Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014."

Transkript

1 Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige resultater skal stige over de næste 3 år 2. Mønsterbrydningen skal øges over de næste 3 år 3. Livsdueligheden skal øges over de næste 3 år Målene hænger tæt sammen med ministeriets målsætning med Ny Nordisk Skole (NNS): Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser, med respekt for professionel viden og praksis. For erhvervsuddannelsesafdelingen betyder det, at der fortsat satses på en styrkelse af den pædagogiske kvalitet, udvikling af medarbejderne og deres praksis samt sammenhængen med samfundet omkring os. Vores primære ydelse er stadig undervisningen af eleverne. For at styrke dette arbejder EUD-afdelingen med LP-metoden, så der sættes fælles fokus på de områder der betyder noget for elevernes læringsudbytte. Samtidig er LP med til at sikre en fælles afdelingsvis indsats, hvor der arbejdes med motivation og studiemiljø. LP metoden rummer også evaluering og opfølgning. For at medarbejderne kan løse denne opgave er der igangsat kompetenceudvikling og vidensdeling som en del af LPmodellen. Målet er i sidste ende dygtigere elever, som i højere grad kan fortsætte med praktikplads eller anden uddannelse. Erhvervsuddannelsesafdelingen samlet Pædagogisk kvalitet Nr Aktivitet/mål Succeskriterium Ansvar Tid Status 1. Pædagogik og undervisningsmetoder udvikles fortsat, og der arbejdes med pædagogisk udvikling på den enkelte afdeling idet der arbejdes med både relationer og strukturer. Der skal lokalt arbejdes med: Der er etableret LP-grupper på afdelingerne. AUG 13 Den pædagogiske arbejdsmetode LPmodellen er under indfasning på alle afdelinger. Side 1 af 6

2 Nr Aktivitet/mål Succeskriterium Ansvar Tid Status Iværksættelse afdelingsvise indsatser for at styrke læringsmiljøet. o Formidlingen af det faglige stof o Underviserens forventning til eleverne / elevens bidrag ved opgavegaveløsning o Undervisernes tilgængelighed Elevernes bedømmelse af underviserne forbedres i ETU De faglige resultater og mål på hhv. grundforløbsafprøvning og svendeprøve øges. LP-modellens initialmåling gennemføres og udfoldes til lokale indsatsområder & afd fastsætter min 3 lokale mål Juli 14 NOV Alle udfordres, så de bliver så dygtige de kan: Fag udbydes på højere niveau end obligatorisk i den enkelte uddannelse. Fagligt stærke og ambitiøse elever motiveres og udfordres. Undervisningen differentieres, så den tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger Elever med behov for udvidet vejledning eller opkvalificering motiveres, udfordres og udvikles. Mindst 50 % af eleverne afslutter fag på grundforløbet på højere niveau end krævet. Mindst 50 % af eleverne afslutter fag på hovedforløbet på højere niveau end krævet. Der er deltagelse i Young Enterprise og i DK Skills med mindst to uddannelser. Elever i IPAD-klasser skal vurdere, at mindst 75 % af deres undervisning baseres på IPAD. Frafaldet for stærke elever reduceres Lokale mål fastsættes ud fra LP initialmåling Der tilbydes mentorordning og lektiestøtte til alle elever NOV 13 Målt ud fra Baseline for EUD, Juli 13 Jf. plan for implementering af LP-modellen Jf. plan for implementering af LP-modellen Side 2 af 6

3 Nr Aktivitet/mål Succeskriterium Ansvar Tid Status 3. Eleverne oplever faglighed på uddannelsen og uddannelsen bidrager til at give eleverne faglig stolthed. Undervisningen på EUD bliver mere virkelighedsnær. Eleverne får en bedre fornemmelse af hvad hovedforløbene og praktik kræver. I den daglige undervisning inddrages reelle eksempler fra erhvervslivet. Drøftes under MUS 4. Internationalisering nås ved, at elever der ønsker det gives mulighed for ophold i udlandet Alle elever er orienteret om mulighederne. støttet af praktikontoret Der er bevilliget eksterne midler fra Leonardo 5. Elevernes gennemførelse øges som beskrevet i Handlingsplan for øget gennemførelse (HØG). Der er samlet fokus på NNS. LP modellen implementeres. Der arbejdes med differentiering. Der arbejdes med stærkere kobling mellem skole og praktik. Der er fokus på overgang til hovedforløb. Stærke elevers gennemførelse er stadig et indsatsområde. HØG godkendes af MBU. Frafaldet nedbringes til højst 18,9 % for EUD jf. HØG 2013 på grundforløb, og fastholdes på højst 7 % for hovedforløb. Lokale mål for er: - 18 % på merkantil - 10 % f. elever med udd.aftale - 20 % elever med kvoteplads - 24 % øvrige tekniske elever. iværksætter supplerende lokale tiltag for at nå egne mål. EUD EUD JUN2013 JUN 2013 AUG2014 AUG 13 Jf. aktivitet nr. 1 og 2 i denne handlingsplan. Medarbejderne, kompetencer og trivsel 6. Medarbejderne udvikles fagligt og pædagogisk, så den enkelte medarbejder holdes ajour. Kompetenceudviklingen skal tilgodese skolens prioritering i Der er en udviklingsplan for hver enkelt medarbejder som indeholder evt. behov for faglige eller pædagogiske kurser samt for behovet for Implementering af LP-modellen: LP-modellens implementering er påbegyndt på alle afdelinger på EUD. Side 3 af 6

4 forhold til NNS, EUD-afdelingens LPmetode og i muligt omfang medarbejdernes personlige ønsker. praktisk brancheerfaring. Der er uddannet LP-vejledere på alle afdelinger. Alle undervisere har påbegyndt undervisningsforløb i LP-modellen Der opbygges innovative kompetencer blandt afdelingens medarbejdere, så afdelingen som helhed kan deltage i innovative processer. Der iværksættes kompetenceudvikling og uddannes mindst 2 innovationsagenter pr. afdeling -> 2014 Indarbejdes i projekterne UddX og Innovationsagenter der rykker Forventninger til EUD-afdelingen 8. Der fokuseres på at tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne ved at styrke kontakten og informationen om EUD direkte ind i folkeskolerne. Optaget øges samlet på EUD. Merkantil Ishøj & Ballerup Der arbejdes i Klædt på til EUD med: - Arrangementer for vejledere og lærere - Folkeskole Skills - Rollemodeller - brobygning for lærere - 20/20 model Der arbejdes med etablering af ny klasse i projektet Next EUD Merkantil Ishøj Merkantil Ishøj Projekt Fremtidens erhvervsskole - Next EUD skaber merkantil indgang for ny målgruppe af fagligt dygtige elever. 9. Flere elever optages på hovedforløb Fokus holdes på hovedforløb i kontaktlærer Overgangsfrekvensen øges på alle indgange. Alle elever vælger hovedforløb K-lærere Mål 2014: SSI 75% Prod.&Udv. 90% Side 4 af 6

5 Fokus holdes på praktikpladssøgning og samarbejdsprocedurer med afdelingerne nytænkes i elevplan og kontaktlærere følger op på elevens praktikpladssøgning. Der igangsættes lokale initiativer for at skærpe opmærksomheden på hovedforløbet lokale mål Krop&stil 90% Merkantil 50% 10. Det eksterne samarbejde med UUcentre udbygges centralt og i det daglige. Den enkelte afdeling fokuseres på samarbejdet med lokale UU-er. UU-er inviteres til årlige arrangementer dokumenterer øget indsats i forhold til udpegede UU-er og jobcentre Koordinerende vejleder Glentevej: UU Kbh. & Frederiksberg. Ballerup:UU Nord, Vest, Sjælsø, Vestegnen. Ishøj: UU Syd, Køge bugt, Roskilde. 11. EUD image brandes med fakta om CPH WEST samt den gode historie 15. Der fokuseres på at skabe bedre virksomhedssamarbejde, samt en bedre kobling mellem skole og praktik. Der udarbejdes en samlet strategi for branding af EUD leverer historier til pressen. Der etableres karrierevæg på afdelingerne. EUD udsender nyhedsbrev om EUD min 4 gange årligt. Der etableres fælles EUD-materiale om udd. inkl. kontaktdata 90 % af merkantile undervisere skal have været i praktik inden udgangen af Der gennemføres dokumenterbare tiltag til at styrke dialogen med merkantile virksomheder. De tekniske uddannelser skal opnå en overgangsfrekvens, Udvikl.afd initierer arb. Udvikl.afd Marketing Koordinerende vejleder Merkantile afdelinger Taastrup Teknisk afd. Ultimo 2013 Gennemføres som en del af projektet Større virksomhedskontakt Side 5 af 6

6 Virksomhederne får i højere grad det de efterspørger ved eleverne. der mindst er på højde med landstallene Virksomhedstilfredshedsundersøgelse initierer nye lokale indsatser i forhold til kobling mellem teori og praktik. Udvikl.afd + med hovedforløb 12. Der etableres nye uddannelser på tværs af de klassiske uddannelsestraditioner Målet er at sætte gang i mindst én ny uddannelse hvert år. Udviklingsafd. & afd. med hovedforløb 13. Udbredelsen af GVU styrkes EUD igangsætter 95 GVUplaner årligt. Glentevej + øvrige Projektet Ufaglært til faglært er i gang. Handleplanen for EUD skal ses i sammenhæng med den overordnede kompetenceudviklingsplan for EUD og den lokale undervisningsplan. Hertil suppleres med de enkelte afdelingers handleplaner og lokale undervisningsplaner. EUD-afdelingen Ishøj, 27. juni 2013 Side 6 af 6

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Indbydelse til at deltage i Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Undervisningsministeriet April 2014 1 Indbydelse til at deltage i forsøg og udvikling på almen voksenuddannelse

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015

Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015 Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015 Indledning Sidst vi lavede kvalitetsrapport, var det for en lille del af Ungdomsskolens

Læs mere