Nr PER ARNOLDI: LUK BIBLIOTEKERNE OP - IGEN!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr 6. 2013 PER ARNOLDI: LUK BIBLIOTEKERNE OP - IGEN!"

Transkript

1 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr PER ARNOLDI: LUK BIBLIOTEKERNE OP - IGEN! Biblioteket udfordres Liberalt bogmarked gi r forbrugergevinst Velbesøgt Bogforum DB Undersøgelse: Hver anden kommune sparer Biblioteket som teater i Viborg e-bogsdebat i Norden Smart University på Vejle Bibliotek Tænketankens Segmentanalyse Opgaver skal matches af budgettet Leder: Tillykke med valget og velkommen til!

2 Forside: Per Arnoldi er begejstret for landets biblioteker, lokalsamfundets fælles sted, og opfordrer kommunalpolitikerne til at revurdere de seneste års lukninger. Foto: Martin Sørensen. LEDER TILLYKKE MED VALGET OG VELKOMMEN TIL! Danmarks Biblioteker Et biblioteks- og kulturmagasin 17 årg., nr. 6, december 2013 Udgiver/Adresse Danmarks Biblioteksforening Farvergade 27D DK-1463 København K Telefon: Redaktør Hellen Niegaard ansvarsh. Medieudvalget er rådg. f. magasin og hjemmeside: Carl Gustav Johannsen, Michael Hartz Larsen, (webred. for DBs hjemmeside), og Hellen Niegaard (magasinredaktør) Kommende numre af Danmarks Biblioteker Nr. 1: 15. februar 2014 Tidligere numre og artikler Se Annoncer Formater og priser: publikationer Grafisk produktion Stæhr Grafisk Tryk CS Grafisk A/S Oplag ISSN nr.: Abonnementspris For medlemmer kr. 300,- For ikke-medlemmer kr. 650,- Studerende ved Danmarks Biblioteksskole kr. 60,- Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Vagn Ytte Larsen (A) Odsherred, formand Hanne Pigonska (V) Odsherred, 1. næstformand Kirsten Boelt, publikumschef, Aalborg Bibliotekerne, 2. næstformand, Steen B. Andersen (A), Aarhus Henrik Olsen (A), Ishøj Jørn Rye Rasmussen (F), Silkeborg Henrik Vestergaard (V), Aarhus Lars Bornæs, bibliotekschef, Silkeborg Carl Gustav Johannsen, lektor ved IVA Lone Hedelund, bibliotekar, Borgerservice og Biblioteker i Aarhus Vagn Ytte Larsen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening Når I læser denne leder, har der været kommunalvalg. Det betyder, at landets kommuner får helt nyvalgte politikere på mange af taburetterne. For Danmarks Biblioteksforening betyder det, at vi skal have valgt nyt Repræsentantskab og Forretningsudvalg og at I også skal have ny formand. Jeg har nemlig besluttet at takke af efter otte fantastiske år på posten. Derfor vil jeg byde velkommen til alle jer, som er nye politikere og sige tak til alle jer gamle. Jeg vil huske jer alle på, at Danmarks Biblioteksforening kun er så stærk, som I gør den til. Derfor skal der lyde en opfordring til både politikere og fagfolk. Vælg Biblioteket STIL OP og styrk Danmarks Biblioteksforening! Biblioteket er en af landets vigtige velfærdsinstitutioner og under stor udvikling i kommunerne. Selv om vi lever i en digital tid, kommer borgerne fortsat i stor stil og gør biblioteket til vor mest benyttede kultur- og vidensted. Og til et væsentligt mødested med forfattermøder og samfundsdialog. Vi har i DB skabt en hel ny organisation. Alle byrådsmedlemmer kan fra nu af vælges. Ligesom de fagfolk, der arbejder i bibliotekerne, også kan vælges ind. Det eneste, vi kræver her, er, at I og jeres arbejdskommune er medlem af DB. I de sidste uger af januar vil der være valgmøder i hver region. Her skal vi have valgt fem politikere og suppleanter. Så hold øje med jeres mailbox, så I kan hanke op i jeres bagland og få valgt de helt rigtige repræsentanter. Stiller I ikke selv op, så spørg et partimedlem eller en anden byrådskollega. Fagfolk vil få udsendt en stemmeseddel med alle de kandidater, der stiller op inden fristen udløber 31. december. Og skal så vælge egne repræsentanter inden den 15. januar. Dét, der gør Danmarks Biblioteksforening unik, er, at vi er så bredt repræsenteret både geografisk og politisk. Og så det helt særlige, at både fagfolk og politikere styrer os i fællesskab. Dét sikrer dialog og fremdrift hele tiden at have en kombineret faglig/politisk dialog. Landets største mødested for kulturpolitikere, Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde 2014, holdes i Vejle den 27. og 28. marts. Jeg glæder mig til at sige velkommen til det ny valgte repræsentantskab, takke det afgående for et fantastisk samarbejde og er spændt på, hvem årsmødet vælger som min afløser på formandsposten. Danmarks Biblioteksforening er en enestående og dynamisk interesseorganisation, så jeg er sikker på, der bliver kamp om pladserne. Stil op nu!

3 INDHOLD Biblioteksmagasinet Danmarks Biblioteker er dit blad som bibliotekspolitiker eller aktiv kulturmedarbejder. Læs i dette nummer om bibliotekernes udfordringer i dag, om biblioteksbudgetterne i 2014 og om et nyt vigtigt værktøj til at nå længere ud - en stor segmentanalyse om brugere og ikke-brugere. Den udgives i januar af Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Per Arnoldi fortæller om sin barndoms biblioteksbesøg, bibliotekets betydning og giver læsetips til julen. Foreningens sekretariat ønsker de mange nye læsere velkommen til spalterne og et godt 2014! Hellen Niegaard, redaktør 2 Tillykke med valget og velkommen til! 4 Valg til DB 5 Bibiotekernes udfordring 5 Ytringsfrihed skal sikres i demokratiets hus 6 Tænketank og nytænkning 6 Modelprogram for folkebiblioteker 7 DB Enqueten: Biblioteket & mig Per Arnoldi 8 Reportage fra Bogmessen 2013 Hellen Niegaard Bogmessen i Bella Center har aldrig været større. 8 9 Liberaliseret bogmarked giver forbrugergevinst 10 DB budgetundersøgelse 2014 Hellen Niegaard 12 Sørg for at opgaver og forventninger reelt matcher budgettet 12 Vagtskifte i Bibliotekarforbundet 13 DB-Årsmøde 2013 i Vejle 13 Køreplan for valg til DBs Repræsentantskab 14 Bibliotekskompasset rundt Per Nyeng 16 Kunstens og kulturens dilemmaer og potentialer Michel Steen-Hansen Smart University med nye uddannelsesmuligheder til Vejle Vestamager Bibliotek i øjenhøjde 18 Sproginstallationer i Vejle - hvordan det? Louise Wittig 18 Kulturhusstrategi i Vejle Kommune Kristina Nøhr og Lone Knakkergaard 20 Smart universitetsuddannelse på Vejle Bibliotek Lone Knakkergaard 21 ebib og ereolen - e-bogsdebat i Danmark 21 Så kom der igen blus på e-bogsdebatten i Sverige 22 Skrot, tech, makerspace, hackerspace Louise Overgaard 23 Læringsdage: Styrk kompetencerne! 24 Indtryk fra Chicago Karl Pedersen 10 segmenter giver bedre pejlemuligheder for bibliotekerne Åbent bibliotek i Bramming Lissi Møller 26 Åbne biblioteker i Viborg Kommune Kristine Nygaard Ledet 26 Viborg Hovedbibliotek: Biblioteket som teater Kristine Nygaard Ledet 28 Segmenteringsanalyse 2013 Michael Moos-Bjerre 30 Vejen til flere biblioteksbrugere Hellen Niegaard

4 VALG TIL DB ENGAGÉR DIG FÅ INDFLYDELSE! ENGAGEMENT MED INDFLYDELSE GIVER ANSVAR DÉT KAN DU FÅ I DB MELD DIG IND I DB FORDI - du er aktiv og engageret i dit arbejde og dit bibliotek. Du har en mening om bibliotekets nødvendighed nu og i fremtiden. Kirsten Boelt, DB s faglige næstformand, mediechef, Aalborg Bibliotekerne - Danmarks Biblioteksforening gi r dig brugbar viden, strategier og visioner om biblioteksudvikling. Du får vores biblioteksmagasin, Danmarks Biblioteker, vedkommende konference- og workshoptilbud, løbende opdatering på biblioteks- og kulturområdet og meget mere. - du kommer ind i et forum, hvor du kan bidrage til dialogen i netværket mellem DB s faglige medlemmer og de mange kommunalpolitikere, der også er medlemmer af foreningen. Vi ser frem til dit bidrag. STIL OP TIL DBs REPRÆSENTANTSKAB FORDI - du brænder for bibliotekssagen. DB er den eneste forening, hvor fagfolk og kommunalpolitikere sammen diskuterer bibliotekspolitik og skaber biblioteksdialog med ministre, KL, folketing, styrelser og ministerier. Basis er gensidig respekt for den politiske virkelighed og den biblioteksfaglige indsigt. Vi har også brug for din. Meld dig ind nu. Årligt kontingent: 300 kr! MØD DB PÅ DB.DK, FACEBOOK OG TWITTER. Danmarks Biblioteksforenings formål er at fremme dansk biblioteksvæsen og virke for samarbejde og udveksling af erfaringer og idéer inden for hele kulturområdet med relation til bibliotekerne, inklusive kultur- og oplysningsinstitutioner i videste forstand. STIL OP TIL DB S REPRÆSENTANTSKAB! Deadline for fagfolk valggruppe B: 31. december Se detaljeret køreplan for valget på side 13. Vil du vide mere, så kontakt DBs direktør Michel Steen-Hansen, via eller hhv. mobil

5 AKTUELT BIBLIOTEKERNES UDFORDRING Den voksende digitalisering og den stadig mere udbredte individualisering giver de kommunale biblioteker store udfordringer. Der skal leveres digitalt, og der skal fortsat drives fysiske biblioteker. Hvor mange for blot få år siden havde en forventning om, at det fysiske bibliotek ville være mere og mere på retur efterhånden som de digitale medier udbredes, så er udviklingstendenserne stik modsatte og ikke kun i Danmark. Hvad betyder det for kommunen? Ikke alene er borgerne stadig mere flittige benyttere af bibliotekernes forskellige digitale tjenester og f.eks. e-bogsformidling. Brugerne kommer i voksende antal, og de bliver længere. Ligesom de gerne supplerer deres besøg i den almindelige åbningstid med besøg uden for den betjente åbning. De fysiske biblioteker er under forvandling fra samlinger af bøger til levende rum, hvor bøger er vigtige, men hvor menneskerne brugerne er det centrale. Ligesom adgang til viden, uformel læring og kulturoplevelser er. Alt i alt tendenser der er fælles for både folke- og forskningsbiblioteker, og tendenser som biblio- teksfolk skal tackle i samarbejde med politikere og forvaltninger. Biblioteket er altså ikke bare noget, man skal have, men en lovpligtig opgave for kommunen. Biblioteket og dets udvikling udgør således også en stor udfordring for de nye byråd. Per Anoldi: Bibliotekerne er landets lysende prikker Landet består af en hel masse lysende prikker bibliotekerne. Hvis man slukker for dem, er det det stik modsatte af oplysning. For biblioteket er et naturligt centrum i lokalsamfundet og kan ikke erstattes af en storskærm på torvet, fastslår Per Arnoldi, maler, scenograf og kulturdebattør under DR K-udsendelsen Udflugt til Kulturkløften. Vi har bedt Arnoldi bidrage til Biblioteket & mig -enqueten se side 7. Følg med i Danmarks Biblioteker. Vi skriver om aktuelle udfordringer, de nye biblioteker, strategier, muligheder og konkrete redskaber. Krydret med reportager fra alle hjørner af landet, interviews og enqueter med alle fra ministre til kulturelle orakler! Hellen Niegaard Fotos: Hjørring Bibliotek/Peter Søholm Simonsen Absurd hvis samfundet ikke kan sikre ytringsfriheden på bibliotekerne Sådan sagde formand for Danmarks Biblioteksforening, Vagn Ytte Larsen, byrådsmedlem i Odsherred, da det blev klart, at politiet ikke kunne sikre den unge digter Yahya Hassans sikkerhed til et arrangement tirsdag den 26. november på Vollsmose Bibliotek. Et arrangement som politiet derfor i første omgang anbefalede at aflyse med henvisning til trusselsbilledet, efter at Hassan dagen før kommunalvalget den 19. november var blevet overfaldet på Hovedbanegården i København. Og i anden omgang og efter flere døgns heftig debat ønskede at flytte fra biblioteket på grund af dets centrale placering i bydelens center til en folkeskole i nærheden. Det er fuldstændig absurd, hvis vi som samfund accepterer det overgreb på ytringsfriheden, som det er, når politiet anbefaler at flytte et udsolgt arrangement med Yahya Hassan væk fra Vollsmose Bibliotek, sagde Vagn Ytte Larsen, da sagen kom frem. At det er i demokratiets hus, biblioteket, man ikke kan garantere hans sikkerhed, skriger jo til himlen, for det er jo netop biblioteket, der om nogen står vagt om ytringsfrihed og fri og lige adgang til information, understregede formanden i en pressemeddelelse om sagen tidligt fredag den 22. november. DBs formand undrede sig over, at politiet kan bruge store ressourcer på at sikre fodboldfans mod andre fodboldfans hver søndag, mens man ikke kan beskytte den unge digter mod demokratiske mørkemænd. Og han understregede: Vi bør som samfund værne om retten til at kunne udtrykke sig offentligt, og derfor må man også kunne stille krav til politiet om at sikre denne demokratiske ret. Biblioteket er demokratiets hus, og det er absurd, hvis vi som samfund accepterer, at hovedløse trusler forhindrer os i at bruge biblioteket til den demokratiske samtale, det er skabt til. Biblioteket er jo netop den institution, der kan sikre, at diskussionen kommer ud til alle os almindelige mennesker, men det kræver, at resten af samfundet bakker op. Derfor må vi forlange, at politiet kan sikre bibliotekernes arrangementer, også når der er risiko for, at arrangementerne bliver farlige". DB-formandens ord gav genlyd og førte sammen med Yahya Hassans og bibliotekets ønske om at gennemføre arrangementet til både masser af avisskriverier og masser af opbakning fra alle sider af dansk politik. Det endte med, bl.a. foranlediget af Odenses konservative rådmand Steen Møller, at politiet i stedet pegede på H.C. Andersen Skolen og her stillede med op med en større styrke. Selve arrangementet havde 225 deltagere og forløb i øvrigt i god ro og orden. /HN Danmarks Biblioteker nr. 6 5

6 FREMTIDENS BIBLIOTEKER TÆNKETANK OG NYTÆNKNING Danmarks Biblioteksforening arbejder på forskellig vis med at sikre den nødvendige udvikling i bibliotekerne. Det har foreningen gjort i mere end 100 år, og Danmark er da også i front med udviklingen. Der er dog ingen tid til at hvile på laurbærrene. Digitaliseringen, medieudviklingen og ikke mindst forandringerne i borgernes biblioteksbrug, men også tendenser som øget brug af frivillige og andre eksterne partnere rejser løbende nye krav til det lokale bibliotek. DB har derfor i samarbejde med en række af landets øvrige biblioteksorganisationer, flere centrale biblioteksaktører og en lang række biblioteker etableret en toårig tænketank, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som med tilskud fra bl.a. Kulturstyrelsen har gennemført en stor segmenteringsanalyse og kortlægning af brugere og ikke-brugere. På side løftes sløret for analysens segmenter. Selve rapporten kommer først efter nytår. /HN MODELPROGRAM FOR FOLKEBIBLIOTEKER Biblioteket er det mest populære kulturtilbud i dagens Danmark, og derfor har Kulturstyrelsen, der udmønter regeringens kulturpolitik på bl.a. biblioteksområdet, sammen med fonden Realdania fået udviklet et Modelprogram for folkebiblioteker. Et redskab til den kæmpestore opgave biblioteker har med at få udtænkt nye rum, der giver optimale rammer for fremtidens biblioteksbrugere. Rum, som sikrer, at biblioteket også fremover vil spille en hel central rolle i lokalsamfundet, sagde Anne Mette Rahbæk, Styrelsens direktør, da programmet blev præsenteret i slutningen af september. Derfor et modelprogram Landets folkebiblioteker står på mange leder og kanter over for markante udfordringer. Biblioteksrummet er under forvandling fra det reol- og bogfikserede til det brugerorienterede. Bøger og andre fysiske materialer skal der stadig findes plads til en rum tid fremover. Den fysiske bog er fortsat det dominerende videns- og kulturmedie, men ikke som før hvor reolrække på reolrække dominerede biblioteksrummet. Borgerne, brugerne har indtaget rummet det anvendes nu i stigende grad som personligt arbejdssted i tillæg til dets kerneopgaver som formidlings- og inspirationssted, lærings-, oplysnings- og udstillingssted. Biblioteket har udviklet sig til lokalsamfundets mødested og sted for fælles dialog. Ramme om samtale, personlig udvikling og offentlige opgaver Det handler ikke længere alene om forfatterarrangementer og musikaftener og lignende, men i voksende omfang også om debat- og dialogmøder. Møder med lokale politikere, alle slags samfundsdebattører og andre lokale borgere, der har noget på hjerte, de gerne vil dele med andre. Vi taler i dag om de sociale mediers stigende indflydelse i samfundsudviklingen, og det er som om, at denne om- siggribende deling af viden er smittet af på det fysiske rum. I alle tilfælde stiller både unge og voksne meget gerne op til læseklubber og debataktiviteter i biblioteksregi i dag. Disse trends giver sammen med de senere års nye biblioteksopgaver initieret af det offentlige fra de mange it- og borger.dk-kurser m.v. til Borgerservice, som bibliotekerne i knap halvdelen af landets kommuner bidrager til at varetage. Modelprogrammet giver konkrete eksempler på indretning og rumtænkning, men er også et katalog over designudfordringer, andre udviklingsværktøjer og formidler af baggrundsviden om de behov, fremtidens bibliotek skal matche. Det findes på: kulturstyrelsen.dk/ Hellen Niegaard Fotos: Peter Birk og Københavns Bibliotek 6

7 DB ENQUETEN BIBLIOTEKET OG MIG BOGEN KOMMER LÆNGERE END DET BEDSTE SPYDKAST! Hvornår kom du første gang på et folkebibliotek, og hvad betyder biblioteket for dig? Hele min barndom på Østerbro i København gik jeg med mine unge forældre på biblioteket på Jagtvej. To gange om ugen. Hver uge. Altid. Vi bar hver to bøger hjem og læste dem i hjemmets stoledybe civiliserede rum, før TV væltede alle muligheder for både samvær, samtale og fordybelse. Og jeg arbejdede mig forslugent frem gennem hylderne. Fra Frændeløs, Jules Verne, 1000 og een nats æventyr til Johs. V. Jensen, Michael Tejn, Leck Fischer, Storm P. og heldigvis Gustav Wied. Senere stod den på Steinbeck, Hemingway, Saroyan, Knud Sønderby og Tom Kristensen, og så begyndte jeg selv at finde bøger billigt i antikvarboghandlernes slidte kasser og kom ikke så meget mere på biblioteket. Som låner. Til gengæld har jeg gennem 50 professionelle år som formidler og fortæller holdt fore- drag på en lang, lang række af bibliotekerne. Der er altid en særlig stemning her. Personalet er altid behageligt og fornuftigt, publikum interesseret. Vi er sammen, et FÆLLES sted! Biblioteket er det ultimative demokratiske sted... og hvordan nogen syg kommunalpolitiker nogensinde har kunnet finde på at nedlægge bare ét, BARE ÉT, er både en gåde og en formørket skandale. Det gode er, at det kan laves om. De kan åbnes igen. Intet er nemmere, hvis man fra politisk side da tør operere med den oplyste vælger og ikke sætter sin skælvende taburets lid til det modsatte! Hørte I den deroppe på rådhuset? Tænk hvordan det vil lyde, lidt ude i de forsømte småbyer, - BIBLIOTEKET ÅBNER IGEN! Der er lokaler og bygninger nok at tage af, og der er også de penge, man ellers så generøst hælder ud over sport, træning, motion og lignende mærkværdigt tidsfordriv. Bogen kommer længere end det bedste spydkast! Hvilke tre skønlitterære bøger har haft en særlig stor betydning for dig? Den er svær. Det må blive mindst det dobbelte. Gustav Wied : Livsens Ondskab. Herman Bang: Sommerglæder. Holger Drachman: Forskrevet. Tom Kristensen: Hærværk. Scott Fitzgerald: Tender is the Night og Ernest Hemingway: A Moveable Feast, erindringsbogen fra Paris. Nogle af disse bøger læser jeg stadig en gang om året. Jeg smugler dem med, når jeg skal ud at rejse, så Christiane (PA er gift med skuespilleren Christiane Rohde, red.) ikke ser det. Og efter Per Arnoldi, en af Danmarks store malere og kunstnere, har klare og velformulerede holdninger til landets kultur, som det kom frem i DR-K programmet Udflugt til Kulturkløften sendt i forbindelse med kommunalvalget. Biblioteket er det ultimative demokratiske sted... at jeg i højere grad er begyndt at tage toget til både London og Paris, hvor jeg har opgaver, gør også de genkendte tekster rejsen meget behagelig og passende lang. Per Arnoldi nævner som et par af sine yndlingsbørnebøger: Mark Twains The Adventures of Tom Sawyer, på dansk Lille Toms Æventyr, samt Daniel Defoe s Robinson Crusoe. Hvad læser du lige nu? Århundredets sommer af den tyske forfatter og kunsthistoriker Florian Illies. En fabelagtig god idé, en journalistisk bedrift, og så er det oven i købet sandt. Samtidighed kan, som vist i denne bog, også foregå i parallelle forløb, som når Hitler og Stalin går tur i den samme park de samme dage det samme år. Det er sgu da en gyser, der vil noget. Frygtindgydende tilfældigt og fascinerende. Julen står for døren, hvad vil du anbefale som boggaven under træet i år? Ulla Strømbergs Bellevue Teatret, Arne Jacobsens arkitektur og teatret. Den er udover at være medrivende interessant, velresearchet og velskrevet også meget smukt udført. Den handler jo om noget så sjældent som en vellykket drøm. En utopi, der har fået form. En stædig optimisme, og så i 1938, hvor verden så sandelig ikke lå lysende solbeskinnet og badende ubekymret foran os. Er du gået i gang med e-bøger? Nej. Det må blive efter min død. Jeg kæmper stadig med en telefon, der ved mere end mig. Har du et forslag til et biblioteksmotto, der kunne opmuntre andre til at læse mere? Det svære nu, hvor alting er så let, bliver at pege på den energi, der trods alt skal til for at opsøge og indhente relevante oplysninger og oplevelser. Dér kunne man måske over døren til biblioteket skrive: DET HELE står her! Hellen Niegaard Foto: Martin Sørensen Danmarks Biblioteker nr. 6 7

8 Bogmessens pressefoto BOGEN LEVER OG HAR DET GODT! Fra 8. til 10. november i år var Bella Center for anden gang rammen omkring den godt 20-årige institution Bogforum, navngivet efter Forum, hvor de første to årtiers bogtræf fandt sted. Med 175 udstillere flere end sidste år og over arrangementer har messen selv aldrig været større, end den er nu, oplyser Stinne Hjortlund Kristoffersen, projektleder for Bogforum Stinne Hjortlund Kristioffersen er godt tilfreds med deltagelsen, som lå små 5 % under sidste års rekordår. Hele besøgende fandt denne gang vej til Bella og bunkerne af nye bøger. Og ifølge dagspressen melder mange forlag om et endnu mere købelystent publikum end sidst. Bogmekka nu også for e-bøger! Over 700 danske og udenlandske forfattere deltog i årets Bogforum som da jeg besøgte messen fredag den 8. var et rent mekka af litterære notabiliteter, tegneseriekunstnere, spændingsforfattere, madskribenter og forfatterspirer. Blandt de mange stande kunne man således også finde flere med tilbud til den markant voksende mængde af selvudgivere. At dømme efter en anden tendens fra Bogforum, så er det kommercielle e-bogssalg omsider også på vej frem. Der var masser af stande, som slog et slag for den digitale bog. Fra nye mobifo.dk til saxo.com s helt store innovationsstand. Bogforums Debutantpris gik til 18-årige Yahya Hassan for digtsamlingen Yahya Hassan. Med denne noget smalle udgivelse har Gyldendal fundet sig en regulær kvalitetsbestseller. Digtsamlingen, der naturligvis både kan købes som e- og som p-bog (trykt bog), er ved redaktionens slutning udkommet i det uhørte antal af eksemplarer. Ud over nye og bedre sceneforhold til de mange arrangementer fra prisuddelinger til foredrag og debatter giver Bellacenter sammenlignet med Forum nu bedre plads til cafétilbud, hvor trætte messefødder hviles, mens læsetips og sandwichanmeldelser udveksles. Også i 2014 finder BogForum sted i Bella Center, nemlig fra den 7. til den 9. november. Bibliotekerne i Bogforum Litteratursidens stand bibliotekernes egen onlineservice var som altid velbesøgt, mens redaktør Lise Vandborg interviewede de forskellige gæster, bl.a. Morten Brask, forfatter til William Sidis perfekte liv. Også kulturminister Marianne Jelved kiggede forbi, da hun fredag den 8. november officielt åbnede en ny version af Litteratursiden.dk. 8

9 BOGFORUM 2013 Fra venstre: Den 18-årige Yahya Hassan, der modtog Bogforums Debutantpris for digtsamlingen Yahya Hassan. Det Kgl. Bibliotek holdt fællesstand med forlaget Museum Tusculanum. Litteratursidens redaktør, Lise Vandborg, interviewede en række gæster, bl.a. Morten Brask, forfatter til William Sidis perfekte liv. Foto: Torben Huss Med sine besøg pr. måned er bibliotekernes website om litteratur landets mest markante platform for kulturformidling online. Nu er sitet genopstået i et nyt mere brugervenligt design og med mere plads til at debattere. Andre biblioteksstande var bl.a. Det Kgl. Biblioteks fællesstand med forlaget Museum Tusculanum m.fl. samt vist for første gang den lille stand, som Holbæk Bibliotek bl.a. stod bag standen med de fine læse- og sprogstimuleringskufferter og inspiration til læselystne børn. Spørg Biblioteket Også i år stod folkebibliotekerne i Region Hovedstaden for Bogforums informationsstand. Aldrig har Spørg Biblioteket haft så synlig placering, som den havde i Bella Center allerforrest ved indgangen. Spørgsmålet er så, om ikke man kunne skilte lidt mere med det og gerne i øjenhøjde. Besøgende skulle i alle tilfælde have nakken langt bagud for at opdage, hvem det er, der hjælper og guider de mange tusinde, som kommer i tvivl om, hvor lige deres favoritforfatter findes på den store messe. Standen blev også brugt til arrangementer, bl.a. om lørdagen, hvor litteraturkonsulent ved Københavns Hovedbibliotek Lea Fløe Christensen interviewede kulturminister Marianne Jelved og forfatteren Ida Jessen om kulturministerens nye fireårige læsekampagne Danmark Læser, og om hvorfor det er relevant at sætte fokus på bøgernes kvaliteter. Læs mere om projektet i bl.a. Danmarks Biblioteker nummer 5, 2013 s. 25. /HN Liberaliseret bogmarked giver forbrugergevinst Bogpriserne er faldet, flere butikker sælger bøger, og forbrugerne køber flere bøger efter liberaliseringen af et bogmarked, som op til 2000 arbejdede med faste bogpriser. Altså, at en bog koster det samme uanset, hvor den købes modsat andre varer i detailhandlen. Fra 2000 og op til 2011 blev priserne gradvis liberaliseret. Det giver en forbrugergevinst i omegnen af 319 mio. kroner i 2012, viser en analyse, som konsulenthuset Incentive har udarbejdet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, beregnet ud fra 2000, inden liberaliseringen af bogmarkedet begyndte. Undersøgelsens tal er korrigeret for inflation. Analysen bygger blandt andet på en forbrugerundersøgelse med et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Halvdelen af forbrugerne vurderer, at liberaliseringen af bogmarkedet har været en fordel, mens kun otte procent mener, at den har været en ulempe. De, der ser liberaliseringen som en ulempe, er ifølge undersøgelsen ofte højtuddannede og bosat i hovedstadsområdet. I analysen ses på forbrugernes oplevelse af udbuddet af interessante bøger og muligheden for rådgivning. 41 procent finder ikke, at udvalget af interessante bøger er blevet mindre inden for de seneste tre-fem år. 16 procent vurderer, at det er tilfældet. Kun én enkelt procent angiver, at de ved deres seneste bogkøb manglede rådgivning. Agnete Gersing, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, siger i en kommentar til undersøgelsen: Forbrugerne har foreløbig fået årlige milliongevinster som følge af bogmarkedets liberalisering. Det er min klare vurdering, at forbrugerne også fremadrettet vil få betydelige gevinster. Analysens resultater bekræfter, at liberaliseringen set med forbrugernes øjne var et helt rigtigt valg. Vi kan se, at forbrugerne køber flere bøger til lavere priser, end de gjorde, før liberaliseringen af bogmarkedet begyndte. Forbrugerne har også fået nemmere ved at købe bøger, fordi der er kommet flere salgssteder. Hent hele rapporten på /HN Danmarks Biblioteker nr. 6 9

10 OPGAVER SKAL MATCHES AF BUDGET At dét halter noget rundt omkring, understreges af Danmarks Biblioteksforenings årlige tendensundersøgelse Bibliotekerne er stadigvæk med 36.5 millioner besøg om året og millionvis af digitale opslag og downloans landets absolut mest brugte kulturtilbud, men i hver anden kommune sparer man fortsat på området. Tendenserne fra Budget 2013, hvor andelen af biblioteker med reduktioner af mere beskedent omfang voksede, holder dog også i Budget 2014 ifølge DBs nye undersøgelse. Samtidig øger hver 10. kommune biblioteksbudgettet. Tendensundersøgelsen er gennemført af Danmarks Biblioteksforening i perioden 30. september til 6. november 2013 ved en rundspørge til landets bibliotekschefer. Der er indkommet svar fra 91 af landets 98 kommuner, dækkende bibliotekerne i 92 kommuner, idet Esbjerg har samarbejdsaftale med Fanø Kommune. Følgende kommuner har ikke svaret: Brøndby, Faxe, Frederikshavn, Læsø, Samsø og Solrød; enkelte oplyser, at man er på vej med svar. Der kan altså blive tale om forskydninger. Hvor 55 % i sidste års tendensundersøgelse for Budget 2013 angav, at man skulle spare, gælder det 52% i 2014 svarende til 47 kommuner. Mens 12 %, ligesom sidste år, får mindre eller større stigning. Øvrige 34 % fastholder status quo, dvs. samme budgetniveau i 2014 (inkl. KLs fremskrivningsprocent). To kommuner oplyser, at biblioteksbudgettet endnu ikke er offentliggjort. Hvor mange skal spare - og på hvad? I de kommuner, der skal spare i 2014, er der store udsving. Andelen af kommuner, der ikke skal reducere meget, voksede markant med budget 2013, og denne tendens med mere beskedne reduktioner holder. I 2014 skal 38 % (18 kommuner) spare under 1 %, og 43 % (20) skal spare mellem 1 og 3 %, mens 9 % (4) skal spare op til 5 %. Fire andre kommuner angiver, at de skal spare mere end det: 3 - mellem 5 og 8 %, mens en kommune får reduceret budget 2014 med mere end 8 % set i forhold til indeværende budget. Endelig oplyser en kommune, at reduktionen ikke er udmøntet endnu. Et bibliotek er et sted, hvor borgerne kan få vidensadgang og hjælp af fagfolk. Men Andelen af mere beskedne budgetreduktioner ligger i lighed med sidste år på et stabilt niveau. Holder tendensen synes der for driften at være tale om en svag styrkelse af biblioteksbudgetterne generelt. Fulgt af en pæn udvikling på anlægsbudgetterne. som i 2013 og 2012 falder besparelserne alligevel især på personalet fulgt af materialerne. Af de 55 %, som skal spare, oplyser 2 ud af 3 (64 %), at der skal spares på medarbejdersiden, mens hver fjerde skal spare på materialer. Af andre besparelsesområder peges der på f.eks. åbningstider, licens o.l. Desuden oplyser en kommune, at man skal lukke en fi lial og to andre, at bogbussen skal nedlægges. Besparelse Op til 1% 38% 40% 14% 1% - 3% 43% 43% 46% 3% - 5% 9% 6% 20% 5% - 8% 6% 8% 14% Mere end 8% 2% 3% 6% Øgede budgetter For 12 % af de indkomne besvarelser er situationen den, at Budget 2014 øges. Hvor meget det bliver i kroner og øre, fremgår ikke af denne undersøgelse, men i de 11 kommuner, som har en øgning på biblioteksbudgettet, får 36 % en beskeden øgning på op til 1 %, andre 36 % får mellem 1 og 3% højere budget i 2014, mens 27 % får en budgetøgning på mellem 3 og 8% og en enkelt ved ikke, hvor meget budgettet mere præcist øges. De ekstra midler skal især gå til licenser o.a. i de 45 % af kommunerne, og ellers fortrinsvis til personale, åbningstider og materialer. 10

11 BUDGET Mere til anlæg i 4 ud af 10 kommuner Også på anlægssiden holder sidste års tendens med en opdatering de fysiske rammer og ny it-indsats. Ganske vist angiver knap 6 ud af 10 kommuner (58 %) et rundt nul på anlægsbudgettet, mens 4 ud af 10 kommuner har afsat midler til anlægsopgaver. 18 % af dem får mellem og 1 mio. kroner, 6 % får fra 1 og op til 3 mio. kroner, yderligere 3 % får mellem 3 og 5 mio. kroner, mens 6 % får over 6 mio. kroner. For de ca. 8 % gælder, at anlægsbevillingen afventer endelig udmøntning og kommunale beslutninger. Anlægsmidlerne skal gå til hovedbiblioteker enkelte nye samt renoveringsopgaver. Det handler også om filialer ikke mindst om ombygning o.l. i forbindelse med etablering af åbent selvbetjent bibliotekstilbud. Men også til andet. F.eks. oplyser lidt under en tredjedel, at midlerne skal bruges til anlæg vedrørende it-og selvbetjening. Enkelte angiver, at dele af anlægsbevillingen kommer fra opsparede driftsmidler. DDB penge og beslutninger 2014 bliver præget af to store it-omlægninger og nyudvikling i bibliotekerne. Overgang til nyt bibliotekssystem og som noget epokegørende etablering af Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), der har været undervejs fra marts 2010, hvor rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet udkom. DDB skal sikre alle borgere uanset alder nem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt medieindhold via digitale platforme. Alt i alt en unik bibliotekskonstruktion. Hele 98 % af de 92 kommuner, som undersøgelsen omfatter, oplyser, at man (helt eller delvist, red.) har valgt at tilslutte sig DDB. For knap halvdelens vedkommende er beslutningen behandlet politisk. Men kun hver 3. kommune har valgt at give sine biblioteker ekstra midler til at finansiere tilslutningen. Hovedparten af øvrige klarer den ved hjælp af besparelser på andet eller på helt anden vis hvordan oplyses ikke. To af undersøgelsens kommuner oplyser, at man ikke har tilsluttet sig DDB og heraf angiver den ene, at det er en politisk beslutning Vi har set besparelser på biblioteksområdet i både forrige og denne byrådsperiode, og nu må alle landets kommuner have toptrimmet bibliotekerne efter opgave- og kommunalreformen. For de kommende fire års biblioteksbudgetter handler det derfor om at styrke biblioteksområdet i kommunerne. Bibliotekerne har jo siden reformen påtaget sig og fået pålagt en række nye opgaver samtidig med, at selve biblioteket er under nyudvikling. DBs formand Vagn Ytte Larsen (A) kalbiblioteker med fuld bemanding. Mens det i øvrigt sker i form af øget åbning med selvbetjening (såkaldte åbne bibliotekstilbud ) både på hovedbiblioteker og i filialer/lokalbiblioteker. Flere og flere kommuner gør nemlig nogle af deres biblioteker til åbent bibliotek. Det vil sige et bibliotek, der, udover den normale, bemandede åbningstid, har en udvidet åbningstid, hvor borgerne kan betjene sig selv ved at låse sig ind i biblioteket med deres lånerkort. Ifølge en opgørelse fra Kulturstyrelsen findes der pr. 1. november af sådanne biblioteker med differentieret betjening; især filialer, men også nogle hovedbiblioteker. Og tendensundersøgelsen viser nu, at flere følger. Seksten kommuners biblioteker svarer på spørgsmålet om denne udvikling sker i besparelsesøjemed eller som led i bedre service. Kun to angiver, at det sker for at spare. I alt 14 kommuner, at det sker som led i lokal forbedring af servicen. Bibliotekernes strategi Nye digitale initiativer, opdatering af de fysiske rammer og stadig flere åbningstimer karakteriserer tendenserne i DBs undersøgelse af Budget At det overhovedet kan lade sig gøre med det aktivitetsniveau, bibliotekerne har, og samtidig med omend fortrinsvis beskedne besparelser i hver 2. kommune hænger sammen med de danske folkebibliotekers fremsynethed samt dygtige biblioteksfolks og målrettede kommunalpolitikeres planlægningsindsats på biblioteksområdet. Mere end hver 3. kommune har en politisk vedtaget biblioteksplan, og i de øvrige oplyser hele 80 %, at biblioteksområdet indgår som del af den lokale kulturpolitik. Åbningstiden øges igen enkelte steder med fuld bemanding Knap hver tredje kommune oplyser, at kommunen øger åbningstiden i forbindelse med Budget Af dem, der gør det, fortæller seks, at det sker på hovedbibliotek og filialer/lo- Hellen Niegaard Danmarks Biblioteker nr. 6 11

12 BUDGET 2014 SØRG FOR AT OPGAVER OG FORVENTNINGER REELT MATCHER BUDGETTET! Danmarks Biblioteksforenings helt nye undersøgelse af bibliotekernes budgetter for 2014 viser, at kommunerne igen sparer på bibliotekerne. Formand for Danmarks Biblioteksforening, Vagn Ytte Larsen (A) peger på absurditeten i at bibliotekerne løser stadig flere opgaver, mens kommunerne til gengæld skærer ned på bibliotekernes budgetter. Halvdelen af landets kommuner reducerer bibliotekernes budgetter igen i Det viser Danmarks Biblioteksforening tendensundersøgelse af det kommende års budgetter. I Danmark er vi er glade for, at bibliotekerne løser stadig flere opgaver for det offentlige; der er nu borgerservice på biblioteket i mere end 2/3 af landets kommuner, ligesom bibliotekerne det seneste år har hjulpet flere end ½ mio. borgere med at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. Samtidig er det biblioteket, som Erhvervsstyrelsen henviser til, når virksomheder har behov for hjælp med elektroniske postkasser, og som finansministeren også henviste til fra folketingets talerstol, da han blev spurgt om, hvem der hjælper de borgere og virksomheder, der har behov for det, siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen og fortsætter, Bibliotekerne løser disse opgaver i naturlig forlængelse af deres traditionelle virksomhed, som den mest besøgte kulturinstitution og med meget lange åbningstider. Det er en vejledning, som bibliotekerne altid har stået for, men adskillige års vigende kommunale budgetter kan nu for alvor mærkes på bibliotekerne, som kommer under stadigt større pres for at kunne klare alle de nye opgaver. Det er naturligvis stærkt gået, at halvdelen af kommunerne ifølge undersøgelsen kan holde biblioteksbudgetterne nogenlunde i ro. Enten ved at fastholde statusquo-budgetter eller ved besparelser under 1 % (hhv. i 31 og 18 kommuner). Og dertil at hver 10. kommune faktisk øger budgetterne, siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen i forbindelse med analysen af de friske tal for bibliotekernes 2014-budgetter. Men jeg er selvfølgelig ikke glad for, at man i hver 3. kommune (29) har vedtaget et budget, der er reduceret i forhold til i år med mellem 1 og 8 % eller mere. Det rimer dårligt med borgernes brug af bibliotekerne på den ene side og de øgede opgaver, som samfundet har givet bibliotekerne med hensyn til borgerservice-assistance og it-informationssøgning. Samt kulturministerens ønske om at styrke folkeoplysning og læsning. Min konklusion er dog på baggrund af de seneste års mønster i besparelsesniveauet: at vi nu må være kommet hele raden rundt. Vi har set besparelser på biblioteksområdet i både forrige og denne byrådsperiode, og nu må alle landets kommuner have toptrimmet bibliotekerne efter opgave- og kommunalreformen. For de kommende fire års biblioteksbudgetter handler det derfor i kommunerne om at styrke biblioteksområdet. Ikke bare ved tildeling af opgaver i tiltro til bibliotekets muligheder og kompetencer men også om at sikre, at bugetterne rent faktisk matcher denne udstrakte tillid, som vi kommunalpolitisk har til bibliotekernes eminente opgaveløsning. /HN VAGTSKIFTE I BF Søren Kløjgaard er bibliotekarernes nye førstemand fra november, hvor han afløste Pernille Drost på posten som formand for Bibliotekarforbundet, en af DBs mangeårige samarbejdspartnere generelt og i Biblioteksparaplyen. Søren Kløjgaard har i godt 20 år arbejdet ved Aarhus Kommunes Biblioteker, nærmere betegnet på biblioteket i Hasle og har stort set lige så længe været fagligt aktiv som kollegernes tillidsrepræsentant og som medlem og næstformand i BFs hovedbestyrelse. Pernille Drost valgte efter otte år som fagforeningens formand at søge og takke ja til stillingen som nationalbibliotekschef og direktør Erland Kolding Nielsens højre hånd og vicedirektør ved Det Kongelige Bibliotek. Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen hilser Søren Kløjgaard varmt velkommen og benytter lejligheden til at ønske Pernille Drost held og lykke i sit nye job. Paraplyen samler alle landets biblioteksorganisationer med os i DB som praktisk tovholder og med formandsopgaven på skift mellem biblioteksverdenens organisationer. P.t. har netop Bibliotekarforbundet, og altså nu Kløjgaard, formandskasketten på. I mange sammenhænge er det nemlig helt afgjort en force, at bibliotekernes organisationer evner at tale med én tunge. DB ser frem til samarbejdet med den nye formand både i BF-DB regi og i paraplyen, tilføjer Vagn Ytte Larsen. /HN Fotos: Jakob Boserup 12

13 BIBLIOTEKET RAMMEN OM SAMTALEN VELKOMMEN TIL: DB ÅRSMØDE MARTS I VEJLE LANDETS STØRSTE MØDE FOR KULTURPOLITIKERE & FAGFOLK Har du brug for indspark og inspiration? Vil du deltage i landets største netværksforum for kulturpolitikere og -specialister. Så sæt kryds i kalenderen den 27. og 28. marts. Her holdes DBs Årsmøde 2014 i Vejle under temaet Biblioteket rammen om samtalen. Her mødes du både med genvalgte og nyvalgte politikere, landets biblioteker og centrale spillere og er med til at sætte den bibliotekspolitiske dagsorden. Program udsendes omkring nytår. Læs i dette nummer om Vejle Kommunes kulturstrategi og biblioteker på s TILMELDING - SE BAGSIDEN. VEL MØDT I VEJLE. KØREPLAN VALG TIL DBs REPRÆSENTANTSKAB > DIREKTE VALG KOMMUNEMEDLEMMER Valggruppe A (kommunalpolitikere). Valget foregår på regionsmøder i slutningen af januar Alle modtager indkaldelse via mail. Der skal vælges fem politikere + suppleanter fra hver af regionerne. Herefter vælges ti tillægsmandater for at sikre den politiske repræsentativitet. Resultatet offentliggøres 12. marts. > FORMANDSVALG FORMAND OG 1. NÆSTFORMAND (POLITIKERE) OG 2. NÆSTFORMAND (FAGLIG FORMAND.) Sker ved direkte stemmeafgivning på DBs generalforsamling på Årsmøde 2014 i Vejle torsdag den 27. marts. > SKRIFTLIGT VALG PERSONLIGE OG INSTITUTIONSMEDLEMMER Valggruppe B (fagfolk og institutions- og organisationsrepræsentanter m.fl.). Deadline for opstilling 31. december. Afstemning foregår fra 15. januar til 15. februar. Besked til de valgte 17. februar. Resultatet offentliggøres 12. marts. Vil du vide mere, så kontakt direktør Michel Steen-Hansen, eller mobil Se også: Danmarks Biblioteker nr. 6 13

14 UDEN VAND OG EL DUER BIBLIOTEKET IKKE Pakistan. Siden begyndelsen af 2010 har der hverken været elektricitet eller vand på flere af bibliotekerne i Pakistans hovedstad. Endsige noget for et bibliotek så nødvendigt som en håndvask. Det betyder, at færre og færre benytter bibliotekerne, fordi der en stor del af året er ulideligt hedt i lokaliteterne. Som en af bibliotekslederne, Mazhar Jalali, udtrykker situationen: When there is no electricity, there is no water, there is no visitors. Heller ikke de uddannelsesprogrammer, der skulle foregå på bibliotekerne, gennemføres, fordi de computere, som Islamabads Development Authority (CDA) har forsynet nogle af bibliotekerne med, står døde hen p.g.a. den manglende el. Ifølge en i 2008 indgået aftale mellem CDA og kommunens Department of Libraries skulle det bl.a. være op til CDA at stå for elforsyningen. Trods stadige løfter om at opfylde denne aftale er intet sket. ALA-TÆNKETANK FOR FREMTIDENS BIBLIOTEKER USA. The American Library Association (ALA) vil nu oprette et Center for the Future of Libraries, som via udviklingsarbejde, analyser, information og værktøjer skal gøre biblioteker og biblioteksledere bedre i stand til ud fra bibliotekernes værdigrundlag offensivt at prioritere, tilpasse og udvikle deres service, hjælpemidler og tilbud til et samfund under permanent udvikling. ALA vil i denne forbindelse bl.a. samarbejde med the American Alliance of Museums, som for fem år siden etablerede sig med en lignende tænketank for museumsområdet. I udviklingsstøtte til det nye center modtog ALA i begyndelsen af oktober i år $, ca. en kvart mio. kroner, fra det føderale Institute of Museum and Library Services. Bibliotekene forvalter, præsenterer og formidler først og fremst verdier, uvurderlige verdier, som ikke kan verdsettes i en kolonne eller måles i et overskudd, og jo mer man benytter og bruker dem, jo større blir verdien. Sagt af den norske forfatter Lars Saaby Christensen FRIHEDSRETTIGHEDER KLODEN Globalt. NGO-organisationen Freedom House, som siden oprettelsen i 1941 har haft som hovedopgave at bekæmpe censur og styrke de borgerlige rettigheder rundt omkring i verden, har endnu engang taget den globale temperatur på disse områder. Af organisationens Map of freedom in the world for 2013 fremgår det, at 2,4 mia. af jordens befolkning lever i lande (47, blå markering), der, hvad ytringsfrihed og andre basale menneskerettigheder angår, er på så kraftig kollisionskurs med de værdier, som bl.a. også den internationale biblioteksorganisation, IFLA, står for, at de i undersøgelsen karakteriseres som not free. 1,6 mia. lever i delvis frie lande (58, gul markering) og 3 mia. i lande (90, grøn markering), som ifølge Freedom House i det sto- MENNESKERETTIGHEDER OG DI Den internationale biblioteksforening, IFLA, underskrev i oktober i år den deklaration om Human Rights and Surveillance, som menneskeretsorganisationer og -initiativer som Human Rights Watch, Reporters Without Borders, The Electronic Frontier Foundation, The Association for Progressive Communications og Privacy International efter et års indbyrdes forhandlinger er nået frem til. I alt 260 organisationer fra i alt 77 lande, spændende fra Somalia til Sverige, har allerede tiltrådt deklarationen. Af deklarationens i alt 13 principper kan bl.a. nævnes, at enhver begrænsning af retten til privatlivets fred privacy skal foreskrives ved lov. At sådanne love skal være i overensstemmelse 14

15 BIBLIOTEKSFORNYELSE I MOSKVA Rusland. Flere af Moskvas biblioteker er efter sovjetimperiets fald blevet lukket, men der er stadigvæk henved 400 tilbage. De fleste er dog i deres indretning triste og nedslidte, åbningstiderne uhensigtsmæssige, og ofte er benyttelsen omgærdet af så stramme og bureaukratiske regulativer, at besøgstallet inden for de sidste 20 år er faldet drastisk. Mange af dem frekventeres fortrinsvis af pensionister i dag. Står det til metropolens kulturchef Sergei Kapkov, kendt for fornyelsen af Moskvas parkanlæg, skal der over en bred front rettes op på det. Han har allieret sig med Boris Kupriyanov, ejeren af Falanster, den uafhængige, frisindede kvalitetsboghandel på Tverskaya Ulitsa, og Kupriyanov står nu i spidsen for en fornyelsesproces, som både indretningsmæssigt og hvad medieudbud og teknologi angår skal genetablere bibliotekerne som en synlig aktør i byens kulturliv og borgernes dagligdag. RUNDT re og hele kan betragtes som frie. Selvom nogle af dem også kan have ridser i lakken. Generelt gælder, at der siden 1972, hvor den første kortlægning fandt sted, har været en markant og positiv bevægelse fra helt eller delvis ufrie forhold til mere frie. Freedom House har også undersøgt i hvor høj grad, der i 60 udvalgte lande, er internetadgang uden censur. I denne undersøgelse topper lande som Island, Estland og Tyskland listen over lande, hvor der er friest adgang, mens lande som Iran, Cuba og Kina får bundkarakter. Bortset fra Island er de nordiske lande ikke medtaget i undersøgelsen. Moskva har et voldsomt underskud af steder, hvor borgerne frit kan samles. For de unge har vi næsten kun indkøbscentrenes fastfoodcafeterier og for de ældre metropolens helseklinikker, sagde Kupriyanov til avisen Moskow News sidst i september. Så det igangværende biblioteksprojekt handler ikke bare om at få folk til at læse mere, men også om at åbne bibliotekerne ud mod byen og udvikle dem til de fremmeste kulturelle enklaver i lokalområdet. Til mødesteder, hvor borgerne frit kan slå sig ned og diskutere og engagere sig i byens og deres lokalområdes problemer og anliggender. Og hvad der ellers optager dem. Et bibliotek, som allerede er blevet gennemgribende renoveret og fornyet, er biblioteket på Chistoprudny-boulevarden; efter Sovjetimperiets fald opkaldt efter Fjodor Dostojevski. Det fremtræder i dag som et fuldt moderne folkebibliotek. Indbydende luftigt og højt til loftet og med store glaspartier ud til boulevarden. Og med arrangementer og udstillinger, der appellerer til alle befolkningsgrupper. Modsat tidligere er det heller ikke bare lokalområdets beboere, der kan låne og bruge dette biblioteks faciliteter. Det kan alle moskovitter. Også biblioteket på Leninsky Prospekt har været igennem en sådan makeover. GITAL OVERVÅGNING med et demokratisk samfunds legitime interesser. At der fra statsmagtens side skal være åbenhed transparency omkring brugen og omfanget af overvågningsteknologi og beføjelser. Yderligere information og den fulde version af deklarationen kan findes på: https://en.necessaryandproportionate.org/text. Foranlediget af de hemmelige tjenesters omsiggribende overvågning og snagen i borgernes internettrafik og telefonsamtaler vil IFLA s FAIFE-komité (Freedom of Access to Information and Freedom of Expression) nu også revidere det Internet Manifesto, som IFLA vedtog i FAIFE vil i denne forbindelse samarbejde med bl.a. den engelske biblioteksforening, CILIP, og den amerikanske biblioteksforening, ALA. Dostojevski-biblioteket på Chistoprudny Bulvar 23 er et af de få folkebiblioteker, Moskvas bystyre gerne viser frem. Her fungerende borgmester Sergei Sobyanin, som håber på en fordobling af biblioteksbrugerne efter renoveringsprocessen. BIBLIOTEKSKOMPASSET RUNDT ved PER NYENG Danmarks Biblioteker nr. 6 15

16 DB REPRÆSENTANTSKABSMØDE KUNSTENS OG KULTURENS DILEMMAER OG POTENTIALER Hvorfor mødes 50 mennesker et par gange om året og diskuterer biblioteker? Svaret er sikkert individuelt forskelligt, men fælles for dem er, at de brænder for bibliotekerne og mener, de er med til at skabe et bedre samfund og et bedre liv for den enkelte borger. Så enkelt kan man vel beskrive DBs Repræsentantskab. Det sidste ordinære møde inden årsmødet den 27. og 28. marts blev holdt den 25. oktober på Tårnby Bibliotek. Fantastiske omgivelser på det bibliotek som blev kåret til Årets Bibliotek af Region Hovedstaden sidste år. Noget som en stolt Henrik Zimino, Tårnbys borgmester, da også nævnte, da han kom for at debattere kulturstrategi med repræsentantskabsmedlemmerne. På den ordinære del af mødet fastlagde Repræsentantskabet rammerne for næste års arbejde. I DB er det nemlig Repræsentantskabet, der bestemmer, og således vedtager både budget og virksomhedsplan. Biblioteket Biblioteket Biblioteket - indgangen til læring - indgangen til Det digitale Danmark - indgangen til fællesskabet Debat på Den Blå Planet I år havde DB valgt at krydre sit repræsentantskabsmøde med et besøg på Den Blå Planet. Et nyt attraktivt kultur- og oplevelsestilbud, som har betydet yderligere en million besøgende til Tårnby Kommune, som Tårnby Kommunes glade og stolte borgmester Henrik Zimino (A) fortalte, da han viste DB erne rundt. Under Repræsentantskabets temadebat fortalte Henrik Zimino historien om, hvordan det var lykkedes at få Danmarks Akvarium til at flytte fra Gentofte og skabe et nyt spektakulært akvarium i Tårnby. Det er en fascinerende historie om, hvordan en aktiv borgmester og kommunalbestyrelse gennem investeringer, personlige kontakter og en bevidst kulturudviklingsstrategi kan få ting til at ske. Budget i balance, stabil medlemsudvikling og fremadrettet virksomhedsplan I år vedtog man et budget i balance. DB er efter nogle år med nedskæringer nu inde i en stabil udvikling. Kontingentet er blevet nedsat, og man har fået stabiliseret medlemstallet. Man har ligeledes fået tilpasset de administrative udgifter, så de modsvarer indtægterne. Det betyder, at sekretariatet de sidste par år er blevet trimmet og har fået skåret på både kontorhold og personale, men vi er nu klar til nye udfordringer i en ny valgperiode. I budget 2014 er der også afsat midler til regionale aktiviteter. Dermed kan der stadig skabes lokale debat- og mødeaktiviteter, selvom DB nu kun har to regionsforeninger i Region Midt og i Region Syd. På repræsentantskabsmødet var der da også en god og debatlysten stemning, da man vedtog virksomhedsplanen for det kommende år. Her anbefaler man det nye Repræsentantskab, at det næste år nedsætter politiske udvalg for hvert af de tre indsatsområder, man har besluttet, der skal fokuseres særligt på. Indsatsområderne er: Der var mange fiskearter repræsenteret på Den Blå Planet, her en Nilfisk. 16

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 8. 2012 Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune Danskernes Kulturvaner 2012 Budget 2013: Hver 2. kommune sparer på biblioteket Dokk1 Cliff Hansen & Biblioteket Jens

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKER. Nr 6. 2014 BIBLIOTEKET I HERNING: RENDYRKET NEWYORKER-STIL

DANMARKS BIBLIOTEKER. Nr 6. 2014 BIBLIOTEKET I HERNING: RENDYRKET NEWYORKER-STIL Nr 6. 2014 DANMARKS BIBLIOTEKER BIBLIOTEKET I HERNING: RENDYRKET NEWYORKER-STIL Budget 2015: To ud af tre kommuner sparer BogForum 2014: Nu med biblioteker Det frie ord under pres bibliotekernes rolle

Læs mere

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 2. 2010 Per Stig Møller afløser Carina Christensen som kulturminister BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen Forsidefoto:

Læs mere

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN E-BIBLIOTEKET MEDIE- MARKEDET KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE LÆRING, FOLKEOPLYSNING OG KULTURVANER INTERNATIONALT: e-action, e-action,

Læs mere

Nr 5. 2013 KLASSIKERDAGEN: I CLINCH MED SØREN K.

Nr 5. 2013 KLASSIKERDAGEN: I CLINCH MED SØREN K. DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2013 KLASSIKERDAGEN: I CLINCH MED SØREN K. KV2013 Enquete: Kommunalpolitikernes kulturprioriteringer Læsehajer i Haderslev Biblioteket & Bispen revisited IFLA 2013 lancerer fem

Læs mere

Nr 1. 2014 BØRNENES HOVEDSTAD OG BIBLIOTEK I BILLUND

Nr 1. 2014 BØRNENES HOVEDSTAD OG BIBLIOTEK I BILLUND DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 1. 2014 BØRNENES HOVEDSTAD OG BIBLIOTEK I BILLUND Borgmester Peter Sørensen: Fuld fart på Horsens havn og hovedbibliotek Digitalt medborgerskab Er danske biblioteker bæredygtige?

Læs mere

Nr 2. 2012. Tårnby kåret som Årets Bibliotekskommune

Nr 2. 2012. Tårnby kåret som Årets Bibliotekskommune DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 2. 2012 Tårnby kåret som Årets Bibliotekskommune Konzack: ACTA - sikring eller trussel Lisbet Rosendahl og Eyvind Vesselbo: To venstreprofiler om DB, biblioteker og kultur Debat:

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKER. Den åbne folkeskole og det alsidige folkebibliotek. Nr 4. 2014. Interview med KL-politiker Anna Mee Allerslev

DANMARKS BIBLIOTEKER. Den åbne folkeskole og det alsidige folkebibliotek. Nr 4. 2014. Interview med KL-politiker Anna Mee Allerslev Nr 4. 2014 DANMARKS BIBLIOTEKER Den åbne folkeskole og det alsidige folkebibliotek - set lidt fra oven af Anna Mee Allerslev, københavnsk borgmester og formand for KL's Børne- og Kulturudvalg Interview

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKER. Nr 1. 2015 FREDERIKSVÆRK BIBLIOTEK: TROLDESKOV OG TRÆDESTEN

DANMARKS BIBLIOTEKER. Nr 1. 2015 FREDERIKSVÆRK BIBLIOTEK: TROLDESKOV OG TRÆDESTEN Nr 1. 2015 DANMARKS BIBLIOTEKER FREDERIKSVÆRK BIBLIOTEK: TROLDESKOV OG TRÆDESTEN Folketingets kulturordførere: Derfor er biblioteket vigtigt BIBTOGO i Trekantområdet Stort interview: Billunds venstreborgmester

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKER. Nr4. 2015 DOKK1 ÅBNET: ÅRHUSIANERNE STRØMMER TIL

DANMARKS BIBLIOTEKER. Nr4. 2015 DOKK1 ÅBNET: ÅRHUSIANERNE STRØMMER TIL Nr4. 2015 DANMARKS BIBLIOTEKER DOKK1 ÅBNET: ÅRHUSIANERNE STRØMMER TIL FN vedtager 2030-Agenda Nationaliser folkebibliotekerne Statistik 2014 Oversigter Dokk1 fest Gates-interview: Deborah Jacobs giver

Læs mere

Nr 6. 2012. Leder: Unge er vilde med biblioteket

Nr 6. 2012. Leder: Unge er vilde med biblioteket DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 6. 2012 Leder: Unge er vilde med biblioteket Gratisprincip til debat Mere uddannelse, øget brug af bibliotekernes digitale tilbud IFLA 2012 reportage Skal biblioteker uniformeres

Læs mere

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2009 LÆR MERE OM IT - på biblioteket! NY Gallup og Statistik 2008: Danskernes e-lån vokser markant Biblioteket er fantastisk vigtigt: Interview med kulturordførerne NEXT LIBRARY

Læs mere

INDHOLD. 21 Det uendelige bibliotek - og den gode bogs magt Per Nyeng. 3 Vigtig og nødvendig debat om det moderne bibliotek

INDHOLD. 21 Det uendelige bibliotek - og den gode bogs magt Per Nyeng. 3 Vigtig og nødvendig debat om det moderne bibliotek DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 1. 2008 Bøgerne & biblioteket igen igen Lydbogspriser til debat Overbygningsstruktur omsider meldt ud Ny markedsføringsplan for det ny bibliotek Fremtidens biblioteksbetjening af

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKER. Nr 2. 2015 INTERVIEW: JUSSI I CLINCH MED MAGTMISBRUG

DANMARKS BIBLIOTEKER. Nr 2. 2015 INTERVIEW: JUSSI I CLINCH MED MAGTMISBRUG Nr 2. 2015 DANMARKS BIBLIOTEKER INTERVIEW: JUSSI I CLINCH MED MAGTMISBRUG Bagom Krimimessen og dens bagmænd Litteraturen på PAPIRøen Hyldest til Rifbjerg BibDok. Fra model til effekt Dokk1. Fra bibliotek

Læs mere

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2008 DB

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2008 DB DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2008 DB forslag: Fælles nationalt-kommunalt Bibliotekshåndslag Biblioteket og den sociale kapital Er PLAY en trussel? Danske biblioteksstuderende i Cairo - tyske i Skanderborg

Læs mere

BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN APRIL 2014. Tema KENDER DU DINE BRUGERE? Læs også: Besøg Novo Nordisk Job i udlandet Frivilligdebat

BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN APRIL 2014. Tema KENDER DU DINE BRUGERE? Læs også: Besøg Novo Nordisk Job i udlandet Frivilligdebat BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN APRIL 2014 Tema KENDER DU DINE BRUGERE? 04 Læs også: Besøg Novo Nordisk Job i udlandet Frivilligdebat fart på DDElibra - også i 2014! DDElibra 2014 Nye versioner Nye integrationer

Læs mere

Forsidefoto: IFLA 2008 i Quebec. Foto: Michael Hartz Larsen, informationskonsulent og webredaktør i DB

Forsidefoto: IFLA 2008 i Quebec. Foto: Michael Hartz Larsen, informationskonsulent og webredaktør i DB DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 7. 2008 Kultur & Sundhed en oplagt symbiose/nye anbefalinger Per Nyengs store farvel-interview med Winnie Vitzansky IFLA 2008 fagrapporter og inspiration Ny DB direktør Minimalistisk

Læs mere

DIGITAL LÆRING. Tema: MED HJERNEN SOM INDSATS DEN NYE AFTALE OM EREOLEN E-BOG ELLER P-BOG: HVAD ER BEDST? SVAGHEDER VED GOOGLE BOOKS

DIGITAL LÆRING. Tema: MED HJERNEN SOM INDSATS DEN NYE AFTALE OM EREOLEN E-BOG ELLER P-BOG: HVAD ER BEDST? SVAGHEDER VED GOOGLE BOOKS BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JANUAR 2015 Tema: DIGITAL LÆRING MED HJERNEN SOM INDSATS 01 DEN NYE AFTALE OM EREOLEN E-BOG ELLER P-BOG: HVAD ER BEDST? SVAGHEDER VED GOOGLE BOOKS 2015 er i gang! nyt

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

PRESSEN. Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne

PRESSEN. Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne 19 2010 Mød 12 kandidater til hovedbestyrelsen Generalforsamlingen 2010 Bydelsmødre på Nørrebro PRESSEN 25. november 2010 Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne L eder formanden har ordet

Læs mere

BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN DECEMBER 2013 BLIV EN BEDRE FORHANDLER HVAD ER EN MOOC? FORSKERE OM LITTERATUR- FORMIDLING LEDIGHED.

BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN DECEMBER 2013 BLIV EN BEDRE FORHANDLER HVAD ER EN MOOC? FORSKERE OM LITTERATUR- FORMIDLING LEDIGHED. BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN DECEMBER 2013 BLIV EN BEDRE FORHANDLER FORSKERE OM LITTERATUR- FORMIDLING HVAD ER EN MOOC? 11 Tema LEDIGHED Jeg tror, at en af grundene til, at jeg bliver sorteret fra,

Læs mere

PÅ KVAGLUND BIBLIOTEK ER BIBLIOTEKARERNE I MINDRETAL

PÅ KVAGLUND BIBLIOTEK ER BIBLIOTEKARERNE I MINDRETAL BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN FEBRUAR 2015 Tema: PÅ KVAGLUND BIBLIOTEK ER BIBLIOTEKARERNE I MINDRETAL 02 Nyt servicebegreb i København Biblioteket er en god forretning 7 ting, der virker på de sociale

Læs mere

Når bibliotekschefen ikke længere må fokusere på biblioteket

Når bibliotekschefen ikke længere må fokusere på biblioteket BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN MAJ 2014 Tema Når bibliotekschefen ikke længere må fokusere på biblioteket 05 IVA en uddannelse på to ben Lone Frank: Vi mister evnen til at koncentrere os Læs også: Lev

Læs mere

KidSmart: Nyt tilbud til de mindste BIBLIOTEK OG MEDIER. TEMA: Folkebiblioteksstatistik: Tendenser og nye muligheder. KOMMENTAR Udkantsdanmark?

KidSmart: Nyt tilbud til de mindste BIBLIOTEK OG MEDIER. TEMA: Folkebiblioteksstatistik: Tendenser og nye muligheder. KOMMENTAR Udkantsdanmark? BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 3 O K T O B E R 2 0 1 1 KidSmart: Nyt tilbud til de mindste KOMMENTAR Udkantsdanmark? TEMA: Folkebiblioteksstatistik: Tendenser og nye muligheder PÅ SPORET AF DET NYE BØRNEBIBLIOTEK

Læs mere

Er biblioteket noget, der er hæftet på borgerservice,

Er biblioteket noget, der er hæftet på borgerservice, BibliotekaR forbundets Fagmagasin august 2013 Er biblioteket noget, der er hæftet på borgerservice, eller er det borgerservice, der er hæftet på biblioteket. Hvad er det egentlig, man vil? 07 Interview

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

NY BIBLIOTEKSLOV I HOLLAND DEFINERER FOLKEBIBLIOTEKETS ROLLE

NY BIBLIOTEKSLOV I HOLLAND DEFINERER FOLKEBIBLIOTEKETS ROLLE BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN MARTS 2015 PROFESSOR: VI TABER BØRNEKULTUREN AF SYNE FORSKERE FRA IVA ORGANISERER VIDEN I FN NY BIBLIOTEKSLOV I HOLLAND DEFINERER FOLKEBIBLIOTEKETS ROLLE 03 MøD axiell

Læs mere

Knud Romer. Trusler i Avedøre SÆLG DINE KOMPETENCER. Biblioteket giver ro og fordybelse KONSULENT- BRANCHEN INDEFRA BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN

Knud Romer. Trusler i Avedøre SÆLG DINE KOMPETENCER. Biblioteket giver ro og fordybelse KONSULENT- BRANCHEN INDEFRA BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN MARTS 2014 KONSULENT- BRANCHEN INDEFRA Trusler i Avedøre SÆLG DINE KOMPETENCER 03 Knud Romer Biblioteket giver ro og fordybelse BiBliotekets døgnboks smartlocker smartlocker

Læs mere

NYE VAGTREGLER I TÅRNBY Formandsvalg 11 GODE RÅD TIL DIT CV BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN

NYE VAGTREGLER I TÅRNBY Formandsvalg 11 GODE RÅD TIL DIT CV BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN SEPTEMBER 2014 08 11 GODE RÅD TIL DIT CV NYE VAGTREGLER I TÅRNBY Formandsvalg 1. SID IKKE NED 2. DRIK IKKE KAFFE 3. ALLE OPGAVER ER FÆLLES DDElibra & Digital post Digital

Læs mere

Få greb om den digitale formidling. tema. Skal studerende arbejde gratis? Fremtidsforsker om anarconomy De sociale computerspil.

Få greb om den digitale formidling. tema. Skal studerende arbejde gratis? Fremtidsforsker om anarconomy De sociale computerspil. BibliotekaR forbundets Fagmagasin MAJ 2012 05 tema Få greb om den digitale formidling Skal studerende arbejde gratis? Fremtidsforsker om anarconomy De sociale computerspil Danmarks førende bibliotekssystem

Læs mere