NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal halvår 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014"

Transkript

1 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal halvår 2014

2 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal 2015 Gnst. afgørelsestid - antal - - pct. - - antal - - pct. - - mdr. - - udvikl. -⁶ Straffesager % % Nævningesag 4,5-1,2 Civile sager % % Domsmandssag 4,0 0,2 Fogedsager % % Alm. civil sag m. HFH 16,1-0,3 Skiftesager % % Småsager m. HFH 8,7-0,2 Notarialforretninger % Alm. fogedsag 2,1 0,2 Tinglysning ( hele1.000) % % Konkursboer 4 15,4 0,0 DE OVERORDNEDE RETTER INKL. SØ- OG HANDELSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal 2015 Gnst. afgørelsestid - antal - - pct. - - antal - - pct. - - mdr. - - udvikl. -⁶ Højesteret 3 Højesteret Civile sager 44 22% 47-32% Civil ankesag m. mundtlig HFH 21,6 1,2 Straffesager 12 50% 16 14% Straffeankesag m. HFH 3,2-0,7 Landsretterne 3 Landsretterne 5 Civile sager % % Civil 1. instanssag 23,4-2,8 Straffesager % % Civil ankesag 14,6 0,5 Sø- og Handelsretten Nævningeankesag 6,3-1,5 Civile sager % % Straffeankesag 6,5-0,1 Skiftesager % % Sø- og Handelsretten 5 1) Fogedsager inkluderer også tvangsauktioner. 2) Skiftesager udgøres af dødsboskiftesager og insolvensskiftesager. 3) Inkluderer civile kæremål og straffekæremål. 4) Inkluderer også konkurssager behandlet af Sø- og Handelsretten. 5) Omfatter hovedforhandlede sager. 6) Udviklingen er fastlagt som forskellen i den gennemsnitlige afgørelsestid mellem 1. kvartal 2015 og ) Rød betyder, at sagsbunken er øget, gul betyder, at den er uændret, mens grøn viser, at sagsbunken er reduceret. Civil 1. instanssag 30,8 4,7 2

3 NØGLETAL: INDEKS FOR ANTAL MODTAGNE SAGER I 1. KVARTAL Straffesager Byretterne Landsretterne Højesteret Civile sager Byretterne Sø- og Handelsretten Landsretterne Højesteret Diverse Note: 1. kvartal 2008 = indeks Diverser sagstyper Fogedsager Skiftesager Notarialforretninger Tinglysning 3

4 NØGLETAL: GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID (MDR.) Straffesager 5 Civile sager (hfh.) BR - nævningesag BR- domsmandssag LR- nævningesag LR - straffeanke HR - straffeanke BR - alm. civil sag LR - civil ankesag LR - civil 1. instans HR - civil ankesag SH - civil 1. instans 3,5 16 3,0 14 2,5 12 2,0 1, ,0 4 0,5 0,0 Fogedsager Alm. fogedsag Særlig fogedsag Betalingspåkrav Tvangsauktioner 2 0 Skiftesager Tvangsopløsning Konkurs Uskiftet bo Gældssanering Ægtefælleskifte 4 Note: Sagsbehandlingstiden er opgjort for helårene og for 1. kvartal 2015.

5 SUPPLERENDE TALMATERIALE OM 1. KVARTAL 2015

6 SAGSFLOW BYRETTERNE: STRAFFESAGER OG CIVILE SAGER - absolutte tal - - indeks (1. kvartal 2008 = indeks 100) - Modtagne straffesager nævningesager sager med domsmænd sager uden domsmænd² tilståelsessager Afsluttede straffesager nævningesager sager med domsmænd sager uden domsmænd² tilståelsessager (absolutte tal) - indeks (1. kvartal 2008 = indeks 100) - Modtagne civile sager almindelige sager boligretssager småsager forældreansvarssager³ ægteskabssager Afsluttede civile sager almindelige sager boligretssager småsager forældreansvarssager³ ægteskabssager ) Underkategorierne er ikke udtømmende og summer derfor ikke op til det samlede antal straffesager/civile sager. 2) Der blev i 2012 modtaget et meget stort antal bødesager pga. en ændret rykkerprocedure hos politiet som led i implementeringen af den forenklede bødesagsproces. Proceduren blev i efteråret 2012 justeret, så politiet igen sender en rykker ved bødeforlæg, inden sagen indbringes for retten. 3) Forældreansvarssager blev introduceret i 2008, og der blev kun afsluttet få sager om forældreansvar i er derfor sat til indeks 100 for denne sagstype. 5

7 SAGSFLOW BYRETTERNE: FOGEDSAGER, SKIFTESAGER OG SAMLET - absolutte tal - - indeks (1. kvartal 2008 = indeks 100) - Modtagne fogedsager¹ almindelige fogedsager betalingspåkrav ² særlige fogedsager tvangsauktioner Afsluttede fogedsager¹ almindelige fogedsager betalingspåkrav ² særlige fogedsager tvangsauktioner absolutte tal - - indeks (1. kvartal 2008 = indeks 100) - Modtagne skiftesager insolvensskiftesager dødsboskiftesager Afsluttede skiftesager insolvensskiftesager dødsboskiftesager Notarialforretninger Alle modtagne sager Alle afsluttede sager ) Underkategorierne er ikke udtømmende og summer derfor ikke op til det samlede antal fogedsager. 2) Den 1. oktober 2011 blev beløbsgrænsen for betalingspåkravssager hævet fra kr. til kr. - absolutte tal - - indeks (1. kvartal 2008 = indeks 100) - 6

8 VERSERENDE SAGER BYRETTERNE: DE ENKELTE SAGSOMRÅDER OG SAMLET Ultimo perioden - absolutte tal - - indeks (2008 = indeks 100) - Straffesager¹ nævningesager sager med domsmænd sager uden domsmænd tilståelsessager Civile sager¹ almindelige sager boligretssager småsager forældreansvarssager ægteskabssager Ultimo perioden - absolutte tal - - indeks (2008 = indeks 100) - Fogedsager¹ almindelige fogedsager betalingspåkrav særlige fogedsager tvangsauktioner Skiftesager insolvensskiftesager² dødsboskiftesager Ultimo perioden - absolutte tal - - indeks (2008 = indeks 100) - Samlet ) Underkategorierne er ikke udtømmende og summer derfor ikke op til det samlede antal sager. 2) Insolvensskiftesager omfatter kun sager ved byretterne. Sø- og Handelsretten behandler insolvensskiftesager i Storkøbenhavn. 7

9 SAGSBEHANDLINGSTID - BYRETTERNE: STRAFFESAGER OG CIVILE SAGER - gnst. antal mdr. - Straffesager nævningesager¹ 5,9 4,5 4,8 5,7 4,5 sager med domsmænd 4,5 4,2 3,8 3,8 4,0 sager uden domsmænd² 2,5 1,2 1,1 1,0 1,0 tilståelsessager 3,7 3,2 2,6 2,5 2,7 1) Som følge af det lave antal nævningesager kan tilfældige udsving i sagsbehandlingstiden for enkelte sager påvirke den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. 2) Indførelsen af den forenklede bødesagsproces i efteråret 2011 har medført en afkortning i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. - gnst. antal mdr. - Civile sager almindelige sager 10,3 11,6 11,2 10,8 10,6 - hovedforhandlede 19,4 19,0 17,7 16,4 16,1 boligretssager 9,7 10,9 9,1 12,0 15,6 - hovedforhandlede 17,9 16,7 15,1 15,8 15,2 småsager 4,0 3,9 3,5 3,6 3,6 - hovedforhandlede 10,5 9,9 9,0 8,9 8,7 forældreansvarssager 5,7 5,3 4,9 4,7 4,9 - hovedforhandlede 6,9 6,3 5,9 5,6 5,7 ægteskabssager 4,5 4,2 4,4 3,9 4,6 - hovedforhandlede 5,0 4,5 4,7 4,3 4,7 8

10 SAGSBEHANDLINGSTID - BYRETTERNE: FOGEDSAGER OG SKIFTESAGER - gnst. antal mdr. - Fogedsager almindelige fogedsager 2,5 2,2 1,9 1,9 2,1 betalingspåkrav 2,7 2,2 2,0 2,0 2,1 særlige fogedsager 1,8 1,7 1,4 1,4 1,4 tvangsauktioner 3,3 3,0 2,8 3,0 2,8 - gnst. antal mdr. - Dødsboskiftesager boudlæg 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 uskiftet bo 2,5 2,5 2,5 2,7 2,7 udlagt til efterlev. ægtef. 2,0 2,3 2,4 2,4 2,3 forenklet privat skifte 2,1 2,0 2,1 2,2 2,3 Insolvensskiftesager¹ rekonstruktioner - 4,7 5,0 5,0 4,4 gældssanering 6,0 6,0 6,2 5,3 5,1 konkurs 13,0 14,9 15,0 15,1 15,0 tvangsopløsning 3,9 3,5 3,6 3,6 3,9 ægtefælleskifte 9,5 7,1 7,6 7,1 8,0 1) Insolvensskiftesager omfatter kun sager ved byretterne. Sø- og Handelsretten behandler insolvensskiftesager i Storkøbenhavn. Rekonstruktioner erstattede betalingsstandsning og tvangsakkord pr. 1. april Sagsbehandlingstiden er ikke vist for 2011, da der ikke er et helt år at måle på. 9

11 SÆRLIG VOLD OG VOLDTÆGT Særlige voldssager Antal afsluttede sager andel afsluttet inden 37 dg. 54% 49% 53% 48% 41% - andel afsluttet inden 60 dg. 68% 65% 66% 61% 52% Voldtægtssager Antal afsluttede sager andel afsluttet inden 37 dg. 24% 42% 42% 35% 24% - andel afsluttet inden 60 dg. 50% 64% 58% 49% 30% AKTIVITET - BYRETTERNE 1. kvartal absolutte tal - - indeks - Samlet aktivitet¹ ,8 - straffesager ,3 - civile sager ,0 - fogedsager ,2 - tvang ,4 - skiftesager ,7 - dødsbo ,5 - notarialforretninger ,6 1) Med virkning fra 2015 er sagsvægtningsmodellen justeret er genberegnet efter den nye vægtningsmodel. 10

12 SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTID VED TINGLYSNINGSRETTEN - absolutte tal (hele 1.000) - - indeks (1. kvartal 2008 = indeks 100) - Anmeldelser til tinglysning Afsluttede sager Verserende sager 1,3 2,5 1,7 1,5 2, målopfyldelse i pct. - Sager afsluttet inden for 10-dages fristen 97% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 11

13 SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTID VED SØ- OG HANDELSRETTEN - absolutte tal - - indeks (1. kvartal 2008 = indeks 100) - Modtage civile sager¹ instanssager øvrige sager Afsluttede civile sager¹ instanssager øvrige sager Verserende civile sager¹ instanssager øvrige sager absolutte tal - - indeks (1. kvartal 2008 = indeks 100) - Modtagne insolvensskiftesager konkurssager gældssaneringssager tvangsopløsningssager Afsluttede insolvensskiftesager konkurssager gældssaneringssager tvangsopløsningssager gnst. antal mdr. - Sagsbehandlingstid Civile 1. instanssager 21,7 21,5 24,8 26,1 30,8 Øvrige civile sager 6,3 7,2 12,0 8,7 6,1 Konkurssager² ,7 15,9 16,2 Gældssaneringssager² - - 4,6 4,8 5,1 Tvangsopløsningssager² - - 3,7 3,9 3,5 1) Sø- og Handelsretten har foretaget en kvalitetssikring af statistikken. Som en konsekvens af denne ændring er der lavet nye statistiktræk helt tilbage til 2009, hvorfor nogle tal kan have ændret sig. Verserende sager er målt ved udgangen af helårene samt 1.kvartal ) Det var først muligt at måle sagsbehandlingstiden for insolvensskiftesager fra

14 SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTID VED LANDSRETTERNE - absolutte tal - - indeks (2008 = indeks 100) - Modtage civile sager instanssager ankesager kæremål Afsluttede civile sager instanssager ankesager kæremål Verserende civile sager⁴ instanssager ankesager kæremål absolutte tal - - indeks (2008 = indeks 100) - Modtagne straffesager nævningesager⁵ øvrige ankesager kæremål Afsluttede straffesager nævningesager øvrige ankesager kæremål Verserende straffesager⁴ nævningesager øvrige ankesager kæremål gnst. antal mdr. - Civile 1. instanssager¹ 16,7 18,4 22,7 26,2 23,4 Civile ankesager² 10,9 11,8 12,5 14,1 14,6 Civile kæremål³ 1,5 1,6 1,8 1,7 1,8 Nævningesager 5,8 7,1 6,7 7,9 6,3 Straffeankesager 5,0 5,2 6,6 6,6 6,5 Straffekæremål 9,0 9,2 14,3 11,5 12,3 1) Sagsbehandlingstiden for de hovedforhandlede civile 1. instanssager for 2011 til 1. kvartal 2015 gælder kun for den del af sagerne, der er anlagt efter 1. januar ) Omfatter hovedforhandlede civile ankesager om økonomi mv. og småsager. Der er lavet nye kørsler for i begyndelsen af 2014, da et mindre antal småsager ikke blev fanget rigtigt i statistikmodulet. Disse nye kørsler er lagt til grund i ovenstående. 3) Sagsbehandlingstiden for civile kæremål omfatter alle kæremål. 4) Verserende sager er målt ved udgangen af helårene samt 1. kvartal ) Modtagne nævningesager har indeks 2009= 100, da landsretterne ikke modtag nogen nævningesager i

15 SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTID VED HØJESTERET - absolutte tal - - indeks (2008 = indeks100) - Modtagne civile sager civile ankesager civile kæresager Afsluttede civile sager civile ankesager civile kæresager absolutte tal - - indeks (2008 = indeks100) - Modtagne straffesager straffeankesager straffekæresager Afsluttede straffesager straffeankesager straffekæresager gnst. antal mdr. - Civile ankesager - mundtlig hfh. 28,7 23,2 22,1 20,4 21,6 Straffeankesager m. hfh. 5,8 6,3 3,2 3,8 3,2 14

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 RETSPLEJELOVENS 148B

Læs mere

TEKNISK NOTE NR. 15. Direkte omkostninger ved kriminalitet i Danmark

TEKNISK NOTE NR. 15. Direkte omkostninger ved kriminalitet i Danmark TEKNISK NOTE NR. 15 Direkte omkostninger ved kriminalitet i Danmark Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Opgaven... 3 1 Indledning... 4 2 Omkostninger ved politi, retsvæsen og kriminalforsorg...

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere