Analyse: Byggekrisen værst for de største

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse: Byggekrisen værst for de største"

Transkript

1 Pressemeddelelse 15. oktober 2013 Analyse: Byggekrisen værst for de største En ny analyse af aktuelle regnskaber fra landets byggevirksomheder viser, at krisen går langt hårdest ud over sektorens største virksomheder. Det seneste regnskabsår blev det hidtil værste for de største virksomheder, mens de mellemstore virksomheder nu oplever markant fremgang. De seneste regnskaber fra de danske byggevirksomheder vidner om store forskelle i virksomhedernes succes med at lægge krisen bag sig. De største byggevirksomheder med flere end 250 ansatte har i seneste regnskabsår genereret et samlet underskud på godt 100 millioner kroner, og det er det dårligste resultat i mange år. Modsat oplever de mellemstore virksomheder med ansatte en markant fremgang i indtjeningen, idet denne gruppe af virksomheder er lykkedes med at vende et samlet underskud på knap 400 millioner kroner i 2011 til et samlet overskud på næsten 560 millioner kroner i seneste regnskabsår. Totalt set er byggesektoren også blevet bedre til at tjene penge, idet byggevirksomhederne samlet set løftede indtjeningen fra godt to milliarder kroner i 2011 til godt tre milliarder kroner i seneste regnskabsår. Det er resultatet af de i alt regnskaber, som landets byggevirksomheder i år har afleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og som alle rummer fem års historik for virksomhedens drift. På baggrund af data fra Krak Markedsdata og Proff.dk har Spar Nord analyseret regnskaberne, og samlet set tegner regnskaberne et billede af en sektor, der nu langsomt er ved at rykke fri af krisen. Det vurderer cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm. Cheføkonom: Nedtur bremset - For sektoren som helhed ser den historisk voldsomme nedtur nu ud til at være bremset og vendt til en svag, positiv udvikling, siger Jens Nyholm. - Men det er stadig bekymrende at se, hvordan de største byggevirksomheder lider. For når en af de store knækker, som vi så det med Pihl og Søn for nylig, så får det uundgåeligt store, negative konsekvenser for den underskov af små og mellemstore virksomheder, der blandt andet lever af at være underleverandører til de største, fortsætter han. Idet Pihl og Søn er under konkursbehandling indgår den ikke i analysen. Analysen viser imidlertid, at en anden af sektorens største virksomheder MT Højgaard tegner sig for sektorens største underskud i seneste regnskabsår med et underskud på knap 515 millioner kroner. Bedst at være lille eller mellemstor Modsat sektorens største virksomheder går det langt bedre for de mellemstore virksomheder. De største overskud kommer fra kranvirksomheden BMS A/S og entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S, mens ejendomsselskabet Rolf Barfoed A/S i 2012 lykkedes med at reducere underskuddet markant til 170 millioner kroner og dermed også bidrager til den positive udvikling blandt de mellemstore virksomheder. - Vores data viser, at de mellemstore virksomheder med ansatte oplever en markant fremgang i indtjeningen. Denne gruppe af virksomheder er lykkedes med at vende et samlet underskud på knap 400 millioner kroner i 2011 til et samlet overskud på næsten 560 millioner kroner i seneste regnskabsår, siger Stefan Kercza, administrerende direktør hos Eniro Danmark, der står bag Krak Markedsdata og Proff.dk. Spar Nord 15. oktober

2 Totalt set er byggesektoren også blevet bedre til at tjene penge, idet byggevirksomhederne samlet set løftede indtjeningen fra godt to milliarder kroner i 2011 til godt tre milliarder kroner i seneste regnskabsår. - Fremgangen for de mellemstore skyldes hovedsageligt en betydelig forbedring af resultatet i enkelte virksomheder i denne gruppe, men analysen tegner alligevel et ret tydeligt billede af, at det lige nu er bedst at være blandt de små og mellemstore byggevirksomheder. Det er i øvrigt det samme billede, som tillidsindikatorerne tegner, og det gælder både for byggevirksomheder som andre dele af erhvervslivet, uddyber Jens Nyholm. Han hæfter sig også ved, at de små byggevirksomheder med under 50 ansatte har fastholdt et højt indtjeningsniveau i de seneste år og dermed har været i stand til at polstre sig i form af opbygning af egenkapital. Dansk Byggeri: Vi står på bunden I erhvervsorganisationen Dansk Byggeri vurderer chefkonsulent Andreas Fernstrøm også, at aktivitetsniveauet i sektoren har nået bunden og nu langsomt vil begynde at stige i resten af 2013 og ind i Det frie fald er stoppet, og senest har vi blandt andet fået en ny boligjobordning på plads, der bestyrker os i troen på, at det kommer til at gå fremad herfra. Han tilføjer, at krisen har ramt hele sektoren, men at nybyggeriet er det hårdest ramte område, mens virksomheder beskæftiget med anlægsprojekter er sluppet mere nådigt igennem krisen på grund af offentlige investeringer. - Det går fremad, men sektoren lider stadig under den bygningsmæssige overkapacitet, der blev opbygget i årene op til finanskrisen, ligesom sektoren er afhængig af de politiske initiativer, der bliver taget for at stimulere efterspørgslen, supplerer Jens Nyholm og slutter: - Det er for tidligt at sige, at byggevirksomhederne nu er inde i et selvbærende opsving ikke mindst set i lyset af de største byggevirksomheders indtjeningsvanskeligheder. Men samlet set lysner det, lyder det afsluttende fra Jens Nyholm. For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt venligst: Chefkonsulent Andreas Fernstrøm, Dansk Byggeri. Tlf eller Pressechef Leif Lind Simonsen, Spar Nord. Tlf eller Kommunikationschef Kristoffer Apollo, Eniro Danmark (herunder Krak Markedsdata og Proff.dk). Tlf eller Om Regnskabsanalysen 2013 På baggrund af data fra Krak Markedsdata og Proff.dk analyserer Spar Nord årligt de regnskaber, som danske virksomheder indrapporterer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Analysen fokuserer på virksomhedernes udvikling i resultat før skat, egenkapital og balance sådan, som virksomhederne selv rapporterer tallene i regnskaberne. Analysen dækker samtlige hovedselskaber med rapporteringspligt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som har rapporteret i perioden januar 2013 til august Herfra fratrækkes virksomheder med færre end fem års regnskabshistorik samt virksomheder, der er under konkursbegæring. Datagrundlaget for regnskabsanalysen omfatter samtlige sektorer i dansk erhvervsliv, men analysen har alene fokus på at beskrive og forklare udviklingen i et udvalgt antal sektorer som eksempelvis byggeri, industri og handel/detail. Spar Nord 15. oktober

3 Om Spar Nord Med næsten kunder, cirka medarbejdere og 90 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år leveret trecifrede millionoverskud og landede i 2012 med et overskud før skat på 290 millioner kroner. Spar Nord ejes af flere end aktionærer. For yderligere information se Om Proff.dk og Krak Markedsdata Proff er Danmarks markedsplads for business-to-business-samhandel. Proff er stedet, hvor du frit tilgængeligt finder flest samlede informationer om dansk erhvervsliv med mange nyttige data omkring virksomheder og ledere alt sammen gratis. Krak Markedsdata er en førende online-erhvervsdatabase med informationer om flere end danske virksomheder. Et effektivt værktøj til segmentering, analyse, dataovervågning og emnegenerering. Proff og Krak Markedsdata udgives af Eniro Danmark A/S. For yderligere information se og Spar Nord 15. oktober

4 Regnskabsanalysen 2013 Fem regnskabsår i den danske byggesektor Sektorbeskrivelse: Byggeri (ikke håndværk): Bygge- og anlægsvirksomhed [segmentering: størrelse] Fakta om dataudtrækket virksomheder er trukket ud inden for denne sektor. Heraf er virksomheder hovedselskaber. Af hovedselskaberne har i alt virksomheder aflagt regnskaber for alle fem seneste år. 495 af disse er dog under konkursbehandling. Det efterlader i alt virksomheder med tilsammen ansatte i 2012 og en samlet indtjening på 3,11 mia. kr. i Egenkapitalen for virksomhederne er på 33,05 mia. kr. og balancesummen på godt 111,90 mia. kr. i 2012 (de akkumulerede tal bør ikke anvendes, da eks. antal medarbejdere er forbundet med stor usikkerhed). De virksomheder fordeler sig på følgende virksomhedsstørrelser: Virksomheder <50 ansatte: virksomheder Virksomheder >50<250 ansatte: 166 virksomheder Virksomheder >250 ansatte: 24 virksomheder Spar Nord 15. oktober

5 Soliditet Illustration 1: Virksomhedernes soliditet udvikler sig i perioden fra 30,27% i 2008 til 29,45% i 2012 svarende til et fald på 2,70%. Perioden indeholder dog en ret stor variation. Illustration 2: Ser vi på virksomhedernes soliditet inden for de forskellige virksomhedsstørrelser er der relativt store forskelle. De små virksomheder har været relativt stabile, mens de mellemstore og store er faldet henholdsvis 19,35% og 16,92% i perioden. Fakta - soliditet: års udvikling 5 års udvikling < 50 ansatte 29,63% 28,92% 28,57% 28,99% 30,65% 5,74% 3,44% ansatte 35,52% 39,35% 35,68% 29,49% 28,65% -2,86% -19,35% > 250 ansatte 28,44% 32,39% 29,82% 24,76% 23,63% -4,56% -16,92% Total 30,27% 30,85% 29,78% 28,47% 29,45% 3,42% -2,70% Spar Nord 15. oktober

6 Resultat før skat Illustration 3: Virksomhedernes resultat før skat faldt kraftigt fra 2008 til 2009 og 2010, men er steget markant de seneste to år. I hele perioden er indtjeningen faldet med 42,36%. Fra 2011 til 2012 har stigningen dog været 43,68%. Illustration 4: De forskellige virksomhedsstørrelser har udviklet sig meget forskelligt henover perioden. Siden 2008 er det gået tilbage, og i 2012 ligger indtjeningen stadig 42,36% under niveauet i Fakta - resultat før skat års udvikl. 5 års udvikl. < 50 ansatte ,08% -19,18% ansatte ,67% -47,33% > 250 ansatte ,98% -110,05% Total ,68% -42,36% Spar Nord 15. oktober

7 Egenkapital Illustration 5: Egenkapitalen faldt frem til 2011, men er det seneste år steget igen. Det samlede fald for perioden er på 6,41%. Illustration 6: Egenkapitalen har udviklet sig negativt i perioden for alle virksomhedsstørrelser. De største virksomheder er dog hårdest ramt med et samlet fald på 21,85%. De mellemstore har klaret sig bedst med et samlet fald på kun 2,76%. Fakta egenkapital års udvikl. 5 års udvikl. < 50 ansatte ,79% -4,66% ansatte ,92% -2,76% > 250 ansatte ,70% -21,85% Total ,75% -6,41% Spar Nord 15. oktober

8 Balance Illustration 7: Udviklingen i balancen har været negativ frem mod 2010, hvor balancen igen begyndte at stige. Faldet fra 2008 til 2012 har været på 3,81%. Illustration 8: Udviklingen i balancen har været negativ for de små og store, men positiv for de mellemstore. De små og store er faldet med henholdsvis 7,83% og 5,92%, mens de mellemstore har formået at vækste med 20,58%. Fakta balance års udvikl. 5 års udvikl. < 50 ansatte ,94% -7,83% ansatte ,04% 20,58% > 250 ansatte ,62% -5,92% Total ,28% -3,81% Spar Nord 15. oktober

9 Størst indtjeningsfremgang og tilbagegang Bedste og dårligste udvikling i resultat før skat fra 2011 til 2012 i absolutte tal (000) Små virksomheder største indtjeningstilbagegang Tk Development A/S Fm-Søkjær Holding 1 A/S Torben Lind Holding ApS Z-Huset A/S Tk Bygge-Holding A/S Tk Development Danmark A/S W-Investering ApS Boligland ApS I/S Byggefelt B Fiskenæs A/S Små virksomheder største indtjeningsfremgang Kongsberg A/S Sjælsø Lyngby Søpark A/S Wtcc III P/S Nicolineparken A/S Bela - Dan Enterprise ApS Niels Baunsøe A/S Realdania Byg A/S Fredericia Arealudviklingsselskab Sjælsø Projektudvikling II ApS Sjælsø Margretheholm A/S Mellemstore virksomheder største indtjeningstilbagegang Anker Hansen & co. a/s LKF Vejmarkering A/S Hornum Murer- og Entreprenørforretning Knud Kristensen A/S Otis A/S Nyfors Entreprise A/S Søren Vangsted Vest A/S HP Byg A/S B. Nygaard Sørensen A/S Hans Henning Nielsen A/S Tokheim Scandinavia A/S Spar Nord 15. oktober

10 Mellemstore virksomheder største indtjeningsfremgang Züblin A/S Nordic Waterproofing A/S Dansk Auto-Værn A/S EMR, Murer & Entreprenør A/S GK Danmark A/S Relacom Denmark A/S Bms A/S Jysk Rørteknik Pankas A/S, Hovedkontor Rolf Barfoed A/S Store virksomheder største indtjeningstilbagegang MT Højgaard a/s Dansk Kabel TV A/S NCC Roads A/S Hovedkontor L & H Rørbyg A/S Jeudan Servicepartner A/S Syd Energi Service A/S Jakon A/S Bravida Danmark A/S Eltel Networks A/S Norisol A/S Store virksomheder største indtjeningsfremgang Petri & Haugsted as CG Jensen A/S NCC Construction Danmark A/S Hansson & Knudsen A/S WICOTEC KIRKEBJERG Colas Danmark A/S Munck Forsyningsledninger A/S EXPAN Arkil A/S Jorton A/S Spar Nord 15. oktober

11 Største resultater i 2012 positive og negative Top10 over de største resultater positive og negative før skat i 2012 i absolutte tal (000) fordelt på størrelser. Virksomheder <50 ansatte Største resultater (negative) (000) Største resultater (positive) (000) Tk Development A/S Preben Jensen ApS Z-Huset A/S Dansk Halentreprise A/S tallet P/S HusCompagniet Sønderjylland as HEF Fibernet A/S Sjælsø Lyngby Søpark A/S W-Investering ApS Eurowind Energy A/S Tk Development Danmark A/S Calum Projekt ApS Fb 40 ApS Nicolineparken A/S Ncc International Denmark A/S FM - Søkjær A/S Vedbæk Bygningsentreprise ApS HusCompagniet Sjælland as Boligland ApS Rohde Nielsen A/S Virksomheder >50<250 ansatte Største resultater (negative) (000) Største resultater (positive) (000) Rolf Barfoed A/S Global Wind Service A/S GK Danmark A/S K. G. Hansen & Sønner a/s Pankas A/S, Hovedkontor EL:CON Sikring & Data A/S HP Byg A/S Barslund A/S Jysk Rørteknik airteam i Århus Brøndum A/S Otis A/S Søren Vangsted Vest A/S Nordic Waterproofing A/S Hornum Murer- og Entreprenørforretning Knud Kristensen A/S Jönsson a/s Relacom Denmark A/S A. Enggaard A/S Nyfors Entreprise A/S Bms A/S Virksomheder >250 ansatte Største resultater (negative) (000) Største resultater (positive) (000) MT Højgaard a/s Jeudan Servicepartner A/S Syd Energi Service A/S Enemærke & Petersen A/S Jorton A/S Arkil A/S Norisol A/S Colas Danmark A/S L & H Rørbyg A/S Bravida Danmark A/S Petri & Haugsted as NCC Roads A/S Hovedkontor Eltel Networks A/S -678 Hoffmann A/S Jakon A/S EXPAN Dansk Kabel TV A/S Munck Forsyningsledninger A/S Hansson & Knudsen A/S NCC Construction Danmark A/S Spar Nord 15. oktober

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

På vej mod et opsving?

På vej mod et opsving? Virksomhedsanalysen 2014: Få indblik i forskellige industriers og branchers resultater og udvikling På vej mod et opsving? Tilpasning fra lavkonjunktur til bedre tider Executive summary www.pwc.dk/virksomhedsanalysen

Læs mere

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Kortlægning af den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling Energistyrelsen Deloitte Consulting 14. maj 213 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Konkurrencesituationen i dansk byggeri

Konkurrencesituationen i dansk byggeri Konkurrencesituationen i dansk byggeri December 2013 2 KONKURRENCESITUATIONEN I DANSK BYGGERI DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - -

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - - Nøgletal nu også i det almene byggeri Fra 1. marts 2007 vil der blive stillet krav om nøgletal til de virksomheder, som vil byde på almennyttigt byggeri nøjagtig som de i dag skal fremlægge nøgletal i

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Lige børn leger helst

Lige børn leger helst Nyt fra Juni 2011 Etnisk diskrimination: Lige børn leger helst Mange er villige til at gå ned i løn for at arbejde sammen med mennesker med samme etnicitet som sig selv. Det viser et nyt og økonomisk eksperiment,

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper

Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper Rockwool Fondens Forskningsenhed Evalueringsnotat Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper KORT OM PROJEKTET Hvad er spare-låne-grupper? Grupper på 15-25 personer, der i fællesskab sparer penge op

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Erhvervsøkonomiske nøgletal i dansk kystturisme

Erhvervsøkonomiske nøgletal i dansk kystturisme Erhvervsøkonomiske nøgletal i dansk kystturisme ERHVERVSØKONOMISKE NØGLETAL I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030. Forsidefoto: Henning Stein,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere