SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIAL ULIGHED I SUNDHED"

Transkript

1 SOCIAL ULIGHED I SUNDHED HVAD ER DET OG HVAD KAN KOMMUNEN GØRE? Henrik Bøggild Speciallæge, lektor, Faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

2 Steen, 56 år ufaglært og ordblind Steen Thomsen er 56 år, søger egen læge grundet smerter i brystet ved anstrengelse Han er mangeårig ryger og har et moderat højt alkoholforbrug Han vejer ca. 15 kg. for meget, er glad for stegt flæsk med persillesovs og har forhøjet kolesterol Steen har i øvrigt i mange år haft svært ved at få vejret og han døjer med et dårligt knæ Steen gik ud af folkeskolen Er moderat ordblind men har klaret sig Arbejdet indenfor fiskeri, på havnen og på fabrik som ufaglært Gift, 2 voksne børn, bor i eget hus Glad for sit liv

3 Steen skal behandles og forebygges Lægen finder at Steen har en forsnævring på kranspulsåren og henviser til hjerteafdeling med henblik på behandling Hjertepakke medfører hurtig udredning og behandling Behandling effektiv og smerterne er væk, har efterfølgende lidt nedsat hjertepumpefunktion Behandling for KOL Forebyggende medicinsk behandling for hjertet Forhøjet blodtryk Styrkelse af pumpefunktion Kolesterolsænkning Råd om Tobaksophør Nedsættelse af alkoholforbrug Omlægning af kost Vægttab Motion

4 Systemet ved hvad vi skal Samtaler på sygehuset Rådgivning om sygdommen, mundtlig og skriftlig Vigtighed af medicin, sund kost, rygestop og vægttab Egen læge gentager rådene Kontrol i ambulatoriet Tilbud på sundhedscenter om forløb på kommunalt hold? Behandlingen er effektiv og systemet fungerer! Steen taber sig ikke, sætter forbruget af tobak ned i en periode, men ryger fortsat Passer ikke ambulatoriet og afsluttes Den medicinske behandling følges ikke som ordineret Dropper ud af tilbuddet i sundhedscenteret efter 1. fremmøde Kommer ikke tilbage på arbejdspladsen Steen dør 59 år gammel

5 Hvad er social position? Steen har grundskoleuddannelse, er ufaglært, oprindeligt i arbejde og med relativ god økonomi Sygdommen medfører ændring i arbejdsmarkedstilknytning og på sigt økonomi Betyder det noget for forløbet? Vi bruger forskellige mål for social position Social status oprindeligt byggende begrebet på ressourcer, magt og prestige Økonomi individuelt eller husstand Uddannelse Erhverv ( blue og white collar ) Arbejdsmarkedstilknytning

6 Ikke alle forskelle i sundhed opfattes som ulighed Har langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handikap eller anden langvarig lidelse (alle) Sundhedsprofilen for Region Nordjylland, 2013

7 Nogle forskelle er ikke uforklarlige Har langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handikap eller anden langvarig lidelse (alle) Sundhedsprofilen for Region Nordjylland, 2013

8 Men nogle forskelle opfattes som udtryk for ulighed Har langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handikap eller anden langvarig lidelse (alle) Sundhedsprofilen for Region Nordjylland, 2013

9 Forskel på forskel og ulighed Forskelle Beskrivende Ulighed Vurderende Konstaterer at forskellene altid vil være der Kan opfattes som uretfærdige og umoralsk Noget som måske skulle ændres Til skade for os alle sammen; samfundet? (social kapital)

10 To slags social ulighed i sundhed Den synlige Den usynlige Billede af Matty1378 (Eget arbejde) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

11 To slags social ulighed i sundhed Den synlige Overdødelig ( ) for udsatte Den usynlige Middellevetid (2009) efter indkomst ,5 10,1 8,1 12 9,8 4, mænd kvinder laveste 1/4 næstlaveste 1/4 næsthøjeste 1/4 højeste 1/4 Data fra Davidsen, Rådet for Socialt Udsatte, 2013 SMR, dødelighed sammenlignet med befolkningen, alders- og kønsjusteret for deltagere i SUSY-udsat, 2007 Data fra Arbejderbevægelsens erhvervsråd/statens Institut for Folkesundhed, 2011

12 Middellevetid, afvigelse fra gennemsnit (79,2 år), Hørsholm 81,8 år Lolland 75,9 år Koch et al, SST, 2014

13 Den sociale ulighed i sundhed stiger fortsat Forventet restlevetid for en 30-årig dansker efter uddannelse Brønnum-Hansen og Baadsgaard BMC Public Health 2012

14 Sammenhæng mellem økonomi og sygelighed handler også om fordeling Wilkinson og Pickett, The Spirit Level, Penguin Books, 2010

15 Hvorfor giver social ulighed ulighed i sundhed? Social position Opvækst Uddannelse Miljø Arbejde Marginalisering Indkomst Tobak Alkohol Kost Stofmisbrug Inaktivitet Ulykke Brug af sundhedsydelser Black box Helbred og sundhed Opvækst Påvirkning af familie, venner og omgangskreds Uddannelse Fysisk og socialt miljø Arbejde Marginalisering Indkomst Tobak Alkohol Kost Stofmisbrug Inaktivitet Ulykkesrisiko Tilknytning til lokalområde Brug af sundhedsydelser Sundhedsvæsenets håndtering kan vi så forvente at en uddannelsesreform med længere skolegang eller mindskning af Ginikoefficient vil mindske uligheden i sundhed?

16 Sygdom i et samfundsperspektiv

17 Årsager til social ulighed i et livsperspektiv Forældrenes sociale position (uddannelse, økonomi og erhverv) social arv Uddannelse (kognition, viden, kompetence mv) Erhverv (indflydelse, viden mv) Sundhed og sygelighed Økonomi (ressourcer, indflydelse mv) Inspireret af Åberg, Health Equity Studies, no. 5, 2005

18 Hr Thomsens forløb med systembriller Praktiserende læge Sygehusvæsen Kommune

19 Forløbet i Steens optik Mange informationer og råd Forventning om beslutninger Forskellige holdninger Forvirring Usikkerhed Manglende opbakning Afstand til sundhedscenter Utilpas blandt de andre deltagere Usikkerhed på økonomisk fremtid

20 Social ulighed i sundhed, Sundhedsprofil 2013 Højeste afsluttede uddannelse som mål for social position Grundskole (20,5% af alle) Gymnasial uddannelse (1,9% af alle) Faglært/erhvervsfaglig (36,4% af alle) Kort videregående (7% af alle) Mellemlang videregående (17,6% af alle) Lang videregående (5,6% af alle) Omhandler kun personer i alderen 25-64, der ikke er under uddannelse Sammenligner odds for hver uddannelse med faglærte Justerer resultater for alder og køn, så effekten af dette tages ud

21 Selvvurderet helbred og trivsel Mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred (*) Højt stressniveau Dårligt mentalt helbred (SF12) Dårligt fysisk helbred (SF12) Generet af ængstelse, nervøsitet, uro eller angst Oplevelse af ikke at være frisk nok til at gøre de ting man har lyst til Udviser alle samme mønster Sundhedsprofilen for Region Nordjylland, 2013

22 Kronisk sygdom Selvoplyste sygdomme indenfor i alt 18 specifikke muligheder, men her: KOL, hjertesygdom, diabetes, muskel-skeletsygdom og langvarig psykisk lidelse En eller flere, henholdsvis to eller flere kroniske sygdomme Sundhedsprofilen for Region Nordjylland, 2013

23 Spiser usundt: lavt indtag af frugt, grønt og fisk samt højt indtag af mættet fedt Kost Rygning Alkohol Motion K R A M Sundhedsprofilen for Region Nordjylland, 2013

24 Ryger dagligt (samme mønster for passiv rygning) Kost Rygning Alkohol Motion K R A M Sundhedsprofilen for Region Nordjylland, 2013

25 Alkoholforbrug over 14/21 genstande om ugen (men omvendt mønster for problematisk alkoholadfærd - CAGE) Kost Rygning Alkohol Motion K R A M Sundhedsprofilen for Region Nordjylland, 2013

26 Fysisk inaktiv i fritid (men omvendt mønster for stillesiddende arbejde) Kost Rygning Alkohol Motion K R A M Sundhedsprofilen for Region Nordjylland, 2013

27 Social forskel i ønske om at ændre vaner Uddannelse Ønske om at spise sundere Ønske om rygestop Ønske om at nedsætte alkoholforbrug Grundskole 0,6* 0,8 0,8 0,5* Gymnasial 0,6 1,0 3,7 0,4* Faglært Kort videregående 1,3 1,5 1,2 2,4* Mellemlang videre 1,5 0,7 1,2 2,0* Lang videregående 1,2 1,0 0,9 2,2* Ønske om at være mere fysisk aktiv Alle svar, justeret for alder og køn, * statistisk signifikant forskellig fra faglærte Sundhedsprofilen for Region Nordjylland, 2013

28 Sundhed og sygdom i et samfundsperspektiv

29 Diskussionen er ikke ny 1999 Folkesundhedsprogram Den daværende socialdemokratisk/radikale regerings program med målsætning om reduktion af social ulighed i sundhed 2002 Sund Hele Livet Den tidligere VK-regerings sundhedspolitiske strategi med fastholdelse af målsætning om reduktion af social ulighed i sundhed 2011 Ulighed i Sundhed. Årsager og Indsatser Dansk review/analyse som opfølgning på WHO-resolutionen Det er tid til handling - forebyggelse er en politisk vindersag" Det Nationale Forebyggelsesråds strategi med bud på hvordan målene i Sund hele livet kan opnås Commission on Social Determinants of Health (CSDH) The Black Report (England) Nedsættelse af global kommision i WHO navngivet efter formand for ulighedskomitéen med professor Michael Marmot som formand bag udgivelsen: Sir Douglas Black 1984 Health for all by the year 2000 WHO strategi med mål om reduktion af ulighed, som alle landene i WHOs europæiske region tilslutter sig 2008 Closing the Gap in a Generation Rapport fra CSDH med anbefalinger af indsatser, som kan reducere den sociale ulighed i sundhed Fair Societies Healthy Lives. A strategic Review of Health Inequalities in England post-2010 Første review/analyse som opfølgning på WHO-resolutionen World Health Assembly (WHO) vedtager resolutionen Reducing health inequities through action on the social determinants of health med opfordring til medlemslandene om national analyse af de specifikke årsager til og effektive indsatser mod den sociale ulighed i sundhed. Charlotte Glümer, undervisning v. kandidatuddannelsen i Folkesundhed, Aalborg, 2013

30 Regeringens forebyggelsesprogram Mål 1: Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes Mål 2: Flere børn skal trives og have god mental sundhed Mål 3: Flere voksne skal trives og have god mental sundhed Mål 4: Flere skal vælge et røgfrit liv Mål 5: Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge Mål 6: Færre børn skal være overvægtige Mål 7: Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen

31 Sundhed og sygdom har mange årsager De sociale determinanter for sundhed er de forhold under hvilke mennesket fødes, vokser, lever og ældes, inklusive sundhedsvæsenet. Disse forhold skabes af fordelingen af penge, magt og ressourcer på et globalt, nationalt og lokalt niveau, hvilket influeres af politiske valg. De sociale determinanter for sundhed er hovedansvarlige for ulighed i sundhed - de uretfærdige og undgåelige forskelle i sundhedsstatus der ses imellem og indenfor lande. (WHO, uautoriseret oversættelse) Fra forside på WHOs publikation:, A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health, 2010

32 12 determinanter for social ulighed i sundhed Tidlige determinanter som påvirker social position og helbred Børns tidlige udvikling kognitiv, emotionel, social Skolegang uafsluttet skolegang Segregering og socialt nærmiljø Sygdomsårsager som påvirkes af social position Indkomst fattigdom Langvarig arbejdsløshed Social udsathed Fysisk miljø partikler og ulykker Arbejdsmiljø ergonomisk og psykosocial Sundhedsadfærd Tidlig nedsættelse af funktionsevne Determinanter som påvirker sygdomskonsekvenser Sundhedsvæsenets rolle Det ekskluderende arbejdsmarked

33 Nogle forebyggelsesbegreber Primær undgå at sygdom opstår Sekundær finde sygdomme i tidligt stadie f.eks. screening Tertiær afhjælpe konsekvenserne og forhindre udvikling af sygdom Risiko faktorer Sygdom Forekomst Prognostiske faktorer Prognose

34 Forebyggelse to slags Borgerrettet forebyggelse At holde raske borgere sunde og at undgå at sygdom opstår Overvejende primær og sekundær forebyggelse Patientrettet forebyggelse At hindre at sygdom udvikler sig yderligere og at hindre komplikationer og tilbagefald Det samme som tertiær forebyggelse Ansvar hos kommuner f.eks rygestopkurser, motionshold for overvægtige Ansvar hos region (sygehuse) og kommuner f.eks. patientskoler

35 Forebyggelsesstrategier Individorienteret - højrisiko Målgruppen er individer med kendte risikofaktorer, risikoadfærd eller tidlig sygdom og dermed højere risiko end gennemsnittet En mindre del af befolkningen nås Effekten hos den enkelte kan være stor men effekten overordnet set kan være lille Befolkningsorienteret Rettet mod hele befolkningen Mindre effekt for den enkelte Massestrategi (kampagner) Fortæller befolkningen hvad der er rigtigt medfører sjældent blivende effekter Strukturel strategi gør de sunde valg til de lette valg Er effektiv overfor sociale forskelle Nudging

36 Eksempler på strukturel forebyggelse Lovgivning Færdselslovgivning Hastighedsbegrænsning Tvungen brug af sikkerhedsseler Alkoholgrænser Fødevarer Opbevaring mv Berigelse (f.eks. jod i salt) Rygelov Skatter og afgifter Alkohol, tobak Fedt og sukker Offentlig planlægning Stisystemer og skoleveje Politikker og rammesætning Ophør med solarie i kommunale svømmehaller Kostpolitik for skoler og idrætshaller Røgfri matrikler

37 Så det er ikke kun Sundhedsforvaltningens opgave Skole og daginstitutioner Jobcentre Byens rum og boligområder Fritids- og foreningslivet Kommunale arbejdspladser Bo- og dagtilbud ældre handicap og psykiatri Borgernes hjem sundhedsplejen ældre- og hjemmepleje Den kommunale tandpleje Sundhedscentre

38 Kommunens opgaver efter Sundhedsloven.. 2. Loven fastsætter kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse og at opfylde behovet for 1) let og lige adgang til sundhedsvæsenet, ( ) 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for sund levevis Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne ( )

39 Ulighed i behandlingssystemet Der er store sociale gradienter i.. Deltagelse i screening Brug af praktiserende speciallæger Hurtighed af den diagnostiske proces Behandling af f.eks. hjertesygdom og kræft Tilbagevenden til arbejde efter sygdom Deltagelse i genoptræning Overlevelse Lighed i adgang (Sundhedsloven) er ikke nødvendigvis udtryk for at personer kan udnytte mulighederne ulighed i udbytte

40 Deltagelse i rehabilitering Kultur og etnicitet Uddannelsesmæssige færdigheder Økonomi Køn Alder Patientuddannelsestilbud [appellerer især] til veluddannede, til kvinder og i det hele taget til personer, som i forvejen er ressourcestærke og forholdsvis selvhjulpne. De personer med kronisk sygdom, som har mest brug for støtte og empowerment, fravælger oftere patientuddannelsesforløb, falder fra undervejs eller rapporterer om mindre tilfredshed og udbytte af forløbet. Patientuddannelse en MTV, SST 2009

41 One-size doesn t fit all! Borger- og patientrettede forebyggende tilbud er kvalitativt gode forebyggelsespakker og forløbsprogrammer har hjulpet Tendens til at udvælge nogle elementer af det man ved virker Gruppevis undervisning højt prioriteret Fokus på borgeren/patienten som forbruger Selvbestemmelse Empowerment Health literacy For at få effekt af behandlingen skal patienterne deltage Men ikke alle bliver henvist En del undlader at møde op Frafald undervejs Vi ved forbløffende lidt om frafaldet! - internationalt 20-50% Manglende evaluering virker det? Monitorering af ulighed i adgang, i brug, i effekt Data findes

42 Problemer, der skal håndteres Kronisk sygdom og multisygdom er aldersmæssigt og socialt skævt fordelt men: Tilbuddene er (langt hen ad vejen) udviklet af professionelle fra et andet socialt segment og i en anden aldersgruppe end patienterne Skriftlighed Forventning om aktiv opsøgen Forventning om handlen Health literacy og Sense of Coherence er højere hos veluddannede og formentlig hos de yngre Rammer ikke nødvendigvis modtagerens behov Multisygdom medfører øgede krav til overblik Hvem har rollen som tovholder? Både rolle for sundhedsvæsen og socialvæsen Virker det lige godt for alle eller er der ulighed i resultaterne?

43 Let og lige adgang til sundhedsvæsenet? Der er omkostninger forbundet med alle tilbud port Transport afstand mellem hjem og kommunalt tilbud, type af transport Indkomst ret til løn eller mistet indtægt? Det koster at omlægge vaner og der er ikke samme omkostning for alle sociale grupper

44 Så hvad gør vi for Steen Thomsens børn og børnebørn? Skabe mindre social ulighed i sundhed Effektiv forebyggelse starter tidligt og understøtter dannelse af borgere, der har viden, magt og ressourcer til at varetage egen sundhed Skole, institutioner Sætter sundhedsskabende og bevarende strukturer op om borgerne, der gør det sunde valg til det lette valg Formentlig alle forvaltninger Fokus på de grupper, der har sværest ved at få adgang til tilbuddene det når også den synlige ulighed Måske differentiere på bekostning af dem, der kan med mindre eller uden hjælp? Tilrettelægge tilbud, der svarer til de økonomiske, sociale og mentale ressourcer borgeren har

45 Forebyggelse = (KRAM) 3 + Kost Rygning Alkohol Motion K R A M Kompetence Ressource Anvendelighed Mestring K R A M Koordination Reaktion Ansvar Indholds- Organisations- K R A Monitorering og evaluering M Inspireret af Lucette Meillier Center for Folkesundhed

46 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Henrik Bøggild Faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Niels Jernes Vej 14, Aalborg Ø

kø b e n h av n s u n i versitet Ulighed i sundhed Årsager og Indsatser

kø b e n h av n s u n i versitet Ulighed i sundhed Årsager og Indsatser kø b e n h av n s u n i versitet Ulighed i sundhed Årsager og Indsatser 2011 Ulighed i Sundhed årsager og indsatser Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Indhold Anbefalinger for kost, rygning, alkohol og motion (KRAM)...1 Vision...2 Sundhedspolitikkens opbygning...2 Baggrund...2 Overordnede mål og principper...3 Beskrivelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundere liv for alle

Sundere liv for alle Indhold Sundere liv for alle... 2 Flere gode leveår for alle... 2 Nationale mål for udvikling i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden... 2 Sunde rammer skaber sunde valg... 3 Partnerskaber...

Læs mere

At prioritere social ulighed i sundhed

At prioritere social ulighed i sundhed At prioritere social ulighed i sundhed analysestrategi og resultater for Københavns Kommune Finn Diderichsen Maria Habroe Else Nygaard Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet November

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Titel Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012. Udgivet af Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars

Titel Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012. Udgivet af Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Titel Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Udgivet af Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf: 9966 7000 www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 2011 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Sundhedsstyrelsen 2012. Publikationen kan frit

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sundhedspolitikken 2011-2014 - Version 7- Dato: 24-05-2011 Sagsnr.: 563-2011-1697 Doknr.: 563-2011-33197 Indholdsfortegnelse Forord...side Læsevejledning...side Sundhedsfremme,

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Om at prioritere sundhedsarbejdet

Om at prioritere sundhedsarbejdet Om at prioritere sundhedsarbejdet Om at prioritere sundhedsarbejdet INDHOLD Forord 4 8 12 14 18 20 24 28 32 Udfordringer i det kommunale prioriteringsarbejde Af Lars Iversen, sundhedsudvalgsformand, Hørsholm

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune Notat Til: Fra: Social- og sundhedsudvalget Direktionen Sundhedskoordinator, ph.d. Malene Herbsleb Notat til sagen: Sundhedspolitik 2013 Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere