En Masterplan for Langeskov - Visioner for byens fremtidige udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En Masterplan for Langeskov - Visioner for byens fremtidige udvikling"

Transkript

1 En Masterplan for Langeskov - Visioner for byens fremtidige udvikling

2 2

3 >>Indholdsfortegnelse Indledning 5 Langeskovs baggrund Langeskov - historien 7 Langeskov i dag 9 Principper for udviklingen af Langeskov Fremtidens Langeskov 11 En tilgængelig by 13 Boliger i attraktive omgivelser 17 Vækstby for erhverv 19 En levende bymidte 21 IC Det rekreative bånd 25 Fra plan til realisering 27 3

4 Jernbane Landevej Nyborg Kommune Motorvej IC Langeskov Odense Kommune 4

5 >>Indledning En Masterplan Masterplanen illustrerer de overordnede linjer for den byudvikling der skal ske i Langeskov over de næste mange år. Masterplanen skal ses som et dynamisk værktøj for byens udvikling og medvirke til inspiration.overfor borgere, virksomheder og øvrige interessenter, tegner planen et billede af hvordan vi ønsker fremtidens Langeskov. I processen har der været afholdt et borgermøde på Langeskov skole. Der var et stort fremmøde - over hundrede borgere var mødt op, hvilket også vidner om en interesse for hvorledes fremtidens Langeskov skal se ud. Borgerne kom med en masse gode forslag og i det omfang det har været muligt er borgernes ideer og ønsker indarbejdet i Masterplanen. Flere projekter undervejs Der har gennem de sidste par år været et meget stort fokus på Langeskov hvilket også har resulteret i at der er mange projekter i støbeskeen eksempelvis den nye station med intercitystop, den nye daginstitution med plads til 250 børn, områdefornyelse af arealerne omkring centerområdet og midtbyen og et stort fokus på hvordan man kan skabe bedre rammer for erhvervslivet. Det er relativt sjældent at en stationsby som Langeskov genopstår, derfor kan de udviklingsmæssige konsekvenser af stationen være vanskelige at forudsige. Men allerede nu kan det mærkes at den kommende station har en positiv afsmitning på byens udvikling man kan næsten tale om en stationseffekt, flere ser muligheder i Langeskov og har lyst til at investere i udvikling af byen. Masterplanen peger bl.a. på mulige anlæg af nye veje og nye rekreative sammenhænge og forbindelser, udbygningsmuligheder af boligområder, mulige tiltag til at styrke og skabe en mere klar bymidte. Potentialet i nærområderne Både med det fremtidige universitetshospital i Odense som blot ligger 10 minutters kørsel fra Langeskov og den rekreative udvikling af grusgravområdet i Tarup/Davinde og af Urup dam er der et potentiale for at skabe vækst og tiltrække nye borgere til Langeskov. Men de potentielle nye borgere skal kunne se byens kvaliteter de skal kunne se at Langeskov er en by i udvikling. Baggrund og videre forløb Selve Masterplanen tager sit primære afsæt i kommuneplan 2009 og planstrategi 2011 for Kerteminde kommune. Hertil kommer undersøgelserne af Langeskovs identitet 2011 og region Syddanmarks undersøgelse af de mindre byer i regionen samt borgernes ideer og forslag fra mødet på Langeskov skole i maj Planen var i 4 ugers offentlig høring fra den 8. marts til 5. april 2013 hvor borgerne havde mulighed for at komme med yderligere forslag til masterplanen og Langeskovs udvikling. Masterplanen blev endelig godkendt af Kerteminde Byråd den 30. maj 2013 og vil indgå som et dokument i kommuneplan NB: Naturstyrelsen har gjort Kerteminde Kommune opmærksom på at det ikke er muligt at etablere et hotel / motel ved motorvejen og derfor er kortet på side 18 og teksten vedrørende dette på side 19 efterfølgende korrigeret. Velkommen til fremtidens Langeskov Der er sat mange kræfter og ressourcer ind på at løfte Langeskov og skabe vækst således at fremtidens Langeskov tiltrækker nye borgere fordi det er en by der har noget at byde på og fordi det er et godt sted at bo tæt på naturen og med god og let adgang til infrastruktur Langeskov har et stort potentiale! 5

6 Langeskov 1899 Langeskov 1942 Langeskov 1977 Langeskov 1977 Langeskov

7 >>Langeskov - historien Langeskov er en by uden nogen tung historie i form af et historisk bycenter eller andre bygningskulturelle monumenter. Langeskov er på mange punkter en typisk stationsby som er vokset op omkring infrastrukturen. I sin tid opstod der en kro ved landevejen midt mellem Odense og Nyborg, kroen hed dengang Tornskovkroen - og i 1679 blev kroen kongelig priviligeret. Langeskov har stadig sin kro ved landevejen - den er dog blot rykket længere mod øst. Fra midten af 1850 erne er Langeskovs udvikling tæt knyttet til udviklingen af infrastrukturen over Fyn. I forbindelse med anlæggelsen af jernbanen over Fyn i 1888 blev Langeskov stationsby. Det førte i de kommende år til, at byen voksede hastigt langs med landevejen. På kortene til venstre ses hvordan Langeskov er vokset gennem tiden - fra dengang der stort set ikke var andet end en kro og en station, og op gennem 60érne hvor der skete en eksplosiv vækst. Fra 1960 voksede byen som sagt meget kraftigt, hvilket også bevirkede anlæggelsen af Langeskovcentret som byens indkøbscenter, centrets første forretning Langeskov boghandel åbnede i Det var særligt syd for jernbanen at byen voksede med offentlige funktioner og nye boliger og i perioden frem til årtusindskiftet tredobledes Langeskovs indbyggertal. Stationen blev lukket i I stedet var det motorvejen over Fyn, der blev satset på som generator for udviklingen af byen. Motorvejen blev påbegyndt i 1957 med en etape mellem Nyborg og Hjulby og færdiggjort i 1985 med den sidste etape mellem Langeskov og Korsebjerg. Ved at sikre sig arealer, så virksomhederne havde en nem adgang til motorvejen og derved forbindelseslinjerne videre ud i Danmark og Europa, gjorde kommunen det attraktivt at etablere virksomhed i Langeskov, og derfor har byen i dag mange arbejdspladser indenfor håndværk, industri og transporterhverv. 7

8 Kræmmermarked i Langeskov 8

9 >>Langeskov i dag I Langeskov er der ca indbyggere - det er en by der tilbyder trygge gode rammer og muligheder for at realisere drømmen om egen bolig med have, naboskab og nærhed til naturen. Mange flytter hertil fordi, de har fået job, eller fordi de har personlige relationer i byen. Særligt mennesker fra Odense er tiltrukket af at bosætte sig i Langeskov, bl.a. fordi husene er billigere her. En stor andel af borgerne er beskæftiget inden for håndværksfag, kontorområdet, inden for sundheds-, pleje- og omsorgssektoren, som folkeskolelærere og som pædagoger. Og så er der selvfølgelig Langeskov kræmmermarked som nærmest er en kulturinstituion i sig selv. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed som trækker folk til fra hele landet, da det har ry for at være det bedste kræmmermarked i landet med over 300 forskellige boder. Kræmmermarkedet besøges af flere tusinde mennesker og der foregår alle mulige aktiviteter som fællesspisning og forskellige former for underholdning - også for børnene. Det er Langeskov borgerforening som står for at arrangere kræmmermarket. Langeskovs kvaliteter Generelt er rigtig mange borgere glade for at bo i Langeskov. Blandt de ting der især sættes pris på, er indkøbsmulighederne i byen, nærmiljøet og det, at byen er et trygt lille samfund. Langeskov er en by med et rigt foreningsliv og mange gode stærke frivillige kræfter gør en uvurderlig indsats. Der peges på byens stærke fritids- og sportsliv som et stort aktiv for byen. Det at byen har sin egen skole og institution er en stor kvalitet og så fremhæves byens gode infrastruktur med bl.a. motorvejen, der gør det nemt at komme ud i landet, samt beliggenheden, hvor især nærheden til Odense er et plus. Kultur i Langeskov Det kan være svært at opretholde større kulturtilbud i en by af Langeskovs størrelse - der tager man primært andre steder hen, eksempelvis på museum i Kerteminde og i biografen især i Odense. Men begrebet kultur rummer mange andre ting end lige museer, teater og opera - og der har Langeskov sine steder, som eksempelvis byens bibliotek hvor der bl.a. er mulighed for at lave udstillinger m.m. Der er også vikingebopladsen Bytoften hvor udgravningerne i dag er forvandlet til en lund med hyggelige lysninger. Beplantningen er ført tilbage som den menes at have været da der boede mennesker i området. Der er desuden opført et rekonstrueret langhus - et vikingehus og der afholdes med jævne mellemrum arrangementer på Bytoften hvor vikingehuset er åbent for besøgende. Bytoften Bytoften 9

10 10

11 >>Fremtidens Langeskov Den 8. maj 2012 inviterede Kerteminde Kommune borgerne til et møde på Langeskov skole hvor bl.a. Langeskovs fremtidige udvikling skulle drøftes. Borgerne diskuterede i mindre grupper temaerne: natur og fritid, bosætning, erhverv og centerområdet. Der kom mange gode ideer og forslag på aftenes workshop og i idéboksen til højre kan man læse nogle af de forslag borgerne kom med til fremtidens Langeskov. som en attraktiv bymidte, således at der tiltrækkes nye butikker og nye funktioner til bymidten. Der arbejdes for at skabe visuel sammnehæng der binder bymidte og skole og daginstitution sammen. Det rekreative bånd - De grønne områder, naturen og nærheden til åbne landskaber er en stor kvalitet med moserne og Bytoften. Et nyt netværk af bevægelsesstier og aktivitetssteder skal gøre det endnu sundere og sjovere at bo i Langeskov. Borgerne blev også bedt om at tage stilling til hvad Langeskov fremover skal være kendt for. Her blev bl.a. nævnt; Industri og gode arbejdspladser Aktive folk og et aktivt handels- og erhvervsliv En attraktiv og aktiv by med center, skole og gode sports- og fritidsfaciliteter En tilgængelig by, et godt knudepunkt med god infrastruktur. Borgernes gode idéer er analyseret og forsøgt omsat til overordnede strategier og visioner for udviklingen af fremtidens Langeskov. En tilgængelig by - I Langeskov hvor infrastrukturen i høj grad er byens livsnerve er det afgørende for væksten at byens trafik er velfungerende og sikker. Masterplanen indeholder forslag til den fremtidige udbygning af vejnettet. Boliger i attraktive omgivelser - Det er forskelligt hvad man ser som attraktive omgivelser. For ældre generationer vil det være nærhed til indkøbsmuligheder og offentlig transport, mens det for børnefamilier måske mere er nærhed til naturen og sportsfaciliteter. Vækstby for erhverv - Langeskov skal fortsat være en stærk erhvervsby og skal derfor kunne tilbyde gode muligheder for ervhverslivet. Erhvervsudvikling handler både om erhvervslivet i nærhed til motorvejen og om byerhverv. Idéboks - udpluk af forslag fra borgerne Ældreboliger i nærhed til centerområdet Attraktive bosætningsmuligheder tæt på natur - gerne flere forskellige boligtyper Et hotel ved motorvejen evt. med Wellness og svømmehal En børnevenlig by Legeplads ved arealerne omkring centret Et samlingssted i centerområdet Kulturhus Tiltræk flere butikker til centerområdet Åbne centret op mod jernbane siden Gøre byen mere synlig mod stationen En forskønnelse af centerområdet vil give nye gæster et godt indtryk af byen Det skal fortsat være let at komme til centret Forlæng vejen ved tunnlen ligeud til Grønvangen Nye cykel og gåstier Et aktivt fritidsliv - en sportsby Natur- og kulturture En levende bymidte - I Langeskov skal bymidten fortsat fastholde og udvikle sig 11

12 Signalanlæg ved Odensevej / Omfartsvejen Ny vej - Håndværkervej og Centervej forbindes Odensevej Signalanlæg og venstresvingsbaner ved Odensevej Omfartsvejen Håndværkervej Grønvangen Ny vej - Centervej og Grønvangen forbindes Centervej Grønvej Rundkørsel omfartsvejen / Industrivej Rundkørsel både ved vejtilslutningen ved Grønvangen og ved Centervej Rønningevej Industrivej Bakkegårds Allé Ny vej - Centervej og Bakkegårds Allé forbindes Stavnsagergyden Mariesmindevej Forslag til eventuelle fremtidige trafikale tiltag 12

13 >>En tilgængelig by Langeskov har en central placering set i forhold til landets overordnede infrastruktur - den trafikale tilgængelighed er en del af Langeskovs struktur og opbygning og en væsentlig del af byens historie. Den trafikale tilgængelighed er en af Langeskovs store styrker, men den skaber dog også nogle udfordringer mht. til at udforme en sammenhængende by, da både landevejen, motorvejen og jernbanen går gennem byen. Motorvejen og jernbanen virker både visuelt og fysisk som større barrierer end landevejen der er flere muligheder for at krydse landevejen og rent fysisk deler den heller ikke byen så skarpt op som de to andre. Genåbning af stationen Genåbningen af Langeskov station er en styrkelse af Langeskov som en tilgængelig by. Stationen åbner medio 2014 og det vil dermed være muligt at nå til København med toget på ca. en time hvilket åbner op for helt nye muligheder. Stationen etableres i nærhed til centret med perronerne på henholdsvis nord og sydsiden forskudt for hinanden. Den sydlige perron forløber fra tunnelen ved Centervej og 320 m mod øst - hen mod centret, og den nordlige perron er forskudt hen over Centervej mod vest, jf. kortet på side 14. Forbindelse mellem de to perroner sikres ved etablering af en tunnel under banen. Tunnelen fungerer endvidere som en ny bydelsforbindelse for fodgængere og cykelister, hvilket er med til at styrke byens sammenhæng på tværs for de bløde trafikanter. Desuden er den nye tunnel med niveaufri adgang således at der skabes en større grad af tilgængelighed. Langeskov ligger placeret midt i det store H P-forhold for Langeskov Station Ud over de eksisterende parkeringspladser umiddelbart nord for Langeskov Centret kan der efter behov anlægges yderligere P-pladser på arealet vest for Grønvej (bag Netto) og på arealet nord for banen som grænser op til Centervej/ Odensevej (over for Statoil) jf. kortet side 15. Nye fyrtårne En ny station og en ny stor daginstitution inden for forholdsvis kort afstand afstedkommer nogle udfordringer for trafikafviklingen. Især ved krydset Grønvej/ Grønvangen kan der opstå kødannelser i spidsbelastningssituationer. For at smidiggøre afviklingen af trafikken i Centerområdet er der peget på en løsning 13

14 Eksisterende støjskærm Ståbænk og affaldsspand 9000 Eksisterende relæhytte 9000 (16.51) Trappe Busstopsted Bænk og affaldsspand (16.64) (16.76) Bænk og affaldsspand Cykelparkering, 10 pl. Busstopsted (16.90) (17.01) (19.60) (17.77) Kørestrøm (17.87) (18.45) Dobbeltrettet cykelsti Entreprisegrænse (18.39) Bed Støjskærm, BaneDK-type (18.36) Dobbelrettet cykelsti Elevator (18.29) (18.29) Motorcykelparkering, 4 pl. Linjedræn Sti (18.29) (18.27) 2200 Elevator Dobbelrettet cykelsti (18.31) (18.29) R1000 Cykelparkering, 25 pl Billet- og rejsekortautomat Rejsekort, 1x ind & 1x ud, monteret på Plan PPS (18.30) (18.32) Bed 2600 (18.58) Rejsekort, 1x ind & 1x ud, monteret på Plan stk. kortidsparkering (18.33) (18.40) Mulighed for cykelparkering, 13 pl. Mulighed for cykelparkering, 13 pl. Linjedræn Støjskærm, beton PPS Rejsekort, 1x ind & 1x ud, monteret på Plan90 Rejsekort, 1x ind & 1x ud, monteret på Plan90 (18.74) Henriettevej (18.35) (18.35) Bed Venterum Opholdszone Sikkerhedszone (18.38) (18.38) stk. handicapparkering supplerende stiforløb Venterum (18.90) R (18.41) Mulighed for cykelparkering, 13 pl. Cykelparkering, 13 pl. Linjedræn Bed (19.02) Enkeltrettet cykelsti (18.44) (19.08) (18.46) Mulighed for cykelparkering, 13 pl Støjskærm, beton Eksisterende fortov R Sti Cykelparkering, 30 pl. (18.53) Cykelparkering, 13 pl R Teknikskab Bed Eksisterende vej (18.59) Sti Fliser Teknikskab (18.70) Relæhytte - eksisterende med ny placering Teknikskab Motorcykelparkering, 4 pl R1000 Linjedræn (18.81) Mulighed for cykelparkering, 20 pl. Enkeltrettet cykelsti (19.62) (18.88) (18.66) (18.18) (18.57) Taxa og kortidsparkering (18.82) Entreprisegrænse (19.72) (18.99) Eksisterende skelgrænse (18.90) (18.92) (18.80) Trappe (19.03) (18.96) Eksisterende støjskærm (19.82) (19.08) Taxa og kortidsparkering Motorcykelparkering, 8 pl. R1000 R Mulighed for R R m Centervej Langeskov station 14

15 hvor der anlægges en ny vejforbindelse mellem Centervej, umiddelbart syd for underføring under jernbanen, og Grønvangen, mellem Netto og Skovalleen, jf. tegningen til højre. Der foreslås etableret en rundkørsel ved vejtilslutningen ved Grønvangen, og Grønvej omdannes til sivegade med tilladt buskørsel på strækningen mellem Centervej og Grønvangen. Vejkrydset Grønvej/Grønvangen ombygges således at den østvestgående strækning bliver gennemgående. Odensevej Trafikmodel Der er udarbejdet en trafikmodel for Langeskov, som viser hvor Langeskov kan forvente trafikale udfordringer i 2020 og hvad der evt. kan gøres for at afhjælpe disse. Udfordringer: Begyndende kødannelse ved Centervej/Grønvangen Begyndende fremkommelighedsproblemer ved Omfartsvejen / Industrivej Eventuelle tiltag: Ombygning af Odensevej / Omfartsvejen til signalanlæg Etablering af rundkørsel Omfartsvejen /Industrivej Ombygning af Odensevej / Centervej til signalanlæg Lukning af Nyvej Seperate venstre svingsbaner på Odensevej Omfartsvejen Håndværkervej Evt. ny vej Grønvangen Evt. p-areal Skovalleén Evt. ny vej Evt. p-areal Centervej Nyvej Centret Grønvej Grønvej / sivegade Ved at forlænge centervej skabes en større sammenhæng i centerområdet. En mulighed for at aflaste trafikforholdene i Centerområdet kan opnås ved at forlænge Håndværkervej således den forbindes med Centervej - vejkrydset Centervej/Håndværkervej udformes som en rundkørsel for at skabe en god afvikling af trafikken. Centervejs forlængelse mod øst bag om Langeskov Skole med forbindelse til Stavnsagergyden vil især aflaste Rønningevej som er en stærkt trafikeret skolevej til Langeskov Skole, afd. Bakken. Den ny sti- og gangtunnel ved stationen 15

16 Nyborg Kommune Nyborg Kommune Langeskov Langeskov Fremtidige boligerområder Evt. skovrejsning 16

17 >>Boliger i attraktive omgivelser Der er mange fordele ved at bo i Langeskov en af Langeskovs styrker som bosætningsby er bl.a. at der er adgang til et stort arbejdsmarked inden for relativ kort kørsel. Langeskov selv rummer også mange arbejdspladser især i kraft af byens store erhvervsvirksomheder og så rummer byen stort set det meste af det man har brug for i dagligdagen. Desuden er der mange fordele ved at bo i en overskuelig og tryg by, og samtidig være tæt på Odense - Danmarks tredje største by som byder på mange forskellige kulturtilbud. Nye boligområder på vej Der er en ny stor privat udstykning på vej i Langeskov Nord med mulighed for ca. 100 nye boliger, dette er med til at styrke byen bosætningsmæssigt. Der er også mulighed for at udstykke omkring 70 nye grunde i forlængelse af det eksisterende boligområde på Bakkegårds Allé. Vest for centerområdet påtænkes der opført seniorboliger i et plan med tilhørende små haver, jf. skraveringen på kortet til højre. Der er en stor efterspørgsel på bynære seniorboliger tæt på centerområdet hvor der er gode muligheder for at klare de daglige indkøb og tæt på den kommende station således at det stadig er let at komme omkring hvis man evt. ikke selv længere har en bil. Nyere bolig områder - boliger i landskabet ved Bakkegårds Allé Mulighed for forskellige typer af boliger Landskabet er et vigtigt element i udstykningsprincippet på Bakkegårds Allé. Udstykningen grænser op til moserne og ligger meget naturskønt. I selve udstykningen løber grønne kiler ind mellem grundene så udstykningen har et landskabeligt præg overgangen fra natur til boligområde bliver ikke så skarp, tingene flettes nænsomt sammen. Dette landskabsprincip fortsættes også i den fremtidige udstykning i forlængelse af Bakkegårds Allé. Udstykningen i Langeskov Nord har en anden karakter end udstykningen på Bakkegårds Allé og denne diversitet i de enkelte områder er en stor kvalitet. I Langeskov er der mulighed for at tilbyde forskellige boliger i forskellige sammenhænge til forskellige behov. Generelt er der god mulighed for at udstykke nye grunde til boliger i Langeskov og i forbindelse med det kommende super sygehus kan Langeskov meget vel vise sig som et attraktivt bosætningssted. Ved motorvejen etableres der en ny afkørsel til det nye sygehus og dermed ligger Langeskov meget attraktivt i forhold til det nye sygehus som arbejdsplads. Ældre bebyggelse med sjæl - boligerne langs Grønvej / Rønningevej 17

18 Nyborg Kommune Langeskov Rønninge Odense Kommune 18

19 >>Vækstby for erhverv Erhvervsvirksomhederne i Langeskov har en stærk profil og nærheden til motorvejen gør det let at komme dertil. Med den nye station kan der skabes nye potentialer for erhvervslivet i Langeskov. Når man ser på kortet til venstre som viser arealanvendelsen i Langeskov ser man at arealet til erhvervsvirksomheder er på størrelse med arealet til boligområder, hvilket også tydeliggør at erhvervsvirksomhederne har en stor og væsentlig betydning for Langeskov. Erhvervspolitik Kerteminde Kommune har i 2012 formuleret en erhvervspolitik i samarbejde med erhvervsforeningen og virksomhederne i kommunen. Visionen er at skabe et stærkt erhvervsliv i vækst understøttet af gode rammer for erhvervslivet og borgerne. En række handlinger og initiativer skal være med til at lede frem mod visionen, jf. erhvervspolitikken på Kerteminde Kommunes hjemmeside. Nogle af indsatserne er allerede igangsat eksempelvis arbejdes der bl.a. i øjeblikket på at skabe en indgang til kommunen for erhvervsvirksomhederne i form af et erhvervskontaktpunkt for således at spare virksomhederne tid og gøre kontakten til kommunen mere enkel og overskuelig. Byerhverv Langeskov er især kendt for sine store erhvervs- og industrivirksomheder langs motorvejen men erhvervsudvikling handler også om byerhverv. Der er gode og attraktive muligheder for at etablere byerhverv i bymidten i nærhed til stationen. Eksisterende bygninger med nedlagte funktioner kan finde ny anvendelse. Her er der mulighed for at indrette mange forskellige former for erhverv af mere videns- og serviceorienteret karakter, bl.a. flytter Fjerritslev apotek snart ind i den tidligere posthus bygning. Udvikling af byerhverv i bymidten kan organiseres på flere måder, det kan være helt traditionelle modeller eller det kan måske være en form for virksomhedsfællesskaber hvor flere typisk mindre virksomheder, iværksættere og frelancere har mulighed for at leje sig ind og benytte sig af forskellige former for fælles faciliteter, eller der kan arbejdes med arbejdspladshoteller hvor virksomheder kan købe eller leje en arbejdsplads til deres eventuelle langdistancependlere, der er bosat i Langeskovområdet. Især med den kommende station kunne det være attraktivt at indrette nye former for erhverv, da det er let at komme til og fra byen. I Fynsprojektet som er et samarbejde mellem de fynske kommuner og Miljøministeriet er der lagt op til samarbejde om fælles vækst på Fyn således at Fyn kan blive stærkere til at markere sig og være stærkere rustet til fremtiden. Planlægningen stopper ikke ved den enkelte kommunegrænse - for at tingene skal give mening og hænge sammen skal kommunerne samarbejde med nabokommunerne så man får en sammenhængende planlægning. Det vil samlet set give en merværdi som vil komme hele Fyn til gavn. Som et eksempel kan nævnes Langeskovs erhvervsarealer ved motorvejen som efterhånden er ved at være udbygget. I Fynsprojektet kan der samarbejdes med Odense om at udlægge yderligere erhvervsarealer og på den måde kan man skabe et endnu større erhvervscentrum omkring Langeskov ved motorvejen. Nogle af disse erhversvirksomheder vil ligge i Odense Kommune, men medarbejderne bor måske i Langeskov eller handler i Langeskov fordi det er tæt på. Det overordnede perspektiv er vigtigt da tingene hænger sammen og skaber en synergi. Et hotel i nærhed til motorvejen Der har gennem længere tid været et ønske om at etablere et hotel ved motorvejen, som også kunne fungere som konferencecenter ved afholdelse af størrre møder og som overnatningssted for erhvervslivets forretnings forbindelser. I forbindelse med revideringen af kommuneplan 2013 har Kerteminde Kommune forelagt ønsket for Naturstyrelsen. Naturstyrelsen påpegede at det ikke er muligt at anlægge et motel / hotel ved motorvejen, da landsplansdirektivet fastslår at de motorvejsnære arealer skal anvendes til transport tunge erhverv og denne kategori kan et hotel / motel ikke komme ind under. Der er dog mulighed for at etablere et hotel / motel andre steder i Langeskov, det må dog blot ikke være på arealerne langs med motorvejen. 19

20 Daginstitution og borgerhus Center- og stationsområde Grønvangen / Grønvej / Rønningevej Langeskov skole og hallerne 20

21 >>En levende bymidte Området omkring børnehaven, center og stationsområdet og Langeskov skole er steder hvor de fleste borgere i det daglige har eller vil få deres gang i en eller anden udstrækning. Fordi de handler i centret eller fordi de evt. skal med toget, eller bringe børn til og fra skole og daginstitution, eller måske fordi de skal dyrke idræt ved arealerne omkring Langeskov skole og hallerne - eller måske låne en bog på biblioteket. Station Biblioteket er i dag beliggende i en ældre villa men ønskes flyttet til nogle mere nutidge rammer. Den endelige placering er endnu ikke afgjort, da der sideløbende med masterplanen har været en borgerproces omkring placeringen af de kommunale servicefaciliteter herunder biblioteket. Bymidten Visionen er at binde bymidten bedre sammen og definere et mere klart og stærkt forløb omkring vejstrækningen Grønvangen / Grønvej / Rønningevej. Langs denne vejstrækning ligger de tre punkter / områder stations- og centerområdet, den nye daginstitution / borgerhuset og Langeskov skole / hallerne. De tre områder udgør byens omdrejningspunkter byens centrum i kraft af at størstedelen af borgerne har deres gang her i løbet af dagen. Stations- og Centerområdet Stationen kobler sig til centerområdet og sammen har de potentialet til at definere en stærk bymidte. Der arbejdes med at gøre centret mere åbent og inviterende og der skabes mulighed for at bygge i højden så markeringen af et centrum bliver mere klart visuelt. Der etableres nogle mere indbydende mødesteder i byrummet omkring centeret, da området her er byens ansigt udadtil for de rejsende som ankommer med toget. Biler Biler Togstation ankomstplads fælleshus udstillingshus kiosk boliger street aktiveter Centervej Daginstitutionen Daginstitutionen er en nyskabende institution et fyrtårn som på innovativ vis sammentænker pædagogikken, de fysiske omgivelser og sunde miljøer for at skabe optimale rammer for børnenes trivsel, udvikling og læring. Både lokalt og nationalt skal institutionen inspirere andre. Visionen er at instituionen skal have et tæt samspil med det omgivende samfund så alle borgere i lokalområdet får glæde af den nye instituion. Grønvej Springvand Bytorv Fitness passagen markedsplads p-plads Daginstitutionen kan bruges til andre formål når børnene ikke er der således at Stationen, forbindelse til regionen Byen (Cykler) 1:5000 Langeskov får et springbræt Kerteminde kommune & Praksis arkitekter

22 Den nye daginstitutionen 22

23 bygningen også fungerer som borgernes hus et samlingssted. Institutionen ligger i forbindelse med arealerne som også bruges til kræmmermarkedet og her er der også mulighed for at skabe et samspil mellem daginstitutionen og kræmmermarkedet etc. Der er mange muligheder for at skabe et aktivt hus med den nye bygning. interaktiv leg Langeskov skole og hallerne Området omkring hallerne og Langeskov skole udgør et stærkt sportsknudepunkt i byen som ønskes udbygget med yderligere og alternative fritidsmuligheder for den enkelte borger. En borgergruppe har fået udarbejdet et udkast til hvorledes det evt. kunne være, jf. planen til højre. Der er et ønske om bl.a. løbesti, parkour, skateranlæg, scene, interaktive boldvæg og diverse former for interaktiv leg. De interaktive legeredskaber går fint i tråd med Langeskov skoles fokus på moderne teknologier. Moderne teknologi er nemlig en væsentlig del af Langeskov skoles identitet. En gruppe elever fra 8. og 9. klasses vandt i november 2012 en konkurrence om at bygge en robot og programmere den til at udføre en række opgaver. Eleverne vandt konkurrencen over 18 andre hold fra Fyn og efterfølgende deltog de i en skadinavisk konkurrence i Oslo. Udkast for udbygning af udearealerne bagved Langeskov skole, udarbejdet af en borgerarbejdsgruppe. Sammenhængen De tre ovennævnte områder er forbundet af en streng som skaber sammenhængen gaden som går fra daginstitutionen i vest forbi center- og Stationsområdet og hen til Langeskov skole i øst, jf. skitsen på side 20. Visionen er at gøre gaden mere grøn og levende - en gade der i højere grad opfordrer til bevægelse, en aktiverende bygade, eksempelvis i form af belægninger belysning og byrumsinventar etc. således at den defineres mere klart som byens gade. Langeskov skole ligger i forlængelse af Frydenlunds søerne, og er beliggende i det grønne bælte der favner Langeskov. Det er bl.a. visionen at det er her man kommer fra byen og videre ud i naturen, det er her gaden kobles til de rekreative stier som løber rundt om byen. Ved daginstitutionen hvor vejen slutter er visionen at en sti fortsætter og dermed laver en kobling til den rekreative ring mod vest. Således at den aktiverende bygade går fra øst mod vest og forbindes til det rekreative bånd der favner byen. 23

24 Det rekreative bånd Sydlige del af Urup Dam Geels Å Vejrup skov Grusgrav Planteskole Skole og halområdet, sport 10 km løbesti Rekreativ støjvold Bytoften Hakkehave skoven Røjerup mose Rideskole Eksempler på rekreative over- og underføringer 24

25 >>Det rekreative bånd Rundt om Langeskov ligger en masse skøn natur - steder hvor man kan gå på opdagelse, løbe en tur, søge ro, lave mad over bål, overnatte i et shelter, mulighederne er utallige. Visionen er at tydeliggøre og styrke sammenhængen og at få bundet disse steder sammen i et stisystem - et rekreativt bånd som favner byen. Mange af oplevelserne er der allerede, men der er også mulighed for at tilføje nye steder. Måske kan der laves skovrejsning et sted, og måske kan der opsættes et shelter et andet sted, hvor daginstitutionen eksempelvis kan tage hen på udflugt og spise deres madpakke, og et tredje sted kan der måske være en naturlegeplads. Rekreative områder mod vest Langeskov afsluttes i dag mod vest af Geels Å. Omkring å-løbet er der udpeget flere naturområder som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Sammen med de nærliggende skovområder, er der mulighed for at skabe et rekreativt område. Området kan evt. udbygges med henblik på at skabe flere levesteder for det naturlige plante- og dyreliv, samt skabe mulighed for at anlægge cykel- og gangstier og forskellige naturoplevelser gennem området. Visionen er at stierne videreføres mod syd ind i Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner til det rekreative grusgrav område Tarup-Davinde. Langeskov øst skal støjvolden langs motorvejen udbygges yderligere. Visionen er at den ligesom den eksisterende støjvold i høj grad anvendes til rekreative formål med stier og lignende. I sin endelige form kan den bruges til at skabe forbindelse til Vindinge Å, der naturligt fører ud af kommunen mod Nyborg. Der er desuden i kommuneplan 2009 udpeget store arealer til skovrejsning og derfor vil skov her være det bærende element i områdets naturprofil. Til understøtning af dette har Nyborg Kommune også udpeget større arealer til skovrejsning, hvilket på sigt kan føre til etablering af op mod 150 ha ny skov. Rekreative områder mod nord På byens nordlige side indtænkes en øst-vest gående sti som slutter ringen. Fra nord-vest vil stisystemet være meget tæt på det sydøstligste hjørne af Natura 2000-området Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose, hvor der er en naturlig følgelinje langs Geels Å. Urup Dam Rekreative områder mod syd Lige uden for Kerteminde kommune mod syd ligger Hakkehave Skov, hvori der i samarbejde med Odense Kommune og de pågældende lodsejere kan arbejdes for at skabe bedre tilgængelighed for offentligheden til skoven. Det historiske Bytoften ligger også i det sydlige Langeskov. Der arbejdes for at skabe bedre forbindelser mod nord og mod øst til henholdsvis Røjerup Sø over motorvejen og gennem Rønninge Moserne til Rønninge. Vejrup skov Evt. nyt skov Tarup / Davidende Rekreative områder mod øst Området omkring Røjerup Sø vil med yderligere udbygning af østbyen, være en naturkile gennem byen - et attraktivt sted for borgerne. Som sti kan området føres videre mod nord forbi Bakkegårdsskolen til byens nordlige del - enten via en sti langs banen hen til den gamle jernbanetunnel eller evt. ved at etablere en ny passage over eller under jernbanen tæt ved planteskolen. Ved udbygningen af Tarup / Davidende Rønninge golf 25

26 26

27 >>Fra plan til realisering Masterplanen beskriver en række projekter nogle er lige på trapperne og til at gå i gang med og andre er langsigtede planer og overordnede visioner for byudviklingen. Daginstituionen, seniorboligerne og Stationen vil stå klar inden for de nærmeste år, hvorimod arbejdet med den rekreative forbindelse omkring Langeskov er en mere overordnet vision som der arbejdes hen imod gennem en lang årrække. Områdefornyelse Arbejdet med områdefornyelsen omkring centerområdet er i opstartsfasen, der arbejdes pt. på at skrive et program som beskriver de kommende indsatser nærmere. Her inddrages et nedsat borgerpanel samt 7. klasserne på Langeskov skole. De skal være med til at kvalificere arbejdet og se på hvorledes udearealerne omkring center- og stationsområdet kan forbedres og gøres mere attraktive både for børn og ældre. forskel på hvordan projekterne tænkes realiseret og hvordan finansierings mulighederne er. Nogle projekter forudsætter kommunal finansiering, men med forskellige muligheder for medfinansiering eksempelvis statslige midler, fondsmidler etc. og andre projekter er private projekter og dermed også private investeringer. For i fremtiden at genere vækst og dermed også styrke økonomien er det nødvendigt at investere i udviklingen af byen en attraktiv by tiltrækker nye borgere og nye virksomheder ser en fordel i at etablere sig netop her. De frivilliges indsats Et andet projekt som omhandler udearealerne ved tennisbanerne bagved Langeskov skole er opstået udelukkende på baggrund frivillige kræfters indsats. Projektet går ud på etablere et udendørs aktivitetsområde - en park af aktiviteter med eksempelvis parkour, løbesti, streetbasket, skateranlæg, forskellige former for interaktiv leg og meget andet. Projektet finansieres ved hjælp af fondsmidler og allerede nu har den frivillige arbejdsgruppe skaffet en tredjedel af kapitalen. Dette er et rigtig fint eksempel på hvordan den enkelte selv kan være med til at få tingene til at ske og være med til at præge byudviklingen i en positiv retning. Det fremadrettede arbejde Der vil blive lagt vægt på at byens borgere,foreningsliv, erhvervs- og handelsliv og forskellige interessegrupper inddrages og er en aktiv part i realiseringen af projekterne. Det er altid vigtigt at sikre at der er en fælles opbakning til målet og de konkrete projekter. Når projekterne engang er realiseret er det jo i høj grad Langeskovs borgere, foreninger og erhvervsliv der skal fylde liv og aktivitet i rammerne. Økonomien Realiseringen af planerne kræver betydelige investeringer, og projekterne kan ikke realiseres på en gang og heller ikke af Kerteminde Kommune alene. Der er 27

September 2011. Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan

September 2011. Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan September 2011 Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan 2 en helhedsplan for Årslev-Sdr. Nærå indholdsfortegnelse indhold og introduktion s. 2 boligvalg anno 2011 s. 4 Årslev-Sdr. Nærå i dag s. 6

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Udviklingsprogram. ZebraBy Viby. VIBY Sjælland

Udviklingsprogram. ZebraBy Viby. VIBY Sjælland Udviklingsprogram ZebraBy Viby VIBY Sjælland Side Forord 2 Kort om ZebraBy i Viby 3 Kvaliteter vi bygger videre på... 4 De fem udvalgte indsatsområder 5 Ny dynamik og optimisme 7 Samlekraft og spændende

Læs mere

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan Liv i Skals livsglæde nærvær tryghed fællesskab indflydelse kvalitet Du kan finde denne plan på www.liviskals.dk Liv i Borgernes egen Udviklingsplan for Skals 2 Indhold Del I: Indledning og baggrund Indledning

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 VORES VISION FOR GL. VALBY Gl. Valby skal være en bæredygtig ramme om det gode liv. Gode fysiske og sociale forbindelser på tværs af områder, generationer

Læs mere

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP Landsbyplan 2007-2020 Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk en er udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne Henvendelse angående Landsbyplanen Lokalrådsformand

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune planstrategi 2015 Planstrategi 2015 - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune Planstrategi 2015 Forord Vi skal være en dynamisk kommune det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet.

Læs mere

Helhedsplan Stenlille

Helhedsplan Stenlille Sorø Kommune Helhedsplan Stenlille Strategi for udvikling og byforbedring Styrk Stenlille HELHEDSPLAN STENLILLE Helhedsplan Stenlille Strategi for udvikling og byforbedring Forord Denne helhedsplan for

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE

VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE Planstrategien er udarbejdet af Teknik & Miljø, Vamdrup kommune Forslaget er vedtaget af Vamdrup byråd i januar 2006 Layout: Teknik

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTEPLAN PLAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB

HEDENSTED BYMIDTEPLAN PLAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB HEDENSTED BYMIDTELAN LAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB KOLOFON Denne bymidteplan er udarbejdet af Hedensted Kommune, team By & Landskab. Arbejdet med bymidteplanen

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

Hovedgård. Helhedsplan for Hovedgård TEKNIK OG MILJØ

Hovedgård. Helhedsplan for Hovedgård TEKNIK OG MILJØ Hovedgård Helhedsplan for Hovedgård TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Hovedgård Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder. Det er ikke

Læs mere