Figur 1. Dette og de følgende billeder repræsenterer nogenlunde det materiale, der blev anvendt i undervisningen i luftkamp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Figur 1. Dette og de følgende billeder repræsenterer nogenlunde det materiale, der blev anvendt i undervisningen i luftkamp"

Transkript

1 Træning i luftkamp Jo, der er stadig noget, vi kan lære ved at genopleve F84-G tiden. F84G årene, betød meget for FLV og betydningen rakte langt ud i det civile samfund. Vi unge, der oplevede at være i Kastrup lufthavn den sommer 1, da General Eisenhower overdrog de første F-84 til Flyvevåbnet, forstod næppe det fulde omfang, da han og The Skyblazers fra kunstflyvningsholdet fra USAFE med bl. a. brødrene Bill og Buck Patillo indvarslede den nye tid. Overgangen til den nye tid medførte, at et stort antal af FLV personel modtog uddannelse i USA som følge af The Mutual Defense Assistance Pact (MDAP). Koreakrigen, som var brudt ud i juni måned 1950, bevirkede, at uddannelserne i USA blev præget af, at landet var en krigsførende nation. Det havde vidtrækkende konsekvenser men måske mest for de piloter, som var under uddannelse under krigen og lige efter våbenstilstanden i For de flyvende enheder fik Koreakrigen særlig betydning, fordi den tidsmæssigt faldt sammen med udviklingen fra propeldrevne fly til jetfly og den massive udvikling af beslægtede industrier, ikke mindst på elektronikområdet. Udviklingen havde den positive konsekvens, at et stort antal veluddannede teknikere og piloter forholdsvis kort tid senere kunne tilgå det civile samfund, som netop da også havde behov for ny viden og kunnen. MDAP programmet omfattede også tilbud om videregående uddannelser, som for piloternes vedkommende blandt andet indebar forskellige instruktørkurser. Blandt dem var et skydeinstruktørkursus på Nellis Air Force Base i Nevada. Mange af instruktørerne i Training Command var veteraner med erfaring fra Korea og det prægede i høj grad undervisningen. På Fighter Weapons School på Nellis AFB var alle instruktører veteraner og nogle havde haft mere end en tur i Korea. En af dem var Frederick Boots Blesse, som skrev en lærebog om jagertaktik med titlen No Guts, No Glory. Bogen blev med tiden anvendt af mange landes flyvevåben og så sent som i begyndelsen af 1970erne blev bogen genoptrykt i flere tusinde eksemplarer og fordelt til enheder i det amerikanske flyvevåben. Boots Blesse blev Ace i Korea (9 Mig-15 og en LA-9), men det var en ung kaptajn ved navn John Boyd 2, som blev personificeringen af Air Combat Maneuvering 3. Det var mit held, som elev på USAF Fighter Weapons School, at opleve John Boyd i klasseværelset og i luften. Det var umuligt ikke at blive grebet af hans entusiasme, hans analytiske evner og hans enestående håndelag som pilot. Boyd havde taget ved lære af sine oplevelser i Korea og af Boots Blesse, men det var i forbindelse med undervisningen på Nellis, at han udviklede og som en fremragende instruktør videregav sin "Aerial Attack Study." Hvad han ikke formåede at banke ind i hovedet på os i klasseværelset, kunne han klare på forbløffende kort tid i luften. Det var på den tid han begyndte at blive kendt som Forty-Second Boyd. Han havde et stående tilbud til alle at 1 28 august Boyd: The Fighter Pilot Who Changed the Art of War. By Robert Coram 3 Læse mere om John Boyd på Internettet:

2 han kunne vinde over dem i en simuleret luftkamp på mindre end 40 sekunder eller give dem $40. Mange penge for en ung kaptajn dengang. Så vidt vides har han aldrig måttet betale de $40. Det var en overgang at komme fra Nellis og F-86H og til Skrydstrup og F-84G, men ved hjælp af No Guts, No Glory, som blev frigivet til FLV og John Boyds anvisninger, kunne det lade sig gøre at lægge grunden til en struktureret uddannelse i luftkamp både offensivt og ikke mindst defensivt. F-84G var en jagerbomber og tildelt en rolle som sådan, derfor var det vigtigt at øve taktik, som kunne forbedre overlevelsesmulighederne i et fjendtligt luftrum. I teorilokalet gennemgik man luftkampens geometri og komponenter og nogle af de begreber, der ikke var noget dansk sprogbrug for. Der blev lagt særlig vægt på betydningen af at observere og bedømme flyenes stilling i det tredimensionale rum og tyngdekraftens indflydelse på geometrien i manøvreringen. På grund af sproget i No Guts, No Glory og manglende fordanskning af begreberne blev de engelske udtryk anvendt for stort set alle aspekter af manøvrerne. Så det var scissors, high speed og low speed yo-yo, high G barrel roll og så videre. Figur 1. Dette og de følgende billeder repræsenterer nogenlunde det materiale, der blev anvendt i undervisningen i luftkamp 4 4 Illustrationerne er velvilligst stillet til rådighed af Captain Andy Bush som fløj for TWA og American Airlines indtil Andy Bush havde en karriere i USAF bag sig. Han var elev og senere instruktør på USAF Fighter Weapons School.

3 Figur 2. Figur3. Vi opfandt dog et dansk udtryk for den af Boyd udviklede manøvre, som kunne reducere flyets hastighed fra knob til mindre end det halve på sekunder. Vi kaldte det med et lidt dramatisk udtryk for et Gedoing Break. Et Gedoing Break var vældig

4 effektivt og gjorde, som vi sagde, at bare vi har ham i vores six-o clock-low, så er han færdig, for så får vi ram på ham. Manøvren blev udført ved i en pludselig bevægelse at trække pinden helt tilbage og samtidig give fuldt sideror. Flyet skiftede omgående stilling og vendte undersiden fremad i flyveretningen som en stor luftbremse. Hastigheden blev på et øjeblik kraftigt reduceret. Kombineret med overraskelsesmomentet fik det en angriber til at overskyde og komme forrest i duellen. Det skulle dog vise sig, at den virkningsfulde manøvre var mere end ophænget af sideroret på F-84G kunne holde til, så manøvren blev efter kort tid begrænset til teorilokalet. Der var også gennemgang af opbygningen af formationsflyvning for at opnå de bedste muligheder for beskyttelse og gensidig støtte og diskussion af flyets performance envelope. Her blev både F84G manøvre konvolut og eventuelle modstanderes gennemgået. Vore mest sandsynlige modstandere, Sovjetiske og Polske MIG-15 var en alvorlig trussel. i sammenligning var MIG-15 en anseelig fjende; med 10%+ højere tophastighed, større overskuds- og manøvrekraft, større stigeevne og tophøjde og med en 23 mm kanon var den grundlæggende, klart overlegen F-84G var dog en mere stabil platform og med det gode radar-afstandssigte gav den piloterne gode odds, hvis de kunne deres defensive luftkamptaktik. Teorien var, at i kølig afventende manøvrering under belastning i en kurve, hvor angriberen nærmede sig bagfra, kunne man med blot een veludført manøvre eksempelvis high G barrel roll - i løbet af få sekunder bytte roller. Det angribende fly ville skifte fra en hastig nærmende klokken-6 position til en klokken-12 position. Med de seks 12,7 mm maskingeværer og det nøjagtige A-4 radarsigte kunne F-84G bringes til at sende en præcis salve ind i en forbavset MIG-15 pilots fly. Træningen i luften var bygget op begyndende med øvelser i følgende orden: En-mod-en, en-mod-to, to-mod-en, to-mod-fire, fire-mod-to afsluttende med fire-mod-fire. Figur 4 Figur 5 En-mod-en øvelserne begyndte med at iagttage betydningen af at observere flyenes position og relative stilling i det tredimensionale rum. Derefter demonstration af de forskellige manøvrer og til slut simuleret kamp en-mod-en.

5 Figur 6. Figur 7. I de følgende øvelser indgik formationsflyvningen og indlæring af rollefordelingen mellem etter og toer i roden og senere også forholdet mellem roderne. Med grundlaget fra 1950 erne fortsatte udviklingen i luftkamp træning i årene fremover. Air Combat Maneuvering lagde grunden til det, der senere udviklede sig til og blev kendt som Energy-Maneuverability. Det erfaringsgrundlag, vi havde fået og den omstændighed, at vi også havde fået uddannet test piloter, fik betydning helt frem til vurderingen af anskaffelse af F-16 til Flyvevåbnet. Det medførte, at det var de rigtige faktorer, der blev lagt til grund for bedømmelsen af de forskellige muligheder og det blev medvirkende til, at det var et velunderbygget valg der blev truffet. Der var naturligvis tale om meget mere end øvelser i luftkamp i F-84G æraen. De daglige aktiviteter var mangfoldige, men træningen hjalp med til at opbygge den rette ånd og til at samle opmærksomheden mod det centrale i flyvning med jagerfly. Den vældige udvidelse og udvikling af flyvevåbnet medførte i sagens natur også vanskeligheder. Det ville sikkert være tilfældet for enhver virksomhed, som voksede så hurtigt. Der var tab, men med den voksende flåde af nye fly voksede erfaringsniveauet hurtigt og hermed også sikkerheden og dygtigheden. Der var mange problemer, der trængte sig på, men øvelse og dygtiggørelse i luftkampteknik hjalp med til at fokusere på det væsentlige. Den målrettede indstilling blev et bannermærke for det unge flyvevåben og den sikrede at sikkerhed og kvalitet i hverdagen blev kærnepunkter. Denne indstilling og den massive bølge af uddannelser, gjorde personellet kvalificeret til senere at søge ud i det civile samfund, som netop også var på vej fra at være et landbrugssamfund til et spirende industrisamfund. Det gjaldt ikke mindst for de dygtige teknikere, men det skaffede også hårdt tiltrængte piloter til den civile luftfart. Det er tvivlsomt, om denne transfusion til den civile sektor kunne have fundet sted, hvis det ikke var for den efter forholdene store flåde af F-84G. De 238 F-84G vi modtog via våbenhjælpen blev den kærne, der hastigt var med til at skabe den nødvendige barriere i den kolde krigs begyndelse og Flyvevåbnet fik i løbet af mindre end fem år skabt effektive enheder, hvor både teknisk og operativ ledelse blev modnet og videre udviklet.

RIAT 10 til 11 CSAR avalon airshow

RIAT 10 til 11 CSAR avalon airshow 01 nordic fighters - sverige Den første del i denne mini-artikel serie, som handler om de nordiske fighters. Vi ligger ud med at komme tæt på vores naboer imod øst, Sverige. RIAT 10 til 11 CSAR avalon

Læs mere

FLYVEVÅBNET 3. ÅRGANG APRIL 2006 TEKST MANGLER

FLYVEVÅBNET 3. ÅRGANG APRIL 2006 TEKST MANGLER FLYVEVÅBNET 3. ÅRGANG APRIL 2006 TEKST MANGLER tema 999 Afsender: Flyvevåbnet Distribueret af: Flyvevåbnets Soldaterforening Hans Egedes Vej 9, 9800 Hjørring Konkurrence - Tag familien med til LEGOLAND

Læs mere

Flyvevåbnet NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN. til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006

Flyvevåbnet NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN. til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006 Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006 NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN SKRYDSTRUP KLAR TIL AIRSHOW 2006 1 FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Dette hæfte er fremstillet af Flyvevåbnets Historiske Samling 2014.

Dette hæfte er fremstillet af Flyvevåbnets Historiske Samling 2014. MiG-15 på Bornholm Dette hæfte er fremstillet af Flyvevåbnets Historiske Samling 2014. Tekst: Torben E. Hansen Kilder: The Frank Jarecki story Dokumentsamlingen Bornholm mellem Øst og Vest Wikipedia Fyrbøder

Læs mere

FUGLE, VILDT OG FLYVESIKKERHEDLÆS SIDE TEMA:

FUGLE, VILDT OG FLYVESIKKERHEDLÆS SIDE TEMA: AUGUST 2011 TEMA: FUGLE, VILDT OG FLYVESIKKERHEDLÆS SIDE DYR OG FLY - EN FARLIG COCKTAIL FUGLENE SKAL SKRÆMMES VÆK FLYVESTATIONERNES VILDTKONSULENTER SVAMPEGRÆS HOLDER DYRENE VÆK 4 INDHOLD I DETTE NUMMER

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Indledning Grib forandringen

Indledning Grib forandringen Indledning Grib forandringen Forandringer har altid været et grundvilkår for menneskets udvikling. Hvis ikke vi havde evnet at forandre os, ville vi formentlig stadig bo i huler og slå hinanden i hovedet

Læs mere

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil 25/01/2011 DoTA AI m. fl. Nexus Wars, Income Wars m. fl. Majesty Diner Dash Hastighed Liv og skade Iteration Relaterede AI-projekter

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

The most comfortable place on earth. ECCO i et teknologihistorisk perspektiv. Marianne Toft Pedersen Nadja Lund Jeppesen

The most comfortable place on earth. ECCO i et teknologihistorisk perspektiv. Marianne Toft Pedersen Nadja Lund Jeppesen The most comfortable place on earth ECCO i et teknologihistorisk perspektiv Marianne Toft Pedersen Nadja Lund Jeppesen Teknologihistorie Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Kvinder i Flyvevåbnet. Tema: Dansk Radarsucces i Afghanistan > Side 13. Fennec helikopter træner bjergflyvning i Norge > Side 14

Kvinder i Flyvevåbnet. Tema: Dansk Radarsucces i Afghanistan > Side 13. Fennec helikopter træner bjergflyvning i Norge > Side 14 Nr. 1 - Februar 2007-4. årgang Dansk Radarsucces i Afghanistan > Side 13 Tema: Kvinder i Flyvevåbnet Fennec helikopter træner bjergflyvning i Norge > Side 14 Flyvevåbnet hjælper Estland > Side 22 2 4.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

- til Forsvarets medarbejdere Udgivet af Forsvarskommandoen 1. årgang Nr. 1 Marts 2003

- til Forsvarets medarbejdere Udgivet af Forsvarskommandoen 1. årgang Nr. 1 Marts 2003 Forsvaret - til Forsvarets medarbejdere Udgivet af Forsvarskommandoen 1. årgang Nr. 1 Marts 2003 Leder Et blad i udvikling Af oberstløjtnant Kim Enevoldsen, Forsvarskommandoen. Efter 20 år på det det blodige

Læs mere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Stig Østergaard Nielsen (SØL) Telefon: 99 62 49 50, lokal 5101 CHEFREDAKTØR Arne Bach Nielsen Flyvertaktisk Kommando Telefon: 99 62 49

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Militært Tidsskrift, 134. årgang nr.2 juni 2005, s. 149 150

Indholdsfortegnelse. Militært Tidsskrift, 134. årgang nr.2 juni 2005, s. 149 150 Indholdsfortegnelse Forord 151 Hvad skal vi med Air Power Oberst Stig Østergaard Nielsen 152 Air Power Fremtidens udfordringer Oberstløjtnant Kim Nødskov 160 Anvendelse af Air Power under Operation Iraqi

Læs mere

Søndag 18. december 2011 skrev journalisten Oliver Stilling to sider om Jeppe Hein i Politiken

Søndag 18. december 2011 skrev journalisten Oliver Stilling to sider om Jeppe Hein i Politiken O.T. NYHEDSBREV // N O 6 // JANUAR 2012 Odsherred Helle Eliasson giver stressamte ny luft i sin mors terapihave. Forsiden af Børsen Weekend fredag 25. november 2011 Kunstneren Jeppe Heins hjerne døde Søndag

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Vi lægger ud med en særdeles spændende og også meget tragisk historie. Den handler om tragedien på Mount Everest i 1996

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Social arv i uddannelsesprocessen

Social arv i uddannelsesprocessen A R B E J D S P A P I R Social arv i uddannelsesprocessen Palle Rasmussen Arbejdspapir 27 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk Notat

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

SØVÆRN S Nr. 4 december 2002

SØVÆRN S Nr. 4 december 2002 SØVÆRN S Orientering Nr. 4 december 2002 Nyt fra Redaktøren Det meste af det arbejde Flåden udfører, ses ikke af befolkningen Winston Churchill citat omskrevet til søværnsbrug. Indtil for få år siden troede

Læs mere

Spillernes træningsmanual

Spillernes træningsmanual Spillernes træningsmanual Indholdsfortegnelse Forord... 4 Fodboldspilleren... 5 Træning... 5 At lære at træne... 6 Lær fra det positive og det negative... 7 Tavs viden... 7 Trænerne... 8 Det mentale...

Læs mere

Social arv og uddannelse

Social arv og uddannelse 12.2 Social arv I Danmark er de fleste stolte af vores velfærdsstat. Det er gratis at tage en uddannelse, og dette skulle gerne sikre, at alle har lige muligheder for at få et godt job og dermed en rimelig

Læs mere

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple 11 TIL SABBATTEN 15. MARTS 2014 At gøre åndelige ledere til Jesu disciple Ugens vers Introduktion I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev

Læs mere