XXX YYY, 2.Q Større Skriftlig Opgave d. 17/ Engelsk abstract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XXX YYY, 2.Q Større Skriftlig Opgave d. 17/12-2010. Engelsk abstract"

Transkript

1 Engelsk abstract It is a well known fact that the Japanese soldier of the Second World War had a reputation of being an extremely disciplined foe. The reason for this high level of discipline in the Japanese state of mind is foreign and hard to understand to most people. This written assignment is going to try to explain the consequences of Japanese nationalism in relation to how it was used by the Japanese government to enhance its expansive policy. So in order for anyone to understand the consequences of such manipulation, so to speak, it is necessary to analyse the origins of Japanese nationalism as well the international factors that provoked the aggressive Japanese policies that led to the country s many engagements in armed conflict during the war. To help define the reasons for the expansive policies and nationalism that were prominent in Japan, the assignment is used to elaborate three different aspects that proved to be decisive in the Japanese participation in the Pacific War of World War Two. The first aspect was an examination of the Pacific War with extra attention given to the events that led to the defeat of the Japanese Empire at the hand of the Allies. The second aspect would be a thorough analysis of the Potsdam Declaration consisting of the terms on which the Allies demanded the unconditional Japanese surrender. The usefulness in this analysis being that the Allied intentions regarding the future of Japan could be deciphered in its actual form, independent of official statements and claims. The last aspect was a discussion of the role that the fundamental Japanese nationalism and the Emperor played in the fierce war against the Allies, compared to the cooperative attitude towards the occupiers of Japan during the country s occupation. The text has given a clearer more concrete view on the events that lead to the Japanese surrender as well as the occupation of Japan itself. The events of the war didn t favour the Japanese in the long run and so the futuristic vision of a strong independent nation was ruined by the empires defeat. The analysis of the Potsdam Declaration revealed a series of reasons on which the Allies based the terms of the Japanese surrender. The rebuilding of Japan would revolve around strengthening the country s economy and securing a society based on the democratic ideas of justice and peace. The evident Japanese nationalism is inseparably connected to the role of the emperor. Both the previous Japanese government and the later Allied supervision used the emperor as an instrument with which to influence the Japanese people, in order for them to secure the support needed to attain their different goals. 1

2 Indholdsfortegnelse Engelsk abstract... 1 Indledning... 3 Redegørelse af Stillehavskrigens forløb og vendepunkter... 4 Baggrunden for japansk deltagelse i Anden Verdenskrig... 4 Japan ekspandere sydpå... 4 Selve kampagnen... 6 De allierede mobiliserer deres modoffensiv... 7 Atombomben og Japans kapitulation... 8 Analyse af Potsdam deklarationen Deklarationens betingelser analyseres... 9 Diskussion af nationalismens og Kejserens rolle i forbindelse med Japans kapitulation Kejserens rolle for Japans nationalisme Kejserens rolle under besættelsen Forbilledets autoritet svækkes Man skulle nå ud til folket Kritik - Hirohitos umoralske rolle under besættelsen Monarkiet var ikke nødvendigt Konklusion Littaraturliste

3 Indledning Den japanske nationalisme er for mange mennesker et meget fremmed og ukendt område. Den japanske nationalisme er specielt velkendt i forbindelse med Anden Verdenskrig, hvor japanske soldater var berygtede for at være villige til at ofre deres liv i hengivenhed til deres kejser og nation, derved har den meget stærke japanske nationalfølelse sat sine spor i verdenshistorien. Da Japan endelig var besejret i slutningen af krigen, var konsekvenserne af udnyttelsen af landets stærke nationale følelser tydelige og besættelsestiden blev en indviklet affære. Formålet med denne opgave er derfor overordnet, at afdække betydningen af Japans aktive deltagelse i Anden Verdenskrig, med fokus på konsekvenserne for Japan efter krigen. En forudsætning for at finde den ønskede forståelse er, at man ligeledes er nød til at forstå den grundlæggende betydning af den japanske nationalisme. Derfor er det nødvendigt at undersøge de forskellige faktorer, der tilsammen dannede grundlaget for bl.a. Japans ekspansive politik. De forskellige bestanddele i opgaven skal bl.a. give overblik over selve Stillehavskrigen, med det formål at give et indblik i de forskellige forhold der først førte til landets ekspansion og derefter til landets nederlag og besættelse. Dernæst skal en analyse af Potsdam Deklarationen bruges til at afdække de allieredes hensigter med de opstillede krav til Japans kapitulation. Analysen kan bruges til at afdække, hvordan det Japan, som de allierede ønskede at skabe, kunne komme til at se ud. Et omfattende arbejde med nationalismens og kejserens rolle før og efter Japans nederlag skal bruges til at forklare, hvordan besættelsen udviklede sig med hensyn til folkets tilsyneladende accept af nederlaget i besættelsesperioden kontra krigstidens ekstreme modstand fra japansk side. Opgaven skal med disse elementer give den ønskede forståelse af, og overblikket over, konsekvenser af den japanske deltagelse i Anden Verdenskrig. 3

4 Redegørelse af Stillehavskrigens forløb og vendepunkter Baggrunden for japansk deltagelse i Anden Verdenskrig Japan kom fra starten af det 20. århundrede under hårdt pres. Den russiske revolution gjorde at de kommunistiske russere nu udgjorde en betydelig magtfaktor i Asien. Kina var i færd med at blive samlet af en magtfuld krigsherre, som i 1920 erne truede flere af Japans afsætningsområder. Udover disse nye trusler, kom verdensdepressionen som opstod i kølvandet, af børskrakket på Wall Street New York i år Verdensnationerne skruede voldsomt ned for importen i et protektionistisk forsøg på at rede økonomier. Konsekvensen af denne nationalt-koncentrederede økonomipolitik, var at bl.a. Japans økonomi pludselig blev sårbar. Japan havde, i forbindelse med sit brud med et traditionelt samfund i 1850 erne, oplevet en massiv modernisering af landet, som havde medført en øget industri der betød at landet fik hårdt brug for ressourcer og afsætningsområder. Den japanske regering, stærkt påvirket af hærministeriet, besluttede at militær indgriben i Manchuriet, for at sikre afsætnings- og udvandringsområder, var i landets bedste interesse. Manchuriet besidder rige kul ressourcer og var forholdsvist mennesketomt, derfor var det kinesiske biland meget attraktivt for japanerne. Japansk sejr ved den russisk-japanske krig i , betød at Japan overtog dele af Manchuriet som interesseområde fra russerne. Japan oprettede Kwantunghæren, en hærenhed som skulle beskytte japanske interesser, nævneværdigt den Sydmanchuriske Jernbaneforbindelse, i Manchuriet. 1 Kwantunghæren tager i år 1931 magten i hele Manchuriet, og herfra infiltrerede den japanske hær langsomt ind i Kina, små konflikter opstod og en uerklæret krig udbrød. Da Japanerne indtog havnebyen Canton, som var Kinas sidste forbindelse til havet, og derved en afgørende forsyningslinje, døde krigen ud og Japanerne besad det nordøstlige Kina. På trods af at Kina i forvejen stod forholdsvist svagt i forhold til sine naboer, indså japanerne at konflikterne i Kina var for omfattende og ressourcekrævende. Derfor forsøgte regeringen at aftale en fred med Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek blev set som Kinas leder i Kuomintang regeringen, som ved revolutionen i 1912 fjernede kejseren fra magten i Kina. Forhandlingerne med Chiang brød dog sammen og herved blev Japan tvunget til at bibeholde japanske styrker i Kina, som ellers kunne have vist sig at have afgørende betydning for konfliktens senere forløb. 2 Japan ekspandere sydpå Japans planer for asiens fastland og den offensive ekspansionspolitik i området, havde været afhængig af tysk støtte i forhold til Sovjetunionen. At Tyskland og Rusland indgik en pagt i 1939 betød at Japan ikke længere kunne regne med den samme støtte fra Tysklands side, derfor blev planer om fastlandet sværere 1 Trommer: s , Hansen og Ipsen: s Trommer: s , Hansen og Ipsen: s

5 at opnå. Japanerne måtte gå andre veje, for at erhverve sig, de stadig manglende ressourcer som skulle opretholde landets militære aktiviteter. Nye planer, for at ekspandere sydpå, blev udarbejdet. Ekspansionen skulle indføre det ressourcerige Sydøstasien i det japanske imperium, som bl.a. flåden mente, var afgørende for Japans fremtidige sikkerhed. Som første led i den kommende kampagne, proklamerede japanerne den store østasiatiske velstandssfære, hvor Japan er befrieren af Sydøstasien fra kolonimagterne. Formålet var at samle Sydøstasien som en fælles stormagt med Japan i spidsen, som et symbolsk opgør med Vestens hidtidige stormagtsmonopol. 3 Den første fase i Japans ekspansion ville betyde krig med Frankrig, England og USA. Men i 1940 var det meget sandsynligt, at Tyskland ville vinde krigen i Europa, og da Japan på daværende tidspunkt havde den stærkeste tilstedeværende flåde i Sydøstasien, med Tysklands invasion af England mulig (tvivlsomt), var det ikke realistisk at England ville mobilisere store dele af sin flådestyrke til Stillehavet. Derfor var det kun USA s reaktion Japan vægtede specielt højt. Allerede Japans indtog i Kina havde været et horn i siden på USA, amerikanerne som så muligheder ved en amerikanisering af Kina, måtte opgive deres forhåbninger ved den japanske besættelse. Den amerikanske flådeplan, som blev vedtaget i juni 1940, der delte den amerikanske flåde i to (en i Stillehavet og en i Atlanterhavet), ville i en kort periode svække USA s flåde, men den overlegne amerikanske industri betød, at Japans flådeoverlegenhed i Stillehavet ville svinge til USA s fordel i Derudover beslutter USA, England og Holland (som var de prominente kolonimagter i Sydøstasien) i 1940 at blokere for olie og andre råvare forbindelser til Japan, hvilket vil medføre at Japan ville være ukampdygtig to år senere. 4 Japan konkluderede at krig var den eneste udvej, og med Tysklands nye planer for Sovjetunionen, og en non-aggression pagt på plads med russerne havde landet sikret ryggen. Den sydvendte ekspansion var baseret på, at kampagnen ville være overstået hurtigt, og at man herved kunne fremtvinge en vestlig accept af den nye japanske magtposition i Sydøstasien. En forudsætning for at denne magtoverdragelse kunne blive accepteret, var at den japanske flåde var overlegen i Stillehavet. Det betød at den amerikanske stillehavsflåde skulle elimineres. Derved blev planerne om overraskelsesangrebet på Pearl Harbor udarbejdet af den japanske admiral Isokuru Yamamoto. 5 3 Trommer: s Trommer: s Trommer: s

6 Det ønskede japanske interesseområde ville være afgrænset som vist på billedet nedenfor (kortet viser imperiet i 1942, Solomon-øerne og New Guinea var ikke inkl. i den første fase af ekspansionen). 6 Selve kampagnen I starten var kampagnen i Sydøstasien meget vellykket, næsten alle de ønskede områder blev erobret med minimale forsinkelser. Angrebet på Pearl Harbor d. 7. dec. 1941, var ligeledes en stor succes for japanerne med en betydelig svækkelse af den amerikanske stillehavsflåde, mod meget få japanske tab. Angrebet betød dog at næsten alle pacifister og neutralitets mæglere, som ønskede at holde USA uden for krigen, nu bakkede USA s krigsdeltagelse fuldt op. Derudover var det ikke lykkedes for japanerne, at sænke stillehavsflådens to amerikanske Hangarskibe, som ikke havde været i havn under angrebet, som var vitale for USA s flådemagt. I perioden dec forløber den første erobringsfase som planlagt. Det betyder at japanske styrker går ind i Thailand, Malaya, Filippinerne, det nordlige Borneo og Guam. De engelske slagskibe Prince of Wales og Repulse sænkes af japanske fly, hvilket yderligere styrker den japanske magtposition i 6 Trommer: s

7 området, den hvide mands tilstedeværelse var endnu engang blevet rystet. I perioden d. 23. dec til feb. 1942: Burma angribes gennem Thailand, Singapore (placeret på den sydligste spids af Malaya) falder i perioden d feb. Resten af Borneo, Sumatra, Java, Timor (markeret med grøn cirkel på kortet) og New Britain (markeret med blå cirkel på kortet), erobres og besættes af japanerne. Kampagnen i Sydøstasien var tilsyneladende en total japansk succes. Det viste sig dog hurtigt at de opnåede ressourcer ikke var tilstrækkelige. Derudover gik det op for japanerne, at den amerikanske flåde, ganske vidst var svækket men absolut ikke slået. Derfor blev det besluttet at Japans eneste mulighed, for at beholde sine nyerhvervede territorier i Sydøstasien, var at fortsætte med at opretholde initiativet. Det betød yderligere ekspansion, og d. 8. marts 1942 angribes New Guinea og Solomon-øgruppen, med det formål at kvæle forsyningsforbindelsen mellem USA og Australien. 7 Som den japanske offensiv fortsætter, besluttede japanerne at tvinge amerikanerne ud i et søslag, med et formål at eliminere den amerikanske stillehavsflåde ved den amerikansk-besatte ø Midway i midten af Stillehavet. Japan stillede med størstedelen af sin flåde, herunder fire Hangarskibe, USA kunne kun stille med tre Hangarskibe (to af disse som havde overlevet Pearl Harbor), men med luftbasen på Midway som kompensation for uligheden. Slaget uspillede sig d. 4. juni 1942, og resulterede i et overvældende japansk nederlag. Alle fire japanske hangarskibe, mod kun et amerikansk, var blevet sænket i slaget. Japan som flådemagt kom herved et stykke bagud i forhold til USA. Japan kunne stadig ikke hamle op med det industristærke USA, hvilket betød at de allierede nu havde indhentet det forspring /den overlegenhed, som japanerne havde skabt ved angrebet på Pearl Harbor. 8 De allierede mobiliserer deres modoffensiv To kommandoer oprettes som svar på den japanske ekspansion i dec til feb Amerikanerne general MacArthur og Admiral Chester W. Nimitz bliver sat i spidsen for amerikanernes operationer, i Stillehavet. d. 2. juli 1942 fremlægges planen for den første modoffensiv Watchtower, som skal sikre den australsk-amerikanske forsynings forbindelse, ved generobringen af Solomon-øerne og New Guinea. I januar 1943 er første led i operation Watchtower gennemført, efter syv måneders lange kampe om de små øer. 9 I perioden efteråret 1943 til sommeren 1945, generobres det meste af New Guinea samt Gilbert og Marshall ø-grupperne. Kampagnerne varer længe og koster mange menneskeliv. Endnu et vendepunkt for den allierede modoffensiv opleves i forbindelse med invasionen af Guam. Man var nød til at udskyde 7 Trommer: s Trommer: s Trommer: s

8 invasionen da den nyopbygget japansk flåde, engagerede Nimitz 5. flåde. Søslaget i Filippinerhavet udkæmpes d juni 1944, og blev krigens største slag med hangarskibe som hovedvåben. Slaget endte med endnu et japansk nederlag, den japanske hangarflåde var nu for alvor knust (resterne af den japanske flåde elimineres definitivt senere i søslaget i Leyte-bugten d okt. 1944). Japan lider efterhånden under massive forsyningsproblemer, da Japans handelsflåde i stigende grad sænkes, som følge af den amerikanske flådes fuldstændige overlegenhed i Stillehavet. 10 Herefter i perioden fra efteråret 1944 til sommeren 1945 blev nogen af Stillehavskrigens hårdeste kampe udkæmpet om bl.a. Filippinerne, Iwo Jima og Okinawa. Det er formodentligt de tre erobringer i stillehavskampagnen der krævede flest amerikanske liv. Derudover blev der specielt på Okinawa dræbt mange civile, det menes at ca. en tredjedel af civilbefolkningen på Okinawa omkom under kampene om øen. 11 Fra d. 9. marts 1945 indledtes en ny massiv luftoffensiv mod Tokyo, brandbomber blev brugt til at tilintetgøre enorme byområder, mange civile blev dræbt. Situationen begyndte derved at se mere og mere håbløs ud for Japanerne, regering havde for længst indset at slaget var tabt, og at det ikke kunne lade sig gøre at komme ud af krigen med æren i behold. 12 Atombomben og Japans kapitulation Atombomben havde været under udvikling i det meste af krigen, den amerikanske bombe blev færdigudviklet og prøvesprængt i New Mexicos ørken d. 16. juli Udviklingsforløbet havde været meget hemmeligholdt, russerne var blevet holdt udenfor, men havde i virkeligheden selv været i gang med at udvikle deres egen bombe. Formålet med bomben var klart: man ville bringe krigen til en hurtig afslutning. Samtidig var det belejligt at et så magtfuldt våben, kunne bruges til at holde styr på russerne, som opførte sig lidt umanerligt i Europa. 13 Japan oplevede et regeringsskift i april Folkets holdning fik stor betydning i landet og man arbejdede for enhver pris på landets fred. Der er bred enighed om at kejserens rolle i samfundet stadig var central, og derved havde han stor indflydelse på beslutninger i det japanske samfund, militarismen mistede meget af sin indflydelse i forbindelse med at civilbefolkningen led under regeringens ekspansive politik. Potsdam radiomeddelelsen d. 26. juli 1945 (udarbejdet af de allierede ved Potsdam konferencen), krævede Japans ubetingede kapitulation, Atombomben nævnes ikke, da man frygtede reaktionen på en sådan trussel. Da Japans reaktion ikke var tilfredsstillende, beordrede præsident Truman d. 2. aug., at den første bombe skulle anvendes. Den første bomben blev smidt over Hiroshima d. 6. aug. Bombens effekt blev beregnet til 10 Trommer: s Trommer: s Trommer: s Trommer: s

9 ca tons sprængstof, og mennesker døde øjeblikkeligt eller inden for de første fire uger efter detonation. Da den ønskede reaktion fra Japans side stadig ikke blev opnået, beordredes brugen af den anden bombe d. 9. aug. 1945, som blev smidt over Nagasaki, og som slog mennesker ihjel. Bomberne og Sovjets krigserklæring mod Japan d. 8. aug. var tilsammen afgørende for Japans beslutning om at kapitulere til de allierede. Kejseren meddelte i en radiomeddelelse at man var positivt stemt overfor at kapitulere, og at folket opfordredes til at samarbejde aktivt med de kommende besættelsesmagter. Det japanske imperium var nu definitivt besejret, og landets genopbygning kunne begynde. 14 Analyse af Potsdam deklarationen. Potsdam deklarationen er en række betingelser hvor de allieredes krav til Japans ubetingede kapitulation er listet. Betingelserne i deklarationen blev både trykt, og smidt ud over Tokyo, samt sendt som radiomeddelelse, d. 26. juli Deklarationen blev udarbejdet i forbindelse med Potsdam konferencen i Tyskland, hvor USA s præsident Harry Truman, Englands premiereminister Winston Churchill og Kinas statsoverhoved Chiang Kai-shek, blev enige om betingelserne for Japans overgivelse. Deklarationen består af 13 punkter, som overordnet beskriver, at Japan havde valget mellem at acceptere betingelserne og kapitulere, eller blive offer for total ødelæggelse. Da betingelserne havde afgørende betydning for Japans samarbejde efter krigen og forholdet efterfølgende Østen og Vesten imellem, er det nødvendigt at analysere hvert punkt for at kunne forstå, hvorfor deklarationen blev udformet som den gjorde. 15 Deklarationens betingelser analyseres Deklarationens første punkt er således udformet: (1) We-the President of the United States, the President og the National Government of the Republic of China, and the Prime Minister of Great Britain, representing the hundreds of millions of our countrymen, have conferred and agree that Japan shall be given an opportunity to end this war. (Potsdam Deklarationen, punkt 1) Det første punkt understreger klart og tydeligt, for det første hvem ofrene for den Japans ekspansion var, men også hvem der skulle få mest indflydelse for efterkrigstidens besættelse af Japan. De tre nationer: England, Kina og USA havde lidt hårdt i krigen med Japan, og understregede derfor retten til at have 14 Trommer: s , Hansen og Ipsen: s Potsdam Declaration, udleverede tekst. 9

10 indflydelse på besættelsen af landet. Man lagde i teksten vægt på at statsoverhovederne repræsenterede deres nationers folkeslag. Dette kan være et tegn på at sejrherrerne brugte folkets opbakning til at retfærdiggøre deres egen kampagne som skulle afslutte krigen. Vestens deltagelse i krigen signaleredes herved som retfærdig og velbegrundet, og Japan fik så chancen for at anerkende denne kendsgerning. Deklarationens andet punkt er således udformet: (2) The prodigious land, sea and air forces of the United States, the British Empire and of China, many times reinforced by their armies and air fleets from west, are poised to strike the final blows upon Japan. This Military power is sustained and inspired by the determination of all the Allied Nations to prosecute the war against Japan untill she ceases to resist. (Potsdam Deklarationen, punkt 2) Det gennemgående budskab i punkt to, er den totale militære overlegenhed, og håbløsheden ved fortsat at modsætte sig Vesten. Formålet var at få Japan til at indse at de allierede havde midlerne til at udslette Japan, og at der var fuld opbakning til at gennemføre det skulle det bliver nødvendigt. Her understreges det at de allieredes fælles opbakning ville retfærdiggøre, en eventuel magtdemonstration i forhold til Japan. Deklarationens tredje punkt er således udformet: (3) The result of the futile and senseless German ressistance to the might of the aroused free peoples of the world stands forth in awful clarity as an example to the people of Japan. The might that now converges on Japan is immeasurably greater that that which, when applied to the resisting Nazis, necessarily laid waste to the lands, the industry and the method of life of the whole German people. The full application of our military power, backed by our resolve, will mean the inevitable and complete destruction of the Japanese armed forces and just as inevitably the utter devastation of the Japanese homeland. (Potsdam Deklarationen, punkt 3) De allieredes sejr over Nazi-tyskland spiller i dette punkt en afgørende rolle. Sejren i Europa blev brugt som et eksempel på, hvad det ville betyde for Japan, hvis de fortsatte deres modstand. Man kan af den specielt den sidste sætning udlede, at de allierede nu forsøger at appellere til landets meget stærke nationale strømninger. Forstået sådan at bekæmpelsen af Japan ville betyde at selve det japanske væsen, herunder landets historie, kultur og stolthed, ville tage omfattende skade. Deklarationens fjerde punkt er således udformet: (4) The time has come for Japan to decide whether she will continue to be controlled by those self-willed militaristic advisers whose unintelligent calculations have brought the Empire of Japan to the threshold of annihilation, or whether she will follow the path of reason. (Potsdam Deklarationen, punkt 4) 10

11 I dette punkt ændres stemningen i deklarationen, fra hidtil at have været understregelsen af konsekvensen af den en fortsat modstandskamp, til en øget forståelse for det japanske folk. Man henvendte sig nu også mere direkte til den japanske befolkning, og opfordrede folket til at være åbent overfor de vestlige alternativer til den militaristiske japanske ekspansionspolitik. Man bebrejdede ikke folket, men derimod en bestemt gruppe ansvarlige, som man mente, havde handlet uden for det japanske folks interesse. Muligheden for at accepterer den rigtige vestlige indstilling (baseret på hvad vesten kalder fornuft), uden direkte konsekvenser for den uskyldige befolkning, fremlægges med denne betingelse. Deklarationens femte punkt er således udformet: (5) Following are our terms. We will not deviate from them. There are no alternatives. We shall brook no delay. (Potsdam Deklarationen, punkt 5) Det femte punkt fungerer som en introduktion til de egentlige betingelser i deklarationen. Deklarationens sjette punkt er således udformet: (6) There must be eliminated for all time the authority and influence of those who have deceived and misled the people of Japan into embarking on world conquest, for we insist that a new order of peace, security and justice will be impossible until irresponsible militarism is driven from the world. (Potsdam Deklarationen, punkt 6) I forlængelse af bebrejdelsen, af de ansvarlige japanske politikere i deklarationens punkt fire, uddybes det yderligere, at det japanske styrer blev set som roden til landets negative situation. Samtidig signaleredes en medfølelse for det japanske folks lidelse. Budskabet i betingelserne tager derudover endnu en drejning, et nyt motiv for at tvinge Japan i knæ blotlægges. En verdensfred er tilsyneladende kommet i de allieredes søgelys, Vesten så formodentligt bl.a. de fascistiske strømninger i Europa, som en af årsagerne til Anden Verdenskrigs udbrud. Lignende strømninger gik igen i østen, hvor en meget offensiv politik, som også er karakteristisk hos fascismen, trak Japan ind i krigen. Med den allierede sejr over Tyskland og Italien havde man fjernet de to største fascistiske strømninger i Europa, og man mente at man havde løst et vigtigt led i planen om verdensfred. Derfor mente man at al den uindskrænket militarisme i verden skulle bekæmpes for at denne allierede fredsplan kunne blive en realitet. Derfor skulle det militaristiske styre i Japan ligeledes fjernes fra magten, før man kunne opnå den ønskede verdensfred. 11

12 Deklarationens syvende punkt er således udformet: (7) Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan s warmaking power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here setting forth. (Potsdam Deklarationen, punkt 7) Japan blev i det syvende punkt gjort opmærksom på, at en besættelse af landets områder var nødvendig, indtil landets totale afvæbning var gennemført. Det kan tolkes som en oplysning om at en besættelse var nødvendig, men ikke nødvendigvis ønsket. Sejrherren forklarede at man ikke havde planer om at underlægge sig Japan, fordi man havde vundet slaget, men at man besætter for at sikre afvæbningen af landet, så en ny konflikt ikke opstår i forbindelse med nederlaget. Erfaringerne med Tyskland efter Første Verdenskrig, var at en ny konflikt opstod kort tid efter den første, hvor en militær ekspansion blev brugt til at forløse noget af frustrationen over nederlaget efter den første krig. Den tyske ekspansion i starten af Anden Verdenskrig, udviklede sig som den gjorde, bl.a. fordi man efter den første krig ikke havde gjort noget mærkbart for at forhindre Tysklands evne til at føre krig. Man havde pålagt Tyskland nogle militære oprustnings-begrænsninger, som alligevel ikke blev håndhævet. Da man var opmærksom på den meget stærke japanske nationalisme og stolthed, ønskede man at sikre at en lignende episode ikke gentog sig. Deklarationens ottende punkt er således udformet: (8) The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine. (Potsdam Deklarationen, punkt 8) Grænserne for Japans fremtidige imperium fastslås i det ottende punkt. Baggrunden for reduktionen i det fremtidige japanske imperium, kan igen afspejles i erfaringerne fra Europa fra første verdenskrig. Efter Første Verdenskrig blev grænseinddelingen i Europa stærkt påvirket af krav om landtildelinger som krigserstatning. Det betød at mange blev tvunget til at antage en ny etnicitet som borger i et naboland fordi en grænse var blevet rykket. Herved opstod etniske konflikter, som mange mener, var med til at starte Anden Verdenskrig. Ved at indskrænke det japanske imperiums størrelse, tilnærmelsesværdigt dets oprindelige størrelse før ekspansionen, forbygges en eventuel etnicitetsbaseret konflikt som kunne opstå med nabolandene. Samtidig tvinger man, ved at begrænse Japans administrationsområder, landet til at fokusere mere på dets interne problemer, såsom landets og befolkningens udvikling og uddannelse. Herved forventes det at udviklingen af landet koncentreres, og at folkets ekspertise og levestandard stiger. 12

13 Deklarationens niende punkt er således udformet: (9) The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives. (Potsdam Deklarationen, punkt 9) Den måske mest centrale hensigt med den japanske kapitulation, forklares i dette punkt. Det er tydeligt, at de allierede overordnet set er mest interesserede i et stabilt og fredeligt Asien, som samtidig kunne tilbyde sig på det internationale marked. Specielt USA havde tidligere vist interesser i bl.a. Kina, og stabiliseringen af området i efterkrigstiden var nødvendig hvis de amerikanske interesser i Asien skulle blive aktuelle. De allieredes ønske om at krigen i Stillehavet skulle afsluttes, gjorde at man ved at opstille et alternativ til at fortsætte kampene, gjorde det attraktivt at overgive sig med æren i behold, med udsigten til at gense hjemlandet og familien frem for et ydmygende ophold i en fængselscelle. Deklarationens tiende punkt er således udformet: (10) We do not intend that the Japanese shall be enslaved as a race or destroyed as a nation, but stern justice shall be meted out to all war criminals, including those who have visited cruelties upon our prisoners. The Japanese Government shall remove all obstacles to revival and strengthening of democratic tendencies among the Japanese people. Freedom of speech, of religion, and of thought, as well as respect for the fundamental human rights shall be established. (Potsdam Deklarationen, punkt ti) Det tiende punkt understreger alvoren af hvordan de allierede ser på de japansk udførte krigsforbrydelser. Med særlig vægt på mishandlingen af de allierede krigsfanger, gjorde man det klart at de ansvarlige japanere skulle og ville blive straffet hårdt som følge af deres handlinger. Et af de mest centrale krav i hele Potsdam deklarationen lyder at Japan skulle blive et fristed for bl.a. demokrati, religions- og ytringsfrihed. Hensigten med demokratiseringen af Japan var nok både et led i stabiliseringen af området, men samtidig nok også et forsøg på at skabe et vigtigt vestligt fodfæste i Asien. Et asiatisk land med en vestlig rollemodel kunne komme til at gavne vesten i fremtiden. Man var allerede opmærksom på Sovjetunionen i slutningen af Anden Verdenskrig, og en position i Asien kunne vise sig at blive meget nyttig, hvis det blev nødvendigt at sætte russerne på plads. Deklarationens 11. punkt er således udformet: (11) Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to rearm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese, participation in world trade relations shall be permitted. (Potsdam Deklarationen, punkt 11) 13

14 Punkt 11 beskriver Japans industrielle position ved en eventuel accept af kapitulationsbetingelserne. Det står klart, at de allieredes mål er at sikre Japans økonomi. De allierede er formodentligt klar over, at både Tysklands og Japans svage økonomier i perioden op til Anden Verdenskrig, var med til at tvinge landene i krig. Derfor var det vigtigt at sikre Japans økonomi, så man undgik lignende konflikter. For at opnå dette tillader man for det første, at en betydelig civil-industri opbygges i landet, for det andet ved at genåbne for råvareeksporten til Japan, og for det tredje ved at inddrage japanske varer i det internationale handelsmarked. Herved opbygges landets økonomi og sikres samtidig mere internationalt. Deklarationens 12. punkt er således udformet: (12) The occupying forces of the Allies shall be withdrawn from Japan as soon as these objectives have been accomplished and there has been established in accordance with the freely expressed will of the Japanese people a peacefully inclined and responsible government. (Potsdam Deklarationen, punkt 12) I punktet forklares det hvordan besættelsen kun skulle være midlertidig, de allierede ønskede at sikre at landet fik en regering som var positivt stemt overfor et vestligt samarbejde. Med kravet om en folkelig regering og folkets øgede indflydelse på samfundet opfyldt, ville det være tilnærmelsesvist sikkert at overlade Japans fremtid til japanerne. Deklarationens 13. punkt er således udformet: (13) We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces, and to provide proper and adequate assurances of their good faith in such action. The alternative for Japan is prompt and utter destruction. (Potsdam Deklarationen, punkt 13) Det sidste punkt appellere udelukkende til den japanske regering, og herunder den japanske hær, med det klare ultimatum: Japans regering kan acceptere betingelserne for landets kapitulation, eller blive udslettet. Betingelserne i deklarationen dækkede således over en række overordnede allierede mål med Japan i efterkrigstiden. For det første var det vigtigt at sikre at Japan ville være positivt stemt overfor et samarbejde med vesten. Det betød at en række forudsætninger skulle opfyldes, som erfaringer viste var nødvendige for at undgå fremtidige konflikter. Derfor måtte man først fjerne Japans evne til at føre krig, så landet ikke besad midlerne til at gentage sine fejltagelser. Samtidig skulle landets økonomi sikres, så landet stod stærkt. Det var nødvendigt at gennemføre en demokratisering af landet, så de stærke japanske nationalfølelser fik begrænset effekt. Med disse forudsætninger for øje blev betingelserne for den japanske kapitulation udarbejdet. 14

15 Diskussion af nationalismens og Kejserens rolle i forbindelse med Japans kapitulation Det menes at de første tegn på ensartede kulturelle og autoritære strømninger i det Japanske samfund, er stærkt forbundet med udbredelsen af begrebet: Kokutai i begyndelsen af 1600-tallet. Begrebets får sin betydning med to centrale elementer: en linje af kejsere der menes at have en guddommelig oprindelse, og en nation som et tæt knyttet fællesskab. Den japanske nationale identitet oplevedes for første gang (i den form vi kender fra Anden Verdenskrig) i forbindelse med Japans statskonstruktion i årtierne efter Den japanske elite ønskede (som tidligere nævnt) at skabe en militær og økonomisk stærk stormagt som ville kunne måle sig med de Europæiske stormagter. En forudsætning for at landet kunne mobilisere i det henseende, var at nationen havde en fælles national ideologi, som skulle sikre folkets opbakning ved en aggressiv udenrigspolitik, som kunne blive nødvendig, når man aktivt modsatte sig de vestlige stormagter. 16 Kejserens rolle for Japans nationalisme Man søgte at finde et fælles samlingspunkt som var relevant for hele nationen. Buddhismen havde længe opfyldt denne forenende rolle, men den japanske elite hævdede at Buddhismens indflydelse var aftagende, og derfor besluttede man at kejserens linje skulle blive landets omdrejningspunkt, hvorved en tydelig forbindelse til den nationale lærer Kokutai opstod. Den japanske elite understregede en symbolsk værdi der adskilte det japanske folkeslag fra alle andre. Det japanske folks unikke væsen og status afspejlede sig i kejseren, som repræsenterede det reneste og mest perfekte. Man fremmede herefter det japanske fællesskab som knyttede nationen så tæt sammen, med den fælles nationallære med centrum omkring nationens omdrejningspunkt kejseren. En massiv indoktrinering blev mobiliseret i hele det japanske samfund. Man indførte budskabet i bl.a. uddannelsessystemet og religioners indflydelsessfærer, samt mange andre sociale institutioner hvor indoktrineringen ville være mest gennemtrængende. Formålet stod klart, man ønskede at skabe følelsen af at borgere i samfundet, følte at de havde en pligt til at værne om det element i samfundet der bandt folket og staten sammen, den fælles interesse: slægten af japanske kejsere. Denne indoktrinering var en af forudsætningerne for at sikre den ønskede nationalfølelse, som var afgørende for at en eventuel militær ekspansion var mulig Vognsen: s Vognsen: s

16 Selvom staten dog gjorde alt hvad den kunne, for at skabe en fælles nationalistisk ideologi, så er det ikke dækkende at antage, at det var statens arbejde alene der skabte den stærke japanske nationalisme. En forudsætning for at den japanske nationalisme kunne få rodfæste, var at der i forvejen eksisterede behov i samfundet, som nationalismen opstillede nogle løsninger på. Det der havde mest indflydelse på udbredelsen af nationalismen, var opinionsledere (med et,uafhængigt af statens, ønske om at fremme nationalismen) i de sociale arenaer i civilsamfundet. Disse forudsætninger for nationalismens indoktrinering i Japan, var tydelige specielt i forbindelse med den japanske ekspansion. Som flere befolkninger med forskellige kulturer blev underlagt japansk kontrol, stod det klart at nationalismens effekt, som havde været betydelig i Japan, på ingen måde slog rod i de besatte lande, det er dog tvivlsomt om det overhovedet var planen at den japanske stat ønskede at gøre de besatte områder Japanske. I stedet proklamerede staten, den tidligere nævnte, østasiatiske velstandssfære, som et asiatisk svar på de vestlige stormagters imperialisme. Baggrunden for denne forenede asiatiske stormagt, blev fundet i Japans oprindelse. Det oprindelige primitive spredte Japan blev samlet af indvandrer fra fastlandet, kejserfamilien havde ligeledes udvandret til Japan. Det var disse kendsgerninger der blev brugt som et retfærdigt grundlag for Japans proklamerede befrielse af Sydøstasien. Japans forholdsvis unikke opstand placerede dem i spidsen for fremtidsvisionen om det forenede sydøstasiatiske samarbejde, som dog aldrig endeligt blev færdiggjort som følge af Japans nederlag i Kejserens rolle under besættelsen I forbindelse med planlægningen af Japans besættelse, blev kejserens rolle i det japanske samfund omhyggeligt debatteret i specielt USA. Japanske specialister mente at man var nød til at bevare det japanske monarki af to grunde. Fjernede man kejseren ville det betyde en destabilisering af det japanske samfund. Nationalismens greb om samfundet, betød at det afhang af kejserens bærende rolle, en destabilisering ville således blive en bekostelig affære. Den anden grund værende at man igennem kejserens centrale og autoritære rolle i samfundet, nemmere kunne gennemføre den ønskede demokratisering af Japan. Analyser viste at den vigtigste forudsætning for den japanske befolknings accept af Japans overgivelse, var en garanti for at Japans monarki ville forblive uberørt i forbindelse med besættelsen. Disse analyser bekræftede hermed specialisternes baggrund, for ønsket om at bibeholde det japanske monarki. Den japanske kejsers repræsentanter samt kejseren selv frygtede oprindeligt for sin fortsatte position som den spirituelle og politiske leder af Japan. Men med amerikanerne umiddelbart overbevist om at kejserens rolle var vigtig for gennemførslen af en besættelse og genopbygning, var kejserens frygt unødvendig. I virkeligheden var både USA og det japanske monarki, mest interesserede i at fjerne forbindelsen mellem kejseren og landets tidligere militaristiske politik, som han ellers, forårsaget 18 Vognsen: s

17 hovedsagligt af det tidligere militaristiske styre, havde været stærkt forbundet med. Det gjaldt om at skabe en ny kejser som var fredsstemt og som kunne influere det japanske folk til at samarbejde. 19 Både de allierede og monarkiet selv ønskede overordnet set at reformerer de stærke japanske nationale følelser. Da det japanske imperium blev reduceret i størrelse, gik ideen om den sydøstasiatiske velstandssfære i opløsning. I stedet for et overhoved for et multikulturelt imperium, blev kejseren et symbol for et meget nationalt Japan, bestående af ét folk. Den japanske befolkning havde lidt meget under landets ekspansive politik, derfor var befolkningen positivt stemt overfor reformen. Hvor kejseren før var stærkt associeret med politiske beslutninger, blev han nu beskrevet mest som et positivt symbol på det japanske folk. 20 Et vigtigt fremskridt i denne reformering af den japanske nationalisme var et møde mellem general MacArthur og den japanske kejser Hirohito. Mødet blev en af de mest indflydelsesrige begivenheder på besættelsen af Japan, specielt med offentliggørelsen af det historiske billede af generalen og kejseren, som blev taget i forbindelse med mødet. Billedet fik stor betydning for befolkningens anerkendelse af de allieredes sejr. Japanerne var vant til at se deres kejser afbilledet, men billedet med den overlegne amerikanske general ved kejserens side fik betydelig symbolsk værdi. Billedet symboliserede ganske vidst både de allieredes overlegenhed, men samtidig også et ønske om at værne om den japanske kejser og derved en vigtig del af den japanske identitet. 21 Forbilledets autoritet svækkes Kejseren udsendte d. 1. jan en radiomeddelelse med et budskab om, at kejserens guddommelighed ikke skulle adskille kejseren og det japanske og at japanerne ikke var andre folkeslag overlegne. USA blev tvunget til at forsøge at begrænse folkets krav til kejserens guddommelighed, da en af de mest centrale forudsætninger for kejserens autoritære position blev rystet ved radiomeddelelsen, hovedsagligt fordi kejseren svækkede betydningen af sin egen guddommelighed. I den forbindelse forsøgte amerikanerne at proklamere, at kejseren havde sat sig i spidsen for landets demokratisering, og dermed taget det næste vigtige skridt på vejen i udviklingen af nationen. Den egentlige reaktion på kejserens budskab viser sig at være meget indviklet. I samme periode bragte medierne, et indblik i kejserens privatliv. Mediedækningen og kejserens eget udsagn kombineret resulterer i at kejserens position blandt befolkningen svækkes Vognsen: s Vognsen: s Vognsen: s Vognsen: s

18 Man skulle nå ud til folket Et nyt led i udviklingen af Japan som nation var, at en øget tilstedeværelse og kontakt mellem den almindelige befolkning og kejseren, skulle styrke befolkningens tro og tilknytning til kejseren. Kejseren besøgte folket i Japan på de allieredes opfordring, med det formål at signalere at kejseren var til stede, og arbejdede for at hjælpe befolkningen. Igennem kejseren forsøgte man at opmuntre folket, til at overkomme deres sorger og bidrage aktivt til samfundets forsatte udvikling, i et forsøg på at trøste dem ovenpå krigens ødelæggelser. En øget mediedækning af kejserens rejser rundt i nationen i perioden , var med til på ny at fremme kejserens indflydelse. Kejserens tilstedeværelse i det almindelige japanske samfund for den almindelige japanske borger, fik enorm betydning, og den japanske fredsindstilling blev for derved styrket. Kejserens stilling var, med sin demokratiske udstråling og indflydelse, på ny forstærket. Herved mentes fortidens militaristiske strømninger at være svækket væsentligt, og vejen var banet for at nationen kunne udvikle sig i frihedens og retfærdighedens tegn. 23 Det essentielle i en vellykket besættelses- og genopbygningsproces, menes at være evnen til at udbrede ideer der fremmer en udvikling af befolkningen og nationen. Det vigtigste for sådan en udbredelsesproces er således redskaber i form af formidlere, som har stor indflydelse på befolkningen, som derved kan få manipuleret ideerne ud i samfundet. Den japanske kejser blev brugt som netop sådan en formidler, han var vellidt og respekteret af befolkningen, og de allierede brugte ham som bindeleddet, mellem Japan og den allierede politik som man ønskede at føre i landet. 24 Kritik - Hirohitos umoralske rolle under besættelsen. Kritikere mener at kejser Hirohito var politisk aktiv, og havde betydelig indflydelse på landets militære ekspansionspolitik. Hvis det er sandt, så betyder det at kejser Hirohito ville være medskyldig i nogle af Anden verdenskrigs værste krigsforbrydelser. Det ville betyde at det har været nødvendigt fra de allieredes side, at gennemføre en omfattende mørklægning af kejserens politiske fortid, for at holde det japanske monarki kørende. Det anerkendes dog af samme kritikere, at selvom formålet nytteetisk set nok er etisk forsvarligt, så var processen ikke retvisende eller tilstrækkeligt moralsk forsvarlig. I næsten alle sammenhænge vil retfærdigheden af Japans besættelsesproces være tvetydig. Hvis man udelukkende fokuserer på det påståede bedrag der ligger til grund for monarkiets fortsatte ledelse i landets genopbygning, står det klart at midlet, hvormed man opnåede samfundsresultater som blev proklameret demokratiske, var det stik modsatte af demokratisk Vognsen: s Vognsen: s Vognsen: s

19 En kendsgerning man dog er nød til at tage med i sine overvejelser, er at kejser Hirohitos indflydelse i Japan, unægteligt gjorde det muligt, med minimale tilbageslag, at gennemføre Japans besættelses- og genopbygningsproces. Derudover betød de tydelige nationalistiske strømninger i samfundet i starten af besættelsesperioden, at den japanske befolkning meget sandsynligvis ville have modsat sig besættelsesmagten, hvis man havde fjernet det japanske monarki. At fjerne kejseren fra magten i Japan, kunne eksempelvis have medført omfattende strejker, med kravet om at få genetableret monarkiet, og en sådan affære ville markant bremse for landets genopbygning. Ved at man brugte de eksisterende nationale strømninger i det japanske samfund, til at sikre folkets samarbejde. Frem for at afvikle monarkiet og derved påtage sig den omfattende opgave at løse en uundgåelig nationalistisk modstand, sikrede man i stedet at nationalismen blev et af besættelsesmagtens redskaber, som var med til at sikre freden i landet. 26 Monarkiet var ikke nødvendigt Andre kritikere hævder at stabiliseringen af landet var en fejl. Kejser Hirohito hævdes at have mistet næsten al betydning for folket, som følge af kejserens kapitulationsopfordring over radioen d.15. aug Indikatorer for denne manglende tro på kejseren, var bl.a. en stigningen i religiøse bevægelser, som ifølge kritikerne var svaret på det japanske samfunds nu manglende samlingspunkt. Problemet med denne kritik er, at hovedparten af det materiale som disse kritikere basere deres observationer og konklusioner på, er udarbejdet med fokus på forholdene i Japans større byer. Informationen er relevant nok at have med i overvejelserne, men det er begrænset hvor bredt man kan tillade sig at generalisere, når det menes at være uden for byerne kejseren og nationalismen havde mest indflydelse. 27 Som en kort at opsummering af nationalismens og kejserens rolle i det japanske samfund før, under og efter Anden Verdenskrig, så kan man konkludere at begge elementer var, omend på vidt forskellige måder, altafgørende for både den indædte modstand og det udbredte samarbejde i forbindelse med krigen mod, og den efterfølgende besættelse af, Japan. Den militaristiske japanske regering brugte nationalismen og kejseren, til at mobilisere landets befolkning, i en periode præget af offensiv ekspansion og lidelse. De allierede bearbejdede og brugte nationalismen og kejseren, med det formål at skabe et sikkert og retfærdigt land. I begge tilfælde var midlet: nationalisme og kejseren, altså det samme, det var anvendelsen og motivet der gjorde forskellen. 26 Vognsen: s Vognsen: s

20 Konklusion Redegørelsen af Stillehavskrigen har været med til at give et indblik i forløbet der førte til Japans kapitulation. Redegørelsens vigtigste funktion var at skabe overblik over de centrale vendepunkter i konflikten som betød at krigslykken af flere omgange vendte sig mod japanerne. Det er klart at Japan indledningsvist tilsyneladende opnåede mange af sine mål. Men med bl.a. angrebet på Pearl Harbor som udelukkede en vestlig accept af Japans magtposition, og slaget ved Midway hvor den amerikanske flåde besejrede den japanske, betød at Japan i sidste ende ikke kunne føre sin vision om et forenet Sydøstasien med Japan i spidsen, ud i livet. Det udenrigspolitiske mål om en ophøjet status som Sydøstasiens overhoved, afhang af en japansk sejr i Stillehavet, og da denne ikke blev en realitet faldt den ekspansive regerings formål med landet til jorden. Det blev herefter de allieredes opgave at samle og genopbygge landet med et nyt formål, netop at skabe en ny og bedre fremtid for nationen Japan. Analysen af Potsdam deklarationen angav en række faktorer, som de allierede mente var forudsætninger der skulle opfyldes før en velfungerende fremtid for Japan kunne etableres. Forudsætningerne for etableringen af Japans fremtid blev udtrykt af de allierede igennem kapitulationsdeklarationen, så japanerne var indforståede med de allieredes mål med Japan. Det gennemgående budskab var at man ønskede at skabe en fredelig og stabil nation, med de nødvendige forudsætninger opfyldte. Det betød at man ville sikre landets økonomi, bl.a. igennem øget råvaretilførsel og sikring af en civilindustri. Med de allierede stormagter som forbillede, ønskede man samtidig at skabe et fredeligt samfund med udgangspunkt i demokratiet med fokus på frihed og retfærdighed. Diskussionen af den japanske nationalisme og kejserens rolle før og under besættelsen, gør det nu klarere, at den japanske nationalisme var grobunden for befolkningens opbakning både ved deltagelsen i krigen, men også for samarbejdet under besættelsen. Effekten af den japanske nationalisme var derfor stærkt influeret af politiske ønsker, om at anvende det magtfulde redskab til at opnå bestemte resultater. Nationalismen blev brugt til at mobilisere den japanske befolkning, til ubetinget at bakke op om regeringens ekspansive udenrigspolitik, som på mange områder ikke var til gavn for befolkningen. Senere blev de samme nationalistiske strømninger reformeret og brugt til at sikre besættelsen og genopbygningen af Japan. Den japanske nationalisme var således et reelt redskab, hvormed man kunne opnå indenrigs og udenrigspolitiske resultater. Kejserens rolle var stærkt forbundet med nationalismens funktion. Kejseren blev af landets militaristiske regering brugt som grundlag for den førte ekspansive politik. Efter nederlaget brugte de allierede kejseren som indflydelsesvej og han blev derved bindeleddet mellem Japan og vesten. I begge tilfælde brugte man kejseren til at manipulere med nationalfølelsen og derved styre folket, så man kunne opnå ønskede resultater. 20

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første frie forfatning blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Userneeds, 17. marts 2015 Metode Målgruppe: 18-86 årige mænd og kvinder i Danmark Metode: Online undersøgelse. Medlemmer

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Kristoffer Albris Antropolog, Ph.d., Post doc Juridisk Fakultet, Københavns Universitet Copenhagen Center for Disaster Research (COPE) ESPRESSO www.espressoproject.eu

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Fascismen og nazismen

Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen opstod begge i kølvandet på Første Verdenskrig. Men hvad er egentlig forskellen og lighederne mellem de to ideologier, der fik meget stor betydning for Europa

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7 Indledning og problemformulering Anden verdenskrig blev afsluttet i 1945 og det lod USA i en fronts krig med Japan. Den 6. august 1945 kastet USA bomben little boy over Hiroshima. Man har anslået at 80.000

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig Historie synopsis 2 2. verdenskrig I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den 2. verdenskrig. Mere konkret spørgsmålet om årsagerne til krigen. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

Danmark og den kolde krig

Danmark og den kolde krig Historiefaget.dk: Danmark og den kolde krig Danmark og den kolde krig Efter 2. verdenskrig blev Europa delt i øst og vest. En væsentlig del af opdelingen skete på grund af supermagterne USA og Sovjetunionen.

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Politikugen Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Indholdsfortegnelse En (meget) kort historie om begrebet Den Kolde Krig Sikkerhedsbegrebet i strategiske studier Sikkerhedsbegrebet i fredsforskning

Læs mere

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Kolonier og krig (Ind i historien s. 25-37) At blive klar over motiverne

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

Kriser og konflikter under den kolde krig

Kriser og konflikter under den kolde krig Historiefaget.dk: Kriser og konflikter under den kolde krig Kriser og konflikter under den kolde krig Under den kolde krig 1947-1991 var der flere alvorlige konflikter og kriser mellem supermagterne USA

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

Inddæmningspolitikken

Inddæmningspolitikken Historiefaget.dk: Inddæmningspolitikken Inddæmningspolitikken Under den kolde krig 1945-1991 modarbejdede det kapitalistiske, demokratiske USA fremstød i det kommunistiske etparti-styrede Sovjetunionen

Læs mere

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX idshistorie B Sven Clausen 3hha Oversigt over undervisningsforløb 1 1750-1919 - Revolutioner,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskab Histories website (www.historie-net.dk) og må ikke videregives til tredjepart.

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskab Histories website (www.historie-net.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskab Histories website (www.historie-net.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Af hensyn til copyright er nogle af billederne fjernet.

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne Børn og krig TRIN 1 Opgave: Børnekonventionen For at beskytte børn, når der er krig i et land, har FN lavet noget, der hedder en børnekonvention. I Børnekonventionen står der blandt andet: Børn har ret

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

USA og Vesten. Konflikten. Den ideologiske kamp. McCarthyisme. Vidste du, at... Atommagter. Fakta. Sovjetunionens sammenbrud

USA og Vesten. Konflikten. Den ideologiske kamp. McCarthyisme. Vidste du, at... Atommagter. Fakta. Sovjetunionens sammenbrud Historiefaget.dk: USA og Vesten USA og Vesten Den kolde krig i perioden 1945-1991 mellem USA og Sovjetunionen handlede ikke bare om at være den mest dominerende supermagt. Det var en kamp om ideologi og

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Den ubehagelige alliance

Den ubehagelige alliance ANMELDELSE Maj 2008 Den ubehagelige alliance Jakob Egholm Feldt Ny bog viser, at antisemitisme var et betydningsfuldt fællestræk hos toneangivende arabiske nationalister og nazismen, og at alliancen mellem

Læs mere

Danmark i verden i tidlig enevælde

Danmark i verden i tidlig enevælde Historiefaget.dk: Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark arbejdede fra 1660-1720 ihærdigt på at generobre Skåne, Halland og Blekinge gennem Skånske Krig og Store

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere