Åh nej, ikke endnu et projekt om sygefravær!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åh nej, ikke endnu et projekt om sygefravær!"

Transkript

1 Åh nej, ikke endnu et projekt om sygefravær! Workshop AM:2013 kl. 10:30-11:45 Sven Skovmand Eriksen, Personalepolitiskchef Region Hovedstaden og Casper Burlin, Seniorkonsulent, Teknologisk Institut

2 Indhold Gider vi høre mere om sygefravær? Ja det gør vi. For det betyder noget: for de syge, organisationen, evnen til at udfører arbejdsopgaver og på bundlinje. Sygefravær er også en indikation på hvordan trivsel og arbejdsmiljøet er på arbejdspladsen. Få metoder fra projekt Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden, hvor 1700 ledere og medarbejdere fra 12 arbejdspladser gennem 2 år har arbejdet med social kapital, positiv psykologi og omsætning af målinger til handlinger.

3 BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN

4 Agenda - overblik Intro Præsentation Metode i projektet Resultater fra 12 arbejdspladser Perspektiver Afrunding Dialog - debat involvering i salen

5 Tidens dobbelte problem 1. Hvordan kan vi udvikle arbejdspladser (ledelse og ansatte) så de har en kapacitet til at håndtere forandringer og samtidig udvikle bedre trivsel og arbejdsglæde? 2. Hvordan kan vi overføre ny viden og metoder om forandring og udvikling, sådan at ledelse og ansatte anvende denne viden til bedre opgaveløsning og arbejdspladsudvikling?

6 Projektets fokus Inspiration og viden Bistå med arbejdspladsdiagnose Skabe rum for ny viden, læring og motivation Understøtte ansattes egen læring og handling Understøtte arbejdspladsernes kapacitet til håndtere problemer Opbygge et fremadrettet beredskab

7 Om projektet og arbejdsmetoder

8 De bærende elementer i projektet Laboratorier (9 læringsdage) Arbejdspladsudvikling (med konsulentstøttet) Deltagerinvolvering og netværk Omsætte målinger til handlinger Særlig indsats for udsatte medarbejdere

9 Parterne i projektet Tolv arbejdspladser Region Hovedstaden - Koncern, Organisation og Personale (KOP) Aarhus Universitet/DPU CAF Center for ArbejdsFastholdelse Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv Enheden for Brugerundersøgelser Forebyggelsesfonden

10 5 i 12 formål og aktiviteter Mål: Øget trivsel, sygefraværet gennem lokal indsats Fokus: Aktiviteter og aktører på egen arbejdspladser er i centrum Nyt: Vi vil afprøve den nyeste viden om udvikling af arbejdspladser og støtte ifm. trivsel, arbejdsmiljø og sygefravær Udbrede: Vi vil formidle resultater og de processer, så de kan bruges af andre arbejdspladser Givtigt samspil: Vi vil have et godt samarbejde og berige hinanden med ideer og viden

11 Projekt 5 i 12: Formål og aktiviteter Formål At styrke indsatsen over for medarbejdernes sygefravær ved at forbedre arbejdsmiljøet og fremme medarbejdernes trivsel Tre overordnede aktiviteter Tilbud om konsulentstøtte fra Teknologisk Institut Afholdelse af laboratorier (undervisningsdage) for projektdeltagerne Tilbud om konsulentstøtte/forløb i CAF for udsatte medarbejdere Koncern Organisation og Personale Evaluering af Projekt 5 i 12 Juni 2013

12 Laboratorier - uddannelse Uddannelsesdage for projektgruppedeltagere. Dage hvor deltageren sammen med forskere, fageksperter, praktikere og konsulenter udvikler egne metoder. Emner: Målemetoder, Sygefravær, Vold og trusler, Social Kapital, forandringer, læring, ledelse og samarbejde. Arbejdspladsaktiviteter og udvikling: Projektgruppen og enkeltindivid Kick-off Laboratorium 1 Laboratorium 2 Laboratorium X Afslutning 12

13 Arbejdspladsaktiviteter Konsulenter fra Teknologisk Institut understøttede arbejdspladserne i deres vej til bedre trivsel og arbejdsmiljø i samarbejde med lokal arbejdsmiljø/hr-funktion. Metode: Hjemmeopgaver, medarbejderinvolvering, sparring og støtte fra konsulenter. Arbejdspladserne besluttede selv hvad der skulle arbejdes med. Arbejdspladsaktiviteter og udvikling: Projektgruppen og enkeltindivid Kick-off Laboratorium 1 Laboratorium 2 Laboratorium X Afslutning 13

14 Sammenhæng mellem laboratorier, arbejdspladsaktivitet og hjemmeopgaver Arbejdspladsaktiviteter og udvikling: Projektgruppen og enkeltindivid Hjemme opgave Hjemme opgave Hjemme opgave Hjemme opgave Kick-off Laboratorium 1 Laboratorium 2 Laboratorium X Afslutning Hjemmeopgaver har bundet laboratorier og arbejdspladsaktiviteter sammen: Afholdelse af arbejdspladsarrangement/ Beskrive social kapital. Planlægning af arbejdsmiljøarbejdet/ Konsulenter i praktik mv. 14

15 Eksempel på en hjemmeopgave Lav en plan for jeres arbejdspladsprojekt for resten af Lav et oplæg til en præsentation til næste laboratorium den 6. juni Arranger et arbejdspladsarrangement der inkluderer alle jeres medarbejdere. Arrangementet skal være gennemført senest september 2012.

16 Resultater

17 Resultat: Nået succeskriterier? Organisationsformer og arbejdsprocesser på arbejdspladserne skal udvikles, så de sikrer bedst mulige arbejdsvilkår for medarbejderne Nået Medarbejdernes trivsel skal med udgangspunkt i TrivselOP-målingen forbedres med 50 % og det skal sikres at arbejdspladserne fremover selv kan omsætte målinger til konkrete handlinger Ikke nået Sygefraværet skal sænkes til 5 % Ikke nået Episoder med vold og trusler skal sænkes med 30 % Personaleomsætningen skal sænkes med 25 % Ikke nået Lav metodekatalog til inspiration til andre arbejdspladser Nået Ikke nået Koncern Organisation og Personale Evaluering af Projekt 5 i 12 Juni 2013

18 Hvordan er resultatet? Arbejdsplads Sygefravær Trivselsmåling Arbejdsgruppen Samlet Fortsætter resultat arbejdet? B Forbedret Forbedret Positiv Forbedret Ja D Forbedret Forbedret Positiv Forbedret Ja/måske Bedre L Forbedret Samme Samme Samme Ja A Forbedret Dårligere Samme Samme Ja/måske Samme Dårligere E Forbedret Dårligere?? Nej K Forbedret Dårligere??? C Samme Dårligere??? J Samme Dårligere??? F Dårligere Samme Positiv Dårligere Ja H Dårligere Dårligere Positiv Dårligere Ja G Dårligere Samme Samme Samme Ja/måske I Dårligere Dårligere? Dårligere? Samlet alle Samme Dårligere Positiv Samme? Ja/måske Hvornår er der opnået et godt resultat?

19 Konklusioner (1) Evaluator, Enheden for Brugerundersøgelser, har ud fra de kvantitative besvarelser og interview med arbejdspladserne konkludere, at de forandringer og udfordringer som en del af arbejdspladserne har været igennem overskygger tiltag og eventuelle effekter skabt i projektet.

20 Konklusioner (2) Evaluator konkluderer yderligere, at det på nogle arbejdspladser kunne have været (endnu) værre hvis arbejdspladserne ikke havde kunne hente støtte i projektet. Ligeledes mener en del af arbejdspladserne, at der er gået for kort tid til at der kan ses en effekt af de tiltage, de har gjort på arbejdspladserne. Effekten forventes først at slå igennem senere.

21 - Med social kapital fik vi et konkret værktøj til at gå direkte hjem og overføre, og det virkede rigtig godt. Det var vi glade for, og det var personalet glade for. Men jeg synes ikke, det har været sådan hver gang (Projektdeltager)

22 Case: Øre, Næse, Hals afd. Bor på Gentofte -> Organisatorisk Rigshospitalet Fusioner/sammenlægninger enhed på Bispebjerg Start: Mange møder Senere: Temaarrangement Social kapital 110 deltagere Senere endnu: Ændre (selv) flaskehalse og arbejdsgange Senest: Tager 140 medarbejdere på studietur til Sverige

23 Perspektiver og fremtid

24 Benchmarking og udviklingsprojekter Projekt 5i12 inspireret af Projekt Nærvær Benchmark: God ide men svært i praksis Hvad skal man efterligne: Samme problemer? Metoderne? Ideer? Konsulenterne? Målsætningen? Hvilken form for lokal tilpasning er nødvendig

25 Arbejdspladsforskelle fælles metoder Kan man bruge samme metoder og udviklingsforløb? Arbejdsplads forskelle: Meget kort fravær vs. Lang fravær Dårligt psykisk arbejdsmiljø vs. Dårligt fysisk arbejdsmiljø Vold & trusler vs. Høj tempo belastning Dårligt ledelsesmiljø vs. Dårlig samarbejdsklima

26 Hvordan organisatorisk læring? Læring uden for arbejdspladsen, på laboratorier og akademier, lidt fra arbejdspladsen Læringsforløb på arbejdspladsen, tæt på problemer Uddannelse af få ambassadører på arbejdspladsen kaskademetode Uddannelse af ledere, lederne som katalysatorer

27 Jobudvikling og læring Til stadighed udvikle dit og jeres arbejdet imod: Nye arbejdsopgaver og udfordringer Varierende arbejdsopgaver Adgang til ressourcepersoner Træk på nye kilder til læring og læringsmidler Udvikl dine kontakter eller netværk både indenfor og uden for arbejdspladsen

28 Det lærende arbejde Skabe og bruge frirum Afklar autonomi i arbejdet og brug dine friheder Eksperimentere Begå fejl og følge op Være opsøgende Undervise hinanden Selvstændig udøvelse af jobbet

29 Om arbejdspladslæring Film med Steen Høyrup (ca. 5 min.)

30 Barriere for at integrere ny viden (1) Utilstrækkelig støtte til ambassadører Hverdagens mange problemer og travlhed De presserende problemer prioriteres højest f.eks. Effektivitetskrav og patientbehov Der er mange, der ikke har deltaget i uddannelsesforløb Der kommer nye kolleger og nye ledere, der ikke kender historien

31 Barriere for at integrere ny viden (2) Den nye viden bliver anfægtet andre holdninger er mere fremtrædende Viden forældes, nye modebølger opstår, situationsbestemt viden Skal vi hoppe på denne bølge eller først tage den næste trend..? Metoderne til forankring er ikke kendte og utilstrækkelige

32 Opsamling

33 Fire niveauer i udviklingsprocesser Organisatorisk læring Individuel læring Holdning Inddragelse af medarbejdere Viden Aktiviteter/ eksempler Arbejdsgrupper Laboratorer

34 Forankringsmetodikker 1. Kobling af indsatser til arbejdspladsens hverdag 2. Meningsskabelse 3. Forankring og indflydelse 4. Læring og træning

35 Forankring af projekt Meningsskabelse Koblinger Udviklingsprojekt Projektets intensioner Organisatorisk læring Forankring og indflydelse

36 Projektmodel med forankringsdimensioner

37 1. Kobling af nye indsatser til dagligdag Udviklingstiltag må ikke leve deres eget liv Tiltag skal søges kombineret med andre projekter og initiativer Initiativer kan tages op i andre etablerede fora, ledelsesudvalg, faglige udvalg, MED Nye ideer kan anvendes i MUS, på afdelingsmøder, følges op i årsplaner, udviklingsplaner m.v.

38 2. Meningsskabelse Udviklingsprojekter og mål skal skabe mening i dagligdagen Udgangspunktet er problemer, der betyder noget for kerneopgaver, patienter, samarbejde, de den daglige arbejdsglæde Undersøg hvor motivationen ligger for at forandre og forbedre

39 3. Forankring og indflydelse Indsats og fremadrettet fokus skal bo og forankres flere steder Ledelsesfora Faglige fora MED-udvalg Møder på arbejdspladsen Nøglepersoner

40 4. Organisatorisk læring Nye læringsformer: Læg vægt på videndeling, refleksionsrum, handling & bevægelse, hverdagslæring Koble læring til det lange perspektiv: Strategisk intension og målsætninger for arbejdspladsen Diskuter hvad en lærende og udviklende kultur er på jeres arbejdsplads Opfind midlertidige løsninger der passer til opgaver og problemer Innovationsspejdere, agenter, miljøgartnere, klimavenner osv. Udviklingsdage, teambuilding, Oxfordtimer, Speakers Corner, breaking news, faglige forunderlige verden

41 Afrunding

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

også Vi gjorde noget ved volden!

også Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 også Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra ni arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design indhold Indledning og baggrund 4 Afrapporteringens opbygning 7 Hovedkonklusioner

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere