Makroøkonomisk Ugefokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 24 Stresstest af europæiske banker i fokus Ugen der gik Økonomisk bekymring indtog hovedfokus: Indeværende uge var fra start af præget af sidste uges svage økonomiske nøgletal fra USA, der for alvor satte gang i bekymringen om, at opsvinget hurtigt er ved at gå i sig selv, og visse kommentatorer tog endda igen ordret dobbelt dyk i sin mund i beskrivelsen af udviklingen i amerikansk økonomi. Denne uge bød dog ikke på rigtigt vigtige nøgletal for USA, og der var således en del fokus på Federal Reserve hvor Beige Book rapporten viste svaghedstegn i et par distrikter, men samtidigt indikerede, at det kunne skyldes midlertidige faktorer, herunder i bilindustrien pga. Japan-katastrofen den 11. marts. Mere interessant udtrykte Bernanke bekymring omkring den seneste udvikling i de økonomiske nøgletal, og han benyttede udtrykket frustrerende langsomt. Da Bernanke samtidig ikke var villig til at give et hint om mulige yderligere lempelser, skuffede det markederne en smule. Euroområdet kunne samtidigt byde ind med generelt svage nøgletal, herunder på tysk industri og eksport, og usikkerheden om en gældsombytning vil blive en del af en ny pakkeløsning for Grækenland bølgede frem og tilbage, men ECB-chef Jean-Claude Trichet gav dog tegn på en vis billigelse så længe det ikke kan betragtes som en egentlig default på græsk gæld. Ellers var en af ugens hovedbegivenheder rentemødet i den Europæiske Centralbank, hvor Trichet som forventet hejste signalflaget for en renteforhøjelse i juli, ellers var der ikke mange nye signaler fra Trichet, men markederne fandt umiddelbart udsigten for fremtidige renteforhøjelser en anelse mindre, hvilket skyldtes at ECB fastholdt inflationsudsigterne for 2012 der indebærer et pænt fald - hvor en oprevidering var ventet. Følgelig blev det altså en uge med et nyt dyk på aktiemarkederne over ugen, rentefald og EUR-svækkelse. USA Federal Reserve var i fokus: Det var en uge, hvor det var begrænset med interessante nøgletal fra USA, hvor det dog var lidt skuffende at notere, at antallet af nye ledige igen ikke faldt tilbage som håbet oven på den overraskende svage arbejdsmarkedsrapport i sidste uge. Således steg antallet af nye ledige til personer mod et ventet fald. Dermed var der ikke meget grund til at finde fornyet optimisme frem angående arbejdsmarkedet. Ellers var det den amerikanske centralbank (Fed) der var i fokus især mht. om der var nogen respons på den seneste negative drejning i de økonomiske nøgletal. Fed s Beige Book rapport kunne bekræfte den seneste svagere udvikling i et par af de 12 distrikter som responderer i rapporten. Det var dog interessant at rapporten bekræftede at bilindustrien var markant påvirket af Japan-katastrofen og efterlod således læseren med et indtryk af, at Fed ser svaghederne i nøgletallene som påvirket af midlertidige faktorer. Fed-chef Bernanke udtrykte da også en vis optimisme om, at økonomien kommer igen i 2. halvår når Renter ned på svage USA-nøgletal % årig rente Economic surprices index, Bloomberg USA: Stadig ingen bedringstegn for nye ledige 1000 personer Grå område lig recession Ændring i beskæftigelse (Arbejdsministeriet) Antallet af nye ledige Indeks 1000 personer (omvendt akse) For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 de negative forstyrrelser fra Japan og høje energipriser fortager sig og giver et løft til husholdningernes disponible indkomst. Han vurderede dog også at den økonomiske genopretning havde mistet momentum på det seneste, herunder især på arbejdsmarkedet. Han bekræftede således udsigterne til at renten vil blive holdt lav i en forlænget periode, men gav ikke indikationer på, at centralbanken overvejer at iværksætte nye ekstraordinære lempelsestiltag i form af et QE3- program, sådan som markederne ellers så småt har indstillet sig på der bliver behov for. EMU Tovtrækkeri om græsk gældspakke: EU s udspil om muligheden for en græsk gældsombytning indtog yderligere fokus i denne uge. Her var det interessant at ECB-chef Jean- Claude Trichet for første gang gav tegn på at støtte op om et frivilligt obligationsomlægningstilbud til Grækenlands kreditorer som han betegnede som passende. Så længe kreditorerne fastholder deres udestående tilgodehavender, så er der ikke tale om en default, udtalte han. Dermed er der tegn på at EU og ECB er ved at møde på området, men i løbet af ugen blev fronterne trukket op, da Tysklands finansminister ikke så anden løsning end en decideret gældsrestrukturering, hvor de private investorer må bære deres del af tabet en holdning som ECB modsætter sig og Trichet fastholdt da også på ugens rentemøde den tidligere formulering om at ECB stærkt modsætter sig en hvilken som helst form for tvungen restrukturering, men holdt døren åben overfor en løsning der ikke på nogen måde indeholder tvang for investorerne. At læse ud for springet op i nye rekordhøje niveauer i CDS erne (forsikringspræmien) for græsk statsgæld, fremstod markederne således ikke synderligt beroliget sidst på ugen. Ellers var det et rentemøde der forløb, hvor Trichet anvendte det magiske ord 'strong vigilance' der i ECB-kodesprog er at tolke som en klar intention om at sætte renten i vejret med 0,25%-point til 1,5% på det næstfølgende møde. Trichet anerkendte derudover, at de seneste økonomiske nøgletal har peget på en vis afmatning i den økonomiske aktivitet i 2. kvartal, men han fastholdt at det underliggende momentum i økonomien var positivt og ønskede derfor ikke at fokusere på kortsigtede udsving i aktiviteten. ECB s vækstprognose blev samtidig opjusteret marginalt for 2011 til 1,9%, mens væksten i 2012 blev nedjusteret en lille smule. Derudover blev inflationen som ventet oprevideret til 2,6% i år, mens inflationen lidt uventet blev fastholdt på 1,7% i 2012, hvilket indikerer et pænt fald, og de blev tolket dueagtigt af markederne. De mere hårde nøgletal fra euroområdet tegnede i denne uge på linje med de svaghedstegn vi har set i de ledende indikatorer på det seneste - et billede af en opbremsning i den økonomiske aktivitet. Den relativt pæne økonomiske vækst i 1. kvartal på 0,8% k/k for euroområdet som helhed blev ganske vist bekræftet, men detaljerne i BNP-opgørelsen indikerer, at væksten formentlig toppede i årets første måneder. Væksten var således i vid udstrækning drevet af en stigning i investeringerne, som kan tilskrives et vejrrelateret rebound i byggeaktiviteten, som ikke kan forventes i de kommende kvartaler. Ser man bort fra investeringerne var de fleste underkomponenter således på den svage side. Med til at forstærke indtrykket af en opbremsning i økonomien var også faldet i den tyske industriproduktion på 0,6% m/m i april, samt det uventede store fald i den tyske eksport på hele 5,5% m/m i april. Tysk produktion og eksport tog uventet dyk % m/m Industriproduktion Eksport 10. juni

3 Emerging markets Vækstmoderation og flere rentestramninger i Brasilien: I de seneste to uger har vi modtaget flere interessante nyheder fra især Brasilien. I første omgang viste BNP-opgørelsen for 1. kvartal i år, at væksten accelererede til 1,3% k/k fra 0,8% i 4. kvartal. Sammenlignet med 4. kvartal var vækstfremgangen i 1. kvartal især drevet af en genopretning i landbrugssektoren samt i dele af industrien, mens tempoet i servicesektoren satte sig en smule. Stramningstiltagene, som især centralbanken har implementeret med henblik på at lægge en dæmper på kreditgivningen, er så småt ved at få effekt på økonomien. Forbrugsvæksten aftog således til 0,6% fra tidligere 2,4% i 4. kvartal. I stedet tiltog investeringsaktiviteten med en vækst på 1,2% k/k indikerende, at væksten er mere holdbar sammenlignet med 4. kvartal. De seneste økonomiske nøgletal indikerer dog, at udsigterne på kort sigt er blevet lidt svagere. Industriproduktionen tog et dyk i april, mens forbrugertilliden også viste svaghedstegn i maj ved at falde til det laveste niveau i mere end et år. Forbrugerne er ved at blive mere negative som følge af rentestramningerne og nu også faldende reallønninger. Vi forventer derfor et tilbagefald i kvartalsvæksten i 2. kvartal. Til trods for den fortsatte vækstmoderation, så valgt Banco Central do Brasil (BCB) at hæve renten endnu en gang med 0,25%-point til 12,25%. Dette var i tråd med vores og markedets forventninger. Markedet blev dog en smule overrasket over, at BCB undlod at signalere at enden på deres stramningskampagne var nær. Dette er dog i tråd med vores forventninger om yderligere to rentestramninger, så renten når 12,75% inden BCB går på hold. Mere specifikt lovede BCB, at hæve renten i en tilstrækkeligt lang periode til, at bringe inflationen ned til målet på 4,5% i Vi anerkender dog, at sandsynligheden for, at centralbanken ikke gennemfører begge stramninger er steget på det seneste, når man ser på de økonomiske nøgletal som nævnt ovenfor. Oven i dette viser inflationsforventningerne så småt tegn på at vende næsen nedad igen, samtidig med at de globale vækstudsigter også ser lidt svagere ud. Brasilien: Høj inflation og yderligere rentehop Kilde: Reuters Ecowin Brasilien: BNP-væksten yderligere ned Kilde: Macrobond Ugen der kommer En lang række interessante USA-data: Den kommende uge byder på en række af interessante økonomiske nøgletal. Først og fremmest fokuserer vi på forbrugerne og i den sammenhæng tal for detailsalg og forbrugertillid. Disse tal er ikke mindst interessante oven på de seneste tegn på øget forbrugstilbageholdenhed blandt husholdningerne. Detailsalget for maj (tirsdag) forventes at falde for første gang siden juni det efter at salgsvæksten lidt skuffende var den svageste i ni måneder i april. En stor del af det ventede fald tilskrives imidlertid faldende bilsalg og benzinpriser, men renses der ud for disse ventes detailsalget stort set at vokse lige så beskedent som i april. Samlet set peger dette på, at privatforbruget i USA er bremset yderligere op i 2. kvartal især presset af stigende kerneinflation (jf. figur). I den sammenhæng vil forbrugertilliden for juni fra University of Michigan (fredag) også modtage opmærksomhed. Indikatoren er steget de seneste på målinger, hvilket blev tilskrevet fremgang på arbejdsmarkedet og faldende energipriser. Således tegner denne et mere optimistisk billede af forbrugsudsigterne, men man skal være opmærksom på at tillidsindikatoren fra Conference USA: Højere kernepriser presser kernesalg % m/m, 3M gnm Kernedetailsalg, nominelt Kerne-forbrugerpriser % m/m, 3M gnm. (omvendt akse) 10. juni

4 Board samtidigt har skuffet ved at falde til det laveste niveau i et halvt år, så stemningsbilledet må siges at være noget uklart. Michigan-indekset forventes at stige en smule i juni, men vi er dog skeptiske over for dette givet den seneste forværring af økonomien der har kunnet læses ud af nøgletallene. Med hensyn til prisudviklingen forventes forbrugerpriserne (onsdag) i maj at afspejle de faldende energipriser via en nogenlunde flad udvikling over måneden som vil holde inflationsraten uændret på 3,2%. Kerneinflationen forventes at stige endnu et hak (for 6. måned i streg) til 1,4% i maj, hvilket skal ses som en vis forsinket afsmitning fra de højere energipriser. Ellers vil fokus være på amerikansk industri. Industriproduktionen (onsdag) viste sig som frygtet fra sin skuffende side i april med en flad udvikling siden marts. Det skyldtes først og fremmest input-forstyrrelser til bilindustrien hvor produktionen faldt med 8,9% m/m som følge af jordskælvet i Japan. Også selv om man så på produktionen eksklusiv biler, var der tale om en svag vækst på 0,2% m/m. Inputforstyrrelserne kan meget vel være fortsat i maj/juni før end vi ser en korrektion opad for igen at fylde billagrene op. Der bør dog være plads til en mindre produktionsstigning i maj. At industrien ikke umiddelbart kommer sig i maj har vi desuden modtaget klare tegn på fra overraskende store fald i diverse barometre for fremstillingsindustrien i maj. Der ventes dog en lille korrektion opad i de første målinger for juni fra - Empire indekset (onsdag) samt Philadelphia Fed indekset (torsdag). Ud over ovenstående vil ugen byde på NFIB-indekset for aktiviteten bland mindre virksomheder. Indekset har budt på en skuffende moderation de seneste to måneder, og der ventes endnu et lille fald i juni. Endelig ventes ikke umiddelbart de store bedringstegn for byggeaktiviteten selv om der forventes stigninger i NAHB-indekset (onsdag) for juni og antallet af påbegyndte boligbyggerier (torsdag), hvilket skal ses i sammenhæng med de forrige noget skuffende udfald. Euroområdet Bank-stresstest i fokus: Den kommende uges fokus i euroområdet vurderes først og fremmest at blive på EBA s (European Banking Authority) opdaterede stresstest af de 90 største europæiske banker (mandag). Det interessant bliver, hvor mange banker der vurderes at have en utilstrækkelig polstring i visse stressscenarier. Den forrige test i juli 2010 viste lidt overraskende kun 7 banker som ikke bestod, men det var på baggrund af en test som blev kritiseret for ikke at være tilstrækkelig skrap. Denne gang er stressscenarierne blevet skærpede. Godt nok er kapitalkravet blevet sænket fra 6% i sidste test til mindst 5%, men til gengæld er der sat ind for visse nationale definitioner af kapital via en mere snæver definition af hvad der kan medregnes som kapital. Derudover er stress-scenarierne skærpede, med et fald i EMU-væksten på 0,5% i 2011, 15% s fald på de europæiske aktiemarkeder, samt tab på bøgerne i fald tyske og britiske statsobligationer mister hhv. 5,5% og 7,6% i værdi, og endelig effekten af et hop i ECB-renten på 75 basispunkter og 125 basispunkter i interbankrenterne. Et fokusområde kan især være hvordan de spanske banker klarer sig denne gang. Med hensyn til ECB, kan der være en smule fokus på Europaparlamentet der onsdag skal stemme om hvorvidt italienske Mario Draghi skal tage over som ECB-chef efter Jean-Claude Trichet. Bland nøgletallene kan der komme en smule fokus på industriproduktionen for april (onsdag). Der ventes en lil- USA: Barometre peger på lavere IP-vækst % y/y ISM's ordreindeks, 5M lag (2. akse) Industriproduktion Ikke mange banker fejlede i sidste test Indeks 10. juni

5 le stigning, men efter skuffelsen i de tilsvarende tyske tal kan produktionen nærmere vise sig flad. Schweiz Renten stadig låst fast: Det er svært at få øje på hvad der umiddelbart skal ændre Schweiz Nationalbanks (SNB) syn på pengepolitikken på trods af, at ECB nu ser ud til at være påbegyndt med renteforhøjelser. Vi har senest modtaget BNP-vækst for 1. kvartal, og her blev tale om en hårdere opbremsning end ventet med en kvartalsvækst på 0,3%, hvilket var den laveste vækst siden 2. kvartal Vækstfaldet skyldtes et fald i det offentlige forbrug samt i faste investeringer, som faldt for første gang i et år. Til gengæld var væksten i privatforbruget uændret, samtidigt med at eksporten steg i et tempo der ikke er set i 1½ år. Således ser CHFstyrkelsen endnu ikke ud til for alvor at bide i eksporten - en tendens vi venter vil blive mere tydelig gennem året. Konjunkturbarometrene er da også begyndt at pege nedad. Den stærke CHF har til gengældt vist sig at dæmpe inflationsudviklingen, som senest er faldet kraftigt tilbage. Vi ser således mulighed for at SNB reviderer inflationsforecastet ned og muligvis også vækstforventningen på 2% til i år. DK Nyt fald i boligpriserne i 1.kvartal: For Danmarks vedkommende står ugen i boligmarkedets tegn. Vi får således både den månedlige boligudbudsstatistik for maj (der kommer tirsdag) og boligmarkedsstatistikken for 1. kvartal (der kommer torsdag). Førstnævnte giver et overblik over udviklingen i antallet af boliger til salg, samt liggetiderne, mens sidstnævnte er oversigten over udviklingen i handelsaktiviteten og i boligpriserne. Begge opgørelser ventes dog at bekræfte et billede af et boligmarked der stadig er en del i modvind. De frie fald i boligpriserne, som set under krisen, er ganske vist overstået, men generelt er det for indeværende svært at få øje på konturerne af nogen form for fest på boligmarkedet. Antallet af boliger til salg er rekordstort, handelsaktiviteten er stadig langt fra tilbage på det langsigtede gennemsnit og usikkerheden omkring den fremtidige økonomiske udvikling er taget til igen. Vi tror således også, at vi vil se et fald i priserne på parcel- og rækkehuse i 1. kvartal. Ud over fokus på stigende renter, er der også den aktuelle debat om boligbeskatning og begrænsning af lånemuligheder. Reelt er det dog begrænset hvad vi venter af politisk regulering, men før en mere afklaret situation efter et folketingsvalg, er det dog faktorer, der bidrager til at øge usikkerheden om den fremtidige udvikling på boligmarkedet. Vi krydser fingre for, at denne usikkerhed ikke giver sig udslag i en ny negativ spiral i boligpriserne, men overordnet har vi en forventning om en negativ prisudvikling for året som helhed. Emerging Markets Inflationen stiger igen i Kina: Den kommende uge byder på en lang række interessante økonomiske nøgletal fra Kina, og i centrum står sandsynligvis opgørelsen over forbrugerprisinflationen i maj. Markedsforventningerne peger netop nu på en stigning i inflationen til 5,5% fra tidligere 5,3%, hvilket uden tvivl ikke vil være rar læsning for de kinesiske myndigheder, der kæmper en indædt kamp for at dæmpe inflationen. Samtidig ser det også ud til, at de øvrige indikatorer holder sig nogenlunde stærkt. Således ventes både detailsalg, industriproduktion og nye CNY-lån at holde sig robust med bare marginale fald. Ellers byder ugen på rentemøde i Chile, hvor der ventes en mindre renteforhøjelse Schweiz: Inflationen fortsat afdæmpet % y/y SNB's inflationsforventninger 3.5 SNB's inflationsforecast under antagelse om en uændret rente 3.0 Marts (3M libor midtpunkt på 0,25%) CPI DK: Tydeligere svaghedstegn på boligmarked Gnm. m2-pris Kina: Forventninger om inflationsstigning igen Kilde: Macrobond Pris på parcel- og rækkehus Udbudte parcel- og rækkehuse % y/y Antal (omvendt akse) 10. juni

6 end de tidligere 0,5%, hvilket indebærer, at renten bliver hævet fra 5,00% til 5,25% - det højeste niveau i 2 år. De seneste økonomiske nøgletal for april har dog øget sandsynligheden for, at centralbanken helt går på hold eller begynder at introducere pauser med en uændret rente. Det er især industriproduktionen samt detailsalget, som kom ud med svagere end ventet på det seneste. 10. juni

7 Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikator Periode Survey SHB Forrige JUN Kina Actual FDI (YoY) M AY % JUN Kina New Yuan Loans M AY 65B B 13/06/11 15:30 EM U EB A B ank stress test /06/11 15:30 USA Fed's Lacker speaks o n manufacturing /06/11 01:01 UK RICS House Price Balance M AY -20% % 14/06/11 04:00 Kina Consumer Price Index (YoY) M AY 5.5% % 14/06/11 04:00 Kina Retail Sales (YoY) M AY 17% % 14/06/11 04:00 Kina Industrial Production (YoY) M AY 13.1% % 14/06/11 06:30 Japan Industrial Production (M om ) APR F %/-14.0% 14/06/11 09:30 Sverige CPI - Headline Rate (MoM/YoY) MAY %/3.3% 14/06/11 09:30 Sverige SW CPI - CPIF (M om /YoY) M AY %/1.8% 14/06/11 Danmark Bolgmarkedsstatistik Q1 14/06/11 10:30 UK CPI (M om /YoY) M AY 0.2%/4.5% - - 1%/4.5% 14/06/11 10:30 UK Core CPI (YoY) M AY 3.5% % 14/06/11 13:30 USA NFIB Small B usiness Optimism M A Y /06/11 14:30 USA Producer Price Index (M om /YoY) M AY 0.1%/6.6% %/6.8% 14/06/11 14:30 USA PPI Ex Food & Energy (M om ) M AY 0.2%/2.0% %/2.1% 14/06/11 14:30 USA Advance Retail Sales MAY -0.4% -1.2% 0.5% 14/06/11 14:30 USA Retail Sales Less Autos MAY 0.3% % 14/06/11 14:30 USA Retail Sales Ex Auto & Gas MAY 0.3% % 14/06/11 19:00 EM U EU Finance M inisters M eet 14/06/11 /2011 Japan BOJ Target Rate 0.10% % 15/ 06/ 11 01:01 UK Natio nwide Consumer Confidence M A Y /06/11 07:30 Frankrig Consumer P rice Index (M o M /Yo Y) M A Y 0.1%/2.1% %/2.1% 15/06/11 10:30 UK Claimant Count Rate MAY 4.6% % 15/06/11 10:45 EMU Parliament Votes on Draghi's ECB Candidacy 15/06/11 11:00 EM U Euro -Zone Ind. Prod. wda (YoY) APR % 15/06/11 11:00 EM U Euro -Zone Ind. Prod. sa (M om /YoY) APR 0.1%/5.0% %/5.3% 15/06/11 13:00 USA M BA M ortgage Applications 10. Jun % 15/06/11 14:30 USA Consumer Price Index (M om /YoY) M AY %/3.2% 0.1%/ 0.4%/3.2% 15/06/11 14:30 USA CPI Ex Food & Energy (M om /YoY) M AY 0.2%/1.4% 0.2%/ 0.2%/1.3% 15/06/11 14:30 USA Empire M anufacturing JUN /06/11 15:00 USA Total Net TIC Flows APR $116.0B 15/06/11 15:15 USA Industrial Production (M om ) M AY 0.3% 0.1% % 15/06/11 15:15 USA Capacity Utilization M AY /06/11 16:00 USA NAHB Housing M arket Index JUN /06/11 09:30 Schweiz SNB 3-M onth Libor Target Rate 0.25% 0.25% 0.25% 16/06/11 10:30 UK Retail Sales w/auto Fuel (M om /YoY) M AY %/2.8% 16/06/11 11:00 EM U Euro-Zone CPI - Core (YoY) M AY 1.7% % 16/06/11 11:00 EM U Euro -Zone CPI (M om /YoY) M AY 0.2%/2.7% %/2.8% 16/06/11 14:30 USA Initial Jobless Claims 10. Jun K 16/06/11 14:30 USA Building Permits M AY 550K K 16/06/11 14:30 USA Housing Starts M AY 540K K 16/06/11 14:30 USA Current Account Balance 1Q -$126.0B - - -$113.3B 16/06/11 16:00 USA P hiladelphia Fed. JUN /06/11 15:55 USA U. o f M ichigan Confidence JUN P /06/11 16:00 USA Leading Indicators M AY 0.2% % Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 10-årig statsrenter Valuta Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA EUR/USD Euroland Japan USD/JPY Storbritannien EUR/GB P Schweiz EUR/CHF Danmark EUR/DKK Sverige EUR/SEK Norge EUR/NOK Analytikere: Rasmus Gudum-Sessingø, , Jes Roerholt Asmussen, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 33 Hårde data fra USA samt minusvækst i euroområdet Ugen der gik Vækstmoderation og stimulansforventninger: Selvom der har været tale om en vis stilhed på makrofronten over

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 3 Travl nøgletalsuge i USA og Kina-BNP Ugen der gik ECB sendte renter og EUR i vejret: I indeværende uge fortsatte den positive stemning på finansmarkederne, hvilket især trak

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Tillidsindeks i USA & Ecofin-møder i euroområdet Ugen der gik Markedsvolatilitet præget af usikkerhed om nye tiltag: Ugen startede voldsomt ud med en blodrød start på aktiemarkederne,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 11. december 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 51 Første Fed-renteforhøjelse i ni år Ugen der gik Råvareprisfaldene fortsatte i den forgangne uge Den forgangne uge har været præget af markante

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge Græsk valghårdknude og euroområde i recession Ugefokus udkommer ikke i næste uge Ugen der gik Grækenland sænker stemningen: Ugen har været præget af den nedtrykte stemning som

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 16. oktober 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 43 ECB vil afholde sig fra nye tiltag Ugen der gik Efter fald først på ugen har de fleste aktiemarkeder rettet sig igen og ligger nogenlunde

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 5. september 2014 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Mere stille uge levner plads til geopolitisk fokus Ugen der gik ECB satte dagsordenen med rentesænkning og opkøb I Europa var ugens vigtigste

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 17. april 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 17 Situationen i Grækenland spidser til Ugen der gik De amerikanske aktiemarkeder har handlet sidelæns gennem ugen i takt med skuffende amerikanske

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 4 PMI fra euroområde og Bank of Japan Ugen der gik Finansmarkederne fastholdt optimisme: Det har været en uge med lidt blandede temaer, hvor man grundlæggende kunne konstatere,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 13. marts 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 12 Så holder Feds tålmodighed nok ikke længere Ugen der gik De amerikanske aktiemarkeder er faldet lidt i denne uge i takt med, at den forventede

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 23 ECB vil ikke gribe ind (endnu) Ugen der gik Den sidste bastion vakler: Overordnet har det været en uge præget af panikagtig stemning, hvor bekymringerne omkring gældskrisen

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 2 Stille uge med en smule fokus på ECB-møde Ugen der gik Markant positiv start på året: Der er nok ingen tvivl om at ugens højdepunkt var budgetforhandlingerne i USA, der stort

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 36 Syrien, ECB og USA-tal løber med opmærksomheden Ugen der gik Geopolitisk uro i højsædet denne uge: Der har været tale om en uge med voksende uro på finansmarkederne, hvor

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 41 Spanien/Grækenland op på finansministermøder? Ugen der gik Alle venter på Spanien og Grækenland: Ugen har været temmelig stille både hvad angår udviklingen på finansmarkederne

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 48 Euro-fokus på inflation og ledighed Ugen der gik En rimelig stabil uge: Ser man på udviklingen på finansmarkederne over ugen var der tale om en rimelig stabil uge uden de

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 25 Politisk usikkerhed / koordineret centralbank-modsvar? Ugen der gik Stilhed før storm? Det har været en højspændt uge, hvor fokus ikke mindst til at begynde med var på reaktionen

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 35 Bernanke med vigtig Jackson Hole -tale Ugen der gik Finansmarkederne kunne ikke opretholde optimismen: Den seneste optimisme på finansmarkederne har især været båret frem

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 13 Kina-banker, et par USA-tal og Ecofin-møde i København Ugen der gik Euroområdets økonomi med fortsatte udfordringer: Finansmarkederne vendte i denne uge rundt oven på de

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 25 Grækenland overskygger USA-rentemøde Ugen der gik Grækenland indtog hovedfokus: Ugen begyndte med en nogenlunde optimistisk stemning i kølvandet på pæne økonomiske nøgletal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens højdepunkt bliver naturligvis jobrapporten, hvor vi venter en jobvækst på 230 T. I modsætning til konsensus venter vi også et nyt fald i ledigheden.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39

Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39 Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39 Lukkedage: Ratingnyheder: USA Core-PCE (fredag) Den såkaldte core-pce-deflator (kerneinflation) er det inflationsmål, som den amerikanske forbundsbank (Fed) holder

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: 9. september 2016, uge 36 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.181 Nikkei +

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 3 EU s finansministre med en holdbar løsning? Ugen der gik Portugal klarede frisag i årets første test: I den forgangne uge var der især fokus på Portugal, som skulle gennemføre

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 11 EU-topmøde og februar-tal fra USA Ugen der gik Flere positive USA-tal og rentemøder: Ugen har været lidt blandet, men grundlæggende har der været tale om en fortsat øget

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11 13. marts 2015, uge 11 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,7% 2.066

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 7. august 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 33 Euroområdets vækst lidt ned i gear Ugen der gik Renter og USD understøttes af FOMC-medlem Ugen har været præget af en rimelig stabil udvikling

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 24 Stille uge med lidt fokus på amerikanske forbrugere Ugen der gik USA-nøgletal og ECB skuffer: I denne uge var der tale om en generel tilbagegang på aktiemarkederne, som dermed

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Velkommen hjem fra ferie: Tool-kit

Velkommen hjem fra ferie: Tool-kit Velkommen hjem fra ferie: Tool-kit Vi har samlet de vigtigste nøgletal fra de tre seneste uger i et hurtigt overblik til de af vores kunder, der er vendt tilbage fra en forhåbentlig god ferie. Situationen

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr?

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Uroen i Ukraine har fornyet turbulensen i Emerging Markets ligesom det hårde vintervejr i USA gør det svært at vurdere styrken i amerikansk økonomi.

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

CHF - klar til en rutchetur?

CHF - klar til en rutchetur? CHF - klar til en rutchetur? Anbefaling tre imod en : KØB EUR, USD & GBP imod CHF December er et godt udgangspunkt for EURCHF Tendenser der vil understøtte en CHF-svækkelse Hvorfor er CHF steget den seneste

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 21. november 2014 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 48 Lav inflation og faldende barometre i euroområdet Ugen der gik Den forgangne uge har budt på en lidt blandet udvikling på finansmarkederne

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Der vil i dag være fokus på antallet af jobåbninger i USA, som er en af Yellens favorit-indikatorer for arbejdsmarkedet. Men ellers byder dagen ikke

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 16. oktober 2015, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.024 Nikkei

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 26 EU-topmøde ugens omdrejningspunkt Makroøkonomisk Ugefokus udkommer næste gang 10. august god sommer! Ugen der gik Ikke meget fra Fed - fokus overgår til EU-politikere: Begyndelsen

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 14 ECB næppe mindre dueagtig igen Makroøkonomisk Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. Påsken Ugen der gik Blandet uge præget af en dueagtig Bernanke: I denne uge er det svært

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 13. april 212 13. april 212 Oversigt 13. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Cemtralbankchef Ben Bernankes højre hånd Janet Yellen har signalerer, at nulrentepolitikken i USA kan være ved til slutningen

Læs mere

Hvad er meningen med tysk rente under 1 %?

Hvad er meningen med tysk rente under 1 %? Hvad er meningen med tysk rente under 1 %? Renterne har brugt sommeren på at rejse sydover, dvs. falde og falde. Især de europæiske renter er faldet i lige linje og har sendt den tyske s rente ned på nyt

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere