Vejledning til større skriftlig opgave SSO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til større skriftlig opgave SSO"

Transkript

1 Vejledning til større skriftlig opgave SSO

2 Hvad er en SSO? Det er en rapport, som skal skrives individuelt. Oftest skrevet i ét fag, som mindst skal være B-fag. (Den kan indeholde op til 3 fag, hvilket sjældent er hensigtsmæssigt). Omfanget skal være på normalsider eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag samt tabeller og illustrationer. I tiden fra nu og til opgaveugen - i uge 6 - skal du selv arbejde dig frem til en forståelse, som gør dig i stand til at besvare den problemformulering, som din vejleder giver dig. 3. november afleverer du tilmelding med angivelse af fag. 19. november afleverer du område/emne inden for dit fag - med din vejleders underskrift. 4. februar kl udleveres problemformulering. 11. februar senest kl afleverer du din underskrevne opgave i 2 eksemplarer på hf-kontoret. Hvad skal jeg gøre? Du skal tage initiativ fra nu af. Overvej hvilke emner, der er interessante og mulige for dig at skrive. Tal med flere faglærere, om dit emne passer til en SSO i det fag, du har tænkt på. Hør efter de begrænsninger og muligheder, som din faglærer kan se. Derefter skal du finde materialer - bøger, statistikker, interviews. Al litteratur skal noteres, da du skal bruge den til litteraturlisten - opgavens sidste side. Se i afsnittet om Litteraturlisten hvordan. Skriv notater i rig mængde. Når man skriver efter en idé fra en bog, så lukker man bogen og skriver efter sine noter. Ellers skriver man af, og håber at ved at ændre enkelte udtryk, at man så får vist sin selvstændighed. Men det er selvfølgelig ikke nok. Hold din vejleder orienteret om, hvad du laver og få talt om de faglige problemstillinger, som du møder undervejs. På den måde får du - og vejlederen - efterhånden afgrænset dit emne. Det vil gøre det lettere for dig at få en problemformulering i opgaveugen, som rammer ind i det vigtigste i dit emne.

3 Du skal være klar over, at din endelige problemformulering, som er opgavetitlen, er formuleret sådan at flere elever ikke får samme opgave og at de væsentlige afsnit i opgaven ikke kan skrives på forhånd. Opgaveformuleringen skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen. Opgaveformuleringen skal altså indeholde noget ukendt, således at besvarelsen ikke kan udarbejdes på forhånd. Modsat skal der i udformningen af opgaveformuleringen tages behørigt hensyn til drøftelserne med kursisten. Her er der tale om en balancegang mellem det ventede og det uventede. Det kan være en god idé at vedlægge et mindre materiale/bilag til opgaveformuleringen med krav om at inddrage det i besvarelsen. Materialet bør dog være af begrænset omfang. (citat fra vejledningen). Da det er en eksamen, er det vigtigt at du overholder tidsfristerne for udlevering og seneste aflevering meget nøje. Syg Bliver du syg undervejs, skal du kontakte din læge for at få en lægeerklæring (du betaler selv) og derefter hf-kontoret tlf Din vejleder eller uddannelseslederen vil derefter tage kontakt til dig om det videre forløb. Selve rapportformen for Større Skriftlig opgave Forside brug den officielle, du får udleveret. Skriv KOPI til den udgave læreren skal have. Censor skal have den bedste udskrift. Aflevér 2 opgaver begge med underskrift på forsiden. Indholdsfortegnelse er en vejledning for læseren. Den kommer ofte til at svare til dispositionen. Alle overskrifter skal være identiske med og skal være med i indholdsfortegnelsen. 1. Forord Indledning Bogen 3.1. Nexøs Pelle Erobreren Martin Andersen Nexø Filmen 4.1 Bille Augusts Pelle Erobreren Bille August Sammenligning Konklusion Resumé Litteraturliste Kontrollér at der er skrevet sidenumre på alle sider og at side 1 (skrives ikke) er den officielle forside.

4 Forord / Indledning Forord/indledning kan være det samme. Tal med din faglærer. Forordet nævner dine afgrænsninger af rapportens problemstilling, og hvád den er. Indledning går i detaljer og forklarer kort din fremgangsmåde i rapporten. De(n) kan derfor først skrives til allersidst. Indledningen fungerer som et oplæg og et afsæt. Konklusionen er svaret på Indledningens afsæt. Selve opgaven Selve opgaven skal være let at læse alle 15 sider. Store typer som eksempelvis century schoolbook 12 pkt. eller Times New Roman 13 pkt. med 1½ linjeafstand, lige venstre margin. Og bestemt ikke lige højre margin, da det giver et dårligt lay-out for læseren. God margin til begge sider - 2½ til venstre, så opgaven kan have huller og stadig læses sammenhæftet. 2 til højre, i bund og i top. Gå ind i formater, typografi, rediger. Efter du har redigeret, sætter du kryds ved skabelon, så den forbliver sådan. Illustrationer/tabeller etc. De skal have et formål ud over skønhed - nytteværdien er vigtigst. Husk kildehenvisning ved tegningen, tabellen, listen osv. Det viser seriøsiteten. Lad være med at tage noget med, fordi det er pænt eller fordi det færdiggør en side. Citater Er en enkelt sætning eller to vigtig at få med, så markér at du citerer: 1. Markér det citerede med Mellem citationstegnene skriver du nøjagtigt det, der står i den bog du vil citere fra. Du må ikke lave om på ordenen, deres bøjning, deres stavning. Du må ikke tilføje ord, og hvis du udelader ord, skal det markeres med (...), der hvor du har udeladt noget. Har din kilde en stavefejl, viser du det ved at skrive: [sic!]. Noter Det er meget vigtigt, at du har flere noter i din rapport. Det anses for en alvorlig mangel, hvis der ikke er noter.

5 En note er en forklaring til det, du skriver. Normalt vil det være en henvisning til din kilde. Du skal i noterne angive hvor du har citater og oplysninger fra. En note kan enten skrives i en parentes direkte efter det man vil have noten til f.eks. en illustration. Eller også laver man en fodnote. Sidste mulighed er et notesark efter hvert afsnit eller bagerst lige før litteraturlisten (nævn den så i indholdsfortegnelsen). Konklusion Konklusionen er opgavens vigtigste afsnit. Her skal du opsummere og sammenfatte alt det, du har gennemgået i de foregående afsnit helst med en højere abstraktion. Det er vigtigt, at du skriver en grundig og lang konklusion, så læseren her kan få den vægtning af forskellige muligheder, som er hele ideen med en rapport. Det må gerne være en personlig vurdering af emnet, men undgå vurdering af hvad du selv har fået ud af rapporten. Litteraturlisten Litteraturlisten skal indeholde følgende oplysninger: om bøger: forfatternavn, bogens titel, forlagets hjemsted, forlagets navn, udgivelsesår. om aviser: forfatternavn, artiklens titel, avisens navn, dato og år om tidsskriftsartikler: forfatternavn, artiklens titel, tidsskriftets navn, årstal, årgang, nummer og artiklens sidetal. Bemærk: efternavnet skal stå først og litteraturlisten skal skrives i alfabetisk rækkefølge. Bilag Statistikker, casestudies, interviews kan vedlægges, hvis de indgår i besvarelsen. Internetsider, som du har anvendt, skal vedlægges. Der er altid en stor risiko for at sites nedlægges, imens du arbejder med forberedelsen og besvarelsen af SSO en. Lav derfor et kopi digitalt eller i print, så censor kan se det. Engelsk resumé - Abstract Et resumé er en kort sammenfatning af hele besvarelsen, skrevet på engelsk. Resuméet kaldes også et abstract.

6 Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold. Det engelske resumé: fylder typisk linjer indeholder en beskrivelse af opgavens: o formål/problemstilling o anvendte metoder o resultater og konklusioner indeholder ikke citater eller kildehenvisninger skrives i ét afsnit laves efter opgaven er skrevet Det indgår i bedømmelsen af opgaven, om resuméet er: en relevant sammenfatning af opgaven overskueligt disponeret og indholdsmæssigt sammenhængende skrevet på forståeligt engelsk

7 De tre hovedpunkter i et engelsk resumé: 1. Formål Hvorfor? Hvilken problemstilling ville du undersøge eller teste (din hypotese)? Gå tilbage til din opgaveformuleringen og sørg for at der er overensstemmelse hermed. Formulér formålet præcist og sammenhængende. Eksempler på indledninger: This study tests... The study investigates... This paper examines Metode Hvordan? 3. Resultater og konklusione r Hvad fandt du ud af? Hvad gjorde du, og hvordan gjorde du det? Skriv i korte, præcise vendinger. Hvad er resultatet af din undersøgelse/analyse? Hvad har du konkluderet? Eksempler på afslutninger: There is a significant relationship between..... The results show that in 85% of the cases... It is shown that Raymond Carver is strongly influenced by... Sproglige tips: Forhold dig objektivt Undgå de personlige stedord jeg eller vi : Skriv ikke: I investigate the incidence of Skriv i stedet: The study investigates Tid Normalt skrives i NUTID. DATID kan evt. bruges til at beskrive metoden (hvad man har gjort). Variér dit sprog Gentag ikke blot nøgleord og -sætninger fra selve besvarelsen. Find en ny måde at sige det på.

8 Naturvidenskabeligt eller humanistisk fag? Resuméets udformning bærer præg af, hvilket område du skriver inden for: Humanistisk fag (fx litterær analyse) What the study set out to do What themes you identified in the literature How you integrated these themes to reach your conclusions What conclusions did you draw Naturvidenskabeligt fag (fx empirisk undersøgelse) What the study set out to do What method(s) you adopted What results were achieved What conclusions can be drawn What recommendations your research leads you to make.) TRE EKSEMPLER PÅ ABSTRACTS: Historie/mediefag/engelsk: Irakkrigen og massemedierne The study examines the role of the American mass media in the conflict in Iraq. Early in the war between the United States and Iraq, a poll taken showed that 67% of Americans believed that they decided to support the war in Iraq because of a media campaign against Saddam Hussein. For the first time in history, American reporters were "embedded" with U.S. troops and could present the war to the American public from the front lines. The paper discusses if this was merely a ploy by the Bush administration to bring its own version of the war to Americans. The role of the mass media is investigated through analyses of news shown on American television and various American websites. It is concluded that public support in America for the Iraqi war was heavily influenced by media coverage. Dansk: Henrik Ibsen s Et Dukkehjem

9 Biologi: This paper analyses Nora, the main character in "A Doll's House" and examines the different facets of her personality. The paper discusses both her businesswoman persona that she has kept secret and the little doll persona that she displays for her father and her husband. Women s social status at the time is described and related to Nora s situation, as well as to that of her friend, Miss Linde. Parallels are drawn to Forraadt ( Betrayed ) by the Norwegian writer Amalie Skram, and it is demonstrated that there are striking similarities between the dilemmas faced by today's women and the women that lived in the era of the novel. Finally, the paper concludes that Nora, in spite of the persona that she projected to her husband and father for so long, is actually a strong, flexible, and proud woman. Børn og fedme This paper explores the significant rise in childhood obesity and the resulting health problems that result from poor nutrition and lack of exercise, which can be life threatening. It is explained why childhood obesity is becoming a significant public health issue, with medical and psychological consequences that persist into adulthood. The paper supplies data and statistics relevant to this particular topic. Depending on how overweight in children is defined, at least 11% and possibly as many as 25% of Danish children and adolescents are deemed obese. The health risks surrounding obesity are described, including diabetes, high blood pressure, and heart problems. The correlation between television and obesity in children is examined and discussed and it is concluded that there is evidence that the risk for childhood obesity doubles every two hours per day that the child watches television. Læs korrektur Det er svært at fatte, at opgaven ikke er færdig, når den er skrevet. Men det betyder meget for censors opfattelse af opgaven, om den har fået den sidste afpudsning. Se efter at der ikke er gentagelser i de forskellige afsnit i opgaven og at afsnittene hænger sammen. Læs hele opgaven igennem og brug stavekontrol sammen med Retskrivningsordbogen - eller Nudansk Ordbog (er de uenige, vinder Retskrivningsordbogen). Kontroller at citater er korrekt citeret og med korrekt stavemåde (gammel stavemåde skal bibeholdes). Husk også at kommaerne og andre tegn skal være sat således, at de ikke forstyrrer læsningen, men netop støtter læserne.

10 Kontroller følgende: Forsiden er den officielle Indholdsfortegnelsen afsnittene svarer til opgavens sidetal Rapportens problemstilling er forklaret i indledningen Der er opgaven igennem velbegrundede illustrationer Bilagene, hvis der er nogle, er er anvendt i SSO en og henvist til i din tekst Den samlede opgaves lay-out overskuelig og konsekvent Konklusion Litteraturlisten enkel og korrekt Sproget Sætningslængden Kommateringen Nuanceringen af ordene Stavefejl Korrekturlæsning Kontrol over virkemidlerne (sprog og lay-out) Samarbejdet mellem form og indhold Problemstillingen er grundigt besvaret. Undervisningsministeriets hjemmeside med vejledning til større skriftlig opgave: _hfe_vejledning.ashx Undervisningsministeriets hjemmeside med læreplanen til større skriftlig opgave: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=120585#bil4 Held og lykke Dorte Wille

Vejledning til SSO. Indeholder

Vejledning til SSO. Indeholder Indeholder Hvad er en SSO Hvad skal jeg gøre? Syg? Selve rapportformen: Forside Engelsk resume abstract med forslag og eksempler Indholdsfortegnelse Forord/Indledning Selve opgaven Illustration Citater

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Vejledning i større skriftlige opgaver

Vejledning i større skriftlige opgaver Vejledning i større skriftlige opgaver 2012 Forside Til SRP og SRO skal du bruge den forside, som du får udleveret. Det giver ikke ekstra point med en kunstfærdig forside, så brug ikke tiden på det. Til

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted Tlf. 9792 3488, www.thisted-gymnasium.dk, post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne for studieretningsprojektet

Læs mere

2.g-opgaven i dansk og/eller historie

2.g-opgaven i dansk og/eller historie 1 2.g-opgaven i dansk og/eller historie Indholdsfortegnelse 1. Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie s.1 2. Tidsplan for opgaven s.2 3. Formalia s.2 4. Pligter og rettigheder for student og

Læs mere

HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION?

HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION? HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION? Hvad er SRO? Hvilke krav stilles der til eleven? Hvad er skrivekompetencer? Hvordan tager man citater? Hvordan laver man litteraturliste? Hvad er de formelle

Læs mere

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF På SG skal alle gymnasieelever i 2.g lave en studieretningsopgave i to studieretningsfag. Omfang Bedømmelse Opgavens indhold o Titelblad/forside o Abstract o Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkantsdanmark på godt og ondt

Udkantsdanmark på godt og ondt Udkantsdanmark på godt og ondt - En analyse af mediers brug af begrebet Udkantsdanmark fra maj 2010 til maj 2011 Speciale i journalistik ved Roskilde Universitet august 2012 Skrevet af Therese Svane Sode

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Formalia SSO på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia SSO på Svendborg Gymnasium og HF Formalia SSO på Svendborg Gymnasium og HF I 2. HF skriver alle kursister Større Skriftlig Opgave. Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et til tre fag. Skrives opgaven i ét

Læs mere

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE Version 2.0 August 2013 OPGAVEN STARTES INFORMATIONSSØGNING KILDEKRITIK OPGAVESKRIVNING KILDEHENVISNINGER LITTERATURLISTE OPGAVEN AFLEVERES Indholdsfortegnelse INFORMATIONSKOMPETENCE...

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Blogging. Introduktion til medier og kommunikation IT-UNIVERSITETET. Skrevet af: Sara Elgaard Jensen 14-12-2011. 07-07-1991 selj@itu.

Blogging. Introduktion til medier og kommunikation IT-UNIVERSITETET. Skrevet af: Sara Elgaard Jensen 14-12-2011. 07-07-1991 selj@itu. IT-UNIVERSITETET Blogging Introduktion til medier og kommunikation Skrevet af: Sara Elgaard Jensen 14-12-2011 07-07-1991 selj@itu.dk Forlæser/Underviser: Bjarki Valtysson Gruppe (empiri, interviews): Katia

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER Tilpasset markedsføringsøkonomuddannelsen af Richard Brooks, august 2011 2. udgave Markedsføringsøkonomuddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling Specialehåndbogen Informationsvidenskab og Kulturformidling Forsidebillede M.C. Escher 1956: Bond of Union Forord Kære Studerende Som specialeskriver skal du i gang med et stykke analysearbejde, som du

Læs mere

Planlægning. Før og under byggeri. Michael Lind Christensen Studienummer: 17 86 34

Planlægning. Før og under byggeri. Michael Lind Christensen Studienummer: 17 86 34 Planlægning Før og under byggeri Michael Lind Christensen Studienummer: 17 86 34 Bygningskonstruktøruddannelsen 7.semester - Speciale Vejleder: Anne Marie Herforth VIA University Collage 7.Semester - Udførende

Læs mere