Epidemiologi grundbegreber. Simon S. Simonsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Epidemiologi grundbegreber. Simon S. Simonsen"

Transkript

1 Epidemiologi grundbegreber Simon S. Simonsen

2 Mark Twain There are three kinds of lies: lies, damned lies and sta=s=cs

3 Hvad er epidemiologi? Epidemiologien udspringer af lægevidenskaben og selve begrebet epidemiologi kommer fra græsk. Epi betyder hos, demos betyder folket og logos betyder lære. Det kan oversæfes =l: læren om det(sygdom), der er hos folket. Epidemiologien er studiet af sundhed og sygdom i rela=on =l befolkninger og befolkningsgrupper. Det handler fx om sygdomsmønstre i befolkningen, om udviklingen i sygdomsmønstre og om befolkningsgrupper der er særligt belastede. Se på side 13 hos Juul Vuggedødsfald side 16 & 17 øverst

4 Grundlæggende mål Prævalens: hvor mange har denne sygdom? Incidens: hvor mange får sygdommen? Dødelighed Middelleve=d

5

6 Dødeligheden i store dødsårsagsgrupper i Danmark Mænd, alderstandardiseret rater pr (Blodpropper i hjernen og hjerneblødning går under den samlede betegnelse apopleksi)

7 Dødeligheden i store dødsårsagsgrupper i Danmark Kvinder, alderstandardiseret rater pr

8 Dødelighed Dødelighedsindeks blandt udvalgte faggrupper. Mænd Indeks, Alle mænd i erhverv=100 Undersøgelse udført af Danmarks Sta=s=k 2001.

9

10

11 Middelleve=dssta=s=k Middelleve=den er det gennemsnitlige antal år, en person kan forventes at leve, hvis man tager udgangspunkt i de seneste tal for, hvornår folk dør.

12

13

14 Calcula,ng life expectancies The star=ng points for calcula=ng life expectancies is the age- specific death rates of the popula=on members. For example, if 10% of a group of people alive at their 90th birthday die before their 91st birthday, then the age- specific death rate at age 90 would be 10%. These values are then used to calculate a life table, from which one can calculate the probability of surviving to each age. In actuarial nota=on the probability of surviving from age x to age x+n is denoted and the probability of dying during age x (i.e. between ages x and x+1) is denoted. The life expectancy at age x, denoted, is then calculated by adding up the probabili=es to survive to every age. This is the expected number of complete years lived (one may think of it as the number of birthdays they celebrate). Because age is rounded down to the last birthday, on average people live half a year beyond their final birthday, so half a year is added to the life expectancy to calculate the full life expectancy. Life expectancy is by defini=on an arithme=c mean. It can be calculated also by integra=ng the survival curve from ages 0 to posi=ve infinity (the maximum lifespan, some=mes called 'omega'). For an ex=nct cohort (all people born in year 1850, for example), of course, it can simply be calculated by averaging the ages at death. For cohorts with some survivors it is es=mated by using mortality experience in recent years. Note that no allowance has been made in this calcula=on for expected changes in life expectancy in the future. Usually when life expectancy figures are quoted, they have been calculated like this with no allowance for expected future changes. This means that quoted life expectancy figures are not generally appropriate for calcula=ng how long any given individual of a par=cular age is expected to live, as they effec=vely assume that current death rates will be "frozen" and not change in the future. Instead, life expectancy figures can be thought of as a useful sta=s=c to summarize the current health status of a popula=on. Some models do exist to account for the evolu=on of mortality (e.g., the Lee- Carter model [18] ).

15

16

17

18

19

20 Folkesundhedsrapport for Københavns Kommune. Ins=tut for Folkesundhedsvidenskab. Københavns Universitet. Sundhedsstaben, Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune Side 6.

21 Se evt. figur 13.1 i Iversen: Medicinsk sociologi side 317

22 Den befolkningsmæssige forandring (Den demografiske transi=on) Dødeligheden falder i løbet af 1800 tallet. Fer=liteten falder mod slutningen af 1800 tallet Tallet var der mange fødsler og mange dødsfald sammenlignet med i dag. Se Figur 13.1 i Iversen: Medicinsk sociologi side 317

23

24 Hvorfor? Baggrunden for faldet i dødeligheden? Tre forklaringsmodeller: 1. Behandlingsmæssige fremskridt. 2. Forbedret ernæring. Dødeligheden faldt før man havde effek=v behandling. 3. Sygdomsforebyggelse med hygiejne, kloaker, rent vand og rene madvarer, oplysning

25 Sundhedspoli=k Befolkningens sundhed som en poli=sk opgave starter i midten af 1700 tallet første folketælling Tvungen koppevacina=on Faqgordninger indført ved år 1800 SmiFe og mobilitet - > flere regler

26 Sygekasser og små sygehuse 1892 Sygekasser får statsstøfe 1973 opløses sygekasserne. 90% af befolkningen er medlem. Finansieres nu af sundhedsbidrag (=dligere amtsskafer) 1918: 161 soma=ske sygehuse 1999: 79 soma=ske sygehuse Mange små sygehuse med senge i landområder der blev =lset af en læge. Fra lindring =l behandling.

27 Sundhedsvæsenet etableres Professioner (re)etableres: sygeplejeskole 1876, Læger&kiruger sammenlægges 1838, jordmødre 1788 Sundhedslov 1858: vandforsyning, latrinvæsen, skadelige næringsmidler. Hospitalerne som vi kender dem i dag vokser langsomt frem.

28 Sundhedsvæsen i vækst Tidobling af læger. Seksdobling af sygehussygeplejesker. Femdobling af sygehusindlæggelser. Ligge=d reduceret fra ca. en måned =l en uge Perioden er fra 1918 =l Tabel 13.1 på side 315 i Iversen: Medicinsk sociologi

29

30 SMR - dødelighed Dødelighed kan udtrykkes via en såkaldt standardiseret mortalitetsrate (SMR) der betegner dødeligheden i en bestemt befolkningsgruppe målt i forhold =l dødeligheden i en sammenlignelig gruppe i normalbefolkningen. Studiet af liferaturen på området viser standardiserede mortalitetsrater fra 1,36 og op =l ca. 20 bl.a. auængigt af hvilke måder der opgøres ever og hvordan studierne er udført. Bl.a. follow- up =d. PaFon: SMR 6.17 Klinik follow- up Crisp et al.: SMR 1.36 Klinik follow- up Møller- Madsen et al.: SMR 6.96 Register Emborg: SMR 6.69 og SMR 14.92(25-29 år) Register Usikkerhed: Ikke klart definerede kliniske valg

31 Emborg Sammenkørsel af Psykiatri registeret, dødsårsagsregisteret og pa=entregisteret fra 1977 =l Spiseforstyrrede patienter Døde Dødsårsag selvmord Kvinder Mænd I alt (19.9% døde af selvmord) CharloFe Emborg: Mortality and Causes of Death in Ea4ng Disorders in Denmark : A Case Register Study, 1999, Int J Eat Disord 25: , 1999.

32 Kontakter =l sygesikringen

33 Antal sygehuspa=enter

34 Spørgeskema

35 DK Sta=s=k købte cigarefer

36 Alkohol forbrug - spørgeskema

37 Solgt/købt

38 Krævens bekæmpelse Rygevaner a7ænger af uddannelse Der er stor forskel i andelen rygere i forskellige befolknings- grupper. Jo længere uddannelse folk har, jo færre ryger. Korrekt årsags foratåelse?

39 Middelleve=dssta=s=kken Middelleve=den er det gennemsnitlige antal år, en person kan forventes at leve, hvis man tager udgangspunkt i de seneste tal for, hvornår folk dør.

40 SMR - dødelighed Dødelighed kan udtrykkes via en såkaldt standardiseret mortalitetsrate (SMR) der betegner dødeligheden i en bestemt befolkningsgruppe målt i forhold =l dødeligheden i en sammenlignelig gruppe i normalbefolkningen. Studiet af liferaturen på området viser standardiserede mortalitetsrater fra 1,36 og op =l ca. 20 bl.a. auængigt af hvilke måder der opgøres ever og hvordan studierne er udført. Bl.a. follow- up =d. PaFon: SMR 6.17 Klinik follow- up Crisp et al.: SMR 1.36 Klinik follow- up Møller- Madsen et al.: SMR 6.96 Register Emborg: SMR 6.69 og SMR 14.92(25-29 år) Register Usikkerhed: Ikke klart definerede kliniske valg

41 Emborg Sammenkørsel af Psykiatri registeret, dødsårsagsregisteret og patientregisteret fra 1977 til Spiseforstyrrede pa=enter Døde Dødsårsag selvmord Kvinder Mænd I alt (19.9% døde af selvmord) Charlotte Emborg: Mortality and Causes of Death in Eating Disorders in Denmark : A Case Register Study, 1999, Int J Eat Disord 25: , 1999.

42 Tolkning af procent- værdier En vig=g =ng er at diskutere tolkningen af procentværdier. Det er en del af sundhedsområdet at argumentere i procenter. Man kan fx høre to kolleger fra hver sin afdeling sige to =lsyneladende modstridende udsagn. Den ene siger fx at 70% af alle slag=lfælde har miljø årsager, og den anden siger at 85% af alle slag=lfælde har gene=ske årsager. Men de kan måske begge have ret hvis det fx hænger sammen på følgende måde at15% af slag=lfældende er miljøbe=ngede i en sådan grad, at enhver ville udvikle sygdommen under de pågældende forhold uanset arveanlæg. At 30% af slag=lfældende er gene=sk be=ngede i en sådan grad, at enhver ville udvikle sygdommen uanset miljøet. Og endelig at 55% af slag=lfældende er af en kombina=on af miljømæssige og gene=ske årsager. Det giver nemlig følgende: 70% (=15+55) af slag4lfældene er miljøbe4ngede 85% (=30+55) af slag4lfældene er gene4sk be4ngede

43 Design Undersøgelsesdesign 2 kategorier: Beskrivende og/eller analy=ske undersøgelser Beskrivende. E: SUSY interview. Brede Analy=ske. Hypotese testende / Årsager/ behandlingseffekt Eksperimentelle og/eller observerende undersøgelser Eksperimentelle. E: påføre eksponering for et stof Observerende Follow- up- undersøgelser Case- kontrol

44 SUSY Sundhed og sygelighed i Danmark og udviklingen siden 1987, Statens Ins=tut for Folkesundhed (www.si- folkesundhed.dk ) Se Flowdiagram på side 119 i Juul Fx: Andel der har været meget generet af symptomer seneste 14 dage:

45 Follow- up- undersøgelser Follow- up- undersøgelser. E: helbredsudviklingen i to grupper hvor den ene har været udsat for eksponering E: rygning og koronar dødelighed se side 83 dødsfald Kranspulsårerne kaldes også koronar- arterierne. Ligesom andre blodårer kan kranspulsårerne blive mere eller mindre =lstoppede af fedt. I kranspulsårerne har åreforsnævring dog alvorligere konsekvenser end andre steder, fordi hjertet er et så centralt organ, og fordi der ikke kan dannes nye kranspulsårer.

46 Case- kontrol- undersøgelser S=kprøve i stedet for hele popula=onen. Case repræsentanter for de syge Kontroller repræsentanter for popula=onen (kildepopula=onen)

47 Risiko og risikofaktorer Risikofaktorer E: organiske opløsningsmidler, fed mad, rygning Dynamiske risikofaktorer (kort sigt) E: kostvaner Sta=ske risikofaktorer (lang sigt) E: køn, boligforhold Rela=v risiko RR og odds- ra=o OR

48 RR og OR Tabel 4.1 side 71 Rela=v risiko(rr) = 13,33/3,64 = 3,7 Odds for at få sygdommen hvis man ikke er i risikogruppen: 6 =l 159 (6/159= 0,0377) Odds for at få sygdommen hvis man er i risikogruppen: 22 =l 143 (22/165=0,1538) Odds ra=o(or) = 0,1538/0,0377= 4,08

49 RR og OR udsagnskrav RR= Risikoen for at få sygdommen som sandsynligheden for at få sygdommen. Forholdet mellem to sandsynligheder den rela=ve risiko. OR= Risikoen for at få sygdommen som odds for at få sygdommen. Forholdet mellem to odds altså odds- ra=on 1-5 Side 74

50

51

52 Social arv Side 79 Børn født 1966 Mor er stofmisbruger Mor er ikke stofmisbruger I alt Antal Procent Antal Procent Barn får problem Barn får ikke problem Ialt , , Problem defineres som at være registreret for mindst et af følgende: selvmord, psykisk lidelse, voldsdom, stofmisbrug, selvmordsforsøg, sædelighedsdom, neurotisk eller har en personlighedsforstyrrelse. Risikoen (RR) for at et barn får problemer, hvis mor er stofmisbruger i forhold til risikoen for at et barn får problem hvis mor ikke er stofmisbruger = Odds Risikogruppe: 22/143= Odds Ikke risikogruppe: 3281/81319= Odds ratio: 0,1538/0,0403=

53 Social arv Side 79 Børn født 1966 Mor er stofmisbruger Mor er ikke stofmisbruger I alt Antal Procent Antal Procent Barn får problem Barn får ikke problem 22 13, , , , Ialt , , Problem defineres som at være registreret for mindst et af følgende: selvmord, psykisk lidelse, voldsdom, stofmisbrug, selvmordsforsøg, sædelighedsdom, neurotisk eller har en personlighedsforstyrrelse. Risikoen (RR) for at et barn får problemer, hvis mor er stofmisbruger i forhold til risikoen for at et barn får problem hvis mor ikke er stofmisbruger = 13,33/3,88= 3,44 Odds Risikogruppe: 22/143=0,1538 Odds Ikke risikogruppe: 3281/81319=0,0403 Odds ratio: 0,1538/0,0403=3,8164

54 Kan vi udpege de børn, der har høj sandsynlighed for at få problemer?

55 Medianen = den midterste værdien, halvparten af fordelingen ligger under medianen og halvparten over den Mean = den almindelige middelværdi = gennemsnifet

56

57 Ved store s=kprøver vil fordelingen af gennemsnifet af s=kprøverne være normal, selv om de individuelle observa=onerne ikke er normalfordelte.

58 Normalfordeling

59 Nulhypotese Påstand: F.eks. Der er ingen forskel i sove=d med og uden sovemiddel Enhver observeret forskel skyldes,lfældig varia,on (dvs der er ingen sammenhæng mellem exposure (brug av sovemiddel) og outcome (sove=d)

60 Nulhypotese Påstand: Der er ingen forskel mellem grupperne (f.eks. i fødselsvægt mellem børn født av rygere kontra børn født av ikke- rygere) Enhver observeret forskel skyldes,lfældig varia,on (dvs der er ingen sammenhæng mellem exposure (rygning) og outcome (fødselsvægt)

61 Hypotesetesting Beregne sandsynligheden for, hvis nulhypotesen var sand, for at få en forskel mellem grupperne lige stor eller større end den observerede forskel. Sandsynligheden kaldes en p- værdi. Jo mindre p- værdi, jo stærkere er beviset mod nulhypotesen (dvs at der fak=sk er en forskel mellem grupperne).

62 P-værdi p- værdi (signifikansniveau) sandsynligheden for at få en forskel mindst lige stor som observeret dersom nulhypotesen er sand Jo større testobservator, jo mindre p- værdi Jo mindre p- værdi, jo stærkere er beviset mod nulhypotesen

63 Stikprøvestørrelse Jo større s=kprøve: jo mindre standardfejl jo mindre konfidensinterval jo større testobservator jo mindre p- værdi

64 Type i og type II fejl Type I fejl forkaste en nulhypotese som i virkeligheden er sand Type II fejl ikke forkaste en nulhypotese som i virkeligheden er usand

65

66 Krydstabeller Undersøge sammenhæng mellem: to kategorisk variable to diskret numerisk variable to kontinuerlig numerisk variable (værdierne gruppert) 2 x 2 tabel (2 kategorier for hver variabel) r x c tabel (r = antal rader, c= antal kolonner)

67 2 x 2 tabel

68

69 r x c tabel

70

71 Regneeksempel 1. Nulhypotesen: Der er ikke forskel mellem landsbyerne i andelen husholdninger som bruger forskellige vandkilder 2. X 2 = ( ) 2 / ( ) 2 / ( ) 2 / ( ) 2 / ( ) 2 / ( ) 2 / (8-12.0) 2 / ( ) 2 / (10-8.0) 2 /8.0 = < 3.53 < 5.39 (i tabel A5 for d.f.=4) p > 0.25 < 0.05 (udregnet =l 0.47) 4. ikke bevis mod nulhypotesen, ingen forskel

72 Chi-test 1. Ops,l en nullhypotese Der er ikke forskel på effekten af at mofage vaccine eller placebo 2. Bestem teststørrelsen x 2 Formel: x 2 = Σ (O - E) 2 /E 3. Find x 2 tabel (gå ind i tabel A5) 4. Sammenlign x 2 test med x2 tabel Hvis x 2 test > x2 tabel : forkast H 0 Hvis x 2 test < x2 tabel : accepter H 0

73 Chi-test x 2 = Σ (O - E) 2 /E d.f. = 1 O = observerede værdier E = forventede værdier d.f. = (rækker - 1)(kolonner - 1)

74 Relativ risiko Rela,v risiko (RR) RR = risiko i eksponeret gruppe/ risiko i ikke- eksponeret gruppe Rela,v risiko (RR) RR = (d 1 /n 1 )/(d 0 /n 0 )

75 Samvariation Eksempel: En stor indtagelse af fedt følges al=d af en rela=vt lille indtagelse af kulhydrat

76 Biokemiske markører Eksempel: udskillelsen af kvælstof i urinen markør for kos=ndtagelsen af protein

77 Kosthistorisk interview Detaljeret beskrivelse af enkeltpersoners kost Auængige af hukommelsen Meget ressourcekrævende (tar 1-2 =mer, kræver ernæringskyndig interviewer) OmfaFende koding

78 LiFeratur Morten Ejernæs, Vallgårda, m.m. Opslags og grund - bog: Svend Juul: Epidemiologi og evidens, Munksgaard Danmark, Bogen kan købes i boghandelen hvilket anbefales. Deskrip=v <> Analy=sk Der=l kommer en række ar=kler og derudover en række objektar=kler og objektrapporter. Det meste er frit =lgængeligt fra forskningsins=tu=onernes hjemmesider(netadresse angivet).

SPISEFORSTYRRELSER og SELVMORDSRISIKO

SPISEFORSTYRRELSER og SELVMORDSRISIKO SPISEFORSTYRRELSER og SELVMORDSRISIKO Simon Sjørup Simonsen, Ph.D. Spiseforstyrrelser og selvmordsrisiko Undersøgelse af årsager til selvmordsrisiko for - og forebyggende initiativer overfor unge (12-30

Læs mere

Heart Statistics. Materialet er samlet af: Compiled by:

Heart Statistics. Materialet er samlet af: Compiled by: 2000 2001 HjerteStatistik Heart Statistics Materialet er samlet af: Compiled by: Jørgen Videbæk Forskningschef dr. med. Hjerteforeningen Head research department D.M.Sc F.E.S.C. Danish Heart Foundation

Læs mere

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark Risikofaktorer og folkesundhed Knud Juel Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Risikofaktorer Risikofaktorer og og folkesundhed folkesundhed Knud Juel Jan Sørensen Henrik

Læs mere

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22 74 11 E-mail sst@sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling 2011 FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse

Læs mere

Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark.

Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark. Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark. (Determinants of binge drinking among adolescents in Denmark) Udarbejdet af: Maria Pedersen kardiologisk sygeplejerske ved Hillerød hospital. Master

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

HVER ENESTE CIGARET SKADER DIG Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestop-kampagne oktober 2009 januar 2010

HVER ENESTE CIGARET SKADER DIG Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestop-kampagne oktober 2009 januar 2010 HVER ENESTE CIGARET SKADER DIG Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestop-kampagne oktober 2009 januar 2010 2010 December 2010 Hver eneste cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne

Læs mere

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand Den 19.-22. juli 2015 mødtes forskere, læger, og aktivister i Vancouver, Canada, til den 8. internationale IAS-konference. Konfencen, som arrangeres af IAS (International AIDS Society), er på ulige år

Læs mere

At prioritere social ulighed i sundhed

At prioritere social ulighed i sundhed At prioritere social ulighed i sundhed analysestrategi og resultater for Københavns Kommune Finn Diderichsen Maria Habroe Else Nygaard Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet November

Læs mere

Titel: Diabetes II - er der behov for at forebygge? Tema: Dette speciale omhandler undersøgelsen af om, der er behov for at forebygge

Titel: Diabetes II - er der behov for at forebygge? Tema: Dette speciale omhandler undersøgelsen af om, der er behov for at forebygge Institutet for Kommunikation Det Humanistiske Fakultet Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 96 35 80 80 http://kommunikation.aau.dk Titel: Diabetes II - er der behov for at forebygge? Tema: Dette speciale

Læs mere

Børn og unges dødelighed

Børn og unges dødelighed MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Børn og unges dødelighed Vibeke Borchsenius Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www.

Læs mere

matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring

matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring 7. april 2011 Indhold 1 Undersøgelsesdesign 5 1.1 Kausalitet............................. 5 1.2 Validitet og bias......................... 6 1.3

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark WOLIWEB www.wageindicator.org The socio-economic determinants of citizens work life attitudes, preferences and perceptions, using data from the continuous web-based European Wage Indicator Survey Project

Læs mere

Folkesundhedsrapport 2005. for Københavns Kommune

Folkesundhedsrapport 2005. for Københavns Kommune Folkesundhedsrapport 2005 for Københavns Kommune Folkesundhedsrapport 2005 for Københavns Kommune Udarbejdet af: Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet for: Sundhedsstaben, Sundhedsforvaltningen,

Læs mere

Børneulykker i Danmark

Børneulykker i Danmark Børneulykker i Danmark En registerbaseret analyse Ulykker er et af de alvorligste folkesundhedsproblemer hos børn. Hvert år kommer 17. børn i alderen -14 år på skadestuen og 5 børn i samme alder mister

Læs mere

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Bente Kiens Nina Beyer Søren Brage Lars Hyldstrup Laila Susanne

Læs mere

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV 2010 November 2010 Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Læs mere

Screening. Hvad er screening?

Screening. Hvad er screening? Screening 27 n Screening er systematiserede undersøgelser af hele befolkningen eller nærmere udvalgte befolkningsgrupper. n Screening kan vedrøre et tidligt stadium af en sygdom eller en risikofaktor.

Læs mere

F o l k es u n d h e d s pr o j ek t 2 0 1 4

F o l k es u n d h e d s pr o j ek t 2 0 1 4 F o l k es u n d h e d s pr o j ek t 2 0 1 4 F o r e b y g g e l s e a f o v e r d ø d e l i g h e d v e d d e p r e s s i o n Martin Hornshøj Wolder, Eskild Johansen, Louise Skou Nielsen, Laura Pilgaard,

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007

Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007 Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007 Levevilkår, livsstil og helbred Redigeret af Peter Bjerregaard Inger Katrine Dahl-Petersen SIF s Grønlandsskrifter nr. 18 Befolkningsundersøgelsen i Grønland

Læs mere

Effektmåling af videnpilotordningens betydning for små og mellemstore virksomheder

Effektmåling af videnpilotordningens betydning for små og mellemstore virksomheder Effektmåling af videnpilotordningens betydning for små og mellemstore virksomheder Innovation: Analyse og evaluering 4/2010 Kolofon Effektmåling af videnpilotordningens betydning for små og mellemstore

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

65+ Et portræt af de ældres liv, arbejdsliv og sociale situation

65+ Et portræt af de ældres liv, arbejdsliv og sociale situation 65+ Et portræt af de ældres liv, arbejdsliv og sociale situation TemaPubl 212:3 65+ Et portræt af de ældres liv, arbejdsliv og sociale situation Rettet i forhold til oprindelig version (24. oktober 212).

Læs mere

Alternative finansieringsformer af det danske sundhedsvæsen

Alternative finansieringsformer af det danske sundhedsvæsen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Elisabeth Ankersen Alternative finansieringsformer

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Motivation af sygeplejersker i det danske sygehusvæsen

Motivation af sygeplejersker i det danske sygehusvæsen Institut for Ledelse Bachelorafhandling HA-int. Tysk Forfattere: Lise Hentze Andersen & Maria Ø. B. Kunath Vejleder: Morten Sønderskov Motivation af sygeplejersker i det danske sygehusvæsen - Med fokus

Læs mere

PATTEGRISDØDELIGHED I DK

PATTEGRISDØDELIGHED I DK Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 128 Offentligt DET JORDBRUGSVIDEN- SKABELIGE FAKULTET INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG SUNDHED PATTEGRISDØDELIGHED I DK MULIGHEDER FOR

Læs mere