Lean Six Sigma Lektion 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean Six Sigma Lektion 5"

Transkript

1 Lean Six Sigma Lektion 5

2 Agenda Design for Six Sigma (DFSS) DMADV - D Kano modellen - M - DOE - A Design FMEA & Regressionsanalyse - D Design for X - V Six Sigma organisering, bælter og implementering

3 Design for Six Sigma (DFSS) Formål med DFSS Minimere fremtidige problemer ved at designe ud fra 6 Minimere variation i udviklingsfasen Maksimere kundetilfredshed Kundedrevet udviklingsproces Tværorganisatorisk og integreret udvikling 3

4 Forbedringstrategier Kundekrav Proces kapabilitet DFSS Nej Lille gap Ja DMAIC Fundemental Re-design Løbende forbedringer Design et nyt produkt/proces/ydelse Bred tilgang Helt fra bunden Høj risiko Lang tidshorisont Tilgår mange CTQs Mål: Quantum Leaps Fixe en eksisterende proces Smalt fokus Kendt tilgang Lav risiko Kortere tidshorisont Adressere få CTQs Mål: Forberinger

5 Design for Six Sigma DFSS Principper Skal give værdi i kundens øjne Frontload smerten Lav det rigtig første gang Udvikl robuste løsninger Brug ressourcerne hvor det tæller mest Sikre kapabiliteten og kompetencerne til at opfylde kundens behov Stræb efter det perfekte og sikre at teamet også gør dette Fokusere på at facilitere og sikre kommunikation mellem kunder og udviklingsteamet

6 Design for Six Sigma Fordele ved DFSS Klar udviklingsstrategi med klare og veldefinerede mål og projektkriterier Udvikling fokuseret på kunden Visionen er låst og der er konsensus i teamet Stærk koordination i og imellem teamet Problem og fejl bliver løst før implementering Lavere omkostninger brugt på implementering og drift

7 Agenda Design for Six Sigma (DFSS) DMADV - D Kano modellen - M - DOE - A Design FMEA & Regressionsanalyse - D Design for X - V Six Sigma organisering, bælter og implementering

8 DMAIC vs. DMADV Define Løbende forbedringer af eksisterende proces Measure Analyze Re-engineering, design af nye processer/produkter Improve Design Control Verify

9 DMAIC vs. DMADV Ligheder Six Sigma metoder til at reducere fejl til mindre end 3,4/mio. Data intensive løsningstilgang tror og mener har ingen plads i hverken DMAIC/DMADV Sammen organisation i bælter Støtter begge op omkring organisationens mål

10 DMADV Define Measure Analyze Design Verify Projektet Kundekrav Konceptet Produktet Udviklingsperformance 1. Udviklingsprojektcase 1. Forstår VOC 1. Identificere nøgle funktionaliteterne 1. Ident. & Prior. detaljerede design kriterier og funktionaliteter 1. udføre og evaluere pilot Projektplan Oversæt VOC til specifikke produkt specifikationer Prioritere funktionaliteterne Udvikle design krav Implementer design 3. Organisationsplan 3. Prioritere produkt specifikationerne 3. Genere mulige koncepter 3. Udvikle detaljeret design krav 3. Luk projektet Identificere risicis Genovervej risicis Evaluere og udvælg koncept Test detaljeret design Review med styregruppe inden næste fase Review med styregruppe inden næste fase Review med styregruppe inden næste fase Review med styregruppe inden næste fase

11 Agenda Design for Six Sigma (DFSS) DMADV - D Kano modellen - M - DOE - A Design FMEA & Regressionsanalyse - D Design for X - V Six Sigma organisering, bælter og implementering

12 Kano Modellen

13 Kano Modellen - Oprindelse Opfundet af Noriaki Kano i 1980erne Viser i hvor høj grad et produkt lever op til kundens forventninger De ting der er med til at forhøje kundens tilfredshed bliver nødt til at være i fremtidens produkter bare for at dække det basale behov

14 Kano Modellen Kano Modellen: Klassificere produktegenskaber baseret på hvordan de vurderes af kunderne og påvirker disses tilfredshed -> Voice of the Customer Brug: Identificere kundebehov Bestemme funktionalitetskrav Konceptudvikling Analyse af konkurrerende produkter Nøgleelementer Kano modellen inddeler produktegenskaber i 3 kategorier; 1.Basale 2.Performance 3.Attraktive En konkurrence dygtigt produkt bør opfylde de basale egenskaber, maksimere performance egenskaberne og have så mange attraktive egenskaber som muligt (til prisen)

15 Kano-modellen 3. Basale egenskaber Beskrivelse Påvirkning Eksempel Nøgleord Kunderne forventer at disse Tilfredsheden stiger ikke egenskaber er fuldt tilstedet når egenskaberne er og integreret ellers medføre tilstede, men falder hvis det stor utilfredshed de ikke er Bremser på en bil, lyd på et TV Skal være der 2. Performance egenskaber Kunderne ønsker disse egenskaber men forventer ikke at få dem alle eller i fuld omfang Tilfredsheden øges når egenskaberne er tilstede og falder når de ikke er Lav pris på biler, Økonomi-funktion på TV Mere er bedre 1. Attraktive egenskaber Kunderne forventer ikke disse egenskaber men bliver tilfredse når de er tilstede Tilfredsheden stiger når disse egenskaber er tilstede men falder ikke hvis de ikke er Bilen bliver leveret på adressen, TV har USB indgang Latente behov

16 Kano-modellen Det basale + lidt mere (Nice to have) Som forventet (Must have) Ubehøvlet, ingen service 1. Diskutere med sidemanden og find eksempler på produkter der passer i hhv. 1, 2 og Hvordan tror i at udviklingen er over tid imellem de 3 egenskaber?

17 Praktisk anvendelse Kano Modellen 1.Identificere Voice of the Customer 2.Oversæt Voice of the Customer til produktegenskaber 3.Kategorisere produktegenskaberne ift. de 3 grupper; Basale produktegenskaber skal være der Performance produktegenskaber jo flere jo bedre Attraktive produktegenskaber latente behov 4. Evaluere produktet ud fra nuværende produktegenskaber og kategorier

18 Kano Modellen Praktisk anvendelse Spørg kunden om følgende 2 simple spørgsmål; 1.Vurdere din tilfredshed hvis produktet har egenskaben 2.Vurdere din tilfredshed hvis produktet ikke har egenskaben Bed dem svare ud fra følgende muligheder; 1.Tilfreds 2.Neutral 3.Utilfreds 4.Ligeglad

19 Øvelse 2 og 2 Kano Modellen A) Præsentere hinanden for jeres respektive produkter/ydelser og disses egenskaber B) Kategorisere egenskaberne i de 3 grupper og ud fra deres reaktion C) Placere dem i Kano-modellen

20 Agenda Design for Six Sigma (DFSS) DMADV - D Kano modellen - M DOE Design of Experiments - A Design FMEA & Regressionsanalyse - D Design for X - V Six Sigma organisering, bælter og implementering

21 DOE Design of Experiments

22 Hvordan lære vi? For at lære må der ske 2 ting sideløbende; + En opfattende observartør En markant hændelse

23 Hvad er DOE? Hvad er et eksperiment? Systematisk procedure udført under kontrollerede omstændigheder, for at opdage en ukendt effekt, teste eller etablere en hypotese, eller illustrere en kendt effekt. Bruges til at analysere processer Undersøge effekten af forskellige inputs Hvilke inputs vi skal bruge for at få et bestemt output

24 Definition Definition DOE En struktureret eksperiment strategi... Der muliggøre løbende evaluering af en proces/produkts variables (X s)... Mulighed for at påvirke produktet/processens karakteristika (Y s). Y = f(x 1, x 2., x n )

25 Koncepter og termer Faktorer Niveauer Output Ovn Sukker Mel Æg Smag Farve Konsistens

26 Experimenter metoder TRIAL & ERROR Behandler symptomer Leder efter Quick-fix Laver tilfældige ændringer på processen ONE-FACTOR-AT-A-TIME ( OFAT ) Ændre en faktor af gange mens de andre holdes konstante Indtænker ikke effekten af de samlede faktorer FULL-FACTORIAL DOE (alle faktorer) Undersøger alle kombinationer af faktorerne Kigger efter effekten af disse kombinationer FRACTIONAL-FACTORIAL DOE Kigger på en fraktion af alle faktorerne Bruges til screening og forberedelse af indsat områder Kigger efter effekten af disse kombinationer Giver mindre information end en Full-Factorial, men er mindre omkostningsfuld

27 Eksperiment Eksempel Formål Find den hurtigste vej til arbejde? Mulige ruter Normal rute Genvej Eksperiment Mandag normal rute Tirsdag genvejen Resultat Rute Tid Mandag Normal 22 min Tirsdag Genvej 18,5 min Hvad er den hurtigste vej??

28 Eksperimentet - processen Etablere formål Hvad skal der minimeres Hvad skal der maksimeres Hvad skal være mere konsistent? Identificere faktorer Hvilke faktorer ved man der påvirker processen Brainstorm over hvilke andre faktorer der kunne påvirke processen end de kendte Udfør eksperimentet Design, udføre, og analysere eksperimentet Forstå og lære af eksperimentet Implementere Implementere resultatet for at få en mere stabil proces eller ydelse/produkt

29 2 n 2= # af niveuaer n= # af faktorer Eksempel Simpel Eksperiment 2 2 full factorial design består af 2 faktorer Hver evalueret på 2 niveauer Totalt bliver der udført 4 eksperimenter(2 x 2 = 4) Kodning - = Lav niveau af faktorerne + = Høj niveau af faktorerne Forsøg Faktor 1 Faktor

30 Producent af isolering vil udvikle et nyt produkt. Inden færdig udviklingen vil producenten undersøge 4 faktorer, som menes at have indflydelse på styrken af isoleringen. De 4 faktorer er; Materiale type Indsprøjtningstemperatur Indsprøjtningstryk Kølingstemperatur DOE - Eksempel

31 DOE

32 Visuel vurdering af eksperimentet Ved 1 faktor Stærk effekt -1 Faktor +1 Ingen effekt -1 Faktor +1

33 Visuel vurdering af eksperimentet Ved 2 faktorere Stærk afhængighed -1 Faktor A +1 B-1 B+1 Ingen afhængighed -1 Faktor A +1 C-1 C+1 Identificere eksempler på disse 2 hos jer selv

34 Agenda Design for Six Sigma (DFSS) DMADV - D Kano modellen - M - DOE - A Design FMEA & Regressionsanalyse - D Design for X - V Six Sigma organisering, bælter og implementering

35 Design FMEA FMEA Failure Mode & Effect Analysis Øvelse 2 & 2 Forestil jer at i sidder i jeres udviklingsafdelingen og skal lave et nyt produkt eller ydelse det skal i nu lave en Design FMEA på. Brug udleveret skema Alternativt lav den på kabelbåndet

36 Regressionsanalyse Ved en regressionsanalyse arbejder man med at forudsige værdien af en variable/faktor/parameter ud fra værdien af en anden variable/faktor/paramenter Kræver lineærsammenhæng Udregner en regressionslinje (Best fit) -> y = 0,1+0,04x

37 Humac madrasser Regressionsanalyse Alle madrasser bliver kørt igennem en ovn der smelter plastikemballage omkring madrassen. Der sker dog fejl hvis temperaturen er for høj og det vil de gerne undersøge statistisk. Y = a+bx Fejl = - 0, ,0370x Temp Skæring med y- aksen når x = 0 Hældningen på regressionslinjen Hvor mange fejl vil der komme ved hhv. 40 grader og 120 grader?

38 Agenda Design for Six Sigma (DFSS) DMADV - D Kano modellen - M - DOE - A Design FMEA & Regressionsanalyse - D Design for X - V Six Sigma organisering, bælter og implementering

39 Hvorfor Design for X? I konceptfasen er kundens behov og produktkrav med til at skabe rammerne for udviklingen af et produkt, men man oplever typisk at man senere i produktudviklingen har svært ved at kæde disse input sammen med den konkrete virkelighed (Produktion/Logistik/Design/Proces). Derfor anvender man begrebet Design for X, hvor X repræsentere en række kvalitets kriterier så som, pålidelighed, robusthed, service lethed, miljømæssighed eller produktions lethed.

40 Virkeligheden ser således ud Selv små design beslutninger kan have en stor indflydelse på produktkvaliteten, produktionsomkostningerne & proceskvaliteten Der er ofte flere og modstridende mål, som udviklingsteamet skal forsøge at opfylde Det er vigtigt at have et matrix der kan hjælpe til at skabe et overblik over designalternativer Store forbedringer kræver ofte en stor kreativ indsats tidligt i processen En vel defineret metode kan assistere beslutningsprocessen

41 Design for X kræver tværfaglighed For at lave en succesful Design for X proces kræver det en høj grad af samarbejde på tværs af traditionelle opdelinger Vi har brug for viden: Skitser, tegninger, krav spec, design forslag/produkt koncepter Detaljeret forståelse af produktion og montage processer Estimater af produktionsomkostningerne produktions volumen og Ramp-up tid. Vi har altså brug for at forskellige eksperter arbejder sammen (event baseret) med løbende kommunikation Ved at involvere Supply fra begyndelsen kan mange af disse elementer indtænkes tidligere

42 10 trins processen Design For X kan med fordel opdeles i en 10 trins proces af forståelsesmæssige hensyn. I virkeligheden er der dog tale om en iterativ proces, hvor de forskellige proces trin beriger hinanden på kryds og tværs. 1. Simplificer designet og reducer antallet af komponenter 2. Standardiser og brug standard komponenter og materialer 3. Skab et produktionsvenligt design 4. Design inden for proces kapabiliteterne og undlad unødvendige tolerance krav 5. Fejlforbyg produkt design og montage 6. Design med tanke på komponent orientering og håndtering 7. Minimer bevægelige- og fleksible komponenter, samt indbyrdes afhængigheder 8. Design således at der er stor lethed i montage 9. Design således at der er effektive samlinger og fastholdelse 10.Design modulærer produkter

43 Reducer antallet af dele 10 dele 6 komponenter 6 dele 3 komponenter 2 dele 2 komponenter

44 1. Simplificer designet og reducer antallet af komponenter 2. Standardiser og brug standard komponenter og materialer 3. Skab et produktionsvenligt design 4. Design inden for proces kapabiliteterne og undlad unødvendige tolerance krav 5. Fejlforbyg produkt design og montage 6. Design med tanke på komponent orientering og håndtering 7. Minimer bevægelige- og fleksible komponenter, samt indbyrdes afhængigheder 8. Design således at der er stor lethed i montage 9. Design således at der er effektive samlinger og fastholdelse 10.Design modulærer produkter

45 KISS Don t mill If drilling will do

46 1. Simplificer designet og reducer antallet af komponenter 2. Standardiser og brug standard komponenter og materialer 3. Skab et produktionsvenligt design 4. Design inden for proces kapabiliteterne og undlad unødvendige tolerance krav 5. Fejlforbyg produkt design og montage 6. Design med tanke på komponent orientering og håndtering 7. Minimer bevægelige- og fleksible komponenter, samt indbyrdes afhængigheder 8. Design således at der er stor lethed i montage 9. Design således at der er effektive samlinger og fastholdelse 10.Design modulærer produkter

47 Produktionsvenligt

48 1. Simplificer designet og reducer antallet af komponenter 2. Standardiser og brug standard komponenter og materialer 3. Skab et produktionsvenligt design 4. Design inden for proces kapabiliteterne og undlad unødvendige tolerance krav 5. Fejlforbyg produktdesign og montage 6. Design med tanke på komponent orientering og håndtering 7. Minimer bevægelige- og fleksible komponenter, samt indbyrdes afhængigheder 8. Design således at der er stor lethed i montage 9. Design således at der er effektive samlinger og fastholdelse 10.Design modulærer produkter

49 Hold fokus Skiveskåret æg? Kend begrænsningerne

50 1. Simplificer designet og reducer antallet af komponenter 2. Standardiser og brug standard komponenter og materialer 3. Skab et produktionsvenligt design 4. Design inden for proces kapabiliteterne og undlad unødvendige tolerance krav 5. Fejlforbyg produktdesign og montage 6. Design med tanke på komponent orientering og håndtering 7. Minimer bevægelige- og fleksible komponenter, samt indbyrdes afhængigheder 8. Design således at der er stor lethed i montage 9. Design således at der er effektive samlinger og fastholdelse 10.Design modulærer produkter

51 Fejlsikring af montering OK Or Not OK??

52 Asymmetri som fejlsikring For at undgå at Nissan-emblemet kan installeres på hovedet er det designet med to forskellige stifter på bagsiden, der passer I to forskellige huller I bilen. Det er således uligt at bevare et symetrisk udtryk I den del af produktet som kunden oplever

53 1. Simplificer designet og reducer antallet af komponenter 2. Standardiser og brug standard komponenter og materialer 3. Skab et produktionsvenligt design 4. Design inden for proces kapabiliteten og undlad unødvendige tolerance krav 5. Fejlforbyg produkt design og montage 6. Design med tanke på komponentorientering og -håndtering 7. Minimer bevægelige- og fleksible komponenter, samt indbyrdes afhængigheder 8. Design således at der er stor lethed i montage 9. Design således at der er effektive samlinger og fastholdelse 10.Design modulærer produkter

54 Håndtering og orientering

55 1. Simplificer designet og reducer antallet af komponenter 2. Standardiser og brug standard komponenter og materialer 3. Skab et produktionsvenligt design 4. Design inden for proces kapabiliteterne og undlad unødvendige tolerance krav 5. Fejlforbyg produkt design og montage 6. Design med tanke på komponent orientering og håndtering 7. Minimer bevægelige- og fleksible komponenter, samt indbyrdes afhængigheder 8. Design således at der er stor lethed i montage 9. Design således at der er effektive samlinger og fastholdelse 10.Design modulærer produkter

56 Minimer bevægelige dele

57 1. Simplificer designet og reducer antallet af komponenter 2. Standardiser og brug standard komponenter og materialer 3. Skab et produktionsvenligt design 4. Design inden for proces kapabiliteterne og undlad unødvendige tolerance krav 5. Fejlforbyg produkt design og montage 6. Design med tanke på komponent orientering og håndtering 7. Minimer bevægelige- og fleksible komponenter, samt indbyrdes afhængigheder 8. Design således at der er stor lethed i montage 9. Design således at der er effektive samlinger og fastholdelse 10.Design modulærer produkter

58 Montage lethed Komponenten slippes før den er styret og derved når den korrekte position Komponenten kan håndteres indtil den er på plads i den korrekte position

59 1. Simplificer designet og reducer antallet af komponenter 2. Standardiser og brug standard komponenter og materialer 3. Skab et produktionsvenligt design 4. Design inden for proces kapabiliteterne og undlad unødvendige tolerance krav 5. Fejlforbyg produkt design og montage 6. Design med tanke på komponent orientering og håndtering 7. Minimer bevægelige- og fleksible komponenter, samt indbyrdes afhængigheder 8. Design således at der er stor lethed i montage 9. Design således at der er effektive samlinger og fastholdelse 10.Design modulærer produkter

60 Klikgulve

61 1. Simplificer designet og reducer antallet af komponenter 2. Standardiser og brug standard komponenter og materialer 3. Skab et produktionsvenligt design 4. Design inden for proces kapabiliteterne og undlad unødvendige tolerance krav 5. Fejlforbyg produkt design og montage 6. Design med tanke på komponent orientering og håndtering 7. Minimer bevægelige- og fleksible komponenter, samt indbyrdes afhængigheder 8. Design således at der er stor lethed i montage 9. Design således at der er effektive samlinger og fastholdelse 10.Design modulærer produkter

62 Modulært design

63 Reduktion af komponent omkostninger Forstå procesbegrænsninger og omkostnings drivere Tolerancer Dimensioner Teknologi Redesign for at eliminere procestrin Tilpas Volumen Anvend standard komponenter og processer Black Box fremskaffelse (stil opgaven og lad leverandøren finde løsningen)

64 Reduktion af montage omkostninger Hold styr på montagen Index ((teoretisk min. Antal dele) * (gennemsnitstid for simpel operation))/ estimeret total montage tid Fysisk integration Montage lethed Z akse montage Selvtilpassende komponenter Så lidt orientering som muligt En hånds montage Værktøjsløs monterting Lineær montage i en bevægelse Selv låsende komponenter Kunden monterer?

65 Reduktion af support omkostninger Hvilke afledte effekter er der? Færre komponenter = færre komponenter at lagerføre Lettere montage = reduktion af overvågning/kontrol Reduktion af systemisk kompleksitet Variationer multipliceres for at vise antallet af mulige kombinationer Er dette en stor omkostnings driver? FMEA Hvilke fejl kan der forekomme?, hvad vil effekten af disse være? Og hvad kan vi gøre for at forebygge eller afbøde dette?

66 Design for X effekt på andet Udviklingstid Udviklingsomkostninger Produktkvalitet LCC (Life Cycle Cost) Genbrug af komponenter

67 Design for X - opgave Gå de 10 processer igennem ift. eget projekt eller case og find eksempler på disse

68 Agenda Design for Six Sigma (DFSS) DMADV - D Kano modellen - M - DOE - A Design FMEA & Regressionsanalyse - D Design for X - V Six Sigma organisering, bælter og implementering

69 Six Sigma Organisering Six Sigma organisering Topledelse Champions Black Belts Green Belts Yellow Belts -nogle gange Yellow Belts Forklaring via roadshow (Bicheno & Catherwood, 2006)

70 Topledelsen Topledelsen Sponsorgruppen Har mindst gennemgået White Belt træning Iværksætter og kommunikere det strategiske initiativ Udnævner programkomiteen og udpeger en ansvarlig for gruppen Program-komiteen Den overordnede ansvarlige for Six Sigma programmet Er medlem af topledelsen Evt. Uddannet MBB/BB Program-manageren BB/MBB der skal lede programmerne Business Change Manageren Forandringslederen, der skal forankre projektet resultater i kontrol-planen efter gennemførslen Er ofte daglig leder i driften

71 Projektroller Projektstyregruppen Champions (leder af projektgruppen) Har været gennem White Belt / Yellow Belt, men helst Green Belt træning Projekt-leverandøren ledelsesmæssige ansvarlig for den daglige drift i projektområdet Levere ressourcer til projektet Ofte anvender projektets resultater Proces-brugeren Kunden til processens resultat Proceskunden, der skal leve med kvaliteten af projektets resultater Kvalitetssikringsfunktionen Ofte en Black Belt eller Master Black Belt funktion Kan med fordel uddelegeres til ekstern MBB og kombineres med træning

72 Six Sigma Champions Udformer organisationens Six Sigma vision Definere den overordnede implementeringsplan for hele organisationen Udvikler en grundig træningsplan for implementeringsforløbet Udvælger nøje Høj-effekts projekter Supportere udviklingen af statistiks tænkning Facilitere og coacher Black-belts så det sikres at de har rette fokus Realisere gevinsten og fremdriften ved at understøtte Six Sigma projekterne gennem allokering af ressourcer og fjernelse af forhindringer Bakker op om projekterne ved at implementere Black-belts forslag Sikre at mulighederne i projekterne bliver taget seriøst og at der bliver reageret på dem fra topledelse Roser medarbejder for deres indsats

73 Master Black Belts Forstå helhedsbilledet for projektet og organisationen Partnerskab med Champions Certificeret som Mastet Black Belts Udvikler og træner de forskelligere medarbejdere der er involveret Assistere i identifikationen af projektet Coacher og supportere Black Belts i projektarbejdet Deltager i projekt-reviews og tilbyder tekniske ekspertise Hjælper med at træne og certificere Black Belts Leder større projekter Faciltere deling af Best-Practive på tværs af organisationen Har gennemført eller superviseret mindst 10 Black Belts projekter Har gennemført projektleder eller lederuddannelse (2 års erfaring) Har indgående kendskab til statistik og kan undervise i det Har skrevet en mindre Six Sigma afhandling

74 Black Belts Fungere som eksperter og entusiaster Stimulere og underbygger Champions beslutninger Identificere forhindringer Leder og styre projektteams i udførslen Rapportere fremdrift til relevant ledelsesniveau Booker og inddrager hjælp fra Champions når det er nødvendigt Indflydelse uden autoritet Bestemmer de mest effektive værktøjer ift situationen Forbereder en detaljeret projekt-assessment i Mesure fasen Sikre unput fra operatørerne, mellemleder etc. Lærer og coahcer i metoder og værktøjer Styrer risikoanalysen Sikre at resultaterne fastholdes Har mindst lavet et Green Belt og Black Belt projekt

75 Black Belts Aktiviteter MENTOR: Sørger for at der udvikle og styrke et netværk af Six Sigma individerne i organisationen TRÆNER: Giver formel træning af lokale ressourcer i nye strategier og værktøjer COACHER: Giver 1-1 support til de lokale ressourcer OVERFØRE: Overføre nye strategier og værktøjer igennem træning, workshops, case-studies og lokale samlinger OPDAGER: Identificer nye mulige brugsområder for Six Sigma strategier og værktøjer både internt og eksternt IDENTIFICERE: Fremhæver nye forretningsmuligheder gennem samarbejder med andre organisationer og afdelinger. INFLUERE: Sælger og overbeviser organisationen om fordelene ved Six Sigma strategier og værktøjer

76 Green Belts Fungere som Green Belts på halv-tid, samtidig med at de arbejder med deres daglige opgaver Deltager i Black Belts projektteams i kontekst af deres nuværende ansvar og ekspertise Lærer Six Sigma metoderne og værktøjerne igennem brug i der respektive projekter Løbende læring igennem deltagelse i Six Sigma projekter Kan agere Projektleder Har lavet mindst et Green Belt projekt Har gennemgået Green Belt træning

77 Yellow & White Belts Yellow Belts Team-medlemmer som har været på Yellow Belt kursus og lært om DMAICmetoden Certificeret Yellow-Belt har gennemført mindst en opgave i forbindelse med certificeringen White Belts 1-3 dages træning i Lean Six Sigma udrulning for ledere og medarbejdere, der har behov for at kende til metodikken på det overordnede plan eller har behov for en introduktion Ofte Champions, proces-brugere, procesleverandører eller medlemmer af topledelsen i den umodne Six Sigma organisation

78 Six Sigma Organisering Coaching Programkomité -En fra topledelse(sponsorgruppen) Linje-reference Delegeret ansva Program-manager Business Changes Manager Projektressource -leverandør Projektkomité Champion Procesbruger Kvalitetsikring og træning (BB) Projektleder (GB/BB) Administration IT Support Team YB Team YB Team YB

79 Six Sigma Implementering Udvælgelse af Six Sigma projekter Six Sigma projekt 3. prioritet Årsag kendt Årsag ukendt Six Sigma projekt 1. prioritet Ukendt Løsning ukendt Løsning ukendt Løsning Kendt Årsag kendt Løsning kendt Årsag ukendt Løsning kendt Six Sigma projekt 2. prioritet Kendt Årsag Ukendt OBS: Tjek altid processen/maskinen for tydelige anormaliteter og ret disse før det endelige projektet udvælges

80 Six Sigma Implementering Udfordringer læs artiklen og diskutere denne Positive vinkler? Negative vinkler? Udfordringer?

81 3 Sigma Vs. 6 Sigma The 3 sigma Company The 6 sigma Company Bruge 15-25% af omsætningen på kvalitetsomkostninger Beror på inspektioner for at finde defekter og fejl Har ikke en diciplineret og struktureret tilgang til at indsamle og analyser kvalitetsdata Benchmark mod konkurrenter Bruger 5% af omsætningen på kvalitetsomkostninger Beror på kapable processer der ikke producere fejl Bruge DMAIC Benchmark mod World Mener 99% er godt nok Mener at 99% ikke er acceptable Definere CTQ internt Definere CTQ eksternt

82 Er i klar til at implementer Six Sigma Udfyld Six Sigma Readiness Assessment Six_Sigma_Readiness_Assessment_Tool.xls

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Side 1 Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. LEDELSESRESUMÉ...

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Idé og konceptudvikling

Idé og konceptudvikling DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere