e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af:"

Transkript

1 e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af: Udarbejdet for Europa-Kommissionen, Generaldirektorat for Erhvervspolitik

2 Indholdsfortegnelse OM PROJEKTET...2 TAK TIL...2 FORORD...3 INDLEDNING...4 E-KOMPETENCER PROGNOSER OG SCENARIER...6 VIGTIGHEDEN AF E-LEDELSE...10 ANBEFALEDE TILTAG...20 Anbefaling 1: Tag kontakt til en bredere gruppe af interessenter med henblik på at skærpe kravene til e-ledelseskompetencer...21 Anbefaling 2: Overvåg regelmæssigt efterspørgslen og udbudet af e-ledelse...22 Anbefaling 3: Udvikl og gør brug af pensumskrav ift. e-ledelse...23 Anbefaling 4: Skab nye formater og partnerskaber ift. at undervise i e-ledelseskompetencer...24 Anbefaling 5: Tilpas tiltag ift. udvikling af e-ledelseskompetencer til fremmelsen af iværksætteri i hele EU...25 Anbefaling 6: Frem e-ledelse ift. iværksætteri og skabelse af nye firmaer...26 Anbefaling 7: Skab opmærksomhed om vigtigheden af e-ledelseskompetencer ift. innovation, konkurrenceevne og arbejdsevne...27 OVERSIGT (bagside)...28 Om undersøgelsen I 2012 samarbejdede empirica, IDC og INSEAD om en undersøgelse for Europa- Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik. Formålet med undersøgelsen, som havde titlen e-skills for Competitiveness and Innovation: Vision, Roadmap and Foresight Scenarios, var at skabe en vision for Europas e-kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation. Samtidig var formålet at undersøge forskellige måder til at møde de nuværende og fremtidige udfordringer. I undersøgelsen var der særligt fokus på e-ledelseskompetencer. Den heraf følgende analyse, køreplanen og handlingsplanerne koncentrerer sig om hvordan Europa kan gribe mulighederne for at at skabe innovation, ny teknologi og nye former for organisation og produktion og samtidig opfylde kravene til vækst. Tak til Dette projekt ville ikke have været muligt og Industry Directorate General, Services uden den store indsats og deltagelse af Industry Directorate, Key Enabling mange mennesker. Vi takker for hjælpen og bidragene fra Steering Committee, der består af Martin Curley, Vice President og Director INTEL Labs Europe; Annabelle Gawer, Assistant Professor i Strategy og Innovation ved Imperial College Business School; Peter Technologies og IKT Unit. Sidst men ikke mindst er vi meget taknemmelige for de mange eksperter, som tog sig tid til at tale med os samt deltage i projektets workshops, på trods af deres vigtige arbejde med at fremme e-kompetencer. Hagedoorn, Secretary General hos EuroCIO; og Elmar Husmann, Senior Managing Consultant hos IBM. Inden for Europa-Kommissionen (EU), var vores kontaktperson André Richier, Enterprise 2 e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Kolofon: Denne brochure er skabt af INSEAD elab for Europa-Kommissionen og Generaldirektorat for Erhvervspolitik. Den er en offentliggørelse af undersøgelsen e-skills for Competitiveness and Innovation: Vision, Roadmap and Foresight Scenarios, som blev gennemført af empirica, IDC og INSEAD elab. Juridisk bemærkning: Hverken Europa- Kommissionen eller en person, som handler på dennes vegne, kan gøres ansvarlig for brugen af den information som denne offentliggørelse indeholder. Det samme gælder ift. enhver fejl som forekommer på trods af omhyggelig gennemlæsning og korrektur. Denne offentliggørelse afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning eller position. EU, 2013 Gengivelse er tilladt, så længe kilden er nævnt. Ift. brug/gengivelse af ophavsretsligt beskyttet materiale som stammer fra en tredje part, og som er markeret sådan, skal der indhentes tilladelse fra indehaveren(e) af ophavsretten.

3 Forord Der er store muligheder for at skabe jobs og vækst. De muligheder skal Europa udnytte. antonio Tajani, Vice President i Europa-Kommissionen Fra branchen og andre interessenter, er der tydelige tegn på at efterspørgslen på IKTrelaterede stillinger (digitale jobs) kommer til at stige endnu hurtigere de kommende år. I modsætning hertil, vil der de kommende år være et fald i antallet af IKT-kandidater fra universiteter. Da der samtidig vil være en del IKT-ansatte, der går på pension, vil det true IKT-jobbenes vækstpotentiale. I Europa er der et stort potentiale for skabelse af jobs. Det potentiale skal Europa udnytte. Europa, nationale regeringer og andre interessenter har mulighed for at skabe op til IKT-jobs indtil 2015, et antal som markedet er klart til at optage. Det vil lukke det forudsagte hul ift. e-kompetencer. Og det var det, der var temaet på top konferencen e-skills and Education, der blev afholdt d marts Her lancerede præsident Barroso Grand Coalition for Digital Jobs. Erfaringer fra tidligere har vist, at IKTrelaterede stillinger er meget bedre sikrede mod kriser end de fleste andre typer af jobs. Markedet optager mere end den årlige produktion af IKT-kandidater fra uddannelsesinstitutioner. Som følge heraf er en investering i e-kvalifikationer i dag forbundet med endnu større muligheder og mindre risici. Den stigende betydning af IKT, både for firmaers drift og innovation, er en mulighed for eksperter som har e-kvalifikationer dvs. både er IKT- og forretningskyndige. Disse kompetencer er afgørende ift. at skabe jobs for eksisterende virksomheder gennem innovation og vækst, men også ift. selvskabte jobs gennem iværksættere (inkl. sociale iværksættere), som bruger teknologien til at skabe nye produkter, tjenester og forretninger. At eksperter med e-kvalifikationer bliver mere og mere vigtige særligt e-ledere betyder samtidig at et stort antal af interessenter bliver interesseret og involveret i at sikre, at efterspørgslen er veldefineret og velbeskrevet, samt at udbudet er tilstrækkeligt. Da Kommissionen lancerede de første tiltag med henblik på at sikre, at Europa har nok eksperter med e-kvalifikationer til at forblive innovativ og konkurrencedygtig, fungerede det primært ift. de aktører der er mest interesserede særligt IKT-branchen og IKT-servicesektoren. Siden da har firmaer investeret endnu mere i IKT, og har digitaliseret endnu flere forretningsprocesser, produkter og tjenester. Det har betydet, at vi har øget indsatsen og begyndt at samarbejde med Chief Information Officers o.l. dvs. med ledere, som er ansvarlige for at sikre at deres firmaer, (uafhængigt af om der er tale om IKT-sektoren eller ej, primært i mellemstore og store firmaer), maksimerer den værdi der bliver skabt af IKT. Endnu flere interessenter bliver involveret. Lanceringen af Grand Coalition for Digital Jobs afspejler netop denne udvikling. Resultaterne af undersøgelsen fra INSEAD, empirica og IDC viser, at e-ledere er afgørende aktører ift. alle former for organisationer, og Europa har adskillige succesfulde eksempler på hvordan der uddannes eksperter med e-kvalifikationer. De næste trin kommer til at bestå i at samarbejde med flere forskellige interessenter inden for Grand Coalition konteksten mhp. at indarbejde anbefalingerne og hurtigt udbygge de eksisterende successer. Kommissionen ser frem til også fremover at bidrage til at sikre, at Europa har de rigtige eksperter i et passende antal, samt at lederne er innovative og konkurrencedygtige. Undersøgelse af e-ledelse 3

4 Indledning For at en organisation kan være innovativ og konkurrencedygtig i disse tiders globale digitale økonomi, kræver det at den investerer i informations- og kommunikationsteknologier (IKT). Men uden de nødvendige kvalifikationer ift. effektivt at omsætte disse teknologier, risikerer firmaer at miste deres investeringer, og miste afgørende muligheder for vækst og konkurrenceevne. Resultater fra en nylig undersøgelse fra INSEAD elab gør det helt klart. De fremhæver, at hvis firmaer har adgang til eksperter med e-kompetencer, såsom forretningsarkitekter, risiko- og sikkerhedseksperter og programudviklere, og hvis de investerer mere i nye teknologier, så kan sandsynligheden for at blive konkurrencedygtige stige til det dobbelte. Omvendt er det sådan, at hvis firmaer med utilstrækkelige e-kvalifikationer foretager betydelige investeringer i ny teknologi, så stiger sandsynligheden for bedre resultater ikke tværtimod risikerer de at miste deres investeringer i den nye teknologi, og de risikerer at miste deres fordel i konkurrenceevne. Figur 1 viser ét ud af mange eksempler på sammenhængen mellem teknologi, kvalifikationer og resultater. I undersøgelsens datamateriale som danner grundlaget for disse resultater, var 46% firmaer som investerede få penge i cloud-baserede tjenester (dvs. de brugte mindre end 10% af deres samlede IKTbudget på cloud-baserede tjenester), 30% investerede mange penge i cloud-baserede tjenester, og de resterende 24% (vises ikke i nedenstående diagram) investerede ikke i cloud-baserede tjenester. 1 INSEAD elab. (2013). Building Competitiveness and Business Performance with ICT: How investments in new technology can make companies more competitive. A research report developed in collaboration with AT&T. Available at Figur 1: Fordele ved at have tilstrækkelig adgang til e-kvalifikationer; risiko ved ikke at have tilstrækkelig adgang Within group, % of firms that are competitively agile 72% 72% were competitively agile 42% 42% were competitively agile 36% 36% were competitively agile 46% of participants were Low Investors in Cloud 13% of participants were High Investors in Cloud with Weak Technical Talent 17% of participants were Low Investors in Cloud with Strong Technical Talent Size of Each Group Type (% of total sample) 46% 13% 17% 4 e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation

5 Inden for gruppen, der investerede få penge, var kun 36% konkurrencedygtige dvs. sammenlignet med gennemsnittet reagerer de hurtigere og mere effektivt ift. lokale muligheder eller farer. Fordele ved at have et tilstrækkeligt antal teknikfokuserede medarbejdere: Ud af det samlede datamateriale består 70% af firmaer, der investerede mange penge i cloud-baserede tjenester, og som også havde gode tekniske kvalifikationer. Ud af firmaerne i denne gruppe, var 72% konkurrencedygtige. Risiko ved ikke at have et tilstrækkeligt antal teknikfokuserede medarbejdere: Firmaer, som investerer mange penge i cloud-baserede tjenester, og som samtidig ikke har et tilstrækkeligt antal teknikfokuserede medarbejdere, udgør 13% af det samlede datamateriale og 44% af de firmaer, som investerer mange penge i cloud-baserede tjenester. Forskningsresultaterne viser, at disse firmaer, som investerer mange penge, ikke statistisk set har en større sandsynlighed for at være konkurrencedygtige end de firmaer, der investerer få penge i cloudbaserede tjenester. Facit er, at firmaer som investerer mere i cloud-baserede tjenester, men samtidig ikke har tilstrækkelig adgang til teknologiske kompetencer, risikerer at miste deres investeringer i cloud-baserede tjenester. Ledere, iværksættere, og virksomhedschefer skal have e-kompetencer for at kunne vokse, eksportere og være koblet til det globale digitale marked. I en digital økonomi, er kompetencer inden for e-ledelse helt afgørende. at have stærke e-kompetencer er ikke kun en fordel ift. konkurrenceevnen det er nødvendigt for at undgå at miste investeringer i IKT. Det gælder ift. alle former for organisationer uafhængigt af størrelse eller sektor. Denne rapport fremhæver de vigtigste resultater fra undersøgelsen e-skills for Competitiveness and Innovation: Vision, Roadmap and Foresight Scenarios. Undersøgelsens hovedformål er at hjælpe med at reducere mangler, huller og uoverensstemmelser ift. innovation i Europa, samt at levere pålidelige og fordomsfrie empiriske beviser ift. udbudet og efterspørgslen efter forskellige former for IKT-relaterede kompetencer i Europa under forskellige socioøkonomiske forhold. Undersøgelsen har særligt fokus på de højere kompetence-niveauer ift. innovation (det vi kalder e-ledelseskompetencer ). Efter at have beskrevet en syntese til analysen af udbudet og efterspørgslen af IKTeksperter og IKT-brugeres kompetencer, vil vi i resten af dette dokument fokusere på e-ledelseskompetencer samt syv anbefalede tiltag. Michel Catinat, Head of Unit Key Enabling Technologies and ICT hos Generaldirektorat for Erhvervspolitik, Europa-Komissionen Undersøgelse af e-ledelse 5

6 e-kompetencer Prognoser og scenarier Øget mangel på arbejdskraft: Selv under krisen er det sådan, at efterspørgslen på IKT-medarbejdere stadig overstiger udbudet. Denne forskel er en mulighed for at skabe jobs, en mulighed som Europa bør udnytte. I 2011 var der 6.67 millioner IKTmedarbejdere, hvilket er 3,1% af den samlede arbejdsstyrke. Denne andel er vokset de seneste årtier og vil fortsat vokse i fremtiden. Mellem år 2000 og 2010 voksede IKT-arbejdsstyrken gennemsnitligt med 4,26% om året. Selv i tider med økonomisk og financiel krise, hvilket har kendetegnet Europa siden slutningen af 2008, har væksten stadig ligget på 2,65%. Efterspørgslen synes at være særlig stor ift. e-ledere. Ud af de ca ledige stillinger ift. EU-27 i 2012, finder vi ledige stillinger ift. kvalifikationer, der har at gøre med IKT management og forretningsarkitektur. Derudover, er denne forskel uforholdsmæssig stor ift. små og mellemstore virksomheder: 70% af de ledige stillinger kan findes ift. denne type af virksomhed, som altså efterspørger IKTkompetencer i langt højere grad end store virksomheder. Det er dog sådan, at det ser ud som om at lysten til at forfølge en IKT-karriere er faldende hos de yngre generationer. Siden 2005, har antallet af kandidater fra datalogi været støt faldende i Europa. Dette fald virker endnu mere intensivt, idet et stigende antal IKT-medarbejdere går gå pension. Facit er: Europa producerer ikke tilstrækkeligt med IKT-kandidater ift. at kunne opfylde efterspørgslen. Resultaterne fra en repræsentativ empirisk undersøgelse af CIO er og HR managers i otte europæiske lande i 2012, viser at det forventede antal af ledige stillinger når det udregnes ift. hele Europa (EU-27) anslåes at komme til at være ca i 2012 Innovation er afgørende ift. at være konkurrencedygtig. Der er primært tre aspekter ift. at være innovativ på en effektiv måde: Strategi, kvalifikationer og værktøjer. For det meste er det senior management teamet der er ansvarlig for disse tre aspekter. Federico Flórez, Chief Information and Innovation Officer, Ferrovial Federico Flórez, Chief Information and Innovation Officer, Ferrovial 6 e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation

7 Fremtidige mangler: Scenariebaseret prognose af ICT practitioner and professional skills i Europa Den mest sandsynlige udvikling ift. efterspørgsel og udbud af e-kompetencer i Europa blev vurderet af empirica på baggrund af adskillige scenariebaserede prognoser. Ifølge et stille vækst -scenarie blev de manglende e-kompetencer vurderet til i 2015, sammenlignet med de nuværende Ifølge et mere optimistisk tilbage til tilliden scenarie, vurderes det teoretiske antal af manglende IKT-stillinger til i Ethvert scenarie har indflydelse på de input og output faktorer som beregner den fremtidige efterspørgsel og det fremtidige udbud. Input faktorer er faktorer som fx antallet af IKT-kandidater som forventes at indtræde i IKT-arbejdsstyrken, samt antallet af selvlærte eller branchecertificerede medarbejdere. Output faktorer inkluderer faktorer såsom trends ift. at gå på pension eller andre exit-mønstre. Disse scenarier blev testet ved tre workshops, og eksperterne granskede herefter antagelserne og endte ud med en endelig model. Efterspørgsel ift. fremtidige e-kompetencer vil i stadigt højere grad forekomme ift. IKT-jobs på et højere niveau. Det vil bl.a. sige management, planlægning, strategi og specialiserede stillinger, der har at gøre med IKT-udvikling og mindre ift. IKT-support, -levering og -processer, fx stillinger forbundet med infrastruktur. Selv ift. de to mest sandsynlige scenarier stille vækst og tilbage til tilliden vil der være betydelig forskel mellem udbud og efterspørgsel af e-kompetencer. 2 For a signifi cantly more detailed description of the methodology used, please refer to Chapter 2 of the Final Report, available at Undersøgelse af e-ledelse 7

8 e-kompetencer Prognoser og scenarier Resultater fra scenariet stille vækst Scenariet med stille vækst indebærer økonomisk vækst med en historisk langsom vækstkurve. Mellem 2010 og 2015 antages det at BNP-væksten i Europa i gennemsnit vil have en andel på 0,92% pr. år. Moderate IT-investeringer vil afspejle sig i årlige vækstrater på 2,1% pr. år indtil 2015, med en stigende tendens fra 2014 og frem, til en gennemsnitlig vækstrate på 4,3% mellem 2015 og IT-investeringer vil bygge på hurtig udbredelse af mobile apparater, applikationer, cloud-tjenester samt andre nye modeller til levering af IT. Store dataapplikationer og -tjenester forventes at vokse betydeligt fra og med Investeringer i IT-innovation hos små og mellemstore virksomheder vil pga. langsom genopretning og den vedvarende kreditkrise kun stige langsomt. Indenfor uddannelsesområdet forventes en lille stigning i antallet af IKT-kandidater samt en vis arbejdsmobilitet. Privat støtte til uddannelse og træning vil ligge på et moderat niveau. Ift. socialområdet, vil datastyrede kommercielle tjenester på internettet, som også anvendes på mobile apparater, medføre en vis big brother risiko. Politisk forventes det, at der vil være en gradvis proces i forbindelse med en trinvis opbygning af Europa. Fortsatte forhandlinger mellem EUlandene vil medføre en gradvis og fortsat stigende proces ift. at skabe fremskridt og sammenhæng i Europa. Ift. stille vækst -scenariet, vil IKTarbejdsstyrken i Europa stige fra 6,53 millioner mennesker i 2011 og op til 7,09 millioner i 2020, hvorved 5,15 millioner mennesker vil være IKT-eksperter og 1,95 millioner vil være ansatte på IKT management niveau. Mens der kan observeres en generel trend ift. mangel på eksperter, vil der endda være en vis arbejdsløshed for eksperter i visse lande, men kun ganske få år. Grunden er den lille/manglende mobilitet i Europa. Disse lande vil primært være Polen og Spanien. Polen vil opleve et ekstraudbud, primært pga. den konstante og stærke tilvækst af nye kandidater fra servicesektoren og erhvervsuddannelser, mens Spanien fortsat vil lide under et fald i efterspørgslen. Ift. scenariet stille vækst forventes det at forskellen mellem udbud og efterspørgsel når i Dette tal kan bedst beskrives som potentiale for efterspørgsel eller jobpotentiale ift. IKT-jobs. 1,000,000 Figur 2: Prognose for udbud og efterspørgsel af e-kompetencer ift. to scenarier. 900, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Scenario: Return to Confidence Vacancies Total Practitioners Management & Architects Scenario: Cautious Growth Vacancies Total Practitioners Mangement & Architects 8 e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation

9 Resultater fra scenariet tilbage til tilliden Scenariet tilbage til tilliden skildrer et langt mere optimistisk økonomisk vækstscenarie, hvor det forventes at Europa får et opsving fra og med Det antages at BNP-væksten gennemsnitligt vil være på 1,3% mellem 2010 og Efterspørgslen vil være særligt høj ift. IKT-management-relaterede jobs, og der vil være et stigende antal af ledige stillinger ift. ekspertjobs Den økonomiske genopretning medfører et gunstigt miljø for IT-investeringer, som vil stige til 2,9% pr. år indtil 2015 og efterfølgende til en vækstrate på 5,6% mellem 2015 og Vi er vendepunktet hvor Europa virkelig kan profitere af IKT med henblik på en dramatisk øgning af produktiviteten forudsat at vi har de rigtige kvalifikationer og den rigtige ledelse. Det er den eneste vej hvor Europa kan øge sin produktivitet. Disse nye teknologier skaber som helhed jobs. Jan Muehlfeit, Chairman Europe, Microsoft Corporation I dette scenarie, er der en stigning ift. andelen og det samlede antal af jobs der har at gøre med udviklingen af applikationer. Samtidig er der en lille nedgang ift. antallet af jobs der i højere grad har at gøre med infrastruktur. Tilbage til tilliden viser en klar generel trend ift. mangel på eksperter. Hvis der vil være nogen form for arbejdsløshed ift. eksperter, vil der være tale om den naturlige arbejdsløshed på ca. 2%. I dette scenarie vil efterspørgslen på IKT-arbedere stige til over 7,47 millioner i 2020 og nå 8,99 millioner. I scenariet tilbage til tilliden forventes det at forskellen mellem udbud og efterspørgsel vil være på i At mulighederne ved en god krise ikke skal forpasses, ser vores ledere ud til at have overset. Vi gør mindre med mindre, i stedet for mere med mindre. Vi burde fokusere på hvordan vi kan genopfinde os selv. Constantijn van Oranje-Nassau, Head of Cabinet of Vice President Neelie Kroes, Europa-Kommissionen Undersøgelse af e-ledelse 9

10 Vigtigheden af e-ledelse En ny form for ledelse e-ledelse bliver mere og mere afgørende ift. organisationers innovation og konkurrenceevne. For at fremme produktiviteten og konkurrenceevnen, støtter organisationer sig i stadig højere grad til IKT i forbindelse med forretningsprocesser, innovation og ift. at stille produkter og tjenester til rådighed. Eftersom organisationer investerer mere i forretningsprocesser og teknologier, forventes det samtidig at IKT-ledere har en større forretningsforståelse, mens omvendt firmachefer forventes at være mere IKTkyndige. INSEAD s forskere har fundet ud af, at CIO ernes strategiske roller og deres IKT-grupper er vokset betydeligt. Siden 2009 har INSEAD s forskere samarbejdet med CIOnet, et europæisk CIO-netværk, med henblik på en årlig CIO-undersøgelse. Resultaterne viser alle entydigt at: CIO er bruger en væsentlig procentdel af deres tid på andet end administrering af IKT-tjenester; CIO er bruger ca. en tredjedel af deres tid på at arbejde sammen med kollegaer der ikke er IKT. Til sammenligning bruger IKT-grupper ca. en fjerdedel af deres tid på ikke- IKT-kollegaer. I begge tilfælde antager de, at den procentdel de bruger på forretningskollegaer stiger med mindst 20%; og CIO er og deres IKT-grupper regner med at bruge en mindre og mindre procentdel af deres tid på IKTtjenester. Til gengæld regner de så med at procentdelen som bruges på forretningskollegaer vil stige, lige så vel som administreringen af virksomhedens forretningsprocesser, samt arbejde med eksterne kunder og partnere vil gøre det. e-ledelse inden for e-kompetencer Kommissionen har arbejdet målrettet med at identificere det ændrede udbud og den ændrede efterspørgsel af e-kompetencer. I 2004, overtog European e-skills Forum den følgende definition på e-kompetencer (EU, 2004): IKT brugerkompetencer: De kvalifikationer der er nødvendige ift. den effektive anvendelse af IKT-systemer og -apparater af den enkelte person. IKT-brugere anvender systemer som redskaber, der hjælper dem med deres eget arbejde. Brugerkompetencer dækker over brugen af normale softwareredskaber samt specialiserede redskaber, som supplerer forretningsfunktioner inden for branchen. IKT ekspertkompetencer: De kvalifikationer der er nødvendige ift. research, udvikling, design, strategisk planlægning, management, rådgivning, marketing, salg, integration, installering, administrering, vedligeholdelse, support og servicering af IKT-systemer. E-forretningskompetencer (også beskrevet som e-ledelse): De kvalifikationer der er nødvendige for at kunne udnytte mulighederne ved IKT, særligt internettet; med henblik på at sikre at forskellige former for organisationer er mere effektive og yder mere; til at undersøge mulighederne for nye måder at håndtere forretningsmæssige, administrative og organisatoriske processer; og/eller til at oprette nye forretninger. Indenfor rammen af denne undersøgelse har vi konsulteret en lang række interessenter og eksperter, hvilket har ført os frem til følgende definition af e-ledelse. e-ledelse er opnåelsen af et mål vha. IKT gennem human resources og brug af IKT. e-ledere er kendetegnet ved at være ledere som benytter sig af teknologi med henblik på at nå et IKT-aktiveret mål. 3 Aral, Brynjolfsson and Wu 2012; Brynjolfsson and Saunders 2010; Hunter and Westerman 2010; and Weil and Ross For recent examples, see Austin et al. 2009; Fonstad 2011, 2012; Peppard 2010, 2013; Spitze and Lee 2012; Woerner and Weill (2009). 5 Fonstad (2012). Three ways to thrive: How Chief Information Offi cers are enabling their organizations to grow and strengthen in today s challenging economy. An annual report on the expanding strategic roles of ICT professionals, developed by INSEAD elab in collaboration with CIONET 10 e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation

11 I arbejdet med at vise hvorfor efterspørgslen på e-ledere har overhalet udbudet, har INSEAD s forskere beskrevet mange organisationer som pga. forskellig anvendelse af IKT har øget deres konkurrenceevne betydeligt. I det følgende vil vi beskrive to af dem, AkzoNobel og Coca-Cola Europe. I 2012 vandt Pieter Schoehuijs, CIO for AkzoNobel, titlen som årets CIO ift. forretningsprocess-orienteret ledelse. Han fik prisen for hans rolle ift. at skabe en ny generation af e-ledere indenfor og udenfor firmaet. For at forbedre effektiviteten og for at opnå en positiv synergieffekt, besluttede senior management hos AkzoNobel for ca. 8 år siden at omdanne firmaet fra et financielt holding firma bestående af flere separate forretningsdele og til en mere matrixstruktureret organisation, hvor de enkelte forretningensdele blev koordineret. Ændringen skete idet senior management ønskede et firma med en bedre konkurrenceevne, som havde lettere ved at komme ind på nye markeder. IKT var helt afgørende ift. denne ændring. Idag har IKT-gruppen hos AkzoNobel et årligt driftsbudget på 30mn EUR og de er ansvarlige for alle firmaets systemer. Det omfatter også de systemer, der støtter funktionelle organisationer, såsom finansafdelingen, forsyningskæden, HR og den juridiske afdeling. Ca. 930 mennesker arbejder med IKT i 43 lande over hele verden. Denne massive konsolidering har, kombineret med en udvidet brug af eksterne serviceudbydere, har grundlæggende ændret de kompetencer som IKT Group hos AkzoNobel har brug for. Tidligere var der stærkt brug for mennesker med teknisk know how, som forstod at installere servere, admistrere systemer og anvende patches. Idag er der mere brug for eksperter som er specialiserede i service delivery management, systemplanlægning (fx forretningsarkitektur) og forretningsprocesser. Hos Coca-Cola Company, tager Europe CIO Sabine Everaet og hendes hold bestående af 45 specialister sig af alle de IKT-behov der ikke er udliciteret i Europa. For et globalt firma som i 2011 skabte en indtægt på mere end 46,5 milliarder EUR, ses Everaet og hendes gruppe som en central forretningspartner ift. at identificere risici og indbyrdes afhængighed ved komplekse programmer. Hermed har de et arbejdsomfang der er væsentligt mere omfattende end de klassiske IKT-projekter. De opnåede udelukkende deres udvidede strategiske roller efter at have forbedret IKT-processer, og efter at have udvidet centrale forretningsprocesser. Everaet har forbedret kvalifikationerne hos hele IKTholdet ved at støtte at de indtager rollen som high-level business-ikt relationship managers. Everaet forklarer, Jeg opmuntrer virkelig mine folk til at arbejde med forretningsdelene, arbejde med senior management af aftapperne, arbejde med firmaet, forstå hvilken dynamik der er, se tingene fra deres perspektiv, lære at kombinere de forskellige punkter og få et holistisk syn. Undersøgelse af e-ledelse 11

12 Vigtigheden af e-ledelse Effektive e-ledere er i stand til at lede grupper og betjene teknologiske systemer på en måde som både skaber lokal og global efterspørgsel. I 1961 offentliggjorde W.C.H. Prentice en artikel om Understanding Leadership i Harvard Business Review (HBR), som viste sig at være så relevant, at det velrenomerede tidsskrift gentrykte den igen i I artiklen kommer Prentice med følgende definition af ledelse (Prentice 2004: 102-3): Ledelse er opnåelsen af et mål gennem brug af menneskelige assistenter. Den mand, der er succesfuld ift. at organisere sine menneskelige samarbejdspartnere sådan så bestemte mål bliver nået, er en leder. En stor leder, er en som kan gøre sådan, dag efter dag, år efter år, og under en lang række af vilkår. Siden Prentice begyndte at studere dette spændende forskningsobjekt, har der været omfattende forskning om ledelse, som har identificeret kritiske aktiviteter og kvalifikationer som definerer effektiv ledelse og beskriver hvordan ledelsesaktiviteter og -ansvar kan fordeles mellem flere mennesker. Forskning af ledelse fokuserer i høj grad på fire generelle aktiviteter, som ledere er nødt til at mestre: Skabe mening i en situation (fx ved at identificere indbyrdes afhængighed); Skabe og justere relationer på tværs af grænser (fx ved at skabe relationer i og på tværs af organisationer); Skabe en overbevisende vision for et initiativ som skaber værdi (fx ved at identificere risici og positive synergier ved indbyrdes afhængighed); og Administrere ændringer og nye tiltag skabe adgang, forhandle, koordinere og motivere en bred vifte af ressourcer i løbet af processen med at føre tiltaget ud i virkelighed, samt med at opnå og bibeholde den værdi der bliver skabt (fx ved aktive eksperimenter). Udover at notere aktiviteter, har akademikere sammenlignet kendetegn ved ledelse og management for at fremhæve forskellen mellem de to koncepter. I sin bog fra 1989, On Becoming a Leader, beskriver Warren Bennis en række af forskelle. Her er nogle af hans forskningsresultater: Manageren administrerer; lederen skaber innovation. Manageren bibeholder; lederen skaber. Manageren fokuserer på systemer og strukturer; lederen fokuserer på mennesker. Manageren bygger på kontrol; lederen skaber tillid. Manageren spørger hvordan og hvornår; lederen spørger hvad og hvorfor. Manageren gør tingene korrekt; lederen gør de rigtige ting. Idet INSEAD s forskere bygger på Prentices arbejde samt forskning fra en lang række andre akademikere, definerer INSEAD e-ledelse på følgende måde. e-ledelse er opnåelsen af et mål som bygger på IKT gennem ledelse af human resources og brug af IKT. e-ledere er særligt fremtrædende i digitale virksomheder. Digitale virksomheder er virksomheder fra alle forretningsområder, som kan skabe økonomisk og/eller social værdi ved at benytte digitale teknologier. De er karakteriseret ved en høj intensitet ift. brugen af digitale teknologier med henblik på at skærpe deres forretningsforståelse, interagere med deres kunder, forbedre deres processer og opfinde nye forretningsmodeller. 12 e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation

13 Figur 3: e-ledere er ledere som er fokuserede på at benytte teknologi og en bred vifte af ressourcer for at opnå IKT-støttede mål. e-leder Manager Leder Digital iværksætter Iværksætter Ledelse er opnåelsen af et mål gennem brug af human resources. e-ledelse er opnåelsen af et mål som bygger på IKT gennem brugen af human resources og IKT. E-ledere er ledere som benytter teknologi til at nå IKT-støttede mål. Iværksætteri er skabelsen af en ny organisation gennem brug af human resources. Iværksættere er ledere som skaber nye virksomheder. Digitalt iværksætteri er skabelsen af en ny organisation, som bygger på IKT ift. dens processer, produkter og tjenester gennem brug af human resources og IKT. Digitale iværksættere er fx ledere som skaber nye virksomheder der bygger på IKT ift. deres processer, produkter og tjenester. Undersøgelse af e-ledelse 13

14 Vigtigheden af e-ledelse Effektive e-ledere har et T-formet kompetencekatalog Effektive organisationer forventer at e-ledere har et T-formet kompetencekatalog. At have et T-formet kompetencekatalog betyder ganske enkelt, at lederen både er en forretnings- og IKT-ekspert. Mere præcist formuleret betyder et T-formet kompetencekatalog, at lederen har følgende kvalifikationer: Bruger IKT: En vertikal kompetencegruppe, som repræsenterer ekspertviden eller dybdegående viden inden for et bestemt område (fx videnskab, ingeniørvidenskab, IKT og sociale videnskaber); En horisontal kompetencegruppe, som repræsenterer tværgående kvalifikationer, (fx ift. forhandling, kritisk tænkning, design og systemtankegang, forretningssans og iværksætteri etc.), som muliggør samarbejde på tværs af en lang række grænser. BÅDE den vertikale og horisontale kompetencegruppe kræver grundlæggende IKT-kvalifikationer, sådan som de er defineret af Kommissionen. Selvom e-ledere har et T-formet kompetencekatalog, kan videreformidlingen af viden variere, alt afhængig af hvilke aktiviteter en e-leder er ansvarlig for. Nedenstående tabel sammenfatter otte generelle mål og beslægtede aktivitetsgrupper som sådanne organisationer er nødt til at kunne beherske (enten med interne eller eksterne resourcer), for at kunne være konkurrencedygtige ift. benyttelsen af IKT. Tabellen viser hvordan hver af de otte aktivtitetsgrupper enten kræver strategisk forståelse (viden om hvad der er muligt), eller praktisk forståelse, (viden om hvordan man konkret kan gøre det der er muligt) ift. en kompetencegruppe. Fx forventes det af en Chief Marketing Officer, at han/ hun har strategisk teknologisk forståelse, fx ift. social media, analyser og en praktisk forståelse for hvordan man måler og skaber en model for forbrugernes adfærd. På den anden side er en forretningsarkitekt nødt til at have en praktisk forståelse for IKTsystemer, samt hvordan man kan definere og administrere indbyrdes uafhængigheder (fx mellem IKT, forretningsprocesser og -data). Desuden skal han/hun have funktionel viden, produkt- og sektorviden for at sikre at forretningsarkitekturen støtter den procesmodel der er bedst ift. en bestemt organisations strategi. Nogle af de mest afgørende karakteristika ift. moderne IKT-ledelse er evnen til at kunne identificere relevante teknologiske muligheder, samt at påvirke organisationens interessenter til at profitere af disse muligheder. Medarbejdere især nye kandidater har ofte fordel af at have en veldefineret struktur, som hjælper dem med at udvikle sig og vokse, i takt med at organisationen udvikler sig og vokser. Intel er overbevist om, at det er vigtigt at give medarbejderne en klar og utvetydig udviklingsplan som kræver personlig, organisatorisk og branchemæssig ledelse, for at kunne tiltrække og bibeholde de bedste medarbejdere. Jim Kenneally, Principal Investigator hos Intel Labs og Research Fellow hos Innovation Value Institute 14 e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation

15 I store og mellemstore organisationer er e-ledelse fordelt på flere mennesker I mange store organisationer er der én e-leder, som fx CIO en, som er ansvarlig for den samlede udvikling og administration af IKT-systemer, mens andre stedfortrædende e-ledere er ansvarlige for at lede mere specificerede aktivitetsgrupper, som fx én af de otte der nævnes i tabellen. Udover CIO en, ansætter mange organisationer fx nu en Chief Enterprise Architect som er ansvarlig for at sikre at IKT-systemer, forretningsprocesser og -data alle er velkoordinerede og tilpasset til organisationens forretningsmodel. I adskillige organisationer er der samtidig high-level business-it relationship managers som har til opgave at lede hold med business managers og IKT-udviklere for at sikre at efterspørgslen efter en bestemt forretningsenhed bliver prioriteret rigtigt, bliver tilpasset og dækket. Tabel 1: For et godt resultat, kræver hver af de følgende aktivitetsgrupper en anderledes blanding af strategisk og praktisk forståelse af den vertikale og horisontale viden. Literacy & Basic Skills Using ICT (Vertical Expertise) Developing Organisations (Horizontal/Transversal Expertise) Global Knowledge Economy Talents Key Sets of activities digital literacy, etc. Reading, writing, math, ICT expertise Function expertise Product expertise Customer & Sector expertise Managing change & inventing Developing a compelling vision Building and aligning relationships across boundaries Making sense of a situation Business development, sales and marketing Business process management Program & project management Global sourcing management Enterprise architecture Solution development and implementation Information management & security IT services management & delivery = strategic understanding (knowing what is possible) = practical understanding (knowing how to do the possible) 6 For general research on the importance of distributed leadership see Ancona and Bresman (2007), Ancona et al. (2007), and Ancona et al. (2009). Undersøgelse af e-ledelse 15

16 Vurdering af efterspørgsel og udbud af e-ledere Har europæiske organisationer nok e-ledere til at kunne benytte teknologi til at fremme deres konkurrenceevne gennem bedre processer og innovation? Det enkle svar er nej, men virkeligheden er meget mere nuanceret. For at vurdere efterspørgslen efter e-ledere, antog forskningsholdet at nogle organisationer har brug for flere e-ledere end andre. Efterspørgslen afhænger af to faktorer. 1. Organisationens størrelse: Ift. antallet af fuldtidsarbejdere (full-time equivalent, FTE), vil store ( FTEs) eller meget store firmaer (1000+ FTEs) have et større behov og en større kapacitet til at kunne fordele de væsentligste ansvarsområder mellem flere mennesker end et mikrofirma (1-9 FTEs) eller et lille firma (10-49 FTEs). 2. Sektorens IKT-intensitet: I hvilken grad er organisationer afhængige af teknologi ift. deres forretningsprocesser, innovationer og klargøring af deres tjenester og produkter? Efterspørgslen efter e-ledere er større i organisationer i IKT-sektoren end hos organisationer udenfor IKT-sektoren, fordi IKTsektoren har brug for e-ledere til interne processer, innovation og til ekstern klargøring af tjenester. Ift. organisationer der ikke er IKT, er der sektorer med høj IKT-intensitet og sektorer med lav IKT-intensitet På baggrund af disse faktorer blev organisationer inddelt i en af de tre forskellige grupper. I nedenstående tabel er de markeret med forskellige farver. Efterspørgslen blev vurderet indenfor hver af de tre grupper. Den samlede efterspørgsel på e-ledelse i Europa er vurderet til personer. Tabel 2: Oversigt over den forventede efterspørgsel på e-ledelse Type of Firm & Sector Size of firm Estimated demand of e-leaders per enterprise Number of enterprises Estimated total demand for e-leaders by firm type high growth SMEs 1 15,000 15,000 ICT sector medium 4 6,500 26,000 large & very large 8 1,400 11,000 High ICT intensity sectors high growth SMEs medium large & very large ,000 30,000 60, ,000 29, ,000 Low ICT intensity sectors high growth SMEs medium large & very large ,000 25, , ,000 42,000 84,000 TOTAL ESTIMATED DEMAND OF e-leaders 436, , e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation

17 Prognoser ift. udbudet af e-ledelseskompetencer Forskningsholdet foretog en videnskabelig analyse af de værdifulde data som European Statistical System havde indsamlet i deres undersøgelse af arbejdsstyrken (Labour Force Surveys, LFS). Denne undersøgelse leverer ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations) kodet data ift. forskellige former for jobpositioner, inkl. managementkategorier, der rækker helt fra produktionslinjens assistant managers og op til top executives. For at vurdere udbudet af e-ledere indenfor hver af de otte kategorier, gangede forskerne hver gruppes antal med dens e-ledelse kvote - det forudsagte antal af mennesker indenfor en ISCO-08 kategori, som vurderes at have et tilstrækkeligt T-formet kompetencekatalog med IKTog forretningskvalifikationer, der gør dem egnede til at arbejde som e-ledere. Det samlede udbud fås da ganske enkelt ved at lægge antallet af e-ledere fra hver NACEgruppe sammen. Som følge af disse antagelser vurderes det, at det samlede antal af e-ledere på management niveau i Europa ligger på ca Hos SAFRAN er det et vigtigt forretningsansvar at sørge for at vi har nok e-ledere. Vi har brug for ledere som forstår forretningsprocesserne, hvilken ny og relevant informations- og kommunikationsteknologi der er på vej, samt hvordan vi bedst får fordel af de muligheder som nye teknologier bringer, og som hjælper med at få forretningen til at blomstre. Daniel Dubreuil, CIO, SAFRAN Tabel 3: Overblik over det forudsagte udbud af e-ledelse Occupation Group Population of Each Occupation Group Times (x) e-leadership quota Equals (=) ICT Population Entrepreneur Gazelles ICT service managers (ISCO 1330) 12, % 12, , % 260,697 Other Managers (ISCO 112, 121, 123, 131, 1332, 134, 141, 142, 143) (selection of examples, below) 12,553,845 varied (average is about 3%) 389,182 Managing directors and chief executives 1,495,180 3% 44,855 Business services and administrative managers 2,283,360 5% 114,168 Sales and marketing managers 1,094,997 5% 54,750 Research & development managers 129,445 50% 64,723 Managers in agriculture, forestry and fisheries 109,833.5% 549 Professional services managers (other) 135,759.5% 679 TOTAL ESTIMATED SUPPLY OF e-leaders 661,000 Undersøgelse af e-ledelse 17

18 Vurdering af udbud og efterspørgsel af e-ledere Ved at ændre på antagelserne, viser der sig en endnu større forskel mellem udbud og efterspørgsel af e-ledere. De prognoser ift. udbud og efterspørgsel af e-ledere, som nævnes i denne rapport, er temmelig forsigtige. Vi har vist prognoserne til akademiske eksperter, eksperter fra branchen samt til samfundsvidenskabelige instituter. De fleste var enige om, at efterspørgslen efter e-ledere sandsynligvis vil være højere; det reelle udbud endnu lavere; og dermed vil den reelle forskel mellem udbud og efterspørgsel af e-ledere være endnu større. De prognoser ift. udbud og efterspørgsel af e-ledere, som nævnes i denne rapport, er temmelig forsigtige. Vi har vist prognoserne til akademiske eksperter, eksperter fra branchen samt til samfundsvidenskabelige instituter. De fleste var enige om, at efterspørgslen efter e-ledere sandsynligvis vil være højere; det reelle udbud endnu lavere; og dermed vil den reelle forskel mellem udbud og efterspørgsel af e-ledere være endnu Ændring af vigtige antagelser som relaterer til prognosen af UDBUDET af e-ledere Antagelse: 100% af de IKT service managers er kvalificerede som e-ledere. Det er imidlertid sådan, at organisationer som har konsolideret og centraliseret deres IKT-funktioner til en organisation som deles om tjenester, har været nødt til at afskedige nogle managers og samtidig ansætte nye. Efterfølgende ændring Hvis denne antagelse sænkes fra 100% til 80%, så er der færre e-ledere i Europa. Antagelse: 50% af de Research & Development managers er kvalificerede som e-ledere. Der kan argumenteres for at det også er en optimistisk antagelse, idet mange videnskabsfolk som arbejder i R&D laboratorier, ikke nødvendigvis er i stand til at inspirere og lede mennesker med henblik på at skabe IKT-baserede løsninger. Hvis denne antagelse reduceres til det halve, fra 50% til 25%, så er der færre e-ledere i Europa. Antagelse: 5% af Business services og administration managers (NACE 1210) er kvalicerede som e-ledere. Der kan argumenteres for at nogle antagelser er for begrænsende. Fx kan det antages at dobbelt så mange business services og administrative managers er tilstrækkeligt IKT-kyndige til at være e-ledere. Hvis denne antagelse ændres fra 5% til 10%, så er der flere e-ledere i Europa. Vi samarbejdede med Europa-Kommissionen og nogle handelshøjskoler for at udvikle et pensum til 2-års programmer der kan kvalificere til en IT-MBA og en Masters i Business Enterprises Architecture. Christian Pagel, Vice President of Corporate Business Systems og CIO, SGLCarbon SE, Board Member for HR & Education, EuroCIO 18 e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation

19 Ændring af vigtige antagelser som relaterer til vurderingen af EFTERSPØRGSLEN af e-ledere Efterfølgende ændring Antagelse: I IKT servicesektoren har mellemstore firmaer kun brug for fire e-ledere, og store firmaer kun brug for otte e-ledere, for at være produktive. Man kan nemt argumentere for at denne antagelse ikke holder, idet firmaer i IKT servicesektoren har brug for e-ledere som brobyggere ift. interne klienter og til at tage sig af eksterne Antagelse: Gazeller har kun brug for én e-leder for at kunne være succesfulde. I disse tiders digitale økonomi kan man argumentere for, at ethvert start-up firma som har opnået en årlig vækst på 20% de første fem år, er dybt afhængig af teknologi ift. deres processer, nye produkter og tjenester. Som følge heraf, vil de fleste gazeller have brug for mindst to e-ledere, én til at lede processorienterede projekter og én til at lede de projekter som har at gøre med nye produkter og tjenester. Hvis denne antagelse ændres til IKT servicesektoren, har firmaer brug for dobbelt så mange e-ledere, og dermed stiger efterspørgslen på e-ledere med Hvis alle gazeller har brug for to e-ledere, så stiger efterspørgslen på e-ledere i Europa med yderligere Antagelse: Mellemstore firmaer i sektorer med høj IKT-intensitet, har kun brug for to e-ledere. Idet disse firmaer opererer i sektorer med høj IKT-intensitet kan man argumentere for at de har brug for mindst fire e-ledere. Hver e-leder kan da være ansvarlig for to af de otte aktivitetsgrupper, der er beskrevet tidligere. Hvis mellemstore firmaer i sektorer med høj intensitet alle ønsker at have fire e-ledere i stedet for to, så stiger efterspørgslen med e-ledere. Hvis alle disse antagelser medregnes, så stiger efterspørgslen med e-ledere til i alt De antagelser som er blevet anvendt til at udvikle prognoserne if. udbud og efterspørgsel af e-ledere giver et vigtigt indblik i hvordan akademiske instutioner, beslutningstagere og firmaer kan samarbejde med henblik på at forudsige efterspørgslen så præcist som muligt og samtidig sikre et tilstrækkeligt udbud. Anbefalingsdelen indeholder mere specifikke tiltag som kan reducere manglen på e-ledere. Vores medarbejdere og kunder fortæller os at der er en mangel. Vi har derfor udviklet et pensumsmateriale der kan hjælpe med at skabe fremtidens CIO er. Jeannette Weisschuh, Director of Sustainability and Social Innovation, Hewlett-Packard Gmbh Undersøgelse af e-ledelse 19

20 Anbefalede tiltag Den gode nyhed er, at Europa har adskillige eksempler på at multi-interessenters tiltag har hjulpet med at skabe et større udbud af e-ledere. I fremtiden bliver den store udfordring at billedet ændrer sig hurtigt. Denne del præsenterer anbefalinger fra undersøgelsen e-skills for Competitiveness and Innovation: Vision, Roadmap and Foresight Scenarios, som har til formål at sikre at Europa har tilstrækkeligt med e-ledelseskompetencer. Hensigten bag disse anbefalinger er at komme med et værdifuldt bidrag ift. udviklingen af en hensigtsmæssig handlingsplan ift. EU-niveau og nationalt niveau. Anbefalingerne er rettet mod en række forskellige grupper af interessenter. Projektet udviklede de følgende syv anbefalinger. På de følgende sider beskrives hver anbefaling mere Recommendation Tag kontakt med en bredere gruppe af interessenter mhp. at skærpe definitioner og Forberedelse Udførelse krav ift. e-ledelseskompetencer. Første resultater 2 Overvåg regelmæssigt efterspørgslen og udbudet af e-ledelse med henblik på at Forberedelse Udførelse forbedre planlægningen og adgangen til data Første resultater 3 Udvikl og anvend pensumskrav og kvalitetsmærkning ift. e-ledelse. Forberedelse Udførelse Første resultater 4 Skab nye formater og partnerskaber ift. undervisning og erhvervelse af Forberedelse Udførelse e-ledelseskompetencer. Første resultater 5 Tilpas tiltag der har til hensigt at udvikle e-ledelseskompetencer til bestræbelser på at Forberedelse Udførelse at fremme iværksætteri i hele EU. Første resultater 6 Frem e-ledelse inden for iværksætteri og selvstændigt arbejde. Forberedelse Udførelse Første resultater 7 Skab opmærksomhed om e-ledelseskompetencer ift. innovation, konkurrenceevne og arbejdsevne. Forberedelse Udførelse Første resultater 20 e-ledelse: Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Fremtidigt behov for it-specialister

Fremtidigt behov for it-specialister AAU 21. nov. 14 Fremtidigt behov for it-specialister Vi uddanner for lidt og forkert Optagets mix skal ændres AAU flytter viden Henrik Valentin Chefkonsulent DI ITEK Mangel på den rette it-arbejdskraft

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Relationer xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Susanne Christoph, salgschef & Henrik Ditlevsen,

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Skub din leder ned fra ølkassen

Skub din leder ned fra ølkassen Skub din leder ned fra ølkassen K- rådgiverne bør skubbe lederne ned fra ølkassen, så de kan tale mere med deres medarbejdere. Det er den nære, regelmæssige og personlige kommunikation, der skaber de engagerede

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTÆNDIGE KONSULENTER - FÅ DET PERFEKTE MATCH TIL DIT PROJEKT, HER OG NU IT er et omdrejningspunkt i mange forretningsprocesser og behovene ændrer

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN ved Forskningsdirektør Per Falholt Novozymes A/S Novozymes har produkter indenfor en række forskellige industrier Food and Beverages Biofuels and biomass conversion Household

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Succesfulde virksomheders DNA

Succesfulde virksomheders DNA Succesfulde virksomheders DNA - fra produktionskultur til innovationskultur - Danmarks Mejeritekniske Selskab den 28. januar 2016 Frederikke Kroon, KROONS - Instant Business Innovation The Sharing economy

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Mine to verdener u Innovation til alle tider Vinderkoncepter - Brugerdrevet innovation og forretningsudvikling Hvordan identificerer vi fremtidens behov

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Fra klasselokale til bestyrelseslokale. De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads

Fra klasselokale til bestyrelseslokale. De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads Fra klasselokale til bestyrelseslokale De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads Implementering af samarbejdsbaseret og innovativ teknologi Globalt er uddannelsesmarkedet

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet,

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, lenet@hum.aau.dk Kreativitet er ikke længere en luksus for de få, men nødvendigt

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

At mestre IT-forandringerne. Digital Ledelse 2015 Louise Harder Fischer

At mestre IT-forandringerne. Digital Ledelse 2015 Louise Harder Fischer At mestre IT-forandringerne Digital Ledelse 2015 Louise Harder Fischer Louise Harder Fischer Phd. fellow - ITU Universitetet 2015 Ekstern forsknings partner, Jabra 2013 Ekstern lektor i IT-forandringsledelse

Læs mere

CGI Microsoft-dagen 2015

CGI Microsoft-dagen 2015 Velkommen til: CGI Microsoft-dagen 2015 Torben Ryttersgaard Vice President, CGI Danmark CGI Group Inc. 2015 Dagens agenda 1 2 3 4 5 6 7 09.00-09.15: Velkommen 09.15-10.00: Plenum-indlæg: PANDORA 10.15-11.00:

Læs mere

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning organisatorisk effektivitet consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse Introduktion........................................

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Forretningsdrevet HR Roadmap

Forretningsdrevet HR Roadmap Forretningsdrevet HR Roadmap Hvorfor? Hvad? Hvordan? Virksomhedens mål & strategiske fokusområder xxx Strategi for organisationen Strategiske HR initiativer HR Roadmap Hvad skal organisationen være i stand

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af?

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Logistikkens dag 2013 Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Kenn Steger- Jensen Professor in Manufacturing & Supply Chain Systems, Ph.D., M.Sc., M.Eng. Main activities CELOG's main activities

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Laboratorier er redskaber til systematisk problemløsning. Laboratorier: En definition 1. The active involvement of users

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege

SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege WORKSHOP 1 UDNYTTER DIN VIRKSOMHED DE DIGITALE MULIGHEDER? MMV Dagen, 20. januar 2016 TWITTER? #DANSKINDUSTRI @TWINS_SOLUTIONS

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Innovation i Vandsektoren fra Idé til Produkt

Innovation i Vandsektoren fra Idé til Produkt Innovation i Vandsektoren fra Idé til Produkt Hvad skal man gøre hvis man har en god idé?! Presented by Hans G. Enggrob, DHI Definition på cleantech: Cleantech is new technology and related business models

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere