XXX YYY, 2.Q Større Skriftlig Opgave d. 17/ Engelsk abstract

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XXX YYY, 2.Q Større Skriftlig Opgave d. 17/12-2010. Engelsk abstract"

Transkript

1 Engelsk abstract It is a well known fact that the Japanese soldier of the Second World War had a reputation of being an extremely disciplined foe. The reason for this high level of discipline in the Japanese state of mind is foreign and hard to understand to most people. This written assignment is going to try to explain the consequences of Japanese nationalism in relation to how it was used by the Japanese government to enhance its expansive policy. So in order for anyone to understand the consequences of such manipulation, so to speak, it is necessary to analyse the origins of Japanese nationalism as well the international factors that provoked the aggressive Japanese policies that led to the country s many engagements in armed conflict during the war. To help define the reasons for the expansive policies and nationalism that were prominent in Japan, the assignment is used to elaborate three different aspects that proved to be decisive in the Japanese participation in the Pacific War of World War Two. The first aspect was an examination of the Pacific War with extra attention given to the events that led to the defeat of the Japanese Empire at the hand of the Allies. The second aspect would be a thorough analysis of the Potsdam Declaration consisting of the terms on which the Allies demanded the unconditional Japanese surrender. The usefulness in this analysis being that the Allied intentions regarding the future of Japan could be deciphered in its actual form, independent of official statements and claims. The last aspect was a discussion of the role that the fundamental Japanese nationalism and the Emperor played in the fierce war against the Allies, compared to the cooperative attitude towards the occupiers of Japan during the country s occupation. The text has given a clearer more concrete view on the events that lead to the Japanese surrender as well as the occupation of Japan itself. The events of the war didn t favour the Japanese in the long run and so the futuristic vision of a strong independent nation was ruined by the empires defeat. The analysis of the Potsdam Declaration revealed a series of reasons on which the Allies based the terms of the Japanese surrender. The rebuilding of Japan would revolve around strengthening the country s economy and securing a society based on the democratic ideas of justice and peace. The evident Japanese nationalism is inseparably connected to the role of the emperor. Both the previous Japanese government and the later Allied supervision used the emperor as an instrument with which to influence the Japanese people, in order for them to secure the support needed to attain their different goals. 1

2 Indholdsfortegnelse Engelsk abstract... 1 Indledning... 3 Redegørelse af Stillehavskrigens forløb og vendepunkter... 4 Baggrunden for japansk deltagelse i Anden Verdenskrig... 4 Japan ekspandere sydpå... 4 Selve kampagnen... 6 De allierede mobiliserer deres modoffensiv... 7 Atombomben og Japans kapitulation... 8 Analyse af Potsdam deklarationen Deklarationens betingelser analyseres... 9 Diskussion af nationalismens og Kejserens rolle i forbindelse med Japans kapitulation Kejserens rolle for Japans nationalisme Kejserens rolle under besættelsen Forbilledets autoritet svækkes Man skulle nå ud til folket Kritik - Hirohitos umoralske rolle under besættelsen Monarkiet var ikke nødvendigt Konklusion Littaraturliste

3 Indledning Den japanske nationalisme er for mange mennesker et meget fremmed og ukendt område. Den japanske nationalisme er specielt velkendt i forbindelse med Anden Verdenskrig, hvor japanske soldater var berygtede for at være villige til at ofre deres liv i hengivenhed til deres kejser og nation, derved har den meget stærke japanske nationalfølelse sat sine spor i verdenshistorien. Da Japan endelig var besejret i slutningen af krigen, var konsekvenserne af udnyttelsen af landets stærke nationale følelser tydelige og besættelsestiden blev en indviklet affære. Formålet med denne opgave er derfor overordnet, at afdække betydningen af Japans aktive deltagelse i Anden Verdenskrig, med fokus på konsekvenserne for Japan efter krigen. En forudsætning for at finde den ønskede forståelse er, at man ligeledes er nød til at forstå den grundlæggende betydning af den japanske nationalisme. Derfor er det nødvendigt at undersøge de forskellige faktorer, der tilsammen dannede grundlaget for bl.a. Japans ekspansive politik. De forskellige bestanddele i opgaven skal bl.a. give overblik over selve Stillehavskrigen, med det formål at give et indblik i de forskellige forhold der først førte til landets ekspansion og derefter til landets nederlag og besættelse. Dernæst skal en analyse af Potsdam Deklarationen bruges til at afdække de allieredes hensigter med de opstillede krav til Japans kapitulation. Analysen kan bruges til at afdække, hvordan det Japan, som de allierede ønskede at skabe, kunne komme til at se ud. Et omfattende arbejde med nationalismens og kejserens rolle før og efter Japans nederlag skal bruges til at forklare, hvordan besættelsen udviklede sig med hensyn til folkets tilsyneladende accept af nederlaget i besættelsesperioden kontra krigstidens ekstreme modstand fra japansk side. Opgaven skal med disse elementer give den ønskede forståelse af, og overblikket over, konsekvenser af den japanske deltagelse i Anden Verdenskrig. 3

4 Redegørelse af Stillehavskrigens forløb og vendepunkter Baggrunden for japansk deltagelse i Anden Verdenskrig Japan kom fra starten af det 20. århundrede under hårdt pres. Den russiske revolution gjorde at de kommunistiske russere nu udgjorde en betydelig magtfaktor i Asien. Kina var i færd med at blive samlet af en magtfuld krigsherre, som i 1920 erne truede flere af Japans afsætningsområder. Udover disse nye trusler, kom verdensdepressionen som opstod i kølvandet, af børskrakket på Wall Street New York i år Verdensnationerne skruede voldsomt ned for importen i et protektionistisk forsøg på at rede økonomier. Konsekvensen af denne nationalt-koncentrederede økonomipolitik, var at bl.a. Japans økonomi pludselig blev sårbar. Japan havde, i forbindelse med sit brud med et traditionelt samfund i 1850 erne, oplevet en massiv modernisering af landet, som havde medført en øget industri der betød at landet fik hårdt brug for ressourcer og afsætningsområder. Den japanske regering, stærkt påvirket af hærministeriet, besluttede at militær indgriben i Manchuriet, for at sikre afsætnings- og udvandringsområder, var i landets bedste interesse. Manchuriet besidder rige kul ressourcer og var forholdsvist mennesketomt, derfor var det kinesiske biland meget attraktivt for japanerne. Japansk sejr ved den russisk-japanske krig i , betød at Japan overtog dele af Manchuriet som interesseområde fra russerne. Japan oprettede Kwantunghæren, en hærenhed som skulle beskytte japanske interesser, nævneværdigt den Sydmanchuriske Jernbaneforbindelse, i Manchuriet. 1 Kwantunghæren tager i år 1931 magten i hele Manchuriet, og herfra infiltrerede den japanske hær langsomt ind i Kina, små konflikter opstod og en uerklæret krig udbrød. Da Japanerne indtog havnebyen Canton, som var Kinas sidste forbindelse til havet, og derved en afgørende forsyningslinje, døde krigen ud og Japanerne besad det nordøstlige Kina. På trods af at Kina i forvejen stod forholdsvist svagt i forhold til sine naboer, indså japanerne at konflikterne i Kina var for omfattende og ressourcekrævende. Derfor forsøgte regeringen at aftale en fred med Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek blev set som Kinas leder i Kuomintang regeringen, som ved revolutionen i 1912 fjernede kejseren fra magten i Kina. Forhandlingerne med Chiang brød dog sammen og herved blev Japan tvunget til at bibeholde japanske styrker i Kina, som ellers kunne have vist sig at have afgørende betydning for konfliktens senere forløb. 2 Japan ekspandere sydpå Japans planer for asiens fastland og den offensive ekspansionspolitik i området, havde været afhængig af tysk støtte i forhold til Sovjetunionen. At Tyskland og Rusland indgik en pagt i 1939 betød at Japan ikke længere kunne regne med den samme støtte fra Tysklands side, derfor blev planer om fastlandet sværere 1 Trommer: s , Hansen og Ipsen: s Trommer: s , Hansen og Ipsen: s

5 at opnå. Japanerne måtte gå andre veje, for at erhverve sig, de stadig manglende ressourcer som skulle opretholde landets militære aktiviteter. Nye planer, for at ekspandere sydpå, blev udarbejdet. Ekspansionen skulle indføre det ressourcerige Sydøstasien i det japanske imperium, som bl.a. flåden mente, var afgørende for Japans fremtidige sikkerhed. Som første led i den kommende kampagne, proklamerede japanerne den store østasiatiske velstandssfære, hvor Japan er befrieren af Sydøstasien fra kolonimagterne. Formålet var at samle Sydøstasien som en fælles stormagt med Japan i spidsen, som et symbolsk opgør med Vestens hidtidige stormagtsmonopol. 3 Den første fase i Japans ekspansion ville betyde krig med Frankrig, England og USA. Men i 1940 var det meget sandsynligt, at Tyskland ville vinde krigen i Europa, og da Japan på daværende tidspunkt havde den stærkeste tilstedeværende flåde i Sydøstasien, med Tysklands invasion af England mulig (tvivlsomt), var det ikke realistisk at England ville mobilisere store dele af sin flådestyrke til Stillehavet. Derfor var det kun USA s reaktion Japan vægtede specielt højt. Allerede Japans indtog i Kina havde været et horn i siden på USA, amerikanerne som så muligheder ved en amerikanisering af Kina, måtte opgive deres forhåbninger ved den japanske besættelse. Den amerikanske flådeplan, som blev vedtaget i juni 1940, der delte den amerikanske flåde i to (en i Stillehavet og en i Atlanterhavet), ville i en kort periode svække USA s flåde, men den overlegne amerikanske industri betød, at Japans flådeoverlegenhed i Stillehavet ville svinge til USA s fordel i Derudover beslutter USA, England og Holland (som var de prominente kolonimagter i Sydøstasien) i 1940 at blokere for olie og andre råvare forbindelser til Japan, hvilket vil medføre at Japan ville være ukampdygtig to år senere. 4 Japan konkluderede at krig var den eneste udvej, og med Tysklands nye planer for Sovjetunionen, og en non-aggression pagt på plads med russerne havde landet sikret ryggen. Den sydvendte ekspansion var baseret på, at kampagnen ville være overstået hurtigt, og at man herved kunne fremtvinge en vestlig accept af den nye japanske magtposition i Sydøstasien. En forudsætning for at denne magtoverdragelse kunne blive accepteret, var at den japanske flåde var overlegen i Stillehavet. Det betød at den amerikanske stillehavsflåde skulle elimineres. Derved blev planerne om overraskelsesangrebet på Pearl Harbor udarbejdet af den japanske admiral Isokuru Yamamoto. 5 3 Trommer: s Trommer: s Trommer: s

6 Det ønskede japanske interesseområde ville være afgrænset som vist på billedet nedenfor (kortet viser imperiet i 1942, Solomon-øerne og New Guinea var ikke inkl. i den første fase af ekspansionen). 6 Selve kampagnen I starten var kampagnen i Sydøstasien meget vellykket, næsten alle de ønskede områder blev erobret med minimale forsinkelser. Angrebet på Pearl Harbor d. 7. dec. 1941, var ligeledes en stor succes for japanerne med en betydelig svækkelse af den amerikanske stillehavsflåde, mod meget få japanske tab. Angrebet betød dog at næsten alle pacifister og neutralitets mæglere, som ønskede at holde USA uden for krigen, nu bakkede USA s krigsdeltagelse fuldt op. Derudover var det ikke lykkedes for japanerne, at sænke stillehavsflådens to amerikanske Hangarskibe, som ikke havde været i havn under angrebet, som var vitale for USA s flådemagt. I perioden dec forløber den første erobringsfase som planlagt. Det betyder at japanske styrker går ind i Thailand, Malaya, Filippinerne, det nordlige Borneo og Guam. De engelske slagskibe Prince of Wales og Repulse sænkes af japanske fly, hvilket yderligere styrker den japanske magtposition i 6 Trommer: s

7 området, den hvide mands tilstedeværelse var endnu engang blevet rystet. I perioden d. 23. dec til feb. 1942: Burma angribes gennem Thailand, Singapore (placeret på den sydligste spids af Malaya) falder i perioden d feb. Resten af Borneo, Sumatra, Java, Timor (markeret med grøn cirkel på kortet) og New Britain (markeret med blå cirkel på kortet), erobres og besættes af japanerne. Kampagnen i Sydøstasien var tilsyneladende en total japansk succes. Det viste sig dog hurtigt at de opnåede ressourcer ikke var tilstrækkelige. Derudover gik det op for japanerne, at den amerikanske flåde, ganske vidst var svækket men absolut ikke slået. Derfor blev det besluttet at Japans eneste mulighed, for at beholde sine nyerhvervede territorier i Sydøstasien, var at fortsætte med at opretholde initiativet. Det betød yderligere ekspansion, og d. 8. marts 1942 angribes New Guinea og Solomon-øgruppen, med det formål at kvæle forsyningsforbindelsen mellem USA og Australien. 7 Som den japanske offensiv fortsætter, besluttede japanerne at tvinge amerikanerne ud i et søslag, med et formål at eliminere den amerikanske stillehavsflåde ved den amerikansk-besatte ø Midway i midten af Stillehavet. Japan stillede med størstedelen af sin flåde, herunder fire Hangarskibe, USA kunne kun stille med tre Hangarskibe (to af disse som havde overlevet Pearl Harbor), men med luftbasen på Midway som kompensation for uligheden. Slaget uspillede sig d. 4. juni 1942, og resulterede i et overvældende japansk nederlag. Alle fire japanske hangarskibe, mod kun et amerikansk, var blevet sænket i slaget. Japan som flådemagt kom herved et stykke bagud i forhold til USA. Japan kunne stadig ikke hamle op med det industristærke USA, hvilket betød at de allierede nu havde indhentet det forspring /den overlegenhed, som japanerne havde skabt ved angrebet på Pearl Harbor. 8 De allierede mobiliserer deres modoffensiv To kommandoer oprettes som svar på den japanske ekspansion i dec til feb Amerikanerne general MacArthur og Admiral Chester W. Nimitz bliver sat i spidsen for amerikanernes operationer, i Stillehavet. d. 2. juli 1942 fremlægges planen for den første modoffensiv Watchtower, som skal sikre den australsk-amerikanske forsynings forbindelse, ved generobringen af Solomon-øerne og New Guinea. I januar 1943 er første led i operation Watchtower gennemført, efter syv måneders lange kampe om de små øer. 9 I perioden efteråret 1943 til sommeren 1945, generobres det meste af New Guinea samt Gilbert og Marshall ø-grupperne. Kampagnerne varer længe og koster mange menneskeliv. Endnu et vendepunkt for den allierede modoffensiv opleves i forbindelse med invasionen af Guam. Man var nød til at udskyde 7 Trommer: s Trommer: s Trommer: s

8 invasionen da den nyopbygget japansk flåde, engagerede Nimitz 5. flåde. Søslaget i Filippinerhavet udkæmpes d juni 1944, og blev krigens største slag med hangarskibe som hovedvåben. Slaget endte med endnu et japansk nederlag, den japanske hangarflåde var nu for alvor knust (resterne af den japanske flåde elimineres definitivt senere i søslaget i Leyte-bugten d okt. 1944). Japan lider efterhånden under massive forsyningsproblemer, da Japans handelsflåde i stigende grad sænkes, som følge af den amerikanske flådes fuldstændige overlegenhed i Stillehavet. 10 Herefter i perioden fra efteråret 1944 til sommeren 1945 blev nogen af Stillehavskrigens hårdeste kampe udkæmpet om bl.a. Filippinerne, Iwo Jima og Okinawa. Det er formodentligt de tre erobringer i stillehavskampagnen der krævede flest amerikanske liv. Derudover blev der specielt på Okinawa dræbt mange civile, det menes at ca. en tredjedel af civilbefolkningen på Okinawa omkom under kampene om øen. 11 Fra d. 9. marts 1945 indledtes en ny massiv luftoffensiv mod Tokyo, brandbomber blev brugt til at tilintetgøre enorme byområder, mange civile blev dræbt. Situationen begyndte derved at se mere og mere håbløs ud for Japanerne, regering havde for længst indset at slaget var tabt, og at det ikke kunne lade sig gøre at komme ud af krigen med æren i behold. 12 Atombomben og Japans kapitulation Atombomben havde været under udvikling i det meste af krigen, den amerikanske bombe blev færdigudviklet og prøvesprængt i New Mexicos ørken d. 16. juli Udviklingsforløbet havde været meget hemmeligholdt, russerne var blevet holdt udenfor, men havde i virkeligheden selv været i gang med at udvikle deres egen bombe. Formålet med bomben var klart: man ville bringe krigen til en hurtig afslutning. Samtidig var det belejligt at et så magtfuldt våben, kunne bruges til at holde styr på russerne, som opførte sig lidt umanerligt i Europa. 13 Japan oplevede et regeringsskift i april Folkets holdning fik stor betydning i landet og man arbejdede for enhver pris på landets fred. Der er bred enighed om at kejserens rolle i samfundet stadig var central, og derved havde han stor indflydelse på beslutninger i det japanske samfund, militarismen mistede meget af sin indflydelse i forbindelse med at civilbefolkningen led under regeringens ekspansive politik. Potsdam radiomeddelelsen d. 26. juli 1945 (udarbejdet af de allierede ved Potsdam konferencen), krævede Japans ubetingede kapitulation, Atombomben nævnes ikke, da man frygtede reaktionen på en sådan trussel. Da Japans reaktion ikke var tilfredsstillende, beordrede præsident Truman d. 2. aug., at den første bombe skulle anvendes. Den første bomben blev smidt over Hiroshima d. 6. aug. Bombens effekt blev beregnet til 10 Trommer: s Trommer: s Trommer: s Trommer: s

9 ca tons sprængstof, og mennesker døde øjeblikkeligt eller inden for de første fire uger efter detonation. Da den ønskede reaktion fra Japans side stadig ikke blev opnået, beordredes brugen af den anden bombe d. 9. aug. 1945, som blev smidt over Nagasaki, og som slog mennesker ihjel. Bomberne og Sovjets krigserklæring mod Japan d. 8. aug. var tilsammen afgørende for Japans beslutning om at kapitulere til de allierede. Kejseren meddelte i en radiomeddelelse at man var positivt stemt overfor at kapitulere, og at folket opfordredes til at samarbejde aktivt med de kommende besættelsesmagter. Det japanske imperium var nu definitivt besejret, og landets genopbygning kunne begynde. 14 Analyse af Potsdam deklarationen. Potsdam deklarationen er en række betingelser hvor de allieredes krav til Japans ubetingede kapitulation er listet. Betingelserne i deklarationen blev både trykt, og smidt ud over Tokyo, samt sendt som radiomeddelelse, d. 26. juli Deklarationen blev udarbejdet i forbindelse med Potsdam konferencen i Tyskland, hvor USA s præsident Harry Truman, Englands premiereminister Winston Churchill og Kinas statsoverhoved Chiang Kai-shek, blev enige om betingelserne for Japans overgivelse. Deklarationen består af 13 punkter, som overordnet beskriver, at Japan havde valget mellem at acceptere betingelserne og kapitulere, eller blive offer for total ødelæggelse. Da betingelserne havde afgørende betydning for Japans samarbejde efter krigen og forholdet efterfølgende Østen og Vesten imellem, er det nødvendigt at analysere hvert punkt for at kunne forstå, hvorfor deklarationen blev udformet som den gjorde. 15 Deklarationens betingelser analyseres Deklarationens første punkt er således udformet: (1) We-the President of the United States, the President og the National Government of the Republic of China, and the Prime Minister of Great Britain, representing the hundreds of millions of our countrymen, have conferred and agree that Japan shall be given an opportunity to end this war. (Potsdam Deklarationen, punkt 1) Det første punkt understreger klart og tydeligt, for det første hvem ofrene for den Japans ekspansion var, men også hvem der skulle få mest indflydelse for efterkrigstidens besættelse af Japan. De tre nationer: England, Kina og USA havde lidt hårdt i krigen med Japan, og understregede derfor retten til at have 14 Trommer: s , Hansen og Ipsen: s Potsdam Declaration, udleverede tekst. 9

10 indflydelse på besættelsen af landet. Man lagde i teksten vægt på at statsoverhovederne repræsenterede deres nationers folkeslag. Dette kan være et tegn på at sejrherrerne brugte folkets opbakning til at retfærdiggøre deres egen kampagne som skulle afslutte krigen. Vestens deltagelse i krigen signaleredes herved som retfærdig og velbegrundet, og Japan fik så chancen for at anerkende denne kendsgerning. Deklarationens andet punkt er således udformet: (2) The prodigious land, sea and air forces of the United States, the British Empire and of China, many times reinforced by their armies and air fleets from west, are poised to strike the final blows upon Japan. This Military power is sustained and inspired by the determination of all the Allied Nations to prosecute the war against Japan untill she ceases to resist. (Potsdam Deklarationen, punkt 2) Det gennemgående budskab i punkt to, er den totale militære overlegenhed, og håbløsheden ved fortsat at modsætte sig Vesten. Formålet var at få Japan til at indse at de allierede havde midlerne til at udslette Japan, og at der var fuld opbakning til at gennemføre det skulle det bliver nødvendigt. Her understreges det at de allieredes fælles opbakning ville retfærdiggøre, en eventuel magtdemonstration i forhold til Japan. Deklarationens tredje punkt er således udformet: (3) The result of the futile and senseless German ressistance to the might of the aroused free peoples of the world stands forth in awful clarity as an example to the people of Japan. The might that now converges on Japan is immeasurably greater that that which, when applied to the resisting Nazis, necessarily laid waste to the lands, the industry and the method of life of the whole German people. The full application of our military power, backed by our resolve, will mean the inevitable and complete destruction of the Japanese armed forces and just as inevitably the utter devastation of the Japanese homeland. (Potsdam Deklarationen, punkt 3) De allieredes sejr over Nazi-tyskland spiller i dette punkt en afgørende rolle. Sejren i Europa blev brugt som et eksempel på, hvad det ville betyde for Japan, hvis de fortsatte deres modstand. Man kan af den specielt den sidste sætning udlede, at de allierede nu forsøger at appellere til landets meget stærke nationale strømninger. Forstået sådan at bekæmpelsen af Japan ville betyde at selve det japanske væsen, herunder landets historie, kultur og stolthed, ville tage omfattende skade. Deklarationens fjerde punkt er således udformet: (4) The time has come for Japan to decide whether she will continue to be controlled by those self-willed militaristic advisers whose unintelligent calculations have brought the Empire of Japan to the threshold of annihilation, or whether she will follow the path of reason. (Potsdam Deklarationen, punkt 4) 10

11 I dette punkt ændres stemningen i deklarationen, fra hidtil at have været understregelsen af konsekvensen af den en fortsat modstandskamp, til en øget forståelse for det japanske folk. Man henvendte sig nu også mere direkte til den japanske befolkning, og opfordrede folket til at være åbent overfor de vestlige alternativer til den militaristiske japanske ekspansionspolitik. Man bebrejdede ikke folket, men derimod en bestemt gruppe ansvarlige, som man mente, havde handlet uden for det japanske folks interesse. Muligheden for at accepterer den rigtige vestlige indstilling (baseret på hvad vesten kalder fornuft), uden direkte konsekvenser for den uskyldige befolkning, fremlægges med denne betingelse. Deklarationens femte punkt er således udformet: (5) Following are our terms. We will not deviate from them. There are no alternatives. We shall brook no delay. (Potsdam Deklarationen, punkt 5) Det femte punkt fungerer som en introduktion til de egentlige betingelser i deklarationen. Deklarationens sjette punkt er således udformet: (6) There must be eliminated for all time the authority and influence of those who have deceived and misled the people of Japan into embarking on world conquest, for we insist that a new order of peace, security and justice will be impossible until irresponsible militarism is driven from the world. (Potsdam Deklarationen, punkt 6) I forlængelse af bebrejdelsen, af de ansvarlige japanske politikere i deklarationens punkt fire, uddybes det yderligere, at det japanske styrer blev set som roden til landets negative situation. Samtidig signaleredes en medfølelse for det japanske folks lidelse. Budskabet i betingelserne tager derudover endnu en drejning, et nyt motiv for at tvinge Japan i knæ blotlægges. En verdensfred er tilsyneladende kommet i de allieredes søgelys, Vesten så formodentligt bl.a. de fascistiske strømninger i Europa, som en af årsagerne til Anden Verdenskrigs udbrud. Lignende strømninger gik igen i østen, hvor en meget offensiv politik, som også er karakteristisk hos fascismen, trak Japan ind i krigen. Med den allierede sejr over Tyskland og Italien havde man fjernet de to største fascistiske strømninger i Europa, og man mente at man havde løst et vigtigt led i planen om verdensfred. Derfor mente man at al den uindskrænket militarisme i verden skulle bekæmpes for at denne allierede fredsplan kunne blive en realitet. Derfor skulle det militaristiske styre i Japan ligeledes fjernes fra magten, før man kunne opnå den ønskede verdensfred. 11

12 Deklarationens syvende punkt er således udformet: (7) Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan s warmaking power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here setting forth. (Potsdam Deklarationen, punkt 7) Japan blev i det syvende punkt gjort opmærksom på, at en besættelse af landets områder var nødvendig, indtil landets totale afvæbning var gennemført. Det kan tolkes som en oplysning om at en besættelse var nødvendig, men ikke nødvendigvis ønsket. Sejrherren forklarede at man ikke havde planer om at underlægge sig Japan, fordi man havde vundet slaget, men at man besætter for at sikre afvæbningen af landet, så en ny konflikt ikke opstår i forbindelse med nederlaget. Erfaringerne med Tyskland efter Første Verdenskrig, var at en ny konflikt opstod kort tid efter den første, hvor en militær ekspansion blev brugt til at forløse noget af frustrationen over nederlaget efter den første krig. Den tyske ekspansion i starten af Anden Verdenskrig, udviklede sig som den gjorde, bl.a. fordi man efter den første krig ikke havde gjort noget mærkbart for at forhindre Tysklands evne til at føre krig. Man havde pålagt Tyskland nogle militære oprustnings-begrænsninger, som alligevel ikke blev håndhævet. Da man var opmærksom på den meget stærke japanske nationalisme og stolthed, ønskede man at sikre at en lignende episode ikke gentog sig. Deklarationens ottende punkt er således udformet: (8) The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine. (Potsdam Deklarationen, punkt 8) Grænserne for Japans fremtidige imperium fastslås i det ottende punkt. Baggrunden for reduktionen i det fremtidige japanske imperium, kan igen afspejles i erfaringerne fra Europa fra første verdenskrig. Efter Første Verdenskrig blev grænseinddelingen i Europa stærkt påvirket af krav om landtildelinger som krigserstatning. Det betød at mange blev tvunget til at antage en ny etnicitet som borger i et naboland fordi en grænse var blevet rykket. Herved opstod etniske konflikter, som mange mener, var med til at starte Anden Verdenskrig. Ved at indskrænke det japanske imperiums størrelse, tilnærmelsesværdigt dets oprindelige størrelse før ekspansionen, forbygges en eventuel etnicitetsbaseret konflikt som kunne opstå med nabolandene. Samtidig tvinger man, ved at begrænse Japans administrationsområder, landet til at fokusere mere på dets interne problemer, såsom landets og befolkningens udvikling og uddannelse. Herved forventes det at udviklingen af landet koncentreres, og at folkets ekspertise og levestandard stiger. 12

13 Deklarationens niende punkt er således udformet: (9) The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives. (Potsdam Deklarationen, punkt 9) Den måske mest centrale hensigt med den japanske kapitulation, forklares i dette punkt. Det er tydeligt, at de allierede overordnet set er mest interesserede i et stabilt og fredeligt Asien, som samtidig kunne tilbyde sig på det internationale marked. Specielt USA havde tidligere vist interesser i bl.a. Kina, og stabiliseringen af området i efterkrigstiden var nødvendig hvis de amerikanske interesser i Asien skulle blive aktuelle. De allieredes ønske om at krigen i Stillehavet skulle afsluttes, gjorde at man ved at opstille et alternativ til at fortsætte kampene, gjorde det attraktivt at overgive sig med æren i behold, med udsigten til at gense hjemlandet og familien frem for et ydmygende ophold i en fængselscelle. Deklarationens tiende punkt er således udformet: (10) We do not intend that the Japanese shall be enslaved as a race or destroyed as a nation, but stern justice shall be meted out to all war criminals, including those who have visited cruelties upon our prisoners. The Japanese Government shall remove all obstacles to revival and strengthening of democratic tendencies among the Japanese people. Freedom of speech, of religion, and of thought, as well as respect for the fundamental human rights shall be established. (Potsdam Deklarationen, punkt ti) Det tiende punkt understreger alvoren af hvordan de allierede ser på de japansk udførte krigsforbrydelser. Med særlig vægt på mishandlingen af de allierede krigsfanger, gjorde man det klart at de ansvarlige japanere skulle og ville blive straffet hårdt som følge af deres handlinger. Et af de mest centrale krav i hele Potsdam deklarationen lyder at Japan skulle blive et fristed for bl.a. demokrati, religions- og ytringsfrihed. Hensigten med demokratiseringen af Japan var nok både et led i stabiliseringen af området, men samtidig nok også et forsøg på at skabe et vigtigt vestligt fodfæste i Asien. Et asiatisk land med en vestlig rollemodel kunne komme til at gavne vesten i fremtiden. Man var allerede opmærksom på Sovjetunionen i slutningen af Anden Verdenskrig, og en position i Asien kunne vise sig at blive meget nyttig, hvis det blev nødvendigt at sætte russerne på plads. Deklarationens 11. punkt er således udformet: (11) Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to rearm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese, participation in world trade relations shall be permitted. (Potsdam Deklarationen, punkt 11) 13

14 Punkt 11 beskriver Japans industrielle position ved en eventuel accept af kapitulationsbetingelserne. Det står klart, at de allieredes mål er at sikre Japans økonomi. De allierede er formodentligt klar over, at både Tysklands og Japans svage økonomier i perioden op til Anden Verdenskrig, var med til at tvinge landene i krig. Derfor var det vigtigt at sikre Japans økonomi, så man undgik lignende konflikter. For at opnå dette tillader man for det første, at en betydelig civil-industri opbygges i landet, for det andet ved at genåbne for råvareeksporten til Japan, og for det tredje ved at inddrage japanske varer i det internationale handelsmarked. Herved opbygges landets økonomi og sikres samtidig mere internationalt. Deklarationens 12. punkt er således udformet: (12) The occupying forces of the Allies shall be withdrawn from Japan as soon as these objectives have been accomplished and there has been established in accordance with the freely expressed will of the Japanese people a peacefully inclined and responsible government. (Potsdam Deklarationen, punkt 12) I punktet forklares det hvordan besættelsen kun skulle være midlertidig, de allierede ønskede at sikre at landet fik en regering som var positivt stemt overfor et vestligt samarbejde. Med kravet om en folkelig regering og folkets øgede indflydelse på samfundet opfyldt, ville det være tilnærmelsesvist sikkert at overlade Japans fremtid til japanerne. Deklarationens 13. punkt er således udformet: (13) We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces, and to provide proper and adequate assurances of their good faith in such action. The alternative for Japan is prompt and utter destruction. (Potsdam Deklarationen, punkt 13) Det sidste punkt appellere udelukkende til den japanske regering, og herunder den japanske hær, med det klare ultimatum: Japans regering kan acceptere betingelserne for landets kapitulation, eller blive udslettet. Betingelserne i deklarationen dækkede således over en række overordnede allierede mål med Japan i efterkrigstiden. For det første var det vigtigt at sikre at Japan ville være positivt stemt overfor et samarbejde med vesten. Det betød at en række forudsætninger skulle opfyldes, som erfaringer viste var nødvendige for at undgå fremtidige konflikter. Derfor måtte man først fjerne Japans evne til at føre krig, så landet ikke besad midlerne til at gentage sine fejltagelser. Samtidig skulle landets økonomi sikres, så landet stod stærkt. Det var nødvendigt at gennemføre en demokratisering af landet, så de stærke japanske nationalfølelser fik begrænset effekt. Med disse forudsætninger for øje blev betingelserne for den japanske kapitulation udarbejdet. 14

15 Diskussion af nationalismens og Kejserens rolle i forbindelse med Japans kapitulation Det menes at de første tegn på ensartede kulturelle og autoritære strømninger i det Japanske samfund, er stærkt forbundet med udbredelsen af begrebet: Kokutai i begyndelsen af 1600-tallet. Begrebets får sin betydning med to centrale elementer: en linje af kejsere der menes at have en guddommelig oprindelse, og en nation som et tæt knyttet fællesskab. Den japanske nationale identitet oplevedes for første gang (i den form vi kender fra Anden Verdenskrig) i forbindelse med Japans statskonstruktion i årtierne efter Den japanske elite ønskede (som tidligere nævnt) at skabe en militær og økonomisk stærk stormagt som ville kunne måle sig med de Europæiske stormagter. En forudsætning for at landet kunne mobilisere i det henseende, var at nationen havde en fælles national ideologi, som skulle sikre folkets opbakning ved en aggressiv udenrigspolitik, som kunne blive nødvendig, når man aktivt modsatte sig de vestlige stormagter. 16 Kejserens rolle for Japans nationalisme Man søgte at finde et fælles samlingspunkt som var relevant for hele nationen. Buddhismen havde længe opfyldt denne forenende rolle, men den japanske elite hævdede at Buddhismens indflydelse var aftagende, og derfor besluttede man at kejserens linje skulle blive landets omdrejningspunkt, hvorved en tydelig forbindelse til den nationale lærer Kokutai opstod. Den japanske elite understregede en symbolsk værdi der adskilte det japanske folkeslag fra alle andre. Det japanske folks unikke væsen og status afspejlede sig i kejseren, som repræsenterede det reneste og mest perfekte. Man fremmede herefter det japanske fællesskab som knyttede nationen så tæt sammen, med den fælles nationallære med centrum omkring nationens omdrejningspunkt kejseren. En massiv indoktrinering blev mobiliseret i hele det japanske samfund. Man indførte budskabet i bl.a. uddannelsessystemet og religioners indflydelsessfærer, samt mange andre sociale institutioner hvor indoktrineringen ville være mest gennemtrængende. Formålet stod klart, man ønskede at skabe følelsen af at borgere i samfundet, følte at de havde en pligt til at værne om det element i samfundet der bandt folket og staten sammen, den fælles interesse: slægten af japanske kejsere. Denne indoktrinering var en af forudsætningerne for at sikre den ønskede nationalfølelse, som var afgørende for at en eventuel militær ekspansion var mulig Vognsen: s Vognsen: s

16 Selvom staten dog gjorde alt hvad den kunne, for at skabe en fælles nationalistisk ideologi, så er det ikke dækkende at antage, at det var statens arbejde alene der skabte den stærke japanske nationalisme. En forudsætning for at den japanske nationalisme kunne få rodfæste, var at der i forvejen eksisterede behov i samfundet, som nationalismen opstillede nogle løsninger på. Det der havde mest indflydelse på udbredelsen af nationalismen, var opinionsledere (med et,uafhængigt af statens, ønske om at fremme nationalismen) i de sociale arenaer i civilsamfundet. Disse forudsætninger for nationalismens indoktrinering i Japan, var tydelige specielt i forbindelse med den japanske ekspansion. Som flere befolkninger med forskellige kulturer blev underlagt japansk kontrol, stod det klart at nationalismens effekt, som havde været betydelig i Japan, på ingen måde slog rod i de besatte lande, det er dog tvivlsomt om det overhovedet var planen at den japanske stat ønskede at gøre de besatte områder Japanske. I stedet proklamerede staten, den tidligere nævnte, østasiatiske velstandssfære, som et asiatisk svar på de vestlige stormagters imperialisme. Baggrunden for denne forenede asiatiske stormagt, blev fundet i Japans oprindelse. Det oprindelige primitive spredte Japan blev samlet af indvandrer fra fastlandet, kejserfamilien havde ligeledes udvandret til Japan. Det var disse kendsgerninger der blev brugt som et retfærdigt grundlag for Japans proklamerede befrielse af Sydøstasien. Japans forholdsvis unikke opstand placerede dem i spidsen for fremtidsvisionen om det forenede sydøstasiatiske samarbejde, som dog aldrig endeligt blev færdiggjort som følge af Japans nederlag i Kejserens rolle under besættelsen I forbindelse med planlægningen af Japans besættelse, blev kejserens rolle i det japanske samfund omhyggeligt debatteret i specielt USA. Japanske specialister mente at man var nød til at bevare det japanske monarki af to grunde. Fjernede man kejseren ville det betyde en destabilisering af det japanske samfund. Nationalismens greb om samfundet, betød at det afhang af kejserens bærende rolle, en destabilisering ville således blive en bekostelig affære. Den anden grund værende at man igennem kejserens centrale og autoritære rolle i samfundet, nemmere kunne gennemføre den ønskede demokratisering af Japan. Analyser viste at den vigtigste forudsætning for den japanske befolknings accept af Japans overgivelse, var en garanti for at Japans monarki ville forblive uberørt i forbindelse med besættelsen. Disse analyser bekræftede hermed specialisternes baggrund, for ønsket om at bibeholde det japanske monarki. Den japanske kejsers repræsentanter samt kejseren selv frygtede oprindeligt for sin fortsatte position som den spirituelle og politiske leder af Japan. Men med amerikanerne umiddelbart overbevist om at kejserens rolle var vigtig for gennemførslen af en besættelse og genopbygning, var kejserens frygt unødvendig. I virkeligheden var både USA og det japanske monarki, mest interesserede i at fjerne forbindelsen mellem kejseren og landets tidligere militaristiske politik, som han ellers, forårsaget 18 Vognsen: s

17 hovedsagligt af det tidligere militaristiske styre, havde været stærkt forbundet med. Det gjaldt om at skabe en ny kejser som var fredsstemt og som kunne influere det japanske folk til at samarbejde. 19 Både de allierede og monarkiet selv ønskede overordnet set at reformerer de stærke japanske nationale følelser. Da det japanske imperium blev reduceret i størrelse, gik ideen om den sydøstasiatiske velstandssfære i opløsning. I stedet for et overhoved for et multikulturelt imperium, blev kejseren et symbol for et meget nationalt Japan, bestående af ét folk. Den japanske befolkning havde lidt meget under landets ekspansive politik, derfor var befolkningen positivt stemt overfor reformen. Hvor kejseren før var stærkt associeret med politiske beslutninger, blev han nu beskrevet mest som et positivt symbol på det japanske folk. 20 Et vigtigt fremskridt i denne reformering af den japanske nationalisme var et møde mellem general MacArthur og den japanske kejser Hirohito. Mødet blev en af de mest indflydelsesrige begivenheder på besættelsen af Japan, specielt med offentliggørelsen af det historiske billede af generalen og kejseren, som blev taget i forbindelse med mødet. Billedet fik stor betydning for befolkningens anerkendelse af de allieredes sejr. Japanerne var vant til at se deres kejser afbilledet, men billedet med den overlegne amerikanske general ved kejserens side fik betydelig symbolsk værdi. Billedet symboliserede ganske vidst både de allieredes overlegenhed, men samtidig også et ønske om at værne om den japanske kejser og derved en vigtig del af den japanske identitet. 21 Forbilledets autoritet svækkes Kejseren udsendte d. 1. jan en radiomeddelelse med et budskab om, at kejserens guddommelighed ikke skulle adskille kejseren og det japanske og at japanerne ikke var andre folkeslag overlegne. USA blev tvunget til at forsøge at begrænse folkets krav til kejserens guddommelighed, da en af de mest centrale forudsætninger for kejserens autoritære position blev rystet ved radiomeddelelsen, hovedsagligt fordi kejseren svækkede betydningen af sin egen guddommelighed. I den forbindelse forsøgte amerikanerne at proklamere, at kejseren havde sat sig i spidsen for landets demokratisering, og dermed taget det næste vigtige skridt på vejen i udviklingen af nationen. Den egentlige reaktion på kejserens budskab viser sig at være meget indviklet. I samme periode bragte medierne, et indblik i kejserens privatliv. Mediedækningen og kejserens eget udsagn kombineret resulterer i at kejserens position blandt befolkningen svækkes Vognsen: s Vognsen: s Vognsen: s Vognsen: s

18 Man skulle nå ud til folket Et nyt led i udviklingen af Japan som nation var, at en øget tilstedeværelse og kontakt mellem den almindelige befolkning og kejseren, skulle styrke befolkningens tro og tilknytning til kejseren. Kejseren besøgte folket i Japan på de allieredes opfordring, med det formål at signalere at kejseren var til stede, og arbejdede for at hjælpe befolkningen. Igennem kejseren forsøgte man at opmuntre folket, til at overkomme deres sorger og bidrage aktivt til samfundets forsatte udvikling, i et forsøg på at trøste dem ovenpå krigens ødelæggelser. En øget mediedækning af kejserens rejser rundt i nationen i perioden , var med til på ny at fremme kejserens indflydelse. Kejserens tilstedeværelse i det almindelige japanske samfund for den almindelige japanske borger, fik enorm betydning, og den japanske fredsindstilling blev for derved styrket. Kejserens stilling var, med sin demokratiske udstråling og indflydelse, på ny forstærket. Herved mentes fortidens militaristiske strømninger at være svækket væsentligt, og vejen var banet for at nationen kunne udvikle sig i frihedens og retfærdighedens tegn. 23 Det essentielle i en vellykket besættelses- og genopbygningsproces, menes at være evnen til at udbrede ideer der fremmer en udvikling af befolkningen og nationen. Det vigtigste for sådan en udbredelsesproces er således redskaber i form af formidlere, som har stor indflydelse på befolkningen, som derved kan få manipuleret ideerne ud i samfundet. Den japanske kejser blev brugt som netop sådan en formidler, han var vellidt og respekteret af befolkningen, og de allierede brugte ham som bindeleddet, mellem Japan og den allierede politik som man ønskede at føre i landet. 24 Kritik - Hirohitos umoralske rolle under besættelsen. Kritikere mener at kejser Hirohito var politisk aktiv, og havde betydelig indflydelse på landets militære ekspansionspolitik. Hvis det er sandt, så betyder det at kejser Hirohito ville være medskyldig i nogle af Anden verdenskrigs værste krigsforbrydelser. Det ville betyde at det har været nødvendigt fra de allieredes side, at gennemføre en omfattende mørklægning af kejserens politiske fortid, for at holde det japanske monarki kørende. Det anerkendes dog af samme kritikere, at selvom formålet nytteetisk set nok er etisk forsvarligt, så var processen ikke retvisende eller tilstrækkeligt moralsk forsvarlig. I næsten alle sammenhænge vil retfærdigheden af Japans besættelsesproces være tvetydig. Hvis man udelukkende fokuserer på det påståede bedrag der ligger til grund for monarkiets fortsatte ledelse i landets genopbygning, står det klart at midlet, hvormed man opnåede samfundsresultater som blev proklameret demokratiske, var det stik modsatte af demokratisk Vognsen: s Vognsen: s Vognsen: s

19 En kendsgerning man dog er nød til at tage med i sine overvejelser, er at kejser Hirohitos indflydelse i Japan, unægteligt gjorde det muligt, med minimale tilbageslag, at gennemføre Japans besættelses- og genopbygningsproces. Derudover betød de tydelige nationalistiske strømninger i samfundet i starten af besættelsesperioden, at den japanske befolkning meget sandsynligvis ville have modsat sig besættelsesmagten, hvis man havde fjernet det japanske monarki. At fjerne kejseren fra magten i Japan, kunne eksempelvis have medført omfattende strejker, med kravet om at få genetableret monarkiet, og en sådan affære ville markant bremse for landets genopbygning. Ved at man brugte de eksisterende nationale strømninger i det japanske samfund, til at sikre folkets samarbejde. Frem for at afvikle monarkiet og derved påtage sig den omfattende opgave at løse en uundgåelig nationalistisk modstand, sikrede man i stedet at nationalismen blev et af besættelsesmagtens redskaber, som var med til at sikre freden i landet. 26 Monarkiet var ikke nødvendigt Andre kritikere hævder at stabiliseringen af landet var en fejl. Kejser Hirohito hævdes at have mistet næsten al betydning for folket, som følge af kejserens kapitulationsopfordring over radioen d.15. aug Indikatorer for denne manglende tro på kejseren, var bl.a. en stigningen i religiøse bevægelser, som ifølge kritikerne var svaret på det japanske samfunds nu manglende samlingspunkt. Problemet med denne kritik er, at hovedparten af det materiale som disse kritikere basere deres observationer og konklusioner på, er udarbejdet med fokus på forholdene i Japans større byer. Informationen er relevant nok at have med i overvejelserne, men det er begrænset hvor bredt man kan tillade sig at generalisere, når det menes at være uden for byerne kejseren og nationalismen havde mest indflydelse. 27 Som en kort at opsummering af nationalismens og kejserens rolle i det japanske samfund før, under og efter Anden Verdenskrig, så kan man konkludere at begge elementer var, omend på vidt forskellige måder, altafgørende for både den indædte modstand og det udbredte samarbejde i forbindelse med krigen mod, og den efterfølgende besættelse af, Japan. Den militaristiske japanske regering brugte nationalismen og kejseren, til at mobilisere landets befolkning, i en periode præget af offensiv ekspansion og lidelse. De allierede bearbejdede og brugte nationalismen og kejseren, med det formål at skabe et sikkert og retfærdigt land. I begge tilfælde var midlet: nationalisme og kejseren, altså det samme, det var anvendelsen og motivet der gjorde forskellen. 26 Vognsen: s Vognsen: s

20 Konklusion Redegørelsen af Stillehavskrigen har været med til at give et indblik i forløbet der førte til Japans kapitulation. Redegørelsens vigtigste funktion var at skabe overblik over de centrale vendepunkter i konflikten som betød at krigslykken af flere omgange vendte sig mod japanerne. Det er klart at Japan indledningsvist tilsyneladende opnåede mange af sine mål. Men med bl.a. angrebet på Pearl Harbor som udelukkede en vestlig accept af Japans magtposition, og slaget ved Midway hvor den amerikanske flåde besejrede den japanske, betød at Japan i sidste ende ikke kunne føre sin vision om et forenet Sydøstasien med Japan i spidsen, ud i livet. Det udenrigspolitiske mål om en ophøjet status som Sydøstasiens overhoved, afhang af en japansk sejr i Stillehavet, og da denne ikke blev en realitet faldt den ekspansive regerings formål med landet til jorden. Det blev herefter de allieredes opgave at samle og genopbygge landet med et nyt formål, netop at skabe en ny og bedre fremtid for nationen Japan. Analysen af Potsdam deklarationen angav en række faktorer, som de allierede mente var forudsætninger der skulle opfyldes før en velfungerende fremtid for Japan kunne etableres. Forudsætningerne for etableringen af Japans fremtid blev udtrykt af de allierede igennem kapitulationsdeklarationen, så japanerne var indforståede med de allieredes mål med Japan. Det gennemgående budskab var at man ønskede at skabe en fredelig og stabil nation, med de nødvendige forudsætninger opfyldte. Det betød at man ville sikre landets økonomi, bl.a. igennem øget råvaretilførsel og sikring af en civilindustri. Med de allierede stormagter som forbillede, ønskede man samtidig at skabe et fredeligt samfund med udgangspunkt i demokratiet med fokus på frihed og retfærdighed. Diskussionen af den japanske nationalisme og kejserens rolle før og under besættelsen, gør det nu klarere, at den japanske nationalisme var grobunden for befolkningens opbakning både ved deltagelsen i krigen, men også for samarbejdet under besættelsen. Effekten af den japanske nationalisme var derfor stærkt influeret af politiske ønsker, om at anvende det magtfulde redskab til at opnå bestemte resultater. Nationalismen blev brugt til at mobilisere den japanske befolkning, til ubetinget at bakke op om regeringens ekspansive udenrigspolitik, som på mange områder ikke var til gavn for befolkningen. Senere blev de samme nationalistiske strømninger reformeret og brugt til at sikre besættelsen og genopbygningen af Japan. Den japanske nationalisme var således et reelt redskab, hvormed man kunne opnå indenrigs og udenrigspolitiske resultater. Kejserens rolle var stærkt forbundet med nationalismens funktion. Kejseren blev af landets militaristiske regering brugt som grundlag for den førte ekspansive politik. Efter nederlaget brugte de allierede kejseren som indflydelsesvej og han blev derved bindeleddet mellem Japan og vesten. I begge tilfælde brugte man kejseren til at manipulere med nationalfølelsen og derved styre folket, så man kunne opnå ønskede resultater. 20

I: DET DRIFTIGE LAND MELLEM TO VERDENSHAVE 3

I: DET DRIFTIGE LAND MELLEM TO VERDENSHAVE 3 INDHOLD: Problemformulering 2 I: DET DRIFTIGE LAND MELLEM TO VERDENSHAVE 3 II: ISOLATIONISMEN I USA I 30'erne 5 2.1. "Merchants of death" 5 2.2. Kollektiv sikkerhed eller isolationisme 5 2.3. Neutralitetslovene

Læs mere

how the anticommunism gained ground, and developed into what today is referred to

how the anticommunism gained ground, and developed into what today is referred to Abstract Projektet omhandler udviklingen af antikommunismen i USA i første halvdel af 1900-tallet. Ved at redegøre for den historiske periode i en international kontekst samt via en analyse af forskellige

Læs mere

Ukrainekrisen. og forandringen af dansk forsvars- og sikkerhedspolitik

Ukrainekrisen. og forandringen af dansk forsvars- og sikkerhedspolitik Ukrainekrisen og forandringen af dansk forsvars- og sikkerhedspolitik Ukrainekrisen og forandringen af dansk forsvars- og sikkerhedspolitik Forfatterne: Professor, mso, Mikkel Vedby Rasmussen Forsker Lars

Læs mere

Bosnien Hercegovinas vej mod EU. Bosnia Herzegovina s road towards the EU

Bosnien Hercegovinas vej mod EU. Bosnia Herzegovina s road towards the EU Bosnien Hercegovinas vej mod EU Bosnia Herzegovina s road towards the EU Lejla Cocic Cand.ling.merc - Engelsk / Europæiske Studier Vejleder: Kathrine Ravn Jørgensen Institut for Europæiske Studier Anslag:

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater 1. På vej mod en 'pax americana'? Et af de mest slående kendetegn ved verden i begyndelsen af det 21. århundrede er den enorme magtposition som USA indtager. Næppe nogen enkeltstat har i verdenshistorien

Læs mere

6.0 Konklusion...61 7.0 Litteraturliste...63

6.0 Konklusion...61 7.0 Litteraturliste...63 Abstract This project investigates how the Danish Communist Party (DKP) defined and related themselves to the concepts of nation and internationalism from 1945 1949. The historical context is that of a

Læs mere

INDISK FILM SOM NATIONALISMEDEBAT

INDISK FILM SOM NATIONALISMEDEBAT INDISK FILM SOM NATIONALISMEDEBAT Nationalistiske tendenser i Mani Ratnams Roja RUC Humanistisk basisuddannelse Hus 46,2 1. semester Af gruppe 8: Sahar Vafadar Afshar, Kathrine Storgård Carlsen, Julie

Læs mere

Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014

Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014 Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014 1 TITELSIDE Specialet titel: Hegemonier i det 20. og 21. århundrede

Læs mere

Israel/Palæstina konflikten

Israel/Palæstina konflikten SRP Israel/Palæstina konflikten Sprog, magt og historiebrug i den israelsk/palæstinensiske konflikt Johanna Klett Mortensen 3.v, Hvidovre Gymnasium SAA-MeB-MaB Fagkombination Samfundsfag og historie Vejledere

Læs mere

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Foto: Theis Bertelsen Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Vejleder: Ole Erik Hansen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Danmarks behov for kampfly

Danmarks behov for kampfly Mikkel Vedby Rasmussen og Henrik Ø. Breitenbauch Danmarks behov for kampfly En strategisk analyse af det fremtidige behov for danske kampfly Danmarks behov for kampfly Dansk Institut for Militære Studier

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Indledning: 3. Problemformulering: 4. Metode: 5. Historisk legitimering af krig: 6. Teori: 10. Realisme: 10. Pacifisme: 12. Retfærdig krig teori: 14. Jus ad bellum: 15. Retfærdig grund:

Læs mere

HUMANITÆR INTERVENTION I KOSOVO

HUMANITÆR INTERVENTION I KOSOVO Forsvarsakademiet 2007.06.25 KL S. Kjeldsen HUMANITÆR INTERVENTION I KOSOVO - LEGITIMT BRUD PÅ FOLKERETTEN? UKLASSIFICERET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Resume...4 1 Indledning...6 1.1 Baggrund...6

Læs mere

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat FN udfordres i disse år som fundamentet for en global retsorden. Rapporten ser på konsekvenserne af denne udfordring, og på farer og perspektiver for fremtidens

Læs mere

Det Sydkinesiske Hav

Det Sydkinesiske Hav Forsvarsakademiet København d. 1. maj 2014 Institut for strategi VUT-II/L / STK 2013-2014 Kaptajnløjtnant Brian Bøgedal Gadegaard Vejleder: Thomas Mandrup - Adjunkt, ph.d. Det Sydkinesiske Hav Samarbejde

Læs mere

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009 Kapitel 1: Indledning... 3 1.1. Problemfelt... 3 1.2. Problemformulering... 7 1.2.1. Operationalisering af problemformuleringen... 8 Kapitel 2: Metode... 10 2.1. Videnskabsteoretisk udgangspunkt... 10

Læs mere

Danmark i verden: Den danske stats ydre eksistensbetingelser - Fra velfærdsstat til sikkerhedsstat?

Danmark i verden: Den danske stats ydre eksistensbetingelser - Fra velfærdsstat til sikkerhedsstat? International Center for Business and Politics International Center For Business and Politics Steen Blichers Vej 22 DK-2000 Frederiksberg Tel. +45 3815 3585 Fax. +45 3815 3555 e-mail cbp@cbs.dk Danmark

Læs mere

Christina Maria Andersen: Det arabiske forår og dets historiske baggrund. Samf A Hist A. Opgaveformulering:

Christina Maria Andersen: Det arabiske forår og dets historiske baggrund. Samf A Hist A. Opgaveformulering: Christina Maria Andersen: Det arabiske forår og dets historiske baggrund. Samf A Hist A Opgaveformulering: 1) Redegør for hovedtrækkene i Libyens politiske og økonomiske udvikling siden 1912. 2) Sammenlign

Læs mere

Energipolitikkens betydning for USA s udenrigspolitik efter den kolde krig (1990-2005)

Energipolitikkens betydning for USA s udenrigspolitik efter den kolde krig (1990-2005) Energipolitikkens betydning for USA s udenrigspolitik efter den kolde krig (1990-2005) Skrevet af Troels Riis Larsen Specialevejleder: Poul Villaume Københavns Universitet SAXO instituttet, Afdeling for

Læs mere

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand?

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand? Er Tyrkiet en del af Europa - i kulturel og religiøs forstand? Skrevet af Ewelina Szyburska Solgaard & Anders Højberg Kamp Vejleder: Hans-Åke Persson December 2011 1 Resume Projektet undersøger og forholder

Læs mere

CYBEROPERATIONER I STRATEGISK KONTEKST

CYBEROPERATIONER I STRATEGISK KONTEKST CYBEROPERATIONER I STRATEGISK KONTEKST KN Martin Oht Henningsen Klitgaard Institut for Strategi Forsvarsakademiet 02-05-2014 Titelside Opgavens titel: Cyberoperationer i strategisk kontekst. Opgavens problemformulering:

Læs mere

Palæstinensisk National Identitet

Palæstinensisk National Identitet Palæstinensisk National Identitet 1. semesteropgave af gruppe 1: Anders Pilmark, Rasmus Thorup, Thu Quynh Nguyen, Trine Andersen, Andreas Nolte Larsen, Jeppe Thomsen Albrechtsen & Tobias Løndorf Rosenkrands

Læs mere

Det humanitære dilemma i Syrien

Det humanitære dilemma i Syrien Freds och Konfliktvetenskap Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet Kandidatuppsats: FKVK02 Emma Olivia Jacobi Det humanitære dilemma i Syrien Vejleder: Ted Svensson Abstract På bagrund af Mary

Læs mere

Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS

Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS DE BEFRIEDE OS Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS Udgivet af Folk & Forsvar 2005 Udgivet i 2005 i anledning af 60-årsdagen for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 af Folk & Forsvar Trommesalen

Læs mere

Har udviklingsbistand en positiv effekt på økonomisk vækst?

Har udviklingsbistand en positiv effekt på økonomisk vækst? Har udviklingsbistand en positiv effekt på økonomisk vækst? En analyse af udviklingsbistandens effekt på økonomisk vækst i udviklingslande. Line Boel Selmer-Petersen (301286) AARHUS UNIVERSUTY BUSINESS

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Problemformulering 4 Metodiske overvejelser 4 Projektdesign 6 1. Hvilke argumenter fremfører Sartre for at støtte kommunisterne i de tre artikler fra TM, 1952, der kom

Læs mere

Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål

Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål 1 Skrevet af projektgruppe 6 fra hus 19.2: Christian Bak, Christine Pedersen, Nicky Nielsen, Nikolaj Holst Mathiesen og Sidney Schultz Vejleder: Flemming

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, 2013:

Forside til projektrapport 2. semester, 2013: Forside til projektrapport 2. semester, 2013: År: 2013 Semester: 2. Hus: 22.2 Projekttitel: Spændingsfeltet mellem Tyrkiets politiske vision og nationale værdier The tensions between Turkey's political

Læs mere