Årsplan Skoleåret 2012/13 Engelsk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan Skoleåret 2012/13 Engelsk"

Transkript

1 Årsplan Skoleåret 2012/13 Engelsk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 12/13. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009

2 Årsplan for engelsk i 3. klasse, Viby Friskole, 2012/13 I 3. klasse er engelsk et helt nyt fag, men nok ikke et nyt sprog! De fleste elever har allerede stiftet bekendtskab med sproget gennem medier, musik, film, computerspil, etc. Og det skal der bygges videre på i engelskundervisningen ved at inddrage elevernes forhåndsviden og kundskaber. Udgangspunktet er at lege, synge og spille engelsk ind. Vi har selvfølgelig bøger, men formålet for hele undervisningen er først og fremmest, at de mundtlige færdigheder trænes. Og at nysgerrigheden efter og lysten til at lære engelsk styrkes. Undervisningen vil foregå primært på engelsk og kun ind i mellem på dansk med det sigte, at eleverne efterhånden kan orientere sig i en undervisning, der stort set udelukkende foregår på engelsk. Det er den måde, man hurtigst og mest naturligt lærer et nyt sprog. Hver uge vil have en sætning, eleverne skal kunne, når ugen er gået. Det vil også fremgå af ugeplanerne disse sætningerne skal naturligvis øves hjemme. Sætningerne skal eleverne skrive i deres hæfte. Arbejdsformen vil for det meste være i par, grupper eller fælles med hele klassen. Når eleverne skriver i deres hæfter, foregår det altid individuelt, så der er ro til at koncentrere sig (det er en stor mundfuld at skrive på engelsk!) Vi bruger bogsystemet: Abracadabra, men det vil ikke være hver gang, at bøgerne skal bruges. Dog skal de altid medbringes!! Som et fast indslag har vi hånddukken BOB, som selvfølgelig kommer fra USA og dermed kun taler engelsk. Anette Lindebæk Schmidt, august 2012 Uge Emne Fagligt fokus Materialer Arbejdsform / Aktiviteter Evaluering/produkt 33 Who are you? svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole anvende enkle indledningsog afslutningsgambitter i samtaler 34 The numbers anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære emner Bob Udlevering af bøger + hæfter Kridt Abracadabra Bob Hinkerude Bob Sætning: My name is... I like... Sætning: I am years old

3 lse.dk/oevelser/sprogfag/ Sang: Ten little indians 35 The colours anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære emner 36 The body svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole kende til eksempler på engelsksprogede børnekulturer, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger My house Fremlægge nære emner, evt. ved hjælp af it Farveblyanter Abracadabra Abracadabra Abracadabra Kaste bold Sange: If you're happy and you know it... + Head, shoulders, knees and toes Let us sing a crazy song Eleverne laver i par deres eget hus Sætning: My favourite colour is... Sætning: I am a... I have a... Sætning: I live in a with my... anvende enkle indledningsog afslutningsgambitter i samtaler Control the robot Præsentation af hus 40 The classroom forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider Abracadabra Hænge sedler op med navnene på tingene i lokalet Simon says Sætning: In the classroom, I can see a Emneuge 42 Efterårsferie Animals kende til eksempler på engelsksprogede Dyre-udstilling med små korte tekster til hvert dyr. Sætning: My favourite animal is a...

4 børnekulturer, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger Abracadabra Sang: Old McDonald had a farm Time anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære emner The alphabet Zoo game Eleverne finder ord til hvert bogstav i alfabetet. Sætning: What time is it? It is... o' clock Abracadabra workbook Alfabetjagt Christmas forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider Abracadabra as/index.html Christmas songs Christmas bingo Sætning: On my wish list, it says... kende til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA inden for emner som familie, dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider 52 Juleferie 1 3 Outside kende til eksempler på engelsksprogede børnekulturer, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger lse.dk/oevelser/sprogfag/ /uvforloeb/themerace/index.html Sang: The wheels on the bus Skattejagt Control the robot Labyrint Sætning: Outside, I like to...

5 4 6 Australia kende til eksempler på engelsksprogede børnekulturer, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger stave enkle ord og udtryk games/foreign_indexes/index.h tm Tennisbold Abracadabra Theme Race Storylineforløb: Eleverne skal på en imaginær rejse. Australian games Skrive postkort 7 Faguge 8 Vinterferie 9 10 A good read forstå korte, sprogligt enkle skrevne tekster om nære emner eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier Food and meals forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider Google maps My big box of little book (lærerværelset) Højtlæsning Par-læsning Bogcafe Abracadabra Rollespil: In the shop Sætning: I would like to buy a... anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære emner 13 Påskeferie USA kende til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA inden for emner som familie, dagligdag, skole, fritid, ferie Abracadabra Google maps Eleverne planlægger selv en tur til USA -hvad vil I se? -hvordan vil I rejse? Rejsebog

6 og højtider -hvor vil I bo? stave enkle ord og udtryk kende til eksempler på engelsksprogede børnekulturer, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger Friends forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider Læse små historier Fortælle om en ven Læse små historier Sætning: A good friend is... svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid 20 Lejrskole My family forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider Photostory Sætning: In my family, we are... svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og

7 skole skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og friti Summer turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen ikke slår til, fx med brug af kropssprog og mimik Games outside Skrive kort om deres sommerferie

8 Årsplan FAG: Engelsk KLASSE: 4. ÅR: 12/13 Lærer: NØ HOVEDEMNE DELEMNER Presentation The Numbers AKTIV./ ORGAN Side 4-5 Side 6 UNDERVISNINGSMÅL Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: deltage i sproglege og små rollespil Sprog og sprogbrug anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære emner udtale de engelske ord og vendinger, der arbejdes med Colours & Numbers August The Card Game Side 7 finde nogle ligheder og forskelle mellem engelsk og dansk/modersmål indgå i pararbejde og sammen med partneren selvstændigt udføre en opgave eller en kommunikationsleg The Colour circles Side 8 Kultur- og samfundsforhold kende til eksempler på engelsksprogede børnekulturer, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger The York Race Side 9

9 HOVEDEMNE At Home September DELEMNER John s Family John s House The Body Mice Body Game AKTIV./ ORGAN Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side UNDERVISNINGSMÅL Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid. Sprog og sprogbrug anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære emner have mod på at gætte i forsøg på at forstå talte og skrevne tekster finde nogle ligheder og forskelle mellem engelsk og dansk/modersmål Kultur- og samfundsforhold kende til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA inden for emner som familie, dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider Clothes Side 16-17

10 HOVEDEMNE At School Oktober november DELEMNER Days of the week John s classroom AKTIV./ ORGAN Side Side John s timetable Side 22 Wednesday morning Break Late again! Side 23 Side 24 Side 25 UNDERVISNINGSMÅL Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole Sprog og sprogbrug anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære emner finde nogle ligheder og forskelle mellem engelsk og dansk/modersmål Kultur- og samfundsforhold kende til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA inden for emner som familie, dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider give enkle eksempler på forskelle mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur. What s the time? The wizard s day Side 26 Side 27

11 HOVEDEMNE DELEMNER AKTIV./ ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Christmas shopping Side 28 følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om nære emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om deltage i sproglege og små rollespil Christmas December Good old Christmas Side 29 Sprog og sprogbrug anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære emner anvende enkle indlednings- og afslutningsgambitter i samtaler turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen ikke slår til, fx med brug af kropssprog og mimik Kultur- og samfundsforhold kende til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA inden for emner som familie, dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider kende til eksempler på engelsksprogede børnekulturer, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger Christmas story Side 30-31

12 HOVEDEMNE Dates & seasons Januar - februar DELEMNER Just for fun The Year January Fun in the snow John s birthday AKTIV./ ORGAN Side Side Side 36 Side 37 Side 38 UNDERVISNINGSMÅL Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: billedmedier forstå korte, sprogligt enkle skrevne tekster om nære emner eventuelt med støtte i lyd- og Sprog og sprogbrug forstå og udføre enkle sproghandlinger. genkende teksters begyndelse, midte og slutning og anvende enkle sætningsforbindere finde nogle ligheder og forskelle mellem engelsk og dansk/modersmål indgå i pararbejde og sammen med partneren selvstændigt udføre en opgave eller en kommunikationsleg Kultur- og samfundsforhold kende til eksempler på engelsksprogede børnekulturer, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger John s birthday party Side 39

13 HOVEDEMNE Food & shopping Marts - april DELEMNER AKTIV./ ORGAN The greengrocer Side Scones for breakfast Scones Side 42 Side 43 UNDERVISNINGSMÅL Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om nære emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om Sprog og sprogbrug stave enkle ord og udtryk forstå og udføre enkle sproghandlinger. have mod på at gætte i forsøg på at forstå talte og skrevne tekster indgå i pararbejde og sammen med partneren selvstændigt udføre en opgave eller en kommunikationsleg Lunch Side 44 Kultur- og samfundsforhold kende til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA inden for emner som familie, dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider Shopping Side 45

14 HOVEDEMNE DELEMNER AKTIV./ ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Animals Maj Animal Save the animals The Great Yorkshire Show Side Side Side billedmedier forstå korte, sprogligt enkle skrevne tekster om nære emner eventuelt med støtte i lyd- og Sprog og sprogbrug anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære emner udtale de engelske ord og vendinger, der arbejdes med anvende billedordbøger og enkle it-baserede ordforrådsprogrammer anvende elektroniske medier til enkle opgaver og spil. Kultur- og samfundsforhold kende til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA inden for emner som familie, dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider

15 HOVEDEMNE Britain Juni DELEMNER AKTIV./ ORGAN The British Isles Side Flags Blue Eagle Side 54 Side UNDERVISNINGSMÅL Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: udland. fremlægge nære emner, evt. ved hjælp af it skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid. bruge digitale værktøjer til at finde og udveksle informationer og skabe enkel tekst udveksle enkle informationer og eventuelle produkter på klasseplan mellem klasser i ind- eller Sprog og sprogbrug udtale de engelske ord og vendinger, der arbejdes med vise fornemmelse for ord, ental og flertal samt fornemme ud fra tekst og sammenhæng, om noget foregår nu, før eller i fremtiden A new penfriend? Side 58 have mod på at skrive på engelsk udnytte nogle af de muligheder, der er for at opsøge engelsk uden for skolen Kultur- og samfundsforhold

16 kende til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA inden for emner som familie, dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider give enkle eksempler på forskelle mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur. York Side 59 Jeff s reply Side 60

17 Årsplan for engelsk 5. klasse Uge New York Eleverne arbejder med side 4-11 i Abracadabra 2. Forløbet handler om New York, dens historie og hvordan det er at bo der som ungt menneske. CKF-punkter: forstå skrevne tekster, herunder skønlitterære og enkle sagprosatekster eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier udtrykke sig spontant mundtligt, redegøre for informationer tale med om ungdomskulturer i engelsktalende lande, først og fremmest på baggrund af arbejdet med musiktekster, blade, film, tv og internettet Uge American traditions Eleverne arbejder med side Forløbet handler om forskellige amerikanske traditioner gennem små episoder, sange og rim. og hvordan man fejre dem. De bliver fortalt CKF-punkter: forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande, især fra arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it drage sammenligninger mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur Uge Guy Fawkes Eleverne arbejder med side i Abracadabra 2. Forløbet handler om Guy Fawkes og begivenheder, og hvordan man mindes dem i dag. Bonfire Night. Eleverne læser om de historiske

18 CKF-punkter: drage sammenligninger mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur anvende forskellige kilder foretage ord til ord opslag i en ordbog, anvende it-baserede ordforrådsprogrammer, simple grammatiske oversigter og benytte computerens stavekontrol i enkle lærerstyrede forløb Uge 48-1 Christmas and New year Eleverne arbejder med side i Abracadabra 2. Teksterne handler om jul. Vi vil også med forskellige engelske juletraditioner. bruge tid på et juleværksted, hvor de arbejder CKF-punkter: vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave skrive tekster med begyndelse, midte og slutning og anvende centrale sætningsforbindere og pronominer til at skabe sammenhæng anvende et centralt ordforråd inden for udvalgte emner stave centrale og hyppigt forekommende ord, så kommunikationen lykkes forstå og udføre centrale sproghandlinger i udvalgte situationer Uge 2-4 India Eleverne arbejder med side i Abracadabra 2. Forløbet handler om en historie fra Indien. CKF-punkter: vælge lytte- og læsestrategier afhængigt af formål, især lytning/læsning efter hovedindhold, detaljer eller for at få en oplevelse vælge skrivestrategier, herunder anvende en grundlæggende viden omskriveprocessens faser anvende viden om ligheder mellem engelsk, dansk/modersmål og evt. andre sprog inden for centrale områder Uge 5-9 Young life Eleverne arbejder med side Forløbet handler om unges fritidsinteresser, eleverne får selv mulighed for at fortælle hvad de laver.

19 CKF-punkter: vælge kommunikationsstrategier, herunder kropssprog og mimik samt omskrivninger eller bede omhjælp til at udtrykke sig udnytte nogle af de muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen anvende elektroniske medier til kommunikation og informationssøgning udtrykke sig med en klar og forståelig udtale Uge Stories Eleverne arbejder med side i Abracadabra 2. Forløbet indeholder forskellige små historier og rim fra England. CKF-punkter: forstå skrevne tekster, herunder skønlitterære og enkle sagprosatekster eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner fra hverdagen Uge The Troy stone Eleverne arbejder med side i Abracadabra 2. Forløbet handler om en fantasy historie fra Troy i Tyrkiet. CKF-punkter: vælge lytte- og læsestrategier afhængigt af formål, især lytning/læsning efter hovedindhold, detaljer eller for at få en oplevelse anvende forskellige kilder Uge Canada Eleverne arbejder med side i Abracadabra 2. Forløbet handler om Canada og turisme. indeholder tekster om befolkning, natur, myter og CKF-punkter: tale og skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler om især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former følges

20 kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier i enkle, undervisningstilrettelagte forløb forstå skrevne tekster, herunder skønlitterære og enkle sagprosatekster eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier Uge Bake a cake Eleverne arbejder med side 91 i Abracadabra 2. De skal følge en engelsk opskrift og bage en sig så lidt som muligt. kage. For at sikre succesen vil læreren blande CKF-punkter: vælge lytte- og læsestrategier afhængigt af formål, især lytning/læsning efter hovedindhold, detaljer eller for at få en oplevelse vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave drage sammenligninger mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur

21 Årsplan for engelsk i 6. klasse 2012/13 Årsplanen i engelsk for 6. klasse er delt op i emner med et fagligt fokus (eller flere) knyttet til hvert emne. På den måde kommer vi hele vejen rundt om fagets fire områder:, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse, kultur- og samfundsforhold og lever dermed op til fagets formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle. Udover emnerne, vil der være faste indslag, som især har til formål at få eleverne i tale, men som også bevirker, at der er en klar struktur i undervisningen, hvilket både øger udbyttet af lektionerne og skaber tryghed. De faste indslag er ikke nævnt i årsplanen nedenfor, men jeg vil kort beskrive dem her: TMT Two Minutes Talk (Hver lektion starter med at eleverne i par taler et minut hver om et emne fra TMT-kassen. I den første uge laver eleverne selv disse spørgsmål) MSW - My Strange Word (Hver anden uge finder en elev et ord, som han/hun ikke kendte i forvejen. De andre skal gætte ordet vha. 'hang man' og forsøge at gætte dets betydning eller bruge det i en sætning. Ordene skrives i logbook) SC- Speaker's corner (Hver anden uge forbereder en elev 3 minutters foredrag uden at læse op!!- om et valgfrit emne. Resten af klassen tager noter og stiller evt. spørgsmål) Den pædagogiske og didaktiske tråd i undervisningen er, at eleverne sammen lærer engelsk. Det betyder, at man bruger hinanden til at tale med, undersøge sammen med, sparre sammen med; altså i det hele taget lærer engelsk sammen med og i kraft af hinanden. Det skaber tillid og respekt og øger elevernes lyst til at deltage aktivt i undervisningen. Derfor er vi også afhængige af, at alle møder op forberedte og med gå-på-mod. Støt derfor eleverne hjemme ved at tale lidt engelsk ind i mellem, spørg til undervisningen, hjælp med lektier, lyt til elevernes små foredrag, etc. Det er guld værd! Det, der står med kursiv, er trinmålene fra Fælles Mål (efter 7. klasse) 1. Man skal ikke opfylde disse fuldstændig efter 6. klasse, men de er dog en indikator på, hvilken retning, vi skal bevæge os i. Ret til ændringer forbeholdes! Anette Lindebæk Schmidt, august

22 Uge Emne Fagligt fokus Arbejdsform / Aktiviteter 33 Introduktion til faget My Strange Word Two Minutes Talk Speaker's corner Storyline-forløb: Fantasy travel Fokus: Medindflydel se på faget + at tale engelsk Fokus: Det skrevne sprog (læse + skrive) vælge lytte- og læsestrategier afhængigt af formål, især lytning/læsning efter hovedindhold, detaljer eller for at få en oplevelse Par-arbejde Individuelt skriftligt arbejde Lave spørgsmål til TMT-kasse Gruppearbejde Informations-søgning Skrive tekster (billedtekster, logbog, breve) Materialer Logbook TMT-kasse Kamera Computere med netadgang Rejsemapper Evaluering/Produkt Fælles opsamling på tavlen Eleverne afleverer en rejsemappe med dokumentation fra deres rejse Fremlæggelse udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser School's in Fokus: Det talte sprog (lytte + tale) Læse om en engelsk skole Route 6: Reader + Workbook Udgive bog om Viby Friskole forstå skrevne tekster, Skrive om Viby

23 herunder skønlitterære og enkle sagprosatekster eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier Friskole Diskutere forskelle udtrykke sig spontant mundtligt, redegøre for informationer drage sammenligninger mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur 41 Emneuge 42 Efterårsferie 43 Grammatik Verbernes former tale og skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler om især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former følges When I was...-øvelse Løbe-øvelse Fotos fra elevernes barndom Plancher Elevernes personlige planche udstilles Det amerikanske præsidentvalg Fokus: Amerikansk kultur kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i Lærer-oplæg Lave portrætter af Mitt Romney og Barack Obama Nyhedsudsendelse for 5. klasse

24 engelsktalende lande, især fra arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it Undersøge amerikanske samfundsforhold drage sammenligninger mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer My favourite music Fokus: At lytte til og forstå engelsk herunder slang og særlige udtryk Eleverne medbringer på skift musik og tekst og laver kort en præsentation Elevernes egen musik + tekster Anmeldelse forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner fra hverdagen Individuelt arbejde Holidays are coming Fokus: Kultur- og samfundsforhold drage sammenligninger mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur. Lærer-oplæg Synge julesange Skrive vores egen julesang k/ Skrive vores egen julesang

25 52-1 Juleferie 2 5 Crime Scene Investigation Fokus: Udtryksformer fremlægge et forberedt emne, fx i form af lydog billedmedieproduktion eller rollespil I know what you did last summer Lave krimi-kortfilm 6 Grammatik Navneordenes former tale og skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler om især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former følges Fælles Gruppe-arbejde Ordskattejagt Navneords-digte Navneords-digtene læses ind som lydfil og afspilles i klassen 7 Faguge 8 Vinterferie 9 10 Doctor, doctor Fokus: genrekendskab, læse og lytte til engelsk vælge lytte- og læsestrategier afhængigt af formål, især lytning/læsning efter hovedindhold, detaljer eller for at få en oplevelse Fælles læsning Par-arbejde Route 6: Reader + workbook foretage ord til ord

26 opslag i en ordbog, anvende it-baserede ordforrådsprogrammer, simple grammatiske oversigter og benytte computerens stavekontrol i enkle lærerstyrede forløb Street art fremlægge et forberedt emne, fx i form af lydog billedmedieproduktion eller rollespil 13 Påskeferie Gruppe-arbejde Lærer-oplæg 14 Grammatik Tillægsord Par-arbejde Tværfagligt forløb med matematik + natur/teknik: Zoologisk have Fokus: samarbejde, producere faglitterære tekster Lærer-oplæg Photostory Lave fantasi-personer og beskrive dem Fremlæggelser Feedback på Gruppearbejde Route 6: Reader Vi inviterer 3. og 4. klasse i Zoo Turistbrochure Invitation A good read Fokus: At læse engelsk, læsestrategier foretage ord til ord opslag i en ordbog, anvende it-baserede Højtlæsning Individuel læsning Parvis læsning Grimm's fairytales (dailylit små bidder sendt til elevernes mail) Boganmeldelser

27 ordforrådsprogrammer, simple grammatiske oversigter og benytte computerens stavekontrol i enkle lærerstyrede forløb 20 Lejrskole 21 A good read (fortsat) Fokus: At læse engelsk, læsestrategier Højtlæsning Individuel læsning Grimm's fairytales (dailylit små bidder sendt til elevernes mail) Boganmeldelser Parvis læsning Skriftlig opgave: Home alone Fokus: At strukturere en tekst + skrive på engelsk (stavning, grammatik, vendinger, sætningskonstruktion) Bruge erfaringer fra emnet: A good read overføre det litterære sprog/vendinger til eget arbejde Egne noter Feedback fra AS foretage ord til ord opslag i en ordbog, anvende it-baserede ordforrådsprogrammer, simple grammatiske oversigter og benytte computerens stavekontrol i enkle lærerstyrede forløb Brainstorm Lave disposition Individuel skrivetid Opsamling på året + oprydning + evaluering Fokus: Engelsk i 7. klasse hvad skal man kunne? Logbook

28 Årsplan for engelsk C FAG: Engelsk HOLD: C ÅR: 12/13 Lærer: AS Årsplanen i engelsk for 7. klasse (hold C) er delt op i emner med et fagligt fokus (eller flere) knyttet til hvert emne. På den måde kommer vi hele vejen rundt om fagets fire områder:, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse, kultur- og samfundsforhold og lever dermed op til fagets formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle. 2 Årsplanen er inddelt i emner, hvor både indhold og form er valgt, så eleverne udvikler deres engelsk og samtidig stifter bekendtskab med engelsk og international kultur. Emnerne er også valgt med fokus på, at eleverne skal tage stilling til det, de beskæftiger sig med, således at deres personlige og alsidige udvikling kommer i spil. I løbet af året vil der være faste indslag, der primært har til formål at få eleverne mere på banen i undervisningen. Indslagene er inspireret af tankegangen fra cooperative learning. Desuden opfylder de tre første et vigtigt mål: at eleverne kan forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen3. Disse faste indslag er: Two minutes talk Hver lektion samtaler eleverne med deres sidemakker om et emne/spørgsmål fra TMT-kassen. My strange word Hver uge finder en elev et ord, som han/hun ikke kendte i forvejen. De andre skal gætte ordet vha. 'hang man' og forsøge at gætte dets betydning eller bruge det i en sætning. Ordene skrives i word bank Speaker's corner Ca. hver anden uge laver en elev et lille oplæg (3-5 minutter) om et emne, evt. fra medierne. Klassekammerater tager noter og stiller eventuelt uddybende spørgsmål Der vil i løbet af året være ca. 3 skriftlige afleveringer, som både rettes af en klassekammerat og lærer. De skriftlige afleveringer skal efter at være blevet rettet, skrives igen i en bedre version med rettelser

29 Der vil i nogle uger udelukkende blive arbejdet med grammatik. Men grammatikken forsøges anvendt i det talte og skrevne engelsk, således at der samtidig sigtes mod at udvikle de kommunikative færdigheder samtidig. Planen søges fulgt, men der kan forekomme ændringer. HOVEDEMNE Summer holiday DELEMNER Dream travel AKTIVITET/ ORGANISERING Gruppearbejde og individuelt arbejde Skrive postkort Lave video fortællingerne Læse skønlitterære tekster Finde nøgleord og lave resumeer UNDERVISNINGSMÅL Sprog og sprogbrug Uge Past tense Individuelt arbejde Læse tekster i datid og indsamle ord Lave egne noter om reglerne Kigge i ordbøgerne Kultur- og samfundsforhold HOVEDEMNE Pop music Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Michael Jackson Lady Gaga Pop music kompendium Man in the mirror They don't really care about us Saml teksten Fælles fortolkning af tekster Se musikvideoer og afkode budskab Pop music kompendium Born this way Find information om Lady Gaga (sandt/falsk?) -forstå skrevne tekster, herunder skønlitterære og enkle sagprosatekster eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier -stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer Sprog og sprogbrug -anvende et centralt ordforråd inden for udvalgte emner

30 Madonna Pop music kompendium Material girl Afslutning: Sammenlign musik (individuelt) og diskuter vha. keyword-cards -vælge lytte- og læsestrategier afhængigt af formål, især lytning/læsning efter hovedindhold, detaljer eller for at få en oplevelse -udnytte nogle af de muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen Kultur- og samfundsforhold -tale med om ungdomskulturer i engelsktalende lande, først og fremmest på baggrund af arbejdet med musiktekster, blade, film, tv og internettet HOVEDEMNE A good read Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Smagsprøver på engelsk litteratur Læseuge Fælles/individuel læsning AS udvælger smagsprøver fra dailylit.com Individuelt arbejde Eleverne læser og bruger word bank, word key og læselog. -udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser -forstå skrevne tekster, herunder skønlitterære og enkle sagprosatekster Sprog og sprogbrug -skrive tekster med begyndelse, midte og slutning og anvende centrale sætningsforbindere og pronominer til at skabe sammenhæng

31 Boganmeldelser Individuelt arbejde Vi arbejder med at skrive 'a book review' Boganmeldelserne uploades til FB-gruppen samt udgives i papirform Evaluering -vælge lytte- og læsestrategier afhængigt af formål, især lytning/læsning efter hovedindhold, detaljer eller for at få en oplevelse -foretage ord til ord opslag i en ordbog, anvende itbaserede ordforrådsprogrammer Kultur- og samfundsforhold -kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande Uge 41: Musical Uge 42: Efterårsferie

32 HOVEDEMNE Hvordan laver man et godt skriftligt produkt Uge Essay DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Fælles emne: That's what friends are for Fælles brainstorm Læreroplæg: Disposition Læreroplæg + opgaver: Sætningsopbygning Læreroplæg + opgaver: Skriv varieret Læreroplæg + opgaver: Grundlæggende grammatik Afleveringsopgave -udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser Sprog og sprogbrug -skrive tekster med begyndelse, midte og slutning og anvende centrale sætningsforbindere og pronominer til at skabe sammenhæng -skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler om især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former følges -anvende et centralt ordforråd inden for udvalgte emner -vælge skrivestrategier, herunder anvende en grundlæggende viden om skriveprocessens faser -anvende forskellige kilder HOVEDEMNE Playing with power Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Car power Route 7, p Læsning Keywords Wordbank Forståelses- og fortolkningsopgaver -udtrykke sig spontant mundtligt, redegøre for informationer -stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer

33 Comic power Computer power Route 7, p Læsning Keywords Wordbank Forståelses- og fortolkningsopgaver Route 7, p Læsning Keywords Wordbank Forståelses- og fortolkningsopgaver -vælge lytte- og læsestrategier afhængigt af formål -vælge kommunikationsstrategier, herunder kropssprog og mimik samt omskrivninger eller bede om hjælp til at udtrykke sig Kultur- og samfundsforhold -tale med om ungdomskulturer i engelsktalende lande HOVEDEMNE Uge The holidays DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Christmas Fælles og individuelt Synge christmas carols fra Eleverne fortæller om deres juletraditioner optages med webcam uploades til FB -udtrykke sig spontant mundtligt, redegøre for informationer Sprog og sprogbrug -forstå og udføre centrale sproghandlinger i udvalgte situationer

34 Hanukkah Winter solstice Gruppearbejde Vi undersøger den jødiske højtid vha. tekster og klip fra youtube.com og bager latkes Gruppearbejde Vi undersøger den gamle fest vha. tekster fra Resources/Winter-Solstice.html og sammenligner med juletraditioner -anvende elektroniske medier til kommunikation og informationssøgning -vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave Kultur- og samfundsforhold -drage sammenligninger mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur -kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande, især fra arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it HOVEDEMNE Ireland Uge 1-3 DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL The facts Video-interview med irske skoleelever. Sammenlign danske og irske forhold Diskuter fordele og ulemper vha. keyword-cards -fremlægge et forberedt emne, fx i form af lyd- og billedmedieproduktion eller rollespil -forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier Sprog og sprogbrug

35 The conflict Tekst: U2: Sunday, bloody sunday Billeder fra Irland Læreroplæg Elevfremlæggelser Evt. besøg af Simon (pedel) -udtrykke sig med en klar og forståelig udtale -anvende et centralt ordforråd inden for udvalgte emner -vælge kommunikationsstrategier, herunder kropssprog og mimik samt omskrivninger eller bede om hjælp til at udtrykke sig Kultur- og samfundsforhold -drage sammenligninger mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur -kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande, især fra arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it HOVEDEMNE Escapes Uge 4-6 DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL In the air Escaping from danger Route 7, p workbook, wordbank Route 7, p workbook, wordbank -udtrykke sig spontant mundtligt, redegøre for informationer -forstå skrevne tekster, herunder skønlitterære og enkle sagprosatekster Sprog og sprogbrug -anvende et centralt ordforråd inden for udvalgte emner -tale og skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler om især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse

36 Children in trouble Route 7, p workbook, wordbank ved hjælp af verbernes former følges -vælge lytte- og læsestrategier afhængigt af formål, især lytning/læsning efter hovedindhold, detaljer eller for at få en oplevelse Kultur- og samfundsforhold -kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande, især fra arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it -forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen Uge 7: Faguge Uge 8: Vinterferie HOVEDEMNE Dream on Uge 9 12 DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Night mares Film: Steven King: Misery Den varme stol (fælles) Rollespil Meddigtning (individuelt) -udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser -stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer

37 Future dreams - essay Tekst: Route 7, p Eleverne skriver om deres egne drømme for fremtiden Fælles laver vi et 'drømmeland' Skriftlig afleveringsopgave vha. det, eleverne har lært om at skrive på engelsk. -forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner fra hverdagen Sprog og sprogbrug -skrive tekster med begyndelse, midte og slutning og anvende centrale sætningsforbindere og pronominer til at skabe sammenhæng -skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler om især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former følges -anvende et centralt ordforråd inden for udvalgte emner -vælge skrivestrategier, herunder anvende en grundlæggende viden om skriveprocessens faser -anvende forskellige kilder Uge 13: Påskeferie HOVEDEMNE Girls and boys Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL If I were a boy/girl Pararbejde Eleverne skriver korte tekster og retter og giver feedback på hinanden -udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser

38 Tekst: Avril Lavigne: Sk8er boy - vi diskuterer fordomme og stereotyper -stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer -stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer -vælge lytte- og læsestrategier afhængigt af formål, især lytning/læsning efter hovedindhold, detaljer eller for at få en oplevelse Typical boys/girls Sprog og sprogbrug -skrive tekster med begyndelse, midte og slutning og anvende centrale sætningsforbindere og pronominer til at skabe sammenhæng -stave centrale og hyppigt forekommende ord, så kommunikationen lykkes -vælge lytte- og læsestrategier afhængigt af formål Kultur- og samfundsforhold -tale med om ungdomskulturer i engelsktalende lande, først og fremmest på baggrund af arbejdet med musiktekster, blade, film, tv og internettet HOVEDEMNE What are you scared of Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Scary movies Uddrag fra diverse gyserfilm Analyse Fortolkning -udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser -forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier -stille spørgsmål og udveksle informationer og

39 Essay Skriftlig afleveringsopgave Eleverne bruger det, de har lært i forløbet om synspunkter inden for centrale emner og situationer Sprog og sprogbrug -skrive tekster med begyndelse, midte og slutning og anvende centrale sætningsforbindere og pronominer til at skabe sammenhæng -skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler om især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former følges -anvende et centralt ordforråd inden for udvalgte emner -udtrykke sig spontant mundtligt, redegøre for informationer -vælge skrivestrategier, herunder anvende en grundlæggende viden om skriveprocessens faser -anvende forskellige kilder HOVEDEMNE The glamourous life DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Life in Hollywood Netbaserede tabloid-magasiner Læsning Fiktive interviews -forstå skrevne tekster, herunder skønlitterære og enkle sagprosatekster eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier -udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser Sprog og sprogbrug -anvende et centralt ordforråd inden for udvalgte emner -stave centrale og hyppigt forekommende ord, så kommunikationen lykkes -skrive tekster med begyndelse, midte og slutning og anvende centrale sætningsforbindere og pronominer til at skabe

40 Producere eget tabloid-magasin Eleverne skal i grupper lave deres eget sladderblad artikler, interviews, billeder, etc. sammenhæng -anvende elektroniske medier til kommunikation og informationssøgning Gossip Kultur- og samfundsforhold -kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande, især fra arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it -tale med om ungdomskulturer i engelsktalende lande, først og fremmest på baggrund af arbejdet med musiktekster, blade, film, tv og internettet HOVEDEMNE DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Lærer-oplæg, fælles øvelser og individuelt arbejde Sprog og sprogbrug -tale og skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler om især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former følges Grammatik Uge Verbernes former -anvende viden om ligheder mellem engelsk, dansk/modersmål og evt. andre sprog inden for centrale områder

41 Lærer-oplæg, fælles øvelser og individuelt arbejde Tillægsordenes former Uge 24: Emneuge HOVEDEMNE DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL -udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser Summer Uge Essay Sprog og sprogbrug -skrive tekster med begyndelse, midte og slutning og anvende centrale sætningsforbindere og pronominer til at skabe sammenhæng -skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler om især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former følges -anvende et centralt ordforråd inden for udvalgte emner -vælge skrivestrategier, herunder anvende en grundlæggende viden om skriveprocessens faser -anvende forskellige kilder

42 Uge Fagplan for 8.klasse i engelsk Girls n' boys Eleverne arbejder med Route 8 side Kapitlet handler om forskelle og ligheder på drenge og piger. De læser forskellige tekster: små historier, uddrag af romaner, undersøgelser og statements om forskellen på drenge og piger. CKF- punkter: forstå skrevne tekster inden for forskellige genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans udtrykke sig mundtligt med rimelig præcision, lethed og spontanitet afpasset udvalgte genrer og situationer deltage i samtaler og diskussioner om udvalgte personlige, kulturelle og samfundsmæssige emner i et sprog afpasset situationen udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, samt anvende informationer og viden inden for udvalgte genrer vælge lytte- og læsestrategier i forhold til teksttype, situation og formål vælge kommunikationsstrategier, først og fremmest bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer Uge Route 66 Eleverne arbejder med Route 8 side Kapitlet handler om nogle af de stater Route 66 gik igennem, Kanas, Oklahoma og New Mexico. Kapitlet indeholder: dagbøger, faktasider, uddrag af romaner, sange og filmmanuskripter. Eleverne skal arbejde med dagbogsformer, udtale og indtryk fra USA. Da der samtidig med er præsidentvalg i USA, vil vi bruge muligheden for at arbejde med den amerikanske kultur. CKF-punkter: udtrykke personlige erfaringer, redegøre for informationer og hovedindholdet af udvalgte teksttyper og fremlægge et forberedt stofområde anvende centrale regler for opbygning af tekster med struktur og sammenhæng inden for almindeligt forekommende genrer anvende viden om dagligliv, levevilkår, værdier og normer hos forskellige befolkningsgrupper, primært i lande, hvor engelsk anvendes som modersmål og sekundært i lande, hvor engelsk anvendes som andetsprog anvende viden om kultur- og samfundsforhold i arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer anvende viden om kultur- og samfundsforhold i kontakten med mennesker, der bruger engelsk som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier forstå hovedindhold og specifik information af lyd- og billedmedier, der også omfatter udvalgte regionale og sociale varianter af talt engelsk

43 Uge 1-12 Chocolate Eleverne arbejder med Route 8 side De arbejder med chokoladen gennem historien, spiller en central rolle, og ikke mindst arbejder de med opskrifter. forskellige uddrag af bøger, hvor chokolade CKF-punkter: anvende centrale samtalemønstre, herunder turtagning og hensigtsmæssige gambitter vælge skrivestrategier, herunder anvende grundlæggende viden om skriveprocessens faser vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer, i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave anvende fagets hjælpemidler, herunder ordbøger, it-baserede ordforrådsprogrammer, grammatiske oversigter og computerens stave- og grammatikkontrol hensigtsmæssigt udnytte medierne, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med informationssøgning, kommunikation, videndeling og netværksdannelse anvende forskellige kilder på selvstændig og kritisk vis forstå hovedindhold og specifik information inden for forskellige genrer af talt engelsk om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd, herunder idiomatiske vendinger inden for udvalgte emneområder udnytte de mange muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen Uge People are people -Minorities Eleverne arbejder med Route 8 side Emnet er minoriteter, hovedsageligt inuiter, asiater i England og aboriginer i Australien. Gennem forskellige personlige historier berettes om minoriteternes levevilkår og muligheder i de samfund de bor i. CKF-punkter: tale og skrive engelsk således at centrale grammatiske regler følges forstå hovedindhold og specifik information inden for forskellige genrer af talt engelsk om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel

44 stave og sætte tegn på engelsk så præcist, at kommunikationen lykkes være bevidste om egne engelsksproglige styrker og svagheder og arbejde med disse anvende viden om ligheder og forskelle mellem engelsk og andre sprog udtale engelsk på en måde, der nærmer sig en af de anerkendte indfødte udtalevarianter

45 Årsplan FAG: Engelsk A KLASSE: 9. ÅR: 12/13 Lærer: NØ HOVEDEMNE DELEMNER AKTIVITET/ ORGANISERING UNDERVISNINGSMÅL Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Introduktion til England Uge Eleverne læser Destination England og laver fremlæggelser. udtrykke personlige erfaringer, redegøre for informationer og hovedindholdet af udvalgte teksttyper og fremlægge et forberedt stofområde England and the English deltage i samtaler og diskussioner om udvalgte personlige, kulturelle og samfundsmæssige emner i et sprog afpasset situationen Augustseptember Uge Eleverne arbejder med hjemmesiden Project Britain og skriver essays om England. anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel. Sprog og Sprogbrug udtale engelsk på en måde, der nærmer sig en af de anerkendte indfødte udtalevarianter udnytte de mange muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen anvende viden om ligheder og forskelle mellem engelsk og andre sprog

46 Uge 37 Tema om britisk engelsk. Kultur- og samfundsforhold anvende viden om dagligliv, levevilkår, værdier og normer hos forskellige befolkningsgrupper, primært i lande, hvor engelsk anvendes som modersmål og sekundært i lande, hvor engelsk anvendes som andetsprog kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer anvende viden om kultur- og samfundsforhold i kontakten med mennesker, der bruger engelsk som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. Lejrskole i England Uge 38

47 HOVEDEMNE Turn that Music Down Oktober - november DELEMNER AKTIV./ORGAN Introduktion og kronologi Uge Musical Uge 41 Efterårsferie Uge 42 Route 9 side 8-45 Emnet introduceres og bogens tekster læses. UNDERVISNINGSMÅL Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: forstå hovedindhold og specifik information inden for forskellige genrer af talt engelsk om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans forstå hovedindhold og specifik information af lyd- og billedmedier, der også omfatter udvalgte regionale og sociale varianter af talt engelsk udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, samt anvende informationer og viden inden for udvalgte genrer Sprog og Sprogbrug anvende centrale regler for opbygning af tekster med struktur og sammenhæng inden for almindeligt forekommende genrer vælge lytte- og læsestrategier i forhold til teksttype, situation og formål vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer, i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave udnytte medierne, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med informationssøgning, kommunikation, videndeling og netværksdannelse Kultur- og samfundsforhold anvende viden om kultur- og samfundsforhold i arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012 Klassen Lektioner Materialer 12 drenge og 13 piger Klassen har to timer engelsk om ugen, og disse er placeret onsdag i 3. lektion og torsdag i 4. lektion. Der kan dog være mulighed for, at dette ændres

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A Piece

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 9 klasse De humanistiske fag:dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendom, Samfundsfag Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Ansvaret for udarbejdelse af indholdsplanen er af bestyrelsen overladt til skolens forstander. Indholdsplanen godkendes af skolens bestyrelse.

Ansvaret for udarbejdelse af indholdsplanen er af bestyrelsen overladt til skolens forstander. Indholdsplanen godkendes af skolens bestyrelse. 1 Indholdsplan Faarevejle Efterskole 2015 2016 Faarevejle Efterskole lever op til kravene i Fælles mål og undervisningen står mål med hvad man almindeligvis forventer sig af folkeskolen. Dog adskiller

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk. Inerisaavik/KIIIN 2009

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk. Inerisaavik/KIIIN 2009 Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af overlærer Bodil Brandt Redigeret af fagkonsulenterne Birthe

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Dansk. Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse

Dansk. Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse Dansk Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse Undervisere: Christian Bruun, Ole Richter, Lone Tietze, Carsten Birkedal og Lisbeth Kristensen Slutmål for faget dansk efter 9. klassetrin

Læs mere

Årsplan. 8. årgang. Rønbækskolen 2010 2011

Årsplan. 8. årgang. Rønbækskolen 2010 2011 Årsplan 8. årgang Rønbækskolen 2010 2011 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 2 SOCIALE OG FAGLIGE MÅL FOR 8. ÅRGANG... 3 SKOLE-HJEMSAMARBEJDE... 4 TVÆRFAGLIGE PROJEKTER... 5 RESSOURCETIMER... 5 IT... 5

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2010 2011)

VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2010 2011) VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2010 2011) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1- GENERELT OM VESTERBORG EFTERSKOLE 1.1- SKOLENS FORMÅL 1.2- SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG 1.3- DE FYSISKE RAMMER 1.4- ELEVSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget engelsk

Vejledning til prøverne i faget engelsk Vejledning til prøverne i faget engelsk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget engelsk... 6 9. klasse... 6 1. Faglige områder... 7 2. Prøverne...

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE I de reviderede Fælles Mål, gældende fra 2009, understreges

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Årsplan for 4. årgang 2010/2011

Årsplan for 4. årgang 2010/2011 Årsplan for 4. årgang 2010/2011 Indholdsfortegnelse Indledning... s. 3 Generel status og udvikling...s. 3 Skole-hjem-samarbejdet... s. 4 Den sociale årsplan.....s. 5 Elevernes alsidige personlige udvikling......s.

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Undervisning Indhold Historie... 4 Skolens formål... 4 Skolens elevgruppe... 4 Skolens fag... 5 Obligatoriske fag... 7 Gymnastik... 7 Folkedans... 9 Sang...

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Teaching writing to beginners

Teaching writing to beginners Teaching writing to beginners teaching genres to begin with Artiklen handler om, hvordan man kan gribe arbejdet med skriftlighed an i begynderundervisningen i et genreperspektiv. På det grundlag henvender

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2015-16

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2015-16 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2015-16 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 6 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere