Aalborg Universitet Ingunn Cecilie Hvidsten School of Architecture National Institute of Creative Arts and Industries University of Auckland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet Ingunn Cecilie Hvidsten School of Architecture National Institute of Creative Arts and Industries University of Auckland"

Transkript

1 Aalborg Universitet Ingunn Cecilie Hvidsten School of Architecture National Institute of Creative Arts and Industries University of Auckland

2 Civilingeniør ved Aalborg universitet Institut for arkitektur og design 5. semester - Arkitektur Udvekslingsophold ved The University of Auckland Denne rapport er en afløsningsopgave for 5. semester. I tillæg til kurserne omtalt i denne rapporten, er der udarbejdet et videnskabsteoretisk essay for miniprojektet Videnskabsteori. Periode 19. juli- 15. november Vejleder Peter Mandal Ingunn Cecilie Hvidsten Synopsis Denne rapport beskriver 5. semesters udvekslingsophold ved Unviersity of Auckland. Opholdet strækker sig fra den 19. juli til den 15. november Rapporten beskriver motivationen for at tage af sted og hvilke kurser der blev taget. Herefter gennemgås de forskellige kurser. Der reflekteres over hovedprojektet og over hele udvekslings oplevelsen. Hovedprojektet, Design 4, gik ud på at designe og realisere et 8 meter højt tårn, til udstillingen Skyrise City. Design as research tager for sig forskellige aspekter af design processen og blev afsluttet med en opgave der de studerende skulle tage udgangspunkt i en bygning og forklare hvordan denne bidrager til vår generelle viden om arkitektur. Freehand Drawing gennem gik forskellige metoder til at hurtig lave en skitse over et givet område eller en bygning. Samt forskellige tegneteknikker.

3 Indholdsfortegnelse Motivation De valgte kurser 4 5 Design 4 Freehand Drawing Skyrise City Materiale Research Testning af kaffesækkene Modeller Den endelig ideen Realisering af designet Det endelige designet Basen Den ytre strukturen The Blinds Udstillingen Tårnets elementer Reisning af tårnet Det færdige tårnet Detaljer Udstillings aften Nedtagning Reflektion over Designet 4 Portofolio til Freehand Drawing Design as Research Design as Research Reflektion Oplevelser 48 49

4 Motivation Motivationen for at tage et semester i udlandet var at udvide min horisont og at få nye input. Jeg mener det ville være nyttig for mig at se hvordan undervisningen foregår på et andet universitet. Det vil være nyttig for mig i fremtiden at kunne ha flere metoder at benytte sig af i en designproces. Et semester i udlandet vil dermed være ideelt for at få mere viden om forskellige metoder. Grunden til at valget faldt på New Zealand var at jeg gerne ville forbedre min engelsk, samtidig som jeg har hørt at New Zealand skulle ha en fantastisk natur og en venlig befolkning. Det ville også være en spændende udfordring at tage så langt af sted på egenhånd. Jeg var også meget spændt på hvordan det sociale miljøet er i Auckland, både mellem mine medstudenter, men også blandt de internationale studenterne. 4

5 De valgte kurser I modsætning til Arkitektur og Design ved Aalborg Universitet, kan de studerende ved University of Auckland i større grad selv vælge hvilke kurser de vil tilmelde sig. Jeg valgte at tilmelde mig ARCHDES 204- Design 4, som er hovedprojektet i det fjerde semesteret. I dette kurset skal de studerende arbejde i grupper med at udvikle et design, for så at lave en 1:1 model af designet. De studerende bliver bedømt ud i fra en udstilling af de endelige modeller, samt en lille bog og et kort foredrag på et par minutter. Foruden dette kursus valgte jeg ARCHGEN 300- Design As Research og ARCHDRC 303- Freehand Drawing. Disse to kurserne bliver undervist på det sjette semester. I Design As Research bliver man bedømt ud i fra en A1 planche som leveres ind i slutningen af semesteret. På denne planchen skal man fortælle hvordan et selvvalgt bygværk bidrager til den generelle viden om arkitektur. Freehand drawing bliver bedømt ud i fra de respektive værk man laver i undervisningen. Jeg tog også Videnskabsteori, essayet som blev skrevet til dette kursus blev leveret ind via mail. ARCHDES 204- Design 4 Points: 30 Description: The Constructed: An introduction to full-scale fabrication. Offers the opportunity to work directly with various materials, fabrication processes, and detailing. Requires students to understand the full range of drawings required to move from design concept to actual construction. sso-course-catalogue ARCHDRC- Freehand Drawing Points: 10 Description: The examination, through penetrative seeing, of the basic structure, form, tonal colour and textural elements found in the environment and the development of these awarenesses in knowledgeable graphic communications with an emphasis on perceptual expression. sso-course-catalogue ARCHGEN 300- Design As Research Points: 10 Desvription: An investigation into the nature of the architectural design process, the research process, and the ways in which these two processes may be creatively combined in the context of a Masters level design thesis, in order that the thesis process and thesis outcomes might achieve the expectations associated with a research-based thesis. sso-course-catalogue

6 Design 4- Skyrise City Design 4- Skyrise City var mit hovedprojekt dette semester. Hovedopgaven var at designe et tårn på minimum 10 meter, med et grundareal på 2,5 x 2,5 meter. Semesteret var delt ind i to, der man i den første del skulle udvikle sit design i forhold til et selvvalgt tema. Det var en vejleder der var ansvarlig for hvert tema. Jeg valgte briefen SLOW RISE for a Faster World ledet af Harriet Pilkigton. Denne opgave gik ud på at de studerende i små grupper udviklet tårnet med udgangspunkt i biomimicry og bæredygtig arkitektur. Vår hovedkilde for inspiration var dermed naturen med dens rige variation af planter og dyr. Undervejs i semesteret var det præsentationer for resten af semesteret. For at visualisere ideerne blev skitsering, computertegninger og modeller brugt som hoved medium. Den anden del af semesteret gik med til at realisere designet i en 1:1 model. Denne model blev så udstillet i forbindelse med The Architecture Week i Auckland. Selve udstillingen tog sted i nogle lagerbygninger nede ved havnen. Vi havde kun tilgang til disse bygninger på selve udstillings dagen, noget som medførte at vi kun havde 5 timer på at bygge tårnet. Vi måtte dermed tænke nøje over hvordan tårnet skulle blive fragtet ned til udstillingslokalet og hvordan tårnet skulle sættes op. Vi havde mulighed for at bruge en cherry picker og en scissor-lift. Blandt udfordringerne vi blev stillet ovenfor var hvordan vi skule få tårnet til at stå uden at have kontakt med væggene eller loftet i lagerlokalet. Da udstillingen var en åben event, var det ekstra vigtig at tårnet var stabilt og kunne tåle støt fra omkring liggende faktorer. Dette var en vigtig faktor som måtte tages med i beregningen når materialet blev valgt. Økonomi blev dermed et vigtig punkt. En uforudset udfordring var alle entringerne som blev gjort med opgaven undervejs. Dette blev en stor udfordring at tilpasse designet i forhold til entringerne som blev gjort. Blandt entringerne som blev gjort var at grundarealet blev omgjort til 2 x 2 meter og minimums højden blev sat ned til 8 meter. 6

7 Bloggsiden for udstillingen: search?updated-max= t18%3a42%3a00-07%3a00&max-results=7 7

8 Materiale Vår design proces fik et lidt andet udgangspunkt end de andre grupper. Vår vejleder Harriet havde kontakter til en kaffefabrik, og vi fik dermed muligheden til at få flere tusind kaffesækker. Kaffesækkene bliver brugt til at opbevare kaffebønderne, men efterpå bliver de smidt ud, selv om de stadig kan bruges. At bruge disse sækkene til noget nyttig stemmer godt overens med vores opgave om bæredygtighed. Vi greb dermed denne mulighed og da det ikke var plads til alle sækkene i studo, endte vi op med at leje et opbevarings lokale. Da vi allerede havde et materiale, blev våres design tilnærming præget af dette. 8

9 Research Da vores tema tog udgangspunkt i biomimicry, bestemte vi os for at studere planterige nærmere. Vi så på mønsteret og formene til forskellige træer og planter. Vi blev til slut fascinerede af The Carnivorous Pitcher Plant. Denne planten lurer til sig insekter for så at fange dem og fordøje dem. Vi vil på samme måde være i stand til at lokke mennesker til vores tårn. Vi studerede dermed plantens form, farve og mønster nærmere. 9

10 Testning af kaffesækkene For at finde ud af materialets muligheder, blev der gennemført flere tester med kaffesækkene. Sækkene viste sig at være mere elastiske i den diagonale retning. Vi forsøgte dermed at finde former der denne styrken blev benyttet. Vi forsøgte også at stivne materialet ved at tilføre selvlavede lim, dette fungerede godt, men var vældig tidkrævende. Vi forsøgte også at drage ud tråder fra sækkene, det blev dermed dannet mønstre i sækkene og transparensen øgte. 10

11 Modeller The Carnivorous Pitcher Plant har en fordøjende væske inde i selve planten. Det er denne væske der fordøjer insekterne. Vi lod os fascinere af spillet som kommer til syne når solen trænger igennem plantevæggene og skaber et spil med vandet. Vi hentet inspiration fra mønsteret som her bliver skabt. 11

12 12 Modeller

13 Modeller 13

14 Den endelige ide Som tidligere nævnt var det tidkrævende at stivne sækkene, da limet måtte blive lavet for hånd og det tog op til et døgn at tørke sækkene. Et andet aspekt var at ved å stivne sækkene arbejdet vi ikke med sækkene. I stede for at udnytte materialets stærke sider, forsøgte vi at omforme det til noget andet. Vi tog dermed et steg tilbage og så nærmere på sækkematerialet. Vi la mærke til at trådene som sækkene er lavet af, krydser og fletter sig in i hinanden. Dette dannet et diamant mønster. Denne opdagelse ledet til ideen om et Constantina Blind system. Denne ide ble udgangspunktet for den ytre bærende strukturen, men også den indre strukturen. 14

15 Den endelige ide- Skitser 15

16 Modeller For at videreudvikle ideen lavede vi modeller for at få et bedre indsyn i hvordan dette blind system ville fungere. Den ytre, bærende strukturen var tuftet på denne ide. Ved at danne kryds, som kunne leges sammen og dyttes op, ville det blive enklere at fragte strukturen og at sete den hurtig op. 16

17 Modeller Det samme system blev brugt i en mindre skala for at danne skille væggene inde i strukturen. Disse vægge havde samme princip som den ytre strukturen. Remsen af kaffesækkerne blev holdt spændt, ved at feste en mindre version af krydsene på hver side. Dette medførte at sækkeremsen kunne bredtes sammen og foldes ud på en enkel og hurtig måde. For at få et mere dekorativt udtryk tog vi udgangspunkt i vandmønstrene fra de tidligere undersøgelser. Dette mønster blev videreført ved at vi trak ud flere af de vertikale trådene fra sækkene, slik at remsen af materiale blev mere og mere transparent mod toppen of tårnet. 17

18 Realisering af designet I den andre fasen af projektet begyndte vi at lave selve tårnet. For at lykkes med denne fase var organiseringen vigtig. Vi måtte planlægge når de forskellige delene af strukturen skulle være færdig, så tårnet ville blive færdig i tide. Gruppemedlemmerne fik forskellige opgaver at ha ansvar for. Blandt andet økonomien og det at ringe op sponsorer. Da vi var en gruppe på fire forsøgte vi at udnytte dette ved at dele op gruppen. Den ene del af gruppen arbejdet videre på detaljeringen, hvordan basen til tårnet skulle se ud og hvordan vi skulle samle strukturen. Den andre del af gruppens startet med at drage tråder ud af kaffesækkene for at skabe mønsteret. Dette viste sig at være meget tidkrævende. Selv om gruppen var delt ind i to deler, hjalp vi hinanden med de forskellige opgaver, som at forsøge at finde sponsorer til materialerne vi trængte. Vi besluttet at lave strukturen i tre. Det viste sig at det ikke var umuligt at få sponsoreret trematerialet. Det blev dermed en dyr udgift for os. Vi fik heldig vis rabatter på de forskellige samlekomponenterne vi trængte. Vi fik også tak i en cherrypicker. Det viste sig et par uger før udstillingen at vi ikke kunne bruge denne. Da opgavebeskrivelsen blev forandret og vi ikke længere havde lov til at bruge en egen cherrypicker. Vi havde planlagt at bruge cherrypickeren i kombination med scissor-liften, som universitetet ville stille til rådighed. Denne information kom to uger før selve udstillingen, og vi fik ikke tid til at forandre designet. Våres vejleder så det dermed nødvendig at kutte os ned til 4.5 meter, en højde vi ville være i stand til at nå uden hjælp fra en scissor-lift. Vi var ikke den eneste gruppe som blev kortet ned, og til slut var dette noget der skede med de fleste grupper. 18

19 Det endelige designet 19

20 Basen Den ytre strukturen til tårnet var monterede ned i en base. Denne basen var lavet af træ og var i sig selv ret tung, så det blev ikke nødvendig at tilføre yderligere tyngde. Denne tyngde var nødvendig for at flytte tyngdepunktet nedover, sådan at tårnet ville modstå vertikale støt. 20

21 Den ydre strukturen Basen var designet for at kunne holde på plads den ytre strukturen. Den ytre strukturen bestod af krydsede træelementer der var festet sammen til at danne to kryds. Elementerne var festet til hinanden med bolter, på denne måden kunne krydsene læges sammen og rejses op ved at presse sammen de to nederste benene til strukturen. For at få krydsene til at stå, blev den ene foden placerede i selve væggen på basen. Den andre fod blev så pressede nedover og festet på indsiden af basen. Denne processen krævede kun to personer og et element bestående af to kors kunne rejses op på under et minut. 21

22 22 Den ydre strukturen

23 Den ydre strukturen For at øge stabiliteten blev to og to elementer festet til hinanden med stødene træelementer. Denne ekstra støtte blev gjort i hjørnet som blev skabt af to elementer. For at øge stabiliteten yderligere blev det lavet et tag til strukturen. Dette taget bestod af planker som strakte sig fra det ene hjørnet af strukturen og over til den andre. Dette stabilisere tårnet, men fungerede også som festepunkt for blind systemet, remsen af kaffesækker. 23

24 The Blinds Den indvendige struktur bestod af remserne med kaffesækker som var festet til de horisontale støtteplanker på toppen af tårnet. Mønsteret som ble lavet ved at trekke ud de vertikale trådene forandret sig, sådan at materialet blev mere og mere transparent mod toppen af tårnet. 24

25 Udstillingen Udstillingen tog sted den 16 oktober og var hovedattraktionen under The Architectural Week i Auckland. Det var rundt 35 projekter som udgjorde udstillingen. På udstillingsdagen fik vi hjælp af to venner og moren og stedfaren til en af gruppemedlemmerne. Ron, stedfaren, havde en lille lastbil som fragtet strukturen ned til udstillingsområdet. Det gik forholdsvis raskt at sætte op tårnet. Støtteplankerne og blindserne blev fester ved hjælp af en stige og scissor-liften. Da selve udstillingen tog sted om aftenen, havde vi ordnet med rødfarvede lys for at lyse op strukturen. Disse lys blev placerede i bunden af basen. Selve basen blev dækkede med tråd som blev spændt fra væ gtil væg. Tråden blev snurret rundt sømmene som var placerede langs kanten af basen. Selve udstillingen var en unik oplevelse. Man følte at alt arbejdet som var lagt ned i projektet var skrevet værd når man endelig kunne se tårnet i sin fulde størrelse og se hvordan de besøgende reagerede. Selve udstillings lokalet var på udstillingsaftnen omformet til en miniatyr by, men 35 høyrejste strukturer. Det var stor variation i de forskellige tårne, nogle som gjorde det interessant at gå rundt og se hvordan de andre grupper havde løst opgaven. Et vigtigt bidrag til variationen i tårnene var de forskellige tematiske udgangspunkterne. Aftenen blev afrundet ved at en jury gik rundt og så på de forskellige bidrag for så at udråbe en vinder. Vinderen blev en struktur lavet af kassettetapes festet til en paraply. Denne paraply var igen festet til en 8 meter høj stålsøjle. Udstillingen varte kun over en aften, så strukturen blev taget ned den efterfølgende dagen. Det tog under en halv time at tage med tårnet. Tårnet blev så kørt til en vend af Ron som kunne bruge materialet på gården sin. De resterende kaffesækkene blev givet bort til en landbrugsskole og en maori forening, som kunne bruge sækkene til hangi, et traditionelt måltid tilberedt i jordovne. Å gi bort materialerne, så de kunne bruges igen, stemte godt med den bæredygtige del af opgaven. 25

26 Tårnets elementer Structure 12 angle braces 4 blockings 4 main frames 4 Curtain Frames 4 Top Braces 4 Purlins with precut angles 1 Base 12 additional Standard M8 Bolts 2 Foundation Bracings 4 angle brackets Tools Leader Cable ties Screwdrivers Crescent, Spanner Drill Spare Cross (main frame) Spare Blind frame Spare Bolts and Nuts 26

27 Reisning af tårnet 27

28 28 Det færdige tårnet

29 Detaljer 29

30 30 Udstillings aften

31 Udstillings aften 31

32 32 Utstilling aften

33 Udstillings aften 33

34 34 Et udvalg af de andre tårnene

35 Nedtagning 35

36 Refleksion over Design 4 Projektet blev indledet med en kort præsentation af de forskellige temaer. Man fik dermed at bestemme hvilt tema man foretrak. Efter en uges tid fik man vide hvilket tema man var tildelt. Jeg var heldig og fik mit førstevalg. Selve gruppeinddelingen forgik ved at de studerende selv kunne vælge grupper på rundt tre personer. Jeg havde forventet at det skulle blive svært at finde sig en gruppe, da jeg som international studerende ikke kendte nogen. Men det var heldigvis ikke noget problem. De andre studerende var hyggelige og inkluderende og jeg havnet i en gruppe med en gang. Jeg havnet i en gruppe med tre andre piger som jeg efter hvert blev gode venner med. Design 4 er det første store projektet der man arbejder i grupper. De andre havde dermed lille erfaring med gruppearbejde. Dette kom til syne ved at man ikke var lige god til at sete op en tidsplan for gruppen. Den manglende erfaring med gruppearbejde kom til syne i nogen af de andre grupper der faldt helt fra hinanden. Gruppestørrelsen er også anderledes en hvad jeg er vandt med. Vi var kun 4 stykker i gruppen og jeg synes det fungeret meget bedre en at være 6 personer. Det er nemmere at komme til med sin mening og en diskussion flyder nemmere med færre deltagere. Hver gruppe havde i lighed med Aalborg Uni, en egen vejleder. Vejlederen skal til forskel fra Aalborg gi os den endelige karakter. Vejlederen mødte op med os en gang i ugen. Vår vejleder var dygtig til at hjælpe os med at organisere det strukturelle i gruppen, men ikke så god til at hjælpe med de ingeniørmæssige aspekter af designet. Det var også lidt uheldigt at hun ikke havde tid til at komme på selve udstillingen. Hun fik dermed ikke at opleve det endelige resultat. Måden at tilnærme sig opgaven var anderledes en hvad jeg er vandt med. Research var en meget større del af den første fase af design processen. Selv om temaerne vi undersøgte havde link til design temaet, virket det ikke som om det var så nødvendig. Selve temaerne vi undersøgte virket lidt tilfældige. Arbejdsområdet var et stort studio delt ind i mindre afdelinger med bord og computere. Vi havde ikke et eget område at være i, så vi var afhængige af at lokke vores ting ind i skab efter hver dag. Dette var lidt tungvindt, og jeg mener det er bedre at have sit eget grupperum. Men en konsekvens af at ikke have sit eget område var at det sociale var bedre. Det var meget nemmere at se hvad andre grupper holdt på med og hente inspiration. Selve universitetsbygget var betragtelig bedre end Aalborg universitet. Bygningen var tilrettelagt for arkitekt studerende, men blandt andet eget treværksted og store computer rom. 36

37 Refleksion over Design 4 Det var også flere ansatte som kunne hjælpe dig med specifikke opgaver. Noget som er et stort savn i Aalborg. I Aalborg bliver computere brugt i stor grad undervejs i projektet. Det var dermed en anderledes oplevelse at bruge computeren i så liden grad i et projekt. Skitsering og modellering blev brugt for at udvikle design ideen. Selve projektet var en meget lærerig erfaring. Det var interessant at realisere et design, og få et indblik i hvor omfattende dette kan være. God planlægning er selve nøglen til et vellykket projekt. Man må kunne beregne hvor lang tid de forskellige ting vil tage og hvad som er realistisk at gennemføre. Vi fandt ud at vi brugte for meget tid på at lave en 1:10 model og vi kastet dermed bort en god del tid på dette. Det er også mere effektivt at dele gruppen op og at være person får opgaver de er komfortable med at udføre. For eksempel er ikke alle komfortable med at ringe op firmaer for at høre om man kan blive spunset. Hvordan strukturen skal fragtes og setes op er vigtig at have i baghoved når man designer. En frustrerende del af processen var de mange forandringer der blev gjort med selve opgavebeskrivelsen. Grundarealet og højden blev reguleret, og oplysningerne om selve udstillingsstedet kom sent og var til tider mangelfulde. Dette gav en indtryk af at selve opgaven ikke var helt gennemtænkt fra universitetet side. Som sagt var dette irriterende, men gav også et realistisk indblik i den virkelige verden, der en brief ofte bliver ændret undervejs. Dette giver nogle ekstra udfordringer til designet. En anden udfordring ved designet var at man må tænke ud detaljerne nøje, sådan at alle elementerne passer sammen. Vi måtte også tænke over hvad som skulle ske med strukturen og de overflødige materialerne efterpå. De materialer som var brugbare blev solgt, mens resten blev givet bort. Projektet blev bedømt ud i fra udstillingen, en lille bog om projektet og et 5 minutters foredrag. Vi blev dermed i stor grad bedømt som en gruppe. Jeg mener måden man bliver bedømt på i Aalborg er bedre da man har en mulighed til at vise hvad man har lært. Ved at blive bedømt som en gruppe står man også i fare for at alle ikke får den karakteren de fortjener. 37

38 Freehand Drawing Freehand Drawing blev afholdt hver fredag og varte over tre timer. Undervisningen blev indledet ved at de to underviserne forklarede om dagens opgave og metoden som skulle anvendes til at løse denne. Motiverne som blev brugt var forskellige bygninger rundt om på universitetets campus og enkle basisformer som blev stillet ud i undervisningsrummet. Blandt teknikkerne vi blev lært, var et - og to punkt perspektiv, finne afstande og størrelser i forhold til hinanden, kende igen enkle basisformer i et bygværk og blive kendt med proportionerne i menneskekroppen. Efter endt undervisning kan jeg nu hurtig lave en skitse af et bygværk eller et område, der afstandene og størrelsesforholdene stemmer overens med hinanden. Jeg har fået øvede op mine tegnefærdigheder og det vil dermed blive enklere for mig at forklare mine ideer igennem en hurtig skitse. 38

39 Portofolio til Freehand Drawing Her følger skitsene som blev lavet i Freehand Drawing kursuset. 39

40 40 Portofolio til Freehand Drawing

41 Portofolio til Freehand Drawing 41

42 42 Portofolio til Freehand Drawing

43 Design As Research Design as Research var et kursus bestående af en forelæsning på to timer, hver mandag morgen. Det blev givet ud handouts til hver forelæsning. Forelæsningerne tog for sig de forskellige aspekter ved en design proces, og hvordan en slik proces bedst kan gennemføres. Disse aspekter blev belyst igennem flere eksempler. Flere af eksemplerne var hentet fra den New Zealandske arkitekturen, jeg fik dermed et indblik i den lokale arkitektur. Det blev også set på hvordan man udformet en tese og hvordan man besvarede denne. Selve bedømmelsen af kurset blev gjort igennem en opgave, der vi skulle lave en A1 planche. Planchen skulle vise hvordan et selvvalgt bygværk bidrog til den generelle viden om arkitektur. Jeg valgte at skrive om det nye bibliotek i Alexandria, Egypten, designet af Snøhetta. Dette bygværk fascinerede mig. Snøhetta stod ovenfor mange udfordringer da de designede biblioteket. De skulle lave et ikonisk bygværk der rettet sig mod fremtiden og de nye brugsområderne for et bibliotek. Samtidig som de måtte tage hensyn til kulturen og den arv denne medfører. En af udfordringerne med en sådan opgave er at gå i dybden med nogle enkle punkter og ikke tage for sig alle aspekterne med bygget. En anden udfordring var at skrive på engelsk, så dette var en god øvelse for at forbedre min skriftlige engelsk. 43

44 Design As Research Her bliver teksten til planchen vist. Selve planchen bliver sendt med som en separat pdf-fil. The new library of Alexandria Alexandria is well known for its magnificent past. It was the home of some of the Ancient world s most significant monuments; The Pharos Lighthouse, the Soma (The mausoleum of Alexander the great), the palaces of Ptolemies and, the most famous of them all, the great library (Ingersoll et al. 73). Today, the city has developed into a modern city, although losing some of its former glory and falling out of world recognition (Berggren 24). In modern times, Alexandria has become Egypt s major economic port. The city is dominated by large industries(architecture 18). In 1974, the president of the University of Alexandria, Mamdough Lotfi Diowar, decided to change the faded image. He proposed to build a new library to commemorate the Ancient one from classical Greek times so as to restore the city to a center for scholarship and knowledge(architecture 16; Davey 17). In 1988 the president of Egypt, Hosni Marbarak, took up the proposal on a national level. The government and an international union of architects organized a competition for the new library s design. In addition to its books, the library ought to contain various museums, public functions and all usual amenities(architecture 18). According to Mrs. Suzanne Mubarak, the chairwoman of trustees, the library was to become the world s window to Egypt and Egypt s window to the world. As the library s role is changing, the building needs to be an instrument that rises to the digital challenge, but at the same time remaining aware of the past and its inheritance. ((Library) 4-5) The Alexandrian library project is rare in that it is attempting to revive both an institution and an idea. Without copying from the past, the building needs to become the new icon of Alexandria. 44

45 Design As Research This essay will examine the building s design in order to demonstrate how the architectural firm Snøhetta solved this difficult task. Finally, this essay will discuss how they solved the problem of constructing such a heavily slanted building, erected so close to a seafront. It was in the ancient library that several of the great discoveries concerning the science of Geometry were made. Therefore, it was obvious from the beginning that the new library had to be based on a fundamental geometrical form. With such a simple and universal form, the building is distinguishable from other architectural modes. By using the circle, a shape holding symbolic significance in the Ancient worldview, the building binds itself to the heritage of the old library. For instance, a circle shape on the floor is made by cutting a cross-section at an angle of 8.04 degrees from the normal section of an elliptical cylinder (Kapeller 32). The silver disc roof, which is created in this manner, suggests a resemblance to the Egyptian sun good Ra. This interpretation was actually made by the jury and the critics and was rejected by the architects, who asserted that the choice of the geometrical form was based on functional requirements(davey 42). The simplicity combined with the size, creates an iconic figure at the harbor front. By letting the building stretch upwards to the sky, the structure takes on a strong symbolic presence, and by rooting it in the ground, it becomes symbolically suggestive of the past. By reaching for the sky, it looks towards the future. The present is symbolized by the surface level that divides above and below by a horizontal line(architecture 18). By orientating the face of the building towards the harbor, the structure makes itself accessible to the different cultures and traditions of the Mediterranean and creates a quiet public square alongside the sea. The slant of the dice gives the building two major facades; the roof and the grand wall. The wall faces the rest of the city by a 30 meter height solid barrier and is wrapped around the building, creating the cylindrical shape. Moreover, the wall is created out of Egyptian granite panels gathered from Aswarn (Thomson 75) and is clad with 15 cm split panels which are individually fixed(thomson 75). The resultant rough and unfinished texture therefore bears a resemblance to the stones of the Ancient Egyptian pyramids. Additionally, the fortification is decorated by handmade cravings, showing letters from all known alphabets of cultures throughout the world(scotti 138), and connecting the building to its historical Egyptian tradition. The building is laid down on the earth in a pool of water, which is cut off from surrounding the whole library by a sharp line. That line traverses through the building and continues towards the rest of the city, and, by following it, you are led into the library. While the exterior wall connects the building to the past, the inside represents the present and the future. Due to its size, the reading room is one of the most impressive open spaces of our time. The diameter of the space is 160 meters and is thereby the largest one of its kind(architecture 18). Furthermore, it is broken down by eight terraces to create a more human scale with each level in the room accommodating a different subject section(architecture 18). Each of these levels stretch back below those above it and create storage locations. Those locations are needed for the future books that the library is continuously gathering. 45

46 Design As Research The room has space for half a million open-access books, but can, at maximum capacity, contain eight million in closed stacks(davey 42). It is in this way that the library is designed in respect to the future. The interior of the reading room is dominated by light grey concrete walls and columns, while the floor and the furniture is made out of light colored wood(davey 48). In regards to cultural contextual, the room is created according to Egypt s Islamic heritage; a space conducive to meditative thinking whilst containing a large group of people (Architecture 18). The space is characterized by a forest of slender columns that reinforce the religious references and further modify the scale (Consortium 64). The columns capital recalls abstract Egyptian lotus columns reminiscent of the Ancient world. However, as with the circular roof, the architects deny any attempt to make direct analogies with the past. They instead claim that the capitals form is purely function, making structural connections with the beams and ducts of the roof(davey 42). As a result of the slanted dice, the roof is the second façade. It is highly modern, both in function and in countenance and this creates a contrast to the old looking boundary wall. The roof is the main source of the daylight in the building, and that function is one of the most successful features from the building design(architecture 19). The roof consists of 56 large skylight modules which makes a quadrangular pattern. The sun is lead into the main reading room by reflecting from the lower curved roof module, through the skylight, and onto the internal ceiling. This double reflection creates a soft and homogenous light. Moreover, in order to prevent direct sunlight from entering the reading room, the diagonal skylights are directed toward the north. Also, small blue and green glass diamonds are placed alongside the beams, so that when the light shines through the diamonds, it creates a sundial inside the space. The colors in the sundial are acquired from the old Egyptian artistic standards (Kapeller 32). By making frequent architectural references to the eminent past, Snøhetta shows that the new library is well aware of its history and context. However, it is also clear that the main focus is on the future. The reading room, unique in its form and size, is a good example of a new development in the effort for innovation within the architectural field. With the largest reading room in the world, the design demonstrates how to create a large space on a human scale. The most impressive feature of the building, however, is the substructure (Architecture 19). The new library is located close to the seafront, and, due to the presence of surrounding structures, had to contend with height limitations. Because the building had to match the height of the existing buildings, some of the building levels had to be designated underground(consortium 64). 46

47 Design As Research Four of the levels in the new library are therefore underground. Furthermore, because of the slant, one side of the building carries the weight of eleven stories, plus the books, while the other end just has to hold one level. For the construction of the library, Snøhetta collaborated with the Egyptian engineering specialists Hamza Associates, whose major challenge was to prevent the whole building from tipping backwards. But also, they had to resolve the difficulty of erecting such a large structure by the waterside(thomson 74). To solve the problem of building stories beneath sea level, a huge waterproof container was constructed. In fact, one of the reasons for the choice of the circular form is because it is well suited to withstand the underground pressure(consortium 64). In addition to the water container, a containing wall matching the aboveground boundary wall had to be built. That wall, decorated with carvings as well, served to balance the weight of the building and deal with the pressure of the water(scotti 138). This forms continuity all around the slanted dice and reinforces the impression that the building on one side has been slanted toward the ground. To transfer the lateral loads, a circular diaphragm was created that needed continual horizontal armoring, forming a homogeneous cylinder that was able to resist the pressure from the earth. According to Hanza, this technique is not unusual outside of the far East(Thomson 74) and the diaphragm used is considered to be the largest in the world with a diameter of 160 and a height of 35 meters (Architecture 19). To create balance to the weight, the builders had to come up with solution to transfer the load from one side to the other. They developed a unique system by which tension piles were constructed with a heavy raft foundation under the heavy south side and compression piles under the north side. The rest of the structure was made out of a standard system of a concrete frame and infill panels. Finally, the columns were cast in situ with precast capitals and beams(architecture 19). Snøhetta have approached the difficult task of reviving the old library of Alexandria by taking inspiration in an old and universal shape-- the circle. By utilizing such a simple form, the library forms a strong and recognizable resonance. With a modest height, the building is not overshadowing the surrounding buildings or the people inside. The large reading room could perhaps criticized as overpowering, but the users are still taken consideration, since the space is indeed based on human scale. The overall design and decoration of the library reflects a sensitivity to the artistic qualities of Ancient Egyptian heritage. The library is groundbreaking in its architectural and technological terms. Not just for the creativity of the roof, which allows daylight to brighten the whole reading space, but also in respect to the more general concept of constructing such a large building close to the sea. In 2004 the library received the Aga Khan Award for its innovative approach to the design and placement of a large symbolic form on one of the world s most important waterfronts. But is the building going to outshine the powerful memory of its Ancient predecessor? Or does its slant toward the future suggest it need not compare? 47

48 Refleksion over semesteret Dette semester har vært meget lærerigt, ikke bare med hensyn til uni arbejde. Ved at drage så langt hjemmefra har jeg blevet mere selvstændig og er ikke bange for at tage en ny udfordring på et senere tidspunkt. Før jeg drog var jeg bange for at det skulle blive svært at tage af sted alene og etablere mig på nyt i en fremmed by. Dette viste sig at være grundløs frygt. University of Auckland tager meget godt vare på sine internationale studenter. Det var flere arrangementer i begyndelsen af semesteret så man blev kendt med de andre internationale studenterne. Disse arrangementerne var alt fra dagsturer til BBQ aftner. Det var intet problem at finde sig et sted at bo. Dette blev ordnet igennem universitetet før jeg drog. Jeg boede på Huia residence, et student kollegium i nærheden af campus. Da man delte køkken og bad, var det nemt at komme i snak med de andre beboerne på sin etage. Det blev også arrangeret flere sociale arrangementer, specielt i begyndelsen, så man kom hurtig i kontakt med de andre beboer og fik venner på tværs af etagerne. I begyndelsen var det en udfordring at tale engelsk hele tiden, men dette blev hurtig bedre da man hele tiden havde engelsk rundt sig. Det er et højt internationalt miljø på universitetet. Man fik dermed mulighed til at få et indblik i andres kulturer, ikke kun den New Zealandske. 48

49 Oplevelser New Zealand er et land med et unigt mangfold af flora og fauna. Jeg ville dermed få mest mulig ud af mitt ophold her nede. Jeg tok dermed nogen weekend turer der jeg udforsket området rundt Auckland. I The Mid Semester Break lejde jeg og en venninde en bil og kjørte litt lengere sør på nordøen. Nordøen har en fantastisk natur preget af et vulkansk landskab og gressklæde åser. Da den offentlige transporten er dårlig udviklet i New Zealand, var bil den beste måden at se landet på. I løpet af semesteret har jeg fått sett den øverste delen af nordøen. Jeg får desverre ikke tid til at se den sørlige delen af nordøen. Men efter at semesteret er afsluttet skal sørøen blive grundig opdaget. 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

KOBBER FORUM MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN 25/2008

KOBBER FORUM MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN 25/2008 KOBBER FORUM MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN 25/2008 Prisbelønnet, luksuriøse Stella Maris Kunsten af kobber Marie Louise Kold Kobberudsmykning og -arkitektur Helsinkis musikhus aktuel status Leder Velkommen

Læs mere

BILAG 1 SPILBESKRIVELSE, PAPER OG BRUGERSCENARIO 3 BILAG 2 REFERATER AF SAMTALER, WORKSHOPS OG FOREDRAG 17

BILAG 1 SPILBESKRIVELSE, PAPER OG BRUGERSCENARIO 3 BILAG 2 REFERATER AF SAMTALER, WORKSHOPS OG FOREDRAG 17 BILAG 1 SPILBESKRIVELSE, PAPER OG BRUGERSCENARIO 3 SPILBESKRIVELSE 3 DESIGNING AN AUDITORY W-LAN BASED GAME 7 BRUGERSCENARIO 14 BILAG 2 REFERATER AF SAMTALER, WORKSHOPS OG FOREDRAG 17 SAMTALE MED BUE VESTER-ANDERSEN

Læs mere

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag Indhold Contents Bente Ourø Rørth & Henrik Schødts 2 Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet 3 Patient Needs Our Backbone The Architects behind the Project Robert Bontempo 4 Forord: Mod

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere

MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN I 29/2010

MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN I 29/2010 MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN I 29/2010 8 Gennemsigtige inskriptioner i Letland 10 Rezidence Zabehlice sports- og fritidscenter, Prag 22 Cipea-villa, Nanjing, Kina 26 En bronzehimmel en flydende trappe

Læs mere

DEN INTEGREREDE FACADE THE INTEGRATED BUILDING ENVELOPE

DEN INTEGREREDE FACADE THE INTEGRATED BUILDING ENVELOPE DEN INTEGREREDE FACADE THE INTEGRATED BUILDING ENVELOPE Udvikling af et præfabrikeret, modulbaseret facadesystem Development of a pre-fabricated, modular façade system 2009 Dansk Arkitektur Center Udgivet

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning U N I VERSITET publikationer This is numbers 1-2 in the fourth volume in a series of publications of educational development projects made by participants in the teacher development course for assistant

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre

Copenhagen Plant Science Centre Copenhagen Plant Science Centre Konkurrenceprogram Competition Brief Indhold Forord...2 Invitation...4 Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre...6 Vision...7 Vejledende rumprogram...40 Rumprogrambeskrivelse...42

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Kim Buck. Jorunn Veiteberg. Det er tanken, der tæller It s the Thought That Counts

Kim Buck. Jorunn Veiteberg. Det er tanken, der tæller It s the Thought That Counts Kim Buck Jorunn Veiteberg Det er tanken, der tæller It s the Thought That Counts Jorunn Veiteberg Tak til: Thanks to: Oak Foundation Bergiafonden Toyota-Fonden Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af

Læs mere

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international ordha 2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008 cph city and port development The City of

Læs mere

KOBBER FORUM. Boligbebyggelser på Frederikskaj i København. Nyt kobber til Roskilde Domkirke. En stor sportsbygning i Budapest

KOBBER FORUM. Boligbebyggelser på Frederikskaj i København. Nyt kobber til Roskilde Domkirke. En stor sportsbygning i Budapest KOBBER FORUM MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN 26/2009 Boligbebyggelser på Frederikskaj i København Nyt kobber til Roskilde Domkirke En stor sportsbygning i Budapest Accordia Britisk boligprojekt Velkommen

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V 2012 Danish Design Award 2012 udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V T +45 3369 3369 F +45 3369 3300 design@ddc.dk www.ddc.dk isbn

Læs mere

FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS:

FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS: FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS: Svein Hertel-Aas (2, 10, 32, 40, 41, 44, 54, 55, 56, 64), Agnete Schlichtkrull (5, 6, 15, 27, 60), Carsten Snejbjerg (5, 6), Adam Mørk (28), HBG UK Ltd. (37), Åke Lindman (41),

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

unatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia

unatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia unatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia greenlands national gallery of art Grønlands Nationalgalleri for Kunst invited design competition indbudt projektkonkurrence jury report february 2011 dommerbetænkning

Læs mere

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA FORM SIGNAGE ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA MICHAELIS RUTH CAMPAU SIMON CALLERY TORGNY WILCKE

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

LOST IN INNOVATION? NOT WITH DESIGN AS THE DRIVING FORCE

LOST IN INNOVATION? NOT WITH DESIGN AS THE DRIVING FORCE LOST IN INNOVATION? NOT WITH DESIGN AS THE DRIVING FORCE Lost in innovation? Ikke hvis design driver værket INTRO The world is changing, and major social challenges are waiting around the corner. Welfare

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

Kobberdifferentiering

Kobberdifferentiering LEDERE Kobberdifferentiering Denne udgave samler en eklektisk blanding af nye bygninger, hvor kobber og kobberlegering spiller en central rolle i det arkitektoniske udtryk. Den kan betragtes som en typologisk

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere