Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang"

Transkript

1 Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark

2 65+ årige runder 1 million i 2014 og 1,5 million i 2039

3 Forekomst af komorbiditet Cancersite Prævalens, % Tyktarmskræft 14-68% Brystkræft 20-35% Lungekræft 26-91%

4 Komorbiditet og kræftoverlevelse Charlson Comorbiditets Index score 5-års overlevelse, Tyktarmskræft 53% 41% 19% Brystkræft 83% 64% 50% Lungekræft 15% 13% 7% Ostenfeld et al, in press Ording et al, in press Deleuran et al, in press

5 Formål At opnå viden om de mulige årsager, der ligger til grund for den dårligere overlevelse blandt kræftpatienter med komorbiditet, sammenlignet med patienter uden komorbiditet. Fokus på 3 kræftsygdomme: Tyktarmskræft, brystkræft og lungekræft.

6 Hvad er komorbiditet? J.M. Last: A dictionary of Epidemiology: Sygdom(me), som forekommer i en patient, der deltager i et videnskabeligt studie, udover den sygdom, som studiet omhandler. Sundhedsstyrelsen: Alvorlig lidelse, f.eks. Hjerte-karsygdom, lungelidelse, diabetes, svær psykiatrisk lidelse, misbrug eller anden samtidig kræftsygdom, der kan komplicere udrednings-, behandlings-, og/eller rehabiliteringsforløbet samt de palliative indsatser i et pakkeforløb for kræft.

7 Litteratursøgning + fraser som pathogenesis, histology, differentiation, stage, grade, diagnosis, centralized treatment, specialized treatment, hospital volume, surgeon volume

8 Faktorer af betydning for en kræftsygdoms prognose Sygdommen (type, sværhedsgrad) Patienten (alder, køn, genetik, komorbiditet, livstil, miljø) Diagnose (muligheder, timing, kvalitet) Behandling (effekt og bivirkninger) Kliniske kvalitet (kompetence, motivation, barrierer) Patient compliance (med behandling og forebyggelse) = Prognose Århus 2009 Modificeret efter Sackett DL et al.

9 Komorbiditet og kræftsygdommen Lüchtenborg et al, DK, 2012: 20,461 patienter med lungekræft, Kræftkarakteristika, % Histologi CCI0 CCI1-2 CCI 3 Adenocarcinom Ikke-småcellet Småcellet Storcellet Pladecelle carcinom Carcinoid Andre specificerede Uspecificeret Ukendt

10 Komorbiditet og kræftsygdommen Land et al, DK, 2012: 62,591 patienter med brystkræft, Kræftkarakteristika, % ER status CCI0 CCI1 CCI2 CCI 3 Negativ Positiv Ukendt Histologi, grad Duktal, gr I Duktal, gr II Duktal, gr III Lobulær

11 Komorbiditet og patientkarakteristika Alder Køn Socioøkonomisk status Livsstil Genetik Miljø

12 Komorbiditet og diagnostik Dalton et al, DK, 2012: 18,103 patienter med lungekræft, Justeret OR for avanceret stadie (95% CI) CCI0 1.0 (reference) CCI ( ) CCI ( ) CCI ( )

13 Komorbiditet og diagnostik Fleming et al, USA, 2005: 17,468 patienter med brystkræft, Justeret OR for avanceret stadie Kardiovasculære sydomme 0.83 Muskuloskelatale 0.85 GI, mild/moderate 0.79 GI, alvorlig 0.94 Osteoarthritis 0.93 Genitorinære sygdomme 0.82 Diabetes 1.17 Endokrine sygdomme 1.10 Fedme 1.17 Nyresygdomme 1.12 Psykiatriske sygdomme 1.27 Osteoporose 1.14 Hæmatologiske sygdomme 1.23 AIDS 1.25 = Århus 2009

14 Komorbiditet og kræftbehandling Odds for kirurgisk resektion er 25-58% lavere for patienter med svær komorbiditet sammenlignet med patienter uden komorbiditet Odds for postoperative komplikationer ved både tyktarmskræft, brystkræft og lungekræft er 1,2-1,8 gange højere blandt patienter med komorbiditet i forhold til patienter uden komorbiditet. Odds for 30-dages postoperativ dødelighed ved tyktarmskræft er 2-4 gange højere blandt patienter med komorbiditet sammenlignet med patienter uden komorbiditet.

15 Komorbiditet og kræftbehandling Patienter med komorbiditet påbegynder i mindre grad adjuverende kemoterapi eller stråleterapi. Patienter med komorbiditet får oftere en reduceret dosis af kempterapi. Patienter med komorbiditet færdiggør sjældnere deres kemoterapi- og strålebehandling end patienter uden komorbiditet. Nogle finder at det er mindre sandsynligt at patienter med komorbiditet ses af en onkolog end patienter uden komorbiditet - andre finder det modsatte. Der går i gennemsnit længere tid fra patienter med komorbiditet diagnosticeres til de opereres, påbegynder kemoterapibehandling eller stråleterapi.

16 Komorbiditet og kræftbehandling Sammenlignet med patienter uden svær komorbiditet udviklede lungekræftpatienter med svær komorbiditet hyppigere thrombocytopeni (46% vs. 36%), febril neutropeni (12% vs. 5%) eller døde på grund af neutropen infektion (3% vs. 0%) efter kemoterapibehandling. Grønborg et al, European journal of cancer Gross et al, USA, 2006: patienter med tyktarmskræft, Sygdom = Adj. OR for indlæggelse som konsekvens af behandling (behandlede vs. Ikke-behandlede) Med Sygdom Århus 2009 Uden sygdom Kronisk hjertesvigt KOL Diabetes

17 Komorbiditet og klinisk kvalitet (kompetence, motivation, barrierer) Justeret OR 3-års mortalitet (specialiseret vs. ikke-specialiseret) Forfatter Antal Cancersite CCI0 CCI1-2 CCI3+ Onega et al, USA, Lunge, bryst, tyktarm og prostata 0,89 0,87 0,83

18 Komorbiditet og klinisk kvalitet (kompetence, motivation, barrierer) 24-70% patienterne med betydende komorbiditet behandles ikke i overensstemmelse med gældende kliniske retningslinjer. For 47-68% af ikke-behandlede angives komorbiditet som begrundelse for fravalg af behandling i journalen. O Grady et al, Clinical Colorectal Cancer, 2011 Vinod et al, Journal of Thoracic oncology Fravalg af behandling forbundet med dårligt helbred, høj alder, depression og demens, men ikke til symptomer på diagnosetidspunktet eller kræftstadiet. Girones et al, Clinical & Translational oncology, 2012.

19 Komorbiditet og patient compliance Forfatter Kræfttype Antal Adj. OR for færdiggørelse af behandling (svær vs. ingen komorbiditet) Hu et al, 2011 Tyktarmskræft (95% CI ) Bradley et al, 2008 Tyktarmskræft (95% CI ) Forfatter Kræfttype Antal Manglende færdiggørelse O Connor et al, 2012 Brystkræft (95% CI ) Gold et al, 2008 Brystkræft (95 % CI )

20 Opsummering Komorbiditet synes ikke associeret med mere aggressive kræftformer eller væsentlige forskelle i tumorbiologi. Det er uklart hvorvidt kræftpatienter med komorbiditet diagnosticeres tidligere eller senere. Patienter med komorbiditet modtager i mindre grad behandling for deres kræft end patienter uden komorbiditet. Kræftpatienter med komorbiditet oplever hyppigere kirurgiske komplikationer og deres post-operative dødelighed er højere. Kræftpatienter med komorbiditet færdiggør sjældnere deres kemoterapibehandling som planlagt og uden dosisreduktion. Det er mindre sandsynligt at kræftpatienter med komorbiditet ses af en onkolog og behandles i overensstemmelse med kliniske retningslinjer.

21 Uafklarede spørgsmål Betyder alle typer komorbiditet det samme for prognosen? Har varighed og/eller sværhedsgrad af komorbiditet en betydning for den prognostiske betydning? Hvor stor en del af den negative effekt af komorbiditet forklares ved forskelle i socioøkonomi og livsstil i befolkningen? Virker screening hos patienter med komorbiditet? Er behandling på specialiserede kræftcentre kun forbundet med forberedt overlevelse for kræftpatienter uden komorbiditet?

22 Uafklarede spørgsmål Tåler patienter med komorbiditet ikke behandlingen dårligere end patienter uden komorbiditet, eller har de generelt dårligere compliance? Dør patienter med komorbiditet primært på grund af komorbiditetsrelateret dødelighed eller er overlevelse af selve kræftsygdommen også dårligere? Hvordan måles komorbiditet bedst i kræftpatienter?

23 Tak for opmærksomheden!

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft Opfølgningsprogram for brystkræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

Risiko for kræft blandt patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i Danmark

Risiko for kræft blandt patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i Danmark Risiko for kræft blandt patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i Danmark Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Rapport nr. 78 Indholdsfortegnelse Forord Baggrund Materiale

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for testikelkræft

februar 2015 opfølgningsprogram for testikelkræft februar 2015 opfølgningsprogram for testikelkræft Opfølgningsprogram for testikelkræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Ael Heides

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT. del af samlet forløbsprogram for kræft

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT. del af samlet forløbsprogram for kræft FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT del af samlet forløbsprogram for kræft 2012 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft del afsamlet

Læs mere

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere

Analyse af lange forløbstider i kræftpakker. Rapport for lungecancer. Udgivelsesdato: 30. december 2011

Analyse af lange forløbstider i kræftpakker. Rapport for lungecancer. Udgivelsesdato: 30. december 2011 Analyse af lange forløbstider i kræftpakker Rapport for lungecancer Udarbejdet af Anders Green, klinisk epidemiolog, professor, overlæge, dr.med. Maria Iachina, biostatistiker, cand.scient. (statistik),

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Bilag TF-147 Version: 9. december 2011. Der kan efter nævnte dato indarbejdes få justeringer i forløbsprogrammet - wordformatering rettet fra 8. dec. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft

februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft Opfølgningsprogram for hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lungekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 8 Hvor syg er jeg? 10 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lungekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 8 Hvor syg er jeg? 10 Hvilken behandling findes der? Lungekræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lungekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 8 Hvor syg er jeg? 10 Hvilken behandling findes der? 11 Behandling af ikke-småcellet lungekræft

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-03-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Flemming Pless Susanne Due Kristensen Pia Illum Mette Abildgaard Niels

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Depression hos kræftpatienter Symptombehandling

Depression hos kræftpatienter Symptombehandling Depression hos kræftpatienter Symptombehandling Denne symptombehandling er under større revision og forventes tilgængelig omkring medio december 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Definition og vigtigste

Læs mere

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Hjernekræft. TEMA: Klinisk udvikling af biomarkører. DEBAT: Er vi klar til Kræftplan III?

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Hjernekræft. TEMA: Klinisk udvikling af biomarkører. DEBAT: Er vi klar til Kræftplan III? N YY E E V EV J E J I E K R I Æ F K T BR EÆ H AF NT DB L EI NH G A E N D L I N G E N PERSPEKTIV N o.. X 1 0 N M O VA EJ M2 B0 E 1 R 0 2 0 0 9 & debat TEMA: Hjernekræft TEMA: Klinisk udvikling af biomarkører

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Kina

Danske kræftpatienters behandling i Kina Delrapport 2 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 2: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Januar 2009 Patientstøtteafdelingen

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i spiserøret? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i spiserøret? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? Kræft i spiserøret Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i spiserøret? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvad er bivirkningerne og

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Forslag til justeringer af specialevejledning fra Dansk Kirurgisk Selskab

Forslag til justeringer af specialevejledning fra Dansk Kirurgisk Selskab Forslag til justeringer af specialevejledning fra Dansk Kirurgisk Selskab Til første møde i specialearbejdsgruppen vil vi bede Selskabet om en status for specialet. Derfor vil I blive bedt om at komme

Læs mere

Forskningsresultater

Forskningsresultater Unit for Psychooncology and Health Psychology Department of Oncology, Aarhus University Hospital Department of Psychology and Behavioral Science, Aarhus University Forskningsresultater Psykosocial kræftforskning

Læs mere

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA Årsrapporten 2014 Årsrapporten 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA

Læs mere