1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ"

Transkript

1 10 BYGGERI OG MILJØ FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG MILJØ Drift BEV BEV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme * * * * * * Fælles formål * * * * Fællesudgifter og -indtægter * vedr. ejendomme * Budgetkonto Personale Materiale- og IT, inventar og materiel Indtægter Offentlige toiletter * Materiale- og Grunde og bygninger Beboelse * * * * Fællesudgifter og -indtægter * Materiale- og Bestyrerbolig, Ørbækvej 49, * Ryslinge 700 Grunde og bygninger Diernæs Kirkemarken 3, matr.nr * C * Personale Materiale- og Grunde og bygninger Indtægter Faldsled Assensvej 497, Matr * nr. 3n (Faldsled gl. skole) * Personale Materiale- og Grunde og bygninger Indtægter

2 Fleninge Reventlowsvej 28a, * Faaborg, Matr.nr. 7 cv 700 Grunde og bygninger Fleninge Reventlowsvej 62, * Faaborg, Matr.nr. 8 ad * Grunde og bygninger Indtægter Fleninge Viadukten 1, Faaborg, * Matr.nr. 7a * Materiale- og Grunde og bygninger Indtægter Fleninge Vinkelvej 16, Faaborg, * Matr.nr. 7 dl * Grunde og bygninger Indtægter Fleninge Vinkelvej 18, Faaborg, * Matr.nr. 7dm * Grunde og bygninger Indtægter Fleninge Vinkelvej 3, Faaborg, * Matr.nr. 7dp * Grunde og bygninger Indtægter Faaborg Bygrunde Grønnegade 48, * Matr.nr * Materiale- og Grunde og bygninger Indtægter Faaborg Bygrunde Østergade 45, * Matr.nr. 146a * Materiale- og Grunde og bygninger

3 900 Indtægter Faaborg Markjorder Kalekovej * , Matr.nr. 15n * Materiale- og Grunde og bygninger Indtægter Faaborg Markjorder Kalekovej * A og 62b, Matr.nr. 92e * Personale Materiale- og Grunde og bygninger Indtægter Faaborg Markjorder Øster * Møllevej , Matr.nr * Dp 400 Personale Materiale- og Grunde og bygninger Indtægter Garantibetaling vedr * ejendommene Egebo, Ullemoseparken m.fl. 700 Grunde og bygninger Gartnervænget 3, Nr. Søby * * Grunde og bygninger Indtægter Gerup Plantagen 17, Faaborg, * Matr.nr. 15br * Grunde og bygninger Indtægter Horne Præstegårdsgyden 23 E, * Matr.nr. 90d 700 Grunde og bygninger Horne Præstegårdsgyden 23, * Matr. 90b * Materiale- og Grunde og bygninger Indtægter

4 Horne Skolevej 7, Matr.nr. 81h * * Grunde og bygninger Indtægter Horne Søren Lundsvej 17, Matr * nr. 3q * Materiale- og Grunde og bygninger Indtægter Istandsættelse i h.t * boligbyggelo- vens pgf Materiale- og Kirkevej 3, Årslev * * Grunde og bygninger Indtægter Nordvangsvej 4, Ringe * * Grunde og bygninger Indtægter Pensionistboliger Østre Ringvej * , Ringe * Materiale- og Indtægter Kælighedsstien 4 Faaborg * Markjorder, Matr.nr. 23g Lyø * Grunde og bygninger Indtægter Stationsvej 1, st., og * Jernbanegade 25, Ringe * Grunde og bygninger Indtægter Stenager 21-53, Ryslinge * * Materiale- og Grunde og bygninger Indtægter

5 Svanninge Smedevænget 6, Matr * nr. 21aq * Grunde og bygninger Indtægter Hestehavevej 1, Årslev * Boliger til integration af udlændinge Vester Aaby Strandvejen 21, * Matr.nr. 2am * Grunde og bygninger Indtægter Ældreboliger Engvej, Kværndrup * * Materiale- og Grunde og bygninger Indtægter Andre faste ejendomme * * * * Fællesudgifter og -indtægter * Personale Grunde og bygninger Ahornvænget 5, Ryslinge * Grunde og bygninger Arealer ved DSB Faaborg station * (incl. Banegårdspladsen 2) * Materiale- og Grunde og bygninger Indtægter Avernakø Skole * * Personale Grunde og bygninger Indtægter Egeskov Mølle * Grunde og bygninger Ferritslev Fritidshus, Ørbækvej * Materiale- og

6 700 Grunde og bygninger Fredet skole, Søllingevej 61, * Ringe 700 Grunde og bygninger Fælleshuset "Det gamle * Posthus", Stationsvej 2, Ringe 500 Materiale- og Grunde og bygninger Faaborg Bygrunde Grønnegade * Matr.nr n 700 Grunde og bygninger Faaborg Bygrunde Lagonis Minde * A, Vester Mølle, Matr.nr. 31a * Materiale- og Grunde og bygninger Indtægter Faaborg Bygrunde Nørregade * (garager), Matr.nr. 24a * Grunde og bygninger Indtægter Faaborg Bygrunde Østergade 17, * Matr.nr. 416a * Personale Materiale- og Grunde og bygninger Indtægter Faaborg Markjorder, Damtoften * , Matr.nr. 10f og 10z * Materiale- og Grunde og bygninger Indtægter Gerup Sybillesvej 3, Faaborg, * Matr.nr. 2a, 2b * Materiale- og Grunde og bygninger Indtægter Gråbjergvej 6, Ryslinge * Grunde og bygninger

7 Håndværkervej 7, Ryslinge * Grunde og bygninger Kirkestien 4, Ryslinge * Grunde og bygninger Kirkevej 7, Kværndrup * Grunde og bygninger Korsvangen 5 (Midtfyns Genbrug) * Indtægter Kulturafsnit - Landsbycenter i * Hillerslev, Kirkegyden Materiale- og Grunde og bygninger Kværndrup Station * Grunde og bygninger Millinge-Østerby Kirkegyden 3, * Svanninge Sognegaard, Matr.nr. 25G 700 Grunde og bygninger Millinge-Østerby Lindegaarden, * Matr.nr. 28a * Grunde og bygninger Indtægter Husmandsstedet,Over Bækken 1, * Årslev 700 Grunde og bygninger Priorensgade 71, Faaborg * Grunde og bygninger Præstegårdsvej 12, Faaborg * Grunde og bygninger Remissepavillionen, Faaborg * Grunde og bygninger Ringe Museum, Kirkepladsen * Grunde og bygninger Ryslinge Kro, Rødamsvej * (ubebygget grund) solgt 700 Grunde og bygninger Skullerodsholm, Nr. Lyndelse * Grunde og bygninger

8 Svendborgvej 11, Kværndrup * * Grunde og bygninger Indtægter Søfældevej 38, Ringe * Materiale- og Grunde og bygninger Ting- & arresthuset, Torvet 19, * Fåb * Materiale- og Grunde og bygninger Indtægter Tværgade 17, Ringe * * Materiale- og Indtægter Vesterport Vestergade 5, * Faaborg 700 Grunde og bygninger Færgevej 2, "Huset", Faaborg * Materiale- og Fælleshus Bøgeparken, Årslev * Materiale- og Kolonnehuset, Faaborg * Materiale- og Degnemarken 12, Gislev * Grunde og bygninger Ibjergvej 24, Årslev (solgt) * Grunde og bygninger Nyborgvej 18, Kværndrup * Grunde og bygninger Gråbjervej 8, Ryslinge (fløjte * Emils Hus) 400 Personale Grunde og bygninger Byfornyelse * * Udgifter til byfornyelse

9 32 Fritidsfaciliteter * * * Stadions, idrætsanlæg og * * svømmehaller Fællesudgifter og -indtægter * Grunde og bygninger Idræts- og svømmehaller * * Faaborg Svømmehal * Grunde og bygninger Miljøbeskyttelse m.v * * * Fælles formål * * Fælles udgifter og indtægter * Materiale- og aktivitetstilskud 89 Øvrig planlægning, * * undersøgelser, tilsyn m.v Fælles udgifter og indtægter * Materiale- og aktivitetstilskud 600 IT, inventar og materiel Diverse udgifter og indtægter * * * * * * Skadedyrsbekæmpelse * * * * Fælles udgifter og indtægter * * Materiale- og Redningsberedskab * * * * * * Redningsberedskab * * * * Faaborg-Midtfyn * Redningsberedskab * Afhjælpende indsats Undervisning og kultur Folkeskolen m.m * * * Folkeskoler * * Tre Ege Skolen, Ryslinge * Grunde og bygninger Nordskolerne, Broby *

10 700 Grunde og bygninger Sydskolerne, Broby * Grunde og bygninger Kulturel virksomhed * * * Biografer * * Ringe Bio * Grunde og bygninger Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v * * * Kommunal tandpleje * * Faaborg-Midtfyn kommunale * tandpleje 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge * * * Integrerede daginstitutioner * * Fællesudgifter og -indtægter * Grunde og bygninger Tilbud til ældre og handicappede * * * Pleje og omsorg mv. af ældre og * * handicappede Leve - bomiljø Nørrevænget, * Gislev 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 93) Leve - bomiljø Åløkkeparken * Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 93) 38 Tilbud til voksne med særlige * * * behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold * * (pgf. 107) Bofællesskab Odensevej 44-46, * Faaborg 93

11 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 06 Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation * * * Kommissioner, råd og nævn * * Hegnssyn * Materiale- og Administrativ organisation * * * * * * Administrationsbygninger * * Østerågade 40, Broby * Grunde og bygninger Guldhøj, Floravej, Ringe * Grunde og bygninger Sekretariat og forvaltninger * * * * Byggeri og Miljø * * Budgetkonto Gebyrer for byggesagsbehandling 400 Personale Materiale- og IT, inventar og materiel Indtægter Administration vedrørende * * miljøbeskyttelse * * Byggeri og miljø * * Personale Materiale- og IT, inventar og materiel Indtægter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme * * * * * * Fælles formål * * * * ANLÆG * *

12 Salg af kommunale ejendomme mv RÅD Budgetkonto Udvendig RÅD bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger 000 Budgetkonto Fritidsfaciliteter * * * Andre fritidsfaciliteter * * ANLÆG * Renovering 09 af idrætshaller i RÅD FMK 000 Budgetkonto Fællesudgifter og administration m v 45 Administrativ organisation * * * Sekretariat og forvaltninger * * ANLÆG * Scanning af byggesagsarkiv RÅD Budgetkonto Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede * * * tilgodehavender 5 Balanceforskydninger BEV Andre langfristede udlån og * * tilgodehavender 002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter 031 Grundejernes Investeringsfond

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune

Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune Hovedfax Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0531 FAX Fællessekretariatet

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Borgerservice Faaborg Mellemgade 15, 5600 Faaborg 5798006900602 72531502 Borgerservice Ringe Tinghøj Alle 2, 5750

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Indtægter 3 Skatter 900,4 695,7 1.131,1 1.213,7 1.281,0 1.367,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Regnskab Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Diverse

Læs mere

Årsregnskab 2012. Bilag

Årsregnskab 2012. Bilag Årsregnskab Bilag 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-11 Tværgående artsoversigt Personaleoversigt 12 13-14 Specialregnskaber: Legatregnskaber

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Regnskabsoversigter Indhold:

Regnskabsoversigter Indhold: Regnskabsoversigter Indhold: Tillægsbevillinger Hovedoversigt Regnskabssammendrag Tværgående hovedartsoversigt Driftsregnskab Anlægsregnskab Konto 7 og 8 Status Personaleudgifter Garanti- og eventuelforpligtelser

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere