Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl i Havbådehuset Slette Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand"

Transkript

1 Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning 4 : Årsregnskab 5 : Indkomne forslag 6 : Budget 2011, herunder fastlæggelse af kontigent 7 : Valg til bestyrelsen. Knud Erik - Paul og Vagn er på valg. 8 : Valg af revisor og revisor suppleant 9 : Eventuelt Vagn Nielsen bød alle velkommen til generalforsamlingen og takkede for frem mødet. Der var 22 mødt. Dagsorden blev gennemgået. Der efter gik man i gang med dagsorden. Ad-1)- Johan Jørgensen blev valgt som ordstyrer. Ad-2)- Jens Michael Pedersen blev valgt som referent Vagn Nielsen og Poul Hansen blev valgt som stemmetæller

2 Ad-3)- Årsberetning fra Vagn 2012 har været et fornuftigt år for Elbo. Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling og vi har været 28 medlemmer, 11 bådførere og 17 menige. Der har været sejlet 110 timer fordelt på 40 ture, og med i alt 163 personer. Det er lidt flere end sidste år, og turene har hovedsagelig været fiskeri og træning af bådføreraspiranter. Vi har i år betalt 5000,00 til fælles forsikringspulje og 5000,00 til spillet (det har kostet os 125 kr. til spillet hver gang vi har været ude) og endelig har vi indsat 12000,00 på en Elbo rep. konto, som vi kun kan hæves i fællesskab med Peter Madsbøll. Generelt har der været fisket mere i det forløbne år end nogensinde før, til gengæld har der overhovedet ikke været sejl på Elbo, måske kunne vi gøre en større indsats for få gang i sejlene igen. Vi har også i 2012 holdt sæsonstart fællesspisning og julefrokost, der har været mellem 15 og 20 tilfredse deltagere til arrangementer. Der har også 2012 været torsdagssejladser, men i år bør vi nok diskutere hvad der skal ske på disse aftner, skal der trænes sejlads? eller fiskes? og skal vi starte tidligere, skal det overhovedet være om aftenen? Der har været afholdt kursus i brug af spil, og der er nu 10 af vore medlemmer der må køre med spillet listen hænger i spilhuset. Villy og Jens Mikael har lavet et kursus i brug af GPS, og lavet et let fatteligt materiale der viser hvordan man plotter en position ind på GPS`n, nu skal det så bare afprøves på vandet. Som noget nyt er Elbo kommet på face-book tak til Karsten E for at oprette siden. Vi har også lavet en folder der fortæller noget om Elbo og om hvordan man bliver medlem. Jane er blevet valgt i bestyrelsen for HHH, og vi har derfor nu en god kontakt og kan følge med i hvad der sker der.

3 Vi har i løbet af året haft vedligehold og reparationer på Elbo. Vi måtte have professionel hjælp til tomgangsreguleringen på motoren og til at få udskiftet startnøglen. Resten, udskiftning af skrue, lænsepumpe, slidbrædder, pullert og udløsere /patroner i redningsveste m.m. har vi klaret inden for egne rækker. Da vi sidst på året fandt ud af at vi havde et underskud på vores oliekonto, besluttede bestyrelsen at vi måtte sætte en timepris på brugen af Elbo, således at de udgifter der er forbundet med brug af Elbo og traktor bliver dækket af dem der bruger båden. Prisen blev sat til 60,00Kr/ time og det er vores vurdering at den pris er acceptabel og dækker omkostningerne ved brug af Elbo. I et forsøg på at tjene lidt ekstra, prøvede vi sammen med Jammerbugt og Feriehotellet at lave sejladsen med hotellets gæster i uge 42. Det blev ikke nogen succes, der kom ikke en eneste interesseret fra hotellet. Sidst men ikke mindst har vi sammen med Jammerbugt fået tildelt Kr. fra Velux fonden til indkøb af en traktor. Elbo s krav til denne traktor er at den skal kunne trække Elbo på land, altså være 4 hjuls trukket, mekanisk simpel og billig i reparationer. Arbejdet med at finde den rigtige er i gang. Også i år har bestyrelsen fundet en kandidat til at modtage Elbo trøjen. Vi er enige om at Karsten Bindslev er en værdig modtager. Han har over alle Elbo årene dokumenteret vigtige begivenheder og her på det seneste også hans egne evner som fisker! Karsten har i de forløbne år taget 100 vis af billeder, lavet flere mapper og på den måde blevet vores helt egen dokumentator. Ad-4)- Jane Lakmann gennemgik regnskabet det blev afsluttet d (regnskabsåret startede , pga. en regning, vi havde besluttet skulle på 2011regnskabet, men som ikke nåede at komme inden nytår) Der har været indtægt fra kontingent fra 28 medlemmer og dieselpenge rundvisning og salg af huer. Udgifter til Møder og fællesspisning - vedligehold af Elbo sikkerhedsudstyr der er sat tryk på redningsveste og overlevelsesdragter eftersyn af redningsflåde for brug af spil forsikring kontorartikler udgifter til ny oprettet reparationskonto.

4 Regnskabet viser et overskud på 3578,36 kr. Regnskabet blev godkendt. Ad-5)- Indkomne forslag ingen Ad-6)Budgettet er lavet ud fra 25 medlemmer. Der forventes at der kommer lidt flere og flere bådføre. I budgettet er der indregnet de ,00kr. som er Elbo s andel i bevillingen fra Velux til indkøb af en ny traktor sammen med Jammerbugt. Der egnet med at der skal være sæsonstart og fællesspisning - ud gifter til vedligehold - eftersyn af brandslukker brug af spil forsikring og reparationskonto Det viser et underskud på budgettet på 2350,- og med det indestående der er er overskuddet på 1228,00 Der blev ingen ændring i kontingentet for menig og bådføre. Kommentarer til budgettet Beløbet fra Velux kan kun bruges til køb af traktor. Hvis ikke alle pengene bruges så går de tilbage til Velux. Vedr. beløb til reparationskontoen det er et fast beløb på 4000,00 kr. om året som sættes ind på Elbo s egen konto og kan kun i samråd med Peter Madsbøll bruges til rep. af Elbo. Der var en kommentar til regnskabet vedr. rundvisning det ser ud til at det er HHH der laver de fleste. Det prøver bestyrelsen at finde ud af om vi kan kommer mere på bane der for at øge indtjeningen. Prisen på diesel ved brug af Elbo er lavet om til en timepris. Og der ved regnes der med at der kommer en bedre balance i udgifterne til brændstof. Ad-7)- Valg til bestyrelsen Formand Vagn Nielsen ønskede ikke genvalg Knud Erik Kristensen ønskede ikke genvalg

5 Poul Hansen mod tog genvalg Kim Georgsen var ikke på valg men først til næste år, men ønsker ikke at forsætte i bestyrelsen. Kim har lovet at forsætte med at uddanne bådføre Der blev forslået Villy Schmidt Jens Michael Pedersen Som begge blev valgt For at respektere Kim Georgsen s valg blev Knud Erik Kristensen overtalt til at blive i bestyrelsen i det år Ad-8)- Valg af revisor Johan Jørgensen og Karsten Eckardt blev valgt Ad-9)Der blev talt om ikke man kunne forenkle processen, når der bliver lavet fiske eller sejlture. Det er sådan nu at Knud Erik hjælper med at samler holde og så kontakter han Poul om lån af båd. Der blev foreslået at det måske skulle være samme person der havde begge. Det var der god forståelse for fra alle sider så det blev Knud Erik der står for begge dele frem over. Der blev spurt efter om det så kun er Knud Erik der kunne sammen satte et hold. Og til dette blev det kraftigt understreget at alle kunne beslutte at de ville ud at sejle sammen så hvis der var 3 der gerne ville af sted sammen kunne de bare kontakte Knud Erik for lån af båden men hvis man gerne ville have lidt flere med så er det Knud Erik der hjælper med at finde et par stykker mere. Systemet blevet lavet for at der var flere der fik muligheden for at komme med på en tur. Der var noget snak om den nye traktor og når nu ikke alle bådelag er medejere, hvordan skulle det økonomiske ved brugen af den afgøres. Til dette kunne bestyrelsen kun bekræfte at det måske bliver en udfordring.,men der findes en fornuftig løsning. Der er blevet aftalt med Jammerbugt at der findes to mand fra

6 hvert bådelag til køb a af traktor og der blev forslået Kim Georgsen og Gunnar Dahl bestyrelsen tager kontakt til dem for en aftale. Der blev diskuteret lidt om en årlig opfriskning af bådføre og spilmand og dette tages op i bestyrelsen Jane kunne fortælle at der i HHH er aftalt at hvert bådelag og værftet får 5 min på generalforsamlingen til at fremlægge hvad der sker lige på deres område. HHHavbåde holder generalforening lørdag d.13. april kl. 10 og søsætning af Skarreklit er planlagt til kl. 14 samme dag. Hele HHHs regnskab for de sidste 5 år er nu blevet omposteret, så det passer til budgettet for Vækstforum og omsider endeligt godkendt. Vækstforums støtte må kun bruges til den ikke-kommercielle del af HHH (bådene og havbådehuset) og det har taget lang tid at pille regnskabet fra hinanden og sætte det sammen igen, så Vækstforum kunne blive tilfredse. Projektperioden er af samme grund blevet forlænget med et ½ år til udgangen af juni i år. Dvs. at de småbåde, værftet skal til at bygge efter Skarreklit er kommet ud også hører budgettet for Vækstforum.

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser. Skawdyks generalforsamling 2014 Fredag den 28. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X Vej 39, 9990 Skagen. Fremmødte: 29. heraf 21 stemmeberettigede. Grundet at mødet trak ud var der frafald under

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere