg også kom til at virke. Man gik derfra med en fornemmelse af optimisme på Fejøs vegne. Connie Reidun Steffensen: Det var en fornøjelse at afholde Visionsværksted på 15

16 Fejø med en sal fuld at spændende, energifulde, engagerede, innovative, aktive og handlekraftige Fejø- boere. Hvis du vil se resultaterne af dagens anstrengelser, så besøg Fejø om 3 mdr., og om 6 mdr., og om 9 mdr. Der vil være en overraskelse hver gang og der vil komme flere til. Linda Sommer: Er stadigvæk lidt høj oven på visionsmødet på Fejø i går. Sikke en energi og menneskeglæde. Fantastiske visioner. Og processen er sat i gang. Ting vil ske. Conni Hansen: Skolen dannede i går rammen om en fantastisk, forrygende fejødag. Hvor vi var mange der igen fik mod og tro på vi selv kan gøre noget til at løfte vor ø så den igen lyser af alle de gode energier der ligger og ulmer i os alle. Lige som Holger Danske for nylig har rejst sig, så er vi igen klar på Fejø, kræfterne er samlet og vi har fået hjælp til at kanalisere vore gode ideer ud i virkeligheden. En stor tak til arrangørerne. Jeg føler en meget stor glæde ved igen at have oplevet det gamle Fejø gå- på- mod. Synd at nogen gik glip af at være med, men vi er blevet lovet en lignende dag til næste år. 16

17 !"#$%&'$()*+#&&!"#$%&#'()&,-.#&/0&.11)&/011)*&$23&#4&)*&/)+&10%&"55)&(*$11)*%)&$6&%)78#.6)*%)&/)*&-.5&-9*)&/)*:&;6&/0&1"%&-9*)& 5$1"5$=*4/):&;6&(5.-&-)/&=)/&"+&1$==)3&#4&A$51&+*$*&243&"+&/0&=)%)*&/)+:& *"#+,-#./012&2)& 1$=2)+)%E)*&>5&"+&-9*)&=)/&>5&"+&#1"()&/.##)&A$*()/*.%6)*:& 3"#456#&21#21#7867)#& #)5-$2AC5/)%/)&2*$A)>3&5.6)#$=&HF.1)&I*.)%/5C&;"1&J5.KL:&M.-&/)+&)+&%"-%3&/)*&-911)*&()6)7#+*.%6&$6& +*$&243&"+&/)+&"55)*)/)&)*&-)/&"+&#1):&N)+&-.5&.&#.6&#)5-&A4&A$51&>5&"+&+"6)&/)+&=)*)&"5-$*5.6+:& 9"#:;(-20#&5<#02/6)& #.1*)3&"+&-.&.11)&)%/)*&=)/&"+&+"5)&$#&#)5-&0/&"A&/)+3&$6&X%/)&24&"55)&=05.6)&6$/)&6*0%/)&>5&"+& =)/&>5&)%&()#+)=+&/"+$&$6&)%&/)"/5.%):& J$%%.)&')./0%&O+)K)%#)%& TY& 17

Forslag modtaget af visionsgruppen Der er i alt indkommet forslag fra 9 forslagsstillere.

Forslag modtaget af visionsgruppen Der er i alt indkommet forslag fra 9 forslagsstillere. Forslag modtaget af visionsgruppen Der er i alt indkommet forslag fra 9 forslagsstillere. 1. Hej Jeg sender her tre forslag til jeres arbejdsgruppe om udvikling af Askø. Det er lidt flot af mig, da jeg

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG INDHOLD Vil du være med til at sætte præg på København? 3 Frivillighed i fokus 4 Koncepter for frivillighed 6 Idéer og forslag fra konferencen om frivillighed

Læs mere

Det handler om fremtiden. Hvilken energi skal næste generation benytte sig af? Se Fejøboernes mening på side 5.

Det handler om fremtiden. Hvilken energi skal næste generation benytte sig af? Se Fejøboernes mening på side 5. Marts 2011 37. årgang, nummer 2 Skalømøllen Foto: John Larsen Det handler om fremtiden. Hvilken energi skal næste generation benytte sig af? Se Fejøboernes mening på side 5. Læse om mødet Ø-liv et godt

Læs mere

Tak til hele Fejøs Pia Bibliotekar. Januar 2011 37. årgang, nummer 1

Tak til hele Fejøs Pia Bibliotekar. Januar 2011 37. årgang, nummer 1 Januar 2011 37. årgang, nummer 1 John Larsen John Larsen Tak til hele Fejøs Pia Bibliotekar Pia Nyberg fra Fejø Bibliotek blev hyldet ved afskedsreceptionen på sin sidste arbejdsdag. Læs mere på s 9 Her

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus Bibliotekets Stemme Bibliotekets Stemme Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus www.strongbrighthearts.com www.aakb.dk Århus, 2008 Udgivet med

Læs mere

Idékatalog til projekter i landdistrikterne I Slagelse Kommune

Idékatalog til projekter i landdistrikterne I Slagelse Kommune til projekter i landdistrikterne I Slagelse Kommune Siden 2007 har vi haft særlig fokus på landdistriktsudvikling i vores kommune. Det er skabt mange spændende projekter, som på forskellig vis har bidraget

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Interviewer (I): Milica Interviewperson (IP): Kristina Suppleant (S): Jannie I: Ja, altså. Du har altså hørt om hvad vores projekt handler lidt om. Vi er lidt inspireret

Læs mere

ProjektSpireIdekatalog2014_TRYK.indd 1 06/10/14 09.33

ProjektSpireIdekatalog2014_TRYK.indd 1 06/10/14 09.33 ProjektSpireIdekatalog2014_TRYK.indd 1 06/10/14 09.33 Forord Imagine Horsens det boligsociale sekretariat er etableret af boligorganisationerne i Horsens og Horsens Kommune. Vores opgave er først og fremmest

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog

Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog 2. udgave januar 2015 Vi udvikler visionen i samarbejde med Lolland Kommune, og skaber i fællesskab trygge rammer for en positiv udvikling på Askø/Lilleø Visionsgruppen

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 VORES VISION FOR GL. VALBY Gl. Valby skal være en bæredygtig ramme om det gode liv. Gode fysiske og sociale forbindelser på tværs af områder, generationer

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken

NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken Årgang 3. Nummer 2. Maj 2014. Forårsstemning - spiring og vækst i og omkring huset Genbrugsen - i ny udgave TEMA: Frivillighed 5 Portrætter: Derfor

Læs mere

April 2010 36. årgang, nummer 3

April 2010 36. årgang, nummer 3 April 2010 36. årgang, nummer 3 Sødmandel i vores Hideawayhave på Fejø. Blomsterne på forskellige mandelsorter kan variere i størrelse og farve fra hvid over rosa til pink. Bemærk de blomstrende mirabeller

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

KVARTERPLAN SUNDHOLMSVEJ OMRÅDELØFT2009-2014

KVARTERPLAN SUNDHOLMSVEJ OMRÅDELØFT2009-2014 KVARTERPLAN SUNDHOLMSVEJ OMRÅDELØFT2009-2014 KVA R T E R P LAN 20 0 8-20 1 4 SUNDHOLMSVEJKVA R T E R E TS O M R Å D E LØ F T Udgivet af Sundholmsvej Områdeløft 2009 Tryk: Layout: Strategi: Fotos: Frederiksberg

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Kommentar til Driftige Designkommune

Kommentar til Driftige Designkommune Kommentar til Driftige Designkommune B For at skabe vækst skal vi have en fysisk planlægning med bredere rammer, højere til loftet og en længere tidshorisont. B Den dejlige designkommune B Lad være med

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Dgs Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Fortællinger fra Gellerup/Toveshøj September 2012- november 2013 1 Indhold Introduktion... 5 Afgivelse af retten

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere