Nr PER ARNOLDI: LUK BIBLIOTEKERNE OP - IGEN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr 6. 2013 PER ARNOLDI: LUK BIBLIOTEKERNE OP - IGEN!"

Transkript

1 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr PER ARNOLDI: LUK BIBLIOTEKERNE OP - IGEN! Biblioteket udfordres Liberalt bogmarked gi r forbrugergevinst Velbesøgt Bogforum DB Undersøgelse: Hver anden kommune sparer Biblioteket som teater i Viborg e-bogsdebat i Norden Smart University på Vejle Bibliotek Tænketankens Segmentanalyse Opgaver skal matches af budgettet Leder: Tillykke med valget og velkommen til!

2 Forside: Per Arnoldi er begejstret for landets biblioteker, lokalsamfundets fælles sted, og opfordrer kommunalpolitikerne til at revurdere de seneste års lukninger. Foto: Martin Sørensen. LEDER TILLYKKE MED VALGET OG VELKOMMEN TIL! Danmarks Biblioteker Et biblioteks- og kulturmagasin 17 årg., nr. 6, december 2013 Udgiver/Adresse Danmarks Biblioteksforening Farvergade 27D DK-1463 København K Telefon: Redaktør Hellen Niegaard ansvarsh. Medieudvalget er rådg. f. magasin og hjemmeside: Carl Gustav Johannsen, Michael Hartz Larsen, (webred. for DBs hjemmeside), og Hellen Niegaard (magasinredaktør) Kommende numre af Danmarks Biblioteker Nr. 1: 15. februar 2014 Tidligere numre og artikler Se Annoncer Formater og priser: publikationer Grafisk produktion Stæhr Grafisk Tryk CS Grafisk A/S Oplag ISSN nr.: Abonnementspris For medlemmer kr. 300,- For ikke-medlemmer kr. 650,- Studerende ved Danmarks Biblioteksskole kr. 60,- Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Vagn Ytte Larsen (A) Odsherred, formand Hanne Pigonska (V) Odsherred, 1. næstformand Kirsten Boelt, publikumschef, Aalborg Bibliotekerne, 2. næstformand, Steen B. Andersen (A), Aarhus Henrik Olsen (A), Ishøj Jørn Rye Rasmussen (F), Silkeborg Henrik Vestergaard (V), Aarhus Lars Bornæs, bibliotekschef, Silkeborg Carl Gustav Johannsen, lektor ved IVA Lone Hedelund, bibliotekar, Borgerservice og Biblioteker i Aarhus Vagn Ytte Larsen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening Når I læser denne leder, har der været kommunalvalg. Det betyder, at landets kommuner får helt nyvalgte politikere på mange af taburetterne. For Danmarks Biblioteksforening betyder det, at vi skal have valgt nyt Repræsentantskab og Forretningsudvalg og at I også skal have ny formand. Jeg har nemlig besluttet at takke af efter otte fantastiske år på posten. Derfor vil jeg byde velkommen til alle jer, som er nye politikere og sige tak til alle jer gamle. Jeg vil huske jer alle på, at Danmarks Biblioteksforening kun er så stærk, som I gør den til. Derfor skal der lyde en opfordring til både politikere og fagfolk. Vælg Biblioteket STIL OP og styrk Danmarks Biblioteksforening! Biblioteket er en af landets vigtige velfærdsinstitutioner og under stor udvikling i kommunerne. Selv om vi lever i en digital tid, kommer borgerne fortsat i stor stil og gør biblioteket til vor mest benyttede kultur- og vidensted. Og til et væsentligt mødested med forfattermøder og samfundsdialog. Vi har i DB skabt en hel ny organisation. Alle byrådsmedlemmer kan fra nu af vælges. Ligesom de fagfolk, der arbejder i bibliotekerne, også kan vælges ind. Det eneste, vi kræver her, er, at I og jeres arbejdskommune er medlem af DB. I de sidste uger af januar vil der være valgmøder i hver region. Her skal vi have valgt fem politikere og suppleanter. Så hold øje med jeres mailbox, så I kan hanke op i jeres bagland og få valgt de helt rigtige repræsentanter. Stiller I ikke selv op, så spørg et partimedlem eller en anden byrådskollega. Fagfolk vil få udsendt en stemmeseddel med alle de kandidater, der stiller op inden fristen udløber 31. december. Og skal så vælge egne repræsentanter inden den 15. januar. Dét, der gør Danmarks Biblioteksforening unik, er, at vi er så bredt repræsenteret både geografisk og politisk. Og så det helt særlige, at både fagfolk og politikere styrer os i fællesskab. Dét sikrer dialog og fremdrift hele tiden at have en kombineret faglig/politisk dialog. Landets største mødested for kulturpolitikere, Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde 2014, holdes i Vejle den 27. og 28. marts. Jeg glæder mig til at sige velkommen til det ny valgte repræsentantskab, takke det afgående for et fantastisk samarbejde og er spændt på, hvem årsmødet vælger som min afløser på formandsposten. Danmarks Biblioteksforening er en enestående og dynamisk interesseorganisation, så jeg er sikker på, der bliver kamp om pladserne. Stil op nu!

3 INDHOLD Biblioteksmagasinet Danmarks Biblioteker er dit blad som bibliotekspolitiker eller aktiv kulturmedarbejder. Læs i dette nummer om bibliotekernes udfordringer i dag, om biblioteksbudgetterne i 2014 og om et nyt vigtigt værktøj til at nå længere ud - en stor segmentanalyse om brugere og ikke-brugere. Den udgives i januar af Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Per Arnoldi fortæller om sin barndoms biblioteksbesøg, bibliotekets betydning og giver læsetips til julen. Foreningens sekretariat ønsker de mange nye læsere velkommen til spalterne og et godt 2014! Hellen Niegaard, redaktør 2 Tillykke med valget og velkommen til! 4 Valg til DB 5 Bibiotekernes udfordring 5 Ytringsfrihed skal sikres i demokratiets hus 6 Tænketank og nytænkning 6 Modelprogram for folkebiblioteker 7 DB Enqueten: Biblioteket & mig Per Arnoldi 8 Reportage fra Bogmessen 2013 Hellen Niegaard Bogmessen i Bella Center har aldrig været større. 8 9 Liberaliseret bogmarked giver forbrugergevinst 10 DB budgetundersøgelse 2014 Hellen Niegaard 12 Sørg for at opgaver og forventninger reelt matcher budgettet 12 Vagtskifte i Bibliotekarforbundet 13 DB-Årsmøde 2013 i Vejle 13 Køreplan for valg til DBs Repræsentantskab 14 Bibliotekskompasset rundt Per Nyeng 16 Kunstens og kulturens dilemmaer og potentialer Michel Steen-Hansen Smart University med nye uddannelsesmuligheder til Vejle Vestamager Bibliotek i øjenhøjde 18 Sproginstallationer i Vejle - hvordan det? Louise Wittig 18 Kulturhusstrategi i Vejle Kommune Kristina Nøhr og Lone Knakkergaard 20 Smart universitetsuddannelse på Vejle Bibliotek Lone Knakkergaard 21 ebib og ereolen - e-bogsdebat i Danmark 21 Så kom der igen blus på e-bogsdebatten i Sverige 22 Skrot, tech, makerspace, hackerspace Louise Overgaard 23 Læringsdage: Styrk kompetencerne! 24 Indtryk fra Chicago Karl Pedersen 10 segmenter giver bedre pejlemuligheder for bibliotekerne Åbent bibliotek i Bramming Lissi Møller 26 Åbne biblioteker i Viborg Kommune Kristine Nygaard Ledet 26 Viborg Hovedbibliotek: Biblioteket som teater Kristine Nygaard Ledet 28 Segmenteringsanalyse 2013 Michael Moos-Bjerre 30 Vejen til flere biblioteksbrugere Hellen Niegaard

4 VALG TIL DB ENGAGÉR DIG FÅ INDFLYDELSE! ENGAGEMENT MED INDFLYDELSE GIVER ANSVAR DÉT KAN DU FÅ I DB MELD DIG IND I DB FORDI - du er aktiv og engageret i dit arbejde og dit bibliotek. Du har en mening om bibliotekets nødvendighed nu og i fremtiden. Kirsten Boelt, DB s faglige næstformand, mediechef, Aalborg Bibliotekerne - Danmarks Biblioteksforening gi r dig brugbar viden, strategier og visioner om biblioteksudvikling. Du får vores biblioteksmagasin, Danmarks Biblioteker, vedkommende konference- og workshoptilbud, løbende opdatering på biblioteks- og kulturområdet og meget mere. - du kommer ind i et forum, hvor du kan bidrage til dialogen i netværket mellem DB s faglige medlemmer og de mange kommunalpolitikere, der også er medlemmer af foreningen. Vi ser frem til dit bidrag. STIL OP TIL DBs REPRÆSENTANTSKAB FORDI - du brænder for bibliotekssagen. DB er den eneste forening, hvor fagfolk og kommunalpolitikere sammen diskuterer bibliotekspolitik og skaber biblioteksdialog med ministre, KL, folketing, styrelser og ministerier. Basis er gensidig respekt for den politiske virkelighed og den biblioteksfaglige indsigt. Vi har også brug for din. Meld dig ind nu. Årligt kontingent: 300 kr! MØD DB PÅ DB.DK, FACEBOOK OG TWITTER. Danmarks Biblioteksforenings formål er at fremme dansk biblioteksvæsen og virke for samarbejde og udveksling af erfaringer og idéer inden for hele kulturområdet med relation til bibliotekerne, inklusive kultur- og oplysningsinstitutioner i videste forstand. STIL OP TIL DB S REPRÆSENTANTSKAB! Deadline for fagfolk valggruppe B: 31. december Se detaljeret køreplan for valget på side 13. Vil du vide mere, så kontakt DBs direktør Michel Steen-Hansen, via eller hhv. mobil

5 AKTUELT BIBLIOTEKERNES UDFORDRING Den voksende digitalisering og den stadig mere udbredte individualisering giver de kommunale biblioteker store udfordringer. Der skal leveres digitalt, og der skal fortsat drives fysiske biblioteker. Hvor mange for blot få år siden havde en forventning om, at det fysiske bibliotek ville være mere og mere på retur efterhånden som de digitale medier udbredes, så er udviklingstendenserne stik modsatte og ikke kun i Danmark. Hvad betyder det for kommunen? Ikke alene er borgerne stadig mere flittige benyttere af bibliotekernes forskellige digitale tjenester og f.eks. e-bogsformidling. Brugerne kommer i voksende antal, og de bliver længere. Ligesom de gerne supplerer deres besøg i den almindelige åbningstid med besøg uden for den betjente åbning. De fysiske biblioteker er under forvandling fra samlinger af bøger til levende rum, hvor bøger er vigtige, men hvor menneskerne brugerne er det centrale. Ligesom adgang til viden, uformel læring og kulturoplevelser er. Alt i alt tendenser der er fælles for både folke- og forskningsbiblioteker, og tendenser som biblio- teksfolk skal tackle i samarbejde med politikere og forvaltninger. Biblioteket er altså ikke bare noget, man skal have, men en lovpligtig opgave for kommunen. Biblioteket og dets udvikling udgør således også en stor udfordring for de nye byråd. Per Anoldi: Bibliotekerne er landets lysende prikker Landet består af en hel masse lysende prikker bibliotekerne. Hvis man slukker for dem, er det det stik modsatte af oplysning. For biblioteket er et naturligt centrum i lokalsamfundet og kan ikke erstattes af en storskærm på torvet, fastslår Per Arnoldi, maler, scenograf og kulturdebattør under DR K-udsendelsen Udflugt til Kulturkløften. Vi har bedt Arnoldi bidrage til Biblioteket & mig -enqueten se side 7. Følg med i Danmarks Biblioteker. Vi skriver om aktuelle udfordringer, de nye biblioteker, strategier, muligheder og konkrete redskaber. Krydret med reportager fra alle hjørner af landet, interviews og enqueter med alle fra ministre til kulturelle orakler! Hellen Niegaard Fotos: Hjørring Bibliotek/Peter Søholm Simonsen Absurd hvis samfundet ikke kan sikre ytringsfriheden på bibliotekerne Sådan sagde formand for Danmarks Biblioteksforening, Vagn Ytte Larsen, byrådsmedlem i Odsherred, da det blev klart, at politiet ikke kunne sikre den unge digter Yahya Hassans sikkerhed til et arrangement tirsdag den 26. november på Vollsmose Bibliotek. Et arrangement som politiet derfor i første omgang anbefalede at aflyse med henvisning til trusselsbilledet, efter at Hassan dagen før kommunalvalget den 19. november var blevet overfaldet på Hovedbanegården i København. Og i anden omgang og efter flere døgns heftig debat ønskede at flytte fra biblioteket på grund af dets centrale placering i bydelens center til en folkeskole i nærheden. Det er fuldstændig absurd, hvis vi som samfund accepterer det overgreb på ytringsfriheden, som det er, når politiet anbefaler at flytte et udsolgt arrangement med Yahya Hassan væk fra Vollsmose Bibliotek, sagde Vagn Ytte Larsen, da sagen kom frem. At det er i demokratiets hus, biblioteket, man ikke kan garantere hans sikkerhed, skriger jo til himlen, for det er jo netop biblioteket, der om nogen står vagt om ytringsfrihed og fri og lige adgang til information, understregede formanden i en pressemeddelelse om sagen tidligt fredag den 22. november. DBs formand undrede sig over, at politiet kan bruge store ressourcer på at sikre fodboldfans mod andre fodboldfans hver søndag, mens man ikke kan beskytte den unge digter mod demokratiske mørkemænd. Og han understregede: Vi bør som samfund værne om retten til at kunne udtrykke sig offentligt, og derfor må man også kunne stille krav til politiet om at sikre denne demokratiske ret. Biblioteket er demokratiets hus, og det er absurd, hvis vi som samfund accepterer, at hovedløse trusler forhindrer os i at bruge biblioteket til den demokratiske samtale, det er skabt til. Biblioteket er jo netop den institution, der kan sikre, at diskussionen kommer ud til alle os almindelige mennesker, men det kræver, at resten af samfundet bakker op. Derfor må vi forlange, at politiet kan sikre bibliotekernes arrangementer, også når der er risiko for, at arrangementerne bliver farlige". DB-formandens ord gav genlyd og førte sammen med Yahya Hassans og bibliotekets ønske om at gennemføre arrangementet til både masser af avisskriverier og masser af opbakning fra alle sider af dansk politik. Det endte med, bl.a. foranlediget af Odenses konservative rådmand Steen Møller, at politiet i stedet pegede på H.C. Andersen Skolen og her stillede med op med en større styrke. Selve arrangementet havde 225 deltagere og forløb i øvrigt i god ro og orden. /HN Danmarks Biblioteker nr. 6 5

6 FREMTIDENS BIBLIOTEKER TÆNKETANK OG NYTÆNKNING Danmarks Biblioteksforening arbejder på forskellig vis med at sikre den nødvendige udvikling i bibliotekerne. Det har foreningen gjort i mere end 100 år, og Danmark er da også i front med udviklingen. Der er dog ingen tid til at hvile på laurbærrene. Digitaliseringen, medieudviklingen og ikke mindst forandringerne i borgernes biblioteksbrug, men også tendenser som øget brug af frivillige og andre eksterne partnere rejser løbende nye krav til det lokale bibliotek. DB har derfor i samarbejde med en række af landets øvrige biblioteksorganisationer, flere centrale biblioteksaktører og en lang række biblioteker etableret en toårig tænketank, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som med tilskud fra bl.a. Kulturstyrelsen har gennemført en stor segmenteringsanalyse og kortlægning af brugere og ikke-brugere. På side løftes sløret for analysens segmenter. Selve rapporten kommer først efter nytår. /HN MODELPROGRAM FOR FOLKEBIBLIOTEKER Biblioteket er det mest populære kulturtilbud i dagens Danmark, og derfor har Kulturstyrelsen, der udmønter regeringens kulturpolitik på bl.a. biblioteksområdet, sammen med fonden Realdania fået udviklet et Modelprogram for folkebiblioteker. Et redskab til den kæmpestore opgave biblioteker har med at få udtænkt nye rum, der giver optimale rammer for fremtidens biblioteksbrugere. Rum, som sikrer, at biblioteket også fremover vil spille en hel central rolle i lokalsamfundet, sagde Anne Mette Rahbæk, Styrelsens direktør, da programmet blev præsenteret i slutningen af september. Derfor et modelprogram Landets folkebiblioteker står på mange leder og kanter over for markante udfordringer. Biblioteksrummet er under forvandling fra det reol- og bogfikserede til det brugerorienterede. Bøger og andre fysiske materialer skal der stadig findes plads til en rum tid fremover. Den fysiske bog er fortsat det dominerende videns- og kulturmedie, men ikke som før hvor reolrække på reolrække dominerede biblioteksrummet. Borgerne, brugerne har indtaget rummet det anvendes nu i stigende grad som personligt arbejdssted i tillæg til dets kerneopgaver som formidlings- og inspirationssted, lærings-, oplysnings- og udstillingssted. Biblioteket har udviklet sig til lokalsamfundets mødested og sted for fælles dialog. Ramme om samtale, personlig udvikling og offentlige opgaver Det handler ikke længere alene om forfatterarrangementer og musikaftener og lignende, men i voksende omfang også om debat- og dialogmøder. Møder med lokale politikere, alle slags samfundsdebattører og andre lokale borgere, der har noget på hjerte, de gerne vil dele med andre. Vi taler i dag om de sociale mediers stigende indflydelse i samfundsudviklingen, og det er som om, at denne om- siggribende deling af viden er smittet af på det fysiske rum. I alle tilfælde stiller både unge og voksne meget gerne op til læseklubber og debataktiviteter i biblioteksregi i dag. Disse trends giver sammen med de senere års nye biblioteksopgaver initieret af det offentlige fra de mange it- og borger.dk-kurser m.v. til Borgerservice, som bibliotekerne i knap halvdelen af landets kommuner bidrager til at varetage. Modelprogrammet giver konkrete eksempler på indretning og rumtænkning, men er også et katalog over designudfordringer, andre udviklingsværktøjer og formidler af baggrundsviden om de behov, fremtidens bibliotek skal matche. Det findes på: kulturstyrelsen.dk/ Hellen Niegaard Fotos: Peter Birk og Københavns Bibliotek 6

7 DB ENQUETEN BIBLIOTEKET OG MIG BOGEN KOMMER LÆNGERE END DET BEDSTE SPYDKAST! Hvornår kom du første gang på et folkebibliotek, og hvad betyder biblioteket for dig? Hele min barndom på Østerbro i København gik jeg med mine unge forældre på biblioteket på Jagtvej. To gange om ugen. Hver uge. Altid. Vi bar hver to bøger hjem og læste dem i hjemmets stoledybe civiliserede rum, før TV væltede alle muligheder for både samvær, samtale og fordybelse. Og jeg arbejdede mig forslugent frem gennem hylderne. Fra Frændeløs, Jules Verne, 1000 og een nats æventyr til Johs. V. Jensen, Michael Tejn, Leck Fischer, Storm P. og heldigvis Gustav Wied. Senere stod den på Steinbeck, Hemingway, Saroyan, Knud Sønderby og Tom Kristensen, og så begyndte jeg selv at finde bøger billigt i antikvarboghandlernes slidte kasser og kom ikke så meget mere på biblioteket. Som låner. Til gengæld har jeg gennem 50 professionelle år som formidler og fortæller holdt fore- drag på en lang, lang række af bibliotekerne. Der er altid en særlig stemning her. Personalet er altid behageligt og fornuftigt, publikum interesseret. Vi er sammen, et FÆLLES sted! Biblioteket er det ultimative demokratiske sted... og hvordan nogen syg kommunalpolitiker nogensinde har kunnet finde på at nedlægge bare ét, BARE ÉT, er både en gåde og en formørket skandale. Det gode er, at det kan laves om. De kan åbnes igen. Intet er nemmere, hvis man fra politisk side da tør operere med den oplyste vælger og ikke sætter sin skælvende taburets lid til det modsatte! Hørte I den deroppe på rådhuset? Tænk hvordan det vil lyde, lidt ude i de forsømte småbyer, - BIBLIOTEKET ÅBNER IGEN! Der er lokaler og bygninger nok at tage af, og der er også de penge, man ellers så generøst hælder ud over sport, træning, motion og lignende mærkværdigt tidsfordriv. Bogen kommer længere end det bedste spydkast! Hvilke tre skønlitterære bøger har haft en særlig stor betydning for dig? Den er svær. Det må blive mindst det dobbelte. Gustav Wied : Livsens Ondskab. Herman Bang: Sommerglæder. Holger Drachman: Forskrevet. Tom Kristensen: Hærværk. Scott Fitzgerald: Tender is the Night og Ernest Hemingway: A Moveable Feast, erindringsbogen fra Paris. Nogle af disse bøger læser jeg stadig en gang om året. Jeg smugler dem med, når jeg skal ud at rejse, så Christiane (PA er gift med skuespilleren Christiane Rohde, red.) ikke ser det. Og efter Per Arnoldi, en af Danmarks store malere og kunstnere, har klare og velformulerede holdninger til landets kultur, som det kom frem i DR-K programmet Udflugt til Kulturkløften sendt i forbindelse med kommunalvalget. Biblioteket er det ultimative demokratiske sted... at jeg i højere grad er begyndt at tage toget til både London og Paris, hvor jeg har opgaver, gør også de genkendte tekster rejsen meget behagelig og passende lang. Per Arnoldi nævner som et par af sine yndlingsbørnebøger: Mark Twains The Adventures of Tom Sawyer, på dansk Lille Toms Æventyr, samt Daniel Defoe s Robinson Crusoe. Hvad læser du lige nu? Århundredets sommer af den tyske forfatter og kunsthistoriker Florian Illies. En fabelagtig god idé, en journalistisk bedrift, og så er det oven i købet sandt. Samtidighed kan, som vist i denne bog, også foregå i parallelle forløb, som når Hitler og Stalin går tur i den samme park de samme dage det samme år. Det er sgu da en gyser, der vil noget. Frygtindgydende tilfældigt og fascinerende. Julen står for døren, hvad vil du anbefale som boggaven under træet i år? Ulla Strømbergs Bellevue Teatret, Arne Jacobsens arkitektur og teatret. Den er udover at være medrivende interessant, velresearchet og velskrevet også meget smukt udført. Den handler jo om noget så sjældent som en vellykket drøm. En utopi, der har fået form. En stædig optimisme, og så i 1938, hvor verden så sandelig ikke lå lysende solbeskinnet og badende ubekymret foran os. Er du gået i gang med e-bøger? Nej. Det må blive efter min død. Jeg kæmper stadig med en telefon, der ved mere end mig. Har du et forslag til et biblioteksmotto, der kunne opmuntre andre til at læse mere? Det svære nu, hvor alting er så let, bliver at pege på den energi, der trods alt skal til for at opsøge og indhente relevante oplysninger og oplevelser. Dér kunne man måske over døren til biblioteket skrive: DET HELE står her! Hellen Niegaard Foto: Martin Sørensen Danmarks Biblioteker nr. 6 7

8 Bogmessens pressefoto BOGEN LEVER OG HAR DET GODT! Fra 8. til 10. november i år var Bella Center for anden gang rammen omkring den godt 20-årige institution Bogforum, navngivet efter Forum, hvor de første to årtiers bogtræf fandt sted. Med 175 udstillere flere end sidste år og over arrangementer har messen selv aldrig været større, end den er nu, oplyser Stinne Hjortlund Kristoffersen, projektleder for Bogforum Stinne Hjortlund Kristioffersen er godt tilfreds med deltagelsen, som lå små 5 % under sidste års rekordår. Hele besøgende fandt denne gang vej til Bella og bunkerne af nye bøger. Og ifølge dagspressen melder mange forlag om et endnu mere købelystent publikum end sidst. Bogmekka nu også for e-bøger! Over 700 danske og udenlandske forfattere deltog i årets Bogforum som da jeg besøgte messen fredag den 8. var et rent mekka af litterære notabiliteter, tegneseriekunstnere, spændingsforfattere, madskribenter og forfatterspirer. Blandt de mange stande kunne man således også finde flere med tilbud til den markant voksende mængde af selvudgivere. At dømme efter en anden tendens fra Bogforum, så er det kommercielle e-bogssalg omsider også på vej frem. Der var masser af stande, som slog et slag for den digitale bog. Fra nye mobifo.dk til saxo.com s helt store innovationsstand. Bogforums Debutantpris gik til 18-årige Yahya Hassan for digtsamlingen Yahya Hassan. Med denne noget smalle udgivelse har Gyldendal fundet sig en regulær kvalitetsbestseller. Digtsamlingen, der naturligvis både kan købes som e- og som p-bog (trykt bog), er ved redaktionens slutning udkommet i det uhørte antal af eksemplarer. Ud over nye og bedre sceneforhold til de mange arrangementer fra prisuddelinger til foredrag og debatter giver Bellacenter sammenlignet med Forum nu bedre plads til cafétilbud, hvor trætte messefødder hviles, mens læsetips og sandwichanmeldelser udveksles. Også i 2014 finder BogForum sted i Bella Center, nemlig fra den 7. til den 9. november. Bibliotekerne i Bogforum Litteratursidens stand bibliotekernes egen onlineservice var som altid velbesøgt, mens redaktør Lise Vandborg interviewede de forskellige gæster, bl.a. Morten Brask, forfatter til William Sidis perfekte liv. Også kulturminister Marianne Jelved kiggede forbi, da hun fredag den 8. november officielt åbnede en ny version af Litteratursiden.dk. 8

9 BOGFORUM 2013 Fra venstre: Den 18-årige Yahya Hassan, der modtog Bogforums Debutantpris for digtsamlingen Yahya Hassan. Det Kgl. Bibliotek holdt fællesstand med forlaget Museum Tusculanum. Litteratursidens redaktør, Lise Vandborg, interviewede en række gæster, bl.a. Morten Brask, forfatter til William Sidis perfekte liv. Foto: Torben Huss Med sine besøg pr. måned er bibliotekernes website om litteratur landets mest markante platform for kulturformidling online. Nu er sitet genopstået i et nyt mere brugervenligt design og med mere plads til at debattere. Andre biblioteksstande var bl.a. Det Kgl. Biblioteks fællesstand med forlaget Museum Tusculanum m.fl. samt vist for første gang den lille stand, som Holbæk Bibliotek bl.a. stod bag standen med de fine læse- og sprogstimuleringskufferter og inspiration til læselystne børn. Spørg Biblioteket Også i år stod folkebibliotekerne i Region Hovedstaden for Bogforums informationsstand. Aldrig har Spørg Biblioteket haft så synlig placering, som den havde i Bella Center allerforrest ved indgangen. Spørgsmålet er så, om ikke man kunne skilte lidt mere med det og gerne i øjenhøjde. Besøgende skulle i alle tilfælde have nakken langt bagud for at opdage, hvem det er, der hjælper og guider de mange tusinde, som kommer i tvivl om, hvor lige deres favoritforfatter findes på den store messe. Standen blev også brugt til arrangementer, bl.a. om lørdagen, hvor litteraturkonsulent ved Københavns Hovedbibliotek Lea Fløe Christensen interviewede kulturminister Marianne Jelved og forfatteren Ida Jessen om kulturministerens nye fireårige læsekampagne Danmark Læser, og om hvorfor det er relevant at sætte fokus på bøgernes kvaliteter. Læs mere om projektet i bl.a. Danmarks Biblioteker nummer 5, 2013 s. 25. /HN Liberaliseret bogmarked giver forbrugergevinst Bogpriserne er faldet, flere butikker sælger bøger, og forbrugerne køber flere bøger efter liberaliseringen af et bogmarked, som op til 2000 arbejdede med faste bogpriser. Altså, at en bog koster det samme uanset, hvor den købes modsat andre varer i detailhandlen. Fra 2000 og op til 2011 blev priserne gradvis liberaliseret. Det giver en forbrugergevinst i omegnen af 319 mio. kroner i 2012, viser en analyse, som konsulenthuset Incentive har udarbejdet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, beregnet ud fra 2000, inden liberaliseringen af bogmarkedet begyndte. Undersøgelsens tal er korrigeret for inflation. Analysen bygger blandt andet på en forbrugerundersøgelse med et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Halvdelen af forbrugerne vurderer, at liberaliseringen af bogmarkedet har været en fordel, mens kun otte procent mener, at den har været en ulempe. De, der ser liberaliseringen som en ulempe, er ifølge undersøgelsen ofte højtuddannede og bosat i hovedstadsområdet. I analysen ses på forbrugernes oplevelse af udbuddet af interessante bøger og muligheden for rådgivning. 41 procent finder ikke, at udvalget af interessante bøger er blevet mindre inden for de seneste tre-fem år. 16 procent vurderer, at det er tilfældet. Kun én enkelt procent angiver, at de ved deres seneste bogkøb manglede rådgivning. Agnete Gersing, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, siger i en kommentar til undersøgelsen: Forbrugerne har foreløbig fået årlige milliongevinster som følge af bogmarkedets liberalisering. Det er min klare vurdering, at forbrugerne også fremadrettet vil få betydelige gevinster. Analysens resultater bekræfter, at liberaliseringen set med forbrugernes øjne var et helt rigtigt valg. Vi kan se, at forbrugerne køber flere bøger til lavere priser, end de gjorde, før liberaliseringen af bogmarkedet begyndte. Forbrugerne har også fået nemmere ved at købe bøger, fordi der er kommet flere salgssteder. Hent hele rapporten på /HN Danmarks Biblioteker nr. 6 9

10 OPGAVER SKAL MATCHES AF BUDGET At dét halter noget rundt omkring, understreges af Danmarks Biblioteksforenings årlige tendensundersøgelse Bibliotekerne er stadigvæk med 36.5 millioner besøg om året og millionvis af digitale opslag og downloans landets absolut mest brugte kulturtilbud, men i hver anden kommune sparer man fortsat på området. Tendenserne fra Budget 2013, hvor andelen af biblioteker med reduktioner af mere beskedent omfang voksede, holder dog også i Budget 2014 ifølge DBs nye undersøgelse. Samtidig øger hver 10. kommune biblioteksbudgettet. Tendensundersøgelsen er gennemført af Danmarks Biblioteksforening i perioden 30. september til 6. november 2013 ved en rundspørge til landets bibliotekschefer. Der er indkommet svar fra 91 af landets 98 kommuner, dækkende bibliotekerne i 92 kommuner, idet Esbjerg har samarbejdsaftale med Fanø Kommune. Følgende kommuner har ikke svaret: Brøndby, Faxe, Frederikshavn, Læsø, Samsø og Solrød; enkelte oplyser, at man er på vej med svar. Der kan altså blive tale om forskydninger. Hvor 55 % i sidste års tendensundersøgelse for Budget 2013 angav, at man skulle spare, gælder det 52% i 2014 svarende til 47 kommuner. Mens 12 %, ligesom sidste år, får mindre eller større stigning. Øvrige 34 % fastholder status quo, dvs. samme budgetniveau i 2014 (inkl. KLs fremskrivningsprocent). To kommuner oplyser, at biblioteksbudgettet endnu ikke er offentliggjort. Hvor mange skal spare - og på hvad? I de kommuner, der skal spare i 2014, er der store udsving. Andelen af kommuner, der ikke skal reducere meget, voksede markant med budget 2013, og denne tendens med mere beskedne reduktioner holder. I 2014 skal 38 % (18 kommuner) spare under 1 %, og 43 % (20) skal spare mellem 1 og 3 %, mens 9 % (4) skal spare op til 5 %. Fire andre kommuner angiver, at de skal spare mere end det: 3 - mellem 5 og 8 %, mens en kommune får reduceret budget 2014 med mere end 8 % set i forhold til indeværende budget. Endelig oplyser en kommune, at reduktionen ikke er udmøntet endnu. Et bibliotek er et sted, hvor borgerne kan få vidensadgang og hjælp af fagfolk. Men Andelen af mere beskedne budgetreduktioner ligger i lighed med sidste år på et stabilt niveau. Holder tendensen synes der for driften at være tale om en svag styrkelse af biblioteksbudgetterne generelt. Fulgt af en pæn udvikling på anlægsbudgetterne. som i 2013 og 2012 falder besparelserne alligevel især på personalet fulgt af materialerne. Af de 55 %, som skal spare, oplyser 2 ud af 3 (64 %), at der skal spares på medarbejdersiden, mens hver fjerde skal spare på materialer. Af andre besparelsesområder peges der på f.eks. åbningstider, licens o.l. Desuden oplyser en kommune, at man skal lukke en fi lial og to andre, at bogbussen skal nedlægges. Besparelse Op til 1% 38% 40% 14% 1% - 3% 43% 43% 46% 3% - 5% 9% 6% 20% 5% - 8% 6% 8% 14% Mere end 8% 2% 3% 6% Øgede budgetter For 12 % af de indkomne besvarelser er situationen den, at Budget 2014 øges. Hvor meget det bliver i kroner og øre, fremgår ikke af denne undersøgelse, men i de 11 kommuner, som har en øgning på biblioteksbudgettet, får 36 % en beskeden øgning på op til 1 %, andre 36 % får mellem 1 og 3% højere budget i 2014, mens 27 % får en budgetøgning på mellem 3 og 8% og en enkelt ved ikke, hvor meget budgettet mere præcist øges. De ekstra midler skal især gå til licenser o.a. i de 45 % af kommunerne, og ellers fortrinsvis til personale, åbningstider og materialer. 10

11 BUDGET Mere til anlæg i 4 ud af 10 kommuner Også på anlægssiden holder sidste års tendens med en opdatering de fysiske rammer og ny it-indsats. Ganske vist angiver knap 6 ud af 10 kommuner (58 %) et rundt nul på anlægsbudgettet, mens 4 ud af 10 kommuner har afsat midler til anlægsopgaver. 18 % af dem får mellem og 1 mio. kroner, 6 % får fra 1 og op til 3 mio. kroner, yderligere 3 % får mellem 3 og 5 mio. kroner, mens 6 % får over 6 mio. kroner. For de ca. 8 % gælder, at anlægsbevillingen afventer endelig udmøntning og kommunale beslutninger. Anlægsmidlerne skal gå til hovedbiblioteker enkelte nye samt renoveringsopgaver. Det handler også om filialer ikke mindst om ombygning o.l. i forbindelse med etablering af åbent selvbetjent bibliotekstilbud. Men også til andet. F.eks. oplyser lidt under en tredjedel, at midlerne skal bruges til anlæg vedrørende it-og selvbetjening. Enkelte angiver, at dele af anlægsbevillingen kommer fra opsparede driftsmidler. DDB penge og beslutninger 2014 bliver præget af to store it-omlægninger og nyudvikling i bibliotekerne. Overgang til nyt bibliotekssystem og som noget epokegørende etablering af Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), der har været undervejs fra marts 2010, hvor rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet udkom. DDB skal sikre alle borgere uanset alder nem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt medieindhold via digitale platforme. Alt i alt en unik bibliotekskonstruktion. Hele 98 % af de 92 kommuner, som undersøgelsen omfatter, oplyser, at man (helt eller delvist, red.) har valgt at tilslutte sig DDB. For knap halvdelens vedkommende er beslutningen behandlet politisk. Men kun hver 3. kommune har valgt at give sine biblioteker ekstra midler til at finansiere tilslutningen. Hovedparten af øvrige klarer den ved hjælp af besparelser på andet eller på helt anden vis hvordan oplyses ikke. To af undersøgelsens kommuner oplyser, at man ikke har tilsluttet sig DDB og heraf angiver den ene, at det er en politisk beslutning Vi har set besparelser på biblioteksområdet i både forrige og denne byrådsperiode, og nu må alle landets kommuner have toptrimmet bibliotekerne efter opgave- og kommunalreformen. For de kommende fire års biblioteksbudgetter handler det derfor om at styrke biblioteksområdet i kommunerne. Bibliotekerne har jo siden reformen påtaget sig og fået pålagt en række nye opgaver samtidig med, at selve biblioteket er under nyudvikling. DBs formand Vagn Ytte Larsen (A) kalbiblioteker med fuld bemanding. Mens det i øvrigt sker i form af øget åbning med selvbetjening (såkaldte åbne bibliotekstilbud ) både på hovedbiblioteker og i filialer/lokalbiblioteker. Flere og flere kommuner gør nemlig nogle af deres biblioteker til åbent bibliotek. Det vil sige et bibliotek, der, udover den normale, bemandede åbningstid, har en udvidet åbningstid, hvor borgerne kan betjene sig selv ved at låse sig ind i biblioteket med deres lånerkort. Ifølge en opgørelse fra Kulturstyrelsen findes der pr. 1. november af sådanne biblioteker med differentieret betjening; især filialer, men også nogle hovedbiblioteker. Og tendensundersøgelsen viser nu, at flere følger. Seksten kommuners biblioteker svarer på spørgsmålet om denne udvikling sker i besparelsesøjemed eller som led i bedre service. Kun to angiver, at det sker for at spare. I alt 14 kommuner, at det sker som led i lokal forbedring af servicen. Bibliotekernes strategi Nye digitale initiativer, opdatering af de fysiske rammer og stadig flere åbningstimer karakteriserer tendenserne i DBs undersøgelse af Budget At det overhovedet kan lade sig gøre med det aktivitetsniveau, bibliotekerne har, og samtidig med omend fortrinsvis beskedne besparelser i hver 2. kommune hænger sammen med de danske folkebibliotekers fremsynethed samt dygtige biblioteksfolks og målrettede kommunalpolitikeres planlægningsindsats på biblioteksområdet. Mere end hver 3. kommune har en politisk vedtaget biblioteksplan, og i de øvrige oplyser hele 80 %, at biblioteksområdet indgår som del af den lokale kulturpolitik. Åbningstiden øges igen enkelte steder med fuld bemanding Knap hver tredje kommune oplyser, at kommunen øger åbningstiden i forbindelse med Budget Af dem, der gør det, fortæller seks, at det sker på hovedbibliotek og filialer/lo- Hellen Niegaard Danmarks Biblioteker nr. 6 11

12 BUDGET 2014 SØRG FOR AT OPGAVER OG FORVENTNINGER REELT MATCHER BUDGETTET! Danmarks Biblioteksforenings helt nye undersøgelse af bibliotekernes budgetter for 2014 viser, at kommunerne igen sparer på bibliotekerne. Formand for Danmarks Biblioteksforening, Vagn Ytte Larsen (A) peger på absurditeten i at bibliotekerne løser stadig flere opgaver, mens kommunerne til gengæld skærer ned på bibliotekernes budgetter. Halvdelen af landets kommuner reducerer bibliotekernes budgetter igen i Det viser Danmarks Biblioteksforening tendensundersøgelse af det kommende års budgetter. I Danmark er vi er glade for, at bibliotekerne løser stadig flere opgaver for det offentlige; der er nu borgerservice på biblioteket i mere end 2/3 af landets kommuner, ligesom bibliotekerne det seneste år har hjulpet flere end ½ mio. borgere med at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. Samtidig er det biblioteket, som Erhvervsstyrelsen henviser til, når virksomheder har behov for hjælp med elektroniske postkasser, og som finansministeren også henviste til fra folketingets talerstol, da han blev spurgt om, hvem der hjælper de borgere og virksomheder, der har behov for det, siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen og fortsætter, Bibliotekerne løser disse opgaver i naturlig forlængelse af deres traditionelle virksomhed, som den mest besøgte kulturinstitution og med meget lange åbningstider. Det er en vejledning, som bibliotekerne altid har stået for, men adskillige års vigende kommunale budgetter kan nu for alvor mærkes på bibliotekerne, som kommer under stadigt større pres for at kunne klare alle de nye opgaver. Det er naturligvis stærkt gået, at halvdelen af kommunerne ifølge undersøgelsen kan holde biblioteksbudgetterne nogenlunde i ro. Enten ved at fastholde statusquo-budgetter eller ved besparelser under 1 % (hhv. i 31 og 18 kommuner). Og dertil at hver 10. kommune faktisk øger budgetterne, siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen i forbindelse med analysen af de friske tal for bibliotekernes 2014-budgetter. Men jeg er selvfølgelig ikke glad for, at man i hver 3. kommune (29) har vedtaget et budget, der er reduceret i forhold til i år med mellem 1 og 8 % eller mere. Det rimer dårligt med borgernes brug af bibliotekerne på den ene side og de øgede opgaver, som samfundet har givet bibliotekerne med hensyn til borgerservice-assistance og it-informationssøgning. Samt kulturministerens ønske om at styrke folkeoplysning og læsning. Min konklusion er dog på baggrund af de seneste års mønster i besparelsesniveauet: at vi nu må være kommet hele raden rundt. Vi har set besparelser på biblioteksområdet i både forrige og denne byrådsperiode, og nu må alle landets kommuner have toptrimmet bibliotekerne efter opgave- og kommunalreformen. For de kommende fire års biblioteksbudgetter handler det derfor i kommunerne om at styrke biblioteksområdet. Ikke bare ved tildeling af opgaver i tiltro til bibliotekets muligheder og kompetencer men også om at sikre, at bugetterne rent faktisk matcher denne udstrakte tillid, som vi kommunalpolitisk har til bibliotekernes eminente opgaveløsning. /HN VAGTSKIFTE I BF Søren Kløjgaard er bibliotekarernes nye førstemand fra november, hvor han afløste Pernille Drost på posten som formand for Bibliotekarforbundet, en af DBs mangeårige samarbejdspartnere generelt og i Biblioteksparaplyen. Søren Kløjgaard har i godt 20 år arbejdet ved Aarhus Kommunes Biblioteker, nærmere betegnet på biblioteket i Hasle og har stort set lige så længe været fagligt aktiv som kollegernes tillidsrepræsentant og som medlem og næstformand i BFs hovedbestyrelse. Pernille Drost valgte efter otte år som fagforeningens formand at søge og takke ja til stillingen som nationalbibliotekschef og direktør Erland Kolding Nielsens højre hånd og vicedirektør ved Det Kongelige Bibliotek. Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen hilser Søren Kløjgaard varmt velkommen og benytter lejligheden til at ønske Pernille Drost held og lykke i sit nye job. Paraplyen samler alle landets biblioteksorganisationer med os i DB som praktisk tovholder og med formandsopgaven på skift mellem biblioteksverdenens organisationer. P.t. har netop Bibliotekarforbundet, og altså nu Kløjgaard, formandskasketten på. I mange sammenhænge er det nemlig helt afgjort en force, at bibliotekernes organisationer evner at tale med én tunge. DB ser frem til samarbejdet med den nye formand både i BF-DB regi og i paraplyen, tilføjer Vagn Ytte Larsen. /HN Fotos: Jakob Boserup 12

13 BIBLIOTEKET RAMMEN OM SAMTALEN VELKOMMEN TIL: DB ÅRSMØDE MARTS I VEJLE LANDETS STØRSTE MØDE FOR KULTURPOLITIKERE & FAGFOLK Har du brug for indspark og inspiration? Vil du deltage i landets største netværksforum for kulturpolitikere og -specialister. Så sæt kryds i kalenderen den 27. og 28. marts. Her holdes DBs Årsmøde 2014 i Vejle under temaet Biblioteket rammen om samtalen. Her mødes du både med genvalgte og nyvalgte politikere, landets biblioteker og centrale spillere og er med til at sætte den bibliotekspolitiske dagsorden. Program udsendes omkring nytår. Læs i dette nummer om Vejle Kommunes kulturstrategi og biblioteker på s TILMELDING - SE BAGSIDEN. VEL MØDT I VEJLE. KØREPLAN VALG TIL DBs REPRÆSENTANTSKAB > DIREKTE VALG KOMMUNEMEDLEMMER Valggruppe A (kommunalpolitikere). Valget foregår på regionsmøder i slutningen af januar Alle modtager indkaldelse via mail. Der skal vælges fem politikere + suppleanter fra hver af regionerne. Herefter vælges ti tillægsmandater for at sikre den politiske repræsentativitet. Resultatet offentliggøres 12. marts. > FORMANDSVALG FORMAND OG 1. NÆSTFORMAND (POLITIKERE) OG 2. NÆSTFORMAND (FAGLIG FORMAND.) Sker ved direkte stemmeafgivning på DBs generalforsamling på Årsmøde 2014 i Vejle torsdag den 27. marts. > SKRIFTLIGT VALG PERSONLIGE OG INSTITUTIONSMEDLEMMER Valggruppe B (fagfolk og institutions- og organisationsrepræsentanter m.fl.). Deadline for opstilling 31. december. Afstemning foregår fra 15. januar til 15. februar. Besked til de valgte 17. februar. Resultatet offentliggøres 12. marts. Vil du vide mere, så kontakt direktør Michel Steen-Hansen, eller mobil Se også: Danmarks Biblioteker nr. 6 13

14 UDEN VAND OG EL DUER BIBLIOTEKET IKKE Pakistan. Siden begyndelsen af 2010 har der hverken været elektricitet eller vand på flere af bibliotekerne i Pakistans hovedstad. Endsige noget for et bibliotek så nødvendigt som en håndvask. Det betyder, at færre og færre benytter bibliotekerne, fordi der en stor del af året er ulideligt hedt i lokaliteterne. Som en af bibliotekslederne, Mazhar Jalali, udtrykker situationen: When there is no electricity, there is no water, there is no visitors. Heller ikke de uddannelsesprogrammer, der skulle foregå på bibliotekerne, gennemføres, fordi de computere, som Islamabads Development Authority (CDA) har forsynet nogle af bibliotekerne med, står døde hen p.g.a. den manglende el. Ifølge en i 2008 indgået aftale mellem CDA og kommunens Department of Libraries skulle det bl.a. være op til CDA at stå for elforsyningen. Trods stadige løfter om at opfylde denne aftale er intet sket. ALA-TÆNKETANK FOR FREMTIDENS BIBLIOTEKER USA. The American Library Association (ALA) vil nu oprette et Center for the Future of Libraries, som via udviklingsarbejde, analyser, information og værktøjer skal gøre biblioteker og biblioteksledere bedre i stand til ud fra bibliotekernes værdigrundlag offensivt at prioritere, tilpasse og udvikle deres service, hjælpemidler og tilbud til et samfund under permanent udvikling. ALA vil i denne forbindelse bl.a. samarbejde med the American Alliance of Museums, som for fem år siden etablerede sig med en lignende tænketank for museumsområdet. I udviklingsstøtte til det nye center modtog ALA i begyndelsen af oktober i år $, ca. en kvart mio. kroner, fra det føderale Institute of Museum and Library Services. Bibliotekene forvalter, præsenterer og formidler først og fremst verdier, uvurderlige verdier, som ikke kan verdsettes i en kolonne eller måles i et overskudd, og jo mer man benytter og bruker dem, jo større blir verdien. Sagt af den norske forfatter Lars Saaby Christensen FRIHEDSRETTIGHEDER KLODEN Globalt. NGO-organisationen Freedom House, som siden oprettelsen i 1941 har haft som hovedopgave at bekæmpe censur og styrke de borgerlige rettigheder rundt omkring i verden, har endnu engang taget den globale temperatur på disse områder. Af organisationens Map of freedom in the world for 2013 fremgår det, at 2,4 mia. af jordens befolkning lever i lande (47, blå markering), der, hvad ytringsfrihed og andre basale menneskerettigheder angår, er på så kraftig kollisionskurs med de værdier, som bl.a. også den internationale biblioteksorganisation, IFLA, står for, at de i undersøgelsen karakteriseres som not free. 1,6 mia. lever i delvis frie lande (58, gul markering) og 3 mia. i lande (90, grøn markering), som ifølge Freedom House i det sto- MENNESKERETTIGHEDER OG DI Den internationale biblioteksforening, IFLA, underskrev i oktober i år den deklaration om Human Rights and Surveillance, som menneskeretsorganisationer og -initiativer som Human Rights Watch, Reporters Without Borders, The Electronic Frontier Foundation, The Association for Progressive Communications og Privacy International efter et års indbyrdes forhandlinger er nået frem til. I alt 260 organisationer fra i alt 77 lande, spændende fra Somalia til Sverige, har allerede tiltrådt deklarationen. Af deklarationens i alt 13 principper kan bl.a. nævnes, at enhver begrænsning af retten til privatlivets fred privacy skal foreskrives ved lov. At sådanne love skal være i overensstemmelse 14

15 BIBLIOTEKSFORNYELSE I MOSKVA Rusland. Flere af Moskvas biblioteker er efter sovjetimperiets fald blevet lukket, men der er stadigvæk henved 400 tilbage. De fleste er dog i deres indretning triste og nedslidte, åbningstiderne uhensigtsmæssige, og ofte er benyttelsen omgærdet af så stramme og bureaukratiske regulativer, at besøgstallet inden for de sidste 20 år er faldet drastisk. Mange af dem frekventeres fortrinsvis af pensionister i dag. Står det til metropolens kulturchef Sergei Kapkov, kendt for fornyelsen af Moskvas parkanlæg, skal der over en bred front rettes op på det. Han har allieret sig med Boris Kupriyanov, ejeren af Falanster, den uafhængige, frisindede kvalitetsboghandel på Tverskaya Ulitsa, og Kupriyanov står nu i spidsen for en fornyelsesproces, som både indretningsmæssigt og hvad medieudbud og teknologi angår skal genetablere bibliotekerne som en synlig aktør i byens kulturliv og borgernes dagligdag. RUNDT re og hele kan betragtes som frie. Selvom nogle af dem også kan have ridser i lakken. Generelt gælder, at der siden 1972, hvor den første kortlægning fandt sted, har været en markant og positiv bevægelse fra helt eller delvis ufrie forhold til mere frie. Freedom House har også undersøgt i hvor høj grad, der i 60 udvalgte lande, er internetadgang uden censur. I denne undersøgelse topper lande som Island, Estland og Tyskland listen over lande, hvor der er friest adgang, mens lande som Iran, Cuba og Kina får bundkarakter. Bortset fra Island er de nordiske lande ikke medtaget i undersøgelsen. Moskva har et voldsomt underskud af steder, hvor borgerne frit kan samles. For de unge har vi næsten kun indkøbscentrenes fastfoodcafeterier og for de ældre metropolens helseklinikker, sagde Kupriyanov til avisen Moskow News sidst i september. Så det igangværende biblioteksprojekt handler ikke bare om at få folk til at læse mere, men også om at åbne bibliotekerne ud mod byen og udvikle dem til de fremmeste kulturelle enklaver i lokalområdet. Til mødesteder, hvor borgerne frit kan slå sig ned og diskutere og engagere sig i byens og deres lokalområdes problemer og anliggender. Og hvad der ellers optager dem. Et bibliotek, som allerede er blevet gennemgribende renoveret og fornyet, er biblioteket på Chistoprudny-boulevarden; efter Sovjetimperiets fald opkaldt efter Fjodor Dostojevski. Det fremtræder i dag som et fuldt moderne folkebibliotek. Indbydende luftigt og højt til loftet og med store glaspartier ud til boulevarden. Og med arrangementer og udstillinger, der appellerer til alle befolkningsgrupper. Modsat tidligere er det heller ikke bare lokalområdets beboere, der kan låne og bruge dette biblioteks faciliteter. Det kan alle moskovitter. Også biblioteket på Leninsky Prospekt har været igennem en sådan makeover. GITAL OVERVÅGNING med et demokratisk samfunds legitime interesser. At der fra statsmagtens side skal være åbenhed transparency omkring brugen og omfanget af overvågningsteknologi og beføjelser. Yderligere information og den fulde version af deklarationen kan findes på: https://en.necessaryandproportionate.org/text. Foranlediget af de hemmelige tjenesters omsiggribende overvågning og snagen i borgernes internettrafik og telefonsamtaler vil IFLA s FAIFE-komité (Freedom of Access to Information and Freedom of Expression) nu også revidere det Internet Manifesto, som IFLA vedtog i FAIFE vil i denne forbindelse samarbejde med bl.a. den engelske biblioteksforening, CILIP, og den amerikanske biblioteksforening, ALA. Dostojevski-biblioteket på Chistoprudny Bulvar 23 er et af de få folkebiblioteker, Moskvas bystyre gerne viser frem. Her fungerende borgmester Sergei Sobyanin, som håber på en fordobling af biblioteksbrugerne efter renoveringsprocessen. BIBLIOTEKSKOMPASSET RUNDT ved PER NYENG Danmarks Biblioteker nr. 6 15

16 DB REPRÆSENTANTSKABSMØDE KUNSTENS OG KULTURENS DILEMMAER OG POTENTIALER Hvorfor mødes 50 mennesker et par gange om året og diskuterer biblioteker? Svaret er sikkert individuelt forskelligt, men fælles for dem er, at de brænder for bibliotekerne og mener, de er med til at skabe et bedre samfund og et bedre liv for den enkelte borger. Så enkelt kan man vel beskrive DBs Repræsentantskab. Det sidste ordinære møde inden årsmødet den 27. og 28. marts blev holdt den 25. oktober på Tårnby Bibliotek. Fantastiske omgivelser på det bibliotek som blev kåret til Årets Bibliotek af Region Hovedstaden sidste år. Noget som en stolt Henrik Zimino, Tårnbys borgmester, da også nævnte, da han kom for at debattere kulturstrategi med repræsentantskabsmedlemmerne. På den ordinære del af mødet fastlagde Repræsentantskabet rammerne for næste års arbejde. I DB er det nemlig Repræsentantskabet, der bestemmer, og således vedtager både budget og virksomhedsplan. Biblioteket Biblioteket Biblioteket - indgangen til læring - indgangen til Det digitale Danmark - indgangen til fællesskabet Debat på Den Blå Planet I år havde DB valgt at krydre sit repræsentantskabsmøde med et besøg på Den Blå Planet. Et nyt attraktivt kultur- og oplevelsestilbud, som har betydet yderligere en million besøgende til Tårnby Kommune, som Tårnby Kommunes glade og stolte borgmester Henrik Zimino (A) fortalte, da han viste DB erne rundt. Under Repræsentantskabets temadebat fortalte Henrik Zimino historien om, hvordan det var lykkedes at få Danmarks Akvarium til at flytte fra Gentofte og skabe et nyt spektakulært akvarium i Tårnby. Det er en fascinerende historie om, hvordan en aktiv borgmester og kommunalbestyrelse gennem investeringer, personlige kontakter og en bevidst kulturudviklingsstrategi kan få ting til at ske. Budget i balance, stabil medlemsudvikling og fremadrettet virksomhedsplan I år vedtog man et budget i balance. DB er efter nogle år med nedskæringer nu inde i en stabil udvikling. Kontingentet er blevet nedsat, og man har fået stabiliseret medlemstallet. Man har ligeledes fået tilpasset de administrative udgifter, så de modsvarer indtægterne. Det betyder, at sekretariatet de sidste par år er blevet trimmet og har fået skåret på både kontorhold og personale, men vi er nu klar til nye udfordringer i en ny valgperiode. I budget 2014 er der også afsat midler til regionale aktiviteter. Dermed kan der stadig skabes lokale debat- og mødeaktiviteter, selvom DB nu kun har to regionsforeninger i Region Midt og i Region Syd. På repræsentantskabsmødet var der da også en god og debatlysten stemning, da man vedtog virksomhedsplanen for det kommende år. Her anbefaler man det nye Repræsentantskab, at det næste år nedsætter politiske udvalg for hvert af de tre indsatsområder, man har besluttet, der skal fokuseres særligt på. Indsatsområderne er: Der var mange fiskearter repræsenteret på Den Blå Planet, her en Nilfisk. 16

17 AKTUELT Det er også en historie om, hvordan private fonde som Realdania og Knud Højgaards Fond sammen i et partnerskab med Tårnby Kommune skaber ny udvikling og tilfører et område ny dynamik. Ansvar eller anarki styrk kunst og kultur Historiens pointe understregedes i den grad i et oplæg fra Christian Have, indehaver af Have Kommunikation. Han tog udgangspunkt i sin nye bog Ansvar eller anarki om kunstens og kulturens dilemmaer og potentialer. Have slog til lyd for et nyt dannelsesideal og et helt nyt kulturelt ansvar, der ikke længere kun ligger hos det offentlige, men også hos private virksomheder og fonde og også hos alle os andre for den sags skyld. Et nyt kulturelt dannelsesideal, et nyt aktivistisk kulturbegreb og nye kulturelle offentligt-private partnerskaber, der gennem direkte private kulturinvesteringer bevarer og aktualiserer vores kunst og kulturarv overalt i samfundet. Alt sammen budskaber, der blev flittigt debatteret på baggrund af mødets besøg på Den Blå Planet og på Tårnby Bibliotek, og som understreger, at der er gang i DBs Repræsentantskab. Der var da også stor enighed om, at vi alle skal ud og slå på tromme for, at man både som politiker og som biblioteksmenneske stiller op til det nye Repræsentantskab, som skal vælges i starten af næste år. Vær aktiv i DB og biblioteksdebatten Hvis du eller en af dine kolleger vil stille op til DBs gruppe for personlige medlemmer, institutioner og organisationer, så meld dit kandidatur inden 31. december. Og til alle jer ny- og genvalgte politikere: Mød op på det regionale valgmøde, som afholdes sidst i januar. I vil få direkte besked om, hvornår det afholdes i jeres region. VESTAMAGER BIBLIOTEK I ØJENHØJDE! Placering, placering og placering er af afgørende betydning for alle biblioteker - store som små. Det drejer sig om at ligge godt i forhold til borgernes færden. Og så handler det om at skilte med biblioteket i byrummet. Synlighed er netop den helt store gevinst i Tårnbys nyrenoverede lokalbibliotek, som borgmester Henrik Zimino med stor glæde kunne åbne den 2. november. Sådan set ligger biblioteket, hvor det hele tiden har ligget, nemlig i Vestamagercentret. Men nu er det til at få øje på. Ikke alene har man nyindrettet biblioteket, man har samtidig benyttet lejligheden til at tænke anderledes og byttet rundt på faciliteterne. Publikumsafdelingen er rykket ned i centrets stueetage, og nu gennem nye store vinduespartier er det til at se, at her ligger Vestamagers bedste bibliotek. Her kan både børn og voksne hente nye oplevelser, inspiration og viden. Nyt er også en lækker lounge med aviser og tidsskrifter på 1. salen, hvor man desuden har etableret et par multirum og et læringsrum til bibliotekets mange IT-arrangementer og -introduktioner. /HN BIBLIOTEKET I TID OG RUM fortæller historien om bibliotekernes arkitektur, indretning og formidling fra de første biblioteker frem til årtusindskiftets kulturhuse. Hovedvægten ligger på danske biblioteker. Michel Steen-Hansen, direktør, DB Bestilling og pris: publikationer Danmarks Biblioteker nr. 6 17

18 BIBLIOTEK & LÆRING Markedsdag Børkop: Højtlæsning i en af markedsboderne. SPROGINSTALLATIONER - HVORDAN DET? På bibliotekerne har vi masser af materialer, som er guld for stimulering af sprog og læseparathed. Vi ved samtidig, at der er flere veje til at styrke sproget. Alle sanser skal påvirkes, og hele kroppen skal med. Vejle Bibliotekerne har fået midler fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje til projektet Sprogstimulering af førskolebørn i det selvbetjente bibliotek i daglig tale kaldet Sproginstallationer. Projektet er forankret i de fire centerbiblioteker i Børkop, Egtved, Give og Jelling, alle med delvist selvbetjent åbningstid. Vores idé er at inspirere de forældre til førskolebørn, som gerne vil give deres børn de bedste muligheder for at komme godt i gang i skolen. Vi oplever, at de kommer og spørger om råd hos os i biblioteket, og vi vil gerne komme behovet i møde også i bibliotekets selvbetjente tid. Så hvordan kan vi i biblioteket vise alle de gode ting, man kan gøre sammen? For at inspirere kunstnerne har vi arrangeret en markedsdag i hvert centerbibliotek. På markedsdagen kan børnene opleve forskellige lege og aktiviteter, som på hver sin måde stimulerer sproget. Rim- og remsebøger, motorik, fortælling med rekvisitter, vendespil af billeder fra tilbudsaviser, frugtbod osv. På dagene har vi også hyret dygtige folk til arrangementer med musik, leg, fortællinger og rytmik eksperter, som viser, hvad der virker i praksis, og som kunstnerne har kunnet sparre med efterfølgende. Herefter er det kunstnernes ekspertviden, som kommer i spil, når de omsætter inspirationen til en ny spændende, tillokkende, inddragende og sprogstimulerende installation til biblioteket. KULTURH Fra strategi til virkelighed attraktive kultursteder og stærke bibliotekstilbud samles under én hat i alle dele af kommunen. Vejle Kommune arbejder meget aktivt med sine kulturtilbud til borgere og foreninger. Ved kommunesammenlægningen besluttede man politisk, at der skulle være lys i de gamle rådhuse, og at de skulle danne ramme om borgerservice og biblioteksfunktioner i kommunens større byer. En kulturhus- Brug en kunstner Vi har allieret os med fire forskellige kunstnere, som skal skabe hver deres sproginstallation! Louise Wittig, afdelingsleder, Decentral Formidling, Vejle Bibliotekerne 18

19 VEJLE VÆRTSBY FOR DB ÅRSMØDE 2014 Kulturhus Jelling. Foto: Troldtek Med strategien Lys i de gamle rådhuse og inddragelser af borgere, afholdelse af workshops m.m. arbejder Vejle Kommune målrettet med at udvikle kulturhusfunktioner, bibliotek og borgerservice i en række af kommunens byer. Her ses Byens Hus i Jelling (tv), tegnet af RUM Arkitekter. USE I VEJLE strategi blev derfor udarbejdet. Heri beskrives, hvordan husene skal fungere som ramme om kulturelle aktiviteter, være lokalsamfundets mødested og samtidig hvordan biblioteket aktivt skal være de enkelte byers og lokalområders katalysator ved at understøtte foreninger og andre aktiviteter. Realisering af idéerne I Jelling var lokale kræfter før reformen i gang med at samle midler ind til et nyt kulturhus, og det initiativ blev sammen med bibliotek og borgerservice til Byens Hus, tegnet af RUM Arkitekter og indviet i I Egtved og Børkop blev dele af de gamle rådhuse bygget om til formålet; Børkop skal dog udvides i I Give har kulturhusudviklingen først de seneste år taget fart, og nu er processen også dér ved at være afsluttet og første del af en toårig anlægsbevilling til et nyt Give Kulturhus er på 2014-budgettet. Aktiviteter under udvikling Med tiden er borgerservicefunktionen i byerne blevet ændret til en videobetjening, så husene er i dag primært kulturhuse med mange samarbejdspartnere og inklusiv bibliotek. I Egtved etableres nu i samarbejde med det lokale udviklingsråd et tilbud til iværksættere og mindre erhvervsdrivende om et kontorfællesskab. Det vil være muligt at leje et kontor med diverse faciliteter og benytte sig af biblioteket og dets mødelokaler. I Børkop er bl.a. Lokalhistorisk Arkiv og den lokale kunstforening rykket ind, og der skal derfor bygges en egentlig mødesal i forbindelse med kulturhuset. Kulturelt kraftcenter Også i Vejle By er der fokus på et muligt nyt kulturhus. Måske med afsæt i et samarbejde mellem musikskolen og biblioteket og flere andre samarbejdspartnere afhængigt af husets profil. Lige nu arbejdes der med en Kulturhusanalyse, der har til formål at afklare behov og beskrive mulighederne for at skabe et sådant nyt, fleksibelt, kulturelt kraftcenter ved at samle relevante dele af Vejles kulturinstitutioner i en fælles bygning i Vejle. Analysen gennemføres med Kulturforvaltningen som tovholder og med repræsentanterfor kommunens øvrige forvaltninger i en arbejdsgruppe. Der er i løbet af 2013 afholdt to workshops, hvor interessenter har været inviteret ind for at udvikle og senere kvalificere arbejdet med analysen. Politisk er det vedtaget, at der skal arbejdes videre med analysen i I den helt nye konstitueringsaftale for byrådet, står der, at: Vi vil udvikle fremtidens bibliotek og arbejde for placering, der under - støtter hele bymidtens udvikling. Vi ser frem til at fortælle mere om det hele for alle interesserede, når Vejle i slutningen af marts er værtsby for Danmarks Biblioteksforenings store årsmøde og de mange deltagere: nyvalgte politikere, fagog forvaltningsfolk med mange flere. På gensyn i Vejle! Kristina Nøhr, Kultur & Udvikling, Erhverv og Kultur i Vejle Kommune, Lone Knakkergaard, bibliotekschef i Vejle 19

20 VEJLE BIBLIOTEK & LÆRING Foto: Colourbox SMART UNIVERSITETSUDDANNELSE PÅ VEJLE BIBLIOTEK I efteråret er Vejle Bibliotek rammen om et mastermodul, der ellers afvikles på Aalborg Universitet, og deltagerne er fra Vejle-området. Vejle har i modsætning til de fleste andre større provinsbyer ikke en universitetsafdeling, men borgerne har naturligvis behov for efteruddannelse på et højt niveau. Folkebiblioteker har indtil nu understøttet studerende og borgere ift. formel, uformel og livslang læring. På Vejle Bibliotek tester vi nu muligheden for også at understøtte den formelle læring på en helt ny måde. Hvad går det ud på? Vejle Kommune har gennem de seneste par år arbejdet med et Smart City koncept, og med dette udgangspunkt har man arbejdet med idéen om at etablere et Smart University. Ikke et universitet i klassisk forstand; men et sted, hvorfra man kan facilitere den stærkt voksende netbaserede undervisning på de videregående uddannelser, og hvortil man kan rekvirere undervisere til hold, der etableres lokalt. På biblioteket er der i forvejen analoge faciliteter (studiepladser, vejledning, møderum, teknologi, studiebibliotek, m.v.), der kan understøtte både egentlige uddannelser og uformel læring. Smart University Vejle er en blanding af det traditionelle og det virtuelle universitet. En hybrid, der går målrettet efter ikke blot uddannelse på nye måder, men også efter strategisk udvikling af viden og kompetencer. Vejle Bibliotek er Smart University I samarbejde med VIFIN (et lokalt videncenter) og forvaltningen for Uddannelse & Læring hentes master-uddannelser og disses undervisere til biblioteket, og undervisningen foregår der. Vejle Kommune er interesseret i at udvikle Smart University Vejle for derigennem af sikre adgang til arbejdskraft med de nødvendige kvalifikationer, for at sikre Vejles udvikling som by og for at modvirke tendensen til, at de højtuddannede flytter til storbyerne. Det er også forventningen, at Smart University kan fastholde flere unge i Vejle, efteruddanne flere medarbejdere i kommunen og i virksomhederne samt være et aktiv for expats. Lone Knakkergaard, bibliotekschef, Vejle Bibliotekerne 20

Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012

Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012 Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012 1 Aktuelle udfordringer for bibliotekerne set fra Michel SteenHansen, Danmarks Biblioteksforening www.db.dk 2 Er biblioteket Bogens hellige hal? 3 Er biblioteket

Læs mere

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Digitaliseringsudvalget Fredag den 10.02 2012 kl 11.00 13.00 Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Til stede: Steen B. Andersen, Marc P. Christensen, Lars Bornæs, Claus Vesterager, Michel

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Torsdag den 15. maj 2014, kl. 10.00-14.00 Kl. 14-16 vil der være afskedsreception for den afgående formand Vagn Ytte Larsen

Torsdag den 15. maj 2014, kl. 10.00-14.00 Kl. 14-16 vil der være afskedsreception for den afgående formand Vagn Ytte Larsen Til DB s Repræsentantskab 28. april 2014 Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde Torsdag den 15. maj 2014, kl. 10.00-14.00 Kl. 14-16 vil der være afskedsreception for den afgående formand Vagn Ytte

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening. UDKAST Strategi

Danmarks Biblioteksforening. UDKAST Strategi Danmarks Biblioteksforening UDKAST Strategi 2011-2015 København, 18. maj 2009 Strategi for Danmarks Biblioteksforening 2011 Danmarks Biblioteksforening har udarbejdet første udkast til strategi gældende

Læs mere

DB s Forretningsudvalg

DB s Forretningsudvalg DB s Forretningsudvalg 30. august 2012 Torsdag den 7. september 2012, kl. 11-15 Aarhus: Mødet bliver afholdt i besøgscenteret på byggepladsen for Urban Mediaspace Aarhus. Besøgscenteret ligger lige ved

Læs mere

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde 04.11.2015 Indkaldelse og dagsorden TID: fredag den 18. november kl. 11.00 15.00 MØDESTED: Børnenes Bibliotek, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund. På årets

Læs mere

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde 13.11.2015 Indkaldelse og dagsorden TID: Fredag den 27. november 2015, kl. 11-15. MØDESTED: DBC, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup. DBC byder velkommen DBC

Læs mere

2 Danmarks Biblioteksforening

2 Danmarks Biblioteksforening 2 Danmarks Biblioteksforening VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLD 4 VISION MISSION VÆRDIER 5 ARBEJDSGANGE 6 INDSATSOMRÅDER 2015 UDVALGSARBEJDSOMRÅDER LÆRING DIGITALISERING BIBLIOTEKSRUMMET 7 HANDLEPLANER 8 ÅRETS GANG

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne Skaber det bedst mulige bibliotekstilbud inden for de politisk fastlagte prioriteringer og budgetrammer. Vision - vi vil: Udvikle

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde 13.11.2015 REFERAT Deltagere se afbudslisten. TID: Fredag den 27. november 2015, kl. 11-15. MØDESTED: DBC, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup. DBC byder velkommen

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Vedtaget på repræsentantskabsmøde november 2012. Indstilles til generalforsamlingen 2013. En styrket biblioteksforening. i en ny.

Vedtaget på repræsentantskabsmøde november 2012. Indstilles til generalforsamlingen 2013. En styrket biblioteksforening. i en ny. Vedtaget på repræsentantskabsmøde november 2012. Indstilles til generalforsamlingen 2013. En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Ny struktur 2013 1 Formål For at være en slagkraftig moderne

Læs mere

DB s Forretningsudvalg

DB s Forretningsudvalg DB s Forretningsudvalg Torsdag den 7. september 2012, kl. 11-14.50. Aarhus, Besøgscenteret på byggepladsen for Urban Mediaspace Aarhus. Til stede: Vagn Ytte Larsen, Kirsten Boelt, Steen B. Andersen, Henrik

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Vedtaget af repræsentantskabsmøde oktober 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2014

Vedtaget af repræsentantskabsmøde oktober 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Vedtaget af repræsentantskabsmøde oktober 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2014 INDHOLD 3 MISSION VÆRDIER VISION 4 INDSATSOMRÅDER ÅRETS GANG PROJEKTER 5 INDSATSOMRÅDER 2014 BIBLIOTEKET indgangen til det digitale samfund

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012 Pressemeddelelse Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Dokk1 Husets navn er Dokk1 Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

KOU åben høring om offentlig digitalisering og kommunal IT

KOU åben høring om offentlig digitalisering og kommunal IT Kommunaludvalget 2011-12 KOU Alm.del Bilag 61 Offentligt KOU åben høring om offentlig digitalisering og kommunal IT Offentlig digitalisering: Udfordringer og faldgruber Offentlig digitalisering - erfaringer

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015 Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse 2015 Danmarks biblioteksforening, juni 2015 1 Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Bibliotekets betydning i landdistrikter og for bosætning 3. Kan biblioteker

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler..

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Et vist pres? Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Danmarks Biblioteksforening har igangsat et projekt for at afdække alle de muligheder, der opstår når skole og biblioteker bruger

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Høring om bogmarkedets situation Folketingets Kulturudvalg afholder onsdag d. 7. november 2012 kl. 9-12 en åben høring om bog markedets situation

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

Handlingsplan for

Handlingsplan for Handlingsplan for 2016-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag og de fire værdier; identitet, relationer, tilgængelighed og læring. Det handler om at omsætte disse

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEK. - borgerens ønsker

FREMTIDENS BIBLIOTEK. - borgerens ønsker FREMTIDENS BIBLIOTEK - borgerens ønsker Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Overblik Side 4 Skab fremtidens bibliotek nu Side 5 Hvem besøger bibliotekerne? Side 6 Hvorfor går danskerne på biblioteket? Side

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Fredag den 18. november 2011, kl Danmarks Biblioteksforening, Vartov, Store sal, opgang H, 1463 København K.

Fredag den 18. november 2011, kl Danmarks Biblioteksforening, Vartov, Store sal, opgang H, 1463 København K. DBs Repræsentantskab Fredag den 18. november 2011, kl. 11.00-15.00. Danmarks Biblioteksforening, Vartov, Store sal, opgang H, 1463 København K. Til stede: Knud Jager Andersen (F), Esbjerg, Ole Beckmann

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur Vedtaget af forretningsudvalget juni 2012 1 Strukturoplæg 2013 For at være en slagkraftig moderne interesseorganisation, er det

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes Referat 30. november 2009 Kamma Kirk Sørensen Konsulent ksk@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 39 Udviklingsopgaver af overbygningskarakter Referat af møde i B&M s dialogforum Tirsdag den 10.

Læs mere

Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag

Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag Pressemeddelelse, 23. april 2017 Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag offentliggør i morgen en ny undersøgelse af danskernes digitale biblioteksbrug. Den viser,

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Notat om bibliotekernes udvikling

Notat om bibliotekernes udvikling Notat om bibliotekernes udvikling 1 1. Baggrund vilkår og udfordringer for biblioteksdrift anno 2015 Bibliotekerne er på det kommunale landkort den største kulturinstitution og på landsplan den næst største

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING VARTOV, FARVERGADE 27 D, 2 SAL 1463 KØBENHAVN K TLF.: Danmarks Biblioteksforening

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING VARTOV, FARVERGADE 27 D, 2 SAL 1463 KØBENHAVN K TLF.: Danmarks Biblioteksforening DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING VARTOV, FARVERGADE 27 D, 2 SAL 1463 KØBENHAVN K TLF.: 33 25 09 35 WWW.DB.DK db@db.dk 2 Danmarks Biblioteksforening INDHOLD 4 VISION 5 INDSATSOMRÅDER 2016 & UDVALGSARBEJDSOMRÅDER

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2012

VIRKSOMHEDSPLAN 2012 VIRKSOMHEDSPLAN 2012 INDHOLD 3 MISSION VÆRDIER VISION 4 INDSATSOMRÅDER ÅRETS GANG PROJEKTER 5 INDSATSOMRÅDER 2012 BIBLIOTEKET - indgangen til læring BIBLIOTEKET - indgangen til Det digitale Danmark BIBLIOTEKET

Læs mere

Den er fin med kompasset slå rommen i glasset

Den er fin med kompasset slå rommen i glasset Den er fin med kompasset slå rommen i glasset Torsdag den 6. februar og fredag den 7. februar Bibliotekschefsforeningens årsmøde 2014 Torsdag den 6. februar Vi er alle på jagt efter det moderne folkebibliotek.

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Den 21. januar 2013.

Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Den 21. januar 2013. Emne Til Kopi til Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget Den 21. januar 2013 Resume I sommeren 2012 fremsatte Venstre et forslag om ét biblioteksvæsen

Læs mere

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE 2017 BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE IND HOLD POLITIK Vejle Bibliotekerne Vækst i menneskers liv... side 3 Oplevelser og mødesteder... side 5 Demokrati... side 6 Kan vi hjælpe?... side 7 Relationer

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

Dit bibliotek. sammen kan vi mere.

Dit bibliotek. sammen kan vi mere. Dit bibliotek sammen kan vi mere Koldingbibliotekernes Vision 2014-2017 Dit bibliotek sammen kan vi mere Det er Koldingbibliotekernes vision at være en lokal nøglespiller og et nationalt forbillede i forhold

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af møde i RUF, 9. januar 2009

Referat af møde i RUF, 9. januar 2009 Referat af møde i RUF, 9. januar 2009 Referat af møde i Styrelsen for Bibliotek og Mediers fagligt rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker, RUF møde nr. 11 Tid: Fredag d.

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Biblioteket Borgernes indgang til samfundet

Biblioteket Borgernes indgang til samfundet Høring om folkebibliotekerne i vidensamfundet I et partnerskab skal der være tale om win-win -situationer til gensidig berigelse for samarbejdspartnere og til glæde for bibliotekets brugere. Folketingets

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere