@rb+.r];r le+iesæie\z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@rb+.r];r le+iesæie\z"

Transkript

1 @rb+.r];r le+iesæie\z Nr. 52 April 1991 Dansk Fotohistorisk Selskab

2 AF RULLEFILMENS HISTORIE. Sigf red Løvstad. PETER wilhelm FRIEDRICH VoIGTLÅNnnn. Flemming Berendt. SKJULT KAMERA GOERZ PHOTO-STEREO BINOCLE. Niels-Ove Rolighed,'TICKA'' - ET UR KAMERA. Flem m ing Berendt. SÅDAN BEGYNDTE DET HELE z. VERSION. Sigfred Løvstad. DA VERDEN KUNNE SES I TRE DIMENSIONER. Wagn Wiberg Sørensen. DET NY FOTOMUSEUM I KØBENHAVN. Flemming Anholm. FAG-FOTO. 2s Åns JUBILÆuM. EN DONERING FRA DANMARKS TEKNISKE HØJSKOLE. Mogens Koch...FRA KAIRO TIL KAP''. EN UDSTILLING OM HOLGER ROSENBERG. DANMARKS FOTOMUSEUM I HERNING. DIT OG DAT. FOR M IDLINGSSALGSLISTEN. SOPHUS JUNCKER-JENSEN. HER ETI MIT LIV... ERINDRINGER. SIDSTE DEL! Dansk Fotohistorisk Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelee af ekriftet eamt dele deraf er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra Dansk Fotohist-orisk Selekab No part of this publicat-ion may be reprodueed in eny form, uithout prior permieeion in vritlng from the Oopyright holder. Copyriqht D.F.S. all rights reserved under internationsl Copyright Conventiona lsbn oiot-6j29 Denmark. 1

3 f rullefilmens histori Sigfred Løustad De fleste kender formentlig filmbetegnelser som r2o, tz6, r ro m.f l. Mest kendt er nok r35. Disse numre benyttes, hvis man kort og præcist vil angive en bestemt filmstørrelse. I dag har fotografer og forhandlere ikke så mange filmformater eller betegnelser at slås med, som vore forfædre. Disse fortidige rullefilmstørrelser har for en samler stor interesse. Det kunne derfor være på sin plads at rydde nogle af. de fejltagelser og rnisforståelser af. vejen, som man ofte støder på. Rullefilrnens historie begynder med George Eastman, stifteren af. verdensfirmaet Kodak. Efter en række år med fotografiske eksperimenter hjem me i mors køkken om aftenen efter et slidsomt job som bankassistent om dagen, opsagde han endelig sin stilling i banken og lejede i april r 88o nogle lokaler på tredje sal i State Street i Rochester og begyndte sin første fabrikation af- fotografiske tørplader. Det var den unge George Eastman's u- trættelige søgen efter at finde et lettere og stærkere materiale end det tunge og skrøbelige glas, som bærer af. de lysfølsomme fotografiske emulsioner, der f-fite til udviklingen af. rullefilmen. Den første filmannonce i 1885 oplyste, at man om kort tid 'ville præsentere en ny følsom film, som antages at ville blive en økonomisk og bekvem erstatning for tørre plader, både til udendørs og atelierbrug. George Eastman fremstillede rullefilmholdere til næsten alle eksisterende kameraer. Han havde imidlertid store vanskeligheder med at, finde et egnet materiale som bærer af. emulsionen. Man benyttede i starten papir som base, men papirstrukturen blev overført på aftrykkene. Rullefilmen kaldtes i begyndelsen for "Transparente Hinder". 2

4 rh rcit.t tb tbt ofræ ot ilf Yo?t,. T.. o 3md clrer lrt G. Oa?ttlEltld, tæ. bt xlm t co l I wnrirr.v lorlr,ll,{l or PP,ernrLtr, lrronllliion, ÅRT, SctEtlcE, UECHANIOS, chemi'qtry, ÅND ]l-{nrf-lfrtlnds. -#_=_'_---- +_ Yo-t. Ltx.-i.o..-rr.l NEW YORK SEP'{iEMBER 16,'1888. l3t'oo rixre' lirl^r&trard ltil5 J - g;*^*^t"""t ;;"^"gr._.--_lbut.oybg ur d {or tirng iork alæ rh.n s re"uo"l"rro"irrs rnrl tluatly wotrnd otr tltc rlsrapar3ons pgoroot pgy. lbutmoy bc ured for timc vork alo rhcn a æcuæ lerpoeing -pf&lfo:tu: platfonl' rnd lr ttrratly wott0d up ott lltc The perfection in ttr. r,"nri"cture o( Felatlno-bro- deoc oan be'found to t st it upol. lts timpliclty and rp<rcl.to tl: key is aitrchul' I T.t'l",tl - rrri.e sensitive colupounds l;-r;-; "ttt^i"tiii;;iy ;.; are readily "r^n" 'irotogtaphs frtr ecstroublethanwas;;;i;.l;;;;.å"i"årtr'" n""inrtr'etrelld ( s;.iremotjæeoroftlrelnoter centwetplat6t,,oo.e*l2)hol<liosthos adtivot 8p rou l[ffiffi!}:';';::*o;i;';,";;;', ;;;;{;æ bv the uh,rrrh or trre wirrrrirrg kev, 1"1s5i11g rrrr.ugrr the ilrvention of specitl deviceb for urore ellectively utilir- opening in tlte. æ*' atrtl rcrewirtq iltto tlre entl or l r-.l^ lt c--tt -.-^ J Li*ro S lffil air" oritr" wintliug r1xnl. It sill be obrervcrl that all it gtlre8dvailtafiæobtaiuetlintåeueeo highlya.\futhepartso(tlretu1rplytroltrever1,riruple.eully -, sitiv cordpoudds. 0oooftbe et6tideasba,eedopouthcdryprcoc r*".nl*lixl;.};.ff::lljl;,-,,tt,""t,utt*,o,.o F.ig nrnrrgedthatitearinot*"t:"1."1':l]-:-::1:.91*::ruii]i,"l]i*.i',.'il.',,."'ui,rotecliltgtltesl utlertt roruæbvtheyeriebt"ercellyolnl"^x':l::.f :f*: [-I å,,]å"åi'i'",';'"1';;l'; j,* u"ro*tr,ebo.r. wlrerr in ll-lil,.".";linln:i,"':".å"j}if'å1l,l.*.i.:*:$*lll.::i:;*:^::,::,:i;.""uæ}tanitrlarrtlituituply ','',t"ttlreobjeci,1rresrbuttoogeirtlywithffrrgcr.$,:ililt,:ll:"..,tjj]'*r,lravingtwoajfrturetdiå "T,,.j,i.:';::H,l'.'i,'.lli;n"^ahundrerlerpoeureatrovo3:";1;l";]i;,;ii*r:i:":1l::ll'.:l:::::.i::'T^,:l:::::'. '. beenbeforeplacedott"u..h^1]]::.::,:::::":"'l'j',:'::,i].-ål:;".i,;;;.i,"".i,']'ii,.,". æsrr usrur c Pr4ucu urr sul I scaleasisnorvcolutuencetl,antlitproluis 8tourakei-==åT,'"";:l,:ii,';.lj:J':i."lffii;'il::i,$".'i"li.'ff tlre practice of photo6raphy weh niih universd. ',--;t ' - ' - t-l : la tlle wlrlulrlg oirrrer rotalq Ir rrr rrrc ul'['('srte (rrrsl Tlre abærrce or reruov&ble bulky ptnte holderr, ol tbe ti:l tt-"'llttt-",t'ull.:1 wherr relerred. Tuo :it-",f-:i'.::1.::::::-t-:i:-'::::: or thræ cllort tuucessive l)ulle ::: ou rlrawingontofslidee'ofarrydarrgerfrouliglrtstreaks, %thecortlaretrece55aryt0siiljuptlreshutters1lring "- witlstriketlroseacqurritrtedrsitlrtheoldstyleofappa.i"l'"'jr1*,"'".' ratue8sbeingespecialiy.'..1i::1l::,:j:,,"j,:::::.,,.'1*aver1'ingerrious,nituple.anti1rositiveæ1letuerrt ouehasa urgero lofsettsitivetuaterialtodrawfrotrr.wrlevice llal a lurse rolr 9r DrlrDr irruakitrgtlre,picturecirrspirescoll{lr]enceantljroe.---*-*j:r';il"':'""i,t.r'tff*åi'$':rff:.h..h:: t oru.6i:reetheer1nrurerru"i_::^:"::.".:ll::i',::: ""':-.='.=;-- pq1nrg:;ili;,fi;iii'år"?"o".i".ous 1'irrone<lirection' ---i '--: beenutatle.alltheinriir'ir]..-:'^}:,3i;.':','..t".i:"jtbeengravirtg.r.i*'',.r,"'i"i.i;;;-;il.;;;;;;'."r.i. al)[xratu5totltetuanufacturen,wllot tlo lthe*ork-il:#:;;.ir'],.','i*iii.iiiofllte etlsititlrecc1tterls tri irrislrirrgupthepicture::_i]l::::.:]ily.::t*:ewr:ae;;-tffå;..i:'"jx',,.i"'is1lrrl1r le.lbyacoiledltat two ertrls of tlte letrr tttttittuousl;- iir orre tlirectiott :,"li:'1j""ffi:jf,\:.t'il]ilt"i";.;.ir-":*.hæl.æ$"ull*;:i::;**-*-;i;l**'* eegncicllyukillerliutherrt,t.:.:::'-...''..':":jn:.:e;.:-","il#å...i'"...*i,',''','"ture1nwl: u![ær4rrj errrccted.intlreprorluctionofr'ery-unifonuanrimfi:t.i''";..,:,i",h:]::l;li'il:fi'iffi,ll:li;::i:: ;:ffiå'';.,"".;[ffju'.f:;l::"ii:f:^"l*mf}il::l'"'"t,,,"l[:"i:,r.jij,1,:i,'li,j'::;::::';'"il: previous prel,aration and apparerrtly without linit. -\- ' -:å_: - :rr ll-f-: :'::::::'... ':-:;,';;":;"""*"-"'' Tlre novel &pl,aråtus ssown in our engravings in de- - - *- - -:: stopping &t eacll pne$ure ol tlte releæ pin' for et signed to hokl errough s nsitive paper to produc one rb. r.-tee rolrae cartba sautrer- least four or live tilues' belore the sltutter tprirrg id lrundredpictures"oo"',',,iryii;,",'t,'.unwinding.itp4err.oll'bavilg,.' *,"ni'"^.l!'*et*cotupletet retit.:^}..-^,.^l^'.}.)di.^...ir'iior[otorwoim..6..._.g albat it lueasurg.ll Den r5. september r888 offentliggøres patentet "Scientific American". ltl Lordcd for roo Negetivcr. I r888 præsenteredes det første kamera beregnet for Eastman rullefilm 3 Weight, r pound ro ouoccr.

5 Rullefilmens historie fotograferet i r884. begynder med George Eastman, her 4

6 I r888 præsenteredes det første kamera beregnet for Eastman rullefilm. Det fik et navn, der skulle kunne udtales på alle sprog: "KODAK ''. Filmen var stadig gydt på papirbase, og apparatet var ladet med roo optagelser. Når filmen var færdigeksponeret sendte man hele kameraet til fabrikken i Rochester for fremkaldelse og kopiering samt indsættelse af. en ny film. Her i Danmark har vi på Danmarks Fotomuseum dokumentation for, at allerede i r889 havde fotograf H. Hansen, Odense, forhandling af- rullefilm. (Se Objektiv nr. 43 side r3.) Den generende papirstruktur, der stammede fra negativets papirbase, kom man over ved i det fotografiske laboratorium, at overføre emulsionen til glasplader i forbindelse med filmens fremkaldelse inden kopieringen. Men allerede året efter, i 1889, lykkedes det at gyde emulsionen på en base af- cellulosenitrat, og rullefilmen var skabt, stort set som vi kender den i d"g. I r89r kom de første film, der kunne indsættes i kameraet i dagslys. Men det var efter at Kodak havde sendt sit første "Porcket-kamera" i handelen i r895 (samt kameraer til andre formater), at de helt store skarer af- amatørfotograf er blev "indfanget" af den lettelse, som rullefilmen bød på i sammenligning med glaspladerne. De første år I årene 1885 til 1895 fremstillede Eastman-Kodak en række forskellige rullefilrn. Formaterne varierede fra runde billeder med en diameter på 6 cm til storformatet r}xz4 cm. Og billedantallet på en enkelt rulle varierede således: z+l+8/s4l Men fra året 1895 startede en fast kodebetegnelse begyndende fra nr. ror. Vi bringer her den komplette fortegnelse over de i tidens løb fremstillede Kodak film med angivelse af, hvornår produktionen startede og hvornår Kodak i USA er ophørt med at f remstille pågældende f ilmstørrelser. Sluttidspunktet er behæftet med en vis usikkerhed. Nogle af- filmene kunne leveres til såvel 6 som 8 eller rz optagelser. Dette er dog ikke medtaget. Disse betegnelser, som Kodak indfprte, er efterhånden blevet internationale. Kodaks f/rste film: År antal opt op til s Intr. Produkt. Kode år stoppet Format July x 9 cm 102 1æ5 Sept x 5 cm format i cm 6 cm (cirkulær) 9 cm (cirkulær) 8 X 10cm 8 X 10cm 10 X l2y2 (filmbredde 13) 10 X l2r/z (filmbredde 10) 13X18 t7 x22 7X8 9X10 19 X lzvz 103 1æ6 Mar /z x 10 cm 104 1æ7 Mar x 12Yz cm 105 1æ8 Mar. 194, 6 x g cm 106 1æ8 L.L.*1924 9x9cm 107 1æ8 L.L x 10/z cm 108 1æ8 Oct Tz x 8 cm L.L x12Yz cm Oct Yz x 10 cm 111 1æ8 17 x 12 cm L.L x 13 cm 113 1æ8 9 x 12 cm 114 1æ8 12 x 9 cm 115 1æ8 Mar x 12 cm /z x 11 cm Mar. 6x6cm Aug x 101/z cm July x 101/z cm x9cm Nov x 6 Yz cm 1? x 14 cm Mar x12/z cm Aug x 101/, cm Mar x 14 cm Mar Yz x 16Yz cm x 61, cm Nov ,8 x 5/z cm 1æ 1912 Jan x7/z cm Aug Y+ x12/z cm Vzx11 cm x9cm *) 24mm x 36mm mm x 40mm (instamatic) 28mm x 28mm (Pocket) 13 x 17mm L9B2 DI$C 8x11 mm

7 (.) -o CJ! o t{-{ L. o -o OD (. d lr (.) ()o\ træ -æ OH f-.- E+r OJ C) +) 'J t/, o ed= (h +)- o; o_v 6

8 Denne liste er amerikansk. Den oplyser bl.a., zt Kodak har fremstillet r35 mm film fra ry34p Dette kan imidlertid ikke være rigtigt. I en Kodak handels-meddelelse dateret august r93r meddeles det, at Kodak-Film til Leica kameraer nu fremtidig leveres med 36 optagelser, i stedet for som hidtil 3o optagelser. Prisen var dengang kr. 2,85 for en dagslyspatron med 36 opt. Gennemsnitstimelønnen var i r93 r kr. r,3 r (!). I en Kodak prisliste fra rg32 er yderligere opført en film med betegnelsen "5o". Den indeholder 6 opt. i format 6x9 cffi, og er beregnet for "Graflex" rullefilm kassette. I filmprislisten for 1936 er den ikke mere opf ørt. Kodak at komme de amatører i møde, som ønskede de samme muligheder, som glaspladerne bød på, nemlig at kunne fremkalde optagelserne enkeltvis, og alligevel beholde fordelen ved dette, i forhold til glas, lette filmmateriale. Kodak løste dette problem ved at præsentere PREMOPAKFILM, og et dertil hørende kamera Premorette (r8g8). rz afskårne film lå pakket oven på hinanden, og bragtes efter eksponering om på modsat side ved at trække i en papirstrimmel. Herfra kunne de evt. udtages enkeltvis for fremkaldelse. Til mange ældre pladekameraer findes der pakfilmkassetter, men systemet udgik med amatørpladekameraerne. Systemet er igen taget i brug ved lancering af. Polaroid Packf ilm. 7 Andre firmaer optog efterhånden også fabrikation af. rullefilm. Det er mig ikke helt klart, hvornår Agfa gik ind i dette, rnen jeg har en svensk Agfa prisliste fra rgo4 hvor Agf.a rullefilm er med. Det tog først rigtig fart, da Agf a byggede en helt ny fabrik til rullefilmsfabrikation i Wolfen ved Berlin i r9o8. Agfa indførte sine egne betegnelser. Mange husker stadig, at en rzo film hed "82" hos Agf.a, og en rz7 film betegnedes "A8", en r 16 hed I'D6rr osv. At forbrugerne havde svært ved at finde ud af- hvad betegnelserne stod for fremgår af- en Agfa prisliste fra rgz3, hvor alle Agfa's rullef ilmtyper f indes med deres særlige Agfa betegnelser. I en lille kolonne angives nogle andre tal under overskriften "Sædvanlig handelsbetegnelse" og disse tal refererer til Kodak-betegnelserne. Agfa prislisten fra rgo4 indeholder zo forskellige rullefilmformater, og man anmodes offi, foruden kodebetegnelsen, også at meddele til hvilket kamera filmen skal anvendes. Kameraerne var så lidt standardiserede, at der kunne være tale om spoleafvigelser trods samme betegnelse. Inden at opfindelser finder deres varige udformning, skal de ofte igennem mange omskiftelser. Alligevel kan det overraske, så tidlig rullefilmen fik sit endelige udseende. Man vil ved studiet af- listen se, at en filmstørrelse som rzo lanceredes i den, stadig kendte udformning, allerede i r9or. Og der blev eksperimenteret. Det mest specielle, jeg har fundet igennem studiet af" gamle fototidsskrifter og b6ger, er noget, der fik navnet VIDIL FILM. Vi må forestille os, at ganske mange endnu omkring århundredskiftet benyttede kameraer med mulighed for at kunne indstille på en matskive. De europæiske fabrikker satsede på denne kameratype, imedens Kodak faktisk oversvømmede markedet med rullefilmkameraer. VIDIL filmen skulle imødekomme fotografens ønske om indstilling på en matskive samtidig med, at han nød godt af- rullefilmens beskedne vægt. På VIDIL filmen var anbragt et stykke pergamentpapir mellem hvert filmstykke, således at der mellem hver optagelse kunne indstilles direkte. Brugen af. denne film forudsatte naturligvis, at der var tale om et kamera, der var indrettet til såvel rullefilm som plader, og at lysskakten på bagsiden var lukket og sluttede lystæt, når et filmstykke var fremme. Dette snedige system fik dog ikke nogen lang levetid. Kodak rullefi lmkameraer Flvad angår ældre Kodak-kameraer så forekommer der ofte misforståelser især med kameraernes nummerangivelser. Dette skyldes, at Kodak i en lang periode betegnede deres kameraer med numre foruden navnet. Nummeret angiver hvilket filmformat, der benyttes. Et Kodak Pocket No.t, er f.eks. til 6x9 film, og et "No.3A Fol-

9 +J. IA OJ {J -Q trcj +) $'l 0J= vd l- +)!+ cs tr boe.i,+r -oa E5å t v ^l CS (t Tl o(! L. o o'- :le: Lls;o O- cn r-f{ _ l-) tro. fi= o d) L{ c0= v ålr C Uf '-+)(\l r-f{ su;o TrrO 6 H 8

10 ,,KODAK'' er I(oclal< Iiompagniets Vitrenta:r'ke og ingen er berettiget til :rt beskrive eller s:elge et Canrera solt'l en l(odal< rured mindre Kodak Co. har fabrilieret det. Pulrlil<uur ntaa selv overtvcle sig ortt, ved at se paa V:treur:.et'liet. eller' [jtil<etten, at cle fotogrltfiske Artihler, sont szelges sol'lt l{odalis, el'e tegte. Vi bede denr, cler ansl<affe sig frilnrs, nøie ztt utrclet'søfle onr Ortlet Kodak staitr llaa clen lille l)apirseclclel plttr Spolen, ligesonr Ot'clet Kodak og Bclgstaverlte N.C. ogsåtul sl<r-rlle fincles pzra ljslien. [ir"rn frilrtrs, cler bzet'e Varemærket Kodak, el'e tegte. I:)r det ihhe en Iiasttnntt er dal Panalornic fifm NO..t ÅocrAKr Oll NO. 3 ÅOO T, No, 4 0F C Kooa(. of No.4 Koo Y No.5 KooaK. or No.5 Kooer, Diagram over KODAK's mange filmformater. I

11 irlrlil rlrl := EE (n \\ ;rc tt) L< b00 (tl14 n.l4 CI.i,o 89 'otr lu, bos Oqr d-q, rj L-{ -j:,j. ;3å*r *å'i$åågsåt såå!e4år{ {å{åi iåi;tl!;tl xgåi;;;lå: å å* c r, å3* s ; { * l $å *!jå?ålå?!?åjtegii g,: EEt r a n s sli,: Y?? å- i ;i åå xåx iååelx r, i zå e $t H E E E5ååi i *;j;tieåf Å t åå$e l i i iåååå3 ; s s* Er E''år c+r (g Li b0 o +-,r #J 6) \t vo 'em I 11,.F'' V) Ei$å åå3å;{r{; ;Eå g ååeei*a åe teiå;iigilåål E ål }, åååå å{ å:å { Ft{i:i+;åf;tå; l;eiågåeiåg;it låiåff1åå{åå{is gååå;åålå;!3it 4 eqqrq -6\orataHct= V:..= *i t 40= iih :!J atn 'C= -V'6o:. : I'E = = = = = VA Oiv = ø= O= = a= 'n = = E ' i::::? E: f :'.:: qf g t = ; : -:l-.j.3 = u *::Ei = E..:"3-E;EJ 'SE!j'::r; * =.,,ESåH#. "ii1i-':3 = #o..i: 3sE :s:i?, ; TsjE;;,4i;å,, n:;q9:;',id#å: = f i :iåei2å,i32e( = = E si!gåe{iå å[t 6 > zer-?rgie:e;gt a> aå/,!a><f. = E;,åf: dlttv< t'ix&trcl *E3Tå Sf,s* E saesg.h?-.u E cl O. C,? t, o T b-o{*a J,i 5F-3 * ååå åtf : å s'p; F **n å i 3' n3;jse g: t-st >zlu(ul).d A-Qu0q',lFt< rrrtrlre = C) :l L. oo 'o c) E o!) E e!() -o C OJ o 10

12 ding Autographic Brownie bruger filmformatet gxr4 crn. (postkort). Betegnelsen "Autographic" dækker over en specialitet, der lanceredes ornkring rgr4. Mellem filmbasen og dækpapiret var anbragt et stykke carbonpapir. På kameraets bagside var anbragt en sprække på tværs af- filmbanen. Den dækkedes af en lille klap. Et sted på kameraet var i en holder anbragt en metalgriffel. Det sorte karbonpapir mistede farven der, hvor der blev skrevet med griflen. Man lod så lyset indvirke en kort tid, inden klappen igen blev lukket. Teksten kom således til at fremtræde sort på det fremkaldte negativ resp. hvidt på det færdige billede. En forløber for vor tids data-indbygning. Efter godt ro år var det gået af. mode. AmatØrerne benyttede det næsten ikke. Kodakos formatkode på kameraer: No.o No. r No. ra No.z No.zA No.zC No.3 No.3 A No.4 No.4A No.5 No.6 4 x 6 cm filmformat 6 x g cm filmformat 6 r/z x rr cm filmformat g x g cm filmforrnat 6 t/z x rr cm filmformat T tl+ x 12 tlz cm filmformat 8 x ro r/z ctri filmformat 8 x 14 cm filmformat (postkort) ro x 12 t/z cm filmformat ro tlz x 16 rlz cm f ilmformat 13 x 18 cm filmformat r8 x 22 cm filmformat Det skal bemærkes, at der f indes filrnformater, som aldrig er blevet fremstillet af- Kodak. F.eks. optog man aldrig produktionen af- Agfa Karat film (senere benævnt: RAPID). I tidens løb har kamerafabrikkerne lanceret kameraer med eget filmformat i håb offi, at de alene kunne få lov til at levere filmene. Men levetiden var kort for disse tiltag. Og i dag vover næppe selv store fabrikker at fremkomme med egne filmformater. Der findes også et eksempel på et Kodakformat, som ikke fik nævneværdig følgeskab af. andre. BANTAM-formatet z8x4o mrn i form af. rullefilm med 8 optagelser f orblev et amerikansk begreb. Kodak fremstillede i perioden r935 til r959 8 forskellige Bantarn 828 modeller. 11 En kamerakonstruktør hos Kodak i Rochester mente, at 24x36 filmformatet var for lille, og billedantallet alt for stort. Men kun rneget f.å andre kamerafabrikker bragte 828 kameraer på markedet, og kun i billige box- modeller. Helt anderledes gik det med Kodak-formaterne rz6 (rg6:) og r ro ftglz). Disse formater blev fulgt op af. næsten alle kamera- og filmfabrikker. Længe verserede der rygter offi, at Kodak også ville konfektionere r35 mm filmen i hurtigindlægningskassette. Fantasifulde forlydender talte offir at den ene perforering så ville blive udeladt, hvorved man ville f å et super z+/16 format. Altså et f,crmat større end 24x36 m m. Det kom dog aldrig. Det ene efter det andet af- de sidst tilkomne formater ophgrte man at producere kameraer til. Dette blev også tilfældet for det nyeste format: DISC. (rg8z). Den gammelkendte 35 mm film sejrede. Kamerakonstruktørerne fik løst tilbagespolingsproblemerne ved at motorisere denne del af filmtransporten. Da Kodak i ry63 lancerede Instamatic tz6 kassetten, blev det sagt direkte, at en markedsundersøgelse i USA havde godtgjort, at hovedårsagen til at ikke-fotograferende ikke havde anskaffet et kamera, var at de fandt filmindsætning og udtagning for besværlig. Det problem havde l{odak så sat deres udviklingsfolk til at løse. I øvrigt er der meget, som taler for, at Philips blev inspireret af- Kodaks rz6-kassette til at lave deres lydkassette. Omkring 85 procent af. alle farvebilleder kopieres i dag fra 35 mm film. Alt peger i retning af, at denne filni en d"g bliver alene på rnarkedet sammen med rzo filmen. Pudsig er den omstændighed, at 35 mm lilmen opstod ved et sammentræf af. omstændigheder, der har sin rod helt tilbage til det første Kodak kamera fra r888/89. Filmen til dette kamera havde en bredde al 7 cm. Da Edison-firmaet skulle bruge en lang celluloidfilm til eksperimenterne omkring levende billeder, fandt man p&, at spalte denne film. Derved opstod en filmbredde på 35 mm. Man lavede en perforering i begge sider, og man havde da en biograffilm, der senere, specielt efter f remkomsten af. Leica-kameraet (tgzj),

13 () - C) on E r+i! - =o o. I t/) ci.t, c.y å,;i < c/, oo ()-c t2

14 KRONOLOGI OVER KODAK OG BROWNIE KAMERAER Forkortelser : f. = formater; fp = filmpak; pl = plade. KAMERA Baby Hawkeye (UK) Brownie Hawkeye Brownie Hawkeye Flash model FILMTYPE DATO 6zo 6zo 6zo rzo r2o z Cartridge Hawk-Eye z Cartridge Hawk-Eye mod B 2 Cartridge Hawk-Eye mod C r2o z Cartridge Hawk-Eye mod CC (UK) rzo za Cartridge Hawk-Eye r 16 2 Film-Pack Hawk-Eye Szo za Filrn-Pack Hawk-Eye Folding Cartridge Hawk-Eye mod B rzo za Folding Cartridge Hawk-Eye mod ts I t6 3A Folding Cartridge Hawk-Eye mod B rz2 z Folding Film-Pack Hawk-Eye 5zo ra Folding Hawk-Eye mod r tt6 ra Folding t"lawk-eye mod z tt6 z Folding Hawk-Eye Special rzo za Folding Hawk-Eye Special Folding Hawk-Eye mod 5 rr8 3 Folding Hawk-Eyc rrrod 6 rr8 3 Folding Hawk Ey. mod 7 rr8 3 Folding Hawk-Eye mod 8 rr8 3 Folding Hawk-Ey. mod 9 rr8 3A Folding Hawk-Eye mod r r22 3A Folding Hawk-Eye mod z 122 ta Folding Hawk-Eye mod 3 rz2 la Folding Hawk-Eye mod 4 rzz 3A Folding Hawk-Eye Special tzz 4 Folding Hawk-Eye mod 3 r23 4 Folding Hawk-Eye mod 4 r23 z Folding Rainbow Hawk-Eye mod B r2o 2 Folding Rainbow Hawk-Eye Special Izo za Folding liainbow Hawk-Eye mod B r 16 za Folding Rairrbow Hawk-Eye Special r r6 o Hawkeye (UK) rz7 z Hawkette (UK) r2o 2 Hawk-Eye r2o 2 Hawk-Eye Special r2o za Hawk-Eye t t6 za Hawk-Eyc Spccial t t6 l{awkeyc Ace (UK) rz7 Hawkeye Ace Luxe (UK) Hawkeye Flashfun Hawkeye Flashfun z rz7 r27 r27 Hawkeye Instamatic 126 Hawkeye lnstamatic z tz6 Hawkeye Instamatic Ar 126 Hawke ye Instantatic F tz6 Hawkeye Instamatic R+ 126 Hawkeye Instamatic X 126 Hawkeve Pocket Instamatic I ro r949- r95 r rg49-195r r95o- r96r r924-r925 r9z6-r933 19z6-r r924-r925 r922-r925 r923-r925 r9z6-r934 r9z6-r934 r9z6-r935 r923-r923 r9o8-r9rz r9r3-r9r5 rg29-r933 r r9o8- r9o9 r9o8-r9ro r9lo-r9r2 r9r r-r9r5 r9r 3-r9r5 r 9o8- r 9o9 r 9o8- r9o9 r9ro-r9r5 r9ro-i9i5 r r905-r913 r905-r9i3 193r-r932 r930-r933 rg30-r933 r930-r933 r 938- r938 r930-r930 r9r4-i9i5 r9z8- r93o r9r4-19i5 r 928- r930 r938- r938 r938-r r-1967 t r964-r964 r969-r972 r'969-r97z r964- t r97 r tgtr-1978 r97 3-r979 Hawke ye Pocket lnstamatic 3 Hawkeye Tele-lnstanratic 2 Portrait Hawkeyc (UK) Rainbow Hawk-Eye mod B z z Rainbow Hawk-Eye mod C za liainbow Hawk-Eye mod B Six-16 Folding Harvk-Eye Six-r6 Target Hawk-Eye Six-zo Folding Hawk-Eye Six-zo Hawkeye (UK) Six-zo Hawkcye mod HB (UK) Six-zo Hawkeye Major (UI() Six-zo Target Hawk-Eye Six-zo Portrait Hawkcye (l.jk) Six-zo Portrait Hawkeye A Star A (UK) Six-zo Portrait Hawkeye Star (UK) Stereo Hawk-Eye mod 3 Stereo Hawk-Eye mod 4 Stereo llawk-eyc mod 5 Stereo Hawk-Eye mod 6 za Target Hawk-Eye Vest Pocket Hawk-Eye Vcst [)ockct Ilainbow Hawk-Eyc 2 Weno Hawk-Eye 4 Wcrrc'r Hawk-Eye 5 Wcrro Hawk-Eyc 7 Wcno Flarvk-Eyc oo Cartridgc Prcmo 2 Cartridge Prenro za Cartridge Premo zc Cartridge Premo Film Premo No.r, 3 f. Film l)rcnro No.3, i f. Filmplate Premo, 3 f. Filnrplate Prerno Special, + f. Foldirrg Cartridge Prcrno z za Foldirrg Cartridge Premo zc Foldirrg Cartridge Premo 3A Folding Cartridge Premo Pocket Premo Pockct Premo C 2 Pony [)remo, 3 f. 3 Porry [)rcnro, 3 f. 4 Porry [)remo, z f. 6 Pony Premo, 3 f. 7 Porry Premo, 3 f. 8 [)rcnro. 3 f. g l)rcrno,3 f. ro Premo rz Prcrno Premo Junior, 5 f. [)rcmoctte Junior Premoctte Serrior, 3 f. r Premoette Premoette Junior r IIO IIO l;,20 t20 r20 rr6 6r zo 6zo 6zo 6zo 6zo 6zo 6zo 6zo IOI t()l IOI rot r16 r27 r27 ror t()3 r r r20 rt6 130 fp fp pllr,p pl/f p r20 r16 r30 t22 fp ptlf,p fp pl pl pl pl pl/f p pl/f p pl/f p pl/fp fp fp fp fp fp r974'1979 r976-t979 r930-r93o r930- r93 3 r930-r r r933-r r938-r938 r933-r933 r935-r935 r933-r933 r933- r933 r933-r933 r933-r933 r9o7-r9r r r9o7-r9i I 19r2-19r3 9r2-19r3 rg32- t932 r r93 r-r933 l9o,+-i915 tgo4-r9l r9()5-9r r9o8-r9r tg t6- tgzz r916-t9zz rgt6-r9zz rg r9o6 r9r6 r 9o6- r9 ro r9o6-r9r6 19r z-rg16 19 t6- rgzz t9r6-t9zz r917-r922 r r9r8-tgzz r9o4-r9r6 r9o4-r9r 2 r9o4"1912 r9o6-l9rz r9c,6-rgr2 r9o7-19r2 r9r 3-r922 r9r r9r 3-r922 r9r6-r9zz r9o8- r9 r 6 r9r r-r9r r r9r r9o9-19r2 r9r2-r922 13

15 r Premoette I Premoette ra Premoette ra Premoette r A Premoette ra Premoette Premograph Junior Special Special Junior Junior Special Special 2 Pre mograph 4 Stereo Pony Premo 6 Stereo Pony Premo 7 Stereo Pony Premo Atrto Graflex (slr), I f.. Auto Graflex Junior (slr), z f.. 5 Cirkut (panorama) 6 Clirkut (panoramatilbehør) 8 Cirkut (panoramatilbehør) Io Cirktrt (panorarra), 3 f. t6 Cirkut (panorama), 5 f. Compact Graflex (slr), I f. ra Graflex (slr) ra Graflex Autographic (slr) 3A Craflex (slr) 3A Graflex Autographic (slr) Graflex Series Il (slr), 2 f. ItB Graflex Scries B (slr) o Graphic Nattrralist's Graf lcx (slr) Press Graflcx (slr) Rll Auto Graflex (slr), z f. Illl Auto Graflcx Jurrior (slr) llu Cycle Graflcx, z f,. ItB Honre [)ortrait Graflcx (slr) Itll Tclc Graflex (slr), z f. Spccd Graplric, 4 f. Stereo Auto Graflex (slr) Stcrco Graphic f p r9r 3-r918 fp r9o9-r9r r fp r9o9-r9r2 fp rgrz-1916 fp r9r3-r9r8 fp r9o9-r9r r fp r9o7-r9o8 fp r9o8-r9o9 pl rgo4-rgr2 pl rgo4-rgr2 pl rgo4-rg12 pl ryo7- rg23 rgr4-rgz4 pl 5" filrn rgrs-rgz3 6,5" film rgo7-rg21 8" film ryo7-19z6 6"-ro" filrn tgot-tgz6 8"-r6" filrn t9o6-t924 pl r9r5-r925 r r6 l9o9-r9r6 r r rgz7 r22 r9o r22 rgrt-1927 pl rg23 19z6 pl rgz3-19z6 r2r rgro-r923 pl rgot-rgzr pl rgot-r923 pl rgog-t926 pl r9r 5- rg24 pl 192r-1926 pl z6 pl rgr2-rgz3 pl rgrz-rgz6 pl r9c,6-rgzz rgo4-rg2r pl PREMO NO. DATO KODAK NO. FOIt MAT 300 3r5 3r6 3r r I9r r r92r r go5 r 909 r 9()3 r 9o6 r 9Cj4 r9(o4 r92ro r9z6 r920 r92o r9r r r92o 500 5r5 5r6 5r I r r5x6 415x6 r3xr8 6,5x r r 8x to,5 6x9 8x r4 toxt2,5 t zxt6r5 6xr3 415XrOr7 9xr2 7 r5x 3'5 roxr5 flrian Coe ha r være t Ilogcn kan s bog "The First HLrndrcd Years", Lorrdon r988, en støttc i udarbejdelsen af denne oversigt. arrbefales på det bedste. o

16 qttul /r,t tielticf F lemnting Berendt En af fotografiets pionerer Umiddelbart efter at, den franske stat havde overtaget Louis Daguerre's opf indelse og vedtaget at give opf inderen en livtidspensiotr; samt frigivet processen for hele verden, fremstiller Daguerre et større antal daguerreotypier som gaver til forskellige statsoverhoveder. Blandt disse modtagere var fyrst Metternick. Denne betydningsfulde mand var åben for tidens nye tekniske frembringelser, og allerede i slutningen af- august r839 sender han fysikprofessor Dr. Andreas Freiherr von Ettinghausen (tlg6-r878) tit Paris, hvor han hos selveste Daguerre bliver undervist i processens praktiske anvendelse. Kort tid efter vender Dr. Ettinghausen hjem, og med sig har han et daguerreotypikamera, som han præsenterer for en elite af- videnskabsmænd kaldet "fyrstenhofrunde". Denne forsamling af- lærde'mænd bestod bl.a. af- anatomiprofessor Joseph Berres, Franz Kratochwila og matematikprofessor Josef Petzval, samt optikeren P.W.F. Voigtlånder. Kredsen af- personligheder diskuterer ivrigt processens fordele og ulemper. En af- disse var den alt for lange belysningstid - som var mindst r5 minutter ved fuldt sollys. Ettinghausen opfordrer professor Petzval til ad matematisk ve-i at beregne en mere lysstærk optik. Johan Petzval Joseph Petzval (18o7-r891) var allerede en kendt matematisk begavelse bl.a. på grund af- hans nye matematisk-analytiske regnemetode. Metoden havde været anvendt med held ved udregning af. et optisk system for kikkerter. For at beregne og fremstille fotografiske objektiver var Petzval nødt til at begynde helt fra bunden, idet disse objektiver stillede helt andre og mere præcise krav. Nye glassorter måtte fremstilles med en hidtil ukendt præcision. Dette arbejde tog mere end et ir, hvortil må lægges tiden til at udføre de matematiske beregninger. Den 6strigske stat viste stor interesse for forsøgene og Petzval indgik i et samarbejde med Wiens førende optiker Peter Wilhelm Voigtlånder. Blandt andet stillede han sine egne beregninger til rådighed for Petzval. 15

17 Peter Wilhelm Friedrich Voigtldnder. Professor Joseph Max Petzval (r 8o7-r89r ). 16

18 (B; eb(,- ta Læge, pædagog, K.S. Amerling populariserede daguerreotypien i et skrift, hvorfra tegningen er hentet. Prag ,Æd,,r\ l r] 'n t, I J a æ ; ij, --, Daguerreotypifotografen i arbejde, medens kunstneren ængstelig ser på. Tegning af TH. Hosemanns. Prag l8+3. L7

19 Peter Wilhelm VoiElånder Peter W.F. Voigtlånder (r 8 r z-å28) blev født i Wien som rredje generation af. Voigtlånder firmaet, oprettet i ry56. Sin uddannelse havde han fået hos sin fader samtidig med, at han gik på polyteknikum. Allerede som 18 årig foretog han en etårig rejse gennem Tyskland, England og Frankrig. På denne rejse arbejdede han som volontør inden for de forskellige brancher. Formålet var at blive den dygtige handelsmand, der behøvedes ud over den dygtige håndværker. Å31 overtog han ledelsen af- firmaet og i r839 blev f irmanavnet ændret ril "VOlGTt-ÅNnnn UND SOHN". P etzv al's portrætobj ektiv Efterhånden som Petzvals beregninger blev færdigbearbejdede, overtog Voigtlånder disse og begyndte at fremstille fotografiske objektiver af. helt ny konstruktion. Året efter i august r84o kunne de i fællesskab præsentere deres arbejde for den Østrigske industriforening. Professor Petzval havde fremstillet et objektiv, som kunne sammensættes således, at det kunne anvendes dels som portrætlinse dels som landskabslinse (Orthoskop). De første prpvefotograferinger blev foretaget med et konisk pap-kamera. Som landskabslinse var den ubrugelig, hvorimod portrætoptagelserne var rimelig gode. Dette Petzval-objektiv, med 4 linser, havde en lysstyrke på r:3,7/t49 ffiffi, herved kunne belysningstiden reduceres til 4s sekunder for en portrætoptagelse. I et dokument fra tiden skulle ordet "OBJEKTIV" stamme fra det voigtlånderske værksted - indtil da havde den almindelige betegnelse været "LINSE". Den franske optiker Chevalier havde foreslået ordet "FOTOGRAF". Det færdigproducerede objektiv trætobjektiv. fik herefter navnet Petzval-por- - helmetal-kamera Det næste mål var at fremstille et kamera af. passende størrelse. Man besluttede sig til at fremstille det i messing, som et bordkamera. Konstruktionen blev færdig i slutningen af. r84o og blev solgt fra januar r84r. Metalkameraet lignede mest af. alt en stor kikkert. Arsagen ver, at man måtte tilpasse kameraets facon til objektivets brændvidde. Kamerahuset konstrueredes i konisk facon, med objektivet i den spidse ende, og et konisk bundstykke med matglas. I den anden ende var anbragt et forstørrelsesglas. Kameraet var monteret i et leje Øverst på et teleskopisk stativ, monteret på en bundplade med tre indstillige skruer. Apparatet blev anvendt således, at det efter fokuseringen blev frigjort af stativet og ført til mørkekammeret. Fokuseringsdelen blev fjernet, og en rund kassette med den præparerede daguerreotypiplade (diameter 95 mm) isat. Kameraet blev derefter atter anbragt på stativet, og eksponeringen kunne finde sted, ved at fjerne et messingdæksel fra objektivet. 18

20 $ æ ): &wwuseg\0$q zum Gebrauche des neuen Daguerreotyp - Apparatæ zum Portraltlrorr h # p nod lrr!rrr{nung Dro ffi,,n g"/** 4*/ vororlåideb und toblll. h p zum Gebrauche des neuen Daguemcotyp - Apparates zum Portraltlren, no0 Dcr Dcrc{nung lc. fi errn Plo3ctrorr Petlvrl r aus6cfrihrt von Votgtl&ndæ und Soh:. Bry dem Gebrauche dee lnstrumenteg wird die mit drey Stellschrauben versehene Scheibe auf einen Tisch gestellt, das aus r,wey Zugrdhren bestehende Stativ in iliegelbe eingeschraubt, unil die Cømera abscura auf ilie an dem Stative belindliche doppelte Gabel gelegt, unil zwar ro, dass die vorspringenile rånilerirte tr'assung an iler Seite der kleinen Gabel anliegt, damit die Cumera ierlesmahl ilie gleiche Lage erh[lt. 19

21 Ilaguerretr fyp epp &ra,te zurtt P o rtr ii tirelt rraclt aler Saer hnurt$ iler l{errn Profefror Fetzval. /"6f;r,'/rV* Ø/ata/' /,, lr,/rr, fr;;,'t,," /B :u /g'h//ru,if,r,'/o i "{/.,,-,i'n h,'^, frrf **2rorrir, ånort//r''. /u firnutz. //,/t 1, -.-,,- / oieat:v.',ttutr/ /'(7( '' {r/,ong J'/ in,?'ral, lndua, nt/ atuo,,'/drr;rt./rrøfi,r'r,. //i.., ( fu.*r,'r, (Ltt..r)://,"/lirr,n/or,,/, t /'irrr./rt r*f42, ( /;l;/r' :/(/, y,rl;r, (.,1,r.å.'rUk frn"n t!,,inrrrr.,,r/"/c.tø{az ft/t//(,fuznlkr. othn, -.{r/ /'orl:rr,. rrril/,/r/,un"/ g.:?,22 1,,/r, Q;ar* /øi,::/.'7;;/ o.#ru,,nil/o;4!'?' /rtlr rqrrt r/rr :7/å ry /rr, l/",tft ut m I t-/ttt at o, //. 6vfrt2/,?Ltru,rr r,r/ J'cf i*,.,re.. na.s! 4t-'- y', ; L. {/r,,/o, o. j,9{t /r.i,f f,',/tro( (rirlonu, :!e ;'fi.prr*q,/,,-./jr//, n( rr7""'///*rr', Ør' /r, 2)*2, *f f.,/rvior,, ',4å"r,,,,tol I I I orl di, J ia,r(7 ayb, - ututt, I) ngn eneotyp'å p poroto : l'olgtlånder urd Sohn. llrc'tr dcr Ec?achnull dca $crrn IrrJr-.f_f_ir lrf Iol. All,?rtuc,a.'t l. l'o.r..tiorr-illfurc. lo l. F\tt. ll Volbtiedilrr Apprrrl, dlc lciden ObJecllrc von It"' tad lc"' Oelllunj tad 5t/2" tlr?ddwlllc, nlt Trlcl ron Scnru?o l;ln.t.ll.n, dlc CLrcrr ab.a.,^?n^d vun f,lcllnt illl horlsonblcr roal venial?? llc$ r'trrna r.ll!n tolhlacn Vst?lcltorfcr rnd Grfiratr rfrr Jodlrc', Qucclrllbcr!. ll r.ch!n und \ rrgoldtl dr. Blld?a, It cloafi lolitiraan lllct ronr llurbrxmholr mll tchlor l",rrrrr von \ urrhrnrahrrlr, rlulcrlcht?t ffir rlrr. r.\ltc nlrtlrn trrtlcrlcl (ir0rr, voa l" l.lxra bcl 3" Brrltc, und l" L. brl 1" 8"' O. rrhrt.llcn nothircn lt.b.obcrbddlh?llf n, In golitlrr?ql X tl!! roo!lurrhrnrholr Dll ichto. Appr?rt slc obca, dlc Objccllvc von 21"'u. lj"' OrfTrrgnt urd?" l"t Br"nnrrtllr. filr drcl Pht. lcnf0.r?o ron 6V1" l.lotc brl l" nrcllr, l" L. bcl 3" L uad 3" L brl l" t"' ll. trifrcn to! 6" Ling brl 5\,t,'Ureltc. roa 5)i" L bcl l" Il. uad 3/1" L. bct t,, n.. Dle litae ta vm llut.b.rnhoh rrr obltca Objcclivcn sunt 1'..ra,,l"bcn arnntl il ptrltcnrrl,rrrcn Dcr Qlechllbcrb.l"n dral Olc?ltrlr?ch?rdc Jod.chalc rnmt Cb.gbtl". Vollrterdi3rr Agprnl mlt l,.ch lrt r??a? Lleit..lirl? rl. rt f,rihc??n Apr.ntc, dtc lcldrr OåJrctirr ron,lc,,, unrt 30,,, O?llnult urd trl." Drcone.lu.!l.hc a.nc.tual.)l. Dlc lcldct Objccllrr acbrl frrcrr lnd plrn?a. nh{rrn, ehn. dlc flcbcrbcebodrhdlc...,.... Dl. bcldciobjcctirc rolbuad13 Frrxt ntt?rlch Xercrtc; vrllrthtlgcr Arræra ro?atr;arrclra se? Encqury rol pontitm rul Papla?, nrlt drcl lrlncl, woroo rl.? 10, plrt. t e8 t t lt t0 5 r95 l?0 190 Første og sidste prisliste fra Voigtlånder r84r,r848, hvor helmetal-kameraet tilbvde S. 20

22 Hermed var man i stand til at optage portræt-daguerreotypier. Petzval havde i pvrigt ingen patentrettigheder på konstruktionen. Som forsker var han udelukkende optaget af- instrumentets videnskabelige værdi. &,ien på grund af. det store salg krævede han visse økonomiske kompensationer, hvorefter det hurtigt kom til et brud med Voigtlånder. Petzval blev tilbudt et engangsbeløb på 2ooo gylden, rnen i 1844 var bruddet mellem de to mænd en realitet. produktion Det lykkedes hurtig t at få en produktion i gang, og i løbet afr84r blev der fremstillet ca. To stk. EfterspØrgslen ver stor og allerede det næste år kom produktionen af- disse metalkameraer op på næsten 6oo. Det er et forbavsende antal, idet kameraet kostede r zo gylden. Prisen for en god ridehest var på den tid roo gylden. I Voigtlånder's prisliste figurerer det sidste gang i r848. P.W.F. Voigtlånder's succes beroede dels på produktets kvalitet og pålidelighed samt hans forretningsmæssige dygtighed. Det skal pointeres, at hans indsats var afgørende for fotografiets udbredelse i hele verden. Firmaet oprettede agenturer i mange europæiske storbyer og inden længe blev det npdvendigt at grundlægge f abrik m.z. Det blev besluttet at bygg. fabrikken i det økonomisk stærkere og større Tyskland. Voigtlånder var helt klar over, hvilken betydning den nordlige- og vestlige del af- Europa havde for en stor omsætning. Nordamerika var ogs.å en økonomisk magnet, der var værd at regne med. Valget faldt på Braunschweig, et trafikmæssigt knudepunkt midt i Tysk land. I r 845 gif tede han sig med en dame fra byen, Nanny Som mer og i1849 stod den nye fabrik klar. Fabrik nr. r iwien fungerede rg år endnu til r 868, heref ter udgik al produktion fra Braunschweig. I{vormange - hvornår? For fotohistorikere og samlere må det være af- interesse at vide, hvor de "overlevende" apparater befinder sig. Desuden hvorledes man skelner dem fra de mange efterligninger. Af de fra r84r byggede originale Petzval-metalkameraer er der kun ganske få bevaret. To eksemplarer befinder sig på Deutsches Museum i Munchen. Det ene har tilhørt Karl-August von Steinheil. Et andet nr. 6o, har indtil rg4o stået i Braunschweigs byarkiv. I d"g kan man se det i Kunstgewerbe Museum (Kunstindustrimuseet) i Hamburg. På grund af. dets sjældenhed og ejendommelige form har man igennem tiderne føit sig inspireret til at lave kopier af- det unikke kamera. 2L

23 1T6 JAHRE VOIGTLANDER- OBJEKTIVE )-- /- \ dm 2. Errrysk,rp l:j,5 3. Collinc,rr l:li,il, t x4o --- ffi(ff 4. Ilcli,rr l:1,5 rrnrl 4a. ('olrrr-l Ieliar t : 4,5 5. Skopar I :3,.5 und 5a. Color.Skopar I:2,8 ti. tjltrotr l:2,0 {ffik,m t{n "ffi1 ftn-- -] 7. Nuktorr l:1,5 t. :\prt-lonlh.rr l; J,.5 9. Skoparon l:3,5 10. Dynarorr l:.1,5 Abb. Nr. ()bjekl i v- nam e Rechner und Konstrukteur Patente I)dtunl der Pd lcnlerterlung, lrzt. Jahr d(,r Einluhrung T)'pe -{uf bau Allgemeine Charakteristik Besonderc Eigensdraf ten und Anwenduno I I'ort råt- Objektiv J. Petzval 184 I Petzval 4 Lrnsen in 3 Gliedern Erstes berechnetes Photoobjektiv Lan(brennweitiqes lr(hlstarles il:3,{ bi$ l:3,71 Obickriv lur Mittelund Gro0formate. Gut Miltelsctårlr,, aber sdrledrte Randscidrte. Ableilung n diener heute als l'r(,jchti(,ns{)l)reklive. I Euryskop H. Zindie- Sonrmer I 878 Aplanat 4 Linsen in 2 Gliedern Aplanat Mrt versdriedener Lidrtstarke (l:1,0 bis l:ll) und versdtiedenem Aulnahmewinkcl (50- bis 90-) liir Mittel- und CroBlormate. J (-ollinear D. Kaempler Deutsch.P t893 Gauss 6 Linsen in 2 Gliedern Symmetrisdter Doppel anast igmat Frei von Verzeidrnung und unempfindli(h gegen Anderungen der Dingweile. Bei millle.er Lrchl,(tark l1:6,3) Obiektiv l0r Mittel. und Gro0tormate taulnahme und Reproduktion)' 4 Flt:l i ar Color-Heliar H. Harting A. W. Tronnier "":,'"'.t. *r;;; l , t9s3 Taylor -: r aylor 5 Linsen in 3 Giiedern 5 Linsen in 3 Gliedern Unsymnr etri scher Anastigmat Fortbildung des Heliar Lidrtstarkes ll:4,51 Objektiv lirr Mittel- utrd Gro6fornale. Xonturen elsas b'ercher als bei dem sonst åhdlidlcn Tessar, daher bcsondeta lur fi)rlrat ge.igret. Fortbildung dcs l-leliar mit seite! gesteigerter Kotrektur der Cestalts. und Farblehler. \'olliommen randschart, Skopar H. Deser ts22 Taylor, 4 Linsen in 3 Gliedern Unsymmetrisdter Anastigmat Sehr preiswertes li(htslalkes und Mrtlelfornrate.,5) Objcktiv t0r Xlcin- 5a I t0 Color-Skopar 'Jltron \()kton.'\po-lanthar -sloparon Dvnaron A. W. Tronnier A. W. Tronnier A. W. Tronnier A. Ji!'. Tronnier A. W. Tronnier A. W. Tronnier usa.p tl usa.p, t2 USA.P. 'U" 'OO I usa.p. zøzz zos I usa.p. z oas rsa I I usa.p. 2 64s l.5s I l14. ('sa.p. z ons rso I I usa.p. 264b72t I tj- Deutsctt.P Franz.P, f OA:l ZSS I schweiz.p. 3t I 283 Schweiz.P. ZSo SSO I usa.p I I I I, t t 2. I i s t I l d I Taylor modrfiziert Gauss Taylor nrodifiziert Ta-vlor modifiziert Tele-System 4 Linsen in 3 Gliedern 6 Linsen in 5 Gliedern 7 Linsen in 5 Gliedern 5 Linsen in 3 Cliedern 5 Linsen in 4 Gliedern 4 Linsen in 3 Gliedern u. 2-linsiges negatives l:linterglied Fortbildung des Skopar Hochl i drt s t a rk e r Anastigmat Hodrstlichtstarker Anastigmat Objektiv gesteigerter Farbkorrektion (apoch romat-åhnlicfr ) Weitwinkelobjektiv mit verlangerter Sdlnittweite GroBbildobjektiv mit verkiirzter Sdmittweite ( "Teleobjektiv " ) Gesteiqerte Fdrbhorrektion in deh settlidl n Bildleldtcilen durå neuartitte Xo;struktron und Glaswahl in gleidtzeiiiger V rbindung mit hervorragender Feinkoirektion der sphårisdren, astigmatisdlel und komatisåren Restfehler, Dadutdt bedingte leinste Detailaul' ldsung bei brillant r Bildwiedergabe und h rvorrngender Non' trastleistung audl bei gto$er Olfnung. llodrlicitstarkes Itniversalobjektiv l:2 firt Kleinbildz$' d(e, sphårisdr, chromatisdt, astigntatisch und komatis(h, leinkortigicrtes Cit iektiv mil her!orragender Fdtbkorreklion iiber den ganzen Ollnungsbereictl hinweg. Hbchstlichtslarkes ll :1,5J tihiversal-objektir tur Xleinbildlornrdtt. l.sfach lrchtstårker als das UltroD, srrn-<t sle dieses Langbrenn*'eitlges ObJektiv tut extreme ADf')rderunqen der tsciulslichltrildner in Schu'arz-r'et0 und Color nlil dpodrrorral'dhnlictcn Eiqensdraiten. Die Ver$'endunq neuartiucr Spezralglaset ernro!llidrte dre besonders hodrgezir(htete chromalisdte Xorrektion lut die drei widrtigsten Spektralldtben Lidrtstarkes (l:3,5) Wei(s'rnkeloh.iektiv 163') lnr Kleinfornrate. Cegentb r d m Normalobjekti! Autnahmewinkel aul das l,4fache ve!grai6ert. Lidrtstarkes (l :4,51 GroBbild-Teleobjektiv lirr Xleinformate Gegeniiber dcm Normalohjeklit AbbildungsmaBstab aul das 2'0fache verqrd0ert. 22

24 J 2OO JAHRE \ I rr.eine kleine Mechanikerwerkstatt war der Anfang: Mit seinem EntschluG, sich selbstånd ig zu machen, legte Ioh. Christoph Voigtlånder im Jahre q56 den Crundstein zu einem Unternehmen,das sich heute als das ålteste feinmechanisch-optische Werk der Welt bezeichnen darf. Die Entwicklung der Fotografie - von ihren ersten Anfången bis ztr den heutigen Spib,enleistungen ist mit dem NamenVoigtlander unlosbar verbunden. Voigtlånder-Obiektive und -Kameras werden seit ieher unter einem Dach hergestellt - von der ersten VOIGTLANDER des Jahres r84o mit dem ersten mathematisch errechneten Objektiv der Welt bis zu den neuesten Voigtlånder Kameras des Jahres ag56 mit den modernen Hochleistungsobjektiven. wert dos Obiektiv so guf isf 2g

25 I 1938, året f.ør roo året for fotografiets fødsel, fremstillede Voigtlånder og Søn, AG, ce. 25 kopier beregnet til udstillingsbrug. Til firmaets zoo-års fødselsdag i r956 blev der fremstillet ce. 2oo kopier. Disse blev fordelt til betydende hovedforhandlere rundt omkring i verden samt til museer og samlinger. I 1976 blev der helt privat fremstillet og solgt en serie på roo stk., alle nummererede. Disse er lette at skelne fra kopier, da de har en grønlig farve. "Original-ganzmetallkamera" nr. 84, med Petzval-objektiv t:3,6f r 50 ffiffi, med trækasse samt tilbehør blev i 1939 opmålt af. overingeniør hos Voigtlånder, Karl Pritschow. For at kunne drage en sam menligning med de mange kopier har man på Deutsches Museum opmålt originalkamera nr. 84 og nr. 93. De målelige af vigelser mellem disse to kameraer er max o,5 m m. En kopi fra 1976 viste en afvigelse på o,3 mm fra nr.84. Kopien er derfor meget præcist og omhyggeligt lavet. De kopier, som blev lavet i 1938 og 1956 hos Voigtlånder, viser afvigelser på helt op til 2 mm. Desuden er nogle af. sammenføjningerne loddet - det tyder på, at de er blevet lavet af. unge under uddannelse. Af andre afvigelser kan det påpeges, tt på de originale apparater er focuseringstandhjulet lejret på en anden måde end kopierne. Data over to århundreder 1756 Firmaet grundlægges af Johann Christoph Voigtlånder Wien. r763 Beskyttelsesdekret fra kejserinde Maria Theresia. r7g7 Handelsborgerskab til maskinfremstilling. r8o7 Johann Friedrich Voigtlånder udvider sin optiske produktion. t8r5 Kejserlig privilegium til fremstilling af briller. r8z3 Kejserlig privilegium til fremstilling at den dobbelte teaterperspektiviske kikkert. r84o Peter Wilhelm Fredrich Voigtlånder beregner det første analytiske foto-objektiv. Og konstruerer et; helmetal-karrera. r849 Grundlægger fabrikken i Braunschweig. r857 Landskabsobjektivet Orthoskop konstrueres. r86z Objektiv nr. ro.ooo fremstilles Peter Wilhelm Fredrich Voigtlånder bliver ridder. r877 Objektivet Aplanat konstrueres. r893 Objektivet Collinear konstrueres. r898 Firmaet "Voigtlånder und Sohn" bliver et aktieselskab. rgoo Dr. Harting konstruerer Heliar objektivet. r9r r Bergheil og Avus-kameraet konstrueres. r9z5 Storproduktion af objektiver igangsættes. r9z6 Objektivet Skopar konstrueres. r93o Rulle-film kameraet Bessa 6x9 cm konstrueres. r93r Rulle-film kameraet Brillant konstrueres Objektiv nr. 2.ooo.ooo fremstilles. r939 Småbilledkameraet Vito konstrueres Objektiv nr. 3.ooo.ooo fremstilles I9a9 Objektiverne Color-Skopar og Color-Heliar konstrueres. r95o Objektivet Ultron konstrueres. 24 r95r.objektiverne Nokton og Apo-Lanthar konstrueres. r953 Vitessa-kameraet konstrueres Vito B kameraet konstrueres Objektiv nr. 4.ooo.ooo fremstilles. Voigtlånder's 2oo års jubilæum. Litteratur: Haberkorn Heinz: Anfange der Fotografie. Deutsches Museum. r98r. Eder M. Josef: Geschichte der Phorographie. r9o5. Statsarkivet i Braunschweig Deutsches Museum Munchen Agfa Historama Leverkusen Objektive einst und heute Festvortag von professor Dr. Alfred Grabner "Der Photohandler", august r956. Nr.r6 og Prominent kameraet o

26 Skjult kamera, Indledning Når man ser den mangfoldighed af. kamerakonstruktioner som igennem tiderne er blevet fremstillet, kunne man fristes til at stille spørgsmålet - hvor mange forskellige fotografiapparater findes der egentlig? Så vidt mig bekendt, eksisterer der ingen fortegnelse, endsige et konkret tal,, men det formodes at ligge omkring 3o-4o.ooo forskellige konstruktioner. Hermed skulle man tro, at kamer.akonstruktørernes fantasi var opbrugt, men nej - der fremstilles i d"g flere end nogensinde. Blandt disse mange apparater findes en gruppe, som har en særlig kuriøs interess r de camouflerede fotografiapparater. Konstrueret som en spadserestok, bog, taske, kikkert - i Danmark kender vi dem under betegnelsen: spionkameraer eller detektivapparater. Denne specielle type konstruktioner har sin blomstringstid fra begyndelsen af- r86o'erne til slutningen af. r89o'erne. De senere tiltag må gå under betegnelsen: kuriositeter eller reklamefif. Ved tgrpladens fremkomst blev det muligt at optage billeder uden stativ og på brøkdele af- sekunder. Begrundelsen for de forskellige konstruktioner var meget forskellig - nogle fremstillet for at kunne anvendes i smug, andre af- forfængelighed eller slet og ret for at se anderledes ud. Vi vil her præsentere to typer, som begge må anses for lidt særprægede. Goer z Photo-Stereo B inocle Wd l{iels-oue Rolighed Dette interessante samlerobjekt adskiller sig fra andre kameraer af. denne type ved, at det ikke blot ligner en kikkert, men faktisk også kan fungere som kikkert. Det er således et meget anvendeligt og praktisk stykke værktøj. Vi skal nu se nærmere på denne gennemtænkte konstruktion. Servi på det første billede (fig. r), bemærker vi de drejbare skiver R, hvorpå kikkertlinserne og foto-objektiverne sidder. Kikkertokularene sidder i et dæksel D, b"g hvilket matskiven eller kassetterne kan anbringes. Lukkerne spændes/åbnes af. stifterne I,ll,lll, og udløses af- knappen c og lukkerhastigheden indstilles med skruen s. 25 Stifterne fungerer således, at stift I tager begge de andre med og spænder lukkeren i begge sider. Stift II tager også stift lll med, hvorved lukkeren spændes i den ene side, mens den anden åbnes. Stift III åbner begge sider til brug som kikkert. Kassetterne (en kassette til hvert 'rør') er forsynet med numre fra r til 24 og blev leveret i en lædertaske. Blænden består af. en plade med 2 huller, hvilket giver 3 blændetrin - foruden fuld åben, bl. 8 - bl. 12 og bl. 96. For at tilpasse apparatet til sine tre anvendelser - teaterkikkert, landskabskikkert og fotoapparat - skal man gøre følgende:

27 K B h Fig. 1 Som teaterkikkert med en forstørrelse på 2,5 gange spændes stift III, og revolverskiverne R sættes på T. Skarphedsindstillingen sker nred knappen r. Som landskabskikkert med en forstørrelse på 3,5 gange spænder man også stift III, men nu stilles revolverskiven på F. Skarphedsindstillingen foretages på samme måde som før. Ved brug som kamera med pladestørrelsen 4,5x5 drejes revolverskiverne R til P, stift II spændes, hvorved den venstre lukker åbnes og matskiven M kan lægges ind. Skarphedsindstillingen foretages fortsat med knappen r. Kender man afstanden til motivet kan rnan anvende skalaen a. Tallene angiver afstanden i meter. Efter afstandsindstilling og fjernelse af. matskiven, l*gges kassetterne ind med tallene udad og klapdækslet D lukkes. Så spændes lukkeren, ved enkeltoptagelser ved at spænde stift II, ved stereo-optagelser ved at spænde stift I. Nu åbnes kassetterne ved at trække i ringene K, der sidder fast på kassettelågene, hvorefter eksponeringen foretages ved at trykke på knappen c. 26 Skruet helt ud giver denne knap momentoptagelser og skruet helt ind giver den optagelser på tid. Så skubbes kasserrelåger igen på plads, dækslet åbnes og kassetten fjernes ved at trykke på hjørnet e. Lukkerens hastighed lader sig indstille ai skruen s. Skruet helt ud fås t/oo sek, skruet helt ind rlzo sek og midt imellem fås t/4o sek. Ved optagelser på rid kan kameraet fastgøres på stativ. De små billeder kan tåle en forstørrelse på op til t8xz4 cm eller mere. Til dette formål findes et specielt forstørrelsesapparat. Det kan anvendes med negativstørrelser fra 4,5x5 cm til 9xr3 cm og muliggør forstørrelser på r,6, 2, 3, 4 og 6,5 gange på papirformatet r8xz4 cm. Hver forstørrelsesgrad har sit eget objektiv, som anbringes inde i apparatet. I den øvre ende e anbringes negativet, i bunden, b, anbringes papiret eller en diapositivplade. Den ønskede forstørrelse indstilles med en knap efter en skala på apparatets Øverste del. Den på knappen siddende viser skal pege nøjagtigt på den

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA, Kl. 57 a - 2s,01 DAN.lVlARK PATENT Nr. 56524. BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING OFFENTLIGGJORT DEN 7. AUGUST 1939 AF DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREM.ÆRKEV.ÆSENlTIT. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING

ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING Til brugere i Europa»CE«mærket viser at dette produkt overholder de Europæiske krav vedrørende sikkerhed, helbred, miljø samt brugerbeskyttelse. CE mærkede kameraer

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Blænde, lukker og ISO

Blænde, lukker og ISO Blænde, lukker og ISO Lidt om blænde, lukkertid og ISO indstillinger og hvordan de påvirker hinanden. Det er nemlig ikke helt lige meget, hvilke indstillinger, der vælges. Relaterede lektioner kunne være

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

VERDENS FØRENDE I PROFESIONELLE SKRABERE AQUA PRODUKT KATALOG

VERDENS FØRENDE I PROFESIONELLE SKRABERE AQUA PRODUKT KATALOG VERDENS FØRENDE I PROFESIONELLE SKRABERE AQUA PRODUKT KATALOG T H E M A N U FA C T U R E R O F TH E O N LY S CR AP E R F O R P R O F E S S I O N ALS SCRAPERS Om JBF JBF blev grundlagt omkring 1930, for

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Den indirekte håndflash, som jeg har beskrevet i en anden artikel, slutter nærmest, hvor denne artikel begynder.

Den indirekte håndflash, som jeg har beskrevet i en anden artikel, slutter nærmest, hvor denne artikel begynder. Den indirekte håndflash, som jeg har beskrevet i en anden artikel, slutter nærmest, hvor denne artikel begynder. Når man først har opdaget, hvor forskelligt en håndflash kan bruges, ved at dreje den i

Læs mere

DET TYSKE MASKINGEVÆR-MÆRKE FRA 1. VK.

DET TYSKE MASKINGEVÆR-MÆRKE FRA 1. VK. DET TYSKE MASKINGEVÆR-MÆRKE FRA 1. VK. Tekst og billeder: Dan Obling, fotos N. J. Amorsen Blandt de våbentyper, der især kendetegner 1. verdenskrig, er maskingeværet. Utallige er de overlevende soldaters

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Julegaver Firmajulegaver

Julegaver Firmajulegaver Julegaver Firmajulegaver Et juletilbud med rabat ved køb af flere puder. Bestiller I firmajulegaver inden den 1. november, sikrer I at der er puder til jer. Alt arbejdet udføres i Danmark og produceres

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE 169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Michael Simonsen drev i 1990 erne et firma under navnet

Læs mere

Olympus E-520 m/ 14-42mm

Olympus E-520 m/ 14-42mm Olympus E-520 m/ 14-42mm Det perfekte øjeblik venter ikke. Det er grunden til at seriøse fotografer kræver seriøst udstyr så de altid er klar, uanset opgave. Det nye D-SLR Olympus E-520, med de professionelle

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

En nem UV-lyskasse med LED s.

En nem UV-lyskasse med LED s. En nem UV-lyskasse med LED s. Max Jens Jensen - OZ7AFF En nem UV lyskasse med LED. Max Jens Jensen, OZ7AFF Jeg har gennem en del år været en stor tilhænger af printfremstilling efter strygejernsmetoden

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Color Line Outdoor 1

Color Line Outdoor 1 Color Line Outdoor 1 Peanco outdoor 9010 White ygningsarkitektur undergår løbende forandringer, baseret på udvikling af enye materialer og konstruktionsformer, sideløbende med ændringer i menneskers adfærdsmønster.

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

1949 annonce. 1951 annonnce

1949 annonce. 1951 annonnce Bobbere,, choppere, e, originalitet og moderniseringer Dette lille indlæg kom jeg på, fordi jeg under oprydning, faldt over nogle gamle chopper-tegninger samt en ret dårlig kopi fra aprilnummeret af Skandinavisk

Læs mere

kan nøjes med at købe et ekstra modul til den man allerede har. Build a bag henvender sig til den semiprofessionelle

kan nøjes med at købe et ekstra modul til den man allerede har. Build a bag henvender sig til den semiprofessionelle Build a bag Build a bag er en serie af kameratasker. Når man er fotograf er der oftest forskel på det udstyr man skal have med til forskellige opgaver. Når man har meget udstyr eller og/eller flere kameraer

Læs mere

Kan det tegnes, kan det laves

Kan det tegnes, kan det laves Kan det tegnes, kan det laves Der er ingen begrænsninger, hvis man vælger teknologien rapid prototyping til sine modeller og prototyper (se nederst fakta om teknologien). Men det betyder ikke, at modellen

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

[15] Cyklen i Kunst, Litteratur og Musik. [16] Cykelmuseer [17] Cyklister i Trafikken i 1890èrne [18] Cykelkuriositeter. [19] Cyklernes Oldtid.

[15] Cyklen i Kunst, Litteratur og Musik. [16] Cykelmuseer [17] Cyklister i Trafikken i 1890èrne [18] Cykelkuriositeter. [19] Cyklernes Oldtid. Cykelhistorisk Tidende December 1967 til Juli 2001 Nr 1-15 Alle hele numre samt alle hovedartikler fås i fotokopi Startgebyr kr 25,- derefter kr 10,- pr side A [1] Anglo Dane, En Dansk Fabrikation Af de

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Blænderingen er ikke bred, men til gengæld har den fine riller, så fingrene får godt fat. Objektivet har seks lameller.

Blænderingen er ikke bred, men til gengæld har den fine riller, så fingrene får godt fat. Objektivet har seks lameller. Generelt indtryk Revue weitvinkel 35mm, f2,8 (M42 fatning) er et nydeligt, gammelt objektiv med en filterdiameter på 52 mm. Det stikker blot 65 mm ud af kameraet (inkl. konverterring fra M42 til fourthirds);

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Prøvegravningsberetning for planlagt etablering af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer 03. 01.09 Matrikel

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002.

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002. Temperaturmåler Klaus Jørgensen Klaus Jørgensen & Ole Rud Odense Tekniskskole Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002 Vejleder: PSS Forord.: Denne rapport omhandler et forsøg hvor der skal opbygges et apparat,

Læs mere

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Først og fremmest vil jeg sige tak, tak for de mange smukke ord fra Per og Inger

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Køge Boligselskab. lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem. tirsdag den 6. januar og onsdag den 7. januar 2015.

Køge Boligselskab. lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem. tirsdag den 6. januar og onsdag den 7. januar 2015. Køge Boligselskab Til beboerne i Boskovparken 16. december 2OI4 lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem I forbindelse med installeringen af nyt adgangs- og betalingssystem, vilvaskeriet være lukket

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk B Karen

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

Driftsmateriellet H 03-1862 JA > IA 1893

Driftsmateriellet H 03-1862 JA > IA 1893 Driftsmateriellet H 03-1862 JA > IA 1893 Litra JA > IA 1893 JA 4001-4004 1863 Randers JA 4005-4006 1865 Randers = 12 vogne type H 03 Data H 03 Længde over puffer 6716 mm Understel længde 5486 mm Akselafstand

Læs mere

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke!

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke! Til Lars Sørensen. Her er lidt billeder af hvordan jeg har restaureret dit ur. Uret var som forventet i dårlig stand sådan er det altid når man har fat i antikviteter Som bekendt er uret fremstillet i

Læs mere

Rejsekameraet Bærbart i træ og messing Kjeld Jensen

Rejsekameraet Bærbart i træ og messing Kjeld Jensen Rejsekameraet Bærbart i træ og messing Kjeld Jensen Der kan være mange gode grunde til ikke at samle på disse kameraer: De fylder meget. Kan være svære at finde og svære at stedfæste. Er dyre i forsendelse

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Canon EF 800/5,6L IS Supertele objektiv

Canon EF 800/5,6L IS Supertele objektiv Canon EF 800/5,6L IS Supertele objektiv Canon s kraftigste super teleobjektiv, er primært dedikeret natur- og wildlife fotografer samt nogle sportsfoto genrer. En helt ny optisk konstruktion, med to flourite,

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Blænderækken, flash og ledetal

Blænderækken, flash og ledetal Blænderækken, flash og ledetal Blænderækken - de tal der findes på blænderingen på nogle objektiver - er et af de mest fascinerende værktøjer i fotografiets historie. Og da tallene samtidig er direkte

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Regneark III Calc Open Office

Regneark III Calc Open Office Side 1 af 10 Fortsættelse af Calc II Indhold Indhold... 1 Telefonliste... 2 Sortering... 2 Budget... 3 Diagram... 5 Regning... 6 Underskrift... 7 Rundt om Jorden... 8 Matematisk problem... 9 Et sidste

Læs mere

Fotografering med blitz Noter til klubaften den 17/ i Kibæk Fotoklub

Fotografering med blitz Noter til klubaften den 17/ i Kibæk Fotoklub Fotografering med blitz Noter til klubaften den 17/1 2017 i Kibæk Fotoklub Det vigtigste for en ekstern blitz i forhold til en indbygget er lysmængden. Denne måles i ledetal [m]. Jo større tal jo mere

Læs mere

Det er i øvrigt værd at bemærke, at objektivet er fremstillet som et normal-objekt, da mellemformat jo giver negativ crop i forhold til Full Frame.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at objektivet er fremstillet som et normal-objekt, da mellemformat jo giver negativ crop i forhold til Full Frame. Generelt indtryk Carl Zeiss Biometar 80mm f/2,8 er et objektiv med pentacon 6 fatning (eller Kiev 60 fatning). Dvs det er bygget til det såkaldte mellemformat, der bygger på en større sensor end Full Frame

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

Ikke kun mennesket bygger veje

Ikke kun mennesket bygger veje Ikke kun mennesket bygger veje Stefan Jarnik Novelle 2 Stefan Jarnik, 2014 Alle rettigheder forbeholdes 3 Ikke kun mennesket bygger veje En gang for længe siden, flere århundreder tilbage i tiden, lå der

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

BA ØKONOMI VALGFAG / ELECTIVE

BA ØKONOMI VALGFAG / ELECTIVE BA ØKONOMI VALGFAG / ELECTIVE Vintereksamen / Winter exams 2009-2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 27803 Immaterialret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

Nu produceres et dedikeret udvalg med Canon og Nikon bajonet, i Japan, efter de gode gamle opskrifter.

Nu produceres et dedikeret udvalg med Canon og Nikon bajonet, i Japan, efter de gode gamle opskrifter. Carl Zeiss objektiver til Canon & Nikon Optiske produkter fra tyske Carl Zeiss er kendt for optisk og mekanisk præcision i særklasse. Kikkerter, brilleglas og mikroskoper er blot nogle af produkterne.

Læs mere

Danske Naturister. Regnskab 20L3. 31-12-2tr2 3r-tz-2013. Akk. saldo. CVR-Nr. : 34018863. Telefon 270232488 Fax:

Danske Naturister. Regnskab 20L3. 31-12-2tr2 3r-tz-2013. Akk. saldo. CVR-Nr. : 34018863. Telefon 270232488 Fax: Regnskab 20L3 31-12-2tr2 3r-tz-2013 CVR-Nr. : 34018863 Telefon 270232488 Fax: Sidenr: I Påtegning: Regnskabet er gennemgået, og der er foretaget stikprøvekontrol af forskellige konti og bilag. Det er min

Læs mere

Valg af endoskop. Stift eller fleksibel?

Valg af endoskop. Stift eller fleksibel? Hawkeye endoskoper Valg af endoskop Stift eller fleksibel? Stive endoskoper giver en meget bedre billedkvalitet, er nemmere at bruge og mindre kostbare end fleksible endoskoper af samme kvalitet. Vælg

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere