Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Roskilde Handelsskole Hhx Dansk A Charlotte Scriver HH3A12 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Sprog og kommunikation Titel 2 Realisme fiktion eller fakta Titel 3 Ungdom identitet og frigørelse Titel 4 Kulturmødet Titel 5 Nutiden - tendenser i samtiden Titel 6 Mediehistorisk fokusområde, del 1 - Den trykte presse Titel 7 Det moderne gennembrud Titel 8 Mediehistorisk fokusområde, del 2 - levende billeder Titel 9 Litteraturhistorisk fokusområde Side 1 af 15

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Sprog og kommunikation På første år i grundforløbet: Screening i retstavning, punktum, læsehastighed, tekstforståelse og sproglig opmærksomhed Sproget er ikke et hammerslag værre end det var tidligere, Interview med J. Normann Jørgensen om unges sprog Alternativ sprogbrug begreber og forklaringer Alis nytårstale Yallahrup Færgeby Andreas og Sebastian snakker om musik Bekendtgørelse af Lov om hunde Generation Tekst: R du klar t SMS ;-)??? Hanne Vibeke Holst Du er fucking sexistisk, Niarn, 2004 Niarn Kælling, 2004 J. P. Jacobsen Marine, 1875 Vi har bøjet røret, så du ikke behøver bøje ryggen, reklame i Samvirke Teori: Skiftsprog og talesprog i At skrive, 1999 Debattekst i At skrive, 1999 Appelformer i Kort og godt om argumentation, dlf Praktisk argumentation i Kort og godt om argumentation, dlf Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer August - oktober Faglige mål: - udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret og argumenterende - demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologi - anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer Klasseundervisning Par- og gruppearbejde Øvelser kreative øvelser med Toulmins argumentationsmodel Side 2 af 15

3 Titel 2 Realisme fiktion eller fakta H.C. Andersen Den grimme ælling Henrik Pontoppidan Ørneflugt Elly Byde af Pia Juul Heavy Metal af Sidsel Falsig Pedersen Nørreport af Katrine Marie Guldager Uddrag af Kunsten at græde i kor af Erling Jepsen Film: Klip fra X-Factor, DR1 Uddrag af Forestillinger af Per Fly, DR1 Teori: Introduktion virkelighedstemaet i litteraturen i Nye øjne at se med, dlf 2006 Reality i Den iscenesatte virkelighed, Systime 2004 Skriftlige opgaver: Analyse af Biller af Charlotte Weitze Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer oktober til december Genrebevidsthed og opbrud af genredefinitioner i samtidens udtryk. Tilegne sig en viden og et begrebsapparat, som kan anvendes i relation til de sidste 10 års litteratur, kunst og øvrige medier. Træning af den selvstændige og metodiske analyse af skønlitteratur og forskellige andre medier At forstå skønlitterære tekster og andre medier i en større samfundsmæssig kontekst. Begrebet perspektivering anvendes og nøglebegreber anvendes og diskuteres. Træne den skriftlige analyse, struktur, sproglig korrekthed, metode samt inddragelse af teori anvendt som perspektivering. At træne evnen til at fordybe sig i et større værk samt skabe sig et overblik over hele værket. Klasseundervisning og pararbejde: gennemgang af tekstanalyser Gruppearbejde i forbindelse med fremlæggelse af arbejdsopgaver til tekster og film Side 3 af 15

4 Titel 3 Ungdom - identitet og frigørelse Syndefaldsmyten Ovid: Narkissos og Ekko omkr. år 0 Vita Andersen: af Elsk mig, 1980 Søren, 16 år: En punkers bekendelser, 1984 Gustaf Munch-Petersen: Til mine forældre, 1932 Carsten René Nielsen: Til mine forældre, 1993 Christian Kampmann: Løsrivelsen, 1963 Dan Turèll: af Vangede billeder, 1975 Tove Ditlevsen: af Barndom, 1967 Kim Fupz Aakeson: Tyren, 1999 Lene Bagger Sita Ib Lucas Forbrug Peter Thielst: Narcissisme og spejle (sekundærlitteratur - teori), 1986 Erik Mader: Fra ritual til generation, Den forlængede ungdomstid, Det multikulturelle samfund fra Ungdom - stor og lysten, 1997 (sekundærlitteratur teori) Billedanalyse Dieselreklame med inddragelse af Syndefaldsmyten Hovedværk: Jakob Ejersbo Eksil (Gruppearbejde + præsentation + skriftlig afrapportering Skriftlige individuelle opgaver: Analyse af uddrag af Den tolvte rytter af Ib Michael Særlige fokuspunkter Væsentligste ar- Erik Maders indledning til Ungdom stor og lysten, Peter Thielst Narcissisme og spejle og Syndefaldsmyten har udgjort det teoretiske fundament, som eleverne har skullet inddrage i deres analyser. Januar-april Genrekendskab Forståelse og anvendelse af narcissismeteori Udvikling af elevernes refleksion og analytiske evner Udvikling af elevernes selv- og omverdensforståelse Eleverne skal kunne - udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af de valgte tekster mundtligt og skriftligt - perspektivere og vurdere de valgte tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske og psykologiske sammenhænge - fordybe sig i et større værk samt skabe sig et overblik over hele værket Klasseundervisning: tekstanalyse og teori Side 4 af 15

5 bejdsformer Gruppearbejde og fremlæggelser Refleksionsskrivning som arbejdsform Side 5 af 15

6 Titel 4 Kulturmødet grundforløbet Johannes V. Jensen Negeren, 1905 Natasja Gi mig Danmark tilbage Jakob Ejersbo Baby Naseen Mira C. Skadegår Hvis jer er neger, er du racist?, kronik i Information, Karen Blixen uddrag af Den afrikanske farm - læst til DIO på 3. år At læse Karen Blixen, s om det postkoloniale fokus og S om analyse af Karen Blixens Afrika-bøger - læst til DIO på 3. år Film og video Uddrag af Disneys Pocahontas Gi mig Danmark tilbage, musikvideo Grisen, Kortfilm Det er dit valg, Dansk folkepartis valgvideo Værkanalyse: Arven af Per Fly Teori: Bente Mejlhede Kulturmødet psykologisk set Skriftlig opgave: Synopsisskrivning til Baby Naseen af Jakob Ejersbo April-maj Særlige fokuspunkter Studiemetoder Metode og synopsisskrivning Den skriftlige analyse og metoder Kulturbegrebet Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning (se vedlagte specifikation) projektarbejdsform skriftligt arbejde Side 6 af 15

7 Titel 5 Nutiden tendenser i samtiden Lyrik: Natmaskinen af Michael Strunge, 1983 Gravøl af Jokeren 2005 Malk De Koijn Sneglzilla Det sprog til et beat af Jan Aasbjerg Petersen, side samt læreroplæg om rapperens klassiske rolle med udgangspunkt i samme kilde. Endvidere fokus på semantiske skemaer/felter. Det postmoderne Luboslav Hacek af Peter Adolfsen Intertekstualitet, citat og genkendelse samt uddrag af Den grimme ælling og Den grumme ælling, filmklip Panserkrydseren Potempkim og De uovervindelige - sammenligning af trappescenen. Ækelhedens æstetik Uddrag fra American Psycho af Bret Easton Ellis, 1991 Klip fra Kill Bill af Tarantino Voyeurisme Polterabend af Jan Sonnergaard, 1999 (Reality-tv - X-factor - gennemgået på 1. år) Realisme Der er ikke flere sennepsmarker i Danmark af Helle Helle, 2000 To kilometer individuel skriftlig opgave om Helle Helles forfatterskab Hovedværk: Oh Romeo af Merete Pryds Helle (Fokusområdet Ny realisme - gennemgået på 1. år) Supplerende materiale: Krydsfelt, side Nyeste tid i Litteraturens veje af J. Fibiger m.fl. Indledningen til Fem års litteratur , systime, 2002 Reality-showet: survival of the fittest, uddrag fra Den iscenesatte virkelighed af Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard, 2004 Hvad glor vi på? af Lasse Vöge, Politiken 14/ Skriftligt arbejde: - Skrive-øvelser i klassen - refleksionsskrivning som arbejdsredskab - PP i forbindelse med fremlæggelser Særlige fokus- August - december Genrebevidsthed og opbrud af genredefinitioner i samtidens udtryk. Side 7 af 15

8 punkter Væsentligste arbejdsformer Tilegne sig en viden og et begrebsapparat, som kan anvendes i relation til de sidste 10 års litteratur, kunst og øvrige medier. Træning af den selvstændige og metodiske analyse af skønlitteratur og forskellige andre medier At forstå skønlitterære tekster og andre medier i en større samfundsmæssig kontekst. Begrebet perspektivering anvendes og nøglebegreber anvendes og diskuteres. Træne den skriftlige analyse, struktur, sproglig korrekthed, metode samt inddragelse af teori anvendt som perspektivering Klasseundervisning: gennemgang af tekstanalyser Gruppearbejde og fremlæggelser Lærergennemgange Side 8 af 15

9 Titel 6 Den trykte presse, Mediehistorisk fokusområde, del 1 Særlige fokuspunkter Ryd forsiden af Henrik Poulsen (side 38-54, ) har været anvendt som grundbog i dette undervisningsforløb. Vi har arbejdet med nyhedsgenrer, avisens grafiske layout, en karakteristik af de største danske aviser, nyhedskriterier, argumentation og sproglige virkemidler. Journalistens Håndbog, F7 Eleverne har læst et bredt udsnit af forskellige genrer fra forskellige aviser. I karakteristikken af aviserne har eleverne desuden hentet baggrundsinformation om den specifikke avis historie, oplagstal, målgruppe og selvforståelse. Lars Qvortrup Katastrofe-journalistik, Politiken Artikler fra dagspressen omhandlende forskellige katastrofer Januar-februar At forstå medietekster ud fra en historisk og samfundsmæssig kontekst At udtrykke sig mundtligt og skriftligt korrekt og nuanceret At få et forøget kendskab til genrer At blive præsenteret for fagtermer, så eleverne selvstændigt kan udføre en metodisk og relevant analyse Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning er anvendt i forbindelse med gennemgang af grundbogsstoffet samt en gennemgang af principperne for analyse af henholdsvis nyhedsartikler og debattekster Gruppearbejdet og det mundtlige elevoplæg er anvendt i forbindelse med karakteristikkerne af de forskellige aviser, journalistisk bearbejdning af katastrofer. Det skriftlige arbejde er anvendt som en træning til den skriftlige analyse, hvor der er lagt vægt på struktur, sproglig korrekthed og tekstdokumentation. Samt produktion af egne nyhedstekster. Side 9 af 15

10 Titel 7 Det moderne gennembrud 1. Introduktion til perioden erne Periodeskema Kritisk realisme og naturalisme H.C.Andersen Den grimme ælling (repetition fra 1. år) Henrik Pontoppidan Ørneflugt, 1894 (repetition fra 1. år) 2. Nye tider varsler Fra runer til graffiti s Georg Brandes af Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur, Darwinismen J.P.Jacobsen uddrag af Fru Marie Grubbe 4. På landet Henrik Pontoppidan Et grundskud, 1887 Henrik Pontoppidan Bondeidyl, 1883 Brendekilde Udslidt, I byen Holger Drachmann Engelske socialister, 1871 Socialdemokratisk sangbog Væverskernes strejkesang, Kvinden Herman Bang Den sidste balkjole, 1880 erne Amalie Skram uddrag af Constance Ring Willumsen Ægteskab, 188 Hovedværk: Et dukkehjem af Henrik Ibsen, 1879 Supplerende stof: Informationer om de forskellige forfattere - hentet fra diverse litteraturhistorier samt fra litteraturhjemmesider. Desuden Fra nationalisme til klassekamp i Dansk litteratur fra runer til graffiti ved B. Jessen og Hejlskov Larsen, systime Barbara Kjær-Hansen (m.fl.) : Det moderne gennembrud i Litteraturhistorien - på langs og på tværs, Systime, 2012 Særlige fokuspunkter Skriftlige opgaver: Analyse af uddrag af Et dukkehjem Marts-maj Formål: Gennem arbejdet med tekster fra erne, dækkende forskellige genrer og udtryksformer, at udvikle elevernes: Side 10 af 15

11 - Refleksion og analytiske evner gennem arbejdet med tekster i et sprogligt, æstetisk, kulturelt og historisk perspektiv Væsentligste arbejdsformer Faglige mål: - selvstændigt at udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af primært litterære tekster såvel mundtligt som skriftligt - perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske sammenhænge - karakterisere det moderne gennembruds betydning for udviklingen af nutidens tankegang - demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og samspillet med kultur og samfund - navigere i store tekstmængder og selektere og dokumentere - anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer Klasseundervisning Pararbejde Gruppearbejde og fremlæggelser særligt om værkanalysen Skriftlig analyse Side 11 af 15

12 Titel 7 Det mediehistoriske fokusområde del 2 levende billeder Nedenstående klip er vist i uddrag Dokumentar (gennemgået i forbindelse med DIO) Uddrag af Når tilbud dræber, DR-dokumentar om Indien Stem på mig, DR-dokumentar om demokrati i Kina Krydsfelt- grundbog i dansk, side , Elektronisk nyhedsformidling Uddrag af dagsaktuel nyhedsformidling fra DR og TV2 TV-avisens historie fra Nyhedsformidling på TV i Madsen og Svendsen Medier, 2005 TV reklamer Cafe Noir tvreklamer (værkanalyse) Tv-reklamer i Madsen og Svendsen Medier, 2005 TV-serier Matador, del 1 anslaget Taxa del 1, DR 1997 Rejseholdet, del 14 - værkanalyse TV-serier i Madsen og Svendsen Medier, 2005 Fra riget til Bella af Pernille Nordstrøm, side Hovedværk: Rejseholdet, del 14 og reklameserien Cafe Noir Supplerende materiale: Dansk TV s historie en oversigt i Madsen og Svendsen Medier, 2005 Særlige fokuspunkter Skriftlige opgaver: Analyse af rejseholdet, del 14 anslaget Reklameanalyse af to Oddset-reklamer August-november Formål: udvikle elevernes viden om kommunikation og medier styrke elevernes evne til at begå sig i et demokratisk samfund Faglige mål: aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i kommunikationssituationer selvstændigt at udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af primært ikke-litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske sammenhænge demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger in- Side 12 af 15

13 den for medier og samspillet mellem kultur og samfund navigere i store tekstmængder og selektere og dokumentere anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer Side 13 af 15

14 Titel 8 Det litteraturhistoriske fokusområde Kernetekster: 1) Ebbe Skammelsøn og uddrag af filmen Brødre af Susanne Bier 2) Holberg, uddrag af Jeppe på Bjerget, 3) Schack von Staffeldt Indvielsen, ) Guldhornene og Der er et yndigt land af Adam Oehlenschläger 5) Klokken af H. C. Andersen, 1845 (Dansk læsebog) 6) Hyrdinden og Skorstensfejeren af H.C. Andersen 7) Sildig opvågnen af St. St. Blicher 8) Den lille Karen af Thomasine Gyllembourg 9) Oplysning og Det er så yndigt at følges ad af N.F.S. Grundtvig 10) Lønningsdag af Martin Andersen Nexø 11) Det blomstrende slagsmål af Tom Kristensen 12) Agerhønen af Martin A. Hansen7 13) Patienten af Peter Seeberg 14) Inde mellem træerne af Klaus Rifbjerg Særlige fokuspunkter Skriftlig opgave: analyse af HC Andersen Skrubtudsen Supplerende stof: Malerier fra perioden Udvalgte klip fra 1800-tallet på vrangen, DR-dokumentar Relevante artikler i Litteraturens veje af J. Fibiger og G. Lütken, Gads Forlag Relevante afsnit i Litteraturhistorien -på langs og på tværs af Babara Kjær-Hansen (m.fl.), Systime, 2012 Januar-maj Formål: - gennem arbejdet med forskellige genrer at give eleverne indsigt i de centrale perioder i de sidste 400 år og litterære værker med betydning for dansk, nordisk eller europæisk kultur og tankegang Faglige mål: Eleverne skal kunne: - selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt - karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegang - demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet mellem kultur og samfund - perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, psykologiske, samfundsmæssige og æstetiske sammenhænge - anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer - navigere i store tekstmængder, selektere og dokumentere Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Pararbejde Gruppearbejde Side 14 af 15

15 Skriftlig analyse Side 15 af 15

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Karina Juhl Jensen

Læs mere

,Undervisningsbeskrivelse

,Undervisningsbeskrivelse ,Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Knud Skaarup Jensen Hh3e Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Ulla Rasmussen og Knud Skaarup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni 10-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2015 Herning HF og VUC HF Dansk A Bettina Bjerg Iversen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre/Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Maria Larsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen 2014-2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ)

Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ) Undervisningsbeskrivelse Termin Aug-juni 2011-14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Favrskov Gymnasium Stx Dansk A Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ) Hold 3.b Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14-15 Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Thorkil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution VUC Skive Viborg Uddannelse HF enkeltfag Fag og niveau Dansk A Lærer Peter Pedersen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle VUC hf dansk, A-niveau - koncentreret forløb med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution Silkeborg Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Dansk A Sofie Adsersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 13/14 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF og VUC Hfe Dansk A Lise Elmgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj-juni 2015. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj-juni 2015. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF & VUC hfe Dansk A Marie Sognstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere