e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af:"

Transkript

1 e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af: Udarbejdet for Europa-Kommissionen, Generaldirektorat for Erhvervspolitik

2 Indholdsfortegnelse OM PROJEKTET...2 TAK TIL...2 FORORD...3 INDLEDNING...4 E-KOMPETENCER PROGNOSER OG SCENARIER...6 VIGTIGHEDEN AF E-LEDELSE...10 ANBEFALEDE TILTAG...20 Anbefaling 1: Tag kontakt til en bredere gruppe af interessenter med henblik på at skærpe kravene til e-ledelseskompetencer...21 Anbefaling 2: Overvåg regelmæssigt efterspørgslen og udbudet af e-ledelse...22 Anbefaling 3: Udvikl og gør brug af pensumskrav ift. e-ledelse...23 Anbefaling 4: Skab nye formater og partnerskaber ift. at undervise i e-ledelseskompetencer...24 Anbefaling 5: Tilpas tiltag ift. udvikling af e-ledelseskompetencer til fremmelsen af iværksætteri i hele EU...25 Anbefaling 6: Frem e-ledelse ift. iværksætteri og skabelse af nye firmaer...26 Anbefaling 7: Skab opmærksomhed om vigtigheden af e-ledelseskompetencer ift. innovation, konkurrenceevne og arbejdsevne...27 OVERSIGT (bagside)...28 Om undersøgelsen I 2012 samarbejdede empirica, IDC og INSEAD om en undersøgelse for Europa- Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik. Formålet med undersøgelsen, som havde titlen e-skills for Competitiveness and Innovation: Vision, Roadmap and Foresight Scenarios, var at skabe en vision for Europas e-kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation. Samtidig var formålet at undersøge forskellige måder til at møde de nuværende og fremtidige udfordringer. I undersøgelsen var der særligt fokus på e-ledelseskompetencer. Den heraf følgende analyse, køreplanen og handlingsplanerne koncentrerer sig om hvordan Europa kan gribe mulighederne for at at skabe innovation, ny teknologi og nye former for organisation og produktion og samtidig opfylde kravene til vækst. Tak til Dette projekt ville ikke have været muligt og Industry Directorate General, Services uden den store indsats og deltagelse af Industry Directorate, Key Enabling mange mennesker. Vi takker for hjælpen og bidragene fra Steering Committee, der består af Martin Curley, Vice President og Director INTEL Labs Europe; Annabelle Gawer, Assistant Professor i Strategy og Innovation ved Imperial College Business School; Peter Technologies og IKT Unit. Sidst men ikke mindst er vi meget taknemmelige for de mange eksperter, som tog sig tid til at tale med os samt deltage i projektets workshops, på trods af deres vigtige arbejde med at fremme e-kompetencer. Hagedoorn, Secretary General hos EuroCIO; og Elmar Husmann, Senior Managing Consultant hos IBM. Inden for Europa-Kommissionen (EU), var vores kontaktperson André Richier, Enterprise 2 e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Kolofon: Denne brochure er skabt af INSEAD elab for Europa-Kommissionen og Generaldirektorat for Erhvervspolitik. Den er en offentliggørelse af undersøgelsen e-skills for Competitiveness and Innovation: Vision, Roadmap and Foresight Scenarios, som blev gennemført af empirica, IDC og INSEAD elab. Juridisk bemærkning: Hverken Europa- Kommissionen eller en person, som handler på dennes vegne, kan gøres ansvarlig for brugen af den information som denne offentliggørelse indeholder. Det samme gælder ift. enhver fejl som forekommer på trods af omhyggelig gennemlæsning og korrektur. Denne offentliggørelse afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning eller position. EU, 2013 Gengivelse er tilladt, så længe kilden er nævnt. Ift. brug/gengivelse af ophavsretsligt beskyttet materiale som stammer fra en tredje part, og som er markeret sådan, skal der indhentes tilladelse fra indehaveren(e) af ophavsretten.

3 Forord Der er store muligheder for at skabe jobs og vækst. De muligheder skal Europa udnytte. antonio Tajani, Vice President i Europa-Kommissionen Fra branchen og andre interessenter, er der tydelige tegn på at efterspørgslen på IKTrelaterede stillinger (digitale jobs) kommer til at stige endnu hurtigere de kommende år. I modsætning hertil, vil der de kommende år være et fald i antallet af IKT-kandidater fra universiteter. Da der samtidig vil være en del IKT-ansatte, der går på pension, vil det true IKT-jobbenes vækstpotentiale. I Europa er der et stort potentiale for skabelse af jobs. Det potentiale skal Europa udnytte. Europa, nationale regeringer og andre interessenter har mulighed for at skabe op til IKT-jobs indtil 2015, et antal som markedet er klart til at optage. Det vil lukke det forudsagte hul ift. e-kompetencer. Og det var det, der var temaet på top konferencen e-skills and Education, der blev afholdt d marts Her lancerede præsident Barroso Grand Coalition for Digital Jobs. Erfaringer fra tidligere har vist, at IKTrelaterede stillinger er meget bedre sikrede mod kriser end de fleste andre typer af jobs. Markedet optager mere end den årlige produktion af IKT-kandidater fra uddannelsesinstitutioner. Som følge heraf er en investering i e-kvalifikationer i dag forbundet med endnu større muligheder og mindre risici. Den stigende betydning af IKT, både for firmaers drift og innovation, er en mulighed for eksperter som har e-kvalifikationer dvs. både er IKT- og forretningskyndige. Disse kompetencer er afgørende ift. at skabe jobs for eksisterende virksomheder gennem innovation og vækst, men også ift. selvskabte jobs gennem iværksættere (inkl. sociale iværksættere), som bruger teknologien til at skabe nye produkter, tjenester og forretninger. At eksperter med e-kvalifikationer bliver mere og mere vigtige særligt e-ledere betyder samtidig at et stort antal af interessenter bliver interesseret og involveret i at sikre, at efterspørgslen er veldefineret og velbeskrevet, samt at udbudet er tilstrækkeligt. Da Kommissionen lancerede de første tiltag med henblik på at sikre, at Europa har nok eksperter med e-kvalifikationer til at forblive innovativ og konkurrencedygtig, fungerede det primært ift. de aktører der er mest interesserede særligt IKT-branchen og IKT-servicesektoren. Siden da har firmaer investeret endnu mere i IKT, og har digitaliseret endnu flere forretningsprocesser, produkter og tjenester. Det har betydet, at vi har øget indsatsen og begyndt at samarbejde med Chief Information Officers o.l. dvs. med ledere, som er ansvarlige for at sikre at deres firmaer, (uafhængigt af om der er tale om IKT-sektoren eller ej, primært i mellemstore og store firmaer), maksimerer den værdi der bliver skabt af IKT. Endnu flere interessenter bliver involveret. Lanceringen af Grand Coalition for Digital Jobs afspejler netop denne udvikling. Resultaterne af undersøgelsen fra INSEAD, empirica og IDC viser, at e-ledere er afgørende aktører ift. alle former for organisationer, og Europa har adskillige succesfulde eksempler på hvordan der uddannes eksperter med e-kvalifikationer. De næste trin kommer til at bestå i at samarbejde med flere forskellige interessenter inden for Grand Coalition konteksten mhp. at indarbejde anbefalingerne og hurtigt udbygge de eksisterende successer. Kommissionen ser frem til også fremover at bidrage til at sikre, at Europa har de rigtige eksperter i et passende antal, samt at lederne er innovative og konkurrencedygtige. Undersøgelse af e-ledelse 3

4 Indledning For at en organisation kan være innovativ og konkurrencedygtig i disse tiders globale digitale økonomi, kræver det at den investerer i informations- og kommunikationsteknologier (IKT). Men uden de nødvendige kvalifikationer ift. effektivt at omsætte disse teknologier, risikerer firmaer at miste deres investeringer, og miste afgørende muligheder for vækst og konkurrenceevne. Resultater fra en nylig undersøgelse fra INSEAD elab gør det helt klart. De fremhæver, at hvis firmaer har adgang til eksperter med e-kompetencer, såsom forretningsarkitekter, risiko- og sikkerhedseksperter og programudviklere, og hvis de investerer mere i nye teknologier, så kan sandsynligheden for at blive konkurrencedygtige stige til det dobbelte. Omvendt er det sådan, at hvis firmaer med utilstrækkelige e-kvalifikationer foretager betydelige investeringer i ny teknologi, så stiger sandsynligheden for bedre resultater ikke tværtimod risikerer de at miste deres investeringer i den nye teknologi, og de risikerer at miste deres fordel i konkurrenceevne. Figur 1 viser ét ud af mange eksempler på sammenhængen mellem teknologi, kvalifikationer og resultater. I undersøgelsens datamateriale som danner grundlaget for disse resultater, var 46% firmaer som investerede få penge i cloud-baserede tjenester (dvs. de brugte mindre end 10% af deres samlede IKTbudget på cloud-baserede tjenester), 30% investerede mange penge i cloud-baserede tjenester, og de resterende 24% (vises ikke i nedenstående diagram) investerede ikke i cloud-baserede tjenester. 1 INSEAD elab. (2013). Building Competitiveness and Business Performance with ICT: How investments in new technology can make companies more competitive. A research report developed in collaboration with AT&T. Available at Figur 1: Fordele ved at have tilstrækkelig adgang til e-kvalifikationer; risiko ved ikke at have tilstrækkelig adgang Within group, % of firms that are competitively agile 72% 72% were competitively agile 42% 42% were competitively agile 36% 36% were competitively agile 46% of participants were Low Investors in Cloud 13% of participants were High Investors in Cloud with Weak Technical Talent 17% of participants were Low Investors in Cloud with Strong Technical Talent Size of Each Group Type (% of total sample) 46% 13% 17% 4 e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation

5 Inden for gruppen, der investerede få penge, var kun 36% konkurrencedygtige dvs. sammenlignet med gennemsnittet reagerer de hurtigere og mere effektivt ift. lokale muligheder eller farer. Fordele ved at have et tilstrækkeligt antal teknikfokuserede medarbejdere: Ud af det samlede datamateriale består 70% af firmaer, der investerede mange penge i cloud-baserede tjenester, og som også havde gode tekniske kvalifikationer. Ud af firmaerne i denne gruppe, var 72% konkurrencedygtige. Risiko ved ikke at have et tilstrækkeligt antal teknikfokuserede medarbejdere: Firmaer, som investerer mange penge i cloud-baserede tjenester, og som samtidig ikke har et tilstrækkeligt antal teknikfokuserede medarbejdere, udgør 13% af det samlede datamateriale og 44% af de firmaer, som investerer mange penge i cloud-baserede tjenester. Forskningsresultaterne viser, at disse firmaer, som investerer mange penge, ikke statistisk set har en større sandsynlighed for at være konkurrencedygtige end de firmaer, der investerer få penge i cloudbaserede tjenester. Facit er, at firmaer som investerer mere i cloud-baserede tjenester, men samtidig ikke har tilstrækkelig adgang til teknologiske kompetencer, risikerer at miste deres investeringer i cloud-baserede tjenester. Ledere, iværksættere, og virksomhedschefer skal have e-kompetencer for at kunne vokse, eksportere og være koblet til det globale digitale marked. I en digital økonomi, er kompetencer inden for e-ledelse helt afgørende. at have stærke e-kompetencer er ikke kun en fordel ift. konkurrenceevnen det er nødvendigt for at undgå at miste investeringer i IKT. Det gælder ift. alle former for organisationer uafhængigt af størrelse eller sektor. Denne rapport fremhæver de vigtigste resultater fra undersøgelsen e-skills for Competitiveness and Innovation: Vision, Roadmap and Foresight Scenarios. Undersøgelsens hovedformål er at hjælpe med at reducere mangler, huller og uoverensstemmelser ift. innovation i Europa, samt at levere pålidelige og fordomsfrie empiriske beviser ift. udbudet og efterspørgslen efter forskellige former for IKT-relaterede kompetencer i Europa under forskellige socioøkonomiske forhold. Undersøgelsen har særligt fokus på de højere kompetence-niveauer ift. innovation (det vi kalder e-ledelseskompetencer ). Efter at have beskrevet en syntese til analysen af udbudet og efterspørgslen af IKTeksperter og IKT-brugeres kompetencer, vil vi i resten af dette dokument fokusere på e-ledelseskompetencer samt syv anbefalede tiltag. Michel Catinat, Head of Unit Key Enabling Technologies and ICT hos Generaldirektorat for Erhvervspolitik, Europa-Komissionen Undersøgelse af e-ledelse 5

6 e-kompetencer Prognoser og scenarier Øget mangel på arbejdskraft: Selv under krisen er det sådan, at efterspørgslen på IKT-medarbejdere stadig overstiger udbudet. Denne forskel er en mulighed for at skabe jobs, en mulighed som Europa bør udnytte. I 2011 var der 6.67 millioner IKTmedarbejdere, hvilket er 3,1% af den samlede arbejdsstyrke. Denne andel er vokset de seneste årtier og vil fortsat vokse i fremtiden. Mellem år 2000 og 2010 voksede IKT-arbejdsstyrken gennemsnitligt med 4,26% om året. Selv i tider med økonomisk og financiel krise, hvilket har kendetegnet Europa siden slutningen af 2008, har væksten stadig ligget på 2,65%. Efterspørgslen synes at være særlig stor ift. e-ledere. Ud af de ca ledige stillinger ift. EU-27 i 2012, finder vi ledige stillinger ift. kvalifikationer, der har at gøre med IKT management og forretningsarkitektur. Derudover, er denne forskel uforholdsmæssig stor ift. små og mellemstore virksomheder: 70% af de ledige stillinger kan findes ift. denne type af virksomhed, som altså efterspørger IKTkompetencer i langt højere grad end store virksomheder. Det er dog sådan, at det ser ud som om at lysten til at forfølge en IKT-karriere er faldende hos de yngre generationer. Siden 2005, har antallet af kandidater fra datalogi været støt faldende i Europa. Dette fald virker endnu mere intensivt, idet et stigende antal IKT-medarbejdere går gå pension. Facit er: Europa producerer ikke tilstrækkeligt med IKT-kandidater ift. at kunne opfylde efterspørgslen. Resultaterne fra en repræsentativ empirisk undersøgelse af CIO er og HR managers i otte europæiske lande i 2012, viser at det forventede antal af ledige stillinger når det udregnes ift. hele Europa (EU-27) anslåes at komme til at være ca i 2012 Innovation er afgørende ift. at være konkurrencedygtig. Der er primært tre aspekter ift. at være innovativ på en effektiv måde: Strategi, kvalifikationer og værktøjer. For det meste er det senior management teamet der er ansvarlig for disse tre aspekter. Federico Flórez, Chief Information and Innovation Officer, Ferrovial Federico Flórez, Chief Information and Innovation Officer, Ferrovial 6 e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation

7 Fremtidige mangler: Scenariebaseret prognose af ICT practitioner and professional skills i Europa Den mest sandsynlige udvikling ift. efterspørgsel og udbud af e-kompetencer i Europa blev vurderet af empirica på baggrund af adskillige scenariebaserede prognoser. Ifølge et stille vækst -scenarie blev de manglende e-kompetencer vurderet til i 2015, sammenlignet med de nuværende Ifølge et mere optimistisk tilbage til tilliden scenarie, vurderes det teoretiske antal af manglende IKT-stillinger til i Ethvert scenarie har indflydelse på de input og output faktorer som beregner den fremtidige efterspørgsel og det fremtidige udbud. Input faktorer er faktorer som fx antallet af IKT-kandidater som forventes at indtræde i IKT-arbejdsstyrken, samt antallet af selvlærte eller branchecertificerede medarbejdere. Output faktorer inkluderer faktorer såsom trends ift. at gå på pension eller andre exit-mønstre. Disse scenarier blev testet ved tre workshops, og eksperterne granskede herefter antagelserne og endte ud med en endelig model. Efterspørgsel ift. fremtidige e-kompetencer vil i stadigt højere grad forekomme ift. IKT-jobs på et højere niveau. Det vil bl.a. sige management, planlægning, strategi og specialiserede stillinger, der har at gøre med IKT-udvikling og mindre ift. IKT-support, -levering og -processer, fx stillinger forbundet med infrastruktur. Selv ift. de to mest sandsynlige scenarier stille vækst og tilbage til tilliden vil der være betydelig forskel mellem udbud og efterspørgsel af e-kompetencer. 2 For a signifi cantly more detailed description of the methodology used, please refer to Chapter 2 of the Final Report, available at Undersøgelse af e-ledelse 7

8 e-kompetencer Prognoser og scenarier Resultater fra scenariet stille vækst Scenariet med stille vækst indebærer økonomisk vækst med en historisk langsom vækstkurve. Mellem 2010 og 2015 antages det at BNP-væksten i Europa i gennemsnit vil have en andel på 0,92% pr. år. Moderate IT-investeringer vil afspejle sig i årlige vækstrater på 2,1% pr. år indtil 2015, med en stigende tendens fra 2014 og frem, til en gennemsnitlig vækstrate på 4,3% mellem 2015 og IT-investeringer vil bygge på hurtig udbredelse af mobile apparater, applikationer, cloud-tjenester samt andre nye modeller til levering af IT. Store dataapplikationer og -tjenester forventes at vokse betydeligt fra og med Investeringer i IT-innovation hos små og mellemstore virksomheder vil pga. langsom genopretning og den vedvarende kreditkrise kun stige langsomt. Indenfor uddannelsesområdet forventes en lille stigning i antallet af IKT-kandidater samt en vis arbejdsmobilitet. Privat støtte til uddannelse og træning vil ligge på et moderat niveau. Ift. socialområdet, vil datastyrede kommercielle tjenester på internettet, som også anvendes på mobile apparater, medføre en vis big brother risiko. Politisk forventes det, at der vil være en gradvis proces i forbindelse med en trinvis opbygning af Europa. Fortsatte forhandlinger mellem EUlandene vil medføre en gradvis og fortsat stigende proces ift. at skabe fremskridt og sammenhæng i Europa. Ift. stille vækst -scenariet, vil IKTarbejdsstyrken i Europa stige fra 6,53 millioner mennesker i 2011 og op til 7,09 millioner i 2020, hvorved 5,15 millioner mennesker vil være IKT-eksperter og 1,95 millioner vil være ansatte på IKT management niveau. Mens der kan observeres en generel trend ift. mangel på eksperter, vil der endda være en vis arbejdsløshed for eksperter i visse lande, men kun ganske få år. Grunden er den lille/manglende mobilitet i Europa. Disse lande vil primært være Polen og Spanien. Polen vil opleve et ekstraudbud, primært pga. den konstante og stærke tilvækst af nye kandidater fra servicesektoren og erhvervsuddannelser, mens Spanien fortsat vil lide under et fald i efterspørgslen. Ift. scenariet stille vækst forventes det at forskellen mellem udbud og efterspørgsel når i Dette tal kan bedst beskrives som potentiale for efterspørgsel eller jobpotentiale ift. IKT-jobs. 1,000,000 Figur 2: Prognose for udbud og efterspørgsel af e-kompetencer ift. to scenarier. 900, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Scenario: Return to Confidence Vacancies Total Practitioners Management & Architects Scenario: Cautious Growth Vacancies Total Practitioners Mangement & Architects 8 e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation

9 Resultater fra scenariet tilbage til tilliden Scenariet tilbage til tilliden skildrer et langt mere optimistisk økonomisk vækstscenarie, hvor det forventes at Europa får et opsving fra og med Det antages at BNP-væksten gennemsnitligt vil være på 1,3% mellem 2010 og Efterspørgslen vil være særligt høj ift. IKT-management-relaterede jobs, og der vil være et stigende antal af ledige stillinger ift. ekspertjobs Den økonomiske genopretning medfører et gunstigt miljø for IT-investeringer, som vil stige til 2,9% pr. år indtil 2015 og efterfølgende til en vækstrate på 5,6% mellem 2015 og Vi er vendepunktet hvor Europa virkelig kan profitere af IKT med henblik på en dramatisk øgning af produktiviteten forudsat at vi har de rigtige kvalifikationer og den rigtige ledelse. Det er den eneste vej hvor Europa kan øge sin produktivitet. Disse nye teknologier skaber som helhed jobs. Jan Muehlfeit, Chairman Europe, Microsoft Corporation I dette scenarie, er der en stigning ift. andelen og det samlede antal af jobs der har at gøre med udviklingen af applikationer. Samtidig er der en lille nedgang ift. antallet af jobs der i højere grad har at gøre med infrastruktur. Tilbage til tilliden viser en klar generel trend ift. mangel på eksperter. Hvis der vil være nogen form for arbejdsløshed ift. eksperter, vil der være tale om den naturlige arbejdsløshed på ca. 2%. I dette scenarie vil efterspørgslen på IKT-arbedere stige til over 7,47 millioner i 2020 og nå 8,99 millioner. I scenariet tilbage til tilliden forventes det at forskellen mellem udbud og efterspørgsel vil være på i At mulighederne ved en god krise ikke skal forpasses, ser vores ledere ud til at have overset. Vi gør mindre med mindre, i stedet for mere med mindre. Vi burde fokusere på hvordan vi kan genopfinde os selv. Constantijn van Oranje-Nassau, Head of Cabinet of Vice President Neelie Kroes, Europa-Kommissionen Undersøgelse af e-ledelse 9

10 Vigtigheden af e-ledelse En ny form for ledelse e-ledelse bliver mere og mere afgørende ift. organisationers innovation og konkurrenceevne. For at fremme produktiviteten og konkurrenceevnen, støtter organisationer sig i stadig højere grad til IKT i forbindelse med forretningsprocesser, innovation og ift. at stille produkter og tjenester til rådighed. Eftersom organisationer investerer mere i forretningsprocesser og teknologier, forventes det samtidig at IKT-ledere har en større forretningsforståelse, mens omvendt firmachefer forventes at være mere IKTkyndige. INSEAD s forskere har fundet ud af, at CIO ernes strategiske roller og deres IKT-grupper er vokset betydeligt. Siden 2009 har INSEAD s forskere samarbejdet med CIOnet, et europæisk CIO-netværk, med henblik på en årlig CIO-undersøgelse. Resultaterne viser alle entydigt at: CIO er bruger en væsentlig procentdel af deres tid på andet end administrering af IKT-tjenester; CIO er bruger ca. en tredjedel af deres tid på at arbejde sammen med kollegaer der ikke er IKT. Til sammenligning bruger IKT-grupper ca. en fjerdedel af deres tid på ikke- IKT-kollegaer. I begge tilfælde antager de, at den procentdel de bruger på forretningskollegaer stiger med mindst 20%; og CIO er og deres IKT-grupper regner med at bruge en mindre og mindre procentdel af deres tid på IKTtjenester. Til gengæld regner de så med at procentdelen som bruges på forretningskollegaer vil stige, lige så vel som administreringen af virksomhedens forretningsprocesser, samt arbejde med eksterne kunder og partnere vil gøre det. e-ledelse inden for e-kompetencer Kommissionen har arbejdet målrettet med at identificere det ændrede udbud og den ændrede efterspørgsel af e-kompetencer. I 2004, overtog European e-skills Forum den følgende definition på e-kompetencer (EU, 2004): IKT brugerkompetencer: De kvalifikationer der er nødvendige ift. den effektive anvendelse af IKT-systemer og -apparater af den enkelte person. IKT-brugere anvender systemer som redskaber, der hjælper dem med deres eget arbejde. Brugerkompetencer dækker over brugen af normale softwareredskaber samt specialiserede redskaber, som supplerer forretningsfunktioner inden for branchen. IKT ekspertkompetencer: De kvalifikationer der er nødvendige ift. research, udvikling, design, strategisk planlægning, management, rådgivning, marketing, salg, integration, installering, administrering, vedligeholdelse, support og servicering af IKT-systemer. E-forretningskompetencer (også beskrevet som e-ledelse): De kvalifikationer der er nødvendige for at kunne udnytte mulighederne ved IKT, særligt internettet; med henblik på at sikre at forskellige former for organisationer er mere effektive og yder mere; til at undersøge mulighederne for nye måder at håndtere forretningsmæssige, administrative og organisatoriske processer; og/eller til at oprette nye forretninger. Indenfor rammen af denne undersøgelse har vi konsulteret en lang række interessenter og eksperter, hvilket har ført os frem til følgende definition af e-ledelse. e-ledelse er opnåelsen af et mål vha. IKT gennem human resources og brug af IKT. e-ledere er kendetegnet ved at være ledere som benytter sig af teknologi med henblik på at nå et IKT-aktiveret mål. 3 Aral, Brynjolfsson and Wu 2012; Brynjolfsson and Saunders 2010; Hunter and Westerman 2010; and Weil and Ross For recent examples, see Austin et al. 2009; Fonstad 2011, 2012; Peppard 2010, 2013; Spitze and Lee 2012; Woerner and Weill (2009). 5 Fonstad (2012). Three ways to thrive: How Chief Information Offi cers are enabling their organizations to grow and strengthen in today s challenging economy. An annual report on the expanding strategic roles of ICT professionals, developed by INSEAD elab in collaboration with CIONET 10 e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation

11 I arbejdet med at vise hvorfor efterspørgslen på e-ledere har overhalet udbudet, har INSEAD s forskere beskrevet mange organisationer som pga. forskellig anvendelse af IKT har øget deres konkurrenceevne betydeligt. I det følgende vil vi beskrive to af dem, AkzoNobel og Coca-Cola Europe. I 2012 vandt Pieter Schoehuijs, CIO for AkzoNobel, titlen som årets CIO ift. forretningsprocess-orienteret ledelse. Han fik prisen for hans rolle ift. at skabe en ny generation af e-ledere indenfor og udenfor firmaet. For at forbedre effektiviteten og for at opnå en positiv synergieffekt, besluttede senior management hos AkzoNobel for ca. 8 år siden at omdanne firmaet fra et financielt holding firma bestående af flere separate forretningsdele og til en mere matrixstruktureret organisation, hvor de enkelte forretningensdele blev koordineret. Ændringen skete idet senior management ønskede et firma med en bedre konkurrenceevne, som havde lettere ved at komme ind på nye markeder. IKT var helt afgørende ift. denne ændring. Idag har IKT-gruppen hos AkzoNobel et årligt driftsbudget på 30mn EUR og de er ansvarlige for alle firmaets systemer. Det omfatter også de systemer, der støtter funktionelle organisationer, såsom finansafdelingen, forsyningskæden, HR og den juridiske afdeling. Ca. 930 mennesker arbejder med IKT i 43 lande over hele verden. Denne massive konsolidering har, kombineret med en udvidet brug af eksterne serviceudbydere, har grundlæggende ændret de kompetencer som IKT Group hos AkzoNobel har brug for. Tidligere var der stærkt brug for mennesker med teknisk know how, som forstod at installere servere, admistrere systemer og anvende patches. Idag er der mere brug for eksperter som er specialiserede i service delivery management, systemplanlægning (fx forretningsarkitektur) og forretningsprocesser. Hos Coca-Cola Company, tager Europe CIO Sabine Everaet og hendes hold bestående af 45 specialister sig af alle de IKT-behov der ikke er udliciteret i Europa. For et globalt firma som i 2011 skabte en indtægt på mere end 46,5 milliarder EUR, ses Everaet og hendes gruppe som en central forretningspartner ift. at identificere risici og indbyrdes afhængighed ved komplekse programmer. Hermed har de et arbejdsomfang der er væsentligt mere omfattende end de klassiske IKT-projekter. De opnåede udelukkende deres udvidede strategiske roller efter at have forbedret IKT-processer, og efter at have udvidet centrale forretningsprocesser. Everaet har forbedret kvalifikationerne hos hele IKTholdet ved at støtte at de indtager rollen som high-level business-ikt relationship managers. Everaet forklarer, Jeg opmuntrer virkelig mine folk til at arbejde med forretningsdelene, arbejde med senior management af aftapperne, arbejde med firmaet, forstå hvilken dynamik der er, se tingene fra deres perspektiv, lære at kombinere de forskellige punkter og få et holistisk syn. Undersøgelse af e-ledelse 11

12 Vigtigheden af e-ledelse Effektive e-ledere er i stand til at lede grupper og betjene teknologiske systemer på en måde som både skaber lokal og global efterspørgsel. I 1961 offentliggjorde W.C.H. Prentice en artikel om Understanding Leadership i Harvard Business Review (HBR), som viste sig at være så relevant, at det velrenomerede tidsskrift gentrykte den igen i I artiklen kommer Prentice med følgende definition af ledelse (Prentice 2004: 102-3): Ledelse er opnåelsen af et mål gennem brug af menneskelige assistenter. Den mand, der er succesfuld ift. at organisere sine menneskelige samarbejdspartnere sådan så bestemte mål bliver nået, er en leder. En stor leder, er en som kan gøre sådan, dag efter dag, år efter år, og under en lang række af vilkår. Siden Prentice begyndte at studere dette spændende forskningsobjekt, har der været omfattende forskning om ledelse, som har identificeret kritiske aktiviteter og kvalifikationer som definerer effektiv ledelse og beskriver hvordan ledelsesaktiviteter og -ansvar kan fordeles mellem flere mennesker. Forskning af ledelse fokuserer i høj grad på fire generelle aktiviteter, som ledere er nødt til at mestre: Skabe mening i en situation (fx ved at identificere indbyrdes afhængighed); Skabe og justere relationer på tværs af grænser (fx ved at skabe relationer i og på tværs af organisationer); Skabe en overbevisende vision for et initiativ som skaber værdi (fx ved at identificere risici og positive synergier ved indbyrdes afhængighed); og Administrere ændringer og nye tiltag skabe adgang, forhandle, koordinere og motivere en bred vifte af ressourcer i løbet af processen med at føre tiltaget ud i virkelighed, samt med at opnå og bibeholde den værdi der bliver skabt (fx ved aktive eksperimenter). Udover at notere aktiviteter, har akademikere sammenlignet kendetegn ved ledelse og management for at fremhæve forskellen mellem de to koncepter. I sin bog fra 1989, On Becoming a Leader, beskriver Warren Bennis en række af forskelle. Her er nogle af hans forskningsresultater: Manageren administrerer; lederen skaber innovation. Manageren bibeholder; lederen skaber. Manageren fokuserer på systemer og strukturer; lederen fokuserer på mennesker. Manageren bygger på kontrol; lederen skaber tillid. Manageren spørger hvordan og hvornår; lederen spørger hvad og hvorfor. Manageren gør tingene korrekt; lederen gør de rigtige ting. Idet INSEAD s forskere bygger på Prentices arbejde samt forskning fra en lang række andre akademikere, definerer INSEAD e-ledelse på følgende måde. e-ledelse er opnåelsen af et mål som bygger på IKT gennem ledelse af human resources og brug af IKT. e-ledere er særligt fremtrædende i digitale virksomheder. Digitale virksomheder er virksomheder fra alle forretningsområder, som kan skabe økonomisk og/eller social værdi ved at benytte digitale teknologier. De er karakteriseret ved en høj intensitet ift. brugen af digitale teknologier med henblik på at skærpe deres forretningsforståelse, interagere med deres kunder, forbedre deres processer og opfinde nye forretningsmodeller. 12 e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation

13 Figur 3: e-ledere er ledere som er fokuserede på at benytte teknologi og en bred vifte af ressourcer for at opnå IKT-støttede mål. e-leder Manager Leder Digital iværksætter Iværksætter Ledelse er opnåelsen af et mål gennem brug af human resources. e-ledelse er opnåelsen af et mål som bygger på IKT gennem brugen af human resources og IKT. E-ledere er ledere som benytter teknologi til at nå IKT-støttede mål. Iværksætteri er skabelsen af en ny organisation gennem brug af human resources. Iværksættere er ledere som skaber nye virksomheder. Digitalt iværksætteri er skabelsen af en ny organisation, som bygger på IKT ift. dens processer, produkter og tjenester gennem brug af human resources og IKT. Digitale iværksættere er fx ledere som skaber nye virksomheder der bygger på IKT ift. deres processer, produkter og tjenester. Undersøgelse af e-ledelse 13

14 Vigtigheden af e-ledelse Effektive e-ledere har et T-formet kompetencekatalog Effektive organisationer forventer at e-ledere har et T-formet kompetencekatalog. At have et T-formet kompetencekatalog betyder ganske enkelt, at lederen både er en forretnings- og IKT-ekspert. Mere præcist formuleret betyder et T-formet kompetencekatalog, at lederen har følgende kvalifikationer: Bruger IKT: En vertikal kompetencegruppe, som repræsenterer ekspertviden eller dybdegående viden inden for et bestemt område (fx videnskab, ingeniørvidenskab, IKT og sociale videnskaber); En horisontal kompetencegruppe, som repræsenterer tværgående kvalifikationer, (fx ift. forhandling, kritisk tænkning, design og systemtankegang, forretningssans og iværksætteri etc.), som muliggør samarbejde på tværs af en lang række grænser. BÅDE den vertikale og horisontale kompetencegruppe kræver grundlæggende IKT-kvalifikationer, sådan som de er defineret af Kommissionen. Selvom e-ledere har et T-formet kompetencekatalog, kan videreformidlingen af viden variere, alt afhængig af hvilke aktiviteter en e-leder er ansvarlig for. Nedenstående tabel sammenfatter otte generelle mål og beslægtede aktivitetsgrupper som sådanne organisationer er nødt til at kunne beherske (enten med interne eller eksterne resourcer), for at kunne være konkurrencedygtige ift. benyttelsen af IKT. Tabellen viser hvordan hver af de otte aktivtitetsgrupper enten kræver strategisk forståelse (viden om hvad der er muligt), eller praktisk forståelse, (viden om hvordan man konkret kan gøre det der er muligt) ift. en kompetencegruppe. Fx forventes det af en Chief Marketing Officer, at han/ hun har strategisk teknologisk forståelse, fx ift. social media, analyser og en praktisk forståelse for hvordan man måler og skaber en model for forbrugernes adfærd. På den anden side er en forretningsarkitekt nødt til at have en praktisk forståelse for IKTsystemer, samt hvordan man kan definere og administrere indbyrdes uafhængigheder (fx mellem IKT, forretningsprocesser og -data). Desuden skal han/hun have funktionel viden, produkt- og sektorviden for at sikre at forretningsarkitekturen støtter den procesmodel der er bedst ift. en bestemt organisations strategi. Nogle af de mest afgørende karakteristika ift. moderne IKT-ledelse er evnen til at kunne identificere relevante teknologiske muligheder, samt at påvirke organisationens interessenter til at profitere af disse muligheder. Medarbejdere især nye kandidater har ofte fordel af at have en veldefineret struktur, som hjælper dem med at udvikle sig og vokse, i takt med at organisationen udvikler sig og vokser. Intel er overbevist om, at det er vigtigt at give medarbejderne en klar og utvetydig udviklingsplan som kræver personlig, organisatorisk og branchemæssig ledelse, for at kunne tiltrække og bibeholde de bedste medarbejdere. Jim Kenneally, Principal Investigator hos Intel Labs og Research Fellow hos Innovation Value Institute 14 e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation

15 I store og mellemstore organisationer er e-ledelse fordelt på flere mennesker I mange store organisationer er der én e-leder, som fx CIO en, som er ansvarlig for den samlede udvikling og administration af IKT-systemer, mens andre stedfortrædende e-ledere er ansvarlige for at lede mere specificerede aktivitetsgrupper, som fx én af de otte der nævnes i tabellen. Udover CIO en, ansætter mange organisationer fx nu en Chief Enterprise Architect som er ansvarlig for at sikre at IKT-systemer, forretningsprocesser og -data alle er velkoordinerede og tilpasset til organisationens forretningsmodel. I adskillige organisationer er der samtidig high-level business-it relationship managers som har til opgave at lede hold med business managers og IKT-udviklere for at sikre at efterspørgslen efter en bestemt forretningsenhed bliver prioriteret rigtigt, bliver tilpasset og dækket. Tabel 1: For et godt resultat, kræver hver af de følgende aktivitetsgrupper en anderledes blanding af strategisk og praktisk forståelse af den vertikale og horisontale viden. Literacy & Basic Skills Using ICT (Vertical Expertise) Developing Organisations (Horizontal/Transversal Expertise) Global Knowledge Economy Talents Key Sets of activities digital literacy, etc. Reading, writing, math, ICT expertise Function expertise Product expertise Customer & Sector expertise Managing change & inventing Developing a compelling vision Building and aligning relationships across boundaries Making sense of a situation Business development, sales and marketing Business process management Program & project management Global sourcing management Enterprise architecture Solution development and implementation Information management & security IT services management & delivery = strategic understanding (knowing what is possible) = practical understanding (knowing how to do the possible) 6 For general research on the importance of distributed leadership see Ancona and Bresman (2007), Ancona et al. (2007), and Ancona et al. (2009). Undersøgelse af e-ledelse 15

16 Vurdering af efterspørgsel og udbud af e-ledere Har europæiske organisationer nok e-ledere til at kunne benytte teknologi til at fremme deres konkurrenceevne gennem bedre processer og innovation? Det enkle svar er nej, men virkeligheden er meget mere nuanceret. For at vurdere efterspørgslen efter e-ledere, antog forskningsholdet at nogle organisationer har brug for flere e-ledere end andre. Efterspørgslen afhænger af to faktorer. 1. Organisationens størrelse: Ift. antallet af fuldtidsarbejdere (full-time equivalent, FTE), vil store ( FTEs) eller meget store firmaer (1000+ FTEs) have et større behov og en større kapacitet til at kunne fordele de væsentligste ansvarsområder mellem flere mennesker end et mikrofirma (1-9 FTEs) eller et lille firma (10-49 FTEs). 2. Sektorens IKT-intensitet: I hvilken grad er organisationer afhængige af teknologi ift. deres forretningsprocesser, innovationer og klargøring af deres tjenester og produkter? Efterspørgslen efter e-ledere er større i organisationer i IKT-sektoren end hos organisationer udenfor IKT-sektoren, fordi IKTsektoren har brug for e-ledere til interne processer, innovation og til ekstern klargøring af tjenester. Ift. organisationer der ikke er IKT, er der sektorer med høj IKT-intensitet og sektorer med lav IKT-intensitet På baggrund af disse faktorer blev organisationer inddelt i en af de tre forskellige grupper. I nedenstående tabel er de markeret med forskellige farver. Efterspørgslen blev vurderet indenfor hver af de tre grupper. Den samlede efterspørgsel på e-ledelse i Europa er vurderet til personer. Tabel 2: Oversigt over den forventede efterspørgsel på e-ledelse Type of Firm & Sector Size of firm Estimated demand of e-leaders per enterprise Number of enterprises Estimated total demand for e-leaders by firm type high growth SMEs 1 15,000 15,000 ICT sector medium 4 6,500 26,000 large & very large 8 1,400 11,000 High ICT intensity sectors high growth SMEs medium large & very large ,000 30,000 60, ,000 29, ,000 Low ICT intensity sectors high growth SMEs medium large & very large ,000 25, , ,000 42,000 84,000 TOTAL ESTIMATED DEMAND OF e-leaders 436, , e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation

17 Prognoser ift. udbudet af e-ledelseskompetencer Forskningsholdet foretog en videnskabelig analyse af de værdifulde data som European Statistical System havde indsamlet i deres undersøgelse af arbejdsstyrken (Labour Force Surveys, LFS). Denne undersøgelse leverer ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations) kodet data ift. forskellige former for jobpositioner, inkl. managementkategorier, der rækker helt fra produktionslinjens assistant managers og op til top executives. For at vurdere udbudet af e-ledere indenfor hver af de otte kategorier, gangede forskerne hver gruppes antal med dens e-ledelse kvote - det forudsagte antal af mennesker indenfor en ISCO-08 kategori, som vurderes at have et tilstrækkeligt T-formet kompetencekatalog med IKTog forretningskvalifikationer, der gør dem egnede til at arbejde som e-ledere. Det samlede udbud fås da ganske enkelt ved at lægge antallet af e-ledere fra hver NACEgruppe sammen. Som følge af disse antagelser vurderes det, at det samlede antal af e-ledere på management niveau i Europa ligger på ca Hos SAFRAN er det et vigtigt forretningsansvar at sørge for at vi har nok e-ledere. Vi har brug for ledere som forstår forretningsprocesserne, hvilken ny og relevant informations- og kommunikationsteknologi der er på vej, samt hvordan vi bedst får fordel af de muligheder som nye teknologier bringer, og som hjælper med at få forretningen til at blomstre. Daniel Dubreuil, CIO, SAFRAN Tabel 3: Overblik over det forudsagte udbud af e-ledelse Occupation Group Population of Each Occupation Group Times (x) e-leadership quota Equals (=) ICT Population Entrepreneur Gazelles ICT service managers (ISCO 1330) 12, % 12, , % 260,697 Other Managers (ISCO 112, 121, 123, 131, 1332, 134, 141, 142, 143) (selection of examples, below) 12,553,845 varied (average is about 3%) 389,182 Managing directors and chief executives 1,495,180 3% 44,855 Business services and administrative managers 2,283,360 5% 114,168 Sales and marketing managers 1,094,997 5% 54,750 Research & development managers 129,445 50% 64,723 Managers in agriculture, forestry and fisheries 109,833.5% 549 Professional services managers (other) 135,759.5% 679 TOTAL ESTIMATED SUPPLY OF e-leaders 661,000 Undersøgelse af e-ledelse 17

18 Vurdering af udbud og efterspørgsel af e-ledere Ved at ændre på antagelserne, viser der sig en endnu større forskel mellem udbud og efterspørgsel af e-ledere. De prognoser ift. udbud og efterspørgsel af e-ledere, som nævnes i denne rapport, er temmelig forsigtige. Vi har vist prognoserne til akademiske eksperter, eksperter fra branchen samt til samfundsvidenskabelige instituter. De fleste var enige om, at efterspørgslen efter e-ledere sandsynligvis vil være højere; det reelle udbud endnu lavere; og dermed vil den reelle forskel mellem udbud og efterspørgsel af e-ledere være endnu større. De prognoser ift. udbud og efterspørgsel af e-ledere, som nævnes i denne rapport, er temmelig forsigtige. Vi har vist prognoserne til akademiske eksperter, eksperter fra branchen samt til samfundsvidenskabelige instituter. De fleste var enige om, at efterspørgslen efter e-ledere sandsynligvis vil være højere; det reelle udbud endnu lavere; og dermed vil den reelle forskel mellem udbud og efterspørgsel af e-ledere være endnu Ændring af vigtige antagelser som relaterer til prognosen af UDBUDET af e-ledere Antagelse: 100% af de IKT service managers er kvalificerede som e-ledere. Det er imidlertid sådan, at organisationer som har konsolideret og centraliseret deres IKT-funktioner til en organisation som deles om tjenester, har været nødt til at afskedige nogle managers og samtidig ansætte nye. Efterfølgende ændring Hvis denne antagelse sænkes fra 100% til 80%, så er der færre e-ledere i Europa. Antagelse: 50% af de Research & Development managers er kvalificerede som e-ledere. Der kan argumenteres for at det også er en optimistisk antagelse, idet mange videnskabsfolk som arbejder i R&D laboratorier, ikke nødvendigvis er i stand til at inspirere og lede mennesker med henblik på at skabe IKT-baserede løsninger. Hvis denne antagelse reduceres til det halve, fra 50% til 25%, så er der færre e-ledere i Europa. Antagelse: 5% af Business services og administration managers (NACE 1210) er kvalicerede som e-ledere. Der kan argumenteres for at nogle antagelser er for begrænsende. Fx kan det antages at dobbelt så mange business services og administrative managers er tilstrækkeligt IKT-kyndige til at være e-ledere. Hvis denne antagelse ændres fra 5% til 10%, så er der flere e-ledere i Europa. Vi samarbejdede med Europa-Kommissionen og nogle handelshøjskoler for at udvikle et pensum til 2-års programmer der kan kvalificere til en IT-MBA og en Masters i Business Enterprises Architecture. Christian Pagel, Vice President of Corporate Business Systems og CIO, SGLCarbon SE, Board Member for HR & Education, EuroCIO 18 e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation

19 Ændring af vigtige antagelser som relaterer til vurderingen af EFTERSPØRGSLEN af e-ledere Efterfølgende ændring Antagelse: I IKT servicesektoren har mellemstore firmaer kun brug for fire e-ledere, og store firmaer kun brug for otte e-ledere, for at være produktive. Man kan nemt argumentere for at denne antagelse ikke holder, idet firmaer i IKT servicesektoren har brug for e-ledere som brobyggere ift. interne klienter og til at tage sig af eksterne Antagelse: Gazeller har kun brug for én e-leder for at kunne være succesfulde. I disse tiders digitale økonomi kan man argumentere for, at ethvert start-up firma som har opnået en årlig vækst på 20% de første fem år, er dybt afhængig af teknologi ift. deres processer, nye produkter og tjenester. Som følge heraf, vil de fleste gazeller have brug for mindst to e-ledere, én til at lede processorienterede projekter og én til at lede de projekter som har at gøre med nye produkter og tjenester. Hvis denne antagelse ændres til IKT servicesektoren, har firmaer brug for dobbelt så mange e-ledere, og dermed stiger efterspørgslen på e-ledere med Hvis alle gazeller har brug for to e-ledere, så stiger efterspørgslen på e-ledere i Europa med yderligere Antagelse: Mellemstore firmaer i sektorer med høj IKT-intensitet, har kun brug for to e-ledere. Idet disse firmaer opererer i sektorer med høj IKT-intensitet kan man argumentere for at de har brug for mindst fire e-ledere. Hver e-leder kan da være ansvarlig for to af de otte aktivitetsgrupper, der er beskrevet tidligere. Hvis mellemstore firmaer i sektorer med høj intensitet alle ønsker at have fire e-ledere i stedet for to, så stiger efterspørgslen med e-ledere. Hvis alle disse antagelser medregnes, så stiger efterspørgslen med e-ledere til i alt De antagelser som er blevet anvendt til at udvikle prognoserne if. udbud og efterspørgsel af e-ledere giver et vigtigt indblik i hvordan akademiske instutioner, beslutningstagere og firmaer kan samarbejde med henblik på at forudsige efterspørgslen så præcist som muligt og samtidig sikre et tilstrækkeligt udbud. Anbefalingsdelen indeholder mere specifikke tiltag som kan reducere manglen på e-ledere. Vores medarbejdere og kunder fortæller os at der er en mangel. Vi har derfor udviklet et pensumsmateriale der kan hjælpe med at skabe fremtidens CIO er. Jeannette Weisschuh, Director of Sustainability and Social Innovation, Hewlett-Packard Gmbh Undersøgelse af e-ledelse 19

20 Anbefalede tiltag Den gode nyhed er, at Europa har adskillige eksempler på at multi-interessenters tiltag har hjulpet med at skabe et større udbud af e-ledere. I fremtiden bliver den store udfordring at billedet ændrer sig hurtigt. Denne del præsenterer anbefalinger fra undersøgelsen e-skills for Competitiveness and Innovation: Vision, Roadmap and Foresight Scenarios, som har til formål at sikre at Europa har tilstrækkeligt med e-ledelseskompetencer. Hensigten bag disse anbefalinger er at komme med et værdifuldt bidrag ift. udviklingen af en hensigtsmæssig handlingsplan ift. EU-niveau og nationalt niveau. Anbefalingerne er rettet mod en række forskellige grupper af interessenter. Projektet udviklede de følgende syv anbefalinger. På de følgende sider beskrives hver anbefaling mere Recommendation Tag kontakt med en bredere gruppe af interessenter mhp. at skærpe definitioner og Forberedelse Udførelse krav ift. e-ledelseskompetencer. Første resultater 2 Overvåg regelmæssigt efterspørgslen og udbudet af e-ledelse med henblik på at Forberedelse Udførelse forbedre planlægningen og adgangen til data Første resultater 3 Udvikl og anvend pensumskrav og kvalitetsmærkning ift. e-ledelse. Forberedelse Udførelse Første resultater 4 Skab nye formater og partnerskaber ift. undervisning og erhvervelse af Forberedelse Udførelse e-ledelseskompetencer. Første resultater 5 Tilpas tiltag der har til hensigt at udvikle e-ledelseskompetencer til bestræbelser på at Forberedelse Udførelse at fremme iværksætteri i hele EU. Første resultater 6 Frem e-ledelse inden for iværksætteri og selvstændigt arbejde. Forberedelse Udførelse Første resultater 7 Skab opmærksomhed om e-ledelseskompetencer ift. innovation, konkurrenceevne og arbejdsevne. Forberedelse Udførelse Første resultater 20 e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Ledelse med social kapital giver høj produktivitet

Ledelse med social kapital giver høj produktivitet Ledelse med social kapital giver høj produktivitet Af: Kasper Edwards Niels Møller Tage Søndergaard Kristensen Jan Mouritsen Hermann Burr Jan Hyld Pejtersen. 1 Kolofon: Af: Kasper Edwards, Niels Møller,

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål.

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål August 2012 Ellen Jensen, seniorkonsulent Ellen Jensen og Marianne Saxtoft, juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet

Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Stefan Christoffer Gottlieb Kresten Storgaard Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

E-bog udgave. 7. udgave

E-bog udgave. 7. udgave E-bog udgave 7. udgave 2 I en mere og mere konkurrencepræget verden, tror vi på, at det er kvaliteten af lederskab og innovation, der tilfører dig og din virksomhed en konkurrencemæssig fordel en idé

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Afrapportering af pilotprojekt i regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker 1 Indhold 1 English summary... 3 2 Indledning...

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere