NORDISK TIDSKRIFT FOR VETENSKAP, KONST OCH INII USTRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDISK TIDSKRIFT FOR VETENSKAP, KONST OCH INII USTRI"

Transkript

1 NORDISK TIDSKRIFT FOR VETENSKAP, KONST OCH INII USTRI

2 H~~vuareJrzklörer: CLAES ANNERSTEDT I OSCAR,#f/;?NTELIUS J I NILS HERLITZ Reaaktörer för Notye: C. dl: GULDBEKG I GERHARD GRAN HARALD SCHJELDERUP 192 j- Reaaktörer för Datznzar-k: JULIUS LANGE HANS OLRIK gzq ANNE TTE VEDEL I y 25- I översikten upptagas alla i tidskriften förekommande artiklar; däremot icke innehållet i dess litteraturavdelning. Over medarbetare i denna avdelning lämnas emellertid en summarisk förteckning å sid. 47 E. Icke heller upptagas i tidskriften inporda förteckningar över nyutkomna böcker (arg i 888), smärre meddelanden (årg. i 878), meddeianden om Letter- stedtska föreningen (årg. 1889, 1902, 1~ ) och den av föreningarna Norden redigerade avdelningen Norden (årg. 1 g ). En förteckning över innehållet i de särskilda årgångarna 1878-igi7 ävensom en efter författarna alfabetiskt ordnad översikt över detsamma återfinnes i h. 8 för år 19x7.

3 A. JACOB LETTERSTEDS OCH LETTERSTEDTSICA FORENINGEN. ASNERSTEDT. CLAES. Jacob Letterstedt och hans stiftelser : 1-19 [HERI.ITZ. NILS]. Oscar Montelius in meinoriam : 1-4 OLRIK. HANS. Oscar?tIoiitelius som Nordisk tidukrifts redaktör og som Danmarks ren. Personlige niinder : [HERLITZ. NII.~]. Letterstedtska föreningen 50 år : 1-9 HOFFDING. HARALD. En hilsen til Nordisk tidskrift : 557 HERLITZ. NILS. Yordisk tidskrift under femtio år : B. RELIGIONSVETENSKAP LIEBLEIN. J., Xgypternes lwre om sjrelens udödelighed og tilstand i det aiidet liv : RYDBERG. VIKTOR. Sibyllinerna och Völuspå BUGGE. SOPHLS. Kogle beinrerkninger om sibylliiierne og Völiispa 1881: HILDEBRAND. HASS. Viktor Rydberg och den nordiska mytologien 1887: WALLIS. CURT. Ett besök hos mormonerna : NOREEN. ADOLF. Ett nytt uppslag i fråga om den nordiska iilytologien : JOxssolv. FINNUR. Völuspa : JOHANSSOS. I~ARI. FERDISASD. Inderiias bibel. Rigvedas uppkomst och betydelse : SCHUCK. HENRIK. Ett helgon : I.EHMA?IN. EDV.. Om buddhi~ineiis ateisme : MOLTESEN. LAUST. Indtryk fra Monte Casino : JOHANSS~X. I<ARI. FERDINAND. Några drag ur de indiska helvetesförestiillnii~gariia : LIEI%LEIS. J.. Den wgpptiske dyredyrkelse og fetischismen : FRIES. S. A.. Den profetiska poesiens ursprungliga form : MARTENSES LARSEN. H., Höjsangen og de syriske bryllupsskikke 1898: WIDE. SAM. Folkskrock och priiilitiv religion : QKERRLOM. AXEL. Lilja. En religiös dikt från Islands inedeltid. 1899: GJELLERUP. T~ARI.. Buddhistisk religionspoesi : MOFTELIUS. OSCAR. Hjulet som en religiös sinnebild i förkristen och kristen tid. En historik : 1-38 GJELLERUP. KARL. Buddhistisk mythologi : FRIES. S. A.. Samariternas Messiasförestallningar : HAMMARSTEDT. EDV., Om fastlagsriset och andra lifestanglar och gudaspön : OLRIK. AXEL. Nordboernes ragnarok : LEH~FANN. EDV.. De eleusinske mysterier : S~DERBLO~J. XATHAN. Andrew Langs teori on1 religionens aldota oss tillgängliga for :

4 CHRISTENSEK. ARTHUR. Schiismen. Den persiske natioilalreli-. gions udvikling : MONTELIES. OSCAR. Solens hjul och det kristna korset : POCLSEN. FREDERIK. Primitiv tijceletro i nutiden : JVAHLSTRÖDZ. LYDIA. Kvinnan i den aldsta kristna kyrkan : BERGSTROM. L., heliga tal> och nolyckstal)). Sarskildt ined hlnsyn till trettontalets ursprungliga betydelse : Babyloniska inslag i den judiska Messiasbilderi : S~DERBLOM. NATHAX. Hemliga regler och traditioner hos ett stenåldersfolk : I.UNDBERG. ELLEN. En cresima-högtid i G~T-inana : BERGSTROM. T... Världsåldrarna enligt semitisk föreställning : M~XTEJ.IUS. OSCAR. Det latinska korset : 1-34 MOLTESEN. L.. Klosterliteratur : BERGSTROM. I... Marduk 0~11 Jah~-e : Semitisk soldyrkan : 1-16 THALBITZER. TV.. Ostgrönlands hedenske przster (Angakut) : LE SAGE DE FONTENAY. FR., Isla~n i Afrika i celdre og nyere tid 1909: i ~ERGSTRÖ~~. L.. Semitisk måndyrkan : j Sjudagsveckans ursprung : MONTELIUS. OSCAR. Solguden och hans dyrkan : CHRISTEXSEX. ARTHUR. El1 moderne orientalsk religion : Kor~ow. STEN. Religiös tzenkning i Indien : vox I~OCH. CAROLA. San Marco klostret och dess ininneil. Kågra reseintryck från Firenze : 1-13 Sön~nur.oinr. SATH.LK. 1.aotse.s religion och etik : NACHIVIAXSON. ERSST. De okinda gudarnes altare. (Till Apostlagarningarna 17: 23; : i \~a~r.s~rtönr. LYDIA. Nyare Birgitta.litteratur : LE SAGE DE FOKTENAY. FR., Senusierrie. Et religiöst broderskab i Nordafrika : MONTELIUS. OSCAR. ITristus~nonogramn~eri. deras uppko~nst och ursprungliga betydelse : 1-20 BERGSTIIOX~ I... Talet tretton : ARILHENIUS. STASTE. Upphofvet till stjarndyrkan : GJELLERTTP. KARL. Den buddhistiske kanon : DRACHMANK. A. B.. De döde og de levende : CHARPEXTIER. JARL. Jainismen : MONTELIUS. OSCAR. Laminet och korsfanan : ÖSTRUP. J.. Den liellige krig : 32-3!3 (>ITARPENTIER. JARL. De liinduistiska religionernas uppkomst : SVERDRIIP. GEORG. lteligion uten forestillinger : WAHT,STBO.?I, I.Y~IA. Nationell or11 universell medeltidskyrka : GR~XBECH. VILH.. Indisk realisilie og israelitisk idealisme : OJ.RIR. AXEL. Eddamytologien : POULSEN. FREDERIK. Apollons erobring af Delfi : Gniisnec~. VILE.,.T. P. Jacobsen. ftidt 13. dec dötl' 10. sept : ~IONTET.IUS. OSCAR. Mariakulten : OLRIK. AXEI.. Hedenskabets og kristendomiiiens niude i Norden 1920:

5 BING. JUST. Pallas Athene : CHARPENTIER. JARL. Indiska föreställningar om universum 1921: REUTERSKIOI.D~ EDGAR. Solhjulet : NILSSON. MARTIN P.N. Herakles : CHARPENTIER. JARL. Något om den nyare Avestaforskningen : WACHTMEISTER. ARVID. Sjalavandringstrons ursprung : CHARPENTIER. JARL. En helig inan i det nutida Indien : COLLINDER. BJORK. Ett nytt uppslag i den fornnordiska reiigionsforskningen : FURST. CARL M.. Offer och anatomi : LEHMANN. EDV., Kvinden som prtest. Religionshistorisk studie 1927: C. FILOSOFI OCH PSYKOLOGI HEEGAARD. S., Bidrag til spörgsinålet om filosofiens betydning ogv~rd : HOFFDING. HARALD. Filosofien i Sverig : WADSTEIN. ERNST. Om mlinniskans normala sömn och dröm : BORELIUS. J. J., En blick p% den nuvarande filosofien i Tyskland 1879: MEHREN. A. F., En åndelig robinsonade. eller Den filosofiske autodidakt. Alnienfatteligt bidrag til freinstillingen af den spekulative filosofis udvikling hos araberne i det 12-te århundrede : BORELIUS. J. J., En blick p& den nuvarande filosofien i Frankrike 1880: LOCHEN. A.. Kants jubilceum : FEILBERG. LUDVIG. Skönhed i det h~slige og hverdagsagtige : LEHMANN. ALFR., Moderne psykologiske undersögelsers betydning for naturvidenskaben : NORSTROM. VITALIS. Svensk filosofi : HOFFDING. HARALD. Lotze og den svenske filosofi : Apologi for Lessirig : REIN. TH.. Pontus Wikner : B[ERGSTEDT]. C. F., Herbert Spencer och hans filosofi. 1894: SIBBERN. GABRIEL. Forelskelse og elskov. En psykologisk hypothese : B[ERGSTEDT]. C. F., Herbert Spencer's stora filosofiska arbete : LAMBEK. C.. Studie over lykken : ai-41 GJELLERUP. KARL. Gammelindisk visdom : WANSCHER. OSCAR. Hjerne og sj~l... LILJEQVIST. E.. Svensk filosofi... VENDELBO. R.. Montaigne... ODENIUS. M. V.. BI syne~ och varsel... GEIJER. REINHOLD. Doktor Godmans vishetslära. (Leopolds sedligt religiösa lifsaskådning.)... VANNERIIS. ALLEN. Tankeliniernas filosofi... MARCUS. C. D.. Romantikens filosofi... INGEBREKT. ALF. Om det personligt åndelige... GRON. FREDRIK. Historisk niystik i nutidsbelysning : SANTESSON. C. G.. Ett ord till min van materialisten : 1-8 GRAN. GERHARD. Jean Jacques Rousseau : Nordisk tidskrift 1987.

6 HOFFDING. HARALD. David Hume : NYQUIST. FINN. Fra sjzledypet : ADLER LUSD. TH.. Ludvig Feilberg : HOFFDING. HARALD. Om psykologiens nuvr-erende stilling : BORELIUS. HIJ.MA. Ett par bref ur Brinkmanska arkivet på Trolle-Ljungby : AHJ.BERG. ALF. Antik krigsfilosofi : LILJEDAHL. ERNST. Vitalis Norström. Ett bidrag till hans biografi 1917: Norström och Eucken. En svensk-tysk förbindelse : Itonm~r.. L~its GUNNAR. Om stilskönhet i naturen : AAI.~.. ANATHON. Nietzsche. Nye dokumenter til oplysning om den filosofiske utvikling hos Xietzsclie : HAI.J.~TR~AI. W., Aristoteles. den kristna medeltidskyrkans store auktoritet : BRANDT. FRITHIOF. H. Höffdings sidste bog: Spinoza's Etliica : HOFFDING. HARALD. En fornyelse af Humes filosofi : AHLBERG. ALF. Kant och Swedenborg : HAMEN. VALDEIIAR. Vitalis Norström. Forsög til en karakteristik 1921: Rilliain James og lians breve : AXDERSON. ALVAR. En svensk filosof oiii ruins- och tidsbestamningarnas relativitet : HARALDS. HJAJ.MAR. Ta1 vid avtäckandet av Vitalis Norströins bild i Göteborgs högskola den 3 febr : j Svensk filosofi och tysk : HAXSE'I. VAI.DE~~AR. Charles Renouvier og hans tidsskrift Critique philosophique : HARMS. GERDA. &Ianniska~i och kosmos i vår tid : ~ Gr.s.ravsoN. JOHX. Orilkring Vitalis Norström : SCHROTTER. KARL GEORG. Johannes Rehmke. En tysk filosof i vor tid : LEHMANN. Env.. En dansk filosof. Kristian Kroiilan : H~~FFDING. HARALD. Gibbern og Kierkegaard : SCHJELDERUP. HARALD. Nye veie i psykologien : KKESSON. ELOF. Piatonforskning : D. UPPFOSTRAN. UNDERVISNING. FOLKBILDNING OCH KULTURPOLITIK. SCHJOTT. P n opdragelse i nutiden : TORXEBLADH. R., De svenska elementarlaroverkens senaste öden 1880: Den svenska laroverkskomiténs af betankande : ;\IOI.DENHAWER. J., Abilormskolesagen i de fire nordiske lande. 1885: HOLMSTROM. LEONARD. Om den nordiska folkhögskolan. dess uppkomst. idé och verksamhet : BANG. J. L., Folkeoplysningens standpunkt. milt ved rekrutprörerne :ZOi-206 BXTZMANX. F.. Scliweizersk arbejde og arbejdsskole : BAXG. J. L.. Folkeskoler for den konfirnlerede ungdom : LPXDEI.L. J. A., Några ord orri latinsk &il och klassisk bildning 1888:

7 UNDSRT. INGVALD. Oin en >nordisk skolen i Rom... COLLIN. CHR.. Skolernes v~ddekamp... T~RNEBLADH. R., Bidrag till frågan om ordnandet af den kvinliga ungdomens undervisning i Sverige... [CARLSON. E.]. Laroverksfrågan i dess nyaste gestalt... TORNEBI~ADH. R., Ile allmanna läroverken i Sverige inför 1890 års riksdag... HOPPE. OTTO. Intryck och liågkonister från ett tyskt gymnasium AF SII.L~N. JULICS. Förslaget till ny skollag... EDGREN. HJALMAR. Om samskolor i Amerika. Några statistiska iakttagelser... I.ARSSOX. HASS EMIL. Om liistoriens betydelse sasom bildnings- %inne... FRIES. ELLES. Skolan och fosterlandskärleken. Några reflexioner BAGER.SJOGREN. J., En skolresa genom Harz. En bild af modern tysk pedagogik. svenska skolor till förebild... TORXEBLADH. R., Laroverksfrågan i Sverige under riksdagsperioden BECK^^.\s. NATASAEL. Den norska skolreformen... LONBORG. SVEN. Geografiens stallning vid universitet och skola HILDEBRAND. KARL. Folkbildning och folkbibliotek... SORXEBLADH. R., Förslaget till anordnande af en medborgerlig skolkurs i Sverige... CENTERTVAI.L. JCLIUS. Kvinnlig nppfostran i Norden... SORDIX. FREDRIK. Döfstumundervisningen i Sverige... EDGREN. HJAL~~AR. Förenta staternas offentliga läroverk... N~RDFELT. ALFRED. En mera konkret niidervisning. En af huf- vudsynpurikterna i senaste laroverkskominittés förslag... T.TSDSTRÖ~I~. P. E.. Den danska skolreformen... WXRN. CECILIA. Amerikanska skolor... STEENBEILG. ANDR. SCH., De frie offentlige biblioteker i Nordamerikas forenede stater... BEGTRUP. HOLGER. Ludvig Schröder... LINDER. GURLI. Ett mönstergillt biblioteksvasende... NORDFELT. A. Den svenska skolfrågan i dess nya läge... BOYESEN. EINAR. Firtiårenes norske skolereformforsök i deres forhold til nabolandenes utvikling ICvinnedanrielse og skole. Av den norske kvinnes historie i forrige århundred... I~OSENQVIST. V. S.. De nordiska skolmötena och Finland... BOYESEN. EISAR. Uno Cygn~us og hans plass i nordisk pedagogisk historie... BEROQVIST. BESGT J.SON. Nordiskt samarbete inom skolans värld SOHI.MAN. ROI.F R.. Internationellt intellektuellt sainarbete... DOSSING. SH., En nydannelse indenfor det folkelige oplysningsarbejde... FROYLAND NIELSEN. SRYGVE. Monistisk filosofi og moderne pedagogik... MERKER. PAUL. Tysk-skandiriavislre kultiirforbindelser... HOFFDING. HARAI.~. Bertraiid Russel1 on1 opdragelse...

8 Några anteckningar till de nordiska universitetens historia under de sista feintio åren: AUBERT. L. M. B.. Kristiania universitet... RENVALL. R. A.. Helsingfors universitet... BRAUNE. F.. Lunds universitet... ANNERSTEDT. CLAES. Upsala universitet... Goos. C.. Köbenhavns universitet... NYBLOM. C. R., Kjöbenhavns universitets fyrahundraårs jubelfest 4-6 juni Goos. C., Om stats-universiteter... TJSSING. JOHANNES. Et par bem~rkninger om det retsvidenskabelige studium i Tyskland... WIJKANDER. AUG.. Högskolefrågor... BOETHIUS. S. J.. Akademiska reformförslag... EDGREN. HJALMAR. Högskolor. deras uppkomst och utbildning. WIDE. SAM. Om personliga professurer... FAHLBECK. P. E.. De fria högskolorna... HERTZBERG. N., Om den stzerke tilströmning til de nordiske universiteter... TEGNER. ELOF. Några universitetsfrågor... BAGER.SJOGREN. J.. I HOLTHAUSEN. F., Om studiet af germanska språk vid de svenska universiteten.... WIDE. SAM. Den akademiska studietidens begränsning... SAHL VON KOCH. C., Några glimtar af ett amerikanskt universitet och dess historia.... FRIES. TH. M., Några akademiska befordringsfrågor i Upsala under Linnés tid... ~CHMIDT. CBCILIE. fodt MEYER. Kvindelige professorer ved uni- versitetet i Bologna i tidligere århundreder.... STAVENOW. LUDVIG. Gustav II Adolf och Uppgala universitet. Ett trehundraårsminne... RUDBERG. GUNNAR. Några ord. om universitetsförhållandena i Norge... BENDIXSON. IVAR. Tal vid invigningen av Stockholms högskolas nybyggnad den 20 maj FOGELQVIST. TORSTEN. Vetenskapen och tiden. Med anledning av ett universitetsjubileum... STORM. JoH., Norsk (filologisk) literaturoversigt for 1877 og nmmestforegående år : F Det norske målstraev : NOREEN. ADOLF. Något om ord och ordklasser : C.EBTERWALL]. J. E., Svenska och nor~ka arbeten i klassisk filologi åren 1877 och : LEFFLER. LEOPOLD FREDRIK. Fornsvenska runhandskrifter :

9 STORM. JOII.. De svenske dialekter : a STJERNSTROM. GCST., Johan Ihre. Utkast till en lefnadsteckning 1880: B[ERGSTEDT]. C. F.. Hvad ar nspråkvetenskap~? : MADVIG. J. N.. Hvad er sprogvidenskab? : CENTERWALL. JULIUS. Det andra nordiska filologmötet i Kristiania den augusti : SEGNER. ESAIAS.. Om svenska familjenamn : LUNDELL. J. A.. Norskt språk : TEGNEB. ESAIAS. Norrman eller danskar i Normandie? Några annisirkningar om norniandiska ortnainn : VIBE. JOHAN. Normaniliske og andre skandinaviske stedsnavne 1884: TEGNER. ESAIAS. Ytteiligare oin de nordiska ortnamnen i-normandie : NOREES. ADOLF. Om språkriktigliet : ~;VNDELL. J. A.. Olika ståndpunkter : EDGREN. HJALMAR. Det gainla Indiens. bildspråk och bildspråk i allmanhet : XOREEN. A.. Svensk folketymologi : SHOMSEN. VILHELM. Rasmus Kristian Rask ( ) : TUDEER. O. E., Skalden och språkforskaren August Ahlqvist : CEDERSCHIOLD. GUSTAF. Doda ord : ANDREE. S. A., Uppfinningarnas och industriens betydelse för språkets utveckling : EDGREN. HJALMAR. Språkhistoriska ordböcker. En blick på deras vetenskapliga ocli nationella betydelse : NOREEN. A.. Om tavtologi : VISING. JOHAN. Den italienska språkfragan. Ett exempel på litteraturspråkets betydelse för en nation : CEDERSCHIOLD. G.. Om s. k. subjektlösa satser i svenskan... JESPERSEN. OTTO. Den bedste danske udtale... NOREEN. A.. Om språkets musikaliska sida... CEDERSCHI~LD. GUSTAF. Om eufemism. Några anteckningar.. OLRIK. AXEL. Det norröne sprog på Shetland og den nordiske kultur... CEDERSCHIOLD. GUSTAF, Om kvinnospråk... PEDERSEN, HOLGER, Det etruskiske sprogs stilling... BERG, RUBEN G.so~, arets valsprkli. Ett slags svensk slang.. NOREEK. ADOLF. Om våra ortnamn och deras ursprungliga betydelse : KOCK. AXEL. Om barnspråk : OLRIK. AXEL. Nordiske runevzerker : l CEDERSCHIOLD. GESTAF. Rytmen och fantasien. Några anteckningar : NOREEN. A.. Ordens död : JESI'ERSEN. OTTO. Engelsk og nordisk. En afhandling oin låneord 1902: CEDERSCHIOLD. GUSTAF. Svensk namnforskning : OSTERGREN. OLOF. Spriklig nyskapelse : BJORKMAN. ERIK. Nordiska inflytelser p% engelska spraket : BERTELSEN. HENRIK. Dailske runeindskrifter : HEI.I.QUIST. ELOF. Våra sjönamn : 362-U65

10 BERTELSEN. HEXRIK. Dansk folkemålsgranskiiing : KOCK. AXEL. Om svenskans förbättring och församring under de senaste århundradena : VISING. JOHAN. Om stil och stilforskning : HELLQI~IST. ELOB. Politiska och publicistiska slagord : BJ~RKMAN. ERIK. Nordiska personnamn i England : 559-5ii BRONDUM.NIELSEN. Joas., De danske folkevisers betydning i sproglig henseende : UJ~RKNAN. E., Engelska ortsiiaiiln och deras betydelse som histo- riska minnesmärken : BERTELSEN. HENRIK. Logik og ordbetydning : hor.^. PELLE. Flygord : HEI~LQUIST. ELOF. Ljudhärmande svenska fågelnamn : BELBRAGE. SIXTEN. Wergeland och det norska riksspråket : CEDERSCHIOLD. GUSTAF. Svenska ordstaf : JOHANSSON. K. F.. Är hetiternas språk indoeuropeiskt? : CEDERSCHI~LD. GTJSTAF. Utländska ordstaf : s~'~. MAGNUS. Alf Torp (a7/9 1853SZ6/91916) : PALMGREN MUNCH.PETERSEN. VALFRID. Titlar och ämbeten i Sverige och Danmark : JESPERSEN. OTTO. Spekulasjon og iagttagelse i sprogforskningens ungdom : LINDROTH. HJALMAR. Den svenska runforskningens äldsta historia 1920: KOCK. AXEL. Medeltida ordspråkssamlingar i Norden : JONSSON. FINNUR. Islsendernes forhold til fremmedord : NYROP. KR...Lasare t. Et ords historie : PIPPING. HUGO E., Ämbetsverk. ämbeten och titlar i Sverige ocli Finland : SVERDRUP. JAKOB. AV sprogvidenskabens historie. Ihre-Rask -Grinini : 459-4ii BLEES. JAKOB. Några karakteristiska drag i Rikullveldsinålet i Nuckö socken i Estland : SEIP. DIDRIK ARUP. Bokmål og taleniål i Norge i det 16de hundreår : JESPERSEN. OTTO. Lydsymbolik : SEIP. DTDRIK ARUP. Språkspörsmålet i Norge : 2 i5-289 LARSEX. SOBIJU. Ved afslöriiigeri af Rasmus Rasks mindestötte i uiliversitetsbiblioteket i Köbenliavn : SEII'. DIDRIK ARUP. Noen gamle oplysninger om nordiske språk 1924: ZACHRISSON. R. E., Det engelska riksspråkets uppkomst och utveckling : OLSES. MAGSUS. Adolf Noreen : SEIP. DIDRIK ARUP. ~Bttegård og helligdom~ : G. SKONLITTERATUR OCH LITTERATURVETENSKAP. I. Allmiitz och ntliin2~k. MOE. J. MOLTKE. Hellenske og norske folketraditioner : 25i-287 MONRAD. M. J.. Den lyriske poesie og dens arter : 541-5i8

11 BAJER. FREDRIK. Montesquieu i Holberg's og Thorild's omdömme 1879: i61.. ii8 STEENSTRUP. JOHANKES C. H. R., Rejseminder fra vaudevillens Iijem : EDGREN. HJALMAR. Indiens sagor på vandring i verlden : SOLTER. MARIA. George Eliots ethiske betydning : ROBINSON [VON FEILITZEN. U.], Humor. rår skönliteraturs dagliga och stundliga behof. En tredjedel skämt och två tredjedelar allvar 1886: NYBLOM. HELENE. Tendensdigtning : Turgenjews breve : VON SCHEELE. FRASS. Ännu några ord om tendens i konsten : LARSSON. HANS EMIL. Paul Heyses noveller : STEFFEN. RICHARD. Några germanska myter i ny belysning : KEY. HELMER. Giacomo Leopardi : ~TEFANSSOX. JOK. Robert Browning ( ) : WARBURG. KARL. Emile Augier ( ) : ERDMANN. NILS. Feodor Dostojevski. En litteratur-psykologisk studie : BERGSTEDT. HUGO. Till frågan om motsägelserna i de homeriska dikterna : NYROP. KR.. Mysteriet om St.. Laurentius : STEF~NSSON. JON. Oldnordisk indvirkning pil engelsk literatur i det attende og nittende århundrede : SCHUCK. HENRIK. Shaksperes skaldeindividualitet : BECKDIAN. ERNST. Tendens och skönhet. Anteckningar : NORDENSVAN. GEORG. Ur Frankrikes saintida diktning. Paul B0urget.s och Anatole Frances nyare arbeten : VISIKG. JOHAN. Rosen i forntiden och medeltiden : LIDFORSS. V. E., Giuseppe Baretti. En italiensk litteratör från förra århundradet : WESTERN. AUG.. William Cowper's liv og digtning : SCHUCK. HENRIK. Några blad ur författarlionorarets historia : ERDMANN. NILS. Franqois Coppée. Ett skaldelifs historia : JENSEX. ALFRED. >Snillets förbannelsen. Rysslands första karakterskomedi och dess författare. En litteraturhistorisk studie 1894: NYROP. KRISTOFFER. En provencalsk legende : HOLTHAUSEN. FERDINAND. Uppkomsten af det äldre engelska dramat : IJIXG. A. J., Om den s. k. pittoreska skolan och dess föregångare inorn den franska poesien : OTTOSEN. JOHAS. Sofokles' Antigone : SCHUCK. HENRIK. Shakspere-porträtt : HEDBERG. TOR. Leconte de Lisle : La~ssox. HANS EMIL. Kejsar Ming-Hoang-Ti och den sköna Tai.Tsun. En kinesisk kärlekssaga från midten af 700-talet e. Kr. tecknad i kinesiska dikter på. svensk vers och kommentarier härtill : LINDGREN. HELLEN. Thomas Carlyle. En studie : JENSEN. ALBRED. PrésBrn. slovenernas nationalskald. En litteraturhistorisk studie : BING. JUST. Alexander Dumas den yngre og det moderne drama 1896: 69-89

12 NYROP. KRISTOFFER. Molibre's Tartuffe. Stykkets historie : LOSETIT. E.. Josk-Maria de Heredia : MOLLER. NIELS. Brandes' Shakespeare : SOLTOFT.JENSEN. H. K., Dronning Marguerite af Navarras sidste digtninge : JENSEN. ALFRED. Twardowski. den polska Fanst.sagan. En litterär studie : BERGMAN. JOHAN. >Världens fåfänglighet». Dikt af Bernhard från Clairvaux i svensk tolkning : JENSEN. ALFRED. Mickiewicz' ndödsfesten2. En litterär staudie. 1897: LAMBEK. C., Pierre Loti. Et studie over moderne livsformning 1897: HILLMAN. ADOLF. Den spanska sederornanens återuppståndelse i nittonde århundradet. Fernán Caballero. Några anteckningar : I.IDFORSS. EDVARD. Ciden och Cidsångerna. Ett nationalepos och dess hjälte : SCHUCK. HENRIK. Ett bidrag till det franska inedeltidsdramats historia : DRACHMANN. A. B.. Bacchylides : MOLLER. NIELS. Den mörke dame : SYLTVAX. OTTO. Ur den nyare forskningen rörande Goethes Faust 1898: STOLPE. HJAI.MA=. José Rizal. En filipinsk författares och politikers lefnadshistoria : 1-32 HILLMAN. ADOLF. Antonio de Trueba. En baskisk folklifsskildrare. skald och historiker : Pedro Antonio de Alarcon. Några anteckningar : LAMBEK. C.. Intelligensens hjemvé : OSTRUP. J.. Den moderne. literzere bevxgelse i Tyrkiet : WRANGEL. E.. Victor Hugos lyriska diktning : RORDAM. VALDEMAR. En gammel persisk digtning : FRYKHOLM. SUNNY. Edmund Gosses Nordiska studier. En brittisk kritikers nordiska sympatier : NOLLER. NIELS. Personskildringen i den gr~ske tragedie : VISING. JOHAN. Den ridderliga kärleken i medeltidens litteratur 1901: HII.I.MAN. ADOLF. Pérez Gald6s och den antiklerikala rörelsen i Spanien : JENSEN. ALFRED. Ur slavernas litteratur : i 1 l - i 18 MOI.LER. NIELS. Victor Hugo februari : OTTOSEN. INGEMANN. Byrons og Shelleys samliv : GEAX. GERHARD. Videnskabens indflydelse på litteraturen i sidste halvdel af det 19:de århundrede : NYRLODI. HOLGER. Giosue Carducci : LIDFORSS. EDVARD. Josk Echegaray som dramaturg : NYROP. KRISTOFFER. Gaston Paris : NYBLOM. H.. Maurice Mzeterlinck : FOG. EMIL. Fra rococoens tid. Om Marivaux og hans skildring at k~rlighedsfölelsen : MOI.I.ER. NIELS. Komiske heltedigte : BOHEMAN. MAURITZ. Hufvuddragen af den nyprovensalska vitterhetens historia :

13 WULFF. FR., Två canxoner och tre sonnetter af Francesco Petrarca COLLIN. CHR., Shakespeares Hamlet. En studie. tilegnet de nordiske theatres kunstnere... EDGREN. HJALMAR. Algernon Charles Swinburne... MADSEN. HENRY. Moderne Egyptisk bondedigtning... CHRISTENSES. ARTHUR. Itustem og Sohrab. Pröver på en dansk Firdusi-overstettelse... JENSEX. ALFRED. Jaroslav Vrchlickis nyaste diktsamlingar... SYLWAN. OTTO. Jane Austen... Roos. ANNA M., Ur den spanska folkdiktningen... LIDFORSS. EDVARD. Gaspar Nbiiez de Arce... SVANBERG. HARALD. Om tankepoesi... MARCUS. C. D.. Gustav Frenssen... MOLLER. NIELS. En ny dansk Goethe-biografi... HILLMAN. ADOLF. En spansk kännare af Norden. Angel Ganivet y Garcia... MOLLER. NIELS. Den naturalistiske roman... MORTENSEX. JOHAN. Lafcadio Hearns lefnad... STAEI. VON HOLSTEIX. LAGE. En finsk bok om italiensk renässans GAUFFIN. AXEL. En svensk Petrarcabok... M01.1.~~. NIELS. Michelangelos amore... BRUNIUS. AUGUST. Dickens och den moderna kritiken... OLRIK. AXEL. Folkedigtningens episke love... MORTENSEX. JOHAN. Israel Zangwill. Skildraren af ett egen- domligt folk... STAAFF. ERIK. Den fornspanska romansdiktningen... DRACH~~ANN. A. B.. Anthony Trollope... MADSEN. HENRY. Af verdens Eldste litteratur. Old~gyptiske tryllehistorier... BERG. RUBEN G.SON. De tyska klassikerna och 1770-talets Sverige... GERTZ. M. CI... Af Solons digte. Overs~ttelse... BRUNIUS. AUGUST. ~Opieatarenn. En litterar-psykologisk studie MORTENSEN. JOHAN. Octave Feuillet... GILI.QVIST, HILBIER. Fallet Nora och Friedrich Hebbel. I anledning af Ruben G:son Bergs öfversattning af Hebbels Herodes och Mariamne... LINDSSTROM. ANTON. Grazia Deledda... VETTERLUND. FREDRIK. Från Spaniens medeltid. N%gra litterarliistoriuka anteckningar med sarskildt afseende på dramat.. HII~LMAS. ADOLF. Modern spansk romandiktning. Vicente Blasco-Ibafiez....TESSEX. ALFRED. Ett litterärt Balkanminne... Roos. CARL. Gerhart Hauptmann... LOBEDANZ. MAX. Heine og Goethe. nfaustn. >Dichtung und TVahrheit)). >Das Buch Le Grandn... Roos. CARL. Den moderne tyske litteratur... LANGESFELT. GOSTA. Den australiska litteraturen... LOBEDANZ. MAX. Jules Barbey d'ilurevilly...

14 CHARPENTIER. JARL. Rabindranath Tagore. Några ord om hans religion. familj och diktning : GRUNBA~~~~ DAVID. George Gissing : HOLMBERG. OLLE. Leopardi : MOLLER. NIELS. Den gamle Goethe : GAMEL. MARIE. f. HOLTEN. Giovanni Pascoli : CLAUSSEN. CHRISTIAN. Patologiske trzk i det nittende årliundredes digtning : SCHENCKE. WILHELM. Orientalsk presse. Et overblik : MONTELIUS. OSCAR. Forntida bokskatter : JESSEN. ALFRED. Sibirien i den polska litteraturen : LUNDBERG-NYBLOX. ELLEN. Grazia Deledda och hennes diktning 1915: STROMBERG. KJELL R.. Rabelais i ny belysning : WESTERBY. KRISTIAN. Emanuel Geibel : MOLLER. NIELS. Georg Brandes' bog om Goethe : WBRN. CECILIA. Fran Petrarca till Ehrensvärd : BJORKMAN. ERIK. Shakespeare och eftervärlden : VISING. JOHAN. Miguel de Gervantes : ECKHOFF. LOREFTZ. De gammelfranske heltedigts oprindelse. En bedrift i fransk videnskap : Roos. ANNA MARIA. Ett problem i Shelley-forskningen : SODERMAN. SVEN. En litteraturkritisk metod. Ernile Faguet : HELMS. MARIE. Isabelle Eberhardt : CHRISTIANSEN. REIDAR. Euentyrstof i pr~kener fra middelalderen 1917: TIIORS. SH. C., Shakespeares stilling til demokrati og aristokrati. bedömt efter hans vzerker : B~GHOLM. N.. Om Browning som digter : GRAN. GERHARD. Sentimentalitet : MOI.I.ER. NIELS. Lope de Vepa ( ) : DRACHMANN. A. B.. Faust-problemer : M~IOLLER. NIELS. Barok i italiensk og spansk andsliv : STAAFF. E., Jaufré Rudel. Ett blad ur trubadurdiktningens historia : JENSEN. ALFRED. Slavas dotter. Ett litteraturhistoriskt bidrag till panslavismens historia : VAN RHIJN. TOP. Den holländska litteraturen : LANGENFELT. GOSTA. Svenska motiv i engelsk litteratur och vice 1919: STEFFEN. RICHARD. Shakespeares manuskript och de stulna texterna. Nyare studier i de Shakespearska dramernas historia 1920: TROLI.E. ALICE. Några tankar med anledning af Henri Bar- versa... busse's L'Enfer : FEILBERG. H. F.. Orfeus og Eurydike. Et indiansk sagn : WALBERG. E.. nmaitre Aliboron~. Ett öknamna historia : STENDER-PETERSEX. ADOLF. Det unge Polen. Zerornski-~rz~byszewski-Wyspiafiski-Rydel-Kasprowicz : SVERDRUP. GEORG. Sagnet og eventyret : ROKSETH. PETER. En bok om Dante. av Benedetto Croce : DUVE. HELDIUTH. Gerhart Hauptmann. En återblick på hans liv och verk med anledning av hans 60-årsdag (15 november 1922) 1922:

15 BUHCHARDT. CARL. Ny romantik i engelsk litteratur : SVERDRUP. GEORG. Profeten Jonas : CI~AUSSEN. CHRISTIAN. Fjodor Dostoje~~rski. Forutsretningerne for det nmystislre. i hans digtning : STENDER PETERSEN. AD.. Stefan Zeroinski : PALUDAN. HANS AAGE. Corneillehuset i Petit-Couronne : HOLMBERG. OLLE. Alexander och tröskverket. Aforismer om naturalistisk och romantisk manniskouppfattning : MEYER. RAPHAEL. Goethe og >Joseph>-fundet i Altona : HOLMBERG. OLLE. Till metaforernas metafysik. Ett kapitel ur poetiken : SVERDRCP. GEORG. Dodens svelg : PAL~DAX. HANS AAGE. Fra Mistrals rige : MORGENSTIERNE. GEORG. Folkediktning i Afghanistan : N[YBI.OM]. C. R.. Nordisk skonliteratur : ROSENBERG. C.. To nordiske versarter : MOLLER. CHRISTEN. Elskovskravet. En sammenligning mellem Soren Kierkegaards >Gentagelsen> og Henrik Ibsens»K~rlighedens komedien : STEFFEX. RICHARD. Poesi- och autografalbum från 1500-talet : LINDGREN. ADOLF. Till fragan' om den nordiska folkvisans ursprung : PALUDAN. J., Lyksalighedens o. Atterbom og Paludan.Mul1er. En sammenlignende litteraturstudie : BIXG. JUST. Folkevisernes versforni : ~1~. AXEL. Arnald Islrending : OLRIK. HANS. Det svensk-danske folkesagii om Helle Lene : JONSSON. FINNUR. Gamle minder i olddigte og sagaer : NOREEN. ERIK. Urnordisk poesi : STEFFEN. RICHARD. Den norska krimpavisan och dess genljud i svensk litteratur : REINSKOU. FINN. Er Eddaen norak eller islandsk? Den nye klanganalyse : L4.L., Dansk literatur : L., Dansk skönliteratur : ROSENBERG, C., Vor versbygnings grundlove : NYBLOM. C. R.,»Strömninger. och ngjeiinembrud> i Danmarks literatur : GODECKE. P. AUG., Frigjord sång. en undersökning af den utveckling. hvarom några af Holger Drachmanns senaste verk bara vittne : HOLM. EDVARD. Nogle sider a Holbergs forfattervirksomhed : " Artiklar om Holberg hava efter orf:s nationalitet fordelats mellan denna avdelning och avdelningen G 6.

16 J Henrik ERDMANN. NILS. J. P. Jacobsen i sina >Digte og udkastn. En literaturst, udie : HANSEN. P.. Ewald og hans omgivelser : SCHUCK. HENRIK. Marsk-Stigsvisorna : 2 i -44 MOLLER. NIELS. Frederik Paludan-Muller : Henrik Pontoppidans nlykke-peru : ANDERSEN. VILH.. Holger Drachniann : i THYREGOD. O.. Christian Bredahls sidste digte : MOLLER. NIELS. Et nyt hovedvzrk om dansk Bnclsliv : VEDEL. VALD.. Fra de skönne fölelsers tid : BROSDU~I~NIELSEN. JOHS., Holberg og det 19. århundrede i dansk litteratur : JERSIN. FERDINAND. Skandinavismen og Carl Plougs nordiske digte : MOLLER. NIELS. I anledning af Georg Brandes' 70 års födselsdag : BUEMANN. H. O., Hans Egede Schack. BPhantast, ernesn forfatter : BRIX. HANS. Christian Winthers»Nogle digte~ (1835) : VETTERLUND. FREDRIK. Jakob Knudsen : Pontoppidan : CHRISTENSEN. GEORG. Ny Holberg-litteratur : MOLLER. NIELS. Thor Lange. födt död : VETTERI.UND. FREDRIK. Karl Gjellerup : MOLLER. NIELS. Henrik Pontoppidan : MORTENSEN. JOHAN. Danska folkböcker : CHRISTENSEN. GEORG. Den moderne roman i Danmark. (Fra ca til 1900) : Mart, in Andersen Nexö : Chr. Winther og Julie Werliin : ELLEKILDE. HANS. Thorkild Gravlund : CHRISTEXSEN. GEORG. Niels Möller : MOLLER. NIELS. PIy dansk lyrik : OLRIK. HANS. Troels-Lunds sidste bog : FRIIS. 01.u~. Holberg og den danske skueplads : OLRIK. HANS. Holberg-litteratur i anledning af den danske skueplads' 200-ars jubil~um : MOLLER. NIELS. Dansk lyrik : FRIIS. OLUF. Johs. V. Jensens»Den lange rejse~ : MOLLER. NIELS. Litteraturstudiuin og kritik : FRIIS. OLUF. Nogle danske romaner og fortadinger : MOLLER. NIELS. Danske versböger : FRIIS. 01.u~. Gyldendals rornarikorikurrerice : LEHMANN. JOHANNES. Vilhelm Andersen og Nordens folk : RI~IESTAD. CHR.. Dansk literatur i : BRIX. Hass. Darisk litteratur i : RI~~ESTAD. CHR.. Dansk litteratur : M~LLER. NIELS. Georg Brandes. 4. februar februar :

17 N[~nr.onfl. C. R.. Finsk svensk literatur... Bemötande af Utg. af J. L. Runebergs efterlemnade skrifter och svar af C. R. N[YBI. on11... CAVALLIN. CHRISTIAK. 0ni grundtanke och karakterer i Runebergs tragedi ~I<uiigarne på Salaniis>. jämförd med Sophokles' tragedier... VASENIITS. VAI.H'RID. Zacharias Topelius '3... RTINSTR~~I. J. A., Johan Ludvig Runeberg. Till hundraårsininnet AHRENBERG. JAC.. Carl Gustaf Estlalider GRUNER NIELSEN. H.. ICalevala... ENCKELL. OLOF. Finlands svenska skönlitteratur år FORS~\IAN. RAFAEL och ENCKELL. OLOF. Finlands skönlitteratur KOSKIMIES. RAFAEL och ENCKELI.. OLOF. Finlands skönlitteratur CEDERSCHIOLD. G., Huru den gamla isländska literaturen kommit till oss : JONSSON. VILHJALMUR. Nyere islandsk litteratur : Digteren Grimur Thomseii : ~KERBLOM. AXEL. En minnessång öfver Erik Ejegod : Tvenne dikter af Sigvat Tordarson : BUGGE. BU LEX ANDE&. Den islandske sagas oprindelse og trorzrdighed : MOLLER. ARNE. Nyislandsk prosadigtning : i 5. Nyislandsk digtning på dansk. Islandske stemninger og tilstande : BLONDAL. SIGFUS. Traditionen i den islandske litteratur : OLSON. EMIL. Den isländska sagans ursprung : BL~NDAL. SIGF~TS. Provsten Jón Steingrimsson og hans autobio- grafi. Et kulturbillede fra Island i det 18. århundrede : REE. ORNULF. En islandsk dramatiker : NOREEN. ERIK. Eiriksmal och Hakonarmal : BLONDAL. SIGFUS. JOn Tlioroddsen og den islandske nutidsromans ophav : MOLLER. ARNE. Islandsk litteratur : ASMUNDSSON BREKKAN. PR., Island~k skönlitteratur. En tiars- oversigt : LINDSTEDT. TORVALD. Två isländska tidskriftsjubileer : VASENIUS. VALFRID. Individualism : GODECKE. P. AUG., Kristian Elster och hans skönliterara kvarlåtenskap : ROBINSON [VON FEILITZER. U.], Ämnet i Henrik Ibsens nya skå- despel Rosmersholm. Några antydningar : GODECKE. P. AUG.. Dikt och samhallstukt :

18 GOTHE. GEORG. Björnstjerne Björnsons senaste roman : STEFANSSON. JON. Henrik Ibsen i England : STEFFEN. RICHARD. Norsk folkdiktning i våra dagar : HERTZBERG. E., Har Henrik Ibsen hentet motiverne til sine problerndramaer fra sociale og szdelige ti!stande i sit fzdreland 1892: GOTHE. GEORG. Jonas Lie och hans senaste biografer : 1-12 BÅÅTH. A. U., Några forntidsbilder fran de norska kolonierna i Vasterhafvet : HERTZBERG. JOHAN. Henrik Ibsen soin tragiker... BING. JUST. Holberg. Rostgaard og ilfontaigu. Gjennenlbruddet hos Holberg Den Holbergske kornedie Holbergs ungdornsudvikling... ERDMANN. NILS. Henrik Ibsen... GRAN. GERHARD. Jonas Lie... BIXG. JUST. Holbergs Peder Paars... MOLLER. ARTUR. En svensk bok om Ibsen... CHRISTENSEN. HJALMAR. De vigtigste indflydelser udenfra og fra reldre norsk kultur. der har bestemt den norske romantiks udvikling : GRAN. GERHARD. Henrik Ibsen... MOLLER. NIELS. Mindeudgaven af Henrik Ibsens v~rker... INGEBREKT. ALF. Hans Anruds bondefortr~llinger... CHRISTENSEN. HJAL~IAR. Den nyeste norske litteratur... EITREM. H., Björnstjerne Björnsons forhold til kilderne i )Sigurd Sleinben... GRAN. GERHARD. Johan Sebastian Welhaven. dec dec DRACHMANN. A. B., Sil Ibsens episke Brand. Et philologisk studie... BING. JUST. Ludvig Holbergs Bergens-år... KOHT. HALVDAS. Henrik Ibsens digt >Till de medskyldige>. Studier i digterens arbeidsrnite : MARCUS, C. D., Ibsens efterlämnade skrifter : MOLLER. NIELS. Björnstjerne Björnsons breve : SKAVLAN. SIKAR. Peter Egge : KENT. CHARLES. Det skröpelige ~gteskap : , En mystiker fra vore dage : VETTERLUND. FREDRIK. Johan Bojer : KENT. CRARI.ES. Vilhelm Krag : Et moderne lzredigt : Tidens tanker og norsk novellistik : , ' Digternes hjemkonist : BING. JUST. Welhaven: Digtets And. En tolkning : GRAN. GERHARD. Alexander L. Kielland og hans födeby : KEST. CHARLES. Hjalmar Christensen : 109- i 12 Inferno. Hans E. Kinck og hans siste store vzrk : SEII'. DIDRIK ARUP. Nye utgaver av Ibsen. Björnson. Alexander Kielland og Jonas Lie : REE. ÖRNULF. En moderne norsk romanforfatter : CI~AUSSEN. CHRISTIAN. Eiendomligheter i Obstfelders digtning :

19 KENT. CHARLES. Norsk digtning i aret som gik : Norske romaner og noveller : 90.. l04 AURELL. TAGE. Oia~ Aukriist : BING. JUST. Sigrid Undsets moderne digtning : KENT. CHARLES. Norske literaturbilleder : BULL. FRANCIS. Gerhard Gran. 9 december april : i GEELMCYDEN. KNUT. Hans E. Kinck : T~IT.DHAGEN. FREDRIK CHR., Björilson og Europa. Et foredrag i fragrnenter : HOEL. SIGURD. Korsk litteratur : j Norsk skjönlitteratur : LEFFI.ER. LEOPOLD FREDRIK. Röksteiieii och Frithiofs saga 1878: WIESELGEEN. SIOFRID. Sågra anteckningar rörande Berigt Lidriers föräldrar och födelseår : N~nr.onf. C. R., 0111 periodindelningen iiloin den svenska literaturhistorien : I.-. Svensk ritterbet. Ofversikt : N.YHLOM]. C. R.. Sy svensk skönliteratur : #CHUCK. HESRIK. Om den svenska folkvisan : VASESIUS. VALFRID. Nytt och ganlinalt om Jacob Frase : 249~. 264 NORDENSVAN. GEORG. Vårt nyaste draiila : VEDEL. V., Carl Snoilskys digtning. s~rlig i dens seuere fase : ROBINSON [VON FEII.ITZEN. U.], Icatterska tankar. Efter en omläsning af Fritliiofs saga : HOI.DIBERG. c~c11.1~. f. BAATH. Gustaf Lorenz Sommelius (Beppo) 1888: Scauc~. HENRIK. Från Johan Henrik Kjellgrens ungdomsår : WARHURC.. KARL. Einelie Flygare Carlén : LEVERTIN. OSCAR. >Siri Brahes : W-T. Biografiska unclerrättelser 0111 skalden Erik Johaii Stagnelius 1894: ERDIIA~N. SILS. Claes Livijii. En karaktersbild från århundradets början...'1894: t Cr.arrse~. Jur...?\'ogle breve fra Atterbom : WRANGEL. E.. Hvad folket sjunger : WARBURG. KART.. Till Tliorilds biografi : NORDENSVAN. GEORG. Aiigust Blanche som lustspelsförfattare. En studie : HAJI~~ARSKJ~LD. A.. Karl X11 och»karolinerna» : VETTERLUND. FREDRIK. C. D. af Wirséns nyare diktning : LEVERTIN. OSCAR. G. F. Gyllenborgs ungdomsdiktning : FRYXEI.L. EVA. En popiilär sverisk folkdiktare : FRODTNG. H.. Till skalden Wadinans lefnadshistoria : SYLWAK. OTTO. Från Esaias Tegnérs ungdomsår i Lund : WARBCRG. I~ARI.. Strindbergs nya historiedramer : ERDDIANN. NILS. EI~ bok oin niniinniskor> : HED~N. ERIK. Strindbergs Gustaf Adolf : BECKMAX. ERXST. Bokeii om Viktor Rydberg : SYLIVAN. OTTO. Reaktionen mot fosforisinen :

20 SAMZELIUS. HUGO. Höst. Ett blad ur vandringsboken : VETTERLUND. FREDRIK. Drag ur An~alia von Helvigs litterära förbindelser med Sverige : WARBURG. KARL. Carl Fredrik Bergstedt. Ett blad ur vår litterara och politiska historia : MOLIN. A. L.. Geijers förliållande till Rousseau och Scliiller : Ku~s~~önf. J. A.. Carl Snoilsky. Några minnesord : MOLIN. A. L.. Erik Gustaf Geijer och Amalia von Helvig : I.INDSSTROM. ANTON. Påskelden i Florens : RANDIN IN SON], M[ALLA]. Anialia von Helvig. Utdrag ur Malla Montgomérys anteckningar : BOOK. FREDRIK. Fredrik Cederborghs ungdomsarbeten. En studie till lians litterära utveckling : MARCUS. C. D.. Heidenstams nya bok : G~RANDINSON]. M<ALLA]. Erik Gustaf Geijer och Uppsalalifvet Utdrag ur Malla Montgornérys anteckningar 1905: ERDIIIANN. NILS. En komedi och ett porträtt : 54'i-660 BERG. RUBEN G.SON. En Snoilskybiografi : G.RANDINSOX!. M[AI.I.A]. I Berlin hos Amalia von Helvig. Utdrag ur Malla Montgomérys resejournal : MARCUS. C. D.. Per Hallströins novellbok : GOTHE. GEORG. En erotisk dekadausdikt : G~RANDINSON]. M[AI.I.A]. Åter i Uppsala Ur Malla Montgomérys anteckningar : Roos. ANNA MARIA. Franzén och Sophie Chorzeus. Några bref 1907: BERG. RUBEN G.SON. Karl X1I:s-minnet och hundraårsfesten : MARCUS. C. D.. Svenska noveller : FRYXELI.. EVA. Fosterländska röster. Odalmannens poesi : SYLWAN. OTTO. Tegnérs >mjältsjukan : VENNBERG. ERIK. Ett bref fran Thorild till Wallenstråle : ATTERBOM.~VENSON. HEDVIG. Fredrika Bremer och P. D. A. Atterbom. Två otryckta bref från Fredrika Bremer till Atterbom 1911: LEIJONHUFVUD, SIGRID. Fredrika Bremer och familjelifvet. Några konturer : LINDBLAD. GORAN. De historiska kallorna för Snoilskys >Aurora Königsinarkr : MORTENSEN. JOHAB. En ny svensk Dante-öfversattning : FEUK. MATHIAS. Ernst Josephsons lyrik : WARBURG. KARL. De kritiska punkterna i Alrnquists lif. belysta af hans egna uttalanden : NORLING. ERIK. Anna Lenah Elgströms nya bok : HOOK. FREDRIK. Stagnelius : NORLING. ERIK. Heidenstam och hans nya dikter : BERG. RUBEN G.SON. Landskapet och naturen i Frödings dikter 1916: LANDQUIST. JOHN. Strindberg i Amerika : CLAUSSEN. CHRISTIAN. Det patologiske i Strindbergs digtning : GUSTAVSON. JOHN. Nutida Thorildsforskning : WIESELGREN. O.. Fredrika Bremer i sina bre : BERG. RUBEN G.SON. Gustaf Fröding och hans publik : VETTERLUND. FREDRIK. Ett par nutidsronlaner :

21 J Svensk NOREEN. ERIK. Giöta kiampa-\visa som»folkvisan : BELFRAGE. SIXTEN. En ny biografi öfver Creutz : ERDMANN. NILS. Tegnérs bild genom Bööks glasögon : Upplysningstidens romantik i Martin Lamms senaste skrift 1918: STEFFEN. RICHARD. Movitz och Mollberg. Ett bidrag till förklaringen af Fredinans epistlar : MORTENSEN. JOHAK. Karlfeldts nya dikter : 1-8 ERDDIARN. NILS. Geijer i nyare belysning : LANGENSKJ~LD. AGNES. Lenau-toner i Viktor Rydbergs diktning 1919: CEDERBLAD. SVEN. Fredrik Böök: Stagnelius : VETTERLCND. FREDRIK. Romantisk mytologi i Lycksalighetens ö> 1920: diktning från Frankrike : Ung svensk lyrik : ERDDIANR. NILS. Upplysningstidens romantik : CEDERBLAD. SVEN. Atterboms lyrik i ny belysning : Ma~ccs. CARL L~AVID. Guldåldersdrömmar i nysvensk poesi : TEGEN. EINAR. Boken om Uppsala : VETTERLUND. FREDRIK. En svensk idylliker : Nar 8 Lycksalighetens ön vaxte fram : ~RDRIAPI'N. NILS. Sigfrid siwerts' senaste roman : VETTERLUND. FREDRIK talets svenska lyrik : JOHANSSON. GOTTHARD. Svensk lyrik : 121;-137 MARCUS. CARL IIAVID. Strindberg och den tyska vetenskapen : NILSSON. ALBERT. Den nyaste Stagnelius-forskningen : MARCUS. CARL DAVID. Henning Berger. En nordisk impressionist 1925: JOHANSSOPI'. GOTTHARD. Svensk skönlitteratnr : Svensk skönlitteratlir : GULLBERG. HJALMAR. Ola Hansson. Eleonora Duse och Aiigust Strindberg : H. BILDANDE KONST I. Affnzii/z oclz ~ltlii~zadk NYBLODI. C. R., En blick på det antika Roma hösten : Konsthistorisk literatur : LANGE. JUL.. Rubens's fremstilling af mennesket : CENTERWALL. J. E. Nyare pompejanska studier : LANGE. JUL.. De nye skulpturfund i Pergamon : H. A. N.. Estetiska frågor : DIETRICHSON. L., Olympias udgravning : l35 GOTHE. G., Den gamla hollandska målningskonsten betraktad ur några moderna synpunkter : 1-20 AURERT. ANDREAS. Fra det franske nutidsmaleri : LANGE. JUL.. Trzek af kunsten i revolutionens tjeneste : 1-16 GOTHE. GEORG. Tafvelsamlingar i London. Anteckningar från en resa : NORDENSVAN. GEORG. Franskt måleri och tyskt. Några anmark- ningar : WAHLIN. KARL. Om den ryska konsten och Vereschagin : Nordiuk tidskrift I927..

22 J Bocklin \V.BRN. CECILIA. Jean-Francois Millet : LAXGE. JUL.. Et 11lotivs historie : j Studiet i marken. Skilderiet. Erindringens kunst : $CHUCK. HEXRIK. Skulpturfynd i det italienska Rom. 1889: \Y.~HI,IX, KARL. Om den franska målarkonsten under l'ancien régime : DIETRICHSON. L., >Erindringens kunst2 - >Fantasien i kunstenn. Qbent brev til prof. dr Julius Lange : WXRN. CECII.TA. Från Paris' vårutstallningar. Personliga intryck 1890: RYDBERG. VIKTOR. Portrattfynden i Faijdni : 1-13 NORDENSVAN. GEORG. Morgondagens konst. Några intryck från Paris : LASGE. JUL.. Et blad af koloritens historie : HEDBERG. TOR. Leonardo da Vinci enligt de nyare forskningarna 1893: KRISTEXSOS. S. och WIDE. SAM. De nyaste undersökningarna om Pantheon i Rom : 151-i61 MELDAHI.. F.. Den protestantiske kirkebygning USSING. J. L., Hvad kan og hrad skal oldtidens kuilsthistorie?. 1898: LANGE. J~JL.. Attiske gravm~ler : JOHANSEN. P., Om ryttermonunienter og den galopperende hest. Et lille blad af plastikens hiatorie : LANGE. JUL., Menneskefigureii i den gothiske stils skulptur (indtil henimod år 1400) : KRUSE. JOHN. Gravyrkonstnaren Max Klinger och hans Brahms- phantasie : GOTHE. GEORG. Striden om den nya konsten 1897: HILDEBRANDSSON. H. H., Landskapsmålningar granskade fran naturvetenskaplig synpunkt : I~ROCTHEN. JOHAH. Konst och naturvetenskap. Kritik pi kritik 1897: LEVERTIS. OSCAR. Den italienska barockstilens utveckling. i ljuset af nyare forskning : XORDENSVAN. GEORG. Några konstintryck från Tyskland : En studie : DIETRICHSON. L., Hvad har den gothiske kunst at gjöre med gotherne? Studier over den gothiske bygningsstila oprin- delse : I~JELLBERG. LENNART. Myron. En konsthistorisk studie VEDEL. VALD.. Menne~kefiguren i kunsten : SOEDENSVAN. GEORG. Några konstintryck från Paris. Anteck- ningar : KRUSE. JOHN. Rembrandt-forskningen under de senaste åren. En ofversikt : VETTERLUND. FREDRIK. Nyare konstvetenskap : 100-ii0 SIR~S. O., Studier i Nationalinusei italienska terkningssamling. 1902: GOTHE. G.. Har Allart van Everdingen varit i Norge? : Pseudoklassisk konst : SIREN. OS\ A1.D. Ett grondlaggande verk ofver florentinska tecknare CHRISTENSEN. GEORG. Goethes forhold til bildende kunst : OSSBAHR. C. A.. En polsk Vasakonung3 intåg i ICrakau :

Litteratur kryds og tværs f

Litteratur kryds og tværs f Sven Hakon Rossel Litteratur kryds og tværs f Af digtere til alle tider fra B.S. Ingemann til James Joyce UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBiBLIOTHEK - Hovedland Indhold Indledning 11 "I Danmark er

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

DANSK OCH NORSK DIKTNING. Med litteraturhistorisk orientering

DANSK OCH NORSK DIKTNING. Med litteraturhistorisk orientering DANSK OCH NORSK DIKTNING Med litteraturhistorisk orientering Läsebok i danska och norska för gymnasier, seminarier och flickskolor samt för självstudier Utgiven av HELGE GULLBERG Under medverkan av Niels

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Red.: Lund, Karin Birgitte; Red.: Lassen, Annette: Ravnkels saga

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning

Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning L 281:3:1, Författare, förlag, tidskrifter och andra brevskrivare i Norge och på Island... 2 L 281:3:2, H.

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Atletikmærkestævne 3. Tirsdag den 23.august 2016 Tårnby stadion. Drenge -9 år 40 m årg. resultat. Piger -9 år

Atletikmærkestævne 3. Tirsdag den 23.august 2016 Tårnby stadion. Drenge -9 år 40 m årg. resultat. Piger -9 år Atletikmærkestævne 3 Tirsdag den 23.august 2016 Tårnby stadion Drenge -9 år 40 m årg. resultat 1 Carl B Nielsen Amager Atletik Club 2007 6,7 2 Mads Schiff Amager Atletik Club 2007 7,1 3 Frederik Røssel

Læs mere

DGI Fyn. Herresingle U9 Pulje 1. 1 Andreas Schmidt Krogsbølle badminton Michael Lausen Morud Badminton

DGI Fyn. Herresingle U9 Pulje 1. 1 Andreas Schmidt Krogsbølle badminton Michael Lausen Morud Badminton Herresingle U9 Pulje 1 1 Andreas Schmidt 2 Michael Lausen Morud Badminton 1-2 2 1-3 33 2-3 63 3 Viktor Kingo Jensen Herresingle U9 Pulje 2 4 Marcus Bøgelund Rasmussen Morud Badminton 5 Elias Kingo Jensen

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Oversætter: Springborg, Peter; Lassen, Annette: Ravnkels saga 22

Læs mere

Afslutningsstævne

Afslutningsstævne Afslutningsstævne 2008-09 Billeder fra stævnet i 2008. I lokalsamarbejde er vi klar til afslutningsstævne for: Sahl, Ans, Bjerringbro, Rødkærsbro og Mammen. Stævnen afholdes på Bjerringbro gymnasium. Søndag

Læs mere

Antal Pers. RMB / Skøjteudlejning. U20 / 1. div. U20 / 1. div. U20 / 1. div. U20 / 1. div. U20 / 1. div. RMB vs. Rungsted. U20 / 1.

Antal Pers. RMB / Skøjteudlejning. U20 / 1. div. U20 / 1. div. U20 / 1. div. U20 / 1. div. U20 / 1. div. RMB vs. Rungsted. U20 / 1. 35 tirsdag 27 august 19:00 RMB tr. kamp 2 U13 35 fredag 30 august 19:00 RMB tr. kamp 2 Kunsten 37 fredag 13 september 19:00 Herning 3 Kunsten 39 lørdag 28 september 19:00 Herning 3 Kunsten 40 tirsdag 1

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Finaleprogram lørdag den 30. april 2016. samt resultater fra Lørdag/søndag 16-17. april 2016

Finaleprogram lørdag den 30. april 2016. samt resultater fra Lørdag/søndag 16-17. april 2016 Finaleprogram lørdag den 30. april 2016. samt resultater fra Lørdag/søndag 16-17. april 2016 Alle kampe markeret med "L" foran spilles lørdag den 16. april. Alle kampe markeret med "S" foran spilles søndag

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder Decimal classification 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika 03.81 Leksikoner og ordbøger Græske og

Læs mere

XI. Videnskabelige stipendier

XI. Videnskabelige stipendier XI. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 16/12 1972 Hovråttsnotarie Gunnar Svensson legat t. studieophold v. Lunds 2.599,87 16/3 1973 A. W. Scheels stiftelse 900,00 29/3 1973

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 18/12 1974 Hovråttsnotarie Gunnar Svenssons legat til studieophold v. Lunds universitet (2 portioner å 2.180,88 kr.) 4.361,76 1/4 1975

Læs mere

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker Kanonværker Andersen, H.C. Det er ganske vist! 98 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1994 49 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1997 29 ex. Andersen, H.C. Den grimme ælling 49 ex. Andersen, H.C. Den lille havfrue, 1996

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Nykøbing F. den RESULTATLISTE FRA ØBTU S UNGDOMSMESTERSKABER AFHOLDT I TÅSTRUP DEN JANUAR 2016

Nykøbing F. den RESULTATLISTE FRA ØBTU S UNGDOMSMESTERSKABER AFHOLDT I TÅSTRUP DEN JANUAR 2016 Nykøbing F. den 18-1-2016 RESULTATLISTE FRA ØBTU S UNGDOMSMESTERSKABER AFHOLDT I TÅSTRUP DEN 16. - 17. JANUAR 2016 HERRE JUNIOR A SINGLE 1.Martin Buch Andersen,Virum 2.Nicolai Christoffersen,Slagelse 3.Jeppe

Læs mere

Ver. 2. Gratis morgenkaffe/te til medfølgende forældre/leder. Billet til hallens sportscafe til alle spillere.

Ver. 2. Gratis morgenkaffe/te til medfølgende forældre/leder. Billet til hallens sportscafe til alle spillere. Ver. 2 Det er vigtigt at alle hjælper til, ved at være klar til kamp og selv om man har tabt, så være klar til at tælle. Du skal altid tælle den efterfølgende kamp på den bane du lige har spillet på. Til

Læs mere

Højslev Station IF Mikkel Dahl Jakobsen (HS) Nikolaj Morratz (HS) Rasmus Toft (HS) Robert Holler (HS) Signe Lavrsen (DS) Tobias Dahl Jakobsen (HS)

Højslev Station IF Mikkel Dahl Jakobsen (HS) Nikolaj Morratz (HS) Rasmus Toft (HS) Robert Holler (HS) Signe Lavrsen (DS) Tobias Dahl Jakobsen (HS) Durup Frederik Akstrup Skyldahl (HS) Hammel Felix Berg Pedersen (HS) Lucas Hollænder (HS) Herning Anton Juul (HS+HD) Christian Sørensen (HS+HD) Karl B. Lundgaard (HS) Lasse Ostersen Lindholdt (HS) Magnus

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

LV-Live 10 - Vanens Magt Dato/tidspunkt: 14 maj 2015 kl. 18:00-17 maj 2015 kl. 20:00. Printet 18 apr 2015 kl. 21:10

LV-Live 10 - Vanens Magt Dato/tidspunkt: 14 maj 2015 kl. 18:00-17 maj 2015 kl. 20:00. Printet 18 apr 2015 kl. 21:10 LV-Live 10 - Vanens Magt - u/mad - 2EP 19389869347 1352919 Alexander Poulsen 19907047581 1404362 Alice Enoksen 19907039304 1404362 Alice Enoksen 19907052262 1404362 Alice Enoksen 19907068228 1404362 Alice

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2009-forår 2010 Institution Grenaa tekniske skoler Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Filosofi

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

Løb 1, 25m Butterfly Damer, Finaler Årg. 2000-2001. Løb 1, 25m Butterfly Damer, Finaler Årg. 2002-2003

Løb 1, 25m Butterfly Damer, Finaler Årg. 2000-2001. Løb 1, 25m Butterfly Damer, Finaler Årg. 2002-2003 Side: 1 Dato: 03 november 2013 Tid: 21:05:19 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: 1. Begynderstævne Stævne by: Tønder Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Jens W. Pedersen/Lene

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

Antikken i Europæisk Litteratur

Antikken i Europæisk Litteratur 1 NN: Reception 1 Kilde: The Oxford Classical Dictionary Oxford University Press, 2003 ISBN: 0198606419 2 Iser, Wolfgang: Tekstens appelstruktur 2 Kilde: Værk og læser: En antologi om receptionsforskning

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 0-1998 Plac.Navn Født Klub Opnået Status. Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg.

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 0-1998 Plac.Navn Født Klub Opnået Status. Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. Side: 1 Dato: 02 januar 2015 Tid: 22:13:10 Resultat Pr. klub Sigma Swim Allerød - Pr. aldersgruppe uden mellemtider Stævne navn: Sigma Swim Klubmesterskab Stævne by: Birkerød Arrangør: Sigma Swim Overdommer:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Gribskov Rendet - 7. februar 2010 (27 km)

Gribskov Rendet - 7. februar 2010 (27 km) Gribskov Rendet - 7. februar 2010 (27 km) 1 Asger Mølgaard Holte Ski H2139 00:26:50 00:26:44 00:27:21 01:20:55 2 Lasse Hulgaard Københavns Skiklub H2139 00:28:19 00:28:00 00:28:59 01:25:18 3 Lars Boldt

Læs mere

Vejen Badmintonklub Søndag : : : : : :30

Vejen Badmintonklub Søndag : : : : : :30 Lørdag 1-12 09:30 13-24 10:30 25-36 11:30 37-48 12:30 49-60 13:30 61-72 14:30 73-84 15:30 85-96 16:30 97-108 17:30 109-120 18:30 Søndag 121-130 09:30 131-140 10:30 141-150 11:30 151-160 12:30 161-170 13:30

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

UNGDOMSKLUBREKORDER AAM

UNGDOMSKLUBREKORDER AAM UNGDOMSKLUBREKORDER AAM Opdateret 31.12.15 Nye rekorder og rettelser kan mailes til mette-jan@stofanet.dk Klubrekorder drenge 9 år ude Klubrekorder drenge 9 år inde 40 m Magnus Lynge 7,08 31.08.10 50 m

Læs mere

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 1 meter riffel Resultatliste 011 / 01. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-60 Brøndby - Tlf. 6 66 - Fax 6 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Litteraturhistorie 2

Litteraturhistorie 2 1 Lunding, Erik: Biedermeier og romantismen 1 Kilde: Kritik, 7, 1968 Gyldendal ISSN: INTET 2 Winther, Christian: Aftenmøde (1835) 19 Kilde: Poetiske skrifter. I Holbergselskabet, 1927 3 Exner, Julius:

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

Nordisk. Systematisk oversigt. Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier. 03 Encyklopædier og leksika. 04 Offentlige publikationer

Nordisk. Systematisk oversigt. Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier. 03 Encyklopædier og leksika. 04 Offentlige publikationer Systematisk oversigt Nordisk Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier 03 Encyklopædier og leksika 04 Offentlige publikationer 10 Filosofi i alm. 10.8 Filosofiske skoler og retninger 11 Logik 13 Psykologi

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN

Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN Hold IDHoldBane Navn Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN 334 49 45 50 93 49 10 9 10 9 10

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Københavns Badminton klub (1) (1)

Københavns Badminton klub (1) (1) Herresingle U11A * 1 Victor Nørbo 3 Laurits Larsen 4 Felix Scheutz 5 Frederik Stange 6 Mikkel Husfeldt 7 Noah S. Thomsen * 8 Jacob Hjorth 13 11 12 15 17 6 (6) 13 16 11 14 (6) 4 7 Herredouble U11A * 1 Laurits

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

DGI Skydning RESULTATLISTE SKOLESKYDNINGEN 2013 LANDSDELSFINALE. DGI Nordjylland

DGI Skydning RESULTATLISTE SKOLESKYDNINGEN 2013 LANDSDELSFINALE. DGI Nordjylland DGI Skydning SKOLESKYDNINGEN 2013 RESULTATLISTE LANDSDELSFINALE DGI Nordjylland LANDSDELSFINALE I SKOLESKYDNINGEN 2013 HOLDRESULTATER Placering Skole/hold Point 1 Vester Hassing Skole 5a hold 1 780 22

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

KREDS 5 KREDSLEDER: Amager BTK KLUBKONTAKTPERSONER:

KREDS 5 KREDSLEDER: Amager BTK KLUBKONTAKTPERSONER: KREDS 5 KREDSLEDER: BTK KLUBKONTAKTPERSONER: BTK: Peter Karlsen, Grækenlandsvej 90A, 2.th., 2300 København S. Tlf. 22 53 09 85. E-mail: seamand85@hotmail.com Dragør BTK: Benny Brandt-Jensen, Køjevænget

Læs mere

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Resultatliste 2014 4. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A.

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A. HS Dr/Pg C 2013-09-21 09:00 (29 tilmeldte) Anders Ø. Jensen, Daugård IF Benjamin B. Rasmussen, Horsens KFUM Benjamin L. Nielsen, BTK Midtjylland Christoffer Borges, Søhøjlandets BTK Daniel Asmussen, RSU

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere