Makroøkonomisk Ugefokus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 24 Stresstest af europæiske banker i fokus Ugen der gik Økonomisk bekymring indtog hovedfokus: Indeværende uge var fra start af præget af sidste uges svage økonomiske nøgletal fra USA, der for alvor satte gang i bekymringen om, at opsvinget hurtigt er ved at gå i sig selv, og visse kommentatorer tog endda igen ordret dobbelt dyk i sin mund i beskrivelsen af udviklingen i amerikansk økonomi. Denne uge bød dog ikke på rigtigt vigtige nøgletal for USA, og der var således en del fokus på Federal Reserve hvor Beige Book rapporten viste svaghedstegn i et par distrikter, men samtidigt indikerede, at det kunne skyldes midlertidige faktorer, herunder i bilindustrien pga. Japan-katastrofen den 11. marts. Mere interessant udtrykte Bernanke bekymring omkring den seneste udvikling i de økonomiske nøgletal, og han benyttede udtrykket frustrerende langsomt. Da Bernanke samtidig ikke var villig til at give et hint om mulige yderligere lempelser, skuffede det markederne en smule. Euroområdet kunne samtidigt byde ind med generelt svage nøgletal, herunder på tysk industri og eksport, og usikkerheden om en gældsombytning vil blive en del af en ny pakkeløsning for Grækenland bølgede frem og tilbage, men ECB-chef Jean-Claude Trichet gav dog tegn på en vis billigelse så længe det ikke kan betragtes som en egentlig default på græsk gæld. Ellers var en af ugens hovedbegivenheder rentemødet i den Europæiske Centralbank, hvor Trichet som forventet hejste signalflaget for en renteforhøjelse i juli, ellers var der ikke mange nye signaler fra Trichet, men markederne fandt umiddelbart udsigten for fremtidige renteforhøjelser en anelse mindre, hvilket skyldtes at ECB fastholdt inflationsudsigterne for 2012 der indebærer et pænt fald - hvor en oprevidering var ventet. Følgelig blev det altså en uge med et nyt dyk på aktiemarkederne over ugen, rentefald og EUR-svækkelse. USA Federal Reserve var i fokus: Det var en uge, hvor det var begrænset med interessante nøgletal fra USA, hvor det dog var lidt skuffende at notere, at antallet af nye ledige igen ikke faldt tilbage som håbet oven på den overraskende svage arbejdsmarkedsrapport i sidste uge. Således steg antallet af nye ledige til personer mod et ventet fald. Dermed var der ikke meget grund til at finde fornyet optimisme frem angående arbejdsmarkedet. Ellers var det den amerikanske centralbank (Fed) der var i fokus især mht. om der var nogen respons på den seneste negative drejning i de økonomiske nøgletal. Fed s Beige Book rapport kunne bekræfte den seneste svagere udvikling i et par af de 12 distrikter som responderer i rapporten. Det var dog interessant at rapporten bekræftede at bilindustrien var markant påvirket af Japan-katastrofen og efterlod således læseren med et indtryk af, at Fed ser svaghederne i nøgletallene som påvirket af midlertidige faktorer. Fed-chef Bernanke udtrykte da også en vis optimisme om, at økonomien kommer igen i 2. halvår når Renter ned på svage USA-nøgletal % årig rente Economic surprices index, Bloomberg USA: Stadig ingen bedringstegn for nye ledige 1000 personer Grå område lig recession Ændring i beskæftigelse (Arbejdsministeriet) Antallet af nye ledige Indeks 1000 personer (omvendt akse) For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 de negative forstyrrelser fra Japan og høje energipriser fortager sig og giver et løft til husholdningernes disponible indkomst. Han vurderede dog også at den økonomiske genopretning havde mistet momentum på det seneste, herunder især på arbejdsmarkedet. Han bekræftede således udsigterne til at renten vil blive holdt lav i en forlænget periode, men gav ikke indikationer på, at centralbanken overvejer at iværksætte nye ekstraordinære lempelsestiltag i form af et QE3- program, sådan som markederne ellers så småt har indstillet sig på der bliver behov for. EMU Tovtrækkeri om græsk gældspakke: EU s udspil om muligheden for en græsk gældsombytning indtog yderligere fokus i denne uge. Her var det interessant at ECB-chef Jean- Claude Trichet for første gang gav tegn på at støtte op om et frivilligt obligationsomlægningstilbud til Grækenlands kreditorer som han betegnede som passende. Så længe kreditorerne fastholder deres udestående tilgodehavender, så er der ikke tale om en default, udtalte han. Dermed er der tegn på at EU og ECB er ved at møde på området, men i løbet af ugen blev fronterne trukket op, da Tysklands finansminister ikke så anden løsning end en decideret gældsrestrukturering, hvor de private investorer må bære deres del af tabet en holdning som ECB modsætter sig og Trichet fastholdt da også på ugens rentemøde den tidligere formulering om at ECB stærkt modsætter sig en hvilken som helst form for tvungen restrukturering, men holdt døren åben overfor en løsning der ikke på nogen måde indeholder tvang for investorerne. At læse ud for springet op i nye rekordhøje niveauer i CDS erne (forsikringspræmien) for græsk statsgæld, fremstod markederne således ikke synderligt beroliget sidst på ugen. Ellers var det et rentemøde der forløb, hvor Trichet anvendte det magiske ord 'strong vigilance' der i ECB-kodesprog er at tolke som en klar intention om at sætte renten i vejret med 0,25%-point til 1,5% på det næstfølgende møde. Trichet anerkendte derudover, at de seneste økonomiske nøgletal har peget på en vis afmatning i den økonomiske aktivitet i 2. kvartal, men han fastholdt at det underliggende momentum i økonomien var positivt og ønskede derfor ikke at fokusere på kortsigtede udsving i aktiviteten. ECB s vækstprognose blev samtidig opjusteret marginalt for 2011 til 1,9%, mens væksten i 2012 blev nedjusteret en lille smule. Derudover blev inflationen som ventet oprevideret til 2,6% i år, mens inflationen lidt uventet blev fastholdt på 1,7% i 2012, hvilket indikerer et pænt fald, og de blev tolket dueagtigt af markederne. De mere hårde nøgletal fra euroområdet tegnede i denne uge på linje med de svaghedstegn vi har set i de ledende indikatorer på det seneste - et billede af en opbremsning i den økonomiske aktivitet. Den relativt pæne økonomiske vækst i 1. kvartal på 0,8% k/k for euroområdet som helhed blev ganske vist bekræftet, men detaljerne i BNP-opgørelsen indikerer, at væksten formentlig toppede i årets første måneder. Væksten var således i vid udstrækning drevet af en stigning i investeringerne, som kan tilskrives et vejrrelateret rebound i byggeaktiviteten, som ikke kan forventes i de kommende kvartaler. Ser man bort fra investeringerne var de fleste underkomponenter således på den svage side. Med til at forstærke indtrykket af en opbremsning i økonomien var også faldet i den tyske industriproduktion på 0,6% m/m i april, samt det uventede store fald i den tyske eksport på hele 5,5% m/m i april. Tysk produktion og eksport tog uventet dyk % m/m Industriproduktion Eksport 10. juni

3 Emerging markets Vækstmoderation og flere rentestramninger i Brasilien: I de seneste to uger har vi modtaget flere interessante nyheder fra især Brasilien. I første omgang viste BNP-opgørelsen for 1. kvartal i år, at væksten accelererede til 1,3% k/k fra 0,8% i 4. kvartal. Sammenlignet med 4. kvartal var vækstfremgangen i 1. kvartal især drevet af en genopretning i landbrugssektoren samt i dele af industrien, mens tempoet i servicesektoren satte sig en smule. Stramningstiltagene, som især centralbanken har implementeret med henblik på at lægge en dæmper på kreditgivningen, er så småt ved at få effekt på økonomien. Forbrugsvæksten aftog således til 0,6% fra tidligere 2,4% i 4. kvartal. I stedet tiltog investeringsaktiviteten med en vækst på 1,2% k/k indikerende, at væksten er mere holdbar sammenlignet med 4. kvartal. De seneste økonomiske nøgletal indikerer dog, at udsigterne på kort sigt er blevet lidt svagere. Industriproduktionen tog et dyk i april, mens forbrugertilliden også viste svaghedstegn i maj ved at falde til det laveste niveau i mere end et år. Forbrugerne er ved at blive mere negative som følge af rentestramningerne og nu også faldende reallønninger. Vi forventer derfor et tilbagefald i kvartalsvæksten i 2. kvartal. Til trods for den fortsatte vækstmoderation, så valgt Banco Central do Brasil (BCB) at hæve renten endnu en gang med 0,25%-point til 12,25%. Dette var i tråd med vores og markedets forventninger. Markedet blev dog en smule overrasket over, at BCB undlod at signalere at enden på deres stramningskampagne var nær. Dette er dog i tråd med vores forventninger om yderligere to rentestramninger, så renten når 12,75% inden BCB går på hold. Mere specifikt lovede BCB, at hæve renten i en tilstrækkeligt lang periode til, at bringe inflationen ned til målet på 4,5% i Vi anerkender dog, at sandsynligheden for, at centralbanken ikke gennemfører begge stramninger er steget på det seneste, når man ser på de økonomiske nøgletal som nævnt ovenfor. Oven i dette viser inflationsforventningerne så småt tegn på at vende næsen nedad igen, samtidig med at de globale vækstudsigter også ser lidt svagere ud. Brasilien: Høj inflation og yderligere rentehop Kilde: Reuters Ecowin Brasilien: BNP-væksten yderligere ned Kilde: Macrobond Ugen der kommer En lang række interessante USA-data: Den kommende uge byder på en række af interessante økonomiske nøgletal. Først og fremmest fokuserer vi på forbrugerne og i den sammenhæng tal for detailsalg og forbrugertillid. Disse tal er ikke mindst interessante oven på de seneste tegn på øget forbrugstilbageholdenhed blandt husholdningerne. Detailsalget for maj (tirsdag) forventes at falde for første gang siden juni det efter at salgsvæksten lidt skuffende var den svageste i ni måneder i april. En stor del af det ventede fald tilskrives imidlertid faldende bilsalg og benzinpriser, men renses der ud for disse ventes detailsalget stort set at vokse lige så beskedent som i april. Samlet set peger dette på, at privatforbruget i USA er bremset yderligere op i 2. kvartal især presset af stigende kerneinflation (jf. figur). I den sammenhæng vil forbrugertilliden for juni fra University of Michigan (fredag) også modtage opmærksomhed. Indikatoren er steget de seneste på målinger, hvilket blev tilskrevet fremgang på arbejdsmarkedet og faldende energipriser. Således tegner denne et mere optimistisk billede af forbrugsudsigterne, men man skal være opmærksom på at tillidsindikatoren fra Conference USA: Højere kernepriser presser kernesalg % m/m, 3M gnm Kernedetailsalg, nominelt Kerne-forbrugerpriser % m/m, 3M gnm. (omvendt akse) 10. juni

4 Board samtidigt har skuffet ved at falde til det laveste niveau i et halvt år, så stemningsbilledet må siges at være noget uklart. Michigan-indekset forventes at stige en smule i juni, men vi er dog skeptiske over for dette givet den seneste forværring af økonomien der har kunnet læses ud af nøgletallene. Med hensyn til prisudviklingen forventes forbrugerpriserne (onsdag) i maj at afspejle de faldende energipriser via en nogenlunde flad udvikling over måneden som vil holde inflationsraten uændret på 3,2%. Kerneinflationen forventes at stige endnu et hak (for 6. måned i streg) til 1,4% i maj, hvilket skal ses som en vis forsinket afsmitning fra de højere energipriser. Ellers vil fokus være på amerikansk industri. Industriproduktionen (onsdag) viste sig som frygtet fra sin skuffende side i april med en flad udvikling siden marts. Det skyldtes først og fremmest input-forstyrrelser til bilindustrien hvor produktionen faldt med 8,9% m/m som følge af jordskælvet i Japan. Også selv om man så på produktionen eksklusiv biler, var der tale om en svag vækst på 0,2% m/m. Inputforstyrrelserne kan meget vel være fortsat i maj/juni før end vi ser en korrektion opad for igen at fylde billagrene op. Der bør dog være plads til en mindre produktionsstigning i maj. At industrien ikke umiddelbart kommer sig i maj har vi desuden modtaget klare tegn på fra overraskende store fald i diverse barometre for fremstillingsindustrien i maj. Der ventes dog en lille korrektion opad i de første målinger for juni fra - Empire indekset (onsdag) samt Philadelphia Fed indekset (torsdag). Ud over ovenstående vil ugen byde på NFIB-indekset for aktiviteten bland mindre virksomheder. Indekset har budt på en skuffende moderation de seneste to måneder, og der ventes endnu et lille fald i juni. Endelig ventes ikke umiddelbart de store bedringstegn for byggeaktiviteten selv om der forventes stigninger i NAHB-indekset (onsdag) for juni og antallet af påbegyndte boligbyggerier (torsdag), hvilket skal ses i sammenhæng med de forrige noget skuffende udfald. Euroområdet Bank-stresstest i fokus: Den kommende uges fokus i euroområdet vurderes først og fremmest at blive på EBA s (European Banking Authority) opdaterede stresstest af de 90 største europæiske banker (mandag). Det interessant bliver, hvor mange banker der vurderes at have en utilstrækkelig polstring i visse stressscenarier. Den forrige test i juli 2010 viste lidt overraskende kun 7 banker som ikke bestod, men det var på baggrund af en test som blev kritiseret for ikke at være tilstrækkelig skrap. Denne gang er stressscenarierne blevet skærpede. Godt nok er kapitalkravet blevet sænket fra 6% i sidste test til mindst 5%, men til gengæld er der sat ind for visse nationale definitioner af kapital via en mere snæver definition af hvad der kan medregnes som kapital. Derudover er stress-scenarierne skærpede, med et fald i EMU-væksten på 0,5% i 2011, 15% s fald på de europæiske aktiemarkeder, samt tab på bøgerne i fald tyske og britiske statsobligationer mister hhv. 5,5% og 7,6% i værdi, og endelig effekten af et hop i ECB-renten på 75 basispunkter og 125 basispunkter i interbankrenterne. Et fokusområde kan især være hvordan de spanske banker klarer sig denne gang. Med hensyn til ECB, kan der være en smule fokus på Europaparlamentet der onsdag skal stemme om hvorvidt italienske Mario Draghi skal tage over som ECB-chef efter Jean-Claude Trichet. Bland nøgletallene kan der komme en smule fokus på industriproduktionen for april (onsdag). Der ventes en lil- USA: Barometre peger på lavere IP-vækst % y/y ISM's ordreindeks, 5M lag (2. akse) Industriproduktion Ikke mange banker fejlede i sidste test Indeks 10. juni

5 le stigning, men efter skuffelsen i de tilsvarende tyske tal kan produktionen nærmere vise sig flad. Schweiz Renten stadig låst fast: Det er svært at få øje på hvad der umiddelbart skal ændre Schweiz Nationalbanks (SNB) syn på pengepolitikken på trods af, at ECB nu ser ud til at være påbegyndt med renteforhøjelser. Vi har senest modtaget BNP-vækst for 1. kvartal, og her blev tale om en hårdere opbremsning end ventet med en kvartalsvækst på 0,3%, hvilket var den laveste vækst siden 2. kvartal Vækstfaldet skyldtes et fald i det offentlige forbrug samt i faste investeringer, som faldt for første gang i et år. Til gengæld var væksten i privatforbruget uændret, samtidigt med at eksporten steg i et tempo der ikke er set i 1½ år. Således ser CHFstyrkelsen endnu ikke ud til for alvor at bide i eksporten - en tendens vi venter vil blive mere tydelig gennem året. Konjunkturbarometrene er da også begyndt at pege nedad. Den stærke CHF har til gengældt vist sig at dæmpe inflationsudviklingen, som senest er faldet kraftigt tilbage. Vi ser således mulighed for at SNB reviderer inflationsforecastet ned og muligvis også vækstforventningen på 2% til i år. DK Nyt fald i boligpriserne i 1.kvartal: For Danmarks vedkommende står ugen i boligmarkedets tegn. Vi får således både den månedlige boligudbudsstatistik for maj (der kommer tirsdag) og boligmarkedsstatistikken for 1. kvartal (der kommer torsdag). Førstnævnte giver et overblik over udviklingen i antallet af boliger til salg, samt liggetiderne, mens sidstnævnte er oversigten over udviklingen i handelsaktiviteten og i boligpriserne. Begge opgørelser ventes dog at bekræfte et billede af et boligmarked der stadig er en del i modvind. De frie fald i boligpriserne, som set under krisen, er ganske vist overstået, men generelt er det for indeværende svært at få øje på konturerne af nogen form for fest på boligmarkedet. Antallet af boliger til salg er rekordstort, handelsaktiviteten er stadig langt fra tilbage på det langsigtede gennemsnit og usikkerheden omkring den fremtidige økonomiske udvikling er taget til igen. Vi tror således også, at vi vil se et fald i priserne på parcel- og rækkehuse i 1. kvartal. Ud over fokus på stigende renter, er der også den aktuelle debat om boligbeskatning og begrænsning af lånemuligheder. Reelt er det dog begrænset hvad vi venter af politisk regulering, men før en mere afklaret situation efter et folketingsvalg, er det dog faktorer, der bidrager til at øge usikkerheden om den fremtidige udvikling på boligmarkedet. Vi krydser fingre for, at denne usikkerhed ikke giver sig udslag i en ny negativ spiral i boligpriserne, men overordnet har vi en forventning om en negativ prisudvikling for året som helhed. Emerging Markets Inflationen stiger igen i Kina: Den kommende uge byder på en lang række interessante økonomiske nøgletal fra Kina, og i centrum står sandsynligvis opgørelsen over forbrugerprisinflationen i maj. Markedsforventningerne peger netop nu på en stigning i inflationen til 5,5% fra tidligere 5,3%, hvilket uden tvivl ikke vil være rar læsning for de kinesiske myndigheder, der kæmper en indædt kamp for at dæmpe inflationen. Samtidig ser det også ud til, at de øvrige indikatorer holder sig nogenlunde stærkt. Således ventes både detailsalg, industriproduktion og nye CNY-lån at holde sig robust med bare marginale fald. Ellers byder ugen på rentemøde i Chile, hvor der ventes en mindre renteforhøjelse Schweiz: Inflationen fortsat afdæmpet % y/y SNB's inflationsforventninger 3.5 SNB's inflationsforecast under antagelse om en uændret rente 3.0 Marts (3M libor midtpunkt på 0,25%) CPI DK: Tydeligere svaghedstegn på boligmarked Gnm. m2-pris Kina: Forventninger om inflationsstigning igen Kilde: Macrobond Pris på parcel- og rækkehus Udbudte parcel- og rækkehuse % y/y Antal (omvendt akse) 10. juni

6 end de tidligere 0,5%, hvilket indebærer, at renten bliver hævet fra 5,00% til 5,25% - det højeste niveau i 2 år. De seneste økonomiske nøgletal for april har dog øget sandsynligheden for, at centralbanken helt går på hold eller begynder at introducere pauser med en uændret rente. Det er især industriproduktionen samt detailsalget, som kom ud med svagere end ventet på det seneste. 10. juni

7 Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikator Periode Survey SHB Forrige JUN Kina Actual FDI (YoY) M AY % JUN Kina New Yuan Loans M AY 65B B 13/06/11 15:30 EM U EB A B ank stress test /06/11 15:30 USA Fed's Lacker speaks o n manufacturing /06/11 01:01 UK RICS House Price Balance M AY -20% % 14/06/11 04:00 Kina Consumer Price Index (YoY) M AY 5.5% % 14/06/11 04:00 Kina Retail Sales (YoY) M AY 17% % 14/06/11 04:00 Kina Industrial Production (YoY) M AY 13.1% % 14/06/11 06:30 Japan Industrial Production (M om ) APR F %/-14.0% 14/06/11 09:30 Sverige CPI - Headline Rate (MoM/YoY) MAY %/3.3% 14/06/11 09:30 Sverige SW CPI - CPIF (M om /YoY) M AY %/1.8% 14/06/11 Danmark Bolgmarkedsstatistik Q1 14/06/11 10:30 UK CPI (M om /YoY) M AY 0.2%/4.5% - - 1%/4.5% 14/06/11 10:30 UK Core CPI (YoY) M AY 3.5% % 14/06/11 13:30 USA NFIB Small B usiness Optimism M A Y /06/11 14:30 USA Producer Price Index (M om /YoY) M AY 0.1%/6.6% %/6.8% 14/06/11 14:30 USA PPI Ex Food & Energy (M om ) M AY 0.2%/2.0% %/2.1% 14/06/11 14:30 USA Advance Retail Sales MAY -0.4% -1.2% 0.5% 14/06/11 14:30 USA Retail Sales Less Autos MAY 0.3% % 14/06/11 14:30 USA Retail Sales Ex Auto & Gas MAY 0.3% % 14/06/11 19:00 EM U EU Finance M inisters M eet 14/06/11 /2011 Japan BOJ Target Rate 0.10% % 15/ 06/ 11 01:01 UK Natio nwide Consumer Confidence M A Y /06/11 07:30 Frankrig Consumer P rice Index (M o M /Yo Y) M A Y 0.1%/2.1% %/2.1% 15/06/11 10:30 UK Claimant Count Rate MAY 4.6% % 15/06/11 10:45 EMU Parliament Votes on Draghi's ECB Candidacy 15/06/11 11:00 EM U Euro -Zone Ind. Prod. wda (YoY) APR % 15/06/11 11:00 EM U Euro -Zone Ind. Prod. sa (M om /YoY) APR 0.1%/5.0% %/5.3% 15/06/11 13:00 USA M BA M ortgage Applications 10. Jun % 15/06/11 14:30 USA Consumer Price Index (M om /YoY) M AY %/3.2% 0.1%/ 0.4%/3.2% 15/06/11 14:30 USA CPI Ex Food & Energy (M om /YoY) M AY 0.2%/1.4% 0.2%/ 0.2%/1.3% 15/06/11 14:30 USA Empire M anufacturing JUN /06/11 15:00 USA Total Net TIC Flows APR $116.0B 15/06/11 15:15 USA Industrial Production (M om ) M AY 0.3% 0.1% % 15/06/11 15:15 USA Capacity Utilization M AY /06/11 16:00 USA NAHB Housing M arket Index JUN /06/11 09:30 Schweiz SNB 3-M onth Libor Target Rate 0.25% 0.25% 0.25% 16/06/11 10:30 UK Retail Sales w/auto Fuel (M om /YoY) M AY %/2.8% 16/06/11 11:00 EM U Euro-Zone CPI - Core (YoY) M AY 1.7% % 16/06/11 11:00 EM U Euro -Zone CPI (M om /YoY) M AY 0.2%/2.7% %/2.8% 16/06/11 14:30 USA Initial Jobless Claims 10. Jun K 16/06/11 14:30 USA Building Permits M AY 550K K 16/06/11 14:30 USA Housing Starts M AY 540K K 16/06/11 14:30 USA Current Account Balance 1Q -$126.0B - - -$113.3B 16/06/11 16:00 USA P hiladelphia Fed. JUN /06/11 15:55 USA U. o f M ichigan Confidence JUN P /06/11 16:00 USA Leading Indicators M AY 0.2% % Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 10-årig statsrenter Valuta Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA EUR/USD Euroland Japan USD/JPY Storbritannien EUR/GB P Schweiz EUR/CHF Danmark EUR/DKK Sverige EUR/SEK Norge EUR/NOK Analytikere: Rasmus Gudum-Sessingø, , Jes Roerholt Asmussen, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Tillidsindeks i USA & Ecofin-møder i euroområdet Ugen der gik Markedsvolatilitet præget af usikkerhed om nye tiltag: Ugen startede voldsomt ud med en blodrød start på aktiemarkederne,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. juni 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. juni 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. juni 2011 Vigtigste begivenheder USA: Detailsalget ventes at falde Markederne: Aktiemarkederne vender rundt til det positive 20 mens obligationsrenterne kravler

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 46 ØMU-gældskrise i fokus igen Ugen der gik Fokus skifter fra QE II til ØMU-gældkrise: Begejstringen over udsigterne til yderligere kvantitative lempelser i USA og selve implementeringen

Læs mere

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi

Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. september 205 Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi Fokus i den kommende uge Ugens vigtigste nøgletal er jobrapporten i USA.

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. januar 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. januar 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. januar 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Tøvende udvikling frem mod arbejdsmarkedsrapport, dog med pres op på EMU-periferilandes renter. Arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 35 Svage amerikanske nøgletal i fokus Ugen der gik Boligmarkedet i USA farver børserne røde: Problemerne på det amerikanske boligmarked har taget opmærksomheden i den forgangne

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. marts 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. marts 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. marts 2012 Vigtigste begivenheder USA: Fed på stand-by Markederne: Stille dag på aktiemarkederne der ender med små ændringer i både Europa og USA. Pæne stigninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 19. januar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 19. januar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 19. januar 2012 Vigtigste begivenheder Markederne:.Aktiemarkeder løftet af IMF-rygter og spekulation om Kina-stimulans. Obligationsrenterne træder vande og EUR styrkes.

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Positiv stemning på aktiemarkederne i både Europa og USA, mens Asiens markeder udvikler sig svagere hen over natten

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. marts 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. marts 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. marts 2012 Vigtigste begivenheder USA: Udsigt til ny lille fremgang i ISM Markederne: Aktiemarkederne ender med fald i både Europa, USA og Asien efter Fed-chef Bernanke

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 28. august 2014 1200 1000 I den seneste Markets Update fremhævede BankNordik, at den store forskel på denne sommer og de foregående

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. maj 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. maj 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. maj 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i Europa og USA trækker lidt yderligere ned, og obligationsrenterne falder tilbage lidt tilbage. JPY

Læs mere