KB/KUBIS. danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG. grundlagt af. Hanne Balslev. Version 6.0 ( ) Revideret af et udvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KB/KUBIS. danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG. grundlagt af. Hanne Balslev. Version 6.0 (17.9.2009) Revideret af et udvalg"

Transkript

1 KB/KUBIS danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG grundlagt af Hanne Balslev Version 6.0 ( ) Revideret af et udvalg (med enkelte rettelser pr ) Det Kongelige Bibliotek 2009

2 Henvendelser vedrørende formathåndbogen kan rettes til Udvalget til Samordning af Katalogiseringspraksis og Færdselsregler v/ Tom Engelbrecht Rettet pr : siderne 162, 194, 238, 245 REX - Formathåndbog, version 6.0 2

3 I N D H O L D Indledning 5 Datafelter 8 Autoritetsposter 196 Bilag Landekoder Sprogkoder Forkortelser Retskrivning Forkortelser for stater mv Specialtegn Søgekoder Baser i REX Filial og afdelingskoder Eksemplar- og processtatus Translitteration af græsk Translitteration af russisk 239 Index til felter/delfelter mv. 240 REX - Formathåndbog, version 6.0 3

4 REX - Formathåndbog, version 6.0 4

5 danmarc2 Indledning DanMARC2 er en standard til formatering af bibliografiske data i maskinlæsbar form i et variabelt linieformat til brug for danske biblioteker og andre katalogiserende institutioner. Denne formathåndbog beskriver anvendelsen af danmarc2 i REX, herunder lokale tilføjelser og er baseret på 2. udgave af danmarc2 / Biblioteksstyrelsen. Ballerup: Dansk BiblioteksCenter, 1998, som foreligger i en trykt udgave og en elektronisk udgave med senere ændringer, hvortil der er adgang for alle på Det Kongelige Bibliotek. Adressen er: Felter: En post i danmarc2 er opdelt i felter. Et felt består af et feltnummer (3 tegn), indikatorer (2 tegn) og delfelter med data. Felterne kan opdeles i hovedgrupper efter overordnede funktioner: ID-numre m.v. og søgekoder Internationale standardnumre, koder og klassifikationsnotationer Ophavsangivelse Bibliografisk beskrivelse Emnedata Ophavs- og titeldata udover beskrivelsen Periodika relationer Henvisningsdata 980 Beholdning Lokale felter: Lokale klassifikationsnotationer Defineres lokalt Lokal opstilling Lokale noter (563, 565, 570, 580 og 583 er dog forbeholdt specielle noter) Lokale accessionsoplysninger er: koderne består af 2 tegn, hvoraf det første er *. (i ALEPH516 anvendes $$), det andet tegn er normalt et lille bogstav. æ, ø og å som delfeltskilletegn inddateres således: æ = { ø = (pipe) å = } Lokale delfelter: *& er i alle felter reserveret til lokal anvendelse. Lokal anvendelse skal dog aftales med Udvalget til Samordning af Katalogiseringspraksis og Færdselsregler REX - Formathåndbog, version 6.0 5

6 Gentagelighed: Felter kan normalt gentages. Hvor det ikke er tilfældet, er det oplyst i selve formatskemaet. erne er i formatskemaet mærket med G, hvis de kan gentages. SUMFELTER/-DELFELTER: Nogle felter/delfelter er betegnet som SUMFELTER eller SUMDELFELTER. Sumfelter er felter, som kan erstatte et eller flere felter inden for samme hovedområde. Et sumdelfelt er et delfelt, der kan erstatte en række delfelter inden for samme felt. LDR feltet: LDR L nam a 4500 LDR -----nas a-4500 Indikatorer: Felterne inddateres med 2 indikatorer. Der er ikke i danmarc2 defineret fælles værdier for indikatorerne, som der var det i danmarc[1]. Nulstilling af indikatorerne i DanBib, dvs. at alle indikatorer ved import af poster i DanBib ændres til værdien 0, betyder ikke, at der ikke lokalt kan defineres indikatorer, men de vil blive negligeret i DanBib. Ved genbrug af poster fra DANBIB vil indikatorerne være nulstillede. 1. indikator rettes ikke til andre værdier undtagen i de felter, hvor 1. indikators værdi genererer en bestemt tekststreng. Alfabetisering: Når data i et givet delfelt skal sorteres (alfabetiseres) anderledes end tegn for tegn fra venstre mod højre, anvendes alfabetiseringssymbolet < < > >. Eks.: < < Den > > gamle mand og havet ( = blanktegn) Bestemte og ubestemte artikler skal sættes i < < > >, når de optræder som første ord i et delfelt. Når en indledende artikel står sammen med det efterfølgende ord, kun adskilt af apostrof, skal < < > > omfatte både artiklen, apostrofen og det efterfølgende ord. Eks.: < < L enfant= enfant> >. Ved import / genbrug fra DANBIB vil automatisk blive ændret til < < > >. Alternativt kan (sort klat) inddateres umiddelbart før det ord, der skal sorteres på. Tegn, der skal alfabetiseres forskelligt fra den måde, det skrives på, skal inddateres efter følgende konvention: *a < < McGuire= macguire> > *v < < nr. 353= 353> > Tegnsæt: Gammelt dansk å (i fx Søndergaard) inddateres efter følgende konvention og søges og scannes med både aa og å : *a < < Søndergaard= søndergård> > *h Jens *a < < Kurrild-Klitgaard= kurrild-klitgård> > *h Peter *a < < Lyngby-Taarbæk= lyngby-tårbæk> > REX - Formathåndbog, version 6.0 6

7 REX-baser: REX består af et antal fysiske baser, hvoraf nogle er opdelt i flere logiske baser (= søgebaser), se Bilag 8. REX - Formathåndbog, version 6.0 7

8 Postens ID-nummer *a ID-nummer *f Format Feltet kan ikke gentages Felt 001 *a og *f er obligatoriske i alle posttyper og på alle katalogiseringsniveauer. *a indeholder postens ID-nummer, som kan være bogens ISBN/ISSN henholdsvis 10 og 8 cifre, eller x-numre i mangel af ISBN/ISSN. h-numre (10 cifrede) til navneformsposter. Der kan også automatisk tildeles et nummer fra en nummerrulle. Nummeret skrives kompakt, dvs. uden bindestreger, uanset hvordan det optræder i bogen. Hvis en bog har mere end ét ISBN, bruges det numerisk laveste. Et ID-nummer må kun optræde 1 gang i en given fysisk base. Ved genbrug af poster fra andre fysiske baser i REX eller fra DANBIB bibeholdes ID-nummeret uforandret. Om begrebet fysisk base se foregående side og Bilag 8. Obs! Ved brug af x- og h-numre slettes disse straks fra nummerlisten, så man undgår at bruge det samme nummer til 2 forskellige poster. I poster for kort og billeder anvendes det nummer, som kortet eller billedet får tildelt ved scanning, til IDnummer i felt 001. *f indeholder en kode for MARC-format. et er obligatorisk af hensyn til udveksling af poster. n a anvendes til angivelse af danmarc2-formatet EKSEMPLER: *a *f a (ISBN) *a *f a (ISSN) *ax *f a (x-nummer) *ah (Navneformspost) *adt *f a (Billedpost) REX - Formathåndbog, version 6.0 8

9 a nr, 001 REX - Formathåndbog, version 6.0 9

10 FAUST-nummer (ISSN Danmark) *a FAUST-nummer Anvendes i nationalbibliografiske periodika poster, som leveres til DBC som rettede poster. EKSEMPEL: *a ***** a nr ***** REX - Formathåndbog, version

11 for poststatus og posttype *r for poststatus *a for bibliografisk posttype G *x for hjælpeposttype Feltet kan ikke gentages Felt 004 er obligatorisk i alle posttyper og på alle katalogiseringsniveauer ved udveksling af poster. *r for poststatus n - Ny post c - Rettet post d - Slettet post *a for bibliografisk posttype e - Enkeltstående post h - Hovedpost s - Sektionspost b - Bindpost i - Analysepost (I-analyse) *x for hjælpeposttype w - Thesauruspost z - Navneformspost Alle wpi REX - Formathåndbog, version

12 de oplysninger om restriktioner og begrænsning i adgangen til det registrerede materiale *a Udgivelsesdato (ååååmmdd) *b Dato for materialets modtagelse hos den registrerende institution (ååååmmdd) *c Dato for materialets tilgængelighed (ååååmmdd) *2 for begrænsningsregel I delfelt *2 kan følgende koder anvendes: a Karenstid for musikoptagelser EKSEMPLER: *a *2 a *b *2 a Ingen REX - Formathåndbog, version

13 Søgekoder *t for bibliografisk kategori *u for udgivelsesstatus *a Udgivelsesår *z Efterfølgende udgivelsesår G *b for udgivelsesland *c Bogstavkode for periodikums frekvens (ISSN Danmark) G *d for indholdets form *e for offentlig publikation *f for konference publikation *g for festskrift *h for periodikumtype *i for hovedtitlens alfabet eller skrifttype (ISSN Danmark) *j for skønlitterær form (Håndskriftafdelingen) *k for biografi *l for publikationens hovedsprog *m for stor skrift *n for netdokumenters tilgængelighed G *q for filtype *v for katalogiseringsniveau Feltet kan ikke gentages *t for bibliografisk kategori *t med koden p er obligatorisk for periodika m p a h Monografi Periodikum Analyse (I: analyse) Hjælpepost Monografi: Ikke-periodisk materiale, der enten er afsluttet i én del eller afsluttet eller planlagt afsluttet i et bestemt antal dele. Periodikum: Materiale i et hvilket som helst medium, der udsendes i successive dele med alfabetiske, numeriske og/eller kronologiske betegnelser, og som ikke stiler mod en afslutning. Periodika omfatter f.eks. aviser, tidsskrifter, årspublikationer (herunder visse publikationer, der udsendes regelmæssigt i nye udgaver) samt nummererede serier. I-analyse: Selvstændig bibliografisk beskrivelse af en fysisk integreret del af et større værk, f.eks. en artikel i et tidsskrift eller et bidrag i en antologi. Hjælpepost: Navneformsposter og thesaurusposter. REX - Formathåndbog, version

14 *u for udgivelsesstatus *u inddateres foran delfelt *a, hvis udgivelsesstatus ønskes præciseret. I Nationalbibliografien er delfelt *u obligatorisk i enkeltstående poster og bindposter. Ved katalogisering af periodika er *u koderne c eller d obligatoriske.? Ukendt (eller usikkert) udgivelsesår r Uændret optryk o Uafsluttet værk c Uafsluttet periodikum d Afsluttet periodikum f Førsteudgave (Nationalbibliografien til statistikformål) u Ny ændret udgave (Nationalbibliografien til statistikformål) *a Udgivelsesår *a er obligatorisk. Der inddateres 4 cifre for årstal. Hvis udgivelsesåret er ukendt, er der 2 inddateringsmuligheder: Ukendte årstalscifre kan inddateres som? Årstal, der angiver det interval, inden for hvilket materialet anses for udkommet, kan inddateres i delfelt *a og *z. I dette tilfælde skal statuskoden være? i delfelt *u. Ved flerbindsværker, hvor alle bind er udkommet samme år, anføres udgivelsesåret i *a, og *z anvendes da ikke. *z Efterfølgende udgivelsesår Et interval mellem to årstal kan angives ved brug af et delfelt *a efterfulgt af et *z. Årstallene skal inddateres i kronologisk rækkefølge. Indholdet af *a, henholdsvis *z, svarer til indholdet af felt 260 *c. EKSEMPLER til delfelt *u, *a og *z *a *a 1993 *z 1994 (Flerårig udgivelse) *a 199? (Udgivelsesåret ligger mellem 1990 og 1999) *u? *a 1990 *z 1994 (Udgivelsesåret ligger mellem 1990 og 1994) *u r *a 1993 *z 1994 (Nyt oplag 1994 af 1. udgave fra 1993) *u o *a 1994 (Uafsluttet flerbindsværk eller løsbladsværk) *u f *a 1993 (1. udgave, 1. oplag af monografi) *u u *a 1993 (Ny ændret udgave) *u c *a 1990 (Uafsluttet periodikum, hvis udgivelse er startet i 1990) REX - Formathåndbog, version

15 *u d *a 1980 *z 1994 (Periodikum, hvis udgivelse er startet i 1980 og afsluttet i 1994) *b for udgivelsesland *b er obligatorisk. 2-bogstavskode for udgivelsesland (Bilag 1) inddateres. Hvis udgivelseslandet er ukendt, anvendes koden xx *c Bogstavkode for periodikums frekvens *c anvendes af ISSN Danmark Note om et periodikums frekvens inddateres i felt 500 k vides at være fuldstændig uregelmæssig d daglig i 3 gange om ugen c 2 gange om ugen w ugentlig j 3 gange om måneden e hver 2. uge s 2 gange om måneden m månedlig b hver 2. måned q kvartalsvis t 3 gange om året f 2 gange om året a årlig g hvert 2. år h hvert 3. År l continously updated (anvendes kun i ISSN sammenhæng) z andet? ukendt *d for indholdets form n a omfatter bibliografier, diskografier, filmografier og andre værkfortegnelser n m omfatter disputatser, magisterkonferencer, ph.d.-afhandlinger og andre afhandlinger, der giver en akademisk grad a bibliografi b katalog (beholdningsbibliografi) m disputats q eksamensopgave under disputatsniveau h breve u udstillingskatalog x skønlitteratur (bruges af DBC) y faglitteratur (bruges af DBC) z Billedværk *e for offentlig publikation En publikation anses for at være en offentlig publikation, hvis den er udgivet af eller for en offentlig institution. n 1 er fælles for 1 og 2. n 2 kan anvendes til udspecificering af statslige publikationer 1 Offentlig publikation 2 Statslig publikation 0 Ikke offentlig publikation REX - Formathåndbog, version

16 *f for konferencepublikation 1 Konferencepublikation n er et et-tal *g for festskrift 1 Festskrift til person eller institution n er et et-tal *h for periodikumtype d Database (anvendes kun i ISSN sammenhæng) m Monografiseriehovedpost n Avis p Tidsskrift z Årspublikation? Ukendt type *i for hovedtitlens alfabet eller skrifttype *i anvendes af ISSN Network til at angive det alfabet eller den skrifttype, der er anvendt i hovedtitlen på titelsiden, fordi nøgletitlen altid angives i translittereret form i felterne 222 og 210. a Latin b Latin (udvidet) c Kyrillisk d Japansk e Kinesisk f Arabisk g Græsk h Hebraisk i Thai j Devanagari k Koreansk l Tamil z Andet alfabet eller skriftsystem *j for skønlitterær form Der anvendes én kode, der angiver hovedindholdet. rne benyttes ikke ved blandede antologier og ikke ved billedbøger, tegneserier og andre former, der ikke kan henføres til én af de anførte koder. n d omfatter også libretti og drejebøger n f omfatter også sagaer n j omfatter også eventyr n p omfatter også episke digte. For skuespil på vers anvendes koden d d Dramatik f Roman i Skønlitterær(e) Brev(e) j Novelle(r) m Blandede genrer p Poesi *k for biografi n c omfatter ikke genealogi a Selvbiografi b Biografi om enkeltperson c Biografisk samling *l for hovedsprog [3-bogstavskode] REX - Formathåndbog, version

17 *l er obligatorisk for sprogbærende materialer på katalogiseringsniveau 0 og 1 og for monografiposter og analyseposter på katalogiseringsniveau 3. I delfelt *l inddateres en kode for publikationens hovedsprog (se Bilag 2). Er publikationens sprog ukendt, inddateres: und Bemærk, at tidligere koder mis (forskellige tekster på hvert sit sprog) og mul (samme tekst på flere sprog) er slået sammen til mul, som altså anvendes både ved værker, der indeholder forskellige tekster på hver sit sprog og ved værker, der indeholder samme tekst på flere sprog. Den danske anvendelse af de to koder er hermed bragt i overensstemmelse med international praksis. n mis anvendes til diverse sprog, som ikke har selvstændig kode, og som ikke kan anbringes i nogen (øvrige) gruppe. Yderligere uddybning af publikationens sproglige indhold kan inddateres i felt 041. Dette gælder f.eks. ved oversættelser, og ved resuméer på andre sprog end hovedsproget. *m for stor skrift 1 Stor skrift (for svagtsynede) n er et et-tal *n for netdokumenters tilgængelighed a Ubegrænset adgang b Begrænset adgang c Ingen adgang *q for filtype n for filtype er en 2-bogstavskode. Første bogstav angiver en af de 3 mulige typer, og kombineret med bogstavet a udgør det koden for den brede betegnelse. Hvis materialet ikke hører til en af de udspecificerede typer, anvendes koden for den brede betegnelse. Se i øvrigt definitionerne i Katalogiseringsreglernes Bilag D. aa Data ab Billeddata ac Fontdata ad Lyddata ae Numeriske data af Tekstdata ba Program bb Applikationsprogram bc Cad-program bd Databaseprogram be Desktoppublishingprogram bf Regnearkprogram bg Spil bh Tekstbehandlingsprogram bm Systemprogram bn Programmeringssprogprogram bo Styresystemsprogram bp Søgeprogram bu Værktøjsprogram ca Data og program cb Interaktivt multimedie cc Onlinetjeneste (f.eks. bulletin board, diskussionsgruppe, WWW-sted *v for katalogiseringsniveau *v er obligatorisk for nationalbibliografiske poster, således at disse ikke overskrives i DanBib, og for retrokonverterede poster, som endnu ikke er MAF fet eller rettet op på anden måde. REX - Formathåndbog, version

18 n 0 er obligatorisk i nationalbibliografiske poster, så disse ikke i DanBib bliver overskrevet af andre poster. 0 Fuldstændig katalogisering ved selvsyn 1 Katalogisering, andenhånds/afskrift fra katalogkort 3 FORMKAT 7 Registrering (ufuldstændig katalogisering), selvsyn 8 Registrering (ufuldstændig katalogisering), andenhånds 9 Maskinformateret (ved retrokonvertering) a war, wud b wud z war d, e, f, g, h, j, k, t wma l wsp v wpi REX - Formathåndbog, version

19 for materialebetegnelse G *a for generel materialebetegnelse G *g for specifik materialebetegnelse Feltet kan ikke gentages Felt 009 er obligatorisk i bibliografiske poster for alle materialetyper og på alle katalogiseringsniveauer. For alle materialer er det obligatorisk at angive såvel den generelle som den specifikke materialebetegnelse, dog angives den specifikke materialebetegnelse ikke ved materialer i papirform. Den generelle materialebetegnelse defineres som en overordnet betegnelse for udtryksformen i eller formidlingsformen af et materiales indhold på et specifikationsniveau som anført i Katalogiseringsreglerne, 2. del, 1.1C1 *a for generel materialebetegnelse *a er obligatorisk a Tekst b Tekst, håndskrift c Musikalier, trykt d Musikalier, håndskrift e Kartografisk materiale, trykt f Kartografisk materiale, håndskrift g Billede, todimensionalt billedmateriale m Film, filmoptagelse n Video p Punktskrift r Lydoptagelse, ikke musik s Lydoptagelse, musik t Elektronisk materiale u Genstand, 3-dimensionelt materiale v Sammensat materiale *g for specifik materialebetegnelse Almene koder for fysisk medie xa Mikroform (De mere specifikke koder for mikroformer kan anvendes i stedet for xa, se nedenfor under Mikroformer xb Dias xc Cd xd Dvd xe Online, e-ressource xg Minidisc xh Kassettebånd (se også nh) xi Dcc-bånd xj Spolebånd (se også nj) xk Grammofonplade xl Plade xm Model xn Lydspor xo Cartridge xx Papirform REX - Formathåndbog, version

20 xy Uspecificeret fysisk medie Kartografiske materialer ed Diagram ef Profil eg Globus ep Perspektivkort es Remote-sensing kort et Snit Se også under de almene koder Film og videogrammer mj Filmspole (skal anvendes frem for den almene kode xj) nh Videokassette (skal anvendes frem for den almene kode xh) np Videoplade Todimensionale billedmaterialer ga Akvarel gb Billedtæppe gc Collage gg Grafisk blad gk Originalkunst gm Maleri gp Plakat gr Kunstreproduktion gt Tegning gx Ekslibris ha Arkitekturtegning hf Fotografi hg Flonellografmateriale l Flipover-materiale hm Hologram ho Postkort hp Planche hr Fotoreproduktion hs Stereoskopisk billede kb Billedbånd kt Transparent Se også under de almene koder Elektroniske materialer tb Cd-rom tc Magnetbånd tk Diskette tg Cd-i th Dvd-video ti Foto-cd to Dvd-rom tu Udvidelseskort Se også under de almene koder Mikroformer ia Mikrokortkassette ic Mikrofiche REX - Formathåndbog, version

21 if ih ik ip is it Mikrofilmkassette Mikrofilmhulkort Kanalmikrokort Papirmikrokort Mikrofilmspole Mikrofilmstrimmel Musikalier Se under de almene koder ovenfor Lydoptagelser Se under de almene koder ovenfor Musikoptagelser Se under de almene koder ovenfor Film og videogrammer mj filmspole (skal anvendes frem for den almene kode xj) nh videokassette (skal anvendes frem for den almene kode xh) np videoplade (skal anvendes frem for den almene kode xl) Andre betegnelser Disse betegnelser anvendes i poster, der beskriver selve begivenheden og oprettet med det formål at fungere som værtsposter for anmeldelser wt Teateropførelse(r) wu Udstilling(er) EKSEMPLER: *a a *g xe (online tekstudgave) *a c (musikalier) *a g *g xb *a r *g xh (billede (dias) + lydoptagelse (kassettebånd)) *a t *g tb (elektronisk materiale (cd-rom)) *a s *g xc (Lydoptagelse, musik (cd)) a, g wma REX - Formathåndbog, version

22 REX - Formathåndbog, version

23 Generationsnummer (ISSN Danmark) *a Postens generationsnummer og dato *b ISSN COMPACT år og udgavenummer I delfelt *a er det første ciffer generationsnummeret, der angiver, hvor mange gange en post har været rettet. Tal fra 0-9 benyttes. 0 angiver, at posten er ny. 1 angiver, at posten har været rettet 1 gang, o.s.v. Generationsnummeret efterfølges af en dato: år, måned og dag (8 cifre: ååååmmdd). Der er ikke blanktegn mellem nummer og dato. *b anvendes til en 3-tegnskode, bestående af de sidste to cifre af årstallet + et bogstav. F.eks. betyder 93A, at den seneste version af posten er med på den første udgave af ISSN COMPACT 1993; 93C betyder, at den seneste version af posten er at finde på 3. udgave i EKSEMPEL: *a *b93b (Eksemplet angiver, at posten er blevet ændret 2 gange, og at datoen for den seneste ændring er den 15. maj Seneste version af posten findes på 2. udg. af ISSN COMPACT 1993) ***** Ingen ***** REX - Formathåndbog, version

24 ID-nummer for post på højere niveau (flerbindsværker) *a ID-nummer for post på højere niveau Feltet er tidligere anvendt i forbindelse med flerbindsværker. Findes i ældre poster a nr REX - Formathåndbog, version

25 ID-nummer for post på lavere niveau (flerbindsværker) *a ID-nummer for post på lavere niveau *v Nummer i rækken af poster på lavere niveau Feltet er tidligere anvendt i forbindelse med flerbindsværker. Findes i ældre poster a nr REX - Formathåndbog, version

26 018 Nummer til sammenkædning af poster (Håndskriftafdelingen og Kortsamlingen) 0 0 Den hoveddel af en post, der ikke skal gemmes [følgepost] 9 0 Den hoveddel af en post, der skal gemmes *a Fællesnummer *& Sorteringsnummer Anvendes til sammenkædning af poster, der på grund af længden må deles op i flere poster. *& anvendes af hensyn til Kortfortegnelsen til sortering af sammenkædede poster EKSEMPEL: *a 009 ***** Alle nr ***** REX - Formathåndbog, version

27 ISBN (International Standard Book Number) *e ISBN (13-cifret) *a ISBN (10-cifret) *b Tilføjelse til ISBN (f.eks. bindangivelse) *c Bindtype *d Pris *x Fejltrykt eller fejlagtigt tildelt ISBN Bogstaverne "ISBN" skal ikke inddateres. ISBN = International standard bog nummerering (DS/ISO 2108). ISBN er defineret til brug for bøger, bind af årspublikationer, mikrokort og mikrodatamatprogrammer. Når et materiale indeholder flere ISBN, inddateres de i hvert sit felt 021. ISBN består af 10 eller 13 cifre ISBN-10 cifret er inddelt i 4 grupper: landenummer, forlagsnummer, titelnummer, kontrolciffer. ISBN-13 cifret er inddelt i 5 grupper: prefix, landenummer, forlagsnummer, titelnummer, kontrolciffer. ISBN-13 inddateres kompakt Efter 1. januar 2007 er alle nye ISBN 13 cifrede ISBN-10 inddateres med bindestreger eller standardmellemrum mellem nummerets fire eller fem dele. Hvis nummeret i materialet er trykt kompakt, vil det kunne inddateres kompakt. Hvis et materiale indeholder såvel et 10- som et 13-cifret ISBN, inddateres disse numre i hvert sit felt 021. Den anbefalede rækkefølge vil være at inddatere det 13-cifrede ISBN i det første felt 021 i delfelt *e. Det 10-cifrede ISBN inddateres i det næste felt 021 i delfelt *a I ovennævnte tilfælde (hvor materialet indeholder såvel et 10- som et 13-cifret ISBN) inddateres øvrige oplysninger (delfelterne *b, *c, *d, *n og *w) i det felt 021, hvor delfelt *e er anvendt. (se eksemplerne 9,10 og 11 nedenfor) *x anvendes til fejltrykte eller fejlagtigt anvendte ISBN i materialet. Såfremt materialet har såvel et 10- som et 13-cifret ISBN, inddateres fejlagtige ISBN-13 i det felt 021, hvor der er anvendt delfelt *e, mens fejlagtige ISBN-10 inddateres i det felt 021, hvor der er anvendt delfelt *a. *b anvendes til parentetiske tilføjelser. I dette delfelt kan angives bindnummer ved flerbindsværker uden bindspecifikation. *d kan anvendes til oplysning om pris og udleveringsforhold, fx valutabeløb, betalingsform, salgsbegrænsning og i nyt delfelt *d: særpris, rabatpris, fællespris for flere styk eller lignende. *n indgår som del af rekvisitionsdata i forbindelse med nyhedsfortegnelser, tilbudsmaterialer og lign. Numre i materialet, der primært anføres som generelle identifikationsdata, formateres som note i felt 538. For yderligere information om ISBN syntaks, se under menupunktet Hyphenation REX - Formathåndbog, version

28 Instructions eller EKSEMPLER: *a *b korrigeret *x eller: *a *x (Teksten 'korrigeret' kan genereres automatisk på grundlag af forekomsten af delfelt *x) *a *c hft. *d kr. 148, *a *c indb. *d kr. 192, *a *b dansk *a *b svensk *d kr. 60,00 *b inkl. bilag *a *b Statens Trykningskontor *c hft. *d kr. 6, *d Kr. 370,00 *d kr. 742,98 *b med kopieringsret for amtscentraler *d Til leje kun til undervisningsvirksomhed *b kr. 45,00, lånetid en uge *n HL *c hf. *d kr. 124, *e ? *c hf. *d. kr. 325, *a *e ? *b nr. 2 *c ib. blåt linson *d kr. 69, *a *e ? *b nr. 3 *c ib. sort pluv. *d kr. 69, *a *e ? *c hf. *d kr. 66, *a *a *b 1. oplag a, e ISBN, wrd a, e, x 021 a, e, x nr b wma REX - Formathåndbog, version

29 022 ISSN (International Standard Serial Number) ISSN til lokale periodika (ISSN Danmark) 0 1 ISSN til periodika som rapporteres til ISSN Network (ISSN Danmark) *a ISSN G *b Tilføjelse til ISSN G *c Bindtype G *d Pris G *x Fejltrykt eller fejlagtigt anvendt ISSN G *z Fejlagtigt tildelt ISSN Feltet kan ikke gentages (kan dog gentages i DBC s poster) Felt 022 indeholdende ISSN må ikke forekomme i monografiposter (poster med 008 *t m). Hvis man ønsker at monografikatalogisere en publikation med ISSN, skal man i stedet sætte ISSN i felt 440 *z, evt. uden yderligere angivelse af serietitel i 440 *a, jf. fra Biblioteksstyrelsen til kat-format-nyt listen Bogstaverne "ISSN" skal ikke inddateres. Hvis et ISSN ikke er verificeret i ISSN-basen, kan dette angives i *b med koden u. EKSEMPLER: *a *a *b u *a *d password til alt: kr. 6000,00, enkeltbrugerversion *d til bindende retsakter og sekundære retsakter: kr. 3000,00 *d til domme og afgørelser: kr. 3000,00 *d til aftaler med tredjelande: kr , *a *c hf. *d kr. 368,75 årligt a, x, z nr, 022, issn REX - Formathåndbog, version

30 Producentens stregkode *a Stregkode Findes i fonogramposter, som er importeret fra DBC. EKSEMPLER: *a Ingen REX - Formathåndbog, version

31 Andet internationalt standardnummer (DBC) *a standardnummer G *b tilføjelse (til standardnummer eller anskaffelsesvilkår) *c bindtype G *d anskaffelsesvilkår G *x fejltrykt eller fejlagtigt anvendt standardnummer *2 type af nummer Felt 025 bruges af DBC til internationale standardnumre, som der ikke i forvejen er defineret et felt til. I delfelt *2 kan følgende koder anvendes: SICI (Serial Item and Contribution Identifier) REX - Formathåndbog, version

32 ISMN (International Standard Music Number) *a ISMN G *b Tilføjelse (til ISMN, anskaffelsesvilkår eller bestillingsnummer) *c Bindtype G *d Anskaffelsesvilkår/pris G *x Fejltrykt eller fejlagtigt anvendt ISMN G *n Bestillingsnummer ISMN = (ISO 10957). ISMN anvendes kun til trykte musikalier (noder). ISMN knytter sig til den enkelte del af et sammensat nodemateriale, f.eks. partitur, korpartitur og stemmer, og desuden tildeles det samlede materiale et fælles ISMN. ISMN består af 10 tegn: bogstavet M, udgivernummer, materialenummer, kontrolciffer. ISMN inddateres med bindestreg eller standardmellemrum mellem nummerets fire dele. *n indgår som en del af rekvisitionsdata i forbindelse med publicering af tilbudsmaterialer. I andre tilfælde inddateres oplysningen i felt 538. EKSEMPEL: *a M ************************************************************ a, x nr, 028 n nr ************************************************************ REX - Formathåndbog, version

33 for nationalbibliografi, fagbibliografi eller katalog G *a for nationalbibliografi, samt periodenummer G *x for fagbibliografi eller katalog (DBC) Felt 032 er forbeholdt Nationalbibliografien *a anvendes til at angive til hvilken del af nationalbibliografien, posten hører. Periodenummeret sættes umiddelbart efter koden uden blanktegn imellem kode og nummer. Syntaksen er [åååuu] *a er forbeholdt Nationalbibliografien. Der anvendes følgende koder: ABU Artikler (ugekode) ANU Anmeldelser (ugekode) DAN Dansk anmeldelsesindeks DAR Dansk artikelindeks DBF Dansk bogfortegnelse DBI Dansk billedfortegnelse DBR Dansk bogfortegnelses retroinddatering DBÅ Dansk bogfortegnelses årskatalog DKF Dansk kortfortegnelse DLF Dansk lydfortegnelse DMF Dansk musikfortegnelse DMO Danske musikoptagelser DOP Bibliografi over danske offentlige publikationer DPF Dansk periodikafortegnelse DPO Dania polyglotta FBL Færøsk bogliste FPF Færøsk periodikafortegnelse GBF Grønlandsk bogfortegnelse GBÅ Grønlandsk bogfortegnelses årskatalog GMO Grønlandske musikoptagelser GPF Grønlandsk periodikafortegnelse IDO Danske netpublikationer IDP Danske elektroniske tidsskrifter KIP Dansksprogede EU-publikationer Fra KB kommer katalogiseringer med koden DKF, DMF, DOP, DPF, DPO, FPF, GPF og KIP. Fra DBC kommer katalogiseringer med koden DAN, DAR, DBF, DBI, DLF, DMO, GBF og GMO. Fra Føroya Landsbókasavn kommer katalogiseringer med koden FBL *x anvendes af DBC til Katalogkoder for bibliotekskatalogisering. Periodenummeret sættes umiddelbart efter koden uden blanktegn imellem kode og nummer. Syntaksen er [åååuu] Der anvendes følgende koder: NET Bibliotekskatalogiserede netpublikationer DIT Posten udtrækkes i ugeleverance af netpublikationer REX - Formathåndbog, version

34 EKSEMPEL: *a DPF *a DMF ************************************************************ Alle wpi ************************************************************ REX - Formathåndbog, version

35 Sprogkoder G *a Publikationens sprog G *b Mellemoriginalens sprog G *c Originaludgavens sprog G *p Sprog i parallel tekst G *d Sprog i resuméer, forord m.m. G *e Sprog i mindre dele af materialet I dette felt inddateres sprogkoder til uddybning af publikationens sproglige indhold. Dette gælder f.eks. ved oversættelser samt ved resuméer (på andre sprog end bogens hovedsprog) og ordbøger. Sprogkoderne fra Bilag 2 anvendes. Som hovedregel inddateres kun koder for resuméers sprog, hvis der er 1, 2 eller 3 resuméer. Hvis der er flere end 3, nævnes de ikke, medmindre helt særlige grunde taler derfor. Ved ordbøger medtages ligeledes op til 3 sprogkoder i 041 og koden mul i 008 *l Hvis publikationens sprog ikke kan bestemmes, anvendes koden "und". EKSEMPLER: *a1990*bdk*lmul *a dan *a eng *a1987*bde*lger *a ger *b dut *c eng *a1989*bsu*lrus *a rus *d eng a, p wsp d wsr b, c wos REX - Formathåndbog, version

36 for geografisk område G *a for geografisk område Felt 043 beskriver i kodet form det geografiske område, som materialet emnemæssigt dækker. Felt 043 forekommer i multimarc-poster, men anvendes ikke aktivt af danske biblioteker. Alle wks REX - Formathåndbog, version

37 Library of Congress klassifikation G *a LC klassifikation *b Materialenummer Felt 050 forekommer i multimarc-poster, men anvendes ikke aktivt af danske biblioteker. Alle wks REX - Formathåndbog, version

38 National Library of Medicine klassifikation G *a NLM klassifikation *b Materialenummer *& Verbalisering Felt 060 forekommer i poster fra National Library of Medicine. Anvendes også til klassifikation inden for sundhedsvidenskaberne EKSEMPEL *a WE 880 *& Musculoskeletal System Lower Extremity Ankle. Foot Alle wcl, lcl a, & wnl, lnl & wem, lem REX - Formathåndbog, version

39 Universal Decimal Classification (DTV) *a UDK notation Felt 080 anvendes af DTV (DTV01) og forekommer desuden i genbrugte MULTIMARC poster. EKSEMPLER: *a : *a : *a : SØGEKODER i DTV01: a wdc, wrd REX - Formathåndbog, version

40 Dewey Decimal Classification (ISSN Danmark og Orientalsk Samling) *a Basisnummer *c DDC-udgave Anvendes af ISSN Danmark i danske periodika poster, som leveres til ISSN Network. Genbruges af KUB EKSEMPLER: *a *a *a *c 21 Alle wks, wcl a, c lcl a wde, lkl, lde REX - Formathåndbog, version

41 Klassifikation (Bibliografierne) *a Klassifikationskode Anvendes af fagbibliografierne (BGF01 basen). EKSEMPLER: *a ZEG *a BEBA *a BEBE (Dansk historisk bibliografi) *a x.13.a (Dansk juridisk bibliografi) Alle wkf, lkf a wop, lop REX - Formathåndbog, version

42 Systematiske notationer (UASK, KIP, Boghist. Saml., DA, DNLB, FARMA, LIFE) *a KIP fagnotation. Lokal notation (DNLB, LIFE). Numerisk klassifikation på FARMA *b Underdeling (DNLB, LIFE). Opstilling, dannet af de 3 første bogstaver (LIFE) *c Formgruppe (DNLB) *d Geografisk underdeling og underdeling på produkter og organismer (LIFE) *f Hjælpetabeller *n Fagnotation (SK2, UAÆS, DNLB) *o Systematisk notation (DA, 1. og 2. Samling) *p Historisk periode *q Regionalnotation G *t Verbaliseret systematik G *& Verbaliseret systematik Anvendes af KUB, KIP, Boghistoriske Samlinger, Danske Afdeling, FARMA og LIFE EKSEMPLER: *n 146, *n CXT *f *n DT *n LZG *p ZPB *n IHQ *n LZRM *n PTP *q MTA *q MA *o 11, *a iohca *a iorhc *n EISM *t Sociologi, social forandring, enkelte emner *a Med 31: *b *n Ef *& Fugle *a Pc *a Matematik *b 17B *b Lærebøger *a Med 6: *b 7 *c Elektroniske opslagsværker *a 4.33 *b Jac *a La *b 135 *d Danmark REX - Formathåndbog, version

43 ************************************************************** a, b, c, d, f, n, p, q, r, x wkl a, b, c, d, e, f, g, h, n, q, r, t, u, x, p, o lkl m wma o wkd a, b wns b, e, g, h, k, t, u wem, wrd a, d wrd n, p, q lsk t, & lem & wem, lov ************************************************************** REX - Formathåndbog, version

44 Systematiske notationer (Kortsamlingen) *a Sted *b Tema *c År G *t Verbaliseret systematik (bruges ikke mere) Anvendes i Kortsamlingen til systematiske notationer. *c blev tidligere anvendt til UDK-stedtillægstal af DNLB EKSEMPLER: *a Roma *b 0 *c *a 1152 *b 0 *c *c (489) ************************************************************** Alle wkl, wrd a, b, c lkl c lud ************************************************************** REX - Formathåndbog, version

45 RA-kode *} Numeratordelfelt *a RA-kode G *b Materialetype (bruges ikke længere) *c Fjernadgangsmarkering *k Rettighedsgruppe (maskingenereret) Feltet bruges til elektroniske materialer RA= Remote Access Rettighedsgrupperne indtastes som RA-koder i felt delfelt a. En opdateret liste over RA-koder findes på denne adresse: bibliotek/kubis%20ra-koder%20og%20ip%20lister.xls Fjernadgang genereres på baggrund af delfelt c med indholdet f. Numeratordelfeltet bruges til at sammenkæde adgangsrettigheder med link (856) og bestand (980) *b blev tidligere brugt til angivelse af materialetype. I dag anvendes 091 i stedet. EKSEMPEL: *a 18 *c f *}1 *a 18 *c f *}2 *a *}1 *u *z Link til JSTOR udgave *}2 *u *z Link til PubMed Central udgave *}1 *b 1- *d *}2 *b 31- *d ***** a, b wma ***** REX - Formathåndbog, version

46 Materialetype *a Materialetype Fastlagte materialetyper indtastes i delfelt a. Feltet bruges bl.a. til at styre, hvilke poster der skal udtrækkes til e-ressourcesiden. Indholdet skal være en af følgende betegnelser: Bibliografi Opslagsværk Link Værktøj Katalog Tidsskrift Bog Avis EKSEMPEL: *a Tidsskrift ***** a wma ***** REX - Formathåndbog, version

47 Opstilling, som undertrykkes ved fremvisning *a Magasinopstilling Brugt på DNLB ved alternativ opstilling, der ikke skal fremvises. EKSEMPEL: *a *a Pk *b *a 4 Håndb. 175/ *a Rd *b 8 *c Læsesalen (ikke til hjemlån): *f Sovjetunionen ***** a wop, lop ***** REX - Formathåndbog, version

48 Opstilling i magasin m.m. *a Magasinopstilling G *b Accessionsnummer Numerus Currens ved opstilling i Referencesamling/Håndbibliotek /Læsesal Negativnummer (Billedsamlingen) Revisionsnummer (Boghistoriske Samlinger, USÆS, DA Saml.) Løbenummer (Boghistoriske Samlinger) *s Systematik (Musikafdelingen) Emne (hovedgruppe/undergruppe) (DA Småtryk) G *x HB- eller anden opstilling Note om benyttelsesrestriktioner Eksemplaroplysninger "Bortkommet" [efterfulgt af dato for denne konstatering] *y Datamodtager *v KUP/NYP Materialets proveniens *w BC (endnu ikke tilrettet dansk monografi-post) SM (Småtryks-post, som ikke skal eksporteres til DanBib) *u ILL er mulig (Elektroniske tidsskrifter) Benyttelsesrestriktion (fx for Bibliotek.dk-brugere) OBS! Ved nyaccession af monografier i såvel KUB som NA ophørte brugen af felt 096 pr. 1. Maj I stedet anbringes opstillingsoplysningerne i beholdningsklientens opstillingsfelt, hvorfra de automatisk hentes ved fremvisning af de bibliografiske poster i søgeklienten, på WWW-grænsefladen og i PRIMO. Se nærmere s. XXX (tidl. 164). Opstilling KU-Institutter, se felt 099 og 097 (for Humanistisk Fakultets institutbiblioteker) Opstilling Eksterne biblioteker i REX, se felt 097 Ved anden opstilling end magasin sættes signaturen i *b (som ikke fremvises i Fuldt format/standard), og den faktiske opstilling i *x. Dette gælder, når der kun er 1 eksemplar. I forbindelse med flytning af store dele af bogsamlingerne er feltet i vidt omfang blevet afløst af felt M96. REX - Formathåndbog, version

49 EKSEMPLER: *a OA *a hæk-82-2 *x 2 eks *a hæ *x Eks. 1-2: Magasin *a EG *a hæ *x Kun til læsesal *a 171, 469 *u Kan ikke hjemlånes *a *a 8 Math *a B30 *b COUN *a Netpublikation [brugt af NB-tss.] Alle wop, lop a loa b lnr s wkl, lkl REX - Formathåndbog, version

50 Opstilling (eksterne biblioteker, Hum. inst. bibl., DNLB, FARMA, LIFE og fagbibliografierne) *k Klartekstbetegnelse for bibliotek (fagbibliografierne) G *a Magasinopstilling / Fagbibliografi / Institutkode / Emnegruppe *b Accessionsnummer / Numerisk underdeling G *c Nærsamlingsopstillingssignatur / Eksemplarangivelse Biplacering (Hum. inst. bibl.) G *s Systematisk placering, der er udover opstillingen *d Alfabetisk tilføjelse / Formgruppe *e Alfabetisk tilføjelse / Underdeling efter emne *f Geografisk underdeling *x Håndbogssamling Eksemplaroplysninger Bortkommet *u Benyttelsesrestriktion (fx for bibliotek.dk-brugere) Opstilling KB, se også felterne 096, 098 og m96 Opstilling KU-Institutter, se også felt 099 EKSEMPLER: *a S *b *k KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTEK: KAB- KATALOGSIGNATUR: *a C 18665:mus *b *x kun til læsesalen *c Læsesal *k KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTEK: KAB-KATALOGSIGNATUR: *a U.caa *a kvit-me *a kvit-93-8 *k KVINFO: KVINFO-KATALOGSIGNATUR: *a kvu *a C.afa POR *a HB 9:POR *x kun til brug på læsesal *k KVINFO: KVINFO- KATALOGSIGNATUR: *a NAT.BIBL/FAGBIBL.: DANSK HISTORISK BIBLIOGRAFI *a NAT.BIBL/FAGBIBL.: DANSK JURIDISK BIBLIOGRAFI *a NAT.BIBL/FAGBIBL.: DANSK SOCIOLOGISK BIBLIOGRAFI *a Ph *b *a I *b 01-2 *c Håndbogssamling i bogsalen (ikke til hjemlån): *d Leksika *a Ru *b 96-1 *c Læsesalen (ikke til hjemlån): *e Oa *a REX - Formathåndbog, version

51 Alle wop, lop REX - Formathåndbog, version

52 Opstilling i Universitetsbibliotekssamlinger (UB1 og UBA) *a Opstillingssignatur *b Accessionsdato (UB1) Relator (UBA) *c Tilføjelse til relator *d Alfabetisk tilføjelse (UBA) *e Alfabetisk tilføjelse (UBA) *x Eksemplaroplysninger *y Magasin *u Benyttelsesrestriktion (fx for Bibliotek.dk-brugere) *e anvendtes i UBA s Dewey-samling ved biografier til angivelse af 1. bogstav i udgivers eller forfatters efternavn. Tidligere anvendtes feltet til opstilling på: Amager Fiolstræde Opstilling på Slotsholmen og i fjernmagasin, se felt 096 Opstilling Eksterne biblioteker i REX og fagbibliografierne, se felt 097 Opstilling KU-Institutter, se felt 099 og 097 (for Humanistisk Fakultets institutbiblioteker) EKSEMPLER: *a *d Berg (UBA) *a 948 *b N *d Hern (UBA) *a Bl.S (UB1) *a CY *b Ul (UB1) Alle wop, lop a wks, lkl REX - Formathåndbog, version

53 Opstilling/systematik på KU-institutter *a Institutbibliotekskode G *b Accessionsnummer, hvis det ikke indgår i opstillingen *c Opstilling/systematik G *s Systematisk signaturer, som er udover opstillingen (gentages, hvis flere findes) *d Alfabetisk tilføjelse *e Alfabetisk tilføjelse *x Bortkommet *u Benyttelsesrestriktion (bibliotek.dk) Opstilling KB, se felt 096, 098 og M96 Opstilling Ekstrene biblioteker i REX, Humanistisk Fakultets institutbiblioteker og fagbibliografierne, se felt 097 EKSEMPLER: *a UnDaKi *c V i *a UnJu *c XVIII a *a UnCAs *c 37.3 Th *s *a UnGeo *b 92/414 I *c 200 gc *s eaa *s gof *a UnRom *c Fransk *d Flau *e L Alle wop, lop REX - Formathåndbog, version

54 Ophavsangivelse *a Efternavn eller fornavn alene *h Fornavn(e) *k Fulde fornavn(e) *e Romertal *f Tilføjelse *c Fødselsår og evt. dødsår *4 Funktionskode for ophavs funktion (DBC) Feltet kan ikke gentages Hvis der kun er én forfatter, anbringes denne i felt 100. Hvis der er to eller tre forfattere, kan den første anbringes i felt 100 og den/de følgende i 700. OBS! Ved nyaccession af monografier i KUB anvendes felt 100 ikke længere; alle forfattere anbringes i felt 700 Fødselsår angives i delfelt *c, og der skrives ikke "f.", men årstallet efterfølges af "-". Evt. dødsår anbringes umiddelbart efter "-". Hvis kun dødsåret kendes, angives dette med "d." efterfulgt af året. *& bruges ikke mere. De funktionskoder, som DBC anvender i delfelt *4, findes der en oversigt over i danmarc2, Bilag J. EKSEMPLER: *a Ram Gopal *a Louis *e< < XIV= 14> > *f konge af Frankrig *a Pearl *f søster *a Joannes Diaconus *c 1100-tallet *a Jensen *h Johannes V *a Lykke-Seest *h Hans *a Recke *h Ernst von der *a Hansen *h Ole *c *a Hansen *h Ole *c f *a Hansen *h Ole *f kaptajn *a Andersen *h H. C. *c REX - Formathåndbog, version

55 * a < < La Cour= lacour> > *h Paul *a < < McClendon= macclendon> > *h James Wm. *k James William *a < < De la Roche= delaroche> > *h Mazo *a < < Von der Mehden= vondermehden> > *h Fred R *a Philips *f slægten *a < < al-> > Bura i *h Muhammad bin Abd Allah (Arabiske navne sorters efter det ord, som kommer efter artiklen al- ) *a Henrik *f prinsgemal, Margrethe II, dronning af Danmark Alle wrd, wfo, wpe a, c, e, f, h lfo, lpe REX - Formathåndbog, version

56 Korporationsnavn som opstillingselement (Musikafdelingen) Korporationsnavn i ligefrem orden *a Korporationsnavn *e Tilføjelse (i rund parentes) G *c Underkorporation Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn *s Stednavn (jurisdiktion) *e Tilføjelse (i rund parentes) G *c Institutionsnavn Samt følgende delfelter fælles for samtlige ovenstående *i Nummer på konference *k År for konference *j Sted for konference *t Titel *4 Funktionskode for ophavs funktion (DBC) Feltet kan ikke gentages Bruges i sjældne tilfælde i Musikafdelingen af hensyn til opstilling. De funktionskoder, som DBC anvender i delfelt *4, findes der en oversigt over i danmarc2, Bilag J. EKSEMPLER: Alle wrd, wfo, wko a, e, c, i, k, j, s lfo, lko REX - Formathåndbog, version

57 Forkortet nøgletitel (ISSN Danmark) *a Nøgletitel, forkortet *b Tilføjelse i parentes, forkortet *c Tilføjelse til adskillelse af identisk forkortede nøgletitler Feltet kan ikke gentages Tildeling af forkortet nøgletitel til periodika er forbeholdt ISSN-centre. Nøgletitlen er en éntydig titel, der af ISSN Danmark er tildelt et periodikum, og som er uadskillelig fra dettes ISSN. Forkortelserne følger List of serial title word abbreviations / ISSN International Centre. I felt 222 anvender ISSN Danmark blank streg blank til adskillelse af titel og identificerende forfatterangivelse EKSEMPLER: *a Dan. tidsskr.artik *a Danske tidsskriftartikler *a Dan. kommuner *b Kbh., *a Danske kommuner *b København *a Inf. doc. - BCEOM *c Ed. fr *a Informations et documents - BCEOM a wrd, wti, lti, lht REX - Formathåndbog, version

58 Nøgletitel (ISSN Danmark) *a Nøgletitel *b Identificerende tilføjelse Feltet kan ikke gentages Tildeling af nøgletitel til periodika er forbeholdt ISSN-centre. Nøgletitlen er en éntydig titel, der af ISSN Danmark er tildelt et periodikum, og som er uadskillelig fra dettes ISSN. I periodika-poster fra ISSN Danmark, der indeholder felt 022 *a, men ikke felt 222, er felt 245 *a nøgletitel. I felt 222 anvender ISSN Danmark blank streg blank til adskillelse af titel og identificerende forfatterangivelse EKSEMPLER: *a FSC publication. Series A *a FSC publication *n Series A *a Meddelelse - Instituttet for Landmåling og Fotogrammetri *a Meddelelse *æ Instituttet for Landmåling og Fotogrammetri Alle wrd, wti a lti, lht b wfu, lti, lht REX - Formathåndbog, version

59 Uniform titel *a Uniform titel G *ø Identificerende tilføjelse *d Besætning *e Nummer (art og besætning) *f Opusnummer eller værkfortegnelsesnummer *g Undernummer af opusnummer *h Toneart *k Arrangement G *s Titel på del af værket (udvalg o.l.) G *j Andet identificerende element (i rund parentes) Feltet kan ikke gentages Anvendes af Musikafdelingen Anvendes desuden af Instituttjenesten især ved de teologiske institutbiblioteker. *f. Hvis der er flere opus- eller værkfortegnelsesnumre, anføres disse adskilt af, [komma blanktegn] EKSEMPEL: *a Xerxes *j opera *asymfoni *e nr. 44 *f Hob I:44 *h e-mol *a Bibelen *s GT *s Apokryferne *s Makkabæerbog, 2 Alle wrd, wti a, s lti, lht REX - Formathåndbog, version

60 Originaltitel (ved oversættelser) *i Indledende tekst *a Originaludgavens titel *ø Identificerende tilføjelse til originaltitlen *n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion *o Titel på supplement eller sektion G *r Sprog *& Originalår Felt 241 anvendes ved oversættelser. Foranstillet, maskingenereret tekst "Originaltitel:" Hvis originaludgavens hovedtitel er uprægnant, og der er en undertitel, kan denne anføres med : [luftkolon] efter hovedtitlen. Note om originaltitlen kan inddateres i felt 502. Ved titelændring fra originaludgaven til senere udgave på samme sprog anvendes felt 520. EKSEMPLER: *a < < Die > > Nobilität der römischen Republik *& *a < < The > > Roman nobility *e Matthias Gelzer *f transl. with an introduction by Robin Seager Alle wrd, wti a lti, lht r wsp & war REX - Formathåndbog, version

61 Oversat titel (DBC) *a Hovedtitel *c Undertitel eller anden titelinformation *e Ophavsangivelse G *n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion G *o Titel på sektion Felt 242 skal kun benyttes til titler, der er oversat af den katalogiserende institution. (pt. DBC) REX - Formathåndbog, version

62 Titel og ophavsangivelse G *a Titel G *b Rest af titel eller alternativ titel *ø Identificerende tilføjelse til titlen *æ Identificerende ophavsangivelse til titlen (periodika) G *n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplement eller sektion G *o Titel på supplement eller sektion *m Materialetype G *c Undertitel og anden titelinformation G *u Markant undertitel (som skal med i titelregister) G *l Spilletid (Nationalbibliografien/Musikoptagelser) G *e Ophavsangivelse G *f Sekundær ophavsangivelse G *i Anden primær eller sekundær ophavsangivelse (Nationalbibliografien/Danske Musikoptagelser) G *p Parallel hovedtitel G *q Parallel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplement eller sektion G *r Paralleltitel på supplement eller sektion G *s Parallel undertitel eller anden parallel titelinformation G *t Parallel ophavsangivelse G *x Hovedtitel på tilføjet værk af andet ophav (eller uden ophav) G *w Udgavebetegnelse i titelfeltet *y Titel på supplement/afhængig titel (Kortsamlingen, Nationalbibliografi) Feltet kan ikke gentages Felt 245 er obligatorisk i alle bibliografiske poster uanset posttype og på alle katalogiseringsniveauer I dette felt medtages forfatterangivelser kun, hvis det er nødvendigt for forståelsen af relationen mellem de medvirkende. Om anvendelse af alfabetiseringsmærker, se side 4. Udeladelse af et eller flere ord i titlen angives således (blank blank) Angivelse af flere forfattere, end dem der nævnes ved navn, ser således ud: [et al.] TITELANGIVELSER *a anvendes til hovedtitel, samt titel i sektions-, bind- og analyseposter Eksempler: *a < < Den > > første månerejse REX - Formathåndbog, version

63 *a Betænkning fra udvalget til forbedring af kildeskatten *a Danmarks Biblioteksskoles skrifter *n [Del] 1 *a Spansk begynderkursus (Sektionspost) Hvis en publikation indeholder to eller flere værker af samme ophav uden fælles titel, inddateres de enkelte titler i hvert sit *a, evt. med andre delfelter imellem. Eksempler: *a < < La > > mer *akhama *a Rhapsody for clarinet and orchestra *e Claude Debussy *a Four small dances *a < < and, > > Six Hungarian folksongs *e Béla Bartok *e arranged for junior string orchestra by Gábor Darvas *b. Hvis en hovedtitel er meget lang, kan den deles op i *a og *b, således at den første del af hovedtitlen indtil et sprogligt naturligt ophold inddateres i *a og resten i *b. *b anvendes også til alternative titler: Eksempel: *a Jeppe på Bjerget *b eller Den forvandlede Bonde *ø indeholder en identificerende tilføjelse til hovedtitlen. *ø anvendes til at adskille periodikatitler, som ellers er identiske Eksempler: *a Trafikrapport *ø Nykøbing Falster *a Trafikrapport *ø Åbenrå *a F.E.B. panorama *ø Dansk udgave *a F.E.B. panorama *ø Engelsk udgave *a Historisk Tidsskrift *m Online *ø København : 1840 I Nationalbibliografien (bøger, AV og musik) anvendes delfelt *ø som generelt identificerende delfelt. I delfelt *ø tilføjes sonderingsdata for forskellige værker eller versioner med i øvrigt identiske titler eller udgaveangivelser. *æ er en sammensmeltning af delfelt *e og *ø, en ophavsangivelse der samtidig fungerer som identificerende tilføjelse til hovedtitlen. Er ophavsangivelsens og tilføjelsens form forskellig, vil det være nødvendigt at bruge *e og *ø. *æ anvendes kun til at adskille periodikatitler, der ellers er identiske, typisk når titlen er en artsbetegnelse. Eksempler: *a Årsskrift *æ Politihistorisk Selskab *a Årsskrift *æ Lolland-Falsters Stiftsmuseum *ø 1987 REX - Formathåndbog, version

64 *aårbog *æ Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg *e udgivet af Handels- og Søfartsmuseets Venner (Handels- og Søfartsmuseet er både det ene af to ophav og identificerende tilføjelse til titlen) *a Skriftserie *e udgivet af Byhistorisk Arkiv for Søllerød Kommune *ø Byhistorisk Arkiv for Søllerød Kommune *n og *o anvendes, når et supplement til eller en sektion af et periodikum eller et flerbindsværk katalogiseres separat. Den fælles titel inddateres i delfelt *a, en eventuel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplementet/sektionen i delfelt *n og titlen på supplementet/sektionen i delfelt *o. Eksempler: *a Acta radiologica *o Supplementum *a Journal of polymer science *n Part A *o General papers *a Bulletin *æ Institute of Classical Studies, University of London *o Supplement *n anvendes desuden i sektionsposter til numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektionen *c. Undertitel og anden titelinformation inddateres i hvert sit delfelt *c Eksempel: *a Amor og Psyke *c en kvindelig psyke og dens udvikling *c en kommentar til Apuleius eventyr *u. Markant undertitel (som skal med i titelregister) inddateres i delfelt u Eksempel: *a DMT *u Dansk musiktidsskrift *m. Materialetype inddateres i et delfelt m umiddelbart efter hovedtitlen (bruges især til elektroniske publikationer) Eksempel: *a JAMA *m Elektronisk materiale *l anvendes ved katalogisering til Nationalbibliografien (musikoptagelser) til spilletiden for hvert enkelt nummer og knytter sig til det nærmest foregående delfelt *a Eksempel: *a Spanish music *l 56:41 min *e Carsten Grøndahl, guitar REX - Formathåndbog, version

65 *p, *s og *t. Paralleltitler inddateres i hvert sit delfelt *p. Øvrige parallelle oplysninger inddateres i delfelterne *q, *r, *s og *t umiddelbart efter det parallelle titeldelfelt, som de hører til. Eksempler: *a Bulletin of the Geological Society of Denmark *p Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening *a Danmark *c land og by *s town and country *s la ville et la campagne *s el campo y la cuidad *s Stadt und Land *a Abbreviations of typical words in bibliographical references *einternational Organization for Standardization *p Abréviations des mots typiques dans les références bibliographiques *t Orga nisation internationale des normalisation *a Meteorologisk årbog *n 2. del *o Grønland *p Meteorological yearbook *q Part 2 *r Greenland *x anvendes, hvis et materiale indeholder flere værker af hver sit ophav, eller uden ophav, og uden fælles titel. Hovedtitlen på 2. og følgende værk inddateres i hvert sit delfelt *x Eksempel: *a Humanismens krise *e af H.C. Branner *x Eneren og massen *e af Martin A. Hansen *w. Hvis et materiale indeholder flere værker uden fælles titel, og der til en titel er knyttet en udgavebetegnelse, inddateres denne i delfelt *w Eksempel: *a Lov om kommunernes styrelse *e med kommentarer af Preben Espersen og Erik Harder *w 5. rev. udg. *x Normalstyrelsesvedtægt og normal forretningsorden *e med kommentarer af Preben Espersen *w 4. rev. udg. OPHAVSANGIVELSER *e anvendes til primær ophavsangivelse Eksempler: *a < < De > > gode tider *e Anders Bodelsen *amemoir of Bowman Hendry *e by a Physician *a Danske opslagsværker *e red. af Axel Andersen *a < < The > > vision of Sir Launfal *e by James Russell Lowell *x The courtship of Miles Standish *e by Henry Wadsworth Longfellow *x Snow bound *e John Greenleaf Whittier *e [all] ed. with an introduction and notes by Charles Robert Gaston *a Biblioteksbetænkningen 1979 *e afgivet af Bibliotekskommissionen *a Orm og Tyr *e af Martin A. Hansen *e med træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen REX - Formathåndbog, version

66 *f anvendes til sekundære ophavsangivelser som f.eks. forfattere til forord, oversættere, almindelige illustratorer, samt til anonyme ophavsangivelser (f.eks. "oversat fra fransk"). Oversættere af klassiske værker eller værker på mindre kendte sprog, samt oversættere af poesi, når der er tale om gendigtning, sættes i *e og i felt 700. Eksempler: *a Turen går til Israel *e manuskript: Herbert Pundik *f kort og vignetter: Ib Withen *f red.: Erik Langkjær *a Lafontaines fabler *f oversat fra fransk *a < < De > > gamle levende hegn *e af Mads Nielsen, Kristian Vyff, Axel Johansen *f tillæg: Hegnenes betydning for landøkonomien og for jagtvildtet af Ole Hammer, Frode Olsen og Egon Sørensen *i anvendes af nationaldiskografien Danske Musikoptagelser (DMO), hvis nationaldiskografiens regler kræver en udformning af ophavsangivelsen, som ikke falder sammen med folkebibliotekernes regler. *i er forbeholdt Nationalbibliografien ************************************************************** Alle wrd a, b, n, o, p, u, x, æ, ø lht a, b, c, n, o, p, q, s, u, x, y, æ, ø wti, lti a, b, n, o, æ lpt d, e, f, t, æ, ø wfu m wti, wma q wti z nr REX - Formathåndbog, version

67 Sektionsspecifikation for flerbindsværk eller supplement *g Sektionsnummer G *a Sektionstitel G *c Sektionsundertitel og anden titelinformation G *p Parallel sektionstitel G *x Sektionstitel på tilføjet værk af andet ophav *m Materialetype G *e Ophavsangivelse G *f Sekundær ophavsangivelse G *t Parallel ophavsangivelse G *w Udgavebetegnelse G *h Hjemsted for forlag, distributør el. lign. G *i Navn på forlag, distributør el. lign. *j Udgivelsesår, distributionsår el. lign. *k Fysisk beskrivelse G *s Serieangivelse G *n Underserienummer eller -bogstav G *o Underserietitel G *v Nummer i serien G *l Generel note *b Målestoksforhold (kartografisk materiale) G *u URL G *y Tekst til link G *r Sektionens ISBN-13 og/eller anskaffelsesvilkår G *z Sektionens ISBN-10 og/eller anskaffelsesvilkår Felt 247 anvendes til inddatering af flerbindsværkers sektionsspecifikke beskrivende oplysninger, når der er tale om formatering i én post. Oplysninger vedrørende de enkelte sektioner anbringes i hvert sit felt 247. *g medtages kun, hvis der foreligger en sektionsnummerering eller anden sektionsbetegnelse. Der skal ikke konstrueres en sektionsnummerering. *r ISBN-13 inddateres kompakt EKSEMPEL: *a Danmarks kirker *g 2 *a Frederiksborg Amt *e ved Erik Moltke [et al.] *k 4 bd. : ill *g 4 *h København *i Gad *j 1975 [i.e. 1979]- *k S *a København *b Nationalmuseet *c REX - Formathåndbog, version

68 ************************************************************** Alle wrd a, c, n, o, p, s, x wrd, wti, lti a, c, p, x lht e, f, t wrd, wfu g lnr h, i wud j wad k, m wma l wno v wrd, wnr, wti b wmf, lpr y wpi z, r nr, isbn REX - Formathåndbog, version

69 Bindspecifikation for flerbindsværk eller supplement *G Bindnummer (arabertal eller bogstav til sorteringsformål) *g Bindnummer (publikationens form) G *a Bindtitel eller supplementstitel *m Materialebetegnelse G *c Undertitel og anden titelinformation G *p Parallel bindtitel eller supplementstitel G *x Bindtitel på tilføjet værk af andet ophav G *e Ophavsangivelse G *f Sekundær ophavsangivelse G *t Parallel ophavsangivelse G *w Udgavebetegnelse G *h Hjemsted for forlag, distributør el. lign. G *i Navn på forlag, distributør el. lign. *j Udgivelsesår, distributionsår el. lign. *k Fysisk beskrivelse G *s Serieangivelse G *n Underserienummer eller -bogstav G *o Underserietitel G *v Nummer i serien G *l Generel note *b Målestoksforhold (Kortsamlingen) G *u URL G *y Tekst til link G *r Bindets ISBN-13 og/eller anskaffelsesvilkår G *z Bindets ISBN-10 og/eller anskaffelsesvilkår *q for Dansk Kortfortegnelse (Kortsamlingen) Felt 248 anvendes til inddatering af flerbindsværkers bindspecifikke beskrivende oplysninger, når der er tale om formatering i én post. Oplysninger vedrørende de enkelte bind anbringes i hvert sit felt 248. Titel på supplement eller andet afhængigt værk inddateres i *a. Parallel supplementstitel inddateres i *p. De tidligere såkaldte atterstreger bruges ikke mere. *g medtages kun, hvis der foreligger en bindnummerering eller anden bindbetegnelse. Der skal ikke konstrueres en bindnummerering, men det kan gøres, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. *g skal inddateres som det første delfelt i felt 248 af hensyn til korrekt fremvisning. *r anvendes til bindets ISBN-13. Det inddateres kompakt. *z anvendes til bindets ISBN-10. EKSEMPLER: REX - Formathåndbog, version

70 *a < Instruktionskort over Danmark *c orienteringskort> *a Enebærodde *e Odense Orienteringsklub *j 1992 *k 28 x 30 cm *y KF *a Halling Skov *e Svendborg Orienteringsklub *j 1995 *k 19 x 29 cm *y KF *a Danmark 1:25000 (4 cm) *e Kort- og Matrikelstyrelsen *G nø *g 1311 IV NØ *a Søby (Ærø) *w *j *G sø *g 1311 IV SØ *a Tanderup *w *j *a Kristin Lavransdattet *e Sigrid Undset *f på dansk ved Peder Hesselaa *g 1 *a Kransen *w 2. udg.*k 244 s. *z *g 2 *a Husfrue *k 349 s. *z *g 3 *a Korset *k 370 s. *z (korrigeret) *g 4. bind *h København *i Gad *j 1975 [i.e. 1979]- *k s *a Bibliographie der Kunst in Bayern *g Bd. 1-4 *e bearb. von Hans Wichmann *g Bd. 5 *a Namenregister *e bearb. von Erwin Riedenauer *g Sonderband*a Dürer-Bibliographie *e von Matthias Mende *e in Auftrage des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg zum Dürer-Jubiläumsjahr *a Ordbog over det danske sprog *e grundlagt af Verner Dahlerup *e udg. af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab *a Supplement - prøvehæfte *e udarb. af Anne Duekilde og Bente Holmberg *e under medvirken af Lise Bak *j [København]: Gyldendal, 1987 *k 51 s. ************************************************************** a, c, n, o, p, s, x wrd, wti, lti a, c, p, x lht b wmf, lti, lpr ø lti e, f, t wrd, wfu g lnr i, h wud j wad k wma l wno m wma s, n, o lse v wrd, wnr, wti q wpi z, r nr, isbn REX - Formathåndbog, version

71 Udgavebetegnelse G *a Udgavebetegnelse G *c Primær ophavsangivelse G *d Sekundær ophavsangivelse G *p Parallel udgavebetegnelse *x Oplagsbetegnelse Udgavebetegnelsen inddateres i felt 250 undtagen i de specielle tilfælde, hvor den hører til et af flere værker, som er samlet i én publikation uden fælles titel. I så fald anføres udgavebetegnelsen i felt 245 *w. EKSEMPLER: *a 2. rev. ed *a 2. omarb. udg. *c af M. Skytte Christiansen *a Skytte Christiansen *h M *a 2. udg. *x 2. opl. *c af M. Pedersen *a Pedersen *h M *a Abridged popular ed. of the three volumes of "Capital" *c ed. by Julian Borchardt *d transl. by Stephen L. Trask *a Borchardt *h Julian Alle wud a wrd, wti c, d wrd, wfu REX - Formathåndbog, version

72 Nummerering og datering *a Nummerering/datering Nummereringen af det første hæfte eller bind angives, som den er anført i publikationen, bortset fra at arabertal bruges istedet for talord, romertal og andre tal. Nummereringen efterfølges af en bindestreg. Når et periodikum ophører eller skifter titel, tilføjes tilsvarende data for sidste nummer eller bind. Hvis der er flere nummeringer, inddateres disse med standardskilletegn (ISBD). Hvis en nummerering og/eller datering optræder på flere sprog, anføres kun den betegnelse, som er på hovedtitlens sprog. Ved beskrivelse af en faksimileudgave eller andet optryk af et periodikum som helhed anføres originaludgavens nummerering og datering. Når der oprettes en ny post for et periodikum, der har skiftet titel, men fortsat nummereringen fra den tidligere titel, anføres nummereringen af det første hæfte eller bind, der dækkes af den nye post. Hvis en kronologisk betegnelse indeholder en bindestreg (f.eks. "Jan.-Feb." eller " ") ændres denne til en skråstreg. Hvis det første hæfte eller bind er betegnet med både nummerering og datering, og hvis nummereringen er uafhængig af dateringen, anføres først nummereringen, derefter dateringen, som sættes i parentes. EKSEMPLER: *a Vol *a May *a Nr. 1 (marts 1970)-12 (december 1997) ; Nr. 1, april *a Jan/Feb *a Vol. 1, no. 1 (Jan. 1971)-vol. 10, no 7 (Dec. 1991) Ingen REX - Formathåndbog, version

73 Matematiske oplysninger (Kortsamlingen) *A < bruges ikke p.t.> *a Målestok 1: *b Yderligere oplysning om målestoksforhold *c Projektion *d Koordinater *e Forårspunkt *f Ækvidistancen *a anvendes til målestok anført som en brøk udformet som et forholdstal *f anvendes til ækvidistancen, som er den lodrette afstant mellem kortets højdekurver EKSEMPLER: *a Målestok 1: *b 1 cm repræsenterer 3 km, 1 inch repræsenterer ca. 4,7 miles *a Målestok 1: og 1: *a Forskellig målestok (Ved 3 eller flere målestoksforhold) *a Ikke i målestok *a Målestok 1: og 1: *c UTM-projektion *d 124 V-122 V/58 N-57 N *d RA 2t. 00 min. til 2 t. 30 min./dekl. -30 til 45 *e forårspunkt 1950 Alle wmf a, b, c, d lpr REX - Formathåndbog, version

74 Publicering, distribution el. lign. G *a Hjemsted for forlag (by) G *b Forlagets navn *c Udgivelsesår, distributionsår el. lign G *d Forlagets adresse (Nationalbibliografi) G *f Hjemsted for distributør el. lign. (Nationalbibliografi) G *g Navn på distributør el. lign. (Nationalbibliografi) *k Trykkerioplysninger G *r Produktionssted (Boghist. Saml.) G *t Producentens navn (Boghist. Saml.) G *s Producentens adresse *x Genudgivelsesår (ISSN Danmark) *a og *c er obligatoriske ved monografier. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan *a og *b gentages. Hvis forlaget ikke er oplyst, udelades *b. Manglende udgivelsessted angives således: [S.l.] Usikkert udgivelsesår angives således: [1967?] (Det formodes at udgivelsesåret er 1967) eller således: [194-?] (Det formodes at være i 1940'erne, men året kendes ikke) Hvis et flerbindsværk skifter forlag, gentages *a og *b, og der inddateres evt. en note i 559 med oplysning om, fra hvilket bind skiftet er sket. Betegnelsen "cop." eller "c" anvendes ikke mere, jvf. Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker : forenklinger (1.4F6) (Rettes/slettes ikke ved genbrug) EKSEMPLER: *a Kbh. *b Gad *b Rigsarkivet *c *a Paris *b UNESCO *a Oxford *b Berg Publishers *c *a København *b Universitetsforlaget *b i kommission hos Akademisk Forlag *c *a Lugduni Batavorum [Leiden] *a Oslo *c [1967?] *a Cairo *c [194-?] *a Roma *c [19--?] *a London *c *a [S.l.] *c 1971 REX - Formathåndbog, version

75 a, d, f, g, r, s wud b wrd, wud c war, 260 k, t wbt REX - Formathåndbog, version

76 Fysisk omfang/beskrivelse G *a Antal sider/bind, omfang G *b Illustrationer eller yderligere fysisk beskrivelse G *c Størrelse (Nationalbibliografien) G *d Løse bilag G *n Specifik materialebetegnelse G *e Tekniske oplysninger G *l Spilletid I delfelt *a inddateres antal sider eller bind eller tilsvarende omfangsbetegnelse Specifik materialebetegnelse inddateres i delfelt *n. *n anvendes ikke ved bogligt materiale. Løse bilag angives i delfelt *d. Efter et delfelt *d kan de øvrige delfelter anvendes til yderligere oplysning om bilaget. *e anvendes til tekniske oplysninger til den specifikke materialebetegnelse i *n. Følgende koder anvendes: DVD DVD-audio CD+ G ebookman franklin gameboy gameboy advance gameboy color html hybrid SACD microsoft reader mobipocket mp3 Nintendo open ebook pdf playstation playstation 2 rocket SACD sega U-matic VHS xbox Oplysninger om systemkrav inddateres i felt 501. Ved uafsluttede flerbindsværker inddateres blot bd. i delfelt *a. Beholdningsangivelse kan inddateres i felt 580. Ved afsluttede flerbindsværker inddateres antal bind: "12 bd.". Romertal medtages, men skrives med små "bogstaver". (Ved genbrug rettes ikke fra store til små "bogstaver") REX - Formathåndbog, version

77 Ved nummererede tavler angives antallet af tavler. Ved unummerede tavler tælles og angives tavlerne kun, hvis det er af afgørende betydning for materialets karakter, f.eks. kunstbøger og værker om arkæologi. Ellers angives det i *b som "ill." Der skelnes ikke mellem figurer og illustrationer. Begge dele betegnes "ill." Oplysning om kort, noder og portrætter medtages i *b. 3 bd. i 1 angives således: "1-3 i 1 bd." Hvis der ikke er nogen paginering, angives det således: "1 bd. (upagineret). Hvis der er mere end 3 forskellige pagineringer, angives det således: "1 bd. (flere pagineringer)" EKSEMPLER: *a xiv, 342 s. *b ill., kort *a 35 s. *b ill. *d 1 kort i lomme *a 245 s. *b hovedsagelig ill *a 317 s. *b hovedsagelig kort *a 1-3 i 5 bd. *b ill *a 8 bd *a 1 *n atlas *a (127 s.) *b ill. i farver, kort i farver *c 34 cm *d statistisk hæfte i lomme *a 24 s *a 1 bd. (upagineret) *a 1 bd. (flere pagineringer) *a 271 s. *b ill. *c 21 cm *d 1 atlas i lomme *a 37 s., 19 bl. *b kort i farver *c 37 cm *n 1 partitur *a < xlv s., < 12> bl., 160 s.> *n1 partitur *a 23 s. *n 1 dirigentstemme (klaver) *n 16 stemmer *n 1 grafisk blad *n 1 filmstrimmel *e Viewmaster *a dobbeltbilleder *b farve *n 1 partitur *a 32 s. *n 5 stemmer *c 26 cm *d 1 spolebånd *n 24 dias *b farve *n 1 kassettelydbånd *l ca. 25 min. *b mono *a 48 s. *b ill. *c 25 cm (Materiale, der består af flere materialetyper, hvor hver fysisk beskrivelse skal kunne fremvises på hver sin linie) *n cd-rom er (Kun for periodika. Ved monografier angives antallet) REX - Formathåndbog, version

78 *a b *a [1] bl. *b pergament b wud n wma REX - Formathåndbog, version

79 Serietitel ( i materialets form) *a Seriens hovedtitel *ø Identificerende tilføjelse til serietitlen *æ Identificerende ophavsangivelse til seriens titel G *n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion G *o Titel på sektion G *c Undertitel eller anden titelinformation (Musikafdelingen) G *e Ophavsangivelse G *p Parallel serietitel G *q Parallel numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektionstitel G *r Paralleltitel på sektion G *s Parallel undertitel eller anden parallel titelinformation G *t Parallel ophavsangivelse *v Nummerering og datering i serien *z Seriens eller underseriens ISSN Seriebetegnelsen i felt 440 er en del af beskrivelsen, og her inddateres seriebetegnelsen derfor altid i den form, den har i materialet. En kontrolleret form kan inddateres i felt 840. Hvis der er flere serietitler, gentages feltet. Hvis titlen starter med en artsbetegnelse, skal forfatterangivelsen anføres i *æ. I nogle samlinger er det kutyme ikke at medtage betegnelser som nr. og bd. i *v EKSEMPLER: *a Forskningsrapport *æ Socialforskningsinstituttet *v < < 89:16= 89/16> > *a History of Indian literature *v *a Memorandum fra Københavns Universitets Økonomiske Institut *v< < nr. 22= 22> > *a Bulletin of the Iowa Highway Research Board *a Iowa State University bulletin *a Orienteringsfag *o Historie *v < < emnehæfte 17= 17> > *a Occasional paper *æ Det Danske Center for Menneskerettigheder *v < < no. 1+ 4= 1> > *z x *a Papers and documents of the I.C.I *n Series C *o Bibliographies *v < < nr. 8= 8> > *p Travaux et documents de l I.C.I. *q Série C *r Bibliographies *a Technical report *æ NERI *v < < no. 69= 69> > *a Faglig rapport fra DMU *v < < no. 69= 69> > *z x REX - Formathåndbog, version

80 a, c, n, o, p, v wrd, wti, lse a, c, e, n, o, æ, ø lti e, æ, ø wrd, wti, wfu, lse p wrd, wti z, & nr REX - Formathåndbog, version

81 Note om et periodikums frekvens (Nationalbibliografi) *a Note om et periodikums frekvens Feltet anvendes til oplysning om et periodikums udgivelsesrytme Også ændringer i frekvens anføres i felt 500. EKSEMPLER: *c w *a Ugentlig *a Månedlig undtagen august *a 22 numre årligt *a Ajourføres 4 gange årligt *a Uregelmæssig *a Hvert eller hvert 2. år *a Halvårlig ( ), årlig (1989- ) Ingen REX - Formathåndbog, version

82 Note om systemkrav eller adgangsmåde *i Indledende tekst *a Note om systemkrav *b Note om adgangsmåde *a anvendes til oplysninger om krav til maskinel og programmel for et elektronisk materiale i fast fysisk form. *b anvendes til at oplyse adgangsmåden til et elektronisk materiale i online-tilgængelig form. Feltet indeholder ikke et delfelt *u til URL eller PURL. Adgangsmåden formateres i felt 856, når URL eller PURL ønskes medtaget. EKSEMPLER: *a PC; DOS; VGA-skærm *a PC; 486/50 Mhz; 8 MB ram; Windows 3.1 eller senere; Windows 95; harddisk med min. 10 MB fri plads; CD-ROM-drev med dobbelt hastighed; 16 bit SoundBlasterkompatibelt lydkort; 16 bit (64 KB)-farveskærm (640x480 billedopløsning); højtalere eller hovedtelefoner; mus eller andet pegeudstyr *i Afspilningsudstyr: *a Philips CD-i-afspiller med videomodul og fjernbetjening; tv-apparat med scartindgang *b Internet via World Wide Web *b Internet e-post. Adresse: Ingen REX - Formathåndbog, version

83 Note om originaltitel (med speciel indledende tekst) *a Note Anvendes kun, når det er nødvendigt med speciel indledende tekst eller tilføjelse til originaltitel. Normalt anvendes felt 241 med den foranstillede, maskingenerede tekst: "Originaltitel". EKSEMPLER: *a Nabokov *h Vladimir Vladimirovic *a Volsjebnik *a Fortrylleren *f på dansk ved Johannes Riis *a Oversat efter: The enchanter *a Oversat fra amerikansk (Originalsprog og -titel kendes ikke) Alle wrd, wti, wno REX - Formathåndbog, version

84 Indholdsbeskrivende note *a Indholdsbeskrivende note Anvendes til indholdsbeskrivende noter, herunder også resumé eller abstract af materialets indhold. En formbetegnelse kan indgå i den indholdsbeskrivende note. Til indholdsciterende note anvendes felt 530 Til note om partielt indhold anvendes felt 534 Til note om litteraturhenvisninger og registre anvendes felt 532 EKSEMPLER: *a Collection of essays on economic subjects *a Kortet viser områdeafgrænsning for fjernvarme og naturgas *a Papirer, som hovedsagelig dækker Allen s tjenestetid som U.S. senator og som guvernør i Ohio Indeholder nogle af hans taler, udkast til hans breve og breve fra forskellige korrespondenter om politiske anliggender i Ohio *a Resumé: Beretning fra den spanske borgerkrig og de følgende 35 års diktatur *a I tekst og farvefotos fortælles om den kinesiske panda, dens liv i de store skove og mulighederne for at redde den fra at uddø *a På billedet: person, palme, skyggelignende klippeformationer a wno REX - Formathåndbog, version

85 Note om art eller form *a Note om art eller form EKSEMPLER: *a Årspublikation *a Serie *a Pegebog *a Faktadatabase a wma, wno REX - Formathåndbog, version

86 Disputatsnote *a Note Feltet anvendes til angivelse af, at et værk er en doktordisputats, PhD-afhandling eller lignende, med angivelse af sted og år, hvis disse oplysninger fremgår umiddelbart af dokumentet. Udformningen af noten rettes ikke ved genbrug, men bevares som den står i posten. EKSEMPLER: *a Disputats, København *a Ph.d.-afhandling, København *a PhD, Durham, N.C a wno REX - Formathåndbog, version

87 Note om anledning til udgivelse *a Note om anledning til udgivelse Feltet anvendes til note om anledningen til værket eller den begivenhed, der ligger til grund for værkets tilblivelse, f.eks. en udstilling eller et jubilæum. EKSEMPLER: *a Udgivet i anledning af udstillingen Den topologiske pyjamas i Galleri Specta *a Udgivet i anledning af sparekassens 25 års jubilæum *a Udgivet i forbindelse med kampagnen: Kulturoffensiven Dokumentation 84 a wno REX - Formathåndbog, version

88 Note om publikationens sprog eller alfabet (Nationalbibliografi) *a Note om sprog eller alfabet Anvendes til noter om materialets talte eller skrevne indhold, sprog og/eller alfabet. Til note om oversættelse anvendes felt 502. EKSEMPLER: *a Signaturforklaring på dansk, grønlandsk og engelsk *a Hebraisk tekst (translittereret) *a Sunget på fransk *a Med engelsk resumé * a wsp ** REX - Formathåndbog, version

89 Note om besætning (musikalier) *a Note om besætning *a anvendes til nøjagtig dansk besætnings- eller udførelsesangivelse ifølge Katalogiseringsreglerne 2/5.7B1, hvis den ikke er inddateret i felt 239, 240 eller 245. Besætnings- eller udførelsesangivelsen inddateres med standardiserede navne på vokal- og instrumentalstemmer uden brug af forkortelser, jvf. Katalogiseringsreglernes Bilag E, dog kan SATB, samt Mz og Bar tilføjes i parentes, hvor det er relevant. Ved orkesterværker inddateres en passende betegnelse for orkestret: orkester, kammerorkester, blæseorkester, strygeorkester etc. Ved orkesterværker, der foreligger i stemmer, specificeres stemmerne uforkortet i delfelt *a *a anvendes også til besætningsnoter til sang- og salmebøger, der katalogiseres efter reglerne for beskrivelse af bøger og småtryk (Katalogiseringsreglerne 2/2) EKSEMPLER: *a For orgel *a For horn i Es *a For sangstemme med becifring (med guitargreb) *a For soli (SATB), kor (SSATB) og orkester *a For 2 altblokfløjter, 2 oboer, 2 violiner og continuo * a wbs, lmb ** REX - Formathåndbog, version

90 Note til beskrivelsen *a Note til beskrivelsen *i Indledende tekst G *t Titel G *e Ophavsangivelse G *d Ophavsangivelse foran titel G *x Anonym titel G *b Supplerende tekst G *u URL G *y Tekst til link Anvendes til udbygning af beskrivelsen af det foreliggende materiale med oplysninger, som er hentet fra materialet eller andre kilder, men som ikke anbringes i selve beskrivelsen. *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i, *t, *e, *d, x og *b Feltet anvendes også til angivelse af produktionsmåde eller teknik, jvf. Katalogiseringsreglerne Bd B10, hvis dette ikke fremgår af den fysiske beskrivelse i felt 300. Felt 512 kan indeholde noter til oplysningerne i felt Hvis der er flere 512 felter, inddateres de i samme rækkefølge som beskrivelsens afsnit. Anvendes desuden i Boghistoriske Samlinger til angivelse af arksignatur Forbindende småord kan med fordel udelades mellem navne- og titeldelfelter. *u anvendes til URL eller PURL, når felt 512 henviser til et elektronisk dokument på internettet, og kun til supplerende opdateringer. Materialets URL inddateres i felt 856 EKSEMPLER: *a Tidligere tilskrevet Händel *a Konstrueret titel *a Titel hentet fra cd-rometiket *a Kobberstik *a Farvelitografi *i Øverst på titelsiden *e Kirke- og Undervisningsdepartementet REX - Formathåndbog, version

91 * Alle wrd, wno t wti, lti ** REX - Formathåndbog, version

92 Note om målgruppe og anvendelighed *a Note om målgruppe og anvendelighed *b Note om målgruppe (specifikt) EKSEMPLER: *a For svagtseende *a Målgruppe: Voksenundervisning * a wno b wem ** REX - Formathåndbog, version

93 Note om klausulering *a Note Anvendes til note om begrænset tilgængelighed og klausulering i adgang til materialet. Anvendes kun til oplysninger, der gælder alle eksemplarer af materialet EKSEMPLER: *a Tilgængelig efter *a Klausuleret indtil [dato] ** a wpi * REX - Formathåndbog, version

94 Note om værkets bibliografiske historie *a Note (sumdelfelt) *i Indledende tekst G *t Titel G *b Supplerende tekst G *u URL G *y Tekst til link G *n FAUST-nummer på foregående udgave (DBC) G *r ISBN på foregående udgave (DBC) Anvendes ved titelændring fra originaludgaven til senere udgave på samme sprog i modsætning til felt 241, hvor originaltitlen inddateres, når der er tale om en oversættelse. Anvendes også til originalår ved senere udg. på samme sprog (udgavebetegnelsen inddateres da i 250 *a), samt til note om facsimileudgave. EKSEMPLER: *a Voodoo gods *c an inquiry into native myths and magic in Jamaica and Haiti *a Oprindelig udk med titlen: Tell my horse el *i Oprindelig udk med titlen *t Tell my horse *a Originalår: *a Facsimile af 1765-udg *a Ændret udg. af disputats, München 1956 * Alle wud, wno t wti, lti ** REX - Formathåndbog, version

95 Note om udgivelse i andre materialetyper *a Note G *u URL G *y Tekst til link *z ISBN/ISSN Anvendes til oplysning om, i hvilke andre medier (materialetyper) materialet også er udgivet. For periodika anvendes felt 865 *u anvendes til URL eller PURL, når felt 523 *a henviser til et elektronisk dokument på net. Om URL og PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856. EKSEMPLER: *a Også udgivet på mikrofiche *a Findes også i mikroform *a Findes også på Internet *u *a Findes også i trykt form * ingen ** REX - Formathåndbog, version

96 Note om komplekse forhold til andre periodica *a Note om komplekse forhold til andre periodica Felt 525 anvendes til note om forhold til andre periodica, men kun sammen med periodica relations felterne og kun, hvis de ikke er tilstrækkelige. Relationsfeltet skal også inddateres, men ikke fremvises, hvis der findes et felt 525. Indholdet af felt 525 erstatter den note, der ville blive udskrevet fra relationsfeltet. Felt 525 kan ikke stå alene. Som alternativ til periodica relations felterne kan felt 526 anvendes. EKSEMPEL: *a Arbejdsgiveren *a Hermed udgivet i perioden : Statistikken, og i perioden 1978 ff.: Statistikken. Arbejderløn, og: Statistikken. Funktionærløn * a wrd, wti ** REX - Formathåndbog, version

97 Note om værkets forhold til andre værker (Nationalbibliografi) *a Note om sammenhængen med andre værker (sumfelt) *i Indledende tekst *t Titel G *u URL G *y Tekst til link Anvendes til note om en hvilken som helst sammenhæng med andre værker: note om forlæg for værket, om hovedpublikation eller supplementer, note om samhørende værker (fortsatte værker) og om tilknyttet eller beslægtet værk. EKSEMPLER: *a Knytter sig til: Kommunal ansættelse / Lennart Konow *a Bilag til: Redegørelse til folketinget om moderniseringsarbejdet i den offentlige sektor *i Afløser *t Vejtransport af farligt gods - stykgods *t Vejtransport af farligt gods - tank/tankcontainer *a Foregående møde: Det Nordiske Statistikermøde, 1964, København *a Efterfølgende møde: Det nordiske sjefstatistikermøte, 1967, Oslo *a Fortsættes på Internet som: Seriejournalen *u * a wno t wti, lti ** REX - Formathåndbog, version

98 Note om referencer til materialet Note om indexering/referat af et periodikum (ISSN Danmark) *i Indledende tekst *a Indexerings- eller referatpublikationens titel *b Note om referencer i monografier *c Note om anmeldelse (Fagbibliografierne) *d Note om omtale på Internet *z Indexerings- eller referatpublikationens ISSN G *u URL/PURL G *y Tekst til link Anvendes til oplysning om indexering af eller litteratur om det foreliggende materiale samt anmeldelse af materialet. Referencer (litteraturhenvisninger) i materialet beskrives i felt 532. *a og *z vil forekomme i poster fra ISSN Network, især i poster fra USA, som i et Abstract- and Indexing Project igennem en periode har forsynet alle sine periodika-poster med disse oplysninger. *u anvendes til URL eller PURL, når felt 529 *a til *d henviser til et elektronisk dokument på net. Om URL og PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856. EKSEMPLER: *a Pigment cell research *a BIOSIS Data Base *a Current contents. Life sciences *z *a Science citation index *z X *a Index medicus *z *i Udførligt beskrevet i *b Instrumental music printed before 1600 / by Howard Mayer Brown *b Marguerite Engberg: Registrant over danske film , Bd. 5, *d DBC mediers cd-rombeskrivelser *u *c The serials librarian 24:2 (1993) *z X *b Bibliotheca Danica *u file:////knud/retro-fælles/bibliotheca Danica/Bib Dan - Finereader/supplab/supplab0005.tif *I Publisher description *u URL *y Læs Publisher description online REX - Formathåndbog, version

99 * Alle www a wrd, wti z nr ** REX - Formathåndbog, version

100 Indholdsnote *a Indholdsnote Bikort (Kortsamlingen) *i Indledende tekst G *t Titel G *e Ophavsangivelse G *d Ophavsangivelse foran titel G *x Anonym titel *M Målestok (Kortsamlingen) < anvendes ikke p.t.> *m Målestok (Kortsamlingen) *& Underliggende bind og afhængige værker (KIP og Kortsamlingen) G *b Supplerende tekst G *u URL G *y Tekst til link *z ISRC (International Standard Recording Code) Felt 530 anvendes til indholdsfortegnelse (dvs. citeret fra materialet), mens felt 504 anvendes til en indholdsbeskrivende note, f.eks. i form af et af katalogisator konstrueret resumé. Felt 530 anvendes desuden i Ældre Samling til beskrivelse af selvstændige værker, som er indbundet sammen, i.e. samlingsværker. *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i, *t, *e, *d og *b. *t, *e og *d afgrænser bibliografiske søgeelementer i noten. Ved brug af disse specifikke delfelter kan de relevante ISBD-skilletegn genereres ved fremvisning. *b skal generere. blank [punktum blank] ved fremvisning. *m anvendes til kartografisk materiale til målestok i bikort. Felt 248 anvendes til bindspecifikke oplysninger ved katalogisering af et flerbindsværk i én post. Felt 534 anvendes til note om partielt indhold. EKSEMPLER: *a Indhold: Hamlet ; Macbeth ; King Lear *a Indsat: Bikort over isgruberne ved Faucigny *a < < The > > homecoming / by Harold Pinter. Chips with everything / by Arnold Wesker. Marching songs / by John Whiting *a Henrik Bramsen: Kamera og kunst. Bjørn Ochsner: Et par ord om fotografisk teknik eller: *d Henrik Bramsen*t Kamera og kunst *d Bjørn Ochsner *t Et par ord om fotografisk teknik *i Table of content *u URL *y Læs Table of content online REX - Formathåndbog, version

101 Alle wrd, wti, wfu m wmf t, x lht, lti z nr REX - Formathåndbog, version

102 Note om litteraturhenvisninger og registre *a Note om litteraturhenvisninger og registre G *u URL G *y Tekst til link Anvendes til note om alle former for værkfortegnelser i materialet samt til registre til periodika EKSEMPLER: *a Litteraturhenvisninger: s *a Liste over film: s *a Bibliografi: s *a Register til årgang i årgang 1988 * a wno ** REX - Formathåndbog, version

103 Note om partielt indhold *a Note om supplerende og partielt indhold *i Indledende tekst G *t Titel G *e Ophavsangivelse G *d Ophavsangivelse foran titel G *x Anonym titel G *b Supplerende tekst G *u URL G *y Tekst til link Anvendes til beskrivelse af specialafsnit eller enkelte dele af materialet af speciel interesse. Anvendes også til periodika, der er en fysisk del af et andet periodikum, og som ikke registreres selvstændigt. *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i, *t, *e, *d og *b. *t, *e og *d afgrænser bibliografiske søgeelementer i noten. Ved brug af disse specifikke delfelter kan de relevante ISBD-skilletegn genereres ved fremvisning. *b skal generere. blank [punktum blank] ved fremvisning. EKSEMPLER: *a Side 24-28: Lov om hunde *a Med forslag til opgaver *a Heri: Landøkonomisk oversigt *a Af indholdet: Recent economic growth in historical perspective / by K. Ohkawa and H. Rosovsky. The place of Japan in world trade / by P.H. Tresize eller: *i Af indholdet *t Recent economic growth in historical perspective *e K. Ohkawa *e H. Rosovsky *t The place of Japan in world trade *e P.H. Tresize * Alle wno, wrd t wti ** REX - Formathåndbog, version

104 Note om nummer der indgår i materialet G *a Dokumentnummer (KIP) Forlagsnummer (Musikafdelingen) G *b Ed. nummer (Musikafdelingen) G *c Pl. nummer (Musikafdelingen) G *d Ed. og Pl. nummer (Musikafdelingen) G *f Forlag (plademærke) (Musikafdelingen) G *g Forlagsnummer (pladenummer) (Musikafdelingen) *s EU-katalognummer Felt 538 anvendes til note om numre som en del af materialets identifikationsdata. Anvendes af KIP, Musikafdelingen og Musikkonservatoriet *a anvendes til numre, som ikke er specificeret i de øvrige delfelter. *c indeholder trykpladens nummer. *f. Ved lyd- og musikoptagelser inddateres forlaget både i felt 260 *b og i felt 538 *f. *g. Forlagsnummer (pladenummer) placeres nu her. Kan i ældre poster forekomme i felt 260 *n EKSEMPLER: *a KOM(1998)52 endelig udg *a CB-CO DA-C *b Edition Peters Nr. 9875a *c E.P * a, b, c, d, g, s nr ** REX - Formathåndbog, version

105 Note om grundlaget for katalogiseringen G *a Note om grundlaget for katalogiseringen Felt 539 anvendes især ved periodika. Hvis beskrivelsen er baseret på et andet nummer end det, der normalt ligger til grund for beskrivelsen, anføres nummereringen og dateringen af det nummer, der er grundlag for beskrivelsen. Felt 539 anvendes også ved beskrivelse af online-tilgængelige materialer, som ikke er statiske. EKSEMPLER: *a Nr. 52, 8. årgang (29. december 1989) *a Version dateret 21. januar 1997 * Ingen ** REX - Formathåndbog, version

106 Korporation, hvorfra et periodikum udgår (ISSN Danmark) G *a Korporationsnavn i materialets form Anvendes af ISSN Danmark i periodika poster, når materialets form er forskellig fra den normative form i felt 710. Ved eksport til DANBIB konverteres felt 540 til felt 710. EKSEMPEL: *a Danish Cooperation for Environment and Development *a DANCED *a DANIDA * a wrd, wfu ** REX - Formathåndbog, version

107 Musikalsk incipit (Musikafdelingen) *a Incipit Hvis et manuskripts titel er konstrueret, gengives så mange elementer af manuskriptets begyndelse, som er nødvendig for entydig identifikation. EKSEMPLER: *a C-4 xfc 4/4] *a 8. G 6E/8ED 4D 4.D6C, B/8.B6A 4A * a win ** REX - Formathåndbog, version

108 Tekstincipit/-explicit (Håndskriftafdelingen, Musikafdelingen) *a Tekstincipit/explicit Hvis et håndskrifts titel er konstrueret, gengives så mange af begyndelses- og/eller slutningsordene i tekstens hoveddel, som er nødvendigt for entydig identifikation EKSEMPLER: *a Dagens / Forbud er nu /op-pe * a win ** REX - Formathåndbog, version

109 Periodikum som værtspublikation *a Titel *ø Identificerende tilføjelse til titlen *æ Identificerende ophavsangivelse *b Redaktionelt forkortet titel *h Hjemsted for forlag, distributør el. lign. *i Navn på forlag, distributør el. lign. *j Udgivelsesår, distributionsår el. lign. G *l Note *v Nummerering og/eller datering *k Sideangivelse eller tilsvarende oplysninger *z Værtspublikationens ISSN Feltet anvendes kun i forbindelse med I-analyser (enkeltstående analyse-poster) med koden i i felt 004 *a og koden a i felt 008 *t. *a kan udelades, hvis *b anvendes. EKSEMPLER: *a [Analysepostens ID-nummer] *a Christensen *h Lars Bo *a Okkerrensning *c metoder, rensningseffekt, drift og økonomi *a S *b ill *a Vand og miljø *v 1. årg, nr. 3 (oktober 1984) *a Kvinders organisation i det danske Socialdemokrati *a Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsens historie *v 13 (1979:okt.) *k S *a Dahlerup *h Drude *a Fornitz *h Michael *a Møntskatten fra Kirke Værløse *a S *a Årsskrift *æ Historisk Forening for Værløse Kommune *v 1992 * Alle wvp a wrd, wti, lvp, lti z nr ø wrd, wti ** REX - Formathåndbog, version

110 Monografi som værtspublikation *a Titel *e Forfatterangivelse *g Sidetal eller bindnummer eller tilsvarende oplysninger *w Udgavebetegnelse *h Hjemsted for forlag, distributør el. lign. *i Navn på forlag, distributør el. lign. *j Udgivelsesår, distributionsår el. lign. G *l Note *s Serietitel G *v Nummer i serien *u Opstilling *r Værtspublikationens ID-nummer/ISBN-13 *z Værtspublikationens ID-nummer/ISBN-10 Feltet anvendes kun i forbindelse med I-analyser (enkeltstående analyse-poster) med koden i i felt 004 *a og koden a i felt 008 *t. *r ISBN-13 inddateres kompakt EKSEMPLER: *a [Analysepostens ID-nummer] *a Ionesco *h Eugene *a Stolene *a S *a Moderne fransk dramatik *j Fredensborg : Arena, *a Andersen *h Ellen *a Dynamisering af makromodeller *a S *a Noter til makroteori *j København : Universitetsforlaget, 1972 *s Memorandum / Københavns Universitets Økonomiske Institut ; 27 * Alle wvp a, e, i lvp r, z nr ** REX - Formathåndbog, version

111 Generel note *a Generel note Note om grundkort (Kortsamlingen) G *u URL G *y Tekst til link Felt 559 er et sumfelt, se side 4. Ved angivelse af flere sprog er rækkefølgen således: Dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk, øvrige. I sjældne tilfælde, hvor en katalogisering er korrekt ifølge reglerne, men misvisende i forhold til værket, kan de faktiske forhold oplyses i en generel note. Desuden anvendes den generelle note som vist i eksemplerne. EKSEMPLER: *a Også med græsk titel og tekst (Hvis titlen skal citeres, anføres den i felt 745) *a Parallel engelsk og græsk tekst *a Også med latinsk titel (Hvis titlen skal citeres, anføres den i 745, men hvis den alternative titel er paralleltitel og allerede anført i felt 245 *p, vil det være dækkende, således at noten i felt 559 samt titlen i felt 745 kan udelades) *a Bogklubudgave [Bruges kun i kbd] *a Løsblade *a Tværformat *a Miniatureformat (Bog under 7,5 cm i højden og ikke tværformat) *a Tête-bêche (Bog i 2 dele med hver sit titelblad og de to dele omvendt i forhold til hinanden) *a Leporellobind (Bog i endeløse baner/harmonikafoldet) *a Særtryk af *a Fortsættelse af *a Videreførelse af... REX - Formathåndbog, version

112 *a Med engelsk resumé *a Med svensk og engelsk resumé (Resuméets titel kan evt. anføres, når bogens sprog er mindre kendt) *a Udg. af... (Anvendes for slaviske bøger, når der på titelsiden er anført en korporation, der ikke indgår i beskrivelsen) *a Bibliografi s.... (Anvendes ved f.eks. festskrifter, da felt 008 *da kun kan anvendes, når hele værket er en bibliografi. Dette gælder også for værkfortegnelser, filmfortegnelser og diskografier) *a Tillagt... [Bruges kun i kbm og kbx] *a Bd. 4 med konstrueret bindtitel *a Med konstrueret bindtælling *a Bd med konstrueret bindtælling *a Grundkort: Kort- og Matrikelstyrelsen og KRAKS Forlag Alle wno REX - Formathåndbog, version

113 Note til DBC (Nationalbibliografi) Note om proveniens G *a Note til DBC (ISSN Danmark) Proveniens/donator Katalogisators initialer (ISSN Danmark) EKSEMPLER: *a Helhedsvurdering *a es * Alle wno ** REX - Formathåndbog, version

114 Note om indbinding a Note om indbinding G x Eksemplarnummer Felt 563 anvendes til oplysning om et eksemplars indbinding. Det er ikke beregnet til administrative oplysninger vedrørende bogbinder, hertil anvendes felt 583, men til oplysning om særligt bemærkelsesværdige bind. *a anvendes til selve noten *x anvendes til eksemplarnummer. Hvis der er flere eksemplarer med hver sin indbinding, gentages feltet EKSEMPLER: *a Tidlig 1800-tals indbinding udført af bogbinder... ********************************************************* Ingen ********************************************************* REX - Formathåndbog, version

115 Ordningsniveau (Håndskriftafdelingen) *a Ordningsniveau Anvendes til angivelse af aktpakkers og samlingers ordningsniveau Ordnet Delvis ordnet Uordnet EKSEMPLER: *a 142 kasser *a uordnet Ingen REX - Formathåndbog, version

116 Lokal note *a Note om bibliotekets eksemplar Den lokale note anvendes til oplysning om særlige lokale forhold i forbindelse med et givet værk. EKSEMPLER: *a Fotokopi (ikke "Xeroxkopi") *a Fotokopi efter udg. i... i Glückstadt *a Mikrofilm efter udg. i... i Glückstadt (Anføres, hvis kopiens proveniens er vigtig) (Danske Afdeling) *a Mikrofilm *a Tidligere udg.: signatur *a Senere udg.: signatur *a De enkelte bind katalogiseres ikke selvstændigt *a 2 eks. hvoraf det ene er i dårlig stand (Kortsamlingen) Alle wno REX - Formathåndbog, version

117 Beholdsnote *a Beholdsnote *c Stemmeoptælling (Musikafdelingen) Anvendes ved uafsluttede flerbindsværker uden bindnoter, beskrevet i én post. Anvendes også ved værker, der tillige haves som AV-materiale, eller hvor dele af værket udgives som AVmateriale. Anvendes i Instituttjenesten, pga. enhedspost, til beholdsnote ved flerbindsværker, som haves på to eller flere institutter, eller til angivelse af flere eksemplarer. EKSEMPLER: *a Haves også/enkelte bind haves i mikroform: AV-DA-MF *a Tilhørende lydbånd, se AV-samlingen: AV-DA-LB 5x *a Haves: Bd *a Haves: Bd *c 5 vl I, 4 vl II, 3 vla, 5 vlc-fag-cb, ob I/II, cor I/II Alle wpi REX - Formathåndbog, version

118 Note om indbindings-/bevaringsproces *a Proces G *b Procesidentifikation G *c Procestidspunkt G *d Procestidspunkt udtrykt ved intervalangivelse G *e Uforudseligt procestidspunkt G *f Henvisning til lov, regel G *h Ansvarlig person G *j Processted G *k Behandler G *l Status G *n Antal bind eller tilsvarende omfangsangivelse G *o Betegnelse for materiale, hvis antal angives i delfelt n G *x Intern note G *z Note til publikum Felt 583 anvendes til oplysning om igangværende behandling af et materiale, f.eks. indbinding eller reparation. Anvendes i PLG til angivelse af hvilken bindtype et tidsskrift skal have. *a anvendes til beskrivelse af processen, f.eks. Skal repareres. *b anvendes til accessionsnummer eller anden midlertidig identifikation under processen. *c anvendes til angivelse af et konkret tidspunkt for processen. Angives som ÅÅÅÅMMDD. *d anvendes til mere upræcis angivelse af procestidspunkt, f.eks. ved intervalangivelse Ved årsskifte, Hvert 5. År. *e anvendes ved dato, som ikke kendes på forhånd, f.eks. Ved modtagelse, Når materialet er komplet. *f anvendes til oplysning om en eventuel lov eller regel, som ligger til grund for processen, f. eks. Lov om bevaring af ældre danske fotografier. *h anvendes til navnet på den person eller afdeling, som har ansvar for gennemførelsen af processen. *j anvendes til angivelse af det sted, hvor materialet befinder sig. *k anvendes til navnet på den person eller den institution/det firma, som udfører processen, f.eks. bogbinder, konservator. *l anvendes til beskrivelse af materialets nuværende tilstand/status, f.eks. Intet at bemærke, Vandskade. *n anvendes til antal enheder, når processen kun omfatter dele af værket. *o anvendes til angivelse af type materiale, hvor antallet er inddateret i *n, f.eks. *n 37 *o arkivkasser. REX - Formathåndbog, version

119 EKSEMPEL: *a Repareres *c ******************************************************* Alle wpi ******************************************************* REX - Formathåndbog, version

120 Reference til retrofil *a Reference Anvendes til reference til aktuel fil modtaget fra AP data EKSEMPEL: *a kg171-1.txt8.uas : line 155 Ingen REX - Formathåndbog, version

121 Bestillingsdato G *a Dato Anvendes i bestillingsposter til angivelse af dato for bestillingen. EKSEMPEL: Som præfix anvendes lokaliseringskode eller filialkode til identifikation *a UMb *a FARb Alle wpi a wac REX - Formathåndbog, version

122 Fagreferent og fagkonto *a Fagkonto *b Fagreferent *c Kontokode (for f.eks. Erstatning) ; Leverandørfelt (FARMA) Anvendes til angivelse af fagkonto, fagreferent/forslagsstiller. Ved bestilling via materialevalg indsættes Aleph-budgetkode i *c EKSEMPLER: Som præfix anvendes lokaliseringskode eller filialkode til identifikation *a ipo *btp *cers *a dan *c NAT *c KUB.GYNÆ *c KUB.KU.JURA-2009 Alle wpi c wak REX - Formathåndbog, version

123 Leverandør *a Leverandør / Leverandørkode *b Note til leverandør *c Note om ældre bind Anvendes i bestillingsposter til angivelse af leverandør og evt. note til denne. EKSEMPLER: Som præfix anvendes lokaliseringskode eller filialkode til identifikation *a Starkmann *a Paludan *b STANDING ORDER : 1 seq *a Richard Lyon Oriental Art Books, 17 Old High Street, Hurstpierpoint, West Sussex BN6 9TT, England *a Grant and Cutler *c Bd. acc. før 1987, se rep *a UM-EDI-DAW *a SAMOKDawson *a FARStarkmann Alle wpi REX - Formathåndbog, version

124 Ordrenummer *a Ordrenummer *b Note Anvendes i KUB i forbindelse med anskaffelse af flerbindsværker EKSEMPEL: Som præfix anvendes lokaliseringskode eller filialkode til identifikation *a Tilknyttet ordrenr *b Faktureret i REX pr. [dato] Alle wpi REX - Formathåndbog, version

125 Intern accessionsnote *a Note Anvendes til intern note bl.a. i forbindelse med bestillingsposter og i forbindelse med mærkning af poster til diverse formål som f.eks. Kortfortegnelsen, Musikfortegnelsen EKSEMPLER: Som præfix anvendes lokaliseringskode eller filialkode til identifikation *a STANDING ORDER (Rep) *a KF98 [= Kortfortegnelsen 1998] *a FARerstatningseksemplar *a Minipost (Orientalsk og Judaistisk Afdeling) Alle wpi REX - Formathåndbog, version

126 r vedrørende gratis publikationer *b Anvendes til statistikformål EKSEMPLER: *b GAV *b PHD *b DISP b wpi REX - Formathåndbog, version

127 Accessions-/katalogiseringsdato *a Accessionsdato *b Accessionsnummer *c Utilgængelighedsnummer (Håndskriftafdelingen) EKSEMPLER: *a UM [kba] *a ut [kba] *a HA *b acc.1974/115 *c Utilg. xxx, xxx, xxx [kbh] Alle wpo REX - Formathåndbog, version

128 Procesdata *a Beskrivende kat.: bhs, ub1 Modtagelsesdato: far Angivelse af pakkenavn ved elektroniske tidsskrifter: ers *b Beskrivende kat.: kba, kbb, kbd, kbh, kbk, kbm, kbo, kbx, kub, MAF. Katalogiseringsdato: far *c Masserettelser: REX-sekt., Retro, Basepleje Nyhedslistedato: far *d Abonnement: far *e Eksterne biblioteker *s Systematisk kat.: kba, kbd Anvendes til procesdato ved katalogisering, ikke ved oprettelse af bestillingspost og ikke ved rettelse af poster. Feltet er obligatorisk. EKSEMPLER i KGL01: *b UM Monografier KUB *b UT Tidsskrifter KUB *b UME E-bog KUB *b UMEO Opdateret E-bog KUB *b UTE E-tss KUB *b UTEO Opdateret E-tss KUB *b OA Orientalsk Afdeling *b JA Judaistisk Afdeling *b KBK Kort- og Billedafdelingen *b bkpl Pligtafleveringen *b SM Danske Småtryk *b JURA Juridisk Fakultetsbibliotek (kat. af PRO) *b FAR Farmaceutisk Fakultetsbibliotek *b teoit Teologisk Fakultetsbibliotek (kat. af Instituttjenesten) *b DVJ LIFE (kat. af PRO) *a Muse08 Angivelse af pakkenavn ved elektroniske tidsskrifter] *b MAF [MAF i alle baser] *d DHB [BGF01 (dhb) *d DRA [DRA01] *bln2009 Dansk litteratur for 1601 EKSEMPLER i KGL03 I nye poster i KGL03, oprettet efter KUBIS-konsolideringen, anvendes filialkoden som præfix *b SAMAN Institut for Antropologi *b SAMPS Psykologisk Institut *b SAMOKsoe Økonomisk Institut *b SUPAN2009 Panum REX - Formathåndbog, version

129 Andre til dels historiske EKSEMPLER: *a FBK [KGL01 (ub1)] (forekommer i ældre poster) *a BHS [BHS01] *b bk [KGL01 (kba)] *b bn [Brøndum-Nielsen] *b MAN [BGF01 (man)] *b ut [KGL01 (kba)] *b KBB [KBB01] *b bkt [KGL01 (kbd)] *b bka [KGL01 (kbd)] *b ibk [KGL01 (kbd)] *b bkpe [KGL01 (kbd)] *b HA [KBH01] *b KBM [KGL01 (kbm)] *b NIAS [NIA01] *b KBXO [KGL01 (kbm: Orkesterkatalogen)] *b UBER [KGL01 (kba: Udenlandske Elektroniske Ressourcer)] *c EDB [REX-sektionen] *c SCK [Retro-scannede kort] *c BP [Basepleje projektet] *c OK [OK-Projektet] *e DJB [BGF01 (djb)] *e DP [BGF01 (dpg)] *e DPC [DPC01] *e DSB [BGF01 (dsb)] *e FR [KUI01 (Filip Regnér s projekt)] *e KIP [KGL01 (kbi)] *e IT [KUI01] *e KAB [KAB01] *e KDM [KDM01] *e KVF [KVF01] *e GRB [GRB01] *e SAB [SAB01] *e DJM [DJM01] *s sk [KGL01 (kba)] *s us [KGL01 (kba)] *s sk [KGL01 (kbd)] *s AAC [KGL01 (uba: forekommer i ældre poster)] *s ABK [KGL01 (uba: forekommer i ældre poster)] Alle wpi a wpo REX - Formathåndbog, version

130 Personnavn som emneord *a Efternavn eller fornavn alene *h Fornavn(e) *k Fulde fornavn(e) *e Romertal *f Tilføjelse *c Fødselsår *t Titel *u Lokal underdeling *x Underdeling, emne eller art Tilhørende titler inddateres i felt 645. I delfelt *f kan ISBD-tegnsætning anvendes inden for samme parentes. *k kan anvendes til fuldt udskrevne fornavne, hvor initialer eller andre forkortelser er anvendt i *h. *u anvendes til bl.a. Formtilføjelse til bio-personnavn (romertal) (UASK) Feltet anvendes i bl.a. Billedsamlingen til oplysning om afbildet person. EKSEMPLER: *a Andersen *h Marianne *c *a Christian *e < < IV= 4> > *f konge af Danmark *a Henrik *f prinsgemal, Margrethe II, dronning af Danmark *a Nikolaus *f helgen *a Ford *h Henry *a Ford *f slægten *a Jacobsen *h J. P. *c *a Marie Grubbe REX - Formathåndbog, version

131 ** Alle wrd, wbg a, c, d, e, f, h lbg a, c, h wem, lem ** REX - Formathåndbog, version

132 Korporationsnavn som emneord Korporationsnavn i ligefrem orden *a Korporationsnavn *e Tilføjelse (i rund parentes) G *c Underkorporation Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn *s Stednavn (jurisdiktion) *e Tilføjelse (i rund parentes) G *c Institutionsnavn Samt følgende delfelter fælles for samtlige ovenstående *i Nummer på konference *k År for konference *j Sted for konference *t Titel *x Underdeling, emne eller art *y Underdeling, periode *z Underdeling, periode *u Lokal underdeling *å Feltnummerator (Nationalbiblioggrafi) *& Årstal (Impressa publica) Konferencer formateres som andre korporationer I *e kan ISBD-tegnsætningen anvendes inden for samme parentes *& anvendes til årstal, som relaterer til Impressa publica årgang. EKSEMPLER: *a Aalborg Portland *e firma *a < < De > > Europæiske Fællesskaber *c Kommissionen *c Terminologi- og Edb-Anvendelser ** Alle wrd, wem a, c, e, g, h, i, j, k, s, x, y, z lem ** REX - Formathåndbog, version

133 Overskrift til Dansk kortfortegnelse (Kortsamlingen) *a Stednavn *b Tema *c Målestok Feltet må af hensyn til søgekoden wre (region) kun anvendes af Kortsamlingen. EKSEMPEL: *a Danmark *b Guide ** a wrd, wem, wre, lre b wrd, wem, lem ** REX - Formathåndbog, version

134 Emnedata, geografiske navne (Kort- og Billedafdelingen) *a Stednavn (Kort- og Billedafdelingen) *b Land/stat (Kortsamlingen) *e Administrativ inddeling (Kortsamlingen) *f Tilføjelse (by, amt) (Kortsamlingen) *j Emne (Kortsamlingen) Feltet må af hensyn til søgekoden wre (region) kun anvendes af Kort- og Billedafdelingen. EKSEMPLER: *a Mongoliet *j Nationalt atlas *a Mongolske Folkerepublik *a Stockholm *j Historisk kartografi *j Byudvikling gennem flere perioder *a New York *b U.S.A. *f stat *j Topografi *a New York *b U.S.A. *f by *j Turisme *a Würtemberg, Königreich *j Topografi ** Alle wrd a, b, e, f wre, wem, lre j wem, lem ** REX - Formathåndbog, version

135 Systematisk notation for kartografisk materiale (Kortsamlingen) *a Sted *b Tema Feltet er forbeholdt Kortsamlingen. EKSEMPLER: ** a, b wkl, lkl ** REX - Formathåndbog, version

136 AGROVOC, gammel udgave (LIFE) G *a Emneord (engelske kontrollerede) EKSEMPLER: *a Landscape *a Ecosystems *a Environmental impact *a Urban areas *a Forests *a Freshwater *a Marine environment *a Rural environment *a Environmental policies *a Biological analysis *a Ecology *a Wildlife **a Denmark ** a wrd, wem, lem ** REX - Formathåndbog, version

137 AGROVOC, gammel udgave (LIFE) G *a Emneord (engelske ukontrollerede) EKSEMPLER: *a Biodiversity *a Sustainable development ** a wrd, wem, lem **************************************************** REX - Formathåndbog, version

138 AGROVOC, gammel udgave (LIFE) G *a Emneord (danske oversættelser) EKSEMPLER: *a Landskab *a Økosystemer *a Miljøpåvirkning *a Byområder *a Skove *a Ferskvand *a Havmiljø *a Landmiljø, landet *a Miljøpolitik *a Biologisk analyse *a Økologi *a Vilde dyr og planter *a Danmark *a Biodiversitet *a Bæredygtig udvikling ** a wrd, wem, lem **************************************************** REX - Formathåndbog, version

139 Emneord (kontrolleret) G *a Emneord G *f Kontrolleret faglitterært emneord Felt 630 er reserveret til kontrollerede emneord, d.v.s. kontrolleret i lokalt emneordssystem. Felt 631 er reserveret til ukontrollerede emneord. Felt 630 anvendes til emneord, som ikke er personnavne, korporationsnavne, stednavne eller titler. EKSEMPLER: *a Eksport *a Afrikanske sprog *a Ga *a Akan *a Islam ** Alle wrd, wem, lem f wfa ** REX - Formathåndbog, version

140 Emneord (ukontrolleret) G *a Emneord *8 Sprog Felt 631 er reserveret til ukontrollerede emneord, medens felt 630 anvendes til kontrollerede emneord, d.v.s. kontrolleret i lokalt emneordssystem. Felt 631 anvendes til ukontrollerede emneord af enhver art. EKSEMPLER: *a Behaviourism *a SADCC *a Klostervæsen *a Decolonization ** a wrd, wem, lem, lue ** REX - Formathåndbog, version

141 Stednavn som emneord *a Stednavn *u Lokal underdeling Felt 633 anvendes til lokalt kontrollerede stedavne som emneord. Ukontrollerede emneord placeres i felt 631. EKSEMPLER: *a Sevilla *a Danmark. Arreskov Sø *a Århus amt (Amtet betragtet som stedsangivelse) ** alle wrd, wem, lem ** REX - Formathåndbog, version

142 AGROVOC, gammel udgave (LIFE) G *a Emneord (engelske kontrollerede) EKSEMPLER: *a Landscape *a Ecosystems *a Environmental impact *a Urban areas *a Forests *a Freshwater *a Marine environment *a Rural environment *a Environmental policies *a Biological analysis *a Ecology *a Wildlife **a Denmark ** a wrd, wem, lem ** REX - Formathåndbog, version

143 AGROVOC, gammel udgave (LIFE) G *a Emneord (engelske ukontrollerede) EKSEMPLER: *a Biodiversity *a Sustainable development ** a wrd, wem, lem **************************************************** REX - Formathåndbog, version

144 AGROVOC, gammel udgave (LIFE) G *a Emneord (danske oversættelser) EKSEMPLER: *a Landskab *a Økosystemer *a Miljøpåvirkning *a Byområder *a Skove *a Ferskvand *a Havmiljø *a Landmiljø, landet *a Miljøpolitik *a Biologisk analyse *a Økologi *a Vilde dyr og planter *a Danmark *a Biodiversitet *a Bæredygtig udvikling ** a wrd, wem, lem **************************************************** REX - Formathåndbog, version

145 Titel som emneord *a Titel som emneord *b Originaltitel som emneord *c Uniformtitel som emneord G *u Lokal underdeling Felt 645 anvendes til alle titler som emneord: bøger, periodika, film, musik, etc. EKSEMPLER: *a Bibelen. NT. Apostlenes Gerninger *a Tryllefløjten *b < < Die > > Zauberflöte ** Alle wrd, wem a, b, c lem ** REX - Formathåndbog, version

146 Library of Congress subject heading, topical *a Emneord *b Geografisk navn efterfulgt af emneord *c Sted for begivenhed *d Tid for begivenhed *e Relation mellem emne og materiale G *v Formunderdeling *x Underdeling, emne eller art *y Underdeling, periode *z Underdeling, lokalitet Feltet forekommer i poster fra Library of Congress (multimarc), men anvendes også af NIAS. *b, *c, *d, *e og *v er vedtaget i Katalogdataudvalget den 2. februar 2000 som følge af udvidelse i MARC 21. EKSEMPLER: *a Foreign relations *z20c *z 1940p *a Indians of North America *z Vermont *x History *y 18 th century ** Alle wrd, wem a, x, y, z lem a llv ** REX - Formathåndbog, version

147 Library of Congress subject heading, geographical *a Emneord G *v Formunderdeling *x Underdeling, emne eller art *y Underdeling, periode *z Underdeling, lokalitet Feltet forekommer i poster fra Library of Congress (multimarc), men anvendes også af NIAS. *v er vedtaget i Katalogdataudvalget den 2. februar 2000 som følge af udvidelse i MARC 21. EKSEMPLER: *a Indonesia *z Southeast Asia *z Australia *a Vermont *x History *y Revolutions, *x Participation, Indian ** Alle wrd, wem a, x, y, z lem ** REX - Formathåndbog, version

148 DK5-klassemærke, inkl. alfabetisk underdeling *m Hovedplacering *p Biplacering G *i Analytisk klassemærke *v Tilføjede cifre efter kolon *a Efternavn/Navn/Korporationsnavn eller alfabetisk underdeling *h Fornavn(e) *k Fornavn(e), fuldt udskrevet *e Romertal *f Tilføjelse *c Fødselsår *t Tilføjet titel *b Andet som alfabetisk underdeling *z Tilføjede cifre efter bindestreg (tillægstal) *n Nationalbibliografisk hovedplacering *q Nationalbibliografisk biplacering Felt 652 anvendes til gældende version af den danske decimalklassedeling (DK5) erne *m, *p, *n, *q og *i indeholder et decimalklassemærke uden tilføjelser. En eventuel tilføjelse/underdeling inddateres i efterfølgende delfelt(er) inden for samme felt I *f kan ISBD-tegnsættet anvendes inden for samme parentes. *k må ikke forekomme uden delfelt *h. *b anvendes også til lokaliteter. *z er et supplerende delfelt, der benyttes til tillægstal i nationalbibliografiske poster. REX - Formathåndbog, version

149 EKSEMPLER: *m *p *m *v *m 99.4 *a Møllehave *h Johs *m *b Arbejdsmiljø *m *p *a The Pink Floyd *p *v 5 ************************************************************ Alle wdk a, h, k, e, f wbg, wrd, lbg b wrd, wem, lem c lbg m, p, v, z wem i, m, p ldk ************************************************************ REX - Formathåndbog, version

150 MeSH-emneord (Medical Subject Headings) G *a Emneord G *x Generel underdeling G *y Kronologisk underdeling *z Geografisk underdeling Felt 660 vil forekomme i poster fra bl.a. National Library of Medicine (multimarc), men anvendes også af en række danske biblioteker. EKSEMPLER: *a Musculoskeletal system *x Atlases *a Insulin *x Immunology *x Congresses *a Diabetes *x Complications *z Minnesota ** a, x wrd, wem, lem, lmv y, z lmv ** REX - Formathåndbog, version

151 AGROVOC (LIFE) G *a Emneord (engelske, kontrollerede) EKSEMPLER: *a Landscape *a Ecosystems *a Environmental impact *a Urban areas *a Forests *a Freshwater *a Marine environment *a Rural environment *a Environmental policies *a Biological analysis *a Ecology *a Wildlife *a Denmark ** a wrd, wem, lem ** REX - Formathåndbog, version

152 AGROVOC (LIFE) G *b Emneord (engelske, ukontrollerede) EKSEMPLER: *b Biodiversity *b Sustainable development ** b wrd, wem, lem **************************************************** REX - Formathåndbog, version

153 AGROVOC (LIFE) G *c Emneord (danske oversættelser) EKSEMPLER: *c Landskab *c Økosystemer *c Miljøpåvirkning *c Byområder *c Skove *c Ferskvand *c Havmiljø *c Landmiljø, landet *c Miljøpolitik *c Biologisk analyse *c Økologi *c Vilde dyr og planter *c Danmark *c Biodiversitet *c Bæredygtig udvikling ** c wrd, wem, lem **************************************************** REX - Formathåndbog, version

154 Kontrolleret DBC emneord G *f Kontrolleret faglitterært emneord G *t Titel som emneord (faglitteratur) G *e Stednavn som emneord (faglitteratur) G *s Kontrolleret skønlitterært emneord G *r Titel som emneord (skønlitteratur) G *q Stednavn som emneord (skønlitteratur) G *m Musikalsk genre som emneord G *n Musikalsk besætning som emneord G *p Periodebetegnelse (musik) G *l Stednavn (musikkens oprindelsesland) G *i Tidsangivelse G *o Formbetegnelse G *u Niveau / brugerkategori *0 Verifikationskode for emneord tildelt materialet af DBC Felt 666 anvendes til emneord i DBC's emneordssystem. Det er valgfrit, om alle delfelter inddateres i samme felt eller feltet gentages for hver delfelttype eller for hvert delfelt. *0 (nul) anvendes til at betegne, at emneordet er tildelt materialet af DBC. EKSEMPLER: *f aztekerne *e Mexiko *o undervisningsmaterialer *u for gymnasiet *u for hf *f stalinisme *f historie *f politiske forhold *f den 2. verdenskrig *f politiske partier *f nazisme *e Tyskland *e Sovjetunionen *i *i *i *i *i *o biografier *t Jammers minde *s historiske romaner *q Norge *q København *i *s mænd *s drenge *s mor-søn forholdet Alle wem REX - Formathåndbog, version

155 COMPASS-emneord (Computer Aided Subject System) G *a Enkeltord G *b Begrebet beskrevet i flere ord, emnefrase *d Underdeling, periode G *c Forbindende tekst *e Relation mellem emne og materiale Felt 690 vil forekomme i multimarc-poster fra British Library. COMPASS har i 1990 erstattet PRECIS (Preserved Context Index System). Felt 690 blev også anvendt til PRECIS og indeholdt da flere delfelter end de her viste. Brugen af COMPASS er ophørt med udgangen af 1996, hvorefter British Library anvender Library of Congress Subject Headings, som har været at finde i britiske poster siden *a og delfelt *b kan ikke begge optræde i samme post. EKSEMPLER: *a Bridges *b Visual arts *b Great Britain *d History, *a Bridges *a Design *d History *a Physics *c Use of *a Computers ** Alle wrd, wem, lem ** REX - Formathåndbog, version

156 Ophavsangivelse *a Efternavn eller fornavn alene *h Fornavn(e) *k Fulde fornavn(e) *e Romertal *f Tilføjelse *c Fødselsår *t Titel *4 Funktionskode for ophavs funktion (DBC) I felt 700 inddateres navnene på de ved værkets tilblivelse medvirkende personer, som ifølge reglerne skal have opslag, med samme formatering som i felt 100. I delfelt *f kan ISBD-tegnsætning anvendes inden for samme parentes. *k kan anvendes til fuldt udskrevne fornavne, hvor initialer eller andre forkortelser er anvendt i delfelt *h. De funktionskoder, som DBC anvender i delfelt *4, findes der en oversigt over i danmarc2, Bilag J. EKSEMPLER: *a Danske opslagsværker *e red. af Axel Andersen *a Andersen *h Axel *amunk *h Kaj *a < < En > > idealist *e af Kaj Munk *x < < Den > > blå pekingeser *e af Kjeld Abell *a Abell *h Kjeld Alle wrd, wfo, wpe a, c, e, f, h lfo, lpe t wti, lti, lht REX - Formathåndbog, version

157 Brevafsender (Håndskriftafdelingen) er som felt 100 EKSEMPLER: *a Skram *h Erik *a Møller *h Vilhelm Alle wba REX - Formathåndbog, version

158 Brevmodtager (Håndskriftafdelingen) er som felt 100 EKSEMPLER: *a Mylius Eriksen *h L *a Krøyer *h Joh. Alle wbm REX - Formathåndbog, version

159 Ophavsangivelse (Korporation) Korporationsnavn i ligefrem orden *a Korporationsnavn *e Tilføjelse (i rund parentes) G *c Underkorporation Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn *s Stednavn (jurisdiktion) *e Tilføjelse (i rund parentes) G *c Institutionsnavn Samt følgende delfelter fælles for samtlige ovenstående *i Nummer på konference *k År for konference *j Sted for konference *t Titel *å Feltnummerator (Nationalbibliografi) *4 Funktionskode for ophavs funktion (DBC) Korporationen behandles efter de generelle regler i AACR og anbringes altid i felt Der skelnes mellem statslige/kommunale og ikke-statslige/kommunale korporationer ved valg af delfelt (*c henholdsvis *a). Konferencer formateres som andre korporationer. Tilføjelse, f.eks. grundlæggelsesår, inddateres i *e. En indledende artikel kan eventuelt udelades. Ved genbrug rettes felterne 110, 111, og ikke til , men bliver stående, som de er i den genbrugte post. Der kan oprettes en navneformspost, eller en given navneform kan tilføjes til en allerede eksisterende navneformspost i overensstemmelse med vedtagne retningslinier. For udformning af navne (præfikser, dobbeltnavne m.m.) se Katalogiseringsreglerne. De funktionskoder, som DBC anvender i delfelt *4, findes der en oversigt over i danmarc2, Bilag J. EKSEMPLER: *a Transactions of the Historical Society of Ghana *a Historical Society of Ghana *a Arne Jacobsens Tegnestue *a H.C. Andersen Samfundet REX - Formathåndbog, version

160 *a M. Folmer Andersen *e firma *s Københavns Kommune *c Statistisk Kontor *s Storbritannien *c Parliament *c Joint committee on Promotion of Private Bills *a Biennial Louisiana Cancer Conference *i2 *k 1958 *j New Orleans Alle wrd, wfo, wko a, s, c, e, i, k, j lko a, s, c, e lfo t wti REX - Formathåndbog, version

161 Ukontrolleret navn som søgeelement (DBC) *a Personnavn, efternavn eller fornavn alene *h Personnavn, fornavne *k Korporationsnavn *o Personnavn i ligefrem orden G *4 for ophavets funktion *g for [et al.] Anvendes til ophav, der ifølge reglerne ikke giver anledning til opslag og derfor tidligereblev formateret i felt 245 delfelt f eller 250 delfelt d. Formateres fra medio juni 2009 af DBC i ligefrem form i 720 *o Enten bruges *a og *h eller også *o De funktionskoder, som DBC anvender i delfelt *4, findes der en oversigt over i danmarc2, Bilag J. *g anvendes til angivelse af... [et al.]. n for... [et al.] er 1 REX - Formathåndbog, version

162 745 Varianttitel 1 0 Paralleltitel 2 0 Varianttitel (Nationalbibliografi og ISSN Danmark) 3 0 Varianttitel Varianttitel til ISSN Network (ISSN Danmark) 4 0 Omslagstitel 5 0 Rygtitel *i Indledende tekst *a Titel *æ Identificerende ophavsangivelse (periodika) *ø Identificerende tilføjelse *b Ekstra identificerende tilføjelse (ISSN Danmark) G *n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion G *o Titel på afhængig publikation, supplement eller sektion Her inddateres variantformer af hovedtitlen, som er angivet i felt 245, dog ikke paralleltitler, som angives i felt 245 *p. Med hensyn til periodika, se de specielle periodikarelationsfelter Ved hjælp af 1. indikator kan en foranstillet tekst maskingenereres: 1. indikator = 1 (Paralleltitel) - anvendes ved "uægte" paralleltitler. "Ægte" paralleltitler inddateres i felt 245 *p = 3 (Varianttitel) = 4 (Omslagstitel) = 5 (Rygtitel) I delfelt *æ inddateres en identificerende ophavsangivelse til en periodikatitel, i delfelt *ø inddateres andre former for identificerende tilføjelser til en periodikatitel. Anvendelsen af *æ og *ø svarer til anvendelsen af samme delfelter i felt 245. EKSEMPLER: *a Sprachmaterialkonzeptionen und ihre Realisierung in der kroatischen und serbischen Lexikographie *a Kroatische und serbische Lexikographie *a Two African radio plays from the BBC *a 2 African radio plays from the BBC *a Årsskrift *æ Lolland-Falsters Stiftsmuseum *ø *i Også kendt som *a < < Den > > blå dreng REX - Formathåndbog, version

163 Alle wrd, wti a, b, n, o, æ, ø lht, lti REX - Formathåndbog, version

164 Personnavn som opslagselement for analyse *a Efternavn eller fornavn alene *h Fornavn(e) *k Fulde fornavn(e) *e Romertal *f Tilføjelse *c Fødselsår *å Feltnummerator (analysenummer) Felt 770 anvendes til navne på personlige ophav, der er opslagselement for forfatteranalyser (til fysisk uselvstændige afsnit). Men feltet bruges også som sekundært opslagselement for titelanalyser. Felt 770 anvendes sammen med felt 795, hvor afsnittets titel skal inddateres. EKSEMPLER: *å1 *a Prokof ev *h Sergej *å2 *a Dukas *h Paul *å1 *a Symfoni nr. 1, D-dur, opus 25 *c Klassisk symfoni *ø Bernstein *å2 *a Troldmandens lærling *ø Bernstein Alle wrd, wfo, wpe a, h, e, f, c lfo, lpe REX - Formathåndbog, version

165 Analytisk titel G *a Analytisk titel G *b Rest af analytisk titel eller alternativ titel *æ Identificerende ophavsangivelse (periodika) *ø Identificerende tilføjelse til titlen G *c Undertitel og anden titelinformation G *u Tilnavn som værket er almindelig kendt under G *v Uddragstitel G *e Ophavsangivelse, primær G *f Ophavsangivelse, sekundær *k Medlemmer af en gruppe G *l Spilletid (musik- og lydoptagelser) G *p Paralleltitel G *q Parallel numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion G *r Paralleltitel på supplement eller sektion G *s Parallel undertitel og anden parallel titelinformation G *t Parallel ophavsangivelse G *z ISRC (musikoptagelser) *å Feltnummerator (analysenummer) Felt 795 anvendes til analytiske titler, både med og uden ophav. *a kan ved musikværker indeholde en uniform titel. *c kan ved musikværker indeholde standardiseret undertitel I delfelt *u inddateres et tilnavn, som værket i delfelt *a også er almindelig kendt under. *z indeholder den enkelte optagelses ISRC (International Standard Recording Code) EKSEMPLER: *a Heavy metal 6 *a Mudhoney *a Interstellar overdrive *a Robot love *a Like a virgin *a The king *a Opal inquest *a The ballad of bow evil *a Slow and fast *a Heavy metal *å 1 *a Bizet *h Georges *å2 *a Adam *h Adolphe *å1 *a Carmen (Hier an dem Herzen true geboren) *l 3:44 min. *e Den Tyske Statsoperas Orkester, Berlin *e dirigent: Fritz Zweig *ø Rosvænge *å2 *a Postillonen I Lonjumeau (Freunde, vernehmet die Geschichte) *l 3:59 min. *e Den Tyske Statsoperas Orkester, Berlin *e dirigent: Frieder Weissmann *ø Rosvænge *a Kantate nr. 147 *u Herz und Mund und Tat und Leben REX - Formathåndbog, version

166 Alle wrd, a, b, c, p, s, ø, u, v, r wti, lti, lht e, f, k, t wfo, wpe z nr REX - Formathåndbog, version

167 Seriebiindførsel under titel *a Seriens hovedtitel *æ Identificerende ophavsangivelse (periodika) *ø Tilføjelse til seriens titel *n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion *o Sektionstitel G *v Seriens nummerering og datering *z Seriens ISSN Feltet anvendes til serietitel i kontrolleret (eller lokal) form, der afviger fra materialets form eller eventuelt ikke findes i materialet. Seriebetegnelse i materialets form inddateres i felt 440. Brugen af delfelt *æ svarer til brugen af delfelt *æ i felt 245. EKSEMPLER: *a Skriftserien Danske herregårde *a Danske herregårde *a Papers on languages and intercultural studies *a Arbejdspapirer *æ Institut for Sprog og Internationale Kulturstudier, Aalborg Universitetscenter Alle wrd, wti v wnr z nr REX - Formathåndbog, version

168 Lokaliseringsoplysninger til elektronisk materiale 0 1 Kortsamlingen. Til visning af thumbnails i oversigtsformatet G *a Navn på værtsmaskine, incl. domænenavn (Host name) G *b IP-adresse eller telefonnummer (Access number) G *c Oplysning om komprimering (Compression information) G *d Sti (Path) G *f Filnavn (Electronic name) *h Brugernavn på maskinen (processor of request) G *i Ordre, knyttet til brugernavnet (Instruction) *j Transmissionshastighed (BPS) *k Password (Password) *l Brugerkode (Logon / Login) G *m Navn på kontaktperson eller adresse (Contact for access assistance) *n Værts postadresse (Name of location of host in *a) *o Operativsystem (Operating system) *p Portnavn (Port) *q Filoverførselsmodus (File transfer mode) *r Bitmønster (Settings) G *s Filstørrelse (File size) G *t Terminalemulering (Terminal emulation) G *u URI (Uniform Resource Identifier) G *v Åbningstid (Hours access method available) WID-nummer på post fra andet bibliotek (Record control number) G *x Intern note (Non public note) G *y Tekst til link (Link text) G *z Note (Public note) *2 Protokol (Access method) *3 Specifikation af partielt materiale (Materials specified) Felt 856 anvendes til oplysning om lokalisering af elektronisk materiale, publiceret via netværk. Feltet indeholder oplysning om, hvor det elektroniske materiale findes eller hvorfra, det er tilgængeligt Note om adgangsmåde uden URL eller PURL inddateres i felt 501. De mest anvendte delfelter er *u, *z og *3 Det anbefales som minimum at anvende delfelt*u. *b indeholder en numerisk IP-adresse, hvis det er en Internet ressource, og et telefonnummer, hvis adgangen sker gennem en telefonforbindelse. *c. Hvis filen er komprimeret, oplyses i delfelt *c om hvilket program, der skal anvendes til udpakning. et kan gentages, hvis der bruges 2 eller flere programmer, og det sidste nævnes først. *f kan gentages, hvis en logisk fil er blevet opdelt og lagret under forskellige navne, men sammen danner en intellektual enhed. I alle andre tilfælde skal en fil, der kan findes under to eller flere forskellige filnavne, have et felt felt 856 for hvert navn. *f anvendes også til navnet på et elektronisk dokument REX - Formathåndbog, version

169 eller en elektronisk konference. *j anvendes til angivelse af laveste og højeste antal bits per sekund for datatransmission. Der sættes bindestreg imellem de to angivelser, og hvis kun den ene bringes, sættes bindestreg henholdsvis efter og foran. *k anvendes til generelle passwords. Eventuelle instruktioner vedr. password anbringes i delfelt *z. *m anvendes til navnet på en kontaktperson hos værten i delfelt *a. I delfelt *s inddateres størrelsen af filen, som den ligger under det i *f anførte filnavn. Omfanget udtrykkes normalt i bytes. Hvis filnavnet er gentaget, kan *s også gentages, og det inddateres da umiddelbart efter det *f, som det knytter sig til. Filomfang oplyses ikke ved elektroniske tidsskrifter, fordi feltet drejer sig om selve tidsskriftet, ikke de enkelte numre. *t anvendes kun, når *2 indeholder betegnelsen remote. *z, som er en note til brugerne, anvendes foran *u til en indledende tekst. *z kan også anvendes til en almindelig note til publikum. *u anvendes til angivelse af en identifikation af ressourcen. *u vil typisk blive anvendt til angivelse af en URL eller PURL (PURL foretrækkes frem for URL), men andre identifikationssystemer kan anvendes.. *y anvendes til angivelse af tekst, der i WWW-applikationer ønskes gjort klikbar frem for en URL i delfelt *u. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u, linket skal pege på. *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på. I tilfælde af flere parvise forekomster af URL og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet frem for at gentage sekvenser af delfelt *u *y. *2 indeholder et protokolnavn eller lignende, der definerer, hvorledes oplysningerne i resten af delfelterne skal anvendes. *2 kan ikke gentages. Hvis der er mere end en adgangsmåde til materialet, gentages feltet. Der er defineret en række standardbetegnelser for de mest anvendte protokoller. *3 anvendes, hvis oplysningerne kun gælder en del af materialet. Se også 247 *u og 248 *u. EKSEMPLER: *u *u *u *z Læs værket online *u REX - Formathåndbog, version

170 ********************************************************** Alle www ********************************************************** REX - Formathåndbog, version

171 860 Tidligere titel (kun periodika) 0 0 Fortsættelse af: 0 1 Delvis fortsættelse af: 0 3 Udskilt fra: 0 4 Sammenlægning af:..., og: Heri indgået: 0 7 Heri delvis indgået *i Indledende tekst G *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen G *g Periodeangivelse *& Opstillingssignatur, Identifikationsnummer/Internt acc. Nummer G *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Hvis et periodikum er fortsat under en anden titel, inddateres oplysninger om den tidligere titel i felt 860. I posten for den tidligere titel inddateres de modsvarende oplysninger i felt 861 erne *t, *g og *z er kun gentagelige, hvis 2. indikator har værdien 4, 6 eller 7. *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmare i kommentarerne til felt 856. EKSEMPLER: *a Theorists in translation *e The Institute of Mediaeval Music *t Musical theorists in translation *& mut-mu. mut *a *a Danske møbler *t DMI bladet *z *t Nyt om møbler *z Alle wrd, wti u www z nr REX - Formathåndbog, version

172 861 Senere titel (kun periodika) 0 0 Fortsættes som: 0 1 Fortsættes delvis som: 0 2 Fortsættes under tidligere titel: 0 3 Herfra udskilt: 0 4 Sammenlagt med:..., til: 0 5 Opdelt i:..., og: Indgået i: 0 7 Delvis indgået i: *i Indledende tekst G *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen G *g Periodeangivelse *& Opstillingssignatur, Identifikationsnummer/Interne acc. Nummer G *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Hvis et periodikum fortsætter med en ny titel, inddateres oplysninger om den nye titel i felt 861. I posten for den nye titel inddateres de modsvarende oplysninger i felt 860. erne *t, *g og *z er kun gentagelige, hvis 2. indikator har værdien 3,4 eller 5. *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmare i kommentarerne til felt 856. EKSEMPLER: *a < < The > > national geographic magazine *t < < The > > national geographic *a Meddelelser om Grønland *t Meddelelser om Grønland. Bioscience *t Meddelelser om Grønland. Geoscience *t Meddelelser om Grønland. Man and society Alle wrd, wti u www z nr REX - Formathåndbog, version

173 863 Udgivet sammen med/som del af (kun periodika) 0 0 Udgivet sammen med: 0 1 Hermed udgivet: 0 2 Udgivet som del af: *i Indledende tekst G *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen *g Periodeangivelse G *z ISSN *& Opstillingssignatur G *u URL G *y Tekst til link Anvendes til oplysninger om et periodikum, som det registrerede periodikum er udgivet sammen med eller er en del af. *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmare i kommentarerne til felt 856. EKSEMPLER: *a *a Arbejdsgiveren *t Statistikken *g *z x *t Statistikken. Arbejderløn *g *z *t Statistikken. Funktionærløn *g *z x *a *a Synge, spille, danse *t Samklang *z Alle wrd, wti u www z nr REX - Formathåndbog, version

174 Udgave i andet medium (kun periodika) *i Indledende tekst G *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen *g Periodeangivelse G *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Hvis det registrerede periodikum også er udgivet i et andet medium, inddateres oplysningerne herom i felt 865. *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856. EKSEMPLER: *a *a Dansk økonomisk bibliografi *i Også på Cd-rom *t Magnus *g *z *a *a Magnus *i Også i papirform *t Dansk økonomisk bibliografi *z *t Biblioteksvejviser *z *t Kraks fonds- og legatvejviser *z *t Kraks blå bog *z *t Status *z Alle wrd, wti z nr REX - Formathåndbog, version

175 Udgave på originalsprog (kun periodika) *i Indledende tekst *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen *g Periodeangivelse *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Ved registrering af et periodikum, der er en oversættelse af et tidligere udgivet periodikum, inddateres oplysningerne om originalen i felt 866. *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmare i kommentarerne til felt 856. Afdelinger der har valgt at anvende de almene notefelter i stedet for periodikarelationsfelterne, inddaterer oplysningerne om udgaven på originalsproget i felt 241 og felt 502. EKSEMPEL: *a x *a Soviet radiochemistry *t Radiochimija *z Alle wrd, wti z nr REX - Formathåndbog, version

176 Hovedudgave på andet sprog og/eller andet indhold (kun periodika) *i Indledende tekst *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen *g Periodeangivelse G *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Anvendes ved registrering af en underordnet udgave af et periodikum, der adskiller sig fra hovedudgaven i sprog og/eller indhold. I hovedudgavens post inddateres de modsvarende oplysninger i felt 868. *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmare i kommentarerne til felt 856. EKSEMPEL: *a *a SIPRI årbogen *t < < The > > arms race and arms control *z Alle wrd, wti z nr REX - Formathåndbog, version

177 Udgaver på andre sprog og/eller med ændret indhold (kun periodika) *i Indledende tekst *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen *g Periodeangivelse G *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Anvendes ved registrering af en overordnet udgave til oplysning om den eller de underordnede udgave(r). I den underordnede udgaves post inddateres de modsvarende oplysninger i felt 867. Desuden anvendes felt 868 til oplysning om andre udgaver, der er udgivet parallelt med den registrerede (se Katalogiseringsregler 12/7.B7h) *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmare i kommentarerne til felt 856. EKSEMPEL: *a *a Grønlands landstings forhandlinger *t Kalaallit nunaanni inatsisartut ataatsimiissutaat *z Alle wrd, wti z nr REX - Formathåndbog, version

178 Hovedpublikation til supplement (kun periodika) *i Indledende tekst *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen *g Periodeangivelse G *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Når et periodikum er supplement til et andet periodikum, inddateres oplysningerne om hovedpublikationen i felt 870. I hovedpublikationens post inddateres de modsvarende oplysninger i felt 871. *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmare i kommentarerne til felt 856. EKSEMPLER: *a *a Acta psychiatrica Scandinavica *o Supplementum *t Acta psychiatrica Scandinavica *z x *a *aopuscula Graecolatina *c tillæg til Museum Tusculanum *t Museum Tusculanum *z Alle wrd, wti u www z nr REX - Formathåndbog, version

179 Supplement til hovedpublikation (kun periodika) *i Indledende tekst *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen *g Periodeangivelse G *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Når det registrerede periodikum har et supplement, som er registreret i en selvstændig post, inddateres oplysningerne om supplementet i felt 871. I supplementets post inddateres de modsvarende oplysninger i felt 870. *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856. EKSEMPLER: *a x *a Acta psychiatrica Scandinavica *t Acta psychiatrica Scandinavica. Supplementum *z *a *a Museum Tusculanum *t Opuscula Graecolatina *z Alle wrd, wti u www z nr REX - Formathåndbog, version

180 Hovedserie (kun periodika) *i Indledende tekst *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen *g Periodeangivelse *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Anvendes kun, hvis hovedserien ikke er inddateret i felt 440 eller 840, f.eks. når det registrerede periodikum kun tilhører serien i en del af sin udgivelsesperiode. Underserie: En serie i en serie, dvs. en serie der altid forekommer sammen med en anden, som regel mere omfattende serie, som der er en del af. Underseriens titel kan være afhængig eller uafhængig af hovedseriens titel. Underserie og hovedserie har som regel hver sin nummerering. *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856. EKSEMPEL: *a Arbeidsmarked og arbeidsmarkedpolitikk i Norden *t NU *g *z *t NAUT-rapport *z x Alle wrd, wti z nr REX - Formathåndbog, version

181 Underserie (kun periodika) *i Indledende tekst *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen *g Periodeangivelse *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Underserie: En serie i en serie, dvs. en serie der altid forekommer sammen med en anden, som regel mere omfattende serie, som der er en del af. Underseriens titel kan være afhængig eller uafhængig af hovedseriens titel. Underserie og hovedserie har som regel hver sin nummerering. I underseriens post inddateres de modsvarende oplysninger om hovedserien i felt 873, hvis oplysningerne ikke er inddateret som seriebetegnelse i felt 440 eller 840 i disse poster. *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmare i kommentarerne til felt 856. EKSEMPEL: *a NU *t Arbeidsmarked og arbeidsmarkedpolitikk i Norden Alle wrd, wti z nr REX - Formathåndbog, version

182 Andre relationer (kun periodika) *i Indledende tekst *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen *g Periodeangivelse *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Hvis det registrerede periodikum har en relation til et andet periodikum, og denne relation ikke er defineret i et af de øvrige relationsfelter, inddateres oplysningerne i felt 879. *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmare i kommentarerne til felt 856. EKSEMPEL: *a Månedsskrift for praktisk lægegerning *i Særtryk heraf i *t Arkiv for praktisk lægegerning *z Alle wrd, wti z nr REX - Formathåndbog, version

183 Bibliotekets beholdning af et periodikum (formateret) *y Bibliotekssignatur *a Overordnet nummerering (ISSN Danmark) *v Bindbetegnelse G *b Første bind G *p Parallel bindnummerering til første bind G *c Sidste bind G *q Parallel bindnummerering til sidste bind G *d Første år G *r Publikationsår, der afviger fra dækningsår for første bind G *e Sidste år G *t Publikationsår, der afviger fra dækningsår for sidste bind *f Opstilling / adgang *g for fuldstændighed 1 = ukomplet *s Lokal status *m Note til uddybning af fuldstændighedskode G *n Lokal note vedr. beholdning eller enkelte eksemplarer *o Note om begrænset opbevaring *x Eksemplaridentifikation (KIP) Alternativt kan felt 580 anvendes. I base dnl anvendes den første indikator således, at den i tidsskriftbeholdninger før 1970 er 0, mens den i beholdninger 1971 ff er 1 Felt 980 gentages for hver ny sekvens. erne *b, *c, *d, *e, *g og *o er kompatible med den nordisk/baltiske samkatalog NOSP s beholdningsformat. *a anvendes til overordnet nummerering som betegnelsen for en ny række, serie etc. som angivet i publikationen (jvf. Katalogiseringsreglerne 2/12.3G1) *f kan ved registrering af elektroniske tidsskrifter anvendes til angivelse af andre forhold vedr. adgang til materialet, f. eks. licensaftaler. Eksempel: *a Ny række *b 1- *d et kan også anvendes ved inddatering af flere forskellige beholdningsangivelser i samme titel Eksempel: *a Tätigkeitsbericht und Neuerwerbungen *æ Bayerischer Nationalmuzeum *a Tätigkeitsbericht *d *a Neuerwerbungen *d REX - Formathåndbog, version

184 *b og *c. Bindnummerering angives normalt som hele bind. Er der brug for angivelse på flere niveauer, f. eks. hvis beholdningen starter midt i et bind, anvendes kolon (:) som skilletegn til første underliggende niveau, semikolon (;) til næste Eksempler: *b 1:16 [= Bd. 1, nr. 16] *b 1:16;2 [= Bd. 1, nr. 16, del 2] Dobbeltbind angives med skråstreg (/) Eksempel: *b 2/3- Der sættes bindestreg mellem første og sidste bind, og efter første bind, hvis abonnementet stadig er løbende. Bindestregen inddateres i delfelt *b Eksempler: *b 1- *c *b 1:16- *d og *e. Datering. Både første og sidste år inddateres med alle 4 cifre. Hvis der er mere end én datering i materialet, vælges årstallet efter følgende prioritering: Dækningsår Udgivelsesår Copyrightår Produktionsår Dækningsåret må ikke inddateres som bindnummerering i delfelt *b og *c. Hvis man ønsker at inddatere både dækningsår og udgivelsesår, må det ske på følgende måde: Eksempel: *d *r Dobbeltårstal angives med skråstreg (/) og 4 cifre på hver side af skråstregen Eksempel: *d 1982/1983- Der sættes bindestreg mellem første og sidste år, og efter første år, hvis abonnementet stadig er løbende. Bindestregen inddateres i delfelt *d Eksempler: *d *e 1989 REX - Formathåndbog, version

185 *d *d 1982/1983- Er der brug for angivelse på flere niveauer, f. eks. hvis beholdningen starter midt i en årgang bruges kolon (:) som skilletegn Eksempel: *d 1987:okt.- [= Oktober 1987-] *g. for fuldstændighed inddateres kun, hvis det pågældende periodikum er ukomplet. Det er bibliotekets eget skøn, om det vil betegne beholdningen som komplet eller ukomplet. Hvis f. eks. den ældre del af beholdningen er ukomplet, mens den nyere del vides at være komplet, kan man inddatere beholdningen i flere sekvenser Eksempel: *b 1- *c 19 *d *e 1969 *g *b 20- *d *m. Note til uddybning af fuldstændighedskoden. I dette delfelt kan der gøres nærmere rede for, hvori ufuldstændigheden består. Eksempler: *m Spredte numre mangler i de ældre årgange *m 6:8, 13:2 og 17:4-17:7 haves ikke *s. Lokal status. Oplysning om at et periodikum er opsagt, inddateres således: *s Opsagt *o Note om begrænset opbevaring. *o erstatter *b, *c, *d og *e, hvis biblioteket kun opbevarer et begrænset antal bind/årgange. Det anbefales at anvende denne formulering: *o Løbende årg *o Løbende årg. + 2 etc. * f wop, lop s wpi * REX - Formathåndbog, version

186 999 Opdate Feltet anvendes udelukkende af IT-afdelingen i forbindelse med masserettelser og deres opdatering i PRIMO EKSEMPEL: ***** Ingen ***** REX - Formathåndbog, version

187 B Lokaliseringskode G *a Postens ejer (logisk base) Her inddateres en bogstavskode (postens ejer / logisk base). Feltet er ikke obligatorisk i poster oprettet i Det Kongelige Biblioteks logiske baser n angives altid med store bogstaver I nye poster i KGL03, oprettet efter KUBIS-konsolideringen, anvendes filialkoden som lokaliseringskode (fx B01 00 *a SAMOK) Det Kongelige Bibliotek: DBB (Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek) DHB (Dansk historisk bibliografi) DJB (Dansk juridisk bibliografi) DNL (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek) DPG (Dania polyglotta) DSB (Dansk sociologisk bibliografi) FLR (Fløjlskatalogen) KTB (Det Kongelige Teaters programartikler) BHS (Boghistoriske Salinger) DRA (Dramatisk Bibliotek) KBB (Billedsamlingen) KBH (Håndskriftafdelingen) KBU (Udenlandske Afdeling) KBD (Danske Afdeling) KBI (KIP) KBJ (Judaistisk Samling) KBK (Kortsamlingen) OAA (Orientalsk Samling.) UBF (UB Fiolstræde) UBA (UB Amager) SPE (Hum. specialer KB Amager) FON (Fonogrammer) KBM (Musikafdelingen) MAN (Musikmanuskripter) MSC (RISM) ORK (Orkesterkatalogen) NET (Hjemmesider med information om og link til Det Kgl. Biblioteks digitaliserede samlinger; E- samlingsbeskrivelser) 01 [etc.] (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek til specialformål) Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek: BIO (LIFE) Det Farmaceutiske Fakulteksbibliotek FAR (FARMA) REX - Formathåndbog, version

188 Det Teologiske Fakultetsbibliotek TEO (Teologiske institutter og Center for Afrikastudier. Bibliotekerne) Det Juridiske Fakultetsbibliotek JUR (Jura) Det Humanistiske Fakultet: HAA (Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Afdeling for Almen og Anvendt Sprogvidenskab. Biblioteket) HAE (Saxo-Instituttet. Afdeling for Arkæologi og Etnologi. Biblioteket) HAR (Nordisk Forskningsinstitut. Arnamagnæansk Afdeling. Biblioteket) HAS (Tværkulturelle og Regionale Studier Sprog, Religion og Samfund. Asienstudier. Instituttet. Biblioteket) HCN (Tværkulturelle og Regionale Studier Sprog, Religion og Samfund. Carsten Niebuhr Afdelingen. Biblioteket) HDD (Nordisk Forskningsinstitut. Afdeling for Dansk Dialektforskning. Biblioteket) HEL (Saxo-Instituttet. Afdeling for Græsk og Latin. Elementarkursus i Græsk og Latin. Biblioteket) HEN (Engelsk, Germansk og Romansk. Engelsk Afdeling. Biblioteket) HFM (Medier, Erkendelse og Formidling. Afdelingen for Film og Medievidenskab. Biblioteket) HFP (Medier, Erkendelse og Formidling. Afdeling for Filosofi, Pædagogik og Retorik. Biblioteket) HGL (Saxo-Instituttet. Afdeling for Græsk og Latin. Biblioteket) HHI (Saxo-Instituttet. Afdeling for Historie. Biblioteket) HKU (Kunst- og Kulturvidenskab. Afdeling for Kunsthistorie. Biblioteket) HLT (Kunst- og Kulturvidenskab. Afdeling for Litteraturvidenskab og Moderne Kultur. Biblioteket) HMU (Institut for Musikvidenskab. Biblioteket) HNA (Nordisk Forskningsinstitut. Afdeling for Navneforskning. Biblioteket) HNF (Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Afdeling for Nordisk Filologi. Finsk Biblioteket) HNG (Tværkulturelle og Regionale Studier Sprog, Religion og Samfund. Afdeling for Nygræsk og Latin. Biblioteket) HNM (Tværkulturelle og Regionale Studier Sprog, Religion og Samfund. Afdeling for Minoritetsstudier. Biblioteket) HNO (Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Afdeling for Nordisk Filologi. Biblioteket) HRE (Tværkulturelle og Regionale Studier Sprog, Religion og Samfund. Afdeling for Religionshistorie. Biblioteket) HRO (Engelsk, Germansk og Romansk. Romansk Afdeling. Biblioteket) HSL (Tværkulturelle og Regionale Studier Sprog, Religion og Samfund. Afdeling for Slavisk og Østeuropa. Biblioteket) HTE (Kunst- og Kulturvidenskab. Afdeling for Dans og Teatervidenskab. Biblioteket) HTN (Engelsk, Germansk og Romansk. Tysk og Nederlandsk Afdeling. Biblioteket) Det Naturvidenskabelige Fakultet: GEI (Geografisk Institut) GMU (Geologisk Museum. Biblioteket) IFI (Institut for Idræt) MAT (Matematisk Institut) DAT (Datalogisk Institut) AFG (Niels Bohr Instituttet) MOL (Biologisk Institut) BOT (Botanisk Centralbibliotek) REX - Formathåndbog, version

189 ZM (Zoologisk Museum) Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: HPS (Institut for Psykologi. Biblioteket) SAN (Institut for Antropologi. Biblioteket) SOE (Økonomisk Institut. Biblioteket) SSO (Sociologisk Institut. Biblioteket) SST (Institut for Statskundskab. Biblioteket) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: PAN (Panum) IFS (Institut for Folkesundhedsvidenskab) MHM (Medicinsk Museion) a wbh REX - Formathåndbog, version

190 M96 Midlertidigt opstillingsfelt 0 0 Bogen endnu ikke flyttet, feltet fremvises ikke 0 1 Bogen flyttet, feltet fremvises som opstillingsfelt *x Eksemplarnummer/Antal eksemplarer *g Adresse Slotsholmen Amager Fiolstræde Fjernmagasin *f Underadresse Information Håndbogssamling Udlånssamling på åbne hylder Internt håndbibliotek: fagbetegnelse Nærmagasin Nærmagasin: centerbetegnelse Boxmagasin Gammel Læsesal Læsesal Øst Læsesal Vest Center for Musik Center for Orientalia og Judaica Center for Manuskripter og Boghistorie Center for Kort og Billeder Rigssamling Informationsvagt *a Opstillingssignatur YZH Gomb EKU MMT Japa URT Shak 42 Temp QD 63 Jens MCC LZG ZPB Powi US8-K1787 Jour Zeit *b Note eller tilføjelse til opstilling f.eks.: årg. 1985ff fremlagt *d Accessionsnummer OBS! Brugen af feltet ved nykatalogiseringer ophørt 2005 I stedet anbringes opstillingsoplysningerne i Beholdningsklienten, hvorfra de automatisk hentes ved fremvisning af de bibliografiske poster i Søgeklienten, på WWW-grænsefladen og i PRIMO. REX - Formathåndbog, version

191 EKSEMPLER: M96 01 *g Slotsholmen *f Læsesal Vest *a YZYW Lafo M96 01 *x Eks. 1 *g Fjernmagasin *a Per M96 01 *x Eks. 2 *g Fiolstræde *f Rigssamling *a Rigs VI *b 1986/1987 bortkommet **************************************************** Alle wop, lop a wkl g, e, f l96 **************************************************** REX - Formathåndbog, version

192 BAS Basekode OBS! Feltet har ingen indikatorer og ingen delfelter Feltet er obligatorisk. BAS-feltet indeholder koden for den logiske base, og skrives altid med små bogstaver. Hvis den fysiske base rummer flere logiske baser, benyttes koden for den givne logiske base. BAS-feltet danner - sammen med felt *a - UID-feltet, som bl.a. bruges til udtræk af poster til DANBIB. EKSEMPLER: B01 00 *a KBJ BAS kbj (OJA, Judaistisk Samling) (kbj er en logisk base i KGL01) B01 00 *a MUS BAS ork (MA, Orkesterkatalogen) (ork er en logisk base i MUS01) B01 00 *a GRB BAS grb (Grundtvig Biblioteket) (GRB01 er ikke opdelt i flere logiske baser) Fortegnelse over basekoder: se Bilag 8 Ingen wbk REX - Formathåndbog, version

193 LKR Link *a linktype *n note *y år *v bind *i hæfte *b systemnummer *l bibliotek/base Bruges til link mellem bibliografiske poster (PAR) og link fra en bibliografisk post til beholdningen i en anden post (ITM). I LKR-felter med PAR i *a skal det være det bibliografiske systemnummer, der står i *b I LKR-felter med ITM i *a skal det være det administrative systemnummer, der står i *b Systemnummeret skal være på ni cifre. Når nummeret i beholdningsmodulet er kortere, suppleres det med det nødvendige antal foranstillede nuller EKSEMPEL: LKR *a PAR *b *n mellem 2. og 3. udgave LKR *a PAR *b *n mellem trykt og elektronisk post LKR *a ITM *y 1987 *v 272 *b *l KGL50 ***** Ingen ***** REX - Formathåndbog, version

194 NHL Udtræk til nyhedsliste OBS! Feltet har ingen indikatorer og ingen delfelter Indhold er måned og år for katalogisering af en publikation. Bliver brugt til at udtrække nye bøger til nyhedslister. EKSEMPEL: NHL 0708 ***** Ingen nhl ***** REX - Formathåndbog, version

195 OPE OBS! Feltet har ingen indikatorer og ingen delfelter Indhold er det år, posten bliver oprettet. Bliver brugt til statistik. EKSEMPEL: OPE 08 ***** ingen wope ***** REX - Formathåndbog, version

196 SNR Systemnummer fra oprindelig base OBS! Feltet har ingen indikatorer og ingen delfelter EKSEMPEL: SNR (LIFE) ***** Ingen ***** REX - Formathåndbog, version

197 CAT Proces felt *a Login *c ååååmmdd *l Fysisk base *h Tidspunkt OBS! Feltet med indhold i delfelterne indsættes automatisk Feltet har ingen indikatorer Alle wpi REX - Formathåndbog, version

198 UID Unic identifier *a Unic identifier OBS! Feltet dannes automatisk af indholdet af *a + indholdet af BAS Feltet har ingen indikatorer a uid REX - Formathåndbog, version

199 PST Expand af beholdningsoplysninger OBS! Feltet, med indhold i delfelt, indsættes automatisk b, 4, 5 wfi, wop e wst REX - Formathåndbog, version

200 SBL Expand af filialkode OBS! Feltet, med indhold i delfelt, indsættes automatisk Ingen REX - Formathåndbog, version

201 LOC Expand af opstilling i beholdningsoplysninger OBS! Feltet, med indhold i delfelt, indsættes automatisk h wkl, wop, lop b, 1 wfi, wop c, 2 waf, wop REX - Formathåndbog, version

202 STS Expand af processtatus OBS! Feltet, med indhold i delfelt, indsættes automatisk a wst REX - Formathåndbog, version

203 AVA Tilgængelighed i PRIMO OBS! Feltet med indhold i delfelterne indsættes automatisk Feltet har ingen indikatorer Feltet er et expand af PST-feltet. Anvendes til at angive lånemulighed i PRIMO ***** Ingen ***** REX - Formathåndbog, version

204 K01-K24 r oversat til klartekst *a n oversat til klartekst OBS! Feltet, med indhold i delfeltet, indsættes automatisk K01 Genereres fra 008 *b K02 Genereres fra 008 *l K03 Genereres fra 008 *f K04 Genereres fra 008 *e K05 Genereres fra 008 *d K06 Genereres fra 008 *g K07 Genereres fra 041 *a K08 Genereres fra 041 *b K09 Genereres fra 041 *c K10 Genereres fra 041 *d K11 Genereres fra 008 *k K12 Genereres fra 008 *j K13 Genereres fra 008 *t K14 Genereres fra 008 *s K15 Genereres fra 004 *a K16 Genereres fra 008 *v K17 Genereres fra 008 *u K18 Genereres fra 009 *a K19 Genereres fra 009 *g K22 Genereres fra 008 *h K24 Genereres fra STS *a Felt K01 K02 K05 K06 K07 K08 K09 K10 K11 K12 K13 K15 K17 K18 wud wsp wma wma wsp wos wos wsp wma wma wma wma war wma REX - Formathåndbog, version

205 K19 wma K22 wma K24 wma, wst REX - Formathåndbog, version

206 AUTORITETSPOSTER I REX KGL10 bruges til oprettelse af autoritetsposter på ophav og serier. KGL12 bruges af LIFE til autoritetsposter på emner. De bibliografiske poster bliver beriget med felter fra de tilhørende autoritetsposter (fra KGL12) ved overførsel til REX (Primo). Oprette autoritetsposter: Før du begynder: Husk altid at gå op under Fil, Baser og vælge KGL10 KGL10 er autoritetsbasen. Når man laver autoritetsposter skal de opdateres til denne base. Dette er meget vigtigt, da man kan komme til at sende poster til de forkerte baser. Når du katalogiserer normalt igen. Husk at ændre base igen. Vi laver tre slags autoritetsposter: ophav, serier og klassifikationskoder. erne er de samme som i de bibliografiske poster. Den autoriserede form placeres altid i: 1XX 100: ophav 140: serie 188: klassifikation Den form, som der henvises fra kommes altid i: 4XX 400: variant af ophav 440: Variant af serie 488: Variant af klassifikation Se også henvisninger laves med: 5XX 500: se også ophav 540: se også serie 588: se også klassifikation Eksempel på forfatterrelation: 100 $$a Hess Thaysen $$Jørn Christian $$c $$a Thaysen $$h Jørn Christian Hess $$c Eksempler på serierelation: 140 $$a Solid mechanics and its applications 440 $$a SMIA 140 $$a Berichte zur Polar- und Meeresforschung 440 $$a Reports on polar and marine research REX - Formathåndbog, version

207 Vær opmærksom på, at termerne i 100, 140 og 488 skal være fuldstændig identiske med termerne i den bibliografiske post. D.v.s. 100 skal svare 100% til 700, 440 skal svare 100% til 140 og 088 skal svare 100% til 188. Store bogstaver SKAL være store bogstaver. Svarer de ikke til hinanden så sker der ikke nogen linkning mellem sætningsregisteret og autoritetsposten. Fra Aleph version 16 sker der et automatisk check af om 4XX-felter er entydige. Hvis indholdet af et nyt 4XX-felt er identisk med et 4XX-felt eller et 1XX-felt i en anden autoritetspost bliver indholdet af det aktuelle 1XX-felt tilføjet 4XX-feltet i delfelt 7. I disse tilfælde vil autoritetsposten ikke kunne ændre indførslen i den bibliografiske poster. Hvis de skal rettes, må man rette dem manuelt. Husk at bruge <<>> i autoritetsposterne på Mc/Mac, aa/å-navnene. 100 $$a Rathbone-McCuan $$h Eloise 400 $$a <<McCuan=MacCuan >> $$h Eloise Rathbone- Hvis vi laver autoritetsposter hvor Nationalbibliotekets poster er involveret, vælges Nationalbibliotekets registrering som autoritativ form, også selvom der er en mere fuldstændig form. På udenlandske materialer vælges altid den fuldstændige form. Lav maskeposter analog til de bibliografiske poster. De laves samme sted og kan nås på samme måde med ctrl e Søgning efter autoritetsposter: I gui en skal du også skifte til basen kgl10, før du kan søge i autoritetsposterne. I kat-klienten kan du komme ind til autoritetsposterne ved at bruge ctrl F3 Man har f. eks. indtastet/eller står i feltet med serien: NEM publikasjon. Tryk da ctrl F3 og man kommer så ind og kan ved at klikke på ikoner se posterne. Søger du i KGL01/REX kan du kun se henvisningerne fra den ikke vedtagne navneform. Termen markeres og icon Henv. bliver klikbar. Hver gang vi kører registre om, skal link mellem autoritetsposterne og registrene genetableres. EKSEMPEL på post FMT AU LDR -----nz n CAT $$a $$b $$c $$l DNL10 $$h 2046 CAT $$a CONV14 $$b 00 $$c $$l dnl10 $$h $$a Solid mechanics and its applications 440 $$a SMIA n d SYS REX - Formathåndbog, version

208 REX - Formathåndbog, version

209 BILAG BILAG 1 r for landenavne (DS/ISO 3166:1994, 2. udg.) Internationale korporationer Forskellige udgivelseslande vp Ukendt udgivelsesland Abessinien, se Etiopien Afghanistan Albanien Algeriet Amerikansk Samoa Amerikanske Oversøiske Øer, Mindre Andorra Angola Anguilla Antarktis Antigua og Barbuda Antiller, hollandske, se: Nederlandske Antiller Arabien, Saudi-, se: Saudi-Arabien Argentina Armenien Aruba Aserbajdsjan Australien Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Barbuda, se: Antigua og Barbuda Belgien Belize Benin (tidl. Dahomey) Bermuda Bhutan Bolivia Bosnien-Hercegovina Botswana Bouvet Øen Brasilien Britiske Territorium i Det Indiske Ocean Britiske Jomfruøer, se: Jomfruøerne, Britiske ic xx et af al dz as um ad ao ai aq ag ar am aw az au bs bh bd bb be bz bj bm bt bo ba bw bv br io Brunei Bulgarien Burkina Faso (tidl. Øvre Volta) Burma, se: Myanmar Burundi Cabo Verde, se: Kap Verde Caicosøerne, se: Turks- og Caicosøerne Cambodja Cameroun Canada Cape Verde, se: Kap Verde Caymanøerne Centralafrikanske Republik Ceylon, se: Sri Lanka Chad, se: Tchad Chile Christmas Island, Australian Cocos (Keeling) Islands, se: Kokosøerne Colombia Comorerne Congo (Brazzaville) Cookøerne ck Costa Rica Côte d Ivoire, se: Elfenbenskysten Cuba Cypern Dahomey, se: Benin Danmark Djibouti Dominica Dominikanske Republik Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten England, se: Storbritannien Equatorial Guinea, se: Ækvatorialguinea Eritrea Estland Etiopien Falkland Øerne (Malvinas) Fiji Filippinerne Finland Formosa, se: Taiwan Forenede Arabiske Emirater Forenede Stater, se USA Frankrig Fransk Guyana Fransk Polynesien Franske Territorier, Sydlige Futuna Øerne, se: Wallis- og Futunaøerne Færøerne Gabon Gambia Georgien REX - Formathåndbog, version bn bg bf bi kh cm ca ky cf cl cx co km cg cr cu cy dk dj dm do ec eg sv ci er ee et fk fj ph fi ae fr gf pf tf fo ga gm ge

210 Ghana Gibraltar Gilbert Islands, se: Kiribati Grenada Grenadinerne, se: St.Vincent og Grenadinerne Grækenland Grønland Guadeloupe Guam Guatemala Guiana, fransk, se: Fransk Guyana Guinea Ginea-Bissau Guinea (Ækvatorialguinea), se: Ækvatorialguinea Guyana Guyana, Fransk, se: Fransk Guyana Haiti Heard- og McDonald-øerne Holland Hollandske Antiller, se: Nederlandske Antiller Honduras Hongkong Hviderusland (Belarus) Indien Indonesien id Internationale korporationer Irak Iran (tidl. Persien) Irland Island Israel Italien Jamaica Jan Mayen, se: Svalbard og Jan Mayen Japan Jomfruøerne, Amerikanske Jomfruøerne, Britiske Jordan Jugoslavien Juleøen, se: Christmas Island, Australian Kamerun, se: Cameroun Kampuchea, se: Cambodja Kap Verde cv Kasakhstan Kenya Kina Kirgisistan Kiribati (tidl. Gilbert Islands) Kokosøerne Komorerne, se: Comorerne Korea (nord) Korea (syd) Kroatien gh gi gd gr gl gp gu gt gn gw gy ht hm nl hn hk by in ic iq ir ie is il it jm jp vi vg jo yu kz ke cn ki cc kp kr hr kg Kuwait Laos Lesotho Letland Libanon Liberia Libyen Liechtenstein Litauen Luxembourg Macau McDonald-øerne, se: Heard- og McDonald-øerne Madagascar Makedonien Malawi (tidl. Nyassaland) Malaysia Maldiverne Mali Malta Malvinas, se: Falkland Øerne Marokko Marshalløerne Martinique Mauretanien Mauritius Mayotte Mexico Mikronesien Mindre Amerikanske Oversøiske Øer, se: Amerikanske Oversøiske Øer, Mindre Miqueleon, se: Saint Pierre og Miqueleon Mocambique se: Mozambique Moldova Monaco Mongoliet Montenegro, se: Serbien og Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar (tidl. Burma) Namibia Nauru Nederlandske Antiller Nepal Nevis, se: St. Christopher og Nevis New se også: Ny New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Nordkorea Nordmarianerne Norfolk Island Norge Ny Caledonien kw la ls lv lb lr ly li lt lu mo mg mk mw my mv ml mt ma mh mq mr mu yt mx fm md mc mn ms mz mm na nr an np nz ni ne ng nu kp mp nf no nc REX - Formathåndbog, version

211 Ny Hebriderne, se: Vanuatu Oman om Pakistan pk Palau pw Panama pa Papua Ny Guinea pg Paraguay py Persien, se: Iran Peru pe Philippinerne, se: Filippinerne Pitcairn pn Polen pl Polynesien, fransk, se: Fransk Polynesien Portugal pt Portugisisk Timor, se: Østtimor Puerto Rico pr Qatar qa Réunion re Rumænien ro Rusland ru Rwanda rw Saint Pierre og Miqueleon pm Salomonøerne sb Salvador, El, se: El Salvador Samoa ws Samoa, amerikansk, se: Amerikansk Samoa San Marino sm Sankt se også: St. Sankt Helena sh Sao Tomé og Principe st Saudi-Arabien sa Schweiz, se: Svejts Senegal sn Serbien og Montenegro yu Seychellerne sc Siam, se: Thailand Sierra Leone sl Singapore sg Slovakiet sk Slovenien si Somalia so South Georgia og De Sydlige Sandwichøer gs Sovjetunionen, se under de enkelte stater (su anvendes ikke mere) Spanien es Spansk Sahara, se: Vestsahara Sri Lanka (tidl. Ceylon) lk St. Christopher og Nevis kn St. Helena, se: Sankt Helena St. Kitts og Nevis, se: St. Christopher og Nevis St. Lucia lc St. Pierre et Miquelon, se: Saint Pierre og Miqueleon St. Vincent og Grenadinerne vc Storbritannien gb Sudan sd Surinam sr Svalbard og Jan Mayen sj Svejts ch Sverige se Swaziland sz Sydafrika za Sydkorea kr Sydlige Franske Territorier, se: Franske Territorier, Sydlige Sydlige Sandwichøer, se: South Georgia og De Sydlige Sandwichøer Syrien sy Tadsjikistan tj Tahiti se: Franske Territorier, Sydlige Taiwan (tidl. Formosa) tw Tanzania tz Tchad td Thailand (tidl. Siam) th Timor, Øst- tp Tjekkiet cz Tobago, se: Trinidad og Tobago Togo tg Tokelau tk Tonga to Trinidad og Tobago tt Tunesien tn Turkmenistan tm Turks og Caicosøerne tc Tuvalu tv Tyrkiet tr Tyskland de (koden dd (DDR) anvendes ikke mere) Uganda ug Ukraine ua Ungarn hu Uruguay uy USA us Usbekistan uz USSR., se under de enkelte stater Vanuatu (tidl. Ny Hebriderne) vu Vatikanstaten va Venezuela ve Vestindiske øer (britiske), se: Jomfruøerne, Britiske Vestindiske øer (U.S.A.), se: Jomfruøerne, Amerikanske Vestsahara (tidl. Spansk Sahara) eh Vietnam vn Wallis og Futuna Øerne wf Yemen ye Zaïre zr Zambia (tidl. Nord Rhodesia) zm Zimbabwe (tidl. Syd Rhodesia) zw Ægypten, se: Egypten REX - Formathåndbog, version

212 Ækvatorialguinea Ætiopien, se: Etiopien Østrig Østtimor (tidl. Portugisisk Timor) Øvre Volta, se: Burkina Faso Landenavne ordnet efter koder: ad ae af ag ai al am an ao aq ar as at au aw az ba bb bd be bf bg bh bi bj bm bn bo br bs bt bv bw by bz ca cc cf cg ch ci ck cl cm cn co Andorra Forenede Arabiske Emirater Afghanistan Antigua og Barbuda Anguilla Albanien Armenien Nederlanske Antiller Angola Antarktis Argentina Amerikansk Samoa Østrig Australien Aruba Aserbajdsjan Bosnien-Hercegovina Barbados Bangladesh Belgien Burkina Faso Bulgarien Bahrein Burundi Benin Bermuda Brunei Bolivia Brasilien Bahamas Bhutan Bouvetøen Botswana Hviderusland (Belarus) Belize Canada Kokosøerne Centralafrikanske Republik Congo (Brazzaville) Svejts Elfenbenskysten Cookøerne Chile Cameroun Kina Colombia gq at tp cr cu cv cx cy cz de dj dk dm do dz ec ee eg eh er es et fi fj fk fm fo fr ga gb gd ge gf gh gi gl gm gn gp gq gr gs gt gu gw gy hk hm hn hr ht hu id ie il in io Costa Rica Cuba Kap Verde Christmas Island, Australien Cypern Tjekkiet Tyskland Djibouti Danmark Dominica Dominikanske Republik Algeriet Ecuador Estland Egypten Vestsahara Eritrea Spanien Etiopien Finland Fiji Falklandsøerne (Malvinas) Mikronesien Færøerne Frankrig Gabon Storbritannien Grenada Georgien Fransk Guyana Ghana Gibraltar Grønland Gambia Guinea Guadeloupe Ækvatorialguinea Grækenland South Georgia og De Sydlige Sandwichøer Guatemala Guam Guinea-Bissau Guyana Hongkong Heard- og McDonaldøerne Honduras Kroatien Haiti Ungarn Indonesien Irland Israel Indien Britiske Territorium i Det Indiske Ocean REX - Formathåndbog, version

213 iq ir is it jm jo jp ke kg kh ki km kn kp kr kw ky kz la lb lc li lk lr ls lt lu lv ly ma mc md mg mh mk ml mm mn mo mp mq mr ms mt mu mv mw mx my mz na nc ne nf ng ni Irak nl Holland Iran no Norge Island np Nepal Italien nr Nauru Jamaica nu Niue Jordan nz New Zealand Japan om Oman Kenya pa Panama Kirgisistan pe Peru Cambodja pf Fransk Polynesien Kiribati pg Papua Ny Guinea Comorerne ph Filippinerne St. Christopher og Nevis pk Pakistan Nordkorea pl Polen Sydkorea pm Saint Pierre et Miquelon Kuwait pn Pitcairn Caymanøerne pr Puerto Rico Kasakhstan pt Portugal Laos pw Palau Libanon py Paraguay St. Lucia qa Qatar Liechtenstein re réunion Sri Lanka ro Rumænien Liberia ru Rusland Lesotho rw Rwanda Litauen sa Saudi-Arabien Luxembourg sb Salomonøerne Letland sc Seychellerne Libyen sd Sudan Marokko se Sverige Monaco sg Singaport Moldova sh Sankt Helena Madagaskar si Slovenien Marshalløerne sj Svalbard og Jan Mayen Makedonien sk Slovakiet Mali sl Sierra Leone Myanmar sm San Marino Mongoliet sn Senegal Macao so Somalia Nordmarianerne sr Surinam Martinique st Sao tomé og Principe Mauretanien sv El Salvador Montserrat sy Syrien Malta sz Swaziland Mauritius tc Turks- og Caicosøerne Maldiverne td Tchad Malawi tf Franske Territorier, Sydlige Mexico tg Togo Malaysia th Thailand Mozambique tj Tadsjikistan Namibia tk Tokelau Ny Caledonien tm Turkmenistan Niger tn Tunesien Norfolk Island to Tonga Nigeria tp Østtimor Nicaragua tr Tyrkiet REX - Formathåndbog, version

214 tt tv tw tz ua ug um us uy uz va vc ve vg vi vn vu wf ws ye yt yu za zm zr zw Trinidad og Tobago Tuvalu Taiwan Tanzania Ukraine Uganda Amerikanske Oversøiske Øer, Mindre USA Uruguay Usbekistan Vatikanstaten St. Vincent og Grenadinerne Venezuela Jomfruøerne, Britiske Jomfruøerne, Amerikanske Vietnam Vanuatu Wallis- og Futunaøerne Samoa Yemen Mayotte Serbien og Montenegro Sydafrika Zambia Zaïre Zimbabwe REX - Formathåndbog, version

215 BILAG 2 r for sprog (ISO 639-2/B:1998: Codes for the representation of names of languages. Part 2: Alpha-3 code) Opdateret 22. september Flere sprog mul (mutiple languages) n mul anvendes, når der er flere sprog, og de enkelte sprog ikke skal specificeres. Bemærk, at tidligere koder mis (forskellige tekster på hver sit sprog) og mul (samme tekst på flere sprog) er slået sammen til mul Sproget kan ikke bestemmes und (undeter-mined) n und anvendes i de tilfælde, hvor en sprogkode er obligatorisk, men hvor sproget ikke kan identificeres. Abkhazian abk Achinesisk ace Acholi, se: Acoli Acoli ach Adangme ada Afar aar Afrihili afh Afrikaans afr Afrikanske sprog syd for Sahara (øvrige) ssa Afro-asiatiske sprog (øvrige) afa Akan aka Akkadisk akk Albansk alb Aleutiske sprog ale Algonkiske sprog alg Aljamia ajm Altaic (Øvrige), se Tyrkisk-tatariske sprog (øvrige) Amarinya, se: Amharisk Amharisk amh Angelsaksisk ang Anglo-normannisk, se: Romanske sprog (øvrige) Annamitisk, se: Vietnamesisk Anzanitisk, se: Elamitisk Apache sprog apa Arabisk ara Aramæisk arc Arapaho arp Araukansk arn Arawak arw Armensk arm Armorisk, se: Bretonsk Asante, se: Niger-Congo sprog (øvrige) Aserbajdsjansk aze Ashanti, se: Niger-Congo sprog (øvrige) Assamesisk asm Assyrisk-Babylonsk, se: Akkadisk Athapascan sprog ath Australske sprog aus Austronesiske (øvrige), se: Malajo-polynesiske sprog (øvrige) Avarisk ava Avestisk ave Awadhi awa Aymará aym Azerbajdkansk, se: Aserbajdsjansk Aztekisk, se: Nahuatl Balinesisk ban Baltiske sprog (øvrige) bat Baluchi bal Bamana, se: Bambara Bambara bam Bamileke sprog bai Banda bad Bantu (øvrige) bnt Basa bas Basjkirsk bak Baskisk baq Batak btk Bedja, se: Beja Beja bej Bemba bem Bengali ben Berberiske sprog ber Bhojpuri bho Bihari bih Bikol bik Biluchi, se: Baluchi Bini bin Bishári, se: Beja Bislama bis Blackfoot, se: Siksika Bosnisk bos REX - Formathåndbog, version

216 Braj Bretonsk Buginesisk Bulgarsk Bulgarsk, Old, se: Kirkeslavisk Buriat Burmansk, se: Burmesisk Burmesisk Bushman, se: Afrikanske sprog syd for Sahara (øvrige) Bøhmisk, se: Tjekkisk Caddo Caraibisk, se: Caribisk Caribisk Castilliansk, se: Spansk Catalansk, Valenciansk Cebuano Centralamerikanske indianske sprog (øvrige), se: Mellemamerikanske indianske sprog (øvrige) Chagatai Chamik sprog Chamorro Chechen, se: Tjetjensk Cherokee Cheyenne Chibcha Chinook Chipewyan Chippewa, se: Ojibwa Choctaw Chorti, se: Maya sprog Chuukese CiNyanja, se: Nyanja Cornisk Corsikansk, se: Korsikansk Cree Creek, se: Muskogee Cuvasisk, se: Tjuvasisk Czekisk, se: Tjekkisk Dakota Dansk Dayak Delaware Denca, se: Dinka Devanagari (alfabet), se: Sanskrit Dinka Divehi Dogri Dogrib Dravidiske sprog (øvrige) Duala Dyula Dzongkha Efik Egyptisk bra bre bug bul bua bur cad car cat ceb chg cmc cha chr chy chb chn chp cho chk cor cre dak dan day del din div doi dgr dra dua dyu dzo efi egy Ekajuk Elamitisk Engelsk Engelsk, Middel- (ca ) Engelsk, Old- (ca , se: Angelsaksisk Erse, se: Irsk Esperanto Estisk Etiopisk, se: Geez Ewe Ewondo Fang Fanti Farsi, se: Persisk Fijian Filippinske sprog (øvrige) Finsk Finsk-ugriske sprog (øvrige) Flamsk, se: Hollandsk Fon Fransk Fransk, Middel- (ca ) Fransk, Old- (ca ) Frisisk Friulian Fulah Færøsk Fønikisk Ga Galla, se: Oromo Gallegan Gammelnorsk, se: Islandsk, Old- Ganda, se: Luganda Gayo Gbaya Geez Georgisk Germanske sprog (øvrige) Gilbertesisk Gondi Gorontalo Gotisk Grebo Grusisk, se: Georgisk Gruzinsk, se: Georgisk Græsk Græsk, Old- (til 1453) Grønlandsk, se: Kalaallisut Guarani Guerzé, se: Kpelle Gujarati Gwich in Gælisk (irsk), se: Irsk Gælisk (skotsk) Haida eka elx eng enm epo est ewe ewo fan fat fij phi fin fiu fon fre frm fro fry fur ful fao phn gaa REX - Formathåndbog, version glg gay gba gez geo gem gil gon gor got grb gre grc grn guj gwi gla hai

217 Hausa Hawaiiansk Hebraisk Hebræisk, se: Hebraisk Herero Hiligaynon Himachali Hindi Hindustani (arabisk), se: Urdu Hindustani (Nagari), se: Hindi Hiri Motu Hittitisk Hmong Hollandsk Hollandsk (ca ) Hottentot, se: Afrikanske sprog syd for Sahara (øvrige) Hupa Hviderussisk Iai, se: Malajo-polynesiske (øvrige) Iban Ijo Igbo Iloko Indiske sprog (øvrige) inc Indoeuropæiske sprog (øvrige) Indonesisk Interlingua Interlingue Inuktitut Inupiaq Iranske sprog (øvrige) ira Irokesiske sprog Irsk Irsk, Middel- ( ) Irsk, Old- (til 900) Isi-Xosa, se: Xhosa Islandsk Islandsk, Old- Italiensk Japansk (bruges også for beslægtede japanske sprog og dialekter) Javanesisk Javanesisk, Old-, se: Malajo-polynesiske sprog (øvrige) Javansk, se: Javanesisk Jiddisch Jødisk-arabisk Jødisk-persisk Jødisk-spansk, se: Ladino Kabyle Kachin Kaffer, se: Xhosa Kalaallisut Kaldæisk, se: Aramæisk hau haw heb her hil him hin hmo hit hmn dut dum hup bel iba ijo ibo ilo ine ind iku ipk iro gle mga sga ice non ita jpn jav yid jrb jpr kab kac kal ina ile Kamba Kannada, se: Kannaresisk Kannaresisk Kanuri Karakalpakisk Karen Karibisk, se: Caribisk Kasakhisk Kashmiri Kastiliansk, se: Spansk Katalansk, se: Catalansk Kaukasiske sprog (øvrige) Kawi Kazakisk, se: Kasakhisk Kechua Keltiske sprog (øvrige) Kewa, se: Papua-australske sprog (øvrige) Khasi Khmer Khoisan (øvrige) Khotanesisk Kikuyu Kimbundu Kinesisk Kinyarwanda Kirgisisk Kirkeslavisk Kirundi, se: Rundi Komi Kongo Konkani Koptisk Koreansk (bruges også for beslægtede koreanske sprog og dialekter) Korsikansk Kosraean Kpelle Kreolsk og Pidgin (øvrige) Kreolsk og Pidgin, baseret på engelsk (øvrige) Kreolsk og Pidgin, baseret på fransk (øvrige) Kreolsk og Pidgin, baseret på portugisisk (øvrige) Kroatisk Kru Kuanyama Kumyk Kunstsprog (øvrige) Kurdisk Kurukh Kušitiske, se: Kusjitiske sprog (øvrige) Kusjitiske sprog (øvrige) Kutenai Ladin se: Rætoromansk kam kan kau kaa kar kaz kas cau kaw que cel kha khm khi kho kik kmb chi kin kir chu kom kon kok cop kor cos kos kpe crp REX - Formathåndbog, version cpe cpf cpp scr kro kua kum art kur kru cus kut

218 Ladino Lahnda Lamba Laotisk Latin Lettisk Letzeburgesch Lezghian Lingala Litauisk Lolo, se: Mongo Lozi Luba-Katanga Luba-Lulua Luganda Luiseño Lunda Luo (Kenya og Tanzania) Lushai Madurese Magahi Magyarisk, se: Ungarsk Maithili Makasar Makedonsk Malagasy Malajisk Malajo-polynesiske sprog (øvrige) Malayalam Maltesisk Mandar Mandingo Manipuri Manobo sprog Manx Maori Marathi Mari Marshall Marwari Masai Mashona, se: Shona Maya sprog Mbundu, se: Umbundu Mellemamerikanske indianske sprog (øvrige) Mende Micmac Milanesisk, se: Italiensk Minangkabau Miscellaneous (øvrige) (diverse sprog, som ikke har selvstændig kode) Mohawk Moldovisk Mole se: Mossi lad lah lam lao lat lav ltz lez lin lit loz lub lua lug lui lun luo lus mad mag mai mak mac mlg may map mal mlt mdr man mni mno glv mao mar chm mah mwr mas myn cai men mic min mis moh mol Mon-khmer (øvrige) Mongo Mongolsk Moré se: Mossi Mossi Munda (øvrige) Muskogee Nahuatl Nandi, se: Afrikanske sprog syd for Sahara (øvrige) Nauru Navaho Ndebele, Nord Ndebele, Syd Ndongo Nederlandsk, se: Hollandsk Nepalesisk nep Newari Nez Percé, se: Nordamerikanske indianske sprog (øvrige) Nguna se: Malajo-polynesiske (øvrige) Nias Niger-Congo sprog (øvrige) Nilo-Saharian, se Afrikanske sprog syd for Sahara Niuean Nordamerikanske indianske sprog (øvrige) Norrønt sprog, se: Islandsk, Old- Norsk Nubiske sprog Nyamwezi Nyanja Nyankole Nyoro sprog Nzima Occitansk (efter 1500) Ojibwa Old-, se: det følgende ord Orija Oromo Osage Osmannisk ( ) Ossetisk Ostjakisk, se: Selkupisk Oto, se: Otomi sprog Otomi sprog Pahlavi Pali Paluansk Pampanga Pangasinan Panjabi Panjabi (vest-), se: Lahnda Papiamento Papua-australske sprog (øvrige) mkh lol mon mos mun mus nah nau nav nde nbl ndo new REX - Formathåndbog, version nia nic niu nai nor nub nym nya nyn nyo nzi oci oji ori orm osa ota oss oto pal pli pau pam pag pan pap paa

219 Pashto Persisk Persisk, Middel-, se: Pahlavi Persisk, Old- (ca f.k.) Pidgin, se: Kreolsk og Pidgin Pilipino, se: Tagalog Polsk Ponape Portugisisk Prakrit sprog Provencalsk (før 1500) Punjabi, se: Panjabi Pushto, se: Pashto Quechua, se: Kechua Rajasthani Rapanui Rarotongan Rhætoromansk, se: Rætoromansk Romanske sprog (øvrige) Romani Rumænsk Rundi Russisk Russisk, Old-, se: Slaviske sprog (øvrige) Rætoromansk Saka, se: Khotanesisk Salishan sprog Samaritansk Sami sprog Samoansk Samojediske, se: Selkupisk Sandawe Sango Sanskrit Santali Sardinsk Sasak SeChuana se: Tswana Sefardisk, se: Ladino Selkupisk Semitiske sprog (øvrige) Serbisk Serer Sesotho, se: Sotho, Syd- Sesuto, se: Sotho, Syd- Shan Shona Siamesisk, se: Thai Sidamo Siksika Sindhi Singalesisk Sino-tibetanske sprog (øvrige) Siouan sprog Skotsk Skotsk gælisk, se: Gælisk (skotsk) pus per peo pol pon por pra pro raj rap rar roa rom rum run rus roh sal sam smi smo sad sag san sat srd sas sel sem scc srr shn sna sid bla snd sin sit sio sco Slave (Athapascan) den Slaviske sprog (øvrige) sla Slovakisk slo Slovensk slv Sogdiansk sog Somalisk som Songe son Sorbiske sprog, se: Vendiske sprog Sotho, Nord- nso Sotho, Syd- sot Spansk spa Sudan-sprog, se: Niger-Congo sprog (øvrige) Sukuma suk Sumerisk sux Sudanesisk sun Susisk, se: Elamitisk Susu sus Svensk swe Svensk, Old- se: Germanske sprog (øvrige) Swahili swa Swati ssw Sydamerikanske indianske sprog (øvrige) sai Syrisk syr Tagalog tgl Tahitiansk tah Tai (øvrige) tai Tajik tgk Tamashek tmh Tamilsk tam Tatarisk tat Telugu tel Temne tem Tereno ter Tetum tet Thai tha Tibetansk tib Tigré tig Tigrinja tir Timne, se: Temne Tivi tiv Tjekkisk cze Tjetjensk che Tjuvasjisk chv Tlingit tli Tok Pisin tpi Tokelau tkl Tonga (Nyasa) tog Tonga (Tongaøerne) ton Tsimshisk tsi Tsonga tso Tswana tsn Tumbuka tum Turkmensk tuk Tuvalu tvl Tuvinian tyv REX - Formathåndbog, version

220 Twi Tyrkisk Tyrkisk-tatariske sprog (øvrige) Tysk Tysk, Middelhøj- (ca ) Tysk, Oldhøj- (ca ) Ugaritisk Uigurisk Ukrainsk Umbundu Ungarsk Urdu Usbekisk Uzbekisk, se: Usbekisk Vai Valenciansk, se: Catalansk Venda Vendiske sprog Vietnamesisk Volapük Votisk Wakashan sprog Walamo Walisisk Waray Washo Wolof Xhosa Yakut Yao Yap Yoruba Yupik sprog Zande Zapotec Zenaga Zhuang Zulu Zuni Ægyptisk, se: Egyptisk Æthiopisk, se: Ethiopisk Sprog ordnet efter kode: aar abk ace ach ada afa afh afr aka Afar Abkhazian Achinesisk Acoli Adangme Afro-asiatiske sprog (øverige) Afrihili Afrikaans Akan twi tur tut ger gmh goh uga uig ukr umb hun urd uzb vai ven wen vie vol vot wak wal wel war was wol xho sah yao yap yor ypk znd zap zen zha zul zun akk alb ale alg amh ang apa ara arc arm arn arp art arw asm ath aus ava ave awa aym aze bad bai bak bal bam ban baq bas bat bej bel bem ben ber bho bih bik bin bis bla bnt bos bra bre btk bua bug bul bur cad cai car cat Akkadisk Albansk Aleutiske sprog Algonkiske sprog Amharisk Angelsaksisk Apache sprog Arabisk Aramæisk Armensk Araukansk Arapaho Kunstsprog (øvrige) Arawak Assamesisk Athapascan sprog Australske sprog Avarisk Avestisk Awadhi Aymará Aserbajdsjansk Banda Bamileke sprog Bajkiesk Baluchi Bambara Balinesisk Baskisk Basa Baltiske sprog (øvrige) Beja Hviderussisk Bemba Bengali Berberiske sprog Bhojpuri Bihari Bikol Bini Bislama Siksika Bantu (øvrige) Bosnisk Braj Bretonsk Batak Buriat Buginesisk Bulgarsk Burmesisk Caddo Mellemamerikanske indianske sprog (øvrige) Caribisk Catalansk, Valenciansk REX - Formathåndbog, version

221 cau Kaukasiske sprog (øvrige) fan Fang ceb Cebuano fao Færøsk cel Keltiske sprog (øvrige) fat Fanti cha Chamorro fij Fijian chb Chibcha fin Finsk che Tjetjensk fiu Finsk-ugriske sprog (øvrige) chg Chagatai fon Fon chi Kinesisk fre Fransk chk Chuukese frm Fransk, Middel- (ca ) chm Mari fro Fransk, Old- (ca ) chn Chinook fry Frisisk cho Choctaw ful Fulah chp Chipewyan fur Friulian chr Cherokee gaa Ga chu Kirkeslavisk gay Gayo chv Tjuvasisk gba Gbaya chy Cheyenne gem Germanske sprog (øvrige) cmc Chamik sprog geo Georgisk cop Koptisk ger Tysk cor Cornisk gez Geez cos Korsikansk gil Gilbertesisk cpe Kreolsk og Pidgin, baseret på gla Gælisk (skotsk) engelsk (øvrige) gle Irsk cpf Kreolsk og Pidgin, baseret på glg Gallegan fransk (øvrige) glv Manx cpp Kreolsk og Pidgin, baseret på gmh Tysk, Middelhøj- (ca ) protugisisk (øverige) goh Tysk, Oldhøj- (ca ) cre Cree gon Gondi crp Kreolsk og Pidgin (øvrige) gor Gorontalo cus Kusjitiske sprog (øvrige) got Gotisk cze Tjekkisk grb Grebo dak Dakota grc Græsk, Old- (til 1453) dan Dansk gre Græsk day Dayak grn Guarani del Delaware guj Gujarati den Slave (Athapascan) gwi Gwich in dgr Dogrib hai Haida din Dinka hau Hausa div Divehi haw Hawaiiansk doi Dogri heb Hebraisk dra Dravidiske sprog (øvrige) her Herero dua Duala hil Hiligaynon dum Hollandsk (ca ) him Himachali dut Hollandsk hin Hindi dyu Dyula hit Hittitisk dzo Dzongkha hmn Hmong efi Efik hmo Hiri Motu egy Egyptisk hun Ungarsk eka Ekajuk hup Hupa elx Elamitisk iba Iban eng Engelsk ibo Igbo enm Engelsk, Middel- (ca ) ice Islandsk epo Esperanto ijo Ijo est Estisk iku Inuktitut ewe Ewe ile Interlingue ewo Ewondo ilo Iloko REX - Formathåndbog, version

222 ina inc ind ine ipk ira iro ita jav jpn jpr jrb kaa kab kac kal kam kan kar kas kau kaw kaz kha khi khm kho kik kin kir kmb kok kom kon kor kos kpe kro kru kua kum kur kut lad lah lam lao lat lav lez lin lit lol loz ltz lua Interlingua lub Luba-Katanga Indiske sprog (øvrige) lug Luganda Indonesisk lui Luiseño Indoeuropæiske sprog (øvrige) lun Lunda Inupiaq luo Luo (Kenya og Tanzania) Iranske sprog (øvrige) lus Lushai Irokesiske sprog mac Makedonsk Italiensk mad Madurese Javenesisk mag Magahi Japansk mah Marshall Jødisk-persisk mai Maithili Jødisk-arabisk mak Makasar Karakalpakisk mal Malayalam Kabyle man Mandingo Kachin mao Maori Kalaallisut map Malajo-polynesiske sprog (øvrige) Kamba mar Marathi Kannaresisk mas Masai Karen may Malajisk Kashmiri mdr Mandar Kanuri men Mende Kawi mga Irsk, Middel- ( ) Kasakhisk mic Micmac Khasi min Minangkabau Khoisan (øvrige) mis Miscellaneous (øvrige) Khmer mkh Mon-khmer (øvrige) Khotanesisk mlg Malagasy Kikuyu mlt Maltesisk Kinyarwanda mni Manipuri Kirgisisk mno Manobo sprog Kimbundu moh Mohawk Konkani mol Moldovisk Komi mon Mongolsk Kongo mos Mossi Koreansk mul Flere sprog Kosraean mun Munda (øvrige) Kpelle mus Muskogee Kru mwr Marwari Kurukh myn Maya sprog Kuanyama nah Nahuatl Kumyk nai Nordamerikanske indianske Kurdisk sprog (øvrige) Kutenai nau Nauru Ladino nav Navaho Lahnda nbl Ndebele, Syd Lamba ned Ndebele, Nord Laotisk ndo Ndonga Latin nep Nepalesisk Lettisk new Newari Lezghian nia Nias Lingala nic Niger-Congo sprog (øvrige) Litauisk niu Niuean Mongo non Islandsk, Old- Lozi nor Norsk Letzeburgesch nso Sotho, Nord Luba-Lulua nub Nubiske sprog REX - Formathåndbog, version

223 nya Nyanja sga Irsk, Old- (indtil 900) nym Nyamwezi shn Shan nyn Nyankole sid Sidamo nyo Nyoro sprog sin Singalesisk nzi Nzima sio Siouan sprog oci Occitansk (efter 1500) sit Sino-tibetanske sprog (øvrige) oji Ojibwa sla Slaviske sprog (øvrige) ori Orija slo Slovakisk orm Oromo slv Slovensk osa Osage smi Sami sprog oss Ossetisk smo Samoansk ota Osmannisk ( ) sna Shona oto Otomi sprog snd Sindhi paa Papua-australske sprog (øvrige) snk Soninke pag Pangasinan sog Sogdiansk pal Pahlavi som Somalisk pam Pampanga son Songe pan Panjabi sot Sotho, Syd pap Papiamento spa Spansk pau Paluansk srd Sardinsk peo Persisk, Old- (ca f.kr.) srr Serer per Persisk ssa Afrikanske sprog syf for phi Filippinske sprog (øvrige) Sahara (øvrige) phn Fønikisk ssw Swati pli Pali suk Sukuma pol Polsk sun Sundanesisk pon Ponape sus Susu por Portugisisk sux Sumerisk pra Prakit sprog swa Swahili pro Provencalsk (før 1500) swe Svensk pus Pashto syr Syrisk que Kechua tah Tahitiansk raj Rajasthani tai Tai (øvrige) rap Rapanui tam Tamilsk rar Rarotongan tat Tatarisk roa Romanske sprog (øvrige) tel Telugu roh Rætoromansk tem Temne rom Romani ter Tereno rum Rumænsk tet Tetum run Rundi tgk Tajik rus Russisk tgl Tagalog sad Sandawe tha Thai sag Sango tib Tibetansk sah Yakut tig Tigré sai Sydamerikanske indianske tir Tigrinja sprog (øvrige) tiv Tivi sal Salishan sprog tkl Tokelau sam Samaritansk tli Tlingit san Sanskrit tmh Tamashek sas Sasak tog Tonga (Nyasa) sat Santali ton Tonga (Tongaøerne) scc Serbisk tpi Tok Pisin sco Skotsk tsi Tsimshisk scr Kroatisk tsn Tswana sel Selkupisk tso Tsonga sem Semitiske sprog (øvrige) tuk Turkmensk REX - Formathåndbog, version

224 tum tur tut tvl twi tyv uga uig ukr umb und urd uzb vai ven vie vol vot wak wal war was wel wen wol xho yao yap yid yor ypk zap zen zha znd zul zun Tumbuka Tyrkisk Tyrkisk-tatariske sprog (øvrige) Tuvalu Twi Tuvinian Ugaritisk Uigurisk Ukrainsk Umbundu Sproget kan ikke bestemmes Urdu Usbekisk Vai Venda Vietnamesisk Volapük Votisk Wakashan sprog Walamo Waray Washo Walisisk Vendiske sprog Wolof Xhosa Yao Yap Jiddisch Yoruba Yupik sprog Zapotec Zenega Zhuang Zande Zulu Zuni REX - Formathåndbog, version

225 BILAG 3 Forkortelser Liste over ikke-slaviske forkortelser, som anvendes på KB, på grundlag af ISO Generelt: Der må ikke forkortes i titler. Der bruges samme forkortelse for forskellige grammatiske former af samme ord, f.eks. tavle, tavler = tav. og ord af samme oprindelse, f.eks. redaktion, redigeret = red. De med * mærkede er ud over ISO årgång årgang Abteilung afdeling afgivet aflevering Arbeit Auflage Ausgabe ausgewählt avdeling avdelning avgivet band Band bearbeidet bearbejdet bearbeitet Bearbeitung bearbetat bewerkt bind blad årg. årg. Abt. afd. afg. afl. Arb. Aufl. Ausg. ausgew. avd. avd. avg. bd. Bd. bearb. bearb. bearb. Bearb. bearb. bew. bd. bl. direction director direzione dirigada Druck druk édité edited editie editio edition editor literario editore editura ekdosé eksemplar enlarged erweitert et alii dir. dir. dir. dir. Dr. dr. ed. ed. ed. ed. ed. ed. lit. ed. ed. ekd. eks. enl. erw. et al. fascicle fasc. fascicola fasc. fascicolo fasc. fascicule fasc. fascículo fasc. fasciculus fasc. faszikel fasz. figurer fig. Folge F. forbedret forb. forkortet fork. forøgede forøg. forøket forøk. fortsættelse forts. gedruckt gedr. hæfte h. häfte h. Heft H. hefte h. Herausgeber Hrsg. colaborador colecçao colección collaboration collaboratore collection collezione compilador compilato compiled copyright colab. colec. colec. collab. collab. coll. collez. comp. comp. comp. cop. illustrasjoner ill. illustratie ill. illustration ill. Illustration Ill. illustrationer ill. illustravit ill. illustrazione ill. illusztrálta ill. ilustraçao il. ilustrador il. ilustratia il. REX - Formathåndbog, version

226 impression impr. indbundet indb. oversættelse oversettelse overs. overs. jaargang Jahrgang klasse Klasse jrg. Jg. kl. Kl. portræt printing pseudonym publié publisher portr. print.* pseud. publ. publ. Lieferung medarbeider medarbejder medewerking medvirkning Mitarbeiter Mitwirkung Lfg. medarb. medarb.* medew. medv. Mitarb. Mitw. Neue Folge N. F. Neue Reihe N. R. Neue Serie N. S. new series n. s. noua seria n. s.* nouveau nouv. nouvelle série n. s. nova serie n. s.* nueva serie n. s.* numar nr. number no. numero (italiensk) n. número (sp.+ port) núm. numéro (fransk) no. numerus nr. nummer nr. Nummer Nr. nuova serie n. s. ny följd n. f. ny række n. r.* ny rekke n. r. ny serie n. s.* række r. redactie red. rédaction réd. redactor red. Redakteur Red. redaktör red. redaktør red. redattore red. redigerat red. Reihe R. réimpression réimpr. rekke r. reprinting reprint.* revazut rev. reveduto rev. revidert rev. revidiert rev. revisado rev. revised rev. revisor rev. revue rev. samarbejde samarb. seria ser. serie ser. série sér. Serie Ser. series ser. side s. sine loco s. l. sine nomine s. n.* spalte sp. supplement suppl. översättning omarbeidet omarbejdet omarbetad omgewerkt omslag oplag opplag optryk övers. omarb. omarb. omarb. omgew. omsl. opl. oppl. optr. tausend tavle Teil Theil tome t. tomo t. tomul t. taus. tav. Tl. Thl. tomus t. tradotto trad. REX - Formathåndbog, version

227 REX - Formathåndbog, version traduccion trad. traducere trad. traduit trad. traduzido trad. translated transl. tryckt tr. udarbejdet udarb. udgave udg. udkomme udk.* überarbeitet überarb. Übersetzer Übersetz. Übersetzung Übersetz. übertragen übertr. uitgave uitg. umgearbeitet umgearb. upplaga uppl. utarbeidet utarb. utarbetad utarb. utgave utg. útgáfá utg. verbessert verb. verbeterd verb. vermeerderd verm. vermehrt verm. volum vol. volume vol. volumen vol. volym vol.

228 BILAG 4 Retskrivning Generelt følges den retskrivning, som var gældende for det pågældende sprog, på det tidspunkt, det pågældende materiale blev udgivet. Dansk retsskrivningsreform Korporationsnavne skrives med små bogstaver på: Finsk Fransk Italiensk Norsk Rumænsk Russisk Spansk Svensk med store bogstaver på: Dansk Engelsk Græsk Hollandsk Latin Polsk Tysk Ungarsk Eksempler på store eller små bogstaver: Christianity Christianorum cold war colonial times Communism (das) Dritte Reich Empire romain (the) Enlightenment Eucharist Fascism Federal (i forbindelse med USA) feudalism första världskriget folkekirken Gnosticism (1.) Guerre mondiale (primera) guerra mundial Industrial Revolution islamische Welt (Breughel le) Jeune Judaism mandarin Marxism marxistisch Marxschen medieval Middle Ages migration period Modern English Moyen Age Moyen-Orient alte Ägypten Amérique latine American Civil War ancient Egypt ancient world (the) antique (the) baroque Bibelen biblical British commonwealth affairs British Empire capitalism Catholicism Catholicorum Christian Nazism Negro Negroid Nouveau Testament Oriental (orientaler) oriental (orientalsk) : papers read... Eleventh Summer Meeting... Proche Orient Protestant reformationen Renaissance (fransk og engelsk) Romanesque saint men St. REX - Formathåndbog, version

229 svenska Riksarkivet Svenskekrigene Social Democratic socialism Third World tropical Africa (Second) World War (zweiter) Weltkrieg REX - Formathåndbog, version

230 BILAG 5 Forkortelser for visse lande, staterne i Australien og USA, provinserne i Canada og territorierne i Australien, Canada og USA. Navne som ikke findes i denne liste forkortes ikke. Alabama Alaska Alberta Arizona Arkansas Australian Capital Territory British Columbia California Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Distrito Federal Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Manitoba Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Brunswick New Hampshire New Jersey New Mexico New South Wales New York New Zealand Newfoundland North Carolina Ala. Alaska Alta. Ariz. Ark. A.C.T. B.C. Calif. Colo. Conn. Del. D.C. D.F. Fla. Ga. Hawaii Idaho Ill. Ind. Iowa Kan. Ky. La. Me. Man. Md. Mass. Mich. Minn. Miss. Mo. Mont. Neb. Nev. N.B. N.H. N.J. N.M. N.S.W. N.Y. N.Z. Nfld. N.C. North Dakota Northern Territory Northwest Territories Nova Scotia Ohio Oklahoma Ontario Oregon Pennsylvania Prince Edward Islands Puerto Rico Queensland Rhode Island Saskatchewan South Australia South Carolina South Dakota Tasmania Tennessee Texas United Kingdom United States Utah Vermont Victoria Virgin Island Virginia Washington West Virginia Western Australia Wisconsin Wyoming Yukon Territory N.D. N.T. N.W.T. N.S. Ohio Okla. Ont. Or. Pa. P.E.I. P.R. Qld. R.I. Sask. S. Aust. S.C. S.D. Tas. Tenn. Tex. U.K. U.S. Utah Vt. Vic. V.I. Va. Wash. W. Va. W.A. Wis. Wyo. Yukon REX - Formathåndbog, version

231 BILAG 6 Inddateringskonvention for specialtegn: Inddatering af Aa og aa: <<Neergaard=Neergård>> (søges og scannes med både aa og å) Indledende artikler, som skal overspringes ved alfabetisering: <<Den >> I det omfang specialtegn og accenter findes på tastaturet anvendes disse. Der er flere måder, hvorpå man kan indsætte specialtegn, som ikke findes på det almindelige tastatur: 1) Løst tastatur (Floating Keyboard) Det løse tastatur aktiveres fra menulinien Indstillinger / Aktiver tastatur Klik på det eller de tegn, der ønskes indsat i posten. Herved bliver tegnene automatisk lagret i WINDOWS Clipboard og skal blot indsættes enten med kommandoen Rediger / Sæt ind eller CTRL + v. Tastaturet fjernes igen med kommandoen Rediger / Deaktiver tastatur eller ved at klikke på X-knappen i øverste højre hjørne af tastaturvinduet. Opsætningen af det løse tastatur ligger i klienten under Alephcom\Tab\Keyboard.ini I Alephcom\Tab\Keyboard.txt defineres hvilke tegn, der skal kunne vælges fra de enkelte faneblade udover de, som allerede er defineret. REX - Formathåndbog, version

KB/KUBIS danmarc2 REX FORMATHÅNDBOG

KB/KUBIS danmarc2 REX FORMATHÅNDBOG KB/KUBIS danmarc2 REX FORMATHÅNDBOG grundlagt af Hanne Balslev Version 8 (2014) Revideret af et udvalg Det Kongelige Bibliotek 2014 Henvendelser vedrørende formathåndbogen kan rettes til Udvalget til Samordning

Læs mere

KB/KUBIS danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG

KB/KUBIS danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG KB/KUBIS danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG grundlagt af Hanne Balslev Version 7 (September 2012) Revideret af et udvalg Det Kongelige Bibliotek 2012 Henvendelser vedrørende formathåndbogen kan rettes til Udvalget

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning danmarc2 til DKABM Dato : 2009-08-25 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Senest opdateret 10. juni 2009. DanBib søgekoder oversigt over søgekodehierarkier

Senest opdateret 10. juni 2009. DanBib søgekoder oversigt over søgekodehierarkier Senest opdateret 10. juni 2009 DanBib søgekoder oversigt over søgekodehierarkier Dette dokument viser sammenhængen mellem de søgekoder i DanBib der søger forfatter/ophav, titler, emneord, klassifikation

Læs mere

Specifikation af udtræk fra Dansk Bogfortegnelse til bogproduktionsstatistik

Specifikation af udtræk fra Dansk Bogfortegnelse til bogproduktionsstatistik Specifikation af udtræk fra Dansk Bogfortegnelse til bogproduktionsstatistik Grundlaget for nærværende specifikation er udarbejdet af DBC Dansk BiblioteksCenter efter dialog med daværende Styrelsen for

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien.

Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien. Hvor står hvad i bogen? Om betydningen af informationernes placering i bogen Udgiver: Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: 33 73 33 73 Telefax: 33 73 33 72 E-post: bs@bs.dk Hjemmeside:

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK

VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK 1999 Institut for Videnskabshistorie Ny Munkegade, bygning 521, 8000 Århus C www.ifa.au.dk/ievh/bibliotek/bibliotek.dk.html Bibliotekskontoret: c 8942

Læs mere

Hvad sker der med Praksisreglernes søgeveje ved en konvertering til MARC21?

Hvad sker der med Praksisreglernes søgeveje ved en konvertering til MARC21? Bilag 2: Hvad sker der med Praksisreglernes søgeveje ved en konvertering til MARC21? r, der anvendes i DEF-katalogen, er fremhævet ved gråtoning af rubrikken. A. Enkeltordssøgekoder I kolonne 3 fra venstre

Læs mere

Skabeloner til katalogisering i FBS

Skabeloner til katalogisering i FBS Skabeloner til katalogisering i FBS DBC, 6. april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Skabelontyper... 2 Flerbindsværksskabeloner... 2 2. Hvad gør skabelonerne?... 2 3. Hvilken skabelon skal jeg anvende hvornår?...

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

danmarc2 og MARC21 Felt for felt-sammenligning mellem de to formater Udarbejdet af Henning Midtgaard Hanssen for Biblioteksstyrelsen Version 2.

danmarc2 og MARC21 Felt for felt-sammenligning mellem de to formater Udarbejdet af Henning Midtgaard Hanssen for Biblioteksstyrelsen Version 2. og MARC21 Felt for felt-sammenligning mellem de to formater Udarbejdet af Henning Midtgaard Hanssen for Biblioteksstyrelsen Version 2.1 08-09-2003 2 Indholdsoversigt Forord 3 Indledning MARC21 - formatets

Læs mere

Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil

Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil v. Hanne Hørl Hansen, DBC og redaktør af profilen Temadag om RDA 8. juni 2017 Hvordan bliver det at katalogisere med RDA? Eksempel: Jeg har følgende lydbog der

Læs mere

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX I denne guide kan du læse om hvordan du udfører avancerede søgninger i REX, der er Det Kongelige Biblioteks katalog. De 2 faneblade Når du skal søge i REX skal du først beslutte

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Release Notes til Axiell Arena version 1.5.9

Release Notes til Axiell Arena version 1.5.9 Axiell Arena Release Notes til Axiell Arena version 1.5.9 Dansk tillæg September, 2010 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Portletter... 4 2.1 Udgåede portletter... 4 2.2 Opdaterede portletter... 4 2.2.1 Filtersøgning

Læs mere

Bilag H. Hjælpepostformat. Forord

Bilag H. Hjælpepostformat. Forord Bilag H Hjælpepostformat Forord Hjælpepostformat til danmarc2 er baseret på USMARC, men bearbejdet for danske forhold, så det kan anvendes sammen med danmarc2. Del 1: Navneformer og emneord er udarbejdet

Læs mere

2. Materialevedligeholdelse

2. Materialevedligeholdelse 2. Materialevedligeholdelse Indhold Materialevedligeholdelse... 5 2-2 Spar tid - genbrug data... 5 Minimal registrering - maksimal information... 6 Materialevedligeholdelse i praksis... 7 Menuer og værktøjslinje...

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

Praksisregler for søgeveje

Praksisregler for søgeveje Praksisregler for søgeveje Opsætning af søgeveje og udfoldning af koder under danmarc2 2. udgave Sidst ajourført april 2009. 2 Praksisregler for søgeveje Opsætning af søgeveje og udfoldning af koder under

Læs mere

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder Dansk BiblioteksCenter 2004 ISBN 87-552-2588-8 ISBN 87-552-2588-8 INDHOLD: Resumé Dansk BiblioteksCenters

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For nærmere beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk For at kunne foretage en dataleverance/upload, skal du have den pågældende e-bog klar i formatet PDF eller epub. Ligeledes skal du have

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD)

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD) Museernes Udgravningsdata (MUD) Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin Kravspecifikation og tilbud version 32 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Der har i tidens løb været brugt mange forskellige stempler på UB / UB2 / DNLB (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Læs mere

OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning

OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning Jesper Larsen 1. november 1999 version 2.0 1 Indledning En af følgerne af det nye overordnede web-design der blev indført på instituttet i løbet

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek?

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Slægtsforskernes Bibliotek (DIS Bibliotek) råder over omkring 20.000 bøger og andre værker med relevans for slægtsforskere, såsom slægtstavler, biografier,

Læs mere

Bilag A 50. danzig-møde

Bilag A 50. danzig-møde Bilag A 50. danzig-møde Bilag 2 Bibliografisk Råds møde 24.11.2011 24. oktober 2011 Sagsnr: 2011-025132 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Nedbrydning af silovægge:

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Forskningsdokumentation Guide til Rapportgenerering i CURIS Bind 1: Grundlæggendee rapportering 160 70 140 60 120 50 100 40 80 60 30 40 20 20 10 0 0 Journal

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Rettelser og tilføjelser. 2013

Rettelser og tilføjelser. 2013 Rettelser og tilføjelser. 2013 07 Medier Fra 2006: Nye undergrupper oprettet Før 2006: Pressevæsen Her sættes mediepolitik i alm. og samlede beskrivelser af massemedierne, d.v.s. institutioner og indhold

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Vejledning i danmarc2-formatering af MUSIKALIER. til DANBIB BASE DBCkat. DBC medier

Vejledning i danmarc2-formatering af MUSIKALIER. til DANBIB BASE DBCkat. DBC medier Vejledning i danmarc2-formatering af MUSIKALIER til DANBIB BASE DBCkat DBC medier januar 2006 FORORD Denne vejledning i formatering af musikmaterialer er udarbejdet i marts 1999 og revideret senest i juni

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus

Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus Den nationale databrønd som lokalkatalog - datamodel og konsekvenser Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus Hanne Hørl Hansen, DBC Hvorfor? 98 kommuner i Danmark med folkebiblioteker,

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger

Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger danzig møde 51, bilag B 15. oktober 2012/LEA Kulturstyrelsen Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk Råd København Kulturstyrelsen

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER

danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER VEJLEDNING I danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER TIL DANBIBS BASE DBCkat Version 20100601 1 Oversigt over rettelser/ajourføringer af vejledningen. Version 20100601: Formatvejledningen er udvidet

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

VEJLEDNING. danmarc2- FORMATERING AF AV- MATERIALER OG ELEKTRONISKE MATERIALER I FAST FYSISK FORM. TIL DANBIBS BASE DBCkat

VEJLEDNING. danmarc2- FORMATERING AF AV- MATERIALER OG ELEKTRONISKE MATERIALER I FAST FYSISK FORM. TIL DANBIBS BASE DBCkat VEJLEDNIN I danmarc2- FORMATERIN AF AV- MATERIALER O ELEKTRONISKE MATERIALER I FAST FYSISK FORM TIL DANBIBS BASE DBCkat Version 20060531 Dansk BiblioteksCenter as INDHOLD Forord side 2 Lydoptagelser side

Læs mere

Nordisk. Systematisk oversigt. Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier. 03 Encyklopædier og leksika. 04 Offentlige publikationer

Nordisk. Systematisk oversigt. Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier. 03 Encyklopædier og leksika. 04 Offentlige publikationer Systematisk oversigt Nordisk Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier 03 Encyklopædier og leksika 04 Offentlige publikationer 10 Filosofi i alm. 10.8 Filosofiske skoler og retninger 11 Logik 13 Psykologi

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

KATALOGSØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH

KATALOGSØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH KATALOGSØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune 2000 Adgang til CU s katalog på Internettet kan man få via CU s hjemmeside: www.cu.dk eller følgende

Læs mere

LÆR AT SØGE EFFEKTIVT!

LÆR AT SØGE EFFEKTIVT! LÆR AT SØGE EFFEKTIVT! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2012 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

- beskrivelse af snitflader

- beskrivelse af snitflader - beskrivelse af snitflader 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Ændringer... 3 3. Læsevejledning... 4 4. Tilmeldingslisten... 5 5. Materiale-indlæsningsfilen... 7 6. Fejl- og kvitteringslisterne...

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

Referencer henvisninger, citater, litteraturliste

Referencer henvisninger, citater, litteraturliste Referencer henvisninger, citater, litteraturliste Ergoterapeutuddannelsens praksis - følger APA, American Psychological Association November 2007 Formålet med referencer 1 Litteraturhenvisninger (bibliografiske

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G AXIELL Danmark A/S 2015-10-26 Version 9.11.30 Copyright 2015 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 4 3 Søgning i dokumentationen... 5 4 Menu... 5 4.1 Søgning...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Brugervejledning til Bogportalen.dk

Brugervejledning til Bogportalen.dk Brugervejledning til Bogportalen.dk - oprettelse og ajourføring af produktinformationer Side 1 af 16 Indhold 1. Hvad anvendes bogportalen til?... 3 2. Hvem har adgang til at oprette produkter?... 3 3.

Læs mere

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for registrant Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter kunstgenstande Alle

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder 8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder Indhold Afdelinger - bibliotekets steder... 3 Start af program... 3 Baggrund... 3 Fremgangsmåder... 4 Tilføj afdeling (underafdeling)...

Læs mere

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen Bogbarometret Bogsalget i Danmark 3. kvartal 2004 Bogomsætning med ujævn udvikling, men stadig pil opad helt samme tendens som i 2. kvartal 2004. Skønlitteraturen havde en rekordomsætning i 3. kvartal

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For en generel beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

VEJLEDNING. danmarc2- FORMATERING AF LYDMATERIALER. TIL DANBIBS BASE DBCkat

VEJLEDNING. danmarc2- FORMATERING AF LYDMATERIALER. TIL DANBIBS BASE DBCkat VEJLEDNIN I danmarc2- FORMATERIN AF LYDMATERIALER TIL DANBIBS BASE DBCkat Version 20130312 INDHOLD Forord Lydoptagelse Lydoptagelser (eksempler) Sondringsdata Flerbindsværk Periodica side 3 side 4 side

Læs mere

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod Starthjælp til e-bogs- og bogprojekter via mybod mybod starthjælp Velkommen til mybod! Med din registrering har du fået adgang til alle vigtige funktioner og værktøjer, som du skal bruge for selv at udgive

Læs mere

- Får eks. gymnasier samme brugergrænseflade som PLC? Svar: Ja, men skoleportalen bliver gymnasiernes primære adgangsvej.

- Får eks. gymnasier samme brugergrænseflade som PLC? Svar: Ja, men skoleportalen bliver gymnasiernes primære adgangsvej. 21. oktober 2015 NOTAT FBS - Spørgsmål/svar fra informationsmøderne den 7. og 8. oktober 2015 1. Spørgsmål om teknik/arkitektur/integration - Cicero selvbetjening. Er det en browser eller en klient? Svar:

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Adgang til CU s samlinger fås via: www.cu.dk. Klik på Søg og bestil. Vælg

Læs mere

Brugermanual for tilsynsfører. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for tilsynsfører. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for tilsynsfører Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Tilsynsliste... 7 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter

Læs mere

BIBLIOTEK FORFATTERFONDOPGØRELSE (Beholdningsdata) BRUGERVEJLEDNING ALEPH 21

BIBLIOTEK FORFATTERFONDOPGØRELSE (Beholdningsdata) BRUGERVEJLEDNING ALEPH 21 BIBLIOTEK FORFATTERFONDOPGØRELSE (Beholdningsdata) BRUGERVEJLEDNING ALEPH 21 1. Formål Formålet med produktet er at lave en automatisk forfatterfondopgørelse (beholdningsdata) til Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst Tabelforklaring Tabel 1. Større forskningsbiblioteker 2002 Bestand Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers bestand af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Bibliografisk synopsis

Bibliografisk synopsis Bibliografisk synopsis 1. BREFS BREFS Bibliographie du Réalisme français en Scandinavie er udviklet gennem et intenst samarbejde i RFS-projektets bibliografigruppe bestående af: Danmark: Jane Nørgaard

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 25. Marts 2015

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 25. Marts 2015 DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 25. Marts 2015 1 DDElibra version 9.11 DDElibra version 9.11.20 DDElibra GO RFID nyheder DAGSORDEN - AXIELL 2 Søgning på hovedsprog (hs=) DDELIBRA VERSION 9.11 Link til krimiserier

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

VEJLEDNING. danmarc2- FORMATERING AF FILM. TIL DANBIBS BASE DBCkat

VEJLEDNING. danmarc2- FORMATERING AF FILM. TIL DANBIBS BASE DBCkat VEJLEDNIN I danmarc2- FORMATERIN AF FILM TIL DANBIBS BASE DBCkat Version 20130312 1 INDHOLD Forord side 3 Film og videogrammer side 4 Film og videogrammer (eksempler) side 24 Todimensionale billedmaterialer

Læs mere

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN Indholdsfortegnelse Indledning Numrenes opbygning Konvertering af ældre numre Biblioteker og bibliotekssystemer Ændringer i anvendelsen af ISBN Tidshorisont

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

BIBLIOGRAFISKE POSTSTRUKTURER I FBS- SAMARBEJDET

BIBLIOGRAFISKE POSTSTRUKTURER I FBS- SAMARBEJDET BIBLIOGRAFISKE POSTSTRUKTURER I FBS- SAMARBEJDET HVORDAN POSTER OG LOKALISERINGER BEVÆGER SIG RUNDT MELLEM CICERO-KLIENT, BRØND 3.5, DBC, BIBLIOTEK.DK OG NETPUNKT Brønd 3.5-flow-struktur (genopfriskning

Læs mere