DVS s hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DVS s hjemmeside: http://www.dwis.dk"

Transkript

1 ISSN Marts årgang nr. 2 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Hugo Larsen: Udsigten fra Mafolie, 1906 Se 2. del af artiklen om Lawyer Jørgensen s. 5 Forårstræf lørdag d. 30. april side 3 Udstilling på Nationalmuseet side 11 Dansk Vestindien indtager Aarhus side 14 Ny bestyrelse, St. Croix Friends of Denmark side 23 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011 DVS s hjemmeside: 1

2 Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2011, nr. 2 Redaktion: Vibeke Maduro Tuxen (ansvarshavende). Teknisk assistance: Finn Ferrall og Erik Marcussen. Tryk: Islev Tryk, Islevdalvej 194, 2610 Rødovre Formanden skriver... Kære medlemmer Meget snart vil 54 DVS-medlemmer være på vej over Atlanten. Denne gang er vi delt op i en gruppe på 16, som flyver med Delta, og en gruppe på 21, som flyver med British Airways. Derudover er der 17 medlemmer, som rejser på egen hånd. To ugers Festival på henholdsvis St Croix og St Thomas ligger forude. Vi er 54 medlemmer, som glæder os rigtigt meget. Men hvad med de medlemmer, som ikke skal rejse? Jamen, de har faktisk flere forskellige muligheder til at få vestindiske oplevelser. De kan besøge særudstillinger på både Københavns Museum og på Nationalmuseet. Og så kan man i løbet af 3 Århusdage få masser af Vestindiske oplevelser levende dans og musik direkte fra St Croix. Der vil også være både kunstudstillinger og parader. Og forhåbentlig vil der også løbende komme fotos på ``nettet``, der fortæller, hvad der sker i Vestindien lige nu. Læs mere om dette inde i bladet. Jeg mindes ikke, at der tidligere har været et forår med så mange vestindiske oplevelser. På gensyn Anne Walbom 2 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011

3 Forårstræf Kolonialismens arv om koloniernes betydning for København og sporene efter kolonialismen i hovedstaden Lørdag den 30. april, kl Københavns Museum Vesterbrogade København V Arrangører: Københavns Museum og Dansk Vestindisk Selskab Program: : Byvandringen I slavernes spor : Transport til Københavns Museum, Vesterbrogade : Frokost : Koloniale spor i og omkring Københavns Museum v. Jakob Ingemann Parby, Museumsinspektør/Curator : Alex Frank Larsen københavnerfortællinger fra tv-serien og bogen Slavernes slægt : Spørgsmål og diskussion I samarbejde med Dansk Vestindisk Selskab inviterer Københavns Museum til et arrangement, der sætter spot på koblingerne mellem hovedstaden og de tidligere danske kolonier, særligt Dansk Vestindien. Indledningsvis føres deltagerne gennem Københavns gader på jagt efter slaveriets spor i byen. Byvandringen I slavernes spor er udviklet af Martin Voola og Anders Olling fra Another Copenhagen og byder på en debatskabende tur langs havnens pakhuse og Frederikstadens palæer, der fortæller om en meget direkte kobling mellem byen og kolonierne. Byvandringen starter ved Mindeankeret i Nyhavn og slutter på Amalienborg Slotsplads. Læs mere om byvandringen her: (fortsættes næste side) Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts

4 Efter byvandringen sørger deltagerne selv for at komme til Københavns Museum, Vesterbrogade 59. (Tag f.eks. bus 26, der kører direkte fra Kongens Nytorv til Vesterbro Torv, tæt ved museet.) Her fortæller museumsinspektør Jakob Ingemann Parby om sporene efter slavehandelen og kontakten mellem Dansk Vestindien og Kæbenhavn, hvorefter Alex Frank Larsen vil fortælle om nogle af københavnerfortællingerne fra tvserien og bogen om Slavernes Slægt. På museet vil der være servering af te og kaffe og sandwich. Pris pr. deltager: 50 kr. Max. deltagerantal: 50 personer Billetter udbydes efter først til mølle-princippet. Skriv mail til med overskriften Kolonialismens arv, hvis du gerne vil bestille billetter til arrangementet. Tag kontakt til Unique Tours, når De skal planlægge en grupperejse (min. 10 personer) til det tidligere Dansk Vestindien. Efter mere end 20 års samarbejde med øerne, kan vi vist roligt sige, vi har det bedst tænkelige kontaktnet. Vi ser frem til at høre fra Dem. HEIDI HOLM (tidl. Christiansen) Lyngsø allé 3 C - DK-2970 Hørsholm Tlf:: Fax: Reg. under Rejsegarantifonden nr Bank: Den Danske Bank 4 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011

5 Lawyer Jørgensen, del 2 Af Jan Tuxen I sidste nummer fulgte vi Lawyer Jørgensens vej fra Kolding til Vestindien og hans professionelle og politiske aktiviteter frem til overdragelsen. Nu vil vi se lidt på hans familieliv og slutte af med en dramatisk sag, som viser lidt om hans sammensatte personlighed. Familieliv Lawyer Jørgensen og datteren Lissa på Mafolie Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011 Jørgensen tager som nævnt familien med til Vestindien i Parret har i 1872 fået datteren Henriette, og på St. Thomas kommer døtrene Anna og Andrea til i 1877 og Men fru Jørgensen tåler dårligt tropeheden. I slutningen af 1870-erne vender hun tilbage for påny at bosætte sig i Kolding, hvor den fjerde datter Elisabeth (omvekslende kaldet Lissa og Lizzie) bliver født i Et par år senere gør hun endnu et forsøg på at flytte ud til manden, og datteren Margrethe (kaldet Baby) bliver født i 1883 på St. Thomas. Men i 1885 kan fru Jørgensen ikke holde varmen ud mere og flytter permanent hjem til Danmark, hvor hun bosætter sig, først i Horsens og siden på Frederiksberg. Den yngste datter Christine bliver født i Horsens i Ægteparret lever herefter adskilt i resten af deres liv, kun afbrudt af de rejser, som der har været mulighed for og råd til. Man kan spørge sig selv, hvordan familielivet holder til adskillelsen, men det lykkes. Brevvekslingen er tæt, den handler om hverdagens små tildragelser, og Jørgensen skriver både ironiske, opmuntrende og opdragende breve til sine døtre, som også holder hinanden informeret på kryds og tværs. Når sandheden skal frem, er Jørgensens forhold til døtrene nok en del tættere end til konen. Man kan måske lidt overdrevet illustrere det med, at han i 1901 sender det meste af kr. hjem til familien. Døtrene får næsten det hele, mens han til konen levner 390 kr., som hun kan have i reserve. Så kan hun lære det, kan hun! Omkring århundredeskiftet køber Jørgensen landejendommen Mafolie, som ligger i bakkerne bag Charlotte Amalie, ca. 250 m. over havet og med den smukkeste udsigt over byen, naturhavnen og havet. Her er 5

6 lidt køligere end i gryden nede i byen, også fordi passatvinden har u- hindret adgang heroppe. Det får nu ikke fru Jørgensen til at flytte ud til ham, men døtrene bosætter sig ofte hos ham i længere perioder. Lissa Meyn og lille Jens Peter, 1915 Specielt Lissa ser ud til at have været indtaget i Vestindien. Hun flytter ud til St. Thomas og bor hos faderen i en længere årrække. Lissa bliver gift med tyskeren Heinrich Meyn, som er skibsinspektør hos Hamburg-Amerika Linie (HAL) i St. Thomas, og her får parret i 1913 sønnen Jens Peter, som opkaldes efter morfaderen. En fatal handel I 1916 raser Verdenskrigen på tredje år, og Danmark er på nippet til at sælge tropekolonien til USA, som på sin side er tæt på at erklære Tyskland krig. En ganske sprængfarlig cocktail for en familie, som nu har både professionelle og familiemæssige bånd til Tyskland. I den situation foretager Jørgensen to vigtige dispositioner. Den ene er både kærlig og fornuftig, mens den anden skal vise sig at blive skæbnesvanger for ham. Da han i efteråret 1916 bliver indkaldt til Rigsdagskommissionen i København, tager han Lissa og lille Jens Peter med hjem og anbringer dem hos fru Jørgensen og Baby, som i mellemtiden er flyttet til Frederiksberg. Men da Jørgensen selv vender tilbage til St. Thomas i januar 1917, indgår han en handel med Julius Jochimsen, HAL s direktør på St. Thomas. Parterne er naturligvis klar over, at alle tyske besiddelser inden for USA s grænser vil blive beslaglagt, når USA og Tyskland erklærer hinanden krig. Derfor indgår de en aftale om, at Jørgensens nystiftede firma Harbour Accommodating Est. køber samtlige HAL s besiddelser på St. Thomas (hovedkontor, kajer, 6 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011

7 værft, oplagsplads, kullagre, pramme etc.) for $ Så mange penge ejer Jørgensen ikke, så der udformes et gældsbrev, som siger, at gælden ikke skal forrentes og først forfalder efter tre måneder, samt at denne frist kan forlænges, indtil krigen er overstået. Formålet med handlen er naturligvis at forhindre en konfiskation, hvorefter parterne kan aftale en mindelig tilbageførelse af aktiverne, når krigen er afsluttet. Hamburg-Amerika Liniens kontor i St. Thomas Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011 Der går dog ikke lang tid efter, at USA har overtaget Dansk Vestindien og har erklæret krig mod Tyskland, før den amerikanske Alien Property Custodian ankommer til St. Thomas. Han er ikke i tvivl om aftalens natur en Scheingeschäft, som også Jochimsen senere indrømmer privat og konfiskerer alle besiddelserne. Problemet er blot, at Jørgensen ikke vil anerkende, at aftalen er proforma. Han fastholder, at der er tale om en reel handel, indgået på neutralt dansk territorium. Han har skam til hensigt at videreføre firmaets aktiviteter med svigersønnen ved sin side. Han har såmænd også planer om at etablere et mejeri. Dermed starter et kompliceret diplomatisk spil. På den ene side fastholder Custodian, at der er tale om en proforma-handel. På den anden side står en dansk statsborger, som på neutralt dansk territorium har købt nogle tyske besiddelser, som han har papir på. Og traktaten om overdragelsen som Jørgensen har et indgående kendskab til siger, at USA vil respektere danske og andre landes statsborgeres besiddelser efter overdragelsen af Dansk Vestindien til USA. Jørgensen inddrager den danske ambassadør i Washington, som diplomatisk beder den amerikanske udenrigsminister sikre, at Jørgensens ejendomsret respekteres. Custodian på sin side strammer nettet om Jørgensen ved at tage kontrol over HAL s besiddelser, ved at lukke Jørgensens firmas konti i Den dansk-vestindiske Nationalbank og ved at bombardere ham med krav om de penge, som han har tjent til firmaets opretholdelse ved at sælge af dets kul og andre varer. Custodian opdager også, at HAL har efterladt en større kredit i Puerto Rico til Jørgensen. Den har han trukket på uden at oplyse om det. Custodian har dermed et stærkt indicium på, at HAL kun har indgået handelen for at undgå konfiskation. 7

8 Det ser også ud til, at Custodian har fodret pressen med historier om, at HAL s kontor var bygget i beton for at kunne bruges som fort, og at et kranfundament på kajen var beregnet til en svingkanon. Ren krigsretorik velsagtens, men velegnet til at kompromittere HAL og Jørgensen i offentligheden. Annonce i Shipping, januar 1918 Jørgensen tilbyder i sin desperation at sælge HAL s besiddelser i USA. Han foreslår også at sejle hjem for at rejse midlerne, som Custodian derefter kan deponere. Jørgensens sindstilstand fremgår med al ønskelig tydelighed af hans breve til ambassadør Brun: jeg kan ikke holde det ud längere. Jeg er aldeles ödelagt og ender med at blive fuldständig gal, men hele Verden er da ogsaa et Galehus. Jeg maa gjöre en Bemärkning (der ikke vedrörer Sagen) för jeg falder sammen. Jeg arbejdede for Öernes Salg og havde jeg vidst, hvordan Forholdene vilde have udviklet sig havde jeg endnu langt stärkere gjort det. Thi hvordan var det blevet hvis Öerne ikke vare blevne afstaaede frivillig? Men lige lidt hjælper det ham. Amerikanerne overbeviser ambassadør Brun om, at handelen er proforma, og Jørgensen får gennem generalguvernør Baumann et skarpt brev, som i utvetydige vendinger siger, at Jørgensen kun redder sine personlige besiddelser og undgår retsforfølgelse på grund af ambassadørens personlige indgriben, ikke på grund af sine handlinger og argumenter. Jørgensen redder altså akkurat sit skind, men ikke mere, og i juli 1918 skriver han nødtvunget under på at overdrage HAL s besiddelser til Custodian mod at blive fritaget for sin gældsforpligtelse til HAL. Man kan måske til Jørgensens forsvar undre sig over, at Custodian var så forhippet på at få ham til at skrive under, når hans køb af ejendommene allerede var blevet stemplet som proforma. Det skyldtes den omtalte spidsfindighed i overdragelsesdokumentet mellem Danmark og USA, 8 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011

9 som skulle beskytte besiddelser, der tilhørte personer og selskaber hjemmehørende på Øerne. Dette musehul benyttede Jørgensen også til at genoptage sagen efter fredsslutningen i Nu forlangte han på HAL s vegne, at besiddelserne blev tilbageleveret til HAL, som så kunne videregive dem til Jørgensen mod betaling af de nævnte dollars. Han opfordrede såmænd også HAL til at sagsøge ham for de dollars. Men da var løbet for længst kørt, og HAL forhandlede direkte med den amerikanske stat, dog også forgæves. Hvornår Jørgensen endelig giver op, står ikke helt klart. Men der er ingen tvivl om, at denne sag knækker ham professionelt, og da han vender tilbage til Europa i 1921, er han blanket af. Han har ganske vist stadig enkelte ejendomsbesiddelser på Ø- erne, men aktiverne dækker næppe gælden. De midler, som han eventuelt har kunnet tage med sig, er nok også forsvundet i den tyske hyperinflation. Han opholder sig nemlig i nogle år hos datteren Lissa i Lübeck, før han vender hjem omkring 1924 og bosætter sig i Horsens, hvor hustruen er blevet begravet seks år tidligere. Han dør i januar 1926 under et besøg hos datteren Henriette, som er gift med byrådssekretær i Århus Hjalmar Aae og har bygget Villa Mafolie på Strandvejen. Lawyer Jørgensen og dr. Viggo Christensen (se DVS nr. 4/2010) på besøg i Villa Mafolie i Aarhus, ca Idealist og lommeprokurator Der er ingen tvivl om, at Jørgensen i sine seneste år betragtede sig selv som en fiasko. Det lykkedes ham ikke at udvikle den danske tropekoloni til at stå på egne ben. Fremtiden under amerikansk styre blev heller ikke så lys, som han havde håbet. Og på trods af sin bjergsomhed blev han ikke nogen velhavende mand. Men det er et alt for unuanceret billede. Den korteste og mest rammende karakteristik er givet af hans forhenværende fuldmægtig N.A. Kjær i dennes erindringer: Han var meget af en Idealist og lidt af en Lommeprokurator. Idealisten og Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts

10 ildsjælen gjorde en bemærkelsesværdig indsats for at udvikle den danske tropekoloni i en kritisk periode. Han arbejdede gratis for de sager og personer, som stod hans hjerte nær. Han var i den grad sine klienters mand. Og han påtog sig store omkostninger i de projekter, som han brændte for. Det var næppe uden grund, at han i 1888 blev udnævnt til ridder af Dannebrog. Lommeprokuratoren derimod stak sit hoved frem i de retssager og e- jendomshandler, hvor der var penge at hente. Når han skulle formidle en ejendomshandel, forlangte han rask væk 10% i kommission. I sagen om HAL s besiddelser gik han gennem ild og vand for at forsvare sin klients interesser. Samtidig prøvede han at score en hurtig gevinst. Idealisten og lommeprokuratoren levede side om side. Man kan tilføje andre nuancer, f.eks.at han levede yderst nøjsomt og nærmest asketisk, at han var et eklatant rodehoved, og at han gik bemærkelsesværdigt sjusket klædt. Men når regnskabet gøres op, er det ildsjælen, som står tilbage. Han satte sit mærke, selv om missionen mislykkedes. Det er velfortjent, at han er en legende i familien, hvor han stadig bærer kælenavnet Lawyer. Jan Tuxen Kilder: Familiens egne optegnelser, erindringer, fotografier og breve samt en brevsamling i Det Kongelige Bibliotek, alt venligt formidlet af Lawyer Jørgensens tipoldebarn Karin Aae Evensen, uden hvis hjælp denne artikel ikke var blevet til. Familien Jochimsens brev- og fotoarkiv, venligt formidlet af Halvor Jochimsen, Julius Jochimsens barnebarn. Enkelte breve efter Carl Emil Hassager, direktør for ØK i St. Thomas , venligt formidlet af dennes barnebarn Peter Kelstrup. Et Foredrag om de dansk-vestindiske Øer, holdt af Prokurator, Overformynder Jørgensen. Carl Mar: Møllers Bogtrykkeri, Horsens Betænkning afgiven af den i Henhold til Lov Nr. 294 af 30. September 1916 nedsatte Rigsdagskommission angaaende de dansk vestindiske Øer, J.H. Schultz A/S, København 1916, bilag B., pp N.A. Kjær, 25 Aar i Vestindien. Fra Firsernes og Halvfemsernes St. Thomas, A. Rosenbergs Bogtrykkeri, København Ordenskapitlets biografiarkiv. 10 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011

11 P. Zoffmann, Sct. Jørgens Hospital i Kolding , Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, Kolding P. Eliassen, Det gamle og nyere Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, Kolding C. Chr. Lausen Utzon, Familien Utzon, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, Kolding Dansk Vestindien en koloni bliver til Udstilling på Nationalmuseet fra 2. april til 23.oktober 2011, og efterfølgende på Flensburger Schiffahrtsmuseum og Herregårdsmuseet Gl. Estrup H. Hjorth-Nielsen, Danske Sagførere , Det danske Sagførersamfund, København en hjemmeside om kunstmaleren Hugo Larsen. DVS marts 2002, diverse kirkebøger på arkivalieronline.dk samt enkeltoplysninger fra opslagsværker og andre hjemmesider. Illustrationer: Udsigten fra Mafolie er ejet af Adam Knuth og fotograferet af Finn Brasen. Fotografiet af kolonialrådet er taget af Heinrich Petersen og gengivet med tilladelse fra Digital Library of the Caribbean (www.dloc.com). Øvrige værker og afbildninger er i privateje og privatfoto. Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011 Nationalmuseet åbner dørene til udstillingen Dansk Vestindien en koloni bliver til den 2. april Udstillingen fortæller historien om grundlæggelsen af det danske sukkereventyr, om afrikanske slaver og danske koloniherrer, men også om en smuk arkitektur, der den dag i dag præger de Vestindiske Øer. Det er næsten hundrede år siden Dan- 11

12 mark solgte de Vestindiske Øer, men arven fra den danske kolonitid kan stadig opleves både i Vestindien og nu også på udstillingen Dansk Vestindien en koloni bliver til på Nationalmuseet. Slavestationer, forter og palæer Fra 1670 til 1820 skød fire forter, to slavestationer, tre byer og adskillige kirker op i Dansk Vestindien, og ikke mindst hundredvis af plantager. De afrikanske slavers uendeligt hårde arbejde i sukkermarkerne indtjente formuer til danskerne. Formuer, som igen blev investeret i smukke palæer og luksus herhjemme, blandt andet kendte bygninger som Odd Fellow Palæet og den franske ambassade på Kongens Nytorv i København. med markante personer fra St. Thomas og St. Croix i dag runder udstillingen af. Arkitekturens og landskabernes vemodige skønhed sætter den grumme historie om koloniens første 150 år i perspektiv. Udstillingen er udarbejdet af arkitekt Ulla Lunn og bliver efterfølgende vist på Flensburger Schiffahrtsmuseum og Herregårdsmuseet Gl. Estrup. Udstillingen på Nationalmuseet er åben tirsdag søndag kl fra 2. april til 23. oktober 2011 Se: Symposion I forbindelse med udstillingen på Nationalmuseet vil der blive afholdt et symposion i festsalen d maj Oplev skønheden og gruen Udstillingen fortæller om grundlæggelsen af kolonien, om danske koloniherrer og afrikanske slaver, men også om slavernes efterkommere og De Vestindiske Øer i dag. Oplev skønheden gennem arkitekturtegninger, landkort og historiske billeder. Og oplev gruen gennem slavernes skæbnefortællinger. Se hvor adelen boede i København med deres sorte pager. En række videointerviews Bl.a. er en række vestindiske kulturpersonligheder inviteret. Symposiet består af en lukket del torsdag den 26. maj og fredag den 27. maj om formiddagen og en åben del, fredag den 27. maj kl alle er velkomne til den åbne del. Det er tanken, at den eftermiddag kan vestinderne fortælle danskerne om deres vinkel på historien, bevaringen af kulturarven og samarbejdet med danskerne. 12 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011

13 Der foreligger i skrivende stund ikke yderligere oplysninger om arrangementet. Når de indløber, vil de kunne ses på hjemmesiden, Det andet vestindiske gravsted på Assistens Kirkegård En solbeskinnet vinterdag i 2010 faldt jeg over denne grav på Assistens Kirkegård på Nørrebro. Graven ligger tæt på Søren Kierkegaards, for at finde den skal man gå længere over mod Nørrebrogade når man står foran Kierkegaards grav, hvor den er en af de sidste i rækkerne. Foruden skønne palæer findes der altså flere steder i København, hvor man kan få et glimt af Dansk Vestindien. Her ligger flere medlemmer af Magens familien begravet, bl.a.: Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011 Johannes Magens, Kammerraad og Bogholder på St. Thomas, fød den 5 Junii 1745, død den 19 Mai 1801, Felixine Rebecca Magens, 7 Febr 1763, 3 Juni 1865, Enke efter Artil Major Johannes van Solingen Magens og Telegrafist Malthe Magens, 5 Febr 1828, 5 Novbr (Det første vestindiske gravsted på Assistens er Peter von Scholtens) Vibe Maria Martens 13

14 Dansk Vestindien indtager Aarhus Temaet for Verdensbilleder 2011 bliver Caribien med særligt fokus på Dansk Vestindien. Eventen sætter nye mål i 2011 med en shopping-, rejse- og kulturfestival i Aarhus City fra mandag den 30. maj til onsdag den 1. juni Målet er i 2011 at bringe stemningen fra Caribien og ikke mindst fra De Dansk Vestindiske øer til Aarhus City. Involvere byens torve, pladser og butikker, både på det kulturelle, underholdningsmæssige og historiske niveau. Bringe alle sanser i spil, så det caribiske himmelstrøg kan fø- 14 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011

15 les, mærkes og opleves på en ægte måde. Der er lavet aftaler med blandt andet De Dansk Vestindiske øer og United States Virgin Islands Department of Tourism, som deltager aktivt og bakker op om eventen i Aarhus. Ligeledes vil Cuba, Jamaica og andre af de caribiske øer blive repræsenteret i festivaldagene. Man vil blandt andet kunne opleve det legendariske calypsoband Stanley & Ten Sleepless Knights, musikeren Bill Bass på Steel Pans og unge dansere fra Music in Motion, som flyves fra De Dansk Vestindiske øer til Danmark for at kunne optræde flere gange i løbet af dagene på en af de gratis scener i byrummet. Ligeledes deltager de i det planlagte store Caribien optog og parade, hvor også dansere og andre kunstnere fra andre dele af Caribien kommer for at deltage i festivalen. Eventen Verdensbilleder er i 2011 udvidet til en 3-dages festival, der kulminerer med midnatsåbne butikker onsdag den 1. juni (dagen før Kristi Himmelfartsdag). Nyt i 2011 er også, at kulturlivet i højere grad involveres. Som resultat af Aarhus Kommunes og borgmester Nicolai Wammens nedsatte tænkehandletank for shopping og kultur er eventen Verdensbilleder udvalgt som et pilotprojekt og et forsøg på at styrke samarbejdet mellem byens kulturorganisationer, butikkerne og shoppinglivet i Aarhus. Et af formålene med festivalen er naturligvis, at flere danskere skal få øjnene op for de pragtfulde øer. I dag er der cirka danskere, som rejser på ferie hvert år til Dansk Vestindien, men der er plads til mange flere. Rejsebureauer i Aarhus bliver en del af festivalen, så når den caribiske stemning går i blodet på aarhusianerne, håber vi naturligvis, mange efterfølgende vil få lyst til endnu mere og selv besøge de historiske og eksotiske øer, siger Karin Gert Nielsen fra Dansk Vestindisk Turistkontor. For dem, der ikke kan vente til 30. maj og Verdensbillederne i Aarhus eller som ikke har mulighed for at komme til Aarhus - har Dansk Vestindisk Turistkontor sørget for inspiration og stemning på Facebook, og på hjemmesiden Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts

16 Nekrolog Grete Bentzen ( ) Grete Bentzen sov stille ind i Hørsholm den 3. februar 2011, mæt af dage og næsten 104 år gammel. Grete blev født d. 23. april 1907 på St. Croix som datter af underbestyrer, senere plantageejer Gunnar Aage Hagemann, La Grange. Hun blev dermed født ind i et af de største plantedynastier i Dansk Vestindiens sidste periode og fik derfor navnet G.. Hagemann som så mange af sine familiemedlemmer. Grete var en af de sidstlevende - måske den sidste - som oplevede Øerne, mens de var en dansk koloni. Som enke tilbragte hun også nogen tid på St. Croix, hvor hun lærte hele den famile at kende, som havde været tjenestefolk på La Grange. Grete var mangeårigt aktivt medlem af DVS og skrev også i dette tidsskrift. Hun bidrog til udstillingen Danske i Vestindien i udstillingsbygningen Nikolaj i 1992, bl.a. med et oliemaleri af Hugo Larsen, som hun havde købt på auktion. Jeg selv havde den glæde, at hun i en alder af 99 år beredvilligt stillede op med sin samling af Hugo Larsen værker til særudstillingen i 2006 på Øregaard og Kronborg. Hun deltog også som alderspræsident ved ferniseringen på Øregaard Museum. Bisættelsen har fundet sted. Gretes aske vil blive spredt i Øresund, blandet med jord fra St. Croix. Dermed bliver en ring sluttet. Og nu er en epoke slut. Gretes bortgang markerer afslutningen på den epoke, hvor kolonien stadig var en levende oplevelse for enkelte danskere. Nu er Dansk Vestindien kun historie. Grete Bentzen efterlader sig tre døtre samt børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Jan Tuxen Grete Hagemann på sin moster Aases arm, St. Croix 1907 Grete Bentzen, maj 2010 Foto: Anne Marie Bugge 16 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011

17 Denmark through the Eyes of a Virgin Islander By Roland Roebuck Sitting on my father s porch in the beautiful island of St. Croix, my view is obstructed by a large sugar mill located on my uncle s property down the hill. This mill, a symbol of Danish oppression and exploitation, still stands, having withstood the ravages of time and the wrath of many hurricanes. But when I was a teenager, this monument to African enslavement sparked my anger too. I used to wonder how I, as the rebellious African that I surely would have been during colonial times, would have managed to survive under the brutality of Danish rule. In Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011 my young mind, I created numerous scenes of African resistance and militancy against the ruthless Danes. My perception of the Danes was influenced greatly by my early readings of their cruelty towards my ancestors. I was aware of the various inhumane methods of subjugation and control used by Danes towards the Africans and the misery the enslaved workers suffered. I visualized how their blood, sweat and tears were mixed with the mortar that built the Danish West Indies. I was angry over the treatment that these Danes inflicted upon my people and during my youth in St. Croix, I had no desire to connect with Danes. Frankly, that wasn t much of a problem since my interaction with Danes on the island was non-existent. There were not that many around and those who were were not part of my social circle. Much later in life, that early attitude of youthful anger began to melt as I came in contact with a very dear friend and mentor, George Tyson. His interest in the history of the islands was highly contagious, and I indirectly became his part-time student. Dealing with him and researching archival records of our Virgin Islands history, people and monuments, gave me a different 17

18 perception of Denmark and its people. My first trip to Denmark was coordinated by Tyson in There, we used to visit the Archives daily and engage in serious historical research. To my surprise, I discovered in the Avis newspaper of 1848 that I had a white ancestor by the name of Jarvis Roebuck, who was an owner of enslaved Africans. The pride that I had for my Roebuck name was somewhat shattered. While in Denmark, I had the fortune of being welcomed into the home of Anne Walbom and her late husband, Ole Bidstrup. These two Danes extended their warm friendship, hospitality and vast knowledge with me. I stayed at their home near downtown Copenhagen, sleeping comfortably in the Calypso Room, named and decorated by Anne with various island artifacts to create a Crucian atmosphere. In our lengthy nightly conversations, I openly expressed my early perceptions of Danes during the colonial period, and Anne and Ole both understand and respected my early thinking. Ole and I walked around Copenhagen and he was a great tour guide, very much aware of VI/ Danish history. I used to tell him: Ole, you see that building? That property is mine because it was built with enslaved African labor. Let us go over and claim it. He would laugh and say, Roland, you can t do that. You have to behave; you are an Ambassador of the islands. I also wondered how many Danes were aware of their colonial legacy in the Danish West Indies and how much of that history was being taught in the school system. To my surprise, the chapter dedicated to the Virgin Islands was very limited in their curricula. That led me to question whether or not the Danish Government and the school system were engaging in a course of strategic amnesia in order to protect their citizens from the full knowledge of the numerous atrocities committed during the Danish colonial period. I wondered whether some brave Danish politician would ever have the guts to extend an apology to the people of the Virgin Islands for that cruel and inhumane period of enslavement. As I walked around Copenhagen, I was impressed with the cleanliness of the city, the historical buildings, the statues, the parks, Tivoli Gardens, the ladies casually lying topless in public parks and on the beach. It was a strange sight to see 18 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011

19 so many truly-blond people. One of the cultural aspects of the Danes that I noticed was that they tend to avoid eye contact. They also have a sneaky way of looking at people and, I think, quickly making a determination of their points of origin. I had the strong suspicion that they knew that I was not from the African continent. would make our local island historians salivate for weeks. Anne s records of Virgin Islands history are amazing. As I came across Black folk in Denmark, I would approach them and ask Excuse me where are you from? Some were shocked by the intrusive question but all responded with a positive attitude. They could tell I was not one of their countrymen, from Somalia, Ghana, Nigeria, Ethiopia or Jamaica. The purpose of my question was to determine the geographic representation of Blacks in Denmark. Roland Roebuck og Ole Bidstrup i København 2000 Foto: Anne Walbom I tried my best to teach Ole how to walk like a Washington D.C. Afro- American, but it was hard for him to follow my style, beat and hand movements. His attempts were appreciated and curious Danes wondered why that fellow Dane was walking like he had a broken leg. With Anne, we talked and talked about the islands history, music, etc. I looked at her vast collection of early colonial photos and postcards that Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011 My next level of interaction with Danes was with Ulla Lunn and the project VIDA, (Virgin Islands/Danish Apprenticeship), an initiative to preserve Danish architecture in the islands with a strong emphasis on the Fort in Frederiksted. The main purpose of the project was to instruct young Virgin Islanders about architectural preservation. The project was able to send a group of five youngsters from St. Croix to Denmark to learn those skills. My association with Ulla gave me another opportunity to expand my knowledge of the Danish monuments in the various islands. I learned a lot from her and the many in- 19

20 dividuals associated with this initiative. That knowledge increased my commitment to assist in the preservation of our rapidly declining architectural monuments. She also extended gracious hospitality and through her, I was also able to expand my network of Danish friends and family members. In Helsingor, I met a distant cousin, Inger Lise Taylor, who passed away recently. I went to visit her at her home near the Swedish-Danish border. As we walked from the train station to her home near-by, she proudly told all of her friends in the town: This is my cousin, Roland. He is from the Virgin Islands. The curious eyes of those listening to her loud announcement were now wondering about her Danish DNA since by looking at me, they concluded that she must have island blood in her system. That night she invited all the members of the Taylor family to her home and we had a lovely time. Their command of English was perfect so there was no problem in communicating, eating and drinking Aquavit. (Imagine moonshine made from potatoes!) In a way, my interaction with Denmark and its people and history have increased tremendously my personal knowledge. My interaction with them has also allowed me to correct the somewhat distorted view that I had of Danes when I was a young man. I have had the great fortune of coming across Danish people with an unyielding commitment to increasing the cross-atlantic relations between Denmark and the Virgin Islands. My genealogical research in Denmark helped me understand that I am part of a larger world and that Danes, due to their historical presence in the islands, are part of that world. I have come to understand that I need to suspend negative judgment of historical events and use a different filter to analyze those events. The Roebuck family has worked and lived for many years near that historic sugar mill, once likely manned by enslaved Africans and built on the estate called Solitude on St. Croix s East End. But now when I return to my father s porch to sit and enjoy the warm Caribbean breeze, I will re-live in my mind the great experiences and interaction that I have had in Denmark and with its people. I will continue to gaze upon our sugar mill, but I will see it through a different set of eyes. Roland Roebuck 20 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011

21 Nu bliver det nemmere at komme ned i varmen der kommer snart charterrejser til de Dansk-vestindiske Øer På den netop overståede rejsemesse i Herning var de Dansk-vestindiske Øer årets store charterrejsenyhed. Det blev de, fordi Bravo Tours fra oktober hver uge vil flyve direkte til de gamle danske øer, nu US Virgin Islands. Denne nyhed, som vi ved vil interessere mange medlemmer, vil vi ikke snyde jer for. Derfor har vi sakset lidt i det pressemateriale, som Bravo Tours udsendte i forbindelse med lanceringen af det nye initiativ: Bravo Tours, der er Danmarks tredjestørste rejsearrangør og har et bredt program, udvider dermed helt usædvanligt med charterrejser til et oversøisk rejsemål mod vest. Caribien er et drømmerejsemål for de fleste danskere, og De Danskvestindiske Øer har alt det, som andre caribiske øer har, og tillige har de det danske islæt i form af et par hundrede års historie, siger Bravo Tours administrerende direktør, Peder Hornshøj, der lover priser under kroner for direkte Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011 flyrejse og 14 dages ophold. Første afrejse fra Billund bliver 14. oktober og fra København 21. oktober. Blandt de ting, der skal være med til at sælge øerne til rejselystne danskere, nævner Bravo Tours: Selv om det snart er 100 år siden, at Danmark solgte De Dansk-vestindiske Øer til USA, er der fortsat masser af danske navne og gadeskilte på St. Thomas, St. Croix og St. John. I efteråret og vinteren er gennemsnitstemperaturen 25 grader, og to af øernes eksotiske strande hører til blandt verdens ti bedste. Hygge, afslapning og positiv interesse for Danmark og danskere er noget af det, der venter de danske turister, som Bravo Tours forventer at sende til De Dansk-vestindiske Øer i første sæson. - Bravo Tours har som et af sine mål at forny charterrejsen, men med respekt for de gamle dyder. Vi garanterer veluddannede dansktalende rejseledere og høj kvalitet på hotellerne. - De Dansk-vestindiske Øer bliver virkelig et kvalitetsprodukt, der manifesterer charterrejsens høje niveau, siger Peder Hornshøj. 21

22 Dansk Vestindisk Selskab håber, Bravo Tours får medvind i sin satsning øerne har virkelig behov for turisme-indtægterne, og vi i selskabet kan kun glæde os over, at der endnu en gang sættes fokus på de gamle danske øer. Og hvis nogen skulle blive så begejstrede for øerne og deres historie, at de får lyst til at blive medlemmer af Dansk Vestindisk Selskab, skal de være velkomne. Om det lykkes ved vi først, når Festivalen er i gang. Så hvis du er interesseret i at se billeder fra varmen, så skal du gå på nettet på denne adresse dvs.dwis, hvor der er lavet en særskilt Festival 2011-mappe til disse billeder. Vi vil dog også lægge et link på forsiden af selskabets hjemmeside Og så håber vi, der er nogle spændende billeder. Hvad de dog oplever på Festival Ved tidligere festivaler har vi kunnet fortælle lidt om, hvad de udsendte medlemmer oplever under deres ophold under de varmere himmelstrøg. Ikke så meget i form af tekst, men ved at medlemmer har mailet billeder tilbage til det kolde nord. Disse billeder har vi så lagt op på nettet og gjort dem tilgængelige for de interesserede. Det prøver vi også at få etableret i år. Forudsætningen er dog, at der dels er medlemmer, der tager billeder fra Festivalen, dels at der er adgang til en rimelig god internetforbindelse hos værter o.l. Og at de lige tager sig tid til at sende billeder hjem. Men for at det skal lykkes, kræves det altså, at der er nogen der sender billeder hjem. De kan maile dem til denne adresse Og hvis der skulle være nogen, der selv benytter picasaweb til billedlagring, så kan de også selv uploade bilederne ude fra øerne. Men tag lige kontakt til medlemssekretariatet og få et password. Så send billeder til - og se billeder her dvs.dwis God festival til alle fra Medlemssekretariatet Erik Marcussen 22 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011

23 St. Croix Friends of Denmark - ny bestyrelse W. Loving, C. Knowles, M. Robbins, I. O Donoghue, R. Peterson og A. Thurland St. Croix Friends of Denmark har netop fået ny bestyrelse: President: Marjorie Robbins Vice-Pres.: Conrad Knowles Treasurer: Vacant Secretary: Anne Thurland Øvrige medlemmer: Debra Audain Iris O Donoghue Angela Isaac Winifred Loving Rita Peterson Om den nye formand, Marjorie Robbins, skriver St. Croix FOD: Marjorie s mother came from the Turks and Calcos islands and in 1970 her parents moved from New York to St. Croix. In 1982, Marjorie moved to St. Croix. She has hosted Danes in her home three times, once for her father in She is a real estate broker (Danish West Indies Realty), an artist, and a graduate of the University of Pennsylvania. Twice she was a foreign student (Lebanon and Chile). In 2001, she travelled to Denmark with the Friends of Denmark and strongly believes in cultural exchange as enriching the fabric of everyone s life. Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts

24 Efterlysning Dette foto af smukke unge vestindiske kvinder findes på det kgl. Bibliotek. Der er ingen andre oplysninger knyttet til fotografiet. Det vides derfor ikke, om det er fra St. Croix eller St. Thomas. Ud fra moden tyder det på at være taget omkring Men hvor? Dateringen skyldes, at kjolerne stadig er lange (når verdenskrigen starter bliver kjolelængden kortere) og der er ingen, som har de såkaldte skinkeærmer, som var moderne omkring år Er fotoet taget fordi det er en fødselsdagsfest eller? Anne Walbom 24 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011

25 Netbutikken DANSK VESTINDIEN De finder i øjeblikket følgende spændende varer til salg i netbutikken Dansk-Vestindien: Spillefilmen Peter von Scholten på DVD eller video Med Erik Kjersgaard i Dansk Vestindien på video Flotte håndkolorerede stregtegninger fra Dansk Vestindien af Mads Stage aldrig tidligere offentliggjort. Detaljeret kort over Dansk Vestindien Se mere på hjemmesiden Nye elektroniske guidebøger - St. Croix og St. John Great Dane Inc,. der indehaves af Arne Jacobsen, har længe distribueret trykte guidebøger, ikke blot lokalt, men også til udvalgte steder uden for øerne. Men nu har forlaget rettet opmærksomheden mod de mange, der bruger iphones, androidtelefoner, ipads samt computere af enhver slags, til planlægning af en tur til USVI og har udgivet to nye elektroniske guidebøger. St. John og St. Croix Guidebooks kan nu ses elektronisk på internet to sider ad gangen. Nøjagtigt som ved den trykte bog kan man her side for side læse nyttige oplysninger og historier, se Linda Smith Palmers muntre tegninger og endda høre, når siderne vendes. Stcroixguidebook.com og Stjohnguidebook.com Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts

26 Anmeldelse St. John. Life in Five Quarters. Selected readings from the archives of the St. John Historical Society, redigeret af Elenor Gibney, David W. Knight, Bruce Schoonover & Robin Swank, ved St. John Historical Society St. John er den mindste af de tre tidligere Dansk Vestindiske øer, men det gør bestemt ikke øens historie uvæsentlig eller mindre interessant. Det er derfor en stor skam, at der ikke har været udgivet flere bøger, som specifikt behandler øens historie. Antologien St. John. Life in Five Quarters. Selected readings from the archives of the St. John Historical Society er derfor et glædeligt bidrag til St. Johns historie. Antologien er udgivet af den lokalhistoriske forening St. John Historical Society, og er foreningens første udgivelse. Antologien handler meget bredt om livet i St. Johns fem administrative distrikter, også kendt som kvarterer, fra det første anstillede forsøg på dansk bosættelse i 1675 til nutidens St. John. Bogen indledes med en kort introduktion af foreningens historie. Herefter følger 66 mindre artikler fordelt over syv kapitler med hvert sit tema. Artiklerne er skrevet af flere forskellige personer med meget forskellige faglige baggrunde. Fælles for alle forfatterne er dog glæden og lysten til at udforske, bevare og videregive St. Johns lokalhistorie. De fortæller således i bogen, hvad de ved om deres lokalsamfund, enten ud fra det de selv har oplevet, har fået fortalt, har læst, eller fundet i arkiverne. Bogen indeholder således detaljerede historiske fremstillinger af forskellige plantagers historie, transskriberet arkivmateriale, profiler af vigtige personligheder og steder, artikler om øens flora og fauna, beretninger af vigtige begivenheder, familiehistorier og førstehåndsberetninger om livet på øen helt op til vores tid. Ligeledes indeholder værket enkelte uddrag fra bøger og familiedokumenter. 26 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011

27 Artiklerne er meget forskellige i stil og indhold. Nogle forfattere gør brug af notehenvisninger, andre nøjes med at skrive, hvilken litteratur de har gjort brug af, og slutteligt er der de, som ikke har opgivet nogen kilder. Man kan derfor ikke som læser altid vide, hvorfra forfatteren har sin viden. Når det er sagt, så giver bogen læseren en stor indsigt i St. Johns lokalhistorie. Artiklerne er skrevet på engelsk, men sproget er let og artiklerne korte. Endvidere gør et flot layout sit til, at bogen ikke er svær at læse. Der er desuden valgt nogle meget flotte og interessante billeder, som er med til at gøre historierne mere nærværende. Det skal også påpeges, at flere af billederne ikke før har været publiceret. Bogen kan anbefales til alle med interesse for dansk vestindisk historie, men den henvender sig især til personer med en særlig personlig tilknytning til St. John. En tilknytning som de kan have opnået ved rejser dertil og/eller ved at kunne føre deres slægtshistorie tilbage til St. John. Anmeldt af Marie Veisegaard Olsen, cand.mag. i historie Dansk Vestindien St. Croix Frederiksted Hotel Dobbeltværelse med bad og minikøkken på havnepromenaden i Frederiksted på danskejet hotel Pris pr. person i dobbeltværelse fra 14 dage: kr. 30 dage: kr Fly t/r til St. Croix: fra København eller Hamburg fra: kr. Århusvej 22, 8500 Grenaa, Tlf.: Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts

28 Bogsiden Dansk Vestindisk Selskabs udgivelser af bøger og postkort tilbydes medlemmerne til fordelagtige priser. DE FRIFARVEDE - af Henrik Hertz i anledning af 150 året for slaveriets ophævelse i Vestindien. 81 sider,1998. Pris kr. 90,- FLÅDEN OG DANSK VESTINDIEN - Den danske flådes togter til Caribien Af Per Nielsen. 48 sider, Kbh Pris kr. 40,- FRA SLAVESANG TIL SOCA - Historien om musikken fra de tidligere Dansk Vestindiske øer. Af Ole Bidstrup m.fl. 63 sider, Pris kr. 40,- EN OFFICER I DANSK VESTINDIEN OG HANS FRITIDSBESKÆFTIGELSE - Redigeret af Steffen Linvald. 122 sider, DVS Kbh Pris kr. 40,- Dansk Vestindien for 250 år siden - J.L. Carstens: En almindelig beskrivelse om alle de Danske, Americanske eller WestIndiske Eylande. 164 sider, Pris kr. 50,- DANSK VESTINDIEN, ISLANDS OF BEAUTY AND BOUNTY Uddrag fra C. E. Bærentzens værk DANMARK, udgivet 1856, Oversat til engelsk og genudgivet med både dansk og engelsk tekst. 94 sider. Nina York, St. Croix 2003 Pris kr. 70,- KUNSTNERE I TROPESOL. SKITSER - akvareller og malerier fra det tidligere Dansk Vestindien. Af Ole Bidstrup m.fl. 87 sider, DVS Kbh Pris kr. 40,- ST. CROIX Historiske Fotos Anne Walbom og Elizabeth Rezende, 2009, 137 sider. Pris kr. 200,- Mellem afrikaner og kreol Louise Sebro. Afhandling. 234 sider.2010 Pris kr. 100,- Slavernes Slægt af Alex Frank Larsen. 304 sider 2008 Pris kr. 200,- Slaves in Our Family - to DVD er med i alt fire TV-dokumentarer, der tidligere er udsendt af DR under titlen Slavernes Slægt Pris pr. DVD kr. 150,- DVD: Danish Artist: Hugo Larsen. Om kunstneren og hans ophold i Dansk Vestindien DVD udgivet af St. Croix Friends of Denmark ved Nina York, St. Croix, 1 time. (På engelsk) Pris kr. 120,- I Orkanens Øje Af Signe Trolle Gronemann og Rikke Vindberg: Beretninger fra Orlogsskibet Valkyriens togt til Dansk Vestindien , 202 sider, DVS 2005 Pris kr. 200,- DVS-emblem (kr. 25,-) og bøger kan købes ved møder eller bestilles pr. brev, mail, telefon hos: Cay Andersen, Færøvej 15, 4180 Sorø Tlf.: Priserne er ekskl. porto og forsendelseskuvert. Betales på et vedlagt girokort. 28 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011

29 Dansk Vestindisk Selskab har eksisteret siden salget af øerne i Selskabet har den engelske undertitel Danish West Indian Society. Selskabets protektor er Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Selskabet, der er upolitisk, blev stiftet Valdemarsdag 15. juni 1917 som klubben Dansk Vestindien og senere reorganiseret. I 1969 blev navnet ændret til Dansk Vestindisk Selskab, som er landsdækkende, men har hjemsted i København. Selskabets formål er: a. - at samle alle, der har eller har haft tilknytning til U.S. Virgin Islands, det tidligere Dansk Vestindien, samt alle andre, der har interesse i at opretholde og skabe kulturelle og venskabelige forbindelser til øerne, og bevare minderne om Dansk Vestindien. b. - at informere om og støtte interessen for U. S. Virgin Islands og dets historie i Danmark, samt støtte interessen for Danmark i U.S. Virgin Islands. Formålet søges gennemført ved: a. - Møder, sammenkomster, foredrag og anden foreningsvirksomhed. b. - Udgivelse af et medlemsblad og andre publikationer f.eks. hjemmeside. c. - Samarbejde og korrespondance med andre foreninger med tilsvarende formål. d. - Formidling af personlige kontakter gennem gensidige besøg. Årligt kontingent: 300 kr pr. husstand. (udfyld med tydelige blokbogstaver - sendes til) Indmeldelsesblanket Medlemssekretariatet Erik Marcussen Græsager Kokkedal Navn Gade Postnr: Telefon/ By: Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts

30 DVS s bestyrelse: Anne Walbom Erik Marcussen Anna Lykke Jensen Marianne Gall Vibeke MaduroTuxen Dorte Paaske Rasmussen Jonas Møller Pedersen Vibe Maria Martens Asger P. Larsen Per Dahl 30 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011

31 FORMAND: Anne Walbom, , Lykkesholms allé 2 A, 4. sal 1902 Frederiksberg C. NÆSTFORMAND: Jonas Møller Pedersen, , Svanevej 20, 2.th., 2400 København NV. BESTYRELSESSEKRETÆR: Anna Lykke Jensen, , Skolevej 43, 2630 Taastrup; MEDLEMSSEKRETARIAT OG KASSERER: Erik Marcussen, , mobil Græsager 302, 2980 Kokkedal. DVS-konto: Lån & Spar Bank, reg.nr konto MEDLEMSBLAD: Vibeke Maduro Tuxen, , Spinderigade 16, 1.th., 2500 Valby. Erik Marcussen. Uden for bestyrelsen: Finn Ferrall. WEB-UDVALG: Dorte Paaske Rasmussen, , Halls Allé 7, st. th., 1802 Frederiksberg C, Erik Marcussen. Uden for bestyrelsen: Ben Säbel. MØDEUDVALG: Marianne Gall, , mobil , Godthåbsvej 223, 2720 Vanløse, Per Dahl, , Holmesvinget 15, 2730 Herlev, Uden for bestyrelsen: Kirsten Christiansen. KULTURHISTORISK UDVALG: Anne Walbom, Jonas Møller Pedersen, Vibeke MaduroTuxen, Dorte Paaske Rasmussen, Vibe Maria Martens, , Holtegade 13,st.th, 2200 København N, og Asger Larsen, , Valmuevej 94, 8700 Horsens, Uden for bestyrelsen: Louise Sebro og Niklas Thode Jensen. FESTIVALUDVALG: Anne Walbom, Marianne Gall, Erik Marcussen, Per Dahl, og Asger Larsen. Uden for bestyrelsen: Dorte Nielsen UDVALG: Anne Walbom, Asger Larsen. Uden for bestyrelsen: Louise Sebro, Hans Torpet og Karin Gert Nielsen Selskabets kontaktpersoner Fyn: Jens Benoni Willumsen, Birkelyvej 52, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev Nord- og Midtjylland: Sydjylland: Lilly Grønborg, Hans Tausens Vej 56, 6100 Haderslev Edith Christiansen, Hvedevænget 63, 8700 Horsens, Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

IN SEARCH OF IDENTITY

IN SEARCH OF IDENTITY IN SEARCH OF IDENTITY Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering En jubilæumsgave til de tidligere Dansk Vestindiske Øer In Search of Identity 2017 er 100-året for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel Welcome to 71 Nyhavn Hotel

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel Welcome to 71 Nyhavn Hotel Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel mærk, hvordan du bliver en del af stedets historie Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i de

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Trekantshandlen var en handelsrute mellem Europa, Afrika og Amerika. Danmark tog del i handlen ved hjælp af sine kolonibesiddelser på den afrikanske vestkyst

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Kampagneperiode: 12. maj - 10. august 2012 Målgruppe: MSO Marked: USA

Kampagneperiode: 12. maj - 10. august 2012 Målgruppe: MSO Marked: USA Kampagneperiode: 12. maj - 10. august 2012 Målgruppe: MSO Marked: USA 1 Baggrund Baggrund: Cykelkultur i flere af USA s storbyer oplever i disse år en stigende interesse, bl.a. inspiret af Københavns unikke

Læs mere

Leroy Anderson Koncerter i Danmark

Leroy Anderson Koncerter i Danmark 1 (5) Fremførelser af komponisten s musik Musikdirektører: Stiftelsen The Foundation vil gerne i kontakt med band- og orkesterledere i Norden, som har spillet eller kommer til at spille musikstykker komponeret

Læs mere

Mary Murphy Slide Collection

Mary Murphy Slide Collection Europe Denmark, east Tour B Approaching Copenhagen (Copenhagen 896 Aug. 1, 1995 B-301 missing. nautical miles or 4717 km). Europe Denmark, Frederiksborg: Fredensborg Tour Fredensborg Palace, built in 1722.

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf På opdagelse i Dansk Vestindien 10 dage fra kr. 11.948,- pr. person Inkl. fly, hotel m.m. Der er mange øer man kan vælge at besøge i det Caribiske hav, så hvorfor skal det så lige være Dansk Vestindien?

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Nyhedsbrev. Streams of culture. Tredje projektmøde. Rio Maior I uge 17 deltog vi i det tredje møde omkring vores projekt

Nyhedsbrev. Streams of culture. Tredje projektmøde. Rio Maior I uge 17 deltog vi i det tredje møde omkring vores projekt S K O LEN V E D B Ü L OW S V E J Nyhedsbrev A P R I L 2 0 1 1 Streams of Culture Tredje projektmøde I N D H O L D : Rio Maior Referat fra mødet i Rio Maior Resultater og produkter Regional præsentation

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Danmarks Tropekolonier Lærervejledning og aktiviteter

Danmarks Tropekolonier Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere