Store præstationer. High Performance Talent. Mikael Trolle. Bryd den mentale model !!! Akademiet!!! for!! Talen:ulde!!! Unge! 23$24.!januar!2013!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store præstationer. High Performance Talent. Mikael Trolle. Bryd den mentale model !!! Akademiet!!! for!! Talen:ulde!!! Unge! 23$24.!januar!2013!"

Transkript

1 High Performance Talent Akademiet for Talen:ulde Unge 23$24.januar2013 MikaelTrolle Mikael Trolle Cand. Scient. i Idræt & Biologi High Performance Director, Top Volley Danmark Chefkonsulent & parter i High Performance Institute Træner, coach og rådgiver for: Holte IF Volleyball Herrelandsholdet i Volleyball Den Kongelige Ballet TV Drama, Danmarks Radio Medforfatter til bogen Den Store Præstation Konsulent, inspirator og foredragsholder i en lang række danske og internationale virksomheder siden Store præstationer Bryd den mentale model Danmarkharbrugforenændring2ldentradi2onelle opfa6elseaf,hvadderskaberresultater. Viskalskabeennyforståelseafpræsta2onsbegrebet,ogdet skalplantesihverenestedansker,somdet præsta2onsfremmendefrø,derop2mererdetenkelte menneskespræsta2onsevne. Dethandlerikkekunomarbejds2d,menompræsta2ons2d. HervedkanvækstenogkonkurrencekraBenøges,udenatvi undermineredenpersonligebalance,passionogvirkelyst.

2 High Performance Niveauer af performance Dentradi2onellestrategisketænkningmodlangsigtede resultatmålerdød.verdenerblevetforkompleks. Stop&making&plans& &start&making&decisions & Mankin&Steele,HarwardBusinessRewiev. Kortsigtedepræsta2onsmålogenklarretningerdet styringsredskabdersikredenmestsikrestevej2ldenop2male præsta2on.resultatetafde6evilal2dblivedetbedst opnåelige.såenkeltsynesdet Performance. High performance. Excellence. Virtuoso. High Performance Deliberate Performance High Performance Mean Performance P1 Udvikling Præsta2on Deliberateprac2ce Prac2ce Low Performance P2 Udviklingvs.Afvikling Tid

3 Performance vs. Result DenStorePræstaBon Hvilkeforudsætningerder skalvære2lstedeforatskabe storepræsta2oner. Dethandlerikkeomat arbejdemere,menomat præsterebedredetkanalle lære DenstorepræstaBon Udgangspunktet Perfektionisme, vedholdenhed og innovation (affyringsrampen) Resultateteratpassereoverliggeren. PræstaBonenerhvordanoverliggerenpasseres. Anbefalinger 1. Skab mening og passion (indgangsportalen) 2. Sørg for, at udvikling og præstation findersted parallelt 3. Udfold talentet og realiser potentialet 4. Sats på specialister 5. Hav mod til at sætte holdet og vælge fra 6. Giv specifik og anerkendende feedback 7. Ros ofte og troværdigt 8. Skab en teamkultur også for individualister 9. Brug din intuition og dømmekraft

4 PerfekBonisme,vedholdenhedoginnovaBon 1.Skabmeningogpassion Perfek6onisme,&vedholdenhed&og& innova6on&er&de&forudsætninger,&der& skal&været&6l&stede& &med&stor& respekt&for&6ming&og&balance& &for&at& kunne&skabe&affyringsrampen&for&den& store&præsta6on. hjerteblod,&som&skaber& forudsætningen&for&den&store& præsta6on.&& & undervurderet&som& præsta6onsfaktor,&fordi&den&kan& være&vanskelig&at&måle&og&bedømme.& & Dermed&bliver&den&6t&overset&i& konkurrencen&med&kompetencer&som& grundlaget&for&præsta6onen 2.Sørgfor,atudviklingogpræstaBon finderstedparallelt Hvis&man&skærer&ned&på&udvikling& og&nytænkning&og&i&stedet&refer& blikket&mod&systemer&og&øget& produk6vitet,&risikerer&man&at&miste& den&store&præsta6on&af&syne 3.UdfoldtalentetogrealisérpotenBalet Alle&mennesker&besidder&forskellige& poten6aler,&og&det&er&først,&når&den& enkeltes&poten6ale&udfordres&og& udfoldes&6l&den&maksimale&kapacitet,& at&det&kan&afgøres,&hvorvidt&der&har& været&tale&om&et&talent

5 4.Satspåspecialister 5.HavmodBlatsæPeholdetogvælgefra Vi&lever&i&generalisternes&6dsalder,& og&derfor&er&bedrevidende&blevet&et& skældsord.&vi&burde&i&stedet&lære&at& hylde&specialisterne,&for&de&rummer& de&kompetencer,&som&den&store& præsta6on&kræver Den&store&præsta6on&skabes&alene& af&det&team,&der&forstår&vig6gheden& af&at&etablere&rammerne,&definere& roller&og&rela6oner&og&udøve& servicerende&lederskab&for&ad&den&vej& at&skabe&mening,&engagement&og& mo6va6on 6.Givspecifikoganerkendendefeedback 7.RosoTeogtroværdigt Feedback,&eller&med&et&bedre&ord& feed&forward,&beskriver&forskellen& handlinger&og&det&endelig&resultat.& & I&deFe&spændingsfelt&ligger&viden&om& nye&muligheder,&nye&handlinger&og& nye&resultater&samt&hele& udviklingsgrundlaget&for&den&store& præsta6on Ros&styrker&engagementet&og& skaber&en&anerkendende&6lgang&6l& læring,&hvorved&fejlfindingskulturen&i& stedet&erstafes&af&en&søgen&og& iscenesæfelse&af&den&ønskede& præsta6on

6 8.Skabenteamkulturogsåforindividualister 9.BrugdinintuiBonogdømmekraT Den&store&præsta6on&opnås&alene,& når&teamkulturen&tager&afsæt&i&den& enkeltes&behov,&ikke&blot&for&at&opnå& trivsel,&men&i&højere&grad&for&at&sikre& den&enkeltes&engagement&og&behov& for&respekt&og&anerkendelse Vores&livslange&erfaringer& downloades&af&hjernen&6l&vores& underbevidste&harddisk,&hvorfra& intui6onen&kan&hentes&og&i&samspillet& med&vores&bevidste&viden&samt& overblikket&over&det&ukendte,&dannes& grundlaget&for&den&store&præsta6ons& Workshop:DenstorepræstaBon Udgangspunktet Perfektionisme, vedholdenhed og innovation (affyringsrampen) Anbefalinger 1. Skab mening og passion (indgangsportalen) 2. Sørg for, at udvikling og præstation findersted parallelt 3. Udfold talentet og realiser potentialet 4. Sats på specialister 5. Hav mod til at sætte holdet og vælge fra 6. Giv specifik og anerkendende feedback 7. Ros ofte og troværdigt 8. Skab en teamkultur også for individualister 9. Brug din intuition og dømmekraft Den store præstation Passion Mening Grand Will Engagement Værdisæt Flow Selverkendelse og TEAM erkendelse Kompetencer Indtjening/ sejr Intuition Grundlæggende forudsætninger High Performance modellen, Mikael Trolle 2010 Det bevidste valg : Jim Collins, Good to great, Børsens Forlag, s. 111 Konsekvens Udvikl Fasthold det bevidste valg *) Udvikl Afvikl Konsekvens Vedholdenhed Innovation Perfektion Præstationsledelse, servant leader, tillid, autoritet

7 High Performance Flow Teorien Efter Mihaly Csikszentmihalyi Præstation og engagement Høj UDFORDRING Angst Ophidselse FLOW Sikres FLOW skabes motivation igennem hele processen. Præstation kræver engagement... Trivsel skaber ikke alene præstation... Engagement kendetegnes ved (Gallup): at forstå hvilken rolle man spiller. Middel Lav Bekymring Apati Kontrol Afslapning Kedsomhed Psykologiske krav: Kompetence Autonomi Tilhørsforhold at vide hvad der forventes. at være i stand til at gøre sit bedste. at forpligte sig til at gøre det forventede. at føle sig værdsat og anerkendt. Lav Middel Høj FÆRDIGHED Life is a game of inches Facebook Den Store Præstation Præstationsledelse Any given sunday Al Pacino, skuespiller

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006)

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) 1 Præambel Dette etiske kodeks gælder for dansk konkurrenceidræt, herunder eliteidrætten. I henhold til

Læs mere

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Agenda 1. Hvorfor overhovedet beskæftige sig med talent? 2. Hvad er talent potentiale og talentleder potentiale? 3. Hvordan kan vi træne talent? 13%

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

ET MÅL ER FØRST ET MÅL, NÅR MAN STYRER EFTER DET. INDTIL DA ER DET ET ØNSKE

ET MÅL ER FØRST ET MÅL, NÅR MAN STYRER EFTER DET. INDTIL DA ER DET ET ØNSKE ET MÅL ER FØRST ET MÅL, NÅR MAN STYRER EFTER DET. INDTIL DA ER DET ET ØNSKE SÅDAN KAN DU ARBEJDE MED MÅLSTYRET MARKETING Succesfulde virksomheder er drevet af ambitioner. Ledelsen sætter mål, som kræver

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring

Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring Artiklen er publiceret på WWW.LEADINGCAPACITY.DK Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring af Reinhard Stelter Coaching er et begreb, som kommer fra idrættens verden og, som har fungeret

Læs mere

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE!

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! S. 46 / SIGNATUR #2 BREVKASSEN B / BREVKASSE DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! Tekst/ Michael Hansen, Mindset Trainer og indehaver af bymichaelhansen Mine udviklingsforløb starter næsten altid med ét eller flere

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 1 af 12 Etisk kodeks for Dansk Sejlsport 2. udgave 2013 Dansk Sejlunion 2013 Præambel Denne etiske kodeks gælder for dansk sejlsport,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Kunsten at ride pa bølgen - om flow og det befordrende engagement i tilværelse

Kunsten at ride pa bølgen - om flow og det befordrende engagement i tilværelse Kunsten at ride pa bølgen - om flow og det befordrende engagement i tilværelse Kenneth Carstensen, karrierekonsulent 1. Flow og trivsel 2. Hvad er flow 3. Hvilke fordele er der ved at være i flow hvilke

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Få en kort introduktion

Læs mere