Epidemiologiske associationsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Epidemiologiske associationsmål"

Transkript

1 Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 1

2 Sidste gang Vi snakkede om Prævalens er forekomst af sygdom. Relevante hyppighedsmål: prævalens, prævalensproportion Incidens er fremkomst af sygdom. Relevante hyppighedsmål: kumuleret incidensproportion, incidensrate Opgørelse af risikotid: tid hvor personen er under risiko for udfaldet Udfald: den hændelse vi interesserer os for sker End of follow-up: forskeren beslutter at ende studiet Censurering: deltager udgår pga. andet end udfald (død, udvandring, eller personen vil ikke længere være med) Sammenligning af populationer kræver ofte at der standardiseres så de bliver sammenlignelige It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 2

3 Husk tilbage på første lektion Meget af den epidemiologiske forskning forsøger at belyse den kausale relation mellem It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 3

4 Hvad epidemiologer gør Tager udgangspunkt i en population: Opdeler den i eksponerede og ueksponerede: Epidemiologer sammenligner sygdomshyppigheden blandt eksponerede og ueksponerede It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 4

5 Relativ og absolut forskel Mål for sammenhæng Epidemiologiske hyppighedsmål bruges til at estimere associationer/kontraster/sammenhænge Relative mål Forholdet mellem sygdomshyppigheden blandt eksponerede og ueksponerede, betegnes relative mål Absolutte mål Forskellen mellem sygdomshyppigheden blandt eksponerede og ueksponerede, betegnes absolutte mål eller differensmål It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 5

6 Dikotome udfald Afhænger af studiedesignet Tværsnitsstudie: relativ prævalensproportion (prævalensproportionratio), prævalensproportionsdifference Kohortestudie: relativ risiko, risikodifference, incidensrateratio, incidensdifference Case-kontrolstudie: odds ratio, oddsdifference Nogle associationsmål kan beregnes for flere studiedesigns, f.eks. odds ratio. Nogle associationsmål bruges sjældent f.eks. oddsdifference og relativ prævalensproportion (pga. modellen) It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 6

7 Kontinuerte udfald Kontinuerte udfald Som f.eks. fødselsvægt eller lungefunktion Sammenligning af middelværdier i to eller flere grupper (t-test og variansanalyse) Lineær regression Korrelation It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 7

8 Associationsmål Associationer udtrykkes Relativt, som ratio, eller som difference mellem hyppighedsmål f.eks. Risiko Andel syge indenfor en given periode (lukket kohorte) Rate Syge per tidsenhed (åben kohorte) Proportion Andel syge ud af alle Odds Andel syge i forhold til ikke-syge It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 8

9 Opstil data i 2 x 2 tabel + udfald - udfald Total Risikotid + eksponering a b a + b t + - eksponering c d c + d t - Total a + c b + d n = a + b +c + d t + + t - It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 9

10 Hvad kan beregnes? Dagens afstemning på It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 10

11 Transport til skole og overvægt Den relative prævalensproportion = (a / (a + b)) / ( c / (c + d)) Hvad er dette mål blandt dem, der køres i forhold til dem der cykler? = (8 / 60) / (4 / 60) = 2,0 Overvægtig Ikke overvægtig Total Køres i bil Cykler Total Fortolkning Forekomsten af overvægt er dobbelt så høj blandt dem der køres til skole sammenlignet med dem der cykler It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 11

12 Transport til skole og overvægt Prævalensproportionsdifferencen = (a / (a + b)) - ( c / (c + d)) Hvad er dette mål blandt dem, der køres i forhold til dem der cykler? = (8 / 60) - (4 / 60) = 0,07 = 7 pr 100 skolebørn Overvægtig Ikke overvægtig Total Køres i bil Cykler Total Fortolkning For hver 100 skolebørn der køres i bil til skole vil 7 flere være overvægtige sammenlignet med børn der cykler It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 12

13 Sovestilling og vuggedød Forældrene til 2607 børn, blev da børnene var 1 måned gamle spurgt til barnets sædvanlige sovestilling. Alle børnene blev fulgt frem til deres 1-års fødselsdag. I alt 2607 børn indgik i undersøgelsen, hvoraf 15 døde af vuggedød. Fordelingen af børnenes sovestilling og vuggedød kan ses af 2x2 tabellen Sovestilling Død Ikke død Total Maven Ryggen Total It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 13

14 Sovestilling og vuggedød Relativ risiko RR = KIP + /KIP - = (9/846)/(6/1761) = 3,12 Sovestilling Død Ikke død Total Maven Ryggen Fortolkning Total I løbet af de 11 måneder fra alder 1-11 måneder er (nye) tilfælde af vuggedød 3,12 gange højere blandt børn der sover på maven, sammenlignet med børn der sover på ryggen It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 14

15 Sovestilling og vuggedød Risikodifferens RD = KIP + - KIP - = (9/846) -(6/1761) = 7,2 pr 1000 Sovestilling Død Ikke død Total Maven Ryggen Fortolkning Total For hver 1000 børn der sover på maven vil 7,2 flere børn dø af vuggedød i løbet af de 11 måneder fra alder 1-11 måneder, sammenlignet med børn der sover på ryggen It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 15

16 Odds Odds er et udtryk for proportioner Odds = p/(1-p) og p = odds/(odds+1) Eksempel Der er 20 mænd og 27 kvinder tilmeldt kurset P Mand = 20/47= 0,43 Odds Mand = 20/27 = 0,74 Der er 2 der hedder Cecilie og 45 der hedder noget andet P Cecilie = 2/47= 0,04 Odds Cecilie = 2/45 = 0,04 Odds bliver et godt estimat af sandsynligheden hvis udfaldet er sjældent fordi odds=p/(1-p), aka The rare disease assumption It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 16

17 RR versus OR Relativ risiko RR = KIP + /KIP - = (9/846)/(6/1761) = 3,12 Sovestilling Død Ikke død Total Maven Ryggen Odds ratio OR = (a/c)/(b/d) = ad/bc = (9x1755)/(837x6) = 3,15 Total Vuggedød er et sjældent udfald (15/2607=0,6%) derfor er RR og OR næsten ens It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 17

18 Konfidensinterval for OR ln (OR) LN (3,15) = 1,15 SE (ln OR) (1/a+1/b+1/c+1/d) = 0,53 Sovestilling Død Ikke død Total Maven Ryggen Total Konfidensinterval Exp(ln OR±1,96*SE(ln OR)) = 1,12-8,87 It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 18

19 Tolkning af associationsmål RELATIVE MÅL DIFFERENSMÅL Relativ risiko - Hvis 1: ingen forskel Risikodifferens - Hvis 0: ingen forskel Incidensrateratio - Hvis 1: Ingen forskel Incidensratedifferens - Hvis 0: Ingen forskel Odds ratio - Hvis 1: Ingen forskel It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 19

20 Konklusionen kan afhænge af målet Relativt mål Angiver hvor mange gange større eller mindre associationsmålet er blandt de eksponerede i forhold til ueksponerede Differensmål Angiver den absolutte forskel Tabel. Relativt og absolut mål for død af rygning, fordelt på dødsårsager It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 20

21 Næste gang Skal I lære om effektmålsmodifikation Dvs. at associationen mellem eksponering og udfald kan variere over værdierne af en tredje variabel It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 21

Epidemiologiske hyppighedsmål

Epidemiologiske hyppighedsmål Epidemiologiske hyppighedsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 14. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Studiedesigns: Alternative designs

Studiedesigns: Alternative designs Studiedesigns: Alternative designs Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 20. maj 2014 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Sundhedsadfærdens betydning for sygdomsbyrde og ulighed

Sundhedsadfærdens betydning for sygdomsbyrde og ulighed Finn Diderichsen Sundhedsadfærdens betydning for sygdomsbyrde og ulighed Michael 2006; 3:Suppl 3: 32 9. Der er stor forskel på folkesundheden i Danmark og Norge, og det er ikke noget nyt fænomen. Allerede

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen Simpsons Paradoks Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Københavns Universitet 1 Simpsons Paradoks -Et emnearbejde om årsag og sammenhæng

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Spiseforstyrrelser Selvmordsrisiko

Spiseforstyrrelser Selvmordsrisiko Lilian Zøllner og Erik Christiansen 2006 Spiseforstyrrelser Selvmordsrisiko Undersøgelser af årsager til selvmordsrisiko blandt unge med alvorlige spiseforstyrrelser Lilian Zøllner og Erik Christiansen

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Børn og unges dødelighed

Børn og unges dødelighed MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Børn og unges dødelighed Vibeke Borchsenius Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www.

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987 Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Mette

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring

matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring 7. april 2011 Indhold 1 Undersøgelsesdesign 5 1.1 Kausalitet............................. 5 1.2 Validitet og bias......................... 6 1.3

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

At prioritere social ulighed i sundhed

At prioritere social ulighed i sundhed At prioritere social ulighed i sundhed analysestrategi og resultater for Københavns Kommune Finn Diderichsen Maria Habroe Else Nygaard Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet November

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen Analyserapport 2011:7 Derfor skal livrenter ikke Finansiel ind under forståelses 100.000 betydning kr. s for loftet privatøkonomien AnnKathrine Ejsing Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1,

Læs mere

RAPPORT for projektet

RAPPORT for projektet RAPPORT for projektet Undersøgelse blandt 700 væksthusmedarbejdere i Afdelingen for Folkesundhed SOCIALMEDICINSK ENHED Olof Palmes Allé 17, 1. * 8200 N Tlf.: 8739 7550 December 2003 ÅRHUS AMT Forord Sygefravær

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere