TR som forandringsagent - Kursus for TR i Aalborg Kommune. v. Timo Klindt Bohni og Thomas Phillipsen Perspektivgruppen ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TR som forandringsagent - Kursus for TR i Aalborg Kommune. v. Timo Klindt Bohni og Thomas Phillipsen Perspektivgruppen ApS 20.-21."

Transkript

1 TR som forandringsagent - Kursus for TR i Aalborg Kommune v. Timo Klindt Bohni og Thomas Phillipsen Perspektivgruppen ApS april

2 Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering af samarbejdsproblemer og konflikter Ansat i Perspektivgruppen ledelse og samarbejde ledere og medarbejdere til at tale bedre sammen Far til Marlon og Stellan (4 og 2 år)

3 Hvem er vi? Timo Klindt Bohni Ansat i Perspektivgruppen siden 2009 Arbejder med organisations-, ledelses- og medarbejderudvikling, bl.a. træning af TRer via supervision og kurser Cand.psych. fra Aarhus Universitet og ekstern lektor samme sted

4 Formål/mål Formålet med dette kursus er at fremme TRs evne til at spille konstruktivt ind i forandringsprocesser Målet med dette kursus er, at du som TR bliver en kvalificeret sparringspartner for både ledelsen og dine kolleger før, under og efter organisatoriske forandringer, herunder at du kender almindelig forandringsteori, forandringspsykologi samt ved noget om inddragende processer

5 Program Dag 1 Velkommen Oplæg: Forandringsteori Træning Frokost Vanebrud Oplæg: Forandringspsykologi Træning Oplæg: Forandring & træning På gensyn Dag 2 TRs rolle i forandringer Oplæg: Hjælp til forandringsramte Træning Frokost Oplæg: Inddragende processer 1 Træning Oplæg inddragende processer 2 Træning Evaluering og farvel

6 Hvem er I? Sæt jer sammen i grupper á 6 Præsentér jer for hinanden (navn/placering) Og drøft: Hvad er motivationen for at vælge det her kursus? Som opsamling skal én af jer sige hvem der er i gruppen (kun navn) og lidt om fællestrækkene i motivationen

7 FORANDRINGSTEORI

8 Hvorfor forandringsteori? Du bliver en bedre sparringspartner Ledelse af forandringer er en hjørnesten på de fleste ledelsesuddannelser Kotters 8-trins-model er en af de mest anvendte Hvis du kender Kotter, har du en god chance for at tale samme sprog som din leder

9 John Kotters 8-trinsmodel

10 John P. Kotters forskning Analyser af både succesfulde og fejlslagne forandringer Kotter identificerede 8 faldgruber og kom derpå med 8 anbefalinger Verdenskendt for sin 8-trinsmodel

11 Kotters 8 trin - Oversigt Trin Gør 1 Etabler en oplevelse af nødvendighed 2 Opret en styrende koalition 3 Udvikl en vision og en strategi til at føre den ud i livet 4 Formidl forandringsvisionen 5 Skab grundlag for handling (bredest muligt) 6 Generer kortsigtede gevinster 7 Konsolider resultater og skab mere forandring 8 Sørg for forankring af nye arbejdsmåder i kulturen

12 Kotters 8 trin Trin Gør 1 Etabler en oplevelse af nødvendighed Undersøg realiteterne Hvordan står det reelt til? Hvilke kriser, potentielle kriser og væsentlige muligheder står vi overfor? Hvad er den brændende platform? FALDGRUBE: Man tillader for stor selvtilfredshed Eksempler fra 2 Opret en styrende koalition virkeligheden? 3 Udvikl en vision og en strategi til at føre den ud i livet 4 Formidl forandringsvisionen 5 Skab grundlag for handling (bredest muligt) 6 Generer kortsigtede gevinster 7 Konsolider resultater og skab mere forandring 8 Sørg for forankring af nye arbejdsmåder i kulturen

13 Kotters 8 trin Trin Gør 1 Etabler en oplevelse af nødvendighed 2 Opret en styrende koalition Sammensæt en gruppe med tilstrækkelig indflydelse (formel og uformel) til at styre forandringen Få gruppen til at arbejde sammen som et team Hvilke medlemmer skal koalitionen have for at har bedst muligheder for at få forandringen gennemført FALDGRUBE: Man formår ikke at skabe en tilstrækkeligt stærk koalition 3 Udvikl en vision og en strategi til at føre den ud i livet 4 Formidl forandringsvisionen 5 Skab grundlag for handling (bredest muligt) 6 Generer kortsigtede gevinster 7 Konsolider resultater og skab mere forandring 8 Sørg for forankring af nye arbejdsmåder i kulturen Eksempler fra virkeligheden?

14 Kotters 8 trin Trin Gør 1 Etabler en oplevelse af nødvendighed 2 Opret en styrende koalition 3 Udvikl en vision og en strategi til at føre den ud i livet Skabelse af en vision, der kan styre forandringsarbejdet Formulering af strategier for realisering af visionen Hvordan ser det ud, når vi har nået målet? Hvordan kommer vi derhen? FALDGRUBE: Man undervurderer visionens betydning 4 Formidl forandringsvisionen 5 Skab grundlag for handling (bredest muligt) 6 Generer kortsigtede gevinster 7 Konsolider resultater og skab mere forandring 8 Sørg for forankring af nye arbejdsmåder i kulturen Eksempler fra virkeligheden?

15 Kotters 8 trin Trin Gør 1 Etabler en oplevelse af nødvendighed 2 Opret en styrende koalition 3 Udvikl en vision og en strategi til at føre den ud i livet 4 Formidl forandringsvisionen Anvend enhver mulighed for konstant at kommunikere den nye vision og strategierne Lad den styrende koalition fremstå som forbillede for den adfærd, der forventes af medarbejderne FALDGRUBE: Utilstrækkelig kommunikation af visionen 5 Skab grundlag for handling (bredest muligt) 6 Generer kortsigtede gevinster 7 Konsolider resultater og skab mere forandring 8 Sørg for forankring af nye arbejdsmåder i kulturen Eksempler fra virkeligheden?

16 Kotters 8 trin Trin Gør 1 Etabler en oplevelse af nødvendighed 2 Opret en styrende koalition 3 Udvikl en vision og en strategi til at føre den ud i livet 4 Formidl forandringsvisionen 5 Skab grundlag for handling (bredest muligt) Fjern forhindringer for den ønskede forandring Ændre systemer og strukturer, som underminerer forandringsvisionen Opmuntring til utraditionelle idéer, aktiviteter eller handlinger FALDGRUBE: Forhindringer får lov at blokere for realiseringen af den nye vision 6 Generer kortsigtede gevinster 7 Konsolider resultater og skab mere forandring 8 Sørg for forankring af nye arbejdsmåder i kulturen Eksempler fra virkeligheden?

17 Kotters 8 trin Trin Gør 1 Etabler en oplevelse af nødvendighed 2 Opret en styrende koalition 3 Udvikl en vision og en strategi til at føre den ud i livet 4 Formidl forandringsvisionen 5 Skab grundlag for handling (bredest muligt) 6 Generer kortsigtede gevinster Planlæg synlige præstationsforbedringer eller sejre og synliggør dem. Synlig anerkendelse og belønning af de medarbejdere, som muliggjorde sejrene. Hvordan høster vi de første frugter og viser dem frem? FALDGRUBE: Man forsømmer at skabe kortsigtede gevinster 7 Konsolider resultater og skab mere forandring 8 Sørg for forankring af nye arbejdsmåder i kulturen Eksempler fra virkeligheden?

18 Kotters 8 trin Trin Gør 1 Etabler en oplevelse af nødvendighed 2 Opret en styrende koalition 3 Udvikl en vision og en strategi til at føre den ud i livet 4 Formidl forandringsvisionen 5 Skab grundlag for handling (bredest muligt) 6 Generer kortsigtede gevinster 7 Konsolider resultater og skab mere forandring Brug den øgede tro på at forandringerne virker til at ændre systemer, strukturer og politikker, som harmonerer med forandringsvisionen Ansæt og forfrem og træn medarbejdere til implementering af forandringsvisionen Pust nyt liv i forandringsprocessen med nye projekter, temaer og aktører FALDGRUBE: Sejren fejres, før slaget er vundet 8 Sørg for forankring af nye arbejdsmåder i kulturen Eksempler fra virkeligheden?

19 Kotters 8 trin Trin Gør 1 Etabler en oplevelse af nødvendighed 2 Opret en styrende koalition 3 Udvikl en vision og en strategi til at føre den ud i livet 4 Formidl forandringsvisionen 5 Skab grundlag for handling (bredest muligt) 6 Generer kortsigtede gevinster 7 Konsolider resultater og skab mere forandring Eksempler fra virkeligheden? 8 Sørg for forankring af nye arbejdsmåder i kulturen Fremhæv forbindelserne mellem ny adfærd og organisatorisk succes. Udvikling af midler til at sikre udvikling og kontinuitet i lederskabet FALDGRUBE: Man forsømmer at forankre forandringerne i organisationens kultur

20 Træning Case: Vi er på et hospital et sted i DK. Hospitalet har alt for mange infektioner, og en rapport peger på manglende håndhygiejne som årsagen. Opgaven er derfor at designe en forandringsproces, som får hospitalets ansatte (læger, sygeplejersker, sosu-assisenter, portører og rengøring) til at forbedre deres håndhygiejne. Design en forandringsproces (v.hj.a Kotters model) 30 min til at designe Vi samler op i plenum

21 Erfaringer med vanebrud Tal sammen to og to om følgende: Hvad er din bedste erfaring med at bryde en vane? Hvad muliggjorde, at netop dette vanebrud lykkedes for dig? Tid: 2 x 5 minutter Vi samler op i plenum

22 Forandringspsykologi Menneskets psykologi er programmeret til at afstøde forandringer, så hvordan gøre det alligevel? Anerkendelse Passende forstyrrelse Tid til forandring

23 Træning Gå tilbage i grupperne fra første casetræning Kvalificér/moderér jeres design i lyset af de forandringspsykologiske indsigter (30 min) Opsamling i plenum

24 Træning, træning og mere træning Vigtighed Motivation Selvtillid

25 Program Dag 1 Velkommen Oplæg: Forandringsteori Træning Frokost Vanebrud Oplæg: Forandringspsykologi Træning Oplæg: forandring og træning På gensyn Dag 2 TRs rolle i forandringer (dilemmaer) Oplæg: Hjælp til forandringsramte Træning Frokost Oplæg: Inddragende processer 1 Træning Oplæg inddragende processer 2 Træning Evaluering og farvel

26 Dilemmaer i TR-rollen Den dygtige TR skal på én og samme tid formå, at: 1. Være en af kollegerne og være anderledes 2. Etablere et nært forhold til lederen og holde en passende afstand 3. Byde forandringer velkommen og kæmpe for at bevare fagligheden 4. Have fokus på individet og på organisationen 5. Give udtryk for sine meninger og være diplomatisk 6. Være dynamisk og være eftertænksom 7. Vise ledelsen tillid og følge med i hvad den foretager sig Let tilpasset fra: Lüscher, 2012: Ledelse gennem paradokset

27 Hjælp til forandringsramte kolleger

28 Noget bygges op Noget brydes ned

29 Årsager til oplevelsen af tab

30 Almindelige reaktioner på tab Meningsløshed Tristhed Angst for fremtiden Irritabilitet/vrede Tomhed Offerfølelse Dårlig selvtillid

31 Den sunde sorgproces. Orientering mod nuet og fremtiden Spor 1 Spor 2 Orientering mod fortiden 0 mdr. 6 mdr.

32 Aktør- vs. offerposition. Vilkårsrummet Handlerummet Aktørpositionens fokus Offerpositionens fokus

33 Spørgsmål, der fremmer aktørpositionen Hvad ville være det første lille tegn på at situationen ville være bare en smule bedre? Hvad vil få dig til at tro lidt mere på at problemet kan blive løst? Gad vide hvad en anden ville have tænkt? Hvem kan du spørge om hjælp? Hvilken lille ting vil du kunne gøre allerede i dag, der vil bidrage til at forbedre situationen?

34 Case Jens Peter på 58 år har siden organisationsforandringen ladet sin utilfredshed komme tydeligt til udtryk. Ved gentagne lejligheder har han i utvetydige vendinger og stærkt ophidset gjort opmærksom på diverse fejl og mangler, som forandringen har affødt. Han har påpeget, at han er stærkt uenig med beslutningen og føler sig fagligt voldtaget, ligesom han mener at ledelsen har været ikke-lyttende undervejs i processen. Han taler ledelsen ret i mod, og kolleger der vover at påpege at de ser tingene anderledes bliver affærdiget i skarpe vendinger. Selvom mange af Jens Peters pointer er genkendelige, er der efterhånden ved at være en trykket stemning blandt kollegerne, fordi han er så vred

35 Case Caroline på 33 år er en pligtopfyldende og lidt perfektionistisk medarbejder som siden organisationsforandringen har udvist forskellige tegn på tegn mistrivsel. Hun er blevet stille på personalemøderne, byder ikke ind på fælles opgaver og har flere sygedage end tidligere. På et seminar for afdelingen brød hun sammen da konsulenten spurgte hende om, hvad der gjorde hende fagligt stolt i hendes arbejde. Bagefter slog hun det lidt hen, og sagde at der bare havde været så meget på det seneste, og at kollegerne ikke skulle bekymre sig om hende.

36 INDDRAGENDE PROCESSER I

37 Fra involvering til integration Involveringstænkning bygger ofte på et magtdelings- eller trivselsprincip Hensigten er relationsorienteret Integrationstænkning bygger på erkendelsen af, at de bedste beslutninger samskabes. Hensigten er opgaveorienteret Hvis vi inddrager medarbejderne i forandringsprocesser, så føler de sig hørt og så bliver der mindre bøvl Vi kan lave bedre forandringer, hvis medarbejdernes viden og ekspertise benyttes aktivt

38 Om retfærdighed Processuel retfærdighed: Jeg oplever den proces, der har ført frem til beslutningen, som retfærdig. Distributiv retfærdighed: Jeg oplever den beslutning, der er truffet, som retfærdig.

39 Retfærdig integration fair proces Der tre nødvendige og tilstrækkelige ingredienser i fair (integrerende) proces: Klare forventning Forpligtende integration Begrundede beslutninger Kilde: Kim & Mauborgne, 1997

40 Fair proces: Sådan hænger det sammen Proces Holdning Adfærd Opleves fair Klare forventninger Integration Begrundede beslutninger Tillid til ledelsen og til kvaliteten af ledelsens beslutninger Deler viden og tager ejerskab i implementering af beslutninger Opleves unfair Overtrædelse af en eller flere af principperne for fair proces Mistillid til ledelsen og til kvaliteten af ledelsens beslutninger Tilbageholder viden og modarbejder implementering af beslutninger Kilde: Inspireret af Vestergaard, 2009 på baggrund af Kim & Mauborgne, 1998

41 Purpose 5 P-modellen.. Formålet: Hvorfor gør vi det? Products Mål/output: Hvad skal vi udvikle/producere? Participants Deltagere: Hvem er de nødvendige og tilstrækkelige deltagere? Probable issues Hvilke problemer møder vi sandsynligvis undervejs? Process Hvilke aktiviteter skal skabe den ønskede bevægelse? OBS! Kalder processen deltagerne ind i en aktiv, meningsfuld og samskabende position?

42 Træning Brug 5 P-modellen til at designe en workshop for en afdeling på hospitalet som efter tre måneder stadig ikke har formået at reducere infektionstallene (20 min.). Præsenter jeres workshop for en anden gruppe (2*10 min)

43 Inddragende processer II Næste løsnings princip Hvilke problemer skaber den løsning, vi nu arbejder med? Hvad er løsningen på de problemer? Kilde: Nadler & Hibino, 1990

44 Aldrig i livet Det bli r over mit lig Sig det er løgn Jeg gør det ikke Hvad tænker han på! Hvem stemmer for forslaget? - ja, ja, ja, ja, ja

45 Beslutningstyper Autoritetsbeslutning Når en autoritet med formel beslutningskompetence beslutter. Typisk i formelle beslutningsfora. Majoritetsbeslutning Flertallet bestemmer. Typisk ved afstemning. Minoritetsbeslutning Når de(n) stærkeste retoriker(e) dominerer og ingen tør/orker tage kampen. Typisk i uorganiserede beslutningsfora. Konsensus Når man kun beslutter det, som alle kan blive enige om den fælles grund. Typisk ved forhandling. Fuldstændig enighed Når der er fuldstændig samklang i interesser og enighed om metoder Plop Lyden, det giver når noget ikke gribes. Kort tavshed og derpå videre. Den tavse majoritet beslutter at indlægget ignoreres. Kilde: E. Schein

46 Træning Kig igen på den workshop I designede. Kvalificér den i lyset af næste løsnings princip. Drøft, hvordan det vil være hensigtsmæssigt at træffe beslutninger på workshoppen, om hvad der skal gøres I har 20 min. Præsentér for en anden gruppe (2*10 min)

47 SKRIFTLIG EVAULERING

48 TAK FOR DENNE GANG!

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr.

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. Forandringsledelse Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. k09vulip2421 Morten Grouleff Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO Når vi flytter Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius SAMMEN Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO 2 Når vi flytter sammen Ledelse af kommunale fusioner KL og KTO Jesper Baltzer Amskov Frank

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Skab bedre resultater Deep democracy (dd) - beslutsningsproces 4.trin O M

Skab bedre resultater Deep democracy (dd) - beslutsningsproces 4.trin O M Skab bedre resultater Deep democracy (dd) - beslutsningsproces 4.trin T D A O M K E R I Indhold En dilemmaøvelse til at gennemføre demokratiske beslutningsprocesser i grupper. Metoden henvender sig til

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere