Dansk Ungdoms Fællesråd. Fotos: Mikal Schlosser, Ulrik Jantzen, Mie Schannong Hansen, Mai Carboni, Thomas Tolstrup, Charlotte Geckler og DUF-arkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Ungdoms Fællesråd. Fotos: Mikal Schlosser, Ulrik Jantzen, Mie Schannong Hansen, Mai Carboni, Thomas Tolstrup, Charlotte Geckler og DUF-arkiv"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2007

2 Dansk Ungdoms Fællesråd Ansvarshavende redaktør: Rasmus Hylleberg Redaktion: Jonas Norgaard Mortensen og Charlotte Geckler Layout: Wilfred Gachau, Fotos: Mikal Schlosser, Ulrik Jantzen, Mie Schannong Hansen, Mai Carboni, Thomas Tolstrup, Charlotte Geckler og DUF-arkiv Tryk: InterMail Graphic A/S Redaktion afsluttet oktober 2007 Oplag: 600 eksemplarer Forord Fornyelse af fællesskabet - forankring i fremtiden Året der er gået og de to år, som det nuværende arbejdsprogram dækker har budt på store forandringer, masser af spændende oplevelser og mange gode resultater. DUF har arbejdet målrettet på tre fronter: 1) DUF skal være en endnu stærkere service- og interesseorganisation for foreningslivet; 2) DUF skal være talerør for unge; 3) DUF skal politisere og demokratisere unge. Foreningsdanmark står over for store udfordringer, og det gælder også vores del af foreningslivet. De fleste af os har heldigvis erkendt, at den stigende konkurrence på fritidsmarkedet gør det helt nødvendigt, at vi udvikler og tilpasser vores foreninger til nye familie-, forbrugs- og fritidsmønstre. Hvis vi fortsat skal være attraktive som frivillige foreninger, skal vi udvikle vores aktiviteter, løfte kvaliteten af vores tilbud og styrke foreningslivets brand. Det er enkelt at konstatere og meget vanskeligt at gøre. Det kræver et stærkt DUF-fællesskab, risikovillighed og hårdt arbejde, hvis det skal lykkes. Men det er indsatsen værd, når vi véd, at vi når vi lykkes sætter os livgivende og demokratiske spor hos børn og unge, der vokser op med foreningsoplevelser, hvor vores fritid fører til en bedre fremtid både for den enkelte og for fællesskabet. I DUF har forandringer også stået på dagsordenen. Omdrejningspunktet for ændringerne har været at styrke DUFs indsats på de tre ovennævnte områder. Her skal blot nævnes nogle få ting: DUFs egen struktur og arbejdsform har været til kritisk revision, og vi er netop landet på en mere fleksibel model, hvor opgavernes karakter frem for tunge strukturer bestemmer, hvordan opgaverne løses. Tipsreglerne er tilpasset, så de i højere grad tager udgangspunkt i foreningernes virkelighed frem for bureaukraternes og politikernes magelighed. DUFs sekretariat har undergået en række forandringer, og medarbejderne har arbejdet hårdt og engageret på at blive endnu bedre til at tilpasse sekretariatets tilbud efter medlemsorganisationernes ønsker og behov. DUF har sikret større muligheder for medlemsorganisationernes internationale arbejde, så vi kan tilbyde vores medlemmer endnu flere erfaringer med de globale udfordringer. DUF har gennemført en foreningskampagne, hvor en bus fyldt med foreningsaktive kørte landet tyndt for at sætte politikere og erhvervsliv stævne for at sætte fokus på foreningernes betydning for lokalsamfundene og for erhvervslivet. Og DUF har fået nyt logo og design, der symboliserer hver enkelt briks betydning for fællesskabet. Logoet bliver forhåbentlig rammen om et stærkt DUF-fællesskab, hvor alle brikker giver input og får et udbytte! I vores bestræbelser på at skabe den tidssvarende og professionelle service- og interesseorganisation, som alle medlemsorganisationer har krav på, har den røde tråd været at koble fornyelse med forankring. Midler, metoder og indhold fornyes og tilpasses en verden i forandring men forankringen er ambitionen om fortsat at gøre en forskel i børn og unges liv, der ruster dem til at påtage sig et medansvar for samfundet i de små og store fællesskaber, vi alle indgår i. Fornyelse, forankring og fællesskab. Det er nøgleord for foreningslivets udvikling de kommende år, og fremtiden tilhører som bekendt dem, der skaber den. I DUF-fællesskabet står vi 70 organisationer og unge sammen om at skabe en fremtid for børn og unge i foreninger. Det er ikke så ringe et udgangspunkt endda! Jeppe Bruus, formand 3

3 Indhold DUF som interesse- og 4 serviceorganisation 5 Side DUF - interesse- og serviceorganisation 5 DUF - politiserende og demokratiserende 17 DUF - de unges talerør 28 Aktive i DUF 31

4 Børn og unge stiller i dag store krav til deres fritidsliv, og konkurrencen om deres opmærksomhed er benhård. Derfor står foreningslivet over for en stor udfordring nemlig at levere attraktive og nutidige aktiviteter til et meget kræsent publikum. En af DUFs vigtigste opgaver er at understøtte medlemmerne i opgaven med at kunne leve op til de høje krav. 6 I takt med at samfundet ændrer sig, og børn og unges krav til fællesskaber udvikler sig, må foreningerne også udvikle og tilpasse sig. Det er en både spændende og meget udfordrende opgave ikke mindst, fordi unge bombarderes med attraktive og konkurrerende fritidstilbud. Derfor har DUF lagt et øget fokus på at komme i endnu tættere dialog med vores medlemmer og på at kunne levere en professionel service på et højt fagligt niveau, der understøtter og inspirerer arbejdet med at tilpasse foreningerne til nutidens og fremtidens børn og unge. Det gælder både, når der er behov for at styrke klassiske foreningskompetencer som økonomi, administration og ledelse. Men også når det handler om at udvikle og eksperimentere med strukturer, aktiviteter og organiseringsformer har været et spændende år, når det gælder opkvalificering, læring og kompetence-udvikling. DUF har udformet en ny læringsstrategi, der sætter fokus på, at læring er bredere end blot kursus- og uddannelsestilbud. Læring sker mellem uddannelser, igennem DUFs konsulenttjeneste og igennem dannelse af netværk på tværs af medlemsorganisationerne. Der er blevet gennemført seks længerevarende uddannelser og holdt uddannelsesdagene Videnskalas på Holmen i København med godt 150 deltagere. DUF har afholdt i alt 26 forskellige kurser lige fra en 11 dags konfliktløsningsuddannelse, tre ugers ungdomsledertræning til en række fyraftensmøder. Samlet har mere end 600 deltaget på DUFs kurser. Konsulenttjenesten På baggrund af de omfattende udfordringer foreningslivet står over for med at tiltrække og fastholde børn og unge, har DUF styrket konsulentbistanden til udviklingsog forandringsprocesser i medlemsorganisationerne. Ud fra efterspørgslen på den form for konsulentbistand ser det ud til, at DUF har ramt et væsentligt behov, og DUF vil fortsætte med at udvikle dette område. Sådanne forløb kan være lige fra en måned til ét år, og temaerne kan være værdiafklaringsprocesser, aktiviteter i lokalforeningerne eller strukturdebatter. Det samlede fokus er organisationsudvikling, der sikrer, at vi også i fremtiden vil kunne tilbyde attraktive og relevante foreningsfællesskaber til børn og unge. Undersøgelse går tæt på medlemmerne I forlængelse af den omfattende medlemsundersøgelse, som DUF gennemførte sammen med seks medlemsorganisationer i 2006, har DUF valgt at satse på at få mere viden om, hvem der bruger foreningerne. Alle medlemmer af DUF har i den forbindelse fået en li- DUF arbejder løbende på at udvikle vores medlemstilbud og evaluerer derfor systematisk alle vores arrangementer. Evalueringen af Videnskalas viste, at DUF havde afholdt et godt og inspirerende Videnskalas - en succes, som vi vil forsøge at leve op til de kommende år. 97 procent af deltagerne på Videnskalas anbefaler andre at deltage til næste år. Ud af 7 mulige point fik Videnskalas en score på 5,9 i den samlede bedømmelse.

5 cens til det web-baserede spørgeskema-program Relationwise. Programmet kan især bruges til at komme helt tæt på medlemmerne og få en præcis viden om medlemmernes ønsker og behov. Kompetencer for livet DUF har hele året fulgt arbejdet med realkompetencer. Realkompetencer er et udtryk for alle de kompetencer, man opnår på forskellig vis i sit liv både gennem det formelle uddannelsessystem, men i særdeleshed under mere uformelle rammer som fx et foreningsengagement. Alle dage har foreningslivet givet børn og unge en række vidt forskellige og brugbare kompetencer, men netop i disse år er begrebet realkompetencer genstand for stor interesse på mange forskellige niveauer og fra meget forskellige organisationer i det danske samfund. Også foreningslivet har i højere og højere grad fået øjnene op for kompetence-diskussionen og det arbejde, som DUF påbegyndte for 6 år siden. DUF sidder i dag med i flere netværk vedrørende realkompetencer, og senest har vi slået et kæmpeslag for foreningslivet som kompetencebærer med den store foreningskampagne Brug Det. Børneattester skal ændres Loven om børneattester, der trådte i kraft den 1. juli 2005, er under revision. I den forbindelse har DUF indgået i et samarbejde med idrættens organisationer, Kulturministeriet og Undervisningsministeriet med henblik på at sikre en lovrevision, der gør loven mere praktisk anvendelig i forhold til frivillige foreningslederes dagligdag. Det virtuelle klubhus DUF har i 2006 og 2007 arbejdet på at udvikle et virtuelt klubhus, en fælles IT-platform for alle DUFs medlemmer, men det har vist sig vanskeligt at virkeliggøre visionen både strukturelt og økonomisk. Derfor vil DUF flytte fokus fra udvikling af en fælles IT-platform til en afdækning af behov og muligheder for at bidrage med værktøjer til medlemsorganisationerne, så foreningslivet i højere grad kan få glæde af de teknologiske landvindinger i dagligdagen. DUFs kommunikationsindsats DUF er stolt af at repræsentere 70 børne- og ungdomsorganisationer, så den vægt og styrke skal designet gerne DUF har styrket kommunikationsindsatsen på flere områder med det klare mål at blive en mere synlig og visualisere. troværdig interesse- og serviceorganisation for foreningslivet. 8 Som et led i indsatsen skabte DUF i Medlemsundersøgelsen har givet os værdifulde informationer, som vi vil bruge i vores hvervekampagne. Vi opdagede, at 80 procent af vores tidligere medlemmer ønsker at være medlemmer igen. Tina Holm-Jensen, medlemssekretær i DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed. Årets udgivelser et nyt logo og design, som afspejler DUFs opgaver og værdier på en moderne og tidssvarende måde. Tetris-brikkerne er et gennemgående grafisk element i det nye design og symboliserer det helt centrale for både foreningsliv og DUF-fællesskabet: At helheden skabes af de involverede. De enkelte medlemmer skaber tilsammen fællesskabet. Tetris-designet har også den kvalitet, at det signalerer en slagkraftig og stærk organisation. Måned Udgivelse Oplag Januar Rejseavisen Juli September Oktober November Tipsårsberetning Medlemsundersøgelse Youropa Agenter Integrationspuljen DUF Fokus Foreningsliv og kompetencer DUF Fokus Unge & EU DUF Fokus Vote at 16 engelsk udgave DUF Fokus Ungdomspolitik Årsberetning I forbindelse med udarbejdelsen af det nye design har DUFs materialer fået et løft. Målet er mere målrettede publikationer samt lancering af en ny hjemmeside. I den forbindelse har vi også lanceret et nyt magasin DUF Fokus. Magasinet skal bruges til at formidle vores viden og holdninger om unge, foreninger og samfund og påvirke opinionen gennem beslutningstagere, medier og politikere. Første nummer satte fokus på de mange kompetencer unge får ved et foreningsengagement, og som blandt andet erhvervslivet får stor nytte af, når foreningslederne bliver til virksomhedsledere. De følgende numre handlede om unges syn på EU, behovet for en samlet ungdomspolitik og DUFs arbejde for 16 års valgret. DUF har også satset på at løfte mediernes kendskab til og dækning af DUF-paraplyens mangfoldige foreningsliv og med gode casepersoner fra vores medlemsforeninger forsøgt at brande foreningslivet positivt i de lokale og landsdækkende medier. DUF har arbejdet på at lancere en ny hjemmeside, der mere moderne og let tilgængeligt præsenterer DUFs mærkesager, muligheder og medlemsskare. Den nye hjemmeside forventes at gå i luften i begyndelsen af 2008.

6 Det er afgørende for DUFs kommunikationsindsats, at der eksisterer et tæt samspil mellem medlemsorganisationerne og DUF, så arbejdet bedre understøtter de fælles målsætninger. DUF har derfor styrket DUFs Kommunikationsnetværk, der er åbent for alle kommunikationsansvarlige i DUFs medlemsorganisationer. I løbet af året er der blevet afholdt en række seminar-dage for at styrke deltagernes faglige kvalifikationer. Kommunikationsnetværket har også styrket kommunikationen medlemmerne imellem og medvirket til, at vi har kunnet drage nytte af hinandens erfaringer. DUF i de trykte medier Søgninger i Infomedias artikeldatabase den kunne danne præcedens for nedskæringer til religiøse foreningslivet. Signe fra AFS Interkultur mødte børne- og ungdomsorganisationer andre steder, en leder med 25 års erfaring. 11 DUF DUF DUF DUF DUF DUF 1. kvar kvar kvar kvar Søgningerne på DUF er søgt på dansk ungdoms fællesråd. Flotte resultater på integrationsområdet DUF fastholder indsatsen på minoritets- og integrationsområdet. Vi rådgiver om integration af etniske minoriteter og uddeler kr. årligt via Integrations-puljen til forskellige integrationstiltag i medlemsorganisationerne. I gennemfører vi endvidere et Partnerskabsprojekt med syv etniske organisationer. Projektet består af tilbud om konsulenthjælp, kurser, temamøder, coaching og økonomisk støtte, der alt sammen skal styrke og udbygge organisationerne. Indtil videre har projektet resulteret i, at den første etniske minoritets-ungdomsorganisation kan opnå tipsstøtte i år. Det er Foreningen for Unge Nydanskere (FUN). Foreningsvilkår DUF har i løbet af året opprioriteret indsatsen i forhold til foreningernes vilkår med et særligt fokus på kommunerne, fordi foreningernes vilkår dér for alvor sættes i spil i forbindelse med strukturreformen. En af de større sager har været spørgsmålet om kommunal støtte til religiøse foreninger efter folkeoplysningsloven. Århus Kommune lagde op til at begrænse støtten, og DUF gik i samarbejde med Århus Ungdommens Fællesråd og en række medlemsorganisationer ind i sagen, hvor det lykkedes at finde en tilfredsstillende løsning for de berørte medlemsorganisationer. Sagen var vigtig, fordi hvis Århus Kommune havde lykkedes med en indskrænkning af folkeoplysningslovens ånd og bogstav. DUF har desuden været involveret i en række sager omkring kommunernes fortolkninger af folkeoplysningsloven og har medvirket til at sikre, at den tvungne registrering af foreningerne i CVR-registeret ikke har medført yderligere udgifter som fx ekstra renovationsafgifter for foreningerne. Brug Det en stor foreningskampagne DUF lancerede i 2007 en storstilet foreningskampagne, der havde til formål at styrke DUF og medlemsorganisationernes image over for omverdenen for at sikre midler til at drive og udvikle det frivillige foreningsliv for børn og unge. Omdrejningspunktet for kampagnen var at sætte positiv fokus på og dokumentere værdien af de kompetencer, som unge tilegner sig gennem et foreningsengagement. Kampagnen blev gennemført i to led. Dels via hjemmesiden der var målrettet unge, og som samlede de mange aktiviteter og muligheder på tværs af foreningslivet i hele landet med fokus på de kompe- UNG MED MAGT Deltagerne på DUFs uddannelse Ung med magt blev coachet af erfarne ledere fra erhvervs- og Ledere fra 13 ungdomsorganisationer har i løbet af foråret og sommeren 2007 deltaget i uddannelsen Ung med magt. Formålet med uddannelsen var, at unge ledere kunne danne netværk og diskutere, hvad det vil sige at være ung leder i dag. 29-årige Signe Nielsen fra AFS Interkultur fik som afslutning på uddannelsen en samtale om ledelse med Andreas Kamm, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp. Vi talte om, at ledelse ikke er demokratisk. Medarbejderne skal inddrages i en dialog, men lederen skal gøre det klart, at beslutningen er lederens. Misforståelser fører til skuffelser for medarbejderne, og det påvirker deres arbejde, siger Signe Nielsen, der fik en masse inspiration og nye ideer med sig hjem efter mødet med den erfarne generalsekretær. Foto: Andreas Kamm har 25 års erfaring som leder i Dansk Flygtningehjælp

7 tencer, som foreningerne udruster medlemmerne med. Og dels via en stor foreningskaravane, der i september måned kørte Danmark rundt for at skabe synlighed lokalt om foreningslivets kvaliteter generelt og om DUF-paraplyens værdi i særdeleshed. Tipsregler i forbedret udgave 2006 var præget af DUFs egen kvalitetsreform af tipsreglerne, som blev væsentligt forenklet og forbedret. Ambitionen var at sikre mindre bureaukrati for modtagerne, større gennemskuelighed og fastholde en effektiv kontrol. Karavanen, der bestod af frivillige fra en række medlemsforeninger og sekretariatsansatte, blev skudt i gang af I tillæg til den løbende sagsbehandling har fokus i det Dansk Industris adm. direktør Hans Skov Christensen. forgangne år været på fortsat at styrke vejledningen og Herefter rejste den Danmark rundt og besøgte 16 af servicen over for tilskudsmodtagere. Desuden har DUF landets største virksomheder, hvor direktionerne mødte brugt megen tid på at forberede overgangen til nye regler, DUF. Mange virksomhedsledere deler opfattelse med således at alle tilskudsmodtagere så tidligt som det panel af erhvervsledere, der blev adspurgt i DUFs muligt orienteres om de forventede konsekvenser af Gallupundersøgelse i Undersøgelsen viste, at 78 regelændringen for deres organisation. procent af erhvervslederne havde været foreningsaktive og mange mente, at deres tidligere foreningserfaringer Tipspuljens størrelse beløb sig i 2007 til godt 120 millioner 12 havde gjort dem til bedre ledere. kr. eksklusiv DUFs andel af tipsmidlerne. 13 Desuden genererede møderne ideer til mulige samarbejder mellem virksomheder og det lokale foreningsliv og gav en megen positiv omtale i den lokale og regionale presse af de mange kompetencer, som foreningslivet giver unge. Under virksomhedsbesøgene deltog også en række af landets borgmestre eller andre lokalpolitiske spidser, der skulle give deres besyv med vedrørende de lokale forhold for foreningerne. Udover virksomhedsbesøgene blev der også afholdt seks foreningshøringer i udvalgte byer, hvor der var nedsat et panel bestående af lokale politikere og foreningsledere, der blandt andet diskuterede foreningernes vilkår i de nye kommuner. Hvert år udgiver DUF en Tipsårsberetning. Den kan bestilles på Tipstilskud uddelt til drift (hele mio. kr.) Generelt driftstilskud Rådighedstilskud Den enkeltstående begivenhed, der har præget mit liv suverænt mest, er mit engagement i Det Danske Spejderkorps, hvor jeg startede som 12-årig og senere blev spejderleder. Karavanen blev godt modtaget overalt, og det lykkedes at sætte fokus på foreningslivet fra mange vinkler. Med kampagnen er der lagt et godt fundament til en fortsat indsats for at løfte foreningslivets mange stille succeser længere frem på den offentlige og politiske dagsorden Adm. direktør for Dansk Industri Hans Skov Christensen satte DUFs foreningskaravane i gang.

8 SYV ETNISKE ORGANISATIONER INDGÅR I DUFS PARTNERSKABSPROJEKT 14 ALEVI UNGDOM: Religiøs ungdomsorganisation, der baserer sig på alevismen. Omdrejningspunktet er religiøse aktiviteter og udbredelse af kendskabet til alevismen. Moderorganisationen er Alevi Kultur Center, der netop er ved at blive anerkendt som trossamfund i Danmark. Medlemstal: 234 medlemmer i syv lokalforeninger. BONUS: Foreningen af unge fra Bosnien-Hercegovina har eksisteret siden Foreningen laver aktiviteter, der kan støtte unge bosniere i Danmark med jobsøgning, uddannelse og med at bevare forbindelsen til deres bosniske baggrund. Der er lokale afdelinger i Århus og København. Københavnerforeningen er dog gået i bero og der arbejdes på at åbne lokalafdelinger i Odense og Esbjerg. Medlemstal: 70 i én lokalforening. BROBYGGEREN: Forening startet af unge tamiler. Arbejder for integration af tamilere og for at hjælpe unge tamiler til rette med forældrenes traditioner og udfordringerne i Danmark. Arbejder på at slutte sig sammen med andre tamilske børne- og ungdomsforeninger for at kunne blive større. Medlemstal: 16 i én lokalforening i kontakt med over 300 unge gennem udgivelse af blad. FUN - FORENINGEN FOR UNGE NYDANSKERE: Tager udgangspunkt i afrikanske og asiatiske unge i frikirkerne (i samarbejde med Kirkernes Integrations Tjeneste). Er dog åben for alle unge uanset etnisk baggrund. Har som de første i partnerskabsprojektet fået tips-midler i FUN har tidligere søgt om medlemskab af DUF i indeværende år. Medlemstal: 250 fordelt på ti lokalforeninger. KUF - KURDISK UNGDOMS FORENING: Forholdsvis nystartet forening startet af unge med kurdisk baggrund på tværs af landegrænser. Arbejder for integration af unge med kurdisk baggrund. Mener, det er vigtigt at kende sine rødder for at kunne finde et ståsted i det danske samfund. Arbejder på at åbne lokalforeninger i Odense og Århus. Medlemstal: 50 i én lokalforening. KURS: Paraplyorganisation for lokale tyrkiske ungdomsforeninger, fortrinsvist i Storkøbenhavn. Laver aktiviteter for især børn i klasse. Medlemstal: 400 i 15 lokalforeninger. USI - UNITED SOMALIA INTERNATIONAL: Landsorganisation for internationale klubber i Aalborg, Viborg, Århus, Roskilde, Odense og København. Initiativtagerne er unge somaliere, men klubberne er åbne for alle. Medlemstal: 450 fordelt på fem lokalforeninger.

9 DUF som politiserende og demokratiserende 17

10 DUF ønsker at knytte demokratiet og unge tættere sammen. Vores mål er, at unge skal opleve demokratiet som nærværende, vedkommende og påvirkeligt. DUF skal også sætte dagsordenen for unge og præge deres holdninger til samfundet, til andre borgere og til verden. 18 Unge er levende interesserede i samfundet, deres kammerater og vilkårene for ungdomslivet både herhjemme og internationalt. Ikke desto mindre har det altid været og vil altid være en udfordring at opdrage nye generationer til demokratiske, ansvarlige borgere. Det kræver, at demokratiet åbner sig, og at ungdommen hele tiden opfordres og udfordres til at deltage. For DUF er unges demokratiske deltagelse derfor en hovedprioritet, hvad enten vi taler om det lokale foreningsliv, på nationalt plan eller i forhold til den store verden omkring os. Internationale programmer DUF skal sikre gode muligheder for at understøtte vores medlemsorganisationernes internationale projektarbejde. Aktuelt sker det med DUFs miniprogramaftale indgået med Danida og Mellemøstprogrammet under Det Arabiske Initiativ. Med de internationale tilbud ønsker DUF både at styrke unges globale udsyn og forståelse, samt give mulighed for at DUFs foreninger kan tilbyde unge attraktive, internationale oplevelser. DUF modtog i millioner kr. til udviklingsbistand som led i DUFs miniprogramaftale med Danida. Størstedelen af pengene ( kr.) går til DUFs Projektpulje, som giver DUFs medlemsorganisationer mulighed for at lave projekter i udviklingslande med en selvvalgt samarbejdspartner. For eksempel har Det Danske Spejderkorps fået støtte til at gennemføre projekter med spejderkorps i henholdsvis Kenya og Bhutan, og Danmarks Socialdemokratiske Ungdom samarbejder med en politisk ungdomsorganisation i Bolivia. Studietur til Cambodja Udover administration af Projektpuljen afholder DUF en række aktiviteter for at styrke medlemsorganisationernes engagement i det internationale projektarbejde. I november 2006 blev der afholdt et internationalt erfaringsudvekslingsseminar i Tanzania for ti medlemsorganisationer, som sammen med deres samarbejdspartnere fik mulighed for at udveksle erfaringer og få inspiration og motivation til at videreudvikle deres samarbejde og projekter. I foråret 2007 blev der sat fokus på at fremme kendskabet til Projektpuljen gennem informationsmøder og kurser. I juli måned arrangerede DUF en studietur til Cambodja for syv af DUFs medlemsorganisationer. DUF har desuden afholdt en række kurser blandt andet International Projektmagerkursus i efteråret 2007 og kursus for de internationale ungdomsledere, hvor der i 2007 deltog 25 unge ledere fra syv forskellige lande.

11 PROJEKTER I ULANDE I 2007 blev der i alt bevilget kr. fra Projektpuljen til projekter for børn og unge i en række udviklingslande. Følgende organisationer fik støtte. PILOTPROJEKTER International Medical Cooperation Committee ( kr.): Behandling af posttraumatisk stressforstyrrelse blandt unge i Huye distrikt, Rwanda. ORGANISATIONSUDVIKLINGSPROJEKTER Ungdommens Røde Kors ( kr.): Kapacitetsopbygning af Uganda Red Cross Society. Det Danske Spejderkorps ( kr.): Lokalt baseret spejderarbejde i Kenya Scout Association. Danmarks Socialdemokratiske Ungdom ( kr.): Organisatorisk udvikling af Bolivian Jovial Social Democrats, Bolivia. Dansk Handikap Forbund Ungdomskredsen ( kr.): Kommunikation, lobby og fundraising, Ghana. Ungdomsringen, Tarup Ungdomsskole ( kr.): Ungdomscenter Wind of Hope, Kenya. Det Danske Spejderkorps ( kr.): Udvikling af Bhutan Scout Association. Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund ( kr.): Organisatorisk udvikling, Kenya. FORUNDERSØGELSER Ungdomsringen, Tarup Ungdomsskole ( kr.): Ungdomscenter Wind of Hope, Kenya. Israel Missionens Ungdom ( kr.): Forsoning mellem parter, Palæstina. Afrika In Touch ( kr.): Organisatorisk udvikling, Hope for Children in Ethiopia. Ungdommens Røde Kors ( kr.): Kapacitetsopbygning af Uganda Red Cross Society. Youth for Christ ( kr.): Forundersøgelse til At turde vokse, Mozambique. STØTTE TIL OPKVALIFICERING AF UNGDOMSLEDERE Ungdommens Røde Kors ( kr.) Det Danske Spejderkorps ( kr.) Dansk Handikap Forbund - Ungdomskredsen ( kr.) Ungdomsringen, Tarup Ungdomsskole ( kr.) Det Danske Spejderkorps ( kr.) Danmarks Socialdemokratiske Ungdom ( kr.) International Medical Cooperation Committee ( kr.) 21

12 Lige nu er vores parti ulovligt i Egypten, så der er en risiko for, at politiet vil lukke vores kontorer, sende os i fængsel og sørge for, at vi aldrig kommer til at arbejde med politik igen. Vi er et helt nyt politisk parti, så vi har ikke så stor erfaring med at opbygge en organisation med alt fra kommunikation til struktur. Derfor har det været godt at få inspiration fra en lignende organisation i Danmark. 25-årige Noha El-Shahed fra Cairo i Egypten. Medlem af det nye politiske parti Democratic Front, der samarbejder med Radikal Ungdom. 22 DUF i Mellemøsten DUF har siden begyndelsen af 2006 kørt et toårigt pilotprogram under Det Arabiske Initiativ. Programmet er for alvor blevet forankret blandt medlemsorganisationerne i Indsatsen har til formål at styrke foreningslivet i Mellemøsten og Danmark med henblik på unges deltagelse i samfundsudviklingen og at fremme mellemfolkelig forståelse og dialog mellem børn og unge i Mellemøsten og Danmark. Aktiviteterne er fordelt på to hovedområder: Projektpuljen for partnerskabsaktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika og tværgående aktiviteter faciliteret af DUF. Både puljeaktiviteterne og de tværgående aktiviteter har været udfordret af den ustabile sikkerhedssituation i regionen - senest med urolighederne i Libanon. Det gør ind imellem arbejdet vanskeligt, men de aktive organisationer har været utroligt dygtige og tålmodige til at tilpasse projekterne og indrette sig efter forholdene. At det er vanskeligt understreger samtidig, hvorfor programmet er så vigtigt, og DUF er derfor meget glade for, at det ser ud til, at DUF kan fortsætte Mellemøstprogrammet med en fornyet bevilling i de kommende år. 23 fik støtte Alene i 2007 har DUF modtaget 24 ansøgninger til Mellemøstpuljen, hvoraf 23 fik støtte. Projekterne varierer i størrelse. Partnerskabsprojekterne er de største, hvortil der kan søges op til kr. I 2007 blev der bevilliget penge til tre længerevarende partnerskabsprojekter i Libanon og Jordan. De resterende kortere projekter finder sted i: Libanon, Libyen, Syrien, Jordan, Egypten, Yemen og Tunesien. I februar afholdt DUF et tværpolitisk seminar i Istanbul, hvor en række europæiske og arabiske organisationer satte hinanden stævne på tværs af politiske og kulturelle forskelle. Dette affødte et ønske om at styrke et dansklibanesisk samarbejde mellem politiske partier, og i den forbindelse vil der blive afholdt et politisk seminar i Danmark i november 2007 for i alt 60 unge fra Danmark og Libanon. I maj måned blev der desuden afholdt et Kontakt- og projektstyringsseminar, hvor 17 danske organisationer mødtes med deres partnerorganisationer eller potentielle partnerorganisationer for at diskutere samarbejdsmuligheder. To kontinenter mødes DUF har siden foråret arbejdet intenst med at arrangere et større ASEM-topmøde. En konference for asiatiske og europæiske ungdomspolitikere, der blev afholdt for and-en gang og for første gang i Europa den oktober i København. 85 unge fra Asien og Europa deltog i konferencen, der blev til i et samarbejde med Asia-Europe Foundation (ASEF), European Youth Forum (YFJ), All China Youth Federation (ACYF) og Udenrigsministeriet (UM). Konferencens primære formål var at styrke kulturelle forbindelser og gensidig forståelse mellem unge, politiske ledere i ASEM-partnerlandene gennem dialog og debat. Deltagerne diskuterede blandt andet global opvarmning og muligheden for at etablere et partnerskab mellem Asien og Europa, der kan sikre alle ASEMpartnerlandene indflydelse i internationale institutioner. (Læs det politiske slutdokument på PARTNERSKABSPROJEKTER I MELLEMØSTEN ÅR 1 ( ) ÅR 2 ( ) Antal projekttyper Forventet Faktisk Difference Afslag Forventet Faktisk Difference Afslag Partner- og projektidentifikation Partnerskabsudveksling Pilotprojekter Partnerskabsprojekter Ungdomsleder Forundersøgelse Vi arbejder for alt lige fra at genopbygge Libanon efter krigen til at give de studerende et studiekort, så de kan få rabat forskellige steder. Vi prøver også at hjælpe libanesiske flygtninge i andre lande og de unge libanesiske soldater, som blev taget til fange under Syriens invasion af Libanon. Det vigtigste projekt er at komme af med den nuværende re-gering og samle det libanesiske folk, så vi kan bo fredeligt sammen. 27-årrige Fadi Hanna, leder af ungdomsafdelingen af det politiske parti Free Patriotic Movement, der samarbejder med Kristendemokratisk Ungdom. Oplysning om EU og EUROPA Hovedfokus for DUFs oplysningsaktiviteter om Europa er fortsat Youropa Agenterne; en flok unge mennesker, som DUF har uddannet til at informere og inspirere unge om Europa og EU. I 2007 er 20 agenter kaldt ud til ca. 35 oplæg på uddannelsesinstitutioner i hele Danmark. Derved er vi nået ud til mere end 1000 unge, som er kommet tættere på EU og er blevet udfordret på deres Europa-holdninger. Som en del af Youropa Agenternes uddannelse var de i efteråret 2007 på en studietur til Bruxelles, finansieret af EU- Kommissionen. DUFs Europa-oplysningsaktiviteter bliver hovedsageligt finansieret af Nævnet for EU-oplysning. I forbindelse med DUFs EU-fokus fik DUF foretaget en Gallupundersøgelse, der kortlagde unges europæiske identitet samt deres holdninger til den europæiske unions udvikling. Den viste blandt andet, at unge ønsker et handlekraftigt EU, når det gælder miljø, indvandrerpolitik og terrorbekæmpelse. Men hver tredje vil holde fast i forsvarsforbeholdet, og næsten halvdelen er imod at indføre euroen. Kommissær besøgte DUF I starten af året fik DUF fint besøg af EU-kommissær Jan Figel, der ønskede at diskutere EU med danske unge. På frokostmødet sagde han: Ungdomspolitik skal udvikles sammen med unge, og her spiller ungdomsråd som DUF en særlig rolle som bindeled mellem politikere og Europas unge. Mødet med de danske unge er en god mulighed for at få en konstruktiv og uformel snak med dem, det handler om. EU s fremtid handler jo i høj grad om de unges fremtid. 23

13 DUF har fået udarbejdet et logo til kampagnen for 16 års valgret. Logoet findes i forskellige sprog og versioner og kan frit benyttes af alle. Læs mere og download logoet på websitet år og valgret Arbejdet med 16 års valgret har været todelt i Dels har DUF fortsat arrangeret debatskabende aktiviteter, hvor vi har brugt spørgsmålet om nedsættelse af valgretsalderen til at starte en generel debat om deltagelse og demokrati med unge i hele landet. Blandt andet på Ungdomsdysten på Esbjerg Højskole blev emnet debatteret. DUF har også via analyseinstituttet Gallup undersøgt unges interesse og lyst til at deltage i demokratiet. Hovedkonklusionen var, at unge er interesserede i politik og gerne vil deltage i demokratiet, men de synes, at politikerne ikke lytter til dem i tilstrækkelig grad. Med analyser og udgivelser har DUF lagt fundamentet for en styrkelse af 16 års valgret, og i 2008 vil DUF lancere en større kampagne, der skal føre til en nedsættelse af valgretsalderen til 16 år i Danmark. Et vigtigt fokus for arbejdet har tillige været at udbrede målet om en sænkelse af valgretsalderen på europæisk plan. Således har DUF arbejdet for, at den europæiske platform for ungdomsråd, European Youth Forum (YFJ), skulle gøre 16 års valgret til en politisk prioritet. Det er lykkedes. Nedsættelse af valgretsalderen på nationalt og europæisk plan er blevet indarbejdet i YFJs arbejdsprogram. Organisationen har også i samarbejde med DUF udarbejdet et engelsk nummer af magasinet DUF Fokus, som sætter fokus på valgret. Magasinet er distribueret i hele Europa og skal sammen med andre tiltag udbrede og styrke den udvikling, der allerede i mange lande er inden for valgret. ASEM-KONFERENCE ASEM (The Asia-Europe Meeting) blev oprettet i 1996 og er en uformel dialog og et samarbejde mellem ASEAN medlemslandene, EU medlemslandene, Kina, Japan, Sydkorea, Indien, Pakistan, Mongoliet, Europa Kommissionen og ASEAN Sekretariatet.

14 Lån et menneske Kvindelige soldater er lesbiske dræbermaskiner, og bøsser går med lyserøde fjerboaer. Fordommene var lige så mangfoldige, som de levende bøger på DUFs menneskebibliotek på Skanderborg Festivalen. RESPEKT & TOLERANCE Over den brede indgang til det store rød-hvide bolsjefarvede telt står der med store bogstaver Menneskebib- For ham handler Menneskebiblioteket om åbne og ær- dage, Menneskebiblioteket havde åbent 27 mig, og det siger jeg til lånerne. Der var mere end 560 udlån på de fire 26 lioteket. Alligevel bliver de forbipasserendes øjne længe lige samtaler mellem låner og bog, og selvom det godt på Skanderborg Festival. DUF oprettede hængende ved skiltet. kan virke lidt skræmmende at være udstillet i et telt på også et Menneskebibliotek på Langelands Stod der Menneskebibliotek? Hvad er et menneskebibliotek? Og hvordan er det endt på Skanderborg Festival nedbryde nogle fordomme på denne måde, så er jeg en åbenhjertig snak med 18 forskellige en festival, er det for ham det hele værd: Hvis jeg kan Festival 2006, hvor mere end 500 lånere fik 2007? meget glad. bøger. Danmarks travleste bibliotek Det myldrer med mennesker foran den hvide skranke i Menneskebiblioteket. Nogle får sprøjtet en tatovering på af de frivillige, som er bevæbnet med vandpistoler. Andre bladrer i hvide mapper, som indeholder beskrivelser af de levende bøger. En hiv-smittet, to ungdomshusaktivister, en Brøndbyfan, to somaliere og en muslim er nogle af de 21 bøger, som festivalgæsterne kan vælge. 26-årige Jimmy Nielsen er homo-bog, men i hans gule T-shirt og praktiske kaki-shorts med tilhørende sandaler, ligner han ikke det, som de fleste forbinder med en bøsse. Nogle af lånerne bliver overraskede over, at jeg ikke møder op med en lyserød fjerboa, fortæller Jimmy med et smil på læben, og fortsætter men det er bare ikke U67 må forklarer sig 18-årige Kathrine Frølich er lige blevet færdig med sit lån af den kvindelige soldaterbog. Den lånte hun, fordi hun har en drøm om at komme i militæret, men har hørt, at det er svært for kvinder at blive optaget, men bogen lærte hende, at det faktisk er nemmere at blive optaget som kvinde. Hun har fjernet min frygt for, at jeg ikke kan komme ind i militæret, og nu har jeg helt sikkert tænkt mig at søge ind, fortæller Kathrine. Hun synes, Menneskebiblioteket er et rigtig godt koncept, og hendes første boglån har givet hende meget. Nu tror jeg, jeg vil låne en ungdomshusaktivist, for jeg vil gerne vide, hvorfor de tror, de har ret til mere end os andre, proklamerer Kathrine og går over for at få et nyt navn skrevet på sit lånerkort. Menneskebiblioteket var en del af DUFs Tolerance- og respekt kampagne Forskel- Lighed. En ungdomskampagne mod racisme, homofobi og intolerance, der gjorde en særlig indsats for at nå medlemsorganisationerne med en opfordring til at sætte fokus på området ved hjælp af forskellige aktiviteter og midler. I 2007 var de største begivenheder under kampagnen: Menneskebibliotek på Skanderborg Festival, Partnerskabsprojektet del II, kursus i formidling af menneskerettigheder og den tematiserede initiativstøtte, der havde respekt og tolerance som tema.

15 DUF de unges talerør 28 Sikringen af fremtidens velfærd stiller krav til, at man forholder sig til, hvordan unge bliver en aktiv ressource i samfundet både som fremtidens arbejdskraft og som demokratiske og globale medborgere. Derfor arbejder DUF for at skabe en helhedsorienteret ungdomspolitik. DUF arbejder for en ungdomskommission. Kommissionen skal medvirke til, at Danmark får en helhedsorienteret ungdomspolitik, der tager unge alvorligt og skaber gode rammer for at sikre et godt ungdomsliv og et afsæt til, at unge kan blive både ansvarlige borgere og kan løfte deres del af velfærdssamfundets finansieringsopgave ved at indgå på arbejdsmarkedet. Arbejdet har indtil videre blandt andet betydet, at Ny Alliance og Det Radikale Venstre støtter forslaget. DUF indgår desuden i Ungdomsringens følgegruppe, der arbejder for en ungdomspolitik. DUF udgav i 2007 ogsa magasinet DUF Fokus som satte fokus på ungdomspolitikken. Den bedste ungdomskommune kåres For andet år i træk belønner DUF den kommune, der gør landets mest ekstraordinære indsats for at forbedre unges udfoldelsesmuligheder og levevilkår gerne ved at skabe gode rammer for frivilligt arbejde med børn og unge. Det er DUFs ønske, at vi på den måde kan være med til at øge fokus på unges levevilkår og på kommunernes ansvar for kommunalt at skabe gode rammer for børn og unge. Mange kommuner gør allerede i dag et flot stykke arbejde, og vi håber, at vi med Ungdomskommuneprisen kan få endnu flere kommuner til at tage fat. De indsendte forslag blev bedømt af en dommerkomite nedsat af DUF, der udpegede vinderkommunen, som kunne smykke sig med titlen og et værk af den unge kunstner Thomas Boström. (Årets ungdomskommune var ikke udpeget ved redaktionens afslutning). Herlevs borgmester Kjeld Hansen (tv) takker DUFs formand Jeppe Bruus Christensen for prisen som Danmarks Ungdomskommune 2006.

16 ØKONOMI OG TIPS Det økonomiske resultat for 2006 gav et overskud på 1,323 mio. kr. Årets omsætning var godt 21,6 millioner kr. Aktive i DUF Administration af tipsmidler MEDLEMSORGANISATIONER LO-U... LO-Ungdom Udgifterne til administration af tipstilskud var 3,577mio. 4H... 4H LMU... Luthersk Missions Ungdom kr. i I alt 4,5 årsværk har været beskæftiget med administrationen AIT... Afrika InTouch MBUF...Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund i DK af tipsmidlerne. AFS... AFS Interkultur MBU... Missionsforbundets Børn og Unge AKBU... Apostolsk Kirkes Børne- og Ungdomsbevægelse M&U... Musik og Ungdom Udover DUFs almindelige regnskab, der kan findes i detaljer BBU... Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund NAU... Netværket af Ungodmsråd på er der udarbejdet et særskilt regnskab og CISV... CISV Danmark OD... Operation Dagsværk beretning for fordelingen af tipsmidler til ungdomsformål. DFS...Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler PBU... Pinsekirkens Børne- og Ungdomsforening Dette regnskab kan også findes på duf.dk. DSU... Danmarks Socialdemokratiske Ungdom RU94...Radikal Ungdom af 1994 DUK... Danmarks Unge Katolikker RBU...Red Barnet Ungdom DATS... Dansk Amatør Teater Samvirke DBS... Danske Baptisters Spejderkorps DABUF... Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber DDU... Danske Døves Ungdomsforbund DGS...Dansk Gymnasieelevers Sammenslutning DSE...Danske Skoleelever DSF... Danske Studerendes Fællesråd PIGESPEJDER.... De grønne pigespejdere DGS-DK... De Gule Spejdere i Danmark DSI-U... De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom DDS... Det Danske Spejderkorps EEO... Erhvervsskolernes Elev-Organisation FDF... Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund IU... Israelsmissionens Unge KFUM/K... KFUM og KFUK i Danmark KFUM-Spejderne... KFUM-Spejderne i Danmark KU... Konservativ Ungdoms Landsorganisation KFU... Kristendemokratisk Ungdom LU... LandboUngdom DUI... Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE LFKU... Landsforeningen for Kristne Ungdomsorganisationer N&U... Landsforeningen Natur og Ungdom LGF... Landsgardeforeningen LH... Landssammenslutningen af Handelsskoleelever SFU... Socialistisk Folkepartis Ungdom SUF... Socialistisk Ungdoms Front SMU... Soldatermissionens Unge SRDK... Studierådet for Ingeniørstuderende i Danmark SDU... Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger IMCC... The International Medical Cooperation Commitee UNF...Ungdommens Naturvidenskablige Forening - Danmark UNGR... Ungdomsringen URK... Ungdommens Røde Kors VU...Venstres Ungdoms Landsorganisation YFC... Youth for Christ - Danmark YFU... Youth for Understanding Danmark OBSERVATØRORGANISATIONER DKS... Danmarks Konservative Studerende DKG... Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse DBSU... Dansk Blindesamfunds Ungdom DHF-UK... Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsen ICYE... Dansk ICYE EU... Europæisk Ungdom FHBU... Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde FNU... Foreningen NORDENs Ungdom IF... Internationalt Forum ØkU... Økumenisk Ungdom

17 ORGANISATION SOM ER BLEVET UDMELDT AF DUF LAK... Landssammenslutningen af Kursusstuderende NYE MEDLEMMER DFU...Dansk Folkepartis Ungdom DSS... Dansk Skoleskak BUO... Børne og Ungdoms Oase LLR...Landsforeningen for Levende Rollespil Derudover søgte Foreningen af Unge Nydanskere (FUN) og Landsforeningen Yngresagen om optagelse, men behandlingen af medlemskab var ikke afsluttet ved redaktionens afslutning. STYRELSEN Jeppe Bruus Christensen... DSU, formand TIPSUDVALG Suppleant Jacob Bjerregaard Benny Agergaard... DDS, formand Line Berner... Pigespejder, næstformand Karsten Lauritzen...VU ( ) Suppleant Berit Olesen Claus Horsted...VU ( ) PROJEKTPULJEUDVALGET 32 Adam B. V.Diggle... NAU Jeppe Bruus Christensen...DUFs formand Signe Lund Sørensen...DBS, formand ARBEJDSGRUPPEN 16 ÅRS VALGRET 33 Suppleant Carina Corneliussen Alexander Grandt Petersen... DSE Suppleant Martin Justesen Dina Bloch...DSF Suppleant Christine Bille Jakob Bjældager...KFUM/K Suppleant Ditte Tøfting-Kristiansen Mads-Erik Schiønnemann...YFU Suppleant Peter Haselmann Martin Kaasgaard Nielsen... EEO Suppleant Shawn Kelly Nis Vilhelm Benn...FDF Suppleant Morten Nydal Peter Røntved...LO-U Suppleant Peter Faber Rune Bøgeskov Tørnkvist Nielsen... DDS Suppleant Mads Helmer-Hansen Sanne Nilsson... DABUF Suppleant Mathias Mikkelsen Sif Holst...DSI-U Suppleant Isak K Houe Signe Lund Sørensen... DBS Suppleant Pia Duebjerg Andersen Stefan Schou...VU Suppleant Dennis Otte Søren Olsen... UNGR Suppleant Brian Larsen Zenia Stampe...RU94 Suppleant Mads Israelsen FORRETNINGSUDVALG Jeppe Bruus Christensen... DSU, formand Line Berner... Pigespejder, næstformand Jakob Bjældager... KFUM/K Mads-Erik Schiønnemann... YFU Martin Kaasgaard Nielsen...EEO Line Berner... DUFS næstformand Martin Justesen... DSE Peter Ambs-Thomsen... UNGR ( ) Brian Larsen... UNGR ( ) Dorthe Bébe, ekstern ressourceperson INITIATIVSTØTTEUDVALG Arne Johansen... DATS Line Berner...Pigespejder Louise Harmsen... UNGR Sanne Nilsson...DABUF Shawn Kelly... LH Kasper Hyllested, ekstern ressourceperson FORENINGS- OG ORGANISATIONSUDVALGET Jakob Bjældager...KFUM/K, formand Anders Mygind Christensen...DDS Christine Bille... DSF Christian Dias Løgberg... FDF Ida Kragh-Ryding...CISV Jakob Voergaard Andersen...4H Joachim Lyager...DUI Lea Raunslund Nilsson... LGF Martin Brun Jensen...FDF Mikkel Inumineq Jørgensen... DSE Peter Grønbech Søndergaard...KFUM-Spejderne Rasmus Christensen... RU94 Shawn Kelly...LH Thomas Le Dous... VU Valdemar Pustelnik... DSU ARBEJDSGRUPPEN OM ORGANISATIONSUDVIKLING Christine Bille...DSF Eva Østerlind... ØU Hannibal Rasmussen... OD Louise Buch Viftrup... IKON Steffen Møller Fjordside...DSI-U Thomas Le Dous... VU Valdemar Pustelnik... DSU Anders Mogensen...AiT Lene Jensen... IU Simon Skårhøj...BBU Søren Melgaard Pedersen... VU Anne Mette Danielsen, ekstern ressourceperson Jan Kristensen, ekstern ressourceperson ARBEJDSGRUPPEN ARUSHA SEMINAR Anders Mogensen...AiT Lene Jensen... IU Marie Sandvad... DDS Signe Lund Sørensen... DBS Simon Skårhøj...BBU ARBEJDSGRUPPEN STUDIETUR TIL CAMBODJA Signe Lund Sørensen... DBS Simon Skårhøj...BBU MELLEMØSTPULJEUDVALGET Stefan Schou... VU, formand Jesper Luthman...DSF Maria Lindhardt...RU Mette Lund Mikkelsen...URK Ulrik Piltoft... FDF TOLERANCE- OG RESPEKTUDVALGET Martin Kaasgaard Nielsen...EEO, formand Iben Lindholm Thuesen Jensen... AFS Ivan Bøgh...DUI Jens-Kristian Lütken...EU Lars Holm Sørensen... DBSU Lina Kirjazovalte... YFU Lærke Øland Frederiksen...DGS Maria Lindhardt...RU94 Marie Louise Damgaard...URK Mette Skouboe...DSU Miriam Madsen...Pigespejder Sune Mathias Maegaard Løvsø...CISV Tea Misago, observatør...fun Martin Kaasgaard Nielsen...EEO, formand Anne Risør Andersen...Pigespejder Anemone Birkebæk...DSE Camilla Huniche Christensen...DSE Caroline Klint Johansen...Pigespejder Mie Ryt-Hansen... KFUM-Spejderne Mikkel Jørgensen...DSE Rasmus Volf...EEO Usama Oueiti... UNGR UDVALGET FOR DEMOKRATI OG DELTAGELSE Mads-Erik Schiønnemann...YFU, formand Alexander Grandt Petersen...DSE Andreas Rudkjøbing...IMCC Charlotte Hjort...Pigespejder Dennis Otte...VU Dina Bloch... DSF Erik Vad Brændgaard... KFUM/K Filip Hove Kristensen...KDU Filip Engel...EU Jesper Nielsen... LO-U Jonathan Simmel Olsen... KFUM-Spejderne Mathias Lysholm Faaborg...DDS

18 Mette Lykke Nielsen... RU94 Peter Poul Bjerregaard... KU Peter Bøgh... DUI Peter Torp Madsen...YFU & VU Peter Mikkelsen...DSI-U Rune Siglev...KFUM-Spejderne Sidsel Hviid... DSU Sif Holst...DSI-U Yilmaz Dennis, observatør...tyrkiske Studerende YOUROPA-AGENTER POLITIK & KOMMUNIKATION Svarende til ca. 23 årsværk Anita Oien Afdelingsleder...Jonas Norgaard Mortensen ( ) Anne Gram Kommunikationskonsulent... Suzette Frovin ( ) DUFS REPRÆSENTATIONER Udvalget, År for lige muligheder, Ligestillingsministeriet Camilla Sommer Kommunikationskonsulent... Arne Møller Simonsen ( ) Martin Kaasgaard Nielsen, styrelsen Dennis Otte Kommunikationskonsulent... Charlotte Geckler Center for Ungdomsforskning (CeFU) Ditte Kruhøffer Journalistpraktikant...Jens Urth ( ) Thomas Kirkeskov Ungdomsboligrådet Dorthe Kynde Nielsen Journalistpraktikant... Mie Schannong ( ) Mette Kirstine Schmidt, politisk konsulent Gudrun Poulstrup Politisk konsulent... Mette Kirstine Schmidt Danske Spil A/S (Tipstjenesten) Helle Bendixen Politisk konsulent... Tejs Laustsen Jensen Rasmus Hylleberg, generalsekretær 34 Jannie Laigaard Studentermedhjælper...Anders Rokkjær ( ) 35 Laura Nyhuus Hansen Lone Holm Malthe Munkøe Maria Hove Pedersen Maria Johannsen Marie Helmstedt Marit Asmussen Mette Lykke Nielsen Mette Wigand Bonde Orhan Göcken Peter Lemmich Peter Poul Bjerregaard Sandro Ratkovic Sara Goul Ærthøj Sarah Hartmann Olsen Sine Worm Jensen Sissel Kvist Steffen Lepoutre Ravn Sune Juhl Sørensen Tanja Holmegaard Bjørn SEKRETARIATET GENERALSEKRETARIAT Generalsekretær...Rasmus Hylleberg Chefsekretær... Tina Pedersen ( ) Udviklingskonsulent... Christine S. Nielsen ( ) TIPSADMINISTRATION Chefkonsulent... Lasse Ryberg Studentermedhjælper...Ask Holme Studentermedhjælper... Christine S. Nielsen ( ) Studentermedhjælper...Sare Törnquist ( ) Studentermedhjælper...Mathilde Mostrup ( ) ORGANISATIONSUDVIKLING Afdelingsleder...Bente Pedersen Organisationskonsulent... Thomas Kirkeskov Organisationskonsulent... Mikkel Kreiner-Møller IT- & Organisationskonsulent... Mikkel H. Nonboe ( ) InitiativStøttekonsulent... Kirstine Simoni Mortensen Minoritetskonsulent... Dorthe Nørregaard Gotthardsen Minoritetskonsulent... Norman Malik ( ) Internationalkonsulent...Mette Müller Mellemøstkonsulent...Claus Lindholt Mikkelsen ( ) Internationalkonsulent.. Birgitte Søgaard Andersen ( ) Internationalkonsulent...Gunvor Bjerglund ( ) Studentermedhjælper... Lars Magnus Christensen ( ) Studentermedhjælper... Mia Toldam ( ) Studentermedhjælper...Signe Nielsen ( ) Studentermedhjælper...Frederik F. Andersen ( ) Studentermedhjælper... Ilham Ali Ahmad ( ) Studentermedhjælper... Peter Lenz ( ) ADMINISTRATION Regnskabschef... Ole Frølund Kristensen ( ) Regnskabschef...Kåre Månsson ( ) Regnskabsassistent...Rie Nortoft Regnskabsassistent...Helene Løbner-Olesen ( ) Kontorassistent...Annelise Jensen ( ) IT-medarbejder... Bjarne Mathiesen Schacht ( ) Kontormedarbejder...Käte Kisbye Piccoline...Cecilie Boss Hagedorn ( ) Dansk Flygtningehjælp Rasmus Hylleberg, generalsekretær Den danske UNESCO-Nationalkommission Dina Bloch, styrelsen EU-Specialudvalget vedr. Uddannelse og Ungdom, Undervisningsministeriet Mette Kirstine Schmidt, politisk konsulent og Mads-Erik Schiønnemann, styrelsen Institut for Menneskerettigheder, Ligebehandlingsudvalget Iben Lindholm T. Jensen, TRU Institut for Menneskerettigheder, Centerrådet Jeppe Bruus Christensen, formand Lissabon-kontaktudvalget Mette Kirstine Schmidt, politisk konsulent og Line Berner, næstformand Lokale- og Anlægsfonden Rasmus Hylleberg, generalsekretær Mellemfolkeligt Samvirke Nis Benn, styrelsen Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde (Danida-rådet) Jeppe Bruss Christensen, formand Cirius - Udvalget for Ungdom Mette Kirstine Schmidt, politisk konsulent, Mikkel Sarbo, Youth for Understanding (YFU) og Jesper Luthman, Udvalget for internationalt projektsamarbejde

19 Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø Tlf Fax Web:

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk årsberetning 2008 Ansvarshavende redaktør: Kåre Månsson Redaktion: Arne Simonsen, Henrik Bang Bjørgo og Jonas Norgaard Mortensen Fotos: Mikal Schlosser, Arne Simonsen, Jakob Carlsen, Palle Peter Skov og

Læs mere

Indhold. Unges foreninger på landkortet 3. DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4. DUF styrker foreningslivet 6

Indhold. Unges foreninger på landkortet 3. DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4. DUF styrker foreningslivet 6 årsberetning 2012 Indhold Unges foreninger på landkortet 3 DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4 DUF styrker foreningslivet 6 Uddeling af tipsmidler: driftstilskud, anlægstilskud og InitiativStøtte

Læs mere

Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt

Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt Noman Malik, Minoritetskonsulent hos DUF 2. december 2008 Om mig selv Noman Malik, cand.merc.emf

Læs mere

Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. Sådan skaber I et internationalt projekt.

Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. Sådan skaber I et internationalt projekt. Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. 1>2 >3>GO!og så Sådan skaber I et internationalt projekt Tre nemme trin, er I i gang. >trin 1: find en GOD IDÉ Siden

Læs mere

DUFs kurser efteråret 2010. Kurser, seminarer og fyraftensmøder

DUFs kurser efteråret 2010. Kurser, seminarer og fyraftensmøder DUFs kurser efteråret 2010 Kurser, seminarer og fyraftensmøder Kataloget indeholder en oversigt over alle de kurser, seminarer og fyraftensmøder, som DUF udbyder i efteråret 2010. Alle arrangementer er

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Martin Justesen bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2010. 2. Vedtagelse af forretningsorden Martin Justesen

Læs mere

Dialog mellem øst og vest

Dialog mellem øst og vest 2009 August DUF Fokus Dialog mellem øst og vest Foto: Jonas Norgaard Mortensen Børne- og ungdomsorganisationer arbejder aktivt for at fremme dialogen mellem unge i Mellemøsten og Danmark. DUF støtter ungdomsinitiativer

Læs mere

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14)

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) Styrelsen foreslår følgende budget for 2014. Kommentarer til forslag til budget 2014: Omsætning og tipstilskud Det samlede tipstilskud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer.

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer. årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse foto: Sanne Vils axelsen 4 3 Demokratiet og foreningslivet på dagsordenen DUFs næstformand leverede på årsmødet et klokkeklart budskab til politikere og embedsmænd:

Læs mere

TIPSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE 2007

TIPSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE 2007 TIPSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE 2007 INDHOLD Foreninger for fremtiden 2 Tipstilskuddet gør en forskel for børn og unge i foreningslivet Etniske minoriteter er blevet pæredanske 4 For første gang nogensinde

Læs mere

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er Rejs med LU - din mulighed for at opleve verden som LU er Sådan gør du Kig i folderen og find det arrangement, du har mest lyst til at deltage i. Sidst i folderen finder du et ansøgningsskema, som du kan

Læs mere

Forord 2. DUFs indsatsområder 3. DUFs prioritetsområder 6. DUF som serviceorganisation 8. DUF som interesseorganisation 10

Forord 2. DUFs indsatsområder 3. DUFs prioritetsområder 6. DUF som serviceorganisation 8. DUF som interesseorganisation 10 Indholdsfortegnelse Forord 2 DUFs indsatsområder 3 DUFs prioritetsområder 6 DUF som serviceorganisation 8 DUF som interesseorganisation 10 DUF som politiserende og samfundsengagerende 12 DUF varetager

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er paraply- og interesseorganisation for 71 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer.

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er paraply- og interesseorganisation for 71 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er paraply- og interesseorganisation for 71 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. Vi fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet lokalt,

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL UDTALELSER

FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL UDTALELSER FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL UDTALELSER DUFS delegeretmøde 2016 Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail:duf@duf.dk www.duf.dk UDTALELSE 1 Udtalelse vedr.: Et

Læs mere

EU-positive unge kræver indflydelse

EU-positive unge kræver indflydelse 2009 Juni DUF Fokus EU-positive unge kræver indflydelse Foto: Christina Guldbrandt 81 procent af de unge føler sig - helt eller delvist - som europæere, viser en ny Gallup-undersøgelse. Ifølge meningsmålingen

Læs mere

Forord 2. Demokrati 3. Ungdom 5. Foreninger 6. National organisationsudvikling 8. Service 9. Internationalt 11. Integration 12

Forord 2. Demokrati 3. Ungdom 5. Foreninger 6. National organisationsudvikling 8. Service 9. Internationalt 11. Integration 12 Indholdsfortegnelse Forord 2 Demokrati 3 Ungdom 5 Foreninger 6 National organisationsudvikling 8 Service 9 Internationalt 11 Integration 12 Økonomi og tipsmidler 13 Styrelse og sekretariat 14 DUFs medlemmer

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Dansk Ungdoms Fællesråd, december 2002 Tekst: Arbejdsgruppe: Connie Yilmaz Jantzen Line Thaudahl

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Indhold DELEGERETMØDET CPH CONFERENCE, 3. DECEMBER 2011

Indhold DELEGERETMØDET CPH CONFERENCE, 3. DECEMBER 2011 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Demokrati... 3 Ungdom... 4 Foreninger... 5 National Organisationsudvikling... 6 Service... 7 Internationalt... 8 Integration... 9 Ligestilling... 10 Økonomi og tipsmidler...

Læs mere

Referat - Landssamrådets møde d. 1. oktober Referat fra Landssamrådsmøde d. 1. oktober Mødested: FDF Rysensteen.

Referat - Landssamrådets møde d. 1. oktober Referat fra Landssamrådsmøde d. 1. oktober Mødested: FDF Rysensteen. Referat fra Landssamrådsmøde d. 1. oktober 2014 Mødested: FDF Rysensteen Rysensteensgade 3 1564 København V Kl. 17.30 18.15 Kl. 18.15 20.30 Aftensmad Landssamrådsmøde Deltagere: Alice Linning (DDS), Charlotte

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Danskemesterskaber m luftriffel

Danskemesterskaber m luftriffel Danskemesterskaber 00 0m luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 Skytternes Hus Århus 0 stående Dame 0 Anette K. Jensen DSB/ASF 00 00, Stine M. Andersen ÅRK 00 00 00, Rikke K. Jensen

Læs mere

OPLÆG. DUFs Miniprogramaftale

OPLÆG. DUFs Miniprogramaftale OPLÆG DUFs Miniprogramaftale For programperioden 2015-2016 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2 Strategisk udvikling... 4 2.1 Ny international strategi... 4 2.3. Forandringsteori og impact assessment...

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 1 REPRÆSENTATIONER I BESTYRELSER M.V. Y s Men er repræsenteret i en række bestyrelser og beklæder mange tillidsposter. Det kan være på såvel regionalt, som distrikts og klubplan. Denne fortegnelse søger

Læs mere

Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget 2014 2013 2015

Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget 2014 2013 2015 Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget spec. Omsætning Kontingenter medlemsorganisationer 620.000 616.500 620.000 Tipstilskud, DUFs virksomhed 13.635.000 13.125.000 13.635.000 Tipstilskud, tipsadministration

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 3. december 2011 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 3. december 2011 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 3. december 2011 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Rune Siglev bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2011. 2. Vedtagelse af forretningsorden Rune Siglev

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail:duf@duf.dk www.duf.dk UDTALELSE 1 Et Danmark uden barrierer i samfundslivet

Læs mere

ET FLERKULTURELT OG INTERRELIGIØST UNGDOMSPROJEKT, DER SER FREMAD KFUM-SPEJDERNE I DANMARK ARAB-UDVALGET

ET FLERKULTURELT OG INTERRELIGIØST UNGDOMSPROJEKT, DER SER FREMAD KFUM-SPEJDERNE I DANMARK ARAB-UDVALGET Det dansk tunesiske spejdersamarbejde ET FLERKULTURELT OG INTERRELIGIØST UNGDOMSPROJEKT, DER SER FREMAD KFUM-SPEJDERNE I DANMARK ARAB-UDVALGET ET LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDSPROJEKT I august 2008 indledte KFUM-Spejderne

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

refleks Uddannelsesweekend

refleks Uddannelsesweekend refleks 2016 Uddannelsesweekend En weekend med fire vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2016 i Haslev. Refleks2016 VELKOMMEN

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

DUFs KURSER FORÅR 2011

DUFs KURSER FORÅR 2011 DUFs KURSER FORÅR 2011 KURSER, SEMINARER OG FYRAFTENSMØDER KÆRE LÆSER Du sidder her med DUFs oversigt over kurser, seminarer og fyraftensmøde som afholdes i foråret 2011. Alle arrangementerne er for DUFs

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

delegeretmøde 2014 årsberetning 2013

delegeretmøde 2014 årsberetning 2013 delegeretmøde 2014 årsberetning 2013 7 foto: martin thaulow Forord Foreninger for fremtiden Aktiv deltagelse i foreningslivet bidrager til stærke fællesskaber, hvor unge udvikler deres identitet, danner

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater GENERAL Plac Nr. 1. løb Plac. 1 løb Cykel 1.løb + cykel Plac 2. løb Sluttid Klasse Navn Klub Køn 1 305 00:23:10 1 00:44:49 01:07:59 1 00:12:21 01:20:20 Seniorer

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

Aktivitetskalender for DSU Århus, efterår 2007

Aktivitetskalender for DSU Århus, efterår 2007 Aktivitetskalender for DSU Århus, efterår 2007 Kære medlem. Hermed bestyrelsens foreløbige bud på en aktivitetskalender for efteråret 2007. Som det fremgår, vil vi som udgangspunkt videreføre det velkendte

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV udd ann else forår 2012 UDDA N NELSE FOR Å R 2012 PRAKTiSKe OPlYSningeR I dette katalog får du et samlet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Anne Kristina Ladingkær, Cathrine Jeppesen Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Steffen (ordstyrer),, Benedikte og Sif (referent) Bestyrelsesmøde i SUMH Fredag d. 28.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

IDÉER SOM KAN INSPIRERE

IDÉER SOM KAN INSPIRERE IDÉER SOM KAN INSPIRERE EN INTRODUKTION TIL INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE FRA DIPDs STRATEGI Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Recurve Dame Micro Recurve, klasse 2 Pl. Navn Klub Ialt 1 Louise Heinsen Århus Bueskyttelaug 3065 2 Signe F. Olesen Holstebro Bueskytteforening 2824

Recurve Dame Micro Recurve, klasse 2 Pl. Navn Klub Ialt 1 Louise Heinsen Århus Bueskyttelaug 3065 2 Signe F. Olesen Holstebro Bueskytteforening 2824 Recurve Dame Micro Recurve, klasse 2 1 Louise Heinsen Århus Bueskyttelaug 3065 2 Signe F. Olesen Holstebro Bueskytteforening 2824 Herre Micro Recurve, klasse 1 1 Johan Lauridsen Vejle Bueskyttelaug 3189

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD 2004 Styrelsens sammensætning 2004 Formand Søren Bloch Borgerlige Unge Unions Skeptikeres Klub, BUUSK Næstformand Mads Fløe Holm Århus Diplomacy Club, ÅDC Kasserer

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

Arbejdsdrøftelse 2017

Arbejdsdrøftelse 2017 Arbejdsdrøftelse 2017 I år skal der arbejdes med foreningens vision for 2017-2018. Du kan her læse hvilke visioner bestryelsen har haft i tankerne. HVILKE DELE AF VISIONEN KOMMER TIL AT PÅVIRKE DIG, OG

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere