26. november Eftermiddagsdebat (frivillig) Det gode arbejde. Intro ved Signe Gredal Christensen, IIN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26. november Eftermiddagsdebat (frivillig) Det gode arbejde. Intro ved Signe Gredal Christensen, IIN."

Transkript

1 Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked [Navn 1] [Navn 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Postnr.] Godkendt referat fra stormødet i Ilulissat november november Eftermiddagsdebat (frivillig) Det gode arbejde. Intro ved Signe Gredal Christensen, IIN. Hvornår er dit arbejde godt? Hvorfor? Har du en god historie om hvornår noget lykkedes i forhold til de institutioner du samarbejder med? Hvorfor lykkedes det - var det samarbejde, held eller bare jobbet? Hvordan måler du din succes? Sags nr Dok. nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) Funktionen var at møde hinanden og få sat ansigter på dem man har at gøre med i dagligdagen. Præsentation af navn og stilling Hvordan måler du din succes? (1 ud af flere diskussionsgrupper). Alex Nørskov, Sanilin At blive taget alvorligt, Mette Barslund Fald i frafald Fakta nævnt under diskussioner: Daniel Gottrup (IIN) fortæller om uhensigtsmæssigheden ved adskillelse af AMA- og PKU-midler. Disse retter sig mod grundliggende samme målgruppe og bør samles. Dette er forstået politisk. Mana Noahsen (Imarsiornernik Ilinniarfik) Der har i år været over 50% frafald siden starten i oktober. Eleverne har problemer med hjemmefra. Det kan være svært for læreren at undervise eleverne. Mette Barslund: - Der er i de seneste år konstateret et pludseligt fald i afbrud. Årsagen er endnu ikke fundet. - Der er intet behov for konstant revidering af resultatkontrakter, når de i sparetider som nu oftest kommunikerer Nej og lngen penge til forslagene. PAUSE: Efter pausen var få deltagere, men der var uformel snak om London Minings Impact Benefit Agreement (IBA) proces og om [Selvstyrets] kapacitet til at få denne behandlet på mest fordelagtig vis. 1

2 27. november Departementchef Mikael Kristensen bød velkommen. Signe Gredal Christensen, IIN: Statistik på ungemålgruppen Signe præsenterede tal på studerende der modtager uddannelsesstøtte. Ca. 850 unge om året bliver færdige med folkeskolen med en afgangsprøve. Der bliver færre unge under 18 år der går videre til uddannelsessystemet. Dem der ikke går videre i uddannelse, befinder sig i Piareersarfiit og andre steder. Mange af dem laver ikke noget, og/eller arbejder som timelønnet. Det er ønsket at flere unge under 18 år går videre til uddannelser med en afgangsprøve fra folkeskolen. 1/10 får praktikplads. Praktikpladsproblematikken sætter en stor begrænsning. Det tyder på at jo yngre man er, jo sværere er det at finde en praktikplads. Der var spørgsmål fra salen om man kan se på tallene, hvor de unge kommer fra. Tallene viser ikke geografisk billede af de studerende. Mikael Kristensen tilføjede at der er blevet lavet et gennemførsels-frafaldsmålingsværktøj i Værktøjet viser afbrydelse af en uddannelse, studieskifte, og orlov. Der er en del studieskifte, og der er også nogle der er på orlov. Værktøj vil kunne vise flere tal og statistik så vi får mere viden om de studerende. Halvdelen af de studerende kører et forløb uden stop. GU-elever der stopper, søger til erhvervsuddannelser, og de studerende på erhvervsuddannelser har tendens til mere frafald end GU-eleverne. Det forventes at databasen kan komme ordentligt i brug om et års tid. Der er ca. 100 unge om året der kommer ud af folkeskolen uden en afgangsprøve. GU-elever er yngre end de plejede at være for bare et par år siden. Daniel Gottrup, IIN: ekstraordinær indsats for unge gruppen (15-18-årige udenfor uddannelsessystemet) Der er afsat midler på Finansloven 2013 for ekstraordinær indsats for unge-gruppen. Det er i forlængelse af Skatte og Velfærdskommissionens anbefaling. Overordnet mål er at give flere unge mulighed for at indtræde i uddannelse. Der er afsat 16 mio. kr. og altså mere end de oprindeligt 11 mio. kr. til den ekstraordinære indsats. De 11 mio. kr. er fordelt i samarbejde med KANUKOKA og kommunerne, mens de resterende 5 mio. kr. endnu ikke er øremærket til konkrete initiativer. Der er ligeledes overordnet fokus på vejledningsindsatsen; midler til efteruddannelse, udvikling og afvikling af overbygningsmodul på grunduddannelsen, der skal oprettes flere hold til grunduddannelsen samt støtte til opsøgende vejledning i bygder. Ekstra kvoter til efterskole og højskoleophold i Danmark: Der skal flere på efterskole og højskole. Den unge kan nemt gå i stå pga. forældrenes begrænsede indkomst, som gør at den unge ikke kan komme på efterskole. Der skal gives støtte til lavindkomst familier, og der er afsat en halv million fra januar. Tilbud til unge med personlig udfordringer: Boot Camp + Timi Asimi-lignende forløb. Selvtillid og selvværd er fokusset. Tilbuddet er et dag og muligvis døgnforløb. Der skal 2

3 etableres fire Timi Asimi-lignende forløb i alle kommuner i Målgruppen er unge der har langt til uddannelse. Der skal laves en styrket indsats på den danske vinkel: positivliste/drejebog for den gode efterskole og højskoleophold i Danmark. Hvordan er det at modtage grønlandske studerende? Nogle efterskoler er slet ikke gearet til at modtage grønlandske elever. Der skal laves opsøgende arbejde med at finde de rigtige efterskoler. Der er afsat midler til opsøgende arbejde ift. at udvikle samarbejdet med danske regioner om lærepladser / skabe flere lærepladser for grønlandske studerende. Resterende midler på 5 mio. kr. ekstra til indsatsen: IIN vil gerne have inputs til konkrete initiativer der kan igangsættes i løbet af Forslag og kommentarer fra salen: - Tanja Knudsen, Grønlandske huse i Aalborg. Sabbatår efter folkeskolen og efterskolen er det nye trend. Der bliver man nødt til at gribe ind, for at bryde den trend. - Daniel Gottrup, IIN: elevmapper, alle elever skal have handleplaner for hvad vedkommende skal have. Sekundært: vi vil gerne styrke vejledningsindsatsen i overgange, f.eks. fra folkeskolen til uddannelse. I den nye folkeskolelov, der lige er blevet vedtaget, er vedledningen inddraget. - Torben Hansen, NI Qaqortoq: der er mange der tager sabbatår efter sabbatår. Mit forslag er at afsætte midler til holdningsbearbejdende indsats i de ældste folkeskoleklasser. Bevidstheden er slet ikke i uddannelse, for de unge udtrykker at de gerne vil i Piareersarfiit efter folkeskolen. Vi skal overbevise de unge mennesker om at Piareersarfik ikke er den naturlige næste skrift fra folkeskolen men uddannelse i brancheskoler mv. Kampagne! - Daniel Gottrup, IIN, kommentar: der arbejdes med ungedatabasen. Hvad er den unge der angiver som barriere mv. Det er kun i afdækningsfasen. - Poul H. Jørgensen, Piareersarfik Qaqortoq: der var et initiativ med opsøgende vejledning i bygderne. Piareersarfiit skal lave opsøgende arbejde og det er en ide at der afsættes midler til Piareersarfiit. - Lis Møller, Qaasuitsup kommunia stiller spørgsmålstegn til deltagerlisten. Hvor er afgangselevernes vejledere? Det undrer hende at kun fire folkeskolevejledere er med. Hvor er forældrene og værgerne? De skal være mere på banen for de skal også være med til at vejlede. - Tippu Kristensen, studievejleder GU-Aasiaat: vi taler meget om at styrke de unges sproglige kompetencer. Hvad med den grundlæggende danskundervisning i folkeskolen? Har I dialog med kommunen med undervisning i dansk? Hvordan kan man inddrage, og styrke danskundervisning i folkeskolen. Som studievejleder oplever vi at unge tit har problemer med det danske sprog. - Mikael Kristensen, IIN, kommentar: I den nye folkeskole lov er der tidlig indsats som er rettet mod sprogstimulerende lege/tilbud mv. Man skal have fokus på at udvikle evnen til sprog. Det er en del af koalitionens mål at man kommer ud af folkeskolen og kan mestre tre sprog. Vi er i dialog med kommunerne for at styrke undervisningen. Men det er også svært at få uddannet lærere til f.eks. bygderne. - Bodil H. Jensen, Piareersarfik Qaqortoq: Vi har to højskoler, der er kun 20 elever hvert år. Hvad med at lave ungdomshøjskoler? Nogle af de 5 mio. kr. kan bruges til det. - Daniel Gottrup, IIN: Vi er i løbende dialog og det kunne forestilles at det kan komme på tale. - Lisbeth Højdal: Det der er interessant der sker i Europa, er at tidlig indsats sker allerede i 1. klasse. Iværksætterånd. Kobling af uddannelse, erhverv og arbejdsmarkedet. Det faglige og personlig. Tro på egen formåen. De unge går 3

4 ud af folkeskolen med tro på sig selv, i et etableret system men også skabt af dem selv. - Emilie Benjaminsen, Qaqortoq: Når man har arbejdet mange år med vejledning og samtidig er lærer, er det et kæmpe arbejde. Er det tanken at der kan ansættes fuldtidsvejledere? - Laila Mikalense, efterskole Villads Villadsen: når de unge har været på efterskoleophold, så klarer de sig bedre. Modne og robuste. Det sidste par år, som ansøger til efterskole i stedet for uddannelse. De har fået at vide at de har brug for at modne sig. Når de ansøger til efterskoleophold, så skal de også søge andet uddannelse. Så snart de har fået plads på efterskole, så trækker de ansøgningen til uddannelsen tilbage. - Beth Krogh: jeg vil godt støtte Emilie, med folkeskolen, at der skal være fuldtidsansat vejledere. Der er der, der skal gribes fat. - Laila Mikaelsen, efterskole Villads Villadsen: vi kører på 4. år. Det er mærkbart at de sidste årgange af unge at de personligt er svage. Vi arbejder i døgndrift med skiftende arbejdstider. Vi følger med i deres udvikling. De er ikke modne, tænker ikke på fremtiden, der er lidt for mange af dem som ikke har drømme. Klart når de også kommer fra bygder har de begrænset i deres forestillinger om fremtiden. Der er selvfølgelige nogle som har drømme. Vi prøver at lade være med at sende eleverne hjem. Men jeg tænker på at vi er lidt for gode, omsorgsfulde da de f. eks. har svært ved at stå op, vi skal være mere strikse. - Daniel Gottrup, IIN: hvad er de for nogle værdier vi har i folkeskolen mv. - Mikael Kristensen: Børne og ungestrategien kører. Det er en samlet indsats hvor familie, uddannelse, værdier er nøgleordene. - IB Goldbach, INUILI: Inspireret af Lisbeths indlæg Kreativitet, initiativ og entreprenører det der kører i Danmark viser gode resultater. Anbefale at der indledes samarbejde i folkeskolen med det. VGU evaluering ved Lisbeth Højdal Evaluering af vejledningsindsatsen i Grønland Opsamling på forslag og anbefalinger. Formål: muligheder og begrænsninger i forhold til de opgaver de har; de eksisterende vejledernetværk på tværs af institutionerne; komme med anbefalinger til højnelse af kvaliteten af vejledningsindsatsen a) institutioner, opgaver og organisering b) VGU og c) netværkene. 4 områder 1) grundlaget for vejledningen, 2) vejledningsindsatsen (struktur og organisering), 3) vejlederuddannelsen, 4) vejledernetværk. Generelle bemærkninger: Hvad bruger vejlederne deres tid til? Administrative opgaver, og en del at give informationer. Det kvalitative indhold i vejledningen mangler, og undersøgelsen belyser ikke det vejledningsmetodiske. For eksempel kan vi ikke se om I arbejder med udviklingsvejledning? Kompetencer, personlige forhold, sætte mål og delmål? Udvikle kompetencer til at lave handleplaner mangler, da undersøgelsen ikke har spurgt til disse. Spørgsmål der knytter sig til formen evalueringsdesignet har meget obs på mangler. Vejledningerne i de forskellige sektorer er tunet ind på hvor mangler der noget, og ikke noget på hvor der fungerer godt. Resultater: 4

5 Pkt. 1 Grundlaget for vejledning Anbefaling: Revidere bekendtgørelsen fra Forslag: etablering af samlet, fælles eller overordnet vejledning overvejes / besluttes; revurdering og justering af Piareersarfiit bekendtgørelsen. Debat: behov for ajourføring af regelgrundlaget for den samlede vejledningsindsats?; behov for et samlet vejledningstilbud?; behov for opdatering af regelgrundlaget for PIA? (klarere opgave og ansvarsfordeling) Pkt. 2 Vejledningsindsatsen Vejledningsindsatsen i GL Anbefaling: tages stilling til en evt. ændret opgavefordeling mellem Piareersarfiit, skoler og uddannelsesinstitutioner. Forslag: etablering af tværgående vejledningscentre for alle; adskillelse ml. vejledning og uddannelse/kurser; funktions og stillingsbeskrivelser; ændringer i lærlingevejledning; etablere system med procedurer med ansøgning og registrering af unge i overgange. Debat: ændret / klarere fordeling uddannelsesinstitutioner og Piareersarfiit?; Adskillelse ml vejledning og uddannelse? Der er delte meninger om disse emner i undersøgelsen. Skal Piareersarfiit kun arbejde med vejledning? 1) Kistara M. Vahl, GU-Nuuk: det vil være en fordel at der er sammenfald med vejledning og uddannelsesinstitutionen. Når man skal vejlede skal man forholde sig til den enkeltes kompetencer. Vejledning tager meget energi, især dem med personlige problemer. Det er en fordel af man kan se de faglige kvalifikationer hvor man kan se den unges karakterer. 2) Susanne Møller, Piareersarfik Nuuk: Det er en kæmpe fordel at man sidder som vejleder og kan se tilbud til den enkelte. Hos os er det en fordel at det er adskilt, - man har ikke vejledningssituationen i sin undervisning. Trygheden og etikken i vejledningen bliver bedst bevaret hvis man har en vejleder der kun beskæftiger sig med vejledning, og lærere der underviser som primær opgave. 3) Klara Kleist, Qaqortoq, underviser. TNI eleverne er der i kortere perioder, og gymnasielever er der i tre år. Vejledning udøves lidt forskelligt, de skal have føling med eleverne. Man kan være både være lærer og vejleder samtidig. Det er godt at have føling med eleverne. Hvad der er fordele og ulemper ved denne konstruktion kan debatteres mere. 4) folkeskolerådgivning er blevet brugt før i tiden, og det er blevet til vejledning de sidste par år og det er to forskellige ting. Det er udfordrende, fordi man skal finde en metode til at føre samtale, - stille de rigtige spørgsmål for at lægge handlingsplaner med eleven. De skal også selv sætte ord på hvad de vil i fremtiden. Vi mangler redskaber som vejleder. Esajas Petersen, Piareersarfik Paamiut: lærer og vejleder. Når man skal adskille disse to, skal man bruge meget tid. Jeg nedprioriterer derfor vejledningen. For at sige det klart, så må man adskille de to funktioner. Ivalo, Narsaq, folkeskole: at kende bedre sine elever, er det nemmere at vejlede. Jeg har alle de ældres Personlige udvikling - fag så jeg har bedre tid til andet, og administrativt arbejde. Forsøget kører, og vi kan endnu ikke sige noget om det. 5

6 Pkt. 3 Kvalificering af vejledere Vejlederuddannelsen specifikke vejledningsfunktioner? Som hjemmel i bekendtgørelsen? Forslag: krav og procedure for dokumentation og evaluering af resultater af vejlederuddannelsen; hvordan kan man dokumentere effekten af en uddannelse? niveaufastlæggelse; nyplacering af vejlederuddannesen; pædagogisk, psykologisk, sociologisk; formelle uddannelseskrav for undervisere på VGU; korte fokuseret efteruddannelser. Kurser. rettet mod konkret opgaveløsning mv. Debat: behov for bekendtgørelse/fastlæggelse af niveau? Skal det være på diplom niveau?; sektorspecifik vejlederuddannelse; diplom eller master?; Flytte fra CVG til uddannelsesinstitutioner; korte kurser?; Er det en god ide at akademisere vejledningen? Skal det være både og? Pkt. 4 Vejledernetværket Det indholdsmæssige, faglige hvad er det som vejlederne har brug for som skal introduceres i grunduddannelsen? Anbefaling: rammerne for netværkssamarbejdet, fastlæggelse af ansvar og procedurer for etablering af vejledernetværk. Forslag: vejledernetværkets opgaver defineres og beskrives koordinering af overgangsvejledning, planlægning af uddannelsesdage mv. Hvad er vejledningen for noget? Vejlede for udfyldning af blanketter eller andet? Få renset ud og beskriv! 1) Professionalisering af vejledningen. 2) Beskrive vejledningen 3) Regel og rammer på det overordnede niveau Opfordring: Lisbet henviser til bogen Uddannelses- og erhvervsvejledning en håndbog til beslutningstagere (EU og OECD) Søgning til Den gymnasiale uddannelse ved Kasper Busk og Janus C. Kleist Den nye gymnasiereform er i brug fra i år. KB informerede om reformen. Fortælle om vejledningsmateriale 2013/14 som KB har lavet i samarbejde med GU erne. Trykt og fremsendt til alle. Kollektiv vejledning og individuel vejledning. Der skal være input til ansøgerens overvejelser og valg samt input til samtale med vejleder. Sidste år var det svært at vejlede den unge til at vælge studieretning. Man kan vælge forkert, for eksempel have valgt almen retning, og man vil gerne være ingeniør. Vejlederne skal hjælpes til at kunne vejlede korrekt i forhold til hvilke fag er vigtige mht. uddannelsesdrømmen. Spørgsmål fra salen: Kan man søge ind på pilot GU selvom den ikke fremgår i materialet? Svar: ja, der oprettes hold når der er tilstrækkeligt med ansøgere. Nogle Piareersarfiit har fået at vide at elever der har et FA-forløb ikke kan søge ind til GU. IIN undersøger og melder tilbage, så alle bliver rustet bedre til at give vejledning. Opfølgning fra IIN: (januar 2013) Under mødet var IINs udmelding, at Piareersarfiits FA undervisning er på højde med folkeskolens. Derfor kan Piareersarfiits prøver bruges i 6

7 forbindelse med optag på retskrav inden for 2 år efter endt folkeskoleeksamen. Denne udmelding fastholdes og harmonerer med tidligere udmeldinger sendt til Piareersarfiit. For Piareersarfiit elever kan det være problematisk, at Piareersarfiit ikke tilbyder hele folkeskolens fagrække, hvilket også har været drøftet tidligere. Hvis ansøger derfor mangler at bestå et fag i folkeskolen, som ikke udbydes af Piareersarfiit, så kan Piareersarfiit i princippet ikke hjælpe ansøger med at opfylde retskravet. Tre ansøgere til GU fra Kangaatsiaq har fået forkert sagsbehandling. Sagen tages op til departementet. Kasper samler op og undersøger. (IIN modtager gerne en konkret henvendelse inkl. dokumentation fra Kangaatsiaq) Der var spørgsmål til vejledning i henhold til dispensation, retsskrav, optagelsesprøve og om søgning til et gymnasium uden for hjemkommunen. Opfølgning: (januar 2013) Disse punkter er efterfølgende uddybet i vejledningen til ansøgningsskemaet som findes på Sunngu. IT-reg ved Janus C. Kleist Piareersarfiits database til at registrere forløb og data på elever. Tre Piareersarfiit mangler kun at blive introduceret. Programmet udvikles hele tiden. Det seneste der arbejdes på er GU ansøgningsindtastninger. GU erne vil få besøg og får kursus om systemet inden ansøgningsfristen for optagelse. Kistara, GU-Nuuk: Systemet ligner vores system, skal der føres dobbeltadministration? Svar: Man bruger CPR-nr. og det vil blive lettere for alle. Der kommer en vejledning, og GU-Aasiaat afprøver systemet. Spørgsmål fra salen: Hvor skal man finde hvor mange ansøgere der er (der er kommet flere funktioner, f. eks. optaget med forbehold mv.)? Der er ingen mulighed for at tælle løbende i andre optagelser. Det tages op senere, da man ikke kan tælle som det er nu i IT-reg. GU skal orientere ansøgere om optag. Det er ikke Piareersarfiits ansvar. Kommentar fra Buuti H. Jensen, Qaqortoq: Det er vigtigt at uddannelsesinstitutioner sender liste over, hvem de har optaget. IT-reg indføres til brancheskolernes også, en brancheskole ad gangen. Ansøgninger til EUD erhvervsgrunduddannelserne ved Signe Gredal Christensen Præsentation af tal. De sidste 7 år er 1000 flere ansøgere vejledt på EUD. Det er ikke udsigt til at der kommer flere praktikpladser. Skolepraktik er ikke inddraget i disse tal. Man har fundet tallene ved at kigge på hvor mange flere der er begyndt at betale skat. Der er nogle som ikke er påbegyndt et arbejde efter endt uddannelse. Vi blev nødt til at se på de sidste fem måneder i 2011 og det er klart at det er besværligt at se konkret på tallene. Bedre at tallene bruges som er fra

8 Grønlands Statistik er ved at udarbejde en ungedatabase hvor alle informationer om den enkelte kan indtastes. Det vil også på sigt kunne bruges af vejlederne. Der er kommet flere ansøgere gennem tiden til erhvervsuddannelserne. Det giver et håb, og det forventes at tallet vil stige til over Inerisaavik kan se hvor mange der er i restgruppen, men man kan ikke se hvor de unge befinder sig. Der skal være tættere folkeskolevejlederne og Piareersarfiit vejlederne. Folkeskolerne får ikke at vide om de unge er blevet optaget af Piareersarfiit. Det er uklart hvorvidt der er samarbejde i de forskellige byer. Det ser ud til at der burde være samarbejde på landsplan. CVG ved Beth Krogh 2013 plan beskrives, samt ønsker. 28. november Ansøgninger om uddannelse i Danmark ved DGH i Danmark Portalerne Optagelse.dk, sunngu.gl, su.dk, ungdomsboliger.dk præsenteredes. På optagelse.dk skal man lave brugernavn som medarbejder/vejleder. Det blev kommenteret at der er problemer med det. IIN laver opfølgning på det problem og vil ordne det fra centralt hold. Opfordring til at alle ansøgere får NEM ID, da det også skal bruges til SKAT indberetninger. Når der ansøges efter særaftale mellem Danmark og Selvstyret, skal man ikke udfylde alle 8 felter, dvs. ansøge 8 uddannelser. DGH laver en liste over ansøgere efter særaftalen, og sender det videre til systemet. Ansøgningsskemaet om dansk SU er ikke færdig endnu. Kommentar fra salen: I Qaqortoq har man oplevet at man skulle skrive udtalelse, men når man søger ind gennem særaftale, er dette ikke nødvendig. DGH har kontakt med alle ansøgere gennem mail. Efter 1. marts opstår der stort vejledningsarbejde. Kommentar fra salen: Hvis en ansøger har lave karakterer, kan PIA finde på at sige til ansøgeren at det nok ikke er realistisk. Kommentar fra salen: Ansøgerne ved ikke nogle gange hvor de skal hente vejledning når de har søgt om uddannelse i landet og i Danmark. Det står ikke ret meget om vejledning i Piareersarfiit. Forslag: Når en ansøgning afleveres, informeres ansøgeren hvor de kan henvende sig efterfølgende. Ansøgningsproceduren er ens for alle der søger til Danmark som fremgår i materialerne. Der var en del snak om at Piareersarfiit ikke ved om ansøgerne er blevet optaget. De får ikke besked. Anbefaling fra ISN: Send optagelser til PIA hvor de bliver scannet og registreret på IT reg. Dansk SU blev kort introduceret af Daniel Gottrup, IIN. 8

9 Erhvervsuddannelse i Danmark Har erfaringer med at have grønlandske studerende; Tech college Aalborg, Erhvervsskolerne Aars, AMU Nordjylland, EUC Nord, Hjørring (kører også en gymnasial uddannelse) Repræsentant fra Aalborg Universitet er ph. d-studerende som er tovholder på arbejdet med at tilbyde praktikplads for grønlandske studerende. Hun arbejder med netværk og netværksdannelse, er forsker og især arbejder med netværk på tværs af nationer. Hun fortalte kort om baggrunden for at de blev kontaktet ved Naalakkersuisoq for Uddannelse og Forskning Palle Christiansen. De har etableret Arctic Education Network og har lavet rammerne for det. De vil gerne have medlemmer fra Grønland, men rammerne er ikke udfyldt endnu. Orientering om hvad de kan tilbyde: - Samarbejde, stille kompetencer til rådighed ift. de unges behov, støtte op om dem der kommer til Danmark fokus på den enkelte, synliggøre og bidrage med videreudvikling af de uddannelsesmodeller der eksisterer i dag. - Man kan køre et praktikforløb og have et hovedforløb i Grønland eller have hovedforløb i Danmark. - De har uddannelsesgaranti når de får ansøgninger. Grundforløb indeholder kompetencevurdering der foregår i 14 dage. Det er en fællesdel for alle i grundforløbet. Varigheden af grundforløbet kan variere efterfølgende. Nogle kan være i et grundforløb op til 60 uger. Man gennemgår identificing af hvad man vil, og blive udfordret i deres valg af uddannelse eller drømme om uddannelse. Grundforløbet afsluttes med et projekt med eksamen. Tildeling af praktikplads eller skolepraktik (kræver kvote) giver adgang til hovedforløbet. Alle hovedforløb kører i Danmark, i trin. Antallet af optaget ansøgere fra Grønland vil i starten være begrænset. Den videre proces etablere et godt samarbejde mellem lærere og vejledere hvor der er elevfælleskab. God kontakt med skoler i Grønland og i Danmark og gensidig orientering om uddannelsesmuligheder og løsning af uhensigtsmæssigheder i lovgivningen. Afdækning af de eksisterede muligheder, og få systemerne til at interagere bedre. Vejledernetværk, vejledermøde i Nordjylland? Spørgsmål fra salen: Hvad vil I gøre for de ansøgere der har svært ved det danske sprog? Svar: I grundforløbet i de 14 dage, sker der afdækning. Hvad skal der til for at de kunne optages i grundforløbet? Hvad skal de være dygtige til? Hvis de ikke kan særlig meget dansk, så varer grundforløbet længere. Skal de på efterskole før de starter, eller få opdateret deres danskkundskaber, lære om dansk kultur, lære at bruge sproget, og lære at bruge fagudtryk? Man er nødt til at være i Danmark i længere tid. Spørgsmål fra Susanne Møller: Vi har drøftet muligheden for at bruge Vrå højskole sammen med jer. Her i landet er det sådan at man kun kan blive optaget på en uddannelse, hvis man har fået en praktikplads. I har skolepraktik og har uddannelsesgaranti. Det er dyrt at sende unge afsted til Danmark, og jeg vil spørge om hvilke uddannelser der er skolepraktik garanti for, for at vi kan sende ansøgeren afsted. 9

10 Vi mangler oplysninger om at der faktisk findes kortere uddannelser, f. eks. montagetekniker, hvor der kun er skolegang, hvor der ikke behøver at være praktikplads. Hvordan bliver systemet ordnet, f.eks. ved løn når man er på skolepraktik? Svar: De kunne ikke rigtig give et præcist svar på grund af den kommende finanslov - hvordan skal man få udmøntet uddannelsen? De optager alle der ansøger og kører en kompetencevurdering samt grundforløb. Spørgsmål fra Laila fra Villads Villadsen efterskole: Hvor kommer de grønlændere I har fra? Svar: De kommer fra forskellige steder. Nogle af dem er fastboende, nogle af dem er taget til Danmark med henblik på uddannelse. Opfordring fra Poul H. Jørgensen: Orientering om kollegier og boligmuligheder i forbindelse med skolepraktik. Svar: De har et skolehjem som har en vagtordning de prøver så vidt som muligt at servicere dem bedst muligt. Byerne har forskellige ordninger. Nogle har kollegier, og større byer har flere muligheder. Kommunerne varetager administreringen og fastsætter også priser. Spørgsmål fra salen: Vejledermøder, hvordan forestiller I dem? Svar: Vi vil gerne bidrage med at give informationer. Det er dog Selvstyret der har det primære ansvar for disse. De kan ikke komme med en færdig løsning, initiativ skal komme fra begge sider. Opfordring til samarbejde. Overgangsvejledning ved Lisbeth Højdal Hvad og hvorfor? Transitions / Overgange er det vigtigste perioder i livet hvor vejledning kan have stor betydning. Der sker allerede frafald ved start af uddannelse i Danmark som er på 25 %. Derfor er det en god ide at indføre vejledning allerede i 1. klasse. Gode overgange forberedes år før overgangssituationen finder sted. Trinmåling karrierelæring, forberede den unge til at modtage vejledning undervisningsbaseret vejledning. Professionel uddannet vejledning er nødvendig som ikke er en underviser. Der skal være en særlig faglighed. Give informationer! Karrierelæring handler endnu mere om identitet og selvopfattelse. Det at træffe et valg, er at implementere selvopfattelsen. Når den unge og voksne træffer et valg, vælger de hvad de vil være i fremtiden. Gennemførselsvejledning ved optag i uddannelse med henblik på at den studerende gennemfører. Vejlederne kan ikke læse problemer for dem, men give støtte og føre samtale med den studerende om at nå sine mål. Udslusningsvejledning, fokusere på at de får appetit på hvad de kan lave eller uddanne sig til appetit på livslang læring. Det handler også om jobsøgning. Udvide valgperspektivet for den unge der skal på jobsøgningsmarkedet. 10

11 Opsøg de gamle studerende 5 år efter indsamle viden om hvad der er sket for dem, man har vejledt. Blive dygtig til at afdække behov. Iværksætterholdning: initiativ, uafhængighed - > motivation og beslutsomhed til at nå et mål samt lyst til at forfølge personlige/arbejdsrelaterede mål. Uddannelsesplan II ved Signe Gredal Christensen Beskrivelse af det nuværende arbejde med planen. Det blev ligeledes orienteret at partnerskabsaftale med EU står overfor genforhandling. Man kan ikke søge om EU-midler fordi de bliver fordelt til hele uddannelsessystemet. 29. november Samarbejde med USF ved Guluk Chemnitz USF: 7 ansatte, 3,5 sagsbehandlere. Inatsisartutlov og bekendtgørelse en ny bekendtgørelse er på trapperne. Punkterne blev præsenteret: bekræftelseslister kørselsplaner, huslejefritagelser, lærlingekontrakter, frirejser, godstransport lån og bogtilskud. Punktet blev flyttet til kl. 10. IT reg ved Janus C. Kleist Generel beskrivelse af IT-reg systemet. Der blev foreslået at titlen Piareersarfiit ændres til et nyt. ISN modtager gerne forslag fra alle. USF samarbejde igen Kontorlederne deltager fra denne time. Bekræftelseslister er et vigtigt emne at tage op med jer. De kan trækkes ud fra Mit Perspektiv. Manglende bekræftelse fra en studievejleder til en kontoransat, havde medført at en ansøger ikke var startet. Vedkommende havde modtaget uddannelsesstøtte mens vedkommende var på efterskole. Dialog omkring forskellige gråzoner og problemstillinger, blandt andet administrering af frafald og forskellige systemer der bruges. Opdatering af systemer ønskes. KAF ved Salome M. Petersen 5 medarbejdere i KAF, en leder, en kollegieinspektør. En debitor, reception og sekretær. 3 pedeller og 3 rengøringsfolk. USF og KAF er en enhed, fysisk placeret i et andet sted. 617 kollegiepladser i alt. 31 værelser blev lukket i 2011 pga. skimmelsvamp. Kollegier ligger spredt rundt omkring Nuuk. 11

12 Blev nødt til at leje udlejningsboliger pga. de 31 lukkede pladser. Problematik med manglende bolig ved optaget. Tilsagn og pladsbekræftelse ønskes som felt på ansøgningsskemaet til kollegium. Ved alle oplæg, nedskrev ansvarlige omkring deres områder, hvad der er blevet kommenteret, og givet af forslag mv. Disse nedfældes ikke i dette referat. 12

Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk. Torsdag d. 31. marts

Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk. Torsdag d. 31. marts Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk Referatet fra vejlederkonferencen 2011 er udformet som et handlingsreferat med uddybende oplæg vedhæftet som bilag (se liste over bilag

Læs mere

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne Tirsdag d. 11. oktober Gennemgang af Centerledermødets program alle 3 dage Anne Vagner (bilag 01). Velkomsttale Ove Karl Berthelsen

Læs mere

Referat fra centerledermøde c

Referat fra centerledermøde c Referat fra centerledermøde c den 23. 25. april 2014 Velkomst Afdelingschef Isak Nielsen Kleist bød velkommen. Onsdag den 23. April Årets første møde, og der er mange emner at drøfte. Emnerne spreder sig

Læs mere

Hotel Hans Egede, Nuuk. Lona Lynge; Janus C. Kleist

Hotel Hans Egede, Nuuk. Lona Lynge; Janus C. Kleist Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Naalisagaq Referat Sumi Sted Sammisaq Emne Peqataasut Deltagere

Læs mere

Piareersarfiit Nyhedsbrev november 2011

Piareersarfiit Nyhedsbrev november 2011 Piareersarfiit Nyhedsbrev november 2011 Velkommen til efterårsnyhedsbrevet for Piareersarfiit. Ja, tiden flyver som altid vildt hurtigt af sted. Nu er der i skrivende stund (midten af november) allerede

Læs mere

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 Uddannelsesplan II Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Førskoleområdet... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

Nyhedsbrev Januar 2009

Nyhedsbrev Januar 2009 Nyhedsbrev Januar 2009 Studietur til Skotland Digital tilmelding til ungdomsuddannelserne hvordan gør vi Nye måder at møde unge på med anden etnisk baggrund end dansk Få, men tilfredse lærere på kursus

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

GRØNLANDSKE UNGE PÅ EFTERSKOLE I DANMARK

GRØNLANDSKE UNGE PÅ EFTERSKOLE I DANMARK GRØNLANDSKE UNGE PÅ EFTERSKOLE I DANMARK Rapport vedrørende udvikling af organisering og praksis på området Af Maren Ottar Hessner og Lise Lyngby Binderup for Grønlands Selvstyre Departementet for Uddannelse,

Læs mere

Skriftlig beretning. Netop sidstnævnte har vi fundet det vigtigt at fokusere på, fordi det har afgørende betydning for folkeskolens videre udvikling.

Skriftlig beretning. Netop sidstnævnte har vi fundet det vigtigt at fokusere på, fordi det har afgørende betydning for folkeskolens videre udvikling. Skriftlig Beretning 2013 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit ordinære møde i 2013 på Hotel Arctic i Ilulissat. Dette er det sidste ordinære repræsentantskabsmøde i den siddende bestyrelses

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Sårbare unge på efterskole

Sårbare unge på efterskole Sårbare unge på efterskole Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole 1 2 Indhold Forord...

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Juni 2013 2013 Alle unge vil gerne have et godt liv Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER 8 veje til uddannelse Industrigruppen 3F Industrigruppen Ansvarlig forhandlingssekretær: Pia Maul Andersen, tlf. 88 92 04 17, mail: pia.andersen@3f.dk Uddannelseskonsulent:

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2014 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der

Læs mere

VUE NYHEDSBREV NR. 4 DECEMBER

VUE NYHEDSBREV NR. 4 DECEMBER VUE NYHEDSBREV NR. 4 DECEMBER 2008 Indhold i VUE Nyhedsbrev nr. 4 side 3 side 4 side 11 side 16 side 22 side 26 side 32 side 37 Carla Tønder Jessing Om indholdet i VUE Nyhedsbrev nr. 4 Anne Marie Dahler-Larsen,

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere